Velkommen til Træning og Rehabiliteringsafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Træning og Rehabiliteringsafdelingen"

Transkript

1 Velkommen til Træning og Rehabiliteringsafdelingen i Kolding Kommune BESKRIVELSE AF ORGANISATIONEN, DENS ARBEJDSOPGAVER, DET MONOFAGLIGE, TVÆRFAGLIGE OG TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE Vi er en arbejdsplads hvor faglige og personlige værdier er i centrum og det tværfaglige samarbejde sættes højt for at yde vores borgere den bedste behandling. Som ergoterapeutstuderende hos os arbejder du med afvekslende og udfordrende opgaver og med gode muligheder for at arbejde selvstændigt. Organisation inkl. normering I Kolding Kommune er vi opdelt i 2 teams, som er ét ambulant team og ét rehabiliteringsteam. Som studerende vil du møde ind på Domhusgade 22A om morgenen. Du kan få mulighed for indgå alle teams og bevæge dig rundt på vores forskellige adresser i Kolding by. Vores organisationsdiagram ser således ud: Leder Helle Mousing (ergoterapeut) Sekretær Jennifer Larsen Henvisningsteam Jette Schulz (ergoterapeut) Lasse Therkildsen og Dorde Hansen (fysioterapeuter) Kliniske undervisere Iben Møller Iversen (ergoterapeut) Jane Lundbæk og Ann Cassagneres (fysioterapeuter) Ambulant Team Teamleder Hanne Lærke (fysioterapeut) Rehabiliteringsteam Teamleder Susanne Dideriksen (fysioterapeut) Domhusgade 7 fysioterapeuter 3 ergoterapeuter Låsbyhøj 2 fysioterapeuter hjerterehabilitering Banegårdspladsen 7 fysioterapeuter 1 ergoterapeut Specialiseret Rehabilitering Domhusgade 2 fysioterapeuter 2 ergoterapeuter Team Nord Kirsebærhaven og Olivenhaven 6 fysioterapeuter 3 ergoterapeuter 1 træn. assistent Børneområdet Domhusgade og Kløverhøj 3 fysioterapeuter 2 ergoterapeuter Team Syd Kløverhøj og Kongebrocenteret 7 fysioterapeuter 3 ergoterapeuter 1 træn. assistent

2 Målgruppe: Borgere i Kolding Kommune I Kolding Kommune tilbyder vi holdtræning på både aktivitets- deltagelses- og kropsniveau. Dette kan eksempelvis være Colles- og Weilbyhold, Specialiseret Neurologisk hold, samt Ryg-Knæ-Skulder-Cancer-Kol eller Hjertehold. I de tilfælde hvor en borger ikke kan indgå i holdtræning tilbyder vi individuel træning på både aktivitets-,deltagelses,- og kropsniveau. I din praktik hos os vil du derfor kunne komme til at arbejde med forskellige arbejdsområder som eksempelvis borgere med apoplexi, neurologiske sygdomme, frakturer, alloplastik, cancer, artrose/artrit, kroniske smerter, rygproblemer, postoperative problemer, osteoporose og borgere med nedsat funktionsevne på grund af sygdom/skade/alder, demens mm. Som studerende vil du kunne undersøge og træne borgere i deres eget hjem og på kommunens øvrige aktivitets- og plejecentre, samt Låsbyhøj rehabiliterings og Akutcenter. Træningsopgaverne vil derfor variere meget og der vil være mulighed for både korte og lange forløb. Som ergoterapeutstuderende vil du deltage i relevante møder og konferencer og samarbejde tværfaglig med personalet omkring borgere. Tværfaglige samarbejdspartnere Vi arbejder dagligt sammen med vores fysioterapeutiske kollegaer og har jævnlig kontakt til vores kollegaer på sygehuse eller i vores træningsenheder rundt om i byen. Efter behov tager vi kontakt med eksempelvis centeret for hjerneskadede, bandagister, hjemmesygeplejersker, social og sundhedsassistenter, læger og visitatorer. Afdelingen dækker træningsopgaver på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter hvor der er tæt samarbejde med plejepersonale. Lovgivning Som Ergo - og Fysioterapeuter i Kolding Kommune arbejder vi efter servicelovens 86 hvor der ydes hjælp til genoptræning og vedligeholdelsestræning. Desuden arbejder vi efter sundhedslovens 140, hvor Kommunen tilbyder genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning (almen ambulant genoptræning). Desuden arbejder vi indenfor Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, Patientsikkerhedsloven, Arbejdsmiljølovgivningen Lov om behandling af personoplysninger samt Sundhedsaftale indgået med Region Syddanmark Værdigrundlag og målsætning for arbejdspladsen Ergo- og fysioterapeuterne i Kolding Kommune oplever borgeren som et komplekst og unikt individ, som vi ønsker at se i et helhedsorienteret perspektiv. Ved hjælp af vores ergo- og fysioterapeutfaglige redskaber søger vi at stimulere borgeren i en for borgeren ønsket, værdig og meningsfuld retning. Klient-centrering 1 er for os derfor et nøgleord. Træningen, rehabiliteringen og det forebyggende/sundhedsfremmende arbejde tager udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation, individuelle behov og ressourcer samt motivation og sker så vidt muligt i samarbejde og i dialog med borgeren. Vi finder det væsentligt, at borgeren i forbindelse med den ergo- og fysioterapeutiske indsats oplever helhed og sammenhæng i forløbet og, at indsatsen for borgeren forekommer meningsfuld og logisk. 1 Klientcentrering opfatter vi som en form for partnerskab mellem borgeren og terapeuten, som sætter borgeren i stand til at (tage del i at) udføre funktioner og udføre borgerens aktivitetsroller i forskellige omgivelser. Borgeren deltager aktivt i at finde frem til mål, som prioriteres og som er omdrejningspunkt for vurdering, intervention og evaluering. Gennem hele processen lytter terapeuten til borgeren og respekterer borgerens værdier (inspireret af Ulla Timann 2000).

3 Den ergo- og fysioterapeutiske indsats retter sig imod: At den enkelte borger genvinder, vedligeholder og/eller kompenserer for tabte eller manglende funktioner At stimulere borgeren til læring 2. At stimulere borgeren til aktivt at tage ansvar for egen situation At stimulere borgerens psykosociale færdigheder At hjælpe borgeren til rehabilitering efter sygdom/funktionsnedsættelse/handicap/aldersvækkelse At forebygge, at ny sygdom, funktionsnedsættelse eller skade opstår. Den ergo- og fysioterapeutiske indsats kan således have betydning for borgerens funktions- og mestringsevne, for borgerens forudsætninger for at fungere længst muligt i selvvalgt bolig og nærmiljø, for borgerens livskvalitet og selvstændighed i daglige aktiviteter og for borgerens deltagelse i socialt liv og samfundsaktiviteter. Anvendte teorier, modeller og redskaber: Vi anvender ICF som vores overordnede referenceramme. Indenfor ergoterapien tager vi typisk afsæt i den canadiske tankegang og anvender CPPF, ADL-taxonomi, Ashworth Scale, COPM, COPM-børn, CT50 Movement ABC, Pakketest, og Purdue Peg Board. Vi anvender desuden Merethe Dekkers metoder indenfor ledmåling og vi bruger ofte vores fælles redskaber til opstartssamtaler. BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB Studerendes involvering i de ergoterapeutiske opgaver Som studerende vil du højst sandsynligt blive involveret i holdtræning på det håndkirurgiske område og det neurologiske område. Du vil desuden kunne være med til opstartssamtaler når vi møder borgere første gang og vil, når det er muligt, kunne følge borgeren videre i intervention hvad enten dette er træning i hjemmet, i naturen eller i vores træningsfaciliteter. Du vil være med i dokumentationsprocessen og samarbejdet med vores tværfaglige samarbejdspartnere. Hvorvidt du som studerende vil være observerende eller udøvende afhænger af hvilket modul du kommer hos os og de individuelle kompetencer. Tværfaglig samarbejde Som ergoterapeutstuderende arbejder du som regel dagligt sammen med fysioterapeut eller fysioterapeutstuderende, enten på holdtræning eller fælles dialog omkring en borger. Vi arbejder desuden sammen med Kolding Sygehus hvor du som studerende i modul 6 og 9, hvis det er muligt, vil få kunne følge en indlagt patient og iværksætte behandlingen i sygehusets omgivelser, og dernæst følge patienten i udskrivningsfasen og iværksætte træning i hjemmet. Ved opgaver for borgere op Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter arbejdes der tæt sammen med plejepersonalet. Som Modul 12 studerende vil du opleve et samarbejde med vores leder for i forhold til udviklingsopgaven og der kan der være mulighed for at du kan indgå i vores styrk din hverdag program ved at fungere som koordinator i samarbejde med kl. underviser. 2 Inspireret af Kolb s læringscirkel.

4 Teorigrundlag og redskaber De teorier vi ofte arbejder med i klinisk undervisning er den kliniske ræsonnerings teori, CPPF, CMCE, ADLtaxanomi, COPM, Purdue Peg Board og Merethe Dekkes ledmåling. Skriftlig Dokumentation Dokumentation foregår elektronisk i Rambøll Care. Effektmåling dokumenteres bl.a. ved hjælp af udvalgte test som en arbejdsgruppe har fundet relevante for vores arbejdsområder. Det forventes at du dokumenterer dagligt. Desuden har vi en borgermappe på hver borger hvor der skal udfyldes opstarts- og undersøgelsesskemaer mm. Udover de opgaver som fremgår af modulbeskrivelsen vil du i de længere moduler vil skulle aflevere minimum én aktivitetsanalyse og én arbejdsprocesmodel. BESKRIVELSE AF LÆRINGS- OG STUDIEMILJØET Praktiske informationer samt forventninger til de studerende: Ergoterapeutstuderendes fysiske placering Som ergoterapeutstuderende vil din base være på Domhusgade 22A. Ved enden af kontorgangen findes de kliniske undervisers kontor og 8 skriveborde som fysog ergoterapeutstuderende er fælles om. Mødetid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Der vil kunne forekomme træning på senere tider. Tiderne er vejledende og kan ændres løbende da du vil komme til at indgå i en selvtilretteliggende arbejdsplads. Du er tilstede i kommunen 30 timer i gennemsnit pr. uge og det forventes at der derudover er 7 timers hjemmearbejde og forberedelse pr. uge. Mad/drikke Computer Transport Rygning: Øvre beklædning: I frokoststuen er der køleskab til din madpakke. Husk navn på ting i køleskab og at fjerne dine ting v. endt praktikforløb. Domhusgade har en kaffe og brødordning, som I er velkomne til at være med i. Prisen er 25,- Fredag er der morgenbrød ca på Domhusgade. Vil være til rådighed i de studerendes kontor på hvor I som studerende deles om 6 computere sammen med fysioterapeutstuderende. Som udgangspunkt benyttes cykel til at komme rundt i kommunen. På Domhusgade er der cykler og cykelhjelme til udlån. Der gives ikke tilskud til kørsel i egen bil. Foregår udenfor og ikke ved hoveddøren. Terapeuterne i Kolding Kommune har deres arbejds t-shirts på. Som ergoterapeutstuderende får du ligeledes T-shirts til lån under din praktikperiode. Ved direkte borgerkontakt bør armene være frie op til albuerne, så du kan vaske dem godt af. Din bluse bør ikke være nedringet og hvis du arbejder i ærmeløs overdel, skal du sikre dig at du ikke sveder under armene. Længden på overdelen skal gå tilpas langt ned til, så du ikke viser mave eller ryg frem i arbejdssituationer.

5 Nedre beklædning: Fodtøj: Øvrig fremtoning: Alt er tilladt, så længe der ikke vises lår eller bagdel frem. Vælger du en nederdel må du sikre dig at der ikke risikeres bar hud i en arbejdssituation, så sørg for gamacher eller lign. under. Dine sko skal være praktiske derfor Ingen høje hæle. Der skal være hælkap eller hælrem på, så du ikke glider ud i skoen. Sørg for skiftesko, til evt. træninger inden og udendøre. Af hygiejne hensyn må i/vi ikke bære ringe, armbånd eller piercinger som kan komme i kropskontakt. Langt hår samles og halssmykker og øreringe bør være korte så de ikke kan hænge ned på folk. Parfume bør begrænses pga. evt. allergi. Neglene skal være rene og kortklippede og neglelak er ikke tilladt pga. risiko for mikroorganismer i revnerne. Det er vigtig for os at du kommer i praktikken med åbenhed og ærlighed, og et stort gåpåmod for nye opgaver. Vi forventer os nogle gode kollegaer som opfører sig repræsentativt for Kolding Kommune. Det forventes at du kender til din modulbeskrivelse, tager ansvar for egen læring, udnytter din arbejdstid og selv holder styr på og overholder aftaler. Vi forventer at du før praktikken er indstillet på at noget af forberedelsen forgår hjemme og på forhånd sætter tid af til 7 timers hjemmeforberedelse. Vi forventer at du siger til hvis der opstår utilfredshed, beder om hjælp ved behov og ikke mindst stiller alle de gode spørgsmål! Helt praktisk forventes det at du ajourfører dig dagligt i Care (vores dokumentationssystem), har lyst til at bruge Outlook aktivt med - og kalenderfunktion og ellers rydder op på kontoret. Vejledning, form og omfang Der vil være løbende vejledning i praktikken som tager udgangspunkt i Lauvås og Handal s 6 faser for et vejledningsforløb inkl. Praksistrekanten. Vejledningen vil tilpasses individuelt og være svarende til behovet for de enkelte moduler. Undervisning Der er afsat 1 time om ugen til undervisning. Som ergoterapeutstuderende vil du have mulighed for at komme med ønskede emner, og har en time før undervisning til at forberede dig til emnet før fælles undervisning. I de uger hvor der er fælles undervisning for hele afdelingen vil I så vidt muligt indgå i dette. Formativ evaluering Det vil være evaluering i slutning af praktikken og midtvejsevalueringer i de længerevarende moduler. Der vil være løbende evaluering hver uge eksempelvis ift. antallet af borgere, den generelle trivsel i praktikken samt ønske opgaver. DEN KLINISKE UNDERVISERS KOMPETENCER Vores kliniske underviser Iben Møller Iversen har været uddannet Ergoterapeut siden Iben har gennemført den Kliniske vejleder uddannelse på diplomniveau, og har ligeledes taget diplom modul i kommunikation. Som underviser har Iben efterhånden et bredt kendskab til vores fagområder og vil være parat til at finde ekspertisen eller gå i dybden sammen med dig, i et dynamisk og engageret samarbejde.

6 Du er meget velkomne til at kontakte os hvis du ønsker at høre mere om hvordan det er, at være ergoterapeutstuderende i Kolding Kommune. Telefon: ( tast 1). Vi glæder os til at arbejde sammen med Jer. På vegne af Kolding Kommunes safsnit Iben Møller Iversen Klinisk Underviser, Ergoterapeut. Domhusgade 22A 6000 Kolding

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 BESKRIVELSE AF PRAKTIK- STEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere