En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads."

Transkript

1 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder i psykiatrien. Dette notat bygger på svarene fra disse medlemmer. Svarprocenten i undersøgelsen var 38. Hovedkonklusioner Mere end halvdelen af de medvirkende medlemmer fra psykiatrien har inden for det sidste år været udsat for fysisk vold fra borgere på deres arbejdsplads. Skub, kast med genstande og slag er de former for vold, som flest er blevet udsat for. 3 ud af 4 medlemmer har i samme periode været udsat for trusler om vold. 3 ud af 10 har mindst en gang om ugen arbejdet alene, hvor der er risiko for vold. For de medlemmer, der arbejder i botilbud, gælder dette 4 ud af 10. En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 3 ud af 10 er helt eller delvist uenige i, at der på deres arbejdsplads er en fast praksis for, hvad man gør, hvis en borger ikke tager sin medicin og bliver til fare for andre. Næsten halvdelen af de medlemmer, der arbejder i botilbud for sindslidende, er helt eller delvist uenige i, at de og deres kolleger er tilstrækkeligt dækket med overfaldsalarmer. Medlemmerne er blevet bedt om at sammenligne situationen i dag med forholdene for to år siden. 6 ud af 10 har svaret, at andelen af borgere med meget svære sindslidelser er steget på deres arbejdsplads. En tilsvarende andel har oplyst, at der nu er flere borgere med et stofog/eller alkoholmisbrug. Og lidt under halvdelen vurderer, at der i dag er flere borgere på deres arbejdsplads, der burde være indlagt. Samtidig svarer 6 ud af 10, at der i dag er færre ansatte pr. borger på deres arbejdsplads end for to år siden. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Inge Frölich Anne Mejer Søren Olufsen

2 Vold i psykiatrien 2 Figur 1 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold fra borgere på din arbejdsplads? Antal svar: 792, heraf 325 fra behandlingspsykiatrien, 292 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 175 fra botilbud til sindslidende. Medlemmerne er blevet spurgt, om de inden for det sidste år har været udsat for fysisk vold fra borgere på deres arbejdsplads. Svarene kan ses i figur 1 ovenfor. Det fremgår, at mere end halvdelen (56 % 1 ) har været udsat for vold i løbet af perioden. For 1 procent er dette sket dagligt, og for 1 ud af 20 (5 %) er det sket ugentligt. 1 ud af 10 (11 %) har oplevet vold fra borgere en gang om måneden, og knapt 4 ud af 10 (39 %) har været udsat for fysisk vold sjældnere end hver måned. Den andel af medlemmerne, der har været udsat for fysisk vold inden for det seneste år, er forskellig på de tre hovedområder inden for psykiatrien, som ses i figur 1. Medlemmerne i behandlingspsykiatrien er mest udsatte her har 7 ud af 10 (71 %) været udsat for vold i perioden. De tilsvarende andele er 55 procent og 39 procent i henholdsvis botilbuddene og den øvrige del af socialpsykiatrien =56

3 Vold i psykiatrien 3 Figur 2 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold fra borgere på din arbejdsplads? Antal svar: 792, heraf 325 fra behandlingspsykiatrien, 292 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 175 fra botilbud til sindslidende. Figur 2 ovenfor viser medlemmernes svar på et spørgsmål om, hvorvidt de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for trusler om vold fra borgere på deres arbejdsplads. Det ses, at en fjerdedel (23 %) svarer, at de aldrig har været udsat for trusler om vold i perioden de øvrige har således mindst én gang været udsat for sådanne trusler. Knap en femtedel (18 %) har været udsat herfor mindst én gang om ugen. For en fjerdedel (23 %) er det sket hver måned, mens en tredjedel (36 %) har svaret, at det er forekommet sjældnere end hver måned. Hvad angår evt. forskelle mellem arbejdsområderne, bør figuren aflæses med en vis forsigtighed pga. den usikkerhed, svarene er forbundet med. Der er dog en sikker forskel mellem behandlingspsykiatrien og den del af socialpsykiatrien, der ikke omfatter botilbud der er således flere, der har været udsat for trusler om vold i behandlingspsykiatrien end i den nævnte del af socialpsykiatrien. Medlemmerne er også blevet spurgt, om de inden for de sidste 12 måneder i deres fritid har været udsat for fysisk vold eller trusler om vold fra borgere fra deres arbejdsplads. Kun 3 procent har svaret ja til dette spørgsmål (figur ikke vist).

4 Vold i psykiatrien 4 Figur 3 Har borgere inden for de seneste 12 måneder udsat dig for noget af følgende i forbindelse med dit arbejde? Antal svar: 789, heraf 324 fra behandlingspsykiatrien, 291 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 174 fra botilbud til sindslidende. Figur 3 ovenfor viser, hvilke former for vold medlemmerne er blevet udsat for de sidste 12 måneder, og hvor mange der har oplevet trusler eller truende adfærd. Kun en femtedel (20 %) har hverken været udsat for vold, trusler eller truende adfærd. Det vil sige, at 8 ud af 10 har været udsat for enten vold, trusler eller truende adfærd i perioden. Denne andel er lavest i den del af socialpsykiatrien, der ikke omfatter botilbud. Ser man på, hvilke former for vold medlemmerne er blevet udsat for, viser det sig, at kast med genstande, skub, slag og spyt er de mest udbredte former. I behandlingspsykiatrien er det næsten halvdelen af medlemmerne (46 %), der har været udsat for kast med genstande, og 4 ud af 10 (42 %) har været oplevet at blive skubbet.

5 Vold i psykiatrien 5 Figur 4 Tænk tilbage på de sidste 12 måneder. Hvor ofte har du da arbejdet alene, hvor der er risiko for vold? Antal svar: 789, heraf 325 fra behandlingspsykiatrien, 290 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 174 fra botilbud til sindslidende. Medlemmerne er blevet spurgt, hvor ofte de inden for de sidste 12 måneder har arbejdet alene, hvor der er risiko for vold. Svarene ses i figur 4 ovenfor. Det fremgår bl.a., at 3 ud af 10 (31 %) mindst en gang om ugen har arbejdet alene, hvor der var risiko for vold. I socialpsykatrien gælder dette knap 4 ud af 10. I behandlingspsykiatrien er den tilsvarende andel en femtedel (20 %) af medlemmerne. Mere end 4 ud af 10 (44 %) i behandlingspsykiatrien har i den nævnte periode ikke arbejdet alene, hvor der var risiko for vold. Det samme gælder kun en femtedel af medlemmerne i socialpsykiatrien. Der er ikke forskel på svarene fra medlemmer i botilbud og svarene fra de medlemmer, der arbejder i den øvrige del af socialpsykiatrien.

6 Vold i psykiatrien 6 Figur 5 Hvor ofte er du utryg ved at arbejde alene? Antal svar: 789, heraf 325 fra behandlingspsykiatrien, 290 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 174 fra botilbud til sindslidende. Medlemmerne er blevet spurgt, hvor ofte de er utrygge ved at arbejde alene. Svarene fremgår af figur 5 ovenfor. Det ses, at alenearbejde er mere udbredt i socialpsykiatrien end i behandlingspsykiatrien. Mens kun 1 ud af 10 i socialpsykiatrien svarer, at de aldrig arbejder alene, er den tilsvarende andel i behandlingspsykiatrien over en tredjedel (35 %). Hvis man ser bort fra de medlemmer, der aldrig arbejder alene, er det nogenlunde samme andel, der i behandlingspsykiatrien og i botilbuddene altid, ofte eller sommetider er utrygge ved at arbejde alene nemlig 4 ud af 10. Den tilsvarende andel er 3 ud af 10 i den øvrige del af socialpsykiatrien. Bedre personalenormering, da vi tit arbejder alene i grupperne. (Vi har 2 grupper og skulle være normeret til minimum 2 personaler i hver gruppe). Hvor vi minimum i aftenvagt og weekendvagter skulle være 4 på vagt er vi meget ofte, faktisk fast kun 3 personaler. Social- og sundhedsassistent fra et botilbud om, hvad der kunne bidrage til at forebygge vold

7 Vold i psykiatrien 7 Figur 6 I hvilken grad er du bekymret for at begå fejl, når du er alene på arbejde? Antal svar: 623, heraf 209 fra behandlingspsykiatrien, 260 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 154 fra botilbud til sindslidende. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der tidligere har svaret, at de aldrig arbejder alene. De medlemmer, der ind i mellem har alenearbejde, er blevet spurgt, i hvilken grad de er bekymrede for at lave fejl, når de er alene på arbejde. Det ses i figur 6 ovenfor, at knap 1 ud af 3 (28 %) i høj grad eller i nogen grad har en sådan bekymring. Der er ikke nogen sikker forskel mellem svarene fra de tre arbejdsområder. Medlemmerne er blevet spurgt, om der er lokale retningslinjer om vold eller en voldspolitik på deres arbejdsplads. Mere end 9 ud af 10 (93 %) har svaret ja til dette. 1 ud af 20 (6 %) ved ikke, om der er sådanne retningslinjer eller en sådan politik på deres arbejdsplads (figur ikke vist). De arbejdsmiljørepræsentanter, der indgår i undersøgelsen, er blevet spurgt, om der på deres arbejdsplads er lavet individuelle risikovurderinger af de enkelte borgere, hvor man har forholdt sig til voldsrisikoen. Der foreligger svar fra i alt 74 arbejdsmiljørepræsentanter. 34 af disse arbejder i behandlingspsykiatrien, 31 i den del af socialpsykiatrien, der ikke er botilbud, og 9 i botilbud. Der er en relativt stor usikkerhed forbundet med disse svar men mellem en fjerdedel og en tredjedel af disse arbejdsmiljørepræsentanter svarer, at der ikke er lavet nogen risikovurderinger af enkeltborgere på deres arbejdsplads. Mellem en tredjedel og halvdelen har svaret, at der er lavet individuelle risikovurderinger af alle borgere, hvor det er relevant. Op til en fjerdedel har svaret, at der er lavet risikovurderinger af nogle af de borgere, hvor det er relevant (figur ikke vist).

8 Vold i psykiatrien 8 Individuelle risikovurderinger er mere udbredt i behandlingspsykiatrien end i den del af socialpsykiatrien, der ikke omfatter botilbud. Pga. det lave antal svar er det ikke muligt at sige noget om, hvor udbredt individuelle risikovurderinger er i botilbuddene (figur ikke vist). Arbejdsmiljørepræsentanterne fra de arbejdspladser, hvor der er udarbejdet individuelle risikovurderinger af enkeltborgere, er blevet spurgt, om risikovurderingen af den enkelte borger er tilgængelig for alle ansatte, som har kontakt med borgeren, herunder vikarer. Mere end 9 ud af 10 (93 %) har svaret ja til dette (figur ikke vist). Figur 7 Har I temaet vold med i jeres generelle APV (arbejdspladsvurdering)? Antal svar: 779, heraf 316 fra behandlingspsykiatrien, 289 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 174 fra botilbud til sindslidende. Det ses i figur 7 ovenfor, at 7 ud af 10 har svaret, at temaet vold er med i deres generelle APV (arbejdspladsvurdering). Lidt under en tiendedel (8 %) har svaret nej til dette, og en femtedel (22 %) har svaret Ved ikke til spørgsmålet. Der er ingen sikre forskelle mellem arbejdsområderne.

9 Vold i psykiatrien 9 Figur 8 I hvilken grad bliver jeres APV/risikovurdering fulgt op af forebyggelsestiltag? (Det kan fx handle om, hvornår man skal være to ansatte hos borgeren, og hvordan man med fordel kan kommunikere med borgeren.) Antal svar: 547, heraf 234 fra behandlingspsykiatrien, 201 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 112 fra botilbud til sindslidende. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at temaet vold er med i den generelle arbejdspladsvurdering (APV) for deres arbejdsplads og til arbejdsmiljørepræsentanter, der har svaret, at der er lavet individuelle risikovurderinger af borgere på deres arbejdsplads. De medlemmer, der har svaret, at arbejdspladsvurderingen (APV en) for deres arbejdsplads indeholder temaet vold, er blevet spurgt, i hvilken grad APV en bliver fulgt op af forebyggelsestiltag. Svarene på det spørgsmål kan ses i figur 8 ovenfor. Lidt under halvdelen (49 %) mener, at deres APV i høj grad bliver fulgt op af forebyggelsestiltag, og 3 ud af 10 (29 %) mener, at dette i nogen grad sker. 13 procent har svaret, at der sker i mindre grad, mens 5 procent mener, at det slet ikke sker. Der er ingen forskel på svarene fra de tre arbejdsområder.

10 Vold i psykiatrien 10 Figur 9 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? Vold bliver tilstrækkeligt forebygget på min arbejdsplads Antal svar: 782, heraf 322 fra behandlingspsykiatrien, 288 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 172 fra botilbud til sindslidende. Lidt under 3 ud af 10 (28 %) af medlemmerne i undersøgelsen er helt enige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. Næsten halvdelen (47 %) er delvist enige i udsagnet. 16 procent er delvist uenige, og 7 procent er helt uenige. Der er ingen sikre forskelle mellem svarene fra de tre arbejdsområder. Svarene fremgår af figur 9 ovenfor.

11 Vold i psykiatrien 11 Figur 10 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? Jeg ved, hvad jeg skal gøre, hvis jeg bliver udsat for vold eller trusler om vold. Antal svar: 782, heraf 322 fra behandlingspsykiatrien, 288 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 172 fra botilbud til sindslidende. Mere end 6 ud af 10 medlemmer (63 %) har erklæret sig helt enige i, at de ved, hvad de skal gøre, hvis de bliver udsat for vold eller trusler om vold. Yderligere 3 ud af 10 (28 %) er delvist enige i udsagnet. 8 procent er helt eller delvist uenige. Dette fremgår af figur 10 ovenfor. De forskelle mellem arbejdsområderne, der kan ses i figuren, er ikke statistisk sikre.

12 Vold i psykiatrien 12 Figur 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? På min arbejdsplads har vi en fast praksis for, hvad vi gør, hvis en borgere ikke tager sin medicin og bliver til fare for andre. Antal svar: 782, heraf 322 fra behandlingspsykiatrien, 288 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 172 fra botilbud til sindslidende Medlemmerne er blevet bedt om at forholde til, om der på deres arbejdsplads er en fast praksis for, hvad man gør, hvis en borger ikke tager sin medicin og bliver til fare for andre. Svarene ses i figur 11 ovenfor. Det fremgår af figuren, at kun lidt under en tredjedel (32 %) har kunnet erklære sig helt enige i, at der er en sådan fast praksis på deres arbejdsplads. En anden tredjedel (34 %) er delvist enige i udsagnet. 18 procent er delvist uenige i, at der er en sådan fast praksis på deres arbejdsplads, og 10 procent er helt uenige. 6 procent har svaret Ved ikke. Der er ikke nogen sikre forskelle på svarene fra de tre arbejdsområder. Jeg mener, vi mangler sanktionsmuligheder overfor beboere, som ikke vil tage deres medicin og som følge deraf bliver psykotiske og udadreagerende. Mulighed for at skærme de andre beboere, personalet og dem selv. Ringer du til psykiatrisk skadestue, er der ikke plads osv. Pædagog, botilbud

13 Vold i psykiatrien 13 Figur 12 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? Jeg føler mig godt klædt på til at håndtere voldelige borgere. Antal svar: 782, heraf 322 fra behandlingspsykiatrien, 288 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 172 fra botilbud til sindslidende Medlemmerne er blevet spurgt, hvor enige eller uenige de er i udsagnet Jeg føler mig godt klædt på til at håndtere voldelige borgere. 3 ud af 10 (30 %) er helt enige i dette, og halvdelen (49 %) er delvist enige. Lidt under en femtedel (19 %) er uenige i udsagnet, heraf er 5 procentenheder helt uenige. Der er en sikker forskel mellem svarene fra medlemmerne i behandlingspsykiatrien og de medlemmer, der arbejder i botilbud. De sidstnævnte føler sig ikke lige så godt klædt på til at håndtere voldelige borgere. Der er således 27 procent af medlemmerne i botilbuddene, der er uenige i udsagnet mod 15 procent fra behandlingspsykiatrien.

14 Vold i psykiatrien 14 Figur 13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? På min arbejdsplads er vi tilstrækkeligt dækket med overfaldsalarmer Antal svar: 782, heraf 322 fra behandlingspsykiatrien, 288 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 172 fra botilbud til sindslidende Medlemmerne er blevet bedt om at forholde sig til, om de ansatte på deres arbejdsplads er tilstrækkeligt dækket med overfaldsalarmer. Det ses i figur 13 ovenfor, at 3 ud af 10 er helt eller delvist uenige i, at dette er tilfældet. Det er en sikker forskel mellem svarene fra de medlemmer, der arbejder i socialpsykiatrien, og de medlemmer, der arbejder i behandlingspsykiatrien. Der er relativt set flest fra socialpsykatrien, der er helt eller delvist uenige i, at dækningen med overfaldsalarmer er tilstrækkelig på deres arbejdsplads. Blandt medlemmer i botilbud drejer det sig om næsten halvdelen (47 %), i den øvrige del af socialpsykiatrien gælder det næsten 4 ud af 10 (37 %). I behandlingspsykiatrien er den tilsvarende andel kun 13 procent. Blandt medlemmer i den del af socialpsykiatrien, der ikke omfatter botilbud, er der en høj andel (23 %), som har valgt at svare Ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet om overfaldsalarmer. Først og fremmest ved aldrig at være alene med borgere med truende/voldelig adfærd. Ved at få overfaldsalarmer. Selvom det nok ikke er tilstrækkeligt, hvis uheldet virkelig er ude. Jeg mener - hvis alarmen går til fx hjemmeplejen som nu, hvornår kommer de så? Vi kan også kode vores Tlf til et hurtigtkald. Men hvor hurtigt kommer hjælpen? Det bedste er aldrig at være alene. Social- og sundhedsassistent i socialpsykiatrien (ikke botilbud) om forebyggelse af vold

15 Vold i psykiatrien 15 Figur 14 Er andelen af borgere med meget svære sindslidelser steget eller faldet på din arbejdsplads inden for de seneste 2 år? Antal svar: 702, heraf 302 fra behandlingspsykiatrien, 252 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 148 fra botilbud til sindslidende. Der er set bort fra de medlemmer, som svarede, at de ikke har været på deres nuværende arbejdsplads i to år. Det fremgår af figur 14 ovenfor, at 6 ud af 10 (62 %) medlemmer vurderer, at andelen på deres arbejdsplads af borgere med meget svære sindslidelser er steget de seneste to år. Stort set ingen medlemmer (2 %) har svaret, at denne andel er faldet. 3 ud af 10 mener, at andelen er uændret, og resten (7 %) har svaret Ved ikke. Der er ingen forskel på svarene fra de tre arbejdsområder, der er vist i figuren.

16 Vold i psykiatrien 16 Figur 15 Er der i dag flere eller færre borgere på din arbejdsplads med et stof- og/eller alkoholmisbrug end for 2 år siden? Antal svar: 709, heraf 304 fra behandlingspsykiatrien, 255 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 150 fra botilbud til sindslidende. Der er set bort fra de medlemmer, som svarede, at de ikke har været på deres nuværende arbejdsplads i to år. Figur 15 viser medlemmernes svar på et spørgsmål om, hvorvidt der i dag er flere eller færre borgere på deres arbejdsplads med et stof- og/eller alkoholmisbrug, end der var for to år siden. Det ses, at 6 ud 10 (61 %) har svaret, at der i dag er flere borgere med et misbrug. Mere end 3 ud af 10 (32 %) har svaret, at det er ca. det samme som for to år siden, mens kun 2 procent har svaret, at der er færre borgere med et misbrug. Om evt. forskelle mellem de tre arbejdsområder kan det siges med sikkerhed, at andelen af medlemmer i behandlingspsykiatrien, der svarer, at der i dag er flere borgere på deres arbejdsplads med et misbrug (66 %), er højere end den tilsvarende andel blandt medlemmer, der arbejder i botilbud (50 %).

17 Vold i psykiatrien 17 Figur 16 Er andelen af ikke-uddannede medarbejdere på din arbejdsplads steget eller faldet de seneste 2 år? Antal svar: 710, heraf 300 fra behandlingspsykiatrien, 258 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 152 fra botilbud til sindslidende. Der er set bort fra de medlemmer, som svarede, at de ikke har været på deres nuværende arbejdsplads i to år. Medlemmerne er blevet spurgt, om andelen af ikke-uddannede medarbejdere på deres arbejdsplads er steget eller faldet de seneste to år. Det ses i figur 16 ovenfor, at en meget høj andel (44 %) har svaret Ved ikke/ikke relevant til dette spørgsmål. En del medlemmer fra især behandlingspsykiatrien har i deres kommentarer gjort opmærksom på, at der ikke er ikke-uddannet (pleje)personale på deres arbejdsplads de har således benyttet sig af muligheden for at svare Ikke relevant. Det fremgår videre af figuren, at 15 procent (af alle med og uden ikke-uddannet personale) har svaret, at andelen af ikke-uddannede medarbejdere er faldet, mens 10 procent har svaret, at denne andel er faldet. Forskellen på de to andele er dog ikke statistisk sikker.

18 Vold i psykiatrien 18 Figur 17 Sammenlignet med for 2 år siden, har I så på din arbejdsplads i dag flere eller borgere, der burde være indlagt på et psykiatrisk sygehus? Antal svar: 405, heraf 257 i socialpsykiatrien (ikke botlbud) og 148 i botilbud for sindslidende.. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer i behandlingspsykiatrien. Der er set bort fra de medlemmer, som svarede, at de ikke har været på deres nuværende arbejdsplads i to år. Det ses i figur 18 ovenfor, at lidt under halvdelen (47 %) af de medvirkende medlemmer fra socialpsykiatrien vurderer, at der i dag sammenlignet med for to år siden - er flere borgere på deres arbejdsplads, der burde være indlagt på et psykiatrisk sygehus. Kun 3 procent har svaret, at der er færre borgere, der burde være indlagt.

19 Vold i psykiatrien 19 Figur 17 Er der i dag flere eller færre ansatte pr. borger på din arbejdsplads, end der var for 2 år siden? Antal svar: 699, heraf 296 fra behandlingspsykiatrien, 254 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 149 fra botilbud til sindslidende. Der er set bort fra de medlemmer, som svarede, at de ikke har været på deres nuværende arbejdsplads i to år. Medlemmerne er også blevet bedt om at svare på, om der i dag er flere eller færre ansatte pr. borger på deres arbejdsplads, end der var for to år siden. Det fremgår af figur 18 ovenfor, at 6 ud af 10 (59 %) medlemmer vurderer, at der i dag er færre ansatte pr. borger. 3 ud af 10 mener, at antallet er cirka det det samme, og 6 procent har svaret, at der i dag er flere ansatte pr. borger. Der er ikke forskel på svarene fra de tre arbejdsområder.

20 Vold i psykiatrien 20 Medlemmerne har i to åbne spørgsmål kunnet skrive kommentarer, herunder om deres tanker om, hvordan vold kunne forebygges bedre på deres arbejdsplads, end det sker i dag. Hele 298 medlemmer har skrevet én eller to kommentarer. Omkring 90 medlemmer peger på, at der er behov for en bedre normering på deres arbejdsplads flere nævner aften- og nattetimerne i den forbindelse. Der er en håndfuld medlemmer fra behandlingspsykiatrien, der mener, at der er brug for flere mandlige kolleger. Mange medlemmer nævner også forskellige former for uddannelse. Øge psyko-fysisk træning samt flere kurser i konflikthåndtering Plejer i behandlingspsykiatrien Ca. 40 medlemmer nævner mindre alenearbejde som en mulighed for at forebygge vold. En del medlemmer er inde på, at det kan være svært at afgøre at afgrænse, hvad der er alenearbejde. Medlemmet er måske ikke som sådan alene i vagten, men i praksis adskilt fra de øvrige kolleger på vagt med ringe mulighed for at tilkalde disse kolleger hurtigt.

21 Vold i psykiatrien 21 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden januar Indsamlingsmetode Svarene er indsamlet via en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Der blev udsendt én påmindelse i perioden. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er de medlemmer med kendt adresse, der arbejder i psykiatrien. Medlemmerne er udvalgt efter de arbejdspladsoplysninger, der er registreret om dem i FOAs medlemsregister. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen pr. mail adresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer deltog i undersøgelsen, heraf gennemførte 877 undersøgelsen fuldt ud. Det giver en svarprocent på 38, hvilket er tilfredsstillende for denne type undersøgelser. Repræsentativitet Der er ikke gennemført en nærmere analyse af repræsentativiteten. Analyse, herunder evt. vægtning af data 792 af de medvirkende har oplyst, at de arbejder i psykiatrien. Analysen, der ligger til grund for dette notat, vedrører svarene fra disse medlemmer. Medlemmerne har kunnet angive mere detaljerede oplysninger om deres arbejdsområde end de tre hovedområder, som dette notat beskriver. Medlemmernes svar er omkodet til disse tre hovedområder. Der er ikke anvendt vægtning af data.

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 22. august 2014 Vold og trusler i psykiatrien FOA har fra 1.-13. august 2014 udført en spørgeskemaundersøgelse om vold og trusler blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. Undersøgelsen følger op på

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Dørsøgende demente. 8. marts 2016

Dørsøgende demente. 8. marts 2016 8. marts 2016 Dørsøgende demente 7 ud af 10 medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecenter, har det seneste år oplevet, at en dement beboer har forladt hjemmet og ikke kunne finde hjem ved egen hjælp.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere