VaccinationsForums NYHEDSBREV. side side side 12-19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VaccinationsForums NYHEDSBREV. side 1-12. side 20-24. side 12-19"

Transkript

1 s NYHEDSBREV ÅRGANG 19 NUMMER 2 JUNI 2015 D I N V E J T I L E T VA LG I N F O R M E R E T ISSN: Læs om vores nye styrke i bestyrelsen og læs om betragtninger vedr. forslag om tvangsvaccinationer i Danmark og udlandet. Det er spændende og underholdende læsning trods dets indhold side 1-12 Disse sider indeholder flere interessante artikler om mæslinger. Om hvad al denne debat har sat i gang på forskellige måder, også den del som har inddraget side Her er lidt om HPV vaccinen samt på bagsiden vores første forhåndsomtale med foredragene i efteråret med den amerikanske læge Suzanne Humpries. Elsket mange steder i verden,- nu på besøg i Danmark. side 20-24

2 Nyhedsbrevet udgives 4 gange om året, ultimo marts, juni, september og december. Et årsabonnement/medlemskab af foreningen koster kr. 225,- kr., støttemedlemsskab kan tegnes for 75,- kr. Indlæg modtages med stor tak, og bedes sendt til sekretariatet med oplysning om navn, adresse og telefonnummer. Indlæg bragt i Nyhedsbrevet repræsenterer alene den enkelte forfatters holdninger og erfaringer. Artikler uden navn er redaktionen ansvarlig for. Efterskrift og kopiering med kildeangivelse er tilladt efter aftale med redaktionen. Deadline Artikler: 1.2., 1.5., 1.8. og Opslagstavlen: 15.2, 15.5, 15.8 og Information og rådgivning I forbindelse med tvivlsspørgsmål eller rådgivning ved vaccinekomplikationer og -skader kan der rettes henvendelse til sekretariatet. Sekretariat Formand Else Jensen Dønnevældevej Græsted tlf.: Telefontid: tirsdag og torsdag kl og onsdag kl (ingen rådgivning pr. mail) Redaktion Else Jensen Indmeldelse Karen Østergaard Niels Juels Vej Faxe tlf.: eller på vores hjemmeside. Internetadresse Oplag Ca. 800 Opsætning GrafiskTrykcenter Tryk GrafiskTrykcenter Niels Lambertsens Vej 6 DK-6705 Esbjerg Ø Tlf.: Medlem af Forbrugerrådet Rådsmedlemmer Karen Østergaard og Sarah Grube Jensen Patientskadeankenævnet og Diciplinærnævnet Inge Pallesen Virk.dk. Offentlige myndigheder /institutioner med EAN- nr tilbydes elektronisk faktura fra. Kontakt: Rådgivning af medlemmer Fast telefonrådgivning for medlemmer ved Else Jensen tlf.: Telefonen er åben tirsdag og torsdag kl samt onsdag kl Mark Wriedt, Siriusadvokater er per 1. oktober 2013 blevet tilknyttet med henblik på at yde gratis og uforpligtende rådgivning vedrørende de mange juridiske problemstillinger, en vaccination og en vaccinationsskade kan give anledning til. Kerneområdet for Marks rådgivning er sager, hvor der er givet afslag på erstatning i henholdsvis Patientforsikringen og Lægemiddelskadeankenævnet, og hvor der ønskes en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at udtage indbringe sagen for retten. Mark er også behjælpelig med at rådgive om de mange andre problemstillinger, som relaterer sig til en vaccineskade. Det kan eksempelvis være i socialt regi i forhold til sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Det kan også være, at du bliver afskediget og har behov for en vurdering af, om dette var uberettiget. Jeg kan tillige være behjælpelig med at vurdere dette. Mark kan kontaktes telefonisk hver tirsdag mellem kl på tlf eller via mail: - Ved alle henvendelser bedes medlemsnummer og navn oplyst. Rådgiver Jens Reimick har mange års erfaring med rehabilitering af børn og unge med erhvervede hjerneskader. Hvis der er forældre, hvor barnet har fået en erhvervet hjerneskade, eller de har mistanke om dette, som følge af vaccination, stiller Jens gerne sin viden og faglige kompetence til rådighed. Jens kan rådgive indenfor områder med sprog- og taleproblemer. Børnene skal være over 2 år. Træffetid mandag aften tlf.: Behandler/Terapi Hvis du vil henvises til en behandler eller behøver hjælp til at finde en bestemt terapiform, kan du henvende dig til sekretariatet. Her hjælper vi dig gerne videre. Hvis Nyhedsbrevet udebliver Nogle gange sker det, at nyhedsbrevet udebliver pga. problemer med vores medlemsdatabase og postens ditto. Skulle det være tilfældet, skal du henvende dig til Karen Østergaard. Hvis du flytter Meddelelse om adresseændring er vigtig, da vi ellers ikke kan fremsende de nyhedsbreve, som der reelt er betalt for. Hvis du vil meldes ud Spar foreningen for rykkere ved at give os besked indenfor de nærmeste dage. Kontingentbetaling Vi har snart mange medlemmer, der betaler via PBS, som er nemmere og billigere for både medlemmer og. Alle henvendelser vedr. medlemskabet bedes rettet til: Karen Østergaard Niels Juels Vej Faxe tlf

3 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Leder Indhold Dette nyhedsbrev har en del omkring mæslinger. Det har været forsidestof i medierne lige siden det tidlige forår med mæslingetilfældende i Disneyland. Vaccinationsforum har haft medier i form af radio, TV og aviser i en stor strøm nærmest dagligt. Men også en strøm af studerende som vil skrive eksamensopgaver om det. Der har også været henvendelser fra medicinstuderende på Panum om debat og Teknologirådet har inviteret til mere nuanceret debat på Bornholmermødet medier. Kun udskrivelse af valget så ud til at stoppe denne daglige interesse for det som blev fremstillet som den vestlige verdens største sundhedsproblem. Men denne mediestorm var som skabt til forslag om lovindgreb både i udlandet og i Danmark. Jamen er det ikke sådan den slags bliver orkestret? Nu stod der pludselig tvangsvaccination i udsigt og en filosof udtalte i DR debat at politiet skulle ud og hente de børn der ikke havde fået MFRvaccinen. DR skyndte sig at lave en epinion og det så ikke godt ud. 75% af danskerne gik ind for tvang. I skrivende stund er der kommet meget alvorlige udmeldinger fra Frederiksberg hospital om at måske 1 ud af 500 vaccinerede med HPV har fået alvorlige bivirkninger. Den største bekymring indtil nu fra offentlig side. Er det begyndelsen til den nedtælling vi længe har ønsket om at stoppe den vaccine som tilsyneladende er så farlig. Det næste skridt er det store spørgsmål om hvordan det kunne lade sig gøre at den slap igennem godkendelsen. Har vores eget europæiske lægemiddelagentur været for god mod producenten. For slet ikke at tale om hvorfor det ikke blev fanget af Sundhedsstyrelsen under den skærpede overvågning som de har været ansvarlig for de 2 første år da den var på det danske marked. I stedet skulle det vise sig at BT og Facebook var dem der fungerede bedre til den slags opgaver. Læg mærke til bagsiden og vores oplysninger om et snarligt vigtigt besøg i Danmark af en international skattet læge Suzanne Humpries. på Facebook, besøg os der Else Jensen Generalforsamling Vaccinationsforum, VacinationsForum Budget 2015 Presentation af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant på Facebook Debat med Thomas Søbirk Petersen: Fortaler for tvangsvaccinationer viser sig at have ringe viden om emnet Vaccinationsstramninger i Californien Arbejderpartiet i Norge ønsker forsøg med tvangsvaccination Tvungne vaccinationer? Vi vil ikke have et sundhedsdiktatur! Udbrud af mæslinger i Nordsjælland Mæslingestatistikker fup og fakta Mercks salg steget Referat fra debatmøde om vaccination på Panuminstituttet Teknologirådet har inviteret med på folkemødet på Bornholm i form af videooplæg til debat Kan mæslinger helbrede andre sygdomme? Kan mæslingevirus også helbrede kræft? Norsk mand får erstatning efter vaccineskade Åbent samråd om skader efter HPV vaccinen HER SKAL PIGERNE HJÆLPES Vedrørende manglende tests og behandlingstilbud til patienter med komplekse tilstande Homeøpatiske vacciner, hvordan er det nu lige? Dr. Suzanne Humphries gæster Danmark 3

4 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Generalforsamling Vaccinationsforum, Deltagere: Else, Karen, Sarah, Camilla, Jeannel, Marianne og Kristina. 1. Valg af dirigent: Jeannel 2. Valg af referent: Camilla 3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes 4. Bestyrelsen aflægger beretning. Årsberetning gennemgås - Uddybning af skader efter MFR-vaccine - Stigende kontakt til foreningen udefra, flere skader Desuden blev der sideløbende diskuteret et par andre emner under dette punkt: - Aluminiumsallergi-gruppen på Facebook ift arbejdet i VF - Vacciner mod allergi.. Diskussion om andre effektive midler mod allergi - Smittegruppe i medierne - SST tema om mæslinger, WHO udmelding i februar om mere vaccinering. Dagens overskrift i Norge om foreslået tvangsvaccination i arbejderpartiet. - Youtube video med protest over lovforslaget i USA med tale fra bl.a. Kennedy og berørt mor til vaccineskadet. Fremtid for foreningen / Handleplan for Foredrag, messe, konference søndag d. 10. maj ved Severin for lokalgrupper - Lægen Suzanne Humphries kommer til Danmark i slutningen af året (koordineres med Norge, Sverige og Finland) - Prøve at finde lokale for lokalgruppen i København - Jeannel går ind i lokalgruppen i Kbh. Budget Gennemgang af regnskabet. Stabil økonomi - Positivt at det kan løbe rundt når der holdes foredrag - Der afsættes kr. mere til posten med foredrag pga foredraget med Suzanne H. (Dvs. fra kr. til kr.) kr. afsættes samtidig til posten med lokalgruppe/medlemsmøder. (Dvs. fra kr. til kr.) 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Else, Karen og Sarah blev genvalgt. Flemming stopper. Heidi og Astrid går ind i bestyrelsen men kunne desværre ikke deltage ved denne GF. 6. Valg af suppleanter Tina Simonsen bliver ny 1. suppleant. Camilla forbliver som 2. suppleant. Efterfølgende blev Claus Jensen valgt som 3 suppleant 7. Valg af revisorer Marianne Møhl Hansen fortsætter 8. Godkendelse af regnskab Regnskab godkendes Bemærkning: Årsrapport og årsberetning samles til et dokument fremover. Læs Årsrapport og årsregnskab for 2014 på hjemmesiden - Samme kontingent som tidligere, dvs. 225,- pr. år. 9. Indkomne forslag - Frivillig driftsleder med mulighed for ansættelse på sigt? - Eksponering og kendskab til VF? Snak om nye måder og steder at få udbredt materialer på 10. Evt. Else indstilles til Lillebrorprisen 6 Handleplan Konference i maj om nye ideer med lokalgrupperne. - Styrke Vaccinationsforum ved at få flere kræfter i foreningen - Sund livsstilsmesse september - Foredrag rundt omkring i landet - Arbejde videre med HPVproblematikken 4

5 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 VacinationsForum Budget 2015 Indtægter: Budget 2015 Råbalance pr Kontingenter Driftspuljen Aktivitetspu ljen Bladpuljen Foredrag Landsindsamling/donationer Salgsmateriale Finansielle indtægter: Udbytte værdipapir Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter: Omkostning aktiviteter Nyhedsbreve Informationsmateriale Foredrag, best.medlemmer Landsindsamlingen Messe Repræsentationsomkostninger Hjemmesiden - drift/hosting Omkostning aktiviteter i alt Administrationsomkostninger Budget 2015 Råbalance pr Kontorhold Lokaleomk. sekretariat Lokaleomk. administration Omk.ref. bestyrelsen Rejseomk. møder/forplejning Telefon/internet, sekretariat Internet, bestyrelsen Porto/frimærker adm Kontingent/abonnement Bøger og tidskrifter EDB-udgifter incl. software Bestyrelsesmøder Lokalgruppe/medlemsmøder Generalforsamling Administrationsomk. i alt Bankkonti gebyr PBS PayPal gebyr Landsindsamling, gebyr Administrationsomk. i alt Udgifter i alt Balance Presentation af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant Heidi Lykholt, bestyrelsesmedlem Medlem siden 2003, indtrådt i bestyrelsen i 2015 Jeg har interesseret mig for naturlig sundhed siden jeg var helt ung, og da jeg i dag er kranio-sakral terapeut og zoneterapeut, og er ved at uddanne mig til klassisk homøopat, finder jeg problematikken omkring vacciner særdeles interessant. Jeg er i mit daglige virke i min klinik, og som frivillig rådgiver i foreningen Forældre og Fødsel, i kontakt med mange børn og deres forældre, hvor jeg oplever den tvivl og uro der er omkring dette emne. Derfor ønsker jeg, at gøre hvad jeg kan for at udbrede kendskabet til uvildig dokumentation omkring vacciner, og ikke mindst at kæmpe for det frie valg, som vi heldigvis stadig har endnu i Danmark. Jeg ønsker at få de gode saglige artikler omkring vaccination ud til så mange som muligt, og er taknemmelig for at vi i dag har internettet til at dele information. I kraft af min uddannelse som datamatiker, vil jeg gøre hvad jeg kan, for at s hjemmeside er så brugervenlig og informativ som muligt. 5

6 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Astrid Anna Bradtberg, bestyrelsesmedlem Jeg er uddannet sygeplejerske i Jeg har været hjertesygeplejerske i 7 år på Gentofte hospital og er nu børnesygeplejerske på Rigshospitalet siden Min søn er fra efteråret Det var i forbindelse med min søn og stillingtagen til Børnevaccinationsprogrammet, at jeg personligt oplevede at det blev modtaget med stor undren og kritik hvis jeg stillede spørgsmålstegn ved vaccineprogrammet. Både i forskellige spørgefora på nettet, på vaccine producentens hjemmeside, hos min egen læge, hos sundhedsplejersken og blandt mange i min omgangskreds. Sideløbende fandt jeg frem til studier og beskrivelser af kausaliteter, der tydede på at vacciner måske ikke er så sikre, så nødvendige og uden alvorlige bivirkninger. Stærkest indtryk på mig på daværende tidspunkt, var at mange børn og voksne havde oplevet alvorlige bivirkninger efter influenza vaccinen Pandemrix. Det blev startskuddet på at jeg var nødt til sætte mig ned og søge mere information og viden, der kunne belyse de forskellige infektionssygdomme og de vacciner der vaccineres med. Det var defor i den periode at jeg stiftede bekendtsskab med Vaccinationsforum. Et tiltrængt forum, når man som jeg stod overfor at skulle træffe et valg vedrørende vaccination. Personligt er jeg aldrig blevet vaccineret som barn, så jeg har haft mange af de børnesinfektionssygdomme, som der vaccineres imod. Som forældre og som sundhedsprofessionel, har jeg fokus på princippet om informeret samtykke. Dette er i henhold til Sundhedslovens bestemmelser og der er samtidig også fuldstændig essentielt og vigtigt for tilliden mellem den enkelte og sundhedsmyndighederne. At opleve at man har haft tid til at stille spørgsmål og haft tid til fornøden overvejelse for at kunne træffe et valg på et informeret samtykke. At vælge det man har det bedst med. I følge Sundhedsloven er det derfor også enhver forældres ret at træffe en beslutning om de ønsker deres barn vaccineret eller ej. Det betyder, at forældrer der står overfor et vaccinevalg til et barn, har ret til at få alle informationer oplyst om den vaccinering, lægen vil tilbyde. Min egen og andre forældres erfaring er imidlertid at denne samtale med lægen af mange opleves som mangelfuld eller så godt som ikke eksisterende: Nogle gange oplever forældre at de bliver hånet og kaldt uansvarlige for deres fravalg eller at deres spørgsmål bliver negeliseret med at der ikke er bivirkninger af betydning i forbindelse med vaccinen. At man som forældre ikke altid oplever at få svar på sine spørgsmål ved vaccinering. De oplysninger man oftest mødes med hos sin egen læge, på hospitalet eller på vaccineproducentens hjemmeside o.lign, beskriver ikke alle bivirkninger eller ulemper ved vaccinen, til trods for at det er en essentiel oplysning for at kunne træffe et valg vedrørende vaccinering udfra princippet om informeret samtykke. Mange forældre oplever derudover at deres fravælg ikke bliver respekteret. Enten hos deres egen læge eller andre sundheds professionelle, der ikke altid forholder sig neutralt til et evt. fravalg af vaccinering. Ved at offentlige sundhedsmyndigheder sender såkaldte huskebreve ud, hvis barnet ikke er vaccineret til tiden. Forældre skal kunne opleve deres valg vedrørende vaccination respekteret. Som forældre skal man ikke føle et pres. Det skal være iorden at stoppe op og stille spørgsmål. Det skal være et reelt valg baseret på et informeret samtykke. Det skal være et frit valg. Et frivilligt valg. Tina Simonsen, suppleant Jeg er udlært sygeplejerske siden 2009 og har siden 2010 arbejdet indenfor psykiatrien. Jeg meldte mig ind i foreningen i marts 2014, et år efter at jeg i marts 2013 blev vaccineret med HPV-vaccinen, og i samme omgang blev vaccineskadet. Jeg manglede dengang information og hjælp til at håndtere det at være vaccineskadet. Foreningen har været en stor hjælp for mig igennem mit forløb. Jeg vil som medlem af bestyrelsen, have fokus på HVPvaccinerede piger/kvinder og forsøge, at vejlede dem der er blevet skadet, til at komme videre. Men jeg vil også gerne være med til, at give andre en viden omkring virkning og bivirkninger til HPV-vaccinen, således at de kan træffe et informeret valg omkring HPV-vaccinen. 6

7 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Claus Jensen Jeg har studeret engelsk og filosofi (MA) og litteraturvidenskab. Min interesse for virusser og vacciner blev for vakt på et tidspunkt, hvor jeg rejste meget og konstant skulle vaccines for dette og hint. Jeg opdagede, at jeg blev tilbudt vacciner for visse sygdomme, selvom landet, jeg skulle besøge på det tidspunkt, kun kunne opvise en håndfuld tilfælde om året. Jeg begyndte at undersøge nærmere og opdagede hurtigt et påfaldende mønster: Med få års mellemrum bliver der varslet apokalyptiske pandemier, AIDS, SARS, fugleinfluenza, svineinfluenza osv, senest ebola, hvor skrækscenarier med helt op til 1,4 millioner ofre inden for få måneder blev projiceret af det amerikanske Centers for Disease Control (CDC). Fælles for alle disse pandemier er, at de aldrig bliver til noget, i hvert fald ikke hos os i Nordeuropa og Vesten generelt. Dette gjorde mig for alvor skeptisk, og jeg begyndte at applikere den grundlæggende skeptiske metode i filosofi over for alle aspekter af lægevidenskaben i almindelighed og virusser og vacciner i særdeleshed. Jeg bestræber mig på at behandle alle autoriteter respektløst, opsøge alternative synspunkter og præsentere de skæve vinkler. Dette står i modsætning til en anden form for (såkaldt) filosofi, som er fremherskende i dag, hvor fagfilosoffer lader sig lede i stedet for blot at informeres af videnskaben og repræsenterer den til enhver tid herskende videnskabelige konsensus, også når konsensus tydeligt er influeret af økonomiske og politiske faktorer. på Facebook Lokalgruppen for Nordjylland har i et stykke tid haft en gruppe på Facebook. Det har været sådan en sucsses at vi har bestemt at gøre den landsdækkende. Gruppen er både lukket og hemmelig. Alle der ønsker optagelse vil blive checket af på vores medlemsliste. Gruppen hedder Vaccinationsforum https://www.facebook.com/groups/ / Gruppebeskrivelse: En lukket gruppe for medlemmer af vaccinationsforum. Til deling af viden, erfaringer og spørgsmål. Alle er velkomne, når først I har meldt jer ind i Va ccinationsforum. holder ferie fra 6. juli til 6. august 7

8 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Debat med Thomas Søbirk Petersen: Fortaler for tvangsvaccinationer viser sig at have ringe viden om emnet Den seneste tids debat både i USA og Europa har været kendetegnet ved fornyede forsøg på at kriminalisere fravalg af vaccine. Det er også tilfældet i Danmark og kan bl. a. ses på, at nogle moralfilosoffer pludselig har fattet interesse for vaccineproblematikken. Fremmest blandt dem er Thomas Søbirk Petersen, som er lektor ved Roskilde Universitet, medlem af Dyreetisk Råd og modtager af Forskningsministeriets Forskningskommunikationspris Han har været i vælten med adskillige interviews og indlæg om, hvad man skal stille op med forældre, der ikke lader deres børn vaccine mod mæslinger, og har endda argumenteret for at give afrikanere eksperimentelle ebola-vacciner. Et sådant, vi kan måske kalde det tværfagligt samarbejde, i vaccineindustriens interesse ses ofte - psykiaterne er som bekendt også på banen med funktionel lidelse -diagnosen - og det er til en vis grad forståeligt. Men er det etisk forsvarligt? Ved gennemlæsning af Søbirk Petersens indlæg i vaccinedebatten, fik vi hurtigt indtryk af, at de var både uinformerede og uprofessionelle. Især hans svar til sygeplejerske Astrid Bradtberg i Politiken den 1. marts 2015 syntes at vise en manglende forståelse for de mest basale problemstillinger. Her er en smagsprøve: Det tredje argument, at vaccination ikke altid virker, og at man derfor ikke bør give den til sine børn, kan, hvis man bare tænker over det i 5 sekunder, få en til at trække på smilebåndet, hvis det ikke var fordi, det er så dumt. F.eks. virker kræftbehandling jo heller ikke for alle, der får kræft. Men det betyder jo ikke, at vi skal undgå at forsøge at behandle folk, der har kræft! debat/profiler/filosofferne/ thomassoebirk/ece /viboer-straffe-foraeldre-der-ikkevaccinerer-deres-boern/ Det viste sig senere, at Søbirk Petersen ikke bare havde misforstået Astrid Bradtberg, men analogien mellem mæslingevaccine og kræftbehandling, er falsk. Vaccinations Forum besluttede at invitere Søbirk Petersen til en -debat, så begge sider kunne få chancen for at uddybe deres synspunkter. Han var så venlig at sige ja, hvilket vi er taknemlige for. Men til vores ærgrelse blev ingen af hans synspunkter uddybet. Han havde, som vi mistænkte, meget lidt baggrundsviden om vaccineproblematikken, selvom han identificerede Astrid Bradtberg som eksponent for en ny anti-vaccinationsbølge, der har ramt store dele af verden. Han svarede trods gentagne spørgsmål aldrig på, hvorfor han havde fattet så stor interesse lige netop for tvangsvacciner, men i en senere tilføjelse oplyste han, at hans indlæg i vaccinedebatten mest drejede sig om at opfylde en artikelkvote, han var kontraktligt forpligtet til, og det forekom ham, at folk hellere ville læse om vacciner end klimaet eller dyrevelfærd. kan hverken be- eller afkræfte Søbirk Petersens fornemmelser for, hvad der er interessant for læserne, men vi undrer os over, at han tilsyneladende er uvidende om, at det lige så tit er magtfulde private interesser som folkets demokratiske vilje, der bestemmer, hvad der bliver fokuseret på i medierne. Han medgiver dog at det primære fokus i den offentlige debat, burde handle om mere presserende problemer, vi mennesker er stillet over for. Ovenstående forklarer måske, hvorfor Søbirk Petersen ikke selv har kigget bagom nogen af de tal, han bruger i sine indlæg, blot hevet dem ud af officielle, ofte forældede statistikker, og hvorfor han viste lille eller ingen interesse, når rettede hans faktuelle misforståelser. Han var lige så uinteresseret, når vi præsenterede beviser for syste- 8

9 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 misk korruption i vaccineindustrien, på trods af at han selv havde gjort et stort nummer ud af anklagerne mod dr. Andrew Wakefield i sit indlæg i Politiken. Han ser endda ud til at lide under den vildfarelse, at det er vaccineprofitmagerne selv og ikke skatteyderne, der betaler erstatning til vaccineofre. Næsten alle Søbirk Petersens svar var undvigende, mange var selvmodsigende sludder. Således foreslog han, at man i 1980, efter århundreder med mæslinger, og efter vaccinen allerede havde været indført i USA i over ti år, ikke havde den fornødne videnskabelige viden til at fastslå, om mæslinger er farligt(!) Da gjorde ham opmærksom på, at mæslinger var endog særdeles velkendt i 1980, svarede han, der har vel også var børn der døde af mæslinger før Hvilket svar, udover at være meningsløst, direkte modsiger hans første argument om, at man ikke skulle have haft grundlag i 1980 for at vide, om mæslinger er farligt. Men også når Søbirk Petersen måtte formodes at være på hjemmebane, var argumenterne tvivlsomme. For eksempel argumenterede han for, at hans forslag til bødestraf for vaccinefravalg er et mildt indgreb, som ikke berører personlige rettigheder på særlig vis. Han forstod tilsyneladende ikke, at enhver strafudmåling kriminaliserer vaccinefravalg principielt, og, at når først noget er kriminaliseret, er selve strafudmålingen ikke hugget i sten. Den kan altid potentielt øges til og med lovens strengeste straf alt efter politiske forhold. Misforståelsen ses af følgende argument: Nej så ville bøde straf til fartbilister og implicere en åben vej for dødsstraf det følger jo ikke af bødestraf. (Dødsstraf skal ikke tages bogstaveligt her, det er blot et hypotetisk eksempel) Eskalering til dødsstraf følger ganske rigtigt ikke som en logisk nødvendighed af bødestraf, men det er lige så lidt en logisk nødvendighed, at bødestraf ikke kan eskaleres til en strengere straf. Ikke alle lovgivere er ligeså gode og rare som Søbirk Petersen. Det er derimod en logisk nødvendighed, at hvis noget endnu ikke er blevet kriminaliseret, kan det ikke medføre hverken bødestraf eller dødsstraf. Derfor, når Søbirk Petersen kriminaliserer vaccinefravalg, har han lige præcis fjernet den vigtigste forhindring for enhver form for straf, det være sig bødestraf eller dødsstraf. Det er farligt for et samfund, når personer, der optræder som en af mediernes foretrukne eksperter i etik, ikke formår at uddrage de mulige konsekvenser af deres egne forslag. Hvis man vil have et konkret eksempel på en sådan konsekvens, skal man blot lytte til Søbirk Petersens kollega, Frej Klem Thomsen, forsker i filosofi ved RUC, som i en nylig debat i P1 med Else Jensen og Anna foreslår, at politi og sundhedsmyndigheder skal trænge ind i folks hjem for at tvangsvaccinere dem og deres børn, dersom bødestraf ikke virker. dk/artikler/2015/ vaccinationsforum-i-p1- debat.aspx?pid=770&m= NewsV2&Action=1 Kriminaliseringsdebatten er mestendels teoretisk. Den antager, at fakta såsom mæslingers og vacciners relative farlighed er kendt og givet på forhånd. Søbirk Petersens ligegyldighed over for de fakta, som han baserer sine kriminaliseringsforslag på, ses tydeligt i det sidste eksempel, vi vil tage op. Da vi foreholdt ham, at Cochrane Collaboration havde konkluderet, at de vaccinestudier, på hvilke officiel politik er baseret, er biased, manipulerede, utilstrækkelige, berygtede for at være forfalskede (of spurious notoriety), konstaterede han blot med tilfredshed, at de ikke desto mindre støtter den nuværende vaccinepolitik. Man kan kun konkludere, at mediernes foretrukne ekspert i vaccineetik ikke bekymrer sig om midlet (systemisk korruption), så længe målet (universelt vaccineregime, inklusive storstilede menneskeforsøg med eksperimentelle vacciner) kan opnås. Debatten, som kan findes på vores hjemmeside, og som vi stærkt anbefaler at læse i sin helhed,, stoppede efter to runder, Da Thomas Søbirk Petersen erklærede, at han ikke længere havde tid. Vaccinationsstramninger i Californien Tvangsvaccination og indskrænket frihed er måske ved at blive en realitet i Californien. Et nyt lovforslag, SB277, blev den 22. april godkendt i senatets første høring efter flere uger med protester fra befolkningen og endda en ekstra uge med udskudt afstemning. Med lovforslaget bliver alle børn under 18 år, som ikke har fået alle vacciner, næget adgang til uddannelse. Det utrolige er, at vaccinationsraten i Californien i forvejen har været stigende de sidste par år. 97,46 % af alle børn i Californien er allerede vaccineret. De 2,5 % der ikke har vaccineret skal udfylde en 9

10 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 undtagelsesform og mangler barnet blot en ud af de i alt 32 obligatorisk vaccinedoser, vil det stå som uvaccineret. Selv i det tilfælde, at barnet har fået en vaccinationsskade, men som ikke anerkendes af lægen, så vil undtagelsen blive noteret som personlig tro og dermed ikke blive godkendt til at barnet kan fortsætte sin uddannelse. På youtube kan man se hvad californierne siger til det, under titlen: How do Californians feel about SB277?. På den oprindelige afsemningsdato mødte mange op for at udtrykke deres holdninger. Mens blot 53 mennesker dukkede op for at støtte lovforslaget, satte hele 743 personer sig imod lovforslaget. De mange taler og protester mod SB277 kan desuden ses på det nedenstående link, hvor bl.a. Robert F. Kennedy Jr. er en af de mange talere. Lovforslag SB277: faces/billnavclient.xhtml?bill_ id= sb277 California vaccine bill approved by committee on second try politics-government/capitolalert/article html#/ tabpane=tabs-b The California Coalition for Health Choice Rally, Sacramento, CA, April 8, 2015 https://www.youtube.com/watc h?v=pxz2sbeci8m&spfreload=10 Facebookcitat fra Kennedys tale : 15. april 07:37 ROBERT F. KENNEDY Jr. afslører hvordan vaccineindustrien snyder myndigheder og befolkninger i hele verden: I denne tale givet på California Capitols trappe i Sacramento, giver Robert Kennedy Jr. en inspirerende og detaljeret analyse af, i hvilket omfang det magtfulde farmaceutiske kartel effektivt har fanget og styret nationens videnskabelige, regulerende og lovgivende processer. Kombineret med nyhedsmediernes afhængighed af medicinalfirmaernes reklamepenge, har det sat Big Pharma i en position, hvor det tromler hen over det informerede valg og dikterer vaccinepolitikker, der har lille, hvis overhovedet noget, videnskabeligt forskningsgrundlag, og på trods heraf bidrager til medicinalbranchens i forvejen gigantiske overskud. Kennedy giver et eksempel på videnskabsmand og børnelæge Paul Offit, udvikleren af rotavirus-vaccinen, hvis personlige interesse i udviklingen af vacciner er symbolsk for den kommercialiserede praksis, der har tendens til korrumpere vaccinevidenskab i Amerika i dag. I 1999 sad han, Paul Offit, i Center For Disease Control and Preventions [CDC] udvalg, og tilføjede rotavirusvaccinen til programmet. bemærker Kennedy. På det tidspunkt arbejdede han på sin egen rotavirusvaccine. Ved på denne måde at åbne lågen for vaccinen til vaccineprogrammet, gjorde han sit patent yderst værdifuldt. Seks år senere solgte han patentet for 182 millioner dollar og indkasserede omkring $ 40 millioner til sig selv. Så den slags finansiel sammenfiltring blandt mennesker der skal beslutte hvilke vacciner der skal tilføjes vaccinationsprogrammer gør det vanskeligt, tror jeg, for os alle til at tænke, at det eneste, de tænker på er vores børns sundhed. Han afsluttede sin tale med at understrege at en lovgivning som Californiens SB277 fjerner den sidste barriere mellem de farmaceutiske virksomheders bundlinje fokusering og børns sundhed-og forældre anonymitet. Alle de barrierer, der er beregnet til at beskytte vores børn- regeringen, advokater, reguleringsorganerne, og pressen, at de kontroller i vores demokratiske system, som formodes at stå mellem virksomhedernes magt og vores små børn - er fjernet, og der er kun én barriere tilbage, og det er FORÆLDRENE, og vi er nødt til at tage det med i ligningen. ca/robert-f-kennedy-jr-onvaccines-big-pharma-hascaptured-the-scientificregulatory-law-makingprocesses/ Nøgleord. Tvangsvaccination, Californien 10

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt PROPANYT NR. 1 FEBRUAR 2014 Landsmøde Knæk Cancer kampagnen Tænk godt Nr. 1 februar 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Patienten Indhold Indhold Regioners kamp mod overvægt I kø for fedmeoperation Bariatrisk Center Udrykningskorps Patientvejledning En patients

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet April 2006 14 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Generaliseret angst Søde læger = raske patienter Forskning: socialfobi i Århus Angstforeningen i fællesråd Selvhjælp på nettet Årsrapport for

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com SmerteLiv > No. 1-2015 amanda - Fotolia.com Indhold Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Sanne

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

CCFMagasinet. Folkemødet på Bornholm. Forskere på jagt. Et liv med morbus Crohn. Colitis-Crohn Foreningen august 2013 nummer 91

CCFMagasinet. Folkemødet på Bornholm. Forskere på jagt. Et liv med morbus Crohn. Colitis-Crohn Foreningen august 2013 nummer 91 CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen august 2013 nummer 91 Folkemødet på Bornholm Forskere på jagt Et liv med morbus Crohn Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme Indhold

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

KØN, KULTUR & POLITIK

KØN, KULTUR & POLITIK KØN, KULTUR & POLITIK ÅRGANG 121 NR. 1 FEBRUAR 2005 TEMA: mænds vold mod kvinder DEBAT: ungdommen Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling af og ligeværd for kvinder og mænd, så de på lige vilkår

Læs mere

Anke af DANAs afgørelse

Anke af DANAs afgørelse Klager: Peter 6330 Padborg E mail: Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er modtaget

Læs mere

Mænd og depression TEMA. Meld. Sygedagpenge. Din forening Løb med DepressionsForeningen. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Mænd og depression TEMA. Meld. Sygedagpenge. Din forening Løb med DepressionsForeningen. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2014 TEMA Mænd og depression Dobbelt så mange kvinder som mænd, får diagnosen depression. Primært fordi mænds symptomer på depression bliver overset, mener eksperter.

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Børn & unge med kræft

Børn & unge med kræft Børn & unge med kræft Nr. 41 August 2001 ISSN 1600-471X Forældre tappes for kræfter, side 20 Trængsel i børnekræftafdelingen på Skejby Sygehus, side 11 Nr. 41. August 2001 16. årgang ISSN 1600-471X 5.000

Læs mere

Krop og psyke TEMA 8-16

Krop og psyke TEMA 8-16 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2014 TEMA 8-16 Krop og psyke Nogle mennesker med depression eller bipolar lidelse oplever, at de i høj grad kan bruge deres kropslige symptomer som et kompas i

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

TEMA: Medicinbarnet. TEMA: Medicinbarnet. Fra overmenneske til UNESCO-menneske. Børn udsat for medicinske eksperimenter

TEMA: Medicinbarnet. TEMA: Medicinbarnet. Fra overmenneske til UNESCO-menneske. Børn udsat for medicinske eksperimenter Årgang 30 - nr 2 juli 2008 TEMA: Medicinbarnet TEMA: Medicinbarnet Fra overmenneske til UNESCO-menneske Børn udsat for medicinske eksperimenter "Vi fik bare en bakke med piller" Psykolog Renee Toft Simonsen:

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 2-2009 Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose se side 5 Læs om den lange udredning, der forhindrer patienter i at søge

Læs mere