Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer"

Transkript

1 Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til VERIFIED ISTJ 14. november 2014 OPP Ltd +44 (0) Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter B. Myers og Katharine D. Myers. Alle rettigheder forbeholdes. Distribueret under licens fra udgiveren, CPP, Inc., USA. Denne rapport er baseret på Hirsh, S. K., & Kummerow, J. M., Introduction to Type in Organizations (3. udgave) Copyright 1998 af CPP, Inc. Distributed under licens fra udgiveren, CPP, Inc., USA. Myers-Briggs Type Indicator, Myers-Briggs, MBTI, Introduction to Type og MBTI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Myers & Briggs Foundation i USA og andre lande. CPP-logoet er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende CPP, Inc. i USA og andre lande. OPP er autoriseret til at bruge varemærkerne i Europa. OPP og OPP-logoet er registrerede varemærker tilhørende OPP Ltd.

2 Side 2 Introduktion Denne rapport er beregnet som en hjælp til at forstå resultatet af Myers-Briggs Type Indicator (MBTI ) værktøjet, og hvordan det bruges i arbejdsrelaterede situationer. MBTI-rapporten er en nyttig metode til at forstå mennesker ved at se på otte personlighedspræferencer, som alle bruger på forskellige tidspunkter. Disse otte præferencer er opdelt i fire dikotomier, der hver består af et par modsatrettede præferencer. Når du besvarer spørgeskemaet, kombineres de fire præferencer, som du angiver som værende mest dig, til det, der kaldes en type. De fire dikotomier vises i diagrammet nedenfor. Hvorhen du retter din opmærksomhed Ekstroversion (E) 7 eller 8 Introversion (I) Hvordan du tager informationer til dig Sansning (S) 7 eller 8 Intuition (N) Hvordan du træffer beslutninger Tænkning (T) 7 eller 8 Følen (F) Hvordan du forholder dig til den ydre verden Vurdering (J) 7 eller 8 Opfattelse (P) MBTI-værktøjet blev udviklet af Katharine Briggs og Isabel Briggs Myers og er baseret på Carl Jung og hans teori om psykologiske typer. For at forstå dine MBTI-resultater skal du huske, at MBTI-værktøjet Beskriver snarere end foreskriver, og derfor bruges det til at åbne muligheder, ikke til at begrænse alternativer Identificerer præferencer, ikke færdigheder, evner eller kompetencer Forudsætter, at alle præferencer er lige vigtige og kan bruges af alle Er veldokumenteret med tusindvis af videnskabelige undersøgelser over en periode på 70 år Understøttes af vedvarende forskning Hvordan din MBTI -tolkningsrapport er disponeret Sammendrag af dine MBTI -resultater Din arbejdsstil Øjebliksbillede Diagram over arbejdsstil Diagram over dine præferencer på arbejde Diagram over kommunikationsstil Rækkefølge af dine præferencer Din fremgangsmåde ved problemløsning Diagram over fremgangsmåde ved problemløsning Konklusion

3 Side 3 Sammendrag af dine MBTI -resultater MBTI-præferencerne kan repræsenteres med et bogstav, og typen angives således med en kode på fire bogstaver. Når de fire dikotomier kombineres på alle mulige måder, får man 16 forskellige typer. Den type, du angav som passende bedst på dig, vises nedenfor. Bekræftet type: ISTJ Hvorhen du retter din opmærksomhed E Ekstroversion Præferencer for at hente energi fra omgivelserne, mennesker, aktiviteter og ting I Introversion Præference for at hente energi fra ens indre verden af idéer, følelser og indtryk Hvordan du tager informationer til dig S Sansning Præference for at tage informationer til sig gennem de fem sanser og bemærke det faktiske N Intuition Præference for at tage informationer til sig gennem en sjette sans og bemærke det, der kan ske Hvordan du træffer beslutninger T Tænkning Præference for organisering og strukturering af oplysninger for at træffe logiske, objektive beslutninger F Følen Præference for organisering og strukturering af oplysninger for at træffe beslutninger på en personlig, værdibaseret måde Hvordan du forholder dig til den ydre verden J Vurdering Præference for at leve et planlagt og organiseret liv P Opfattelse Præference for leve et spontant og fleksibelt liv

4 Side 4 Din arbejdsstil: ISTJ Der præsenteres en række beskrivelser af din type, der relaterer til dine arbejdspræferencer og adfærdsmønstre. Når du gennemgår dem, skal du huske, at der ikke findes gode eller dårlige typer for roller i en organisation, da MBTI-vurderingen identificerer præferencer, ikke evner eller færdigheder. Hver person har noget at tilbyde og lære, hvilket øger det bidrag, han/hun giver. Øjebliksbilledet af din type vises nedenfor, og på de næste sider følger tre diagrammer, der viser, hvordan din type påvirker din arbejdsstil, dine præferencer på arbejdet og din kommunikationsstil. ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ ISTJ-øjebliksbillede ISTJ er er grundige, stiller krav og er systematiske, hårdtarbejdende og omhyggelige med detaljer. De kan lide at arbejde i en organisation for at forbedre procedurer og processer og er loyale såvel i opgangs- som nedgangstider. Selvom beskrivelserne nedenfor beskriver ISTJ ere generelt, passer nogle af dem måske ikke nøjagtigt på dig på grund af individuelle forskelle inden for hver type. Fornuftig Grundig Logisk Loyal Organiseret Pålidelig Praktisk orienteret Realistisk Reserveret Saglig Stiller krav Troværdig

5 Side 5 Din arbejdsstil BIDRAG TIL ORGANISATIONEN Fuldfører ting støt og roligt og til tiden Koncentrerer dig om detaljer og er omhyggelig med at ordne dem Har ting på rette sted til rette tid Man kan regne med, at du overholder dine forpligtelser og følger op Arbejder ubesværet i organisationens struktur LEDERSTIL Bruger erfaring og viden om kendsgerninger til at træffe beslutninger Bygger på pålidelig, stabil og ensartet præstation Respekterer traditionelle, hierarkiske fremgangsmåder Belønner dem, der følger reglerne i udførelsen af opgaven Er opmærksom på øjeblikkelige og praktiske organisatoriske behov FORETRUKKET ARBEJDSMILJØ Rummer realistiske, hårdtarbejdende personer, der er fokuserede på kendsgerninger og resultater Yder langsigtet sikkerhed Belønner et jævnt tempo og dem, der overholder tidsfrister Udnytter struktur med systematiske metoder Er opgaveorienteret og bestemt Giver rolige og ordnede rammer Tillader ro til uforstyrret arbejde FORETRUKKEN INDLÆRINGSSTIL Er præsenteret på en konkret måde trin for trin Er praktisk og har anvendelsesområder, der er nyttige nu MULIGE FALDGRUBER Kan overse langsigtede konsekvenser ved at fokusere på daglige aktiviteter Kan forsømme det sociale element Kan blive stiv i væremåden og anset for at være ufleksibel og mindre åben over for fornyelse Kan forvente, at andre har den samme opmærksomhed på detaljer og efterlever de samme arbejdsprocedurer FORSLAG TIL UDVIKLING Burde måske være mere opmærksom på bredere, fremtidige konsekvenser af problemer ud over de aktuelle realiteter Skal muligvis overveje den menneskelige faktor og give ros, når den er fortjent Skal muligvis prøve nye alternativer for ikke at køre fast Skal muligvis udvikle tålmodighed med dem, der kommunikerer anderledes eller omgår standardprocedurer

6 Side 6 Dine præferencer på arbejde INTROVERSION Kan lide plads til at kunne være dig selv og have ro til at koncentrere dig Har som regel ikke noget imod at arbejde på ét projekt i lang tid Er interesseret i kendsgerningerne/idéerne bag dit arbejde Vil gerne tænke, før du handler, nogle gange i en grad, så du ikke handler Synes, at telefonopkald er påtrængende, når du koncentrerer sig om en opgave Udvikler idéer udelukkende ved at reflektere Kan lide at arbejde alene og af og til i mindre grupper SANSNING Kan lide at bruge erfaring og standardmetoder til at løse problemer Kan lide at bruge færdigheder, der allerede er fuldt udviklede Tager sjældent fejl af kendsgerninger, men kan ignorere dine indfald Kan lide at gøre ting, der er praktisk orienterede Kan lide at præsentere detaljerne ved dit arbejde først Foretrækker at fortsætte med det eksisterende via finjusteringer Går trinvist frem og bedømmer nøjagtigt den fornødne tid TÆNKNING Bruger logisk analyse til at nå frem til konklusioner Kan arbejde uden harmoni og koncentrerer dig i stedet om opgaven Træder utilsigtet personer over tæerne ved at overse deres følelser Træffer beslutninger upersonligt og er nogle gange ikke tilstrækkeligt opmærksom på andre menneskers ønsker Har tendens til at være bestemt og klar til at kritisere Ser på de principper, der er involveret i situationen Ønsker anerkendelse, når opgavekravene opfyldes eller overgås VURDERING Arbejder bedst, når du kan planlægge dit arbejde og arbejde efter din plan Kan lide at organisere og fuldføre opgaver Fokuserer på, hvad der skal afsluttes, og ignorerer andre ting Har det bedst, når der er truffet en beslutning om en ting, situation eller person Beslutter dig hurtigt ud fra et ønske om at afslutte Søger struktur og planer Bruger lister til at sikre handling på specifikke opgaver Kilde: Tilpasset fra Myers, I. B. (1962), Introduktion til type (1. oplag). Mountain View, CA: CPP, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

7 Side 7 Din kommunikationsstil INTROVERSION Gemmer energi og begejstring indeni Stopper op og tænker efter, før du svarer Gennemtænker idéer, tanker og indtryk Har evt. brug for at blive hjulpet på gled Søger muligheder for at kommunikere under fire øjne Foretrækker skriftlig kommunikation frem for ansigt til ansigt, e mail frem for telefonsamtaler Udtrykker på møder gennemtænkte idéer med mange ord SANSNING Kan lide, at beviser (kendsgerninger, detaljer og eksempler) præsenteres først Ønsker, at praktiske og realistiske anvendelsesområder vises, med relationer mellem tydeligt forklarede kendsgerninger Sætter din lid til førstehåndsoplevelser til at få oplysninger og anekdoter Bruger en metodisk, trinvis fremgangsmåde i samtaler Kan lide, at forslag er ligefremme og gennemførlige Henviser til specifikke eksempler Følger dagsordenen på møder TÆNKNING Foretrækker at være kort og præcis Ønsker at opregne fordele og ulemper ved alle alternativer Kan være intellektuelt kritisk og objektiv Overbevises af kølig, upersonlig ræsonneren Præsenterer mål og målsætninger først Bruger følelser som sekundære data Under møder søger du først og fremmest engagement i opgaven VURDERING Ønsker at blive enig om planer, tidsplaner og fornuftige tidsfrister Kan ikke lide overraskelser og ønsker at blive advaret på forhånd Forventer, at andre følger op på tingene, og regner med dette Udtrykker dine holdninger og beslutninger som endelige Ønsker at høre om resultater og præstationer Fokuserer på formål og retning Under møder koncentrerer du dig om at gøre opgaverne færdige Kilde: Tilpasset fra Kummerow, J. M. (1985), Talking in Type. Gainesville, FL: Center for Applications of Psychological Type.

8 Side 8 Rækkefølge af dine præferencer Typekoden på fire bogstaver repræsenterer et komplekst sæt dynamiske relationer. Alle kan lide nogle af præferencerne bedre end andre. Faktisk er det muligt at forudsige den rækkefølge, hver enkelt person kan lide, udvikle og bruge sine præferencer i. Som ISTJ er er din rækkefølge 1 Sansning 2 Tænkning 3 Følen 4 Intuition Sansning er din primære eller dominerende funktion. Styrken ved dominerende Sansning er at Erkende de relevante kendsgerninger Anvende erfaring i forbindelse med problemer Bemærke, hvad der kræver opmærksomhed Holde styr på, hvad der er afgørende Håndtere problemer med realisme Under stress kan du Blive hængende i en fast skure og fokusere på de samme detaljer Køre fast, miste den sunde fornuft og ikke se mulige løsninger Se negativt på fremtiden Blive overdrevent pessimistisk Når du står over for et problem, vil du sikkert gerne have grundigt kendskab til de kendsgerninger (nr. 1 Sansning), som du har analyseret logisk (nr. 2 Tænkning). For at opnå optimale resultater har du måske brug for at overveje virkningen på mennesker (nr. 3 Følen) og søge alternative mulige synspunkter (nr. 4 Intuition). De mulige faldgruber og forslag til udvikling, der er angivet i diagrammet ovenfor i rapporten, vedrører også rækkefølgen af præferencer, idet faldgruberne kan være et resultat af en uudviklet brug af præferencer.

9 Side 9 Din fremgangsmåde ved problemløsning: ISTJ Når du løser problemer, kan du bruge dine typepræferencer til at hjælpe med at guide dig gennem processen. Selvom det virker ligetil, kan det være svært at gøre, da mennesker har tendens til at springe over de dele af problemløsningsprocessen, som kræver brugen af deres mindre foretrukne funktioner. Beslutninger træffes som regel ved at anvende den dominerende funktion (nr. 1) og tilsidesætte den mindst foretrukne funktion (nr. 4). Du når sandsynligvis frem til en bedre beslutning, hvis du bruger alle dine præferencer. Diagrammet nedenfor og de efterfølgende tip vil hjælpe dig i denne fremgangsmåde. Det kan være en god ide at konsultere andre med modsatte præferencer, når du træffer vigtige beslutninger, eller være særligt opmærksom på at bruge dine mindre foretrukne funktioner. Din fremgangsmåde ved problemløsning 1. Når du løser et problem eller træffer en beslutning, har du størst sandsynlighed for at starte med din dominerende funktion, SANSNING, ved at spørge Hvordan endte vi i denne situation? Hvilke verificerbare kendsgerninger har vi? Nøjagtig hvordan er situationen nu? Hvem har gjort hvad? Hvad eksisterer og fungerer allerede? 2. Du kan derefter gå videre til din sekundære funktion, TÆNKNING, og spørge Hvad er fordelene og ulemperne ved hvert enkelt alternativ? Hvad er de logiske konsekvenser af mulighederne? Hvad er de objektive kriterier, der skal imødekommes? Hvad er omkostningerne ved hver enkelt mulighed? Hvad er den mest fornuftige fremgangsmåde? 3. Du er ikke så tilbøjelig til at stille spørgsmål, der vedrører din tertiære funktion, FØLEN, som f.eks. Hvordan vil resultatet påvirke mennesker, processen og/eller organisationen? Hvad er min personlige reaktion på (mine sympatier/antipatier i forhold til) hvert enkelt alternativ? Hvordan vil andre reagere på mulighederne? Hvad er de underliggende værdier for hver enkelt mulighed? Hvem er motiveret for at udføre løsningen? 4. Du er mindst tilbøjelig til at stille spørgsmål, der vedrører din inferiøre funktion, INTUITION, som f.eks. Hvilke fortolkninger kan man lave ud fra kendsgerningerne? Hvilke indblik og fornemmelser falder dig ind om denne situation? Hvad ville mulighederne være, hvis der ingen begrænsninger var? Hvilke andre retninger/områder kan udforskes? Hvad svarer dette problem til?

10 Side 10 For at forbedre din problemløsning kan du også anvende disse fire præferencer: Brug Introversion til at give tid til eftertanke på alle trin i processen Brug Ekstroversion til at diskutere hvert trin, før du går videre Brug Opfattelse på hvert trin til at holde diskussioner og muligheder åbne og undgå at udelukke ting for tidligt Brug Vurdering til at træffe en beslutning og fastlægge en tidsfrist og en plan Konklusion Selvom personer af alle typer kan udfylde enhver rolle i en organisation, har hver enkelt type tendens til at bevæge sig i retning af en bestemt arbejds-, lærings- og kommunikationsstil. Du fungerer bedst, når du kan vælge en stil, hvor du har mulighed for at udtrykke dine præferencer. Når du i en lang periode bliver tvunget til at bruge en stil, der ikke afspejler dine præferencer, kan det medføre ineffektivitet og udbrændthed. Selvom du kan tillægge dig en anden stil, når der er brug for det, kan du bidrage mest, når du bruger dine præferencer og trækker på dine styrker. I over 70 år har MBTI-værktøjet hjulpet millioner af mennesker over hele verden med at få en dybere forståelse af sig selv, og hvordan de interagerer med andre, og hjulpet dem med at forbedre deres kommunikation, arbejde og læring. Du kan finde materialer, der kan øge din viden, ved at gå ind på hjemmesiden hvor du finder praktiske værktøjer til livslang læring og udvikling. OPP Ltd +44 (0) Alle oplysninger om copyright vises på side 1.

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til JOHN SMITH 3. marts 2016 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter B. Myers

Læs mere

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M Kummerow Europæisk Udgave Rapport udarbejdet for Alberte SAMPLE 13 marts 2012 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Introduktion Myers

Læs mere

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M Kummerow Europæisk Udgave Rapport udarbejdet for Simon Sample 5 maj 2006 OPP, LTD +44 (0) 1865 404500 wwwoppeucom Introduktion

Læs mere

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M Kummerow Europæisk Udgave Rapport udarbejdet for Rita Hayworth 27 juni 2007 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Introduktion Myers

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M.

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M. INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN Introduktion til TYPE i ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M. K UMMEROW Hvad er MBTI? Dette hæfte er skrevet for at hjælpe dig med at forstå

Læs mere

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, vil det nok være en god idé at overveje de områder af dit liv, hvor du vil anvende dit kendskab til MBTI-rammen. Hvis

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN Introduktion til TYPE og TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH Introduktion Formålet med Introduktion til Type og Teams er at hjælpe dig

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIE. Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS

INTRODUKTION TIL TYPE SERIE. Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS INTRODUKTION TIL TYPE SERIE Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS Introduktion Isabel Briggs skrev Introduktion til Type til brug for respondenter, efter at de havde modtaget

Læs mere

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Roller i samarbejdet DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Lidt om giraffen Organisationsantropolog med speciale i organisationsudvikling og kommunikation (Aarhus Universitet) Uddannelsesleder, projektleder

Læs mere

Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport

Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport Teamrapport Udviklet af Allen L. Hammer Europæisk udgave Team (Eksempel) 250211 Rapport til ERIK EKSEMPEL 25. februar 2011 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.eu.com Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport

Læs mere

MBTI Re:Search Huddle

MBTI Re:Search Huddle MBTI Re:Search Huddle Kaldet Ikke kun en røst fra himlen Dine gaver Din personlige stil Dit kald og tjeneste Din passion Dine historier Formål At forstå din personlighed og hvordan den indvirker på dit

Læs mere

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK 07016 Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

Jungs typologi, JTI/MBTI

Jungs typologi, JTI/MBTI Jungs typologi, JTI/MBTI Det menneskelige styresystem JTI/MBTI JTI/MBTI er udviklet på baggrund af Jungs typologi og består af 16 grundlæggende psykologiske typer. Udgangspunktet for beskrivelsen af de

Læs mere

Myers-Briggs Typeindikator Typepåvirkningsrapport

Myers-Briggs Typeindikator Typepåvirkningsrapport Europæisk udgave Forberedt til BLOGGS ENFJ 13. januar 2017 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Typeindikator Copyright 2017 af Peter B. Myers og Katharine D. Myers. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport

Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport Udviklet af Allen L. Hammer Europæisk udgave Team (Eksempel) 250211 Rapport til TEAMFACILITATOR 25. februar 2011 OPP Ltd + (0)85 603 9958 www.opp.eu.com

Læs mere

Introduktion til Jungs Typologi

Introduktion til Jungs Typologi Projektledelse Modul 2 Kend dig selv som projektleder 1 Introduktion til Jungs Typologi v/specialkonsulenter i ledelse, Gitte Karlsen og Anne Hundtofte Region Syddanmarks Ledelsesakademi Typologiens historie

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til. MARGERY GUARDIOLA 6.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til. MARGERY GUARDIOLA 6. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TM TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til MARGERY GUARDIOLA 6. april 2013 Fortolket af Jamie Hirata

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Manager X.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Manager X. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Manager X september 006 OPP Ltd Elsfield Hall -7

Læs mere

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006 MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Sample Danish 6 december 006 800-6-76 www.cpp.com

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Jan Wittrup.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Jan Wittrup. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Jan Wittrup 7 december 006 OPP Ltd Elsfield Hall

Læs mere

Individuel læringsstil hvorfor nu det?

Individuel læringsstil hvorfor nu det? Individuel læringsstil hvorfor nu det? Anette Kolmos og Lise Busk Kofoed MBTI en har haft stor betydning for mig i projektforløbet. Det er således, at 5 af de personer, der er i gruppen ligger samlet fordelt

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE marts 0 800-6-76 www.cpp.com Myers-Briggs

Læs mere

Introduktion til typologi

Introduktion til typologi Introduktion til typologi Preben Grønkjær Den typologi, som Region Syddanmarks Ledelsesakademi anvender, er oprindelig udviklet af den schweiziske psykiater C.G. Jung (1875-1961). Han præsenterede den

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Iversen, som samarbejder med Dirksen 01.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Vin med hjerte Instruktør giver dig redskaber

Læs mere

Velkommen til grunduddannelse i ledelse. Onsdag den 26. august 2009

Velkommen til grunduddannelse i ledelse. Onsdag den 26. august 2009 Velkommen til grunduddannelse i ledelse Onsdag den 26. august 2009 Jungiansk Type Index - JTI Bygger på psykoanalytikeren Carl Jungs teorier om, hvordan mennesker er forskelligt disponeret fra naturens

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Hansen, som samarbejder med Jensen 19.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tel.+ 45 4632 1240

Læs mere

Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie

Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie Indholdsfortegnelse Typologiens teoretiske grundlag... 2 Indstillingstyper... 6 Den ekstraverterede type... 7 Den introverterede type...

Læs mere

FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer

FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer Udviklet af Eugene R. Schnell og Allen L. Hammer Europæisk Udgave Rapport til A SAMPLE 23 november 2015 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com FIRO-B Tolkningsrapport

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom

Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom Det Hele Menneske Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom z We see the world not as it is, but as we are Stephen Covey Ballerina Hvilken vej drejer hun? At

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Har vi forskellig læringsstil? (testskema)

Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Dette spørgeskema er udformet for at finde frem til din foretrukne læringsstil. I årenes løb har du sikkert udviklet læringsvaner, som hjælper til at give en

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. maj 2014 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er fortrolig og er udelukkende beregnet for den person, der har besvaret spørgerammen.

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

> Lederrapport. Navn: Peter Smith

> Lederrapport. Navn: Peter Smith > Lederrapport Navn: Peter Smith Dato: 3 november 2008 Lederrapport Introduktion Denne rapport er baseret på Peter Smith's besvarelse af personlighedstesten "Occupational Personality Questionnaire" (OPQ32).

Læs mere

SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE. 13. november 2013 HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING

SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE. 13. november 2013 HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING 13. november 2013 DEJLIG ER DEN HIMMEL BLÅ Vi har og en ledestjerne og når vi den følger gerne kommer vi til Jesus Krist. HVAD

Læs mere

42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis

42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis FOA 10. SEPTEMBER MARTIN LUNDGAARD 42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis BADMINTON CV 1991: Dansk, nordisk og europamester u19 1995:

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Dagens første nyhed Vi er forskellige og så forbløffende ens! I dag sætter vi Dem, der sætter andre i kasser Dem, der ikke gør det dem i kasser! Vi tager

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Forberedelse til MUS

Forberedelse til MUS Et værktøj til samtalelederen Medarbejder: Dato: Som forberedelse og støtte til en MUS samtale, kan det være en hjælp at indkredse medarbejderens arbejdsadfærd. Ved at besvare 8 spørgsmål, findes de fremherskende

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek 1 Program Buddy funktionen Joharis vindue Tilpasse forstyrrelser En effektiv feedback model Spørgeteknik Kender du typen? Fra oldtid til nutid

Læs mere

Formålet med Situationsbestemt Ledelse

Formålet med Situationsbestemt Ledelse Formålet med Situationsbestemt Ledelse 1. At åbne for kommunikationen og at øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem dig og dine medarbejdere angående præstationer og udvikling 2. At hjælpe medarbejderen

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Test af Repræsentationssystemer

Test af Repræsentationssystemer Test af Repræsentationssystemer Identificér dit foretrukne repræsentationssystem Testen kan give dig et fingerpeg om din måde at bruge dine sanser/repræsentationssystemer på, og samtidig kan du finde dine

Læs mere

Forandringskurven. (Med tilpasset coaching - og ledelsesstil) 1. Bebrejder andre Lyt... intet andet. Forsøg ikke at rådgive eller løse problemer

Forandringskurven. (Med tilpasset coaching - og ledelsesstil) 1. Bebrejder andre Lyt... intet andet. Forsøg ikke at rådgive eller løse problemer er en populær og effektiv model, der bidrager til at lette forståelsen af de forskellige trin i den personlige transformation og organisatoriske forandring. Modellen viser, hvordan mennesker normalt reagerer

Læs mere

DISCOVERY. John Test Smith 05 jul 2006. Full Circle Profil. Insights Learning & Development Ltd www.insights.com

DISCOVERY. John Test Smith 05 jul 2006. Full Circle Profil. Insights Learning & Development Ltd www.insights.com DISCOVERY 05 jul 2006 Full Circle Profil Insights Learning & Development Ltd www.insights.com Introduktion Denne Insights Discovery Full Circle Profil er baseret på svar fra en feedbackgruppe samt John

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

God ledelse bygger på

God ledelse bygger på God ledelse bygger på Kontekstforståelse Rolleklarhed Begreber og sprog Metoder og værktøj Personlige egenskaber Lyst, kraft, overskud Tid Netværk Ledelse og styring Ledelse (leadership) en kontaktsport

Læs mere

MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN

MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN Spil MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN Bliv klogere på dine medarbejdere og kolleger Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Motivationsspillet

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Det personlige lederskab i et typologisk perspektiv

Det personlige lederskab i et typologisk perspektiv Det personlige lederskab i et typologisk perspektiv Preben Grønkjær, specialkonsulent i ledelse, magister i idéhistorie Region Syddanmarks Ledelsesakademi, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for

Læs mere

DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA

DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA sion sionrefleksion e Tale Refleksion le Lytte DIALOG TALE Dialog g Dialog RefleksionR TERefleksion R efleksiontale DI Dialog Refleksion Tale DIA Dialog Lærervejledning til BuildToExpress LEGOeducation.com

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

OPQ Profil OPQ. UCR Kompetenceraport. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCR Kompetenceraport. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCR Kompetenceraport Navn Sample Candidate Dato 20. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er beregnet til brug af chefer og HR-konsulenter. Den giver en oversigt over,

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Håndtering af forandringer og nedskæringer

Håndtering af forandringer og nedskæringer Håndtering af forandringer og nedskæringer SL Kreds Midt-Vest 14. November 2011 Præsentation Gitten Hammerberg Uddannet ergoterapeut Master i Organisationspsykologi, MPO 2003 Næstformand og landsformand

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 De første spæde skridt Introduktion 2 Titel på præsentation DAGENS PROGRAM 08:30

Læs mere

Temadag for Sund By Netværkets koordinatorer. Nyborg Strand, 27. oktober 2011

Temadag for Sund By Netværkets koordinatorer. Nyborg Strand, 27. oktober 2011 Temadag for Sund By Netværkets koordinatorer Nyborg Strand, 27. oktober 2011 Program Torsdag d. 27. oktober 10.00 Velkommen og introduktion til dagens program Mikkel Lau og Tine Curtis fra Implement hjælper

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan laver du en mental u-vending 12 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Mental u-vending

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Samarbejdsbaseret problemløsning

Samarbejdsbaseret problemløsning Samarbejdsbaseret problemløsning Hvem Ross W. Greene Ph.d., tidl. tilknyttet afdelingen for psykiatri på Harvard Medical School Grundlægger af Lives in The Balance; institut for Collaborate and Proactive

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere