Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016"

Transkript

1 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016

2 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have én af følgende roller i systemet: Administrator Superadministrator Hvad kan du læse om i vejledningen? Du kan få vejledning i, hvordan du trin for trin opretter postkasser og mapper til postkasser i Digital Post. Du får en kort introduktion til, hvad postkasser og mapper er i Digital Post. Hvad skal være på plads, inden du går i gang? Før du begynder at oprette en postkasse, skal myndigheden beslutte, hvordan myndighedens kontakthierarki skal være. Du skal fx tage stilling til, hvor mange postkasser I ønsker at benytte samt, om der skal være kontaktflader målrettet hhv. borger og virksomhed, eller om der skal være et fælles kontakthierarki. Hvis du ikke har oprettet postkasser og mapper før, bør du læse vejledning om myndighedens kontakthierarkier i Digital Post. Side 2 af 31

3 Indhold 1. Introduktion til at oprette postkasser Hvad er et kontakthierarki og en postkasse i Digital Post Hvad er en mappe i Digital Post Hvad kan du oprette 4 2. Overblik over, hvordan du opretter postkasser og mapper 5 3. Opret en postkasse Trin 1 Log ind på Administrationsportalen og vælg faneblad Trin 2 Opret postkasse Trin 3 Opret information om postkassen Trin 4 Vælg, hvor post skal leveres Trin 5 Tilknyt emner (frivilligt) Trin 6 Tilknyt fritekstfelter (frivilligt) Trin 7 Godkendelse Opret en mappe Hvor kan du læse mere? Hvornår er dokumentet sidst opdateret? Bilag - Eksempler på visning af postkasser, emner og fritekstfelter Eksempler på postkasser, emner og fritekstfelter Meddelelse fra Digital Post til en sikker adresse 30 Side 3 af 31

4 1. Introduktion til at oprette postkasser Nedenfor får du en kort introduktion til at oprette postkasser og mapper i Digital Post. 1.1 Hvad er et kontakthierarki og en postkasse i Digital Post Myndighedens kontakthierarki består af myndighedens postkasser og postkassemapper (mapper). Ét kontakthierarki kan bestå af én eller flere postkasser samt én eller flere mapper. Hvis du opretter myndighedens første postkasse, bør du sikre dig, at I som myndighed har truffet beslutning om, hvordan I ønsker, at borgere og virksomheder skal kontakte jer hvordan skal jeres, kontakthierarki opbygges. Hvis du er ved at oprette en ny postkasse i et eksisterende kontakthierarki, bør du orientere dig om kontakthierarkiet, fx om I har et kontakthierarki til hhv. borgere og virksomheder og derfor har postkasser rettet mod hhv. borgere og virksomheder. Postkasser i Digital Post er et postkassenavn (et kontaktpunkt), som borgere og virksomheder får vist, når de vil skrive til myndigheden. OBS! Postkasser har fra starten en max kapacitet på 10 Mb. Hvis I har brug for øget kapacitet, fx fordi borgere eller virksomheder sender større filer til jer, skal du kontakte e-boks leverandøren. 1.2 Hvad er en mappe i Digital Post Hver myndighed kan bygge sin egen mappestruktur for at skabe overblik over postkasser og post, der kommer ind via Digital Post. Postkassemapper er synlige for borgere og virksomheder og er en del af kontakthierarkiet. 1.3 Hvad kan du oprette I Administrationsportalen kan du oprette: Postkasser evt. med tilknyttede emner og fritekstfelter Én eller flere mapper til postkasser Hvis du opretter den første postkasse i myndigheden, er der ingen mapper, du kan vælge mellem. Hvis postkassen skal placeres i en mappestruktur, skal du derfor oprette én eller flere mapper. Side 4 af 31

5 2. Overblik over, hvordan du opretter postkasser og mapper I tabellen nedenfor får du en kort beskrivelse af, hvilke trin der er i processen, når du skal oprette postkasser og mapper. Hvis du har brug for at læse mere om de enkelte trin, kan du læse mere i de følgende kapitler. Trin Hvad skal du gøre? Hvad er resultatet? Hvor kan du læse mere? 1 Log ind på Administrationsportalen og vælg fanebladet Kontaktmuligheder Opret en postkasse Du kan nu vælge at oprette en postkasse 2 Opret postkasse Du kan nu oprette information til postkassen 3 Opret information om postkassen Du har nu navngivet og beskrevet postkassen samt angivet aktiveringsdato Du kan her beslutte, om du vil placere postkassen i en mappe. Spring til Opret en Mappe, hvis der ikke er oprettet mapper - eller du skal bruge en ny mappe. 4 Vælg hvor post skal leveres Du har nu valgt, hvordan meddelelser til postkassen skal leveres til myndigheden 5 Tilknyt emner (valgfrit) Du har nu tilknyttet emneord til postkassen, for at kunne sortere posten yderligere 6 Tilknyt fritekstfelter (valgfrit) Du har nu oprettet et tekstfelt, der er tilknyttet et emne eller en postkasse 7 Godkendelse Du har nu oprettet en postkasse og kan se postkassen i Digital Post Kapitel 3.1 Kapitel 3.2 Kapitel 3.3 Kapitel 3.4 Kapitel 3.5 Kapitel 3.6 Kapitel 3.7 Opret en mappe 1 Opret en mappe Du har nu oprettet en mappe Kapitel 4 Side 5 af 31

6 3. Opret en postkasse Du skal oprette postkasser på Administrationsportalen. Nedenfor bliver du, trin for trin, guidet igennem, hvordan du opretter en postkasse og eventuelt tilknytter emner og fritekstfelter. 3.1 Trin 1 Log ind på Administrationsportalen og vælg faneblad Du skal logge på Administrationsportalen med rollen: Administrator eller Superadministrator. Du finder Administrationsportalen her: Vælg fanebladet Kontaktmuligheder Klik på linket Vis postkasser Side 6 af 31

7 3.2 Trin 2 Opret postkasse Hvis din myndighed har slået virksomhedskontakthierarki til, skal du vælge, om postkassen skal vises for både borgere og virksomheder. Du kan se i fanebladet Flere kontakthierarkier, om virksomhedshierarki er slået til. Klik på Opret postkasse. Du kommer nu ind på siden Ny postkasse, hvor du kan tilføje en ny postkasse til myndighedens kontakthierarki i Digital Post. Side 7 af 31

8 3.3 Trin 3 Opret information om postkassen I kasserne under skærmbilledet kan du se, hvad du skal gøre i hvert felt. Hvert nummer ovenfor henviser til en kasse nedenfor. Indtast det navn på postkassen, som borgere og virksomheder får vist, når de vil skrive til myndigheden. Husk at navnet skal give mening for borgere og virksomheder. Indtast en beskrivelse af postkassen med information til borgere og virksomheder om, hvornår de bør skrive til jer via postkassen. Beskrivelsestekster bliver vist for borgere og virksomheder, hvis de klikker på Information. Du kan se et eksempel i bilaget under Brug af beskrivelser i postkasser. Side 8 af 31

9 Du kan indsætte en vejledning til borgere og virksomheder, der vil skrive til postkassen. Vejledningstekster bliver vist for borgere og virksomheder, når de åbner brugergrænsefladen til en postkasse. Du kan vælge at lægge et link ind i vejledningsteksten. Links skal skrives som: [link="url"]vist TEKST[/link]. Teksten URL skal du erstatte med URL og VIST TEKST med den cover tekst der beskriver, hvad der linkes til. Du kan se eksempel på vejledningstekst og link i bilaget under Brug af vejledninger, link og tekstfelter. Du kan vælge at placere postkassen i en bestemt mappe i valgmenuen. Hvis du ikke vælger en mappe, bliver postkassen placeret i roden på mappestrukturen. Mapperne virker på samme måde som en fold-ud-menu på en webside. I bilaget, under Brug af mappestruktur, kan du se et eksempel på en mappestruktur i Digital Post. OBS! Hvis du opretter myndighedens første postkasse, er der ikke nogle mapper at vælge imellem. Du kan læse om, hvordan du opretter mapper i kapitel 4. Indtast den dato, hvor postkassen skal aktiveres. Hvis du skriver dags dato, vil postkassen kunne benyttes af borgere og virksomheder, så snart den er oprettet. Du kan vælge at gøre postkassen skjult under Indstillinger. Du kan vælge at knytte en kode til den enkelte postkasse. Koden benyttes ved systemkald fra afsendersystemer, der henter en kopi af alle postkasser. Det er typisk relevant for fjernprintsystemer eller sikker systemer med add-on funktionalitet til forsendelse til Digital Post. Ved hjælp af koden kan afsendersystemer trække en bestemt postkasse ud af den totale mængde af postkasser. Sæt flueben ved én eller flere af følgende indstillinger: Skal postkassen bruges som standard til modtagelse af post, hvor slutbrugerne henvender sig direkte? Skal en kopi af alt modtaget post i postkassen gemmes? Skal postkassen være synlig for slutbrugerne? I tekstboksen nedenfor kan du se, hvornår du bør sætte flueben. Klik på Næste. Du kommer nu ind på siden Levering. Side 9 af 31

10 Hvornår bør du sætte flueben ved nedenstående tre indstillinger: Indstillingen: Denne postkasse skal bruges som standard til modtagelse af post, hvor slutbrugerne henvender sig direkte Sæt kun flueben, hvis postkassen skal indsættes som svarpostkasse i myndighedens meddelelser til borgere og virksomheder. Det er kun relevant, hvis I har angivet under materialer i Administrationsportalen, at borgere eller virksomheder kan svare på materialet. Indstillingen: Gem kopi af alt modtaget post i postkassen Sæt flueben, hvis I vil gemme en kopi af al post, der sendes til postkassen. Det er en forudsætning for, at I kan fremsøge en meddelelse i Administrationsportalen i Digital Post. Indstillingen: Postkassen skal være synlig for slutbrugerne Sæt flueben, hvis postkassen skal være synlig for borgere og virksomheder på hhv. borger.dk og virk.dk, så de kan initiere henvendelser til myndigheden gennem postkassen. Overvej, om adgang til postkassen gør det lettere for borgere og virksomheder at vurdere, hvilke dele af myndigheden, de kan henvende sig til og, om det gør det enklere for jer at fordele den post, I modtager via Digital Post. 3.4 Trin 4 Vælg, hvor post skal leveres Du skal vælge om myndigheden skal modtage post: Via et system, fx myndighedens ESDH system Via en sikker adresse Hvis I vil afhente digital post til et af jeres systemer, kan du i skærmbilledet Rediger Postkasse (se nedenfor) vælge at knytte afhentningssystemet til postkassen. Du får kun mulighed for at vælge et afhentningssystem her, hvis det er oprettet i Administrationsportalen. De fleste myndigheder modtager post via en sikker adresse Trin 4 viser dig, hvordan du kobler en postkasse og en eksisterende sikker adresse. Myndighederne skal selv oprette de sikre adresser, der skal kunne modtage post via Digital Post. Hvis I ikke har oprettet en sikker adresse, skal du oprette denne, inden du går i gang med trin 4. Hvis du har brug for hjælp, kan du læse vejledning i at oprette sikker adresse. Side 10 af 31

11 Nedenfor kan du se, hvordan du opsætter postkasser, der skal modtage post via sikre adresser. I kasserne under skærmbilledet kan du se, hvad du skal gøre i hvert felt. Hvert nummer ovenfor henviser til en kasse nedenfor. Vælg den sikre adresse, I vil modtage post på fra en borger eller virksomhed. OBS! Hvis det er første gang, I opretter en postkasse, skal du oprette mindst én sikker adresse. Klik på linket Opret ny adresse. Side 11 af 31

12 Sæt flueben ved Vores postsystem returnerer en kvittering ved modtagelse af post fra denne postkasse, hvis myndighedens modtagersystem sender kvittering for modtagelse ved kommunikation til postkassen. OBS! Hvis kvitteringen sendes krypteret og uden nødvendige metadata (DKAL-metadatafil eller -dialogtråd), bliver mailen afvist, når den sendes til Digital Post. Sæt flueben ved Indsæt automatisk en dialogtråd i en, hvis: I vil kunne styre et svar fra myndigheden hen til den borger/virksomhed, der har sendt beskeden I vil binde relateret post sammen i Digital Post Du bør sætte flueben her, med mindre I har besluttet, at I ikke medsender dialogtråde i klartekst. Klik på Næste og fortsæt med at oprette postkassen. Kort om dialogtråde Dialogtråden følger altid med i DKAL-metadatafilen. Hvis du sætter flueben ved Indsæt automatisk en dialogtråd i en, vil dialogtråden også blive skrevet med tekst i selve teksten i mailen. Hvis DKAL-metadatafilen går tabt ved et retursvar (fx fordi sagsbehandlerne benytter standard retursvarknappen i Outlook), kan Digital Post returnere et svar til rette modtager ud fra dialogtråden i mailteksten. I bilaget, under Meddelelser fra Digital Post til en sikker adresse, kan du se et eksempel på, hvordan en sendt fra Digital Post ser ud i Outlook samt eksempel på en dialogtråd. Side 12 af 31

13 3.5 Trin 5 Tilknyt emner (frivilligt) Kort om emner Du kan oprette et uendeligt antal emner eller emneord til postkasser. Hvis du ikke vil oprette et emne, skal du springe videre til godkendelse i trin 7. Emner er en mulighed for, at I kan lave en yderligere sortering af post, der sendes via Digital Post. Borgere og virksomheder vælger emner i den brevskabelon, som de skriver beskeden i på samme måde, som hvis der var knyttet emner til en mailskabelon i fx Outlook. Du kan også tilføje en formular til emne. Se vejledning til at anvende besvarelsesformular Du kan se eksempler på emner og en udfoldet emne-valgliste i bilaget under Brug af emner i I kasserne under skærmbilledet kan du se, hvad du skal gøre i hvert felt. Hvert nummer ovenfor henviser til en kasse nedenfor. Indtast navn på hvert nyt emne, du vil oprette og klik på Opret emne, for hvert emne du vil oprette. Side 13 af 31

14 Du kan tilføje en Formular til et emne. (se vejledning i at anvende besvarelsesformular) Klik på Opret emne og tilføj yderligere information. I kasserne under skærmbilledet kan du se, hvad du skal gøre i hvert felt. Hvert nummer ovenfor henviser til en kasse nedenfor. I feltet Oprettede emner kan du se emner, der er oprettet. Sæt evt. flueben ved Slutbrugeren skal vælge et af ovenstående emner ved henvendelse til denne postkasse. Når du har sat flueben, skal borgere og virksomheder vælge et emne for at kunne sende en meddelelse til postkassen. Du kan se et eksempel på en emneliste i bilaget under Brug af emner i postkas- Side 14 af 31

15 ser. Tilføj evt. nye emner: Indtast navn på emnet og klik på Opret emne. Klik på Næste 3.6 Trin 6 Tilknyt fritekstfelter (frivilligt) Felter er fritekst indtastningsfelter, som du kan knytte til postkasser eller emner. Du kan tilknytte op til to felter til hvert emne/postkasse. Det er valgfrit, om du vil tilknytte fritekstfelter til en postkasse eller emner. Hvis du ikke vil oprette et felt, skal du springe videre til godkendelse i trin 7. Du kan enten knytte et felt til en postkasse eller et emne: Hvis du vil knytte feltet til postkassen: Vælg [Standard emne] Feltet er synligt for borgere og virksomheder, uanset om de vælger et emne. Du kan også knytte felter til postkassen, selvom du ikke har oprettet emner til postkassen. Hvis du vil knytte feltet til et emne: Vælg emnet, du vil knytte ét eller flere felter til Feltet er synligt for borgere og virksomheder, hvis de vælger emnet. I bilaget, under Brug af fritekstfelter knyttet til emner, kan du se et eksempel på, hvordan et fritekstfelt ser ud, når det er knyttet til en postkasse eller til et emne. Side 15 af 31

16 Klik på Næste. Du er nu klar til at oprette feltet. I kasserne under skærmbilledet kan du se, hvad du skal gøre i hvert felt. Hvert nummer ovenfor henviser til en kasse nedenfor. Indtast den tekst, som borgerne ser ud for fritekstfeltet. Indtast evt. en fast kode, der er knyttet til fritekstfeltet. Feltet ESDH-kode er skjult for borgere og virksomheder. Se nærmere i tekstboksen nedenfor. Sæt flueben, hvis indtastningsfeltet skal være obligatorisk. Side 16 af 31

17 OBS! Når feltet er obligatorisk, kan borgere og virksomheder ikke sende meddelelse uden at udfylde feltet. Klik på Opret indtastningsfelt Du har nu oprettet feltet. Klik på Næste. I det næste skærmbillede, skal du ikke gøre noget. Klik på Næste ESDH-kode Det kan være en fordel at bruge ESDH-kode, fordi borgerne kan taste forkert i et fritekstfelt. ESDH-koden betyder, at indholdet i feltet er det samme, uanset hvad borgeren indtaster. ESDHkoden kan fx rumme et KLE, FORM-koder eller et selvopfundet navn. Feltet kan også benyttes til distribution via myndighedens automatiske distributionssystem (input management) eller til straksjournalisering ved integration til et ESDH-system. Side 17 af 31

18 3.7 Trin 7 Godkendelse Du får vist et resume af det, du er ved at oprette. Hvis du vil rette noget: Klik på Tilbage Hvis du ikke vil rette noget: Klik på Godkend Nu er postkassen oprettet. Du kan se postkassen i listen over postkasser og mapper. Du kan senere redigere i den/de oprettede postkasser. Fx hvis du vil bruge et andet afhentningssystem, sende til en anden sikker adresse eller nedlægge en postkasse. Side 18 af 31

19 4. Opret en mappe Du kan oprette en eller flere mapper. Postkassemapper er med til, at I nemmere kan få et overblik over den post, I modtager via Digital Post. I kasserne under skærmbilledet kan du se, hvad du skal gøre i hvert felt. Hvert nummer ovenfor henviser til en kasse nedenfor. Klik på Opret ny mappe. Du får herefter vist dialogboksen Opret mappe. Indtast navnet på mappen i feltet Navn. Indtast evt. en beskrivelse til mappen. Beskrivelsen er til internt brug og bliver ikke vist for borgere eller virksomheder. Vælg, hvor mappen skal placeres. Du kan oprette lige så mange mapper og undermapper, som du har brug for. Klik på OK. Mappen er nu oprettet. Hvis du vil oprette flere mapper med det samme, skal du gentage ovenstående trin for hver mappe, du vil oprette. Side 19 af 31

20 5. Hvor kan du læse mere? Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en række andre vejledninger om anvendelsen af Digital Post. I tabellen nedenfor kan du se, hvad du ellers kan få information om. Hvis du skal vide noget om Hvordan I kan opbygge myndighedens kontakthierarki Hvordan du opretter sikker adresse Hvor finder du informationen? Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki på Vejledning i at oprette sikker adresse på Hvordan du opbygger dybe links fra bunden Hvordan du linker til en borgers digitale postkasse Vejledning om dybe links i Digital Post på Hvordan du linker til en myndigheds postkasse Hvordan du fremsøger sendte og modtagne meddelelser Hvordan du knytter en svarpostkasse (id-nr.) til et materiale Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser på Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post på Hvordan Digital Post er opbygget Introduktion til Digital Post på Roller og rettigheder i Administrationsportalen Brugerstyring i Digital Post på Hvordan opretter du besvarelsesformular til anvendelse på postkasser og materiale Vejledning i at anvende besvarelsesformular Side 20 af 31

21 6. Hvornår er dokumentet sidst opdateret? Digitaliseringsstyrelsen gennemgår halvårligt alle vejledninger til anvendelse af Digital Post. I tabellen nedenfor kan du læse kort om, hvad der er redigeret i denne vejledning og hvornår. Dato Version Kort beskrivelse af opdateringen Februar Vejledningen er opdateret og flyttet til ny skabelon 12. juli Vejledning er opdateret med skærmbilleder til besvarelsesformular Side 21 af 31

22 7. Bilag - Eksempler på visning af postkasser, emner og fritekstfelter I bilaget kan du se eksempler på, hvordan en postkasse, emner og fritekstfelter vil se ud for borgere og virksomheder. 7.1 Eksempler på postkasser, emner og fritekstfelter Nedenfor kan du se eksempler på: Brug af beskrivelser i postkasser Brug af vejledninger, link og fritekstfelter Brug af mappestruktur Brug af emner i postkasser Brug af fritekstfelter knyttet til emner Side 22 af 31

23 Brug af beskrivelser i postkasser Du kan se, hvordan en beskrivelse ser ud i postkassen Aarhus Universitetshospital. Beskrivelsen kommer frem, hvis borgeren klikker på Information. Side 23 af 31

24 Brug af vejledninger, link og fritekstfelter Du kan se, hvordan en vejledningstekst kan bruges i en postkasse. I eksemplet er vejledningen en kombination af vejledning og et link til den kontaktkanal, som Næstved Kommune ønsker, at borgerne skal benytte ved meddelelse om flytning. Du kan også se, hvordan et fritekstfelt kan se ud. I eksemplet er fritekstfeltet brugt til, at borgeren kan indtaste et kontakttelefonnummer. Side 24 af 31

25 Nedenfor kan du se en postskabelon, som den kan se ud uden vejledningstekst, emner og fritekstfelter. Side 25 af 31

26 Brug af mappestruktur Du kan se et eksempel på en mappestruktur, som Bornholms Regionskommune har oprettet. Mappen Arbejde, dagpenge og orlov er foldet ud og viser de postkasser, der er placeret i mappen. Side 26 af 31

27 Nedenfor kan du se et eksempel på en postkasse, hvor der ikke er oprettet postkassemapper. Side 27 af 31

28 Brug af emner i postkasser Du kan se et eksempel på emner. Side 28 af 31

29 Brug af fritekstfelter knyttet til emner Du kan se, hvordan et fritekstfelt vises for en borger, når det er tilknyttet et emne. Ved oprettelse af meddelsen har borgeren valgt emne 1. Derfor er de felter, der er knyttet til emnet, blevet synlige for borgeren. Side 29 af 31

30 7.2 Meddelelse fra Digital Post til en sikker adresse Du kan se eksempel på en meddelelse sendt fra Digital Post til en sikker adresse i Næstved Kommune - Skriv til Næstved Kommune. I DKAL-metadatafilen er der lagret en række metadata i xml. Digital Post benytter disse metadata til at styre et evt. retursvar til rette modtager og til, hvilken postkasse ID og evt. emneid, som skal følge med svaret. DKAL-dialogtråden er skrevet ud med tekst i brødteksten på mailen. Side 30 af 31

31 Digital Post er en fællesoffentlig teknisk infrastrukturløsning, som giver mulighed for sikker digital kommunikation mellem myndigheder og borgere/virksomheder. Myndigheder, som er offentlige afsendere af Digital Post, skal kunne modtage og besvare Digital Post fra både borgere, virksomheder og myndigheder. Derudover bør myndigheder så vidt muligt sende breve til borgere eller virksomheder digitalt, herunder som Digital Post. Vejledninger er udarbejdet og vedligeholdes af Digitaliseringsstyrelsen. digst.dk Side 31 af 31

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan man opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan man opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016 Vejledning om dybe links i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil indsætte et link til myndighedens postkasse i Digital Post som kontaktoplysning

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Postkasser i digital post

Postkasser i digital post Postkasser i digital post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter en postkasse i den digitale post-løsning Version: 5.1 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Kontakthierarkier i Digital Post

Kontakthierarkier i Digital Post Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki N OT AT Kontakthierarki i Dokumentboks Anbefaling fra KL Formålet med kontakthierarkiet i Dokumentboks er at henvendelser via Dokumentboks kommer til myndigheden ad den rette kanal, med de rette metadata

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Virksomheden kan give forskellige personer eller enheder ansvar for at håndtere bestemte

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver eksterne

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Kort vejledning til Digital Post

Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post... 1 Sådan sender du et brev med Digital Post-løsningen... 2 Retursvar (udfyldes kun første gang)... 3 Dokument Titel... 4 CPR eller CVR

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016 Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder, leder eller jurist i en myndighed, og skal sikre,

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter

Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter Googles formularer (Forms) er et stærkt reskab til at lave spørgeskemaer og quizzes. Efterfølgende kan formularens link sendes på mail,

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2016-01-13 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Log på Privat. 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1

Log på Privat. 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1 Log på Privat 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1 Udfyld Bruger-id og Adgangskode, herefter nemid nummer 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 2 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 3 Tjek

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0 22. januar 2015 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en ny formular... 4 Skjult

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk IT Borger E-boks.dk side 1 af11 Indholdsfortegnelse Login... Side 2 Navigation... Side 3 Din postkasse... Side 3 Opret ny mappe... Side 4 Upload (gem) dine egne filer... Side 5 Adressebog... Side 7 Regler...

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere