Frivilligpolitik. Bliv en del af den levende historie... MUSEUM. ved Ringkøbing-Skjern Museum. levendehistorie.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligpolitik. Bliv en del af den levende historie... MUSEUM. ved Ringkøbing-Skjern Museum. levendehistorie.dk"

Transkript

1 Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Bliv en del af den levende historie... Frivilliges indsats er altafgørende for, at Ringkøbing-Skjern Museum kan opfylde sin målsætning om at formidle den levende historie... RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk

2 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Ringkøbing-Skjern Museum...3 Definition på frivillige:...3 Værdigrundlag...3 Kvalitet og engagement...4 Et fælles mål...4 Forventninger...4 Organisering af frivillige i laug...5 Laugsskraa...5 Oldermand...6 Samarbejdsrelationer...6 Tovholder...6 Frivillige på Ringkøbing-Skjern Museum...6 Lærling...7 Svend...7 Mestersvend...7 Laugsmøder...8 Laugsvalg...8 Uddannelse...8 Modydelser...8 Børneattest...8 Aftaler...9 Hjemmeside...9 Ophør af samarbejde Konkrete ændringer i forhold til tidligere Etiske retningslinier for frivillige og venner af museer...12 Museumsforeninger...19 Kontaktinformationer...20 Titel: Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Udgivet af: Ringkøbing-Skjern Museum Udgave: 1. udgave 1. oplag 2011 Copyright: Ringkøbing-Skjern Museum

3 Frivilligpolitik for Ringkøbing-Skjern Museum - bliv en del af den levende historie Ringkøbing-Skjern Museums frivilligpolitik er baseret på af World Federation of Friends of Museums etiske retningslinjer, som findes bagerst i denne folder. Frivilliges indsats er altafgørende for, at Ringkøbing-Skjern Museum kan opfylde sin målsætning. Ringkøbing-Skjern Museum har behov for at involvere frivillige i sit arbejde. Herved kan flere opgaver løses og flere kulturoplevelser kan tilbydes lokalbefolkningen og områdets gæster. Ringkøbing-Skjern Museum er et decentralt økomuseum eller et museum uden vægge. En væsentlig del af dette museumsprincip er; at kultur og kulturarven er og skal være forankret i lokalbefolkningens egne historier og identitet. For at opnå disse målsætninger er involvering af frivillige af afgørende betydning. Frivilligpolitikken er gældende for alle de frivillige, som deltager i Ringkøbing-Skjern Museums virke og arrangementer. Definition på frivillige - Enhver kan blive frivillig på Ringkøbing-Skjern Museum. - Den frivillige ønsker at hjælpe med og deltage i at opfylde museets målsætning. - Den frivillige arbejder ulønnet. - Alle frivillige organiseres i et eller flere af museets frivillig-laug. - Man defineres som værende frivillig på Ringkøbing-Skjern Museum, når man har deltaget i museets virke (jf. Frivilligpolitikken). Værdigrundlag Det frivillige arbejde for Ringkøbing-Skjern Museum hviler på værdierne: fællesskab, troværdighed og ansvar. Missionen er at give gæsterne en god oplevelse, hvad enten det er museumsgæster eller museets samarbejdspartnere. Den enkelte frivillige tillægges kompetence og ansvar for konkret definerede opgaver. Ringkøbing-Skjern Museum tilstræber gennem forskellige uddannelsesforløb og aktiviteter, at sikre en platform for et godt fællesskab. Samt via f. eks. rundvisninger at give baggrundsviden og informationer der klæder frivillige på til at formidle en god oplevelse til museets gæster. 3

4 Kvalitet og engagement Ved Ringkøbing-Skjern Museum har vi en ambition om, at museets gæster skal have en god oplevelse. Det stiller krav til museets udstillinger, aktiviteter og de mennesker vores besøgende møder på museet. Vi ønsker kort sagt, at Ringkøbing-Skjern Museum skal være en god oplevelse. Et besøg præget af kvalitet og engagement, under overskriften levende historie. Som fast tilknyttet frivillig skal man derfor kende til museets organisation og målsætning. Foruden visse kurser for de frivillige, kan de frivillige tilbydes kurser og studieture, arrangementer med relevant og kulturelt indhold, som supplement til de frivillig-laugs-møder som afholdes i løbet af året. Et fælles mål Et godt samarbejde hviler på gensidig respekt og viden om hinandens arbejdsopgaver. Og gennem kontakt og dialog mellem frivillige og ansatte. I samme forbindelse er det vigtigt, at der er nogle klare aftaler omkring orientering og tilbagemelding mellem parterne. Ringkøbing-Skjern Museum er en levende organisation i fortsat vækst og forandring. Det forventes at de frivillige, via museets nyhedsbrev, informationsmøder og kontaktpersoner, holder sig ajour med nye forretningsgange og administrative rutiner. Forventninger Ringkøbing-Skjern Museum forventer at frivillige Støtter op om museets virke og handler konstruktivt i forhold til museets målsætning. Medvirker til at give museets gæster en god oplevelse. Har forståelse for museets mål om at formidle i en autentisk kulturhistorisk ramme. Holder indgående aftaler og at man melder tilbage i tilfælde af afbud eller forhindringer. Er loyale overfor museets ry og rygte. Opfører sig respektfuldt og høflig overfor museets gæster og samarbejdspartnere såvel som andre frivillige. I museets åbningstid er indtagelse af alkohol kun tilladt efter aftale med museet. Brug af euforiserende stoffer vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Oplysninger om museet, der kommer den frivillige til kendskab under udførelsen af arbejdet, kan være forbundet med tavshedspligt. Denne tavshedspligt ophører ikke ved samarbejdets ophør. 4

5 Frivilliges forventninger til Ringkøbing-Skjern Museum Frivillige vil få adgang til relevante informationer om museets virke. Frivilliges tid og indsats håndteres professionelt og respektfuldt. Frivilliges hjælp og deltagelse påskønnes af museet. Frivillige tilbydes sociale netværk fællesskab og gode oplevelser. Organisering af frivillige i laug Af tematiske, organisatoriske og administrative grunde organiseres alle frivillige ved museet i laug. Et laug er en gammel kulturhistoriske betegnelse for: - En organisation af ligeberettigede med ansvar for at: Uddanne nye medlemmer. Sikre kvaliteten af medlemmernes indsats. Erhverve og optage nye medlemmer. Museet har valgt at bruge laugs-formen i forbindelse med organiseringen af frivillige. Dermed kan museet skabe et tydeligt og gennemskueligt system, som både de frivillige og museets medarbejdere kan blive kendt med. Derfor anvendes de gamle betegnelser fra laugsverdenen til at beskrive de forskellige frivillige aktiviteter. Betegnelserne relaterer sig ikke til de frivilliges evner og kompetencer men beskriver kun organiseringen indenfor frivilligelaugene. Laugene har hvert deres tema alt efter medlemmernes deltagelse og opgave(r) i forbindelse med museets virke. Laugene har, ligesom de frivillige generelt, museets målsætning som overordnet målsætning. (Museets visionspapir findes bagerst i denne tryksag) Laugene er en måde at organisere de mange forskellige opgaver på Ringkøbing-Skjern Museum. Det tilstræbes, at alle frivillige og alle laug behandles sammenligneligt. Opgavernes og temaernes store forskelligheder gør fleksibilitet fra både de frivilliges såvel som museets side nødvendigt. Af administrative grunde skal museet have en underskreven aftale med alle frivillige. Museets forsikringsselskab kræver en aftale (laugsaftalen) for at dække frivilliges eventuelle skader/ uheld. Forsikringsselskabet kræver ligeledes, at museet skal sammenlægge det antal timer, som alle frivillige bruger på museet. Derfor kræves det at museet og de frivillige sammenregner timetallet. Laugsskraa Opgaver og virkeform for hvert laug beskrives i dets Laugsskraa dvs. vedtægter. Laugsskraaet udarbejdes eller godkendes af museets ledelse. 5

6 Oldermand Alle laug har en Oldermand (formand/kontaktperson). Oldermanden kan være en frivillig eller en museumsansat. Er oldermanden en frivillig har vedkommende en Tovholder (kontaktperson) dvs. en bestemt museumsansat som kontaktperson mellem lauget og museet. Er oldermanden en museumsansat fungerer vedkommende også som tovholder. Som udgangspunkt kontakter museet selv den person det ønsker som oldermand i et laug. Vedr. valg af oldermand se laugsvalg. Oldermandens opgaver er følgende: - Har ansvar for kommunikation mellem frivillige og museet. - Har ansvar for organiseringen af de frivillige: At alle deltagere får udfyldt/afleveret en Laugsaftale - Aftale om frivillig arbejdskraft. At alle deltagere får status af frivillig og bliver registreret i museets frivillig-database. At indgå i udarbejdelse af vagtplaner o. lign. - Har medansvar for at frivillige-laugets fokus er på museets målsætninger. - Har ansvar for at det sociale samvær mellem laugets medlemmer. Samarbejdsrelationer I samarbejde med eksterne foreninger o. lign. organisationer, fungerer foreningens formand/kontaktperson som en slags oldermand. Medlemmer fra foreningen som deltager i museets virke kan blive optaget som medlemmer af et af museets frivillig-laug og dermed få status af frivillig. Tovholder Tovholderens opgave som ansat på museet er at holde kontakten til frivillig-laugets oldermand og medlemmer samt støtte op om laugets frivillige deltagelse og arbejde. Tovholderen referer til museets ledelse og skal viderebringe relevante informationer til administrationen/laugsskriver. Tovholderen har ansvar for: - Kommunikation mellem museet og lauget. - Oldermandens organisering af de frivillige. - I samarbejde med oldermanden at tilbyde de frivillige uddannelse og viden. Frivillige på Ringkøbing-Skjern Museum Museet er taknemmelige for al den indsats som frivillige ønsker at deltage med uanset hvor meget man deltager med. Alligevel har museet valgt at differentiere lidt mellem forholdsvis kortvarig indsats og de der bruger mange timer på at støtte museet. 6

7 Lærling Er man frivillig i 1-9 timer om året betegnes man som lærling da man indgår i museets virke i et for de fleste overskueligt tidsrum. Som tak for denne indsats får man: - Beværtning (fx kaffe/kage eller frokost, hvis man er aktiv i det tidsrum). - 2xfribilletter til museets afdelinger/arragementer. Svend Er man frivillig i 10 timer eller mere om året betegnes man som svend. Som tak for denne indsats får man: - Beværtning (fx kaffe/kage eller frokost, hvis man er aktiv i det tidsrum). - 1 personligt museumskort fra den dag man er aktiv. Museumskortet giver adgang til alle museets afdeling og arrangementer. - Museumskortet giver 10 % rabat i museets butikker (dog ikke på slik/vand). - Invitation til museets Nytårsgilde for frivillige samt mulighed for invitation til andre eventuelle aktiviteter på museet. - Gratis adgang til de af museet arrangerede folkeuniversitetsforedrag kr. rabat på medlemskab af Skjern-Egvad Museumsforening (100 kr. normalt: 150 kr.). - Adgang til museets Laugs-hjemmeside med særlig informationer. Mestersvend Er man Svend og deltager som så og har man tilkendegivet, at man vil deltage som frivillig det efterfølgende år, betegnes man som Mestersvend da man dermed har givet tilsagn om at deltage i et længerevarende samarbejde med museet. For dette får man foruden som svend: - Tilsendt 1 museumskort ved det efterfølende års start før man har deltaget som frivillig hvilket betyder at man kan bruge kortet hele året. (kortet er det samme, som man ville få på den dag man er aktiv). - Oldermænd er automatisk Mestersvend. Alle frivillige kan udtrykke ønske om kun at være tilknyttet ét af museets afdelinger eller ét bestemt arrangement eller en bestemt opgave. 7

8 Laugsmøder Når laugene holder deres møder eller når tovholderen inviterer, er museet vært med kaffe/kage samt stiller lokaler til rådighed for aktiviteter som relaterer sig til museets virke. Ønsker en frivillig at tage en frivillig-aspirant eller familie, venner m.m. med til et møder koster kaffe/kage 10 kr. pr. person. Lauget kan selv holde optil 4 laugsmøder om året, hvor museet er vært med kaffe/kage. Derudover kan lauget vælge at holde de antal møder man ønsker. Museet vil invitere alle frivillige/laugsmedlemmer til et årligt laugsinformationsmøde. Museet kan vælge at invitere alle oldermænd til flere laugs-informationsmøder. Laugsvalg Ønsker laugene at vælge Oldermand, så står de selv for at afholde et laugsmøde med valg. Uddannelse Ringkøbing-Skjern Museum vil tilstræbe at tilbyde frivillige kompetenceudvikling i form af kurser, foredrag eller rundvisninger om museets forskellige temaer og besøgssteder. Modydelser Beværtning: - I forbindelse med frivilliges deltagelse i museets aktiviteter er de medfølgende ydelser såsom beværtning o.lign. forbeholdt de personer som er frivillige og ikke besøgende familiemedlemmer eller venner. Kørepenge: - Museet kan af hensyn til ønsket om at behandle alle frivillige ensartet samt af hensyn til museets økonomi, ikke tilbyde frivillige kørepenge for kørsel ml. den frivilliges privatadresse og museets afdelinger. Det kan anses for rimeligt at nogle anmoder om kørepenge, hvis de kører mange kilomenter for at være frivillige på museet. Men da museet har hundredvis af frivillige, hvoraf adskillig kører langt kan museet desværre ikke tilbyde kørepenge til frivillige. Modtager man kørepenge af museet anses man ikke som ulønnet og derfor anses man ikke som frivillig ved museet. Børneattest De frivillige som i deres deltagelse regelmæssigt vil komme til at arbejde med børn under 15 år, skal give tilladelse til at museet kan indhente en børneattest jf. folkeoplysningsloven af 1. jan

9 Aftaler Laugsaftale Af hensyn til organiseringen af de mange personer, som er frivillige ved museet kræves det at alle frivillige udfylder og afleverer en Laugsaftale - Aftale om frivillig arbejdskraft samt at det er et krav fra museets forsikringsselskab. Denne kontrakt afleveres første gang den frivillige er aktiv på museet og i samme forbindelse udleveres frikort eller museumskort samt en kopi af museets frivilligpolitik. Den frivillige bør gennemlæse museets frivilligpolitik før underskrivelsen af Laugsaftalen, da den er grundlaget for den egentlige aftale. Alle der deltager som frivillige ved museet skal udfylde en aftale uanset indsatsens omfang. Det påhviler museets medarbejdere især Tovholderen samt Oldermændene at opretholde dette krav. Samarbejdsaftale med foreninger I samarbejde med eksterne foreninger skal der anvendes en Samarbejdsaftale, med henblik på at afstemme begge parters forventninger til samarbejdet. Samarbejdsaftalen fastholder de aftalemæssige elementer, som var udgangspunktet for samarbejdet. Alle foreningens medlemmer, som deltager i museets virke, kan blive anset som frivillige og blive medlem af et af museets frivillig-laug ved at udfylde en Laugsaftale. Hjælpeaftale I situationer hvor en person gerne vil hjælpe museet men ikke ønsker at indgå i frivillig-organisationen/i et laug kan underskrive en hjælpeaftale. Dette er nødvendigt af forsikringsmæssige grunde. Vedkommende vil ikke få status af at være frivillig i henhold til museets frivilligpolitik og dermed heller ikke få de symbolske modydelser. Museet vil udtrykke sin tak personligt til vedkommende via tovholder eller oldermand. Hjemmeside På museets hjemmeside vil det være muligt at sende en digital blanket og dermed tilmelde sig som frivillig. På samme offentlige side vil der være informationer om museets forskellige laug samt informationer til de frivillige generelt. Museets frivilligpolitik vil ligeledes være at finde der. Desuden vil der være en lukket side hvortil laugsmedlemmerne har fået en adgangskode således at de kan få informationer som offentligheden ikke har adgang til. Det kan være mere intern viden eller fx omsætningstal fra arrangementer o. lign. 9

10 Ophør af samarbejde Der kan opstå situationer, hvor museet må ophøre med et samarbejde med en frivillig. Det vil ske ved gentagende overtrædelser af museets frivilligpolitik. Ønsker en frivillig at stoppe samarbejdet med museet, så kontaktes museets hovedkontor på nedenstående adresse. Konkrete ændringer i forhold til tidligere Stadepladser Tidligere har museet tilbudt gratis indendørs stadepladser ved Jul på Bundsbæk Mølle til nogle frivillige. For at behandle alle frivillige ensartet kan museet ikke længere tilbyde dette. Kørepenge Udbetaling af kørepenge vil betegnes som en slags løn og derfor vil man miste stilling som frivillig, hvis man skulle få tildelt kørepenge. Gæstebillet tidligere har museet udleveret en gæstebillet til de frivillige, som de kunnet give til familie eller venner. Med vedtagelsen af museets frivilligpolitik vil alle symbolske modydelser være rettet til de personer, som deltager som frivillige ved museet. 10 Frivillige demonstrerer det gamle Landeværn og kystmilits på Abelines Gaard

11 11

12 Etiske retningslinjer for Frivillige og Venner af Museer Vedtaget af World Federation of Friends of Museums Forord The World Federation of Friends of Museums er en international, ikke statslig organisation, anerkendt af UNESCO og grundlagt i Barcelona i 1972 under protektion af ICOM (International Council of Museums). WFFM søger at bringe det voksende antal venner af museer og frivillige sammen, der har indset vigtigheden af at forene deres anstrengelser for at bevare menneskehedens kulturelle arv. WFFM arbejder for anerkendelsen og udviklingen af nationale foreninger og forbund af museumsvenner over hele verden. Den støtter forbindelser mellem museumsprofessionelle og frivillige og venner af museer samt offentligheden. Den understreger, at det er gennem samfundets åbne og aktive deltagelse, at museerne helt og fuldt vil nå deres mål. Nedenstående etiske retningslinier blev vedtaget af deltagerne i WFFM s 9. kongres i Mexico den oktober Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark er medlem af WFFM og har foretaget denne oversættelse af retningslinierne til dansk, med enkelte nødvendige, sproglige tilpasninger. 12

13 Indledning Frivillige og venner af museer stræber efter høje mål for kulturel udvikling. De støtter museerne med deres viden, erfaringer og kompetence, og på denne måde bidrager de til både museernes og museologiens fremgang. Deres engagement er det frivillige udtryk for en solidaritet, der aktivt inddrager deres rolle som borger i samfundet. Som medlemmer af museumsfællesskabet, og som hjertet af museets offentlighed, er venner og frivillige et privilegeret publikum, som er i stand til at repræsentere offentlighedens interesser til gavn for museumsinstitutioner. Endvidere omfatter den status som frivillige og venner af museer har, bestemte forpligtelser overfor den institution, hvis navn de bærer og som de er tilsluttet. Derfor indvilliger de i at opfylde nogle betingelser, der kan bidrage til at sikre et frugtbart samarbejde. Det er vigtigt, at institutionen på sin side anerkender værdien af deres bidrag og hjælper med at gennemføre dette, da et fuldstændig produktivt samarbejde afhænger af kvaliteten af deres indbyrdes forhold. Ved at bruge disse retningslinjer vil frivillige og venner af museer etablere de principper, der inspirerer deres partnerskab og derved også udtrykke deres forventninger til den institution de er tilknyttet. 13

14 Afsnit 1: Definitioner 1.1. Frivillige og venner af museer De, der på nogen måde bidrager til at støtte museer, deres udvikling, offentlige væren samt indflydelse bliver kaldt venner af museer. De arbejder på frivillig- og ikke lønnet basis. Deres støtte kan være moralsk, økonomisk eller bestå af frivilligt arbejde eller ekspertise. Velgørere, donorer, frivillige, medlemmer af museers bestyrelser samt medlemmer af museumsforeninger bliver alle anset for at være venner af museer. 1.2 Forening Ordet forening dækker alle former for organisationer, som bringer venner og frivillige af museer sammen samt strukturerer deres arbejde. Hvad enten de er juridisk stiftede eller ej, kan disse foreninger, selskaber eller komiteer kun udøve deres virksomhed, hvis de er officielt anerkendt af det pågældende museum. 1.3 Museum, museums- institution, institution I denne tekst er ordene museum, museumsinstitution samt institution synonymer. De refererer til et museum, som anerkendt og defineret af The International Council of Museums (ICOM), dvs. en permanent, ikke overskudsgivende institution administreret med henblik på et fælles bedste, og desuden tilgængelig for offentligheden. En institution der tager vare på, studerer og udstiller objekter og eksemplarer af opdragende og kulturel værdi, inklusive kunstværker, videnskabelige materialer, levende og ikke levende, samt historisk og teknisk materiale. Betegnelsen museum, museumsinstitution og institution inkluderer en hvilken som helst institution, der har nogle eller alle af de karaktertræk, der kendetegner et museum, også økologiske museer, friluftscentre, udstillingscentre, steder og bygninger med karakter af kulturarv, botaniske haver, biblioteker, zoologiske haver, akvarier samt andre institutioner af museal art. Afsnit 2: Status og mandat 2.1 Partnere Frivillige og venner af museer udfører deres aktiviteter i en åben og samarbejdende ånd med institutionen. 2.2 Støtte Frivillige og venner af en museumsinstitution påtager sig at støtte denne og dennes aktiviteter med beredvillighed og entusiasme. 2.3 Respekt for museets mandat Frivillige og venner af museers formål, virkeområde og programmer skal udvikles i forståelse med museet og overensstemmelse med museets opgave. 14

15 2.4 Tilfredsstillelse Frivillige og venner af museer forventer ingen fordele, hverken finansiel eller anden form, bortset fra tilfredsstillelsen ved at bidrage til vedligeholdelsen samt udviklingen af den institution de støtter, samt til tilfredsstillelsen af det publikum institutionen arbejder for. Afsnit 3: Organisation 3.1 Organisation For at fremme et helt og aldeles gavnligt partnerskab, så vel som kontinuitet, i deres forhold til institutionen, anbefales det, at frivillige og venner af museer er organiseret indenfor en struktureret ramme som for eksempel en forening. 3.2 Fungerende forbindelse For at kunne garantere en direkte og permanent relation til institutionen, er det yderst vigtigt, at frivillige og venner af museer kan stole på, at der er en fungerende forbindelse med denne. For at denne kan lade sig gøre, bør institutionen delegere en repræsentant for ledelsen ud til foreningen, og frivillige og venner af museer bør med hensyn til institutionens ledelse gøre det samme. 3.3 Handleplaner og aftaler Det er ønskeligt, at venner og frivillig af museer, sammen med institutionen, udvikler handleplaner og indgår aftaler, der definerer de betingelser, som deres partnerskab med institutionen er baseret på. Afsnit 4: Pligter 4.1 Forskrifter og regler Frivillige og venner af museer bør anerkende det nødvendige i at respektere institutionens forskrifter og regler. 4.2 Loyalitet Frivillige og venner af museer bør gennem de handlinger, de foretager, vise deres loyalitet, både over for institutionen og overfor deres egen forening. 4.3 Fortrolighed Frivillige og venner af museer bør respektere fortroligheden af en hvilken som helst information, de er kommet i besiddelse af med hensyn til ledelsen af institutionen, samt aktiviteter der er under forberedelse eller endnu ikke offentliggjort; det samme gælder med hensyn til foreningens egne projekter. 4.4 Interessekonflikt Frivillige og venner af museer bør anse det for et spørgsmål om ære at undgå interessekonflikter samt efterleve regler vedtaget både af institutionen og deres forening. 15

16 4.5 Gaver og erhvervelser Når frivillige og venner af museer donerer kunstværker, samlereksemplarer, og objekter, bør de bestræbe sig på at sikre deres autenticitet og deres oprindelse. De bør følge museets regler. 4.6 Institutionens anerkendelse Donationer til institutionen fra frivillige og venner af museer bør ske med institutionens fulde billigelse og i overensstemmelse med dens samlerpolitik. Det anbefales, at institutionen på forhånd informerer om de specifikke værker, objekter eller eksemplarer, denneønsker at erhverve. 4.7 Fundraising Frivillige og venner af museer bør koordinere deres fundraising aktiviteter med institutionens planer og programmer. 4.8 Medierne Frivillige og venner af museers kontakt med medierne bør ske i overensstemmelse med samtykke fra det pågældende museums relevante afdeling. 4.9 Sundhed og sikkerhed Frivillige og venner af museer bør rette sig efter institutionens sundheds- og sikkerhedsregler, og påse at reglerne ikke tilsidesættes. Afsnit 5: Arbejdsområder 5.1 Arbejdsområder Frivillige og venner af museer kan have adskillige arbejdsområder. Disse bør indrettes og gennemføres i henhold til hver institutions specifikke karakter, dennes mission og individuelle mål, og til de programmer den tilbyder. 5.2 Arbejdsområder forbeholdt medarbejderne Når frivillige og venner af museer udfører arbejde indenfor arbejdsområder, der er kontrolleret af den faste stab, specielt mht. ledelse, forskning og publicity, bør de kun handle i overensstemmelse med samtykke fra den relevante stab. De bør respektere de forpligtelser, som den faste stab er underlagt. 5.3 Undgå overlapning Indenfor arbejdsområder der ikke er begrænset til fastansatte, kan frivillige og venner af museer finde grobund for deres initiativer. De skal dog være påpasselige med ikke at lappe ind over den faste stabs ansvarsområder. 5.4 Definition af opgaver Som en general regel er det vigtigt/tilrådeligt, at frivillige og venner af museer, mht. alle de opgaver de bliver bedt om at løse, handler ud fra en definition af disse, samt af den måde de skal løses på. 16

17 Afsnit 6: Forventninger til institutionen 6.1 Anerkendelse Frivillige og venner af museer forventer, at museet og dets stab anerkender, opmuntrer, samt benytter sig af deres engagement og deres bidrag, både indenfor og udenfor institutionen. 6.2 Støtte Museumsinstitutionen bør opmuntre til dannelse af foreninger af frivillige og venner af museet samt støtte deres forskellige foretagender. Denne kan endvidere stille de nødvendige midler til rådighed for, at foreningen kan forfølge mål, som er fælles for institutionen og foreningen. 6.3 Harmoni Museet bør fremme et harmonisk forhold mellem foreningen og det selv, og i den forbindelse lægge vægt på solidaritet samt en følelse af at høre til. 6.4 Information For at sikre frivillige og venner af museer handler ud fra et tilfredsstillende grundlag, bør institutionen forvisse sig om, at de er fuldt informerede om institutionens mission, dennes målsætning på kort og langt sigt, fremtidige planer, programmer samt administrative procedurer. 6.5 Træning For at sikre at frivillige og venner af museers bidrag er så effektivt som muligt, bør museet sørge for træning indenfor de områder, hvor sidstnævnte bliver bedt om hjælp. Museet bør opmuntre og tilskynde frivillige og venner af museet til at deltage i workshops, seminarer og foredrag for at forøge deres færdigheder. Afsnit 7: Foreningen 7.1 Medlemskab Frivillige og venner af museer bør fokusere på at bevare de nuværende medlemmer og udbrede medlemskab af foreningen. 7.2 Demokratiske principper Indenfor foreningens rammer skal frivillige og venner af museer respektere demokratiske principper og dermed sikre en retfærdig repræsentation af medlemmernes forskellige synspunkter. 7.3 Samarbejde Foreningerne af frivillige og venner af museer ser det som en pligt at samarbejde med hver andre, samt dele viden og erfaringer. 7.4 Samarbejdet med museumsforeninger og museumsprofessionelle Frivillige og venner af museer bør samarbejde med de forskellige museumsforeninger 17

18 og museumsprofessionelle, især gennem deltagelse i deres aktiviteter, når dette findes passende. 7.5 Samarbejdet mellem foreninger bestående af frivillige og venner af museer For at gøre deres frivillige bidrag endnu mere værdifulde og langtrækkende og for at demonstrere rækkevidden af den folkelige opbakning omkring museer, bør lokale foreninger støtte regionale samt nationale grupper af frivillige og venner af museer. 7.6 Internationale aktiviteter På det internationale niveau støtter frivillige og venner af museers organisationer World Federation of Friends of Museums (WFFM) og International Council of Museums (ICOM), som er WFFMs samarbejdspartner. 18

19 Museumsforeninger Ringkøbing-Skjern Museum er en selvejende institution, med to museumsforeninger som bagland. Museet opfordrer alle borgere i kommunen og gæster på museet til at blive medlem af museumsforeningerne. Er man medlem af en museumsforening får man indflydelse på museets virke. På museumsforeningernes generalforsamlinger vælges tre repræsentanter fra hver museumsforening til museets styrelse. De valgte museumsforeningsrepræsentanter udgør flertallet i museets styrelse. Derigennem har museumsforeningsmedlemmer indirekte stor indflydelse på museets fremtid. Medlemskab af én af museumsforeningerne koster 150 kr. pr. år. Ønsker man medlemskab af en eller begge museumsforeninger så kontakt museet, som vil videregive informationerne. Ringkøbing Museumsforening Foreningens formål er med særlig fokus på Ringkøbing Museum: At støtte Ringkøbing-Skjern Museum i økonomisk og praktisk henseende. At udbrede kendskabet til museets virke. At styrke interessen for museets arbejde som kulturinstitution ved foredrag og andre arrangementer. Medlemsfordele: Gratis adgang til museets afdelinger. Gratis adgang til foredrag, også foredrag ved Skjern-Egvad Museumsforening. Tilbud om deltagelse i udflugter og andre arrangementer til medlemspris. Bogtilbud til reduceret pris. Årlig boggave. Medindflydelse i Ringkøbing-Skjern Museums styrelse. Skjern-Egvad Museumsforening Foreningens formål er at støtte Ringkøbing-Skjern Museums arbejde samt at styrke interessen for egnens lokalhistorie. Derudover arbejder vi for at synliggøre og fremme det folkelige engagement i Ringkøbing-Skjern Museum. Medlemsfordele: Indflydelse på de politiske beslutninger i Ringkøbing-Skjern Museum. Tilbud om deltagelse i udflugter, foredrag og andre arrangementer. Museumskort, der giver gratis adgang til alle museets afdelinger og arrangementer. 10 % rabat i museets butikker, dertil nedsat pris på nogle af museets bogudgivelser. Da foreningen har medfinansieret museets kajakker, får man 50 % rabat på naturvejlederens kajakture. En årlig boggave. Læs mere om museumsforeningerne og deres aktiviteter på museets hjemmeside: under feltet Museumsforeninger 19

20 Kontaktinformationer: Ringkøbing-Skjern Museum Bundsbækvej 25, 6900 Skjern Tlf: Mail: Hjemmeside: Ansvarlig for frivillige på museet: Formidlingsinspektør /Laugsmester Per Lunde Lauridsen Ansvarlig for registrering og udsendelser: Administration /Laugsskriver Tordis Jensen RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN Frivilligpolitik Ringkøbing-Skjern Museum 2016 Bliv en del af den levende historie RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk 1 2 Titel: Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Udgivet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer Frivilligpolitik for Odense Bys Museer 1) Frivillige ved Odense Bys Museer Odense Bys Museer er et statsanerkendt museum, der er ejet og drevet af Odense Kommune som en institution under By- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune.

Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune. Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune. Indledning Det frivillige sociale arbejde er mangfoldigt og varieret, og med disse retningslinjer ønskes at skabe en ramme, hvor kommunen sammen

Læs mere

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelse // April 2017 Indholdsfortegnelse Roller i samarbejdet... 3 Ansatte... 3 Frivillige...

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik Bliv frivillig fordi du gerne vil være ambassadør for badminton og badmintonsportens værdier du har stor kærlighed for badmintonsporten -

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Håndbog for frivillige

Håndbog for frivillige Håndbog for frivillige Indledning Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig har. Som frivillig er der mange forskellige opgaver på Lions Park Søllerød du kan deltage

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Vejledning om samarbejde med frivillige

Vejledning om samarbejde med frivillige Vejledning om samarbejde med frivillige 1) Klare rammer for samarbejdet med frivillige i Specialsektoren I Specialsektoren ønsker vi at skabe et trygt og godt samarbejde mellem frivillige, medarbejdere

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole 1 Uddannelsesplan for studerende i DUS en ved Vejgaard Østre Skole. Denne folder skal læses som et supplement af den studerende i forhold til vores velkomstfolder, hvor der forefindes en generel beskrivelse

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Samarbejdsaftale om frivillige. mellem. (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Samarbejdsaftale om frivillige. mellem. (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Samarbejdsaftale om frivillige mellem (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter 1. Samarbejdsaftalen Denne samarbejdsaftale er gældende mellem den frivillige og Regionshospitalet Hammel

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Frivilligpolitik 2016

Frivilligpolitik 2016 Frivilligpolitik 2016 Indholdsfortegnelse Om frivilligpolitikken... 3 Frivillighed på Kirsten Marie... 3 Visioner og værdier... 4 Vi værdsætter den frivillige indsats... 4 Vi gør det nemt at involvere

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Museumsverdenen og de frivillige

Museumsverdenen og de frivillige Museumsverdenen og de frivillige Frivillighedskonference Skovskolen d. 19. april 2012 Nils M. Jensen Disposition 1.Kort om ODM 2.Museernes samfundsværdier 3.Aktuelle danske museumsforhold 4.Museernes historie

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik

Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik 1. Indledning Det frivillige arbejde er af stor værdi for Sankt Lukas Stiftelsen og det er vores mangeårige erfaring, at en række opgaver kan løses og varetages

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdigrundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Indledning... 3. Foreningens rolle og opgavefelt i Grønland og Danmark... 4. Frivilliges rolle og opgaver... 4

Indledning... 3. Foreningens rolle og opgavefelt i Grønland og Danmark... 4. Frivilliges rolle og opgaver... 4 Frivilligpolitik Alle, der arbejder frivilligt i regi af Foreningen Grønlandske Børn, er omfattet af de retningslinjer, rettigheder og pligter, som fremgår af denne politik. Indhold Indledning... 3 Foreningens

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere