Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø."

Transkript

1 Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013

2 Indholdfortegnelse 1 Indledning Kundens IT-miljø - Løsningen Klienter Operativsystem Browser Fysiske Enheder Kontorapplikationer Backend systemer Operativsystem Identity Provider & Access Management ESDH-system Økonomisystem Print Kundens IT-miljø Løsningens Selvbetjening Klienter Operativsystemer Browsere Fysiske enheder...7 Side 2 af 7

3 1 Indledning Kommunernes Ydelsessystem (Løsningen) udrulles efter planen i perioden Q4/2015 og frem til Q2/2017, hvorefter alle 98 kommuner vil være i gang. Når Løsningen bliver idriftsat vil det for den brugervendte dels vedkommende foregå i 98 forskellige IT-miljøer, mens dets centrale del forventes afviklet hos én driftsleverandør. Dette dokument beskriver de dele af kundens IT-miljø, der vil have betydning for afviklingen af Løsningen. Dokumentets beskrivelse af IT-miljøet er ikke en as-is afdækning, men beskriver IT-miljøet som kunden forventer det ser ud fra Q4/2015. Dokumentet anvendes til at kravstille, hvad en ny løsning skal understøtte/understøttes af, af software og infrastruktur. Der tages ikke højde for, hvilken løsning der ønskes implementeret, men blot de rammer, som en løsning vil indgå i. IT-miljøet er beskrevet med udgangspunkt i et survey foretaget i april 2013 omkring kommunernes IT-miljø, samt i betragtninger om hvilke versioner af software der forventes at være aktive ved idriftsættelse af Løsningen. Alle detaljer og specifikke løsninger er ikke afdækket, men dokumentet vil give et indtryk af, hvad der kan forventes. 2 Kundens IT-miljø For samtlige af nedenstående emner, er der listet elementer i kundens fremtidige IT-miljø. En ny løsning skal kunne afvikles indenfor disse rammer, med mindre andet aftales. Såfremt rammerne er opfyldt, skal det udstyr, programmel og dokumentation, som leverandøren leverer være tilstrækkeligt til sammen med kundens IT-miljø at opfylde kravene i nærværende kontrakt. Det er en forudsætning herfor, at der ikke i kundens IT-miljø forekommer fejl, der har betydning for leverandørens opfyldelse af kravene i nærværende kontrakt. En leverandør af en ny løsning opfordres til at inddrage viden omkring teknologiernes udvikling og tilpasse sig fremtidige elementer, der med sandsynlighed yderligere vil blive en del af kundens IT-miljø og dermed kunne have indflydelse på løsningen. 2.1 Sagsbehandling Klientmiljø En klient defineres som stationær eller bærbar computer, der anvendes af én eller flere af kundens brugere. PC ens plads som det foretrukne IT-redskab er i disse år udfordret og komplementeres i stigende grad af andre enheder, bla. mobiltelefoner og tablets. Kunden forventer at brugen af sådanne mobile klienter blot vil være stigende i tiden frem mod Løsningens idriftsættelse og det er således en væsentlig parameter at forholde sig til. Markedet for mobile enheder flytter sig imidlertid meget hurtigt og det er svært at forudse præcis hvilke enheder der vil være relevante. Leverandøren skal således desuden beskrive om Løsningen kan afvikles på andre enheder end PC er, samt hvilke og herunder om Løsningen aktivt tager højde for enhedens dimensioner og designguides Operativsystem Kundens eksisterende portefølje af operativsystemer er listet i tabellen nedenfor. OS Mainstream support slutter Extended support slutter Windows XP 14/ / Windows Vista 10/ / Windows 7 13/ / Side 3 af 7

4 Som det fremgår af tabellen er ingen af kundens nuværende operativsystemer supporteret når Løsningen idriftsættes, men der kan være kommuner som til den tid stadig kører Windows 7. Kunden ønsker derfor at Løsningen som minimum skal understøtte Windows 7 og Windows 8, hvor mainstream support først slutter 9/ Kunden benytter desuden i vid udstrækning Citrix og VDI til at tilgå systemer platformsuafhængigt og løsningen skal således yderligere kunne fungere i Citrix og VDI miljøer. Leverandøren skal beskrive hvordan Løsningen kan tilgås og afvikles via Citrix og VDI herunder specifikt med Citrix klienterne Citrix Online Plugin version 12.x eller nyere og Citrix Reciever for Windows 3.4 eller nyere. Ved en ASP-løsning i Citrix, skal det være muligt at give adgang fra kommunens Citrix-servere eller VDI. Evt. brugeropsætninger skal gemmes udenfor operativsystemets brugerprofil. Løsningen kan afvikles på klienter, der anvender andre operativsystemer, såsom OS/X, Linux, eller andet. Leverandøren skal beskrive hvilke operativsystemer, der understøttes Browser For så vidt Løsningens klienter anvender eller baserer sig på web browsere skal web siderne kunne afvikles i: De nyeste to versioner af Internet Explorer defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato, dvs. i dag version 9 og 10 eller nyere. Løsningen kan afvikles i andre browsere, såsom Google Chrome, Mozilla Firefox eller andet. Leverandøren skal beskrive hvilke browsere, der understøttes Fysiske Enheder Sagsbehandlerdelen af Løsningen skal kunne fungere på følgende fysiske platforme, uafhængig af producent: PC Bærbar PC Tynde terminaler Løsningen kan afvikles på andre fysiske enheder, f.eks. tablets. Leverandøren skal beskrive hvilke andre fysiske enheder, Løsningen kan afvikles på Kontorapplikationer Kontorapplikationer er en generel betegnelse for applikationer, der anvendes til behandling af dokumenter, regneark, s og andre gængse kontorfunktioner. Kunden benytter både kontorpakker fra Microsoft (Office) og Apache Foundation (Open Office), som Løsningens dokumenter skal kunne åbnes og redigeres i. Der stilles således, jævnfør #134 i bilag 3, afsnit 5, krav til at Løsningen kan eksportere dokumenter i ODF og OOXML formaterne. I kundens IT-miljø anvendes mailklienterne Microsoft Outlook og Lotus Notes og der stilles jævnfør #124, bilag 3, afsnit 5 krav til at mails skal kunne eksporteres til - og importeres fra - disse systemer. Side 4 af 7

5 Løsningen kan understøtte brugen af andre kontor pakker, såsom Lotus, Microsoft Office til OSX, Office 365 eller andet. Leverandøren skal beskrive hvilke kontorapplikationer, der understøttes. 2.2 Backend systemer Dette afsnit dækker interne systemer hos kunden, der er med til at danne rammerne om det samlede IT-miljø, servere, infrastruktur, netværk mv Operativsystem Løsningen forventes driftet centralt, men i det omfang den på serverniveau skal interagere med kundens lokale IT-miljø f.eks. integration med kommunens backoffice systemer, gateway funktionalitet, etc. er der behov for kvalificering af kundens servermiljø. Kundens eksisterende portefølje af serveroperativsystemer er listet i tabellen nedenfor. OS Mainstream support slutter Extended support slutter Windows Server / / Windows Server / / Windows Server / / Som det fremgår af tabellen vil det alene være Windows Server 2012, der ved idriftsættelse af Løsningen vil være support på. I det omfang, det er nødvendigt for Løsningens afvikling skal den således kunne interagere med Windows Server 2012, samt Windows Server 2012 R2. Kommunerne vil typisk afvikle disse servere via VMWare, HyperV og Citrix XenApp 5.0 eller nyere, hvilket Løsningen skal kunne understøtte Identity Provider & Access Management Kundens Rammearkitektur omfatter en sikkerhedsinfrastruktur, der bla. giver mulighed for at Kundens ansatte automatisk autentificeres overfor Løsningen indirekte via sit PC logon (single-signon). For at dette vil virke kræver det dog at Kunden har installeret en SAML baseret Identity Provider. Til dette formål har kunden installeret Microsofts ADFS i minimum R2. Løsningen skal således kunne indgå i et single-signon scenarie, hvor Microsofts ADFS R2 benyttes af den enkelte kommune til fødereret autentifikation. Løsningen kan integrere med andre IDP eller IAM systemer. Leverandøren skal beskrive hvilke systemer, der understøttes ESDH-system Kunden har en række forskellige ESDH systemer installeret, der i dag i forskelligt omfang benyttes til at lagre oplysninger om sager på tværs af fagsystemer. Kundens Rammearkitektur placerer ansvaret for tværgående overblik i SAPA, men åbner for at Kunden selv kan implementere integrationer fra egne lokale ESDH systemer til Løsningen. Løsningen vil således kunne blive kaldt af følgende systemer på sine Sag- og Dokument snitflader. Acadre fra Traen edoc fra Fujitsu SBSys fra Ditmer KMD Sag fra KMD Side 5 af 7

6 Doculine fra Software Innovation ScanJour fra CSC Økonomisystem Økonomisystemer dækker over generel økonomistyring, opkrævning, udbetaling og lønstyring. Løsningen skal integrere til kundens eksisterende økonomisystemer via Kundens snitflader til økonomi som udstillet på Serviceplatformen via Kundens ØIR projekt. Kunden anvender følgende økonomisystemer: KMD Opus og Debitor fra KMD Fujitsi Prisme og Debitor fra Fujitsu ØS fra EG Løsningen kan integrere med andre økonomisystemer, såsom ØS Indsigt eller Silkeborg Løn. Leverandøren skal beskrive hvilke systemer, der understøttes Print I nogle tilfælde vil det være nødvendigt for Kunden at kunne udskrive indhold fra Løsningen på en lokalt opstillet printer i kommunen, som Løsningen skal integrere sømløst med. Kommunernes printløsninger kan være baseret på basale Windows print servere, Windows Print med et overbygningsprodukt, eller i en cloud baseret udgave. Kommunernes printløsninger vil i fremtiden i højere grad gøre det muligt at printe fra flere typer enheder, f.eks. smartphones, ipads etc. Det er kundens ønske, at integrationen til printere baseres på globale standarder, herunder PLC. Krav til print er yderligere beskrevet i Bilag 3 krav #137. Løsningen skal således give mulighed for at vælge en lokal printer og Leverandøren skal beskrive hvilke forudsætninger der er for at dette kan lade sig gøre, samt hvordan valget af printer foretages. 3 Selvbetjening Klientmiljø Løsningens Selvbetjening anvendes af brugertyper beskrevet i kontraktens Bilag 3 - Leverancebeskrivelse, kap Brugeraktører. Brugeraktørene, der anvender Løsningens Selvbetjening, er primært private personer, hvilket giver anledning til et mere varierende IT-miljø, sammenlignet med Løsningens IT-miljø. 3.1 Klienter En klient defineres som en stationær, bærbar computer eller mobil enhed (fx. smartphone eller tablet), der anvendes af en af Løsningens Selvbetjenings brugere Operativsystemer Da Løsningens Selvbetjening er webbaseret er denne i princippet platformsudafhængig. Dog skal Løsningens Selvbetjening kunne anvendes på de i kap i nærværende bilag nævnte browsere, på nedenstående platforme, såfremt browseren kan afvikles på platformen. De to nyeste versioner af Windows, defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato De to nyeste versioner af OS X, defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato De to nyeste versioner af Ubuntu Linux, defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato Side 6 af 7

7 3.1.2 Browsere Løsningens Selvbetjening skal kunne afvikles i følgende browsere: De nyeste to versioner af Internet Explorer defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato De nyeste to versioner af Apple Safari defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato De nyeste to versioner af Chrome defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato De nyeste to versioner af Firefox defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato Den nyeste version af Mobile Safari (ios) defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato Den nyeste version af Android native browser defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato Den nyeste version af Windows Phone browser defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato Fysiske enheder Det er en stor variation i skærmstørrelser og skærmopløsninger på tværs af de ovennævnte (fysiske) platforme. Løsningens Selvbetjening skal kunne fungere på følgende fysiske platforme, uafhængig af producent: PC Bærbar PC Tynde terminaler Tablet Smartphone Side 7 af 7

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (), it-arkitekt, Arkitektur og Design Side 1 af 16

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Gribvand Kravspecifikation

Gribvand Kravspecifikation Gribvand Kravspecifikation Bilag 1.2 Dette dokument er fortroligt og må kun deles og videredistribueres af Tilbudsgiver efter forudgående aftale med Gribvand. 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Baggrund og vision

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

http://digitaliser.dk/resource/559023

http://digitaliser.dk/resource/559023 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens hjemmeside: http://digitaliser.dk/resource/559023 Telefon: 3545 0000

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Region Mitjyllands IT miljø

Region Mitjyllands IT miljø Regionshuset Århus It-Udvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 5003 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 1-12-2011 Bilag 2.1 Region Mitjyllands IT miljø Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse

Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse Side 2 af 12 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Vision og mål... 3 1.3. Målgruppe... 3 2. Begreber... 4 2.1. Begrebsliste... 4 3. Opgavebeskrivelse...

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

Økonomiforvaltningen Koncernservice. It-miljøbeskrivelse. Bilag 02.1 IT-miljø (Situationsbeskrivelsen) Side 1 af 29

Økonomiforvaltningen Koncernservice. It-miljøbeskrivelse. Bilag 02.1 IT-miljø (Situationsbeskrivelsen) Side 1 af 29 It-miljøbeskrivelse Bilag 02.1 IT-miljø (Situationsbeskrivelsen) Side 1 af 29 Indledning... 4 København Kommunes IT-miljø... 4 Arbejdspladser... 4 PC-arbejdspladser... 4 Citrix-arbejdspladser... 5 Mobile

Læs mere

Fælles mail- og kalenderprojekt

Fælles mail- og kalenderprojekt Fælles mail- og kalenderprojekt Bjarne Poulsen (DJF), Peter Frost (ASB), Svend Aage Lund Mogensen (HUM), Søren Christensen (NAT), Søren Juhl (SUN), Søren Staunsager (SAM), Jens Hørlück (AU IT) Projektnavn

Læs mere

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0 Et notat for IT- og Telestyrelsen Åbne API'er 16. marts 2011 Engagement: 224223310 Version 1.0 This Report, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for

Læs mere

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) BILAG 2 IT-MILJØER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske konsekvenser

Læs mere

Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Aftale om levering af service 2013

Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Aftale om levering af service 2013 l Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Aftale om levering af service 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 2 Læsevejledning 4 2.1 Underbilag 4 3 Referencearkitektur 5 3.1 Formål 5 3.1.1 Statens

Læs mere

Teknisk beskrivelse af SmartSignatur. - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur

Teknisk beskrivelse af SmartSignatur. - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur Teknisk beskrivelse af SmartSignatur - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur Version 2.4 - marts 2015 Indhold Indledning... 3 SmartSignatur forenkler hverdagen... 3 SmartSignatur overblik...

Læs mere