ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca"

Transkript

1 ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca

2 DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation for en bred vifte af investorer i Danmark og fokuserer på, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland nationalt og globalt. Foreningens mere end 200 medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer. Tilsammen forvalter medlemmerne 93 mia. kr. fra primært pensionskasser, banker, Vækstfonden og større danske virksomheder. Fondenes porteføljeselskaber omsætter for mere end 190 mia. kr. og har mere end ansatte på verdensplan. DVCA har til formål at styrke medlemmernes forretning, netværk og kompetencer gennem en række aktiviteter og udvalg med specifikke emner på dagsordenen. DVCA er stiftet i år DVCA / børsen / slotsholmsgade / 1217 københavn k / / Dataindsamling og -bearbejdning: Vækstfonden

3 Analyse af 1. og 2. kvartal 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger

4 SEPTEMBER 2010 / SIDE 1 FOKUS PÅ OPFØLGNINGSINVESTERINGER I 2010 Danish Venture Capital & Private Equity Association (DVCA) og Vækstfonden har genoptaget samarbejdet om at foretage kvartalsvise analyser af det danske venturemarked. Formålet med analyserne er at give en løbende pejling på aktiviteten i venturemarkedet og samtidig følge investorernes forventninger til investerings- og exitaktiviteten og den generelle økonomiske udvikling i Danmark. Fremgang i investeringsaktiviteten I 2. kvartal 2010 foretog de danske ventureselskaber, som har medvirket i kvartalsanalysen, investeringer for ca. 330 mio. kr. fordelt på 51 transaktioner 1. Respondenterne i 2. kvartal dækker 77 pct. af markedet opgjort med udgangspunkt i kapital under forvaltning. Den samlede investeringsaktivitet estimeres på den baggrund at være 425 mio. kr. i 2. kvartal Det er en fremgang på 25 pct. i forhold til 1. kvartal I 1. halvår 2010 nåede investeringsaktiviteten blandt danske ventureinvestorer således op på ca. 765 mio. kr., hvilket peger i retning af, at investeringsaktiviteten i 2010 vil blive en smule mindre end i 2009, hvor der blev foretaget ventureinvesteringer for 1,63 mia. kr. Fremgangen i investeringsaktiviteten fra 1. til 2. kvartal skyldes primært, at der er foretaget flere transaktioner. Hvor der i 1. kvartal 2010 var 43 transaktioner, er antallet i 2. kvartal oppe på 51. I begge kvartaler er der foretaget mange mindre transaktioner, idet mere end halvdelen af transaktionerne er på mindre end 5 mio. kr. De mange mindre transaktioner er en konsekvens af det øgede fokus på at understøtte den eksisterende portefølje. En gennemsnitlig opfølgningsinvestering for den enkelte investor er således på 5,7 mio. kr., mens en nyinvestering er på 9,6 mio. kr. i gennemsnit. Dette er dog ikke et udtryk for, at de samlede finansieringsrunder er større, når der foretages nyinvesteringer. Tidligere kvartalsanalyser har således vist, at der ved nyinvesteringer typisk syndikeres med 1-2 andre investorer, mens der ved opfølgningsinvesteringer som oftest syndikeres med mere end 5 andre investorer. De danske ventureinvestorer har negative forventninger til konjunkturudviklingen, men meget positive forventninger til deres egen investeringsaktivitet. Halvdelen af de ventureselskaber, som har deltaget i kvartalsanalysen, forventer således, at konjunkturerne bliver forværret de kommende 12 måneder. Dette forventes dog ikke at påvirke deres investeringsaktivitet, idet halvdelen af investorerne forventer at foretage flere transaktioner, og 60 pct. forventer en højere investeringsvolumen i det kommende kvartal. Endnu stærkere fokus på opfølgningsinvesteringer De danske ventureinvestorer har de seneste par år haft et stærkt fokus på at føre den eksisterende portefølje frem til exit. Denne tendens er fortsat i I 2. kvartal 2010 udgør andelen af opfølgningsinvesteringer 80 pct. målt på beløb og 86 pct. målt på antal mod henholdsvis 73 pct. og 84 pct. i 1. kvartal. I 1. halvår 2010 nåede andelen af kapitalen allokeret til opfølgningsinvesteringer op på 77 pct., hvilket er et højt niveau sammenlignet med tidligere kvartalsanalyser. Det høje niveau for opfølgningsinvesteringer skyldes, at hovedparten af de fonde, som danske ventureinvestorer forvalter, har nået en alder og opbygget en portefølje af virksomheder, som er ved at være moden til exit. De aktuelle markedsvilkår for exit betyder samtidig, at mange 1 Der er her tale om antallet af investeringer og ikke antallet af virksomheder, som har fået tilført kapital.

5 SEPTEMBER 2010 / SIDE 2 ventureselskaber må holde deres investeringer længere end oprindeligt forventet. Hovedparten af opfølgningsinvesteringerne bliver foretaget i virksomheder inden for life sciences (80 pct.). Life sciences fortsat det største segment Samlet set er det igen i 2. kvartal 2010 virksomheder inden for life sciences, som har tiltrukket mest kapital, nemlig 78 pct. af den investerede kapital, og målt på antal virksomheder er andelen oppe på 55 pct. It-segmentet har samtidig oplevet en mindre tilbagegang i den tilførte kapital. Andelen af kapital til it-virksomheder falder fra 22 pct. i 1. kvartal til 16 pct. i 2. kvartal. Hovedparten af de øvrige investeringer er foretaget i virksomheder inden for cleantech, der tegner sig for 8 pct. af investeringerne og 5 pct. af kapitalen i 2. kvartal. I 1. halvår 2010 når andelen af investeret kapital inden for cleantech op på 10 pct. Cleantech har dermed bidt sig fast som det tredjestørste investeringssegment for danske ventureinvestorer. Øvrige tendenser Ventureselskabernes deal flow er fortsat solidt i 2. kvartal Investorerne fik således i gennemsnit 70 henvendelser i dette kvartal, hvilket er et højt niveau sammenlignet med tidligere kvartalsanalyser. Kvaliteten er desuden steget en smule og vurderes dermed fortsat at være lidt over middel. Det store antal henvendelser ser imidlertid ikke ud til at medføre tilsvarende flere nyinvesteringer. Der findes ikke 2009-tal for Danmark, men internationale analyser viser, at der i både USA og Europa var en meget beskeden exitaktivitet i 2009 sammenlignet med tidligere år kunne imidlertid se ud til at blive vendepunktet, idet der i 1. halvår 2010 blev foretaget ti exitter af danske ventureselskaber. Heraf var de fem salg til andre virksomheder (trade sales), som alle skete inden for life sciences. De danske ventureinvestorer blev i 2008 spurgt om, hvornår de forventede, at exitmarkedet igen ville åbne sig. Her svarede flertallet, at det ville ske i anden halvdel af Disse forventninger holder investorerne fast i, idet 40 pct. forventer at foretage flere exitter i det kommende kvartal.

6 SEPTEMBER 2010 / SIDE 3 AKTIVITETEN I VENTUREMARKEDET Stort deal flow Ventureselskaberne modtog i 2. kvartal i år 70 henvendelser i gennemsnit, hvilket er en stigning på 4 pct. i forhold til forrige kvartal, jf. figur 1. Som helhed har deal flow i 1. halvår 2010 været på et højt niveau sammenlignet med tidligere kvartalsanalyser. FIGUR 1: VENTURESELSKABERNES GENNEMSNITLIGE DEAL FLOW Deal flow (antal) Ventureinvestorerne vurderer samtidig, at kvaliteten af henvendelserne er steget det seneste kvartal, jf. figur 2. Kvaliteten af deal flow i 2. kvartal 2010 er dermed fortsat en smule over middel. FIGUR 2: VENTURESELSKABERNES GENNEMSNITLIGE VURDERING AF DEAL FLOW 3,5 Kvalitet af deal flow (skala 1-5, hvor 5 er bedst) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

7 SEPTEMBER 2010 / SIDE 4 Højere investeringsaktivitet De danske ventureinvestorer har investeret ca. 425 mio. kr. i 2. kvartal i år, hvilket er en fremgang på godt 25 pct. i forhold til 1. kvartal 2010, jf. figur 3. I 1. halvår 2010 når investeringsaktiviteten op på ca. 765 mio. kr., hvilket peger i retning af, at investeringsaktiviteten i 2010 vil falde en smule i forhold til 2009, hvor der blev foretaget ventureinvesteringer for 1,63 mia. kr. FIGUR 3: ESTIMEREDE VENTUREINVESTERINGER, MIO. KR Mio. kr som følge af flere transaktioner Fremgangen i investeringsaktiviteten fra 1. til 2. kvartal skyldes primært, at der er blevet foretaget flere investeringer. Hvor der i 1. kvartal 2010 blev foretaget 43 investeringer, er antallet i 2. kvartal oppe på 51, jf. figur 4. Hovedparten af investeringerne er på under 5 mio. kr. FIGUR 4: ANTAL VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ STØRRELSE 60 Antal investeringer > 5 mio. kr. 2-5 mio. kr. 1-2 mio. kr. < 1 mio. kr. 0

8 SEPTEMBER 2010 / SIDE 5 Halvdelen af investeringerne foretages i danske virksomheder Målt på antallet af investeringer dækker danske virksomheder ca. 50 pct. af investeringerne fra danske ventureselskaber i årets 2. kvartal. Dermed er andelen på niveau med forrige kvartal. Blandt investeringer i udenlandske virksomheder er der primært investeret i USA. FIGUR 5: ANTAL VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ LANDE OG OMRÅDER 10 Antal investeringer 8 Andet USA Øvrige Europa Øvrige Norden Danmark og flest investeringer til virksomheder i hovedstadsregionen Indenlands er det fortsat hovedstadsregionen, som tiltrækker flest investeringer. Andelen er steget til 65 pct. det seneste kvartal. FIGUR 6: ANTAL VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ REGIONER 10 Antal investeringer 8 Region Syddanmark Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden

9 SEPTEMBER 2010 / SIDE 6 Fremgang i seed-investeringer De danske ventureinvestorer har foretaget flere seed-investeringer i 2. kvartal Hvor andelen i 1. kvartal var på 15 pct., er den i årets 2. kvartal på 30 pct. Samtidig udgør andelen af start-up-investeringer 60 pct., hvilket betyder at andelen af early stage-investeringer er oppe på 90 pct. FIGUR 7: ANTAL VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ UDVIKLINGSFASE 10 Antal investeringer 8 Ekspansion Start-up Seed og mest kapital til start-up Situationen er stort set identisk, når vi ser på det investerede beløb. Virksomhederne i early stage tiltrak således 93 pct. af de samlede ventureinvesteringer i 2. kvartal 2010, jf. figur 8. De største investeringer blev foretaget i virksomheder i seed-fasen, som udgør 31 pct. af investeringerne, og som tiltrak 41 pct. af den investerede kapital. FIGUR 8: INVESTERET VENTUREKAPITAL FORDELT PÅ UDVIKLINGSFASE 10 8 Mio. kr. Ekspansion Start-up Seed

10 SEPTEMBER 2010 / SIDE 7 Opfølgningsinvesteringer dominerer fortsat Andelen af opfølgningsinvesteringer er steget en smule i det seneste kvartal. Hvor opfølgningsinvesteringer i 1. kvartal var på 84 pct. målt på antal, er andelen nu på 86 pct. Antallet af nyinvesteringer udgør dermed fortsat den mindste andel af investeringerne og stod i årets 2. kvartal for kun 14 pct. af de samlede investeringer. FIGUR 9: ANTAL VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ INVESTERINGSTYPE Antal investeringer 10 8 Nyinvesteringer Opfølgningsinvesteringer Også når vi ser på det investerede beløb, har investorerne fortsat et stærkt fokus på opfølgningsinvesteringer. De eksisterende porteføljevirksomheder har således tiltrukket mere end 80 pct. af den investerede kapital i årets 2. kvartal, hvilket er en smule højere end i forrige kvartal. I 1. halvår 2010 ender andelen af investeret kapital til opfølgningsinvesteringer på 77 pct., hvilket er et højt niveau sammenlignet med tidligere kvartalsanalyser. FIGUR 10: INVESTERET VENTUREKAPITAL FORDELT PÅ INVESTERINGSTYPE Mio. kr Nyinvesteringer Opfølgningsinvesteringer

11 SEPTEMBER 2010 / SIDE 8 Større andel af investeringer inden for it målt på antal It og life sciences er fortsat de dominerende investeringsområder. Målt på antal er andelen af investeringer inden for it steget en smule i 2. kvartal 2010, mens andelen af investeringer i life science-virksomheder er faldet. Andelen af investeringer i life science-virksomheder udgør dog fortsat mere end 50 pct. FIGUR 11: ANTAL VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER 10 Antal investeringer 8 Andet Cleantech It Life sciences Samme tendens kan observeres, når vi ser på det investerede beløb. Her er andelen af investeringer i life sciences helt oppe på 78 pct. Andelen af investeringer inden for it er samtidig faldet en smule. Endelig har cleantech-virksomheder tiltrukket 5 pct. af venturekapitalen fra danske investorer i 2. kvartal 2010, hvilket bringer andelen af cleantech-investeringer i 1. halvår 2010 op på 10 pct. FIGUR 12: INVESTERET KAPITAL FORDELT PÅ BRANCHER 10 8 Mio. kr. Andet Cleantech It Life sciences

12 SEPTEMBER 2010 / SIDE 9 Exitter: mange trade sales I 1. halvår 2010 er der gennemført ti exitter. Fem porteføljevirksomheder er solgt til andre virksomheder (trade sales), to investeringer er afhændet via buyback, en via salg til andre finansielle institutioner, mens to virksomheder er lukket. FIGUR 13: ANTAL EXITTER FORDELT PÅ TYPER Andet Salg til andre finansielle institutioner Trade sales Buyback især inden for life sciences Hovedparten af de ti exitter er sket inden for life sciences, mens 20 pct. er it-virksomheder. Endelig udgør cleantech 10 pct., jf. figur 14. Det er desuden interessant at alle fem trade sales i 1. halvår 2010 har fundet sted inden for life sciences. FIGUR 14: EXITTER FORDELT PÅ BRANCHER Cleantech Andet It Life sciences

13 SEPTEMBER 2010 / SIDE 10 FORVENTNINGER TIL KONJUNKTURER SAMT INVESTERINGS- OG EXITAKTIVITET Negative forventninger til konjunkturudviklingen Investorerne forventer, at den økonomiske vækst bliver afdæmpet i de kommende år, jf. figur 15. Halvdelen af investorerne forventer således, at konjunkturerne bliver forværret de kommende 12 måneder. FIGUR 15: KONJUNKTURBAROMETER FORVENTNINGER TIL DE NÆSTE 12 MÅNEDER Forbedres Forværres Uændrede Forventninger til investeringsaktiviteten I forhold til investeringsaktiviteten har investorerne imidlertid positive forventninger til fremtiden. Halvdelen af de investorer, som har besvaret spørgeskemaet, forventer således at foretage flere investeringer i 3. kvartal 2010, mens 40 pct. forventer et uændret antal, jf. figur 16. FIGUR 16: FORVENTNINGER TIL ANTAL INVESTERINGER I 3. KVARTAL 2010 Uændret antal investeringer Flere investeringer Færre investeringer

14 SEPTEMBER 2010 / SIDE 11 Samtidig er investorerne meget positive i forhold til, hvor meget de forventer at investere i næste kvartal. Hele 60 pct. af investorerne forventer at investere mere, mens 30 pct. forventer en uændret aktivitet, jf. figur 17. Det peger i retning af, at størrelsen af investeringsrunderne i det kommende kvartal vil forøges en smule. FIGUR 17: FORVENTNINGER TIL INVESTERINGSAKTIVITETEN I 3. KVARTAL 2010 Investere mindre Investere i samme udstrækning Investere mere Flere exitter Den store turbulens på børserne verden over har også smittet af på de danske ventureinvestorers exitaktivitet. I 1. halvår 2010 blev der dog foretaget ti exitter. I det kommende kvartal forventer 40 pct. af investorerne at foretage flere exitter, mens 60 pct. forventer en uændret exitaktivitet, jf. figur 18. FIGUR 18: FORVENTNINGER TIL ANTALLET AF EXITTER I 3. KVARTAL 2010 Flere exitter Samme omfang af exitter

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT ÅRSRAPPORT 2011 1 Indhold 2011 4 Krisen kræver handlekraft 6 Hovedtal, 5-års-oversigt 8 Ny finansiering til 600 virksomheder 12 Årets op- og nedjusteringer 16 Vækstfonden kort fortalt 18 Indirekte investeringer

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Afkast i kapitalfonde DVCA-begivenheder i 2012 Januar De såkaldte

Læs mere

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 MAGASIN 1 / 2010 v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 Hvor går du hen? Find vej til kapital og viden, side 19 Nyt til iværksættere: vækstkasse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr.

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Business Angel kapital i Region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones 2014 Anbefalinger Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1

årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1 årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1 Om dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital er en investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i small og mid cap-fonde samt venturefonde.

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen November 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne

Læs mere

Kapitalfonde i 2014/15

Kapitalfonde i 2014/15 Kapitalfonde i 2014/15 Årsskrift om god selskabsledelse i kapitalfonde Færch Plast Nets Tema om Dansk Vækstkapital II Post-exit study Generationsskifter Louis Poulsen Løgismose+ Meyers DONG Energy dvca.dk

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF).

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2010

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2010 Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2010 Innovation: Analyse og evaluering 09/2010 Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer Udgivet af Rådet for Teknologi

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere