Mødeleder: Anette Nygaard Bang. Referent: Pernille Mantzius. Referat. Kl Velkomst ved Faxe ledernetværket Der blev budt velkommen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Anette Nygaard Bang. Referent: Pernille Mantzius. Referat. Kl. 17.00 Velkomst ved Faxe ledernetværket Der blev budt velkommen."

Transkript

1 Center for Børn & Familie Dialogmøde mellem Børne- & Familieudvalget og dagtilbuddende i Faxe ledernetværket Mødested: karise Børnehus Møllevej 2-4, 4653 Karise Mødetid: kl Karin Andreasen leder af Dagplejen, Christina bestyrelsesformand Kridthuset, Britt Wehlast leder af Kridthuset, Marianne Møller leder af Møllen, Cecilie betyrelsesformand Møllen, Pernille bestyrelsesformand Sct. Georgsgården., Gitte jensen Sct. Georgsgården, Lone, Gitte Blume kommunalpolitiker, Merete Fogedmand bestyrelsesformand Mælkevejen, Pia Jensen Leder af Karise Børnehus, Steen Andersen kommunalpolitiker, Jørgen Eberhardt leder af Myredal, Birgit Andersen leder af Dalby Børnehuse, Jens Fr. Kragholm bestyrelsesformand Dalby Børnehuse, Steen Gunnarson kommunalpolitiker, Maiken Toftholm leder af Mælkevejen. Dato j./sagsnr A Notat udarbejdet af: Pernille Mantzius Jepsen Mødeleder: Anette Nygaard Bang. Referent: Pernille Mantzius Referat Kl Velkomst ved Faxe ledernetværket Der blev budt velkommen. Kl Netværksledelse v. Pia Dahlenborg Jensen Forpligtende netværksledelse god opstart på en ny samarbejdsform, samarbejdsaftale og netværkskontrakt. Netværksledelse kan betyde bedre kvalitet i ledelse, sparring på tværs af institutionernes ledelse. Er begyndt at brede sig ud i personalegrupperne også kan du ikke tage den problemstilling med i dit ledernetværk gavne det tværfaglige samarbejde og udvikle. En kort orientering om hvordan intitutionerne er organiseret både geografisk og aldersopdelt. Kl Alkohol, indsatsområde v. Gitte Jensen, Marianne Møller og Karin Andreassen Et ønske oppe fra, at der siges noget om dette. Der opleves heldigvis sjældent, at der er en berusede forældre i institutionerne der kigges meget på børnenes symptomer så der kan igangsættes en indsats. Det nye er, at vi skal sige det direkte til familien/forældrene det skal vi også vænne os til. Ved introduktion i børnehaven skal der oplyses om hvad der kigges på lidt a la det der orienteres om i forhold til sundhed. Det kan være svært, at opdage et alkoholmisbrug hvor børnene ikke trives. Det er tæt på familiens privatliv at skulle spørge til alkoholvanerne hjemme hos familierne. Der var en god forståelse hos forældrene, da beslutningen kom. Dagplejen holder temaaften omkring arbejdssituationen som dagplejeren står i, i forbindelse med alkoholpolitikken. Som forældre er intitatiovet godt, men hvordan opdages de børn Side 1 af 6

2 hvor der er skjult alkoholforbrug? Deltaget i fokusinterview det er svært at spotte i daginstitutionen. Det er skræmmende hvor mange penge Faxe Kommune bruger som følger af familier med alkoholmisbrugere 20 millioner kr. svært at få talt om, fordi der er tabufyldt. Hvordan reagerer forældrene når man konfrontere dem? Bliver alle medarbejdere vejledt i hvordan man griber det an? forældrenes reaktion er et typisk mønster, at der er benægtelse men fik iværksat en hjælp. Den anden erkendte misbruget og vidste godt at det var det henvendelsen gik på. ja alle er vejledt via sundhedsnetværkene vi ledere har fået en fælles retningslinjer for hvordan man håndtere det. Et dilemma kan være, at man må ikke sende en beruset ud og køre bil med et barn og vi må heller ikke tilbageholde barnet. ca er alkoholikere ca er misbrugere af andet bl.a. hash. Det er vigtigt at understrege, at alkoholpolitikken ikke er lavet for at slå nogen oven i hovedet. Det er ud fra barnets perspektiv, at politikken er vedtaget og så må vi voksne tage ansvar. Det er opsigtsvækkende, at der er 2 børn i hver klasse der lever med alkoholmisbrug i hjemmet. Det er vigtigt at børnene trives, det er det vi måler på og så handler vi derefter. Hvis børn ikke trives gør institutionerne meget for, at få opklaret hvorfor børnene ikke trives. Børn er loyale! Opfordring til netværkene, at drøfte hvordan holdningen er til at pædagoger lugter af røg. Særligt følsomt i en afleveringssituation. Kl Sprog, indsatsområde v. Britt Wehlast og Pia Dahlenborg Jensen Vi er med i forskningsprojekt fart på sproget, der er rigtig mange ting der hører med til et forskningsprojekt 40 forløb over 6 mdr. en nøjeplanlagt proces men kræver en del forberedelse. I Karise Børnehus arbejdes der med de store grupper gruppen er fra 3 år 6 år et godt materiale, men det er tiltider udfordrende. Videofilme, spørgeskemaer over en 6 8 uger periode. Meget systematisk arbejde men arbejdet giver os en viden og det vanskelige er, at motivere når man ikke selv har valgt indholdet osv. Der er dog en stor læring i det og vi udfordret. I første omgang er halvdelen af instituionerne med og i næste omgang er det de resterende inst. i Faxe Kommune der skal deltage. Faxe Kommune er med i noget større sprogvurderings materiale, giver anledning til at datamaterialet bliver anvendt til en større undersøgelse om målrette nogle børn. Der kigges også på traditionerne i de danske institutioner om der skal gøres noget andet. Der er en positiv tilbagemelding om forældrenes svar på spørgeskemaer ca. 80 %. Side 2 af 6

3 Dialektisk oplæsning og tager udgangspkt. I de mindre børn har en noget der hedder den flyvende kuffert hvor også forældrene inddrages. Materiale der arbejdes med i inst. skal med hjem og tales med forældrene der hjemme og medbringe det tilbage til inst. Alle dagplejere har været på kursus i babytegn, naturlige tegn som børnene bruger formålet er at øge forståelse for sproget men et opmærksomhedspunkt er, at det erstatter selvfølgelig ikke sproget. Babytegn stopper når sproget er på plads det giver helt sig selv og man skal ikke som forældre være bange for at tegnene hænger ved. De børn der har brugt babytegn udvikler sproget og forståelse for kommunikation er større hos de børn. Børn i de små aldre forstår faktisk mere end de kan udtrykke tanker og følelser kan der ikke gives udtryk for. et større sprogligt arbejder og mere kvalificeret arbejde. Vi er blevet en del af uddannelsessystemet hvis man ikke kan udtrykke sig, er man ikke nogen attraktiv legekammerat. Som forældre tænker jeg hvor skal der nås mange ting - 40 børn og 2 pædagoger, der er nogle ting der ikke harmonere jeg vil hellere have en pædagog mere end om de kan udtale ord rigtigt. Det er rigtigt, pædagogerne løber stærkt vi kan også ønske os, at have flere hænder men der er også brug for forskning og styrket indsatser, som vi også har gavn af. Vilkårene er jo sådan det er en prioritering det kræver en god planlægning og det er hårdt arbejde at være med i et forskningsprojekt. Vi skal bruge ressourcerne rigtigt. Det ene forløb i fart på sproget er en voksen med 20 børn og en anden øvelser er med 5 børn. Den frie leg er vigtig for børnene. Udvalget tager det fulde ansvar for økonomien. Men er selvfølgelig være opmærksomme på, at få sagt højt at nu er man nået en smerte grænse det er et pædagogisk tilbud og ikke blot et pasnings tilbud. Erfaringer fra andre kommuner har institutioner også brug babytegn og det har været en positiv oplevelse man mobilesere det sprog børnene allerede har. Har forskningen fokus på børn med andet modersmål end dansk. Man er særlig optaget af de tosproget børn - Faxe Kommune har ikke ret mange tosprogede børn og er i den henseende ikke særlig repræsentativ. babytegn kan hjælpe tosprogede børn til en lettere skolestart f.eks. det tidlige sprog er med til at danne for resten af livet. Kl Hvordan skaber vi god kvalitet sammen? V. Birgit Larsen, Jørgen Krossing Eberhardt og Maiken Toftholm o Herunder åbningstider, kvalitetsrapport, skolestruktur, transport, hvad gør Faxe Kommune attraktiv? Side 3 af 6

4 Kvalitet er noget vi går meget op i. Kvalitet har mange facetter - Er det meningen vi skal have højere procentdel af pædogoger end medhjælpere i takt med de krav der stilles med forskning osv. Kvalitet er også åbningstid der er et hængeparti omkring åbningstid øst contra vest der er en forskel svarende til en fuldtidsstilling, der opleves en bedre normering i Haslev og i Øst vil institutionerne gerne op på samme normering. Det er rimeligt, at der er den samme service i hele Faxe Kommune. Der er en del uligepunkter som vi godt kunne tænke os, at tale om. Udvalget vil gerne tage den op igen harmoniseringen af åbningstider blev afværget fordi regeringen uddelte penge. Alle midler er gået til dagtilbudsområdet og ikke blot puttet i kassen. God disponering fra udvalget på baggrund af høringssvar og lytten til borgerne men der er behov for harmonisering af åbningstiderne, med vægt på harmonisering så vi opnår lige vilkår. Det er åbningstiderne der er afgørende for hvor mange medarbejdere vi får. De midler fra regeringen var oprindelig til varme hænder men en ændret tekst gjorde, at det blev til kvalitet i dagtilbud og en ændret tænkning. Skolestruktur mange forældre er bekymrede for hvor deres børn skal gå i skole der kan være begyndende tænkning i, at placere børnene i de daginstitutioner der ligger tættere på de skoler hvor der er mulighed for at barnet skal gå i skole. Allerede ved start i vuggestue er forældrene begyndt at spørge hvor børnene har mulighed for at komme i skole. Dårlige åbningstider osv. Giver også ringere vilkår for bosætning f.eks. Det skaber meget nervøsitet i forhold til skolevalg. Der er i 2013/2014 er fire skolebørn der skal flyttes hvilket er lavere end tidligere - Kvalitet for børnene og kvalietet for forældrene hvis man skal bo i Faxe Kommune og arbejde i København er der brug for en lang åbningstid. Der skal som minimum gives mulighed for, at vælge en institution med lang åbningstid. De korte åbningstider låser den ene part fast i at skulle arbejde i nærheden. Der er også områder hvor der er særlige behov og det nødvendigvis ikke kun er pendlerhensyn. Opfordring til politikkerne og lave en undersøgelse om der spares de penge som forventet når børnene som denne gang flyttes til skoler uden for kommunen eller til private/fri skoler. Vi mistede 600 elever på 6 år, hver eneste gang vi mister en elev mister vi bloktilskud så det var påkrævet at gøre noget. Dilemmaet er skal de gå ud over få eller mange som det i virkeligheden vil gå ud over hvis man vælger at lukke skoler i 3 Side 4 af 6

5 nærområder. Vi tror på tilpasningen. Der opfordres til at sende, Børne- & Familieudvalget, forslag til harmonisering som modsvarer de borgere der er i området. Skal vi harmonisere til et lavere niveau eller hvad er behovet? Eller kan man leve med en differentieret åbningstider i områderne? F.eks. én institution i netværkene har den lange åbningstid. Vi skal brande Faxe Kommune og have lange åbningstider og få fortalt hvor gode vi er. Dagplejen har 48 timer og tilpasser efter forældrenes behov indfor de 48 timer timetallet skal være flexible og tilpasses forældrenes behov og vigtigt i forhold til at bevare dagplejen. I forhold til det øvrige samfund er det måske tiden, at vi tilpasser os mht. åbningstider. Politikerne er opmærksomme på, at tingene fungerer og fordi beslutningen er truffet er det ikke ensbetydende med, at vi kun går i én retning. Det koster noget for nogle institutioner at harmonisere åbningstiderne. Der er stemning for en flexibel åbningstid eller forskudt åbningstid men med samme antal åbningstider. Pendlerne har brug for en lang åbningstid, men ikke på markedsvilkår som f.eks. bilka hvor der er åbnet til 22. Man skal være opmærksomme på de konsekvenser en forskudt åbningstid. Der er behov for at skærpe opmærksomheden på kost også i klubberne der er ligesom et slip der, når man kommer i klub er der mulighed for at købe slik osv. Der tales kostpolitik i alle andre dagtilbud osv. Men i klubregi er der ikke særlig meget fokus. Vi skal være opmærksomme på, at der i indeværende år er 60 færre børn som afleder nogle konsekvenser. Der tænkes bredt men ting tager tid. Kl Særligt for Dagplejen v. Karin Andreassen Efter 2 ½ års nedskæringer og 100 opsigelser kan vi lige nu få højnet kvaliteten i dagplejen med uddannelse og som følge heraf en højere faglighed. Det er en dejlig oplevelse. Der er stor anerkendelse fra Børne & Familieudvalget til dagplejen, for den indsats der er gjort. Kl Tak for iaften Børne- & Familieudvalget takker mange gange for dialogen det har stor effekt og udvalget er glade for at mødes med jer. Side 5 af 6

6 Et godt møde hvor vi kom godt omkring det opleves at udvalget lytter. Vel mødt Pernille Mantzius Kontorass. Centeradministrationen Side 6 af 6

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE Hjems Børnehave Ungarnsgade 30-32 2300 København S tlf.: 32 59 47 58 e-mail: hjems@hjems.dk www.hjems.dk Indholdsfortegnelse Året, der gik (fra juni 2010 juni 2011) 3

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde.

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. Jensen Center for Social Inklusion - UCL Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. A 1.0 Baggrund: På baggrund af den nye anbringelsesform

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere