8 pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag"

Transkript

1 Mela Kontakt: Mette Langager - - Tlf: pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag Regeringen har fremlagt sit forslag til en skattereform, hvor den foreslår at hæve topskattegrænsen med kr. I 2012 betaler godt hver fjerde FTF ere topskat. Det skønnes at 8 pct. af FTF erne vil betale topskat, hvis regeringen forslag gennemføres. _ Regeringen har fremlagt sit forslag til en skattereform, hvor den bla. foreslår at hæve topskattegrænsen med kr. i forhold til topskattegrænsen på kr., som vil være gældende i 2014, når den tidligere skattereform er indfaset. FTF har undersøgt, hvor mange FTF ere, som betaler topskat i 2012, hvor topskattegrænsen er kr., i 2014, når topskattegrænsen øges til kr., og skønnet hvor mange FTF ere, som fortsat betaler topskat, hvis grænsen øges med ca kr. til kr. som regeringen foreslår. Fakta om topskatten Man betaler topskat af personlige indkomst og evt. positiv nettokapitalindkomst over kr. Den personlige indkomst består af lønindkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og pensionsopsparing (samtlige livrenter, men max kr. til ratepension). Den personlige indkomst er dermed mindre end lønindkomsten, idet man fratrækker 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag og pensionsopsparingen. I skattereformen fra 2009 blev topskattegrænsen øget ca kr. til kr. med virkningen fra Det var oprindeligt hensigten at øge topskattegrænsen med yderligere ca kr. til kr. i Men som led i den tidligere regeringens genopretningsplan blev forhøjelsen suspenderet i tre år indtil Analysen viser, at 27 pct. eller lidt mere end hver fjerde FTF ere i 2012 vil betale topskat. Blandt samtlige lønmodtagere drejer det sig om 23 pct. Der er stor forskel på andelen af topskatteydere blandt de forskellige FTF-faggrupper. Det afspejler indkomstforskellene blandt faggrupperne. Andelen af topskatteydere i 2012 er mindst blandt kost- og ernæringsuddannede og ergoterapeuter, hvor hhv. kun 6 og 8 pct. betaler topskat i Blandt pædagoger, fysioterapeuter 1 og farmakonomer er andelen af topskatteydere også begrænset, idet mellem 12 pct. og 15 1 Undersøgelsen dækker alene lønmodtagere. Den store gruppe af selvstændige fysioterapeuter indgår derfor ikke i undersøgelsen. Notat Side 1

2 pct. er topskatteydere. Herefter følger sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere og socialrådgivere, hvor omkring 25 pct. betaler topskat. Andelen af topskatteydere er størst blandt grundskolelærere, finansansatte, politibetjente. Godt 40 pct. af lærerne vil betale topskat i 2012, mens det drejer sig omkring 50 pct. af finansansatte og politibetjentene. Hver fjerde FTF'ere betaler topskat i 2012 Andel topskatteydere med topskattegrænse på kr, pct., 2012 Kost og ernæring Ergoterapeuter Pædagoger Fysioterapeuter Farmakonom Bioanalytikere Socialrådgiver Sygeplejesker Jordemødre Folkeskolelærere Finansansatte Politi Øvrige lønmodtagere FTF Fakta om analysen De FTF-grupper som indgår i analysen er sygeplejersker, pædagoger, grundskolelærere, finansansatte, ergo- og fysioterapeuter, jordemødre, bioanalytikere, kost- og ernæringsuddannede, socialrådgivere og politibetjente. Faggrupperne er opgjort på baggrund af deres uddannelsesbaggrund (højeste fuldførte uddannelse). Undtagelsen er dog finansansatte som er udtaget via et kryds i mellem beskæftigelse i finanssektoren og medlemskab af FTF-A. Analysen medtager alene FTF ere, der er lønmodtagere, som defineret i RAS (registerbaseret arbejdsstyrke statistik). FTF s analyse er udarbejdet med udgangspunkt i data fra AE-rådet baseret på oplysninger i Lovmodellen. Oplysningerne i Lovmodellen bygger på stikprøve, der udgør 33,3 pct. af befolkningen. Det seneste offentliggjorte indkomstgrundlag i Lovmodellen er fra I analysen er indkomstgrundlaget fremskrevet til 2012-niveau på baggrund af lønudviklingen fra den seneste DØR rapport. I perioden fra 2009 til 2012 er fradragsmulighederne for ratepensioner i personlig indkomst (grundlaget for topskat) ændret, idet fra 2012 er det kun muligt at fratrække ratepensioner for max kr. For at kunne fremskrive den personlige indkomst fra 2009-niveau til 2012 niveau er det derfor antaget, at ændringen i fradragsmuligheder for ratepension betyder en omlægning af pensionsopsparingen over mod til opsparing i livrente, således at fradrag for pension i den personlige indkomst er uændret. I det omfang den forudsætning ikke er opfyldt, undervurderes størrelsen af den personlige indkomst. Notat Side 2

3 Betydning af højere topskattegrænse Som led i skattereformen fra 2009 hæves topskattegrænsen til kr. i Med en topskattegrænse på kr. vil andelen af FTF ere, der betaler topskat falde fra 27 pct. til 19 pct. En forhøjelse af topskattegrænsen med kr. reduceres således andelen af topskatteydere på FTF-området med 8 pct.point i forhold til den nuværende topskattegrænse. Igen ses samme betydelige variation mellem FTF-grupperne. Kun 5 pct. af ergoterapeuterne og kost- og ernæring vil betale topskat, hvis topgrænsen øges til kr. Blandt pædagoger og fysioterapeuter drejer det sig om knap 10 pct. Hver femte FTF'ere betaler topskat, hvis grænsen øges med kr. Andel topskatteydere med øget topskattegrænse på kr, pct., 2012 Kost og ernæring Ergoterapeuter Pædagoger Fysioterapeuter Farmakonom Bioanalytikere Socialrådgiver Sygeplejesker Jordemødre Folkeskolelærere Finansansatte Politi Øvrige lønmodtagere FTF I FTF-midterfeltet ligger sygeplejersker, socialrådgivere og jordemødre, hvor en andel på omkring 20 pct. vil betale topskat. Blandt grundskolelærere vil 27 pct. fortsat betale topskat og for politibetjente og finansansatte drejer det sig omkring 40 pct. Yderligere forhøjelser af topskattegrænsen En yderligere forhøjelse af topskattegrænsen udover de kr. indebærer fortsatte reduktioner i andelen af topskatteydere. For hver gang topskattegrænsen øges med kr. reduceres andelen, der betaler topskat generelt med 1-2 pct. Det gælder på FTF-området og for øvrige lønmodtagere. Notat Side 3

4 Mellem de enkelte FTF-faggrupper er der imidlertid forskel på faldet i topskatteyderandelen. For pædagoger, ergo- og fysioterapeuter, bioanalytikere, farmakonomer og FTFkostuddannede falder andelen af topskatteydere generelt med 1 pct.enhed for hver gang topskattegrænsen hæves med kr. For sygeplejersker, jordemødre og socialrådgivere nedsættes andelen af topskatteydere typisk med 2-3 pct.enheder hver gang topskattegrænsen øges med kr. For skolelærere, politibetjente og finansansatte drejer det sig om en reduktion på mellem 3 og 6 pct. Regeringens forslag Regeringen har i skatteudspil foreslået, at topskattegrænsen frem til 2022 løbende forhøjes til et slutniveau på kr. Det svarer til en forøgelse på kr. set i forhold topskatteniveauet på kr., der gælder fra FTF har før offentliggørelsen af regeringens skatteudspil analyseret, hvor mange FTF ere som vil betale topskat, hvis topskattegrænsen hæves med kr. eller kr. i forhold til topskatteniveauet på kr., jf. nedenstående tabel. Regeringen har forestået at hæve topskattegrænsen med kr. svarende til en topskattegrænse på kr. i På baggrund af FTF-analysen skønnes det, at omkring 8 pct. af FTF erne vil betale topskat i 2022, hvis regeringens forslag gennemføres. Det er en reduktion på næsten 20 pct.point i forhold til andelen i dag. For øvrige lønmodtagere vil ca. 12 pct. fortsat være topskatteydere, hvis regeringens forslag vedtages. Notat Side 4

5 Skøn: 8 pct. af FTF'erne vil betale topskat med regeringens forslag Andel topskatteydere ved forskellige topskattegrænser (2012-niveau), pct. Topskattegrænse uden skattereform kr. til kr. til kr. til FTF Øvrige lønmodtagere Politi Finansansatte Folkeskolelærere Jordemødre Sygeplejesker Socialrådgiver Bioanalytikere Farmakonom Fysioterapeuter Pædagoger Ergoterapeuter Kost og ernæring Note: Andel topskatteydere ved en forøget topskattegrænse på kr. bygger på et skøn Topskattegrænse øget med Blandt de lavest lønnede FTF ere bl.a. pædagogerne skønnes 2-4 pct. at betale topskat ved topskattegrænse på kr. For mellemindkomstgrupperne bl.a. sygeplejerskerne vil andelen af topskatteydere være ca. 7 pct. Blandt folkeskolelærere drejer det sig om 8 pct., mens ca. 25 pct. af de finansansatte forsat vil betale topskat. Notat Side 5

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 2011 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres.

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 22 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 211 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 22 gennemføres.

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD-

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- 23. december 2008 TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- TAGERE VED AT HÆVE GRÆNSEN FREMFOR AT SÆNKE SATSEN Sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente får næsten en dobbelt så stor gevinst

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2008:2 Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud Jannik Andersen Jan

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Høring vedr. forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat

Høring vedr. forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat 09-0233 - liba - 26.03.2009 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Høring vedr. forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat En række af lovforslagene vedr. Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere