Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan"

Transkript

1 Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Indhold 1. Overblik Sammenligninger Hvad viser figuren? Hvad viser tabellerne? Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...9 Øvrigt materiale Baggrund og metode for LUP: Analysemetoderne og den statistiske baggrund kan du finde mere information om i publikationen på: Bemærk, at den først bliver tilgængelig sammen med offentliggørelsen af den nationale LUP-rapport i uge 20. Spørgeskemaer: Du kan finde det spørgeskema, patienterne har modtaget, på: Omkodning af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Detaljeret information om de omkodninger, vi har foretaget, kan du finde på: Spørgsmål, der kan sammenlignes over tid: Vi kan kun vise udviklingen i resultater for de spørgsmål, der er ens i både 2009 og Du kan se hvilke spørgesmål, der kan sammenlignes, på: Enheden for Brugerundersøgelser

2 1. Overblik Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er overordnet opdelt i to resultatgrupper: de ambulante og de indlagte patienter. Dernæst er den opgjort på flere niveauer (lands-, regions- sygehus- og afdelingsniveau). Figur 1 viser resultatstrukturen. Forgreningerne viser, at det underliggende niveau indeholder flere enheder. En region indeholder flere sygehuse og et sygehus indeholder flere afdelinger og ambulatorier. Figur 1: Resultatstrukturen Ambulante Ambulatorium -Ambulatorierapport -Patientkommentarer Land -Figur for ambulante -Figur for indlagte -Bilagstabeller Region -Figur for ambulante -Tabel for ambulante -Figur for indlagte -Tabel for indlagte Sygehus -Figur for ambulante -Tabel for ambulante -Figur for indlagte -Tabel for indlagte Indlagte Afdeling -Afdelingsrapport -Patientkommentarer Opbygningen af figurer og tabeller er grundlæggende ens for regioner og sygehuse. Figurerne giver overblik, tabellerne indeholder de detaljerede resultater. Figurerne samler svarfordelingerne for alle spørgsmål, hvis svarkategorier kan opdeles i positive og negative svar. Tabellerne gør det muligt at sammenligne egne resultater med svarfordelinger på landsplan for hvert enkelt spørgsmål. Denne læsevejledning forklarer resultaterne på regions- og sygehusplan. Der er en særskilt læsevejledning til afdelingsresultaterne, da de er opbygget en smule anderledes (se Landsresultaterne bliver offentliggjort i en national rapport i uge 20. For hver region er der to spørgeskemaer: et til de ambulante og et til de indlagte patienter 1. Spørgeskemaet til LUP består af to siders nationale og to siders regionale spørgsmål. De nationale spørgsmål er fælles for alle regioner og er stillet til samtlige patienter i undersøgelsen. De regionale spørgsmål er udvalgt af regionerne selv og kun stillet til patienter på regionens sygehuse. Regionale spørgsmål kan overalt genkendes på, at deres nummer indeholder underscore (_). 2. Sammenligninger Vi laver to typer af sammenligninger i LUP: Sammenligning over tid Placering i forhold til landsresultatet Begge typer af sammenligning foretages med logistiske regressioner. Det gælder generelt, at statistiske sammenligninger bliver mere præcise og dermed i stand til at afsløre forskelle jo flere observationer, de bygger på. I LUP betyder dette, at metoden har en tilbøjelighed til at give små enheder placeringen G, mens store enheder oftere får placeringen O eller U. Med udgangspunkt i at præcisionen øges, når antallet af observationer øges, så er det oplagt at stille større krav til en analyse, der bygger på mange observationer, end til en analyse, der bygger på få observationer. I praksis gør vi dette ved at øge signifikansniveauet efterhånden som antallet af observationer øges. I LUP benyttes følgende signifikansniveauer: 99,5 % for regioner 97,5 % for sygehuse 1 Bemærk at Region Midtjylland har i alt 10 spørgeskemaer, da de har sygehusspecifikke spørgsmål for hvert af deres fem sygehuse. Enheden for Brugerundersøgelser

3 Det er vigtigt at være opmærksom på, at resultaterne for regionerne og sygehusene er delt op i indlagte og ambulante patienter. Det betyder, at svar fra sygehusets ambulante patienter sammenlignes med svar fra samtlige ambulante patienter i undersøgelsen i placering af sygehuset. På samme måde sammenlignes sygehusets svar fra deres ambulante patienter i 2009 med deres ambulante patienter i Sammenligning over tid Vi sammenligner resultater fra i år med dem fra 2009, hvis spørgsmålet var med i 2009, og enheden også var med i Pile viser, hvordan resultatet i 2010 er i forhold til 2009: et bedre resultat giver en pil op ( ), et dårligere resultat giver en pil ned ( ), og et resultat, der ikke er signifikant forskelligt, giver en vandret pil ( ). Regions- og sygehusresultaterne er meget aggregerede, idet der indgår mange afdelinger på disse meget overordnede niveauer. Det betyder også, at fortolkningen af resultaterne skal være velovervejet. Der kan ske store strukturelle ændringer på et sygehus fra år til år. Nye afdelinger kommer til og andre flytter. I LUP sammenligner vi svarfordelingen fra alle sygehusets patienter i 2009 med svarfordelingen for alle sygehusets patienter i Det betyder, at selv om en afdeling ikke eksisterer mere i 2010, så indgår den stadig i 2009-resultatet. På samme måde indgår en ny afdeling i 2010-resultat. Hvis vi kun sammenligner de afdelinger, der indgår i begge år, vil det ikke afspejle sygehusets virkelighed eller for den sags skyld de resultater, vi offentliggør på sygehusplan. Derfor er det de offentliggjorte svarfordelinger fra 2009, vi sammenligner med de offentliggjorte svarfordelinger fra Hvis en sygehusledelse ved, at der er sket meget store ændringer fra ét år til et andet, kan det være nødvendig at gå ned på afdelingsniveau for at se, om en fremgang eksempelvis skyldes en ny afdeling, der hiver sygehusresultat op. Placering af sygehuset/regionen i forhold til landsresultatet For hvert af de nationale spørgsmål sammenligner vi regions-/sygehusresultatet med resultatet på landsplan. På baggrund af disse sammenligninger får regionen/sygehuset en placering, der er over (O), under (U) eller ikke signifikant forskellig fra (G) landsresultatet. Der foretages ikke en tilsvarende sammenligning og tildeling af O, U og G på baggrund af de regionale spørgsmål, idet de er forskellige i de fem regioner. Det er muligt at sammenligne regioners eller sygehuses placeringer. Her skal du dog være opmærksom på, at et sygehus med et O ikke nødvendigvis er bedre end et med placeringen G. Figuren giver forklaringen. Der er tre sygehuse (et rødt, et grønt og et sort), der er placeret i forhold til landsresultatet (den vandrette streg). Konfidensintervallerne for det sorte sygehus overlapper landsresultatet, hvorved sygehuset får et G. Konfidensintervallerne for det grønne sygehus er lige præcis over specialeresultatet, så grønt sygehus får et O. Konfidensintervallerne for grønt og sort sygehus overlapper, så vi kan ikke sige, at deres resultater er forskellige. Det røde sygehus, som er under landsresultatet, klarer sig derimod signifikant dårligere end det grønne, da deres konfidensintervaller slet ikke overlapper. I selve placeringen i forhold til landsresultatet er der taget højde for sammensætningen af regionens/sygehusets patienter med baggrundsvariablene køn og alder (over/under 60 år). For de indlagte patienter er der desuden taget højde for, om indlæggelsen var akut eller planlagt. Det betyder, at den placering som regionen/sygehuset opnår ikke kan skyldes, at den pågældende enhed har en anden køns- og alderssammensætning end på landsplan. 3. Hvad viser figuren? Figurerne viser LUP-resultaterne for en region eller et sygehus på én enkelt side (se figur 2). Figuren viser: Svarfordelingen for alle spørgsmål, hvis svarkategorier kan opdeles i positive og negative svar om enheden klarer sig bedre ( ), dårligere ( ) eller ikke signifikant forskelligt ( ) i forhold til 2010 enhedens placering over (O), under (U) eller ikke signifikant forskellig (G) fra landsresultatet Hver af de liggende søjler i figuren svarer til et spørgsmål fra spørgeskemaet. Spørgsmålene er sorteret efter andelen af positive besvarelser (meget positive og positive), hvilket betyder, at spørgsmålene ikke nødvendigvis optræder i samme rækkefølge i alle figurer. 2 Privathospitalerne sammenlignes ikke over tid på mere overordnede niveauer end afdelingsniveauet. Vi har i 2010 ændret på inklusionskriterierne for privathospitalerne, hvilket betyder, at der er kommet langt flere sygehuse med. I 2009 var privathospitalerne eksempelvis slet ikke repræsenteret med indlagte patienter. Det er de i Enheden for Brugerundersøgelser

4 Den tekst, der er til hvert spørgsmål i figuren, består af tre elementer: 1) spørgsmålets nummer, 2) en kort tekst, som rummer essensen af spørgsmålet, som det blev stillet i spørgeskemaet og 3) i parentes det antal patienter, der har besvaret spørgsmålet. Søjlerne kan have op til fire farver. De grønne nuancer illustrerer meget positive eller positive svar, mens de røde nuancer illustrerer negative eller meget negative svar. Nogle spørgsmål i skemaet har kun tilknyttet to svarmuligheder (en positiv og en negativ). I figuren benyttes kun kategorierne meget positiv og meget negativ om disse spørgsmål. Længst til højre i figuren er først udviklingen i enhedens resultat (, eller ) og dernæst enhedens placering (O, U eller G) i forhold til landsresultatet. Det kan hænde, at der er en stjerne på en af de to pladser. Den indikerer at datagrundlaget er for spinkelt, til at det er statistisk muligt at foretage analysen. I nogle tilfælde er der slet ikke noget på pladsen, hvor udviklingen eller placeringen skulle have stået. Det er fordi, det ikke altid giver mening eller er muligt at foretage analysen. Vi kan eksempelvis ikke vise udviklingen for spørgsmål, som ikke var med i 2009, eller hvor spørgsmålsformuleringen har ændret sig markant. Vi kan heller ikke placere enheden i forhold til landsresultatet for regionale spørgsmål, da der ikke findes et landsresultat. Det er ikke alle spørgsmål fra spørgeskemaet, der er i figurerne. De udeladte spørgsmål er: Dem hvis svarkategorier ikke kan opdeles i positive og negative De underspørgsmål, som er opsummeret i ét resultat. Her er det kun det opsummerede resultat, der indgår i figuren Dem hvis svar er opgjort på to måder. I nogle tilfælde vil det kun være den ene opgørelse, der indgår. Dem der er et kommentarfelt, hvor patienterne kan skrive frit Læs mere om omkodninger af spørgsmål på: Enheden for Brugerundersøgelser

5 Figur 2. Eksempel på figur Figuren ovenfor viser, at det nationale spørgsmål 14 opnår den mest positive vurdering. 103 patienter har svaret på spørgsmålet, hvilket er væsentlig færre end i mange af de andre spørgsmål. Det er fordi, det kun er dem, der har modtaget skriftlig information (se spørgsmål 13 i bunden af figuren), der skal svare på spørgsmål % af patienterne har en positiv vurdering, dvs. vurderer at den skriftlige information er god eller virkelig god. Resultatet i år er ikke signifikant forskelligt fra resultatet i Endvidere er resultatet ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet, det er markeret med et G. Herefter følger det regionale spørgsmål 21_2, som 323 patienter har svaret på. 94 % ligger i de positive kategorier, som i spørgsmålet ovenfor. Svarfordelingen er dog anderledes. En større andel har brugt yderkategorierne ( meget positiv og meget negativ ) i spørgsmål 21_2. Resultatet er signifikant bedre end enhedens resultat i Der er ingen placering i forhold til landsresultatet, da det er et regionalt spørgsmål. Det næste spørgsmål er et nyt spørgsmål i forhold til Derfor kan vi ikke vise udviklingen. Spørgsmål 8, der følger efter, viser hvor mange patienter, der oplever fejl. Her kan vi heller ikke vise udviklingen, da spørgsmålet har ændret sig i forhold til Se hvordan spørgsmålet ser ud i år på: Enheden for Brugerundersøgelser

6 4. Hvad viser tabellerne? Tabelmaterialet består af en tabel pr. spørgsmål i spørgeskemaet. Alle de spørgsmålsvise tabeller er samlet i en pdf-fil. De samme tabeller findes også i en excelfil, der gør det lettere at arbejde videre med resultaterne. Tabellerne viser de samme resultater som figurerne blot mere detaljeret, idet de også viser de eksakte andele af patienter, der har benyttet de forskellige svarkategorier, samt landsresultatet som regionen/sygehuset sammenlignes med. Fra venstre mod højre indeholder tabellerne følgende kolonner: En kolonne med navn på enheden En kolonne, der viser antallet af svar på det pågældende spørgsmål Et antal kolonner, der viser andelen af svar i hver svarkategori. De svarkategorier, som patienterne har kunnet vælge i spørgeskemaet, benyttes som kolonneoverskrifter Kun for spørgsmål og enheder, der er som i 2009: En kolonne med udvikling fra 2009 til Dvs. om enheden klarer sig bedre ( ), dårligere ( ) eller ikke signifikant forskelligt ( ) i forhold til deres eget resultat i 2010 Kun for nationale spørgsmål: En kolonne med placering over (O), under (U) eller ikke forskellig fra (G) et mere overordnet resultat. Det er enten landsresultatet eller specialeresultatet afhængigt af, om det er regioner/sygehuse eller afdelinger, der skal placeres. En stjerne (*) i en af de to sidste kolonner indikerer, at datagrundlaget er for spinkelt til de statistiske analyser. En streg (-) viser, at det ikke lader sig gøre eller ikke giver mening af foretage analysen. Læs mere om dette i kapitel 3 om figuren. For nationale spørgsmål er første resultatlinje landsresultatet, som regionen/sygehuset sammenlignes med og placeres i forhold til. For de regionale spørgsmål er første resultatlinje regionsresultatet. Enheden for Brugerundersøgelser

7 Regionstabel Regionen indeholder regionsresultatet og resultater for sygehusene i regionen. Regionen og sygehusene sammenlignes med og placeres (O, U eller G) i forhold til besvarelsen fra samtlige patienter. Tabel 1. Eksempel på regionstabel Regionstabellen viser, at på landsplan har svaret på spørgsmålet. Af disse stammer 3144 fra den pågældende region. Både på landsplan og på regionsplan er resultatet bedre i 2010 end i Kigger vi udelukkende på svarfordelingerne, svarer en mindre andel patienter, at deres pårørende er passende inddraget på regionsplanet end de er på landsplan. Der er dog ikke en signifikant forskel i svarfordelingerne, hvilket giver regionen et G. Under regionsresultatet er alle sygehusenes resultater. Der er stor forskel i svarfordelingen for de enkelte sygehuse. På Sygehus G svarer 97,6 %, at deres pårørende er passende inddraget, mens 77,6 % svarer det samme for Sygehus D. Hvis sygehusene skal sammenlignes med hinanden, kan det gøres ved at sammenligne svarfordelingerne. Placeringerne kan kun i mindre grad bruges til det, da vi ikke sammenligner sygehusene parvist. Hvis et sygehus har et O og et andet et U, så er de med sikkerhed forskellige fra hinanden. I eksemplet ovenfor klarer Sygehus H sig altså bedre end Sygehus D. Vi kan ikke nødvendigvis sige, at et G er bedre end et U, eller at et O er bedre end et G (læs mere om det i kapitel 2 om sammenligninger). Fire af de ni sygehuse har opnået bedre resultater i 2010 sammenlignet med 2009 (Sygehus B, D, H og I). Tre af sygehusene har ikke et signifikant forskelligt resultat i forhold til To af hospitalerne har en stjerne i de sidste to kolonner. Det er fordi, de har for få svar i kategorierne for lidt og for meget, til at vi kan gennemføre de statistiske sammenligninger. Enheden for Brugerundersøgelser

8 Sygehustabel Sygehustabellerne viser resultater for sygehuset og afdelingerne på sygehuset. I sygehustabellerne sammenlignes sygehuset med landsresultatet og placeres over, under eller ikke forskelligt fra dette. Afdelingerne sammenlignes derimod med specialeresultatet på landsplan for det speciale, som de hører under. Tabel 2. Eksempel på sygehustabel 425 af de besvarelser på landsplan stammer fra det sygehus, tabellen viser resultater for. Svarfordelingen for sygehuset og den på landsplan er en smule forskellige procentuelt. Der er dog ikke en signifikant forskel, så hospitalet får et G. Der er sket en positiv udvikling i svarfordelingen fra 2009 til 2010 både på landsplan og sygehusplan. Det viser de to øverste grønne pile. Under sygehusresultatet er resultater for sygehusets afdelinger vist. Procentuelt er der stor forskel mellem afdelingerne. I Afdeling C svarer 23,9 %, at deres pårørende er for lidt inddraget, mens 9,3 % giver samme svar i Afdeling E. Skal du sammenligne afdelingerne, kan du kun gøre det med svarfordelingerne. Placeringerne kan ikke bruges til det, da hver afdeling placeres i forhold til landsresultatet for det speciale, som den tilhører. Sammenligningen af afdelingsresultatet er derfor i forhold til forskellige specialeresultater. Selv hvis to afdelinger hører under samme speciale, vil placeringerne ikke nødvendigvis kunne bruges til det store i sammenligningen af dem. (læs mere om det i kapitel 2 om sammenligninger) Afdeling E og G klarer sig bedre i 2010 end i Afdeling A, B og D s resultater er ikke signifikant forskellige fra deres respektive resultater i Afdeling C s resultat kan ikke sammenlignes med 2009, da afdelingen ikke var med i Samme afdeling får ikke nogen placering i forhold til et specialeresultat, da den hører til i restgruppen af afdelinger, der ikke hører under nogen af de specialer, vi opgør på i LUP. Restgruppen er en meget heterogen gruppe uden ret meget til fælles. Det giver derfor ikke mening at sammenligne afdelingens resultat med et samlet resultat for de afdelinger, der er i restgruppen. Afdeling F s datagrundlag er for spinkelt, til at vi kan gennemføre de statistiske sammenligninger. Enheden for Brugerundersøgelser

9 6. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne Først og fremmest skal du være opmærksom på, at placeringen over, under eller ikke forskellig fra lands- /specialeresultatet ikke sker på baggrund af præcis de svarfordelinger, som fremgår af tabellerne, men på baggrund af disse svarfordelinger korrigeret for køn og alder (og indlæggelsesform for indlagte patienter). Korrektionen for køn og alder svarer til, at enhederne placeres OUG som om deres patienter har samme køns- og aldersfordeling. Det kan i nogle tilfælde betyde, at to enheder placeres ens, selvom de har forskellige svarfordelinger. I andre tilfælde kan det betyde, at to enheder placeres forskelligt, selvom de har ens svarfordelinger. Hvorfor placeres to enheder med ens svarfordelinger forskelligt? Der findes eksempler på enheder, der har stort set identiske svarfordelinger, men som får forskellige placeringer. Det kan virke besynderligt. Der vil ofte være tale om, at den ene enhed placeres over (O) eller under (U) landsresultatet, mens den anden enhed ikke er forskellig fra (G) landsresultatet. Forklaringen er forskellig statistisk usikkerhed. Man vil typisk se, at den enhed, der placeres over/under landsresultatet, er relativ stor, hvilket betyder mindre statistisk usikkerhed og mere sikker identifikation af forskelle. Og omvendt vil den enhed, der ikke placeres forskellig fra landsresultatet, være relativ lille, hvilket medfører så stor statistisk usikkerhed, at eventuelle forskelle ikke kan identificeres. I placeringen over, under eller ikke forskellig fra landsresultatet er der til en vis grad taget højde for dette problem ved hjælp af de forskellige signifikansniveauer på regions-, sygehus- og afdelingsniveau. (læs mere om det i kapitel 2 om sammenligninger) Hvorfor placeres to enheder med forskellige svarfordelinger ens? I andre tilfælde placeres enheder med tydeligt forskellige svarfordelinger ens i forhold til landsresultatet. Som regel vil begge enheder få et G, altså ikke være signifikant forskellige fra landsresultatet. Dette kan forklares ved at få patienter fra disse enheder, har besvaret spørgsmålene, hvorved den statistiske usikkerhed bliver så stor, at enhederne ikke kan skelnes fra landsresultatet. Enheden for Brugerundersøgelser

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold Overblik... 2 Sammenligninger... 2 Hvad viser figuren?... 3 Hvad viser tabellerne?... 5 Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for LUP Fødende: Analysemetoderne,

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Baggrund og metode Baggrund og metode for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Baggrund

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Baggrund og metode Baggrund og metode for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Baggrund

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.868 indlagte og 25.682 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Regionalt benchmarkmateriale

Regionalt benchmarkmateriale Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionalt benchmarkmateriale Antal spørgsmål med forbedret eller forringet resultat: / Privathospitalernes offentlige patienter Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere