Forklaring af farvekoder og forkortelser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forklaring af farvekoder og forkortelser:"

Transkript

1 Forklaring af farvekoder og forkortelser: VaccinationsForum (VF1): Første brev til Thomas Søbirk Professor Thomas Søbirk Petersen (TSP1): Første svar til brevet Vaccinationsforum (VF2): Svar til Thomas Søbirks kommentarer Professor Thomas Søbirk Petersen (TSP2): Svar til Vaccinationsforums kommentarer VF1: Prof. Søbirk, du kaster sig for alvor ind i vaccinedebatten 7. februar i år med et indlæg i Politiken, hvor du kritiserer Sygeplejerske Astrid Bradtbergs argumenter i en tidligere artikel for at undlade at lade sit barn vaccinere. Vi har derfor valgt at lade den artikel være udgangspunktet for vores debat. Vi har også, for ikke at gøre det hele for stort og uoverskueligt, valgt i første omgang at fokusere på mæslingevaccinen, som jo også er den, der har sat hele mediedebatten i gang. Indledningsvis bemærker vi, at du i artiklen ikke nævner, at Politiken allerede havde givet Astrid Bradtberg en formidabel modstander i Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi. Du er heller ikke interesseret i at analysere hans argumenter, men kaster i stedet hele din vægt bag hans og det, vi kan kalde den videnskabelige konsensus, mod Astrid Bradtberg. Du opsummerer Astrid Bradtbergs argumenter således: (i)»jeg havde selv mæslinger som barn, og det var da ikke så slemt.«(ii)»på nettet kan jeg finde litteratur, der viser, at der er bivirkninger ved at lade sit barn vaccinere.«(iii)»der findes en del studier, der viser, at vacciner ikke med garanti virker«til (i) svarer du: At AB ikke selv oplevede problemer ved at have mæslinger som barn er et meget dårligt (og egoistisk) argument for, at mæslinger så heller ikke vil være et problem for hendes børn eller andre børn. Dette er ikke kernen i Astrid Bradtbergs argument. Hun prøver at udtrykke, at i de sidste årtier inden mæslingevaccinen blev indført, anså ingen, heller ikke læger, mæslinger for en opsigtvækkende sygdom. Her er for eksempel, hvordan tonen blev sat i Politikens bog om børnesygdomme fra 1981: Komplikationer Mæslinger er ikke længere en farlig sygdom, men man skal dog være opmærksom, hvis feberen ikke går ned. Vaccination Her i landet vaccinerer man normalt ikke. Børn mellem ½ og 2 år kan blive meget syge, hvis de får mæslinger. Hvis man ved, at barnet har været udsat for smitte i den alder, bør det have gammaglobulin inden 5 dage efter smittemuligheden. Man erkendte, der var et risikomoment, man satte gerne ind, men hysteri og hyperbolsk retorik var helt fraværende. Man måtte således også appellere til den økonomiske gevinst ved at reducere

2 antallet af sygedage fra arbejde snarere end antallet af døde og invaliderede for at få vaccinen indført i TSP1: Ok det ændre selvfølgelig perspektivet, at Astrid ikke kun taler ud fra egne oplevelser men det var jo det hun var citret for, og derfor var det hvad jeg forholdte mig til. Som fast debattør på politiken har jeg kun 800 ord til min disposition og det er da fint at vi nu kan få lidt mere kød på diskussionen end det er muligt i en avis. VF2: Du kommer ind i en politisk debat, som du vel håber at påvirke, fra akademisk hold med en imponerende titel, bliver endda ofte præsenteret af medierne som ekspert i en relevant forstand. Du valgte Astrid som mål, men hendes personlige meninger er kun interessante i det omfang, de er repræsentative. Det burde forpligte en trænet, professionel debattør til at prøve at sætte sig ind i baggrunden for de argumenter, der bliver fremlagt, i stedet for blot at holde sig til et interview fra en ikke-medievant ikke-akademiker. Din interesse, må man formode, er at adressere vaccineskeptikernes argumenter i deres stærkeste form, ikke blot at finde svage punkter i formuleringen. TSP2: Det er selvfølgelig et ideal jeg tilslutter mig, men en avisdebat er ikke det rette sted til at vende enhver sten i diskussionen. Jeg mener også at det er nødvendigt, at pege på dårlige argumenter som bliver fremført i den offentlige diskussion og det var hvad jeg gjorde det er muligt at de kan udbygges og præciseres og det er så forhåbentligt hvad der sker nu i denne diskussion vi så har i dette forum. TSP1: Politikens bog er fra 1981 og jeg ved ikke hvem der har skrevet den (men i videnskabelige sammenhæng er dette en meget gammel bog, og jeg tvivler på at hvad der bliver nævnt i næsten 35år gamle bog er noget som flertallet af læger vil sige i dag - med den viden, der er opsamlet siden 1981?) Men jeg kan se, at der ifølge WHO i 1980 på verdenspland døde mennesker (i selve året 1980) af mæslinger primært børn under 5 år. Det lyder da som en meget alvorlig sygdom. Gør det ikke indtryk på vaccinationsmodstandere? Og nu snakker vi jo kun om mæslinger hvad med polio vaccinen? Det sidst større udbrud af polio i Danmark kostede flere hundrede børns liv og flere tusinder blevet, i forskellig grad, ramt af lammelse. VF2: Der er mange ting, folk dør af på verdensplan, som ikke er et problem i Danmark. TSP2: Netop så hvis en dansk barn har mæslinger og smitter et barn i udviklingslandende kan det jo få katastrofoale følger. TSP1: For øvrigt døde det sidste barn i Danmark af mæslinger i 1989 så hvis bogen var skrevet 10 år senere havde man nok ikke skrevet, at det ikke var en sygdom der kunne udvilke sig til at være farlig. VF2: Hvilken ny videnskabelig erkendelse skulle et enkelt dødsfald i 1989 kunne have bibragt en læge, som i 1980 skrev på et erfaringsgrundlag af en årlig incidens på mæslingetilfælde i Danmark alene? TSP2: 1989 var det seneste dødsfald der har vel og også været børn der er døde af mæslinger før 1980? Hvad med de mæslingerdødsfald på verdensplan i 1980.

3 VF1: Vi ville alle helst have, at ingen børn dør, men samtidig accepterer vi dagligt en masse risici. Det relevante spørgsmål, Astrid Bradtberg rejser, er, hvorfor er vi så hysteriske omkring lige netop risikoen for komplikationer ved mæslinger i forhold til så mange andre risici, der bliver anset for at være acceptable i vores samfund? TSP1: Nu er det svært at måle hysterri særligt præcist, så jeg ved ikke om vi er mere hysteriske omkring vacciner sammenlignet med f.eks. trafiksikkerhed for børn og sukkerindtag hos børn, som også er mener der har fyldt meget i aviserne. Vi bør vel gøre hvad vi kan, for at nedbringer risikoen for at vores børn får alvorlige sygdomme og at de kommer til skade i trafikken hysteri eller ej, smitsommesygdomme eller ej. Men I har bestemt ret i, at det primære fokus i den offentlige debat burde handle om mere præsserende udfordringer vi mennesker er stillet overfor f.eks. global fattigdom, vores behandling af dyr og klimaforandringer. Men det gider folk ikke høre på, så derfor diskutere vi også andre emner. I mit arbejdsliv økonomisere jeg selvfølgelig med mine kræfter og jeg bruger meget lidt tid på den offentlige debat sammenlignet med forskning og undervisning. Men som fast dabattør har jeg en aftale om at producere en artikel hver 7. uge, så der tager jeg alle mulige emner op der kan belyses fra en etisk synsvinkel. Jeg står lige på tærsklen til at indlevere en dokktor afhandling, som handle om begrundelser for at straffe visse typer af handlinger og her er der mange der mener at vi bør straffe folk hvis de udsætter folk for skade eller risiko for skade det er denne tankegang jeg har anvendt i diskussionen. VF2: Det er faktisk muligt at måle hysteri i medierne på mængden af artikler, midler, tid og art af omtale. Men vi kan blot tage din reaktion som eksempel. Vi formoder, at du økonomiserer med din tid i forhold til, hvordan du mener, du bedst kan maksimere din nytte, og du har jo prioriteret ved at skrive og udtale dig om lige dette emne i stedet for mange andre ting, der er ødelæggende for folkesundheden i meget større omfang. Du har endda, ifølge dig selv, forbrudt dig imod din egen standard for god debattone, hvilket tyder på en vis følelsesmæssig intensitet. TSP2: Ja vi kan jo alle begår fejl og tak fordi at i mener at jeg muligvis er i stand til at føle noget intensivt. VF1: Du giver et udpluk af de statistikker, man hører fra myndighedernes side i forbindelse med vaccinekampagner. De er ikke alle lige relevante for forholdene i Danmark i dag, men det kommer vi nok ind på senere. Pointen her er at uanset, hvordan tallene ser ud, besvarer det ikke i sig selv Astrid Bradtbergs spørgsmål: Hvordan er lige netop mæslinger blevet en så uacceptabel risiko? TSP1: Jeg mener, at der er god grunde til at formindske riskoen for at ens barn ikke får en sygdom det kunne have undgået. Tænk på det modsatte, en forældre der er ligeglad med om hendes barn får en sygdom, der ikke blot kan skade hendes eget barn, men fordi sygdommen er smitsom, også kan bringe andre børn i fare. VF2: a) Dette besvarer stadig ikke spørgsmålet om, hvorfor lige mæslinger er blevet fremhævet i en sådan grad.

4 TSP2: Jeg er enig med jer i at emnet fylder for meget se en af mine forrige kommentarer. Hvor meget tid bruge I på vaccinationsdebatten i forhold til andre vigtige samfundsmæssige problemer? Hvor meget tid man bør bruge på denne debat er vanskeligt at svare på. VF2: b) Hvis du mener, vi har en moralsk pligt til ikke at skade fællesskabet, hvad slags pligt, om nogen, har fællesskabet da til at kompensere, hvis det skader os med en tvangsvaccine? I hvilken grad skal vaccineskader kompenseres, og hvor svært skal det være at komme igennem med erstatningskrav? Du har nok set debatten omkring hpv-vaccinen, hvor systemet nægter at anerkende bivirkningerne som vaccineforårsagede, men giver dem samtlige piger en psykiatrisk diagnose i stedet. Det synes vi vækker meget uhyggelige associationer. TSP2: Der skal da være fuld kompensation for de skader der måtte opstå der skal selvfølgelig være gode grunde til at tror, at det er vaccinen der er skyld i et problem, før der er menneskene bag vaccinationerne der skal kompensere de evt. ofre for vaccinationsskade. VF1: Du giver selv i andre artikler og interviews udtryk for, at vigtigheden af at undgå en større mæslingeepidemi, er så stor, at næsten ethvert andet hensyn kan og må tilsidesættes for at imødegå denne fare. TSP1: Dette er ikke hvad jeg siger i artiklen. Jeg siger at, givet at information ikke virker med hensyn til at neddbrige tallet af folk der ikke vaccinere deres børn, så bør vi i sidste ende (givet at f.eks. andre tiltag som nugning (at skubbe folk i den retning de gerne selv vil) eller præmier heller ikke virker) anvender en eller anden for straf af forældre.dette betyder jo ikke, at en hvilken som helst straf er etisk forsvarlig (f.eks. Dødsstraf ), men at en bøde eller det at man ikke kan få sine børn i børnehave kunne være en mulighed. Men det er også klart, at hvis en evt. bøde blot betyder at endnu færre vil lade deres børn vaccinere, så er bødestraf selvfølgelig ikke vejen frem. Så alle andre hensyn skal da selvfølgeligt ikke sættes til side! VF2: a) Som god liberal vil du vide, at når man sætter staten i stand til at foretage medicinske tvangsindgreb på denne måde tilsidesætter man nogle personlige frihedsprincipper, som vi ellers også gerne vil tage hensyn til. TSP2: Nu ved jeg ikke hvad I helt præcis forstår ved at være liberal. Men hvis I mener at man som liberal må mene, at der skal meget gode grunde på bordet får men kan tilsidesætte foks personlige frihed, så er jeg liberal. Jeg mener, at der er gode grunde til at svække forældres frihed hvis de udsætter deres barn og andre børn for en risiko for alvorlig skade For øvrigt er en bøde er jo ikke noget stort tvangsindgreb sammenlignet med 9 år tvungen skole uddannelse, som jeg vil tror at de fleste mennesker vil finde moralsk acceptabelt. Denne form for vold (i liberal forstand) eller trussel derom af en straffende statsmagt er af en meget stærkere karakter end de fleste andre for- og påbud, vi i samfundet er enige om rimeligheden af - såsom at man ikke er fri til at køre 200 km. i timen i den indre by eller

5 affyre sit jagtgevær på må og få ud af vinduet. Der er en stærkere indtrængen på individets enemærker i spil med tvangsmedicinering. b) Du siger, bødestraf ikke skal implementeres, hvis den ønskede virkning ikke opnås derved. Det er blot en anden måde at sige, at målet helliger midlet, hvilket er selve definitionen på at tilsidesætte alle andre hensyn. Når man gør det, er dødsstraf for forældre, som nægter at vaccinere, kun etisk uforsvarlig, dersom man synes, at der er noget intrinsisk uetisk, eller ekstremt unyttigt, ved dødsstraf. TSP2: Og det synes jeg, at der er. Jer er modstander af dødsstraf, da vi ved at der forekommer fejl i vores retssystem, ved brug af dødsstraf kan vi ikke kompensere de personer der fejlagtigt er blevet dømt til døden. Man har principielt åbnet for den strengeste straf, man finder forsvarlig at bruge over for nogen overtrædelse. TSP2: Nej så ville bødestraf til fartbilister også implicere en åben vej for dødsstraf det følger jo ikke af bødestraf. VF1: Det sidste årti inden vaccinen blev indført, og hvor mæslinger altså rasede næsten uhindret, forekom der i gennemsnit et par dødsfald om året. I kontrast til det kan man konstatere, at i de sidste par årtier med varierende vaccinedækning i Danmark er der ikke forekommet et eneste dødsfald - i alt. En større mæslingeepidemi, alt afhængigt af, hvordan man definerer den, ligger altså erfaringsmæssig på et sted mellem 0-2 dødsfald. TSP1: Men er det ikke så to dødsfald for meget? VF2: Alle dødsfald er et dødsfald for meget, argumentet ud fra et givent tal bliver derfor meningsløst. Statens Serum Institut har netop nedjusteret dødsraten for mæslinger pr. mæslingetilfælde i Danmark fra 1: til 1:12.000, men siger samtidig, at det intet ændrer. Når man betjener sig af den logik, ville det heller ikke ændre noget, hvis tallet var 1: eller 1: Det er ikke tallet i sig selv, men blot enhver værdi over nul, reducerbar ad infinitum. TSP2: Ok men hvad er jeres syn så på risiko skal vi aldrig tage hensyn til risiko? VF2: Man siger kort og godt, at i et samfund, hvor vi påtager os alle mulige risici hver dag, og hvor vi har besluttet, at selvbestemmelse/ejerskab over vores krop og forlængelsen af den i form af frugten af arbejde, privat ejendom osv. som udgangspunkt i hvert fald er ukrænkelig, har vi besluttet, at lige netop når det gælder mæslinger, er enhver risiko uanset hvor lille så uacceptabel at denne ret ophæves. Vi har således ikke introduceret bødestraf for at lade børn spise slik eller indlagt en halv times tvungen motion dagligt, men det vil du med mæslinger. VF1: Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Peter Henrik Andersen, afdelingslæge ved Statens Serum Institut (SSI), i et interview, som blev offentliggjort omtrent samtidigt med din artikel, fremhæver 2011 som et år med et særlig stort udbrud: I dag er der omkring børn, unge og yngre voksne, som ikke er beskyttet mod mæslinger, fordi de ikke har fået vaccinen i børnevaccinationsprogrammet.

6 - Derfor er der risiko for store udbrud i Danmark, som det skete i 2011, hvor der var cirka 85 tilfælde af mæslinger, siger Peter Henrik Andersen. Statistisk set ville det kræve mindst 30 sådanne store udbrud at producere blot et mæslingedødsfald. Til sammenligning anslår SSI, at den almindelige influenza forårsager i gennemsnit 1000 årlige dødsfald i Danmark. Det giver et, konservativt anslået, forhold på til 1 i influenzas favør. TSP1: Du har ret i, at der er en stor forskel mellem dødsfald forårsaget af influenza. Men hvad viser det? Det viser at vi måske skal vacccinere lige så meget mod influenza (givet at man han en virksom vaccine). Nu er jeg ikke læge, men jeg mener at mange af dødsfaldene blant de influenzaramte er mange ældre mennesker. Mens de der dør af mæslinger ofte er børn jeg vil mene at det er værre, hvis et barn på f.eks. 7 år dør end en person på f.eks. 87 år. VF2: Influenza i lighed med så godt som alle andre sygdomme er farligst for de svageste af os, dvs. primært svagelige børn og ældre. Da influenza er en tilbagevendende sygdom, som vi i modsætning til mæslinger aldrig bliver helt immune over for, vil flere ældre rammes af den, og derfor vil der også være forholdsvis flere dødsfald i den gruppe, end når det gælder mæslinger, som normalt overstås i barndommen. Det gør ikke influenza mindre farlig for børn. Hvad vi prøver at anskueliggøre også med influenzaeksemplet er hysteriet - den helt særlige intolerance, der er over for risici forbundet med lige netop mæslinger. VF1: Det tager man selvfølgelig alvorligt, og man prøver ihærdigt at sælge vacciner også til influenza, men her bliver der dog endnu ikke hverken erklæret undtagelsestilstand, lukket grænser, etableret karantæneområder eller beordret massevaccinationer. Ej heller stimlede panikslagne læger og filosoffer i rumdragter ( ) TSP1: Jeg har aldrig prøvet en rumdragt men det lyder spændende, tvivler dog på at nogle vil betale for en rumdragt til en filosof VF2: Også kaldet en hazmat-dragt, som bæres, når man arbejder med farlige stoffer. Du vil have set dem på billeder fra ebola-områderne, hvor du argumenterer for at give befolkningen eksperimentelle vacciner. TSP2: Men igen hvorfor en filosof i rumdragt VF1 sammen om vores sygeseng, sidst en af os havde influenza. Man kunne anføre lignende argumenter for luftforurening, kemikalier i miljøet, raffineret sukker osv. Intet af det kan få den samlede lægestand og sundhedsmyndigheder op af stolen på samme måde som et enkelt mæslingedødsfald - ikke i Danmark, men i Tyskland! - har formået. Burde det ikke vække til eftertanke? TSP1: Jo det burde vække til eftertanke vi burde gøre mere ved kemikalier i miljøet og tage luftforureningen langt mere alvorligt

7 VF2: Vi havde håbet, at du på dette tidspunkt var blevet nysgerrig nok til at se dette i en større sammenhæng og for alvor at stille dig selv følgespørgsmålet, hvordan det kan være, at vi, inklusive du selv til en vis grad, prioriterer, som vi nu engang gør. TSP2: Det mener jeg, at jeg har svaret på i mine tidligere og uddybbede svar. VF1: Til (ii) og (iii) vælger du ligesom Allan Randrup Thomsen at håne mediet. Du konkluderer, at Astrid Bradtberg bruger internettet til at bekræfte sine fordomme, og går videre til historien om, hvordan Andrew Wakefield er blevet frataget hæder og ære (hvad der virkelig foregik i den forbindelse er igen en diskussion, vi med fordel kan gemme til en anden gang). Men der ligger jo andre ting på internettet end obskure sites dedikeret til Andrew Wakefield eller teorien om, at jorden er flad prof. Thomsens yndlingsanalogi. Hvorfor ikke antage, at en uddannet sygeplejerske kan finde ud af at tage adgang til PubMed, CDC eller NIH? TSP1: Du har fuldstædnig ret hvorfor ikke antager at Astrid godt kan sortere skidt fra kanel. Mit udgangspunkt var igen hvad Astrid var citeret for f.eks. at hun havde læst på nettet af vaccinationer mod mæslinger er farlige eller ikke virker. Hvis man skal overbeviser andre folk (myndighederne, embedsmænd og læger), så er det bedst at henvise til videnskabelige data meget mere præcist end blot at sige at man har set noget på nettet. Men jeg fandt intet i Astrids udtalelser til Politikender på nogen måde virkede overbevisende, derfor kritiserede jeg det hun var citeret for.hvis Astridkommer op med andre argumenter er diskussionen selvfølgelig en anden. VF2: Det gør vi så nu VF1: Med hensyn til kontroversen angående Wakefield vil vi hellere kommentere det generelle princip, at hvis én bedragerisag miskrediterer vaccinekritik generelt, hvad skal man da mene om den syndflod af forfalskede data, bias, korruption, bedrag, cronyism og interessekonflikter, der gennemsyrer den industri, de myndigheder og de forskningsinstitutioner, hvis tal og argumenter du fremfører? TSP1: Vi skal slå hårdt ned på alle former for bedrag men det betyder ikke at al videnskab derfor er bedrag blot fordi der er nogle brådne kar imellem. VF2: Når man, som er en meget udbredt praksis blandt moralfilosoffer, sætter sig til doms iført Videnskabens (stort V) autoritet, skylder man da ikke at være mere kritisk over for videnskaben (lille v) end noget andet? TSP2: Det forstår jeg ikke hvordan stiller jeg mig til dommer overfor videnskaben jeg mener ikke at der er belæg for at hævde at dette skulle være en udbredt praksis blandt moralfilosoffer VF2: Skylder man ikke omhyggeligt at tjekke de tal og fakta, man benytter sig af? Eller er det nok at opføre sig som en provinsiel domstol og blindt acceptere den til enhver tid herskende konsensus?

8 TSP2: Nej selvfølgelig ikke men der er jo ikke altid at minoriteter har ret! VF2: Fortællingen om de få brådne kar er godnathistorie til barnekammeret, ikke noget der har megen vægt i seriøs debat. Analysen af systemet, dets faktiske virkemåde og dets logiske udkomme, er videnskab, og systemet, der producerer og godkender vacciner, er korrupt fra top til bund. Som vi også nævnte ovenfor, tog det SSI næsten tredive år at offentliggøre den rette ration for mæslingedødsfald 1: for perioden En forglemmelse? TSP2: Korruption skal selvfølge blotlægges og straffes og en forglemmelse af den slags i nævner er selvfølgelig en fejl der skal rettes. Men alle er uskyldige til det modsatte er bevidst i en retsal alternativt skal vi have en folkedomstol. VF2: Cochrane Collaboration, der er lige så vaccineglade som alle andre, har lavet adskillige reviews af vaccinestudier. De har hver gang været nødt til at bemærke, at studierne generelt er utilfredsstillende. Om MFR-vaccinen konkluderede de i 2012: The design and reporting of safety outcomes in MMR vaccine studies, both pre- and postmarketing, are largely inadequate. Samtidig siger man: Existing evidence on the safety and effectiveness of MMR vaccine supports current policies of mass immunisation aimed at global measles eradication and in order to reduce morbidity and mortality associated with mumps and rubella. Hvis du blot læser de highlightede dele som en sammenhængende sætning, ser du definitionen på konsensus på vaccineområdet: Design and reporting on safety outcomes are largely inadequate - evidence of safety supports current policies. TSP2: Så bør man selvfølgelig forbedre disse undersøgleser men hovedsagen er jo, at vaccinerredder millioner af børns liv om året. Den sidste delsætning taler vel for den nuværende vaccine politik? VF2: Vækker det stadig ikke til eftertanke, i det mindste hos videnskabsteoretikeren i dig? Ellers gør det næste måske, for MFR-vaccinen er den helligste ko i vaccineuniverset, selv Cochrane træder varsomt med den. Men man kan sige tingene lidt mere lige ud, når det gælder influenzavacciner: This review includes trials funded by industry. An earlier systematic review of 274 influenza vaccine studies published up to 2007 found industry-funded studies were published in more prestigious journals and cited more than other studies independently from methodological quality and size. Studies funded from public sources were significantly less likely to report conclusions favourable to the vaccines. The review showed that reliable evidence on influenza vaccines is thin but there is evidence of widespread manipulation of conclusions and spurious notoriety of the studies. The

9 content and conclusions of this review should be interpreted in the light of this finding. (Cochrane Collaboration: Vaccines for preventing influenza in healthy children) TSP2: Jeg er enig med Jer i, at meget tyder på at influenzavacciner ikke virker særligt godt og at det er en kæmpe problem, hvis de ikke virker, at der bliver brugt så mange penge på disse vacciner. VF2: Nogle brådne kar imellem eller systemisk korruption? Kan vi tillade os at antage, at det blot er influenzavacciner, der er udsat for widespread manipulation, eller krydser det linjen til villet blindhed? Bemærk, at Cochrane er vaccineentusiaster, som generelt støtter current policies. Vaccineskeptikere har leveret analyser af mange af nøglestudierne med en skarpere kritisk vinkel, inklusive FOIA-anmodninger for at komme bagom overvejelserne, der ligger til grund for den dårlige metodologi og valget af data til publicering eller ej. Vi vil spare dig for lange uddrag her, men billedet bliver bestemt ikke kønnere af at blive tegnet mere detaljeret. VF1: Hvad Astrid Bradtberg mener med, at hun kan finde litteratur på internettet, er, at når man studerer den medicinske litteratur over vaccinebivirkninger, synes den ikke at give belæg for de skråsikre udtalelser om vacciners ufarlighed, Sundhedsstyrelsen blandt andre fremkommer med. Det skal sammenholdes med hendes anekdotiske udsagn om, at hun personligt er stødt på mistænkeligt mange, som påstår at have alvorlige bivirkninger efter vaccination. Du kalder hendes argument (iii), at vacciner ikke altid virker, latterligt og dumt. TSP1: Jeg har ikke sagt at det er latterligt og jeg har fortrudt at jeg har sagt, at det var dumt sagt af Astrid, det var dumt sagt af mig og unødvendigt polemisk, jeg beklager at jeg har sagt dette og har ellers aldrig nogensinde sagt noget sådant i en offentlig deabt og vil afholde mig fra at sige noget sådant igen for fremtiden. Dette synes baseret på en meget uvenlig læsning. Din analogi til kræft er også problematisk: Det tredje argument, at vaccination ikke altid virker, og at man derfor ikke bør give den til sine børn, kan, hvis man bare tænker over det i 5 sekunder, få en til at trække på smilebåndet, hvis det ikke var fordi, det er så dumt. F.eks. virker kræftbehandling jo heller ikke for alle, der får kræft. Men det betyder jo ikke, at vi skal undgå at forsøge at behandle folk, der har kræft! Risikovurderingen der er jo tale om en implicit risikovurdering ved at give en vaccine, der muligvis ikke virker, TSP1: (men det er vel kun for under 5%, at den ikke virker?) VF2: Der er tvivl om, hvor længe vaccinen virker, om virkningen er aftagende med tid, og der er tvivl om, hvad der sker, når befolkningen med naturlig immunitet på et tidspunkt uddør for at nævne blot et par ting.

10 VF1: men alligevel kan give bivirkninger tager sig helt anderledes ud, når man overvejer, om man skal behandle noget, man med overvejende sandsynlighed aldrig bliver udsat for eller får mén af, end når man allerede har kræft eller mæslinger. Livmoderhalskræft er det perfekte eksempel. Det er forsvindende få, der ikke ville lade sig behandle, men selv den forbløffende vaccinationsglade Peter Gøtzsche indrømmer at have haft store betænkeligheder ved vaccinationen for samme. TSP1: Ja det er rigtigt og det er muligt af hpv vaccinen ikke er sikker nok hvilket der er noget der tyder på. Bemærk dog venligst, at Peter Gøtzche, som er meget kritisk overfor medicinalindustrien, faktisk anbefaler MFR vaccinen! VF2: Det har vi bemærket, hvilket er, hvorfor vi sagde, at han er forbløffende vaccineglad Han udsatte såmænd også sine døtre for hpv-vaccinen, selvom han var stærkt i tvivl. VF1: Men der er også en dybere pointe, for det er ikke blot tilfældet, at man risikerer, vaccinen ikke virker. Det vides heller ikke med sikkerhed, hvor stor den risiko er. Engang troede man, at antistofproduktion var den endegyldige markør for, om en vaccination virker. Det er man efterhånden ved at indse ikke altid passer. Engang troede man, at en dosis var nok. Det har man indset ikke passer, for tiden diskuteres det endda, om der er brug for en tredje mæslingevaccination. Ligeledes varierer den anslåede nødvendige vaccinationsdækning for at opnå den forkætrede flokimmunitet, og forslag om 100 procents dækning er fremme i USA. TSP1: Jeg troede af 95% dækning var nok til flokimmunitet VF2: Dette er en antagelse, ingen ved det med sikkerhed. Se f. eks. denne artikel VF1: Det kan vise sig at være en umulighed at opnå flokimmunitet afhængigt af vaccinens faktiske effektivitet. Når de ansvarlige forældre skal foretage valg på deres børns vegne, er der derfor store usikkerheder på begge sider af risiko/benefit-beregningen. Der er usikkerhed om den faktiske risiko - omfang og antal af bivirkninger, der er usikkerhed om, man kan stole på den oplysning man får på grund af de store bagvedliggende økonomiske og interessekonflikter, der er usikkerhed om den reelle risiko ved mæslingekomplikationer i Danmark anno 2015, både for den enkelte og for samfundet, der er usikkerhed om den behandling, man får af sundhedssystemet, hvis man skulle være uheldig og få alvorlige bivirkninger. Og på den anden side er der usikkerhed om de faktiske fordele - hvor effektiv er vaccinen, hvor nødvendig er den, er flokimmunitet opnåelig? Sådanne bekymringer er mindst ligeså rationelle som frygten for en stor mæslingeepidemi. De kan ikke fejes af bordet ved blot at gentage mantraet fra oven om, at uanset hvad, så er fordelen ved vacciner altid større end risikoen, som vi også lige har hørt det fra Sundhedsministeren i forbindelse med den boblende Gardasil-skandale. Straf, tvang eller mere oplysning af den slags, vi får nu, vil heller ikke forbedre situationen. Så længe vi lever i et demokrati, kan svaret på folkets mistillid kun være reformer hen imod et fuldstændig gennemsigtigt og demokratisk indrettet sundhedssystem, frit for interessekonflikter og profitmotiver.

11 TSP1: Her er vi selvføgeligt enige gennemsigtighed er meget vigtigt og ikke blot fordi vi så kan få den videnskabelige viden af sagen præcenteret men også fordi det er vigtigt at vi har tillid til sundhedsvæsenet.dette betyder ikke at vi ikke skal være kritiske overfor sundhedsvæsen og internationale medicinal virksomheder, men vi skal også være kritiske overfor journalister og andre der har en selvinteresse i at fremstille vacinationer som noget fanden har skabt.

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Sandheden om Gardasil

Sandheden om Gardasil moralsk og i den grad relevant journalistik. På trods af adskillige overskrifter vedrørende lægers tætte samarbejde med medicinalindustrien, korruption, lobbyisme og økonomiske interessekonflikter har

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning?

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? politica, 46. årg. nr. 2 2014, 204-218 Thomas Søbirk Petersen For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? Bør det være lovligt for sundhedspersoner at hjælpe

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol

Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol TEKST WILLIAM R. MILLER OVERSÆTTELSE TINA HAREN & GREGERS ROSDAHL Den traditionelle forståelse af motivation Den traditionelle forståelse

Læs mere

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Sex & Sundhed har i forbindelse med dette opdaterede kapitel i HIV-håndbogen sat fem helt almindelige danskere stævne til en samtale om deres

Læs mere