JANUAR 2015 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JANUAR 2015 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE"

Transkript

1 a JANUAR 2015 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE

2 IMPULSER Impulser udgives af Direktørområdet Social og sundhed, Svendborg Kommune Bladet udkommer i eksemplarer som omdeles til alle folkepensionister. Andre interesserede kan hente bladet på bibliotekerne i Svendborg Kommune, Borgerservice og på Svinget 14, 5700 Svendborg. Næste nummer af Impulser udkommer i august Ideer til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 1. juni Impulser udkommer 2 gange årligt i januar og august. GRAFISK PRODUKTION OG DISTRIBUTION Layout: grafisk afd. Svenborg Kommune Tryk: trykteam Distribuering: Post Danmark Forsidefoto af: Tove Svarts og Karoline Raundahl UDEBLIVER IMPULSER Er du 65 år eller derover og har du ikke modtaget Impulser, så kontakt Maria Rudbæk Bernhard IMPULSER ONLINE Du kan læse Impulser på Svendborg Kommunes hjemmeside: ANSVARSHAVENDE Kirsten Vie REDAKTION Redaktør Maria Rudbæk Bernhard Svinget Svendborg Tlf: Erik Hansen ældrerådet Margit Lolk ældrerådet Britta Koch Marianne Mølsted Peter Faber Bjarne Bekker HØR IMPULSER PÅ CD Ønsker du at modtage Impulser indtalt på CD, så kontakt redaktionen, så sender vi en gratis CD til dig. Indtaling: Margit Sinding Nellemann I dette nummer: 7 DANSKE ÆLDRERÅD Impulser siger tillykke til Danske Ældreråd med den fornemme pris DAVID MOODIE 8 Læs den medrivende historie om David Moodie og hans protestsejlads med galeasen Fri. NR. 5 JANUAR 2015 indhold 3 Leder 4 Rehabilitering 6 Teknologisk Institut 7 Nyt fra Ældrerådet 8 David Moodie fredsaktivist og uromager 10 Svendborg Bibliotek/ Søndags musikcafeer 11 Det sker i Svendborg 14 Seniorbio i Scala 15 Sæt ord på dit liv som pensionist SÆT ORD PÅ DIT LIV SOM PENSIONIST Annette Johannesen opfordrer pensionister til at holde MUSsamtaler med dem selv! 18 NÅR MAN RED PÅ SVANEN 15 Kan man blæse sæbebobler, når man er fyldt 103? Få svaret på side Alder, ingen hindring. Svendborg Senior Idræt 18 Når man red på svanen, kunne man i tanken rejse hvorhen man ville 20 Hjælpemiddelafdelingen 21 Kaffeklubben på Lyøvej 22 Sago Det har vi alle smagt 23 Hvor skal jeg henvende mig i Svendborg Kommune 2 Impuls April 2013

3 LEDER IMPULSER JANUAR 2015 AF MYNDIGHEDSCHEF KIRSTEN VIE Når man er 90 år, skal man ikke udsætte tingene til næste år! Det mener Tove Svart på 90 år. Derfor var der heller ikke tvivl, da Tove på en ferie med Egebjerg Ældrerejser i august 2014 ville prøve paragliding, hvor man bliver trukket i faldskærm efter en båd. Som sagt, så gjort - Det var en stor oplevelse. At mestre livet? Jeg havde engang en chef der sagde Enhver klovn kan lede i medvind det er i modvind du skal bevise, at du kan lede jeg måtte sande, hun havde ret, og jeg har siden tænkt, at sådan er det også med livet. Når der er medvind i livet, tingene går godt, alle er raske og glade, så er livet nemt, men når vi rammes af modgang, sygdom, sorg osv. så kan livet blive svært at mestre. Og der er stor forskel på, hvilke ressourcer vi som mennesker har til at mestre livet, når det er svært. På ældreområdet møder vi oftest borgerne, når livet ændrer sig og borgernes fysiske og/eller psykiske tilstand er forringet. Det er svært, ikke længere at kunne gøre noget, som man altid har kunnet. Ældreområdet i Svendborg Kommune har siden 2011 arbejdet med et projekt vi har kaldt Nye veje til aktivt liv, hvor vi har givet hjemmehjælp med en rehabiliterende tilgang se definition og artikel på side 4 omkring dette. Grundtanken i projektet har været, at vi skal støtte borgeren til i videst muligt omfang, at finde sine egne ressourcer til at mestre livet igen, enten helt ved egen kraft eller med den nødvendige støtte fra kommunen. Projektet i Svendborg Kommune har ligesom mange andre steder i landet, givet så gode resultater, at regeringen i december 2014 forventes at vedtage et lovforslag om, at vi på ældreområdet skal arbejde rehabiliterende. Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune har i november 2014 besluttet, at rehabilitering fremadrettet skal være ældreområdets velfærdsstrategi, så I Svendborg Kommune har vi allerede inden den nye lovgivning, rigtig gode erfaringer med, at arbejde rehabiliterende. Dette blad indeholder inspiration fra mange spændende mennesker omkring, hvordan de mestrer livet. Mød eksempelvis Tove, der på ældrerejse i Tyrkiet ikke lod sig begrænse, men valgte at prøve at paraglide (Man trækkes op i faldskærm efter en båd) eller Kaja, der i en alder af 103, stadig nyder livet, havet og sine venner. Og til sidst men ikke mindst: Velkommen til Bjarne Bekker og Peter Faber, som nye medlemmer af redaktionen på Impulser God læselyst Januar 2015 Impulser 3

4 På ældreområdet i Svendborg Kommune er overskriften Rehabilitering Ordet rehabilitering nævnes i disse år ofte i aviser, radio og TV. Men hvad betyder det egentligt? Og hvordan arbejdes der med rehabilitering i Svendborg Kommune? Af Dina Moos Riggelsen Tankegangen bag rehabilitering Rehabilitering indebærer at hjælpe og støtte mennesker, der af den ene eller anden grund er svækkede, til at kunne klare sig selv igen. Hjælpen/ indsatsen iværkættes ud fra borgerens mål og ressourcer. Det, at kunne klare sig selv, giver for de fleste mennesker en væsentlig bedre livskvalitet. I teorien kan alle mennesker gennemgå et rehabiliteringsforløb, uanset hvor svækkede de er. Men fx et hoftebrud, der skal holdes i ro i en periode, kan betyde, at der ikke sættes et rehabiliteringsforløb i gang. Alligevel er det vigtigt, at medarbejderne altid møder borgeren med den tankegang, der ligger bag rehabilitering. Det handler om at se borgerens styrker og ressourcer. Og lade være med at tage over, der hvor borgeren kan selv. Det giver for de fleste mennesker større selvværd og livskvalitet at smøre sin mad selv eller selv tage et bad. Projekt Nye veje til aktivt liv i Svendborg Kommune For 3½ år siden besluttede politikerne i Svendborg Kommune, at der på ældreområdet skulle sættes et projekt i gang om rehabilitering. Det kom til at hedde Nye veje til aktivt liv. Formålene med projektet var at øge borgernes livskvalitet og sikre en økonomisk gevinst. Erfaringerne fra projektet er rigtig gode. Mange borgere har efter et rehabiliteringsforløb oplevet at kunne flere gøremål selv og har samtidig opnået en bedre livskvalitet. Mange borgere har også opnået at kunne slippe hjælpen fra ældreområdet helt. Også på den økonomiske bane har projektet levet op til formålene og har sikret en økonomisk gevinst. Rehabiliteringsforløb for borgerne Når der sættes et rehabiliteringsforløb i gang for en borger, lægges stor vægt på, at borgeren selv sætter målene for forløbet. Måske har Hr. Jensen et stort ønske om selv at kunne hente avisen i postkassen, lave mad, gå tur med hunden eller handle ind hos købmanden henne på hjørnet. Hvis Hr. Jensen har et mål eller et ønske i den retning, så er det dét, medarbejderne på ældreområdet støtter og hjælper ham med. Hvis Hr. Jensen når et af sine mål, giver det oftest appetit på at klare andre og flere dagligdagsgøremål selv. Hvidbogens definition af Rehabilitering: "Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats." Kilde: "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark" (2004) 4 Impulser Januar 2015

5 En del af rehabiliteringsforløb kan også gå på, at Hr. Jensen lærer at benytte forskellige hjælpemidler. Hvis man kun kan bruge den ene arm, kan et smørebræt med kant gøre, at man alligevel kan smøre rugbrødsmaden, uden den glider rundt. Løsningen kan også være at skifte det almindelige lagen ud med et silkelagen, da det så er lettere selv at komme ud af sengen. Tit er det kombinationen af hjælpemidler og støtten fra medarbejderne, der gør, at borgerne igen kan klare dagligdagens gøremål med mindre hjælp eller slet ingen hjælp fra ældreområdet. Uddannelse af medarbejdere Svendborg Kommune har uddannet SOSU- medarbejdere til at være hjemmetrænere, og de har opnået stor erfaring med, hvordan man bedst arbejder hen imod at nå borgernes mål. Hjemmetrænerne samarbejder med både sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, hjælpemiddelterapeuter samt visitatorer om at nå målene. Et vellykket rehabiliteringsforløb afhænger meget af, om borgeren og de forskellige medarbejdere arbejder hen imod samme mål. Rehabilitering som velfærdsstrategi Erfaringerne fra projektet har været så gode, at politikerne i Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at rehabilitering fremover skal være ældreområdets velfærdsstrategi. Det betyder blandt andet, at rehabilitering fremover vil blive tænkt alle steder, hvor borgere møder kommunens ældreområde. Både hvis man for eksempel får hjælp i hjemmet, bor i ældrebolig eller plejebolig eller er gæst på et dagcenter. Historie fra virkeligheden Ulla fortæller om tiden op til sit rehabiliteringsforløb: Jeg kunne næsten ikke andet end at sidde i min lænestol. Bare det at komme udenfor, var næsten umuligt. Jeg var gået i stå og følte, at det hele var lige meget. Ulla havde i flere år modtaget hjemmehjælp til rengøring, tøjvask, tilberedning af mad, støttestrømper og personlig pleje. I foråret 2013 siger hun ja til at deltage i et rehabiliteringsforløb. Som opstart på forløbet taler Ulla, hjemmetræneren og terapeuten om, hvad målene for forløbet skal være. Ulla havde ikke mange forventninger til forløbet. Men havde dog som mål at komme i dagcenter og være besøgsven. Men helt ærligt, så troede jeg ikke, det var muligt, siger Ulla om sin indstilling i starten. Det aftaltes også, at Ulla så vidt muligt skal tilberede dagens måltider selv og selv tømme opvaskemaskinen. Allerede efter ca. 14 dage kan dette afsluttes, da Ulla nu selv tilbereder maden og tømmer opvaskemaskinen. Herefter aftaltes mellem Ulla, hjemmetræner og terapeut, at Ulla skal træne et lille træningsprogram sammen med hjemmetræneren de dage, hvor hun ikke kommer ud. Formålet er, at Ulla skal opnå større bevægelighed, så hun lettere kan komme omkring i hverdagen. Denne træning suppleres af, at Ulla starter til genoptræning to gange ugentligt. Jeg var vist ikke særlig samarbejdsvillig i starten, men pludselig tog min stædighed over, siger Ulla. Hvis hjemmetræneren sagde, at jeg skulle lave 10 øvelser, så lavede jeg 12!. Træningen gør også, at Ulla og hjemmetræneren sætter som mål, at de sammen en gang ugentlig skal gå en tur, og at Ulla hver anden dag skal gå ned med skraldeposen og en gang ugentlig gå ned med læste reklamer. Hjemmetræneren hjælper samtidig Ulla med at få sin el-scooter frem. Stædigheden kommer Ulla til hjælp. Ulla når rigtig langt i sit rehabiliteringsforløb. Hun får meget mere mod på at klare dagligdags ting og kører igen både bil og el-scooter. Både fysisk og psykisk har Ulla taget et kæmpe ryk. I dag kan Ulla selv handle ind og er en aktiv gæst i aktivitetscenteret på Aldersro. Desuden er Ulla besøgsven for to personer og har fundet en nær ven. Jeg er meget mere glad Ulla fortæller, at hele forløbet har gjort hende mere aktiv. Jeg VIL bevare mine færdigheder og være med til at gøre andre mennesker glade! Januar 2015 Impulser 5

6 Teknologisk Institut I dag benyttes mange teknologier i ældreplejen. Det vil også være gældende i fremtiden og derfor vurderes løbende, hvad der kan integreres på fx plejecentre, i eget hjem eller bevilges som hjælpemiddel. Det er ikke al teknologi, der når hele vejen til os slutbrugere, men for en dag tog Ældrerådet på en udbytterig studietur til mulighedernes land Teknologisk Institut for at høre lidt om de mange nye teknologier, der måske vil være med til at præge vores fremtid. Randi Villebro Jørgensen var vores meget kompetente rundviser. Af Erik Hansen Historien bag Teknologisk Institut Grundlæggeren af Teknologisk Institut var Gunnar Gregersen ( ), som bl.a. var uddannet ingeniør og fra en idérig og driftig direktør. Hans grundholdning var, at teknikken altid skal sættes i menneskets tjeneste. Den skal både bidrage til arbejdsglæde og overskud for den enkelte og til samfundsmæssig fremgang og vækst. Gennem alle årene har instituttet udviklet sig fra det tekniske husmandsbrug til i dag, hvor det er en selvejende og almennyttig institution med omkring ansatte. Interviewet med konsulent Randi Villebro Jørgensen - Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. - Det vigtigste er, at vi formidler al vores viden. Her i Odense er det, som du kan se, velfærdsteknologi. Og vi er en lille bitte del af det store: Teknologisk Institut, som Randi udtrykker sig. Tre teknologier Aftalen var, at vi skulle koncentrere os om tre teknologier til orientering for Impulsers læsere. Den første var en hjælpende hånd ved navn: Armsupport. - Du skal forestille dig, at du ikke har så megen funk- Randi Villebro Jørgensen viser planen over sensorgulvet. Teknologisk Institut i Odense, hvor tingene fremstilles. 6 Impulser Januar 2015

7 Find flere interessante oplysninger på Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard modtager prisen Open Government Award. Her ses hun sammen med statsminister Helle Thorning Schmidt og præsident Barack Obama. Armsupporten demonstreres. tion i armen, at du måske kun kan bevæge fingrene lidt. Ved hjælp af armsupporten kan du tage brillerne af og på, måske klø dig i nakken, spise selv m.v. i stedet for, at armen hænger ned. Den kan også anvendes til træning, fortæller Randi. Og hun tilføjer: - Et fantastisk hjælpemiddel, som kan anbringes på en bordkant, på en kørestol osv. Næste teknologi var et træningsprogram vist på en skærm. Personen får at vide i hvilken afstand, denne skal stå. Og så bliver et træningsprogram vist, som man kan/skal følge. Og gør man det rigtigt, får man en Glad Smiley. Man kan også få en Sur Smiley. - Jeg fik begge dele! Teknologien er også velegnet til genoptræning i hjemmet. Der er flere programmer med forskellig sværhedsgrad. Den tredje er et sensor-gulv, som lejligheden er forsynet med. På en skærm f.eks. på et alarmcenter kan man se, hvor personen er i lejligheden, om denne står op eller ligger ned. Det kan tillige registreres hvor længe, borgeren f.eks. efter et fald har ligget ned. Randi understreger, at denne form for sensor-gulve ikke kan etableres i bestående lejligheder, men i nybyggeri. Og hun føjer til, at denne teknologi med sensorer og noget der registrerer, er der store udviklingsmuligheder i. - Hvem er jeres gæster? - Primært kommuner. Nogle gange er det forskellige udvalg. Andre gange er det byrådet, en arbejdsgruppe eller en projektgruppe. Det er vigtigt, at der både er medarbejdere og politikere med. Vi får også besøg af private virksomheder en bred vifte. Tillige studerende fra erhvervsskoler og social og sundhedsassistenter. En slutreplik? - På en messe i september måned var årets nyhed en motor, som blev sat på en kørestol. Og ved hjælp af en smartphone kunne man på afstand flytte kørestolen, hvis den stod i vejen, eller hvis borgeren havde brug for den. Nyt fra ældrerådet Af Bent Aage Rasmussen Synlighed Siden sidste udgave af Impulser har ældrerådets medlemmer fulgt op på beslutningen om at besøge kommunens plejecentre. Ved disse besøg har der været en konstruktiv dialog. Og medlemmerne har opfordret til at fortsætte denne dialog først og fremmest til gavn for beboerne på plejecentrene. Fire fra ældrerådet har i samarbejde med firmaet AD MEDIA ApS i Århus været med til at fremstille en ældreguide i eksemplarer med titlen: Praktiske oplysninger til seniorer. Den har siden oktober måned ligget rundt om hos læger, speciallæger, på plejecentrene og biblioteker og borgerservicer m.fl. Den største begivenhed vedr. synlighed må afgjort siges at være, da Danske Ældreråd den 24. september ved en ceremoni i FNbygningen i New York af statsminister Helle Thorning-Schmidt fik overrakt førsteprisen Open Government Award til sekretariatsleder Marianne Lundsgaard. Prisen blev givet med begrundelsen: Borgerinddragelse. Statsministeren sagde i sin tale bl.a., at folkevalgte ældreråd er en institution i Danmark, og at ældrerådene har bevist deres værd og legitimitet. Ældreråd sikrer og medvirker til dialog og samarbejde mellem kommunalbestyrelse og civilsamfundets ældre borgere. Januar 2015 Impulser 7

8 David Moodie - fredsaktivist og uromager Af Margit Lolk Impulser har besøgt dansk/amerikaneren David Moodie 69 år, som i dag lever et stille og harmonisk liv i pagt med naturen i et idyllisk bondehus i udkanten af Svendborg. Her fremstiller han sine smukke mobiler af naturens materialer og dyrker sine økologiske grøntsager. At David engang ville slå sig ned i Danmark lå ikke ligefrem i kortene, men kærligheden til en gammel dame galeasen Fri førte ham mange år senere til Svendborg. I kølvandet af Hiroschima og Nagasaki David kom til verden den 4. sept i Dayton Ohio i Amerika, kun en måned efter amerikanernes atomsprængninger i Hiroschima og Nagasaki den 6. og 9. august og blev forældrenes lille fredsdue. David var en glad dreng, der altid havde gang i et eller andet og han havde allerede som barn sans for det smukke i naturen. David og hans to brødre og to søstre havde en god og tryg opvækst sammen med kærlige og aktive forældre. Da David var i midten af 20 erne, besluttede han sammen med sine to yngre brødre og sin daværende samlever Emma, at forlade Amerika for at skabe et anderledes liv. David havde forinden taget en uddannelse på forskningsuniversitetet Syracuse. Planen var at, de ville købe et gammelt skib og sejle til New Zealand. Galease til salg De begyndte rejsen i Californien, hvor de hos en bjergbonde købte 250 l. ahornsirup, som de kørte rundt og solgte til helsekostforretninger/-supermarkeder. Californien var på det tidspunkt allerede langt fremme med hensyn til økologien. I Februar 1971 så de tilfældigt en lille rubrikannonce, hvor en dansk galease Fri fra 1912 var til salg. Hun var bygget i Svendborg og lignede et piratskib. De fik forhandlet en pris på plads og skulle nu til at lære skibet at kende, da ingen af dem havde erfaring med at føre skib. David Moodie idag David Moodie som ung Rejsen til New Zealand Den 18. september 1971 sejlede Fri under Golden Gate med fire forventningsfulde og spændte besætningsmedlemmer. De fire uerfarne sømænd sejlede, med David som kaptajn, fra ø til ø og som David fortæller, nåede de ved Guds hånd til New Zealand april På det tidspunkt var franskmændene i fuld gang med forberedelserne til atomprøvesprængningerne ved øen Mururoa i Polynesien. En folkelig bevægelse CND - Kampagne for nedrustning af atomkraft, var ved at samle en protestflåde og henvendte sig til David, der i første omgang sagde nej, pga. den manglende erfaring med skibet. Men efter tre måneder gik Davids brødre i land og tilbage var David og Emma, som 8 Impulser Januar 2015

9 Fredsflaget med aftryk af 13 hænder. En hånd for hvert besætningsmedlem der var ombord på Fri, da besætningen forsøgte at forhindre atomprøvesprængninger i Mururoa. via organisationen Peace Media fik samlet en besætning på 13 personer, de fleste fra New Zealand, men der var også franskmænd bl.a. to præster og en tidligere højt stående general. Protestsejladsen begyndte Den 23. marts 1973 sejlede Fri fra Great Barrier Island med David som kaptajn og en besætning af uerfarne søfolk, som var fremmede for hinanden i et miljø, de var ukendte med. Turen til Mururoa i Polynesien lå miles nordøst og sejladsen gik over åbent hav, så det varede ikke længe før man, med en vindstyrke på 50 knob, oplevede havets styrke. Vinden havde man brug for, så besætningen håbede bare på, at der ind imellem kom et lille pusterum. Det blev en lang og udfordrende tur for de uerfarne søfolk, som dog efterhånden fandt sig tilrette med hinanden og deres plads på skibet. Testzonen i Mururoa Efter 1½ måneds sejlads nåede Fri frem til testzonen i Mururoa. Besætningen havde inden da underskrevet en aftale om, at de med krop og sjæl ville hindre prøvesprængningerne. De havde, som symbol på det, fabrikeret et flag med aftryk af 13 hænder - en hånd fra hver. Flaget vejrede under protestsejladsen sammen med det gamle fredsflag. Det blev til 49 dage, hvor Fri sejlede frem og tilbage lige indenfor testzonen, samtidig med de havde travlt med at lænse den gamle dame, som tog vand ind. Den 17. juli 1973 Fri s besætning blev varskoet i løbet af natten med støj fra lavtgående fly og lys fra de omkringliggende krigsskibe. Franskmændenes tålmodighed med Fri s chikane var slut. Der kom besked til David om, at de skulle fjerne sig, hvilket han besvarede med en kopi af den aftale besætningen havde indgået med hinanden. Mens kameraerne snurrede, gik franske marinefolk ombord på Fri, arresterede besætningen og overtog skibet. David havde ikke mere ansvaret og kommandoen. Iflg. logbogen skrev han til admiralen for CIC Testcenter, at de havde kappet bugserings linen og nægtede at lade sig bugsere. Jeres mænd har overtaget mit skib med magt. Fri og alle ombordværendes liv er nu jeres ansvar. Vi vil ikke gøre modstand med voldshandlinger, men vi vender tilbage. David var fri! Som en sidste protest og med fare for eget liv, sprang han i vandet og svømmede rundt, indtil man fik ham fisket op igen. Tiden efter Mururoa Davids liv som fredsaktivist og modstander af atomkraft stoppede ikke her. Han har efterfølgende deltaget i flere oplysningskampagner bl.a. for OOA og Greenpeace. Han var med ved Barsebäck, hvor Fri var lastet med balloner, som blev sluppet løs 1 mil fra kraftværket. Fri, som i mange år var Davids hjem er nu kommet tilbage til Ring Andersens Træskibsværft. Hun har fået sit oprindelige navn Inger Margrethe af Svendborg og er overtaget af Skibsbevaringsfonden, hvilket er en stor glæde for David. Besætningen på Fri kunne ikke hindre prøvesprængningerne, men deres protest, som havde stor pressebevågenhed, var ikke forgæves og blev efterfølgende et forbillede på ikke voldelige protester Om David mestrer sit liv? Det er der ingen tvivl om, han gør. Han er positiv og udstråler livsglæde, mod og en indre ro, som smitter af på omgivelserne og forplanter sig ud i alt, hvad han beskæftiger sig med, ikke mindst hans smukke mobiler, der, som han selv siger, er slik for hjernen. Da jeg afslutningsvis spurgte David, om der slet ikke var noget, han havde fortrudt i sit liv, kom svaret prompte: Joh, jeg fortryder, at jeg sprang i vandet i Mururoa og bragte andres liv i fare. Januar 2015 Impulser 9

10 Der spilles musik og synges med på de kendte melodier. Svendborg Bibliotek Svendborg Biblioteks arrangementskatalog for vinter og forår 2015, kan hentes på bibliotekerne i Svendborg lige i begyndelsen af januar. Så snart kataloget er udkommet har du mulighed for at købe billetterne på eller du kan få personalet til at hjælpe dig. Foråret bringer mange spændende arrangementer for enhver smag. Vi lægger stærkt ud med Anders Agger, kendt for sine fine portræt-interviews i TV. Af andre kendte byder foråret på Jesper Theilgaard, som vil fortælle om verdens klima og Ask Rostrup, politisk kommentator, som vil tage pulsen på dansk politik og det forestående folketingsvalg. Lasse og Mathilde præsenter i sang og musik, bogen om dem selv Lidt hippie er man vel altid, hvilket foregår tirsdag d. 17. marts. Anders Dohn som tidligere har oversat tekster af Leonard Cohen til dansk er nu på gaden med nye melodier af Cohen, som han præsenterer fredag d. 6. marts på Svendborg Bibliotek og tilmed med en stærk besætning bestående af fem top musikere. Af skønlitterære udgivelser kan vi nævne Lars Johansson, som i 2007 udgav bogen Signe om en dansk pige, som fik et barn med en tysk officer. Han er nu tilbage med Signes hjemkomst, om hvad der videre skete. Forfatteren Jens Christian Grøndahl har netop udsendt Jernporten, som har fået flotte anmeldelser. Tv-journalisten Karsten Lund har skrevet et udvandrerdrama om drengen Jens Emil Hansen fra Endelave, der ender i Alaska som pelsjæger og guldgraver. HJÆLP TIL IT PROBLEMER PÅ BIBLIOTEKET Alle medarbejdere på biblioteket kan hjælpe borgerne med digital post, hvis de har en Nem Id. I dag kan flere medarbejdere også oprette en straks Nem Id. Derudover har vi 4 it frivillige som hjælper alle, der har brug for mere tid og hjælp til digital post og andre it problemer. Tidspunkterne er Mandag 9-12 Onsdag Tirsdag 9-13 Torsdag Impulser Januar 2015 Søndags musikcafeer på Christinedal Plejecenter Af Tove Arenfeldt, næstformand i Støtteforeningen Sygekassens Hjem Hver anden søndag afholder vi musikcafeer på Sygekassens Hjem. Vi samles i det store, dejlige, lyse cafeteria, der kan rumme ca. 70 mennesker. Fra kl.14 byder vi velkommen til ca gæster. Vi har forskellige oplevelser at byde på. Lokale musikere, orkestre, bands, kor og enkelte optrædende fra hele Fyn siger kærligt ja til at give os to forrygende, musikalske timer. Undervejs serveres der kaffe/te og kage, når vi holder en halv times pause. Når vi skilles kl. 16 går vi glade og nynnende hjem med et fint musikalsk løft i sjæl og sind og en fornemmelse af, at livet er dejligt. Vi er 20 frivillige og en bestyrelse, der står for musikcafeerne. Vi afholder ca. 20 om året og alle er velkomne. Der er fri entre og kaffe/te og kage koster 30 kr. NÆSTE SØNDAGSCAFE ER DEN 18. JANUAR 2015 Vi annoncerer vores arrangementer i Ugeavisen og Fyns Amts Avis under Det sker i Svendborg Vi har desuden opslag på Biblioteket, Sygekassens Hjem og i Wandallshaven. Ønsker du at støtte foreningen? Du kan læse mere om Støtteforeningen for Sygekassens Hjem

11 FORÅRSFEST ONSDAG DEN 15. APRIL 2015 KL I Midtbyhallen (den tidligere SG Hal) Johannes Jørgensensvej 10 Underholdning ved Leif Maibom, Bjarne Lisby samt Lars Kirkegaard. PRIS: 125 KR. INCL. KAFFE OG KAGE. Billetter sælges fra mandag den 9. februar hos de lokale pensionistforeninger, ældre og seniorklubber samt Ældre Sagen. Aktivitets- og plejecentre inviteres særskilt. Glæd jer. Hilsen Sammenholdet Bjarne Lisby Leif Maibom Lars Kirkegaard Seniorbio og Svendborg Senioridræt går sammen om en særvisning af filmen OPTIMISTERNE Det foregår i Scala torsdag den 26. marts kl Optimisterne er en varm, bevægende og morsom dokumentarfilm om et meget usædvanligt volleyball team i byen Hamar, bestående af damer i alderen år. Selvom holdet har trænet en gang om ugen i 40 år, er der ikke blevet spillet en eneste kamp i de sidste 30. Men nu har de endelig besluttet sig for at lave om på det, og så er spørgsmålet bare mod hvem de skal spille? Måske kan de finde et hold flotte fyre i nabobyen Brumunddal? Eller måske skal de hele vejen til Sverige for at finde et værdigt modstanderhold? Goro er med sine 98 år dronningen på holdet. Med viljestyrke, livsglæde og lilla Converse udgør hun kernen af holdets livsfilosofi. Filmen følger hende og holdet i deres dagligdag og på banen fra de beslutter sig for at spille en sidste kamp, igennem deres forberedelser og lige indtil kampen endelig finder sted. Og snart er strategien klar: Smil, grin, træning, holdgejst, hæklede blomster og måske en lille samling flotte svenske gentlemen. Mange af os frygter alder. Men måske vil disse boldspillende damer ændre vores holdning Pris 50 kr. incl. efterfølgende kaffe, kage og måske en lille overraskelse. Billetsalg i døren. Januar 2015 Impulser 11

12 Det sker i Svendborg aktiviteter SVENDBORG SENIORAKADEMI Kommende foredrag Vi har indgået et samarbejde med Skallen, så vi kan benytte deres store sal til foredragene det er vi glade for: samarbejde gør alle parter stærkere. Torsdag d. 29. januar 2015 har vi været så heldige at få professor i middelalderhistorie, Brian McGuire, til at holde foredrag om franciskanerne, broderordenen, som byggede kloster i Svendborg i 1230`erne og blev her til reformationen. Brian McGuires foredrag har titlen De to Franser en helgen og en pave. Den hellige Frans af Assisi og den nuværende pave, som tog pavenavnet Frans. Brian McGuires syn på middelalderen er langt fra den gængse opfattelse af, at middelalderen var mørk og grusom. Nej, den var lys og levende, bl. a. fordi enhedskirken i disse år spredte viden og velstand til alle dele af Europa. Februarforedraget er endnu ikke på plads, men hold øje med pressen og vores hjemmeside. Torsdag d. 19. marts 2015 kommer museumschefen for Odense bys museer, Torben Grøngård Jeppesen, og fortæller om skandinaviske udvandrere til USA bl.a. om Carl Nielsens familie, som udvandrede. Torben Grøngård Jeppesen har siden 1997 arbejdet forskningsmæssigt med alle hjørner af skandinavernes udvandring til USA. Hans forskning går bl.a. ud på at kortlægge og beskrive, hvordan skandinaverne klarede sig i det fremmede, og om der stadig kan spores træk tilbage til deres skandinaviske herkomst. Alle foredrag foregår i Skallen, Møllergade 99, Svendborg. Hold øje med vores hjemmeside: OBS! OBS! ændrede oplysninger Kondi her til lands - det er folkedans Svendborg Folkedansere Ældre dans i Multihuset Gl. Skårupvej 3 Svendborg Hver tirsdag kl til Sæson slut: 28. april 2015 Der er både enlige og parvis dansere, som alle oplever godt socialt samvær og samtidig får alle god motion. Kom og dans med os. Der er levende musik, folkedans, Kaffepause og sang. Kontakt Ove Kjeldsen på tlf., Hjemmeside: Ældre Sagen Svendborg - Gudme Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99 Der afholdes arrangementer i Skallen ca. hver 4. torsdag kl Programmer fås ved arrangementerne eller kan hentes på vort kontor i kælderen i Borgerforeningen, indgang teatergade. Tirsdage og torsdage kl Kontakt: Ældresang i Tingmarkens Fælleshus, Landet: Sang, fortælling og kaffe 1. tirsdag i måneden kl Brudager Ældreklub: Ny formand Jonna Pedersen, Vejstrupvej 15 i Brudager. Tlf / Multihuset, Gl. Skårupvej: Nyt tlf. til kontaktperson Hans Bøje Nielsen Tved Ældreklub: Ny kontaktperson Inge Schaffrath tlf Impulser Januar 2015

13 KULTURTURE FOR SENIORER ALLE TURE KØRES I PRIVATBILER KULTURTUR TIL NORDFYN Onsdag den 20. maj 2015 kl fra midtbyhallen i Svendborg Turen går via Langesø til Søndersø Kirke, hvor præsten vil fortælle om kirken. Her kan spises madpakker inden turen går videre ad små hyggelige veje til Hofmansgave. Der en rundvisning i haven, Danmarks kartoffelmuseum, og Hofman-Bang-søstrenes kunstmuseum. Pris 75 kr. incl. rundvisning og Kørsel 100 kr. Tilmeldning senest d. 13. maj 2015 til Gudrun Bendsen tlf eller Alice Top-Rasmussen tlf Tranekær slot og slotspark KULTURTUR TIL TRANEKÆR OG OMEGN Torsdag den 7. maj 2015 afgang fra Midtbyhallen, Johs. Jørgensens Vej kl. 9.30, hjemme igen kl. ca Turen begynder ved Tranekær Kirke, derefter går turen til Tranekær Slotspark (Tickonparken), hvor vi kan se spændende natur kunstværker. Derefter til det lille sjove museum Souvenariet med alskens souvenir far hele verden. Hofmansgave KULTURTUR TIL HUMLE- MAGASINETS BESØGSHAVER I HARNDRUP Tirsdag den 16. juni 2015 Søndersø kirke Den medbragte frokost spiser vi ved Tranekær Slotsmølle. Der er også en mindre cafe med servering. Møllen besigtiges. Herefter går turen til Tobaksladen og turen slutter ved Stengade Skov ved Oehlenschlägers gamle egetræ Pris entre 75 kr. og kørsel 75 kr. Bindende tilmelding senest den 4. maj 2015 til Ellen Larsen på tlf / eller Britta Løfgren tlf Afgang fra Midtbyhallen, Johs, Jørgensensvej kl. 12. Vi skal se de smukke haver og særudstillingen: Fra Rungstedlund til Humlemagasinet gennem 8 generationer - og kaffe med Prinsesse Marie Lagkage som serveres i de hyggelige stuer. Pris entre 100 kr. og kørsel 80 kr. Kaffe og lagkage 70 kr. Bindende tilmelding senest den 8. juni 2015 til Maren Korsholm telf eller Alice Top-Rasmussen telf Humlemagasinets besøgshaver Januar 2015 Impulser 13

14 [ AKTIVITETER ] Seniorbio i Scala januar: FEM GODE GRUNDE TIL AT GÅ I BIOGRAFEN HUNDREDE- FODSREJSEN februar: KAPGANG Du har mulighed for at se kvalitetsfilm i dagtimerne til en god pris Det kan du fordi Svendborg kommunes afd. for Kultur og Bibliotek har indgået en aftale med Scala om særvisninger. I praksis har vi lejet biografen og viser udvalgte film på faste tider februar: GRACE AF MONACO marts: KLUMPFISKEN marts: KVINDEN DER FORSVANDT Tider: Mandag formiddag kl eller Tirsdag eftermiddag kl En filmpakke med 5 film koster 190 kr. Der sælges endvidere enkeltbilletter umiddelbart før hver forestilling. Pris 60 kr. (under forudsætning af, at der er ledige pladser). Billetsalg (filmpakken) foregår i Scala på følgende tider: Mandag den 12. januar 2015 kl sælges til mandagsfilm og Tirsdag den 13. januar 2015 kl sælges til tirsdagsfilm. Der betales kontant eller med check. Billetsalget foregår efter følgende model: Kl : Dørene åbnes og alle får et nummerlod (1 stk. pr. husstand). Hvert lod giver ret til køb af 4 filmpakker. Kl : Billetsalget starter. Lodtrækning afgør hvilke numre, der ekspederes. Hvis du er dårligt gående, bruger kørestol eller har brug for særlige hensyn i biografen kan du forhåndsreservere billetter ved henvendelse til Birgit Pedersen på tlf inden billetsalget starter. Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til kulturkonsulent Birgit Pedersen, på tlf eller mail En nærmere beskrivelse at filmene kan ses på (under borger, seniorer og ældre) Eventyrbanko Søndag 15. marts 2015 kl Eventyrbanko for børn og deres bedsteforældre. Eventyrbanko henvender sig til børn i fem til ti års alderen sammen med deres bedster, der kaster sig ud i fælles banko med eventyr som tema. Man får eventyrlige banko-plader. Op af hatten trækker oplæseren eventyr, rim, remser og fabler. Man skal så følge med og lægge brikker på spillepladen, som passer til eventyret, der bliver råbt op. Biblioteket lover eventyrlige børnegevinster og alle kan glæde sig til trøstepræmier i form af kaffe, te, saft og kage. Arr: Biblioteket i samarbejde med kulturkonsulent Birgit Pedersen og forfatteren Vagn Remme 14 Impulser Januar 2015

15 Annette Johannesen Sæt ord på dit liv som pensionist Det er en god ide at holde MUSsamtale med sig selv, når man bliver sin egen arbejdsgiver. Af Peter Faber - Utallige kampagner har lært os, hvad sund kost og motion betyder for et godt ældre-liv, men det er mindst lige så vigtigt, at ældre er opmærksomme på den sociale dimension. Det handler om at skabe relationer til andre og beslutte med sig selv, hvad det er, man vil bruge sit liv til. Derfor er det en god ide, at man får sat ord på, hvad man forventer af livet efter arbejdslivet, og at man siger det højt, så også andre hører, hvad man tænker. Det er i særdeleshed vigtigt, hvis man lever i et parforhold, at ens samlever har kendskab til de tanker man gør sig, ligesom børn og børnebørn og venner og bekendte meget gerne må lytte med. En af landets førende eksperter inden for gerontologi, specialterapeut, forfatter, foredragsholder og forsker Annette Johannesen, Svendborg, skal nu i praksis afprøve de teorier, hun gennem mange år har gjort sig til talsmand for. Annette Johannesen er netop blevet pensionist, og er der en ting hendes livslange arbejde med ældre har lært hende er det, at man ikke kan lave en drejebog, som man forærer til folk sammen med den første udbetaling af folkepensionen, hvori man fortæller dem, hvordan de skal tackle deres nye status som pensionister. - Men man kan jo godt formidle den viden, som utallige undersøgelser og forskning giver os, og en af de ting vi ved er, at den sociale dimension betyder meget. At man har det godt med og nyder - det man laver, at man omgås mennesker, man holder af, at man dropper det, men synes er kedeligt og surt, at man hjælper andre og selv tager imod hjælp, hvis der er behov, at man har indflydelse på sit liv, og at man trives med rollen som sin egen arbejdsgiver er mindst lige så vigtig som sund kost og motion, siger Annette Johannesen. Derfor opfordrer hun vordende pensionister til at tale højt med sig selv og omgangskredsen om, hvad det er man vil sætte i stedet for arbejdet. Dels er det en god proces for den enkelte at få formuleret sine ønsker, og dels undgår man en masse misforståelser. Det helt afgørende er, at den enkelte skaber sig en dagligdag, som han eller hun trives i ikke en hverdag, hvor man skal leve op til andres forventninger om f.eks. at nu har du jo tid til at passe børnebørn eller nu får du tid til at dyrke en masse motion eller nu har du tid nok til at hjælpe med at renovere mit hus. En af de ting, man med fordel kan tage med sig fra arbejdslivet er MUS-samtalen, medarbejderudviklingssamtalen, men når man som pensionist er blevet sin egen arbejdsgiver, så holder man den med sig selv; stiller selv spørgsmål og giver selv svar på, om man i det forløbne år har nået de mål man satte sig, hvad der gik godt og hvad der gik galt. Og sidst men ikke mindst er det vigtigt at opstille nogle nye mål, så man har noget at tale med sig selv om til næste års MUS-samtale. Ordet gerontologi kommer fra græsk, geron: olding og - logi: lære Gerontologi er et forskningsfelt, hvori biologi, medicin, psykologi, sociologi og humaniora træder frem som overordnede faglige områder. Annette Johannesen arbejder lige nu på et forskningsprojekt om værdien af selv at kunne købe ind, fordi indkøbsfunktionen også handler om socialt kontakt, oplevelser, fysisk aktivitet m.v. Undersøgelsen er baseret på 700 besvarelser fra ældre. Januar 2015 Impulser 15

16 Alder, ingen hindring Svendborg Senior Idræt har i efteråret fået 60 nye medlemmer - vi er nu knap 800 Artikel og foto af Inger Hager I dag er både unge og ældre seniorer fysisk aktive og træner på livet løs. En stor del af dem har valgt at deltage i en af de mange aktiviteter, som Svendborg Senior Idræt tilbyder. - Vi tilstræber at have et tilbud til alle. Det er vores mål, at de friske på 60, men også folk langt op i 80 erne, nogle endda over 90 år, kan komme til træning og bevægelse. Derfor har vi hold med både en høj og en noget lavere aktivitet, fortæller Birthe Bergmann, der er idrætskonsulent i Svendborg Senior Idræt. - Ud over de mange forskellige aktiviteter i lokalområderne, er der også arrangementer på tværs af hele foreningen, tilføjer Birthe Bergmann, f.eks. naturvandringer, idrætsdage samt små og store ture/rejser. Foreningen oplever succes og fremgang. I efteråret er kommet 60 nye medlemmer, så der nu er knap 800 medlemmer. - Jeg tror det skyldes, at vi er blevet meget mere - Min nabo anbefalede mig at gå til gymnastik i Svendborg Senior Idræt, fortæller Margot Meincke, der netop er flyttet til Svendborg. synlige med annoncer, foldere og logo. Vores samarbejde med klubber og foreninger betyder også, at vi er blevet mere kendt, fordi snakken ofte går fra mund til mund, forklarer Birthe Bergmann. Tilflytter straks i gang Et af de helt nye medlemmer er Margot Meincke, som ikke kun er ny i Senioridrætten, men også ny i Svendborg. Hun flyttede fra Roskilde til Svendborg den 1. august. - Som ny her i området ville jeg gerne lære både byen og nogen mennesker at kende. Og da jeg spurgte min nabo blev jeg anbefalet at gå til gymnastik i Svendborg Senior Idræt, fortæller Margot Meincke, der netop er fyldt 66 år og deltager på et basishold i Midtby Hallen. Hun er flyttet til Svendborg for at komme tættere på sin datter og svigersøn og sine tre børnebørn. - Jeg har brug for at være sammen med andre. Og det er så vigtigt med bevægelse, det giver et dejligt velvære, siger Margot Meincke, der tidligere har dyrket kajakroning, som hun også vil fortsætte med her i Svendborg. - Her på holdet har vi det så sjovt, også efter træningen, når vi snakker og synger ved kaffen. Det oplevede jeg ikke på Sjælland. Der er det lettere at være anonym, men selvfølgelig findes det også der. Jeg værdsætter dog den store imødekommenhed og åbenhed, jeg har mødt her i Svendborg, og det sætter jeg stor pris på, tilføjer Margot Meincke, der i øvrigt gerne sætter sig til klaveret, når der skal synges. Rart at følges ad Nogle af de medlemmer, der har været med længe, er Birgit og Peter Christensen på henholdsvis 79 og 84 år. Ægteparret er meget glade for at spille krocket. - Jeg har sejlet på Grønland i 37 år og har derfor ikke haft meget netværk. Da jeg stoppede sejladsen, opfordrede nogle af vores venner os til at prøve at spille krocket, siger Peter Christensen, 84 år. Gennemsnitsalderen blandt krocketspillerne er 72 år, den ældste er 88 år. 16 Impulser Januar 2015

17 - Det er rart at følges ad til krocket, siger ægteparret Birte og Peter Christensen, der har dyrket spillet i mange år. Mens hendes mand sejlede, spillede Birgit Christensen bridge. Men hun ville også gerne foretage sig noget udendørs. - Det er også rart at følges ad, og vi møder mange mennesker. Det er også forskelligt, hvad folk har lavet i deres liv. Så går snakken jo, siger hun. Hver tirsdag og torsdag året rundt bliver der spillet krocket, også i regn og sne. Kun frostvejr og høj sne kan være en forhindring. - Vi har jo baner på 20 x 30 meter, så vi får gået meget. Så er vi også trætte, når vi kommer hjem. Men det er en sport, som alle kan deltage i. Vi bestemmer jo selv tempoet, fastslår Peter Christensen. Der er 35 aktive krocketspillere, og Birgit Christensen fortæller, at de fleste har eller har haft noget helbredsmæssigt at slås med. - Nogle har fået en bryst- eller hofteoperation. Jeg har selv fået to kunstige hofter, og så er det rart at gå rundt på det bløde underlag, fortæller Birgit Christensen. Koncentration og taktik Ægteparret deltager nogle gange i turneringer rundt på Fyn. - Krocketspillet kræver koncentration og taktik, som går ud på at drille og genere hinanden, kommer det med et lunt smil fra Peter Christensen. Der bliver spillet fra kl. 10 til kl , så der er rig lejlighed til at få snakket i frokostpausen. Der bliver også holdt sommer- og julefester. - Når en af os har fødselsdag, har vi kage med, og så bliver der sunget fødselsdagssang, slutter Birgit Christensen. Vil du også være med? Er du blevet inspireret til at være med i en af de mange aktiviteter i Svendborg Senior Idræt, så kan du få mere at vide, enten ved at kontakte idrætskonsulent Birthe Bergmann på tlf , eller komme på besøg på foreningens kontor i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 1. sal over svømmehallen. Birthe træffes bedst tirsdage 9 11 og torsdage eller efter aftale eller ved at klikke ind på foreningens hjemmeside på I menupunktet Aktiviteter og Tilmelding kan du læse en beskrivelse af alle foreningens tilbud samt tilmelde dig. I menupunktet Andre udbydere kan du finde andre foreningers tilbud med senioridræt Januar 2015 Impulser 17

18 Når man red på svanen, kunne man i tanken rejse hvorhen man ville Tekst af Bjarne Bekker. Foto Jørgen Flemming Det var en af de dage, hvor Sundet og øerne blinkede og smilede taknemmeligt over Skaberens gavmildhed. Midt i den bedste sommer i mands minde havde jeg inviteret havnemesterens datter en tur på Svendborgsund. Anledningen var en reportage til min bog om fødselsdagsbarnet»helge«.»jeg skal på date med en fremmed dame«forklarede jeg min (meget) bedre halvdel ved morgenkaffen. Og røbede for husfreds skyld, at havnemesterens datter såmænd var født før krigen. Altså den første. Dén fra 1914 til Togtet med Kaja Kjerulf blev en af min tredie alders herligste oplevelser, thi selvom jeg kendte Kaja fra julekagebagning hos Havgassen i Vormark og fra skipperhjemmet i Vindeby, skabte togtet over mindernes hav oplevelser, jeg vil huske til min dødsdag hvis jeg lever så længe. Kan du blæse sæbebobler? Kaja er én af de 21 svendborgensere over 100 år, der stadig bor i eget hjem. Hun er født 3. marts 1911 i Havnehuset, og har altid holdt skruen i vandet, som det hedder i søfartsjargonen. En udtryksform, Kaja fik ind med modermælken og som livssejladsen har vedligeholdt i snart 104 år. - Jeg kan ikke leve, hvis jeg ikke kan se vand, sagde Kaja den dag, hun og veninden Anne-Marie Larsen i den maritime verden kendt som»havgassen«entrede»helge«. Minivagthunden Fuzy advarede konstant med hæs stemme, at ingen kom Kaja for nær. Fra standpladsen på skødet eller i frakkelommen havde Fuzy øje for alle bevægelser. - Hvorfor rækker din hund tunge hele tiden, ville en dreng fra Ryslinge Friskole vide? Svaret forvandt i vinden over Sundet fordi lille Arthur på tre år nysgerrigt nærmede sig Fuzy og Kaja. Arthur var på sommerferie hos bedsteforældrene, Sigrid og Knud Jensen i Svendborg, og han tog forsigtigt plads mellem mormor og Kaja mens minihunden immer rakte tunge. - Dame! Kan du blæse sæbebobler? - Ja, mon ikke, ivrede Kaja. Men det er nok 100 år, siden jeg har prøvet! Og dengang var det ikke sådan en moderne himstregims som den, du har! - Hvad er en himstregims, mormor? Og hvor meget er 100 år? 18 Impulser Januar 2015

19 Kaja i sit teenageværelse i Havnen 7. Hun sidder i gavlværelset over mod Frederiksøen og læser til eksamen i Da nybygningen»helge«blev søsat for 90 år siden. På kalenderen på væggen står der Maj 1924 Havnemesterens datter skulle naturligvis ha sit eget fartøj og lære at begå sig på havet. Det blev der brug for, da Kaja giftede sig med en navigatør og så hele verden som medsejlende hustru i rederiet A. P. Møller. Arthur på 3 år lærer Kaja på 103 at blæse sæbebobler på Svendborgsund Filuren»Fanden-fisme-min-far«Inde i styrehuset startede skipperen den 90-åriges motorer. Han hedder selvfølgelig Helge og de to bedstemænd ombord deler navnet Søren, og således er der orden på tingene, at ingen husker forkert. - Dérinde i det hvide hus med de buede døre er jeg født, udpeger Kaja Kjerulf. Hendes 103-årige hukommelse fejler intet. Absolut intet. - Dengang i 1924, da Helge blev søsat, var min far og mor med til festen. De var faste gæster ved stabelafløbninger hos»ringeren«. Far var en flot mand i sin uniform med havnemesterkasketten. Men Jens Fisker Andersen, der blev direktør, da stålskibsværftet i 1912 udskiltes fra træskibsværftet, var også en kendt person i havnelivet. En brumbasse, damernes ven og charmør med kælenavnet»faenfisme-min-far«. Det var direktørens foretrukne kraftudtryk og blev derfor også et sigende øgenavn. Med støtte i familiealbummet genfortæller Kaja historien om dengang, hendes mor gik op ad stigen til dækket på en nybygning med direktøren lidt for tæt i kølvandet. - Mor blev rasende, da Fisker-Andersen sagde, at han kunne se hendes ankler under skørterne! Helges fødselsdag i 1924 Nybygningen, der skulle afløse Sundfartens»Roar«blev rederiets stolthed. Der var ikke sparet på noget som helst, og den pengerigelighed blev der snakket meget om i havnemesterhjemmet. De dyreste materialer. Det flotteste mahogni. Dæksplanker af ædleste træsorter. Kaja havde siddet i sit kvistværelse over mod Frederiksøens værfter og fulgt byggeriet mens hun læste til eksamen på Ida Holst s Realskole. - Jeg var 13 år og skulle studere, så jeg kunne blive til noget her i livet! Sagde mine forældre, så jeg var ikke med til stabelafløbning, men selvfølgelig på en af de første ture i sommeren Selvom Kaja tog realen med og kom i boghandlerlære hos Lützen efter fire år i huset hjemme hos mor og far, var det ikke bøgernes verden, hun ville leve i. I barndommen legede Kaja og vennerne med hjemmebyggede sejlskibe ved springvandet overfor barndomshjemmet. Eller passede børn for borgerskabet. Men altid gik turene til havnen, hvor hun sad på ryggen af Herman Freunds skulptur»drengen på Svanen«. - Når vi red på den, kunne man i tankerne komme hvorhen i verden, man ville..! Verden rundt under Syvstjernen Som utallige andre Svendborg-piger faldt Kaja for en navigatør under uddannelse i byen, og kom derfor til at opleve verden som medsejlende hustru. - Der er ikke det sted, jeg ikke har været sammen med min mand, siger Kaja mens Helge«har skipperbyen Troense om styrbord og Røgeriet på Thurø om bagbord. - De år, vi boede i Hellerup, fordi vi skulle være i nærheden af rederiet, blev de værste i mit liv, sukker Kaja åbenhjertigt og lader blikket dvæle på resterne af skibsværftet på Jakobsens Plads mens tanken flyver ud forbi kompasafmærkningen ved Valdemars Slot helt ud i kimingen på mindernes hav. Scan koden med din smartphone og se filmene af sæbebobleblæsning og»de gamle synger«januar 2015 Impulser 19

20 Elektronisk ansøgningsskema findes på Hvis du får brug for et hjælpemiddel Har du en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få bevilget de nødvendige hjælpemidler af din kommune, hvis Hjælpemidlet kan afhjælpe dit handikap, eller Hjælpemidlet gør din dagligdag lettere, eller Hjælpemidlet er nødvendigt for, at du kan passe dit arbejde Hvis du er i behandling på sygehuset, vil sygehuset låne dig de behandlingsredskaber, der er nødvendige i forbindelse med din behandling. Kan du få tilskud? Hvis produktet kategoriseres som et hjælpemiddel, er det kommunen, der afholder udgiften Kategoriseres det som et forbrugsgode over 500 kr. skal man selv betale minimum halvdelen af produktets pris Hvis hjælpemidlet kategoriseres som sædvanligt indbo, er der ikke mulighed for tilskud og man skal selv betale for anskaffelse Hjælpemiddel eller forbrugsgode Hjælpemidler opdeles i to kategorier hjælpemidler og forbrugsgoder. Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe et handikap. Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet og forhandlet bredt med den almindelige befolkning som målgruppe. Søg råd og vejledning Kontakt gerne kommunens hjælpemiddel-afdeling ved spørgsmål eller ansøgning om hjælpemidler Tlf.: Mandag-fredag Torsdag tillige Der ydes ikke tilskud til hjælpemidler og forbrugsgoder, der er anskaffet inden en eventuel bevilling Det er kommunens hjælpemiddelterapeuter, der vurderer, om du er berettiget til hjælpemidler og forbrugsgoder. Hvis du vil købe hjælpemidler: På kan du finde produkter og mange private forhandlere. Husk, at der ikke ydes tilskud til hjælpemidler og forbrugsgoder, der er anskaffet inden en eventuel bevilling. Hvis du vil leje hjælpemidler: Det er også muligt at leje hjælpemidler. Spørg hjælpemiddelafdelingen til råds eller søg på internettet ved at bruge søgeordene leje af hjælpemidler Du kan læse mere om hjælpemidler på Svendborg Kommunes hjemmeside dk. Du finder det ved at skrive hjælpemidler i søgefeltet. 20 Impulser Januar 2015

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

SUND OG VELLYKKET ALDRING. Seminar for kommende pensionister. Fredensborg Kommune 2013 Annette Johannesen www.able.dk

SUND OG VELLYKKET ALDRING. Seminar for kommende pensionister. Fredensborg Kommune 2013 Annette Johannesen www.able.dk SUND OG VELLYKKET ALDRING Seminar for kommende pensionister Fredensborg Kommune 2013 Annette Johannesen www.able.dk Aktiv og beskæftiget Kontakt med andre Internettet og teknologi Følg med i livet omkring

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy 1. Arbejdet med revyen: det har været helt forrygende 2. Resultatet af revyen: det blev helt forrygende Helt tilbage i september 2011 blev de første brainstorm

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Ferielandet Danmark - musikfestivaler

Ferielandet Danmark - musikfestivaler Ferielandet Danmark - musikfestivaler I skal nu udforske Danmark med musikbriller på. 3 familier eller venner skal på festival, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere