VaccinationsForums NYHEDSBREV. side side side 12-19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VaccinationsForums NYHEDSBREV. side 1-12. side 20-24. side 12-19"

Transkript

1 s NYHEDSBREV ÅRGANG 19 NUMMER 2 JUNI 2015 D I N V E J T I L E T VA LG I N F O R M E R E T ISSN: Læs om vores nye styrke i bestyrelsen og læs om betragtninger vedr. forslag om tvangsvaccinationer i Danmark og udlandet. Det er spændende og underholdende læsning trods dets indhold side 1-12 Disse sider indeholder flere interessante artikler om mæslinger. Om hvad al denne debat har sat i gang på forskellige måder, også den del som har inddraget side Her er lidt om HPV vaccinen samt på bagsiden vores første forhåndsomtale med foredragene i efteråret med den amerikanske læge Suzanne Humpries. Elsket mange steder i verden,- nu på besøg i Danmark. side 20-24

2 Nyhedsbrevet udgives 4 gange om året, ultimo marts, juni, september og december. Et årsabonnement/medlemskab af foreningen koster kr. 225,- kr., støttemedlemsskab kan tegnes for 75,- kr. Indlæg modtages med stor tak, og bedes sendt til sekretariatet med oplysning om navn, adresse og telefonnummer. Indlæg bragt i Nyhedsbrevet repræsenterer alene den enkelte forfatters holdninger og erfaringer. Artikler uden navn er redaktionen ansvarlig for. Efterskrift og kopiering med kildeangivelse er tilladt efter aftale med redaktionen. Deadline Artikler: 1.2., 1.5., 1.8. og Opslagstavlen: 15.2, 15.5, 15.8 og Information og rådgivning I forbindelse med tvivlsspørgsmål eller rådgivning ved vaccinekomplikationer og -skader kan der rettes henvendelse til sekretariatet. Sekretariat Formand Else Jensen Dønnevældevej Græsted tlf.: Telefontid: tirsdag og torsdag kl og onsdag kl (ingen rådgivning pr. mail) Redaktion Else Jensen Indmeldelse Karen Østergaard Niels Juels Vej Faxe tlf.: eller på vores hjemmeside. Internetadresse Oplag Ca. 800 Opsætning GrafiskTrykcenter Tryk GrafiskTrykcenter Niels Lambertsens Vej 6 DK-6705 Esbjerg Ø Tlf.: Medlem af Forbrugerrådet Rådsmedlemmer Karen Østergaard og Sarah Grube Jensen Patientskadeankenævnet og Diciplinærnævnet Inge Pallesen Virk.dk. Offentlige myndigheder /institutioner med EAN- nr tilbydes elektronisk faktura fra. Kontakt: Rådgivning af medlemmer Fast telefonrådgivning for medlemmer ved Else Jensen tlf.: Telefonen er åben tirsdag og torsdag kl samt onsdag kl Mark Wriedt, Siriusadvokater er per 1. oktober 2013 blevet tilknyttet med henblik på at yde gratis og uforpligtende rådgivning vedrørende de mange juridiske problemstillinger, en vaccination og en vaccinationsskade kan give anledning til. Kerneområdet for Marks rådgivning er sager, hvor der er givet afslag på erstatning i henholdsvis Patientforsikringen og Lægemiddelskadeankenævnet, og hvor der ønskes en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at udtage indbringe sagen for retten. Mark er også behjælpelig med at rådgive om de mange andre problemstillinger, som relaterer sig til en vaccineskade. Det kan eksempelvis være i socialt regi i forhold til sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Det kan også være, at du bliver afskediget og har behov for en vurdering af, om dette var uberettiget. Jeg kan tillige være behjælpelig med at vurdere dette. Mark kan kontaktes telefonisk hver tirsdag mellem kl på tlf eller via mail: - Ved alle henvendelser bedes medlemsnummer og navn oplyst. Rådgiver Jens Reimick har mange års erfaring med rehabilitering af børn og unge med erhvervede hjerneskader. Hvis der er forældre, hvor barnet har fået en erhvervet hjerneskade, eller de har mistanke om dette, som følge af vaccination, stiller Jens gerne sin viden og faglige kompetence til rådighed. Jens kan rådgive indenfor områder med sprog- og taleproblemer. Børnene skal være over 2 år. Træffetid mandag aften tlf.: Behandler/Terapi Hvis du vil henvises til en behandler eller behøver hjælp til at finde en bestemt terapiform, kan du henvende dig til sekretariatet. Her hjælper vi dig gerne videre. Hvis Nyhedsbrevet udebliver Nogle gange sker det, at nyhedsbrevet udebliver pga. problemer med vores medlemsdatabase og postens ditto. Skulle det være tilfældet, skal du henvende dig til Karen Østergaard. Hvis du flytter Meddelelse om adresseændring er vigtig, da vi ellers ikke kan fremsende de nyhedsbreve, som der reelt er betalt for. Hvis du vil meldes ud Spar foreningen for rykkere ved at give os besked indenfor de nærmeste dage. Kontingentbetaling Vi har snart mange medlemmer, der betaler via PBS, som er nemmere og billigere for både medlemmer og. Alle henvendelser vedr. medlemskabet bedes rettet til: Karen Østergaard Niels Juels Vej Faxe tlf

3 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Leder Indhold Dette nyhedsbrev har en del omkring mæslinger. Det har været forsidestof i medierne lige siden det tidlige forår med mæslingetilfældende i Disneyland. Vaccinationsforum har haft medier i form af radio, TV og aviser i en stor strøm nærmest dagligt. Men også en strøm af studerende som vil skrive eksamensopgaver om det. Der har også været henvendelser fra medicinstuderende på Panum om debat og Teknologirådet har inviteret til mere nuanceret debat på Bornholmermødet medier. Kun udskrivelse af valget så ud til at stoppe denne daglige interesse for det som blev fremstillet som den vestlige verdens største sundhedsproblem. Men denne mediestorm var som skabt til forslag om lovindgreb både i udlandet og i Danmark. Jamen er det ikke sådan den slags bliver orkestret? Nu stod der pludselig tvangsvaccination i udsigt og en filosof udtalte i DR debat at politiet skulle ud og hente de børn der ikke havde fået MFRvaccinen. DR skyndte sig at lave en epinion og det så ikke godt ud. 75% af danskerne gik ind for tvang. I skrivende stund er der kommet meget alvorlige udmeldinger fra Frederiksberg hospital om at måske 1 ud af 500 vaccinerede med HPV har fået alvorlige bivirkninger. Den største bekymring indtil nu fra offentlig side. Er det begyndelsen til den nedtælling vi længe har ønsket om at stoppe den vaccine som tilsyneladende er så farlig. Det næste skridt er det store spørgsmål om hvordan det kunne lade sig gøre at den slap igennem godkendelsen. Har vores eget europæiske lægemiddelagentur været for god mod producenten. For slet ikke at tale om hvorfor det ikke blev fanget af Sundhedsstyrelsen under den skærpede overvågning som de har været ansvarlig for de 2 første år da den var på det danske marked. I stedet skulle det vise sig at BT og Facebook var dem der fungerede bedre til den slags opgaver. Læg mærke til bagsiden og vores oplysninger om et snarligt vigtigt besøg i Danmark af en international skattet læge Suzanne Humpries. på Facebook, besøg os der Else Jensen Generalforsamling Vaccinationsforum, VacinationsForum Budget 2015 Presentation af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant på Facebook Debat med Thomas Søbirk Petersen: Fortaler for tvangsvaccinationer viser sig at have ringe viden om emnet Vaccinationsstramninger i Californien Arbejderpartiet i Norge ønsker forsøg med tvangsvaccination Tvungne vaccinationer? Vi vil ikke have et sundhedsdiktatur! Udbrud af mæslinger i Nordsjælland Mæslingestatistikker fup og fakta Mercks salg steget Referat fra debatmøde om vaccination på Panuminstituttet Teknologirådet har inviteret med på folkemødet på Bornholm i form af videooplæg til debat Kan mæslinger helbrede andre sygdomme? Kan mæslingevirus også helbrede kræft? Norsk mand får erstatning efter vaccineskade Åbent samråd om skader efter HPV vaccinen HER SKAL PIGERNE HJÆLPES Vedrørende manglende tests og behandlingstilbud til patienter med komplekse tilstande Homeøpatiske vacciner, hvordan er det nu lige? Dr. Suzanne Humphries gæster Danmark 3

4 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Generalforsamling Vaccinationsforum, Deltagere: Else, Karen, Sarah, Camilla, Jeannel, Marianne og Kristina. 1. Valg af dirigent: Jeannel 2. Valg af referent: Camilla 3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes 4. Bestyrelsen aflægger beretning. Årsberetning gennemgås - Uddybning af skader efter MFR-vaccine - Stigende kontakt til foreningen udefra, flere skader Desuden blev der sideløbende diskuteret et par andre emner under dette punkt: - Aluminiumsallergi-gruppen på Facebook ift arbejdet i VF - Vacciner mod allergi.. Diskussion om andre effektive midler mod allergi - Smittegruppe i medierne - SST tema om mæslinger, WHO udmelding i februar om mere vaccinering. Dagens overskrift i Norge om foreslået tvangsvaccination i arbejderpartiet. - Youtube video med protest over lovforslaget i USA med tale fra bl.a. Kennedy og berørt mor til vaccineskadet. Fremtid for foreningen / Handleplan for Foredrag, messe, konference søndag d. 10. maj ved Severin for lokalgrupper - Lægen Suzanne Humphries kommer til Danmark i slutningen af året (koordineres med Norge, Sverige og Finland) - Prøve at finde lokale for lokalgruppen i København - Jeannel går ind i lokalgruppen i Kbh. Budget Gennemgang af regnskabet. Stabil økonomi - Positivt at det kan løbe rundt når der holdes foredrag - Der afsættes kr. mere til posten med foredrag pga foredraget med Suzanne H. (Dvs. fra kr. til kr.) kr. afsættes samtidig til posten med lokalgruppe/medlemsmøder. (Dvs. fra kr. til kr.) 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Else, Karen og Sarah blev genvalgt. Flemming stopper. Heidi og Astrid går ind i bestyrelsen men kunne desværre ikke deltage ved denne GF. 6. Valg af suppleanter Tina Simonsen bliver ny 1. suppleant. Camilla forbliver som 2. suppleant. Efterfølgende blev Claus Jensen valgt som 3 suppleant 7. Valg af revisorer Marianne Møhl Hansen fortsætter 8. Godkendelse af regnskab Regnskab godkendes Bemærkning: Årsrapport og årsberetning samles til et dokument fremover. Læs Årsrapport og årsregnskab for 2014 på hjemmesiden - Samme kontingent som tidligere, dvs. 225,- pr. år. 9. Indkomne forslag - Frivillig driftsleder med mulighed for ansættelse på sigt? - Eksponering og kendskab til VF? Snak om nye måder og steder at få udbredt materialer på 10. Evt. Else indstilles til Lillebrorprisen 6 Handleplan Konference i maj om nye ideer med lokalgrupperne. - Styrke Vaccinationsforum ved at få flere kræfter i foreningen - Sund livsstilsmesse september - Foredrag rundt omkring i landet - Arbejde videre med HPVproblematikken 4

5 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 VacinationsForum Budget 2015 Indtægter: Budget 2015 Råbalance pr Kontingenter Driftspuljen Aktivitetspu ljen Bladpuljen Foredrag Landsindsamling/donationer Salgsmateriale Finansielle indtægter: Udbytte værdipapir Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter: Omkostning aktiviteter Nyhedsbreve Informationsmateriale Foredrag, best.medlemmer Landsindsamlingen Messe Repræsentationsomkostninger Hjemmesiden - drift/hosting Omkostning aktiviteter i alt Administrationsomkostninger Budget 2015 Råbalance pr Kontorhold Lokaleomk. sekretariat Lokaleomk. administration Omk.ref. bestyrelsen Rejseomk. møder/forplejning Telefon/internet, sekretariat Internet, bestyrelsen Porto/frimærker adm Kontingent/abonnement Bøger og tidskrifter EDB-udgifter incl. software Bestyrelsesmøder Lokalgruppe/medlemsmøder Generalforsamling Administrationsomk. i alt Bankkonti gebyr PBS PayPal gebyr Landsindsamling, gebyr Administrationsomk. i alt Udgifter i alt Balance Presentation af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant Heidi Lykholt, bestyrelsesmedlem Medlem siden 2003, indtrådt i bestyrelsen i 2015 Jeg har interesseret mig for naturlig sundhed siden jeg var helt ung, og da jeg i dag er kranio-sakral terapeut og zoneterapeut, og er ved at uddanne mig til klassisk homøopat, finder jeg problematikken omkring vacciner særdeles interessant. Jeg er i mit daglige virke i min klinik, og som frivillig rådgiver i foreningen Forældre og Fødsel, i kontakt med mange børn og deres forældre, hvor jeg oplever den tvivl og uro der er omkring dette emne. Derfor ønsker jeg, at gøre hvad jeg kan for at udbrede kendskabet til uvildig dokumentation omkring vacciner, og ikke mindst at kæmpe for det frie valg, som vi heldigvis stadig har endnu i Danmark. Jeg ønsker at få de gode saglige artikler omkring vaccination ud til så mange som muligt, og er taknemmelig for at vi i dag har internettet til at dele information. I kraft af min uddannelse som datamatiker, vil jeg gøre hvad jeg kan, for at s hjemmeside er så brugervenlig og informativ som muligt. 5

6 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Astrid Anna Bradtberg, bestyrelsesmedlem Jeg er uddannet sygeplejerske i Jeg har været hjertesygeplejerske i 7 år på Gentofte hospital og er nu børnesygeplejerske på Rigshospitalet siden Min søn er fra efteråret Det var i forbindelse med min søn og stillingtagen til Børnevaccinationsprogrammet, at jeg personligt oplevede at det blev modtaget med stor undren og kritik hvis jeg stillede spørgsmålstegn ved vaccineprogrammet. Både i forskellige spørgefora på nettet, på vaccine producentens hjemmeside, hos min egen læge, hos sundhedsplejersken og blandt mange i min omgangskreds. Sideløbende fandt jeg frem til studier og beskrivelser af kausaliteter, der tydede på at vacciner måske ikke er så sikre, så nødvendige og uden alvorlige bivirkninger. Stærkest indtryk på mig på daværende tidspunkt, var at mange børn og voksne havde oplevet alvorlige bivirkninger efter influenza vaccinen Pandemrix. Det blev startskuddet på at jeg var nødt til sætte mig ned og søge mere information og viden, der kunne belyse de forskellige infektionssygdomme og de vacciner der vaccineres med. Det var defor i den periode at jeg stiftede bekendtsskab med Vaccinationsforum. Et tiltrængt forum, når man som jeg stod overfor at skulle træffe et valg vedrørende vaccination. Personligt er jeg aldrig blevet vaccineret som barn, så jeg har haft mange af de børnesinfektionssygdomme, som der vaccineres imod. Som forældre og som sundhedsprofessionel, har jeg fokus på princippet om informeret samtykke. Dette er i henhold til Sundhedslovens bestemmelser og der er samtidig også fuldstændig essentielt og vigtigt for tilliden mellem den enkelte og sundhedsmyndighederne. At opleve at man har haft tid til at stille spørgsmål og haft tid til fornøden overvejelse for at kunne træffe et valg på et informeret samtykke. At vælge det man har det bedst med. I følge Sundhedsloven er det derfor også enhver forældres ret at træffe en beslutning om de ønsker deres barn vaccineret eller ej. Det betyder, at forældrer der står overfor et vaccinevalg til et barn, har ret til at få alle informationer oplyst om den vaccinering, lægen vil tilbyde. Min egen og andre forældres erfaring er imidlertid at denne samtale med lægen af mange opleves som mangelfuld eller så godt som ikke eksisterende: Nogle gange oplever forældre at de bliver hånet og kaldt uansvarlige for deres fravalg eller at deres spørgsmål bliver negeliseret med at der ikke er bivirkninger af betydning i forbindelse med vaccinen. At man som forældre ikke altid oplever at få svar på sine spørgsmål ved vaccinering. De oplysninger man oftest mødes med hos sin egen læge, på hospitalet eller på vaccineproducentens hjemmeside o.lign, beskriver ikke alle bivirkninger eller ulemper ved vaccinen, til trods for at det er en essentiel oplysning for at kunne træffe et valg vedrørende vaccinering udfra princippet om informeret samtykke. Mange forældre oplever derudover at deres fravælg ikke bliver respekteret. Enten hos deres egen læge eller andre sundheds professionelle, der ikke altid forholder sig neutralt til et evt. fravalg af vaccinering. Ved at offentlige sundhedsmyndigheder sender såkaldte huskebreve ud, hvis barnet ikke er vaccineret til tiden. Forældre skal kunne opleve deres valg vedrørende vaccination respekteret. Som forældre skal man ikke føle et pres. Det skal være iorden at stoppe op og stille spørgsmål. Det skal være et reelt valg baseret på et informeret samtykke. Det skal være et frit valg. Et frivilligt valg. Tina Simonsen, suppleant Jeg er udlært sygeplejerske siden 2009 og har siden 2010 arbejdet indenfor psykiatrien. Jeg meldte mig ind i foreningen i marts 2014, et år efter at jeg i marts 2013 blev vaccineret med HPV-vaccinen, og i samme omgang blev vaccineskadet. Jeg manglede dengang information og hjælp til at håndtere det at være vaccineskadet. Foreningen har været en stor hjælp for mig igennem mit forløb. Jeg vil som medlem af bestyrelsen, have fokus på HVPvaccinerede piger/kvinder og forsøge, at vejlede dem der er blevet skadet, til at komme videre. Men jeg vil også gerne være med til, at give andre en viden omkring virkning og bivirkninger til HPV-vaccinen, således at de kan træffe et informeret valg omkring HPV-vaccinen. 6

7 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Claus Jensen Jeg har studeret engelsk og filosofi (MA) og litteraturvidenskab. Min interesse for virusser og vacciner blev for vakt på et tidspunkt, hvor jeg rejste meget og konstant skulle vaccines for dette og hint. Jeg opdagede, at jeg blev tilbudt vacciner for visse sygdomme, selvom landet, jeg skulle besøge på det tidspunkt, kun kunne opvise en håndfuld tilfælde om året. Jeg begyndte at undersøge nærmere og opdagede hurtigt et påfaldende mønster: Med få års mellemrum bliver der varslet apokalyptiske pandemier, AIDS, SARS, fugleinfluenza, svineinfluenza osv, senest ebola, hvor skrækscenarier med helt op til 1,4 millioner ofre inden for få måneder blev projiceret af det amerikanske Centers for Disease Control (CDC). Fælles for alle disse pandemier er, at de aldrig bliver til noget, i hvert fald ikke hos os i Nordeuropa og Vesten generelt. Dette gjorde mig for alvor skeptisk, og jeg begyndte at applikere den grundlæggende skeptiske metode i filosofi over for alle aspekter af lægevidenskaben i almindelighed og virusser og vacciner i særdeleshed. Jeg bestræber mig på at behandle alle autoriteter respektløst, opsøge alternative synspunkter og præsentere de skæve vinkler. Dette står i modsætning til en anden form for (såkaldt) filosofi, som er fremherskende i dag, hvor fagfilosoffer lader sig lede i stedet for blot at informeres af videnskaben og repræsenterer den til enhver tid herskende videnskabelige konsensus, også når konsensus tydeligt er influeret af økonomiske og politiske faktorer. på Facebook Lokalgruppen for Nordjylland har i et stykke tid haft en gruppe på Facebook. Det har været sådan en sucsses at vi har bestemt at gøre den landsdækkende. Gruppen er både lukket og hemmelig. Alle der ønsker optagelse vil blive checket af på vores medlemsliste. Gruppen hedder Vaccinationsforum https://www.facebook.com/groups/ / Gruppebeskrivelse: En lukket gruppe for medlemmer af vaccinationsforum. Til deling af viden, erfaringer og spørgsmål. Alle er velkomne, når først I har meldt jer ind i Va ccinationsforum. holder ferie fra 6. juli til 6. august 7

8 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Debat med Thomas Søbirk Petersen: Fortaler for tvangsvaccinationer viser sig at have ringe viden om emnet Den seneste tids debat både i USA og Europa har været kendetegnet ved fornyede forsøg på at kriminalisere fravalg af vaccine. Det er også tilfældet i Danmark og kan bl. a. ses på, at nogle moralfilosoffer pludselig har fattet interesse for vaccineproblematikken. Fremmest blandt dem er Thomas Søbirk Petersen, som er lektor ved Roskilde Universitet, medlem af Dyreetisk Råd og modtager af Forskningsministeriets Forskningskommunikationspris Han har været i vælten med adskillige interviews og indlæg om, hvad man skal stille op med forældre, der ikke lader deres børn vaccine mod mæslinger, og har endda argumenteret for at give afrikanere eksperimentelle ebola-vacciner. Et sådant, vi kan måske kalde det tværfagligt samarbejde, i vaccineindustriens interesse ses ofte - psykiaterne er som bekendt også på banen med funktionel lidelse -diagnosen - og det er til en vis grad forståeligt. Men er det etisk forsvarligt? Ved gennemlæsning af Søbirk Petersens indlæg i vaccinedebatten, fik vi hurtigt indtryk af, at de var både uinformerede og uprofessionelle. Især hans svar til sygeplejerske Astrid Bradtberg i Politiken den 1. marts 2015 syntes at vise en manglende forståelse for de mest basale problemstillinger. Her er en smagsprøve: Det tredje argument, at vaccination ikke altid virker, og at man derfor ikke bør give den til sine børn, kan, hvis man bare tænker over det i 5 sekunder, få en til at trække på smilebåndet, hvis det ikke var fordi, det er så dumt. F.eks. virker kræftbehandling jo heller ikke for alle, der får kræft. Men det betyder jo ikke, at vi skal undgå at forsøge at behandle folk, der har kræft! debat/profiler/filosofferne/ thomassoebirk/ece /viboer-straffe-foraeldre-der-ikkevaccinerer-deres-boern/ Det viste sig senere, at Søbirk Petersen ikke bare havde misforstået Astrid Bradtberg, men analogien mellem mæslingevaccine og kræftbehandling, er falsk. Vaccinations Forum besluttede at invitere Søbirk Petersen til en -debat, så begge sider kunne få chancen for at uddybe deres synspunkter. Han var så venlig at sige ja, hvilket vi er taknemlige for. Men til vores ærgrelse blev ingen af hans synspunkter uddybet. Han havde, som vi mistænkte, meget lidt baggrundsviden om vaccineproblematikken, selvom han identificerede Astrid Bradtberg som eksponent for en ny anti-vaccinationsbølge, der har ramt store dele af verden. Han svarede trods gentagne spørgsmål aldrig på, hvorfor han havde fattet så stor interesse lige netop for tvangsvacciner, men i en senere tilføjelse oplyste han, at hans indlæg i vaccinedebatten mest drejede sig om at opfylde en artikelkvote, han var kontraktligt forpligtet til, og det forekom ham, at folk hellere ville læse om vacciner end klimaet eller dyrevelfærd. kan hverken be- eller afkræfte Søbirk Petersens fornemmelser for, hvad der er interessant for læserne, men vi undrer os over, at han tilsyneladende er uvidende om, at det lige så tit er magtfulde private interesser som folkets demokratiske vilje, der bestemmer, hvad der bliver fokuseret på i medierne. Han medgiver dog at det primære fokus i den offentlige debat, burde handle om mere presserende problemer, vi mennesker er stillet over for. Ovenstående forklarer måske, hvorfor Søbirk Petersen ikke selv har kigget bagom nogen af de tal, han bruger i sine indlæg, blot hevet dem ud af officielle, ofte forældede statistikker, og hvorfor han viste lille eller ingen interesse, når rettede hans faktuelle misforståelser. Han var lige så uinteresseret, når vi præsenterede beviser for syste- 8

9 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 misk korruption i vaccineindustrien, på trods af at han selv havde gjort et stort nummer ud af anklagerne mod dr. Andrew Wakefield i sit indlæg i Politiken. Han ser endda ud til at lide under den vildfarelse, at det er vaccineprofitmagerne selv og ikke skatteyderne, der betaler erstatning til vaccineofre. Næsten alle Søbirk Petersens svar var undvigende, mange var selvmodsigende sludder. Således foreslog han, at man i 1980, efter århundreder med mæslinger, og efter vaccinen allerede havde været indført i USA i over ti år, ikke havde den fornødne videnskabelige viden til at fastslå, om mæslinger er farligt(!) Da gjorde ham opmærksom på, at mæslinger var endog særdeles velkendt i 1980, svarede han, der har vel også var børn der døde af mæslinger før Hvilket svar, udover at være meningsløst, direkte modsiger hans første argument om, at man ikke skulle have haft grundlag i 1980 for at vide, om mæslinger er farligt. Men også når Søbirk Petersen måtte formodes at være på hjemmebane, var argumenterne tvivlsomme. For eksempel argumenterede han for, at hans forslag til bødestraf for vaccinefravalg er et mildt indgreb, som ikke berører personlige rettigheder på særlig vis. Han forstod tilsyneladende ikke, at enhver strafudmåling kriminaliserer vaccinefravalg principielt, og, at når først noget er kriminaliseret, er selve strafudmålingen ikke hugget i sten. Den kan altid potentielt øges til og med lovens strengeste straf alt efter politiske forhold. Misforståelsen ses af følgende argument: Nej så ville bøde straf til fartbilister og implicere en åben vej for dødsstraf det følger jo ikke af bødestraf. (Dødsstraf skal ikke tages bogstaveligt her, det er blot et hypotetisk eksempel) Eskalering til dødsstraf følger ganske rigtigt ikke som en logisk nødvendighed af bødestraf, men det er lige så lidt en logisk nødvendighed, at bødestraf ikke kan eskaleres til en strengere straf. Ikke alle lovgivere er ligeså gode og rare som Søbirk Petersen. Det er derimod en logisk nødvendighed, at hvis noget endnu ikke er blevet kriminaliseret, kan det ikke medføre hverken bødestraf eller dødsstraf. Derfor, når Søbirk Petersen kriminaliserer vaccinefravalg, har han lige præcis fjernet den vigtigste forhindring for enhver form for straf, det være sig bødestraf eller dødsstraf. Det er farligt for et samfund, når personer, der optræder som en af mediernes foretrukne eksperter i etik, ikke formår at uddrage de mulige konsekvenser af deres egne forslag. Hvis man vil have et konkret eksempel på en sådan konsekvens, skal man blot lytte til Søbirk Petersens kollega, Frej Klem Thomsen, forsker i filosofi ved RUC, som i en nylig debat i P1 med Else Jensen og Anna foreslår, at politi og sundhedsmyndigheder skal trænge ind i folks hjem for at tvangsvaccinere dem og deres børn, dersom bødestraf ikke virker. dk/artikler/2015/ vaccinationsforum-i-p1- debat.aspx?pid=770&m= NewsV2&Action=1 Kriminaliseringsdebatten er mestendels teoretisk. Den antager, at fakta såsom mæslingers og vacciners relative farlighed er kendt og givet på forhånd. Søbirk Petersens ligegyldighed over for de fakta, som han baserer sine kriminaliseringsforslag på, ses tydeligt i det sidste eksempel, vi vil tage op. Da vi foreholdt ham, at Cochrane Collaboration havde konkluderet, at de vaccinestudier, på hvilke officiel politik er baseret, er biased, manipulerede, utilstrækkelige, berygtede for at være forfalskede (of spurious notoriety), konstaterede han blot med tilfredshed, at de ikke desto mindre støtter den nuværende vaccinepolitik. Man kan kun konkludere, at mediernes foretrukne ekspert i vaccineetik ikke bekymrer sig om midlet (systemisk korruption), så længe målet (universelt vaccineregime, inklusive storstilede menneskeforsøg med eksperimentelle vacciner) kan opnås. Debatten, som kan findes på vores hjemmeside, og som vi stærkt anbefaler at læse i sin helhed,, stoppede efter to runder, Da Thomas Søbirk Petersen erklærede, at han ikke længere havde tid. Vaccinationsstramninger i Californien Tvangsvaccination og indskrænket frihed er måske ved at blive en realitet i Californien. Et nyt lovforslag, SB277, blev den 22. april godkendt i senatets første høring efter flere uger med protester fra befolkningen og endda en ekstra uge med udskudt afstemning. Med lovforslaget bliver alle børn under 18 år, som ikke har fået alle vacciner, næget adgang til uddannelse. Det utrolige er, at vaccinationsraten i Californien i forvejen har været stigende de sidste par år. 97,46 % af alle børn i Californien er allerede vaccineret. De 2,5 % der ikke har vaccineret skal udfylde en 9

10 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 undtagelsesform og mangler barnet blot en ud af de i alt 32 obligatorisk vaccinedoser, vil det stå som uvaccineret. Selv i det tilfælde, at barnet har fået en vaccinationsskade, men som ikke anerkendes af lægen, så vil undtagelsen blive noteret som personlig tro og dermed ikke blive godkendt til at barnet kan fortsætte sin uddannelse. På youtube kan man se hvad californierne siger til det, under titlen: How do Californians feel about SB277?. På den oprindelige afsemningsdato mødte mange op for at udtrykke deres holdninger. Mens blot 53 mennesker dukkede op for at støtte lovforslaget, satte hele 743 personer sig imod lovforslaget. De mange taler og protester mod SB277 kan desuden ses på det nedenstående link, hvor bl.a. Robert F. Kennedy Jr. er en af de mange talere. Lovforslag SB277: faces/billnavclient.xhtml?bill_ id= sb277 California vaccine bill approved by committee on second try politics-government/capitolalert/article html#/ tabpane=tabs-b The California Coalition for Health Choice Rally, Sacramento, CA, April 8, 2015 https://www.youtube.com/watc h?v=pxz2sbeci8m&spfreload=10 Facebookcitat fra Kennedys tale : 15. april 07:37 ROBERT F. KENNEDY Jr. afslører hvordan vaccineindustrien snyder myndigheder og befolkninger i hele verden: I denne tale givet på California Capitols trappe i Sacramento, giver Robert Kennedy Jr. en inspirerende og detaljeret analyse af, i hvilket omfang det magtfulde farmaceutiske kartel effektivt har fanget og styret nationens videnskabelige, regulerende og lovgivende processer. Kombineret med nyhedsmediernes afhængighed af medicinalfirmaernes reklamepenge, har det sat Big Pharma i en position, hvor det tromler hen over det informerede valg og dikterer vaccinepolitikker, der har lille, hvis overhovedet noget, videnskabeligt forskningsgrundlag, og på trods heraf bidrager til medicinalbranchens i forvejen gigantiske overskud. Kennedy giver et eksempel på videnskabsmand og børnelæge Paul Offit, udvikleren af rotavirus-vaccinen, hvis personlige interesse i udviklingen af vacciner er symbolsk for den kommercialiserede praksis, der har tendens til korrumpere vaccinevidenskab i Amerika i dag. I 1999 sad han, Paul Offit, i Center For Disease Control and Preventions [CDC] udvalg, og tilføjede rotavirusvaccinen til programmet. bemærker Kennedy. På det tidspunkt arbejdede han på sin egen rotavirusvaccine. Ved på denne måde at åbne lågen for vaccinen til vaccineprogrammet, gjorde han sit patent yderst værdifuldt. Seks år senere solgte han patentet for 182 millioner dollar og indkasserede omkring $ 40 millioner til sig selv. Så den slags finansiel sammenfiltring blandt mennesker der skal beslutte hvilke vacciner der skal tilføjes vaccinationsprogrammer gør det vanskeligt, tror jeg, for os alle til at tænke, at det eneste, de tænker på er vores børns sundhed. Han afsluttede sin tale med at understrege at en lovgivning som Californiens SB277 fjerner den sidste barriere mellem de farmaceutiske virksomheders bundlinje fokusering og børns sundhed-og forældre anonymitet. Alle de barrierer, der er beregnet til at beskytte vores børn- regeringen, advokater, reguleringsorganerne, og pressen, at de kontroller i vores demokratiske system, som formodes at stå mellem virksomhedernes magt og vores små børn - er fjernet, og der er kun én barriere tilbage, og det er FORÆLDRENE, og vi er nødt til at tage det med i ligningen. ca/robert-f-kennedy-jr-onvaccines-big-pharma-hascaptured-the-scientificregulatory-law-makingprocesses/ Nøgleord. Tvangsvaccination, Californien 10

11 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Arbejderpartiet i Norge ønsker forsøg med tvangsvaccination Hvad døde barnet egentlig af? I en artikel i den norske avis Verdens Gang (VG) d skriver journalisterne Alf Bjarne Johnsen og Nilas Johnsen om et forslag, som Arbeiderpartiet i Norge for nylig vedtog på sit landsmøde om at gå ind for obligatorisk vaccination af børn. Artiklen kan læses på innenriks/arbeiderpartiet/ ap-vil-ha-obligatoriskvaksinering/a/ /). Jeg undrer mig over en sådan vedtagelse og finder den problematisk. Men det som undrer mig mest er den måde, som sagen bliver fremstillet på, og de emner, der blandes ind i debatten. Journalisterne refererer til noget, som en af landsmødets deltagere delte fra talerstolen, nemlig følelsen af at miste et barn. Det skete for Nasir Ahmad i Og på en lidt besynderlig måde beskrives denne historie midt inde i referatet om, hvad der skete på Arbeiderpartiets landsmøde. Hermed følger denne del af teksten fra artiklen: Mistet et barn Det er den økende motstanden mot vaksinering av småbarn som ligger bak forslaget. Nasir Ahmed, som er bystyrekandidat for Oslo Ap, har selv opplevd å miste et seks uker gammelt guttebarn høsten Han delte sin private opplevelse med Ap-landsmøtet fra talerstolen fredag ettermiddag. - Jeg unner virkelig ingen å oppleve det vi gikk igjennom med et barn som vi mistet. Vaksine er en livsforsikring, men det forutsetter at alle deltar, sier Nasir Ahmed til VG. Jeg har spurgt nogle af mine nærmeste om, hvordan de læser denne artikel, og de fleste læser den sådan, at barnet døde af mæslinger. For der står ikke noget specifikt om dødsårsagen. Men jeg har faktisk også hørt andre måder, hvorpå denne del af beretningen kan tolkes. Nogle læser det sådan, at barnet døde af mæslingevaksinen!!! Men ingen af delene er rigtige, så vidt jeg forstår journalisten Alf Bjarne Johnsen, som jeg snakkede med d I telefonen siger han til mig: «Barnets døsårsag blev ikke oplyst». Men han havde slet ikke forstået, at det hverken havde at gøre med mæslinger eller vacciner, det var følelsen af at miste et barn, som Nasir Ahmad ville fortælle om. Det tager jeg naturligvis til mig, men til journalisten vil jeg sende en hilsen sammen med den bog, som jeg er i gang med at læse «Er det nu så sikkert» af Egil Fossum og Sidsel Meyer om journalistik og kildekritik. Eva Svarverud, er ernæringsterapeut DET Nøgleord. Tvangsvaccination, Norge Pressemeddelse fra den tyske borger- og patientorganisation GesundheitAktiv e.v. angående tvungne vaccinationer. Tvungne vaccinationer? Vi vil ikke have et sundhedsdiktatur! Under dette motto vender borger- og patientorganisationen GesundheitAktiv e.v sig imod den annoncerede indførelse af tvangsvaccination i Tyskland, som mange steder kræves indenfor rammerne af den europæiske vaccinationsuge. Børnelægen Dr. med Stefan Schmidt- Troschke, forretningsfører for foreningen og medgrundlægger af initiativet Læger for det individuelle vaccinationsvalg understreger: En vaccinationstvang vil være en fuldstændig overdreven og uacceptabel forholdsregel. Vaccinationsdækningen hos småbørn ligger her i landet (Tyskland ) på 92-96% med hensyn til mæslinger. Det er meget mere problematisk at unge og voksne er ubeskyttede. Fordi de ikke har gennemgået sygdommen, så formindskes effekten af vaccinationen efter år, mødre overfører ingen beskyttelse mere til deres nyfødte børn. Det viser sig i lande som USA og Italien, at mæslinger ikke har ladet sig 11

12 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 udrydde på trods af tvungen vaccination. Ydermere mangler der kvalificeret kontrol ved vaccinationskomplikationer: de bliver ofte bagatelliseret eller anmeldes slet ikke. En undersøgelse lavet af det ansete Cochrane Collaboration fra 2012 kritiserer, at mæslinge-fåresygerøde hunde vaccinerne undersøges for mangelfuldt med hensyn til deres sikkerhed. Alene på denne baggrund må enhver vaccinationstvang forbydes, siger Schmidt- Troschke. GesundheitAktiv anser også den stående vaccinationskommission ved Robert- Koch- Instituttet s (Stiko) anbefalinger for problematiske, de fastsætter i alt 39 vaccinedoser til børn. Ikke alle vaccinationer er virkeligt anbefalelsesværdige eller tilstrækkeligt undersøgt med hensyn til deres harmløse langtidsvirkninger, siger Schmidt- Troschke. Således er f. eks. kampagnen for HPV- vaccinen for unge piger vildledende, og informerer ikke fagligt korrekt. Også må der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor spædbørn skal vaccineres mod Hepatitis- B. I forbindelse hermed er andre præventive forholdsregler slet ikke udtømt- forbundsregeringen og de enkelte forbundslande burde lægge mere vægt på dette, opfordrer GesundheitAktiv. Hvis det skulle komme så langt som til et lovforslag om indførelse af tvungen vaccination, så vil foreningen starte en bredt anlagt kampagne for beskyttelse og opretholdelse af det individuelle valg. En klage om grundlovsbrud til forfatningsdomstolen er heller ikke udelukket. I sidste instans drejer det sig om en overtrædelse af den grundlovssikrede ret til vores krops integritet og ukrænkelighed. Schmidt- Troschke: Hvis dette sættes på spil på grund af momentane mæslingesygdomme, så befinder vi os ikke langt fra et sundhedsdiktatur! (GesundheitAktiv kan følges på Facebook eller: gesundheitaktiv.de) Nøgleord: Tvangsvaccination, Tyskland Udbrud af mæslinger i Nordsjælland Epinyt uge /2015 I løbet af de sidste to uger er der påvist i alt seks tilfælde af mæslinger i Nordsjælland. I begyndelsen af maj blev sygdommen påvist hos et 3-årigt uvaccineret barn. Efterfølgende er der påvist yderligere fire tilfælde i samme familie, heraf tre tilfælde blandt børn i alderen 0 til 10 år, alle uvaccinerede. Genotypning af virus isoleret fra det første tilfælde er identisk med mæslingevirus, der har givet anledning til et større mæslingeudbrud i Kina. Genotypen er også næsten identisk med genotypen, der blev isoleret fra en voksen dansker, som blev smittet med mæslinger under ophold i Kina i slutningen af marts 2015, og som blev syg i begyndelsen af april. I denne uge er der påvist endnu et mæslingetilfælde hos en yngre voksen, som kan kobles til det 3-årige barn under dennes indlæggelse i begyndelsen af maj. Typning af mæslingevirus fra denne patient afventes. Lige nu er embedslægen i gang med smitteopsporing for at få afklaret vaccinationsstatus blandt kontakter. Har den smittede været i kontakt med uvaccinerede, kan disse evt. få tilbud om forebyggende behandling. Behandling efter udsættelse for smitte: Vaccination anbefales som forebyggelse til ikke-vaccinerede, som har været udsat for kendt smitte inden for de sidste 72 timer. Ifølge produktresuméet kan MFR-vaccinen anvendes fra 9-måneders-alderen, men flere internationale undersøgelser har dokumenteret, at flertallet af børn af vaccinerede mødre ikke har målbare antistoffer mod mæslinger efter 6-måneders-alderen, hvorfor vaccinen evt. kan anvendes off-label allerede fra denne alder. Gives MFR-vaccinen før 12-månedersalderen skal vaccinationen gentages, når barnet når den vanlige alder for 1. dosis MFRvaccine (15 måneder). Injektion med humant normalt immunglobulin (fx Beriglobin) kan gives som forebyggelse eller for at svække sygdommen i op til seks døgn fra udsættelse for mæslingesmitte. Immunglobulin kan anvendes fra fødslen, hvis det må forventes, at barnet ikke har modtaget antistoffer fra moderen. Beskyttelse mod mæslinger efter udsættelse for smitte er ikke længere en registreret indikation for de tilgængelige imunglobulinpræparater, og indholdet af mæslingeantistoffer er formentlig lavere nu end tidligere, da der primært anvendes plasma fra vaccinerede donorer. Doseringen diskuteres derfor aktuelt, men indtil videre anbefales for Beriglobin en dosering på 0,25 ml/kg, max 15 ml, da denne dosering i de fleste tilfælde i praksis har kunne forhindre mæslinger. Læs mere i EPI-NYT 20-21/2015 Nøgleord:Mæslinger 12

13 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Mæslingestatistikker fup og fakta Der har siden starten af 2015 været en del hysteri i medierne angående mæslingevaccination. Mange tal og statistikker er blevet hevet frem i forsøget på at overbevise danskerne om det fornuftige i at (tvangs)vaccinere. Men flere af disse tal har vi i Vaccinationsforum sat spørgsmålstegn ved og samler i denne artikel op på hvad der er fup og fakta. Myndighederne påstår, at 1/2500 mæslingeramte får hjernebetændelse (dvs. 0,4 ). Vi spurgte Sundhedsstyrelsen om, hvor de havde dette tal fra - desværre uden et konkret svar. De henviste os i stedet til Sundhedsstyrelsens publikation fra år 2000, hvor de på side 54 skriver, at encephalitis optræder med en hyppighed på mellem 1/1000 og 1/2000 mæslingetilfælde. Dette tal gjorde bestemt ikke vores forståelse for hyppighedsraten bedre. dk/publ/publ2000/vaccine_org/ hele.pdf Vi har derfor forstået, at vi som sædvanligt selv må begynde at grave ned i de danske tal for at få nogle svar på plads. I en artikel i Ugeskrift for Læger, den 29. september 1980, blev der lavet en gennemgang af mæslingetilfældene i København over en 10-årig periode, fra patienter blev indlagt med mæslinger i denne periode og antallet af mæslingetilfælde i det storkøbenhavnske område vurderes til at have været omkring sammenlagt. 17 af disse patienter havde akut encephalitis, hvilket vil sige, at der er en hyppighedsrate på 0,14. En tredjedel af disse havde så følgetilstande efter sygdommen. Skal vi nu gøre dette op i reelle tal, som myndighederne burde oplyse om, svarer det altså til, at 1/7000 mæslingeramte får hjernebetændelse og ca. 1/ får mén efter sygdommen mæslinger. Artiklen nævner i øvrigt, at såvel selve mæslingesygdommen som dens følgesygdomme viser meget store geografiske og tidsmæssige variationer - specielt afhængigt af ernæringstilstand, hygiejne, sociale forhold og andre miljøfaktorer. Faktorer som heldigvis må siges at være forbedret op gennem tiden og dermed yderligere må have en nedsat risiko den dag i dag. Myndighederne påstår, at 1/3000 dør som konsekvens af mæslinger. Hvor får myndighederne dette tal fra? Læser man i den publikation fra 2000, som Sundhedsstyrelsen selv henviste os til, står der i hvert fald, at i tidligere danske opgørelser døde 1 pr børn med mæslinger, og i de senere års mæslingeepidemier i USA og Europa er 1 ud af 1000 børn med mæslinger døde. Vi skal her huske på, at ernæringstilstand, hygiejne, sociale forhold og andre miljøfaktorer igen spiller ind og idet der findes mange lande og steder i Europa og USA er det ikke lande som vi bør sammenligne os med i disse statistikker. Ergo burde dette tal også som en start rettes fra at være 1/3000 til 1/ Nye beregninger fra SSI siger 1/ I den seneste publikation (2015) fra Statens Serum Institut (SSI) er risikoen for mæslingedødsfald i Danmark yderligere nedjusteret. SSI skriver: I lande med god hospitalsstandard som i Danmark vil få børn dø af mæslinger, men dødsfald vil alligevel optræde blandt 1 ud af mæslingetilfælde, afhængig af om man anvender danske historiske eller aktuelle europæiske tal for dødeligheden. I udviklingslande er dødeligheden desværre væsentligt højere, mellem 1 og 5 per 100 mæslingetilfælde. temaer/sygdomsudbrud/ maeslingetema.aspx Men selvom man specifikt lægger ud med dødeligheden i Danmark, blander SSI alligevel andre lande ind i beregningen, så man får et tag-selv-bord fra Når eksperter bliver sendt ud til medierne, vælger de selvsagt altid fra den dyreste ende af menuen. Dvs. de aktuelle europæiske tal, som ligger mellem 1/ dødsfald bliver konsekvent præsenteret i medierne som gældende for Danmark. Man sammenblander ikke bare forskellige lande, men også kategorierne historiske og aktuelle tal. Således har vi danske historiske og aktuelle europæiske tal. Dette kan bruges til at vildlede på flere måder, vi så det senest i forbindelse med mæslingeudbruddet i begyndelsen af året i Tyskland. Her peger man på, at der var et dødsfald ud af 500 (senere 7-800) mæslingetilfælde, hvilket femdobler den aktuelle europæiske dødsrate, som nu ikke længere er 1 til 2.500, men blevet tryllet om til 1 til 500 og føjet til tag-selvbordet i den festlige anledning. I samme åndedrag advarer man om, at denne epidemi med dens ekstremt høje dødsrate allerede banker på døren til Danmark, hvis vi ikke alle omgående bliver vaccineret. Man kan også manipulere ved blot at tilbageholde tal, der ikke sælger budskabet. En artikel i Politiken afslører, at SSI været endog meget langsomme til at inkludere de historiske beregninger, som har resulteret i tallet 1/ Man kan i linket herunder læse afdelingslæge hos SSI, Palle Valentiner Branths 13

14 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 forsikringer om åbenhed og neutralitet og selv bedømme, om hans forklaring på, hvorfor vi har måttet vente 28 år på denne ret simple beregning, virker troværdig. forbrugogliv/sundhedogmotion/ ECE /statens-seruminstitut-aendrer-tal-formaeslingsdoed/ Jo lavere forekomsten af mæslinger og mæslingedødsfald bliver, jo nemmere bliver det at manipulere med de aktuelle tal. Hvis vi f. eks. sætter, at Danmark har 50 mæslingetilfælde om året, ville det blive til 500 mæslingetilfælde på ti år. Hvis der derfor forekommer blot et dødsfald i forbindelse med et mæslingetilfælde i løbet af de næste ti år, vil dødsraten i Danmark pludselig være steget fireogtyvefold fra 1/ til 1/500. Og fordi det nu er over en tiårig periode, kan man endda lade, som om at det er et historisk tal. I virkeligheden kræver den danske lave incidens, at man beregner over meget længere tidsperioder, end dengang vi havde titusindvis af mæslingetilfælde årligt. Er et dødsfald ud af mæslingetilfælde så det sidste ord? Sandsynligvis ikke. Hvis vi kigger på statistikkerne for hele århundredet, ser vi, at der har været en næsten eksponentielt faldende ratio af mæslingedødsfald til mæslingetilfælde siden 1930: Et dødsfald per 54 mæslingetilfælde i per 65 mæslingetilfælde i per 106 mæslingetilfælde i per 205 mæslingetilfælde i per 136 mæslingetilfælde i per 304 mæslingetilfælde i per mæslingetilfælde i per mæslingetilfælde i per mæslingetilfælde i Man ser at den faldende tendens har holdt i de fem årtier fra 1929 til 1986, året vaccinen blev indført: : 2,3 gange stigning i mæslingeratio til dødsfald : 3,5 gange stigning i mæslingeratio til dødsfald : 3,1 gange stigning i mæslingeratio til dødsfald : 3,6 gange stigning i mæslingeratio til dødsfald Selvom den sidste periode fra udviser det største fald i ratioen af mæslingedødsfald til mæslingetilfælde dækker den næsten 3 årtier i stedet for et, så faldet er ikke så stort som i de tidligere perioder, men stadig særdeles imponerende i faktiske tal. Da der intet er, der tyder på, at tendensen skulle være begyndt at gå den anden vej, kan vi med rimelighed gå ud fra, at for det sidste årti fra er den virkelige ratio af mæslingedødsfald til mæslingetilfælde endnu lavere end 1 til Og da vi også må formode, at vi har gjort lægevidenskabelige fremskridt i de 30 år fra 1986 til 2015, burde vi, alt andet lige, se et yderligere fald i dødsraten. De officielle mæslingetal er undervurderede Sundhedsmyndighederne fastholder altså at 1/3000 vil dø af mæslinger. Men disse tal svarer i realiteten til tiden, før penicillinets indførelse i Danmark i slutningen af 40 rne, og er ikke at sammenligne med den risiko, der findes i dag. Et bedre udgangspunkt ville være sundhedsmyndighedernes egne registre. Som vi ser nedenfor, er ratio for perioden /12.000, hvilket svarer til 85 registrerede dødsfald eller 3.3 årligt: I perioden 1960 til og med 1986 var der i alt 85 dødsfald som følge af mæslinger og dermed 3,3 dødsfald per år. I samme periode var der tilfælde af mæslinger svarende til 1 dødsfald per mæslingetilfælde Der er flere mulige årsager til faldet i dødelighed, herunder øget adgang til brug af antibiotika samt forbedret intensiv og understøttende behandling af svært syge børn. (kilde SSI) Men hvordan kommer SSI frem til at der var mæslingetilfælde i de år, når der dels ikke var anmeldelsespligt for mæslinger for alle årene, dels har været en ukendt stor del, som slet ikke har haft lægebesøg? Myndighederne udtaler, at man regner med, at ca 98 % af befolkningen har haft mæslinger. I samme periode er der ifølge Damarks statistik født ca 2,1 mill børn. Så regnskabet for hele perioden mellem bliver 85 dødsfald ud af ca. 2. mill smittede, ikke bare de anmeldte tilfælde, som SSI regner med. Det bliver 1/ og altså ikke 1/ men stadig et tal på 3,3 årligt i gennemsnit og en mortalitet på 1,7. Og ser vi på de sidste 12 år inden vaccinen blev indført, fra , rykker tallene sig igen. Man finder her ca. 1 tilfælde årligt. Det giver tal nærmere 1/ Dog var man på daværende tidspunkt begyndt at vaccinere så småt, så derfor kan man regne med lidt færre mæslingetilfælde. Kilder: forbrugogliv/sundhedogmotion/ ECE /vaccineskeptiskforening-danske-foraeldre-boervide-noget-om-fordele-og-ulemper/ 2008/vaccinationsforum- klager-over-indslag-i-tv2- om-danskernes-manglendetilslutning-til-maeslingevaccinen. aspx?pid=474&m=newsv2& Action=1 Nøgleord: Mæslinger, mæslingedødsfald, mæslingehjernebetændelse. 14

15 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Mercks salg steget Lånt fra Age of Autism 15

16 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Referat fra debatmøde om vaccination på Panuminstituttet Arrangeret af en interesse gruppe i intern medicin blandt medicinstuderende på Panum. Det blev afholdt onsdag 29.april kl i Lundsgaard auditorium på Panum. Der var estimeret 150 tilhørere. Titlen på emnet var Vaccinations Dilemmaet. Paneldebat med efterfølgende spørgerunde. Panel deltagere var: Else Birthe Jensen, sygeplejerske og sundhedsplejerske, bestyrelsesformand Vaccinationsforum Peter Rossel, etik og videnskabsteori, lektor emeritus, institut for Folkesund Jens Lundgren, overlæge og professor i virussygdomme, institut for Klinisk Medicin Else lagde ud og her er i korte træk nogle af de vinkler på vaccinations dilemmaet Else kom ind på: Personlig præsentation og bevægegrunde Det skal ikke en for og imod tanke - det er nærmere et vaccinations dilemma. Emnet er tabuiseret Folk mister tillid til sundhedsvæsenet Sundhedsloven/ patientens rettigheder Leister oprør mod koppe vaccinen i 1800`tallet Er mæslinger godt eller skidt? Bandam Health projektet Børn der har haft mæslinger har mindre allergi store mængder mæslingevirus giver flere alvorlige komplikationer mæslingevaccine med for stor mængde virus giver øget dødelighed Herefter var det Peter Rossle, der skulle fremkomme med moral og etik, og talte for tvangsvaccinering. Retorikken er meget lig filosof Thomas Søbirk retorik og argumention for tvangsvaccinering. Til slut var det Jens Lundsgaard, der skulle tale om vacciner og hvorfor man skal vaccinere. Målet for brug af vaccine: nedbringe smitte i befolkningen. Nedbringe risiko for smitsom sygdom og eventuelt komplikationer forårsaget af infektion for den vaccinerede Jens spurgte ud i auditoriet. noget i stil med: hvad er det der beskytter mod infektioner?. 16

17 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Hvortil mange blandt publikum i kor svarede: vacciner. Jens spurgte i samme stil ud blandt publikum et par gange, hvorefter publikum svarede vacciner. Ca. 3-4 gange. Til slut spørgsmål. Her et lille udpluk af nogle af spørgsmålene: Spørgsmål til Jens: Hvorfor og hvordan er man fremkommet til at vaccinationsraten skal være 95% vaccineret for at opnå flokimmunitet. Hvorfor ikke 93% eller 99%? Det spørgsmål nægtede Jens at svare på. Else: Så kan man sige ja, ok. Hvis alt går galt og man får en vaccineskade. Så har vi loven om erstatning. Så hvis man får en vaccine skade, så kan man få en erstatning. For det første er det skatte penge der betaler dette og derudover er det meget svært at få en erstatning. Derudover kommer at beløbene er meget små. Desuden så er der sagsbehandlingen i Patienterstatningen. De korrespondere med Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen henviser til indlægssedlen, og så er cirklen sluttet. Så er der producenterne, som så siger at bivirkningerne ikke står på indlægssedlen. Og i øvrigt så foregår det også sådan i Patienterstatningen, at de har de her udskældte lægekonsulenter. Udskældte siger jeg fordi det har de været over flere år pga. af deres arbejde i kommunerne. Men de sidder stadigvæk i patientrådgivningen. Og selvom du har en rigtig god speciallæge erklæring, som siger at det ser ud til at der er en sammenhæng. Så bliver den speciallægeerklæring simpelt hen afvist af en lægekonsulent som måske kun ved noget om blodsygdomme. Det har været sådan at befolkningen og sundhedsmyndighederne ikke altid har været enige, for ikke at sige at de ikke faktisk aldrig været rigtige enige. Det stammer tilbage fra koppevaccinens tid. I 1885 var der 120 personer der gik på gaden i Leister i England. De ville ikke have den vaccine. Så det er en meget gammel konflikt. Den er lige så gammel som vaccinerne. Og så sidder jeg og tænker; man må jo flytte sig på et eller andet tidspunkt. Der må jo ske noget. Man kan ikke blive ved at køre i den samme rille. Råben fra hver vores hjørner. Det er da ikke vejen frem. Og så tænker jeg på. Nu er de medicinstuderende begyndt sig at interessere sig for det. Og så kunne det måske blive bare begyndelsen til en form for en fredsproces, ved at fragte debatten ind i et rum, som er præget af professionalisme og hvor aktørerne respektere hinanden. Hvor den lægefaglige, den etiske side af problemet og brugernes synspunkt bliver vægtet lige højt. Spørgsmål til Else vedr. autisme: hvordan kan man finde ud af at autisme kan være opstået hos et barn pga. vaccine? Else`s svarede at kausalitet mellem sygdom og vaccine kan ikke afvises. Spørgsmål til Jens vedr. autisme: hvorfor det primært er blandt den yngre generation at man ser autisme? Og ikke hos folk over 40 år? Hvis der er flere og flere børn der får autisme. Det siger man fint nok, der er kommet flere screeninger og flere der får diagnosen autisme. Hvor er så de 40 årige med autisme? Jens ville ikke svare direkte på dette spørgsmål. På et tidspunkt sagde overlæge og professor Jens at han ville gå. Peter : at meget af den antivaccinations bevægelse der er opstået er pga. Wakefield. Men at hans undersøgelse blev trukket tilbage og han fik sit læge autorisation frataget. Han tager til USA hvor der er en kæmpe anti-vaccinations bevægelse. I går, så jeg i Politiken at en stor amerikansk undersøgelse definitivt afviser at der er en sammenhæng mellem autisme og MFR-vaccinen. Og grunden til at man var nødt til at lave den undersøgelse, det var pga. af den befolknings skepsis der var. Og der synes jeg i øvrigt også at pressen i høj grad har et etisk ansvar med hensyn til noget sådant. Else: Diskussionen omkring MFR vaccinen og autisme, er der mange der tror er slut. Men hvis man rigtig følger med i hvad der foregår rundt omkring. Ikke i medierne. For der kommer det ikke ud. Men der bliver offentliggjort rigtig mange undersøgelser, som stadig beskæftiger sig med det. Og det er ikke Wakefield. Det er forskere over hele verden. Så skal man bare vide at vi ikke har hørt det sidste ord endnu. Spørgsmål til Jens: Hvilke årsager kan der ligge bag fald i infektionssygdomme, som man ikke vaccinere imod. Fx Skarlagensfeber. Jens svarede, at det er antibiotika der er årsag til fald i tilfælde at skarlagensfeber. Spørgsmål: om der er gjort nogen tiltag for at screene individer, der ikke kan tåle vaccine. Således at man evt kan finde frem til dem, der ikke vil kunne tåle vaccinering. Spørgsmål til Else. Hvorfor fravælger forældre vaccinationer - Else svarede enkelt at det er der mange individuelle grunde til. Der var til tider en lidt presset stemning i lokalet. Jens og Peter viste med deres kropssprog at de var uafslappede, sad med korslagte arme. Jens nægtede at svare på nogle af spørgsmålene. Der var en en kvinde som optog hele debatten. Undervejs skulle overlægen Jens angiveligt have tilkaldt vagter el politi for at få hende fjernet. Han skulle angiveligt have forsøgt at få fat i hende i pausen. Men hun stak af. 17

18 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Teknologirådet har inviteret med på folkemødet på Bornholm i form af videooplæg til debat Oplæg fra Teknologirådet: Mod en mere nuanceret vaccinedebat Resumé: I Danmark får hvert 10. barn ikke vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Et stigende antal danskere er skeptiske overfor sundhedsstyrelsens anbefalinger om vaccine af børn. Teknologirådet sætter emnet til debat og spørger: Hvordan vi får inkluderet alle holdninger i den offentlige debat? Beskrivelse: Flere og flere danskere er skeptiske overfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger om vaccination af børn. Mange fravælger således mæslingevaccinationen (MFRvaccinen) til deres børn pga. frygt for bivirkninger. Samtidig føler mange ikke at de bliver hørt, eller deres tvivl tages seriøst, af hverken medier, sundhedsmyndigheder eller offentlighed, når emnet debatteres. Det har medført lukkede Facebook-fora hvor vaccineskeptikere mødes, og på den måde isoleres denne diskussion fra den offentlige debat. Teknologirådet sætter emnet til debat og spørger: Hvordan sikrer vi at alle stemmer inkluderes i debatten, så et evtentuelt fremtidigt mæslige udbrud kan håndteres? Hvordan tackler samfundet den udfordring, at en gruppe danskere har mistet tilliden til sundhedsvæsenet og lægevidenskabelig forskning? Og hvordan genskaber vi tilliden? Kom og vær med til at debattere hvordan vi får skabt en inkluderende vaccinedebat, og hvordan vi håndterer et eventuel fremtidigt mæslingeudbrud, når Teknologirådet sætter MFR-vaccinen til debat. Kan mæslingevirus også helbrede kræft? Et stort gennembrud i kræftforskningen kan give kræftpatienter et nyt håb om at blive kureret. Den 50-årige amerikanske kvinde Stacy Erholtz er således blevet rask efter at have haft blodkræft i ti år. Kuren var en massiv mængde mæslingevaccine, skriver flere amerikanske medier. 16 maj 2015 Nøgleord:Mæslingevaccine, kræftbehandling Kan mæslinger helbrede andre sygdomme? Denne lille artikel er fundet i et norsk børnelægetidsskrift, og er så gammel som fra 1961 Nordisk medicin 11.V.1961 bd 65,nr 19 Møde Infantile spasmer og kasuistik KW Wering: Infantile spasmer er en epilepsiform karakteriseret ved hurtigt indsættende muskelkontraktioner efterfulgt af skrig. Kontraktionerne kommer i serier, oftest flere gange dagligt. Klinisk debuterer de hyppigst i første leveår, oftest omkring 6 måneders alderen. Tilstanden medfører udtalt psykomotorisk tilbagegang. 11 % dør få år efter første spasme, 87 % ender som svært retarderede. Årsagen er ukendt % har på forhånd haft medfødt eller erhvervet hjerneskade. 30 % har samtidig grand mal anfald. Hos de tidligere raske børn har 18

19 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 man hos enkelte fundet en tidsmæssig sammenhæng med vaccinen tripelvaccinen (difteritetanus og kighoste). EEG er altid patologisk, og ofte findes der en kontinuerlig, uregelmæssig delta-spike-aktivitet, såkaldt hypsarytmi. Behandling med antiepileptisk medicin giver ingen bedring. Binyrebarkhormoner har givet håb om bedre resultater. Oftest gives 20 enheder langsomt virkende dagligt i 3-4 uger. Spasmerne ophører for det meste i 1. uge og EEG normaliseres. Resulterende er dårlige hos dem der har for udgået hjerneskade. Behandlingen bedrer ikke her den mentale tilstand direkte, men der hvor regressionen ikke er for udtalt, starter den psykomotoriske udvikling op igen. Skal man have håb om fuldstændig remission, må behandlingen komme i gang før sygdommen har varet for længe og hjerneskaden er blevet for stor. Det angives at behandlingen bør startes før sygdommen har varet mere end 2 mdr. og de nyopdagede tilfælde må indlægges til øjeblikkelig hjælp Tilfælde : A.C. J., pige født februar Tidligere frisk. 3 måneder gammel reaktion på tripelvaccine, 4 mdr. derfor ½ dosis. 2 dage efter vaccinationen absencelignende anfald. Senere daglige spasmer. Psykomotorisk stilstand fra sygdommens begyndelse, senere tydelig regression. EEG viste hypsarytmi. Juni 1959 fik hun mæslinger og var højfebril. Derefter ophørte kramperne. EEG blev normalt og hendes udvikling svarer nu til ca. 12 mdr. alder. Hos denne patient, som har haft infantile spasmer i ca. 1 år, har mæslinger virket på samme måde som binyrebarkhormoner man havde planlagt at give ved mæslingeudbruddet Nøgleord: Mæslinger. Norsk mand får erstatning efter vaccineskade I Norge har en 24-årig mand, Torbjørn, kæmpet de sidste 4 år for at få en erstatning af staten, efter at han som 12-årig udviklede multipel sklerose lige efter at have fået MFR-vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Allerede samme aften udviklede Torbjørn alvorlige bivirkninger, mens familien først gennemskuede sammenhængen med vaccinen flere år senere, da de læste en anden tilsvarende historie i medierne. De tog sagen op med den norske patientskadeerstatning, der to gange afviste, at der skulle være en sammenhæng mellem vaccinen og sygdommen. Derfor måtte de til sidst gå i retten med sagen, hvor de endelig vandt og fik medhold. Men sagen skulle ikke ende der, for Patientskadeerstatningen ankede med det samme dommen. De mente netop med henvisning til litteraturen at der ikke er videnskabelige beviser for en sådan sammenhæng. Samtidig havde deres egne neurologiske specialister også sagt, at der ikke var nogen sammenhæng. Alligevel havde staten ikke kunnet bevise andre årsagssammenhænge. Den 23. januar 2015, kom afgørelsen så. Torbjørn vandt for anden gang sin sag og har dermed krav på erstatning på grund af sin vaccineskade. Dette er en vigtig sag, der kan gøre det lettere for andre i lignende situationer. Det er også vigtigt at staten tager ansvar, sagde Torbjørn, der nu kan vente en erstatningen i millionklassen. torbjorn-_24_-kan-juble_-farerstatning-etter-at-vaksine-gahan-ms Nøgleord: erstatning MFR, Sclerose 19

20 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Åbent samråd om skader efter HPV vaccinen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Alm. del : Samrådsspørgsmål SUU, Alm. del samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om redegørelse for, hvad ministeren agter at tilbyde alle de piger/kvinder som har mulige bivirkninger af HPV vaccinen, til ministeren for sundhed og forebyggelse. Dokumentdato: Omdelt: Samrådsspørgsmålets ordlyd: Vil ministeren overfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalget redegøre for, hvad man agter at tilbyde alle de piger/kvinder som har mulige bivirkninger af HPV vaccinen, herunder især: - hvilke behandlingsmuligheder i ind- og udland man vil tilbyde? om man vil yde økonomisk støtte til behandling i udlandet og/eller til alternativ behandling i Danmark? - om Sundhedsstyrelsen på eget initiativ vil foretage yderligere undersøgelser af mulige bivirkninger ved HPV vaccinen i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at vurdere kausaliteten med de foreliggende oplysninger, jf. Sundhedsstyrelsens kvartalsvise udgivelse: Nyt om bivirkninger? Spørger: Liselott Blixt (DF) Minister: Ministeren for sundhed og forebyggelse udvalg_delegationer_ kommissioner/udvalg/ Sundhedsudvalget/Kalender/ Vis.aspx?session=20141&meetin gnumber= &abbreviatio n=suu&se=1 Se samrådet på folketingets hjemmeside og se hvor lidt ministeren havde at byde på: video/20141/suu/td aspx?from= &to= &selectedmeetingtype= Udvalg&committee=SUU&as=1 #player Nøgleord. HPV skader,regioner, Sundhdsudvalg HER SKAL PIGERNE HJÆLPES Senest 1. juni kan praktiserende læger eller hospitalsafdelinger henvise til disse fem afdelinger. Her skal lægerne tage ansvar for udredning og mulig behandling af piger med diffuse symptomer, der kan skyldes bivirkninger fra HPV-vaccinen. Region Midtjylland: Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Region Hovedstaden: Synkopecentret, Frederiksberg Hospital Region Syddanmark: Pædiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital Region Nordjylland: Pædiatrisk Afdelinge, Ålborg Universitetshospital Region Sjælland: Pædiatrisk Afdeling, Roskilde Sygehus Afdelingerne vil få ansvaret for at holde sammen på patientforløbet og inddrage de lægefaglige kompetencer, der er behov for. De fem afdelinger skal også medvirke til, at der opbygges Der er desværre op til mange måneders ventetid på disse centre, så lange at det faktisk er en ny skandale mere viden om patientgruppen, og at der skabes et fagligt netværk mellem de involverede afdelinger og specialer. Det skal damme rammen for, at der løbende skal udveksles erfaringer, viden og ekspertise. Fremadrettet skal den faglige udvikling følges, herunder erfaringer fra udlandet. Det skal ske i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, der naturligvis vil have et stærkt fokus på opgaven med at overvåge og informere om bivirkninger. Kilde: Danske Regioner 20

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Til stede: Hanne Sterndorf, Michael Tettinek, Pia Rubin-Grøn, Winnie O. Sørensen, Bente Jacobsen, Allan El-Zayat og Linda

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Forklaring af farvekoder og forkortelser:

Forklaring af farvekoder og forkortelser: Forklaring af farvekoder og forkortelser: VaccinationsForum (VF1): Første brev til Thomas Søbirk Professor Thomas Søbirk Petersen (TSP1): Første svar til brevet Vaccinationsforum (VF2): Svar til Thomas

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003 De 12 bud ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION 1. udgave 2003 Forlaget Samfundslitteratur, 2003 Design: Vibeke Nødskov Fotografi: Vibeke Nødskov

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer

Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer To medicinske sværvægtere, en eks-politiker og nyredonor samt en nyretransplanteret journalist, står bag ny forening, der kæmper for at fjerne ventelisterne

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere