Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark. Version 1.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark. Version 1.11"

Transkript

1 Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version

2 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer Dokument offentliggjort Mindre korrekturændringer samt navneændring af services i afsnit Mindre korrekturændringer samt navneændring af services i afsnit Ændringslog tilføjet. Mindre korrekturændringer samt tilføjelse til afsnit 4 og Mindre korrekturændringer i afsnit 4.0 (Dataoverførsel skal ske over Ludomaniregisteret (LUR) er nu ændret til Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS). Ændring i afsnit 6. Tilladelsesindehaver skal ikke længere kunne oprette en spiller i Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS), hvorfor services GamblerCreate også bortfalder Mindre rettelser i procesdiagram vedr. konto-opret Rettelser vedr. kontrol af personnummer ved kontoopret. Tilføjelse af ip-adresser for tilgang til SAFE. Tilføjelse af certifikater i forbindelse med FTPS adgang til SAFE Afsnit 4.1 tilføjes nyt punkt 14 om konfigurering af FTPS forbindelsen til SAFE, herunder ændring af porten fra port 22 som tidligere specificeret. Ændringen af port er gjort for at være konsistent med almindelige internetstandarder for FTPS Liste over IP adresser i afsnit 4.1 er opdateret Afsnit 8.0: Vejledning om tilslutningsforløb kan ses på hjemmesiden VeriSign er fjernet fra punkt 12 i listen over tekniske krav til SAFE (afsnit 4.1) I afsnit 4.1 er certifikatudbydere i punkt 12 og IP-adresser i punkt 13 opdateret. Tidligere afsnit 7 om indhold i ansøgningsblanket er slettet, da indholdet fremgår af ansøgningsblanketten. Tidligere afsnit 8 om tilslutningsforløb er slettet, da der var henvisning til en vejledning, som ikke eksisterer længere. Afsnit 1 er tilpasset herefter. 2

3 Indhold 1.0 Indledning Introduktion til det samlede systemkompleks Overordnede krav SAFE - Tilladelsesindehavers datalager Tekniske krav til SAFE Use case og proces til Hent data fra SAFE Grænseflade til sikkerhedssystem Tamper Token Tekniske krav i forhold til Tamper Token Grænseflade til ROFUS Tekniske krav i forhold til Register over frivilligt udelukkede spillere Forespørgsel i ROFUS ved Konto-oprettelse og konto-login

4 1.0 Indledning Formålet med dette dokument er at beskrive de tekniske krav, der bliver stillet til Tilladelsesindehaver, forud for udstedelse af en tilladelse. Kravene er beskrevet i forhold til de systemer, der skal anvendes i forbindelse med Spillemyndighedens kontrol af Tilladelsesindehaver. Dvs. Tilladelsesindehavers datalager SAFE, sikkerhedssystemet Tamper Token og Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS). I de enkelte afsnit, er det beskrevet hvilke krav, der stilles til Tilladelsesindehaver i forhold til data, processer og grænseflader i forbindelse med spil og spilkontrol. 2.0 Introduktion til det samlede systemkompleks Det samlede systemkompleks til brug for spilkontrol er vist i nedenstående illustration. 4

5 Det samlede systemkompleks består af Tilladelsesindehavers spilsystem, Tilladelsesindehavers datalager (SAFE), et sikkerhedssystem (Tamper Token), og et Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS). 1. SAFE er Tilladelsesindehavers eget datalager (en filserver), hvor Tilladelsesindehaver skal opbevare data i henhold til Standard Records - for alle spil, der er udført hos Tilladelsesindehaver. Alle Tilladelsesindehavere skal etablere et datalager (SAFE). Spillemyndigheden skal kunne få online adgang til datalagret hos Tilladelsesindehaver. 2. Tamper Token er et sikkerhedssystem, der har til formål at sikre at de data, som Tilladelsesindehaver lægger i deres SAFE datalager ikke ændres mens de opbevares hos Tilladelsesindehaver. Tamper Token implementeres hos Spillemyndigheden og håndterer: Skabelse af nøgler (tokens), der anvendes ved beregning af identifikationskoder. Opbevaringen af identifikationskoder til senere kontrol. Løbende kontrol af at tidsperiode for afslutning af tokens overholdes. Verifikation af at en hentet serie af data ikke er ændret ifht. den modtagne identifikationskode. 3. Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS) er et register over alle spillere i Danmark, der frivilligt har ønsket at udelukke sig midlertidigt eller endeligt fra at kunne spille online spil i Danmark. Registret er placeret hos Spillemyndigheden, der har ansvaret for at føre registret. Alle spillere skal kunne registrere sig i registret enten via et link på Tilladelsesindehavers hjemmeside eller via Spillemyndigheden. Registret skal opbevare oplysninger om alle udelukkede spillere i Danmark. Tilladelsesindehaver skal forud for oprettelse af en konto til en ny spiller, tjekke at spilleren ikke er registreret i registret. Tilladelsesindehaver har ansvaret for, at spillere der er registreret i registret ikke kan spille. De tre systemer vil tilsammen udgøre grundlaget for: At spillere kan spille online spil hos godkendte Tilladelsesindehavere. At Tilladelsesindehavere lovligt kan udbyde online spil i Danmark og kunne dokumentere, at de lever op til lovens krav. At Spillemyndigheden har mulighed for at kontrollere, at online spil foregår i overensstemmelse med den gældende lovgivning. 3.0 Overordnede krav Som skitseret ovenfor udvikler Spillemyndigheden systemer til brug for kontrol af online spil og Tilladelsesindehaver skal sørge for at udvikle deres spilsystem, således at det kan anvende grænseflader til Spillemyndighedens systemer. På denne måde kan Spillemyndigheden behandle data og kontrollere at online spil foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Det er et krav, at Tilladel- 5

6 sesindehaver anvender de specificerede grænseflader til Spillemyndighedens systemer, som Spillemyndigheden udvikler til formålet og at Tilladelsesindehaver etablerer en SAFE, som de giver Spillemyndigheden adgang til. For at kunne leve op til reglerne i forhold til den nye lovgivning, er der en række tekniske krav i forhold til de tre systemer, som Tilladelsesindehavere skal leve op til. I de næste afsnit vil de tekniske krav blive beskrevet nærmere. Kravene er grupperet i forhold til, hvilket system de tilhører. 4.0 SAFE - Tilladelsesindehavers datalager Tilladelsesindehaver skal etablere et datalager (SAFE) til opbevaring af spildata. Tilladelsesindehaver skal overføre og gemme spildata i henhold til Standard Records på datalagret. Tilladelsesindehaver skal opbevare spildata på SAFE i 12 på hinanden følgende måneder, og data fra yderligere 48 måneder skal opbevares på et digitalt læsbart medie. Dataoverførsel skal ske over internettet med FTPS. Tilladelsesindehaver skal etablere passende forbindelse, der sikrer en uproblematisk overførsel af data. 4.1 Tekniske krav til SAFE 1. SAFE skal etableres på en separat server, der er fysisk adskilt fra Tilladelsesindehavers spilsystem. 2. Data på SAFE skal være adskilt logisk og forsvarligt fra eventuelle andre data. 3. Tilladelsesindehaver skal sørge for nødvendig backup af alle data. SAFE og backup af SAFE skal være geografisk adskilt, ligeledes skal dataopbevaring på digitalt læsbart medie være geografisk adskilt fra backup af samme. 4. SAFE skal opfylde samme sikkerhedskrav som spilsystemet. Kravene vil blive fastlagt i ansøgningsproceduren. 5. Tilladelsesindehaver skal sikre, at Spillemyndigheden har online adgang til at hente spildata fra SAFE. Tilladelsesindehaver skal etablere adgang til SAFE via en sikker adgang, som defineret i servicebeskrivelsen. 6. Mappestrukturen på SAFE skal opbygges efter den struktur Spillemyndigheden har specificeret. Mappestrukturen kan findes på 7. Data på SAFE skal være gemt i henhold til de specificerede Standard Records. Specifikationen på Standard Records kan ses på 8. Data på SAFE skal zippes i henhold til Vejledning til anvendelse af services. Vejledningen kan ses på 9. Tilladelsesindehaver skal dokumentere, at deres respektive SAFE overholder de opstillede krav. 10. SAFE skal være tilgængelig 24/7 365 dage og der skal være en garanteret oppetid på minimum 98,5 %. 11. Tilladelsesindehaver er selv ansvarlig for drift af deres SAFE. 12. For at Spillemyndigheden kan tilgå SAFE med FTPS skal Tilladelsesindehaver placere et certifikat på FTPS forbindelsen. Certifikatet skal være udstedt af en af følgende Certificate Authorities: CAcert.org, Comodo, DigiCert, Entrust, GlobalSign, VeriSign 13. Spillemyndigheden tilgår SAFE fra følgende ip-adresser: , , , , , , , , , , Tilladelsesindehaver skal åbne SAFE for adgang fra disse ip-adresser. 14. Tilladelsesindehaver skal konfigurere SAFE så følgende forbindelse er mulig: 6

7 Spillemyndigheden skal kunne tilgå SAFE med implicit FTPS (FTP-SSL) i passiv mode på port 990 (kontrol). Som dataporte skal anvendes et port spænd mellem og Tilladelses- indehaver kan anvende et mindre port spænd, så længe det ligger inden for de to grænser. 4.2 Use case og proces til Hent data fra SAFE Tilladelsesindehaver skal udvikle en grænseflade til deres SAFE, således at det er muligt for Spil- lemyndigheden at tilgå SAFE for at hente data. Den påkrævede funktionalitet for denne grænseflade er beskrevet i nedenstående use case. Use casen kan anvendes i forhold til udviklingen af grænse- fladen. UC 2.1 Hent Standard Records fra SAFE Formål Baseret på standardrecords skal Spillemyndigheden foretage periodiske kontroller af afsluttede og igangværende spil. Standard records er placeret i den struktur, der er specificeret af Spillemyndigheden. For at hente Standard Records skal Spillemyndigheden være logget ind på SAFE. Når overførslen af data er afsluttet, skal Spillemyndigheden logge ud fra SAFE. Frekvens Efter behov. Aktører Spillemyndigheden Startbetingelser Spillemyndigheden er en kendt bruger (brugernavn/password) på SAFE. Hovedvej Aktør Løsning Service/Service operationer Trin 1: Logon til SAFE Aktøren forespørger adgang til data på SAFE ved at åbne en FTPSforbindelse. Trin 2: Adgang til SAFE er givet Aktøren afgiver korrekt brugernavn og password. Trin 3: Hent Standard Records fra SAFE I filstrukturen lokaliserer aktøren de Standard Records, som er nødvendige for kontrollen og vælger at downloade dem. Trin 4: Gentag trin 3 Aktøren gentager trin 3, hvis det er nødvendigt. Trin 5: Log ud fra SAFE Aktøren vælger at logge ud fra FTPS-forbindelsen. Løsningen beder aktøren om brugernavn og password. Adgang til SAFE er givet. SAFE påbegynder download og overfører de ønskede data. Løsningen logger aktøren ud og afbryder forbindelsen. Slutbetingelser Spillemyndigheden har adgang til SAFE, har modtaget de overførte data, og er logget ud efter afslutning af overførslen. 7

8 Den proces Spillemyndigheden skal anvende, når der skal hentes data fra SAFE, er illustreret og beskrevet nedenfor. Hent standardrecords fra SAFE Tilladelsesindehaver 3. Valid brugernavn / password? Nej Ja 4. Adgang til SAFE er ikke givet 5. Adgang til SAFE er givet 8. Løsningen logger aktøren af og afbryder forbindelsen Ja Spillemyndigheden 1.Forespørger adgang til SAFE 2. Afgiver brugernavn/ Password 6. Database 7. FTPSforbindelsen afbrydes Procesdiagram hent Standard Records Proceskort Procesnavn: Procesejer: Procesinteressenter UC 2.3 Hent Standard Records fra SAFE Spillemyndigheden Tilladelsesindehavere og Spillemyndigheden Formålet med processen Processens grænseflader Input (start) Output (slut) Formålet med processen er at sikre, at Spillemyndigheden kan hente data fra Tilladelsesindehavers SAFE. Processen skal anvendes når Spillemyndigheden vil hente data fra SAFE til brug for kontrol af online spil. FTPS-adgang Processen starter med at Spillemyndigheden forespørger om adgang til SAFE med brugernavn og password. SAFE er af Tilladelsesindehaver sat op til at give Spillemyndigheden adgang. Processen afsluttes med at Spillemyndigheden har modtaget de ønskede data og er logget af SAFE. Beskrivelse af procesflow (aktiviteter) Nr. 1. Beskrivelse Spillemyndigheden anmoder om adgang til SAFE. 8

9 2. Spillemyndigheden udfylder brugernavn og password. 3. Systemet validerer brugernavn og password Hvis brugernavn og password er valid, gives adgang til at se data på SAFE og download kan påbegyndes. Data overføres til Spillemyndighedens database. Spillemyndigheden logger af SAFE FTPS SAFE logger Spillemyndigheden af. 5.0 Grænseflade til sikkerhedssystem Tamper Token Spillemyndigheden implementerer et sikkerhedssystem Tamper Token. Tamper Token har til formål at sikre, at data i form af Standard Records, ikke ændres mens de opbevares på SAFE hos Tilladelsesindehaver. Tamper Token håndterer følgende: Skabelse af nøgler (tokens), der anvendes ved beregning af MAC (Message Authentication Code) Opbevaringen af MACs til senere kontrol Løbende kontrol af at tidsperiode for afslutning af tokens overholdes Verifikation af at en hentet serie af Standard Records ikke er ændret ift. den modtagne MAC Frekvensen for udstedelse af Tamper Tokenet bliver aftalt i ansøgningsforløbet. Den aftalte frekvens kan løbende reguleres efter en konkret vurdering i forhold til de enkelte Tilladelsesindehavere. 5.1 Tekniske krav i forhold til Tamper Token Tilladelsesindehaver skal ved den aftalte frekvens (fx én gang i døgnet) hente et token, der skal anvendes i forhold til at gemme spildata i henhold til Standard Records på SAFE. Til det formål udvikler Spillemyndigheden én service TamperTokenAnvend, som har to operationer: 1. TamperTokenHent. Operationen der skal anvendes, når Tilladelsesindehaver skal hente et token. 2. TamperTokenLuk. Operationen der skal anvendes, når Tilladelsesindehaver skal afslutte et token. Det er et krav til Tilladelsesindehaver, at et token bliver afsluttet inden for det fastsatte tidsrum. Beskrivelserne af de enkelte operationer er offentliggjort på Spillemyndighedens hjemmeside ( 9

10 6.0 Grænseflade til ROFUS I forbindelse med indførelse af den nye spillelov, er der lovkrav om, at det skal være muligt for en spiller at udelukke sig midlertidigt eller endeligt fra at kunne spille online spil i Danmark. Spillemyndigheden er registeransvarlig. Spillere skal kunne registrere sig i registret både via Spillemyndigheden og via link på Tilladelsesindehavers hjemmeside. Registret skal indeholde oplysninger om alle spillere i Danmark, der ønsker at udelukke sig fra at kunne spille online spil i Danmark. Oplysningerne i registret er: a. Tilladelsesindehavers navn (hvorfra spiller midlertidigt eller endeligt har udelukket sig selv). b. Spillers personnummer. c. Dato og tidspunkt for udelukkelsen. d. Slutdato for ophør af den midlertidige udelukkelse (kun ved midlertidig udelukkelse). En spiller, der er optaget i registret som endeligt udelukket, kan til enhver tid, dog tidligst et år efter optagelsen i registret, anmode Spillemyndigheden om at blive slettet fra registret. I forbindelse med Register over frivilligt udelukkede spillere er der en række krav til funktioner, som Tilladelsesindehaver skal stille til rådighed for spilleren. Tilladelsesindehaver skal sørge for at gøre det muligt at: En spiller kan udelukke sig ved oprettelse i Register over frivilligt udelukkede spillere via et link på Tilladelsesindehavers hjemmeside. En spillers status bliver tjekket i Register over frivilligt udelukkede spillere ved kontooprettelse og ved alle kontologin. En spillers personnummer bliver tjekket forud for kontooprettelse. 6.1 Tekniske krav i forhold til Register over frivilligt udelukkede spillere Spillemyndigheden udvikler følgende services, der skal anvendes i forhold til Register over frivilligt udelukkede spillere. 1. GamblerCheck service der skal anvendes, når en spiller ønsker at oprette en konto, og ved hvert login. 2. GamblerCSRPValidation service der skal anvendes til at tjekke en spillers alder forud for kontooprettelse. Servicen returnerer også svar på hvorvidt spillerens CPR-nummer eksisterer. Dette svar skal der dog ses bort fra, da spillerens identitet valideres med NemID. Beskrivelserne af de enkelte services er offentliggjort på Spillemyndighedens hjemmeside Processerne, der skal anvendes ved kontooprettelse og ved login, er illustreret og beskrevet nedenfor i hhv. et procesdiagram og et proceskort, for at give præcis information om, hvad der skal udvikles hos Tilladelsesindehaver, for at processen kan udføres. Tilladelsesindehaver har pligt til at stille denne mulighed til rådighed. 10

11 6.2 Forespørgsel i ROFUS ved Konto-oprettelse og konto-login For at spillere kan spille på en Tilladelsesindehavers hjemmeside, skal de have en konto. Nye spillere skal oprette en ny spilkonto, og eksisterende spillere skal logge sig ind på deres spilkonto, før de kan begynde at spille Forespørgsel i ROFUS ved konto-oprettelse I dette afsnit vil processen for en forespørgsel i Register over frivilligt udelukkede spillere ved en ny spillers konto-oprettelse blive beskrevet. Processen er illustreret med et procesdiagram og efterfølgende beskrevet trinvist i et proceskort. Formålet er at give en præcis information om, hvad Tilladelsesindehaver skal udvikle, for at denne proces kan udføres. Når en ny spiller vil åbne en konto på Tilladelsesindehavers hjemmeside, skal Tilladelsesindehaver, inden kontooprettelsen er gennemført, kontrollere spillerens identitet gennem NemID, kontrollere spillerens alder, og kontrollere om spilleren er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS). Hvis spilleren ikke kan logge ind via NemId, spilleren er under 18 år eller hvis personen er registreret i ROFUS, kan spilleren ikke oprette en konto. Processen ved forespørgsel i Register over frivilligt udelukkede spillere ved kontooprettelse er illustreret og beskrevet nedenfor. Forespørgsel i ROFUS spiller åbner ny konto Spillemyndigheden Tilladelsesindehaver 1. Spiller åbner ny konto. Forespørgsel sendes til ROFUS for kontrol af spillers alder. 2. Kontrol af spillers alder mod CSRP. 4a. Spiller kan ikke oprette konto 4b. Forespørgsel sendes til ROFUS for kontrol af, om spiller er registreret som udelukket. 6a. Afvis oprettelse af ny konto Nej Ja Ja 3. Er spillers over 18 år? er registreret som udelukket i ROFUS 6. Udelukket? 6b. Åben ny konto. Procesdiagram konto-oprettelse Proceskort Procesnavn: Procesejer: Procesinteressenter UC 1.3 Forespørg på person i ROFUS Spillemyndigheden Tilladelsesindehavere og Spillemyndigheden Formålet med processen Formålet med processen er at sikre, at Tilladelsesindehaver kan forespørge i 11

12 Register over frivilligt udelukkede spillere, når en spiller åbner en ny spilkonto. Hvis spilleren ikke kan logge ind via NemId, spilleren er under 18 år eller hvis spilleren er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere, kan en ny konto ikke oprettes. Input (start) Output (slut) Processen skal anvendes hver gang en spiller vil oprette en konto hos Tilladelsesindehaver. Processen starter med at spiller via link på Tilladelsesindehaverens hjemmeside vælger at åbne en ny konto. Spiller er logget ind via NemId Hvis spilleren kunne logge ind via NemId, spilleren ikke er under 18 år og spilleren ikke er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere, afsluttes processen med, at spilleren har fået oprettet en (midlertidig) konto, og kan spille på Tilladelsesindehavers hjemmeside. Hvis spilleren ikke kan logge ind via NemId, spilleren er under 18 år eller spilleren er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere, afsluttes processen med, at kontooprettelse afvises. Beskrivelse af procesflow (aktiviteter) Nr a. 4b. 5. Beskrivelse Spilleren indtaster nødvendige oplysninger, og vælger ok. Det kontrolleres i CSRP om spilleren er under 18 år. CSRP behandler forespørgslen. Hvis spilleren er under 18 år, sendes information herom til Tilladelsesindehaver/spiller. Kontooprettelsen afvises. Hvis spilleren ikke er under 18 år, sender Tilladelsesindehaver forespørgsel til Register over frivilligt udelukkede spillere for at kontrollere, om spiller er registreret som udelukket. Register over frivilligt udelukkede spillere behandler forespørgslen. Hvis Register over frivilligt udelukkede spillere ikke svarer, har det ikke opsættende virkning. Det manglende svar kan derfor betragtes som om, at spiller ikke er udelukket, og processen fortsætter med punkt 6b. 6a. Hvis spilleren er udelukket, afvises det på Tilladelsesindehavers hjemmeside af oprette en konto. 6b. Hvis spilleren ikke er udelukket, bliver en midlertidig konto oprettet Procesbeskrivelse - forespørgsel i ROFUS ved konto-login I dette afsnit vil processen for en forespørgsel i Register over frivilligt udelukkede spillere ved en spillers konto-login blive beskrevet. Processen er illustreret med et procesdiagram og efterfølgende beskrevet trinvist i et proceskort. Formålet er at give en præcis information om, hvad Tilladelsesindehaver skal udvikle, for at denne proces kan udføres. Når en eksisterende spiller vil logge ind på sin spilkonto på Tilladelsesindehavers hjemmeside, skal Tilladelsesindehaver, inden login er gennemført, kontrollere om spiller er blevet registreret i Regi- 12

13 ster over frivilligt udelukkede spillere siden sidste login. Hvis dette er tilfældet, kan spiller ikke logge sig ind på sin konto, idet kontoen enten er deaktiveret eller lukket. Processen ved forespørgsel i Register over frivilligt udelukkede spillere ved konto-login er illustreret og beskrevet nedenfor. Forespørgsel i ROFUS spiller-login på konto Spillemyndigheden Tilladelsesindehaver 2. Tjek af, om spiller har registreret afkølingsperiode eller udelukkelse fra tilladelsesindehav er 4b. Forespørgsel sendes til ROFUS for kontrol af, om spiller er registreret som udelukket. Procesdiagram konto-login Proceskort Procesnavn: Procesejer: Procesinteressenter UC 1.3 Forespørg på person i ROFUS Spillemyndigheden Tilladelsesindehavere og Spillemyndigheden Formålet med processen Input (start) Output (slut) Formålet med processen er at sikre, at Tilladelsesindehaver kan forespørge i Register over frivilligt udelukkede spillere, når en spiller logger ind på sin spilkonto. Hvis spilleren er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere, skal spilkontoen deaktiveres eller lukkes og spiller kan ikke logge sig ind. Processen skal anvendes hver gang en spiller vil logge sig ind på sin konto hos Tilladelsesindehaver. Processen starter med at spiller logger ind på eksisterende konto hos Tilladelsesindehaver. Hvis spilleren ikke er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere, afsluttes processen med at spiller er logget ind på sin konto og kan spille på Tilladelsesindehavers hjemmeside. Hvis spilleren er registreret, afvises login og spil på Tilladelsesindehavers hjemmeside og kontoen deaktiveres eller lukkes. 13

14 Beskrivelse af procesflow (aktiviteter) Nr Beskrivelse Spilleren foretager login på sin konto hos Tilladelsesindehaver. Der foretages kontrol i Tilladelsesindehavers system af, hvorvidt spilleren er registreret med en nedkølingsperiode eller er udelukket hos Tilladelsesindehaver. Tilladelsesindehavers system behandler forespørgslen. 4a. Hvis spilleren er udelukket lokalt hos den pågældende Tilladelsesindehaver, afvises login på konto. 4b. 5. 5a. 5b. Hvis spilleren ikke er udelukket lokalt hos Tilladelsesindehaver, kontrolleres det i Register over frivilligt udelukkede spillere, om spilleren er midlertidigt eller endeligt udelukket (her kontrolleres personnummeret ikke, da denne kontrol er foretaget ved konto-oprettelsen). Register over frivilligt udelukkede spillere behandler forespørgslen. Hvis Register over frivilligt udelukkede spillere ikke svarer, har det ikke opsættende virkning. Det manglende svar kan derfor betragtes som om, at spiller ikke er udelukket, og processen fortsætter med punkt 5b. Hvis spilleren er udelukket, afvises spilleren fra at logge på kontoen og kontoen deaktiveres eller lukkes. Hvis spilleren ikke er udelukket, logges spilleren ind på sin konto. 14

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem A. Indledning Dette dokument præsenterer de tekniske krav for at udbyde spil i Danmark, som en tilladelsesindehaver skal opfylde. B. Forkortelser og definitioner

Læs mere

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb 1.7.2015 Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.0 2011.06.30

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Bekendtgørelse om onlinekasino 1)2)

Bekendtgørelse om onlinekasino 1)2) BEK nr 67 af 25/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236511 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1357 af 12/12/2014 BEK

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

NV Manager Brugervejledning

NV Manager Brugervejledning NV Manager Brugervejledning Loganalyser og online betjening af NV Comfort DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 614 070 info.uk@windowmaster.com www.windowmaster.com DE +49 (0) 40 87

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7 Quick Guide til Digitale udbud Tilbudsgiver Side 1/7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG BRUG AF DIGITALE UDBUD... 3 2. FREMSØGNING AF SAMT DELTAGELSE I UDBUD... 3 2.1 Deltagelse i udbud... 4 2.1.1

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

UDDRAG af Vejledning til tekniske krav til monopolspil. Standard Records SAFE Tamper Token

UDDRAG af Vejledning til tekniske krav til monopolspil. Standard Records SAFE Tamper Token Dato: 18-10-2017 UDDRAG af Vejledning til tekniske krav til monopolspil Standard Records SAFE Tamper Token Bemærk at dette er et uddrag, som kun indeholder information om hestevæddeløb. 1. Standard Records

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref Borgerforslag.dk Supplerende dokument til flowchart Ref. 17-000197-1 Indhold 1. Flowchart-forklaring... 3 Opret nyt forslag med Medstillere... 3 Få forslaget publiceret, så andre kan stemme... 4 Få forslaget

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer 1)

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer 1) BEK nr 466 af 19/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2899972 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landbaserede

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Office2013 og Office2011 På alle computere, som lærerne har lånt af skolen er der installeret Office2013 til PC og Office2011 til MAC.

Office2013 og Office2011 På alle computere, som lærerne har lånt af skolen er der installeret Office2013 til PC og Office2011 til MAC. 1 Office2013 og Office2011 På alle computere, som lærerne har lånt af skolen er der installeret Office2013 til PC og Office2011 til MAC. På alle skolens fastnet computere er installeret Office2013. Alle

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4.

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4. Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet ved at klikke på Gå til ansøgning på siden: http://tilvalg.au.dk/kandidattilvalg/optagelse/ under punktet Sådan søger du. Login

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Opsætning af Email på Nokia 6280

Opsætning af Email på Nokia 6280 Opsætning af Email på Nokia 6280 Desværre har vi ingen automatiske opsætninger til lige netop din telefonmodel på nuværende tidspunkt. Derfor skal din telefon opsættes manuelt ved hjælp af nedenstående

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Juli 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin behandler

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/ Login foregår via WAYF (Where-Are-You-From). På ansøgningssystemets

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 27. oktober 2016 Version 4 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Login med brugernavn/password... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

De Studerendes Idræt Odense

De Studerendes Idræt Odense Vejledning til Danske spil. DSIO Håndbold har gennem FHF og DHF et samarbejde med Danske spil, dette går ud på følgende: Danske spil støtter klubben med et kontant beløb til klubben for hver oprettet konto,

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Bekendtgørelse om online væddemål 1)

Bekendtgørelse om online væddemål 1) BEK nr 66 af 25/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236510 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1358 af 12/12/2014 BEK

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af

Læs mere

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server UPLOAD Af Database og Website til Skolens Server INDHOLDSFORTEGNELSE Fra projekt til server... 3 Overførsel af SQL Database... 3 Eksekvering af T SQL Script... 8 Modificering af Visual Studio Projekt...

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Navision Stat 5.4 ØSY/SKH Opr. d. 10.05.11 Opd. d. 04.01.13 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med Nets Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Ændringer i denne version... 3 Introduktion... 3 Læsevejledning...

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Guide til madordning Indhold 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Bestil mad...4 Vise ordrer... 10 Annullere ordrer... 11 Kontaktoplysninger... 13 gladsaxekortet@gladsaxe.dk Side

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. NC Service Desk FLIS Version: 0.1 Status: Godkender: Forfatter: Udkast [Manager] Philip Engberg Nielsen [Company E-mail] Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem.

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem. Side 1 af 6 Navision Stat 5.2.01 ØKO/SKH Den 10.05.11 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.2.01 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Forskellen på Chained root og Single root certifikater Denne vejledning vil prøve på at beskrive forskellen på et Chained root og et Single root udstedt certifikat. Derudover vil vi også forsøge at beskrive

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix løsning for MAC/OS X brugere Bestilling af bruger til Citrix For at kunne logge på Citrix systemet skal

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 22. februar 2016 Version 3 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... 4 Login med brugernavn/password... 4 Sagsoversigt...5 Sagsbilledet...5 Upload dokumenter...

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen

Vejledning i brug af CPOP databasen Vejledning i brug af CPOP databasen Indledning... 2 Log på databasen... 3 Muligheder i databasen... 4 Patientoplysninger... 6 CPOP Ergoterapeut protokol... 11 CPOP Fysioterapeut protokol... 16 CPOP Neuropaediater

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Author: JS.30.06.2013 SaniProLogic / Easy 3000/4000 Kom godt i gang - beboer Side 2/7 Brugerfladen på Internettet Saniva.dk

Læs mere

Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen TILSTAND Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på TILSTAND gennemføres.

Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen TILSTAND Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på TILSTAND gennemføres. Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på gennemføres. Start: Internet browser Adresse: Online.bane.dk Gennemgang

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen NORM Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på NORM gennemføres.

Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen NORM Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på NORM gennemføres. Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på gennemføres. Start: Internet browser Adresse: Online.bane.dk Gennemgang

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Proces og use-cases Håndtering af korttidspladser ift. Vikærgården og Demens Centrum Aarhus (DCA)

Proces og use-cases Håndtering af korttidspladser ift. Vikærgården og Demens Centrum Aarhus (DCA) Proces og use-cases Håndtering af korttidspladser ift. Vikærgården og Demens Centrum Aarhus (DCA) Udarbejdet af: Jakob Karlsen Kamilla Sjøgren Indhold Revionshistorik... 2 1. Indledning... 3 2. Drift og

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere