Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer"

Transkript

1 Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til VERIFIED ISTJ 14. november 2014 OPP Ltd +44 (0) Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter B. Myers og Katharine D. Myers. Alle rettigheder forbeholdes. Distribueret under licens fra udgiveren, CPP, Inc., USA. Denne rapport er baseret på Hirsh, S. K., & Kummerow, J. M., Introduction to Type in Organizations (3. udgave) Copyright 1998 af CPP, Inc. Distributed under licens fra udgiveren, CPP, Inc., USA. Myers-Briggs Type Indicator, Myers-Briggs, MBTI, Introduction to Type og MBTI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Myers & Briggs Foundation i USA og andre lande. CPP-logoet er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende CPP, Inc. i USA og andre lande. OPP er autoriseret til at bruge varemærkerne i Europa. OPP og OPP-logoet er registrerede varemærker tilhørende OPP Ltd.

2 Side 2 Introduktion Denne rapport er beregnet som en hjælp til at forstå resultatet af Myers-Briggs Type Indicator (MBTI ) værktøjet, og hvordan det bruges i arbejdsrelaterede situationer. MBTI-rapporten er en nyttig metode til at forstå mennesker ved at se på otte personlighedspræferencer, som alle bruger på forskellige tidspunkter. Disse otte præferencer er opdelt i fire dikotomier, der hver består af et par modsatrettede præferencer. Når du besvarer spørgeskemaet, kombineres de fire præferencer, som du angiver som værende mest dig, til det, der kaldes en type. De fire dikotomier vises i diagrammet nedenfor. Hvorhen du retter din opmærksomhed Ekstroversion (E) 7 eller 8 Introversion (I) Hvordan du tager informationer til dig Sansning (S) 7 eller 8 Intuition (N) Hvordan du træffer beslutninger Tænkning (T) 7 eller 8 Følen (F) Hvordan du forholder dig til den ydre verden Vurdering (J) 7 eller 8 Opfattelse (P) MBTI-værktøjet blev udviklet af Katharine Briggs og Isabel Briggs Myers og er baseret på Carl Jung og hans teori om psykologiske typer. For at forstå dine MBTI-resultater skal du huske, at MBTI-værktøjet Beskriver snarere end foreskriver, og derfor bruges det til at åbne muligheder, ikke til at begrænse alternativer Identificerer præferencer, ikke færdigheder, evner eller kompetencer Forudsætter, at alle præferencer er lige vigtige og kan bruges af alle Er veldokumenteret med tusindvis af videnskabelige undersøgelser over en periode på 70 år Understøttes af vedvarende forskning Hvordan din MBTI -tolkningsrapport er disponeret Sammendrag af dine MBTI -resultater Din arbejdsstil Øjebliksbillede Diagram over arbejdsstil Diagram over dine præferencer på arbejde Diagram over kommunikationsstil Rækkefølge af dine præferencer Din fremgangsmåde ved problemløsning Diagram over fremgangsmåde ved problemløsning Konklusion

3 Side 3 Sammendrag af dine MBTI -resultater MBTI-præferencerne kan repræsenteres med et bogstav, og typen angives således med en kode på fire bogstaver. Når de fire dikotomier kombineres på alle mulige måder, får man 16 forskellige typer. Den type, du angav som passende bedst på dig, vises nedenfor. Bekræftet type: ISTJ Hvorhen du retter din opmærksomhed E Ekstroversion Præferencer for at hente energi fra omgivelserne, mennesker, aktiviteter og ting I Introversion Præference for at hente energi fra ens indre verden af idéer, følelser og indtryk Hvordan du tager informationer til dig S Sansning Præference for at tage informationer til sig gennem de fem sanser og bemærke det faktiske N Intuition Præference for at tage informationer til sig gennem en sjette sans og bemærke det, der kan ske Hvordan du træffer beslutninger T Tænkning Præference for organisering og strukturering af oplysninger for at træffe logiske, objektive beslutninger F Følen Præference for organisering og strukturering af oplysninger for at træffe beslutninger på en personlig, værdibaseret måde Hvordan du forholder dig til den ydre verden J Vurdering Præference for at leve et planlagt og organiseret liv P Opfattelse Præference for leve et spontant og fleksibelt liv

4 Side 4 Din arbejdsstil: ISTJ Der præsenteres en række beskrivelser af din type, der relaterer til dine arbejdspræferencer og adfærdsmønstre. Når du gennemgår dem, skal du huske, at der ikke findes gode eller dårlige typer for roller i en organisation, da MBTI-vurderingen identificerer præferencer, ikke evner eller færdigheder. Hver person har noget at tilbyde og lære, hvilket øger det bidrag, han/hun giver. Øjebliksbilledet af din type vises nedenfor, og på de næste sider følger tre diagrammer, der viser, hvordan din type påvirker din arbejdsstil, dine præferencer på arbejdet og din kommunikationsstil. ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ ISTJ-øjebliksbillede ISTJ er er grundige, stiller krav og er systematiske, hårdtarbejdende og omhyggelige med detaljer. De kan lide at arbejde i en organisation for at forbedre procedurer og processer og er loyale såvel i opgangs- som nedgangstider. Selvom beskrivelserne nedenfor beskriver ISTJ ere generelt, passer nogle af dem måske ikke nøjagtigt på dig på grund af individuelle forskelle inden for hver type. Fornuftig Grundig Logisk Loyal Organiseret Pålidelig Praktisk orienteret Realistisk Reserveret Saglig Stiller krav Troværdig

5 Side 5 Din arbejdsstil BIDRAG TIL ORGANISATIONEN Fuldfører ting støt og roligt og til tiden Koncentrerer dig om detaljer og er omhyggelig med at ordne dem Har ting på rette sted til rette tid Man kan regne med, at du overholder dine forpligtelser og følger op Arbejder ubesværet i organisationens struktur LEDERSTIL Bruger erfaring og viden om kendsgerninger til at træffe beslutninger Bygger på pålidelig, stabil og ensartet præstation Respekterer traditionelle, hierarkiske fremgangsmåder Belønner dem, der følger reglerne i udførelsen af opgaven Er opmærksom på øjeblikkelige og praktiske organisatoriske behov FORETRUKKET ARBEJDSMILJØ Rummer realistiske, hårdtarbejdende personer, der er fokuserede på kendsgerninger og resultater Yder langsigtet sikkerhed Belønner et jævnt tempo og dem, der overholder tidsfrister Udnytter struktur med systematiske metoder Er opgaveorienteret og bestemt Giver rolige og ordnede rammer Tillader ro til uforstyrret arbejde FORETRUKKEN INDLÆRINGSSTIL Er præsenteret på en konkret måde trin for trin Er praktisk og har anvendelsesområder, der er nyttige nu MULIGE FALDGRUBER Kan overse langsigtede konsekvenser ved at fokusere på daglige aktiviteter Kan forsømme det sociale element Kan blive stiv i væremåden og anset for at være ufleksibel og mindre åben over for fornyelse Kan forvente, at andre har den samme opmærksomhed på detaljer og efterlever de samme arbejdsprocedurer FORSLAG TIL UDVIKLING Burde måske være mere opmærksom på bredere, fremtidige konsekvenser af problemer ud over de aktuelle realiteter Skal muligvis overveje den menneskelige faktor og give ros, når den er fortjent Skal muligvis prøve nye alternativer for ikke at køre fast Skal muligvis udvikle tålmodighed med dem, der kommunikerer anderledes eller omgår standardprocedurer

6 Side 6 Dine præferencer på arbejde INTROVERSION Kan lide plads til at kunne være dig selv og have ro til at koncentrere dig Har som regel ikke noget imod at arbejde på ét projekt i lang tid Er interesseret i kendsgerningerne/idéerne bag dit arbejde Vil gerne tænke, før du handler, nogle gange i en grad, så du ikke handler Synes, at telefonopkald er påtrængende, når du koncentrerer sig om en opgave Udvikler idéer udelukkende ved at reflektere Kan lide at arbejde alene og af og til i mindre grupper SANSNING Kan lide at bruge erfaring og standardmetoder til at løse problemer Kan lide at bruge færdigheder, der allerede er fuldt udviklede Tager sjældent fejl af kendsgerninger, men kan ignorere dine indfald Kan lide at gøre ting, der er praktisk orienterede Kan lide at præsentere detaljerne ved dit arbejde først Foretrækker at fortsætte med det eksisterende via finjusteringer Går trinvist frem og bedømmer nøjagtigt den fornødne tid TÆNKNING Bruger logisk analyse til at nå frem til konklusioner Kan arbejde uden harmoni og koncentrerer dig i stedet om opgaven Træder utilsigtet personer over tæerne ved at overse deres følelser Træffer beslutninger upersonligt og er nogle gange ikke tilstrækkeligt opmærksom på andre menneskers ønsker Har tendens til at være bestemt og klar til at kritisere Ser på de principper, der er involveret i situationen Ønsker anerkendelse, når opgavekravene opfyldes eller overgås VURDERING Arbejder bedst, når du kan planlægge dit arbejde og arbejde efter din plan Kan lide at organisere og fuldføre opgaver Fokuserer på, hvad der skal afsluttes, og ignorerer andre ting Har det bedst, når der er truffet en beslutning om en ting, situation eller person Beslutter dig hurtigt ud fra et ønske om at afslutte Søger struktur og planer Bruger lister til at sikre handling på specifikke opgaver Kilde: Tilpasset fra Myers, I. B. (1962), Introduktion til type (1. oplag). Mountain View, CA: CPP, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

7 Side 7 Din kommunikationsstil INTROVERSION Gemmer energi og begejstring indeni Stopper op og tænker efter, før du svarer Gennemtænker idéer, tanker og indtryk Har evt. brug for at blive hjulpet på gled Søger muligheder for at kommunikere under fire øjne Foretrækker skriftlig kommunikation frem for ansigt til ansigt, e mail frem for telefonsamtaler Udtrykker på møder gennemtænkte idéer med mange ord SANSNING Kan lide, at beviser (kendsgerninger, detaljer og eksempler) præsenteres først Ønsker, at praktiske og realistiske anvendelsesområder vises, med relationer mellem tydeligt forklarede kendsgerninger Sætter din lid til førstehåndsoplevelser til at få oplysninger og anekdoter Bruger en metodisk, trinvis fremgangsmåde i samtaler Kan lide, at forslag er ligefremme og gennemførlige Henviser til specifikke eksempler Følger dagsordenen på møder TÆNKNING Foretrækker at være kort og præcis Ønsker at opregne fordele og ulemper ved alle alternativer Kan være intellektuelt kritisk og objektiv Overbevises af kølig, upersonlig ræsonneren Præsenterer mål og målsætninger først Bruger følelser som sekundære data Under møder søger du først og fremmest engagement i opgaven VURDERING Ønsker at blive enig om planer, tidsplaner og fornuftige tidsfrister Kan ikke lide overraskelser og ønsker at blive advaret på forhånd Forventer, at andre følger op på tingene, og regner med dette Udtrykker dine holdninger og beslutninger som endelige Ønsker at høre om resultater og præstationer Fokuserer på formål og retning Under møder koncentrerer du dig om at gøre opgaverne færdige Kilde: Tilpasset fra Kummerow, J. M. (1985), Talking in Type. Gainesville, FL: Center for Applications of Psychological Type.

8 Side 8 Rækkefølge af dine præferencer Typekoden på fire bogstaver repræsenterer et komplekst sæt dynamiske relationer. Alle kan lide nogle af præferencerne bedre end andre. Faktisk er det muligt at forudsige den rækkefølge, hver enkelt person kan lide, udvikle og bruge sine præferencer i. Som ISTJ er er din rækkefølge 1 Sansning 2 Tænkning 3 Følen 4 Intuition Sansning er din primære eller dominerende funktion. Styrken ved dominerende Sansning er at Erkende de relevante kendsgerninger Anvende erfaring i forbindelse med problemer Bemærke, hvad der kræver opmærksomhed Holde styr på, hvad der er afgørende Håndtere problemer med realisme Under stress kan du Blive hængende i en fast skure og fokusere på de samme detaljer Køre fast, miste den sunde fornuft og ikke se mulige løsninger Se negativt på fremtiden Blive overdrevent pessimistisk Når du står over for et problem, vil du sikkert gerne have grundigt kendskab til de kendsgerninger (nr. 1 Sansning), som du har analyseret logisk (nr. 2 Tænkning). For at opnå optimale resultater har du måske brug for at overveje virkningen på mennesker (nr. 3 Følen) og søge alternative mulige synspunkter (nr. 4 Intuition). De mulige faldgruber og forslag til udvikling, der er angivet i diagrammet ovenfor i rapporten, vedrører også rækkefølgen af præferencer, idet faldgruberne kan være et resultat af en uudviklet brug af præferencer.

9 Side 9 Din fremgangsmåde ved problemløsning: ISTJ Når du løser problemer, kan du bruge dine typepræferencer til at hjælpe med at guide dig gennem processen. Selvom det virker ligetil, kan det være svært at gøre, da mennesker har tendens til at springe over de dele af problemløsningsprocessen, som kræver brugen af deres mindre foretrukne funktioner. Beslutninger træffes som regel ved at anvende den dominerende funktion (nr. 1) og tilsidesætte den mindst foretrukne funktion (nr. 4). Du når sandsynligvis frem til en bedre beslutning, hvis du bruger alle dine præferencer. Diagrammet nedenfor og de efterfølgende tip vil hjælpe dig i denne fremgangsmåde. Det kan være en god ide at konsultere andre med modsatte præferencer, når du træffer vigtige beslutninger, eller være særligt opmærksom på at bruge dine mindre foretrukne funktioner. Din fremgangsmåde ved problemløsning 1. Når du løser et problem eller træffer en beslutning, har du størst sandsynlighed for at starte med din dominerende funktion, SANSNING, ved at spørge Hvordan endte vi i denne situation? Hvilke verificerbare kendsgerninger har vi? Nøjagtig hvordan er situationen nu? Hvem har gjort hvad? Hvad eksisterer og fungerer allerede? 2. Du kan derefter gå videre til din sekundære funktion, TÆNKNING, og spørge Hvad er fordelene og ulemperne ved hvert enkelt alternativ? Hvad er de logiske konsekvenser af mulighederne? Hvad er de objektive kriterier, der skal imødekommes? Hvad er omkostningerne ved hver enkelt mulighed? Hvad er den mest fornuftige fremgangsmåde? 3. Du er ikke så tilbøjelig til at stille spørgsmål, der vedrører din tertiære funktion, FØLEN, som f.eks. Hvordan vil resultatet påvirke mennesker, processen og/eller organisationen? Hvad er min personlige reaktion på (mine sympatier/antipatier i forhold til) hvert enkelt alternativ? Hvordan vil andre reagere på mulighederne? Hvad er de underliggende værdier for hver enkelt mulighed? Hvem er motiveret for at udføre løsningen? 4. Du er mindst tilbøjelig til at stille spørgsmål, der vedrører din inferiøre funktion, INTUITION, som f.eks. Hvilke fortolkninger kan man lave ud fra kendsgerningerne? Hvilke indblik og fornemmelser falder dig ind om denne situation? Hvad ville mulighederne være, hvis der ingen begrænsninger var? Hvilke andre retninger/områder kan udforskes? Hvad svarer dette problem til?

10 Side 10 For at forbedre din problemløsning kan du også anvende disse fire præferencer: Brug Introversion til at give tid til eftertanke på alle trin i processen Brug Ekstroversion til at diskutere hvert trin, før du går videre Brug Opfattelse på hvert trin til at holde diskussioner og muligheder åbne og undgå at udelukke ting for tidligt Brug Vurdering til at træffe en beslutning og fastlægge en tidsfrist og en plan Konklusion Selvom personer af alle typer kan udfylde enhver rolle i en organisation, har hver enkelt type tendens til at bevæge sig i retning af en bestemt arbejds-, lærings- og kommunikationsstil. Du fungerer bedst, når du kan vælge en stil, hvor du har mulighed for at udtrykke dine præferencer. Når du i en lang periode bliver tvunget til at bruge en stil, der ikke afspejler dine præferencer, kan det medføre ineffektivitet og udbrændthed. Selvom du kan tillægge dig en anden stil, når der er brug for det, kan du bidrage mest, når du bruger dine præferencer og trækker på dine styrker. I over 70 år har MBTI-værktøjet hjulpet millioner af mennesker over hele verden med at få en dybere forståelse af sig selv, og hvordan de interagerer med andre, og hjulpet dem med at forbedre deres kommunikation, arbejde og læring. Du kan finde materialer, der kan øge din viden, ved at gå ind på hjemmesiden hvor du finder praktiske værktøjer til livslang læring og udvikling. OPP Ltd +44 (0) Alle oplysninger om copyright vises på side 1.

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Vi kan ApS 18.11.2012

Vi kan ApS 18.11.2012 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert talentrapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk Indhold:

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

DISK Person Faktor Rapport - Kort version

DISK Person Faktor Rapport - Kort version DISK Person Faktor Rapport - Kort version Peter Smith Fokus: work 5 januar 2011/dk Indhold 1 Introduktion til persolog Person Faktor Rapport og til graferne 2 11 Forstå opbygningen af persolog Person Faktor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e m

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles Ekspertrapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2005-2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold Introduktion til assessment rapport...3 Executive

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler...

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler... Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af organisationen...1 1.1. Deltagende observation...2 1.2. Donald Schön...3 2. Rekrutteringsprocessen...4 Nr. 1 Jobsamtaler...4 Nr. 2 Samtale med team manager og HR konsulent

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere