JANUAR 2015 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JANUAR 2015 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE"

Transkript

1 a JANUAR 2015 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE

2 IMPULSER Impulser udgives af Direktørområdet Social og sundhed, Svendborg Kommune Bladet udkommer i eksemplarer som omdeles til alle folkepensionister. Andre interesserede kan hente bladet på bibliotekerne i Svendborg Kommune, Borgerservice og på Svinget 14, 5700 Svendborg. Næste nummer af Impulser udkommer i august Ideer til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 1. juni Impulser udkommer 2 gange årligt i januar og august. GRAFISK PRODUKTION OG DISTRIBUTION Layout: grafisk afd. Svenborg Kommune Tryk: trykteam Distribuering: Post Danmark Forsidefoto af: Tove Svarts og Karoline Raundahl UDEBLIVER IMPULSER Er du 65 år eller derover og har du ikke modtaget Impulser, så kontakt Maria Rudbæk Bernhard IMPULSER ONLINE Du kan læse Impulser på Svendborg Kommunes hjemmeside: ANSVARSHAVENDE Kirsten Vie REDAKTION Redaktør Maria Rudbæk Bernhard Svinget Svendborg Tlf: Erik Hansen ældrerådet Margit Lolk ældrerådet Britta Koch Marianne Mølsted Peter Faber Bjarne Bekker HØR IMPULSER PÅ CD Ønsker du at modtage Impulser indtalt på CD, så kontakt redaktionen, så sender vi en gratis CD til dig. Indtaling: Margit Sinding Nellemann I dette nummer: 7 DANSKE ÆLDRERÅD Impulser siger tillykke til Danske Ældreråd med den fornemme pris DAVID MOODIE 8 Læs den medrivende historie om David Moodie og hans protestsejlads med galeasen Fri. NR. 5 JANUAR 2015 indhold 3 Leder 4 Rehabilitering 6 Teknologisk Institut 7 Nyt fra Ældrerådet 8 David Moodie fredsaktivist og uromager 10 Svendborg Bibliotek/ Søndags musikcafeer 11 Det sker i Svendborg 14 Seniorbio i Scala 15 Sæt ord på dit liv som pensionist SÆT ORD PÅ DIT LIV SOM PENSIONIST Annette Johannesen opfordrer pensionister til at holde MUSsamtaler med dem selv! 18 NÅR MAN RED PÅ SVANEN 15 Kan man blæse sæbebobler, når man er fyldt 103? Få svaret på side Alder, ingen hindring. Svendborg Senior Idræt 18 Når man red på svanen, kunne man i tanken rejse hvorhen man ville 20 Hjælpemiddelafdelingen 21 Kaffeklubben på Lyøvej 22 Sago Det har vi alle smagt 23 Hvor skal jeg henvende mig i Svendborg Kommune 2 Impuls April 2013

3 LEDER IMPULSER JANUAR 2015 AF MYNDIGHEDSCHEF KIRSTEN VIE Når man er 90 år, skal man ikke udsætte tingene til næste år! Det mener Tove Svart på 90 år. Derfor var der heller ikke tvivl, da Tove på en ferie med Egebjerg Ældrerejser i august 2014 ville prøve paragliding, hvor man bliver trukket i faldskærm efter en båd. Som sagt, så gjort - Det var en stor oplevelse. At mestre livet? Jeg havde engang en chef der sagde Enhver klovn kan lede i medvind det er i modvind du skal bevise, at du kan lede jeg måtte sande, hun havde ret, og jeg har siden tænkt, at sådan er det også med livet. Når der er medvind i livet, tingene går godt, alle er raske og glade, så er livet nemt, men når vi rammes af modgang, sygdom, sorg osv. så kan livet blive svært at mestre. Og der er stor forskel på, hvilke ressourcer vi som mennesker har til at mestre livet, når det er svært. På ældreområdet møder vi oftest borgerne, når livet ændrer sig og borgernes fysiske og/eller psykiske tilstand er forringet. Det er svært, ikke længere at kunne gøre noget, som man altid har kunnet. Ældreområdet i Svendborg Kommune har siden 2011 arbejdet med et projekt vi har kaldt Nye veje til aktivt liv, hvor vi har givet hjemmehjælp med en rehabiliterende tilgang se definition og artikel på side 4 omkring dette. Grundtanken i projektet har været, at vi skal støtte borgeren til i videst muligt omfang, at finde sine egne ressourcer til at mestre livet igen, enten helt ved egen kraft eller med den nødvendige støtte fra kommunen. Projektet i Svendborg Kommune har ligesom mange andre steder i landet, givet så gode resultater, at regeringen i december 2014 forventes at vedtage et lovforslag om, at vi på ældreområdet skal arbejde rehabiliterende. Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune har i november 2014 besluttet, at rehabilitering fremadrettet skal være ældreområdets velfærdsstrategi, så I Svendborg Kommune har vi allerede inden den nye lovgivning, rigtig gode erfaringer med, at arbejde rehabiliterende. Dette blad indeholder inspiration fra mange spændende mennesker omkring, hvordan de mestrer livet. Mød eksempelvis Tove, der på ældrerejse i Tyrkiet ikke lod sig begrænse, men valgte at prøve at paraglide (Man trækkes op i faldskærm efter en båd) eller Kaja, der i en alder af 103, stadig nyder livet, havet og sine venner. Og til sidst men ikke mindst: Velkommen til Bjarne Bekker og Peter Faber, som nye medlemmer af redaktionen på Impulser God læselyst Januar 2015 Impulser 3

4 På ældreområdet i Svendborg Kommune er overskriften Rehabilitering Ordet rehabilitering nævnes i disse år ofte i aviser, radio og TV. Men hvad betyder det egentligt? Og hvordan arbejdes der med rehabilitering i Svendborg Kommune? Af Dina Moos Riggelsen Tankegangen bag rehabilitering Rehabilitering indebærer at hjælpe og støtte mennesker, der af den ene eller anden grund er svækkede, til at kunne klare sig selv igen. Hjælpen/ indsatsen iværkættes ud fra borgerens mål og ressourcer. Det, at kunne klare sig selv, giver for de fleste mennesker en væsentlig bedre livskvalitet. I teorien kan alle mennesker gennemgå et rehabiliteringsforløb, uanset hvor svækkede de er. Men fx et hoftebrud, der skal holdes i ro i en periode, kan betyde, at der ikke sættes et rehabiliteringsforløb i gang. Alligevel er det vigtigt, at medarbejderne altid møder borgeren med den tankegang, der ligger bag rehabilitering. Det handler om at se borgerens styrker og ressourcer. Og lade være med at tage over, der hvor borgeren kan selv. Det giver for de fleste mennesker større selvværd og livskvalitet at smøre sin mad selv eller selv tage et bad. Projekt Nye veje til aktivt liv i Svendborg Kommune For 3½ år siden besluttede politikerne i Svendborg Kommune, at der på ældreområdet skulle sættes et projekt i gang om rehabilitering. Det kom til at hedde Nye veje til aktivt liv. Formålene med projektet var at øge borgernes livskvalitet og sikre en økonomisk gevinst. Erfaringerne fra projektet er rigtig gode. Mange borgere har efter et rehabiliteringsforløb oplevet at kunne flere gøremål selv og har samtidig opnået en bedre livskvalitet. Mange borgere har også opnået at kunne slippe hjælpen fra ældreområdet helt. Også på den økonomiske bane har projektet levet op til formålene og har sikret en økonomisk gevinst. Rehabiliteringsforløb for borgerne Når der sættes et rehabiliteringsforløb i gang for en borger, lægges stor vægt på, at borgeren selv sætter målene for forløbet. Måske har Hr. Jensen et stort ønske om selv at kunne hente avisen i postkassen, lave mad, gå tur med hunden eller handle ind hos købmanden henne på hjørnet. Hvis Hr. Jensen har et mål eller et ønske i den retning, så er det dét, medarbejderne på ældreområdet støtter og hjælper ham med. Hvis Hr. Jensen når et af sine mål, giver det oftest appetit på at klare andre og flere dagligdagsgøremål selv. Hvidbogens definition af Rehabilitering: "Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats." Kilde: "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark" (2004) 4 Impulser Januar 2015

5 En del af rehabiliteringsforløb kan også gå på, at Hr. Jensen lærer at benytte forskellige hjælpemidler. Hvis man kun kan bruge den ene arm, kan et smørebræt med kant gøre, at man alligevel kan smøre rugbrødsmaden, uden den glider rundt. Løsningen kan også være at skifte det almindelige lagen ud med et silkelagen, da det så er lettere selv at komme ud af sengen. Tit er det kombinationen af hjælpemidler og støtten fra medarbejderne, der gør, at borgerne igen kan klare dagligdagens gøremål med mindre hjælp eller slet ingen hjælp fra ældreområdet. Uddannelse af medarbejdere Svendborg Kommune har uddannet SOSU- medarbejdere til at være hjemmetrænere, og de har opnået stor erfaring med, hvordan man bedst arbejder hen imod at nå borgernes mål. Hjemmetrænerne samarbejder med både sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, hjælpemiddelterapeuter samt visitatorer om at nå målene. Et vellykket rehabiliteringsforløb afhænger meget af, om borgeren og de forskellige medarbejdere arbejder hen imod samme mål. Rehabilitering som velfærdsstrategi Erfaringerne fra projektet har været så gode, at politikerne i Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at rehabilitering fremover skal være ældreområdets velfærdsstrategi. Det betyder blandt andet, at rehabilitering fremover vil blive tænkt alle steder, hvor borgere møder kommunens ældreområde. Både hvis man for eksempel får hjælp i hjemmet, bor i ældrebolig eller plejebolig eller er gæst på et dagcenter. Historie fra virkeligheden Ulla fortæller om tiden op til sit rehabiliteringsforløb: Jeg kunne næsten ikke andet end at sidde i min lænestol. Bare det at komme udenfor, var næsten umuligt. Jeg var gået i stå og følte, at det hele var lige meget. Ulla havde i flere år modtaget hjemmehjælp til rengøring, tøjvask, tilberedning af mad, støttestrømper og personlig pleje. I foråret 2013 siger hun ja til at deltage i et rehabiliteringsforløb. Som opstart på forløbet taler Ulla, hjemmetræneren og terapeuten om, hvad målene for forløbet skal være. Ulla havde ikke mange forventninger til forløbet. Men havde dog som mål at komme i dagcenter og være besøgsven. Men helt ærligt, så troede jeg ikke, det var muligt, siger Ulla om sin indstilling i starten. Det aftaltes også, at Ulla så vidt muligt skal tilberede dagens måltider selv og selv tømme opvaskemaskinen. Allerede efter ca. 14 dage kan dette afsluttes, da Ulla nu selv tilbereder maden og tømmer opvaskemaskinen. Herefter aftaltes mellem Ulla, hjemmetræner og terapeut, at Ulla skal træne et lille træningsprogram sammen med hjemmetræneren de dage, hvor hun ikke kommer ud. Formålet er, at Ulla skal opnå større bevægelighed, så hun lettere kan komme omkring i hverdagen. Denne træning suppleres af, at Ulla starter til genoptræning to gange ugentligt. Jeg var vist ikke særlig samarbejdsvillig i starten, men pludselig tog min stædighed over, siger Ulla. Hvis hjemmetræneren sagde, at jeg skulle lave 10 øvelser, så lavede jeg 12!. Træningen gør også, at Ulla og hjemmetræneren sætter som mål, at de sammen en gang ugentlig skal gå en tur, og at Ulla hver anden dag skal gå ned med skraldeposen og en gang ugentlig gå ned med læste reklamer. Hjemmetræneren hjælper samtidig Ulla med at få sin el-scooter frem. Stædigheden kommer Ulla til hjælp. Ulla når rigtig langt i sit rehabiliteringsforløb. Hun får meget mere mod på at klare dagligdags ting og kører igen både bil og el-scooter. Både fysisk og psykisk har Ulla taget et kæmpe ryk. I dag kan Ulla selv handle ind og er en aktiv gæst i aktivitetscenteret på Aldersro. Desuden er Ulla besøgsven for to personer og har fundet en nær ven. Jeg er meget mere glad Ulla fortæller, at hele forløbet har gjort hende mere aktiv. Jeg VIL bevare mine færdigheder og være med til at gøre andre mennesker glade! Januar 2015 Impulser 5

6 Teknologisk Institut I dag benyttes mange teknologier i ældreplejen. Det vil også være gældende i fremtiden og derfor vurderes løbende, hvad der kan integreres på fx plejecentre, i eget hjem eller bevilges som hjælpemiddel. Det er ikke al teknologi, der når hele vejen til os slutbrugere, men for en dag tog Ældrerådet på en udbytterig studietur til mulighedernes land Teknologisk Institut for at høre lidt om de mange nye teknologier, der måske vil være med til at præge vores fremtid. Randi Villebro Jørgensen var vores meget kompetente rundviser. Af Erik Hansen Historien bag Teknologisk Institut Grundlæggeren af Teknologisk Institut var Gunnar Gregersen ( ), som bl.a. var uddannet ingeniør og fra en idérig og driftig direktør. Hans grundholdning var, at teknikken altid skal sættes i menneskets tjeneste. Den skal både bidrage til arbejdsglæde og overskud for den enkelte og til samfundsmæssig fremgang og vækst. Gennem alle årene har instituttet udviklet sig fra det tekniske husmandsbrug til i dag, hvor det er en selvejende og almennyttig institution med omkring ansatte. Interviewet med konsulent Randi Villebro Jørgensen - Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. - Det vigtigste er, at vi formidler al vores viden. Her i Odense er det, som du kan se, velfærdsteknologi. Og vi er en lille bitte del af det store: Teknologisk Institut, som Randi udtrykker sig. Tre teknologier Aftalen var, at vi skulle koncentrere os om tre teknologier til orientering for Impulsers læsere. Den første var en hjælpende hånd ved navn: Armsupport. - Du skal forestille dig, at du ikke har så megen funk- Randi Villebro Jørgensen viser planen over sensorgulvet. Teknologisk Institut i Odense, hvor tingene fremstilles. 6 Impulser Januar 2015

7 Find flere interessante oplysninger på Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard modtager prisen Open Government Award. Her ses hun sammen med statsminister Helle Thorning Schmidt og præsident Barack Obama. Armsupporten demonstreres. tion i armen, at du måske kun kan bevæge fingrene lidt. Ved hjælp af armsupporten kan du tage brillerne af og på, måske klø dig i nakken, spise selv m.v. i stedet for, at armen hænger ned. Den kan også anvendes til træning, fortæller Randi. Og hun tilføjer: - Et fantastisk hjælpemiddel, som kan anbringes på en bordkant, på en kørestol osv. Næste teknologi var et træningsprogram vist på en skærm. Personen får at vide i hvilken afstand, denne skal stå. Og så bliver et træningsprogram vist, som man kan/skal følge. Og gør man det rigtigt, får man en Glad Smiley. Man kan også få en Sur Smiley. - Jeg fik begge dele! Teknologien er også velegnet til genoptræning i hjemmet. Der er flere programmer med forskellig sværhedsgrad. Den tredje er et sensor-gulv, som lejligheden er forsynet med. På en skærm f.eks. på et alarmcenter kan man se, hvor personen er i lejligheden, om denne står op eller ligger ned. Det kan tillige registreres hvor længe, borgeren f.eks. efter et fald har ligget ned. Randi understreger, at denne form for sensor-gulve ikke kan etableres i bestående lejligheder, men i nybyggeri. Og hun føjer til, at denne teknologi med sensorer og noget der registrerer, er der store udviklingsmuligheder i. - Hvem er jeres gæster? - Primært kommuner. Nogle gange er det forskellige udvalg. Andre gange er det byrådet, en arbejdsgruppe eller en projektgruppe. Det er vigtigt, at der både er medarbejdere og politikere med. Vi får også besøg af private virksomheder en bred vifte. Tillige studerende fra erhvervsskoler og social og sundhedsassistenter. En slutreplik? - På en messe i september måned var årets nyhed en motor, som blev sat på en kørestol. Og ved hjælp af en smartphone kunne man på afstand flytte kørestolen, hvis den stod i vejen, eller hvis borgeren havde brug for den. Nyt fra ældrerådet Af Bent Aage Rasmussen Synlighed Siden sidste udgave af Impulser har ældrerådets medlemmer fulgt op på beslutningen om at besøge kommunens plejecentre. Ved disse besøg har der været en konstruktiv dialog. Og medlemmerne har opfordret til at fortsætte denne dialog først og fremmest til gavn for beboerne på plejecentrene. Fire fra ældrerådet har i samarbejde med firmaet AD MEDIA ApS i Århus været med til at fremstille en ældreguide i eksemplarer med titlen: Praktiske oplysninger til seniorer. Den har siden oktober måned ligget rundt om hos læger, speciallæger, på plejecentrene og biblioteker og borgerservicer m.fl. Den største begivenhed vedr. synlighed må afgjort siges at være, da Danske Ældreråd den 24. september ved en ceremoni i FNbygningen i New York af statsminister Helle Thorning-Schmidt fik overrakt førsteprisen Open Government Award til sekretariatsleder Marianne Lundsgaard. Prisen blev givet med begrundelsen: Borgerinddragelse. Statsministeren sagde i sin tale bl.a., at folkevalgte ældreråd er en institution i Danmark, og at ældrerådene har bevist deres værd og legitimitet. Ældreråd sikrer og medvirker til dialog og samarbejde mellem kommunalbestyrelse og civilsamfundets ældre borgere. Januar 2015 Impulser 7

8 David Moodie - fredsaktivist og uromager Af Margit Lolk Impulser har besøgt dansk/amerikaneren David Moodie 69 år, som i dag lever et stille og harmonisk liv i pagt med naturen i et idyllisk bondehus i udkanten af Svendborg. Her fremstiller han sine smukke mobiler af naturens materialer og dyrker sine økologiske grøntsager. At David engang ville slå sig ned i Danmark lå ikke ligefrem i kortene, men kærligheden til en gammel dame galeasen Fri førte ham mange år senere til Svendborg. I kølvandet af Hiroschima og Nagasaki David kom til verden den 4. sept i Dayton Ohio i Amerika, kun en måned efter amerikanernes atomsprængninger i Hiroschima og Nagasaki den 6. og 9. august og blev forældrenes lille fredsdue. David var en glad dreng, der altid havde gang i et eller andet og han havde allerede som barn sans for det smukke i naturen. David og hans to brødre og to søstre havde en god og tryg opvækst sammen med kærlige og aktive forældre. Da David var i midten af 20 erne, besluttede han sammen med sine to yngre brødre og sin daværende samlever Emma, at forlade Amerika for at skabe et anderledes liv. David havde forinden taget en uddannelse på forskningsuniversitetet Syracuse. Planen var at, de ville købe et gammelt skib og sejle til New Zealand. Galease til salg De begyndte rejsen i Californien, hvor de hos en bjergbonde købte 250 l. ahornsirup, som de kørte rundt og solgte til helsekostforretninger/-supermarkeder. Californien var på det tidspunkt allerede langt fremme med hensyn til økologien. I Februar 1971 så de tilfældigt en lille rubrikannonce, hvor en dansk galease Fri fra 1912 var til salg. Hun var bygget i Svendborg og lignede et piratskib. De fik forhandlet en pris på plads og skulle nu til at lære skibet at kende, da ingen af dem havde erfaring med at føre skib. David Moodie idag David Moodie som ung Rejsen til New Zealand Den 18. september 1971 sejlede Fri under Golden Gate med fire forventningsfulde og spændte besætningsmedlemmer. De fire uerfarne sømænd sejlede, med David som kaptajn, fra ø til ø og som David fortæller, nåede de ved Guds hånd til New Zealand april På det tidspunkt var franskmændene i fuld gang med forberedelserne til atomprøvesprængningerne ved øen Mururoa i Polynesien. En folkelig bevægelse CND - Kampagne for nedrustning af atomkraft, var ved at samle en protestflåde og henvendte sig til David, der i første omgang sagde nej, pga. den manglende erfaring med skibet. Men efter tre måneder gik Davids brødre i land og tilbage var David og Emma, som 8 Impulser Januar 2015

9 Fredsflaget med aftryk af 13 hænder. En hånd for hvert besætningsmedlem der var ombord på Fri, da besætningen forsøgte at forhindre atomprøvesprængninger i Mururoa. via organisationen Peace Media fik samlet en besætning på 13 personer, de fleste fra New Zealand, men der var også franskmænd bl.a. to præster og en tidligere højt stående general. Protestsejladsen begyndte Den 23. marts 1973 sejlede Fri fra Great Barrier Island med David som kaptajn og en besætning af uerfarne søfolk, som var fremmede for hinanden i et miljø, de var ukendte med. Turen til Mururoa i Polynesien lå miles nordøst og sejladsen gik over åbent hav, så det varede ikke længe før man, med en vindstyrke på 50 knob, oplevede havets styrke. Vinden havde man brug for, så besætningen håbede bare på, at der ind imellem kom et lille pusterum. Det blev en lang og udfordrende tur for de uerfarne søfolk, som dog efterhånden fandt sig tilrette med hinanden og deres plads på skibet. Testzonen i Mururoa Efter 1½ måneds sejlads nåede Fri frem til testzonen i Mururoa. Besætningen havde inden da underskrevet en aftale om, at de med krop og sjæl ville hindre prøvesprængningerne. De havde, som symbol på det, fabrikeret et flag med aftryk af 13 hænder - en hånd fra hver. Flaget vejrede under protestsejladsen sammen med det gamle fredsflag. Det blev til 49 dage, hvor Fri sejlede frem og tilbage lige indenfor testzonen, samtidig med de havde travlt med at lænse den gamle dame, som tog vand ind. Den 17. juli 1973 Fri s besætning blev varskoet i løbet af natten med støj fra lavtgående fly og lys fra de omkringliggende krigsskibe. Franskmændenes tålmodighed med Fri s chikane var slut. Der kom besked til David om, at de skulle fjerne sig, hvilket han besvarede med en kopi af den aftale besætningen havde indgået med hinanden. Mens kameraerne snurrede, gik franske marinefolk ombord på Fri, arresterede besætningen og overtog skibet. David havde ikke mere ansvaret og kommandoen. Iflg. logbogen skrev han til admiralen for CIC Testcenter, at de havde kappet bugserings linen og nægtede at lade sig bugsere. Jeres mænd har overtaget mit skib med magt. Fri og alle ombordværendes liv er nu jeres ansvar. Vi vil ikke gøre modstand med voldshandlinger, men vi vender tilbage. David var fri! Som en sidste protest og med fare for eget liv, sprang han i vandet og svømmede rundt, indtil man fik ham fisket op igen. Tiden efter Mururoa Davids liv som fredsaktivist og modstander af atomkraft stoppede ikke her. Han har efterfølgende deltaget i flere oplysningskampagner bl.a. for OOA og Greenpeace. Han var med ved Barsebäck, hvor Fri var lastet med balloner, som blev sluppet løs 1 mil fra kraftværket. Fri, som i mange år var Davids hjem er nu kommet tilbage til Ring Andersens Træskibsværft. Hun har fået sit oprindelige navn Inger Margrethe af Svendborg og er overtaget af Skibsbevaringsfonden, hvilket er en stor glæde for David. Besætningen på Fri kunne ikke hindre prøvesprængningerne, men deres protest, som havde stor pressebevågenhed, var ikke forgæves og blev efterfølgende et forbillede på ikke voldelige protester Om David mestrer sit liv? Det er der ingen tvivl om, han gør. Han er positiv og udstråler livsglæde, mod og en indre ro, som smitter af på omgivelserne og forplanter sig ud i alt, hvad han beskæftiger sig med, ikke mindst hans smukke mobiler, der, som han selv siger, er slik for hjernen. Da jeg afslutningsvis spurgte David, om der slet ikke var noget, han havde fortrudt i sit liv, kom svaret prompte: Joh, jeg fortryder, at jeg sprang i vandet i Mururoa og bragte andres liv i fare. Januar 2015 Impulser 9

10 Der spilles musik og synges med på de kendte melodier. Svendborg Bibliotek Svendborg Biblioteks arrangementskatalog for vinter og forår 2015, kan hentes på bibliotekerne i Svendborg lige i begyndelsen af januar. Så snart kataloget er udkommet har du mulighed for at købe billetterne på eller du kan få personalet til at hjælpe dig. Foråret bringer mange spændende arrangementer for enhver smag. Vi lægger stærkt ud med Anders Agger, kendt for sine fine portræt-interviews i TV. Af andre kendte byder foråret på Jesper Theilgaard, som vil fortælle om verdens klima og Ask Rostrup, politisk kommentator, som vil tage pulsen på dansk politik og det forestående folketingsvalg. Lasse og Mathilde præsenter i sang og musik, bogen om dem selv Lidt hippie er man vel altid, hvilket foregår tirsdag d. 17. marts. Anders Dohn som tidligere har oversat tekster af Leonard Cohen til dansk er nu på gaden med nye melodier af Cohen, som han præsenterer fredag d. 6. marts på Svendborg Bibliotek og tilmed med en stærk besætning bestående af fem top musikere. Af skønlitterære udgivelser kan vi nævne Lars Johansson, som i 2007 udgav bogen Signe om en dansk pige, som fik et barn med en tysk officer. Han er nu tilbage med Signes hjemkomst, om hvad der videre skete. Forfatteren Jens Christian Grøndahl har netop udsendt Jernporten, som har fået flotte anmeldelser. Tv-journalisten Karsten Lund har skrevet et udvandrerdrama om drengen Jens Emil Hansen fra Endelave, der ender i Alaska som pelsjæger og guldgraver. HJÆLP TIL IT PROBLEMER PÅ BIBLIOTEKET Alle medarbejdere på biblioteket kan hjælpe borgerne med digital post, hvis de har en Nem Id. I dag kan flere medarbejdere også oprette en straks Nem Id. Derudover har vi 4 it frivillige som hjælper alle, der har brug for mere tid og hjælp til digital post og andre it problemer. Tidspunkterne er Mandag 9-12 Onsdag Tirsdag 9-13 Torsdag Impulser Januar 2015 Søndags musikcafeer på Christinedal Plejecenter Af Tove Arenfeldt, næstformand i Støtteforeningen Sygekassens Hjem Hver anden søndag afholder vi musikcafeer på Sygekassens Hjem. Vi samles i det store, dejlige, lyse cafeteria, der kan rumme ca. 70 mennesker. Fra kl.14 byder vi velkommen til ca gæster. Vi har forskellige oplevelser at byde på. Lokale musikere, orkestre, bands, kor og enkelte optrædende fra hele Fyn siger kærligt ja til at give os to forrygende, musikalske timer. Undervejs serveres der kaffe/te og kage, når vi holder en halv times pause. Når vi skilles kl. 16 går vi glade og nynnende hjem med et fint musikalsk løft i sjæl og sind og en fornemmelse af, at livet er dejligt. Vi er 20 frivillige og en bestyrelse, der står for musikcafeerne. Vi afholder ca. 20 om året og alle er velkomne. Der er fri entre og kaffe/te og kage koster 30 kr. NÆSTE SØNDAGSCAFE ER DEN 18. JANUAR 2015 Vi annoncerer vores arrangementer i Ugeavisen og Fyns Amts Avis under Det sker i Svendborg Vi har desuden opslag på Biblioteket, Sygekassens Hjem og i Wandallshaven. Ønsker du at støtte foreningen? Du kan læse mere om Støtteforeningen for Sygekassens Hjem

11 FORÅRSFEST ONSDAG DEN 15. APRIL 2015 KL I Midtbyhallen (den tidligere SG Hal) Johannes Jørgensensvej 10 Underholdning ved Leif Maibom, Bjarne Lisby samt Lars Kirkegaard. PRIS: 125 KR. INCL. KAFFE OG KAGE. Billetter sælges fra mandag den 9. februar hos de lokale pensionistforeninger, ældre og seniorklubber samt Ældre Sagen. Aktivitets- og plejecentre inviteres særskilt. Glæd jer. Hilsen Sammenholdet Bjarne Lisby Leif Maibom Lars Kirkegaard Seniorbio og Svendborg Senioridræt går sammen om en særvisning af filmen OPTIMISTERNE Det foregår i Scala torsdag den 26. marts kl Optimisterne er en varm, bevægende og morsom dokumentarfilm om et meget usædvanligt volleyball team i byen Hamar, bestående af damer i alderen år. Selvom holdet har trænet en gang om ugen i 40 år, er der ikke blevet spillet en eneste kamp i de sidste 30. Men nu har de endelig besluttet sig for at lave om på det, og så er spørgsmålet bare mod hvem de skal spille? Måske kan de finde et hold flotte fyre i nabobyen Brumunddal? Eller måske skal de hele vejen til Sverige for at finde et værdigt modstanderhold? Goro er med sine 98 år dronningen på holdet. Med viljestyrke, livsglæde og lilla Converse udgør hun kernen af holdets livsfilosofi. Filmen følger hende og holdet i deres dagligdag og på banen fra de beslutter sig for at spille en sidste kamp, igennem deres forberedelser og lige indtil kampen endelig finder sted. Og snart er strategien klar: Smil, grin, træning, holdgejst, hæklede blomster og måske en lille samling flotte svenske gentlemen. Mange af os frygter alder. Men måske vil disse boldspillende damer ændre vores holdning Pris 50 kr. incl. efterfølgende kaffe, kage og måske en lille overraskelse. Billetsalg i døren. Januar 2015 Impulser 11

12 Det sker i Svendborg aktiviteter SVENDBORG SENIORAKADEMI Kommende foredrag Vi har indgået et samarbejde med Skallen, så vi kan benytte deres store sal til foredragene det er vi glade for: samarbejde gør alle parter stærkere. Torsdag d. 29. januar 2015 har vi været så heldige at få professor i middelalderhistorie, Brian McGuire, til at holde foredrag om franciskanerne, broderordenen, som byggede kloster i Svendborg i 1230`erne og blev her til reformationen. Brian McGuires foredrag har titlen De to Franser en helgen og en pave. Den hellige Frans af Assisi og den nuværende pave, som tog pavenavnet Frans. Brian McGuires syn på middelalderen er langt fra den gængse opfattelse af, at middelalderen var mørk og grusom. Nej, den var lys og levende, bl. a. fordi enhedskirken i disse år spredte viden og velstand til alle dele af Europa. Februarforedraget er endnu ikke på plads, men hold øje med pressen og vores hjemmeside. Torsdag d. 19. marts 2015 kommer museumschefen for Odense bys museer, Torben Grøngård Jeppesen, og fortæller om skandinaviske udvandrere til USA bl.a. om Carl Nielsens familie, som udvandrede. Torben Grøngård Jeppesen har siden 1997 arbejdet forskningsmæssigt med alle hjørner af skandinavernes udvandring til USA. Hans forskning går bl.a. ud på at kortlægge og beskrive, hvordan skandinaverne klarede sig i det fremmede, og om der stadig kan spores træk tilbage til deres skandinaviske herkomst. Alle foredrag foregår i Skallen, Møllergade 99, Svendborg. Hold øje med vores hjemmeside: OBS! OBS! ændrede oplysninger Kondi her til lands - det er folkedans Svendborg Folkedansere Ældre dans i Multihuset Gl. Skårupvej 3 Svendborg Hver tirsdag kl til Sæson slut: 28. april 2015 Der er både enlige og parvis dansere, som alle oplever godt socialt samvær og samtidig får alle god motion. Kom og dans med os. Der er levende musik, folkedans, Kaffepause og sang. Kontakt Ove Kjeldsen på tlf., Hjemmeside: Ældre Sagen Svendborg - Gudme Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99 Der afholdes arrangementer i Skallen ca. hver 4. torsdag kl Programmer fås ved arrangementerne eller kan hentes på vort kontor i kælderen i Borgerforeningen, indgang teatergade. Tirsdage og torsdage kl Kontakt: Ældresang i Tingmarkens Fælleshus, Landet: Sang, fortælling og kaffe 1. tirsdag i måneden kl Brudager Ældreklub: Ny formand Jonna Pedersen, Vejstrupvej 15 i Brudager. Tlf / Multihuset, Gl. Skårupvej: Nyt tlf. til kontaktperson Hans Bøje Nielsen Tved Ældreklub: Ny kontaktperson Inge Schaffrath tlf Impulser Januar 2015

13 KULTURTURE FOR SENIORER ALLE TURE KØRES I PRIVATBILER KULTURTUR TIL NORDFYN Onsdag den 20. maj 2015 kl fra midtbyhallen i Svendborg Turen går via Langesø til Søndersø Kirke, hvor præsten vil fortælle om kirken. Her kan spises madpakker inden turen går videre ad små hyggelige veje til Hofmansgave. Der en rundvisning i haven, Danmarks kartoffelmuseum, og Hofman-Bang-søstrenes kunstmuseum. Pris 75 kr. incl. rundvisning og Kørsel 100 kr. Tilmeldning senest d. 13. maj 2015 til Gudrun Bendsen tlf eller Alice Top-Rasmussen tlf Tranekær slot og slotspark KULTURTUR TIL TRANEKÆR OG OMEGN Torsdag den 7. maj 2015 afgang fra Midtbyhallen, Johs. Jørgensens Vej kl. 9.30, hjemme igen kl. ca Turen begynder ved Tranekær Kirke, derefter går turen til Tranekær Slotspark (Tickonparken), hvor vi kan se spændende natur kunstværker. Derefter til det lille sjove museum Souvenariet med alskens souvenir far hele verden. Hofmansgave KULTURTUR TIL HUMLE- MAGASINETS BESØGSHAVER I HARNDRUP Tirsdag den 16. juni 2015 Søndersø kirke Den medbragte frokost spiser vi ved Tranekær Slotsmølle. Der er også en mindre cafe med servering. Møllen besigtiges. Herefter går turen til Tobaksladen og turen slutter ved Stengade Skov ved Oehlenschlägers gamle egetræ Pris entre 75 kr. og kørsel 75 kr. Bindende tilmelding senest den 4. maj 2015 til Ellen Larsen på tlf / eller Britta Løfgren tlf Afgang fra Midtbyhallen, Johs, Jørgensensvej kl. 12. Vi skal se de smukke haver og særudstillingen: Fra Rungstedlund til Humlemagasinet gennem 8 generationer - og kaffe med Prinsesse Marie Lagkage som serveres i de hyggelige stuer. Pris entre 100 kr. og kørsel 80 kr. Kaffe og lagkage 70 kr. Bindende tilmelding senest den 8. juni 2015 til Maren Korsholm telf eller Alice Top-Rasmussen telf Humlemagasinets besøgshaver Januar 2015 Impulser 13

14 [ AKTIVITETER ] Seniorbio i Scala januar: FEM GODE GRUNDE TIL AT GÅ I BIOGRAFEN HUNDREDE- FODSREJSEN februar: KAPGANG Du har mulighed for at se kvalitetsfilm i dagtimerne til en god pris Det kan du fordi Svendborg kommunes afd. for Kultur og Bibliotek har indgået en aftale med Scala om særvisninger. I praksis har vi lejet biografen og viser udvalgte film på faste tider februar: GRACE AF MONACO marts: KLUMPFISKEN marts: KVINDEN DER FORSVANDT Tider: Mandag formiddag kl eller Tirsdag eftermiddag kl En filmpakke med 5 film koster 190 kr. Der sælges endvidere enkeltbilletter umiddelbart før hver forestilling. Pris 60 kr. (under forudsætning af, at der er ledige pladser). Billetsalg (filmpakken) foregår i Scala på følgende tider: Mandag den 12. januar 2015 kl sælges til mandagsfilm og Tirsdag den 13. januar 2015 kl sælges til tirsdagsfilm. Der betales kontant eller med check. Billetsalget foregår efter følgende model: Kl : Dørene åbnes og alle får et nummerlod (1 stk. pr. husstand). Hvert lod giver ret til køb af 4 filmpakker. Kl : Billetsalget starter. Lodtrækning afgør hvilke numre, der ekspederes. Hvis du er dårligt gående, bruger kørestol eller har brug for særlige hensyn i biografen kan du forhåndsreservere billetter ved henvendelse til Birgit Pedersen på tlf inden billetsalget starter. Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til kulturkonsulent Birgit Pedersen, på tlf eller mail En nærmere beskrivelse at filmene kan ses på (under borger, seniorer og ældre) Eventyrbanko Søndag 15. marts 2015 kl Eventyrbanko for børn og deres bedsteforældre. Eventyrbanko henvender sig til børn i fem til ti års alderen sammen med deres bedster, der kaster sig ud i fælles banko med eventyr som tema. Man får eventyrlige banko-plader. Op af hatten trækker oplæseren eventyr, rim, remser og fabler. Man skal så følge med og lægge brikker på spillepladen, som passer til eventyret, der bliver råbt op. Biblioteket lover eventyrlige børnegevinster og alle kan glæde sig til trøstepræmier i form af kaffe, te, saft og kage. Arr: Biblioteket i samarbejde med kulturkonsulent Birgit Pedersen og forfatteren Vagn Remme 14 Impulser Januar 2015

15 Annette Johannesen Sæt ord på dit liv som pensionist Det er en god ide at holde MUSsamtale med sig selv, når man bliver sin egen arbejdsgiver. Af Peter Faber - Utallige kampagner har lært os, hvad sund kost og motion betyder for et godt ældre-liv, men det er mindst lige så vigtigt, at ældre er opmærksomme på den sociale dimension. Det handler om at skabe relationer til andre og beslutte med sig selv, hvad det er, man vil bruge sit liv til. Derfor er det en god ide, at man får sat ord på, hvad man forventer af livet efter arbejdslivet, og at man siger det højt, så også andre hører, hvad man tænker. Det er i særdeleshed vigtigt, hvis man lever i et parforhold, at ens samlever har kendskab til de tanker man gør sig, ligesom børn og børnebørn og venner og bekendte meget gerne må lytte med. En af landets førende eksperter inden for gerontologi, specialterapeut, forfatter, foredragsholder og forsker Annette Johannesen, Svendborg, skal nu i praksis afprøve de teorier, hun gennem mange år har gjort sig til talsmand for. Annette Johannesen er netop blevet pensionist, og er der en ting hendes livslange arbejde med ældre har lært hende er det, at man ikke kan lave en drejebog, som man forærer til folk sammen med den første udbetaling af folkepensionen, hvori man fortæller dem, hvordan de skal tackle deres nye status som pensionister. - Men man kan jo godt formidle den viden, som utallige undersøgelser og forskning giver os, og en af de ting vi ved er, at den sociale dimension betyder meget. At man har det godt med og nyder - det man laver, at man omgås mennesker, man holder af, at man dropper det, men synes er kedeligt og surt, at man hjælper andre og selv tager imod hjælp, hvis der er behov, at man har indflydelse på sit liv, og at man trives med rollen som sin egen arbejdsgiver er mindst lige så vigtig som sund kost og motion, siger Annette Johannesen. Derfor opfordrer hun vordende pensionister til at tale højt med sig selv og omgangskredsen om, hvad det er man vil sætte i stedet for arbejdet. Dels er det en god proces for den enkelte at få formuleret sine ønsker, og dels undgår man en masse misforståelser. Det helt afgørende er, at den enkelte skaber sig en dagligdag, som han eller hun trives i ikke en hverdag, hvor man skal leve op til andres forventninger om f.eks. at nu har du jo tid til at passe børnebørn eller nu får du tid til at dyrke en masse motion eller nu har du tid nok til at hjælpe med at renovere mit hus. En af de ting, man med fordel kan tage med sig fra arbejdslivet er MUS-samtalen, medarbejderudviklingssamtalen, men når man som pensionist er blevet sin egen arbejdsgiver, så holder man den med sig selv; stiller selv spørgsmål og giver selv svar på, om man i det forløbne år har nået de mål man satte sig, hvad der gik godt og hvad der gik galt. Og sidst men ikke mindst er det vigtigt at opstille nogle nye mål, så man har noget at tale med sig selv om til næste års MUS-samtale. Ordet gerontologi kommer fra græsk, geron: olding og - logi: lære Gerontologi er et forskningsfelt, hvori biologi, medicin, psykologi, sociologi og humaniora træder frem som overordnede faglige områder. Annette Johannesen arbejder lige nu på et forskningsprojekt om værdien af selv at kunne købe ind, fordi indkøbsfunktionen også handler om socialt kontakt, oplevelser, fysisk aktivitet m.v. Undersøgelsen er baseret på 700 besvarelser fra ældre. Januar 2015 Impulser 15

16 Alder, ingen hindring Svendborg Senior Idræt har i efteråret fået 60 nye medlemmer - vi er nu knap 800 Artikel og foto af Inger Hager I dag er både unge og ældre seniorer fysisk aktive og træner på livet løs. En stor del af dem har valgt at deltage i en af de mange aktiviteter, som Svendborg Senior Idræt tilbyder. - Vi tilstræber at have et tilbud til alle. Det er vores mål, at de friske på 60, men også folk langt op i 80 erne, nogle endda over 90 år, kan komme til træning og bevægelse. Derfor har vi hold med både en høj og en noget lavere aktivitet, fortæller Birthe Bergmann, der er idrætskonsulent i Svendborg Senior Idræt. - Ud over de mange forskellige aktiviteter i lokalområderne, er der også arrangementer på tværs af hele foreningen, tilføjer Birthe Bergmann, f.eks. naturvandringer, idrætsdage samt små og store ture/rejser. Foreningen oplever succes og fremgang. I efteråret er kommet 60 nye medlemmer, så der nu er knap 800 medlemmer. - Jeg tror det skyldes, at vi er blevet meget mere - Min nabo anbefalede mig at gå til gymnastik i Svendborg Senior Idræt, fortæller Margot Meincke, der netop er flyttet til Svendborg. synlige med annoncer, foldere og logo. Vores samarbejde med klubber og foreninger betyder også, at vi er blevet mere kendt, fordi snakken ofte går fra mund til mund, forklarer Birthe Bergmann. Tilflytter straks i gang Et af de helt nye medlemmer er Margot Meincke, som ikke kun er ny i Senioridrætten, men også ny i Svendborg. Hun flyttede fra Roskilde til Svendborg den 1. august. - Som ny her i området ville jeg gerne lære både byen og nogen mennesker at kende. Og da jeg spurgte min nabo blev jeg anbefalet at gå til gymnastik i Svendborg Senior Idræt, fortæller Margot Meincke, der netop er fyldt 66 år og deltager på et basishold i Midtby Hallen. Hun er flyttet til Svendborg for at komme tættere på sin datter og svigersøn og sine tre børnebørn. - Jeg har brug for at være sammen med andre. Og det er så vigtigt med bevægelse, det giver et dejligt velvære, siger Margot Meincke, der tidligere har dyrket kajakroning, som hun også vil fortsætte med her i Svendborg. - Her på holdet har vi det så sjovt, også efter træningen, når vi snakker og synger ved kaffen. Det oplevede jeg ikke på Sjælland. Der er det lettere at være anonym, men selvfølgelig findes det også der. Jeg værdsætter dog den store imødekommenhed og åbenhed, jeg har mødt her i Svendborg, og det sætter jeg stor pris på, tilføjer Margot Meincke, der i øvrigt gerne sætter sig til klaveret, når der skal synges. Rart at følges ad Nogle af de medlemmer, der har været med længe, er Birgit og Peter Christensen på henholdsvis 79 og 84 år. Ægteparret er meget glade for at spille krocket. - Jeg har sejlet på Grønland i 37 år og har derfor ikke haft meget netværk. Da jeg stoppede sejladsen, opfordrede nogle af vores venner os til at prøve at spille krocket, siger Peter Christensen, 84 år. Gennemsnitsalderen blandt krocketspillerne er 72 år, den ældste er 88 år. 16 Impulser Januar 2015

17 - Det er rart at følges ad til krocket, siger ægteparret Birte og Peter Christensen, der har dyrket spillet i mange år. Mens hendes mand sejlede, spillede Birgit Christensen bridge. Men hun ville også gerne foretage sig noget udendørs. - Det er også rart at følges ad, og vi møder mange mennesker. Det er også forskelligt, hvad folk har lavet i deres liv. Så går snakken jo, siger hun. Hver tirsdag og torsdag året rundt bliver der spillet krocket, også i regn og sne. Kun frostvejr og høj sne kan være en forhindring. - Vi har jo baner på 20 x 30 meter, så vi får gået meget. Så er vi også trætte, når vi kommer hjem. Men det er en sport, som alle kan deltage i. Vi bestemmer jo selv tempoet, fastslår Peter Christensen. Der er 35 aktive krocketspillere, og Birgit Christensen fortæller, at de fleste har eller har haft noget helbredsmæssigt at slås med. - Nogle har fået en bryst- eller hofteoperation. Jeg har selv fået to kunstige hofter, og så er det rart at gå rundt på det bløde underlag, fortæller Birgit Christensen. Koncentration og taktik Ægteparret deltager nogle gange i turneringer rundt på Fyn. - Krocketspillet kræver koncentration og taktik, som går ud på at drille og genere hinanden, kommer det med et lunt smil fra Peter Christensen. Der bliver spillet fra kl. 10 til kl , så der er rig lejlighed til at få snakket i frokostpausen. Der bliver også holdt sommer- og julefester. - Når en af os har fødselsdag, har vi kage med, og så bliver der sunget fødselsdagssang, slutter Birgit Christensen. Vil du også være med? Er du blevet inspireret til at være med i en af de mange aktiviteter i Svendborg Senior Idræt, så kan du få mere at vide, enten ved at kontakte idrætskonsulent Birthe Bergmann på tlf , eller komme på besøg på foreningens kontor i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 1. sal over svømmehallen. Birthe træffes bedst tirsdage 9 11 og torsdage eller efter aftale eller ved at klikke ind på foreningens hjemmeside på I menupunktet Aktiviteter og Tilmelding kan du læse en beskrivelse af alle foreningens tilbud samt tilmelde dig. I menupunktet Andre udbydere kan du finde andre foreningers tilbud med senioridræt Januar 2015 Impulser 17

18 Når man red på svanen, kunne man i tanken rejse hvorhen man ville Tekst af Bjarne Bekker. Foto Jørgen Flemming Det var en af de dage, hvor Sundet og øerne blinkede og smilede taknemmeligt over Skaberens gavmildhed. Midt i den bedste sommer i mands minde havde jeg inviteret havnemesterens datter en tur på Svendborgsund. Anledningen var en reportage til min bog om fødselsdagsbarnet»helge«.»jeg skal på date med en fremmed dame«forklarede jeg min (meget) bedre halvdel ved morgenkaffen. Og røbede for husfreds skyld, at havnemesterens datter såmænd var født før krigen. Altså den første. Dén fra 1914 til Togtet med Kaja Kjerulf blev en af min tredie alders herligste oplevelser, thi selvom jeg kendte Kaja fra julekagebagning hos Havgassen i Vormark og fra skipperhjemmet i Vindeby, skabte togtet over mindernes hav oplevelser, jeg vil huske til min dødsdag hvis jeg lever så længe. Kan du blæse sæbebobler? Kaja er én af de 21 svendborgensere over 100 år, der stadig bor i eget hjem. Hun er født 3. marts 1911 i Havnehuset, og har altid holdt skruen i vandet, som det hedder i søfartsjargonen. En udtryksform, Kaja fik ind med modermælken og som livssejladsen har vedligeholdt i snart 104 år. - Jeg kan ikke leve, hvis jeg ikke kan se vand, sagde Kaja den dag, hun og veninden Anne-Marie Larsen i den maritime verden kendt som»havgassen«entrede»helge«. Minivagthunden Fuzy advarede konstant med hæs stemme, at ingen kom Kaja for nær. Fra standpladsen på skødet eller i frakkelommen havde Fuzy øje for alle bevægelser. - Hvorfor rækker din hund tunge hele tiden, ville en dreng fra Ryslinge Friskole vide? Svaret forvandt i vinden over Sundet fordi lille Arthur på tre år nysgerrigt nærmede sig Fuzy og Kaja. Arthur var på sommerferie hos bedsteforældrene, Sigrid og Knud Jensen i Svendborg, og han tog forsigtigt plads mellem mormor og Kaja mens minihunden immer rakte tunge. - Dame! Kan du blæse sæbebobler? - Ja, mon ikke, ivrede Kaja. Men det er nok 100 år, siden jeg har prøvet! Og dengang var det ikke sådan en moderne himstregims som den, du har! - Hvad er en himstregims, mormor? Og hvor meget er 100 år? 18 Impulser Januar 2015

19 Kaja i sit teenageværelse i Havnen 7. Hun sidder i gavlværelset over mod Frederiksøen og læser til eksamen i Da nybygningen»helge«blev søsat for 90 år siden. På kalenderen på væggen står der Maj 1924 Havnemesterens datter skulle naturligvis ha sit eget fartøj og lære at begå sig på havet. Det blev der brug for, da Kaja giftede sig med en navigatør og så hele verden som medsejlende hustru i rederiet A. P. Møller. Arthur på 3 år lærer Kaja på 103 at blæse sæbebobler på Svendborgsund Filuren»Fanden-fisme-min-far«Inde i styrehuset startede skipperen den 90-åriges motorer. Han hedder selvfølgelig Helge og de to bedstemænd ombord deler navnet Søren, og således er der orden på tingene, at ingen husker forkert. - Dérinde i det hvide hus med de buede døre er jeg født, udpeger Kaja Kjerulf. Hendes 103-årige hukommelse fejler intet. Absolut intet. - Dengang i 1924, da Helge blev søsat, var min far og mor med til festen. De var faste gæster ved stabelafløbninger hos»ringeren«. Far var en flot mand i sin uniform med havnemesterkasketten. Men Jens Fisker Andersen, der blev direktør, da stålskibsværftet i 1912 udskiltes fra træskibsværftet, var også en kendt person i havnelivet. En brumbasse, damernes ven og charmør med kælenavnet»faenfisme-min-far«. Det var direktørens foretrukne kraftudtryk og blev derfor også et sigende øgenavn. Med støtte i familiealbummet genfortæller Kaja historien om dengang, hendes mor gik op ad stigen til dækket på en nybygning med direktøren lidt for tæt i kølvandet. - Mor blev rasende, da Fisker-Andersen sagde, at han kunne se hendes ankler under skørterne! Helges fødselsdag i 1924 Nybygningen, der skulle afløse Sundfartens»Roar«blev rederiets stolthed. Der var ikke sparet på noget som helst, og den pengerigelighed blev der snakket meget om i havnemesterhjemmet. De dyreste materialer. Det flotteste mahogni. Dæksplanker af ædleste træsorter. Kaja havde siddet i sit kvistværelse over mod Frederiksøens værfter og fulgt byggeriet mens hun læste til eksamen på Ida Holst s Realskole. - Jeg var 13 år og skulle studere, så jeg kunne blive til noget her i livet! Sagde mine forældre, så jeg var ikke med til stabelafløbning, men selvfølgelig på en af de første ture i sommeren Selvom Kaja tog realen med og kom i boghandlerlære hos Lützen efter fire år i huset hjemme hos mor og far, var det ikke bøgernes verden, hun ville leve i. I barndommen legede Kaja og vennerne med hjemmebyggede sejlskibe ved springvandet overfor barndomshjemmet. Eller passede børn for borgerskabet. Men altid gik turene til havnen, hvor hun sad på ryggen af Herman Freunds skulptur»drengen på Svanen«. - Når vi red på den, kunne man i tankerne komme hvorhen i verden, man ville..! Verden rundt under Syvstjernen Som utallige andre Svendborg-piger faldt Kaja for en navigatør under uddannelse i byen, og kom derfor til at opleve verden som medsejlende hustru. - Der er ikke det sted, jeg ikke har været sammen med min mand, siger Kaja mens Helge«har skipperbyen Troense om styrbord og Røgeriet på Thurø om bagbord. - De år, vi boede i Hellerup, fordi vi skulle være i nærheden af rederiet, blev de værste i mit liv, sukker Kaja åbenhjertigt og lader blikket dvæle på resterne af skibsværftet på Jakobsens Plads mens tanken flyver ud forbi kompasafmærkningen ved Valdemars Slot helt ud i kimingen på mindernes hav. Scan koden med din smartphone og se filmene af sæbebobleblæsning og»de gamle synger«januar 2015 Impulser 19

20 Elektronisk ansøgningsskema findes på Hvis du får brug for et hjælpemiddel Har du en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få bevilget de nødvendige hjælpemidler af din kommune, hvis Hjælpemidlet kan afhjælpe dit handikap, eller Hjælpemidlet gør din dagligdag lettere, eller Hjælpemidlet er nødvendigt for, at du kan passe dit arbejde Hvis du er i behandling på sygehuset, vil sygehuset låne dig de behandlingsredskaber, der er nødvendige i forbindelse med din behandling. Kan du få tilskud? Hvis produktet kategoriseres som et hjælpemiddel, er det kommunen, der afholder udgiften Kategoriseres det som et forbrugsgode over 500 kr. skal man selv betale minimum halvdelen af produktets pris Hvis hjælpemidlet kategoriseres som sædvanligt indbo, er der ikke mulighed for tilskud og man skal selv betale for anskaffelse Hjælpemiddel eller forbrugsgode Hjælpemidler opdeles i to kategorier hjælpemidler og forbrugsgoder. Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe et handikap. Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet og forhandlet bredt med den almindelige befolkning som målgruppe. Søg råd og vejledning Kontakt gerne kommunens hjælpemiddel-afdeling ved spørgsmål eller ansøgning om hjælpemidler Tlf.: Mandag-fredag Torsdag tillige Der ydes ikke tilskud til hjælpemidler og forbrugsgoder, der er anskaffet inden en eventuel bevilling Det er kommunens hjælpemiddelterapeuter, der vurderer, om du er berettiget til hjælpemidler og forbrugsgoder. Hvis du vil købe hjælpemidler: På kan du finde produkter og mange private forhandlere. Husk, at der ikke ydes tilskud til hjælpemidler og forbrugsgoder, der er anskaffet inden en eventuel bevilling. Hvis du vil leje hjælpemidler: Det er også muligt at leje hjælpemidler. Spørg hjælpemiddelafdelingen til råds eller søg på internettet ved at bruge søgeordene leje af hjælpemidler Du kan læse mere om hjælpemidler på Svendborg Kommunes hjemmeside dk. Du finder det ved at skrive hjælpemidler i søgefeltet. 20 Impulser Januar 2015

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se: (distrikt 2 Viborg/Fjends)

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se:  (distrikt 2 Viborg/Fjends) Fjends Karup Program Januar marts 2018 Få mere information om Ældre Sagen se: www.aeldresagen.dk (distrikt 2 Viborg/Fjends) Se også: www.fjendsnet.dk (foreninger Ældresagen) Har du lyst til at modtage

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Plejecenter

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Plejecenter Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Plejecenter Oplevelsestilbud i Plejecentret Fælles-gymnastik i gymnastiksalen hver mandag, onsdag og fredag formiddag Træning med fysioterapeuter

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E intr Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E Meningsfuld hverdag for dig Meningsfuld hverdag for dig er en rehabiliteringsindsats for beboere på kommunens plejecentre.

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Medlemsblad n r. 12 2008 ADHD. Nordsjællands lokalafdeling. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Medlemsblad n r. 12 2008 ADHD. Nordsjællands lokalafdeling. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Medlemsblad n r. 12 2008 ADHD Nordsjællands lokalafdeling Attention Deficit Hyperactivity Disorder Indhold Når der er behov for hjælp 5 Er en forældergruppe noget for dig? 7 Oversigt over arrangementer

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Februar 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Alle opfordres stadig til at annoncere Høst & Loppemarkedet til venner, naboer og alle de andre:

Alle opfordres stadig til at annoncere Høst & Loppemarkedet til venner, naboer og alle de andre: Fredagsnyt d. 9. september, 2016 Nu hverken kan eller skal vi vente længere: I morgen er der Høst & Loppemarked på Gjerndrup Friskole og vi er klar! Elever, forældre og lærere har i de sidste tre dages

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

At være ordblind er ingen hindring

At være ordblind er ingen hindring At være ordblind er ingen hindring HF & VUC FYN sætter i uge 40 fokus på ordblindhed som del af Den Internationale Ordblindeuge. HF & VUC FYN sætter i uge 40 fokus på ordblindhed, når vi markerer Den Internationale

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere