Rejse eller endestation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejse eller endestation"

Transkript

1 Rejse eller endestation Mit råb løber efter dig. Fra Åndelig sang af Johannes af Korset»Dem, der hører til Vejen.«Før de kristne havde fundet på at kalde sig kristne, var det sådan, de omtalte sig selv. Hvordan kan det da være, at troen ofte opfattes som en endestation? Mine bedsteforældre havde en bog, som jeg godt kunne lide at blade i, da jeg var lille. Tegningerne var lige så spændende som en tegneserie. Den hed»pilgrimsvandringen«. John Bunyans bog om Kristens rejse har været en af klassikerne i missionshustraditionen. Men tanken om, at kristenlivet er en vandring, hvor vi stadig kommer nærmere til målet, har ikke præget forkyndelsen. Det ene afgørende øjeblik, som deler livet i et før og et efter, har været hovedsagen i vækkelsesforkyndelsen. Omvendelsen, bekendelsen, skridtet fra udenfor til indenfor er blevet forkyndt igen og igen. Men hvad fulgte så efter?»ja, alt er færdigt, jeg skal intet gøre,«sang vi, og det føltes frigørende. Men var der alligevel noget mere? Skulle vi ikke videre?

2 Nå ja, mange af os fandt jo ud af, at der var meget, der skulle gøres. Der var bestyrelser og udvalg, der var kor og lejre, der var vidnemøder og bedemøder. At blive en kristen var for mange af os at blive trukket ind i en hæsblæsende aktivitet. Vi vidste godt, at det ikke var nødvendigt for at blive accepteret af Gud, men det var ret nødvendigt for at blive accepteret i miljøet, og for en ung kan det være noget meget vigtigt. Men med Gud var altså alt i orden og afgjort med omvendelsen. Der var ikke mere at gøre. Det føltes efterhånden utilfredsstillende. Var der virkelig ikke mere? Der blev ganske vist talt om helliggørelse. Men samtidig var der en skepsis over for alt, hvad der smagte af, at der skulle være noget mere end omvendelsen og korset. Så da den karismatiske vækkelse slog igennem med sit»gud har mere at give«, var det noget befriende nyt for mange af os. Men det blev mest til opmærksomhed om det, vi kunne få af oplevelser i store eller små forsamlinger. Der var mindre tale om, hvad Gud ville give igennem en udramatisk modning. Efterhånden sad mange tilbage og tænkte på, om ikke der var mere eller om de måske var frafaldne, når de ikke længere oplevede så meget. Men det er ikke kun i vækkelseskristendommen, at åndelig vækst og modning glider ud af billedet. I folkekirkekristendommen sker det samme. Dåben er nok. Er du døbt, er alt i orden med 10

3 Gud, og ingen skal kræve mere af dig. Og så bliver man bange for at komme med noget, der kan opleves, som om man sætter skel mellem folk. Der skal ikke laves et A-hold og et B-hold i kirken. Men det må vel betyde noget at være en kristen? Svaret bliver som regel: at gøre noget for andre. Mange gik ind i politiske bevægelser eller gjorde en aktiv indsats for de svage ude i verden eller de udstødte herhjemme. Men lidt efter lidt sneg et spørgsmål sig ind: Er det nødvendigt at være en kristen for at udføre dette? Hvorfor skal Gud egentlig blandes ind her? At livet med Gud er vækst og udvikling, er gledet ud af billedet i begge vore vigtigste traditioner. Betyder det at være født på ny, at vi skal være som åndelige spædbørn resten af livet? At vi alle er lige for Gud, betyder det, at vi ikke skal opleve åndelig vækst og udvikling? En januardag for fem år siden sad jeg i pejsestuen på Nya Slottet i Bjärke-Säby i Sverige. Det brændte lystigt i pejsen, og jeg sad indhyllet i en plaid imod væggenes kulde på det gamle slot. Igennem de store vinduer så jeg solopgangen farve vinterlandskabet. Alt var fredfyldt, men jeg var fyldt af onde tanker. Jeg havde for nylig været igennem et oprivende brud med det kristne miljø, jeg havde hørt til i. Jeg var plaget af sorg og savn. Jeg havde mistet så meget, der var meget, der virkede som spildt. Da kom en af de 11

4 unge mænd, som boede på slottet, med en bog, han ville vise mig. Det var Åndelig sang af den kristne mystiker Johannes af Korset. Jeg kendte Johannes. Han havde været min vejviser gennem det åndelige mørke, jeg havde gennemlevet nogle år tidligere. Men her mødte jeg ham fra en ny side. Det endte med, at jeg gik ind på biblioteket og ledte efter flere bøger. Jeg fandt en kommentar til Åndelig sang af karmelitermunken Wilfrid Stinissen, og en anden bog af Stinissen med titlen Natten är mitt ljus. Den sidste var en gennemgang af en bog, der havde betydet rigtig meget for mig. Vinteren sad karmelitermunken Johannes af Korset fanget i en mørk og stinkende celle i den spanske by Toledo. Hans egne ordensbrødre havde sat ham i dette hul, fordi de håbede at knække den vækkelsesbevægelse, som han var en lederskikkelse for. I stedet for kom de til at inspirere Johannes til at skrive en af de største kristne klassikere: Sjelens mørke natt. Mange århundreder skilte os, men da jeg selv følte mig fanget i mørket, blev denne bog en håndsrækning fra en bror i ånden. Ordene havde givet mig trøst og hjælp. Men der var meget, jeg ikke forstod. Jeg blev nysgerrig efter at finde én fra vor tid, der havde læst og forstået mere end jeg. Jeg nærmest slugte Stinissens bog. Og mens jeg læste, forstod jeg pludseligt: Ingenting i livet har været unyttigt. 12

5 Ingenting i livet har været unyttigt.

6 Det er ikke Gud, der har sendt alt det onde, der er hændt mig. Det er heller ikke ham, der har villet, at noget skulle gå galt. Men han har brugt det hele til at føre mig videre ad sin vej. Både Stinissen og Johannes hører hjemme i den åndelige vejledningstradition, som jeg gerne vil formidle gennem denne bog. Jeg føler mig som en nybegynder på denne vej, én der har endnu meget at lære. Det kan virke dristigt at skrive om noget, som andre har meget mere forstand på. Men jeg tror, jeg har en evne til formidling, og jeg har erfaringer fra mit eget liv, som kan gøre dette tilgængeligt for flere. Forståelsen af det åndelige liv som en vandring skridt for skridt har givet mig en helt ny hvile. Jeg skal ikke prøve at finde tilbage til det, der var. Jeg skal slå mig til ro med, at jeg nu er på dette trin, og prøve at se, hvad Gud vil lære mig her, indtil han kalder mig til et nyt trin. Og da skal jeg tro, at det nye, som kommer, også er fra ham, selv om det virker uforståeligt. Samtaler, jeg har haft med mennesker, gør, at jeg tror, dette er frigørende tanker for mange. Der er så mange, der kæmper med fortiden, som sørger over det, der er forbi, eller anklager sig selv, fordi de ikke oplever så meget, som de gjorde før. De sidder fast i det, der har været, i stedet for at komme videre og tage det med, der var værdifuldt, og efterlade det værdiløse. Det er vigtigt at 14

7 forstå, at kristenlivet er et liv i mange faser, at det ikke skal være ens hele vejen, og at der ikke er noget galt, når noget ændrer sig. Når kristenlivet beskrives som en stige eller en trappe, hvor vi skal op på stadig nye trin, kan det selvfølgelig opleves som alt andet end befriende. Det kan opleves som endnu en portion nye krav. Og det kan opleves som en ny form for elitetænkning, hvor nogle står højere end andre. Så bliver det ikke frigørende. De kristne mystikere modsiger en sådan opfattelse ved at beskrive den åndelige vej som en vej nedad. Trinene går ikke opad mod stadig nye højder, men nedad mod større ydmyghed, selvindsigt og selvudslettelse. Men det er mærkværdigt, hvor let vi har ved at gøre også det til en konkurrence, hvor vi sammenligner os med hinanden. Det sidste, jeg ønsker at bidrage til, er en konkurrence om, hvem der er kommet længst i at opleve mørke og elendighed. Det, jeg derimod vil formidle, er, at vi kan finde hvile der, hvor vi er, samtidig med at vi er åbne for at komme videre. Så bliver vi fri for at sammenligne os med andre. Gud har sin vej for hver enkelt af os. Så længe vi søger ham, hvor vi er, behøver vi ikke at bekymre os over, at andre er et andet sted på vandringen. De er ikke bedre eller dårligere kristne de er bare et andet sted. I en af bøgerne i Narnia-serien, Hesten og drengen, fortæller C.S. Lewis om en dreng, der møder løven Aslan på en sti i mørke 15

8 og tåge. Aslan viser ham vejen videre frem. Drengen har også en god veninde, og han spørger om vejen for hende. - Det skal du ikke bryde dig om, svarer Aslan. - Jeg viser dig min vej for dig. Min vej for andre er det ikke din sag at vide noget om. Eller som Paulus siger det: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Selv om jeg beskriver en vandring fremad som en linje fra fase til fase, så oplever jeg samtidig, at jeg stadig kommer tilbage til de samme ting. Jeg vakler mellem tillid og mismod, mellem Guds nærvær og hans fravær, mellem angst og fred, mellem fortvivlelse og glæde. Livet er måske mere en spiral end en stige. Men også en spiral har en retning. Vækst handler om at møde de samme ting på nye måder. Min beskrivelse af faserne er ikke nødvendigvis kronologisk. Det er mere en pædagogisk inddeling, jeg har foretaget, end en beskrivelse af hændelsesforløbet i mit liv. Når jeg skriver, at det er Gud, der leder os ind i livets forskellige faser, eller at det er ham, der vil, at vi skal opleve det, vi oplever, så vil jeg ikke med det sige, at alt det, der sker i vort liv, kommer fra Gud. 16

9 Vækst handler om, at jeg møder de samme ting på nye måder.

10 Jeg påstår ikke, at ulykker og lidelse er sendt af Gud. Jeg vil ikke hævde, at der er en mening med alt. Vi kan derimod finde en mening i alt. Og Gud bruger alt til at føre os frem mod det mål, han har for os. Hver fase i kristenlivet har sine muligheder og sine farer. Den åndelige vejledning handler om at hjælpe mennesker til rette med den fase, de er i, udnytte dens muligheder for vækst og fordybelse og undgå de faldgruber, der er i den. Mit ønske er, at denne bog kan være en hjælp til en sådan vejledning. Jeg bruger mit eget liv og mine egne erfaringer til at formidle dette. Men det er vigtigt for mig, at det ikke bare er mine subjektive oplevelser, jeg skriver om. Derfor har jeg brugt Johannes af Korset som forankring til det, jeg skriver. Han hører til i en anden tid, en anden tradition, og alligevel har jeg oplevet ham som aktuel og nærværende. Det giver mig tro på, at det, jeg skriver, kan være gyldigt for andre. Jeg undrer mig til stadighed over den åndelige indsigt, hans bøger vidner om, en indsigt, som virker lige aktuel i dag. Og jeg ved, at der er mange flere, der har erfaret det. Næsten ingen andre bøger fra middelalderen er kommet i så mange udgivelser i de seneste år. 18

11 Jeg kan ikke bestemme mig til at gå fra trin til trin. Det er ikke mig, der kvalificerer mig til at komme videre. Det er kun Gud, der kan føre mig videre, og han gør det, når han finder, at tiden er inde.

12 Men selv om jeg bruger Johannes som hjælp til at tolke mine erfaringer, er dette ikke en redegørelse for Johannes af Korsets teologi. De, der vil sætte sig ind i hans tanker, bør læse hans egne bøger eller de bøger, der er skrevet om ham. Alligevel citerer jeg ham ofte, og da er det i min egen oversættelse fra engelske eller svenske oversættelser af den spanske original, ofte lidt frit gengivet for at give det en moderne sprogdragt. Mange religiøse retninger lægger vægt på åndelig vækst gennem faser eller beskriver det åndelige liv som en stige, hvor man skal gå opad fra trin til trin. En sådan tanke ligger også bag frimurernes ritualer. I udviklingspsykologien mener man at kunne konstatere den samme proces på tværs af religionsgrænser. Det er vigtigt for mig, at det er udviklingen i kristenlivet, jeg beskriver. Det er Jesus Kristus, der er Vejen. Det er ham, der er Døren. Uden Jesus ville jeg ikke befinde mig på den vej, der leder til Gud. Og det er Jesus, der er målet. Det er hans fuldendelse, jeg venter på. Når jeg længes efter Gud, er det i Jesus, jeg kan finde ham. Det er kun, når Jesus står i centrum, at den åndelige udvikling bliver kristen vækst. Et grundlæggende skel i forhold til de religiøse skemaer for åndelig vækst er, at det er Gud, der giver væksten. Jeg kan ikke 20

13 Det handler om at være på vejen, ikke om at være kommet frem.

14 bestemme mig til at gå fra trin til trin. Det er ikke mig, der kvalificerer mig til at komme videre. Det er kun Gud, der kan føre mig videre, og han gør det, når han finder, at tiden er inde. Så længe han ikke gør det, skal jeg ikke stræbe efter at komme videre. Da er jeg, hvor han vil have mig. Jeg skal ikke bruge tiden til at spekulere på, om jeg skulle have været et andet sted. Jeg skal hvile i ham, der hvor jeg befinder mig. Jesus fortalte en lignelse om bonden, der sår frøet og vander jorden. Men han kan ikke få planten til at vokse, og han ved ikke, hvordan det sker. Planten vokser og bærer frugt, selv når han sover. Sådan er det med åndelig udvikling. Det er noget, Gud giver. Vor opgave er kun at sørge for, at vilkårene for vækst er til stede. Derfor vil jeg råde dig til at læse denne bog for at forstå det, du allerede har erfaret eller sidder midt i. Hvis du kommer til noget, du ikke kan genkende, noget, der ikke passer med din erfaring, skal du ikke begynde at bekymre dig om, at du ikke er kommet langt nok i processen. Så skal du hellere lægge det til side og så vide, at det er noget, du kan komme tilbage til, når du eventuelt får brug for det. I fjor var jeg til U2s koncert. På min mobiltelefon har jeg stadig den optagelse, jeg foretog af»i still haven t found what I m looking for«(jeg har stadigvæk ikke fundet det, jeg leder efter). Jeg spe- 22

15 kulerede længe på, om Bono kunne være en kristen, når han sang dette. Er det ikke sådan, at når du bliver en kristen, finder du meningen med livet? Er det ikke da, at alt falder på plads, og du har fundet det, du har ledt efter? Nu ved jeg, at Bono udtrykker den dybe og frigørende sandhed om kristenlivet. Det handler om at være på vejen, ikke om at være kommet frem.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Troen på Gud er min forvisning, mit store håb her i livet

Troen på Gud er min forvisning, mit store håb her i livet Navn: Pia (opdigtet) Alder: 51 By: København Børn: En pige på 18 og en dreng på 12 Job: Er uddannet korrespondent og arbejder med administrativ sagsbehandling i en offentlig virksomhed Beskrivelse: Pia

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere