3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn"

Transkript

1 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret 1997, fordelt efter størrelsen af det beløb, som den enkelte kontanthjælpsmodtager har modtaget i hele Til sammenligning er desuden angivet valgdeltagelsen for de stemmeberettigede, der ikke modtog kontanthjælp i en for de i alt stemmeberettigede ved kommunalvalget, der i løbet af 1997 modtog kontanthjælp, var 47,4, mens den for de øvrige stemmeberettigede var 72,4. Kontanthjælpsmodtagerne havde altså en markant lavere valgdeltagelse end resten af befolkningen. Tabel 9. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter modtagelse af kontanthjælp (i 1997) og køn. Mænd Kvinder I alt Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Kontanthjælp: Under 25. kr , , , kr , , , kr , , , kr , , ,6. kr. og derover , , , Kontanthjælp i alt , , ,4 Ej kontanthjælp , , ,4 I alt , , ,7 Anm.: De personer, der er anført som kontanthjælpsmodtagere, er de stemmeberettigede ved kommunalvalget, som i løbet af 1997 har modtaget hjælp i henhold til den daværende bistandslovs kap. 9, der vedrørte kontanthjælp til underhold mv. og omfattede lovens De anførte beløb er kontanthjælpen modtaget i løbet af hele Betragter man valgdeltagelsen fordelt efter størrelsen af det modtagne kontanthjælpsbeløb, ser man, at de stemmeberettigede, der modtog under 25. kr. i løbet af 1997, havde en lidt højere valgdeltagelse end de øvrige kontanthjælpsmodtagere. Samlet set er der ingen nævneværdig forskel på mandlige og kvindelige kontanthjælpsmodtageres valgdeltagelse (stemmeprocenterne for mænd og kvinder var hhv. 47,3 og 47,5). Men betragter man de mandlige og kvindelige kontanthjælpsmodtagere hver for sig, kan man se visse forskelle. Blandt de stemmeberettigede kvindelige kontanthjælpsmodtagere var det dem, der modtog. kr. eller derover i kontanthjælp, der havde den laveste valgdeltagelse. Blandt de stemmeberettigede mandlige kontanthjælpsmodtagere var det den tilsvarende gruppe samt gruppen, der modtog under 25. kr. i kontanthjælp, som havde den højeste valgdeltagelse.

2 3.1 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af førtidspension og køn Tabel 1 viser valgdeltagelsen for de stemmeberettigede, der i november 1997 modtog førtidspension samt for dem, der i denne måned ikke modtog førtidspension. en for de i alt stemmeberettigede ved kommunalvalget, der i november 1997 modtog førtidspension, var 61,3, mens den for de øvrige stemmeberettigede var 71,2. Valgdeltagelsen blandt de 6.11 stemmeberettigede kvindelige førtidspensionister var lidt højere end blandt de stemmeberettigede mandlige førtidspensionister: stemmeprocenterne for de to grupper var hhv. 63,1 og 59,. Tabel 1. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter modtagelse af førtidspension (i november 1997) og køn. Mænd Kvinder I alt Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Førtidspension , , ,3 Ej førtidspension , , ,2 I alt , , , Valgdeltagelsen fordelt efter statsborgerskab og modtagelse af kontanthjælp I tabel 11 kan ses en opgørelse over antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen fordelt efter statsborgerskab og modtagelse af kontanthjælp i valgåret en for de stemmeberettigede danske statsborgere, der i løbet af 1997 modtog kontanthjælp, var 47,7, mens den for de øvrige.474 stemmeberettigede danske statsborgere var 73,1. I modsætning til de danske kontanthjælpsmodtagere havde de stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der modtog kontanthjælp i 1997, en meget høj valgdeltagelse. en for de 483 stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der i løbet af 1997 modtog kontanthjælp, var således 68,1. Til sammenligning var stemmeprocenten for de 952 stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der ikke modtog kontanthjælp i 1997, dog noget højere: 76,5.

3 Tabel 11. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab og modtagelse af kontanthjælp (i 1997). Statsborgerskab Kontanthjælp Ej kontanthjælp I alt Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Danmark , , ,8 Øvrige Norden, EU og Nordamerika , , ,6 3. lande: Polen , , ,2 Tyrkiet , , ,7 Somalia ,7 5, , Irak , , ,5 Iran , , ,9 Libanon , , ,8 Vietnam , , ,4 Statsløse , , ,3 Øvrige 3. lande , , ,5 3. lande i alt , , ,1 I alt , , ,7 Anm. 1: De personer, der er anført som kontanthjælpsmodtagere, er de stemmeberettigede ved kommunalvalget, som i løbet af 1997 har modtaget hjælp i henhold til den daværende bistandslovs kap. 9, der vedrørte kontanthjælp til underhold mv. og omfattede lovens Anm. 2: De specifikt nævnte lande er de lande, som har de største antal stemmeberettigede statsborgere, der har modtaget kontanthjælp i løbet af Den laveste stemmeprocent, 22,9, angivet i tabel 11 er stemmeprocenten for de 15 stemmeberettigede polske statsborgere, der modtog kontanthjælp i Betragter man de øvrige 3. lande, der specifikt er nævnt i tabel 11: Somalia, Irak, Iran, Libanon, Vietnam og de statsløse, ses, at det for hver af disse nationaliteter var flertallet af de stemmeberettigede statsborgere, der i løbet af 1997 havde modtaget kontanthjælp. Blandt de stemmeberettigede statsborgere fra Somalia, Irak og Libanon samt de stemmeberettigede statsløse var andelen af kontanthjælpsmodtagere endog over pct. Til sammenligning var andelen af kontanthjælpsmodtagere blandt de stemmeberettigede danske, tyrkiske og polske statsborgere på hhv. 5 pct., 34 pct. og 36 pct. For de stemmeberettigede statsborgere fra 3. landene set under ét var andelen af stemmeberettigede, der havde modtaget kontanthjælp i løbet af 1997, på 57 pct., mens andelen af kontanthjælpsmodtagere blandt de stemmeberettigede statsborgere fra de nordiske lande og EU-landene (ekskl. Danmark) samt Canada og USA betragtet under ét var på 11 pct. Af tabel 11 og figur 14 ses, at for de stemmeberettigede statsborgere fra 3. landene Somalia, Irak og Vietnam samt for de stemmeberettigede statsløse var valgdeltagelsen højere blandt kontanthjælpsmodtagerne end blandt dem, der ikke modtog kontanthjælp i løbet af 1997.

4 For de stemmeberettigede iranske statsborgere var valgdeltagelsen den samme blandt kontanthjælpsmodtagerne som blandt dem, der ikke modtog kontanthjælp. en for begge grupper var,9. Figur 14. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte nationaliteters statsborgere fordelt efter modtagelse af kontanthjælp (i 1997). 47,7 73,1 68,1 76,5 54,7 5, 47,1 46,7 42,4 35,1 44,6 39,4,9,9 32,7 33,3 22,9 37,4 Kontanthjælp Ej kontanthjælp Danmark Tyrkiet Somalia Statsløse Irak Vietnam Iran Libanon Polen Anm.: De udvalgte nationaliteter er dem, som har de største antal stemmeberettigede statsborgere, der har modtaget kontanthjælp i løbet af For de stemmeberettigede libanesiske statsborgere var valgdeltagelsen stort set den samme blandt kontanthjælpsmodtagerne som blandt de forholdsvis få (54) ikke-kontanthjælpsmodtagere. erne for de to grupper var hhv. 32,7 og 33,3. Figur 15. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte landegruppers statsborgere fordelt efter modtagelse af kontanthjælp (i 1997). 47,7 73,1 38,2 46,5 47,5 53,7 Kontanthjælp Ej kontanthjælp Danmark Norden og EU (ekskl. DK) samt Nordamerika 3. lande

5 Betragter man de i alt stemmeberettigede statsborgere fra Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika, ses af figur 15, at stemmeprocenten for de 416 af disse, som modtog kontanthjælp i 1997, var 38,2, mens stemmeprocenten for de øvrige 3.466, der ikke havde modtaget kontanthjælp, var noget højere: 46,5. Blandt de i alt stemmeberettigede statsborgere fra 3. landene, som i løbet af 1997 modtog kontanthjælp, var stemmeprocenten 47,5. Valgdeltagelsen blandt kontanthjælpsmodtagerne fra 3. landene var således på niveau med valgdeltagelsen blandt de danske kontanthjælpsmodtagere, der havde en stemmeprocent på 47,7. en for de i alt stemmeberettigede statsborgere fra 3. landene, der ikke modtog kontanthjælp i 1997, var 53, Valgdeltagelsen fordelt efter herkomst og modtagelse af kontanthjælp Tabel 12 viser valgdeltagelsen fordelt efter herkomst og modtagelse af kontanthjælp i Valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst, der i 1997 modtog kontanthjælp, var markant lavere end valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst, der ikke modtog kontanthjælp i erne for kontanthjælpsmodtagerne og ikke-kontanthjælpsmodtagerne af dansk herkomst var således hhv. 47,5 og 73,5. Tabel 12. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter herkomst og modtagelse af kontanthjælp (i 1997). Herkomstland Kontanthjælp Ej kontanthjælp I alt Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Danmark , , ,2 Øvrige Norden, EU og Nordamerika , , ,4 3. lande: Polen , , ,6 Tyrkiet , , ,9 Somalia , , ,6 Irak , , , Iran , , ,8 Libanon , , ,5 Vietnam , , ,1 Øvrige 3. lande , , ,9 3. lande i alt , , ,1 I alt , , ,7 Anm. 1: De personer, der er anført som kontanthjælpsmodtagere, er de stemmeberettigede ved kommunalvalget, som i løbet af 1997 har modtaget hjælp i henhold til den daværende bistandslovs kap. 9, der vedrørte kontanthjælp til underhold mv. og omfattede lovens Anm. 2: De specifikt nævnte lande er de herkomstlande, som har de største antal stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af 1997.

6 De stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der modtog kontanthjælp i løbet af 1997, havde en væsentlig højere stemmeprocent, 67,9, end de danske kontanthjælpsmodtagere. Ligeledes var valgdeltagelsen højere blandt kontanthjælpsmodtagerne af somalisk herkomst end blandt kontanthjælpsmodtagerne af dansk herkomst. en for de stemmeberettigede af somalisk herkomst, som i 1997 modtog kontanthjælp, var således 54,7. Den laveste stemmeprocent i tabel 12, 27,5, angiver valgdeltagelsen for kontanthjælpsmodtagerne af polsk herkomst. Denne stemmeprocent er desuden betydelig lavere end stemmeprocenten for de ikke-kontanthjælpsmodtagende stemmeberettigede af polsk herkomst: 49,8. Betragter man de 3. lande, der specifikt er nævnt i tabel 12, ses, at det store flertal af de stemmeberettigede af somalisk, libanesisk og irakisk herkomst i løbet af 1997 modtog kontant- hjælp. Andelen af kontanthjælpsmodtagere i de tre grupper var således hhv. 81 pct., 76 pct. og 66 pct. Blandt de stemmeberettigede af iransk, vietnamesisk og tyrkisk herkomst var det et stort mindretal, der modtog kontanthjælp i Andelen af kontanthjælpsmodtagere i disse tre grupper var hhv. 44 pct., 38 pct. og 32 pct. Andelen af kontanthjælpsmodtagere blandt de stemmeberettigede af polsk herkomst var 19 pct. Til sammenligning var andelen af kontant- hjælpsmodtagere blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst 5 pct. Figur 16. erne for de stemmeberettigede ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter herkomst og modtagelse af kontanthjælp (i 1997) for udvalgte herkomstlande. 47,5 73,5 67,9 75,1 54,7 54,2 43,8 49,2 49,8 27,5 46,4 44,8 45,4 39,2 39,6 41,7 Kontanthjælp Ej kontanthjælp Danmark Tyrkiet Somalia Iran Polen Irak Libanon Vietnam Anm.: De udvalgte herkomstlande er dem, som har de største antal stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af Det ses af tabel 12 og figur 16, at for de stemmeberettigede af irakisk, libanesisk og vietnamesisk herkomst var valgdeltagelsen højere blandt kontanthjælpsmodtagerne end blandt dem, der ikke modtog kontanthjælp i løbet af For de stemmeberettigede af somalisk herkomst var valgdeltagelsen den samme blandt de 81 pct. af disse, der modtog kontanthjælp i 1997, som blandt de resterende 19 pct., der ikke modtog kontanthjælp. erne for kontanthjælpsmodtagere og ikke-kontanthjælpsmodtagere af somalisk herkomst var således hhv. 54,7 og 54,2.

7 For de stemmeberettigede af iransk herkomst var valgdeltagelsen højest blandt de 56 pct. af disse, der ikke modtog kontanthjælp i løbet af en for de stemmeberettigede af iransk herkomst, der ikke modtog kontanthjælp, var 49,2, mens kontanthjælpsmodtagerne af iransk herkomst havde en stemmeprocent på 43,8. Figur 17. erne for de stemmeberettigede ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter herkomst og modtagelse af kontanthjælp (i 1997) for udvalgte grupper af herkomstlande. 47,5 73,5,2 55,7 55,4 47,9 Kontanthjælp Ej kontanthjælp Danmark Norden og EU (ekskl. DK) samt Nordamerika 3. lande Betragter man de stemmeberettigede, hvis herkomstland ligger i Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika, ses af figur 17, at stemmeprocenten for de 8 pct. af disse, som modtog kontanthjælp i 1997, var,2, mens stemmeprocenten for de øvrige 92 pct., der ikke havde modtaget kontanthjælp, var en del højere: 55,7. Blandt de stemmeberettigede, hvis herkomstland er et 3. land, var stemmeprocenten for de 43 pct. af disse, som i løbet af 1997 modtog kontanthjælp, 47,9, mens stemmeprocenten for de øvrige 57 pct., der ikke modtog kontanthjælp, var 55, Valgdeltagelsen fordelt efter statsborgerskab og modtagelse af førtidspension I tabel 13 findes en opgørelse over de stemmeberettigede og valgdeltagelsen fordelt efter statsborgerskab og modtagelse af førtidspension i valgmåneden november en for de stemmeberettigede danske statsborgere, der i november 1997 modtog førtidspension, var 62,, mens den for de øvrige stemmeberettigede danske statsborgere var 72,3. De i alt 93 stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der modtog førtidspension i november 1997, havde en meget høj valgdeltagelse. Ligeså høj som de stemmeberettigede tyrkiske

8 Tabel 13. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab og modtagelse af førtidspension (i nov. 1997). Statsborgerskab Førtidspension Ej førtidspension I alt Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Danmark , , ,8 Øvrige Norden, EU og Nordamerika , , ,6 3. lande: Tyrkiet , , ,7 Irak , , ,5 Iran , , ,9 Vietnam , , ,4 Statsløse , , ,3 Øvrige 3. lande , , ,3 3. lande i alt , , ,1 I alt , , ,7 Anm.: De specifikt nævnte lande er de lande, som har de største antal stemmeberettigede statsborgere, der har modtaget førtidspension i november statsborgere, der ikke modtog førtidspension. en for de stemmeberettigede tyrkiske førtidspensionister var 73,1, mens den for de øvrige stemmeberettigede tyrkiske statsborgere var 73,7. Figur 18. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte nationaliteters statsborgere fordelt efter modtagelse af førtidspension (i nov. 1997). 62, 72,3 73,1 73,7 41,8 46,6 45,2 34,4 33,3 43, 41,8 27,9 Førtidspension Ej førtidspension Danmark Tyrkiet Statsløse Irak Vietnam Iran Anm.: De udvalgte nationaliteter er dem, som har de største antal stemmeberettigede statsborgere, der har modtaget førtidspension i november 1997.

9 For de øvrige nationaliteter, der specifikt er nævnt i tabel 13, ses, at valgdeltagelsen for førtidspensionisterne var lavere end for dem, der ikke modtog førtidspension i november 1997 (jvf. figur 18). Som det ses, er antallene i tabel 13 af stemmeberettigede, der modtog førtidspension, dog for de flestes vedkommende forholdsvis lave, så man skal i de tilfælde være lidt varsom med at sammenligne stemmeprocenterne for førtidspensionister og ikke-førtidspensionister. Det kan i øvrigt bemærkes, at for alle de specifikt nævnte nationaliteter i tabel 13 var andelen af stemmeberettigede statsborgere, der modtog førtidspension, på 5-7 pct. Af de stemmeberettigede statsborgere fra 3. landene betragtet under ét udgjorde førtidspensionisterne 5 pct. Andelen af førtidspensionister var den samme blandt de danske statsborgere, mens kun 2 pct. af de stemmeberettigede statsborgere fra Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika modtog førtidspension i november Figur 19. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte landegruppers statsborgere fordelt efter modtagelse af førtidspension (i nov. 1997). 62, 72,3 39, 45,8 46,4 5,3 Førtidspension Ej førtidspension Danmark Norden og EU (ekskl. DK) samt Nordamerika 3. lande Betragter man de i alt stemmeberettigede statsborgere fra Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika, ses af figur 19, at stemmeprocenten for de 82 af disse, som modtog førtidspension i november 1997, var 39,, mens stemmeprocenten for de øvrige 3., der ikke modtog førtidspension, var noget højere: 45,8. Blandt de i alt 319 stemmeberettigede statsborgere fra 3. landene, som i november 1997 modtog førtidspension, var stemmeprocenten 46,4. en for de i alt stemmeberettigede statsborgere fra 3. landene, der ikke modtog førtidspension i november 1997, var en smule højere: 5, Valgdeltagelsen fordelt efter herkomst og modtagelse af førtidspension Tabel 14 viser valgdeltagelsen fordelt efter herkomst og modtagelse af førtidspension i november 1997.

10 Valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst, der i november 1997 modtog førtidspension, var noget lavere end valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst, der i november 1997 ikke modtog førtidspension. erne for førtidspensionisterne og ikke-førtidspensionisterne af dansk herkomst var således hhv. 62,3 og 72,7. De i alt 99 stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der modtog førtidspension i november 1997, havde en meget høj valgdeltagelse med en stemmeprocent på 71,7. Til sammenligning var stemmeprocenten for de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der ikke modtog førtidspension, 72,9. Tabel 14. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter herkomst og modtagelse af førtidspension (i nov. 1997). Herkomstland Førtidspension Ej førtidspension I alt Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Danmark , , ,2 Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika: Norge , , ,8 Tyskland , , ,3 Øvrige Norden, EU og Nordamerika , , ,1 Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika i alt , , ,4 3. lande: Polen , , ,6 Tyrkiet , , ,9 Irak , , , Iran , , ,8 Libanon , , ,5 Vietnam... 32, , ,1 Øvrige 3. lande , , ,2 3. lande i alt , , ,1 I alt , , ,7 Anm.: De specifikt nævnte lande er de herkomstlande, som har de største antal stemmeberettigede, der har modtaget førtidspension i november For de øvrige specifikt nævnte nationaliteter i tabel 14 bortset fra Tyskland ses, at valgdeltagelsen for førtidspensionisterne var lavere end for dem, der ikke modtog førtidspension i november 1997 (se også figur ). Antallene i tabel 14 af stemmeberettigede, der modtog førtidspension, er dog for de flestes vedkommende så lave, at man skal være noget varsom med at sammenligne stemmeprocenterne for førtidspensionister og ikke-førtidspensionister. Det skal i øvrigt bemærkes, at for alle de specifikt nævnte herkomstlande i tabel 14 var andelen af de stemmeberettigede, der modtog førtidspension, på 4-7 pct. Af de i alt stemme- berettigede, hvis herkomstland er et 3. land, udgjorde førtidspensionisterne 5 pct. Andelen af førtidspensionister var den samme blandt de stemmeberettigede af dansk

11 herkomst, mens kun 3 pct. af de stemmeberettigede med herkomstland i Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika modtog førtidspension i november Figur. erne for de stemmeberettigede ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter herkomst og modtagelse af førtidspension (i nov. 1997) for udvalgte herkomstlande. 62,3 72,7 71,7 72,9 7, 65,1 47,4 46,5 33,8 33,3 37,8 44,4 42,4 43,6 43,3, Førtidspension Ej førtidspension Danmark Tyrkiet Tyskland Iran Polen Irak Libanon Vietnam Betragter man de i alt 6.45 stemmeberettigede, hvis herkomstland ligger i Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika, ses af figur 21, at valgdeltagelsen for de 1 af disse, som modtog førtidspension i november 1997, var den samme som for de øvrige 5.844, der ikke modtog førtidspension. erne for de to grupper var således hhv. 54,2 og 54,4. Blandt de stemmeberettigede, hvis herkomstland er et 3. land, var stemmeprocenten for de 1 af disse, som i november 1997 modtog førtidspension, 47,8, mens stemmeprocenten for de øvrige 1.8, der ikke modtog førtidspension, var lidt højere: 52,4. Figur 21. erne for de stemmeberettigede ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter herkomst og modtagelse af førtidspension (i nov. 1997) for udvalgte grupper af herkomstlande. 62,3 72,7 54,2 54,4 52,4 47,8 Førtidspension Ej førtidspension Danmark Norden og EU (ekskl. DK) samt Nordamerika 3. lande

12 3.15 Valgdeltagelsen fordelt efter valgdistrikter Tabel 15 viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget fordelt efter valgdistrikter/afstemningssteder. I de fire valgkredse i Århus Kommune var stemmeprocenten højest i 3. kreds (Syd), nemlig 72,4, mens den var lavest i 2. kreds (Nord): 68,3. Borum Forsamlingshus i 4. kreds (Vest) med 525 stemmeberettigede var det afstemningssted i Århus Kommune, der havde den højeste stemmeprocent: 81,, mens Nordgårdskolen, også i 4. kreds, med stemmeberettigede var det afstemningssted, hvor stemmeprocenten var lavest: 62,. Tabel 15. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter valgdistrikt. Valgdistrikt Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent beretti- stemmer gede Rådhushallen, Rådhuset ,4 Samsøgades Skole ,9 Risskov Skole ,9 Virupskolen , Sølystskolen ,9 Skæring Skole ,9 Skødstrup Skole ,2 Vejlby Skole ,4 Jellebakkeskolen ,3 1. kreds (Øst) i alt , Skovvangskolen ,3 Møllevangskolen ,4 Lisbjergskolen ,9 Lystrup Skole ,1 Bakkegårdskolen ,8 Spørring Hotel ,5 Hårup Skole ,2 Frydenlundskolen ,1 2. kreds (Nord) i alt ,3 Skt. Anna Gades Skole ,4 Læssøesgades Skole ,5 Holme Skole ,5 Kragelundskolen ,9 Tranbjerg Skole , Beder Skole ,7 Malling Skole ,5 Mårslet Skole ,3 Solbjergskolen ,1 Skåde Skole ,5 3. kreds (Syd) i alt ,4

13 Tabel 15 (fortsat). Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter valgdistrikt. Valgdistrikt Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent beretti- stemmer gede Rosensvangskolen , Vestergårdskolen ,4 Ormslev Borgerhus ,5 Hasselager Skole ,3 Højvangskolen ,7 Gammelgårdskolen ,4 Hasle Skole , Engdalskolen ,8 Nordgårdskolen , Skjoldhøjskolen ,7 Tilst Skole ,7 Næshøjskolen ,9 Borum Forsamlingshus , Sabro-Korsvejskolen ,2 Ungdomslokalet, Mundelstrup ,5 Søndervangskolen ,4 Åby Skole ,9 4. kreds (Vest) i alt ,8 I alt ,7

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7.

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7. Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Februar 1999 VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE x Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der 222.182

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juli 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Registrering af skolebørns transportadfærd Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Hvorfor denne undersøgelse? Og hvorfor Kræftens Bekæmpelse? Hvad kan undersøgelsen bruges til? Skabe overblik

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt:

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: 4 2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: Den samlede stemmeprocent ved kommunalvalget den 20. november 2001 blev i Århus Kommune 85,2 mod 70,7 ved kommunalvalget den 18. november

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND Nr. 1.11 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND x Pr. 1. juli 1998 boede der 19.055 udenlandske statsborgere i Århus Kommune. Dette er en stigning på 514 personer i

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder:

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Forventninger til læringsplatformen Tekniske IT-kompetencer IT-didaktiske

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Februar 2002 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. maj Ledigheden i Odense Kommune fra april kartal til januar kartal. Resumé I årsperioden. kt. til. kt. ar der gennemsnitlig.8

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport 2011 Afrapportering af kriminalitetstal SSP Aarhus, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. Telefon: 89 40 47 90. ssp@mbu.aarhus.dk FORORD Årsrapporten

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 2005 Byråds- og regionsvalget den 15. november 2005 x Det samlede antal stemmeberettigede i Århus Kommune ved kommunalvalget den 15. november

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering Endelig prioritering skoletoiletpuljen Dette notat indeholder en opsamling og den endelige prioritering af skoletoiletpuljen til renovering

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Gribskov Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden &

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Undervisningsmiljø Beder Skole 2009-2011. Indskoling

Undervisningsmiljø Beder Skole 2009-2011. Indskoling Indskoling Pia Nyrup december 2011 Mellemtrin Pia Nyrup december 2011 Udskoling Pia Nyrup december 2011 Trivselsprofil 2011 Indskoling Værst - bedst 5 4 3 2 1 Spørgsmål, tryk + for svar

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Odsherred Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat

Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat Notat Side 1 af 13 Til Til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat Aarhus Kommune er i vækst, men demografien ændrer sig forskelligt i forskellige områder af

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere