VaccinationsForums NYHEDSBREV. side side side 12-19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VaccinationsForums NYHEDSBREV. side 1-12. side 20-24. side 12-19"

Transkript

1 s NYHEDSBREV ÅRGANG 19 NUMMER 2 JUNI 2015 D I N V E J T I L E T VA LG I N F O R M E R E T ISSN: Læs om vores nye styrke i bestyrelsen og læs om betragtninger vedr. forslag om tvangsvaccinationer i Danmark og udlandet. Det er spændende og underholdende læsning trods dets indhold side 1-12 Disse sider indeholder flere interessante artikler om mæslinger. Om hvad al denne debat har sat i gang på forskellige måder, også den del som har inddraget side Her er lidt om HPV vaccinen samt på bagsiden vores første forhåndsomtale med foredragene i efteråret med den amerikanske læge Suzanne Humpries. Elsket mange steder i verden,- nu på besøg i Danmark. side 20-24

2 Nyhedsbrevet udgives 4 gange om året, ultimo marts, juni, september og december. Et årsabonnement/medlemskab af foreningen koster kr. 225,- kr., støttemedlemsskab kan tegnes for 75,- kr. Indlæg modtages med stor tak, og bedes sendt til sekretariatet med oplysning om navn, adresse og telefonnummer. Indlæg bragt i Nyhedsbrevet repræsenterer alene den enkelte forfatters holdninger og erfaringer. Artikler uden navn er redaktionen ansvarlig for. Efterskrift og kopiering med kildeangivelse er tilladt efter aftale med redaktionen. Deadline Artikler: 1.2., 1.5., 1.8. og Opslagstavlen: 15.2, 15.5, 15.8 og Information og rådgivning I forbindelse med tvivlsspørgsmål eller rådgivning ved vaccinekomplikationer og -skader kan der rettes henvendelse til sekretariatet. Sekretariat Formand Else Jensen Dønnevældevej Græsted tlf.: Telefontid: tirsdag og torsdag kl og onsdag kl (ingen rådgivning pr. mail) Redaktion Else Jensen Indmeldelse Karen Østergaard Niels Juels Vej Faxe tlf.: eller på vores hjemmeside. Internetadresse Oplag Ca. 800 Opsætning GrafiskTrykcenter Tryk GrafiskTrykcenter Niels Lambertsens Vej 6 DK-6705 Esbjerg Ø Tlf.: Medlem af Forbrugerrådet Rådsmedlemmer Karen Østergaard og Sarah Grube Jensen Patientskadeankenævnet og Diciplinærnævnet Inge Pallesen Virk.dk. Offentlige myndigheder /institutioner med EAN- nr tilbydes elektronisk faktura fra. Kontakt: Rådgivning af medlemmer Fast telefonrådgivning for medlemmer ved Else Jensen tlf.: Telefonen er åben tirsdag og torsdag kl samt onsdag kl Mark Wriedt, Siriusadvokater er per 1. oktober 2013 blevet tilknyttet med henblik på at yde gratis og uforpligtende rådgivning vedrørende de mange juridiske problemstillinger, en vaccination og en vaccinationsskade kan give anledning til. Kerneområdet for Marks rådgivning er sager, hvor der er givet afslag på erstatning i henholdsvis Patientforsikringen og Lægemiddelskadeankenævnet, og hvor der ønskes en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at udtage indbringe sagen for retten. Mark er også behjælpelig med at rådgive om de mange andre problemstillinger, som relaterer sig til en vaccineskade. Det kan eksempelvis være i socialt regi i forhold til sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Det kan også være, at du bliver afskediget og har behov for en vurdering af, om dette var uberettiget. Jeg kan tillige være behjælpelig med at vurdere dette. Mark kan kontaktes telefonisk hver tirsdag mellem kl på tlf eller via mail: - Ved alle henvendelser bedes medlemsnummer og navn oplyst. Rådgiver Jens Reimick har mange års erfaring med rehabilitering af børn og unge med erhvervede hjerneskader. Hvis der er forældre, hvor barnet har fået en erhvervet hjerneskade, eller de har mistanke om dette, som følge af vaccination, stiller Jens gerne sin viden og faglige kompetence til rådighed. Jens kan rådgive indenfor områder med sprog- og taleproblemer. Børnene skal være over 2 år. Træffetid mandag aften tlf.: Behandler/Terapi Hvis du vil henvises til en behandler eller behøver hjælp til at finde en bestemt terapiform, kan du henvende dig til sekretariatet. Her hjælper vi dig gerne videre. Hvis Nyhedsbrevet udebliver Nogle gange sker det, at nyhedsbrevet udebliver pga. problemer med vores medlemsdatabase og postens ditto. Skulle det være tilfældet, skal du henvende dig til Karen Østergaard. Hvis du flytter Meddelelse om adresseændring er vigtig, da vi ellers ikke kan fremsende de nyhedsbreve, som der reelt er betalt for. Hvis du vil meldes ud Spar foreningen for rykkere ved at give os besked indenfor de nærmeste dage. Kontingentbetaling Vi har snart mange medlemmer, der betaler via PBS, som er nemmere og billigere for både medlemmer og. Alle henvendelser vedr. medlemskabet bedes rettet til: Karen Østergaard Niels Juels Vej Faxe tlf

3 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Leder Indhold Dette nyhedsbrev har en del omkring mæslinger. Det har været forsidestof i medierne lige siden det tidlige forår med mæslingetilfældende i Disneyland. Vaccinationsforum har haft medier i form af radio, TV og aviser i en stor strøm nærmest dagligt. Men også en strøm af studerende som vil skrive eksamensopgaver om det. Der har også været henvendelser fra medicinstuderende på Panum om debat og Teknologirådet har inviteret til mere nuanceret debat på Bornholmermødet medier. Kun udskrivelse af valget så ud til at stoppe denne daglige interesse for det som blev fremstillet som den vestlige verdens største sundhedsproblem. Men denne mediestorm var som skabt til forslag om lovindgreb både i udlandet og i Danmark. Jamen er det ikke sådan den slags bliver orkestret? Nu stod der pludselig tvangsvaccination i udsigt og en filosof udtalte i DR debat at politiet skulle ud og hente de børn der ikke havde fået MFRvaccinen. DR skyndte sig at lave en epinion og det så ikke godt ud. 75% af danskerne gik ind for tvang. I skrivende stund er der kommet meget alvorlige udmeldinger fra Frederiksberg hospital om at måske 1 ud af 500 vaccinerede med HPV har fået alvorlige bivirkninger. Den største bekymring indtil nu fra offentlig side. Er det begyndelsen til den nedtælling vi længe har ønsket om at stoppe den vaccine som tilsyneladende er så farlig. Det næste skridt er det store spørgsmål om hvordan det kunne lade sig gøre at den slap igennem godkendelsen. Har vores eget europæiske lægemiddelagentur været for god mod producenten. For slet ikke at tale om hvorfor det ikke blev fanget af Sundhedsstyrelsen under den skærpede overvågning som de har været ansvarlig for de 2 første år da den var på det danske marked. I stedet skulle det vise sig at BT og Facebook var dem der fungerede bedre til den slags opgaver. Læg mærke til bagsiden og vores oplysninger om et snarligt vigtigt besøg i Danmark af en international skattet læge Suzanne Humpries. på Facebook, besøg os der Else Jensen Generalforsamling Vaccinationsforum, VacinationsForum Budget 2015 Presentation af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant på Facebook Debat med Thomas Søbirk Petersen: Fortaler for tvangsvaccinationer viser sig at have ringe viden om emnet Vaccinationsstramninger i Californien Arbejderpartiet i Norge ønsker forsøg med tvangsvaccination Tvungne vaccinationer? Vi vil ikke have et sundhedsdiktatur! Udbrud af mæslinger i Nordsjælland Mæslingestatistikker fup og fakta Mercks salg steget Referat fra debatmøde om vaccination på Panuminstituttet Teknologirådet har inviteret med på folkemødet på Bornholm i form af videooplæg til debat Kan mæslinger helbrede andre sygdomme? Kan mæslingevirus også helbrede kræft? Norsk mand får erstatning efter vaccineskade Åbent samråd om skader efter HPV vaccinen HER SKAL PIGERNE HJÆLPES Vedrørende manglende tests og behandlingstilbud til patienter med komplekse tilstande Homeøpatiske vacciner, hvordan er det nu lige? Dr. Suzanne Humphries gæster Danmark 3

4 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Generalforsamling Vaccinationsforum, Deltagere: Else, Karen, Sarah, Camilla, Jeannel, Marianne og Kristina. 1. Valg af dirigent: Jeannel 2. Valg af referent: Camilla 3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes 4. Bestyrelsen aflægger beretning. Årsberetning gennemgås - Uddybning af skader efter MFR-vaccine - Stigende kontakt til foreningen udefra, flere skader Desuden blev der sideløbende diskuteret et par andre emner under dette punkt: - Aluminiumsallergi-gruppen på Facebook ift arbejdet i VF - Vacciner mod allergi.. Diskussion om andre effektive midler mod allergi - Smittegruppe i medierne - SST tema om mæslinger, WHO udmelding i februar om mere vaccinering. Dagens overskrift i Norge om foreslået tvangsvaccination i arbejderpartiet. - Youtube video med protest over lovforslaget i USA med tale fra bl.a. Kennedy og berørt mor til vaccineskadet. Fremtid for foreningen / Handleplan for Foredrag, messe, konference søndag d. 10. maj ved Severin for lokalgrupper - Lægen Suzanne Humphries kommer til Danmark i slutningen af året (koordineres med Norge, Sverige og Finland) - Prøve at finde lokale for lokalgruppen i København - Jeannel går ind i lokalgruppen i Kbh. Budget Gennemgang af regnskabet. Stabil økonomi - Positivt at det kan løbe rundt når der holdes foredrag - Der afsættes kr. mere til posten med foredrag pga foredraget med Suzanne H. (Dvs. fra kr. til kr.) kr. afsættes samtidig til posten med lokalgruppe/medlemsmøder. (Dvs. fra kr. til kr.) 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Else, Karen og Sarah blev genvalgt. Flemming stopper. Heidi og Astrid går ind i bestyrelsen men kunne desværre ikke deltage ved denne GF. 6. Valg af suppleanter Tina Simonsen bliver ny 1. suppleant. Camilla forbliver som 2. suppleant. Efterfølgende blev Claus Jensen valgt som 3 suppleant 7. Valg af revisorer Marianne Møhl Hansen fortsætter 8. Godkendelse af regnskab Regnskab godkendes Bemærkning: Årsrapport og årsberetning samles til et dokument fremover. Læs Årsrapport og årsregnskab for 2014 på hjemmesiden - Samme kontingent som tidligere, dvs. 225,- pr. år. 9. Indkomne forslag - Frivillig driftsleder med mulighed for ansættelse på sigt? - Eksponering og kendskab til VF? Snak om nye måder og steder at få udbredt materialer på 10. Evt. Else indstilles til Lillebrorprisen 6 Handleplan Konference i maj om nye ideer med lokalgrupperne. - Styrke Vaccinationsforum ved at få flere kræfter i foreningen - Sund livsstilsmesse september - Foredrag rundt omkring i landet - Arbejde videre med HPVproblematikken 4

5 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 VacinationsForum Budget 2015 Indtægter: Budget 2015 Råbalance pr Kontingenter Driftspuljen Aktivitetspu ljen Bladpuljen Foredrag Landsindsamling/donationer Salgsmateriale Finansielle indtægter: Udbytte værdipapir Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter: Omkostning aktiviteter Nyhedsbreve Informationsmateriale Foredrag, best.medlemmer Landsindsamlingen Messe Repræsentationsomkostninger Hjemmesiden - drift/hosting Omkostning aktiviteter i alt Administrationsomkostninger Budget 2015 Råbalance pr Kontorhold Lokaleomk. sekretariat Lokaleomk. administration Omk.ref. bestyrelsen Rejseomk. møder/forplejning Telefon/internet, sekretariat Internet, bestyrelsen Porto/frimærker adm Kontingent/abonnement Bøger og tidskrifter EDB-udgifter incl. software Bestyrelsesmøder Lokalgruppe/medlemsmøder Generalforsamling Administrationsomk. i alt Bankkonti gebyr PBS PayPal gebyr Landsindsamling, gebyr Administrationsomk. i alt Udgifter i alt Balance Presentation af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant Heidi Lykholt, bestyrelsesmedlem Medlem siden 2003, indtrådt i bestyrelsen i 2015 Jeg har interesseret mig for naturlig sundhed siden jeg var helt ung, og da jeg i dag er kranio-sakral terapeut og zoneterapeut, og er ved at uddanne mig til klassisk homøopat, finder jeg problematikken omkring vacciner særdeles interessant. Jeg er i mit daglige virke i min klinik, og som frivillig rådgiver i foreningen Forældre og Fødsel, i kontakt med mange børn og deres forældre, hvor jeg oplever den tvivl og uro der er omkring dette emne. Derfor ønsker jeg, at gøre hvad jeg kan for at udbrede kendskabet til uvildig dokumentation omkring vacciner, og ikke mindst at kæmpe for det frie valg, som vi heldigvis stadig har endnu i Danmark. Jeg ønsker at få de gode saglige artikler omkring vaccination ud til så mange som muligt, og er taknemmelig for at vi i dag har internettet til at dele information. I kraft af min uddannelse som datamatiker, vil jeg gøre hvad jeg kan, for at s hjemmeside er så brugervenlig og informativ som muligt. 5

6 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Astrid Anna Bradtberg, bestyrelsesmedlem Jeg er uddannet sygeplejerske i Jeg har været hjertesygeplejerske i 7 år på Gentofte hospital og er nu børnesygeplejerske på Rigshospitalet siden Min søn er fra efteråret Det var i forbindelse med min søn og stillingtagen til Børnevaccinationsprogrammet, at jeg personligt oplevede at det blev modtaget med stor undren og kritik hvis jeg stillede spørgsmålstegn ved vaccineprogrammet. Både i forskellige spørgefora på nettet, på vaccine producentens hjemmeside, hos min egen læge, hos sundhedsplejersken og blandt mange i min omgangskreds. Sideløbende fandt jeg frem til studier og beskrivelser af kausaliteter, der tydede på at vacciner måske ikke er så sikre, så nødvendige og uden alvorlige bivirkninger. Stærkest indtryk på mig på daværende tidspunkt, var at mange børn og voksne havde oplevet alvorlige bivirkninger efter influenza vaccinen Pandemrix. Det blev startskuddet på at jeg var nødt til sætte mig ned og søge mere information og viden, der kunne belyse de forskellige infektionssygdomme og de vacciner der vaccineres med. Det var defor i den periode at jeg stiftede bekendtsskab med Vaccinationsforum. Et tiltrængt forum, når man som jeg stod overfor at skulle træffe et valg vedrørende vaccination. Personligt er jeg aldrig blevet vaccineret som barn, så jeg har haft mange af de børnesinfektionssygdomme, som der vaccineres imod. Som forældre og som sundhedsprofessionel, har jeg fokus på princippet om informeret samtykke. Dette er i henhold til Sundhedslovens bestemmelser og der er samtidig også fuldstændig essentielt og vigtigt for tilliden mellem den enkelte og sundhedsmyndighederne. At opleve at man har haft tid til at stille spørgsmål og haft tid til fornøden overvejelse for at kunne træffe et valg på et informeret samtykke. At vælge det man har det bedst med. I følge Sundhedsloven er det derfor også enhver forældres ret at træffe en beslutning om de ønsker deres barn vaccineret eller ej. Det betyder, at forældrer der står overfor et vaccinevalg til et barn, har ret til at få alle informationer oplyst om den vaccinering, lægen vil tilbyde. Min egen og andre forældres erfaring er imidlertid at denne samtale med lægen af mange opleves som mangelfuld eller så godt som ikke eksisterende: Nogle gange oplever forældre at de bliver hånet og kaldt uansvarlige for deres fravalg eller at deres spørgsmål bliver negeliseret med at der ikke er bivirkninger af betydning i forbindelse med vaccinen. At man som forældre ikke altid oplever at få svar på sine spørgsmål ved vaccinering. De oplysninger man oftest mødes med hos sin egen læge, på hospitalet eller på vaccineproducentens hjemmeside o.lign, beskriver ikke alle bivirkninger eller ulemper ved vaccinen, til trods for at det er en essentiel oplysning for at kunne træffe et valg vedrørende vaccinering udfra princippet om informeret samtykke. Mange forældre oplever derudover at deres fravælg ikke bliver respekteret. Enten hos deres egen læge eller andre sundheds professionelle, der ikke altid forholder sig neutralt til et evt. fravalg af vaccinering. Ved at offentlige sundhedsmyndigheder sender såkaldte huskebreve ud, hvis barnet ikke er vaccineret til tiden. Forældre skal kunne opleve deres valg vedrørende vaccination respekteret. Som forældre skal man ikke føle et pres. Det skal være iorden at stoppe op og stille spørgsmål. Det skal være et reelt valg baseret på et informeret samtykke. Det skal være et frit valg. Et frivilligt valg. Tina Simonsen, suppleant Jeg er udlært sygeplejerske siden 2009 og har siden 2010 arbejdet indenfor psykiatrien. Jeg meldte mig ind i foreningen i marts 2014, et år efter at jeg i marts 2013 blev vaccineret med HPV-vaccinen, og i samme omgang blev vaccineskadet. Jeg manglede dengang information og hjælp til at håndtere det at være vaccineskadet. Foreningen har været en stor hjælp for mig igennem mit forløb. Jeg vil som medlem af bestyrelsen, have fokus på HVPvaccinerede piger/kvinder og forsøge, at vejlede dem der er blevet skadet, til at komme videre. Men jeg vil også gerne være med til, at give andre en viden omkring virkning og bivirkninger til HPV-vaccinen, således at de kan træffe et informeret valg omkring HPV-vaccinen. 6

7 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Claus Jensen Jeg har studeret engelsk og filosofi (MA) og litteraturvidenskab. Min interesse for virusser og vacciner blev for vakt på et tidspunkt, hvor jeg rejste meget og konstant skulle vaccines for dette og hint. Jeg opdagede, at jeg blev tilbudt vacciner for visse sygdomme, selvom landet, jeg skulle besøge på det tidspunkt, kun kunne opvise en håndfuld tilfælde om året. Jeg begyndte at undersøge nærmere og opdagede hurtigt et påfaldende mønster: Med få års mellemrum bliver der varslet apokalyptiske pandemier, AIDS, SARS, fugleinfluenza, svineinfluenza osv, senest ebola, hvor skrækscenarier med helt op til 1,4 millioner ofre inden for få måneder blev projiceret af det amerikanske Centers for Disease Control (CDC). Fælles for alle disse pandemier er, at de aldrig bliver til noget, i hvert fald ikke hos os i Nordeuropa og Vesten generelt. Dette gjorde mig for alvor skeptisk, og jeg begyndte at applikere den grundlæggende skeptiske metode i filosofi over for alle aspekter af lægevidenskaben i almindelighed og virusser og vacciner i særdeleshed. Jeg bestræber mig på at behandle alle autoriteter respektløst, opsøge alternative synspunkter og præsentere de skæve vinkler. Dette står i modsætning til en anden form for (såkaldt) filosofi, som er fremherskende i dag, hvor fagfilosoffer lader sig lede i stedet for blot at informeres af videnskaben og repræsenterer den til enhver tid herskende videnskabelige konsensus, også når konsensus tydeligt er influeret af økonomiske og politiske faktorer. på Facebook Lokalgruppen for Nordjylland har i et stykke tid haft en gruppe på Facebook. Det har været sådan en sucsses at vi har bestemt at gøre den landsdækkende. Gruppen er både lukket og hemmelig. Alle der ønsker optagelse vil blive checket af på vores medlemsliste. Gruppen hedder Vaccinationsforum https://www.facebook.com/groups/ / Gruppebeskrivelse: En lukket gruppe for medlemmer af vaccinationsforum. Til deling af viden, erfaringer og spørgsmål. Alle er velkomne, når først I har meldt jer ind i Va ccinationsforum. holder ferie fra 6. juli til 6. august 7

8 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Debat med Thomas Søbirk Petersen: Fortaler for tvangsvaccinationer viser sig at have ringe viden om emnet Den seneste tids debat både i USA og Europa har været kendetegnet ved fornyede forsøg på at kriminalisere fravalg af vaccine. Det er også tilfældet i Danmark og kan bl. a. ses på, at nogle moralfilosoffer pludselig har fattet interesse for vaccineproblematikken. Fremmest blandt dem er Thomas Søbirk Petersen, som er lektor ved Roskilde Universitet, medlem af Dyreetisk Råd og modtager af Forskningsministeriets Forskningskommunikationspris Han har været i vælten med adskillige interviews og indlæg om, hvad man skal stille op med forældre, der ikke lader deres børn vaccine mod mæslinger, og har endda argumenteret for at give afrikanere eksperimentelle ebola-vacciner. Et sådant, vi kan måske kalde det tværfagligt samarbejde, i vaccineindustriens interesse ses ofte - psykiaterne er som bekendt også på banen med funktionel lidelse -diagnosen - og det er til en vis grad forståeligt. Men er det etisk forsvarligt? Ved gennemlæsning af Søbirk Petersens indlæg i vaccinedebatten, fik vi hurtigt indtryk af, at de var både uinformerede og uprofessionelle. Især hans svar til sygeplejerske Astrid Bradtberg i Politiken den 1. marts 2015 syntes at vise en manglende forståelse for de mest basale problemstillinger. Her er en smagsprøve: Det tredje argument, at vaccination ikke altid virker, og at man derfor ikke bør give den til sine børn, kan, hvis man bare tænker over det i 5 sekunder, få en til at trække på smilebåndet, hvis det ikke var fordi, det er så dumt. F.eks. virker kræftbehandling jo heller ikke for alle, der får kræft. Men det betyder jo ikke, at vi skal undgå at forsøge at behandle folk, der har kræft! debat/profiler/filosofferne/ thomassoebirk/ece /viboer-straffe-foraeldre-der-ikkevaccinerer-deres-boern/ Det viste sig senere, at Søbirk Petersen ikke bare havde misforstået Astrid Bradtberg, men analogien mellem mæslingevaccine og kræftbehandling, er falsk. Vaccinations Forum besluttede at invitere Søbirk Petersen til en -debat, så begge sider kunne få chancen for at uddybe deres synspunkter. Han var så venlig at sige ja, hvilket vi er taknemlige for. Men til vores ærgrelse blev ingen af hans synspunkter uddybet. Han havde, som vi mistænkte, meget lidt baggrundsviden om vaccineproblematikken, selvom han identificerede Astrid Bradtberg som eksponent for en ny anti-vaccinationsbølge, der har ramt store dele af verden. Han svarede trods gentagne spørgsmål aldrig på, hvorfor han havde fattet så stor interesse lige netop for tvangsvacciner, men i en senere tilføjelse oplyste han, at hans indlæg i vaccinedebatten mest drejede sig om at opfylde en artikelkvote, han var kontraktligt forpligtet til, og det forekom ham, at folk hellere ville læse om vacciner end klimaet eller dyrevelfærd. kan hverken be- eller afkræfte Søbirk Petersens fornemmelser for, hvad der er interessant for læserne, men vi undrer os over, at han tilsyneladende er uvidende om, at det lige så tit er magtfulde private interesser som folkets demokratiske vilje, der bestemmer, hvad der bliver fokuseret på i medierne. Han medgiver dog at det primære fokus i den offentlige debat, burde handle om mere presserende problemer, vi mennesker er stillet over for. Ovenstående forklarer måske, hvorfor Søbirk Petersen ikke selv har kigget bagom nogen af de tal, han bruger i sine indlæg, blot hevet dem ud af officielle, ofte forældede statistikker, og hvorfor han viste lille eller ingen interesse, når rettede hans faktuelle misforståelser. Han var lige så uinteresseret, når vi præsenterede beviser for syste- 8

9 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 misk korruption i vaccineindustrien, på trods af at han selv havde gjort et stort nummer ud af anklagerne mod dr. Andrew Wakefield i sit indlæg i Politiken. Han ser endda ud til at lide under den vildfarelse, at det er vaccineprofitmagerne selv og ikke skatteyderne, der betaler erstatning til vaccineofre. Næsten alle Søbirk Petersens svar var undvigende, mange var selvmodsigende sludder. Således foreslog han, at man i 1980, efter århundreder med mæslinger, og efter vaccinen allerede havde været indført i USA i over ti år, ikke havde den fornødne videnskabelige viden til at fastslå, om mæslinger er farligt(!) Da gjorde ham opmærksom på, at mæslinger var endog særdeles velkendt i 1980, svarede han, der har vel også var børn der døde af mæslinger før Hvilket svar, udover at være meningsløst, direkte modsiger hans første argument om, at man ikke skulle have haft grundlag i 1980 for at vide, om mæslinger er farligt. Men også når Søbirk Petersen måtte formodes at være på hjemmebane, var argumenterne tvivlsomme. For eksempel argumenterede han for, at hans forslag til bødestraf for vaccinefravalg er et mildt indgreb, som ikke berører personlige rettigheder på særlig vis. Han forstod tilsyneladende ikke, at enhver strafudmåling kriminaliserer vaccinefravalg principielt, og, at når først noget er kriminaliseret, er selve strafudmålingen ikke hugget i sten. Den kan altid potentielt øges til og med lovens strengeste straf alt efter politiske forhold. Misforståelsen ses af følgende argument: Nej så ville bøde straf til fartbilister og implicere en åben vej for dødsstraf det følger jo ikke af bødestraf. (Dødsstraf skal ikke tages bogstaveligt her, det er blot et hypotetisk eksempel) Eskalering til dødsstraf følger ganske rigtigt ikke som en logisk nødvendighed af bødestraf, men det er lige så lidt en logisk nødvendighed, at bødestraf ikke kan eskaleres til en strengere straf. Ikke alle lovgivere er ligeså gode og rare som Søbirk Petersen. Det er derimod en logisk nødvendighed, at hvis noget endnu ikke er blevet kriminaliseret, kan det ikke medføre hverken bødestraf eller dødsstraf. Derfor, når Søbirk Petersen kriminaliserer vaccinefravalg, har han lige præcis fjernet den vigtigste forhindring for enhver form for straf, det være sig bødestraf eller dødsstraf. Det er farligt for et samfund, når personer, der optræder som en af mediernes foretrukne eksperter i etik, ikke formår at uddrage de mulige konsekvenser af deres egne forslag. Hvis man vil have et konkret eksempel på en sådan konsekvens, skal man blot lytte til Søbirk Petersens kollega, Frej Klem Thomsen, forsker i filosofi ved RUC, som i en nylig debat i P1 med Else Jensen og Anna foreslår, at politi og sundhedsmyndigheder skal trænge ind i folks hjem for at tvangsvaccinere dem og deres børn, dersom bødestraf ikke virker. dk/artikler/2015/ vaccinationsforum-i-p1- debat.aspx?pid=770&m= NewsV2&Action=1 Kriminaliseringsdebatten er mestendels teoretisk. Den antager, at fakta såsom mæslingers og vacciners relative farlighed er kendt og givet på forhånd. Søbirk Petersens ligegyldighed over for de fakta, som han baserer sine kriminaliseringsforslag på, ses tydeligt i det sidste eksempel, vi vil tage op. Da vi foreholdt ham, at Cochrane Collaboration havde konkluderet, at de vaccinestudier, på hvilke officiel politik er baseret, er biased, manipulerede, utilstrækkelige, berygtede for at være forfalskede (of spurious notoriety), konstaterede han blot med tilfredshed, at de ikke desto mindre støtter den nuværende vaccinepolitik. Man kan kun konkludere, at mediernes foretrukne ekspert i vaccineetik ikke bekymrer sig om midlet (systemisk korruption), så længe målet (universelt vaccineregime, inklusive storstilede menneskeforsøg med eksperimentelle vacciner) kan opnås. Debatten, som kan findes på vores hjemmeside, og som vi stærkt anbefaler at læse i sin helhed,, stoppede efter to runder, Da Thomas Søbirk Petersen erklærede, at han ikke længere havde tid. Vaccinationsstramninger i Californien Tvangsvaccination og indskrænket frihed er måske ved at blive en realitet i Californien. Et nyt lovforslag, SB277, blev den 22. april godkendt i senatets første høring efter flere uger med protester fra befolkningen og endda en ekstra uge med udskudt afstemning. Med lovforslaget bliver alle børn under 18 år, som ikke har fået alle vacciner, næget adgang til uddannelse. Det utrolige er, at vaccinationsraten i Californien i forvejen har været stigende de sidste par år. 97,46 % af alle børn i Californien er allerede vaccineret. De 2,5 % der ikke har vaccineret skal udfylde en 9

10 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 undtagelsesform og mangler barnet blot en ud af de i alt 32 obligatorisk vaccinedoser, vil det stå som uvaccineret. Selv i det tilfælde, at barnet har fået en vaccinationsskade, men som ikke anerkendes af lægen, så vil undtagelsen blive noteret som personlig tro og dermed ikke blive godkendt til at barnet kan fortsætte sin uddannelse. På youtube kan man se hvad californierne siger til det, under titlen: How do Californians feel about SB277?. På den oprindelige afsemningsdato mødte mange op for at udtrykke deres holdninger. Mens blot 53 mennesker dukkede op for at støtte lovforslaget, satte hele 743 personer sig imod lovforslaget. De mange taler og protester mod SB277 kan desuden ses på det nedenstående link, hvor bl.a. Robert F. Kennedy Jr. er en af de mange talere. Lovforslag SB277: faces/billnavclient.xhtml?bill_ id= sb277 California vaccine bill approved by committee on second try politics-government/capitolalert/article html#/ tabpane=tabs-b The California Coalition for Health Choice Rally, Sacramento, CA, April 8, 2015 https://www.youtube.com/watc h?v=pxz2sbeci8m&spfreload=10 Facebookcitat fra Kennedys tale : 15. april 07:37 ROBERT F. KENNEDY Jr. afslører hvordan vaccineindustrien snyder myndigheder og befolkninger i hele verden: I denne tale givet på California Capitols trappe i Sacramento, giver Robert Kennedy Jr. en inspirerende og detaljeret analyse af, i hvilket omfang det magtfulde farmaceutiske kartel effektivt har fanget og styret nationens videnskabelige, regulerende og lovgivende processer. Kombineret med nyhedsmediernes afhængighed af medicinalfirmaernes reklamepenge, har det sat Big Pharma i en position, hvor det tromler hen over det informerede valg og dikterer vaccinepolitikker, der har lille, hvis overhovedet noget, videnskabeligt forskningsgrundlag, og på trods heraf bidrager til medicinalbranchens i forvejen gigantiske overskud. Kennedy giver et eksempel på videnskabsmand og børnelæge Paul Offit, udvikleren af rotavirus-vaccinen, hvis personlige interesse i udviklingen af vacciner er symbolsk for den kommercialiserede praksis, der har tendens til korrumpere vaccinevidenskab i Amerika i dag. I 1999 sad han, Paul Offit, i Center For Disease Control and Preventions [CDC] udvalg, og tilføjede rotavirusvaccinen til programmet. bemærker Kennedy. På det tidspunkt arbejdede han på sin egen rotavirusvaccine. Ved på denne måde at åbne lågen for vaccinen til vaccineprogrammet, gjorde han sit patent yderst værdifuldt. Seks år senere solgte han patentet for 182 millioner dollar og indkasserede omkring $ 40 millioner til sig selv. Så den slags finansiel sammenfiltring blandt mennesker der skal beslutte hvilke vacciner der skal tilføjes vaccinationsprogrammer gør det vanskeligt, tror jeg, for os alle til at tænke, at det eneste, de tænker på er vores børns sundhed. Han afsluttede sin tale med at understrege at en lovgivning som Californiens SB277 fjerner den sidste barriere mellem de farmaceutiske virksomheders bundlinje fokusering og børns sundhed-og forældre anonymitet. Alle de barrierer, der er beregnet til at beskytte vores børn- regeringen, advokater, reguleringsorganerne, og pressen, at de kontroller i vores demokratiske system, som formodes at stå mellem virksomhedernes magt og vores små børn - er fjernet, og der er kun én barriere tilbage, og det er FORÆLDRENE, og vi er nødt til at tage det med i ligningen. ca/robert-f-kennedy-jr-onvaccines-big-pharma-hascaptured-the-scientificregulatory-law-makingprocesses/ Nøgleord. Tvangsvaccination, Californien 10

11 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Arbejderpartiet i Norge ønsker forsøg med tvangsvaccination Hvad døde barnet egentlig af? I en artikel i den norske avis Verdens Gang (VG) d skriver journalisterne Alf Bjarne Johnsen og Nilas Johnsen om et forslag, som Arbeiderpartiet i Norge for nylig vedtog på sit landsmøde om at gå ind for obligatorisk vaccination af børn. Artiklen kan læses på innenriks/arbeiderpartiet/ ap-vil-ha-obligatoriskvaksinering/a/ /). Jeg undrer mig over en sådan vedtagelse og finder den problematisk. Men det som undrer mig mest er den måde, som sagen bliver fremstillet på, og de emner, der blandes ind i debatten. Journalisterne refererer til noget, som en af landsmødets deltagere delte fra talerstolen, nemlig følelsen af at miste et barn. Det skete for Nasir Ahmad i Og på en lidt besynderlig måde beskrives denne historie midt inde i referatet om, hvad der skete på Arbeiderpartiets landsmøde. Hermed følger denne del af teksten fra artiklen: Mistet et barn Det er den økende motstanden mot vaksinering av småbarn som ligger bak forslaget. Nasir Ahmed, som er bystyrekandidat for Oslo Ap, har selv opplevd å miste et seks uker gammelt guttebarn høsten Han delte sin private opplevelse med Ap-landsmøtet fra talerstolen fredag ettermiddag. - Jeg unner virkelig ingen å oppleve det vi gikk igjennom med et barn som vi mistet. Vaksine er en livsforsikring, men det forutsetter at alle deltar, sier Nasir Ahmed til VG. Jeg har spurgt nogle af mine nærmeste om, hvordan de læser denne artikel, og de fleste læser den sådan, at barnet døde af mæslinger. For der står ikke noget specifikt om dødsårsagen. Men jeg har faktisk også hørt andre måder, hvorpå denne del af beretningen kan tolkes. Nogle læser det sådan, at barnet døde af mæslingevaksinen!!! Men ingen af delene er rigtige, så vidt jeg forstår journalisten Alf Bjarne Johnsen, som jeg snakkede med d I telefonen siger han til mig: «Barnets døsårsag blev ikke oplyst». Men han havde slet ikke forstået, at det hverken havde at gøre med mæslinger eller vacciner, det var følelsen af at miste et barn, som Nasir Ahmad ville fortælle om. Det tager jeg naturligvis til mig, men til journalisten vil jeg sende en hilsen sammen med den bog, som jeg er i gang med at læse «Er det nu så sikkert» af Egil Fossum og Sidsel Meyer om journalistik og kildekritik. Eva Svarverud, er ernæringsterapeut DET Nøgleord. Tvangsvaccination, Norge Pressemeddelse fra den tyske borger- og patientorganisation GesundheitAktiv e.v. angående tvungne vaccinationer. Tvungne vaccinationer? Vi vil ikke have et sundhedsdiktatur! Under dette motto vender borger- og patientorganisationen GesundheitAktiv e.v sig imod den annoncerede indførelse af tvangsvaccination i Tyskland, som mange steder kræves indenfor rammerne af den europæiske vaccinationsuge. Børnelægen Dr. med Stefan Schmidt- Troschke, forretningsfører for foreningen og medgrundlægger af initiativet Læger for det individuelle vaccinationsvalg understreger: En vaccinationstvang vil være en fuldstændig overdreven og uacceptabel forholdsregel. Vaccinationsdækningen hos småbørn ligger her i landet (Tyskland ) på 92-96% med hensyn til mæslinger. Det er meget mere problematisk at unge og voksne er ubeskyttede. Fordi de ikke har gennemgået sygdommen, så formindskes effekten af vaccinationen efter år, mødre overfører ingen beskyttelse mere til deres nyfødte børn. Det viser sig i lande som USA og Italien, at mæslinger ikke har ladet sig 11

12 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 udrydde på trods af tvungen vaccination. Ydermere mangler der kvalificeret kontrol ved vaccinationskomplikationer: de bliver ofte bagatelliseret eller anmeldes slet ikke. En undersøgelse lavet af det ansete Cochrane Collaboration fra 2012 kritiserer, at mæslinge-fåresygerøde hunde vaccinerne undersøges for mangelfuldt med hensyn til deres sikkerhed. Alene på denne baggrund må enhver vaccinationstvang forbydes, siger Schmidt- Troschke. GesundheitAktiv anser også den stående vaccinationskommission ved Robert- Koch- Instituttet s (Stiko) anbefalinger for problematiske, de fastsætter i alt 39 vaccinedoser til børn. Ikke alle vaccinationer er virkeligt anbefalelsesværdige eller tilstrækkeligt undersøgt med hensyn til deres harmløse langtidsvirkninger, siger Schmidt- Troschke. Således er f. eks. kampagnen for HPV- vaccinen for unge piger vildledende, og informerer ikke fagligt korrekt. Også må der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor spædbørn skal vaccineres mod Hepatitis- B. I forbindelse hermed er andre præventive forholdsregler slet ikke udtømt- forbundsregeringen og de enkelte forbundslande burde lægge mere vægt på dette, opfordrer GesundheitAktiv. Hvis det skulle komme så langt som til et lovforslag om indførelse af tvungen vaccination, så vil foreningen starte en bredt anlagt kampagne for beskyttelse og opretholdelse af det individuelle valg. En klage om grundlovsbrud til forfatningsdomstolen er heller ikke udelukket. I sidste instans drejer det sig om en overtrædelse af den grundlovssikrede ret til vores krops integritet og ukrænkelighed. Schmidt- Troschke: Hvis dette sættes på spil på grund af momentane mæslingesygdomme, så befinder vi os ikke langt fra et sundhedsdiktatur! (GesundheitAktiv kan følges på Facebook eller: gesundheitaktiv.de) Nøgleord: Tvangsvaccination, Tyskland Udbrud af mæslinger i Nordsjælland Epinyt uge /2015 I løbet af de sidste to uger er der påvist i alt seks tilfælde af mæslinger i Nordsjælland. I begyndelsen af maj blev sygdommen påvist hos et 3-årigt uvaccineret barn. Efterfølgende er der påvist yderligere fire tilfælde i samme familie, heraf tre tilfælde blandt børn i alderen 0 til 10 år, alle uvaccinerede. Genotypning af virus isoleret fra det første tilfælde er identisk med mæslingevirus, der har givet anledning til et større mæslingeudbrud i Kina. Genotypen er også næsten identisk med genotypen, der blev isoleret fra en voksen dansker, som blev smittet med mæslinger under ophold i Kina i slutningen af marts 2015, og som blev syg i begyndelsen af april. I denne uge er der påvist endnu et mæslingetilfælde hos en yngre voksen, som kan kobles til det 3-årige barn under dennes indlæggelse i begyndelsen af maj. Typning af mæslingevirus fra denne patient afventes. Lige nu er embedslægen i gang med smitteopsporing for at få afklaret vaccinationsstatus blandt kontakter. Har den smittede været i kontakt med uvaccinerede, kan disse evt. få tilbud om forebyggende behandling. Behandling efter udsættelse for smitte: Vaccination anbefales som forebyggelse til ikke-vaccinerede, som har været udsat for kendt smitte inden for de sidste 72 timer. Ifølge produktresuméet kan MFR-vaccinen anvendes fra 9-måneders-alderen, men flere internationale undersøgelser har dokumenteret, at flertallet af børn af vaccinerede mødre ikke har målbare antistoffer mod mæslinger efter 6-måneders-alderen, hvorfor vaccinen evt. kan anvendes off-label allerede fra denne alder. Gives MFR-vaccinen før 12-månedersalderen skal vaccinationen gentages, når barnet når den vanlige alder for 1. dosis MFRvaccine (15 måneder). Injektion med humant normalt immunglobulin (fx Beriglobin) kan gives som forebyggelse eller for at svække sygdommen i op til seks døgn fra udsættelse for mæslingesmitte. Immunglobulin kan anvendes fra fødslen, hvis det må forventes, at barnet ikke har modtaget antistoffer fra moderen. Beskyttelse mod mæslinger efter udsættelse for smitte er ikke længere en registreret indikation for de tilgængelige imunglobulinpræparater, og indholdet af mæslingeantistoffer er formentlig lavere nu end tidligere, da der primært anvendes plasma fra vaccinerede donorer. Doseringen diskuteres derfor aktuelt, men indtil videre anbefales for Beriglobin en dosering på 0,25 ml/kg, max 15 ml, da denne dosering i de fleste tilfælde i praksis har kunne forhindre mæslinger. Læs mere i EPI-NYT 20-21/2015 Nøgleord:Mæslinger 12

13 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Mæslingestatistikker fup og fakta Der har siden starten af 2015 været en del hysteri i medierne angående mæslingevaccination. Mange tal og statistikker er blevet hevet frem i forsøget på at overbevise danskerne om det fornuftige i at (tvangs)vaccinere. Men flere af disse tal har vi i Vaccinationsforum sat spørgsmålstegn ved og samler i denne artikel op på hvad der er fup og fakta. Myndighederne påstår, at 1/2500 mæslingeramte får hjernebetændelse (dvs. 0,4 ). Vi spurgte Sundhedsstyrelsen om, hvor de havde dette tal fra - desværre uden et konkret svar. De henviste os i stedet til Sundhedsstyrelsens publikation fra år 2000, hvor de på side 54 skriver, at encephalitis optræder med en hyppighed på mellem 1/1000 og 1/2000 mæslingetilfælde. Dette tal gjorde bestemt ikke vores forståelse for hyppighedsraten bedre. dk/publ/publ2000/vaccine_org/ hele.pdf Vi har derfor forstået, at vi som sædvanligt selv må begynde at grave ned i de danske tal for at få nogle svar på plads. I en artikel i Ugeskrift for Læger, den 29. september 1980, blev der lavet en gennemgang af mæslingetilfældene i København over en 10-årig periode, fra patienter blev indlagt med mæslinger i denne periode og antallet af mæslingetilfælde i det storkøbenhavnske område vurderes til at have været omkring sammenlagt. 17 af disse patienter havde akut encephalitis, hvilket vil sige, at der er en hyppighedsrate på 0,14. En tredjedel af disse havde så følgetilstande efter sygdommen. Skal vi nu gøre dette op i reelle tal, som myndighederne burde oplyse om, svarer det altså til, at 1/7000 mæslingeramte får hjernebetændelse og ca. 1/ får mén efter sygdommen mæslinger. Artiklen nævner i øvrigt, at såvel selve mæslingesygdommen som dens følgesygdomme viser meget store geografiske og tidsmæssige variationer - specielt afhængigt af ernæringstilstand, hygiejne, sociale forhold og andre miljøfaktorer. Faktorer som heldigvis må siges at være forbedret op gennem tiden og dermed yderligere må have en nedsat risiko den dag i dag. Myndighederne påstår, at 1/3000 dør som konsekvens af mæslinger. Hvor får myndighederne dette tal fra? Læser man i den publikation fra 2000, som Sundhedsstyrelsen selv henviste os til, står der i hvert fald, at i tidligere danske opgørelser døde 1 pr børn med mæslinger, og i de senere års mæslingeepidemier i USA og Europa er 1 ud af 1000 børn med mæslinger døde. Vi skal her huske på, at ernæringstilstand, hygiejne, sociale forhold og andre miljøfaktorer igen spiller ind og idet der findes mange lande og steder i Europa og USA er det ikke lande som vi bør sammenligne os med i disse statistikker. Ergo burde dette tal også som en start rettes fra at være 1/3000 til 1/ Nye beregninger fra SSI siger 1/ I den seneste publikation (2015) fra Statens Serum Institut (SSI) er risikoen for mæslingedødsfald i Danmark yderligere nedjusteret. SSI skriver: I lande med god hospitalsstandard som i Danmark vil få børn dø af mæslinger, men dødsfald vil alligevel optræde blandt 1 ud af mæslingetilfælde, afhængig af om man anvender danske historiske eller aktuelle europæiske tal for dødeligheden. I udviklingslande er dødeligheden desværre væsentligt højere, mellem 1 og 5 per 100 mæslingetilfælde. temaer/sygdomsudbrud/ maeslingetema.aspx Men selvom man specifikt lægger ud med dødeligheden i Danmark, blander SSI alligevel andre lande ind i beregningen, så man får et tag-selv-bord fra Når eksperter bliver sendt ud til medierne, vælger de selvsagt altid fra den dyreste ende af menuen. Dvs. de aktuelle europæiske tal, som ligger mellem 1/ dødsfald bliver konsekvent præsenteret i medierne som gældende for Danmark. Man sammenblander ikke bare forskellige lande, men også kategorierne historiske og aktuelle tal. Således har vi danske historiske og aktuelle europæiske tal. Dette kan bruges til at vildlede på flere måder, vi så det senest i forbindelse med mæslingeudbruddet i begyndelsen af året i Tyskland. Her peger man på, at der var et dødsfald ud af 500 (senere 7-800) mæslingetilfælde, hvilket femdobler den aktuelle europæiske dødsrate, som nu ikke længere er 1 til 2.500, men blevet tryllet om til 1 til 500 og føjet til tag-selvbordet i den festlige anledning. I samme åndedrag advarer man om, at denne epidemi med dens ekstremt høje dødsrate allerede banker på døren til Danmark, hvis vi ikke alle omgående bliver vaccineret. Man kan også manipulere ved blot at tilbageholde tal, der ikke sælger budskabet. En artikel i Politiken afslører, at SSI været endog meget langsomme til at inkludere de historiske beregninger, som har resulteret i tallet 1/ Man kan i linket herunder læse afdelingslæge hos SSI, Palle Valentiner Branths 13

14 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 forsikringer om åbenhed og neutralitet og selv bedømme, om hans forklaring på, hvorfor vi har måttet vente 28 år på denne ret simple beregning, virker troværdig. forbrugogliv/sundhedogmotion/ ECE /statens-seruminstitut-aendrer-tal-formaeslingsdoed/ Jo lavere forekomsten af mæslinger og mæslingedødsfald bliver, jo nemmere bliver det at manipulere med de aktuelle tal. Hvis vi f. eks. sætter, at Danmark har 50 mæslingetilfælde om året, ville det blive til 500 mæslingetilfælde på ti år. Hvis der derfor forekommer blot et dødsfald i forbindelse med et mæslingetilfælde i løbet af de næste ti år, vil dødsraten i Danmark pludselig være steget fireogtyvefold fra 1/ til 1/500. Og fordi det nu er over en tiårig periode, kan man endda lade, som om at det er et historisk tal. I virkeligheden kræver den danske lave incidens, at man beregner over meget længere tidsperioder, end dengang vi havde titusindvis af mæslingetilfælde årligt. Er et dødsfald ud af mæslingetilfælde så det sidste ord? Sandsynligvis ikke. Hvis vi kigger på statistikkerne for hele århundredet, ser vi, at der har været en næsten eksponentielt faldende ratio af mæslingedødsfald til mæslingetilfælde siden 1930: Et dødsfald per 54 mæslingetilfælde i per 65 mæslingetilfælde i per 106 mæslingetilfælde i per 205 mæslingetilfælde i per 136 mæslingetilfælde i per 304 mæslingetilfælde i per mæslingetilfælde i per mæslingetilfælde i per mæslingetilfælde i Man ser at den faldende tendens har holdt i de fem årtier fra 1929 til 1986, året vaccinen blev indført: : 2,3 gange stigning i mæslingeratio til dødsfald : 3,5 gange stigning i mæslingeratio til dødsfald : 3,1 gange stigning i mæslingeratio til dødsfald : 3,6 gange stigning i mæslingeratio til dødsfald Selvom den sidste periode fra udviser det største fald i ratioen af mæslingedødsfald til mæslingetilfælde dækker den næsten 3 årtier i stedet for et, så faldet er ikke så stort som i de tidligere perioder, men stadig særdeles imponerende i faktiske tal. Da der intet er, der tyder på, at tendensen skulle være begyndt at gå den anden vej, kan vi med rimelighed gå ud fra, at for det sidste årti fra er den virkelige ratio af mæslingedødsfald til mæslingetilfælde endnu lavere end 1 til Og da vi også må formode, at vi har gjort lægevidenskabelige fremskridt i de 30 år fra 1986 til 2015, burde vi, alt andet lige, se et yderligere fald i dødsraten. De officielle mæslingetal er undervurderede Sundhedsmyndighederne fastholder altså at 1/3000 vil dø af mæslinger. Men disse tal svarer i realiteten til tiden, før penicillinets indførelse i Danmark i slutningen af 40 rne, og er ikke at sammenligne med den risiko, der findes i dag. Et bedre udgangspunkt ville være sundhedsmyndighedernes egne registre. Som vi ser nedenfor, er ratio for perioden /12.000, hvilket svarer til 85 registrerede dødsfald eller 3.3 årligt: I perioden 1960 til og med 1986 var der i alt 85 dødsfald som følge af mæslinger og dermed 3,3 dødsfald per år. I samme periode var der tilfælde af mæslinger svarende til 1 dødsfald per mæslingetilfælde Der er flere mulige årsager til faldet i dødelighed, herunder øget adgang til brug af antibiotika samt forbedret intensiv og understøttende behandling af svært syge børn. (kilde SSI) Men hvordan kommer SSI frem til at der var mæslingetilfælde i de år, når der dels ikke var anmeldelsespligt for mæslinger for alle årene, dels har været en ukendt stor del, som slet ikke har haft lægebesøg? Myndighederne udtaler, at man regner med, at ca 98 % af befolkningen har haft mæslinger. I samme periode er der ifølge Damarks statistik født ca 2,1 mill børn. Så regnskabet for hele perioden mellem bliver 85 dødsfald ud af ca. 2. mill smittede, ikke bare de anmeldte tilfælde, som SSI regner med. Det bliver 1/ og altså ikke 1/ men stadig et tal på 3,3 årligt i gennemsnit og en mortalitet på 1,7. Og ser vi på de sidste 12 år inden vaccinen blev indført, fra , rykker tallene sig igen. Man finder her ca. 1 tilfælde årligt. Det giver tal nærmere 1/ Dog var man på daværende tidspunkt begyndt at vaccinere så småt, så derfor kan man regne med lidt færre mæslingetilfælde. Kilder: forbrugogliv/sundhedogmotion/ ECE /vaccineskeptiskforening-danske-foraeldre-boervide-noget-om-fordele-og-ulemper/ 2008/vaccinationsforum- klager-over-indslag-i-tv2- om-danskernes-manglendetilslutning-til-maeslingevaccinen. aspx?pid=474&m=newsv2& Action=1 Nøgleord: Mæslinger, mæslingedødsfald, mæslingehjernebetændelse. 14

15 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Mercks salg steget Lånt fra Age of Autism 15

16 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Referat fra debatmøde om vaccination på Panuminstituttet Arrangeret af en interesse gruppe i intern medicin blandt medicinstuderende på Panum. Det blev afholdt onsdag 29.april kl i Lundsgaard auditorium på Panum. Der var estimeret 150 tilhørere. Titlen på emnet var Vaccinations Dilemmaet. Paneldebat med efterfølgende spørgerunde. Panel deltagere var: Else Birthe Jensen, sygeplejerske og sundhedsplejerske, bestyrelsesformand Vaccinationsforum Peter Rossel, etik og videnskabsteori, lektor emeritus, institut for Folkesund Jens Lundgren, overlæge og professor i virussygdomme, institut for Klinisk Medicin Else lagde ud og her er i korte træk nogle af de vinkler på vaccinations dilemmaet Else kom ind på: Personlig præsentation og bevægegrunde Det skal ikke en for og imod tanke - det er nærmere et vaccinations dilemma. Emnet er tabuiseret Folk mister tillid til sundhedsvæsenet Sundhedsloven/ patientens rettigheder Leister oprør mod koppe vaccinen i 1800`tallet Er mæslinger godt eller skidt? Bandam Health projektet Børn der har haft mæslinger har mindre allergi store mængder mæslingevirus giver flere alvorlige komplikationer mæslingevaccine med for stor mængde virus giver øget dødelighed Herefter var det Peter Rossle, der skulle fremkomme med moral og etik, og talte for tvangsvaccinering. Retorikken er meget lig filosof Thomas Søbirk retorik og argumention for tvangsvaccinering. Til slut var det Jens Lundsgaard, der skulle tale om vacciner og hvorfor man skal vaccinere. Målet for brug af vaccine: nedbringe smitte i befolkningen. Nedbringe risiko for smitsom sygdom og eventuelt komplikationer forårsaget af infektion for den vaccinerede Jens spurgte ud i auditoriet. noget i stil med: hvad er det der beskytter mod infektioner?. 16

17 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Hvortil mange blandt publikum i kor svarede: vacciner. Jens spurgte i samme stil ud blandt publikum et par gange, hvorefter publikum svarede vacciner. Ca. 3-4 gange. Til slut spørgsmål. Her et lille udpluk af nogle af spørgsmålene: Spørgsmål til Jens: Hvorfor og hvordan er man fremkommet til at vaccinationsraten skal være 95% vaccineret for at opnå flokimmunitet. Hvorfor ikke 93% eller 99%? Det spørgsmål nægtede Jens at svare på. Else: Så kan man sige ja, ok. Hvis alt går galt og man får en vaccineskade. Så har vi loven om erstatning. Så hvis man får en vaccine skade, så kan man få en erstatning. For det første er det skatte penge der betaler dette og derudover er det meget svært at få en erstatning. Derudover kommer at beløbene er meget små. Desuden så er der sagsbehandlingen i Patienterstatningen. De korrespondere med Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen henviser til indlægssedlen, og så er cirklen sluttet. Så er der producenterne, som så siger at bivirkningerne ikke står på indlægssedlen. Og i øvrigt så foregår det også sådan i Patienterstatningen, at de har de her udskældte lægekonsulenter. Udskældte siger jeg fordi det har de været over flere år pga. af deres arbejde i kommunerne. Men de sidder stadigvæk i patientrådgivningen. Og selvom du har en rigtig god speciallæge erklæring, som siger at det ser ud til at der er en sammenhæng. Så bliver den speciallægeerklæring simpelt hen afvist af en lægekonsulent som måske kun ved noget om blodsygdomme. Det har været sådan at befolkningen og sundhedsmyndighederne ikke altid har været enige, for ikke at sige at de ikke faktisk aldrig været rigtige enige. Det stammer tilbage fra koppevaccinens tid. I 1885 var der 120 personer der gik på gaden i Leister i England. De ville ikke have den vaccine. Så det er en meget gammel konflikt. Den er lige så gammel som vaccinerne. Og så sidder jeg og tænker; man må jo flytte sig på et eller andet tidspunkt. Der må jo ske noget. Man kan ikke blive ved at køre i den samme rille. Råben fra hver vores hjørner. Det er da ikke vejen frem. Og så tænker jeg på. Nu er de medicinstuderende begyndt sig at interessere sig for det. Og så kunne det måske blive bare begyndelsen til en form for en fredsproces, ved at fragte debatten ind i et rum, som er præget af professionalisme og hvor aktørerne respektere hinanden. Hvor den lægefaglige, den etiske side af problemet og brugernes synspunkt bliver vægtet lige højt. Spørgsmål til Else vedr. autisme: hvordan kan man finde ud af at autisme kan være opstået hos et barn pga. vaccine? Else`s svarede at kausalitet mellem sygdom og vaccine kan ikke afvises. Spørgsmål til Jens vedr. autisme: hvorfor det primært er blandt den yngre generation at man ser autisme? Og ikke hos folk over 40 år? Hvis der er flere og flere børn der får autisme. Det siger man fint nok, der er kommet flere screeninger og flere der får diagnosen autisme. Hvor er så de 40 årige med autisme? Jens ville ikke svare direkte på dette spørgsmål. På et tidspunkt sagde overlæge og professor Jens at han ville gå. Peter : at meget af den antivaccinations bevægelse der er opstået er pga. Wakefield. Men at hans undersøgelse blev trukket tilbage og han fik sit læge autorisation frataget. Han tager til USA hvor der er en kæmpe anti-vaccinations bevægelse. I går, så jeg i Politiken at en stor amerikansk undersøgelse definitivt afviser at der er en sammenhæng mellem autisme og MFR-vaccinen. Og grunden til at man var nødt til at lave den undersøgelse, det var pga. af den befolknings skepsis der var. Og der synes jeg i øvrigt også at pressen i høj grad har et etisk ansvar med hensyn til noget sådant. Else: Diskussionen omkring MFR vaccinen og autisme, er der mange der tror er slut. Men hvis man rigtig følger med i hvad der foregår rundt omkring. Ikke i medierne. For der kommer det ikke ud. Men der bliver offentliggjort rigtig mange undersøgelser, som stadig beskæftiger sig med det. Og det er ikke Wakefield. Det er forskere over hele verden. Så skal man bare vide at vi ikke har hørt det sidste ord endnu. Spørgsmål til Jens: Hvilke årsager kan der ligge bag fald i infektionssygdomme, som man ikke vaccinere imod. Fx Skarlagensfeber. Jens svarede, at det er antibiotika der er årsag til fald i tilfælde at skarlagensfeber. Spørgsmål: om der er gjort nogen tiltag for at screene individer, der ikke kan tåle vaccine. Således at man evt kan finde frem til dem, der ikke vil kunne tåle vaccinering. Spørgsmål til Else. Hvorfor fravælger forældre vaccinationer - Else svarede enkelt at det er der mange individuelle grunde til. Der var til tider en lidt presset stemning i lokalet. Jens og Peter viste med deres kropssprog at de var uafslappede, sad med korslagte arme. Jens nægtede at svare på nogle af spørgsmålene. Der var en en kvinde som optog hele debatten. Undervejs skulle overlægen Jens angiveligt have tilkaldt vagter el politi for at få hende fjernet. Han skulle angiveligt have forsøgt at få fat i hende i pausen. Men hun stak af. 17

18 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Teknologirådet har inviteret med på folkemødet på Bornholm i form af videooplæg til debat Oplæg fra Teknologirådet: Mod en mere nuanceret vaccinedebat Resumé: I Danmark får hvert 10. barn ikke vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Et stigende antal danskere er skeptiske overfor sundhedsstyrelsens anbefalinger om vaccine af børn. Teknologirådet sætter emnet til debat og spørger: Hvordan vi får inkluderet alle holdninger i den offentlige debat? Beskrivelse: Flere og flere danskere er skeptiske overfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger om vaccination af børn. Mange fravælger således mæslingevaccinationen (MFRvaccinen) til deres børn pga. frygt for bivirkninger. Samtidig føler mange ikke at de bliver hørt, eller deres tvivl tages seriøst, af hverken medier, sundhedsmyndigheder eller offentlighed, når emnet debatteres. Det har medført lukkede Facebook-fora hvor vaccineskeptikere mødes, og på den måde isoleres denne diskussion fra den offentlige debat. Teknologirådet sætter emnet til debat og spørger: Hvordan sikrer vi at alle stemmer inkluderes i debatten, så et evtentuelt fremtidigt mæslige udbrud kan håndteres? Hvordan tackler samfundet den udfordring, at en gruppe danskere har mistet tilliden til sundhedsvæsenet og lægevidenskabelig forskning? Og hvordan genskaber vi tilliden? Kom og vær med til at debattere hvordan vi får skabt en inkluderende vaccinedebat, og hvordan vi håndterer et eventuel fremtidigt mæslingeudbrud, når Teknologirådet sætter MFR-vaccinen til debat. Kan mæslingevirus også helbrede kræft? Et stort gennembrud i kræftforskningen kan give kræftpatienter et nyt håb om at blive kureret. Den 50-årige amerikanske kvinde Stacy Erholtz er således blevet rask efter at have haft blodkræft i ti år. Kuren var en massiv mængde mæslingevaccine, skriver flere amerikanske medier. 16 maj 2015 Nøgleord:Mæslingevaccine, kræftbehandling Kan mæslinger helbrede andre sygdomme? Denne lille artikel er fundet i et norsk børnelægetidsskrift, og er så gammel som fra 1961 Nordisk medicin 11.V.1961 bd 65,nr 19 Møde Infantile spasmer og kasuistik KW Wering: Infantile spasmer er en epilepsiform karakteriseret ved hurtigt indsættende muskelkontraktioner efterfulgt af skrig. Kontraktionerne kommer i serier, oftest flere gange dagligt. Klinisk debuterer de hyppigst i første leveår, oftest omkring 6 måneders alderen. Tilstanden medfører udtalt psykomotorisk tilbagegang. 11 % dør få år efter første spasme, 87 % ender som svært retarderede. Årsagen er ukendt % har på forhånd haft medfødt eller erhvervet hjerneskade. 30 % har samtidig grand mal anfald. Hos de tidligere raske børn har 18

19 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 man hos enkelte fundet en tidsmæssig sammenhæng med vaccinen tripelvaccinen (difteritetanus og kighoste). EEG er altid patologisk, og ofte findes der en kontinuerlig, uregelmæssig delta-spike-aktivitet, såkaldt hypsarytmi. Behandling med antiepileptisk medicin giver ingen bedring. Binyrebarkhormoner har givet håb om bedre resultater. Oftest gives 20 enheder langsomt virkende dagligt i 3-4 uger. Spasmerne ophører for det meste i 1. uge og EEG normaliseres. Resulterende er dårlige hos dem der har for udgået hjerneskade. Behandlingen bedrer ikke her den mentale tilstand direkte, men der hvor regressionen ikke er for udtalt, starter den psykomotoriske udvikling op igen. Skal man have håb om fuldstændig remission, må behandlingen komme i gang før sygdommen har varet for længe og hjerneskaden er blevet for stor. Det angives at behandlingen bør startes før sygdommen har varet mere end 2 mdr. og de nyopdagede tilfælde må indlægges til øjeblikkelig hjælp Tilfælde : A.C. J., pige født februar Tidligere frisk. 3 måneder gammel reaktion på tripelvaccine, 4 mdr. derfor ½ dosis. 2 dage efter vaccinationen absencelignende anfald. Senere daglige spasmer. Psykomotorisk stilstand fra sygdommens begyndelse, senere tydelig regression. EEG viste hypsarytmi. Juni 1959 fik hun mæslinger og var højfebril. Derefter ophørte kramperne. EEG blev normalt og hendes udvikling svarer nu til ca. 12 mdr. alder. Hos denne patient, som har haft infantile spasmer i ca. 1 år, har mæslinger virket på samme måde som binyrebarkhormoner man havde planlagt at give ved mæslingeudbruddet Nøgleord: Mæslinger. Norsk mand får erstatning efter vaccineskade I Norge har en 24-årig mand, Torbjørn, kæmpet de sidste 4 år for at få en erstatning af staten, efter at han som 12-årig udviklede multipel sklerose lige efter at have fået MFR-vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Allerede samme aften udviklede Torbjørn alvorlige bivirkninger, mens familien først gennemskuede sammenhængen med vaccinen flere år senere, da de læste en anden tilsvarende historie i medierne. De tog sagen op med den norske patientskadeerstatning, der to gange afviste, at der skulle være en sammenhæng mellem vaccinen og sygdommen. Derfor måtte de til sidst gå i retten med sagen, hvor de endelig vandt og fik medhold. Men sagen skulle ikke ende der, for Patientskadeerstatningen ankede med det samme dommen. De mente netop med henvisning til litteraturen at der ikke er videnskabelige beviser for en sådan sammenhæng. Samtidig havde deres egne neurologiske specialister også sagt, at der ikke var nogen sammenhæng. Alligevel havde staten ikke kunnet bevise andre årsagssammenhænge. Den 23. januar 2015, kom afgørelsen så. Torbjørn vandt for anden gang sin sag og har dermed krav på erstatning på grund af sin vaccineskade. Dette er en vigtig sag, der kan gøre det lettere for andre i lignende situationer. Det er også vigtigt at staten tager ansvar, sagde Torbjørn, der nu kan vente en erstatningen i millionklassen. torbjorn-_24_-kan-juble_-farerstatning-etter-at-vaksine-gahan-ms Nøgleord: erstatning MFR, Sclerose 19

20 NYHEDSBREV NR. 2 JUNI 2015 Åbent samråd om skader efter HPV vaccinen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Alm. del : Samrådsspørgsmål SUU, Alm. del samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om redegørelse for, hvad ministeren agter at tilbyde alle de piger/kvinder som har mulige bivirkninger af HPV vaccinen, til ministeren for sundhed og forebyggelse. Dokumentdato: Omdelt: Samrådsspørgsmålets ordlyd: Vil ministeren overfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalget redegøre for, hvad man agter at tilbyde alle de piger/kvinder som har mulige bivirkninger af HPV vaccinen, herunder især: - hvilke behandlingsmuligheder i ind- og udland man vil tilbyde? om man vil yde økonomisk støtte til behandling i udlandet og/eller til alternativ behandling i Danmark? - om Sundhedsstyrelsen på eget initiativ vil foretage yderligere undersøgelser af mulige bivirkninger ved HPV vaccinen i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at vurdere kausaliteten med de foreliggende oplysninger, jf. Sundhedsstyrelsens kvartalsvise udgivelse: Nyt om bivirkninger? Spørger: Liselott Blixt (DF) Minister: Ministeren for sundhed og forebyggelse udvalg_delegationer_ kommissioner/udvalg/ Sundhedsudvalget/Kalender/ Vis.aspx?session=20141&meetin gnumber= &abbreviatio n=suu&se=1 Se samrådet på folketingets hjemmeside og se hvor lidt ministeren havde at byde på: video/20141/suu/td aspx?from= &to= &selectedmeetingtype= Udvalg&committee=SUU&as=1 #player Nøgleord. HPV skader,regioner, Sundhdsudvalg HER SKAL PIGERNE HJÆLPES Senest 1. juni kan praktiserende læger eller hospitalsafdelinger henvise til disse fem afdelinger. Her skal lægerne tage ansvar for udredning og mulig behandling af piger med diffuse symptomer, der kan skyldes bivirkninger fra HPV-vaccinen. Region Midtjylland: Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Region Hovedstaden: Synkopecentret, Frederiksberg Hospital Region Syddanmark: Pædiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital Region Nordjylland: Pædiatrisk Afdelinge, Ålborg Universitetshospital Region Sjælland: Pædiatrisk Afdeling, Roskilde Sygehus Afdelingerne vil få ansvaret for at holde sammen på patientforløbet og inddrage de lægefaglige kompetencer, der er behov for. De fem afdelinger skal også medvirke til, at der opbygges Der er desværre op til mange måneders ventetid på disse centre, så lange at det faktisk er en ny skandale mere viden om patientgruppen, og at der skabes et fagligt netværk mellem de involverede afdelinger og specialer. Det skal damme rammen for, at der løbende skal udveksles erfaringer, viden og ekspertise. Fremadrettet skal den faglige udvikling følges, herunder erfaringer fra udlandet. Det skal ske i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, der naturligvis vil have et stærkt fokus på opgaven med at overvåge og informere om bivirkninger. Kilde: Danske Regioner 20

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Overlæge Bolette Søborg Tilslutning til HPV vaccinationen - aktiviteter i Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Bredskab

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR.

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. ÅRSRAPPORT 2012 FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. 26108713 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indholdsfortegnelse 2 Bestyrelsespåtegning 3 Foreningsoplysninger

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR.

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. ÅRSRAPPORT 2014 FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. 26108713 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indholdsfortegnelse 2 Bestyrelsespåtegning 3 Foreningsoplysninger

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Line Vaaben 28. juni 2013 AFSTEMNING: Sundhedsstyrelsen finder ikke anledning til at forbyde rituel omskæring af drengebørn i Danmark,

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ GRÆSTED CVR. NR.

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ GRÆSTED CVR. NR. ÅRSRAPPORT 2013 FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. 26108713 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indholdsfortegnelse 2 Bestyrelsespåtegning 3 Foreningsoplysninger

Læs mere

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Det er en smal sag at få en recept på p-piller af lægen. Alligevel det er en god idé selv at have sine fakta på plads omkring præventionen, inden man

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Pandemisk influenza A H1N1/09

Pandemisk influenza A H1N1/09 Pandemisk influenza A H1N1/09 Jens D. Lundgren, MD, DMSc Professor, Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet et Overlæge, Rigshospitalet Chef, Copenhagen HIV Programme Vi skal lære af de

Læs mere

Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet

Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet Notat af Jeppe S. Kerckhoffs, politisk konsulent Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet 19. august var de fremmeste eksperter inden for lægeverden samlet til et afgørende dialogmøde i Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm 5 10 15 20 25 Forsidehenvisning Flere får kræft af sex i mund og endetarm Dobbelt så mange danskere får konstateret analkræft som for godt 30 år siden. Tidligere var sygdommen mest almindelig blandt bøsser,

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget (2. samling) B 29 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2005 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne Side 1 af 5 ƒsundhed Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne DEBAT kl. 3:55 1 kommentar DEBAT: Ventetiderne til de audiologiske afdelinger kan reduceres markant, hvis

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge BILAG 3: RØDMUNDSYGE BILAG 3A Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge Sidhartha Desmukh*, Inger Dalsgaard**, Martin K. Raida*, Kurt Buchmann* *Fakultet for Biovidenskab,

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Deltagere: Anders Raad, Rikke Bruzelius, Jane Helledie, Mikkel Yerst, Karen Lise Krabbe, Rikke Stenholt, Kirsten Lindmann, Lene Højlund, Anja

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

alt behøver jo ikke være sort/hvidt

alt behøver jo ikke være sort/hvidt alt behøver jo ikke være sort/hvidt 1 #13 - oktober 2015 Hvad er problemet? Når RIFT afholder en temaaften om samvær, skyldes det, at der er en række problemstillinger, der rammer forældrene til de anbragte

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Enhed/initialer: Veterinærkontoret /MELHU Sagsnr.: 2016-1497 Dato: 9. marts 2016 Samråd

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Til stede: Hanne Sterndorf, Michael Tettinek, Pia Rubin-Grøn, Winnie O. Sørensen, Bente Jacobsen, Allan El-Zayat og Linda

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet

Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet Ortoreksi er blevet danskernes nye religion 24. september 2015 Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet Sundhed

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 28. juni 2011 J.nr.

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Redegørelse for Sundhedsstyrelsens indsats i sagen om forgiftning med D- vitamindråber fra Inno Pharma

Redegørelse for Sundhedsstyrelsens indsats i sagen om forgiftning med D- vitamindråber fra Inno Pharma Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 785 Offentligt Dato 18-08-2016 Sagsnr. 1-1810-91/1 Redegørelse for Sundhedsstyrelsens indsats i sagen om forgiftning med D- vitamindråber

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Nyhedsbrev 8 januar 2016

Nyhedsbrev 8 januar 2016 Nyhedsbrev 8 januar 2016 Jeg gerne starte med at ønske alle et godt nytår og tak for den støtte vi oplever til vores arbejde. Jeg vil gerne indlede med at referere en ejer som ringede og sagde til mig,

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere