Udarbejdet af IDC for IBM Uddrag af rapport:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af IDC for IBM Uddrag af rapport:"

Transkript

1 Filing Information: maj 2005, IDC #560572, Volume: 1 Omøgade 8 P.O.Box Copenhagen, Denmark P Udarbejdet af IDC for IBM Uddrag af rapport: 12 Leverandørprofiler - Det kommunale marked i forbindelse med strukturreformen Karsten Fogh Ho-Lanng Mette Søeborg Ahorlu Filing Information: maj 2005, IDC #560572, Volume: 1 Consulting Services: Market Analysis

2 TABLE OF CONTENTS Om denne analyse 1 Metode... 1 Om IDC... 2 Baggrund 3 Kommunernes tilgang til sammenlægningerne... 3 IDCs rammemodel for IT-ydelser til det kommunale marked... 5 Leverandørprofiler 7 IBM... 7 Læs mere 11 Relateret research P # IDC

3 LIST OF TABLES 1 IBM i Danmark... 7 P 2005 IDC #560572

4 LIST OF FIGURES P 1 IDCs ydelser Trinvis løsning af opgaven Rammemodel IBM, produkter og services... 8 # IDC

5 OM DENNE ANALYSE De danske kommuner står overfor velnok nogle af de største udfordringer nogensinde: Flertallet står overfor at skulle lægges sammen med en eller flere nabokommuner, mens de øvrige kan nøjes med at skulle overtage en række arbejdsopgaver fra amterne. En af de største opgaver i den forbindelse bliver fusionen af kommunernes infrastruktur, IT-systemer og arbejdsgange. Her får kommunerne i høj grad brug for assistance for at komme igennem sammenlægningen, og samtidig være i stand til at opretholde driften af kommunen og serviceringen af borgerne. Leverandørerne har naturligvis set dette, og står klar med rådgivning, løsninger, finansieringsmodeller osv. Nogle er i forvejen godt repræsenteret på kommunemarkedet, andre ser reformen som en chance for at få fodfæste. Denne IDC-analyse ser på nogle af de største løsningsleverandører på markedet. Den gennemgår deres styrker og svagheder på produktudbud, kompetencer, positionering og kundereferencer, og sammenligner dem i et Leadership Grid: IDC's vurdering af, hvem der har de største chancer for succes på det kommunale marked i forbindelse med strukturreformen. Analysen retter sig både mod kommunerne, der står overfor at skulle vælge leverandør, og mod leverandørerne, der skal positionere sig bedst muligt i konkurrencen om de store opgaver der venter forude. Analysens resultater må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse fra IDC. Foruden analysen er der udarbejdet en præsentation af resultaterne. Præsentationen afholdes af en IDC analytiker, og skal bookes seperat. Metode Analysen er udarbejdet af IDC i foråret 2005, og bygger på dels interviews med de omhandlede leverandører, dels på anvendelse af en række sekundære kilder, herunder eksisterende nordiske og europæiske IDC-analyser på området samt tidligere gennemførte IDC-surveys blandt IT-chefer på det offentlige marked. Hver leverandør er herefter beskrevet og vurderet i forhold til IDCs rammemodel for IT-ydelser til det kommunale marked, ligesom leverandørens samlede positionering og relevante kundereferencer er gennemgået. Endelig er leverandørerne sammenlignet i IDCs Leadership Grid, der er en grafisk fremstilling af det aktuelle og fremtidige styrkeforhold på markedet IDC #

6 Om IDC IDC er verdens førende leverandør af markedsanalyser og markedsstrategisk rådgivning til IT- og Telebranchen. Vi har over 775 analytikere fordelt i 55 lande over hele verden herunder 10 analytikere der fra kontorer i København, Stockholm og Helsinki udelukkende fokuser på det nordiske marked. Vores produkter omfatter både standardresearch i form af rapporter, tilpasset research for den enkelte virksomhed, rådgivning, samt støtte til virksomhedernes markedsføring i form af f.eks. uvildige whitepapers. IDC afholder desuden en række konferencer og events om aktuelle emner indenfor IT- og teleområdet. FIGUR 1 IDCs ydelser Analysis and Strategy Execution Market Research Custom Research Consulting Go-to-Market Services Conferences and Events End-to-End Solutions Business Owners Source: IDC, # IDC

7 BAGGRUND Kommunernes tilgang til sammenlægningerne Fra 271 til 99 kommuner. Det danske kommunelandskab ændres markant med den kommunale strukturreform, og ikke mindst på IT-området ligger der en stor opgave og venter. På den ene side mødes kommunerne med et ufravigeligt krav om sikker fælles drift den 1. januar På den anden side er en del af formålet med kommunalreformen, at der skal realiseres nogle servicemæssige forbedringer, samtidig med at der skal spares på de samlede kommunale budgetter. Kommunerne skal med andre ord levere mere for mindre. IDC forventer, at opgaven vil blive løst trinvist. FIGUR 2 Trinvis løsning af opgaven Fase 3 Fase 2 Fase 1 1/ / / / / Source: IDC, 2005 Første fase, der i grove træk forventes at strække sig over resten af 2005, vil primært handle om planlægning og leverandørvalg. For leverandørerne ligger de primære opgavemuligheder i denne periode i de overordnede strategiske opgaver, i form af formulering af visioner for den fremtidige kommune samt håndtering af organisations- og ledelsesmæssige udfordringer for den fremtidige kommune. Blandt de ydelser kommunerne efterspørger i denne fase er strategisk rådgivning, projektledelse og udbudsstyring. I anden fase, der i grove træk forventes at strække sig over 2006, vil kommunerne primært fokusere på den basale infrastruktur og på sammenlægning af fagapplikationerne, med henblik på sikker drift 1/ I tredje fase, der i grove træk forventes at begynde i 2007, vil kommunerne begynde at fokusere på at realisere nogle af de servicemæssige forbedringer der forventes af dem; mange vil tage fat på arkitekturdiskussioner, herunder overvejelser om implementering af en serviceorienteret arkitektur. Det er også i denne fase at vi igen vil se overvejelser om outsourcing af drift af infrastrukturen, 2005 IDC #

8 de største kommuner forventes at sende driften af fagapplikationerne i udbud, og vi vil formentlig også se de første større kontrakter med outsourcing af lønadministration, HR, indkøb osv. Kommunerne kan grundlæggende inddeles i tre hovedsegmenter: 1. Kommuner der ikke skal fusionere 2. Sammenlægning af kommuner hvor en stor kommune udvides med en række mindre omegnskommuner 3. Sammenlægning af nogenlunde jævnbyrdige kommuner Kommuner der ikke skal fusionere får tilført og skal afgive en række opgaver, men har i det store hele arbejdsro, og dermed mulighed for allerede nu at gå i gang med overvejelserne om eventuelle ændringer i IT-infrastrukturen. Dette er i virkeligheden nok den største åbning i markedet i fase et og to for andre leverandører end KMD. Sammenlægninger, hvor "storebror" udvides med en eller flere omegnskommuner vurderes at være de mest parate kommuner: Infrastrukturen samt metoder og værktøjer til at drive en stor kommune er allerede på plads. Sammenlægninger af jævnbyrdige kommuner vurderes at stå overfor en større opgave integrationsmæssigt: Der er ingen stor kommunes metoder og infrastruktur at læne sig op ad. I den sidste ende er der dog tale om en individuel vurdering fra kommune til kommune: Hvor gode har kommunalbestyrelserne været til at finde fælles fodslag? Har IT-ledelserne i de enkelte kommuner været i stand til allerede på nuværende tidspunkt at skabe overblik over opgaven og identificere brugbare genveje? Hvilke kvalifikationer besidder den nye samlede IT-afdeling? Og ikke mindst hvor mange forskellige leverandører har de gamle kommuner med sig? Først når målet om sikker drift er nået, vil kommunerne have mulighed for at tage fat på at gennemføre de arkitekturændringer der skal bane vejen for de meget omtalte serviceforbedrende og omkostningsbesparende kvantespring. Spørgsmålet er imidlertid, om den Serviceorienterede Arkitektur, SoA, der er blevet det nye mantra for såvel leverandører som kunder, er en opgave der skal løses af kommunerne, eller om den snarere er en statslig eller tværoffentlig opgave? Under alle omstændigheder bliver det mere end svært for kommunerne at etablere deres egen SoA hvis de relevante data ikke udbydes af dataejerne: Det gælder kommunernes egne data, der er afhængige af at KMD leverer data fra alle fagsystemerne i det anbefalede XMLformat, og det gælder andre offentlige datakilder som Toldskat, CPR, BBR osv. Særligt de største blandt de nye kommuner vil også være på udkig efter partnere til hel eller delvis outsourcing af IT infrastruktur og applikationer, mens fremtiden for outsourcing af selve forretningsprocessen nok går en sværere fremtid i møde, efter fiaskoen for Accenture i Københavns Kommune. 4 # IDC

9 IDCs rammemodel for IT-ydelser til det kommunale marked FIGUR 3 Rammemodel Arkitektur og design Udvikling og integration Implementering Drift Arkitektur og design Processer Ledelse, økonomistyring, sagsbehandling, udbetalinger, osv. Applikationer Økonomisystemer, fagsystemer, administrative systemer, serviceløsninger, portaler, sags- og dokumenthåndtering, osv. Infrastruktur Netværk, servere, pc er, storage, telefoni, sikkerhed, osv. Source: IDC, 2005 IDCs rammemodel for IT-ydelser til det kommunale marked består grundlæggende af tre lag, infrastruktur, applikationer og processer, der hver kan inddeles i fire faser: Arkitektur og design, udvikling og integration, implementering og drift. Infrastruktur dækker over løsningsområder den fysiske infrastruktur i kommunen, herunder netværk, servere, pc'er, storage, telefoni, sikkerhed osv. Den omfatter både løsninger i kommunen, og løsninger hvor f.eks. server- og storagekapacitet er placeret hos en hostingleverandør: Opgaverne indenfor arkitektur, udvikling, implementering og drift er således uafhængige af, hvor udstyret fysisk er placeret. I applikationslaget findes alle kommunens systemer til understøttelse af arbejdsgangene: ERP-systemer til styring af økonomi, løn, HR, indkøb, kreditorbogholderi, asset management Fagsystemer til forvaltning og sagsbehandling indenfor ejendomsområdet, forbrugsafregning, institutionsområdet, miljø, pension, sagsstyring, skat, skole, socialområdet osv. Administrative systemer, som managementsystemer, mailsystemer osv IDC #

10 Serviceløsninger, f.eks. til styring og planlægning i køkkener, rengøring osv. Portalløsninger, f.eks. webbaserede, rettet mod borgere og erhvervsliv i kommunen. Sags- og dokumenthåndteringsløsninger, f.eks. FESD eller KMD Sag. Integrationsløsninger til deling og distribution af data herunder ServiceOrienteret Arkitektur. For applikationsområdet gælder ligeledes de fire trin: Design af applikationer og dataarkitektur, udvikling af applikationerne, implementering i organisationen og det øvrige datamiljø, samt den efterfølgende drift af applikationerne. I proceslaget findes selve kommunen med dens vision, mission, organisation, strategier, mål, arbejdsgange osv. Med udgangspunkt i visionen og målene, eller med udgangspunkt i de eksisterende applikationer i kommunen, er det her kommunen køber assistance indenfor design, implementering og i nogle tilfælde også drift af processer. Det er med andre ord på dette niveau at såvel serviceforbedringerne og omkostningsreduktionerne skal realiseres støttet af de underliggende applikationsog infrastrukturlag. 6 # IDC

11 LEVERANDØRPROFILER IBM TABLE 1 IBM i Danmark Kontorer Website Lyngby, Agedrup, Allerød, Ballerup, Kolding, København, Aalborg, Århus Antal ansatte 7000 Telefon Source: IDC, 2005 IBM er Danmarks største IT-virksomhed, med aktiviteter indenfor både hardware, software og services. I de senere år har IBM vokset kraftigt, med opkøb af blandt andet PriceWaterhouseCoopers, Mærsk Data og Dmdata. Selvom IBM er blandt verdens største IT-virksomheder, er dominansen på det danske marked særlig markant, med en markedsandel på omkring 30% af IT-services markedet. IBM finder sine kunder i alle brancher, men med fokus på de største virksomheder. Mellemstore virksomheder adresseres i dag især med løsninger på infrastrukturområdet, f.eks. support og IP-telefoni IDC #

12 FIGUR 4 IBM, produkter og services Arkitektur og design Udvikling og integration Implementering Drift Arkitektur og design Processer Ledelse, økonomistyring, sagsbehandling, udbetalinger, osv. Applikationer Økonomisystemer, fagsystemer, administrative systemer, serviceløsninger, portaler, sags- og dokumenthåndtering, osv. Infrastruktur Netværk, servere, pc er, storage, telefoni, sikkerhed, osv. Rød: Dækker området. Gul: Dækker området delvist. Grå: Planlægger at dække området. Source: IDC, 2005 ÍBM er repræsenteret i alle 12 produktområder, dog kun delvist på applikationsområdet, og endnu ikke med aktuelle produkter på drift af forretningsprocesser. På infrastruktursiden tilbyder IBM design, implementering og drift af både netværk, servere, pc'er, storage, sikkerhed mv. Også IP telefoni er en del af IBMs produktportefølje, der installeres i kommunen eller tilbydes som hostede løsninger. En række af de tilbudte infrastrukturløsninger tilbydes ofte i samarbejde med en eller flere af IBMs partnere. I det hele taget er det IBMs overordnede strategi at tilbyde løsninger "On Demand" det vil groft sagt sige datakraft efter behov. På applikationsområdet udbyder IBM selv en række værktøjsapplikationer og administrative applikationer som Lotus, Rational, DB2, Websphere og Tivoli. Disse bliver anvendt af softwareudbydere og systemintegratorer til at løse opgaver indenfor f.eks. sammenlægning af eksisterende løsninger, udvikling af portaler osv. Det har i en årrække været IBMs politik at fokusere på at udvikle den middlewareteknologi, som andre kan bygge de endelige slutbrugerløsninger på. Gennem de seneste fire år har IBM således foretaget en gennemgribende omlægning af sin softwareudvikling, hvor anvendelsen af åbne standarder i komponentopbyggede produkter er det centrale. IBM Global Services IBMs egen systemintegratordel kan desuden bistå med integrationsopgaver, løsninger til dataudveksling, portalløsninger og erp-løsninger baseret på f.eks. SAP. Derimod udbyder IBM ingen fagapplikationer i konkurrence med KMD. IBMs største styrke ligger imidlertid i, at de foruden infrastruktur- og applikationsløsningerne også er i stand til at varetage rådgivningsopgaver i relation til hele fusionsprocessen fra vision til IT-strategi, fra IT-strategi til IT-arkitektur og 8 # IDC

13 videre til hvordan opgaverne løses i dagligdagen. Det er udgangspunkt for IBMs rådgivning, at kvantespring ikke kommer i form af teknologiske forbedringer: Det kommer i form af nye servicemæssige udbud, der muligvis understøttes af IT. I direkte relation til fusionsopgaven, har IBM kompetencer i såvel projektledelse, forandringsledelse og uddannelse af medarbejderne. Markedsmuligheder i forbindelse med strukturreformen IBMs forretningsmuligheder i fase 1 er både relateret til etableringen af en fælles infrastruktur, hvor man blandt andet kan supplere den eksisterende struktur med f.eks. IP-telefoni, til strategiopgaven i det omfang nogle kommuner allerede på nuværende tidspunkt vælger at bruge ressourcer på det, og på projekt- og forandringsledelse i forbindelse med integrationsprocessen. I fase 2, hvor kommunerne skal gennemføres integrationen, ligger IBMs muligheder primært i forbindelse med assistance på infrastruktursiden. De største muligheder for IBM findes imidlertid fra 2007 og frem, når kommunerne har fået etableret sikker drift. Da får de tid til at arbejde med muligheder for egentlige serviceforbedringer og effektiviseringer, områder IBM forventes at adressere med dels rådgivningsydelser, dels driftsydelser af både infrastruktur, applikationer og processer, og ikke mindst indenfor udvikling af SoA. I modsætning til flere andre spillere på markedet, forventes IBM imidlertid ikke at fokusere på at løse arkitekturopgaven hos kommunerne; i stedet vil vi se IBM rette sin indsats mod at løfte de statslige opgaver, på samme måde som de har gjort det for eksempel i forbindelse med DeMars, LetLøn og Sundhed.dk. IBM beskriver selv sine fokusområder i syv punkter: Strategikobling, der fokuserer på etablering af IT-strategien. IT-infrastruktur og netværk, der fokuserer på serverkonsolidering, anvendelse af åbne standarder og IP-telefoni. Applikationer, med fokus på vurdering, konsolidering og datastyring. Organisation, med fokus på kompetencer og opgaver i IT-organisationen Processer, med best practice baseret forbedring af IT-afdelingens arbejdsgange Projekter, med fokus på projektstyring og forandringsledelse Økonomi, der omfatter økonomisk analyse af IT-området med henblik på at identificere optimeringsmuligheder, herunder mulighed for anvendelse af f.eks. On-demand som leveranceform. Kommunale kundereferencer De fleste danske kommuner er i en eller anden form kunder hos IBM i dag men det gælder særligt køb af hardware og software. Blandt referencekunderne nævnes Odense kommune, en storageløsning til arkivering 7 kommuner på Lolland-Falster, etablering af fiberbaseret datanetværk 2005 IDC #

14 I samarbejde med KMD, etablering af fælles IT-center for Vojens, Rødding, Gram og Nørre-Rangstrup. IBM leverede hardware og medarbejderuddannelse. Vurdering af markedsposition I det samlede danske marked er der ingen tvivl om, at IBM står særdeles stærkt, både i den nuværende position og i forhold til vækstmulighederne. Foruden KMD, er IBM den udbyder der har forberedt sig bedst til markedsmulighederne i forbindelse med strukturreformen. Der er lagt mange kræfter i udvikling af værktøjer og materialer der kan støtte kommunerne ikke kun i ITsammenhæng, men også i forbindelse med de organisatoriske forandringer kommunerne står overfor. Kombinationen af teknologiske kompetencer på mange områder og management konsulent kompetencen IBMs svaghed er, at de er kendt for at have høje priser, og for primært at være en ITleverandør for de største virksomheder og organisationer. På trods af at reformen medfører flere store kommuner, er dette et punkt der skal overkommes for IBM, der dog har søgt at imødekomme dette med nye prismodeller. IDC forventer, at IBM særligt vil gøre sig gældende på udvikling af fællesoffentlig infrastruktur og i forbindelse med store kommuners outsourcing af IT-driften. 10 # IDC

15 LÆS MERE Relateret research Sweden, IT Opportunities: Vertical Markets , #SE520511M Norway, IT Opportunities: Vertical Markets , #NO520514M Finland, IT Opportunities: Vertical Markets , #FI520513M Denmark IT Opportunity: Vertical Markets 2002, #DK520306K Nordic, Quarterly Executive Service, Q1-Q4 2004, #N520401L-04L Denmark IT Services 2003 Vendor Shares and Forecast, #DK560452L Denmark software 2003 Vendor Shares and Forecast, # DK560457L Nordic Enterprise Survey 2004: Security Products are not Enough, #N660424L Outsourcing The Next Wave, #N660425L Mobility Not Just Talk, #N660426L Go Wireless - Enter the Zone, #N660427L Western European Information Technology Vertical Markets Spending, #M56L IT Decision-Making Process and Strategies in Western European Vertical Markets: An IDC Survey, #M07L 2005 IDC #

16 Synopsis Denne IDC-analyse ser på nogle af de største løsningsleverandører på markedet. Den gennemgår deres styrker og svagheder på produktudbud, kompetencer, positionering og kundereferencer, og sammenligner dem i et Leadership Grid: IDC's vurdering af, hvem der har de største chancer for succes på det kommunale marked i forbindelse med strukturreformen. Copyright Notice This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit to learn more about IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit Please contact the IDC Hotline at , ext (or ) or for information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights. Copyright 2005 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. 12 # IDC

Kundekontakt. White Paper I DETTE WHITE PAPER. Resumé. Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson. November 2013, IDC

Kundekontakt. White Paper I DETTE WHITE PAPER. Resumé. Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson. November 2013, IDC White Paper Kundekontakt Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson November 2013 I DETTE WHITE PAPER Dette Whitepaper er rettet til IT- og forretningsansvarlige i mindre virksomheder. Formålet er at give

Læs mere

For at en virksomhed skal opnå succes med UC&C løsninger, er det nødvendigt at:

For at en virksomhed skal opnå succes med UC&C løsninger, er det nødvendigt at: White Paper Samarbejde Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson November 2013 I DETTE WHITEPAPER Dette Whitepaper er rettet til IT- og forretningsansvarlige i mindre virksomheder. Formålet er at give

Læs mere

IT leverandører til den offentlige sektor i Danmark

IT leverandører til den offentlige sektor i Danmark I D C E X E C U T I V E B R I E F IT leverandører til den offentlige sektor i Danmark Marts, 2010 Udarbejdet af Per Andersen på vegne af Microsoft IDC #2010-17 Introduktion Den offentlige sektor i Danmark

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling?

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Karsten Fogh Ho-Lanng Nordisk Analysedirektør IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Cisco Expo 22. marts 2006 www.idc.com En historie om to IT-verdener Enterprise IT verdenen Netværket i går Netværket

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning

Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning Indførelsen af Ibistic-løsningen er en af de mest vellykkede itprojekter, vi har gennemført. Vi var nødt til at indføre systemet

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering. Jens Ellevang Energi Management Konsulent

Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering. Jens Ellevang Energi Management Konsulent Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering Jens Ellevang Energi Management Konsulent Emne Schneider Electric Danmark A/S - Name Date 2 Fra energidata til energi management Har du

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Coop Danmark. ServicePortal Implementering og erfaringer

Coop Danmark. ServicePortal Implementering og erfaringer Coop Danmark ServicePortal Implementering og erfaringer Julie, Peter og Lisbeth SIDE 1 Indhold Om Coop Baggrund og formål Lisbeth Projektet og erfaringer Peter Arbejdet i ServiceDesk Julie Effekt i ServiceDesk

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S HR-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Medarbejderne virksomhedens største aktiv Indhold Introduktion HR-systemer i Danmark 2011 Erfaringer

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S Fusioner - hvor svært kan det være? 2002, A-2 A/S www.a-2.dk Baggrund og formål med undersøgelsen 2 Resultatet er, at kun 30 pct. af virksomhedshandlerne skabte shareholder value, mens 31 pct. faktisk

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT?

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Christian Torp Markedsdirektør dpublic Copyright 2010 Fujitsu A/S Paradigmeskiftet for standardsystemerne I går: A B C D I morgen: A B Arbejdsproces 3 Arbejdsproces

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Effektiv ledelse i Videnportaler

Effektiv ledelse i Videnportaler Effektiv ledelse i Videnportaler Rasmus Gustavsen, System Chef @: RG@Key2Know.dk Mob. +45 6163 8229 Effektiv ledelse i Videnportaler med synlige processer målopfyldelse og resultater 1. Indledning 2.

Læs mere

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd så du optimerer processen og sparer penge Forord Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd, så du optimerer processen og sparer penge Dette whitepaper indeholder

Læs mere

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler 7. marts 2014 1 Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler Bent Myllerup, agile coach and trainer, agile42 consulting Lars Grelck, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Agilitet i rammeaftaler En innovativ løsning

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Cloud computing Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Henrik Westergaard Hansen Architect Evangelist henrikwh@microsoft.com PC Era Portal Era Online App Era Web Services

Læs mere

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Indhold Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø... 1 1. Rigspolitiets

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere