Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011"

Transkript

1 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater og udviklingen i egenkapitalen gennem de seneste 14 år. Fra er det gået fremad men kun langsomt Mens 2010 bød på det mest udfordrende forretningsmiljø for danske virksomheder siden 90 erne, ser det bedre ud ved ugangen af Knapt aktie og anpartsselskaber sluttede af med negativt årsresultat, svarende til en andel på 47,5 %. Ved udgangen af 2011 er dén andel faldet til 40,7 % - et fald svarende til 7 procentpoint. Det fremgår af data- og analysevirksomheden Experians gennemgang af 14 års økonomiske nøgledata, indberettet af virksomhederne selv. Analysen tager temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv i perioden april 1997 til november Lang vej tilbage Udviklingen svarer godt til de tendenser, vi har kunnet læse af årets konkursstatistikker. Danske virksomheder har konsolideret sig og justeret deres kundesegmentering, hvilket er resulteret i, at antallet af konkurser falder måned for måned. Der er lang vej endnu, før vi når niveauet før krisen brød ud, men sundhedstilstanden går generelt i den rigtige retning, konstaterer kommunikationsdirektør Kim Bach, Experian. Tærer på egenkapitalen Analysen bygger sig på tre indikatorer, der tilsammen giver et billede af virksomhedernes evne til at navigere: Underskud, angrebet egenkapital og dermed konkursretning. Konkursretning dækker over, at virksomheden oppebærer såvel et negativt årsregnskab som en egenkapital, der bliver mindre. Analysen viser, at på trods af de mere optimistiske regnskabs-afslutninger i 2011, har mange måtte tære på egenkapitalen for at holde stand, og det sender stadig flere i retning af en konkurs. Over de 14 år er det tydeligvis branchen Overnatning og Restauration, der tegnede sig for flest selskaber med konkursretning. Lille overskud kan ikke kompensere Det er en supertanker, vi er i færd med at vende, og årsagen til, at andelen med angrebet egenkapital ikke følger med ned, når underskudsandelen gør det, er at tidligere års underskud har drænet egenkapitalen så meget, at et overskud i den seneste regnskabsperiode ikke har kunnet opveje det tidligere tab, forklarer Kim Bach. Jylland klarede sig bedst Geografisk kan der gennem de 14 år trækkes en rød tråd, hvad angår landsdelenes succes i forretningslivet. Det er gået bedst for kommuner vest for Storebælt. Region Sjælland havde i perioden den største andel af selskaber med konkursretning, mens region Syddanmark havde den laveste. For ydeligere information Kim Bach, Kommunikationsdirektør, Experian. Tlf

2 Faktaark Analyse af den finansielle styrke i danske virksomheder i perioden Definitioner og baggrund Selskaber er medtaget i analysen, hvis de dels er en del af en defineret branche og dels har afleveret et regnskab. Når der skrives selskaber, menes der aktieselskaber og anpartsselskaber. I analysen indgår selskaber per ultimo november Regnskaberne der er analyseret på, er regnskaber som er afsluttet i 2010 og I denne analyse måles selskabernes sundhedstilstand på tre forskellige parametre: Underskud: Selskabet har et negativt årsresultat Angrebet egenkapital: Egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital: For A/S er måles der på For ApS måles der på når selskabskapitalen er eller mere og på når selskabskapital er minder end Konkursretning: Selskabet har både en angrebet egenkapital og et negativt årsresultat Det er altså kombinationen af underskud og angrebet egenkapital, der medfører, at selskaberne har konkursretning, dvs: Underskud + angrebet egenkapital = konkursretning 2

3 Hovedkonklusioner fra analysen Efter andelen af selskaber med underskud havde sit højeste niveau i april 2010 med 47,4 pct., er andelen nu faldet til 40,5 pct. i november Konkursretningen er ligeledes faldet det seneste år, men andelen af selskaber med Angrebet egenkapital er stadig let stigende. Det går generelt bedst for de kommuner som ligger vest for Storebælt og så Bornholm. Langeland kommune har den laveste andel af selskaber med konkursretning 12,8 pct., mens Læsø kommune har den højeste andel af selskaber med konkursretning 26,6 pct. Region Sjælland har den største andel af selskaber med konkursretning. Region Syddanmark har den laveste andel af selskaber med konkursretning. Region Midtjylland har haft den største stigningstakt i andelen af selskaber med konkursretning fra 2005 til Det er branchen Overnatning og Restauration som har den største andel af selskaber med konkursretning. Antallet af nye selskaber er faldet markant efter finanskrisens start i Der er et fald på godt 38 pct. i 2011 i forhold til antal nyetablerede selskaber i I forhold til 2010 er der et fald på godt 3 pct. i antal nyetableringer. 3

4 Udviklingen af selskabernes økonomiske sundhedstilstand fra april 1997 til november 2011 Andel i % 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Selskabernes sundhedstilstand april november 2011 apr-97 okt-97 apr-98 sep-98 mar-99 sep-99 feb-00 aug-00 jan-01 jul-01 jan-02 jun-02 dec-02 jun-03 nov-03 maj-04 okt-04 apr-05 okt-05 mar-06 sep-06 feb-07 aug-07 feb-08 jul-08 jan-09 jul-09 dec-09 jun-10 nov-10 maj-11 nov-11 Underskud Angrebet Egenkap. Dato Konkursretning Grafen viser hvordan selskabernes økonomiske sundhedstilstand har udviklet sig gennem de sidste 14 år. Efter en mere eller mindre jævn stigning for alle tre størrelser frem til , faldt de alle frem til primo Herefter har der været en stigning frem til april Andelen af selskaber med underskud er steget markant, men også andelen med angrebet egenkapital og konkursretning er steget en del. Herefter er andelen med underskud og konkursretning faldet frem til november 2011, mens andelen med angrebet egenkapital stadig stiger lidt. Årsagen til at andelen med angrebet egenkapital ikke følger med ned, når underskudsandelen gør det, er at tidligere års underskud har drænet egenkapitalen så meget, at et overskud i den seneste regnskabsperiode ikke har kunnet opveje dette tidligere tab. Underskudsandelen er i november 2011 på 40,5 pct. og da den var på sit højeste i april 2010 var den oppe på 47,4 pct.. Andelen for angrebet egenkapital er i november 28,0 pct. og det er det højeste andelen har været oppe på, i de sidste 14 år. Andelen af selskaber med konkursretning er på 20,7 pct. i november Den var på sit højeste i oktober 2010, da den lød på 22,3 pct.. Størrelserne fra november2011 bygger på regnskaber afsluttet i 2010 eller

5 Regional og kommunal fordeling af selskaber med konkursretning. Herunder ses et kort med landets kommuner. Andelen af selskaber med konkursretning er størst, hvor den røde farve er mørkest. 5

6 Top 10 over de kommuner med den største andel af selskaber som har konkursretning. Kommune Andel % Læsø 26,6 Stevns 23,5 Hvidovre 23,2 København 23,1 Vordingborg 22,9 Lejre 22,9 Køge 22,8 Frederiksberg 22,7 Kalundborg 22,7 Hørsholm 22,3 Læsø er den kommune som har relativt flest selskaber med konkursretning. Ellers er det hovedsagligt selskaber øst for Storebælt som har højest andel. De 10 kommuner med den laveste andel af selskaber som har konkursretning Kommune Andel Langeland 12,8 Samsø 14,1 Bornholm 15,2 Brøndby 15,4 Vejen 16,0 Nyborg 16,1 Thisted 16,1 Herning 16,2 Lemvig 16,5 Skive 17,4 Langeland er den kommune hvor der er relativt færrest selskaber med konkursretning. Bortset fra Brøndby og Bornholm, så er det kommuner vest for Storebælt hvor andelen med konkursretning er relativt lavest. 6

7 Andel af selskaber med konkursretning fordelt på regioner. Andel i % 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 Andel af selskaber med konkursretning 12,0 10, * 2010* 2011* *Tal fra november, øvrige tal er fra september det pågældende år Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Tilsvarende i tabelform Region * 2010* 2011* Syddanmark 12,7 12,5 13,6 15,5 19,1 20,1 19,3 Midtjylland 12,7 12,5 14,0 15,7 20,4 20,9 19,9 Nordjylland 13,8 13,9 14,6 15,0 19,5 20,5 19,9 Hovedstaden 17,0 16,8 18,1 19,3 22,6 22,6 21,1 Sjælland 14,5 14,5 15,6 17,0 21,1 22,3 21,3 Hele Danmark 14,6 14,5 15,7 17,1 21,4 21,5 20,4 *Tal fra november år, øvrige tal er fra september det pågældende år Som tidligere indikeret er det er regionerne vest for Storebælt der klarer sig bedst. Region Syddanmark har den laveste andel af selskaber med konkursretning på 19,3 pct.. Hovedstaden og Sjælland har de største andele af selskaber med konkursretning. Det er Midtjylland, som har oplevet den største stigning i den viste periode fra 2005 til 2011, hvor andelen af selskaber med konkursretning stiger med 7,2 procentpoint fra 12,7 pct. til 19,9 pct.. Alle regionerne har det højeste niveau i 2010, så det seneste år viser fremgang. 7

8 Andel af selskaber med konkursretning. Udvikling på brancheniveau. Konkursretning Feb-08 Sep-08 Nov-09 Okt-10 Nov-11 Feb Nov. 11 Hovedbranche Udvikling Overnat. & Restauration 28,7 30,8 34,7 36,6 34,1 18,6% Kultur, Foryst. Sport 25,6 27,9 30,4 32,5 32,0 24,9% Andre serviceydelser 21,5 24,0 28,3 27,7 27,3 27,1% Undervisning 24,7 23,2 26,2 28,4 26,5 7,3% Inform. & Kommunikation 22,3 22,9 25,2 26,2 25,0 12,0% Bygge og anlæg 15,7 17,3 21,3 24,5 24,4 56,1% Adm. tjenesteydelser 16,5 17,5 21,9 24,5 23,3 41,4% Handel 17,9 19,2 22,8 24,5 23,2 29,7% Liberal service mm 17,0 18,0 21,3 22,2 21,2 24,2% Råstofindvinding 12,2 8,9 15,9 18,0 20,4 67,6% Pengeinst. & Finans 14,3 15,9 21,3 21,1 19,6 36,6% Fremstillingsvirk. 12,5 13,4 16,1 20,4 19,4 55,6% Transport 12,1 12,9 17,2 20,4 19,4 59,9% Landbrug, fisk., mm 11,0 14,1 18,0 18,9 17,8 60,9% Fast ejendom 10,9 12,2 18,3 18,0 17,3 59,1% Sundhedsvæsen mm 9,2 10,6 12,6 12,9 12,4 34,3% Forsyningsvirk. mm 11,1 11,0 12,5 12,7 11,2 0,7% Samlet 15,7 17,0 21,4 22,3 20,7 31,5% Mere end hvert tredje selskab indenfor Overnatning og Restauration har konkursretning. Men der er samtidig en forbedring at spore i branchen. Det er den mindre branche Råstofindvinding som har haft den relativt største stigning i andelen af selskaber med konkursretning. Men brancherne Landbrug, fisk., mm., Transport og Fast ejendom følger godt med. Der er ingen brancher, som udviser fald i andelen af selskaber med konkursretning, men den lille branche Forsyningsvirksomheder mm. har oplevet den mindste stigning. 8

9 Nyetablerede selskaber fordelt på regioner: Nyetablerede selskaber på regioner Antal selskaber * *Tallene er estimeret ud fra de første 11 måneder af 2011 Antallet af nye selskaber der er kommet til de sidste år har været for nedadgående. Siden finanskrisens start i 2008 er antallet af nye selskaber dykket mærkbart. I 2011 forventes godt 38 pct. færre nyetablerede selskaber end der blev etableret i I forhold til 2010 er der godt 3 pct. færre nyetableringer. Tilsvarende tabel: Region Vækst fra * til 2011 i pct. Nordjylland ,37 Midtjylland ,11 Syddanmark ,31 Hovedstaden ,39 Sjælland ,43 Danmark ,35 *Tallene er estimeret ud fra de første 11 måneder af

10 Kontakt muligheder Har du som journalist brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte; Kim Bach Kommunikationsdirektør Telefon: Mail: Experian A/S Telefon: Mail: Kristianiagade København Ø Danmark 10

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF).

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen November 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere