Frivilligpolitik. Bliv en del af den levende historie... MUSEUM. ved Ringkøbing-Skjern Museum. levendehistorie.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligpolitik. Bliv en del af den levende historie... MUSEUM. ved Ringkøbing-Skjern Museum. levendehistorie.dk"

Transkript

1 Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Bliv en del af den levende historie... Frivilliges indsats er altafgørende for, at Ringkøbing-Skjern Museum kan opfylde sin målsætning om at formidle den levende historie... RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk

2 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Ringkøbing-Skjern Museum...3 Definition på frivillige:...3 Værdigrundlag...3 Kvalitet og engagement...4 Et fælles mål...4 Forventninger...4 Organisering af frivillige i laug...5 Laugsskraa...5 Oldermand...6 Samarbejdsrelationer...6 Tovholder...6 Frivillige på Ringkøbing-Skjern Museum...6 Lærling...7 Svend...7 Mestersvend...7 Laugsmøder...8 Laugsvalg...8 Uddannelse...8 Modydelser...8 Børneattest...8 Aftaler...9 Hjemmeside...9 Ophør af samarbejde Konkrete ændringer i forhold til tidligere Etiske retningslinier for frivillige og venner af museer...12 Museumsforeninger...19 Kontaktinformationer...20 Titel: Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Udgivet af: Ringkøbing-Skjern Museum Udgave: 1. udgave 1. oplag 2011 Copyright: Ringkøbing-Skjern Museum

3 Frivilligpolitik for Ringkøbing-Skjern Museum - bliv en del af den levende historie Ringkøbing-Skjern Museums frivilligpolitik er baseret på af World Federation of Friends of Museums etiske retningslinjer, som findes bagerst i denne folder. Frivilliges indsats er altafgørende for, at Ringkøbing-Skjern Museum kan opfylde sin målsætning. Ringkøbing-Skjern Museum har behov for at involvere frivillige i sit arbejde. Herved kan flere opgaver løses og flere kulturoplevelser kan tilbydes lokalbefolkningen og områdets gæster. Ringkøbing-Skjern Museum er et decentralt økomuseum eller et museum uden vægge. En væsentlig del af dette museumsprincip er; at kultur og kulturarven er og skal være forankret i lokalbefolkningens egne historier og identitet. For at opnå disse målsætninger er involvering af frivillige af afgørende betydning. Frivilligpolitikken er gældende for alle de frivillige, som deltager i Ringkøbing-Skjern Museums virke og arrangementer. Definition på frivillige - Enhver kan blive frivillig på Ringkøbing-Skjern Museum. - Den frivillige ønsker at hjælpe med og deltage i at opfylde museets målsætning. - Den frivillige arbejder ulønnet. - Alle frivillige organiseres i et eller flere af museets frivillig-laug. - Man defineres som værende frivillig på Ringkøbing-Skjern Museum, når man har deltaget i museets virke (jf. Frivilligpolitikken). Værdigrundlag Det frivillige arbejde for Ringkøbing-Skjern Museum hviler på værdierne: fællesskab, troværdighed og ansvar. Missionen er at give gæsterne en god oplevelse, hvad enten det er museumsgæster eller museets samarbejdspartnere. Den enkelte frivillige tillægges kompetence og ansvar for konkret definerede opgaver. Ringkøbing-Skjern Museum tilstræber gennem forskellige uddannelsesforløb og aktiviteter, at sikre en platform for et godt fællesskab. Samt via f. eks. rundvisninger at give baggrundsviden og informationer der klæder frivillige på til at formidle en god oplevelse til museets gæster. 3

4 Kvalitet og engagement Ved Ringkøbing-Skjern Museum har vi en ambition om, at museets gæster skal have en god oplevelse. Det stiller krav til museets udstillinger, aktiviteter og de mennesker vores besøgende møder på museet. Vi ønsker kort sagt, at Ringkøbing-Skjern Museum skal være en god oplevelse. Et besøg præget af kvalitet og engagement, under overskriften levende historie. Som fast tilknyttet frivillig skal man derfor kende til museets organisation og målsætning. Foruden visse kurser for de frivillige, kan de frivillige tilbydes kurser og studieture, arrangementer med relevant og kulturelt indhold, som supplement til de frivillig-laugs-møder som afholdes i løbet af året. Et fælles mål Et godt samarbejde hviler på gensidig respekt og viden om hinandens arbejdsopgaver. Og gennem kontakt og dialog mellem frivillige og ansatte. I samme forbindelse er det vigtigt, at der er nogle klare aftaler omkring orientering og tilbagemelding mellem parterne. Ringkøbing-Skjern Museum er en levende organisation i fortsat vækst og forandring. Det forventes at de frivillige, via museets nyhedsbrev, informationsmøder og kontaktpersoner, holder sig ajour med nye forretningsgange og administrative rutiner. Forventninger Ringkøbing-Skjern Museum forventer at frivillige Støtter op om museets virke og handler konstruktivt i forhold til museets målsætning. Medvirker til at give museets gæster en god oplevelse. Har forståelse for museets mål om at formidle i en autentisk kulturhistorisk ramme. Holder indgående aftaler og at man melder tilbage i tilfælde af afbud eller forhindringer. Er loyale overfor museets ry og rygte. Opfører sig respektfuldt og høflig overfor museets gæster og samarbejdspartnere såvel som andre frivillige. I museets åbningstid er indtagelse af alkohol kun tilladt efter aftale med museet. Brug af euforiserende stoffer vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Oplysninger om museet, der kommer den frivillige til kendskab under udførelsen af arbejdet, kan være forbundet med tavshedspligt. Denne tavshedspligt ophører ikke ved samarbejdets ophør. 4

5 Frivilliges forventninger til Ringkøbing-Skjern Museum Frivillige vil få adgang til relevante informationer om museets virke. Frivilliges tid og indsats håndteres professionelt og respektfuldt. Frivilliges hjælp og deltagelse påskønnes af museet. Frivillige tilbydes sociale netværk fællesskab og gode oplevelser. Organisering af frivillige i laug Af tematiske, organisatoriske og administrative grunde organiseres alle frivillige ved museet i laug. Et laug er en gammel kulturhistoriske betegnelse for: - En organisation af ligeberettigede med ansvar for at: Uddanne nye medlemmer. Sikre kvaliteten af medlemmernes indsats. Erhverve og optage nye medlemmer. Museet har valgt at bruge laugs-formen i forbindelse med organiseringen af frivillige. Dermed kan museet skabe et tydeligt og gennemskueligt system, som både de frivillige og museets medarbejdere kan blive kendt med. Derfor anvendes de gamle betegnelser fra laugsverdenen til at beskrive de forskellige frivillige aktiviteter. Betegnelserne relaterer sig ikke til de frivilliges evner og kompetencer men beskriver kun organiseringen indenfor frivilligelaugene. Laugene har hvert deres tema alt efter medlemmernes deltagelse og opgave(r) i forbindelse med museets virke. Laugene har, ligesom de frivillige generelt, museets målsætning som overordnet målsætning. (Museets visionspapir findes bagerst i denne tryksag) Laugene er en måde at organisere de mange forskellige opgaver på Ringkøbing-Skjern Museum. Det tilstræbes, at alle frivillige og alle laug behandles sammenligneligt. Opgavernes og temaernes store forskelligheder gør fleksibilitet fra både de frivilliges såvel som museets side nødvendigt. Af administrative grunde skal museet have en underskreven aftale med alle frivillige. Museets forsikringsselskab kræver en aftale (laugsaftalen) for at dække frivilliges eventuelle skader/ uheld. Forsikringsselskabet kræver ligeledes, at museet skal sammenlægge det antal timer, som alle frivillige bruger på museet. Derfor kræves det at museet og de frivillige sammenregner timetallet. Laugsskraa Opgaver og virkeform for hvert laug beskrives i dets Laugsskraa dvs. vedtægter. Laugsskraaet udarbejdes eller godkendes af museets ledelse. 5

6 Oldermand Alle laug har en Oldermand (formand/kontaktperson). Oldermanden kan være en frivillig eller en museumsansat. Er oldermanden en frivillig har vedkommende en Tovholder (kontaktperson) dvs. en bestemt museumsansat som kontaktperson mellem lauget og museet. Er oldermanden en museumsansat fungerer vedkommende også som tovholder. Som udgangspunkt kontakter museet selv den person det ønsker som oldermand i et laug. Vedr. valg af oldermand se laugsvalg. Oldermandens opgaver er følgende: - Har ansvar for kommunikation mellem frivillige og museet. - Har ansvar for organiseringen af de frivillige: At alle deltagere får udfyldt/afleveret en Laugsaftale - Aftale om frivillig arbejdskraft. At alle deltagere får status af frivillig og bliver registreret i museets frivillig-database. At indgå i udarbejdelse af vagtplaner o. lign. - Har medansvar for at frivillige-laugets fokus er på museets målsætninger. - Har ansvar for at det sociale samvær mellem laugets medlemmer. Samarbejdsrelationer I samarbejde med eksterne foreninger o. lign. organisationer, fungerer foreningens formand/kontaktperson som en slags oldermand. Medlemmer fra foreningen som deltager i museets virke kan blive optaget som medlemmer af et af museets frivillig-laug og dermed få status af frivillig. Tovholder Tovholderens opgave som ansat på museet er at holde kontakten til frivillig-laugets oldermand og medlemmer samt støtte op om laugets frivillige deltagelse og arbejde. Tovholderen referer til museets ledelse og skal viderebringe relevante informationer til administrationen/laugsskriver. Tovholderen har ansvar for: - Kommunikation mellem museet og lauget. - Oldermandens organisering af de frivillige. - I samarbejde med oldermanden at tilbyde de frivillige uddannelse og viden. Frivillige på Ringkøbing-Skjern Museum Museet er taknemmelige for al den indsats som frivillige ønsker at deltage med uanset hvor meget man deltager med. Alligevel har museet valgt at differentiere lidt mellem forholdsvis kortvarig indsats og de der bruger mange timer på at støtte museet. 6

7 Lærling Er man frivillig i 1-9 timer om året betegnes man som lærling da man indgår i museets virke i et for de fleste overskueligt tidsrum. Som tak for denne indsats får man: - Beværtning (fx kaffe/kage eller frokost, hvis man er aktiv i det tidsrum). - 2xfribilletter til museets afdelinger/arragementer. Svend Er man frivillig i 10 timer eller mere om året betegnes man som svend. Som tak for denne indsats får man: - Beværtning (fx kaffe/kage eller frokost, hvis man er aktiv i det tidsrum). - 1 personligt museumskort fra den dag man er aktiv. Museumskortet giver adgang til alle museets afdeling og arrangementer. - Museumskortet giver 10 % rabat i museets butikker (dog ikke på slik/vand). - Invitation til museets Nytårsgilde for frivillige samt mulighed for invitation til andre eventuelle aktiviteter på museet. - Gratis adgang til de af museet arrangerede folkeuniversitetsforedrag kr. rabat på medlemskab af Skjern-Egvad Museumsforening (100 kr. normalt: 150 kr.). - Adgang til museets Laugs-hjemmeside med særlig informationer. Mestersvend Er man Svend og deltager som så og har man tilkendegivet, at man vil deltage som frivillig det efterfølgende år, betegnes man som Mestersvend da man dermed har givet tilsagn om at deltage i et længerevarende samarbejde med museet. For dette får man foruden som svend: - Tilsendt 1 museumskort ved det efterfølende års start før man har deltaget som frivillig hvilket betyder at man kan bruge kortet hele året. (kortet er det samme, som man ville få på den dag man er aktiv). - Oldermænd er automatisk Mestersvend. Alle frivillige kan udtrykke ønske om kun at være tilknyttet ét af museets afdelinger eller ét bestemt arrangement eller en bestemt opgave. 7

8 Laugsmøder Når laugene holder deres møder eller når tovholderen inviterer, er museet vært med kaffe/kage samt stiller lokaler til rådighed for aktiviteter som relaterer sig til museets virke. Ønsker en frivillig at tage en frivillig-aspirant eller familie, venner m.m. med til et møder koster kaffe/kage 10 kr. pr. person. Lauget kan selv holde optil 4 laugsmøder om året, hvor museet er vært med kaffe/kage. Derudover kan lauget vælge at holde de antal møder man ønsker. Museet vil invitere alle frivillige/laugsmedlemmer til et årligt laugsinformationsmøde. Museet kan vælge at invitere alle oldermænd til flere laugs-informationsmøder. Laugsvalg Ønsker laugene at vælge Oldermand, så står de selv for at afholde et laugsmøde med valg. Uddannelse Ringkøbing-Skjern Museum vil tilstræbe at tilbyde frivillige kompetenceudvikling i form af kurser, foredrag eller rundvisninger om museets forskellige temaer og besøgssteder. Modydelser Beværtning: - I forbindelse med frivilliges deltagelse i museets aktiviteter er de medfølgende ydelser såsom beværtning o.lign. forbeholdt de personer som er frivillige og ikke besøgende familiemedlemmer eller venner. Kørepenge: - Museet kan af hensyn til ønsket om at behandle alle frivillige ensartet samt af hensyn til museets økonomi, ikke tilbyde frivillige kørepenge for kørsel ml. den frivilliges privatadresse og museets afdelinger. Det kan anses for rimeligt at nogle anmoder om kørepenge, hvis de kører mange kilomenter for at være frivillige på museet. Men da museet har hundredvis af frivillige, hvoraf adskillig kører langt kan museet desværre ikke tilbyde kørepenge til frivillige. Modtager man kørepenge af museet anses man ikke som ulønnet og derfor anses man ikke som frivillig ved museet. Børneattest De frivillige som i deres deltagelse regelmæssigt vil komme til at arbejde med børn under 15 år, skal give tilladelse til at museet kan indhente en børneattest jf. folkeoplysningsloven af 1. jan

9 Aftaler Laugsaftale Af hensyn til organiseringen af de mange personer, som er frivillige ved museet kræves det at alle frivillige udfylder og afleverer en Laugsaftale - Aftale om frivillig arbejdskraft samt at det er et krav fra museets forsikringsselskab. Denne kontrakt afleveres første gang den frivillige er aktiv på museet og i samme forbindelse udleveres frikort eller museumskort samt en kopi af museets frivilligpolitik. Den frivillige bør gennemlæse museets frivilligpolitik før underskrivelsen af Laugsaftalen, da den er grundlaget for den egentlige aftale. Alle der deltager som frivillige ved museet skal udfylde en aftale uanset indsatsens omfang. Det påhviler museets medarbejdere især Tovholderen samt Oldermændene at opretholde dette krav. Samarbejdsaftale med foreninger I samarbejde med eksterne foreninger skal der anvendes en Samarbejdsaftale, med henblik på at afstemme begge parters forventninger til samarbejdet. Samarbejdsaftalen fastholder de aftalemæssige elementer, som var udgangspunktet for samarbejdet. Alle foreningens medlemmer, som deltager i museets virke, kan blive anset som frivillige og blive medlem af et af museets frivillig-laug ved at udfylde en Laugsaftale. Hjælpeaftale I situationer hvor en person gerne vil hjælpe museet men ikke ønsker at indgå i frivillig-organisationen/i et laug kan underskrive en hjælpeaftale. Dette er nødvendigt af forsikringsmæssige grunde. Vedkommende vil ikke få status af at være frivillig i henhold til museets frivilligpolitik og dermed heller ikke få de symbolske modydelser. Museet vil udtrykke sin tak personligt til vedkommende via tovholder eller oldermand. Hjemmeside På museets hjemmeside vil det være muligt at sende en digital blanket og dermed tilmelde sig som frivillig. På samme offentlige side vil der være informationer om museets forskellige laug samt informationer til de frivillige generelt. Museets frivilligpolitik vil ligeledes være at finde der. Desuden vil der være en lukket side hvortil laugsmedlemmerne har fået en adgangskode således at de kan få informationer som offentligheden ikke har adgang til. Det kan være mere intern viden eller fx omsætningstal fra arrangementer o. lign. 9

10 Ophør af samarbejde Der kan opstå situationer, hvor museet må ophøre med et samarbejde med en frivillig. Det vil ske ved gentagende overtrædelser af museets frivilligpolitik. Ønsker en frivillig at stoppe samarbejdet med museet, så kontaktes museets hovedkontor på nedenstående adresse. Konkrete ændringer i forhold til tidligere Stadepladser Tidligere har museet tilbudt gratis indendørs stadepladser ved Jul på Bundsbæk Mølle til nogle frivillige. For at behandle alle frivillige ensartet kan museet ikke længere tilbyde dette. Kørepenge Udbetaling af kørepenge vil betegnes som en slags løn og derfor vil man miste stilling som frivillig, hvis man skulle få tildelt kørepenge. Gæstebillet tidligere har museet udleveret en gæstebillet til de frivillige, som de kunnet give til familie eller venner. Med vedtagelsen af museets frivilligpolitik vil alle symbolske modydelser være rettet til de personer, som deltager som frivillige ved museet. 10 Frivillige demonstrerer det gamle Landeværn og kystmilits på Abelines Gaard

11 11

12 Etiske retningslinjer for Frivillige og Venner af Museer Vedtaget af World Federation of Friends of Museums Forord The World Federation of Friends of Museums er en international, ikke statslig organisation, anerkendt af UNESCO og grundlagt i Barcelona i 1972 under protektion af ICOM (International Council of Museums). WFFM søger at bringe det voksende antal venner af museer og frivillige sammen, der har indset vigtigheden af at forene deres anstrengelser for at bevare menneskehedens kulturelle arv. WFFM arbejder for anerkendelsen og udviklingen af nationale foreninger og forbund af museumsvenner over hele verden. Den støtter forbindelser mellem museumsprofessionelle og frivillige og venner af museer samt offentligheden. Den understreger, at det er gennem samfundets åbne og aktive deltagelse, at museerne helt og fuldt vil nå deres mål. Nedenstående etiske retningslinier blev vedtaget af deltagerne i WFFM s 9. kongres i Mexico den oktober Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark er medlem af WFFM og har foretaget denne oversættelse af retningslinierne til dansk, med enkelte nødvendige, sproglige tilpasninger. 12

13 Indledning Frivillige og venner af museer stræber efter høje mål for kulturel udvikling. De støtter museerne med deres viden, erfaringer og kompetence, og på denne måde bidrager de til både museernes og museologiens fremgang. Deres engagement er det frivillige udtryk for en solidaritet, der aktivt inddrager deres rolle som borger i samfundet. Som medlemmer af museumsfællesskabet, og som hjertet af museets offentlighed, er venner og frivillige et privilegeret publikum, som er i stand til at repræsentere offentlighedens interesser til gavn for museumsinstitutioner. Endvidere omfatter den status som frivillige og venner af museer har, bestemte forpligtelser overfor den institution, hvis navn de bærer og som de er tilsluttet. Derfor indvilliger de i at opfylde nogle betingelser, der kan bidrage til at sikre et frugtbart samarbejde. Det er vigtigt, at institutionen på sin side anerkender værdien af deres bidrag og hjælper med at gennemføre dette, da et fuldstændig produktivt samarbejde afhænger af kvaliteten af deres indbyrdes forhold. Ved at bruge disse retningslinjer vil frivillige og venner af museer etablere de principper, der inspirerer deres partnerskab og derved også udtrykke deres forventninger til den institution de er tilknyttet. 13

14 Afsnit 1: Definitioner 1.1. Frivillige og venner af museer De, der på nogen måde bidrager til at støtte museer, deres udvikling, offentlige væren samt indflydelse bliver kaldt venner af museer. De arbejder på frivillig- og ikke lønnet basis. Deres støtte kan være moralsk, økonomisk eller bestå af frivilligt arbejde eller ekspertise. Velgørere, donorer, frivillige, medlemmer af museers bestyrelser samt medlemmer af museumsforeninger bliver alle anset for at være venner af museer. 1.2 Forening Ordet forening dækker alle former for organisationer, som bringer venner og frivillige af museer sammen samt strukturerer deres arbejde. Hvad enten de er juridisk stiftede eller ej, kan disse foreninger, selskaber eller komiteer kun udøve deres virksomhed, hvis de er officielt anerkendt af det pågældende museum. 1.3 Museum, museums- institution, institution I denne tekst er ordene museum, museumsinstitution samt institution synonymer. De refererer til et museum, som anerkendt og defineret af The International Council of Museums (ICOM), dvs. en permanent, ikke overskudsgivende institution administreret med henblik på et fælles bedste, og desuden tilgængelig for offentligheden. En institution der tager vare på, studerer og udstiller objekter og eksemplarer af opdragende og kulturel værdi, inklusive kunstværker, videnskabelige materialer, levende og ikke levende, samt historisk og teknisk materiale. Betegnelsen museum, museumsinstitution og institution inkluderer en hvilken som helst institution, der har nogle eller alle af de karaktertræk, der kendetegner et museum, også økologiske museer, friluftscentre, udstillingscentre, steder og bygninger med karakter af kulturarv, botaniske haver, biblioteker, zoologiske haver, akvarier samt andre institutioner af museal art. Afsnit 2: Status og mandat 2.1 Partnere Frivillige og venner af museer udfører deres aktiviteter i en åben og samarbejdende ånd med institutionen. 2.2 Støtte Frivillige og venner af en museumsinstitution påtager sig at støtte denne og dennes aktiviteter med beredvillighed og entusiasme. 2.3 Respekt for museets mandat Frivillige og venner af museers formål, virkeområde og programmer skal udvikles i forståelse med museet og overensstemmelse med museets opgave. 14

15 2.4 Tilfredsstillelse Frivillige og venner af museer forventer ingen fordele, hverken finansiel eller anden form, bortset fra tilfredsstillelsen ved at bidrage til vedligeholdelsen samt udviklingen af den institution de støtter, samt til tilfredsstillelsen af det publikum institutionen arbejder for. Afsnit 3: Organisation 3.1 Organisation For at fremme et helt og aldeles gavnligt partnerskab, så vel som kontinuitet, i deres forhold til institutionen, anbefales det, at frivillige og venner af museer er organiseret indenfor en struktureret ramme som for eksempel en forening. 3.2 Fungerende forbindelse For at kunne garantere en direkte og permanent relation til institutionen, er det yderst vigtigt, at frivillige og venner af museer kan stole på, at der er en fungerende forbindelse med denne. For at denne kan lade sig gøre, bør institutionen delegere en repræsentant for ledelsen ud til foreningen, og frivillige og venner af museer bør med hensyn til institutionens ledelse gøre det samme. 3.3 Handleplaner og aftaler Det er ønskeligt, at venner og frivillig af museer, sammen med institutionen, udvikler handleplaner og indgår aftaler, der definerer de betingelser, som deres partnerskab med institutionen er baseret på. Afsnit 4: Pligter 4.1 Forskrifter og regler Frivillige og venner af museer bør anerkende det nødvendige i at respektere institutionens forskrifter og regler. 4.2 Loyalitet Frivillige og venner af museer bør gennem de handlinger, de foretager, vise deres loyalitet, både over for institutionen og overfor deres egen forening. 4.3 Fortrolighed Frivillige og venner af museer bør respektere fortroligheden af en hvilken som helst information, de er kommet i besiddelse af med hensyn til ledelsen af institutionen, samt aktiviteter der er under forberedelse eller endnu ikke offentliggjort; det samme gælder med hensyn til foreningens egne projekter. 4.4 Interessekonflikt Frivillige og venner af museer bør anse det for et spørgsmål om ære at undgå interessekonflikter samt efterleve regler vedtaget både af institutionen og deres forening. 15

16 4.5 Gaver og erhvervelser Når frivillige og venner af museer donerer kunstværker, samlereksemplarer, og objekter, bør de bestræbe sig på at sikre deres autenticitet og deres oprindelse. De bør følge museets regler. 4.6 Institutionens anerkendelse Donationer til institutionen fra frivillige og venner af museer bør ske med institutionens fulde billigelse og i overensstemmelse med dens samlerpolitik. Det anbefales, at institutionen på forhånd informerer om de specifikke værker, objekter eller eksemplarer, denneønsker at erhverve. 4.7 Fundraising Frivillige og venner af museer bør koordinere deres fundraising aktiviteter med institutionens planer og programmer. 4.8 Medierne Frivillige og venner af museers kontakt med medierne bør ske i overensstemmelse med samtykke fra det pågældende museums relevante afdeling. 4.9 Sundhed og sikkerhed Frivillige og venner af museer bør rette sig efter institutionens sundheds- og sikkerhedsregler, og påse at reglerne ikke tilsidesættes. Afsnit 5: Arbejdsområder 5.1 Arbejdsområder Frivillige og venner af museer kan have adskillige arbejdsområder. Disse bør indrettes og gennemføres i henhold til hver institutions specifikke karakter, dennes mission og individuelle mål, og til de programmer den tilbyder. 5.2 Arbejdsområder forbeholdt medarbejderne Når frivillige og venner af museer udfører arbejde indenfor arbejdsområder, der er kontrolleret af den faste stab, specielt mht. ledelse, forskning og publicity, bør de kun handle i overensstemmelse med samtykke fra den relevante stab. De bør respektere de forpligtelser, som den faste stab er underlagt. 5.3 Undgå overlapning Indenfor arbejdsområder der ikke er begrænset til fastansatte, kan frivillige og venner af museer finde grobund for deres initiativer. De skal dog være påpasselige med ikke at lappe ind over den faste stabs ansvarsområder. 5.4 Definition af opgaver Som en general regel er det vigtigt/tilrådeligt, at frivillige og venner af museer, mht. alle de opgaver de bliver bedt om at løse, handler ud fra en definition af disse, samt af den måde de skal løses på. 16

17 Afsnit 6: Forventninger til institutionen 6.1 Anerkendelse Frivillige og venner af museer forventer, at museet og dets stab anerkender, opmuntrer, samt benytter sig af deres engagement og deres bidrag, både indenfor og udenfor institutionen. 6.2 Støtte Museumsinstitutionen bør opmuntre til dannelse af foreninger af frivillige og venner af museet samt støtte deres forskellige foretagender. Denne kan endvidere stille de nødvendige midler til rådighed for, at foreningen kan forfølge mål, som er fælles for institutionen og foreningen. 6.3 Harmoni Museet bør fremme et harmonisk forhold mellem foreningen og det selv, og i den forbindelse lægge vægt på solidaritet samt en følelse af at høre til. 6.4 Information For at sikre frivillige og venner af museer handler ud fra et tilfredsstillende grundlag, bør institutionen forvisse sig om, at de er fuldt informerede om institutionens mission, dennes målsætning på kort og langt sigt, fremtidige planer, programmer samt administrative procedurer. 6.5 Træning For at sikre at frivillige og venner af museers bidrag er så effektivt som muligt, bør museet sørge for træning indenfor de områder, hvor sidstnævnte bliver bedt om hjælp. Museet bør opmuntre og tilskynde frivillige og venner af museet til at deltage i workshops, seminarer og foredrag for at forøge deres færdigheder. Afsnit 7: Foreningen 7.1 Medlemskab Frivillige og venner af museer bør fokusere på at bevare de nuværende medlemmer og udbrede medlemskab af foreningen. 7.2 Demokratiske principper Indenfor foreningens rammer skal frivillige og venner af museer respektere demokratiske principper og dermed sikre en retfærdig repræsentation af medlemmernes forskellige synspunkter. 7.3 Samarbejde Foreningerne af frivillige og venner af museer ser det som en pligt at samarbejde med hver andre, samt dele viden og erfaringer. 7.4 Samarbejdet med museumsforeninger og museumsprofessionelle Frivillige og venner af museer bør samarbejde med de forskellige museumsforeninger 17

18 og museumsprofessionelle, især gennem deltagelse i deres aktiviteter, når dette findes passende. 7.5 Samarbejdet mellem foreninger bestående af frivillige og venner af museer For at gøre deres frivillige bidrag endnu mere værdifulde og langtrækkende og for at demonstrere rækkevidden af den folkelige opbakning omkring museer, bør lokale foreninger støtte regionale samt nationale grupper af frivillige og venner af museer. 7.6 Internationale aktiviteter På det internationale niveau støtter frivillige og venner af museers organisationer World Federation of Friends of Museums (WFFM) og International Council of Museums (ICOM), som er WFFMs samarbejdspartner. 18

19 Museumsforeninger Ringkøbing-Skjern Museum er en selvejende institution, med to museumsforeninger som bagland. Museet opfordrer alle borgere i kommunen og gæster på museet til at blive medlem af museumsforeningerne. Er man medlem af en museumsforening får man indflydelse på museets virke. På museumsforeningernes generalforsamlinger vælges tre repræsentanter fra hver museumsforening til museets styrelse. De valgte museumsforeningsrepræsentanter udgør flertallet i museets styrelse. Derigennem har museumsforeningsmedlemmer indirekte stor indflydelse på museets fremtid. Medlemskab af én af museumsforeningerne koster 150 kr. pr. år. Ønsker man medlemskab af en eller begge museumsforeninger så kontakt museet, som vil videregive informationerne. Ringkøbing Museumsforening Foreningens formål er med særlig fokus på Ringkøbing Museum: At støtte Ringkøbing-Skjern Museum i økonomisk og praktisk henseende. At udbrede kendskabet til museets virke. At styrke interessen for museets arbejde som kulturinstitution ved foredrag og andre arrangementer. Medlemsfordele: Gratis adgang til museets afdelinger. Gratis adgang til foredrag, også foredrag ved Skjern-Egvad Museumsforening. Tilbud om deltagelse i udflugter og andre arrangementer til medlemspris. Bogtilbud til reduceret pris. Årlig boggave. Medindflydelse i Ringkøbing-Skjern Museums styrelse. Skjern-Egvad Museumsforening Foreningens formål er at støtte Ringkøbing-Skjern Museums arbejde samt at styrke interessen for egnens lokalhistorie. Derudover arbejder vi for at synliggøre og fremme det folkelige engagement i Ringkøbing-Skjern Museum. Medlemsfordele: Indflydelse på de politiske beslutninger i Ringkøbing-Skjern Museum. Tilbud om deltagelse i udflugter, foredrag og andre arrangementer. Museumskort, der giver gratis adgang til alle museets afdelinger og arrangementer. 10 % rabat i museets butikker, dertil nedsat pris på nogle af museets bogudgivelser. Da foreningen har medfinansieret museets kajakker, får man 50 % rabat på naturvejlederens kajakture. En årlig boggave. Læs mere om museumsforeningerne og deres aktiviteter på museets hjemmeside: under feltet Museumsforeninger 19

20 Kontaktinformationer: Ringkøbing-Skjern Museum Bundsbækvej 25, 6900 Skjern Tlf: Mail: Hjemmeside: Ansvarlig for frivillige på museet: Formidlingsinspektør /Laugsmester Per Lunde Lauridsen Ansvarlig for registrering og udsendelser: Administration /Laugsskriver Tordis Jensen RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere