Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013"

Transkript

1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen og Jens Johansen Side 1 af 21

2 Tilsynsresultat Opfølgning på udviklingspunkter og / eller påbud fra sidste års tilsyn Fonden Levestedet fik følgende to udviklingspunkter ved tilsynet i 2012: Leder anbefales at opdatere retningslinjer for medicinhåndtering, således proceduren ved fejl og utilsigtede hændelser også er beskrevet Leder anbefales at beskrive en procedure for opfølgning af sygefravær. Proceduren for indberetning af utilsigtede hændelser findes nu i personalehåndbogen. Lederen har gennemgået proceduren med medarbejderne og drøftet emnet ud fra cases. Medarbejderne, som deltager i tilsynet, er ikke bekendt med proceduren for indberetning. Opfølgning på sygefravær ligger i faste rammer medarbejderne bliver indkaldt til samtale, hvis sygefraværet varer længere end 3 uger. Herefter lægges en individuel plan for det videre forløb. Vurdering: På baggrund af rundgang i botilbuddet, interview med leder, medarbejdere og pårørende, vurderes det, at Fonden Levestedet er et godt botilbud i god udvikling. Tilbuddet har høj faglighed. Der er et stort ønske at udvikle og støtte beboerne i at få et godt liv, ud fra en vurdering af den enkelte beboers forudsætninger. Lederen og medarbejderne er meget engagerede og virker glade for deres arbejde. Der er enkelte mangler i dokumentationen vedr. medicinhåndteringen, som medfører et påbud. Fonden Levestedet placeres i kategori 2 i henhold til Psykiatri- og Handicapsekretariatets koncept for tilsyn. Udviklingspunkter: Lederen anbefales at gennemgå proceduren for indberetning at utilsigtede hændelser. Lederen anbefales at sikre, at de personlige værger føler, at de har indflydelse på handleplanen. Påbud: Lederen skal sikre, at der findes oplysninger om den ordinerende læge samt dato for ordination på medicinlisten, i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Afsluttede ordinationer skal ligeledes kunne findes i dokumentationen. Handleplan: Ikke relevant Side 2 af 21

3 Samlet vurdering 1. Forholdene er meget tilfredsstillende. Der kan være udviklingspunkter, som tilbuddet skal arbejde med til næste tilsyn X 2. Forholdende er tilfredsstillende. Der gives enkelte påbud som det forventes at botilbuddet har rettet op på inden næste års tilsyn 3. Forholdene er ikke tilfredsstillende / bekymrende. Der gives påbud, som det forventes at botilbuddet har rettet op på indenfor 3 6 måneder, hvor der vil blive gennemført opfølgende tilsyn 4. Forholdende er kritisable / uacceptable. Der gives påbud og botilbuddet kommer under skærpet tilsyn Side 3 af 21

4 Indholdsfortegnelse Tilsynsresultat... 2 Formål med tilsynet Ved tilsynet er følgende personer interviewet Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Interview med leder vedr. fysiske rammer Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Interview med leder vedr. medarbejderforhold og arbejdsmiljø Interview med leder vedr. tilbuddets beboere Interview med pårørende Interview med medarbejdere Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Side 4 af 21

5 Formål med tilsynet. Vordingborg Kommune har ifølge Retssikkerhedslovens 15 og 16 pligt til, at føre tilsyn med kommunens tilbud. Tilsyn på private botilbud gennemføres i henhold til Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud nr af 16. december fra Socialministeriet. Der skal føres tilsyn med om institutionen fortsat arbejder i henhold til det med Vordingborg Kommune indgåede godkendelsesgrundlag med hensyn til pædagogik, fysiske rammer, medarbejdere og økonomi. Formålet med tilsynet er angivet som: At sikre, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet, At sikre at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. At bidrage til at fastholde og udvikle den samlede kvalitet i tilbuddene på kort og lang sigt ved at afdække potentielle udviklingsområder. At give information til driftsledelse, bestyrelse og den politisk organisation om, hvordan tilbuddene løser de kommunale opgaver. At give borgere og deres pårørende mulighed for at blive hørt. At sikre åbenhed om tilbuddene via offentliggørelse af tilsynsrapporterne på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Tilsynet omfattede: Interview med ledelsen Interview med medarbejdere Interview med pårørende Observeret tilsyn med beboere Besigtigelse af de fysiske rammer på adressen 1. Ved tilsynet er følgende personer interviewet Ledelse Christian Petersen, uddannet plejer. Medarbejdere Beboere Pårørende 2 medarbejdere begge socialpædagoger. Der er ikke mulighed for at interviewe beboerne p.g.a. deres psykiske handicap. To pårørende til den ene beboer Side 5 af 21

6 2. Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Emne Er der fulgt op på eventuelle udviklingspunkter og/eller påbud fra tilsynet i 2012 Grundlag Fonden Levestedet fik følgende to udviklingspunkter ved tilsynet i 2012 Leder anbefales at opdatere retningslinjer for medicinhåndtering, således at proceduren ved fejl og utilsigtede hændelser også er beskrevet Leder anbefales at beskrive en procedure for opfølgning af sygefravær Proceduren for indberetning af utilsigtede hændelser findes nu i personalehåndbogen. Lederen har gennemgået proceduren med medarbejderne og drøftet emnet ud fra cases. Opfølgning på sygefravær ligger i faste rammer medarbejderne bliver indkaldt til samtale hvis sygefraværet varer længere end 3 uger. Herefter lægges en individuel plan for det videre forløb 3. Interview med leder vedr. fysiske rammer Emne Kort beskrivelse af tilbuddet Grundlag Fonden Levestedet er et privat botilbud i henhold til Servicelovens 107. Det er oprettet og godkendt til 2 borgere med kognitive udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er beliggende i en villa på Bogø. Beskrivelse af fysiske rammer og udnyttelse heraf Botilbuddet har til huse i en ældre villa i landlige omgivelser på Bogø. Beboerne har hver sin afdeling i huset med soveværelse, stue og bad. Den ene beboer har et lille te køkken, men ellers deles beboerne om et stort fælles køkken. Til botilbuddet hører en 3500 m² stor velholdt have, som bruges til forskellige aktiviteter. Der står en skurvogn tæt på huset, som bruges til værksted. Rammerne bliver udnyttet optimalt. Ved rundgang observeres stemning kommunikation igangværende aktiviteter rengøring og hygiejne vedligeholdelse af ejendommen Den ene beboer er på sit værelse, da tilsynet ankommer. Han skal af sted til Jylland på ferie med to medarbejdere. Han virker meget glad og hilser på tilsynshavende. Der er en god og hyggelig stemning og både medarbejdere og leder taler varmt og respektfuldt til beboeren. Der er en meget tilfredsstillende rengøringsstandard. En medarbejder står for rengøringen to gange om ugen. De to nuværende beboere skal ikke bruge deres energi på rengøring. Side 6 af 21

7 Villaen fremstår vedligeholdt - er blevet ombygget af flere omgange - sidst i Der mangler dog enkelte steder udvendig vedligeholdelse Beredskabsplanen evakueringsplan afholdelse af brandøvelser har medarbejderne førstehjælpskurser? Alle medarbejdere kender beredskabsplanen. Brandøvelse gennemført ved Falck maj Brandøvelserne bliver gennemført hvert andet år alle fastansatte medarbejdere deltager. Der er kaldt vikarer ind på dagen, som sørger for at være væk fra huset mens øvelsen foregår. Beboerne deltager ikke, på grund af deres psykiske funktionsevne Leder fortæller, at øvelserne er meget livagtige med sminkede medarbejdere og effekter. 4. Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Emne Botilbuddets målgruppe Grundlag Fonden Levestedet henvender sig til borgere med kognitive udviklingsforstyrrelser. Fx tilknytnings- og kontaktforstyrrelser med og uden udad reagerende impulsadfærd. Særlige psykiske lidelser og tilstande, der indebærer samarbejde med psykiatrien. Psykisk udviklingshæmmede, der er stærkt pleje og omsorgskrævende Værdigrundlag Fonden Levestedet har udarbejdet følgende værdigrundlag: Troværdighed: Vi er troværdige - vi siger det vi gør, og vi gør det vi siger. Vi fremstår som loyale, troværdige og professionelle mennesker. Derved minimerer vi konflikter, misforståelser og fejltolkninger. Ansvarlighed: Vi udviser ansvarlighed overfor hinanden. Vi lader aldrig andre stå alene, op vi tager ansvar for egen og andres udvikling. Derved styrker vi vores sammenhold og samarbejde. Respekt: Vi udviser respekt og på den måde gør os fortjent til respekt. Det gør vi ved at være tolerante, imødekommende, lyttende og motiverende overfor hinanden, samarbejdspartnere og pårørende. Side 7 af 21

8 Engagement: Vi er engagerede mennesker. Det viser vi ved at være involverede, nysgerrige samt tryghedsskabende. Pædagogisk målsætning Målet er at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt. Denne træning i selvhjælp har to formål, funktionstræning og forvaltning af eget liv. De teoretiske referencer Botilbuddet arbejder med neuropædagogik. Næsten alle medarbejderne har nu gennemført efteruddannelse i dette. De pædagogiske metoder Fonden Levestedet arbejder ud fra en miljøterapeutisk grundstruktur, med et videns syn hvor man forsøger at forstå det særegne i hvert menneske og udvikle dette menneskes mentale evner gennem aktiviteter og relationer. Funktionstræningen indebærer f.eks. at lære borgeren at stå op om morgenen, vaske sig, tage tøj på, spise mad til måltiderne, handle og gå i seng. Meget foregår ved verbal guidning af beboerne, ud fra JEG - støttende teori. Der arbejdes mod at beboerne kan forvalte deres eget liv. Det handler om, at kunne give udtryk for, hvordan man gerne vil tilpasse sin adfærd i forhold til omgivelsernes forventninger og normer og være hovedaktør i egen livsførelse. Der er en stor viden om metoden blandt personalet Organisering af stedet antal medarbejdere faggrupper Botilbuddet har været en fond siden januar Bestyrelsen består af fire personer, inklusiv leder og en medarbejderrepræsentant. Ansatte: Fire socialpædagoger (den ene fungerer som stedfortræder for lederen) To omsorgsassistenter. En social- og sundhedsassistent En deltidsansat rengøringsassistent Lederen Medarbejderne er delt op i to teams. Hvert team tager sig af én beboer. Normeringen er 1:1 i beboernes vågne timer. Fra kl. 20 og indtil kl. 8 om morgenen er der kun én medarbejder tilstede i huset. Vagterne er på henholdsvis 24 og 12 timer. Leder fungerer som administrativ/personaleleder og løser alt af økonomisk, strategisk, strukturel og faglig art. Side 8 af 21

9 Stedfortræder er, sammen med leder, ansvarlig for pædagogisk praksis og personale relaterede spørgsmål. Væsentlige ændringer siden sidste tilsyn Ingen væsentlige ændringer. Leder har uddannet sig som fitness-instruktør indenfor DGI. Skriftlige retningslinjer, vejledninger og politikker for medarbejderne alkohol rygning fravær mobning stress Alt materiale findes i en mappe. Materialet er meget velskrevet. En medarbejder er ansvarlig for opdatering. Der er ligeledes blevet beskrevet telefoni og it politik. Medicinhåndtering kendskab til gældende lovgivning interne retningslinjer/instrukser ordination/bestilling forsvarlig opbevaring dispensering og administration udlevering bortskaffelse procedure ved utilsigtede hændelser medarbejdernes forudsætninger opdaterede medicinoversigter tilsynets observationer Lederen har kendskab til gældende lovgivning og medicin instruks er udarbejdet. Medicinen dokumenteres i Bostedssystemet. Alle medicinoplysninger kan fremfindes i systemet. Selve medicinlisten mangler dog oplysninger om ordinationsdato og ordinerende læge. Det er ikke muligt at generere en samlet oversigt over afsluttet medicin. Lederen vil forelægge dette samt ovenstående for producenten af IT systemet. Beboernes medicin opbevares adskilt i et aflåst skab. Lederen er bekendt med proceduren for indberetning utilsigtede hændelser (UTH), og proceduren er beskrevet i personalehåndbogen. Proceduren er siden sidste års tilsyn gennemgået med medarbejderne og emnet drøftet ud fra cases. Lederen kontaktes altid ved behov for indberetning af UTH. Der har ikke været nogen indberetninger siden sidste års tilsyn. Lederen og stedfortræderen doserer medicinen. Stedet har løbende fokus på at holde medicinforbruget på et så lavt niveau som muligt i samarbejde med overlægen fra Oringe. Mødestruktur Hvilke møder Hvem deltager Hvor hyppigt afholdes møderne Fondsbestyrelsen afholder møder fire gange årligt, der udarbejdes dagsorden og referat. Der afholdes personale/teammøde hver anden uge. Side 9 af 21

10 Beboerne holder ikke møder, da det vurderes, at de ikke profiterer af det. Stedet har en arbejdsmiljørepræsentant. Leder og stedfortræder mødes en gang ugentligt og har løbende telefonisk kontakt. Er botilbuddet på Tilbudsportalen, og er oplysningerne opdateret Botilbuddet er på tilbudsportalen og opdaterer oplysningerne efter behov, dog er taksten for 2013 ikke blevet opdateret. Stedet har en flot hjemmeside, som er meget beskrivende. Hvordan fungerer det eksterne samarbejde med: handlekommuner sundhedsvæsen andre Der er samarbejde med visitatorerne i beboernes handlekommuner. Der er et tæt samarbejde med beboernes egne læger, Psykiatrien Region Sjælland og Filadelfia i Dianalund. Lokalbefolkningen kender beboerne, der er en naturlig del af lokalsamfundet. Levestedet har kontakt til LOS og lederen har kontakt til tidligere samarbejdspartnere. Visitation procedure som sikrer at indskrivninger ligger indenfor målgruppen De nuværende beboere har boet i botilbuddet en del år, så proceduren for indskrivning har ikke været i anvendelse, men er dog beskrevet. Procedure: I lyset af målgruppens svære problematikker, anses opholdet som længerevarende. På indskrivningstidspunktet tilstræbes det at borgeren er mellem år. Begge køn kan indskrives. Visitator fra borgerens respektive kommune tilbydes en uforpligtende samtale, hvor sagen drøftes, efter at Fonden Levestedet har modtaget relevante sagsakter og eventuelt 141 handleplan. Leder eller stedfortræder besøger herefter den visiterede på hjemadressen. Derefter inviterer Fonden Levestedet til visitations møde, hvor relevante aktører deltager inkl. Leder og stedfortræder fra Fonden Levestedet. Tidsramme for udskrivelse af kontrakt efter visitationsmødet, afhænger af den enkelte sags kompleksitet. Visitatorerne kommer årligt. April oktober. Værgerne er med til handleplansmøderne. Side 10 af 21

11 5. Interview med leder vedr. medarbejderforhold og arbejdsmiljø Emne Medarbejdernes kompetencer i forhold til målgruppen uddannelses baggrund nuværende kompetencer Grundlag Levestedet påbegyndte i september 2011 en implementering af neuropædagogik. På nær to medarbejder har alle nu gennemført efteruddannelsen ved University College Nordjylland. Uddannelsen har givet et mærkbart løft i fagligheden, hvilket både opleves af lederen og af medarbejderne selv. Medarbejdernes kompetencer svarer fint overens med beboernes behov. Mulighed for kompetenceudvikling kurser efteruddannelse Der er gode muligheder for kurser og kompetenceudvikling. Medarbejdernes faglige niveau er højt og det kan være svært at finde kurser, der udfordrer medarbejderne. Lederen tilstræber at tilrettelægge kurser på stedet med eksterne undervisere, så alle medarbejdere får den samme undervisning. Dette giver det bedste løft af fagligheden. Det giver ligeledes mulighed for en bedre efterfølgende refleksion, når alle har hørt det samme. Uddannelsesbehovene drøftes på personalemøderne og de årlige MUS samtaler. Mulighed for supervision Lederen har fundet en ny meget dygtig psykolog til at stå for stedets løbende supervision (hver 6. uge). Den nye psykolog har, udover supervision, et par gange lavet oplæg for medarbejderne, bl.a. gennemgået hukommelsen. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse hvordan løses konflikter hvordan forebygges vold registreres riv, spark, bid Medarbejderne er gode til at forebygge konflikter. De fleste af medarbejderne har været ansat i botilbuddet i en del år og kender beboernes reaktionsmønstre. De forsøger så vidt muligt at undgå situationer, hvor konflikter opstår. Episoder med riv, spark og bid registreres. Magtanvendelse kendskab til gældende lovgivning hvordan sikrer leder, at alle former for magtanvendelser bli- Alle medarbejdere har kendskab til lovgivningen, stedet har tidligere afholdt kurser om emnet og det drøftes tit med henblik på at forebygge. Magtanvendelser forekommer sjældent, da medarbejderne er dygtige til at give beboerne en struktureret og forudsigelig hverdag. Side 11 af 21

12 ver registreret intern procedure antal og type af indberetninger siden sidst intern opfølgning på magtanvendelse aktuelle ansøgninger Der har været to indberetninger siden sidste års tilsyn. Hvis beboerne f.eks. skal til lægen og have gennemført en undersøgelse øver medarbejderne med beboeren et stykke tid inden, så undersøgelsen kan gennemføres uden nogen form for konflikt. Vikarer og nye medarbejdere brug af vikarer modtagelse og oplæring af vikarer og nye medarbejdere Botilbuddet har 2-3 vikarer tilknyttet. Oftest dækker lederen eller de faste medarbejdere hinanden ind under fravær. Stedet har en meget fast medarbejderstab. Hvis der ansættes nye medarbejdere får de sidemandsoplæring de første 3 dage. Det er altid muligt at kontakte lederen, hvis der skulle opstå en svær situation. I ferier overtager stedfortræderen denne opgave. Holdningen på stedet er at medarbejderne skal føle sig sikre. Ingen skal overlades til sig selv, og der findes ingen dumme spørgsmål. Tavshedspligt kendskab til gældende lovgivning vedr. tavshedspligt overholdes tavshedspligten Alle medarbejdere har skrevet under på erklæring om tavshedspligt ved ansættelsens start. Leder har aldrig oplevet episoder med manglende overholdelse af tavshedspligten. Medarbejderne er loyale overfor stedet. Straffeattest indhentes der straffeattest ved nyansættelser Der indhentes straffeattester ved nyansættelser MED - udvalgs møder og Arbejdsmiljømøder Der er ikke MEDudvalg stedet er for lille. Stedet har en arbejdsmiljørepræsentant. Botilbuddet har fået en Smiley fra arbejdstilsynet. Bliver der afholdt MUS samtaler Afholdes én gang årligt i marts måned. APV psykisk fysisk APV, både fysisk og psykisk er udarbejdet og er opdateret i maj Side 12 af 21

13 Sygefravær opgørelse over fravær hvordan følges der op på fraværet Sygefraværet er meget lavt, ca. 3 %. Procenten er lidt højere end vanligt, da en medarbejder har været langtidssygemeldt. Opfølgning på fravær ligger i faste rammer 6. Interview med leder vedr. tilbuddets beboere Emne Beboer sammensætning aktuel belægning evt. ændringer Grundlag Stadig de samme to beboere. Administration af beboermidler kommunens/intern procedure administrationsaftaler Hver beboer har en pengekasse. Der er en økonomiansvarlig for hver beboer. Leder har fuldmagt til at hæve kontanter efter aftale med værgerne. Der er PBS betaling af alle udgifter. Kassekladde udarbejdes, og der er bilag på alt. Kasserne optælles dagligt med signatur fra de medarbejdere der har været på arbejde. Der er styr på økonomien og der er aldrig differencer. Regnskaber sendes til værgerne. Der er et fint samarbejde med begge værger. Samtykkeerklæringer Der indhentes samtykkeerklæringer hos pårørende ved behov. Tæt samarbejde med pårørende ved behov for lægekontakt. Værgemål hvor mange beboere er under værgemål aktuelle ansøgninger Begge beboere har både personlig- og økonomisk værge. Beboerindflydelse hvordan inddrages beboerne beboermøder/råd Der afholdes ikke beboermøder, men der er stor grad af indflydelse for beboerne. Medarbejderne forsøger hele tiden at finde ud af, hvad beboerne gerne vil og hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i. Side 13 af 21

14 Samarbejde med pårørende hvordan er samarbejdet pårørendemøder/råd Der er et fint samarbejde med pårørende. De pårørende kommer jævnligt på besøg og deltager ligeledes i diverse arrangementer ved højtider og lignende. Der har igen i år været afholdt sommerfest med alle medarbejdere, de to beboere og deres familier. Kost og motion kostpolitik beboernes indflydelse og deltagelse fokus på motion Botilbuddet tilbyder en varieret sund, fedtfattig kost, gerne økologisk. Der serveres fisk én gang om ugen og en kødfri middag én gang om ugen. Medarbejderne er dog opmærksomme på at tilberede mad som beboerne kan lide, den ene beboer vælger fx selv sit pålæg. Begge beboere er i svømmehallen hver uge fra okt. april. Begge går i det lokale Fitness center Der gennemføres relevant opfølgning på helbredet hos egen læge. Handleplaner hvordan udarbejdes handleplaner? inddragelse af beboere og evt. andre hvad lægges der vægt på? opfølgning hvordan? Hvert team drøfter og udarbejder beboerens handleplan. De bliver sendt til de pårørende inden det årlige handleplansmøde med mulighed for kommentarer. Værgerne deltager i handleplansmøderne. Der er løbende evaluering i forhold til den pædagogiske handleplan. Den ene handlekommune var i 2012 inde på at beboeren skulle hjemtages. Dette var værgen dog imod. Hverken værge eller botilbud har siden fået tilbagemelding fra kommunen. Dokumentation kendskab til gældende lovgivning hvordan dokumenteres der? løbende opfølgning tilsynets observationer Levestedet benytter Bostedssystemet til dokumentation. Levestedet har fokus på at dokumentationen skal understøtte fagligheden. Der dokumenteres dagligt. Medarbejderne oplever at dokumentationen er brugbar også i forhold til relevante samarbejdspartnere. Aktiviteter generelt i dagligdagen Hvert år afholder botilbuddet sommerfest med alle medarbejdere, de to beboere og deres familier. Alle er glade for arrangementet. Side 14 af 21

15 tilrettelæggelse og formål med aktiviteter interne og eksterne aktivitetstilbud Beboerne deltager hvert år i Sølundfestival. Beboerne er på ferie hvert år både i Danmark og udlandet, både med botilbuddet og den ene beboer med sin familie. Der er faste ugentlige aktiviteter som f.eks. gåture, cykelture, biblioteksbesøg, svømmehal, gokart og indkøb. Botilbuddet forsøger hele tiden at udvikle tilbuddene ud fra beboernes behov og forudsætninger. Der er musik oplevelser både i botilbuddet og ude i byen fx koncerter med klassisk musik, besøg i den lokale kirke, hvor præsten arrangerer musikaftner. Afspænding, børste stimulation, sporvejsmuseum mv. Det påtænkes at implementere brugen af ipads i beboernes hverdag, hvis det er muligt. Klagesager aktuelle klagesager procedure for behandling og opfølgning på klager Ingen klagesager. Ryge, alkohol og narkotika politikker for områderne information til beboerne Er beskrevet og implementeret. En enkelt medarbejder ryger og dette foregår altid udenfor. 7. Interview med pårørende Emne Hverdagen hvad er godt? kunne noget være anderledes? Grundlag De pårørende er meget glade for botilbuddet. De mener ikke at noget kunne være anderledes. De har mange grimme oplevelser fra tidligere botilbud. Deres søns situation er bedret betydeligt efter indflytningen på Fonden Levestedet. Oplevelsen af hjemlighed Det er opleves som et rart sted at komme. De pårørende besøger deres søn hver 14. dag og føler sig altid godt modtaget. Alle medarbejdere er søde og imødekommende. Deres hjem vil altid være deres søns hjem, men de oplever at deres søn er glad for at være her. Deres søn var før i tiden meget ulykkelig når han skulle tilbage til tidligere botilbud efter besøg eller ferie. Dette sker ikke nu. Side 15 af 21

16 Fysiske rammer tilfredshed med værelse/lejlighed tilfredshed med fælles arealer Der er fuld tilfredshed med de fysiske rammer. Medicinadministration får I den hjælp og vejledning I har brug for til jeres medicin? De pårørende er trygge ved medarbejdernes håndtering af medicinen. Dialog og samarbejde med medarbejderne/kontaktperson vælger I selv jeres kontaktpersoner? er kontaktpersonen /medarbejderne gode at tale med er I tilfredse med den støtte og hjælp I får? De pårørende kan tale med alle medarbejderne. De har tæt kontakt med lederen og ved, at de altid kan gå til ham. Han har kendt deres søn siden 2002, og de ved, at han og medarbejderne vil deres søn det bedste. Kontaktpersonen for deres søn skal snart holde op, hvilket bekymrer dem, da deres søn har været meget glad for hende. De er spændt på, hvem der bliver ansat i stedet. Kost og motion hvad synes I om maden bliver I vejledt om sund mad bliver I opfordret til motion Begge oplever at stedet har fokus på sund kost og motion. De er dog lidt bekymrede for at deres søn skal udvikle sukkersyge pga. overvægt. Har talt med lederen om dette. Er begge godt klar over, at det er en vanskelig balancegang mellem fokus på sund kost og deres søns ret til selvbestemmelse (valg af kost). Aktiviteter hvad foregår der af aktiviteter? er der nok aktiviteter? Begge oplever, at botilbuddet gør alt for at finde relevante aktiviteter for begge beboere. Begge deltager i den årlige sommerfest, som opleves som et hyggeligt arrangement. De pårørende har de senere år haft mulighed for få deres søn på besøg i deres hjem og holde ferie sammen med ham, hvilket de er meget glade for. Indflydelse i hverdagen føler I jer hørt er der beboermøder andet De pårørende kan tale med alle medarbejdere og lederen. Handleplaner De deltager i det årlige handleplansmøde. De får tilsendt handlepla- Side 16 af 21

17 er I med til at udarbejde jeres handleplan hvad mener I om jeres handleplan nen før mødet, men de føler ikke, at de har indflydelse på den. Samarbejde og indflydelse for pårørende Har tæt kontakt med stedet. Magtanvendelser kender I til reglerne om magtanvendelse har I været udsat for magtanvendelser er I informeret om klageadgang ved medarbejdernes eventuelle brug af magtanvendelse Har kendskab til magtanvendelser fra tidligere botilbud. Der er ikke længere behov for magtanvendelser overfor deres søn. Klagevejledning kender I til muligheden for at klage? Begge ved, at de kan gå til lederen med alt. 8. Interview med medarbejdere Emne Arbejdsliv på botilbuddet har I en god arbejdsplads er I glade for at gå på arbejde Grundlag Begge medarbejdere er fra det team, som altid har 24 timers vagter. Begge mener, at Fonden Levestedet er en god arbejdsplads. De har indflydelse og oplever at alt kan drøftes på personalemøderne. De har begge indtryk af, at alle de ansatte er glade for stedet. Folk er ansat længe og sygefraværet er lavt. Til trods for at der kun er to beboere er der konstant udvikling Der er stor lydhørhed fra lederen overfor medarbejdernes ønsker. Arbejdstilrettelæggelsen er god både for medarbejderne og beboerne. Det giver ro at have 24 timers vagter. Det er rart at der hele dagen er to på arbejde i huset. Begge giver udtryk for at det kunne være rart, hvis medarbejde- Side 17 af 21

18 ren fra det andet team indimellem var på arbejde lidt længere end til kl. 20, da det ville være muligt at tage ud af huset om aftenen med deres beboer. Dejligt med fridøgnene. Det er meget krævende at være på arbejde, så det er vigtigt, at man ikke har vagt to dage i træk. Dette sker dog meget sjældent og kun ved sygemeldinger. Medarbejderne er gode til at tage fat i eventuelle problemer og få dem løst. Det er hårdt arbejde med beboerne, men der er fin sparring kollegaerne imellem. Værdigrundlag og målsætning Medarbejderne har været med til at udarbejde værdigrundlaget. Værdigrundlaget er tydeligt i hverdagen. Nogle gange bliver værdigrundlaget taget op på personalemøderne, og det bliver drøftet om der stadig arbejdes ud fra det. Der er altid loyalitet overfor beslutninger. Alle har tillid til at kollegerne gør deres bedste. Teoretiske referencer Stedet skal til at arbejde med SMTTE metoden, for at sikre at de opsatte mål nås. To af de medarbejdere, som har været på efteruddannelse laver snarligt et oplæg om SMTTE metoden, for at sikre implementering. Pædagogiske metoder Medarbejderne arbejder miljøterapeutisk. Neuropædagogikken er implementeret og der ses allerede en positiv effekt. Kommunikation og omgangstone i tilbuddet hvordan taler I til beboere og med hinanden? Der tales pænt og med respekt både til beboerne og indbyrdes. Selvom beboerne kan give udfordringer, er der ingen der forfalder til en dårlig tone. Alle er meget bevidste om kommunikationen som fagligt redskab. Medarbejderne anerkender hinanden, men kunne måske godt gøre det mere. Samarbejde og dialog med ledelse føler I jer lyttet til af ledelsen får I anerkendelse fra le- Medarbejderne oplever et godt samarbejde med leder. Han er god til at lytte. Når et problem italesættes, opleves det, at lederen altid finder en løsning. Medarbejderne oplever at blive anerkendt af leder, han skriver fx Side 18 af 21

19 delsen små kommentarer som flot og godt gået. Der er gruppemøder hver 14. dag hvor alle ting kan tages op. Begge medarbejdere mener, at alle er gode til at lytte til hinanden. Ingen fornemmelse af at økonomien spiller ind. Lederen er altid lydhør. Den enkeltes beslutninger respekteres. Ingen kritiseres, tingene drøftes i stedet. Mulighed for kompetenceudvikling kurser efteruddannelse Medarbejderne giver udtryk for, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling, men at den skal være relevant i forhold til arbejdet med beboerne. Der er stor tilfredshed med undervisningen i neuropædagogik Det er fint, når alle får den samme undervisning. Fagligheden på stedet er blevet højnet. Alles deltagernes opgaver tilgængelige på botilbuddets intranet. Botilbuddet har fået en ny psykolog til supervision han er god. Den ene medarbejder fik fx talt med ham om en episode, hvor den ene beboer var dårlig, dette hjalp hende. Supervisionen kobles til neuropædagogik undervisningen - han laver relevante oplæg. Efter uddannelsen i neuropædagogik er den ene medarbejder i gang med at lave en samlet beskrivelse af den ene beboer og det pædagogiske arbejde. Medarbejderen er opsat på at materialet måske kan udvikles til undervisningsmateriale Mulighed for hjælp og støtte til beboerne i hverdagen får beboerne det de skal have ift. lovgivning og kommunens værdier? Medarbejderne giver beboerne den hjælp og støtte de har behov for i hverdagen. Handleplaner hvordan udarbejdes de? hvad lægges der vægt på? opfølgning hvordan? Handleplaner udarbejdes i fællesskab indenfor det enkelte team. Alle bidrager til den pædagogiske handleplan. Aktiviteter generelt i dagligdagen tilrettelæggelse og formål med aktiviteter interne og eksterne akti- Der foregår rigtig mange aktiviteter. Alle er gode til at tage initiativ til nye ting med respekt for beboerne ønsker. Side 19 af 21

20 vitetstilbud Samarbejde med pårørende hvordan er samarbejdet pårørendemøder/råd? Der er et fint samarbejde med pårørende. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse hvordan løses konflikter? hvordan forebygges vold? registreres riv, spark, bid? Alle forsøger at afværge konflikter og er blevet rigtig gode til at aflæse beboernes signaler. Medarbejderne er gode til at dokumentere adfærd og signaler fra beboerne og inddrage dette i det pædagogiske arbejde Magtanvendelse kendskab til gældende lovgivning? kendskab til kommunens vejledning? hvornår kan det være nødvendigt at anvende magt? oplever I nogen dilemmaer? Hvilke? De to medarbejdere har kendskab til lovgivningen. Der er meget få magtanvendelser, da medarbejderne er dygtige til at afværge konflikter. Begge medarbejdere oplever at det er vigtigt at emnet løbende drøftes, da det er et område med mange gråzoner. APV kendskab psykisk fysisk ÅPV, både fysisk og psykisk, bliver taget op én gang årligt. Medarbejderne oplever, at eventuelle problemer løses her og nu. Beredskabsplanen evakueringsplan afholder I brandøvelser? Har I deltaget i førstehjælpskurser? Der er kendskab til planen og der afholdes øvelse hvert andet år. Øvelsen er meget realistisk. Begge giver udtryk for stor tilfredshed med at få genopfrisket førstehjælpen jævnligt. Kendskab til skriftlige retningslinjer, vejledninger og politikker alkohol rygning fravær mobning stress Der er kendskab til retningslinjer, vejledninger og politikker. Alle inddrages i udarbejdelse og revidering. Side 20 af 21

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Ole Råsø og bestyrelsesmedlem Ditte Råsø

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Ole Råsø og bestyrelsesmedlem Ditte Råsø Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Bostedet Dyssemosen Dato for tilsyn: 13. marts 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Ole Råsø og bestyrelsesmedlem Ditte

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Botilbud: Rosengården Dato for tilsyn: 23. september 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Forstander John Dalsgaard Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2012. Botilbud: Bo og Naboskab Møn Topasvænget, Sankelmarksvej og Stårbyhus

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2012. Botilbud: Bo og Naboskab Møn Topasvænget, Sankelmarksvej og Stårbyhus Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2012 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Topasvænget, Sankelmarksvej og Stårbyhus Dato for tilsyn: 6. og 7. november 2012 Botilbuddet er repræsenteret

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2013 Kommunale og private botilbud

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2013 Kommunale og private botilbud Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2013 Kommunale og private botilbud Botilbud: Teaterbygningen Fanefjord Dato for tilsyn: 12. november 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Tilsyn foretaget af: Jens Johansen

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Lunden (Blommelunden- Rosenlunden) 31. maj 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden sidste års tilsyn, er der pt lidt udfordringer

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Botilbud: 21 eren Dato for tilsyn: 15. april 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Forstander Lars Bundgaard Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Botilbud: 21 eren Dato for tilsyn: 15. april 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Forstander Lars Bundgaard Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen og

Læs mere

Teamleder har været ansat siden 01. oktober 2014.

Teamleder har været ansat siden 01. oktober 2014. Tilsyn: Snorrebakken afdeling C + D - 17. august 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Teamleder har været ansat siden 01. oktober

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Kellersvej

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 22. og 23. september 2015,

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Tilsynsrapporter et overblik

Tilsynsrapporter et overblik De enkelte institutioner Palleshave Tilsynsrapporter et overblik o At den pædagogiske tilgang bygger på individualitet. o At der arbejdes målrettet med kommunikation og udvikles videosupervision. o At

Læs mere