SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane"

Transkript

1 SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter selvfølgelig af på SMV ernes optimisme eller mangel på samme. Håndværksrådets konjunkturbarometer er i 4. kvartal på sit laveste niveau i hele Barometret befinder sig nu igen i negativt terræn, efter at det i to kvartaler i træk lå omkring nulpunktet. Barometrets nedadgående kurve skyldes, at der er sket et markant fald i tre ud af de fire parametre, som udgør konjunkturbarometret. Investeringslysten er faldet, vurderingen af Danmarks økonomiske situation er faldet, og virksomhedernes forventninger til årets resultat er faldet. Det eneste parameter, som nogenlunde holder niveauet fra sidste kvartal, er virksomhedernes vurdering af deres egen økonomiske situation. En overvægt på 6 pct. af virksomhedsejerne vurderer, at deres virksomheds økonomiske situation er bedre nu end for et år siden. Det største fald er sket i virksomhedernes vurdering af Danmarks økonomiske situation. Mere end hver tredje virksomhedsejer vurderer, at Danmarks økonomiske situation er dårligere nu end for et år siden. I sidste kvartal var det mindre end hver femte. Ser man på samme kvartal sidste år, er der dog grund til optimisme. Her vurderede mere end halvdelen af virksomhederne, at Danmarks økonomiske situation var blevet værre end for et år siden. Investeringslysten faldt også i årets 4. kvartal, men ender på samme niveau som i 4. kvartal Pessimisterne udgør ligesom i sidste kvartal majoriteten. Næsten hver fjerde virksomhed vurderer, at det er blevet mindre fordelagtigt at investere i produktionsudvidelser i forhold til samme tidspunkt sidste år, og kun 14 pct. vurderer, at det er blevet mere fordelagtigt. Det tyder desværre på, at virksomhederne stadig er hårdt pressede af krisen og bankernes stramme kreditpolitik. I modsætning til investeringslysten holder virksomhedernes forventninger til årets resultat ikke samme niveau som i 4. kvartal Andelen af virksomheder, som forventer et bedre årsresultat, er faldet, mens andelen, som forventer et dårligere resultat, er steget. Hver tredje virksomhed forventer således, at resultat for 2012 bliver dårligere end i Forventningerne til årets resultat er altså ikke kun faldet i forhold til sidste kvartal, men også i forhold til samme kvartal sidste år. Det er dog opløftende, at andelen, der har positive forventninger til årets resultat, stadig er størst.

2 Alt i alt betyder udviklingen i de fire parametre, at konjunkturbarometret i dette kvartal ender på -8 pct. En lille trøst er dog, at barometret var længere nede i samme kvartal sidste år, hvor det endte på -12 pct. Figur 1: Håndværkrådets konjunkturbarometer Bedre Dårligere Samlet Ordretilliden er i dette kvartal negativ og nettotallet ender på -3 efter at have været positiv i årets første tre kvartaler. Den lave ordretillid hænger tæt sammen med, at virksomhederne oplever et fald i efterspørgslen efter varer og ydelser. Andelen af virksomheder, som føler sig meget begrænset af manglende efterspørgsel, er steget, mens andelen, som slet ikke føler sig begrænset, er faldet. Når det kommer til produktionstilpasningerne, er der ikke sket de store ændringer inden for de seneste tre måneder. Andelen af virksomheder, som har mistet faste kunder, sat prisen ned på varer/ydelser og oplevet, at kunderne kræver længere betalingsfrister, er steget moderat i forhold til sidste kvartal, men holder nogenlunde samme niveau. Til gengæld er andelen af virksomheder, som har afskediget medarbejdere, steget med 5 procentpoint. Mere end hver femte virksomhed har altså fyret medarbejdere de seneste tre måneder. I den daglige drift er SMV erne altså langt fra færdige med at tilpasse sig det usikre marked og den omtumlede finansielle situation. SMV erne dumper Danmarks økonomiske situation Igen i dette kvartal er det virksomhedernes vurdering af Danmarks økonomiske situation, som trækker det samlede konjunkturbarometer nedad. 4. kvartal står for den dårligste vurdering af Danmarks økonomiske situation i hele Halvdelen af virksomhederne vurderer, at Danmarks økonomiske situation er dårligere nu i forhold til samme 2

3 tidspunkt sidste år. Kun 13 pct. mener, den er blevet bedre. Overvægten af pessimister udgør således 37 pct. Det er en lille trøst, at virksomhederne var mere pessimistiske i 4. kvartal Her vurderede 65 pct., at Danmarks økonomiske situation var blevet dårligere. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, er virksomhederne blevet mere optimistiske omkring Danmarks økonomiske situation, men det er foruroligende, at vurderingen af Danmarks økonomi ikke har været positiv siden 2. kvartal 2011, hvor optimisterne udgjorde en overvægt på 10 pct. Figur 2: SMV ernes vurdering af deres egen og Danmarks økonomiske situation Vurderingen af egen økonomi Vurderingen af dansk økonomi Selvom SMV erne er pessimistiske omkring Danmarks økonomi, tegner der sig langt fra det samme billede, når de skal vurdere deres egen økonomi. Virksomhedernes vurdering af deres egne økonomi har ligget på samme niveau siden 4. kvartal I dette kvartal mener en overvægt på 6. pct. af virksomhedsejerne, at deres virksomheds økonomiske situation er bedre nu end for et år siden. Man skulle ellers tro, at grunden til, at virksomhederne vurderede Danmarks økonomi så dårligt, var, fordi deres egen økonomiske situation var blevet værre. Men det er ikke tilfældet. I stedet kan virksomhedens manglende tiltro til dansk økonomi tilskrives mediernes massive fokus på den store arbejdsløshed, akutjob og dagpengereformen. Samtidig forventer Nationalbanken en beskeden vækst i BNP på omkring 1,6 pct. i Der er altså stadig et stykke vej endnu, før der atter kommer gang i hjulene i Danmark. Færre ordrer i vintermånederne Selvom overvægten af virksomheder vurderer, at deres økonomiske situation er blevet bedre, er det ikke ensbetydende med, at ordrerne vælter ind. SMV ernes forventninger til aktiviteten i virksomheden er i dette kvartal helt nede i kulkælderen. Virksomhedernes ordretillid ender i 4. kvartal på et nettotal på -3, og det er den laveste siden 4. kvartal I 4. kvartal 2010 var ordretilliden positiv, og derfor er det ærgerligt, at ordretil- 3

4 liden i 2012 har fulgt tendensen fra 2011 i stedet for Kort fortalt betyder den negative ordretillid, at virksomhederne forventer tyndere ordrebøger og mindre aktivitet i deres virksomhed de næste tre måneder. Figur 3: Håndværksrådets Ordretillid Nettotal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Forklaring Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer flere ordrer om tre måneder sammenlignet med nu. Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del af virksomhederne forventer færre ordrer i den kommende tid. Håndværksrådets Ordretillid er beregnet efter samme princip, som det Danmarks Statistik bruger i forbindelse med udregningen af Forbrugertilliden. Industrien og byggeriet får mindre at lave Når temperaturen kryber under frysepunktet, sneen daler og hue og handsker er fundet frem fra gemmerne, betyder det, at byggepladserne stort set er tomme. Sådan plejer det at være i byggebranchen, hvor mængden af aktiviteter stiger i takt med, at temperaturen bliver højere. I 4. kvartal 2010 og 2011 var byggeriets ordretillid nemlig også 4

5 negativ. Når SMV ernes samlede ordretillid er negativ i dette kvartal, skyldes det derfor blandt andet, at byggeriet og industrien forventer mindre aktivitet i de kommende vintermåneder. Men det er værd at bide mærke i, at begge brancher har den laveste ordretillid i tre år. Kun 14 pct. af byggevirksomhederne forventer, at de vil få mere at lave de næste tre måneder, mens hele 39 pct. forventer at få mindre at lave. Byggeriets ordretillid ender således på et nettotal på -15. I modsætning til de andre brancher har industrien aldrig haft en negativ ordretillid, men i dette kvartal er den tæt på at ryge under nulpunktet, for den ender på et nettotal på 0. Det betyder, at andelen af industrivirksomheder, som forventer, at de vil få mere at lave, er lige så stor som andelen, der forventer at få mindre at lave. 22 pct. af industrivirksomhederne forventer således mindre aktivitet de næste tre måneder, og 22 pct. forventer mere aktivitet. Figur 4: Industriens og byggeriets ordretillid Nettotal Byggeri Industri Mangel på efterspørgsel presser SMV erne Den lave ordretillid i 4. kvartal hænger tæt sammen med, at den manglende efterspørgsel stadig er et problem for SMV erne. Andelen af virksomheder, som slet ikke føler sig begrænset af manglende efterspørgsel, er faldet, mens andelen, der føler sig meget begrænset, er steget. Lidt mindre end hver fjerde virksomhed føler sig slet ikke begrænset af manglende efterspørgsel. I sidste kvartal var det mere end hver fjerde. Derudover føler omkring hver sjette virksomhed sig meget begrænset af manglende efterspørgsel. Også efterspørgslen er meget afhængig af sæson, og både andelen af 5

6 virksomheder, der er meget begrænset, og andelen, der slet ikke er begrænset, ligger på samme niveau som i 4. kvartal Figur 5: Andelen af virksomheder, som er meget begrænset og slet ikke begrænset af manglende efterspørgsel 3 25% 15% 1 5% Slet ikke begrænset Meget begrænset Flere fyringer i vente SMV erne forventer ikke blot at få mindre at lave de næste tre måneder, de forventer også at fyre medarbejdere. Alle brancher har i dette kvartal en negativ beskæftigelsestillid. Den samlede beskæftigelsestillid for SMV erne ender på et nettotal på -9. Det er fuldstændig samme niveau som i samme kvartal Beskæftigelsestilliden nåede ellers lige at være positiv i 1. og 2. kvartal 2012, men i dette kvartal fortsætter den negative tendens fra sidste kvartal. Værst ser det ud for byggeriet, der med et nettotal på -13 har den laveste beskæftigelsestillid i halvandet år. Servicebranchens beskæftigelsestillid er også den laveste i de halvandet år, Håndværksrådet har målt den. Den negative beskæftigelsestillid tyder desværre på, at SMV erne stadig er hårdt pressede på pengepungen og ordresiden. SMV erne er langt fra færdige med at tilpasse medarbejderstaben til de usikre fremtidsudsigter. 6

7 Figur 6: Håndværksrådet Beskæftigelsestillid Nettotal Bygge Industri Forklaring Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer flere nyansættelser om tre måneder sammenlignet med nu. Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del af virksomhederne forventer at få færre medarbejdere i virksomheden i den kommende tid. Håndværksrådets Beskæftigelsestillid er beregnet efter samme princip, som det Danmarks Statistik bruger i forbindelse med udregningen af Forbrugertilliden. Eksportører og leverandør Pessimismen hos SMV erne omkring Danmark økonomiske situation bliver erstattet af optimisme, når det kommer til eksportforventningerne. Virksomhederne forventer nemlig, at eksporten de næste tre måneder vil stige. For tredje kvartal i træk har Håndværksrådet målt SMV ernes eksporttillid, og modsat ordretilliden forbliver eksporttilliden positiv, selvom den er faldet en anelse fra sidste kvartal. Eksporttilliden er positiv hos både de virksomheder, som selv eksporterer, og de virksomheder, som er leverandører til en eksportvirksomhed. Hos leverandørvirksomhederne ender eksporttilliden på et nettotal på 5, mens de eksporterende virksomheder ender med et nettotal på 7. Den samlede eksporttillid ender derfor på et nettotal på 6. 7

8 Figur 7: Håndværksrådets Eksporttillid 35% 3 25% 15% 1 5% Meget højere Lidt højere Lidt lavere Meget lavere Eksportvirksomhed Leverandør til eksportvirksomhed Forklaring Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer at eksportere mere om tre måneder sammenlignet med nu. Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del af virksomhederne forventer at eksportere mindre i den kommende tid. Håndværksrådets Eksporttillid er beregnet efter samme princip, som det Danmarks Statistik bruger i forbindelse med udregningen af Forbrugertilliden. Manglende finansiering presser industri og service Bankerne har langt fra løsnet grebet om de små og mellemstore virksomheder, og 16 pct. af SMV erne føler sig meget begrænset af manglende finansiering. Samtidig er andelen af servicevirksomheder, som føler sig meget begrænset af manglende efterspørgsel, næsten fordoblet siden 1. kvartal Hver femte servicevirksomhed føler sig meget begrænset af manglende finansiering. Blandt industrivirksomhederne føler hver fjerde virksomhed sig meget begrænset. Det er en markant stigning fra 2. og 3. kvartal 2012, hvor andelen var hver femte. Det er en udvikling i den forkerte retning, og den viser, at SMV erne ikke kun er presset på efterspørgslen og ordrerne, men også på likviditeten. 8

9 Figur 8: Andelen af virksomheder, som føler sig meget begrænset" 3 25% 15% 1 5% Industri Service SMV Svært for de små at låne penge Det er dog især de små virksomheder, som bankerne har strammet grebet omkring. Den klare tendens er, at jo større virksomhederne er, jo mindre begrænsede føler de sig. Næsten hver fjerde en-mandsvirksomhed føler sig meget begrænset af manglende finansiering, og for virksomheder med 2-4 ansatte er det næsten hver femte. For virksomheder med ansatte er det kun hver tiende, som føler sig meget begrænset, mens det for virksomheder med ansatte kun er 7 pct. Når virksomheder med over 50 ansatte alligevel afviger fra den generelle tendens, kan det skyldes, at der kun er 24 respondenter i denne kategori, og at svaret derfor er biased. Figur 9: Andelen af virksomheder, som er meget begrænset af manglende finansiering fordelt på størrelse 25, 20, 15, 10, 5, 0, Lineær (Meget begrænset) 9

10 Fald i priser, kunder og medarbejdere Næsten hver tredje virksomhed har mistet faste kunder og sat prisen ned på flere ydelser og varer. Det er nogenlunde samme niveau som i sidste kvartal og samme kvartal Andelen af virksomheder, som har mistet faste kunder, har ligget nogenlunde stabilt de sidste 3 år. Det er yderst foruroligende, at andelen stadig er så stor, og at så mange virksomheder er udfordret på deres levebrød, fordi de faste kunder forsvinder. Og ikke nok med at kunderne langsomt siver væk. Hvis virksomhederne vil være konkurrencedygtige, er de også nødt til at sænke prisen på deres varer og ydelser. Andelen af virksomheder, der har været nødt til at sænke priserne, har også ligget stabil de sidste tre år og vidner om, at selvom krisen har toppet, så er den langt fra ovre. Ud over at sænke priser og miste de faste kunder har mere end hver tredje virksomhed oplevet, at deres kunder kræver længere betalingsfrister. Det er nogenlunde samme niveau som i sidste kvartal og i samme kvartal Til gengæld har mere end hver femte virksomhed afskediget medarbejdere de sidste tre måneder, og det er en udvikling i den forkerte retning i forhold til sidste kvartal. Niveauet er dog en anelse lavere i forhold til samme kvartal sidste år, hvor hver fjerde virksomhed havde fyret medarbejdere. Figur 10: Hvilket af følgende har din virksomhed oplevet de sidste 3 måneder? Vi har afskediget medarbejdere Vi har mistet faste kunder Vi har sat priserne ned på flere ydelser/varer Håndværksrådet, 8. januar

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015 Indhold Indledning Konklusioner Kendetegn og udvikling i: 1. Strukturer i branchen 2. Regnskabstal 3. Udviklingen i 2014 og forventningerne til

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere