Forklaring af farvekoder og forkortelser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forklaring af farvekoder og forkortelser:"

Transkript

1 Forklaring af farvekoder og forkortelser: VaccinationsForum (VF1): Første brev til Thomas Søbirk Professor Thomas Søbirk Petersen (TSP1): Første svar til brevet Vaccinationsforum (VF2): Svar til Thomas Søbirks kommentarer Professor Thomas Søbirk Petersen (TSP2): Svar til Vaccinationsforums kommentarer VF1: Prof. Søbirk, du kaster sig for alvor ind i vaccinedebatten 7. februar i år med et indlæg i Politiken, hvor du kritiserer Sygeplejerske Astrid Bradtbergs argumenter i en tidligere artikel for at undlade at lade sit barn vaccinere. Vi har derfor valgt at lade den artikel være udgangspunktet for vores debat. Vi har også, for ikke at gøre det hele for stort og uoverskueligt, valgt i første omgang at fokusere på mæslingevaccinen, som jo også er den, der har sat hele mediedebatten i gang. Indledningsvis bemærker vi, at du i artiklen ikke nævner, at Politiken allerede havde givet Astrid Bradtberg en formidabel modstander i Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi. Du er heller ikke interesseret i at analysere hans argumenter, men kaster i stedet hele din vægt bag hans og det, vi kan kalde den videnskabelige konsensus, mod Astrid Bradtberg. Du opsummerer Astrid Bradtbergs argumenter således: (i)»jeg havde selv mæslinger som barn, og det var da ikke så slemt.«(ii)»på nettet kan jeg finde litteratur, der viser, at der er bivirkninger ved at lade sit barn vaccinere.«(iii)»der findes en del studier, der viser, at vacciner ikke med garanti virker«til (i) svarer du: At AB ikke selv oplevede problemer ved at have mæslinger som barn er et meget dårligt (og egoistisk) argument for, at mæslinger så heller ikke vil være et problem for hendes børn eller andre børn. Dette er ikke kernen i Astrid Bradtbergs argument. Hun prøver at udtrykke, at i de sidste årtier inden mæslingevaccinen blev indført, anså ingen, heller ikke læger, mæslinger for en opsigtvækkende sygdom. Her er for eksempel, hvordan tonen blev sat i Politikens bog om børnesygdomme fra 1981: Komplikationer Mæslinger er ikke længere en farlig sygdom, men man skal dog være opmærksom, hvis feberen ikke går ned. Vaccination Her i landet vaccinerer man normalt ikke. Børn mellem ½ og 2 år kan blive meget syge, hvis de får mæslinger. Hvis man ved, at barnet har været udsat for smitte i den alder, bør det have gammaglobulin inden 5 dage efter smittemuligheden. Man erkendte, der var et risikomoment, man satte gerne ind, men hysteri og hyperbolsk retorik var helt fraværende. Man måtte således også appellere til den økonomiske gevinst ved at reducere

2 antallet af sygedage fra arbejde snarere end antallet af døde og invaliderede for at få vaccinen indført i TSP1: Ok det ændre selvfølgelig perspektivet, at Astrid ikke kun taler ud fra egne oplevelser men det var jo det hun var citret for, og derfor var det hvad jeg forholdte mig til. Som fast debattør på politiken har jeg kun 800 ord til min disposition og det er da fint at vi nu kan få lidt mere kød på diskussionen end det er muligt i en avis. VF2: Du kommer ind i en politisk debat, som du vel håber at påvirke, fra akademisk hold med en imponerende titel, bliver endda ofte præsenteret af medierne som ekspert i en relevant forstand. Du valgte Astrid som mål, men hendes personlige meninger er kun interessante i det omfang, de er repræsentative. Det burde forpligte en trænet, professionel debattør til at prøve at sætte sig ind i baggrunden for de argumenter, der bliver fremlagt, i stedet for blot at holde sig til et interview fra en ikke-medievant ikke-akademiker. Din interesse, må man formode, er at adressere vaccineskeptikernes argumenter i deres stærkeste form, ikke blot at finde svage punkter i formuleringen. TSP2: Det er selvfølgelig et ideal jeg tilslutter mig, men en avisdebat er ikke det rette sted til at vende enhver sten i diskussionen. Jeg mener også at det er nødvendigt, at pege på dårlige argumenter som bliver fremført i den offentlige diskussion og det var hvad jeg gjorde det er muligt at de kan udbygges og præciseres og det er så forhåbentligt hvad der sker nu i denne diskussion vi så har i dette forum. TSP1: Politikens bog er fra 1981 og jeg ved ikke hvem der har skrevet den (men i videnskabelige sammenhæng er dette en meget gammel bog, og jeg tvivler på at hvad der bliver nævnt i næsten 35år gamle bog er noget som flertallet af læger vil sige i dag - med den viden, der er opsamlet siden 1981?) Men jeg kan se, at der ifølge WHO i 1980 på verdenspland døde mennesker (i selve året 1980) af mæslinger primært børn under 5 år. Det lyder da som en meget alvorlig sygdom. Gør det ikke indtryk på vaccinationsmodstandere? Og nu snakker vi jo kun om mæslinger hvad med polio vaccinen? Det sidst større udbrud af polio i Danmark kostede flere hundrede børns liv og flere tusinder blevet, i forskellig grad, ramt af lammelse. VF2: Der er mange ting, folk dør af på verdensplan, som ikke er et problem i Danmark. TSP2: Netop så hvis en dansk barn har mæslinger og smitter et barn i udviklingslandende kan det jo få katastrofoale følger. TSP1: For øvrigt døde det sidste barn i Danmark af mæslinger i 1989 så hvis bogen var skrevet 10 år senere havde man nok ikke skrevet, at det ikke var en sygdom der kunne udvilke sig til at være farlig. VF2: Hvilken ny videnskabelig erkendelse skulle et enkelt dødsfald i 1989 kunne have bibragt en læge, som i 1980 skrev på et erfaringsgrundlag af en årlig incidens på mæslingetilfælde i Danmark alene? TSP2: 1989 var det seneste dødsfald der har vel og også været børn der er døde af mæslinger før 1980? Hvad med de mæslingerdødsfald på verdensplan i 1980.

3 VF1: Vi ville alle helst have, at ingen børn dør, men samtidig accepterer vi dagligt en masse risici. Det relevante spørgsmål, Astrid Bradtberg rejser, er, hvorfor er vi så hysteriske omkring lige netop risikoen for komplikationer ved mæslinger i forhold til så mange andre risici, der bliver anset for at være acceptable i vores samfund? TSP1: Nu er det svært at måle hysterri særligt præcist, så jeg ved ikke om vi er mere hysteriske omkring vacciner sammenlignet med f.eks. trafiksikkerhed for børn og sukkerindtag hos børn, som også er mener der har fyldt meget i aviserne. Vi bør vel gøre hvad vi kan, for at nedbringer risikoen for at vores børn får alvorlige sygdomme og at de kommer til skade i trafikken hysteri eller ej, smitsommesygdomme eller ej. Men I har bestemt ret i, at det primære fokus i den offentlige debat burde handle om mere præsserende udfordringer vi mennesker er stillet overfor f.eks. global fattigdom, vores behandling af dyr og klimaforandringer. Men det gider folk ikke høre på, så derfor diskutere vi også andre emner. I mit arbejdsliv økonomisere jeg selvfølgelig med mine kræfter og jeg bruger meget lidt tid på den offentlige debat sammenlignet med forskning og undervisning. Men som fast dabattør har jeg en aftale om at producere en artikel hver 7. uge, så der tager jeg alle mulige emner op der kan belyses fra en etisk synsvinkel. Jeg står lige på tærsklen til at indlevere en dokktor afhandling, som handle om begrundelser for at straffe visse typer af handlinger og her er der mange der mener at vi bør straffe folk hvis de udsætter folk for skade eller risiko for skade det er denne tankegang jeg har anvendt i diskussionen. VF2: Det er faktisk muligt at måle hysteri i medierne på mængden af artikler, midler, tid og art af omtale. Men vi kan blot tage din reaktion som eksempel. Vi formoder, at du økonomiserer med din tid i forhold til, hvordan du mener, du bedst kan maksimere din nytte, og du har jo prioriteret ved at skrive og udtale dig om lige dette emne i stedet for mange andre ting, der er ødelæggende for folkesundheden i meget større omfang. Du har endda, ifølge dig selv, forbrudt dig imod din egen standard for god debattone, hvilket tyder på en vis følelsesmæssig intensitet. TSP2: Ja vi kan jo alle begår fejl og tak fordi at i mener at jeg muligvis er i stand til at føle noget intensivt. VF1: Du giver et udpluk af de statistikker, man hører fra myndighedernes side i forbindelse med vaccinekampagner. De er ikke alle lige relevante for forholdene i Danmark i dag, men det kommer vi nok ind på senere. Pointen her er at uanset, hvordan tallene ser ud, besvarer det ikke i sig selv Astrid Bradtbergs spørgsmål: Hvordan er lige netop mæslinger blevet en så uacceptabel risiko? TSP1: Jeg mener, at der er god grunde til at formindske riskoen for at ens barn ikke får en sygdom det kunne have undgået. Tænk på det modsatte, en forældre der er ligeglad med om hendes barn får en sygdom, der ikke blot kan skade hendes eget barn, men fordi sygdommen er smitsom, også kan bringe andre børn i fare. VF2: a) Dette besvarer stadig ikke spørgsmålet om, hvorfor lige mæslinger er blevet fremhævet i en sådan grad.

4 TSP2: Jeg er enig med jer i at emnet fylder for meget se en af mine forrige kommentarer. Hvor meget tid bruge I på vaccinationsdebatten i forhold til andre vigtige samfundsmæssige problemer? Hvor meget tid man bør bruge på denne debat er vanskeligt at svare på. VF2: b) Hvis du mener, vi har en moralsk pligt til ikke at skade fællesskabet, hvad slags pligt, om nogen, har fællesskabet da til at kompensere, hvis det skader os med en tvangsvaccine? I hvilken grad skal vaccineskader kompenseres, og hvor svært skal det være at komme igennem med erstatningskrav? Du har nok set debatten omkring hpv-vaccinen, hvor systemet nægter at anerkende bivirkningerne som vaccineforårsagede, men giver dem samtlige piger en psykiatrisk diagnose i stedet. Det synes vi vækker meget uhyggelige associationer. TSP2: Der skal da være fuld kompensation for de skader der måtte opstå der skal selvfølgelig være gode grunde til at tror, at det er vaccinen der er skyld i et problem, før der er menneskene bag vaccinationerne der skal kompensere de evt. ofre for vaccinationsskade. VF1: Du giver selv i andre artikler og interviews udtryk for, at vigtigheden af at undgå en større mæslingeepidemi, er så stor, at næsten ethvert andet hensyn kan og må tilsidesættes for at imødegå denne fare. TSP1: Dette er ikke hvad jeg siger i artiklen. Jeg siger at, givet at information ikke virker med hensyn til at neddbrige tallet af folk der ikke vaccinere deres børn, så bør vi i sidste ende (givet at f.eks. andre tiltag som nugning (at skubbe folk i den retning de gerne selv vil) eller præmier heller ikke virker) anvender en eller anden for straf af forældre.dette betyder jo ikke, at en hvilken som helst straf er etisk forsvarlig (f.eks. Dødsstraf ), men at en bøde eller det at man ikke kan få sine børn i børnehave kunne være en mulighed. Men det er også klart, at hvis en evt. bøde blot betyder at endnu færre vil lade deres børn vaccinere, så er bødestraf selvfølgelig ikke vejen frem. Så alle andre hensyn skal da selvfølgeligt ikke sættes til side! VF2: a) Som god liberal vil du vide, at når man sætter staten i stand til at foretage medicinske tvangsindgreb på denne måde tilsidesætter man nogle personlige frihedsprincipper, som vi ellers også gerne vil tage hensyn til. TSP2: Nu ved jeg ikke hvad I helt præcis forstår ved at være liberal. Men hvis I mener at man som liberal må mene, at der skal meget gode grunde på bordet får men kan tilsidesætte foks personlige frihed, så er jeg liberal. Jeg mener, at der er gode grunde til at svække forældres frihed hvis de udsætter deres barn og andre børn for en risiko for alvorlig skade For øvrigt er en bøde er jo ikke noget stort tvangsindgreb sammenlignet med 9 år tvungen skole uddannelse, som jeg vil tror at de fleste mennesker vil finde moralsk acceptabelt. Denne form for vold (i liberal forstand) eller trussel derom af en straffende statsmagt er af en meget stærkere karakter end de fleste andre for- og påbud, vi i samfundet er enige om rimeligheden af - såsom at man ikke er fri til at køre 200 km. i timen i den indre by eller

5 affyre sit jagtgevær på må og få ud af vinduet. Der er en stærkere indtrængen på individets enemærker i spil med tvangsmedicinering. b) Du siger, bødestraf ikke skal implementeres, hvis den ønskede virkning ikke opnås derved. Det er blot en anden måde at sige, at målet helliger midlet, hvilket er selve definitionen på at tilsidesætte alle andre hensyn. Når man gør det, er dødsstraf for forældre, som nægter at vaccinere, kun etisk uforsvarlig, dersom man synes, at der er noget intrinsisk uetisk, eller ekstremt unyttigt, ved dødsstraf. TSP2: Og det synes jeg, at der er. Jer er modstander af dødsstraf, da vi ved at der forekommer fejl i vores retssystem, ved brug af dødsstraf kan vi ikke kompensere de personer der fejlagtigt er blevet dømt til døden. Man har principielt åbnet for den strengeste straf, man finder forsvarlig at bruge over for nogen overtrædelse. TSP2: Nej så ville bødestraf til fartbilister også implicere en åben vej for dødsstraf det følger jo ikke af bødestraf. VF1: Det sidste årti inden vaccinen blev indført, og hvor mæslinger altså rasede næsten uhindret, forekom der i gennemsnit et par dødsfald om året. I kontrast til det kan man konstatere, at i de sidste par årtier med varierende vaccinedækning i Danmark er der ikke forekommet et eneste dødsfald - i alt. En større mæslingeepidemi, alt afhængigt af, hvordan man definerer den, ligger altså erfaringsmæssig på et sted mellem 0-2 dødsfald. TSP1: Men er det ikke så to dødsfald for meget? VF2: Alle dødsfald er et dødsfald for meget, argumentet ud fra et givent tal bliver derfor meningsløst. Statens Serum Institut har netop nedjusteret dødsraten for mæslinger pr. mæslingetilfælde i Danmark fra 1: til 1:12.000, men siger samtidig, at det intet ændrer. Når man betjener sig af den logik, ville det heller ikke ændre noget, hvis tallet var 1: eller 1: Det er ikke tallet i sig selv, men blot enhver værdi over nul, reducerbar ad infinitum. TSP2: Ok men hvad er jeres syn så på risiko skal vi aldrig tage hensyn til risiko? VF2: Man siger kort og godt, at i et samfund, hvor vi påtager os alle mulige risici hver dag, og hvor vi har besluttet, at selvbestemmelse/ejerskab over vores krop og forlængelsen af den i form af frugten af arbejde, privat ejendom osv. som udgangspunkt i hvert fald er ukrænkelig, har vi besluttet, at lige netop når det gælder mæslinger, er enhver risiko uanset hvor lille så uacceptabel at denne ret ophæves. Vi har således ikke introduceret bødestraf for at lade børn spise slik eller indlagt en halv times tvungen motion dagligt, men det vil du med mæslinger. VF1: Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Peter Henrik Andersen, afdelingslæge ved Statens Serum Institut (SSI), i et interview, som blev offentliggjort omtrent samtidigt med din artikel, fremhæver 2011 som et år med et særlig stort udbrud: I dag er der omkring børn, unge og yngre voksne, som ikke er beskyttet mod mæslinger, fordi de ikke har fået vaccinen i børnevaccinationsprogrammet.

6 - Derfor er der risiko for store udbrud i Danmark, som det skete i 2011, hvor der var cirka 85 tilfælde af mæslinger, siger Peter Henrik Andersen. Statistisk set ville det kræve mindst 30 sådanne store udbrud at producere blot et mæslingedødsfald. Til sammenligning anslår SSI, at den almindelige influenza forårsager i gennemsnit 1000 årlige dødsfald i Danmark. Det giver et, konservativt anslået, forhold på til 1 i influenzas favør. TSP1: Du har ret i, at der er en stor forskel mellem dødsfald forårsaget af influenza. Men hvad viser det? Det viser at vi måske skal vacccinere lige så meget mod influenza (givet at man han en virksom vaccine). Nu er jeg ikke læge, men jeg mener at mange af dødsfaldene blant de influenzaramte er mange ældre mennesker. Mens de der dør af mæslinger ofte er børn jeg vil mene at det er værre, hvis et barn på f.eks. 7 år dør end en person på f.eks. 87 år. VF2: Influenza i lighed med så godt som alle andre sygdomme er farligst for de svageste af os, dvs. primært svagelige børn og ældre. Da influenza er en tilbagevendende sygdom, som vi i modsætning til mæslinger aldrig bliver helt immune over for, vil flere ældre rammes af den, og derfor vil der også være forholdsvis flere dødsfald i den gruppe, end når det gælder mæslinger, som normalt overstås i barndommen. Det gør ikke influenza mindre farlig for børn. Hvad vi prøver at anskueliggøre også med influenzaeksemplet er hysteriet - den helt særlige intolerance, der er over for risici forbundet med lige netop mæslinger. VF1: Det tager man selvfølgelig alvorligt, og man prøver ihærdigt at sælge vacciner også til influenza, men her bliver der dog endnu ikke hverken erklæret undtagelsestilstand, lukket grænser, etableret karantæneområder eller beordret massevaccinationer. Ej heller stimlede panikslagne læger og filosoffer i rumdragter ( ) TSP1: Jeg har aldrig prøvet en rumdragt men det lyder spændende, tvivler dog på at nogle vil betale for en rumdragt til en filosof VF2: Også kaldet en hazmat-dragt, som bæres, når man arbejder med farlige stoffer. Du vil have set dem på billeder fra ebola-områderne, hvor du argumenterer for at give befolkningen eksperimentelle vacciner. TSP2: Men igen hvorfor en filosof i rumdragt VF1 sammen om vores sygeseng, sidst en af os havde influenza. Man kunne anføre lignende argumenter for luftforurening, kemikalier i miljøet, raffineret sukker osv. Intet af det kan få den samlede lægestand og sundhedsmyndigheder op af stolen på samme måde som et enkelt mæslingedødsfald - ikke i Danmark, men i Tyskland! - har formået. Burde det ikke vække til eftertanke? TSP1: Jo det burde vække til eftertanke vi burde gøre mere ved kemikalier i miljøet og tage luftforureningen langt mere alvorligt

7 VF2: Vi havde håbet, at du på dette tidspunkt var blevet nysgerrig nok til at se dette i en større sammenhæng og for alvor at stille dig selv følgespørgsmålet, hvordan det kan være, at vi, inklusive du selv til en vis grad, prioriterer, som vi nu engang gør. TSP2: Det mener jeg, at jeg har svaret på i mine tidligere og uddybbede svar. VF1: Til (ii) og (iii) vælger du ligesom Allan Randrup Thomsen at håne mediet. Du konkluderer, at Astrid Bradtberg bruger internettet til at bekræfte sine fordomme, og går videre til historien om, hvordan Andrew Wakefield er blevet frataget hæder og ære (hvad der virkelig foregik i den forbindelse er igen en diskussion, vi med fordel kan gemme til en anden gang). Men der ligger jo andre ting på internettet end obskure sites dedikeret til Andrew Wakefield eller teorien om, at jorden er flad prof. Thomsens yndlingsanalogi. Hvorfor ikke antage, at en uddannet sygeplejerske kan finde ud af at tage adgang til PubMed, CDC eller NIH? TSP1: Du har fuldstædnig ret hvorfor ikke antager at Astrid godt kan sortere skidt fra kanel. Mit udgangspunkt var igen hvad Astrid var citeret for f.eks. at hun havde læst på nettet af vaccinationer mod mæslinger er farlige eller ikke virker. Hvis man skal overbeviser andre folk (myndighederne, embedsmænd og læger), så er det bedst at henvise til videnskabelige data meget mere præcist end blot at sige at man har set noget på nettet. Men jeg fandt intet i Astrids udtalelser til Politikender på nogen måde virkede overbevisende, derfor kritiserede jeg det hun var citeret for.hvis Astridkommer op med andre argumenter er diskussionen selvfølgelig en anden. VF2: Det gør vi så nu VF1: Med hensyn til kontroversen angående Wakefield vil vi hellere kommentere det generelle princip, at hvis én bedragerisag miskrediterer vaccinekritik generelt, hvad skal man da mene om den syndflod af forfalskede data, bias, korruption, bedrag, cronyism og interessekonflikter, der gennemsyrer den industri, de myndigheder og de forskningsinstitutioner, hvis tal og argumenter du fremfører? TSP1: Vi skal slå hårdt ned på alle former for bedrag men det betyder ikke at al videnskab derfor er bedrag blot fordi der er nogle brådne kar imellem. VF2: Når man, som er en meget udbredt praksis blandt moralfilosoffer, sætter sig til doms iført Videnskabens (stort V) autoritet, skylder man da ikke at være mere kritisk over for videnskaben (lille v) end noget andet? TSP2: Det forstår jeg ikke hvordan stiller jeg mig til dommer overfor videnskaben jeg mener ikke at der er belæg for at hævde at dette skulle være en udbredt praksis blandt moralfilosoffer VF2: Skylder man ikke omhyggeligt at tjekke de tal og fakta, man benytter sig af? Eller er det nok at opføre sig som en provinsiel domstol og blindt acceptere den til enhver tid herskende konsensus?

8 TSP2: Nej selvfølgelig ikke men der er jo ikke altid at minoriteter har ret! VF2: Fortællingen om de få brådne kar er godnathistorie til barnekammeret, ikke noget der har megen vægt i seriøs debat. Analysen af systemet, dets faktiske virkemåde og dets logiske udkomme, er videnskab, og systemet, der producerer og godkender vacciner, er korrupt fra top til bund. Som vi også nævnte ovenfor, tog det SSI næsten tredive år at offentliggøre den rette ration for mæslingedødsfald 1: for perioden En forglemmelse? TSP2: Korruption skal selvfølge blotlægges og straffes og en forglemmelse af den slags i nævner er selvfølgelig en fejl der skal rettes. Men alle er uskyldige til det modsatte er bevidst i en retsal alternativt skal vi have en folkedomstol. VF2: Cochrane Collaboration, der er lige så vaccineglade som alle andre, har lavet adskillige reviews af vaccinestudier. De har hver gang været nødt til at bemærke, at studierne generelt er utilfredsstillende. Om MFR-vaccinen konkluderede de i 2012: The design and reporting of safety outcomes in MMR vaccine studies, both pre- and postmarketing, are largely inadequate. Samtidig siger man: Existing evidence on the safety and effectiveness of MMR vaccine supports current policies of mass immunisation aimed at global measles eradication and in order to reduce morbidity and mortality associated with mumps and rubella. Hvis du blot læser de highlightede dele som en sammenhængende sætning, ser du definitionen på konsensus på vaccineområdet: Design and reporting on safety outcomes are largely inadequate - evidence of safety supports current policies. TSP2: Så bør man selvfølgelig forbedre disse undersøgleser men hovedsagen er jo, at vaccinerredder millioner af børns liv om året. Den sidste delsætning taler vel for den nuværende vaccine politik? VF2: Vækker det stadig ikke til eftertanke, i det mindste hos videnskabsteoretikeren i dig? Ellers gør det næste måske, for MFR-vaccinen er den helligste ko i vaccineuniverset, selv Cochrane træder varsomt med den. Men man kan sige tingene lidt mere lige ud, når det gælder influenzavacciner: This review includes trials funded by industry. An earlier systematic review of 274 influenza vaccine studies published up to 2007 found industry-funded studies were published in more prestigious journals and cited more than other studies independently from methodological quality and size. Studies funded from public sources were significantly less likely to report conclusions favourable to the vaccines. The review showed that reliable evidence on influenza vaccines is thin but there is evidence of widespread manipulation of conclusions and spurious notoriety of the studies. The

9 content and conclusions of this review should be interpreted in the light of this finding. (Cochrane Collaboration: Vaccines for preventing influenza in healthy children) TSP2: Jeg er enig med Jer i, at meget tyder på at influenzavacciner ikke virker særligt godt og at det er en kæmpe problem, hvis de ikke virker, at der bliver brugt så mange penge på disse vacciner. VF2: Nogle brådne kar imellem eller systemisk korruption? Kan vi tillade os at antage, at det blot er influenzavacciner, der er udsat for widespread manipulation, eller krydser det linjen til villet blindhed? Bemærk, at Cochrane er vaccineentusiaster, som generelt støtter current policies. Vaccineskeptikere har leveret analyser af mange af nøglestudierne med en skarpere kritisk vinkel, inklusive FOIA-anmodninger for at komme bagom overvejelserne, der ligger til grund for den dårlige metodologi og valget af data til publicering eller ej. Vi vil spare dig for lange uddrag her, men billedet bliver bestemt ikke kønnere af at blive tegnet mere detaljeret. VF1: Hvad Astrid Bradtberg mener med, at hun kan finde litteratur på internettet, er, at når man studerer den medicinske litteratur over vaccinebivirkninger, synes den ikke at give belæg for de skråsikre udtalelser om vacciners ufarlighed, Sundhedsstyrelsen blandt andre fremkommer med. Det skal sammenholdes med hendes anekdotiske udsagn om, at hun personligt er stødt på mistænkeligt mange, som påstår at have alvorlige bivirkninger efter vaccination. Du kalder hendes argument (iii), at vacciner ikke altid virker, latterligt og dumt. TSP1: Jeg har ikke sagt at det er latterligt og jeg har fortrudt at jeg har sagt, at det var dumt sagt af Astrid, det var dumt sagt af mig og unødvendigt polemisk, jeg beklager at jeg har sagt dette og har ellers aldrig nogensinde sagt noget sådant i en offentlig deabt og vil afholde mig fra at sige noget sådant igen for fremtiden. Dette synes baseret på en meget uvenlig læsning. Din analogi til kræft er også problematisk: Det tredje argument, at vaccination ikke altid virker, og at man derfor ikke bør give den til sine børn, kan, hvis man bare tænker over det i 5 sekunder, få en til at trække på smilebåndet, hvis det ikke var fordi, det er så dumt. F.eks. virker kræftbehandling jo heller ikke for alle, der får kræft. Men det betyder jo ikke, at vi skal undgå at forsøge at behandle folk, der har kræft! Risikovurderingen der er jo tale om en implicit risikovurdering ved at give en vaccine, der muligvis ikke virker, TSP1: (men det er vel kun for under 5%, at den ikke virker?) VF2: Der er tvivl om, hvor længe vaccinen virker, om virkningen er aftagende med tid, og der er tvivl om, hvad der sker, når befolkningen med naturlig immunitet på et tidspunkt uddør for at nævne blot et par ting.

10 VF1: men alligevel kan give bivirkninger tager sig helt anderledes ud, når man overvejer, om man skal behandle noget, man med overvejende sandsynlighed aldrig bliver udsat for eller får mén af, end når man allerede har kræft eller mæslinger. Livmoderhalskræft er det perfekte eksempel. Det er forsvindende få, der ikke ville lade sig behandle, men selv den forbløffende vaccinationsglade Peter Gøtzsche indrømmer at have haft store betænkeligheder ved vaccinationen for samme. TSP1: Ja det er rigtigt og det er muligt af hpv vaccinen ikke er sikker nok hvilket der er noget der tyder på. Bemærk dog venligst, at Peter Gøtzche, som er meget kritisk overfor medicinalindustrien, faktisk anbefaler MFR vaccinen! VF2: Det har vi bemærket, hvilket er, hvorfor vi sagde, at han er forbløffende vaccineglad Han udsatte såmænd også sine døtre for hpv-vaccinen, selvom han var stærkt i tvivl. VF1: Men der er også en dybere pointe, for det er ikke blot tilfældet, at man risikerer, vaccinen ikke virker. Det vides heller ikke med sikkerhed, hvor stor den risiko er. Engang troede man, at antistofproduktion var den endegyldige markør for, om en vaccination virker. Det er man efterhånden ved at indse ikke altid passer. Engang troede man, at en dosis var nok. Det har man indset ikke passer, for tiden diskuteres det endda, om der er brug for en tredje mæslingevaccination. Ligeledes varierer den anslåede nødvendige vaccinationsdækning for at opnå den forkætrede flokimmunitet, og forslag om 100 procents dækning er fremme i USA. TSP1: Jeg troede af 95% dækning var nok til flokimmunitet VF2: Dette er en antagelse, ingen ved det med sikkerhed. Se f. eks. denne artikel VF1: Det kan vise sig at være en umulighed at opnå flokimmunitet afhængigt af vaccinens faktiske effektivitet. Når de ansvarlige forældre skal foretage valg på deres børns vegne, er der derfor store usikkerheder på begge sider af risiko/benefit-beregningen. Der er usikkerhed om den faktiske risiko - omfang og antal af bivirkninger, der er usikkerhed om, man kan stole på den oplysning man får på grund af de store bagvedliggende økonomiske og interessekonflikter, der er usikkerhed om den reelle risiko ved mæslingekomplikationer i Danmark anno 2015, både for den enkelte og for samfundet, der er usikkerhed om den behandling, man får af sundhedssystemet, hvis man skulle være uheldig og få alvorlige bivirkninger. Og på den anden side er der usikkerhed om de faktiske fordele - hvor effektiv er vaccinen, hvor nødvendig er den, er flokimmunitet opnåelig? Sådanne bekymringer er mindst ligeså rationelle som frygten for en stor mæslingeepidemi. De kan ikke fejes af bordet ved blot at gentage mantraet fra oven om, at uanset hvad, så er fordelen ved vacciner altid større end risikoen, som vi også lige har hørt det fra Sundhedsministeren i forbindelse med den boblende Gardasil-skandale. Straf, tvang eller mere oplysning af den slags, vi får nu, vil heller ikke forbedre situationen. Så længe vi lever i et demokrati, kan svaret på folkets mistillid kun være reformer hen imod et fuldstændig gennemsigtigt og demokratisk indrettet sundhedssystem, frit for interessekonflikter og profitmotiver.

11 TSP1: Her er vi selvføgeligt enige gennemsigtighed er meget vigtigt og ikke blot fordi vi så kan få den videnskabelige viden af sagen præcenteret men også fordi det er vigtigt at vi har tillid til sundhedsvæsenet.dette betyder ikke at vi ikke skal være kritiske overfor sundhedsvæsen og internationale medicinal virksomheder, men vi skal også være kritiske overfor journalister og andre der har en selvinteresse i at fremstille vacinationer som noget fanden har skabt.

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Overlæge Bolette Søborg Tilslutning til HPV vaccinationen - aktiviteter i Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Bredskab

Læs mere

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Line Vaaben 28. juni 2013 AFSTEMNING: Sundhedsstyrelsen finder ikke anledning til at forbyde rituel omskæring af drengebørn i Danmark,

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet

Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet Notat af Jeppe S. Kerckhoffs, politisk konsulent Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet 19. august var de fremmeste eksperter inden for lægeverden samlet til et afgørende dialogmøde i Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Jesper Lassen Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi Københavns Universitet Baggrunden

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Sårbarhed og handlekraft i alderdommen

Sårbarhed og handlekraft i alderdommen Oplæg v Lone Grøn Sårbarhed og handlekraft i alderdommen Temamøder d. 16. (Århus) og 18. (København) september 2014 Intro Jeg spørger Vagn, der nu er 85, om han var begyndt at føle sig ældre, da han var

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

Teambuilding som ledelsesværkstøj

Teambuilding som ledelsesværkstøj Teambuilding som ledelsesværkstøj 1 Ledelse er et magtinstrument Hvorfor er der egentlig nogen der tillader, at andre tager magten over dem? 2 1 Agenda Magtens legitimering (historiske træk) Behovet for

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere