I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015."

Transkript

1 NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i International Pension, Udbetaling Danmark, udbetalte 2,56 mia. kr. i folke- og førtidspension til i alt pensionister med bopæl i udlandet i 2015 svarende til 4,1 pct. af alle pensionister, der modtog dansk pension i Heraf modtog pensionister dansk pension i EU/EØS-lande (81,5 pct.), pensionister i konventionslande (14,8 pct.) og pensionister i tredjelande (2,9 pct.) 2. I 2015 var Sverige det land, hvor der boede flest pensionister, som modtog dansk pension uden for Danmarks grænser med pensionister (27,0 pct.). Herefter fulgte Tyskland med pensionister (13,0 pct.) og Norge med pensionister (11,8 pct.). Uden for EU/EØS-landene ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top i forhold til antal pensionister i udlandet, det modtog dansk pension i Der blev udbetalt dansk pension til pensionister i Australien (3,7 pct.), pensionister i Canada (3,2 pct.)og pensionister i USA (3,0 pct.). Siden 2003 er antallet af pensionister med dansk pension og bopæl i udlandet steget markant. I perioden 2003 til 2015 er antallet af pensionister med dansk pension og bopæl i udlandet mere end fordoblet. Fra 2014 til 2015 er der tale om en stigning på 3,0 pct. Til sammenligning er antallet af pensionister inden for Danmarks grænser steget med 1,2 pct. fra 2014 til En folkepensionist med dansk pension og bopæl i udlandet modtog i gennemsnit kr. årligt i dansk pension i 2015 og en førtidspensionist kr. Det maksimale grundbeløb var kr. årligt i Det maksimale pensionstillæg var kr. årligt for en enlig folkepensionist og kr. for en gift/samlevende folkepensionist. Samlet set fik en enlig folkepensionist maksimalt udbetalt kr. og en gift/samlevende folkepensionist kr. årligt i dansk pension i En enlig førtidspensionist fik maksimalt udbetalt kr. og en gift/samlevende førtidspensionist fik maksimalt udbetalt kr. årligt i dansk pension i pensionister modtog dansk pension i Danmark i udlandspensionister har uoplyst bopæl. 1

2 Retten til dansk pension i udlandet Det er muligt at modtage dansk pension i udlandet, dog afhænger retten til dansk pension af, hvilket land pensionisten er bosat i. Desuden afhænger udbetalingen af, hvor mange år pensionisten har boet i Danmark i alderen 15 år til 65 år. En person, der i denne periode har boet 40 år i Danmark, har ret til fuld pension, ellers er der ret til brøkpension. Ydelsen til en udlandspensionist beregnes efter de samme regler, som gælder for beregning af pension til en pensionist med bopæl i Danmark. Ligeledes gælder de samme krav om alder og nedsat arbejdsevne for en folke- eller førtidspensionist bosat uden for Danmarks grænser, som for en folke- eller førtidspensionist bosat inden for Danmarks grænser. I konventions- og tredjelande kan der ikke udbetales pensionstillæg. En pensionist i konventions- eller tredjelande, kan derfor kun få udbetalt grundbeløbet 3. En pensionist i EU/EØS-lande kan få udbetalt både grundbeløb og pensionstillæg. Læs mere om de specifikke regler for social pension på Betegnelser for lande I dette notat, kategoriseres de forskellige lande i tre landegrupper: EU/EØS-lande, konventionslande og tredjelande. Det fremgår af tabel 1, hvilken landegruppe det konkrete land hører til. Tabel 1: Oversigt over landegrupper Landegruppe EU-lande EØS-lande Konventionslande Tredjelande Lande Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Kroatien, Nederlandene, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Island, Liechtenstein og Norge. Schweiz defineres i dette notat som et EØS-land, da der er indgået en aftale, der er meget lig standardaftalen med EU/EØSlandene. Australien, Bosnien-Hercegovina, Canada, Chile, Israel, Makedonien, Marokko, Montenegro, New Zealand, Pakistan, Tyrkiet, Serbien, USA, Indien, Sydkorea, Kina, Quebec og Filippinerne. Øvrige lande, som Danmark ikke har indgået en aftale med. 3 Undtaget er dog USA, Indien, Sydkorea og Filippinerne, hvor førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter 2 003, kan få udbetalt pensionstillæg. 2

3 Data Datagrundlaget for dette notat, er et årligt dataudtræk fra systemet KMD Social Pension. Data omfatter samtlige personer, der fra 1.januar 2015 til 31.december 2015 har været bosat i udlandet og fået udbetalt dansk social pension. Dansk social pension dækker over både folke- og førtidspension. Tabel 2 viser, hvilke typer folke- og førtidspension, der samlet set defineres som dansk pension. Tabel 2: Datagrundlag - Pensionstyper Pensionstyper Indhold pensionstyper Førtidspension Førtidspension fra 1. januar 2003 Førtidspension før 1. januar 2003: - Invaliditetsydelse - Mellemste førtidspension - Højeste førtidspension - Forhøjet alm. førtidspension Folkepension Folkepension med førtidsbeløb Folkepension med invaliditetsbeløb Folkepension med invaliditets og erhvervsudygtighedsbeløb Folkepension Opsat folkepension Udbetalt dansk pension til pensionister med bopæl i udlandet Som det fremgår af figur 1 var 81,5 pct. af alle udlandspensionister bosat i EU/EØS-lande, 14,8 pct. i konventionslande og 2,9 pct. i tredjelande i I 2015 modtog pensionister dansk pension i udlandet. Heraf modtog pensionister dansk pension i EU/EØS-lande, pensionister i konventionslande og pensionister i tredjelande. Fordelingen af pensionister med bopæl i udlandet var i ,9 pct. folkepensionister og 9,1 pct. førtidspensionister. Til sammenligning modtog pensionister dansk pension i udlandet i Dermed er der sket en stigning på 3,0 pct. fra 2014 til 2015 i antallet af pensionister i udlandet, der modtog dansk pension. Figur 1: Antal pensionister fordelt på landegrupper i 2015 Uoplyst 0,8% 3. Lande 2,9% Konventionslande 14,8% EU/EØS-Lande 81,5% 3

4 Som det fremgår af figur 2, gik langt størstedelen af den udbetalte danske pension til pensionister i udlandet til pensionister med bopæl i EU/EØS-lande i Sammenlignes antallet af pensionister med størrelsen af den udbetalte pension, ses det, at der blev udbetalt mere dansk pension pr. pensionist i tredjelande end i EU/EØS-lande og konventionslande. Samme mønster var gældende for 2014 og skyldes hovedsageligt, at en større andel pensionister, der modtog dansk pension i tredjelande, fik fuld dansk brøkpension, hvorimod pensionister i EU/EØS-lande og konventionslande i højere grad modtog dansk brøkpension. Desuden var andelen af førtidspensionister ud af det samlede antal pensionister i tredjelande højere end andelen af førtidspensionister i EU/EØS-lande og konventionslande. Figur 2: Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på landegrupper i 2015 Uoplyst 0% Konventionslande 12% 3. Lande 5% EU/EØS- Lande 83% Som det fremgår af figur 3 og 4, er antallet af udlandspensionister og udbetalt dansk pension steget. Dette skal ses i sammenhæng med en generel stigning i antallet af pensionister i Danmark 4. Stigningen i antallet af udlandspensionister kan karakteriseres som signifikant i forhold til stigningen i antallet af pensionister i Danmark. Fra 2007 til 2015 har der været en stigning på 56,4 pct. i antallet af pensionister med bopæl i udlandet, der modtog dansk pension. I samme periode steg antallet af pensionister med bopæl i Danmark, der modtog dansk pension med 17,3 pct. 5. Endvidere fremgår det, at langt størstedelen af pensionister med dansk pension og bopæl i udlandet fra 2003 til 2015 var bosat i EU/EØS-lande, dernæst følger gruppen af udlandspensionister bosat i konventionslande og slutteligt udlandspensionister med bopæl i tredjelande. Over tid har der været en bevægelse fra andelen af pensionister med dansk pension og bopæl i EU/EØS-lande og tredjelande til andelen af pensionister med dansk pension i konventionslande. En del af stigningen i andelen af pensionister med dansk pension i konventionslande, kan dog forklares med, at USA i 2007 overgik fra at være et tredjeland til konventionsland. Samlet set blev der udbetalt 2,56 mia.kr. i dansk pension til pensionister i udlandet i Den gennemsnitlige pension pr. pensionist med bopæl i udlandet var kr. årligt i 2015 (tabel 6). Det land, hvor der i gennemsnit blev udbetalt mest i pension pr. pensionist, var Bulgarien, hvor der blev udbetalt kr. årligt pr. pensionist (tabel 6). Dette kan til dels forklares med den store andel af førtidspensionister med dansk pension i Bulgarien. Det land, hvor der blev udbetalt mindst i pension pr. pensionist, var USA, hvor der blev udbetalt kr. årligt pr. pensionist (tabel 4). 4 Danmarks Statistik, Statistikbanken Modtagere af folke- og førtidspension ( ) 5 Danmarks Statistik, Statistikbanken Modtagere af folke- og førtidspension ( ) 4

5 Sverige, Spanien og Tyskland var de lande med den største samlede udbetaling og udgjorde samlet set 52,0 pct. af den samlede udbetaling af dansk pension til udlandet (tabel 3). Figur 3: Antal udlandspensionister opdelt på landegrupper ( ) EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande Figur 4: Udbetalt dansk pension til udlandspensionister fordelt på landegrupper ( ) (i tusinde kroner) tusinde kr EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande

6 Udlandspensionister i EU/EØS I 2015 blev der samlet set udbetalt 2.1 mia. kr. i dansk pension til pensionister med bopæl i EU/EØS-lande. Dette udgjorde 82,7 pct. af den samlede udbetaling af dansk pension til pensionister i udlandet. I forhold til 2014 er der sket en stigning på 2,8 pct. i antallet af pensionister i EU/EØS-lande med dansk pension. I gennemsnit modtog en pensionist med dansk pension i EU/EØS-lande kr. årligt (tabel 6). I gennemsnit skulle en pensionist med dansk pension i EU/EØS-lande betale 14,4 pct. i skat til Danmark af pensionen. Det land, hvor pensionister med dansk pension i gennemsnit betalte den største andel af pensionen i skat til Danmark var Estland med 27,1 pct. Modsat var Lichtenstein med 3,1 pct. det land, hvor pensionister med dansk pension i gennemsnit betalte den mindste andel af pensionen i skat til Danmark (tabel 7). Tabel 3: Top fem over pensionisternes bopæl i EU/EØS-lande i 2015 Land Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt Sverige ,0% ,9% Tyskland ,0% ,1% Norge ,4% ,2% Spanien ,4% ,0% Storbritannien ,4% ,5% EU/EØS-lande ,5% ,7% Hele Verden ,0% ,0% Som det fremgår af tabel 3 er Sverige med pensionister, det land i EU, hvoraf langt største delen af udlandspensionisterne var bosat i Herefter følger Tyskland og Norge med halvt så mange pensionister, henholdsvis pensionister og pensionister. Samlet set var 8,4 pct. af pensionisterne med dansk pension i EU/EØS-lande førtidspensionister. Slovakiet og Bulgarien var de EU/EØS-lande med den største andel af førtidspensionister på henholdsvis 42,9 pct. og 40,4 pct. Udover Lichtenstein hvor ingen af de fire pensionister med dansk pension var førtid s- pensionister, var Schweiz med 2,6 pct. førtidspensionister, det EU/EØS-land, hvor den mindste andel af pensionister med dansk pension var førtidspensionister (tabel 8). Udlandspensionister i konventionslande I 2015 blev der samlet set udbetalt 307 mio. kr. i dansk pension til pensionister med bopæl i konventionslande. Dette udgjorde 12,0 pct. af den samlede udbetaling af dansk pension til pensionister i udlandet i Som det fremgår af tabel 4 var langt størstedelen af pensionister med dansk pension og bopæl i et konventionsland bosat i enten Australien, Canada, USA eller Tyrkiet. I gennemsnit modtog en pensionist med dansk pension og bopæl i et konventionsland kr. årligt og skulle i gennemsnit betale 10,5 pct. af pensionen i skat til Danmark (tabel 6 og 7). I 2015 var 9,0 pct. af pensionisterne i konventionslandene førtidspensionister (tabel 8). 6

7 Tabel 4: Top fem over pensionisternes bopæl i konventionslande i 2015 Land Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt) Australien ,7% ,0% Canada ,2% ,4% USA ,0% ,5% Tyrkiet ,1% ,0% Serbien 258 0,5% ,6% Konventionslande ,8% ,0% Hele Verden ,0% ,0% Sammenlignet med 2014 er der sket en stigning på 2,6 pct. i antallet af pensionister med dansk pension i konventionslande. Udlandspensionister i tredjelande I 2015 blev der samlet set udbetalt 128 mio. kr. i dansk pension til pensionister med bopæl i tredjelande. Dette udgjorde 5,0 pct. af den samlede udbetaling af dansk pension til pensionister i udlandet i Som det fremgår af tabel 5 var størstedelen af pensionister med dansk pension og bopæl i tredjelande bosat i Thailand, hvor der boede 585 pensionister. Herefter følger Filippinerne med 171 pensionister. Tabel 5: Top fem over pensionisternes bopæl i tredjelande i 2015 Land Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt) Thailand 585 1,1% ,3% Filippinerne 171 0,3% ,6% Brasilien 69 0,1% ,2% Sydafrika 52 0,1% ,1% Libanon 33 0,1% ,1% Tredjelande ,9% ,0% Hele Verden ,0% ,0% Sammenlignet med 2014 er der sket en stigning på 3,7 pct. i antallet af pensionister m ed dansk pension i tredjelande. Dermed er stigningen i udlandspensionister med bopæl i tredjelande højere end stigningen i antallet af udlandspensionister i EU/EØS-lande og konventionslande. I gennemsnit modtog en pensionist med dansk pension i et tredjeland kr. årligt og skulle i gennemsnit betale 21,9 pct. af pensionen i skat til Danmark (tabel 6 og 7). Andelen af førtidspensionister ud af det samlede antal pensionister med dansk pension i tredjelande udgjorde 32 pct. i 2015 (tabel 8). Dette er betydeligt højere end andelen af førtidspensionister i de to andre landegrupper på henholdsvis 8 pct. i EU/EØS-lande og 9 pct. i konventionslande. 7

8 Bilag Figur 5: Antal udlandspensionister opdelt på folke- og førtidspension Antal folkepensionister Antal førtidspensionister Figur 6: Udbetaling til udlandspensionister fordelt på landegrupper tusinde kr EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande 8

9 Tabel 6: Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på lande i 2015 Land Antal Andel Udbetalt Kr. pr. pers. Belgien 322 0,6% Bulgarien 52 0,1% Cypern 32 0,1% Estland 23 0,0% Finland 509 0,9% Frankrig ,5% Grækenland 323 0,6% Holland 806 1,5% Irland 111 0,2% Island 365 0,7% Italien 680 1,3% Letland 29 0,1% Liechtenstein 4 0,0% Litauen 23 0,0% Luxembourg 262 0,5% Malta 33 0,1% Norge ,4% Polen 301 0,6% Portugal 252 0,5% Rumænien 36 0,1% Schweiz ,9% Slovakiet 14 0,0% Slovenien 25 0,0% Spanien ,4% Storbritannien ,4% Sverige ,0% Tjekkiet 77 0,1% Tyskland ,0% Ungarn 91 0,2% Østrig 413 0,8% EU/EØS-lande ,5% Konventionslande ,8% Uoplyst 460 0,8% Tredjelande ,9% Hele Verden ,0%

10 Tabel 7: Indeholdt skat af danske pensioner i udlandet i 2015 (i kroner) Land Skat i alt Kr. pr. person Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Island Italien Letland Liechtenstein Litauen Luxembourg Malta Norge Polen Portugal Rumænien Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig EU/EØS-lande Konventionslande Uoplyst Tredjelande Hele Verden

11 Tabel 8: Fordelingen af folke- og førtidspensionister i 2015 Land Folkepensionister Førtidspensionister Førtidspens. i % af samlet antal Belgien ,8% Bulgarien ,4% Cypern ,9% Estland ,4% Finland ,0% Frankrig ,5% Grækenland ,4% Holland ,7% Irland ,2% Island ,0% Italien ,5% Letland ,1% Liechtenstein 4 0 0,0% Litauen ,7% Luxembourg ,3% Malta ,2% Norge ,7% Polen ,9% Portugal ,7% Rumænien ,1% Schweiz ,6% Slovakiet ,9% Slovenien ,0% Spanien ,5% Storbritannien ,2% Sverige ,3% Tjekkiet ,2% Tyskland ,8% Ungarn ,8% Østrig ,0% EU/EØS-lande ,0% Konventionslande ,0% Uoplyst ,0% Tredjelande ,0% Hele Verden ,0% 11

12 Tabel 9: Pensionisternes bopæl i EU/EØS-lande i 2015 Land Antal Andel samlet set Sverige ,1% Tyskland ,0% Norge ,2% Spanien ,3% Storbritannien ,7% Frankrig ,5% Schweiz ,4% Holland 806 1,8% Italien 680 1,5% Finland 509 1,2% Østrig 413 0,9% Island 365 0,8% Grækenland 323 0,7% Belgien 322 0,7% Polen 301 0,7% Luxembourg 262 0,6% Portugal 252 0,6% Irland 111 0,3% Ungarn 91 0,2% Tjekkiet 77 0,2% Bulgarien 52 0,1% Rumænien 36 0,1% Malta 33 0,1% Cypern 32 0,1% Letland 29 0,1% Slovenien 25 0,1% Estland 23 0,1% Litauen 23 0,1% Slovakiet 14 0,0% Liechtenstein 4 0,0% EU/EØS samlet ,0% 12

13 Tabel 10: Pensionisternes bopæl i konventionslande i 2015 Lande Antal Andel samlet set Australien ,6% USA ,1% Canada ,9% Tyrkiet ,1% Serbien 250 0,5% Israel 234 0,4% Bosnien-Hercegovina 203 0,4% New Zealand 152 0,3% Kroatien 128 0,2% Pakistan 126 0,2% Makedonien 111 0,2% Marokko 106 0,2% Chile 94 0,2% Montenegro 48 0,1% Kina 22 0,0% Indien 15 0,0% Syd Korea 8 0,0% Jugoslavien - 0,0% Konventionslande samlet ,4% 13

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt Sekretariatet Bilag: Udenlandske studerende på danske uddannelser Den 6. juni 2012 Dok.nr. bba/sel Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle område 2000 2001

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere