Generalforsamling 20 marts Jubilæumsfest den 28 februar år i Änggården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 20 marts 2011. Jubilæumsfest den 28 februar 2010 25 år i Änggården"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Generalforsamling 20 marts 2011 Jubilæumsfest den 28 februar år i Änggården DANSK KOLONI- OG SØMANDS KIRKE THORILD WULFFSGATAN GÖTEBORG

2 Formandens beretning for 2010 Så er der igen gået et år og her er beretningen for Året begyndte med juletræsfesten der som sædvanlig blev afholdt d. 6 januar. Der kom 32 børn sammen med sine forældre, efter en kort gudstjeneste legede Lene med børnene omkring juletræet og lidt senere fik vi besøg af julemanden i form af Grethe Mørup. Ligeledes samlede fastelavns-festen mange deltagere, der var ca.60 personer, det er dejlig at se der bor så mange unge danske familier her i Gøteborg. Børnene kom udklædte, der blev slået katten af tønden og spist mange af Birthe Redders fastelavnsboller. Den 28 febuar rundede vores kirke en milepæl, det var nemlig 25 år siden vi flyttede ind her iejendommen. I dagens andledning fik vi besøg af generalsekretær Margith Pedersen fra DSUK som også prædikede ved gudstjenesten. Organist Stamen Strantchev og Mette Clemensen samt Kari Bæk spillede og underholdt os ved gudstjenesten og efterfølgende frukostbord og gjorde dagen ekstra festlig.tak for alle gaver og gratulationer fra de nordiske kirker samt Rosenhill. Den 5 juni afholdt vi loppemarked, det gav et pænt overskud på ca kr., tak til alle som kom og købte samt til Jer som havde ryddet sit pultekammer. Dagen efter gik vores årlige udflugt af stabelen, turen gik i år til Vadstena, vi var ca. 30 personer der oplevede en lang men begivenhedsrig dag, efter en lunch i den gamle by besøgte vi klostermu-seet og klosterkirken før turen gik hjemad igen, Frede, vores chauffør, sørgede for en tryg og behagelig rejse og Sture, vores guide, sørgede for vi fik lidt historie på vejen. Så blev det St. Hans d. 23 juni. Lene begyndte med børnene kl. 17 der blev bagt snobrød, spist røde pølser og heksen blev også sendt afsted. Om aftenen underholdt Titti med sin fløjte og Birthe og Sture lavede en spørgekunkurence, da vejret stod os bi kunne Marjun holde båltalen i haven. Efter den populære høstgudstjeneste nærmede vi os så årets store begivenhed, basaren, den gav også i år et pænt overskud. Et stort og varmt tak til sponsorer i ind-og udland, til basarkredsen der har brugt mange timer på håndarbejde, dekorationer og pynt til basaren og også til de mange hjælpende hænder der gjorde et stort arbejde med opstilling af boderne samt til Jer der bagte, lavede smørrebrød og meget mere. Sidst men ikke mindst til de trofaste og nye gæster der kom for at handle i boderne og købe lodder og dermed støtte den danske kirke her. Vadstena Kloster Marjun åbner basaren 20 november 2010

3 Julemiddagen med Birthe og Grethes flæskesteg og rødkål samt Gerdas ris a l'malte samlede 60 medlemmer, vi sang de danske julesalmer, fik en julehistorie og med Kari ved klaveret tror jeg de fleste gik herfra i en god julestemning. Menighedsrådet har været samlet 11 gange. Lene har valgt at trække sig og Bertil Sandegård er indtrådt som ordinære medlem, Heldigvis vil Lene fortsætte at lede børneklubben der samles her i kirken en gang i måneden. Af kirkelige handlinger har der været afholdt 40 gudstjenester + en fælles nordisk i den Norske kirke samt en økumenisk i den Tyske kirke. Der har været 3 dåb, 3vielser og 5 begravelser. Præsten har besøgt 70 skibe samt en medsejlads i 4 dage med et skib, præsten har også haft 60 syge og hjemmebesøg. I præstens ferie i september kunne vi igen glæde os over vores fhv. Præst Frits Pedersen ville tage hertil og holde 2 gudstjenester. Frits Pedersen Kirken har også været ramme om en række aktiviteter såsom: seniormadlavning, dameklub, bibelstudier og litteraturaftener. I efteråret prøvede vi at afholde nogle forelæsningsaftener, men selvom der var mange interssante foredrag blev det imidlertid ingen succes. Der har været op mod 8000 besøgende inkl. basaren og hvis vi i fremtiden skal forsætte med at være kirke og mødested er det nødvendig der stadigvæk er frivillige som er parat med en hjæl-pende hånd. Derfor tak til køkkenpersonale, rengøringshjælp, transport og hjælp med kirkebladet samt meget meget mere. Tak for et godt samarbejde til Dansk Forening som er medarrangør ved vores familiefester og julemiddag. Tak til konsulatet og DSUK for al hjælp og støtte. Til sidst en speciel tak til menighedsrådet og vores præstepar for et godt samarbejde i For menighedsrådet Leif Pedersen

4 Dansk Kirke i Gøteborg Balansräkning Sida:1 Räkenskapsår: :54 Intern rapport Datum: Senaste vernr: 201 TILLGÅNGAR Ing balans Perioden Utg balans Anläggningstillgångar 1110 Fastighet ,00 0, , Obligationsfond , , ,72 S:a Anläggningstillgångar , , ,72 Omsättningstillgångar 1910 Kassa 9 798, , , Plusgirot , , , Företagskonto (03) , , , Företagskonto (kort) 2 606, , , Sparkonto , , ,52 S:a Omsättningstillgångar , , ,94 S:A TILLGÅNGAR , , ,66 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2061 Eget Kapital ,06 0, , Reserv (belopp på sparkonto 1945) , , , Disposition för underhåll av fastighet , , , Overskud/underskud forrige år 3 761, , ,92 S:a Eget kapital , , ,66 Långfristiga skulder 2390 Lån Dansk Hjælpefond ,00 0, , Kortfristat skuld ,00 0, ,00 S:a Långfristiga skulder ,00 0, ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,66 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

5 Dansk Kirke i Gøteborg Resultaträkning Sida:1 Räkenskapsår: :52 Intern rapport Kronor Datum: Senaste vernr: 201 Tot fg år Årsbudget Perioden Ack/årsbudg Rörelsens intäkter 3110 Lotteri Basar Udflugter Andra aktiviteter Börneklub Ankerkæde prenumeration Annoncer i Ankerkæde Årsbidrag Kollekt Kökket Körselstilskud Ersättning f. anv. av kirkens lokaler Anslag från Svenska kyrkan Göteborgs Kyrkförvaltning Samarbetsnämnden SST Insätn. från reserv och disposition Övriga bidrag och gåvor Övriga ersättningar och intäkter Reseersättning S:a Rörelseintäkter Direkta kostnader 4110 Lotteri Basar Udflugter Andra aktiviteter Börneklub Ankerkæde tryck Ankerkæde utskick Giroblanketter Kökket S:a Direkta kostnader Bruttovinst Övriga externa kostnader 5160 Städning och renhållning Trägårdsskötsel Reparation och underhåll av fastighet Fastighetskostnad (Ny inverstering) Försäkringspremier Hyra av maskiner Elavgifter Fjärrvärme Kretslopp (vatten,avlopp,renovation) Dator, hårdvara Dator, mjukvara Inventarier kök Inventarier möbler Förbrukningsmatarial Verksamhetens arbetsmateriel Underhåll av mask. och inventarier Kemtvätt rensn. m.m Bilen, drivmedel, tvätt Bilen, försäkring och skatt Bilen, service och underhåll Bilen, övrigt Biljetter Kost och logi i Sverige Kost och Logi i Utlandet Övrige resekostnader Annonsering Reklam och utsmyckning Kontorsmateriel Telefon och fax Datakommunikation Postbefordran Övriga Kostnader Serviceavgift till branschorganisationer Bankkostnader

6 Dansk Kirke i Gøteborg Resultaträkning Sida:2 Räkenskapsår: :52 Intern rapport Kronor Datum: Senaste vernr: 201 Tot fg år Årsbudget Perioden Ack/årsbudg 6810 Organist Övrig inhyrd personal Licensavgifter TV Tidningar, tidskrifter och fackliteratur Konferens avgifter Bidrag och gåvor S:a Övriga externa kostnader Personalkostnader 7212 Bidrag till DSUK i Danmark S:a Personalkostnader Rörelseresultat Finansiella poster 8250 Ränteintäkt Obligationsfond Ränteintäkter bank och postgiro Resultat efter finansiella poster Beräknat resultat Redoviset resultat Diagram Indtægter og Udgifter 5 15% 1 40% 4 27% 3 10% 2 8% 1 Rörelsens intäkter % 2 Insätn. från reserv och disposition % 3 Direkte kostnader % 4 Övriga externa kostnader % 5 Bidrag till DSUK Danmark % 1: Rörelsens intäkter er indtægter indkommen under året. 2: Insätn. från reserv och disposition er insætning fra sparkontoet. 3: Direkte kostnader er udgifter som direkt kan henføres til kirkens forskellige aktiviteter. 4: Övriga externa kostnader er driftsudgifter så som lys, varme med mere. 5: Bidrag till DSUK Danmark er den avgift vi betaler som tilskud til præstens løn.

7 Medlemsstatistik År Antal medlemmer Ankerkæde udskik Årsbidrag i SEK Årsbidrag i % Referat fra møde med SST om bidrag til de nordiske kirker den 2 marts Chefen og sekretæren fortalte om det historiske, som de også skrev om i deres svarbrev til os. De var enige om, at fordelingen nok kunne trænge til justeringer. Vi fik så alle lov til at præsentere "vores" kirker: Lidt historie, lidt om den aktuelle situation, vores særpræg. De stillede mange spørgsmål for at supplere de oplysninnger, de allerede havde fået. Vi lagde allesammen vægt på den gode forståelse, der er og fortsat skal være mellem os kirker (no-isl.da). Efter præsentationsrunden, hvor vi alle havde lagt vægt på folkekirke-tanken (som jo nu er forskellig fra den svenske kirke-tanke) og sømandspræstearbejdet, opgav SST selv sit eget forslag om at vurdere os på samme måde som de øvrige trossamfund. De skulle forblive øremærkede til os. Og de håbede endda på en forøgning, eftersom beløbet ikke har været justeret i mange år. Og de blev faktisk forbavsede over, at vi selv havde snakket os til en mere retfærdig fordeling, som måske kunne være 50% til de to norske kirker, 30 til den danske og 20 til den islandske. Som jeg sagde, så får den norske 1 mill. fra den svenske kirke, fordi den svenske kirke i Norge får 1 mill. fra den norske stat (man bytter penge!), og islændernes fra den svenske kirke kommer fra en aftale mellem den islandske biskop og ærkebiskoppen i Sverige, som gerne ser den islandske præst betjene islænderne, som kommer til transplantationer på Sahlgrenska. Det bliver selvfølgelig ikke os, der bestemmer SST s fordeling af beløbet, men de ville komme med et foreløbigt svar på mødet i løbet af marts-april, og ellers mødes med os igen d. 20.sept. i Gøteborg (hos os - og de vil have dansk smørrebrød!), når de alligevel skal til bogmesse. Det er min fornemmelse, at det tegner godt. Marjun Bæk Menighedsrådet har i mandags og tirsdags 7. og 8. marts haft visitats af generalsekretæren for DSUK Margith Pedersen og Københavns biskop Peter Skov-Jacobsen. Formålet med besøget var oplysning og information om den kirkens aktuelle situation til gensidig gavn for for begge parter. Udover skibsbesøg på Tor Ficaria, besøg på det svenske søfarts-center Rosenhill, besøg i den norske kirke og fælles spisning med menighedsrådet, beklagede generalsekretæren de nedskæringer, vi har været ude for, og kunne desværre ikke for nuværende love nogle forbedringer. Derimod kunne vi gennem DSUK og på DSUK s anbefaling søge støtte fra fonde til renoveringer, handicaptilpasning etc. Det kræver dog, at vi har konkrete planer og tegninger og kalkulationer. Menighedsrådet har desuden besluttet at gå tilbage til 4 udgaver af Ankerkæde om året, da vi derved kan spare momsen. Menighedsrådet

Generalforsamling 18 marts 2012. Seniormad torsdag den 1 marts 2012 Foto: Erik Reder

Generalforsamling 18 marts 2012. Seniormad torsdag den 1 marts 2012 Foto: Erik Reder Årsberetning 2011 Generalforsamling 18 marts 2012 Seniormad torsdag den 1 marts 2012 Foto: Erik Reder DANSK KOLONI- OG SØMANDS KIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning for 2011 Den danske

Læs mere

2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG

2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning 2013 Generalforsamling 16 marts 2014 Den Danske Kirke efter renoveringen 2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE 2013 Den

Læs mere

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE GØTEBORG ANKERKÆDE at tro er at kaste anker NR. 314: Sommer 2015 Pinse Der er forskel på at sove og at være vågen. I søvnen drømmer vi og oplever situationer og handlinger,

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

det er jul det er jul spisning i karmel forhandlingsmøde november en usædvanlig bank giv til liv ny kuvertsekretær seniortræf spejderspalten

det er jul det er jul spisning i karmel forhandlingsmøde november en usædvanlig bank giv til liv ny kuvertsekretær seniortræf spejderspalten det er jul Julen er en skøn blanding af gran og hygge, forbrug og eftertænksomhed, travlhed og kedsomhed for Åh hvor tiden langsomt gik.. Julen er den af kristendommens højtider, som folket har taget til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Herslev Bylaug 1978-2003

Herslev Bylaug 1978-2003 Herslev Bylaug 1978-2003 Herslev Bylaug Varetager beboernes fælles interesser Om Herslev og Herslev Bylaug "Alle med folkeregistreret adresse i Herslev by og naturlige omegn er medlemmer af Herslev Bylaug".

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Svend Erik Poulsen e-mail: g.s.poulsen@it.dk

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Referat Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Stockholm 15. juni 2013 1 Åbning NFU s formand Kim Østerbye åbnede mødet med følgende indledende ord: Formanden åbnede mødet med følgende

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere