CURRICULUM VITAE. Frank Runchel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE. Frank Runchel"

Transkript

1 FØDT : 1959 Curriculum Vitae Udsigten 3 DK 2820 Gentofte Tlf CURRICULUM VITAE PRIVAT KERNE KOMPETENCER Gift, én søn på 27 år Organisationsudvikling og kapacitetsopbygning Organisationsanalyse Forandringsprocesser og proceskonsultation, ud fra anerkendende tilgang (AI) Strategisk Ledelse Coaching (individuel og team), Teamledelse Projektudvikling, program og projektledelse (LogFrame, Results Based Management, M&E) Kvantitativ og kvalitativ analyse Stærke kommunikationsevner, klar og veldisponeret rapportør UDDANNELSE : Cand. Scient. i kulturgeografi, Københavns Universitet, 1989 Bifag i dansk og kommunikation, Københavns Universitet, SPROGKUNDSKABER: Taler og skriver fransk og engelsk flydende, taler og skriver godt spansk, taler udmærket portugisisk og tysk. EFTERUDDANNELSE : Stifinder (www.pathfinder.dk) (2014 à ) et personligt ledelsesudviklingsforløb, med fokus på effektfuldt leadership og at skabe stærke teams, kende egne blind spots, sætte ambitiøse mål og skabe high performance teams Interventive Interviewing med Karl Tomm, Rambøll, 2012 Den Professionelle Projektleder Attractor 2010 Teamsamtaler det effektive team. Attractor A/S, 2008 Anerkendende Evaluering - Attractor A/S, 2008 Proceskonsulent Uddannelse (systemisk organisationsteori), Attractor A/S, Coaching for ledere. DM Efteruddannelse, København Internt kursus i mediestrategi, 3F februar 2004 Konfliktløsning Girafsprog, Center for konfliktløsning, København 2003 Organisationsændringer, INTRAC, København 2002 Organisationsudvikling for konsulenter, MDF, Holland, 1998 ANSÆTTELSESFORLØB År Organisation Særlig fokus/opgaver 2010 à Partner i Nordic Consulting Group A/S Teamledelse, governance specialist, evalueringer af NGO programmer, performance based assessment, organisationsudvikling m.v, Forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde 2008 Partner i Konsulentnetværket Aps Forretningsudvikling, Danidas Civilsamfundsstrategi, samt private organisationer i Danmark. Rådgiver for LO- FTF, Vestafrika 2007 Indehaver af Runchel Consult Proceskonsultation, forandringsledelsesopgaver - interesseorganisationer, offentlig sektor, udvikling af virksomhed International konsulent, rådgiver i Fagligt Fælles Forbund (3F, tidl. SiD) Program-koordinator i Mellemfolkeligt Samvirke Ansvar for Afrikaprogram, tæt samarbejde/sparring med regionale chefer, regional kontor i Mozambique, kampagne- og medie virksomhed. Tæt sparring med ledelsen i 3, politikudvikling, høringssvar Ansvar for Afrikaprogram, udvikling af program til organisationsanalyse, tæt monitorering af landekontorer og sparring med ledere, politikudvikling og høringssvar Sr. Konsulent, Carl Bro Management (tidligere Tunge projektlederopgaver indenfor organisationsudvikling, HRD og teknisk uddannelse. 2 år

2 (fortsat) side 2 DanEduc a s) som Danida projektleder i Egypten Associate Expert ved United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO), Wien. Tilknyttet agro-industri afd. Ansvar for udvikling af regional program i Asien, projektledelse UNIDO Junior Professional Officer (JPO), ved United Nations Development Programme Junior rådgiver på UNDPs landeprogram, projekt-og program udvikling, monitorering, projektledelse (UNDP), Lilongwe, Malawi Gymnasielærer, (Nykøbing F. Katedralskole) Undervisning af unge, pædagogisk udvikling 1990 Konsulent for Storstrøms Amt Tværgående evalueringer af arbejdsmarkeds projekter KARRIEREBESKRIVELSE Udvalgte Præstationer Hvordan jeg brugte mig selv 2014 Mozambique og Zambia (maj-juli 2014) 2014 Mozambique (aprilaugust- i gang) Review 3F s regionale program i sydlige Afrika. Vurdering af programmets resultater, læring, risici og muligheder, relevans, effektivitet, samt af partnernes mulighed for at påvirke nationale politikker og regionale udfordringer. Særlig fokus på løsarbejdere og kønsulighed. Udarbejdelse af rapport med anbefalinger for det næste program Formulering af Danidas klimatilpasnings- og miljøprogram i Mozambique (80 mio kr). Vurdering af nuværende indsats og politik, donorprogrammer og regeringens strategi, design af program efter Danidas retningslinjer Danmark Team leder - Udvikling af udkast til af BØRNEfondens strategi og politik for unge (15-25) i Vestafrika. Analyse af makroøkonomi og trends, rammebetingelser for virksomheder, landbrug, donorprogrammer, udkast til strategiske valg og mulige indsatser Burkina Faso nov-dec. Formulering af IBIS og Børnefondens uddannelsesprojekt i Burkina Faso, med fokus på advocacy, inddragelse af burgerne, governance og kvalitet i undervisning. Udvikling af projektdokument, workshop i Burkina om projektudvikling, tilpasning, færdiggøre budget, og udvikle projektmodel. 10 mio kr ansøgning godkendt af CISU i februar, Burkina Faso (juli-august i gang) 2013 Danmark (augustseptember) Slutevaluering af et tre-årigt projekt i sydøstlige BF (Quality in Primary Education).Vurdering af projektets relevans, effekter og resultater, bæredygtighed, effektivitet, samt anbefalinger til en evt. fase II. Projektet omhandler såvel læreruddannelse, supervision af lærere, inddragelse af forældre, samt koordinering mellem lokale aktører og advocacy. Kunde: Børnefonden, i samarbejde med IBIS. Brugerundersøgelse af den danske 92 gruppe. Kvalitativ undersøgelse af netværkets samarbejdsform, grænseflader, brugerværdi, potentiel politisk indflydelse. Sparring med følgegruppe, udvikling af kvalitative spørgeskemaer, gennemførelse af interviews, analyse og rapportering 2013 Danmark Chefkonsulent, Kapacitetsanalyse af Dansk Blindesamfunds internationale afdeling vurdering af sammenhæng m hovedorganisationen, organisatorisk og faglig kapacitet, samt udviklingspotentiale. Design af proces, konsultationer og interviews, skrivning af rapport med anbefalinger, forslag til nye værktøjer og afsluttende workshop. Kunde: CISU Mozambique (april, juni) Evaluering og rådgivning for FAN (Fundo para Ambiente de Negócios), en del af Danidas Business Sector Development Programme. FAN arbejder med privat sektor organisationer og social dialog. Evaluering af projekter indenfor social dialog, træning og udvikling af værktøjer for FAN, anbefalinger til ny strategi og indsatser. Kunde: Coffey International, for Danida 2013 Nepal, Sri Lanka, Review af nuværende og vurdering af nyt forslag til 3F s regionale program

3 (fortsat) side 3 Bangladesh i Sydasien indenfor tekstilsektoren (Bedre arbejds- og levevilkår for tekstilarbejdere). Vurdering af programmets resultater, læring, risici og muligheder, relevans, effektivitet, samt af partnernes mulighed for at påvirke nationale politikker. Udarbejdelse af rapport med anbefalinger, bl.a. om fortsættelse og vurdering af strategidokument for Tyrkiet Kapacitetsopbygning af tyrkiske menneskerettigheds- og kvindeorganisationer medlem af team der understøttede tyrkiske NGO ers resultatbaseret ledelse. Organisationsanalyse, introduktion til Result Based Management systems, udvikling og støtte til strategisk planlægning, M&E systemer, Risk Management, coaching, sparring and generel support. Klient: SIDA Palæstina Teamleder, slutevaluering af et 3 årigt projekt om inddragelse af unge i socialt frivilligt arbejde og konfliktløsning. Analyse af projektets overordnede styring, sammenhæng, mål og resultater samt indvirkning på partnere og de unge. Stærk fokus på kontekst og den humanitære og sociale indsats. Klient: AFSC, en amerikansk kirkelig organisation Danmark Proceskonsulent på strategisk seminar for bestyrelsen i Transparency International (Danmark). Analyse, tæt dialog med bestyrelse om formål, retning og resultat af seminaret, gennemførelse samt afrapportering Danmark, EU Projektleder på et studie om Social Dialog (arbejdsmarkedspolitik) i EU's bistandsprogrammer. Analyse af politik og praksis, interviews med sociale parter og interessenter, og gennemførelse af seminar i juni 2012 i Bruxelles for sociale partnere i EU og ulande. Klient: EU kommissionen (DEVCO/D3) : Marokko, Danmark Ledelse og rådgivning på et samarbejdsprojekt mellem Kriminalforsorgen og det marokkanske justitsministerium om alternativer til fængselsstraf i Marokko. Projektstyring, tæt samarbejde Kriminalforsorgen, den danske ambassade i Rabat og de marokkanske myndigheder. Tilrettelæggelse og gennemførelse af en række seminarer og studiebesøg i Marokko og Danmark, udvikling af nyt projektforslag Danmark Vurdering af BØRNEfonden s projektforslag PROMEDAP ( ). Projektet har til formal at sætte unge skolesøgende og i Togo i stand til at beskytte dem selv mod vold i skolen og på lærepladser. Opgaven indebar omskrivning af projektdokument og Projekt Matrix 2011 (okt-dec) Pakistan, Bangladesh, Danmark 2011, (juni-aug) Niger Del af team på 4 konsulenter: Organisatiorisk Review af Save the Children Denmark (SCD) udviklings- og humanitære programmer i Bangladesh and Pakistan. Kompleks overordnet og strategisk vurdering af sammenhæng, effektivitet og relevans af SCD s programmer, herunder SCD s umanitære programmer. Samspil og sparring med SCD s ledelsesteam om udfordringer, program og SCD s videre strategi for integration i Save the Children International s programstruktur. Klient: Danida/HUC Team leder på slutevaluering af CARE s EU finansierede konfliktløsningsprogram i Niger Fredens Brønde, der omfatter vandforsyning til marginaliserede hyrder og nomader i nordøstlige Niger. Programmet har udviklet et særligt socialt aftalesystem til deling af de knappe ressourcer. Anvendelse af de OECD s evalueringskriterier for samlet vurdering af programmet, og på strategiske anbefalinger for CAREs fremtidige engagement i området. Klient: Care Danamrk 2010, oktober, Ghana Team leder på slutevaluering af Kasa programmet, en finansieringsfond

4 (fortsat) side 4 for NGO er der arbejder med naturressourcer. Evalueringen havde fokus på de vigtigste effekter og læring, samt på Kasa s støtte til NGO er som talerør for de fattigste grupper. Klient: Care Danmark 2010, juni-september, Ghana Team leder på slutevaluering af G-RAP program, en multi-donor fond til støtte for fortalervirksomhed til NGO er i Ghana. Ved brug af resultatkæder fokuserede evalueringen på de vigtigste effekter af G-RAP og på NGO ernes indflydelse på forandringer i politik og praksis, samt på styring og ledelse af fonden. Evalueringen indebar et tæt samarbejde med G- RAP s donor gruppe (CIDA, DfID, den danske og hollandske ambassade, samt EU). Klient: DfID 2010, september, november, Ghana Særlig rådgiver for Ghana Trade Union Congress (Ghanas LO) om forberedelse og facilitering af sammenlægningsproces for TUC s medlemsorganisationer. Tæt samarbejde med TUCs ledelse og sammenlægningskomité. Brug af scenarie udvikling, coaching og tænkehatte for at nå resultatet: 4 faglige organisationer har lagt sig sammen. Skrev og udviklede vejledning til fremtidige sammenlægninger af fagforeninger. Klient: Ulandssekretariatet 2010, april-juni, Togo Team leader på et studie for BØRNEfonden: Strategi og geografisk koncentration af Togo-programmet. I samarbejdemed en lokal konsulentog en medarbejder på landekontoret stod jeg for dataindsamling samt en økonomisk og organisatorisk analyse af programmet, med fremskrivninger i 3 scenarier. Studiet fokuserede desuden på effektivitet og styring af programmet, og sammenhæng med BØRNEfondens overordnede strategi 2009, oktober, Centralafrika EU rådgiver på organisationsudviklingsprojekt med det nationale konfliktråd (CNM). Udviklede og afholdt seminar med CNM om roller, mission, vision og scenarieudvikling (Kompetence-broen). Udvikling af handlingsplan for Klient: COOPI (Italiensk NGO) 2010, April, Latinamerika Team leder på appraisal of Ulandssekretariatets (LO-FTF) s regionale program ( ) (Good Governance and Decent Work), i Paraguay, Bolivia, Honduras, Guatemala, El Salvador og Nicaragua. Arbejdsmiljø og støtte til kvinder havde særlig fokus, ligesom den overordnede programstyring og effektivitet. Klient: Danida 2009 november-december Togo 2008, 2009 Ghana Team leder på midtvejsevaluering af BØRNEfondens fire-årige HIV-AIDS projekt for unge, der omfattede oplysning og mobilisering af lokalsamfund i 20 udviklingscentre. Lighed mellem mænd og kvinder og unges seksuelle og reproduktive rettigheder var et vigtigt element i denne anerkendende evaluering. Der var særlig fokus på projektets sammenhæng med resten af Togo-programmet (organisatorisk og fagligt). Særlig rådgiver for LO-FTF og Ghana Trade Unions Congress. Lederudvikling og organisationsanalyse for Ghana TUC. Gennemførte adskillige organisations - og team udviklings seminarer for ledelsen og hovedbestyrelsen i TUC. Brug af scenarier, Multiple Score Cards, team dynamik, tænkehatte og andre værktøjer 2009 november, Mozambique Slutevaluering af et 3-årigt kapacitets-opbygningsprogram for fagforeninger i den offentlige sektor, med særlig henblik på social dialog og økonomisk vækst, og medlemmernes deltagelse i den offentlige debat. Fagforeningers rolle i reformerne i den offentlige sektor er særlig vigtig i Mozambique, på trods af regerings skepsis. Klient: Ulandssekretariatet/ LO-FTF Kompetenceudvikling, Fagligt Fælles Forbund (3F) Coaching og Som ekstern specialkonsulent på et systemisk kompetenceudviklingsprojekt i 3F

5 (fortsat) side 5 Systemisk tilgang Udvikling, Analyse (Fagligt Fælles Forbund) deltog jeg i afdækning og udvikling af samtlige medarbejdere og valgtes kompetencer (i alt ca. 400 medarbejdere) Afdækning af afdelingernes samlede kompetencer, strategi og politik Individuel kompetenceafklaring af alle medarbejdere, valgte og ledere Medarbejderprofiler Interessentanalyse Rapportering, tilbagemelding til ledelsen Workshops og strategiseminarer 2009 (maj) Omstrukturering af den danske EU-NGO Platform. (CONCORD Danmark) Udvikling af ny konceptnote, budget, forslag til ny struktur og indsatsområde. Vurdering af struktur, mandat, strategi, sparring med formand og bestyrelse, forslag til positionering af platformen (sept-nov.) Brugerundersøgelse af den danske EU-NGO Platform. Undersøgelse af relevans, brugertilfredshed m.v. af EU-NGO Platformen. Rapportering og dialog med medlemmer og bestyrelse. For Udenrigsministeriets NGO-kontor. Del af team fra Konsulentnetværket (april-oktober) Evaluering af svensk LO-TCOs Bistandsnævns internationale samarbejde Teamleder (for Sida). Teamleder for et hold internationale konsulenter. Evalueringen omfatter Dialog og processtyring LO-TCOs programmets relevans, effektivitet og bæredygtighed. Jeg dækkede Analyse, Syntese internationale faglige organisationer samt Ghana og Togo, mens de tre øvrige konsulenter dækkede Indien, Colombia, Burkina Faso > Rådgiver og proceskonsulent for Ulandssekretariatet i Ghana og Vestafrika på Strategisk ledelses et regionalt program om udvikling af nationale faglige organisationer og den rådgivning, Coaching uformelle økonomi. Min opgave var overordnet programstyring samt at være ledelses- og udviklingskonsulent, coach for Ghanesisk LO (GTUC) juni-aug. Udvikling af program dokument for 3Fs, sydlige Afrika program Deltagelse i ekstern review og efterfølgende udvikling af komplet program-dokument for 3F, inkl. Projekt design, kontekst-analyse, organisationsanalyser, budget mv. Afleveret 25 mio. DKK projekt til Danida d 1/9/07. Nov 2006-sept Intern coach Sparring Intern sparring om fremtidig organisation - 3F (Fagligt Fælles Forbund) Som intern coach har jeg vejledt og udviklet tilgange, koncepter og idéer med ledelsen af 3Fs bistands-enhed. Specielt har jeg sparret med ledelsesteamet om forhandlinger med LO om den fremtidige organisation for bistandsenheden. Ledelsen har nu valgt en organisationsmodel med bofællesskab med LO s ulandssekretariat fra oktober Vejle Kommune: Konference om Landdistriktsudvikling Storgruppemøde Afviklede i samarbejde med ILOSI aps en heldags konference for Vejle kommune med inddragelse af 200 borgere og en lang række virksomheder og frivillige organisationer om den fremtidige politik for landdistrikterne Træningsbehovsanalyse, Arbejdsministeriet, Kenya Analyse, Syntese Gennemførte analyse, identificerede kompetencer og træningsbehov, udarbejdede Anerkendende udvikling træningsplan. Udviklede forslag til reorganisering af afdelinger, samt gennemførte seminar ved brug af anerkendende tilgang, og fik ledelsen til at tage ansvar for gennemførelse af ændringer Kompetenceafklaring Kompetenceafklaring Team building og udvikling af model for kompetenceafklaring af rådgivere og

6 (fortsat) side 6 Team Building programmedarbejdere på 3Fs regionale kontor i Mozambique. Facilitering af udviklingsseminar samt opfølgning på kompetenceafklaring, udarbejdelse af nye job beskrivelser 2006, sept-okt. Ledelse af 3Fs regional kontor i Mozambique. Midlertidig ansvarlig for 3F regionale program (økonomi, koordinering, personale m.v) Organisationsanalyse af 3F s partnere Organisationsanalyser Som programansvarlig udviklede jeg model for organisationsanalyse til 3F s behov, gennemførte træningsforløb for regionale medarbejdere i sydlige Afrika, samt praktisk organisationsanalyse med lokale fagforeninger. Projektdesign Vejledte og assisterede med skrivning af projektdokumenter og analyser Coaching og sparring Løbende coaching af og tæt sparring med af 3Fs regionale programkoordinator og leder i det sydlige Afrika om programudvikling, personaleledelse og ledelsesstil Politikudvikling og lobbyarbejde (3F) Analyse og høringssvar I tæt samarbejde med ledelsen af afdelingen var jeg i løbende dialog med Udenrigsministeriet om rammer og vilkår for bevillinger og programmer. Analyse af konsekvenser af ny strategi for bistandsområdet, udarbejdelse af høringssvar, samt fremlæggelse af alternative forslag i samarbejde med de øvrige interessenter (fagbevægelse og NGO er). Dialogmøder Løbende justering af politik og strategi i samarbejde med andre faglige organisationer, jævnlige møder med Udenrigsministeriet om positioner Organisationsanalyse af Mellemfolkeligt Samvirke(MS) landekontor i Zambia Skabte tillid Medarbejdere på MS Zambia forstod nødvendigheden af omstruktureringer og værdien af samarbejde Organisationsvurdering Interviewede nøglemedarbejdere, afdækkede samarbejdsproblemer og kompetencer, påpegede overfor ledelse hvor flaksehalsene var, kommunikerede disse problemer til medarbejderne, anbefalede en tilpasning af kontoret til de eksisterende opgaver Politikudvikling, lobbyarbejde og kampagner (Mellemfolkeligt Samvirke) Politikudvikling Som politikmedarbejder deltog jeg løbende i udarbejdelse af politikforslag til MS ø styrelse, i analyse af konsekvenser af bistandspolitik, nye tiltag og forslag på området, samt udarbejdelse af alternativer og høringssvar. Kampagner Løbende deltagelse i MS danske og internationale kampagnearbejde, NGO er fx om Tobinskat, om Fair Trade og NGO topmøde m.v. (koordination, udarbejdelse af forslag og positioner, deltagelse i kampagnegrupper m andre Nov Daglig projektledelse Design og udvikling Samarbejde Kvalitetssikring Økonomi Chefrådgiver på miljøundervisnings- og trænings-projekt i Egypten Environmental Education and Training Programme, for Danida. Supervision, ledelse og vejledning af nationale og internationale rådgivere såvel som lokalt personale. Idé-udvikling, design, planlægning samt udførelse af aktiviteter og produkter indenfor miljøundervisning, miljø-træning, informations- og kampagnematerialer, reklame- samt PR materialer og medieproduktioner, for at understøtte og styrke Egyptens miljøpolitik Kontakt og samarbejde med fagministerier, internationale organisationer, NGOer, universiteter, reklamebureauer og lokale lobby grupper i Egypten Udviklede kvalitetssikrings-system for projektet og sikrede opfølgning og rapportering Ansvarlig for budget på ca 11 mio DKK

7 (fortsat) side HRD/Organisationsudviklings-rådgiver på GIRE, et stort vandressource projekt i Burkina Faso Analyse og vurdering Ansvarlig for design og planlægning af organisatorisk træningsbehovsanalyse, fastlæggelse af fremtidige træningsbehov og Tilrettelæggelse og identificering af organisatoriske problemer, udvikling og tilrettelæggelse af afvikling af kurser efteruddannelse og on-the-job training. Kunde: Danida Organisationsrådgiver i stort team. Teknisk bistand til vandmyndighederne i Constanta regionen, Rumænien (RAJAC), med rehabilitering af kloaknetværk og spildevandsanlæg. Skabte overblik Skabte tillid Organisationsvurdering Projektkatalog 15 forskellige eksperter på et komplekst, tidspresset projekt blev bragt til at samarbejde ved at etablere fælles forståelse for projektet og hvad det skulle opnå Den forbeholdne ledelse i RAJAC blev overbevist om undersøgelsernes og projektets værdi, skaffede adgang til organisationen Viste på en acceptabel måde hvor flaksehalsene var, kommunikerede disse problemer og mangel på sammenhæng mellem midler og driftsbehov Udarbejdede troværdigt og accepteret katalog over projektforslag til EU-ansøgning om styrkelse af RAJAC (senere godkendt) 1998 Projektleder på et projekt i Tjekkiet, Support to Bank Environmental Programme Udvikling af cost-benefit værktøjer, vurdere miljøbelastninger, udvikle ansøgningsprocedurer til statslig miljøfond, indføre Miljøstyrings-system (EMS) i mindre virksomheder i Tjekkiet. Klient: DANCEE. Projektdesign Udviklede projektdokument i samarbejde m Miljøministeriet og miljøfond Landede opgaven Opstart og projektstyring. Økonomi Sikrede at firmaet fik kontrakten Udarbejdede handlingsplaner og arbejdsbeskrivelser, rekrutterede eksperter, forestod opstart og etablering af projektkontor, sikrede samarbejde med miljøfond og lokale myndigheder, lokale eksperter etc. Ansvarlig for budget på ca 3,5 mio DKK Organisationsudvikling og HRD: Tjekkiet, Rumænien, Burkina Faso, Egypten, Malaysia, Baltikum, Indien m.v Identificerede flaskehalse Skabte overblik Etablerede konsensus Lavede handlingsplan Opfølgning Gik ind i organisationer, analyserede hvilke systemer var i brug, hvordan medarbejderes kompetencer svarede til tekniske behov, evt. samarbejdsproblemer. Beskrev hvordan organisationens komponenter arbejder sammen, hvordan samspil var med andre organisationer, Skabte enighed om hvad problemerne var og hvordan disse bedst løstes - i dialog m. ledelsen (og nøglemedarbejdere). Brugte forskellige metoder til konfliktløsning, præsentation, skabte ejerskab Kort og realistisk indenfor det der var aftalt Plan for hvilken støtte der var behov for og hvornår

CURRICULUM VITAE. Frank Runchel

CURRICULUM VITAE. Frank Runchel Udsigten 23 B DK 2820 Gentofte Denmark Cell: +45 61 76 76 26 Fax: +45 4444 4060 frank@runchel.dk www.runchel.dk CURRICULUM VITAE FØDT : 1959 PRIVAT KERNE KOMPETENCER Gift, én søn på 22 år Organisationsudvikling

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Kort om Ulandssekretariatet

Kort om Ulandssekretariatet Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Vester Voldgade 100, 1552 København V Telefon: 33737440, Telefax: 33737465, Email: info@loftf.dk www.ulandssekretariatet.dk

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 Årsrapport 2013 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer og. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer

Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer Rapport udarbejdet af Folkekirkens Nødhjælp - Global Funding Unit v/tina Breum Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING BEDRE ARBEJDS- OG LEVEVILKÅR FOR FATTIGE ARBEJDSTAGERE I VERDEN INDLEDNING Hvorfor laver 3F internationalt solidaritets- og udviklingsarbejde vil

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K DIEH SEKRETARIAT St. Søndervoldstræde 9, st. 1419 København K Foto:

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 Årsrapport 2012 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere