OVERORDNET KOMPETENCEPROFIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERORDNET KOMPETENCEPROFIL"

Transkript

1 CV Navn: Jeannett Tankred Adresse: Kirkebakken Veksø Tlf.nr Mail: 44 år. Født: 3/7-69 Gift. 3 børn OVERORDNET KOMPETENCEPROFIL Den røde tråd i min karriere har været at udvikle organisationer, visioner og idéer, samt at være initiativtager, igangsætter og afvikler af nye projekter og tiltag. Det er vigtigt for mig, at være en del af en dynamisk, kreativ og innovativ kultur, hvor der er plads til at tænke og igangsætte nye idéer og helst i dialog og samarbejde med andre. Jeg er en stærk netværksperson og er handlekraftig. Jeg har en stor personlig gennemslagskraft, hvilket jeg har draget stor nytte af, både i forhold til kolleger, tillidshverv, netværk og medarbejdere. Jeg har en evne til at se sammenhænge og helheder. På opgaveplanet er jeg løsningsorienteret, struktureret, analytisk, målrettet og ambitiøs. Jeg er god til at planlægge og organisere, og er en person, der er passioneret omkring mit arbejde. Der er blevet sagt om mig, at jeg er god til at få sat skub i tingene. Se eventuelt yderligere oplysninger og anbefalinger på min profil på Linked In. ERHVERVSERFARING Sept ? Special konsulent Egedal kommune i Centeret for Plan, Kultur og Erhverv Stabsfunktion for afdelingsledere, centerchef og direktion Proceskonsulent Projektleder Tovholder og processtyrer af Politikudvikling Opfølger på Års- og udviklingsplaner i centeret og for centerchef Lave analyse/researchopgaver og rapporter Udvikle innovative tiltag Arbejde med borgerinddragende tiltag Arrangør af de to årlige foreningsmøder Sparringspart og projektleder på tværs i organisationen Sidder i organisationens udviklingsnetværk Formand for kulturarbejdsgruppen i forbindelse med opførelsen af nyt rådhus Skrive dagsordenspunkter til chefgruppen, direktionen og det politiske niveau Fundraiser

2 Kommunikations strategier Tovholder og sparring på større events i kommunen Tovholder på centerets årshjul Tovholder på centerets strategiske mål og handleplaner Være handlepersonen og ildsjælen, der sætter processerne og projekterne i gang Ledercoach for centerets decentrale ledere Har igangsat indledende processer omkring udvikling af ny kulturpolitik Samarbejdet med HR om udformningen og afviklingen af kommunikations og event kurser Sparring og proceskonsulent i samarbejde med udviklingsafdelingen og HR på ledersamlinger Er i begyndende proces omkring udformningen af en erhvervsevent og erhvervsstrategi i samarbejde med kommunens erhvervskonsulent Ledercoachopgave for decentral idrætsinspektør Har sat gang i indledende processer omkring involvering af civilsamfund Udvikling, processtyring og afvikling af større projekter i forbindelse med profilering af byudviklingsområder Sparringpart med afdelingsleder og centerchef i forbindelse med udvikling af eget center Indføre kulturafdeling i kvalitetsledelsessystem (D4) og følger op i forbindelse med ½ årlige audits i centeret. Samarbejdsprojekter med udviklingsteam omkring udvikling af faciliteringsprocesser for lederseminarer Samarbejde med kommunikationsafdelingen om udarbejdelsen af kommunikationsstrategi Fundraiser på puljebeløb (1 million kr.) til kunst i det offentlige rum Bliver brugt som sparring af kolleger til overblik og drejebogsudvikling i forhold til større events (kunstworkshop for borgere i byudviklingsområde, By-Plan dag, events med involvering af borgere, internationalt samarbejdsprojekt o.m.a.) Udarbejdelse af års- og handleplaner og opfølgning af disse i centeret 2006 sept.2012 Souschef i Egedal Musikskole. Strategisk ledelse (sparringspartner med kollega omkring strategiske tiltag i forhold til politiske, økonomiske, organisationsmæssige og kulturelle udfordringer) Personaleledelse Medarbejder udviklingssamtaler (MUS) Bestyrelsessekretær Udarbejdelse af virksomhedsplan Budget og regnskab, herunder: Udarbejdelse af spareplan Økonomiske fremtidsscenarier Økonomiopfølgning Webbetaling Lønsumsstyring Økonomisk samarbejde med forvaltning Partneransvarlig for pædagogisk udviklingsprojekt i Tamale, Nordghana, gennem samarbejde med CKU (Center for Kultur og Udvikling) I netværksgruppe med leder af kulturinstitutioner i kommunen. Arbejdet handler om samarbejde, strategisk sparring angående profilering af kulturen Udvikler og tovholder på musikskoleprojekter

3 Fondsansøger Udvikler og vedligeholder af hjemmeside og facebookside Samarbejdsprojekter med folkeskoler og Musikskolens frivillige støtte- og forældreforening Igangsætter af proces om kollegial supervision Udvikler af ny organisationsstruktur Udvikler og tovholder på forskellige musikskoleprojekter; bl.a. stort klassisk projekt med Sigurd Barrett som frontfigur, festival o.m.a. I forbindelse med kommunesammenlægningen har jeg været med til at skabe udvikling af fagteams og samarbejdsprojekter på tværs af genrer, fag, kommunale lokaliteter og kulturer. I samarbejde med ledelse af kulturforvaltningen udarbejdet branding- og seminaridé for byrådspolitikere Indhentning af en besparelse på 20 % af brutto budget. Praktisk forberedelse af en måneds besøg af 13 ghanesiske dansere fra pædagogisk udviklingsprojekt i Ghana: Her bl.a. planlægning af 32 workshops og 37 performances. Forberedelse af logi, mad, tøj. Videreudvikler af nye tiltag for projektet, bl.a. designprojekt, indsamling af instrumenter til containerforsendelse o.m.a Musikskoleleder i Ledøje-Smørum Økonomisk ansvarlig, herunder: Økonomiopfølgning Webbetaling Lønsumsstyring Samarbejde med forvaltning og økonomisk rapportering Personaleledelse HR opgaver, herunder: Personaleadministration (Løn, personalearkiv, kontrakter mv.) Svære samtaler Overenskomster og samarbejde med fagforeninger Medarbejder udviklingssamtaler (MUS) Medarbejderinddragelse Udvikling af virksomhedsplan Bestyrelsessekretær Organisationsudvikling PR Samarbejdsprojekter med folkeskoler og Musikskolens frivillige støtte- og forældreforening Skemalægning Elevadministration Instrumentopsyn og vedligeholdelse Igangsatte forandringsproces omkring videndeling Fik skabt en fælles identitet og en samlet lærergruppe omkring musikskolen Udviklede teamarbejde i lærergruppen Oprettede netværk og samarbejdsflader omkring kulturelle projekter med andre institutioner i kommunen. Blandt andet et årligt stort samarbejdsprojekt mellem folkeskole, musikskole og professionelle musikere Souschef i Hvidovre musikskole Økonomisk tovholder i forbindelse med spareplan Lønsumsstyring Elevadministration Bestyrelsessekretær

4 PR Projektudvikler Klaverlærer Iværksatte profilering af det rytmiske område Iværksatte teamarbejde blandt lærerne Iværksatte tværkommunalt samarbejde Indhentning af besparelse på 7 % af samlet budget Gymnasielærer Årsvikar på Rødovre Gymnasium i musik (1.g klasser og mellemniveau) Medinstruktør på årets teaterforestilling Underviser på brobygningsprojekt mellem folkeskole og gymnasium ANDRE UDDANNELSER KOMPETENCER OG ERFARINGER Lokalpolitisk aktiv. 2. spidskandidat til kommunalvalget 2013 Igangsætter af Foreningen til støtte for Tamales Youth Home Cultural Group (www.yhcg.net) Har tidligere spillet klassisk klaver på højt niveau. Har undervist i klaver og dirigeret rytmisk amatørkor og orkestre. UDDANNELSER 2013 Proceskonsulent 2012 Fundraising 2012 Projektledelse Maj juni 2011 Certificeret Lean-agent Diplomuddannelse i Ledelse på Danmarks Forvaltnings Højskole (DFH) Efteruddannelse i faget Forandringsledelse i Dansk Magister Forening Grunduddannelse i ledelse på Grenå Kommunale Højskole (nu COK) Virksomhedsøkonomi på Merkonomuddannelsen på Niels Brock Cand. mag. i Musikvidenskab fra Kbh. Universitet og Dramaturgi fra Aarhus Universitet.

5 TILLIDSHVERV Fra 2014 Bestyrelsesmedlem i Ungdomsskolen Egedal (Ung Egedal) spidskandidat til kommunalvalget 2013 Fra 2014 er jeg 1. suppleant til kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune 2011-? Formand for forening, der arbejder med udviklingsprojekter i Ghana: Foreningen til støtte for Youth Home Cultural Group, Ghana Se gruppen, vi støtter på Nov Bestyrelsesmedlem i DMKL (Danske Musik og KulturskoleLedere) Se hjemmeside: DMKL er en landsdækkende lederforening af Musik- og Kulturskoleledere. Omdrejningspunktet er sparring med og koordinering af regionale og lokale netværk, såvel som interessegrupper og politikere. Med i drøftelser og beslutninger vedrørende DMKL arbejdet Medlem af arbejdsgrupper under DMKL Koordinering og formidling til regioner 2008 nov.2010 Næstformand i DMKL (Danske Musik og KulturskoleLedere) Se hjemmeside: Sparringspartner med formanden Strategiplanlægning Koordinering og formidling til regioner Ansvarlig for tilrettelæggelse og arrangering af den årlige lederkonference Tovholder for underudvalget angående markedsførings og brandingproces af musikskoler og kulturskoler Resultat: Igangsætter og gennemfører af landsdækkende branding- og markedsføringskampagne i foråret 2009 i samarbejde med Christian Have (Have Kommunikation) Medarrangør af Landskonference 2008, 2009 og 2010 Har været medvirkende til igangsættelse af proces omkring samarbejdsmuligheder mellem erhvervslivet og musik- og kulturskolerne Næstformand i Samrådet af musikskoleledere i region Hovedstaden Udover koordinerende og videndelende samrådsmøder fungerer samrådet også som et regionalt ledelsesvæksthus. Sparringspartner med formand om politiske, organisatoriske og bestyrelsesrelaterede emner Medansvarlig for tilrettelæggelsen møder og af dagseminarer med kendte oplægsholdere

6 Resultat: Vi har strammet langsommelige driftsmøder op, og der kom et lærings- og udviklingselement i møderne. Sammenlægning af to tidligere amtslige samråd til et regionsråd IT-KOMPETENCER OG SPROGFÆRDIGHEDER IT Office pakken Hjemmesider Diverse kommunale administrative programmer Sprog Svensk: Højniveau når det gælder forståelse af skrift og tale Norsk: Højniveau når det gælder forståelse af skrift og tale Engelsk: Flydende i forståelsen af skrift, tale og udtale Tysk: Grundniveau i udtale. Højniveau når det gælder forståelse af skrift og tale. FRITIDSINTERESSER Jeg er gift og mor til en datter på 13 år og tvillinger på 8 år, hvoraf den ene er autist. Mine interesser er musik, teater, kunst, film, litteratur og så er jeg det, man kan kalde frankofil. Udover at være igangsætter og formand for foreningen til støtte for YHCG i Norghana, har jeg en meget personlig relation til den ghanesiske gruppe og samarbejder tæt med dem omkring udviklingsprojekter. Jeg er lokalpolitisk aktiv og opstillet til kommunalvalget nov Er nu 1. suppleant til kommunalbestyrelsen. Ellers handler min fritid meget om familien og alle vores venner. Jeg elsker socialt samvær, og så elsker jeg at lave gourmet mad.

Resumé. Kompetencer. Jeg har i alle opgaver og projekter haft ansvaret overfor bestyrelse og direktion. Mine opgaver har primært været:

Resumé. Kompetencer. Jeg har i alle opgaver og projekter haft ansvaret overfor bestyrelse og direktion. Mine opgaver har primært været: Resumé Jeg er en erfaren og udviklingsorienteret leder med stærke kompetencer indenfor administration, forandringsledelse, procesforenklinger og sammenhænge mellem it systemer og brugere. Jeg formår at

Læs mere

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 1 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE

Læs mere

Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat

Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 19. august 2010 Tlf. dir.: 4477 3114 Fax. dir.: 4477 2705 E-mail: lhu@balk.dk Kontakt: Lisbet Haubro Notat Fra Pædagogisk Center til Pædagogisk

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade 3 4000 Roskilde E mail : Susanne@malmstroem.dk tel 21459057

Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade 3 4000 Roskilde E mail : Susanne@malmstroem.dk tel 21459057 Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade 3 4000 Roskilde E mail : Susanne@malmstroem.dk tel 21459057 Roskilde den 13. August 2013. Til Roskilde Kommune Hermed fremsendes ansøgning om driftsaftale

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

CV for Susanne Docherty

CV for Susanne Docherty CV for Susanne Docherty Bopæl:København Tlf.: 5132 4540 e-mail: Susanne@docherty.dk født: 120964 familie Robert 16 år, Carla 18 år bosiddende i Holland, gift med Graeme. Resume: Faglig profil Uddannelse:

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere