ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE BUDGET15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE BUDGET15"

Transkript

1 MED PLADS TIL ALLE BUDGET15

2 ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København er også en storby med hjemløse, udsatte grupper og københavnere uden arbejde. Samtidig betyder Københavns popularitet, at nye borgere hvert år flytter til byen. Derfor skal vi skabe plads til flere. FLERE ALMENE BOLIGER København vokser. Unge strømmer til byen, og børnefamilier bliver boende. Derfor skal der bygges flere boliger, som alle har råd til. Vi sætter 235 mio. kr. af til en boligpakke i perioden , som sikrer 1315 nye almene boliger, herunder basisboliger og seniorboligfællesskaber samt 625 ungdomsboliger. Herudover kommer der ungdomsboliger på Sølund. BEDRE FOLKESKOLER Med budget 15 afsætter vi 1,27 mia. kr. i anlæg til skoler. Midlerne går bl.a. til en ny skole på Islands Brygge, til at udbygge Bellahøj Skole og Oehlenschlægersgades Skole, til at helhedsrenovere fem skoler og færdigrenovere tre skoler. På den måde understøtter også de fysiske rammer de københavnske børns indlæring. UDVALGTE INITIATIVER I BYEN MED BUDGET 15 Bellahøj Skole udvides og helhedsrenoveres Skybrudssikring Skt. Kjelds Plads Kildevældsskolen helhedsrenoveres BISPEBJERG ØSTERBRO BRØNSHØJ-HUSUM Løbebane ved Østerbro Stadion Skolen på Strandboulevarden Byrum ved Den Frie Udstilling NØRREBRO Frederiksgård Skole Helhedsrenoveres VANLØSE Det fremtidige Sølund Amager Skibakke INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN Byrum Litauens Plads Byrum Herman Bangs Plads Løft til Folehaven AMAGER VEST Udearealer ved Sundbyøster Skole Amagerbrogade Oehlenschlægersgades Skole udvides og helhedsrenoveres Ny skole Artillerivej AMAGER ØST VESTERBRO /KONGENS ENGHAVE VALBY Helhedsplan Urbanplanen NØGLETAL FOR BUDGET 15 Vi investerer 2,3 mia. kr. i denne aftale. Det samlede anlægsbudget i perioden er på 11,1 mia. kr. Det skaber ca nye arbejdspladser. Vi effektiviserer og får dermed råd til service for yderligere 335 mio. kr. Vi afdrager fortidens gæld med 202 mio. kr. og har i perioden afdraget 2,1 mia. kr. København er dermed en af de kommuner, der har den laveste gæld i landet. Skatten er uændret på 23,8 % én af landets laveste Vi nedsætter byggesagsgebyrerne for i alt 42,4 mio. kr. ALLE SKAL MED Vi støtter op om de københavnere, der har brug for hjælp og styrker derfor den sociale indsats med 243,5 mio. kr. FLERE JOB OG BEDRE FORHOLD FOR ERHVERVSLIVET København er Danmarks vækstmotor og skal fortsat være et godt sted at drive forretning for det er virksomhederne, der skaber grundlaget for vores velfærd. I 2015 halverer vi byggesagsgebyrerne og opretter Københavns Erhvervshus. I budget 15 afsætter vi 111,4 mio. kr. til erhvervsinitiativer og nedsætter byggesagsgebyrerne med 42,4 mio. kr. EN GRØN BY Befolkningsvæksten stiller store krav til byens infrastruktur. Vi sætter 75 mio. kr. af til en cykelpakke med bl.a. bedre cykelparkering og nye og bredere cykelstier. Samtidig forbedrer vi fremkommeligheden i byen og forholdene for den kollektive trafik. Vi fortsætter også fremtidssikringen af byen mod skybrud. EFFEKTIVISERING OG VELFÆRD Vi omprioriterer 335 mio. kr. i 2015 og kan dermed tilbyde det samme serviceniveau i København uden skattestigninger også for alle de nye københavnere. I alt har vi omprioriteret 1,6 mia. kr. til kernevelfærd siden 2010.

3 MED BOLIGER TIL ALLE Når København vokser med indbyggere om året, bliver der pres på boligmarkedet og på boligpriserne. København skal ikke kun være for de få, der har råd til de dyre lejligheder. Der skal være plads til alle, og der skal skabes bedre sammenhæng mellem nye kvarterer og ældre byområder. Derfor skal der bygges flere almene boliger, så de også i fremtiden udgør 20 pct. af boligerne i København. 17 % flere eller moderniserede boliger på socialområdet siden NYE ALMENE FAMILIEBOLIGER Der er brug for flere gode almene boliger, hvor huslejen holdes på et niveau, så alle kan være med. Med budget 15 afsætter vi 235 mio. kr. til en ny boligpakke herunder ca. 690 nye almene familieboliger og seniorboligfællesskaber. 625 NYE ALMENE UNGDOMSBOLIGER Unge strømmer til København. Derfor har Københavns Kommune igen sat gang NYE ALMENE FAMILIE OG UNGDOMSBOLIGER PÅ VEJ Akkummuleret. i byggeriet af nye ungdomsboliger. Samtidig bygger vi ældreboliger om til den unge generation. I 2015 sikrer vi med boligpakken op til 625 nye ungdomsboliger. Herudover er der afsat 16,3 mio. kr. til at etablere permanente almene ungdomsboliger på Sølund. ALMENE FAMILIEBOLIGER ALMENE UNGDOMSBOLIGER 20 NYE BOLIGER TIL HANDICAPPEDE I København skal der være plads til københavnere med behov for en særlig bolig. Vi sikrer, at 20 af ungdomsboligerne, der etableres på Sølund, tilpasses til københavnere med Aspergers syndrom. NYE INNOVATIVE BOLIGER TIL UDVIKLINGSHÆMMEDE Landsforeningen LEV og Københavns Kommune arbejder sammen om et boligprojekt, der forbedrer standarden for botilbud til unge udviklingshæmmede københavnere. ALLE OMRÅDER SKAL MED København skal hænge sammen. Derfor skal der bygges bro mellem nye og gamle, ressourcestærke og udsatte bykvarterer. I 2015 revitaliseres bl.a. den populære Remiseparken i Urbanplanen på Amager som en del af helhedsplanen, så den fortsat kan tiltrække københavnere fra hele byen KOLONIHAVER Frem mod 2024 kan københavnerne leje de kommunale kolonihaver til en husleje, der stort set svarer til lejen i Overførsel Overførsel

4 MED STÆRKE SKOLER En stærk folkeskole er fundamentet for Københavns fremtid. Derfor skal vi sikre, at der er gode skoler til de mange nye københavnerbørn. Siden 2010 har vi oprettet 22 nye skolespor men der er behov for flere. Derfor etablerer vi en helt ny skole på Islands Brygge, udvider to andre skoler og fortsætter arbejdet med at helhedsrenovere, så elever og lærere får det bedste miljø at lære i. 7,9 mia. kr. brugt på anlæg på børne- og ungeområdet siden NY SKOLE TIL 840 ELEVER PÅ ISLANDS BRYGGE På Artillerivej på Islands Brygge opføres en ny tresporet skole med plads til 840 elever herunder fritidspladser. Der afsættes 450,9 mio. kr. til skolen. PLADS TIL 560 FLERE ELEVER På Bellahøj Skole og Oehlenschlægersgades Skole etableres et ekstra skolespor. Der sættes 273,8 mio. kr. af til de to skolespor og 224 fritidspladser. 33 AF BYENS SKOLER I TOP STAND Københavns Kommune har de senere år afsat knap 2 mia. kr. i gode fysiske rammer for læring på københavnske folkeskoler. Men der er fortsat behov for at renovere for 2,5 mia. kr. Vi afsætter nu 441,1 mio. kr. til at helhedsrenovere Kildevældskolen, Oehlenschlægersgades Skole, Bellahøj Skole, Frederiksgård Skole og skolen på Strandboulvarden, så i alt 33 af byens skoler bliver helhedsrenoveret. Samtidig færdigrenoverer vi Engskolen, Ellebjerg Skole og Højdevangen Skole. EN SUCCESFULD FOLKESKOLEREFORM Med den nye folkeskolereform får Københavns folkeskole i disse år et markant løft. For at sikre at reformen bliver en succes, investerer vi 17,3 mio. kr. i arbejdspladser til lærerne på de sidste skoler, der mangler. KOMPETENCEUDVIKLING AF SKOLELÆRERE Med folkeskolereformen blev det et lovkrav, at alle lærere skal have linjefagskompetencer i deres undervisningsfag fra Vi afsætter midler til kompetenceudvikling af lærerne. FREMTIDENS FRITIDSTILBUD Folkeskolereformen betyder også forandringer for fritidslivet. Der afsættes 177,3 mio. kr. til at påbegynde arbejdet med tilpasning af fritidstilbud. SKOLEMAD PÅ ALLE SKOLER Uden mad og drikke er det svært at lære nyt. Vi udvider antallet af skoler med madordningen EAT til Sølvgades Skole og Kildevældsskolen. Dermed vil alle skoler, der ønsker det, have skolemad NYE SKOLEPLADSER I KØBENHAVN SIDEN FERIEKOLONIER Feriekolonierne hos Københavns Lærerforening er populære blandt Københavns børn. Derfor udvider vi ordningen og afsætter 2 mio. kr. årligt til flere pladser og til lærerhonorar SIKRE SKOLEVEJE Der afsættes 10 mio. kr. til trygge og sikre skoleveje og nærmiljøer omkring Københavns folkeskoler

5 HVOR ALLE SKAL MED København skal være en by for alle, også dem med færre ressourcer. Byens hjemløse, stofmisbrugere og udsatte skal kunne leve et værdigt liv i København og få tidlig hjælp til at komme ud af problemerne. HJÆLP TIL HJEMLØSE De senere år er der kommet flere hjemløse, heriblandt unge hjemløse i København. Det er ikke værdigt. Derfor afsætter vi 39,3 mio. kr. til at etablere 20 ekstra boliger med en social- og udviklingsorienteret indsats. Der afsættes desuden en særpulje til udsatte hjemløse, og vi fortsætter med den opsøgende sundhedsbehandling. MERE OG TIDLIGERE HJÆLP TIL UDSATTE BØRN OG UNGE En tidlig og forebyggende indsats skal sikre, at børn og unge med sociale problemer får hjælp til at få et godt liv med uddannelse, job og fast bolig. Vi afsætter 49,2 mio. kr. i hele perioden til at yde massiv hjælp så tidligt som muligt. DØGNÅBENT I STOFINDTAGELSESRUM Stofindtagelsesrum redder liv, giver bedre mulighed for at tilbyde behandling til stofmisbrugerne og skaber tryghed i lokalområdet. Vi holder Skyen åben døgnet rundt. SOCIALRÅDGIVERE PÅ SKOLER Vi afsætter 50,8 mio. kr. i perioden til at videreføre den succesfulde ordning med socialrådgivere på skoler. MINDRE MISBRUG PÅ UNGDOMSUDDANNELSER På ungdomsuddannelserne har for mange sårbare unge misbrugsproblemer eller psykiske problemer, der gør det svært at 28% fald i antal anmeldelser af vold, tyveri og indbrud fra 2009 til gennemføre en uddannelse. Vi afsætter 26,1 mio. kr. i til mere rådgivning og behandling. LEDSAGELSE AF HANDICAP- PEDE ELLER SINDSLIDENDE Københavnere med handicap eller sindslidelser skal have mulighed for at få dækket deres udgifter til at tage en ledsager med på rejser og ophold. Vi afsætter 5,5 mio. kr. til ledsagerudgifter i ØGET STØTTE TIL KØBEN- HAVNERE MED HANDICAP Vi afsætter 20,8 mio. kr. i perioden, så handicappede på botilbud får den støtte og pleje, som de har brug for. HJEMLØSE I KØBENHAVN Udvikling fra 2009 til HJEMLØSE STØTTE TIL KØBENHAVNERE MED SINDSLIDELSE Vi afsætter 23,2 mio. kr. i hele perioden til at støtte københavnere med sindslidelser med bl.a. socialpædagogisk hjælp i egen bolig, når de udskrives fra psykiatrien samt nye botilbudspladser. SIKKER BY Vi afsætter i alt 55,1 mio. kr. til Sikker Byaktiviteter, bl.a. til at identificere utrygge steder i byen, til akutpulje til bl.a. SSP+, til Ny Start for kriminalitetstruede unge, til indsats mod ekstremisme og radikalisering blandt unge, til mentorindsatsen for børn i udsatte byområder og til undersøgelse af borgertryghed Kilde: SFI

6 MED JOB OG VÆKST København er Danmarks vækstmotor, men væksten er ikke stor nok sammenlignet med andre storbyer som Stockholm og Hamborg, og der er større ledighed blandt københavnerne end i resten af landet. Frem mod 2020 skal København have en vækst på 5 pct. årligt i BNP og skabe nye private arbejdspladser. Derfor styrker vi Københavns erhvervsliv med en mere effektiv erhvervsservice, færre gebyrer og bedre muligheder for innovation nye job med budget15. KØBENHAVNS ERHVERVSHUS Som følge af Københavns Kommunes nye erhvervs- og vækstpolitik styrker vi én indgang for erhvervslivet og etablerer Københavns Erhvervshus for københavnske virksomheder og for virksomheder, som vil flytte hertil. Erhvervshuset samler en række virksomhedsrettede services på én adresse og med én indgang, som gør det nemt for virksomheder at komme i kontakt med kommunen og få samlet vejledning. BYGGESAGSGEBYRER HALVERES Byggesagsgebyrerne i Københavns Kommune er blandt de højeste i landet, og det påvirker erhvervslivet, når virksomheder skal bygge nyt. Vi halverer gebyrerne for at stimulere væksten i København. Det koster med 42,4 mio. kr. TÆTTERE DIALOG MED ERHVERVSLIVET Vi sikrer en tættere dialog med erhvervslivet, styrker arbejdet med virksomhedsklynger, understøtter innovative indkøb samt udarbejder et årligt erhvervsbarometer, som tager temperaturen på erhvervs- og vækstudviklingen. INNOVATION OG INTERNATIONALISERING Hovedstadsregionen skal tiltrække flere internationale virksomheder, investeringer og medarbejdere. Derfor støtter vi bl.a. Grøn Vækst-klyngen, CLEAN, et øget samarbejde med Hamborg og Beijing og flere flyruter til Københavns Lufthavn. KREATIV VÆKSTPAKKE 2015 Kreative erhverv udgør 12 pct. af den private beskæftigelse i Københavns Kommune. Vi styrker Københavns position som kreativ storby med støtte til bl.a. modeugen, Copenhagen Film Fund og Copenhagen Cooking. BESKÆFTIGELSE I KØBENHAVN OG DANMARK Indeks 100 = KØBENHAVN HELE LANDET NY TURISTINFORMATION For at tiltrække flere turister til København afsættes der 6,6 mio. kr. årligt til en helt ny sammenhængende og effektiv turistinformation. 162 EKSTRA PRAKTIKPLADSER For mange unge københavnere står uden en praktikplads og langt fra alle har mulighed for at færdiggøre deres uddannelse i skolepraktik. Kommunens forvaltninger og kommunale selskaber opretter 162 praktikpladser i 2015, så vi fastholder det høje niveau fra FLERE VIRKSOMHEDSPLADSER Vi afsætter 4 mio. kr. til virksomhedskonsulenter, der skal skaffe flere private virksomhedspladser. Kilde: Danmarks Statestik

7 ET KØBENHAVN DER ER GRØNT København er Europas grønne hovedstad og kendt for sine cykler og rene vand. De mange mennesker i byen betyder også trængsel. I disse år retter vi op på fortidens manglende vedligehold og ændrer byen med nye cykelstier, intelligente trafikløsninger og bedre offentlig transport, og vi fortsætter med at fremtidssikre mod skybrud. 392 mio. kr. til cyklister siden Med budget 15 bygger vi 4,4 km cykelsti. 75 MIO. KR.TIL BYENS CYKLISTER Vi styrker København som cykelby med bl.a. nye og bredere cykelstier, optimerede trafikkrydsløsninger og bedre cykelparkering. AMAGERBROGADE Vi fortsætter arbejdet med Amagerbrogade ved at etablere et mere attraktivt butiksmiljø, flere gadetræer og bedre opholdsmuligheder. Med budget 15 afsætter vi 33,1 mio. kr. FREMKOMMELIGHED OG ET LØFT TIL VEJENE For at skabe bedre fremkommelighed på veje, cykelstier og fortove investerer vi i bl.a. intelligente trafiksystemer og en trafikcentral, der skal forbedre trafikafvik- lingen i myldretiden. Vi afsætter også 34,2 mio. kr. til helhedsgenopretning af vejen Folehaven. BEDRE BYRUM Vi opgraderer en række byrum, så de bliver mere attraktive. Herman Bangs Plads bliver grønnere og får egen nærgenbrugsstation, Litauens Plads får bedre idrætsfaciliteter og Den Frie Udstilling får nyt byrum. Vi afsætter også midler til at færdiggøre pladser ved de nye metrostationer. SKYBRUDSSIKRING AF BYEN (KLIMATILPASNINGSPROJEKTER) Gennemført eller igangsat af Københavns Kommune eller HOFOR Ved Eltham Lyngbyvej Skt. Kjelds Plads Ved WHO Østerbro Tunnel BISPEBJERG BRØNSHØJ-HUSUM ØSTERBRO Gl. Kalkbrænderi Vej/ Nordhavn Bassin Grønningen Bredgade/Esplanaden Højbro Plads Ved Stranden Toldbodgade NØRREBRO Tåsinge Plads VANLØSE INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN Skt. Annæ Plads Nationalbanken Ny Kongensgade Holmens Kirke VALBY Kulbanevej VESTERBRO /KONGENS ENGHAVE AMAGER ØST AMAGER VEST PARKERING Når vi anlægger cykelstier eller andre anlægsprojekter, er vi indimellem nødt til at nedlægge parkeringspladser. Vi afsætter 10 mio. kr. til at etablere nye p-pladser. BUSPAKKE Busbetjeningen styrkes bl.a. ved at gøre udvalgte busruter mere attraktive for ældre, ved at opgradere linje 18 til A-bus (8A) og omlægge linje 12, så den igen kører ad Sallingvej. Vi sikrer bedre busbetjening af krydstogtterminalen i Nordhavn. Vi sætter også partikelfiltre i busserne, så der bliver renere luft i København. SKYBRUDSSIKRING Vi fortsætter udviklingen af Skt. Kjelds Plads som en del af Klimakvarterprojektet, og vi etablerer partnerskaber med private grundejerforeninger og HOFOR. Med budget 15 afsætter vi 36,6 mio. kr. DØGNBEMANDET METROTILSYN Der afsættes 5,6 mio. i både 2015 og 2016 til at videreføre døgnbemandet miljøtilsyn med metrobyggeriet. Kornblomstparken Harestrup Å Nødoverløb langs havnen

8 DER ER SUNDT Der er mange muligheder for at leve et sundt liv i København. Men københavnere lever generelt kortere end danskere i resten af landet og i nogle københavnske bydele lever man i kortere tid end i andre. Vi vil give alle københavnere de bedste muligheder for at leve et langt, sundt og godt liv. Derfor sætter vi ind med mere forebyggelse - og mere støtte til ældre, så livskvaliteten bevares til det sidste. Middellevetiden stiger i Kbh, men er 2,1 år kortere end i resten af landet. 82,5 80,0 SUNDHEDSPAKKE 3.0 Med økonomiaftalen for 2015 mellem Regeringen og KL blev der afsat samlet 350 mio. til det kommunale sundhedsområde med henblik på at løfte den patientrettede forebyggelse herunder reducere forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Vi sætter derfor ind med 22,1 mio. kr. i 2015 stigende til 22,7 mio. kr. i 2018 og frem. Med sundhedspakken intensiveres den rehabiliterende pleje og træning. Derudover øges kapaciteten med 11 pladser. MENTAL SUNDHED I sundhedshusene bliver det muligt for stressramte at få hjælp til at håndtere og forebygge stress. ÆLDREPAKKE 2015 Med finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af ældreområdet i kommunerne. I 2015 bruger Københavns Kommune midlerne i ældrepuljen på en række indsatser, der har til formål at højne livskvaliteten for byens ældre borgere. Vi vil bekæmpe ensomhed blandt ældre gennem partnerskaber med frivillige organisationer. Og vi fortsætter med at udvikle og bruge moderne MIDDELLEVETIDEN STIGER I ALLE BYDELE 2009: :2010 teknologi, som støtter de ældre i at bevare et så selvstændigt, trygt og aktivt liv som muligt. En særskilt indsats skal sikre københavnere med demens et trygt og sikkert liv. EKSTRA TID TIL AKTIVITETER Vi overfører succesen med Københavnerklippekortet til de ældre på plejehjemmene. Med klippekortet har de svageste hjemmeboende ældre fået ekstra individuel og valgfri hjælp. Det får de ældre på plejehjemmene nu også fra TYPE 2-DIABETES Flere og flere københavnere rammes af type 2-diabetes, og der er behov for at opspore og behandle endnu tidligere. Derfor vil København udvikle et målrettet tilbud i forhold til særligt sårbare målgrupper. DET FREMTIDIGE SØLUND Det utidssvarende plejehjem Sølund rives ned, og der opføres et nyt og moderne byggeri med 70 pct. ældreboliger og 30 pct. ungdomsboliger. Heraf målrettes 20 ungdomsboliger unge med Aspergers syndrom. 77,5 75,0 72,5 Indre By Østerbro Nørrebro Vesterbro/ Kgs. Enghave Valby Vanløse Brønshøj- Husum Bispebjerg Amager Øst Amager Vest

9 DER ER AKTIVT Et aktivt liv giver livskvalitet og skaber relationer mellem unge og ældre, mellem høj og lav om det er musik, sport eller en tur på bibliotekerne. Idræts- og kulturtilbud skal være attraktive, og alle skal have mulighed for at bruge dem. 200 mio. kr. til genopretning af idrætsfaciliteter fra 2010 til EN STORBY MED EVENTS OG FESTIVALER Vi øger støtten til events og festivaler med i alt 51,6 mio. kr. i for at profilere København internationalt. Det gavner både turismen og investeringer i byen. KØBENHAVNS MUSEUM FLYTTER OG FORBEDRES Københavns Museum får nye og bedre rammer i Stormgade i museumskvarteret tæt på Nationalmuseet. VM I ISHOCKEY VM i ishockey skal afholdes i København i Vi afsætter 5 mio. kr. til at afholde begivenheden. af slutrunden. KOMMENDE KULTUR- OG FRITIDSPROJEKTER Weekendåbent i svømmehal 7-mandsbaner Tingbjerg Idrætspark Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus Energicenter Voldparken Brønshøj Bibliotek udvides inkl. Borgerservice KVIK Kunstgræsbane FIX Svømmehal Bedre omklædning Skøjtebane Genforeningspladsen BRØNSHØJ-HUSUM VANLØSE Nyt bibliotek/ teatersal Ny idrætshal Lundehusskolen BISPEBJERG Klubhus Mimersparken Mobil sauna Islands Brygge SKIBAKKE PÅ AMAGER Med budget 15 afsætter vi godt 30 mio. kr. i lån til et nyt unikt rekreativt område for københavnerne med sine 85 meter bliver Amager Bakke ved Amager Ressource Center til Københavns største bjerg. FERIECAMP FerieCamp forlænges, så børn og unge fra seks udsatte boligområder fortsat kan deltage i en lang række aktiviteter i skoleferierne. UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER PÅ IDRÆTSANLÆG Byens mange idrætsanlæg skal udnyttes 7-mandsbaner Ryparkens Idrætsanlæg NØRREBRO Kulturcenter Kildevældsskolen Forprojektering Skøjtehal Østerbro ØSTERBRO INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN Løbebane ved Østerbro Stadion AMAGER ØST BUDGET15 TIDLIGERE AFTALER Amager Skibakke 7-mandsbane Holmens Idrætsanlæg Multiaktivitetsareal Sundby Boldklub bedre. Der er siden 2010 afsat 4 mio. kr. årligt til at udvide åbningstiderne for fritidsbrugerne på udvalgte skolers idrætsfaciliteter. I 2015 videreføres ordningen. Vi åbner også Tingbjerg svømmehal i weekenden. SKØJTEHAL PÅ ØSTERBRO Vi sætter midler af til at planlægge en permanent skøjtehal på Østebro. DAGHØJSKOLER Vi viderefører tilskuddet til daghøjskoler, så Københavns unge også fremover kan få glæde af de mange tilbud. FORDOBLING AF KLUBHUSPULJEN Klubhuspuljen støtter hvert år nybyggeri og renovering af klubhuse og foreningslokaler i København. Mange huse og lokaler trænger til et løft, derfor fordobles puljen, der skal dække bl.a. nye omklædningsrum i Bavnehøjhallen. LØBEBANE PÅ ØSTERBRO Vi imødekommer behovet for atletikfaciliteter og anlægger en midlertidig løbebane ved siden af Østerbro Stadion. MONTMARTRE Vi støtter Jazzhuset Montmartre med 0,7 mio. kr. i 2015 og Bavnehøjhallen Nye omklædningsrum VALBY VESTERBRO /KONGENS ENGHAVE AMAGER VEST BRØNSHØJ BIBLIOTEK UDVIDES Biblioteket får mere plads og udvides med en Borgerservice KVIK. Ombygning af Club Danmark Hallen Kunstgræsbane Flytning af klubhus Valby Idrætspark Skøjtehal Ørestaden 11-mandsbane Lethal Sundby Idrætspark Lethal Ørestad City

Et København med plads til alle Budget15

Et København med plads til alle Budget15 med plads til alle 15 Et København med plads til alle København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2015

KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 1 INDHOLD INDLEDNING Budget 15 et København med plads til alle... 3 UDVALGENES BEVILLINGER Revisionsudvalget... 12 Borgerrådgiveren... 15 Beredskabskommissionen... 17

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

1. Indledning... 6 2. Børn og unge... 7 Skoler øget kapacitet... 7 Skoleombygning til brug for forberedelsespladser... 7 Fremtidens fritidstilbud...

1. Indledning... 6 2. Børn og unge... 7 Skoler øget kapacitet... 7 Skoleombygning til brug for forberedelsespladser... 7 Fremtidens fritidstilbud... 1. Indledning... 6 2. Børn og unge... 7 Skoler øget kapacitet... 7 Skoleombygning til brug for forberedelsespladser... 7 Fremtidens fritidstilbud... 7 Udearealer på Sundbyøster Skole... 8 Genhusning af

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet.

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget samt lokaludvalg Oversigt over kultur- og fritidsforslag i bydelsplanerne Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Den sammenhængende by

Den sammenhængende by Den sammenhængende by Anne Skovbro // Direktør, Økonomiforvaltningen Indhold Første resultater af bosætningsanalyser (færdig oktober) Den sammenhængende by Indspil til Budget 2014 Tendenser, befolkningsudvikling

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

[ ] AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET

[ ] AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET KØBENHAVN I VÆKST København er en af verdens bedste storbyer at leve og bo

Læs mere

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder)

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder) Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august 2013 (Det talte ord gælder) København er sprængfyldt af muligheder. Muligheder for at smage på verden i Copenhagen Cooking. Se etableret og undergrundens

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014

Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014 Finansiering Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat 628,6 229,9 588,0 819,3 0,0 2265,8 0,0 Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 231,5 428,7 614,1 325,5 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog

Læs mere

VÆKST, VELFÆRD OG HVERDAG I HOVEDSTADEN

VÆKST, VELFÆRD OG HVERDAG I HOVEDSTADEN VÆKST, VELFÆRD OG HVERDAG I HOVEDSTADEN FOKUS: ØKONOMI Vi skal have både vækst og velfærd i hovedstaden, og vi skal sikre de københavnere, der kommer flere og flere af, et godt hverdagsliv. Vi skaber rammerne

Læs mere

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Direktion Administrerende direktør Mette Touborg Direktør Thomas Jakobsen Direktør Anders Bager Jensen Amager Kultur Chef: Bjarne Fey Sundby Idrætspark

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen EAN nummer 5798009374301 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 30. august 2017 Sagsnr. 2017-0302298 Dokumentnr. 2017-0302298-1 Socioøkonomi (ESCS) fordelt på folke- og

Læs mere

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker

Læs mere

Kontraktforpl igtet (sæt X)

Kontraktforpl igtet (sæt X) Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE

KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE KORT FORTALT Med budget 2016 sætter vi fokus på kernevelfærd. Vi sikrer velfærd til byens børn, de psykisk sårbare og unge på kanten

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler.

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Uddannelses- og Ungdomsudvalget 16-11-2005 Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Ungdoms- og Voksenområdet Skolens navn Skolens svar 1. Metropolitanskolen Skolen oplever, at nogle

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder:

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder: Budgettale 2016/ Ninna Thomsen SF [Det talte ord gælder] [Intro] De sidste par år har omdrejningspunktet for mange af budgettalerne været det fede København. Det har været en hyldest til det København,

Læs mere

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. 1 Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. I Venstre går vi åbent og optimistisk ind til forhandlingerne, så lad os begynde med de gode nyheder. Det er med glæde og stolthed, at jeg står

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer Velfærd gennem vækst Budgettet for 2015 afspejler en kommune, der så småt ser solen på den anden side af den økonomiske krises uvejr. Kursen med stram økonomistyring holdes, og der investeres målrettet

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 28-11-2013 Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Sagsnr. 2013-0225944 Dokumentnr. 2013-0225944-9

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284 1 Er du... Dreng 46% 132 Pige 54% 152 100% 284 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal Er du... Dreng 49% 179 Pige 51% 186 100% 365 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0% 0 Den

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201 1 Er du... Dreng 51% 102 Pige 49% 99 100% 201 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. For de 5 områder er der endvidere angivet, hvem der er Områdetillidsrepræsentant (OTR). Udover

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 Børne- og Ungdomsudvalget behandlede

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret 2015-16 Fakta vedr. uddannelsesparathedsvurderingen

Læs mere

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

KØBENHAVN EN BY FOR ALLE

KØBENHAVN EN BY FOR ALLE KØBENHAVN EN BY FOR ALLE KØBENHAVN EN BY FOR ALLE KORT FORTALT En by med plads til børn, bevægelse og boliger til både unge og flygtninge. Med budget 1 kommer endnu 10 nye skoler i fysisk topform, og børnehaverne

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Til BUU Udvikling i lærernes for kalenderår 2014 til 2015 Siden implementeringen af folkeskolereformen har forvaltningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

VELFÆRD TIL EN BY DER VOKSER

VELFÆRD TIL EN BY DER VOKSER VELFÆRD TIL EN BY DER VOKSER M e d b u d g e t 2 0 1 8 i n v e s t e r e s f o r i a l t 5 m i a. k r. D e r a f s æ t e s 8 9, 9 m i o. k r. t i l i n v e s t e r i n g e r i n y e, e f e k t i v e v

Læs mere

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Vedr. områdeinddeling 1. marts 2014 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. Det vil fortsat være muligt at invitere et andet/andre bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012.

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale 15-03-2012 Kære Skoleleder Du skal hvert år udmønte 4.200 kr. (31/3 2000-niveau) svarende til p.t. 5.329,40 kr. i lokal løn pr. fuldtidsansat

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

(Det talte ord gælder) Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget

(Det talte ord gælder) Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget (Det talte ord gælder) Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2017 1. september 2016 København vokser. Antallet af københavnere stiger. Nye bydele

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450 1 Er du... Dreng 55% 248 Pige 45% 202 100% 450 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221 1 Er du... Dreng 48% 107 Pige 52% 114 100% 221 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233 1 Er du... Dreng 52% 121 Pige 48% 112 100% 233 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Pixiudgave BYDELSPLAN FOR VANLØSE 2013

Pixiudgave BYDELSPLAN FOR VANLØSE 2013 Pixiudgave BYDELSPLAN FOR VANLØSE 2013 PROCES OG TIDSPLAN FOR BYDELSPLANEN Vanløse påbegyndte som alle andre lokaludvalg i Københavns Kommune arbejdet med at udarbejde en bydelsplan for bydelen i foråret

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367 1 Er du... Dreng 54% 197 Pige 46% 170 100% 367 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere