Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!"

Transkript

1 Nyhedsbrev Kbh. 2. nov Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem 0,8 1,4 %. Det er mere centralbankernes ageren end de globale nøgletal, der er afgørende for markedsudviklingen. Udviklingen i USA er meget robust og positiv, mens Europas nøgletal ser ud til at nærmer sig en bund med enkelte positive overraskelser specielt fra Tyskland. Den europæiske centralbank har været længe om at indføre store pengepolitiske stimuli som dem, centralbankerne i USA, England og Japan har gennemført. Men nu har centralbanken for alvor indset, at der skal noget ekstraordinært til for at få gang i vækst, beskæftigelse og inflation i Europa. Generelt holder centralbankerne løbende hånden under aktiemarkederne ved at tilpasse de pengepolitiske stimuli til den økonomiske udvikling, hvilket er med til at højne tilliden til den fremtidige aktieudvikling. De geopolitiske uroligheder i Ukraine, Syrien/Irak og Ebola i Vestafrika fylder mindre i nyhedsbilledet og påvirker derfor ikke markedsudviklingen p.t. Til gengæld er den faldende oliepris blevet et tiltagende tema. Det er godt nyt for verdensøkonomien og forbrugerne og måske den kærkomne katalysator, der kan sætte gang i væksten i Europa. I takt med de lavere renter og den stærkere dollar har vi reduceret afdelingernes rentefølsomhed og øget andelen af EUR i forhold til vores modelporteføljer (benchmark). Dermed er alle afdelinger meget robuste over for renteændringer. December måned er sidste chance for personer under virksomhedsskatteordningen til at udnytte muligheden for at indbetale 30 % af virksomhedens overskud på en ratepension. Så tal med din revisor om det praktiske og skynd dig! Efter nytår kan du kun indbetale kr. til ratepension som alle andre. 1

2 Pengeregn over Europa Chefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, erklærer sig i utvetydige vendinger klar til at bekæmpe den største udfordring i europæisk økonomi. "Vi vil gøre, hvad der er nødvendigt." Mario Draghi er en mand med ordet i sin magt, da han erklærede sig klar til at bekæmpe den dalende inflation i euroområdet. Målet er at hæve inflationen "hurtigst muligt". Med sit ordvalg om at gøre, hvad der er nødvendigt - "what we must" - bringer Mario Draghi minder om den skelsættende tale, som han holdt i London sommeren Talen blev afgørende for at skabe ro i eurokrisen, der var på vej ud af kontrol. Draghi bragte ro på de paniske markeder ved at gå uden for manuskript og erklære at ville gøre "whatever it takes" for at redde den fælles valuta. Og "whatever it takes" er ikke småting, når man har råderet over seddelpressen i Den Europæiske Centralbank. I normale tider med fremgang og vækst består udfordringen for centralbanken som regel i at holde inflationen - dvs. prisniveauet - fra at stige, men tiderne er langt fra normale i Europa, hvor svag økonomisk aktivitet har sænket inflationen. Centralbankens mål er en inflation på 2 pct., men euroområdet oplever lige nu en inflation på blot 0,4 pct. I flere lande - blandt andet Spanien - er faldende priser allerede en realitet. Det sker på trods af historisk lave renteniveauer og en række ekstraordinære lempelsestiltag fra centralbanken som blandt andet tæller opkøb af boligobligationer og direkte udlån til bankerne i Europa til meget lave renter. Med talen bekræfter Draghi sine udmeldinger på det seneste rentemøde i Den Europæiske Centralbank, hvor han gjorde det klart, at man er klar til at tage nye metoder i brug for at pumpe gang i økonomien. Det kan blandt andet komme til at ske ved direkte opkøb af virksomhedsobligationer og statsobligationer. De europæiske aktier har taget godt mod Draghis udmeldinger, og renterne i de sydeuropæiske lande er faldet yderligere, og er nu under 2 % for de 10 årige i Italien og Spanien (dvs. lavere end i USA de toppede i 7,5 % under i eurokrisen i 2012). 2

3 Kina også på vej med nye tiltag I Kina har den kinesiske centralbank flyttet fokus til mere bredt baserede stimuli. Den kinesiske politiske ledelse og landets centralbank, Peoples Bank of China, er klar til at sænke rentesatserne og lette udlåns-restriktioner i kølvandet af frygt for, at de faldende priser kan udløse betalingsstandsninger, konkurser og tab af arbejdspladser. Peoples Bank of China reducerede renten for første gang i mere end to år. Rentesænkningen kom efter adskillige likviditets-injektioner og andre tiltag til at reducere låneomkostningerne. Økonomerne konstaterer, at centralbanken tilsyneladende har flyttet fokus til mere bredt baserede stimuli og er klar til flere nedskæringer i både de pengepolitiske satser som reservekravene. Det er den økonomiske opbremsning med blandt andet faldende boligpriser, som bekymrer den kinesiske top. Prissætning af aktier og obligationer Aktierne er steget i prissætning igen. Pris i forhold til indtjening (P/E prisen for 1 indtjeningskrone) bliver p.t. handlet i 17,54 mod 17,36 i slutningen af oktober. Dermed handler aktierne over det historiske P/E niveau på ca. 16,7 bl.a. pga. de lave renter og forventning om øget indtjening i virksomhederne. Når renterne er lave er investorerne villige til at betale mere for en indtjeningskrone, da obligationer er et alternativ til aktier. Nedenstående tabel giver et overblik over, hvad 1 kr. indtjening koster p.t. P/E: November Ændring Globalt: 17,54 0,19 Nordamerika: 19,35 0,01 Europa 17,25 0,45 Pacific: 15,71-0,12 Emerging Markets 13,25 0,42 Danmark 22,36 0,09 3

4 Europa er steget i pris pga. forventninger til, at ECBs tiltagende stimuli vil øge væksten og virksomhedernes indtjening. Hvis vi ser lidt nærmere på udviklingen i eurozonens aktier i forhold til amerikanske og danske i perioden fra lanceringen af vores første afdeling d. 27/ og til nu, må vi alt andet lige antage, at der ligger et stort potentiale i aktier fra eurozonen, hvis der kommer gang i væksten i Europa igen. Note: Kursudviklingen for amerikanske aktier (grøn), danske aktier (rød) og europæiske aktier (blå) siden 27/ Som det fremgår af kursudviklingen, har amerikanske aktier givet 81 % i afkast i perioden (grøn), danske aktier 61,7 % (rød) og aktier fra eurozonen har kun givet 16,5 % (blå - se alle afkast på venstre akse). Eurozonens aktier har altså underperformet med hhv. 64,5 % og 44,8 % i forhold til amerikanske og danske aktier de seneste 4 år og 2 mdr. 4

5 Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, der måler forskellen på afkastet på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10 årige amerikanske statsrente (grøn linje i nedenstående graf), er de globale aktier i 2014 stadig blevet relativt billigere ift. obligationer, og dermed mere attraktive, da forskellen er steget fra 2,82 % til 3,54 % (det højeste niveau i 2014). Med andre ord har aktier ikke været billigere i forhold til obligationer i løbet af Note: Yield Gap et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier(e/p) og den 10 årige amerikanske statsrente. Sådan læses grafen: Blå linje: Måler afkastet på aktier. Når linjen er over 6 % er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa. Rød linje: Måler den 10 årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativ korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa. Grøn linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2 % er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa. 5

6 Afkaststatistik (i DKK) Afkast: November Nordamerikanske aktier: 3,6% 25,8% 26,3% 11,2% 3,5% Europæiske aktier: 3,0% 8,8% 20,6% 18,7% -9,9% Pacific aktier: -2,2% 8,9% 12,9% 12,7% -12,2% Emerging Markets aktier: -0,3% 12,1% -7,8% 15,4% -16,3% Erhvervsobligationer, dollar: 1,5% 19,1% -6,5% 11,5% 8,7% Erhvervsobligationer, euro: 0,6% 7,4% 2,0% 13,6% 3,7% Erhvervsobl., High Yield euro: 0,7% 3,8% 6,3% 22,6% -1,4% Realkreditobligationer, euro: 0,2% 7,1% 2,7% 12,0% 4,8% Statsobligationer, G7: -0,2% 10,1% -9,6% -1,0% 10,8% Statsobligationer, euro 1,3% 11,5% 1,9% 10,8% 3,2% Statsinflationsobl., globale : 1,3% 16,3% -9,7% 5,3% 14,5% Emerging Markets obligationer : -0,3% 11,5% -14,4% 12,2% 1,3% Nykredit Realkreditindeks 0,3% 5,0% 0,9% 4,3% 6,3% Afkast: November Dollar: 0,7% 9,5% -4,1% -1,9% 3,2% Yen: -5,2% -2,0% -26,5% -13,8% 8,0% Pund: -1,5% 4,3% -2,2% 2,1% 2,4% Afkast: November Optimal Stabil 0,8% 8,9% 6,1%* 12,4%* 3,0%* Optimal VerdensIndex 1,0% 10,9% 6,4% 9,6% 2,2% Optimal Livscyklus ,4% 10,7% 11,6%* 13,4%* -0,5%* Note: Historiske afkast *=Benchmark Øget forventning om stimuli fra ECB og gode regnskaber og nøgletal fra USA har haft en positiv indvirkning på europæiske aktier og obligationer. Den japanske yen er blevet svækket af øgede stimuli fra centralbanken og den sociale pensionsfond. Samlet står amerikanske aktier og erhvervsobligationer med de bedste afkast år til dato, mens europæiske højrenteobligationer og danske realkreditobligationer er nederst afkastmæssigt. Vi har afholdt 10 investormøder i løbet af 2014 og vender tilbage med flere i det nye år. Karsten Hannibal, Partner i Optimal Invest 6

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere