Universitetsspecialer i historie 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetsspecialer i historie 2004"

Transkript

1 VED ERIK JØRGENSEN Københavns Universitet Christian Hede: Museer var moderne. De første nationalmuseer i Kina. Hanne Brandt Djupdræt: Formidling i den kulturhistoriske udstilling. En faglig og didaktisk udfordring. Kathrine Selch Kjølby og Charlotte K. Nielsen: Et internetbaseret undervisningsmateriale om stalinismens forbrydelser. Trine Louise Lehmann: Historiefortællingens nationalisering i Danmark en analyse af fortællingen om Københavns belejring og storm Henriette van der Blom: Suetonius Divus Vespasianus a mirror of virtues and vices. Pelle O. Larsen: Erik Arup og de liberale historikere En tradition i dansk historieskrivning , undersøgt med udgangspunkt i 1970 ernes historiografiske debat. Pernille Lindtner Petersen: Hollywood som historieformidler en undersøgelse af den historiske spillefilms faglige potentiale. Loa Ingeborg Bjerre: Fejlselvfølger En diskussion af historievidenskabens (manglende) teoretiske fundering: eksemplificeret ved en analyse af forskningen om Pax Dei.. Peter Kjær Strandlyst: Robber Barons eller Captains of Industry? De store forretningsmænd i The Gilded Age i amerikansk historiografi. Morten Parsholt: Antiokus IV Epiphanes og jøderne. Makkabæeropstanden som etnisk konflikt. Daniel Juul Simonsen: Den senrepublikanske krise og det augustæiske principat en analyse af overgangen fra republik til kejserrige i antikkens Rom. Morten Christensen: Administrationen af romersk Britannia, fra Claudius til Hadrian. Med særlig fokus på de økonomiske aspekter. Morten Greis Petersen: Wodan, id est furor en undersøgelse af Odins Rasen og templet i Uppsala. (magisterkonferens) Niels Erik Borges: Årsagerne til nordboernes opgivelse af permanent bebyggelse i Amerika i 1000-årene.

2 305 Lasse Wolsgård: En stat bliver til En studie i statens grundlæggende bestanddele og deres udvikling i middelalderens Danmark. Henrik Woer: En database og et værksted. Om anvendelse af relationelle databaser i kalkmaleriforskningen og en undersøgelse af Isefjordsværkstedet og dets kalkmalerier. Jesper Teglgaard Jensen: Ordet i billeder Billedkunsten i de danske kalkmalerier frem til reformationen. Sofie Søes-Petersen og Elisabeth Hofdahl: So fræls mek thin tiænistæ qwinnæ. Religiøsiteten i de danske senmiddelalderlige bønnebøger. Lone Grænge Sig: Regionale særpræg i dansk kalkmaleri i perioden Et bud på hvorfor valget af motiver i kalkmaleriudsmykningen ser ud til at være regionalt bestemt. Lykke Hindsgaul: Gejstlig ære og verdslig magt. Paven som politisk figur under de italienske krige John Christiansen: Den engelske Svedesyge. En historiografisk oversigt og en analyse af epidemien i Danmark og Hertugdømmerne i Anders Bohn:... og derfra Kunde faa Öfrighed... Bornholms sociale struktur og nationale identitet i 15- og 1600-tallet. Peter Damgaard: Ekstraordinære bededage i Danmark fra Reformationen til Store Bededag. Tanja Irene Rosenberg Stick Golgert: Præstedisciplineringen under Christian IV. Forholdet mellem statsmagt og kirke i ortodoksiens storhedstid. Jørgen Vang Larsen: Kriseår i Danmark en undersøgelse af den demografiske og økonomiske udvikling i forbindelse med landbrugskrise, pest og krig i Helsingør, Køge og Roskilde Kristian Blicher Andersen: Tvangslån under den tidlige enevælde. Kirstine Bjerre Bergholdt: Det danske Klasselotteri. Det danske Klasselotteris Historie Jan Nepper-Christensen: Sætte Bondestanden udi lykkeligere Omstændigheder. En undersøgelse af gårdmændenes retsstilling og risikounivers i tiden før og efter arvefæstereformen på Københavns amts Rytterdistrikt i 1766 med Skovlunde landsby som case. Eva Dalsgaard Asmussen: Marionetdukken En analyse af omstændighederne i forbindelse med kong Christian VII s sindssygdom. Winni Aakermann Grosbøll: Almuen på Skolebænken et speciale om sammenhænge mellem den pædagogiske debat og almueskolevæsenets etablering i perioden Sisse Kæregaard Olsson og Janne Jacobsen: Fængslets historie i Danmark med fokus på fængslets formål.

3 306 Erik Jørgensen Dorte Fredskilde Braad: Hvad var det fremmede ved de fremmede? Om fremmed arbejdskraft og spirende national fremmedhed i Danmark i 1800-tallet. Janis Dyrby Nielsen: Det moderne fængsels fremkomst En empirisk undersøgelse af britiske parlamentsforhandlinger Lisbet Holck Jensen: Kronens regiment En socialhistorisk undersøgelse af garnisonen i Helsingør ca Kasper Willems: Lægekunst og Lægevidenskab Undersøgelse af lægevidenskabelige processer i Danmark i tidsrummet med særligt henblik på filosofiske tankefigurers betydning for den lægefaglige positionering. Ulrik Okkels Iversen: Byens plan og hygiejniske interesser Hygiejnebevægelsen og byplanlægningen i København Søren Frost: Tonen i Arméen En mentalitetshistorisk undersøgelse af et udvalg af treårskrigens soldaterbreve. Jeanette Bornø Pedersen: Treårskrigen en anden historie En undersøgelse af kampmoralen i den danske hær under Treårskrigen ( ) med særlig henblik på det slesvigske mandskabssvigt. Ilia Artemov: Entrepreneurship og statens økonomiske politik i Rusland i det 19. århundredes anden halvdel. Thomas Becher: Krisepolitik og skandinavisk revolution En undersøgelse af Erik Arups teori om C.C. Halls bevidste krisepolitik i november/december Michael Heuing: Stellt nicht die Dänen mit den Polen auf eine Linie. De nationale mindretal i Preussen. Modersmålet i folkeskolen Karin Christensen: Herman Trier i den pædagogiske debat. Jesper S. Nielsen: Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København Om den danske elite, kunstindustri og nationalliberalisme. Jacob Bjerring-Hansen: Danmark og det finske spørgsmål dansk Finlandspolitik Alan Frederiksen: Frederiksberg Hospital Camilla Müller Berg Christensen: Dansk Forsvarspolitik De danske politikeres forsvarsopfattelser & trusselsvurderinger. Kristian Nikolaj Lindegaard: Mellem filantropi og velfærdssamfund. Et nærstudie af den frivillige hjælpeorganisation Børnehjælpsdagens historie Anne Andersen: Krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. Verdenskrig. Martin Andersen: Accept: modstand eller ligegyldighed? En analyse af tyskernes reaktion på nazisternes jødepolitik i perioden

4 307 Kasper Konow: De jødiske ghettoer i Lodz og Warszawa Frederik Strand: SS i Danmark. SS-organisationens indflydelse på det besatte Danmark Peter Edelberg: Faldskærmsfolk og erindringens politik: Special Operations Executives TABLE-arbejde i Danmark i erindringspolitisk belysning. Michael Henrik Feldballe Hansen: Foreningen Frit Danmark: Færøerne. En undersøgelse af brydningerne mellem færøske, britiske og danske interesser under 2. Verdenskrig: med omdrejningspunkt om foreningen. Jan Enevoldsen: Udfindelse af sabotører. Københavns politis praksis fra den 29. august 1943 til den 19. september Ulf Skov Kyneb: Liv og død på Kløvermarken En undersøgelse af tyske flygtninge i Storkøbenhavn Søren Nørby: Aldrig mere en 9. april! Genopbygningen af Danmarks forsvar med særlig vægt på søværnet. Karina Junko Themsen: The Japan lobby and the containment strategy: The reassessment of American policy in Japan Birgitte Bonnevie: En undersøgelse af hvilken betydning Zionismens territoriale og demografiske mål har haft for den israelske politik i Palæstina, overfor palæstinenserne og overfor de arabiske nabolande i perioden Torben Bille: Når myte bliver til virkelighed Myten som politisk redskab; Holocaustmytens placering i Israel fra 1948 til i dag. Rasmus B.O. Augustesen: Segregering eller Integrering. En undersøgelse af undervisningspolitikken over for synshandicappede i perioden Rune Weber: Rummet som grænseland. Grænselandsmyten og det amerikanske rumprogram i 1950 erne og 1960 erne. Nina Lynge: Dansk Kinapolitik i perioden med særligt henblik på spørgsmålet om Folkerepublikken Kinas repræsentation i FN. Jon Voss: Fiskeriet i Kattegat i økohistorisk perspektiv: Anne Louise Schunck de Stricker: Dansk udviklingsbistand og opfattelsen af de fremmede Kasper Willemann: Jordan og den arabiske (u)orden en analyse af kollektive identiteters og kulturelle strukturers betydning for Jordans sikkerhedspolitik Mia Druedal Munch: Forsørgelse eller forsikring folkepensionens indførelse i Morten Bendix Andersen: Ungarnsopstanden 1956 i danskernes erindring. På sporet af nationale erindringsdannelser i Danmark

5 308 Erik Jørgensen Louise Anskjær Banke: Fra Socialisme til miljøpolitik: Socialistisk Folkeparti Jacob Krogsgaard Christensen: Oligarki eller Hegemoni? Udviklingen i medlemsindflydelsen i Socialdemokratiet set i lyset af klassisk eliteteori og Antonio Gramscis Hegemoniteori. Sharmila Maria Holmstrøm: Transracial adoption, identitet og familie. En undersøgelse af opfattelser af transracial adoption i Danmark med særligt henblik på konstruktioner af familie, identitet og etnicitet. Kåre Thomsen: Fodnotepolitikkens afspejling i forsvarspolitikken En analyse af det konkrete skifte i dansk sikkerhedspolitik under fodnotepolitikken og dets betydning for den samtidige og 1990 ernes forsvarspolitik. Lars Krogh Jensen: Den syrisk-iranske alliance. Kirstine Borchsenius: De evige døtre er atter i avisen. En analyse af fænomenet nyfeminisme. Nina Olsen: Den danske AIDS-debat Fra bøssepest til røde sløjfer. Christian Skou: Politisk indflydelse på DR Christina Blaagaard: The Trouble med BBC og Nordirland. Public service and Government interest. Kasper Vedel Rasmussen: Dansk Folkeparti og nationalismen. En analyse af nationalismens rolle i Dansk Folkepartis idegrundlag Tilde Wonsild: Internetbaseret oplysningsmateriale om folkedrabet i Rwanda. Anita Højrup: Indvandrere og kriminalitet. En undersøgelse af diskurser i medierne. Jacob Korreborg Andersen: Korruption En analyse af korruptionsbekæmpelse i internationalt bistandssamarbejde. Aarhus Universitet Rasmus Falbe-Hansen: Holocaust på det store lærred i teori og praksis. Camilla K. Pedersen og Casper B. Rask: Web-baseret undervisningsmateriale om folkedrab i Bosnien formidlings- og forskningsdiskussion. Henrik Skjøt Jensen: Dansk mentalitetshistorie. Jesper Mulbjerg Gravers: Personlige relationer i oikos med udgangspunkt i kvinder og slaver. Jens Degn: Romaniseret afrikaner eller afrikaniseret romer? En undersøgelse af Marcus Cornelius Frontos kulturelle identitet.

6 309 Tonny Sørensen: Hildegard af Bingen Mægtig i sin afmægtighed. Oluf Bang Jensen: Den danske ekspansion i Nordtyskland med særlig fokus på allianceforhold og politiske spilleregler. Hanne Malene Dømler Jacobsen: Tro og Profit. En undersøgelse af økonomien i to ordensstater på Rhodos og i Preussen ca Susan Overballe Møller: Danske bønders segl i det 15. århundrede: et vidnesbyrd om skriftkompetence? Rune Leander Mikkelsen: Fra harmoni til ubehag træk til belysning i udviklingen af Rafaels menneskesyn ud fra samtidens politiske: sociale og åndelige forhold. Dorthe Søborg Lund Skriver: Grundlæggelsen af Københavns og Uppsalas universiteter. En analyse af konstellationen af politiske motiver og aktører. Kim Rune Jensen: Reformationens betydning for den karitative velgørenhed i Danmark. Lilian Klit Simonsen: Bøsseskytten Jón Ólafsson et 1600-tals menneske. Anne-Sofie Paaske: Dyd og Forstand. Birgitte Thotts holdninger til kvinders muligheder for studeringer set i lyset af samtidens herskende åndelige strømninger og livsbetingelser for den adelige kvinde. Hans Berg: Grønlændernes møde med danskerne en analyse af den grønlandske forståelse af danskerne og af dennes betydning for koloniseringsprocessen. Lone Haubro: Hoveriets udvikling på Lynderupgård Michael Bruus: I sikker havn. Danske købstadshavnes modernisering Jesper Bækgaard: De vakte i Rårup sogn en historisk og religionssociologisk undersøgelse. Carsten Filskov Langelund Sørensen: Det lokale forsvar af de danske øer En kildebaseret undersøgelse med særligt fokus på centralmagtens rolle. Søren Kjær Jensen: Kjøbenhavnsposten og den borgerlige offentlighed Mikkel Strandbygaard Bencke: I Jesu Navn til Folkegavn. Med et historiografisk-teoretisk udgangspunkt fremlægges en historisk og religionssociologisk redegørelse for det grundtvigske verdensbilledes lokale implementering og institutionalisering, særligt vedrørende Kristen Larsen og debatten omkring Dalby Friskole i midten af 1800-tallet, og med et tilbageblik på den tidlige Kerteminde-vækkelses livssyn. Rikke Bjerregård Sloth: Børnehjemmet på Vodroffsvej og Magdalenehjemmet. En undersøgelse af de to velgørende hjems virksomhed i

7 310 Erik Jørgensen perioden fra 1870 erne til 1905 med udgangspunkt i Staffan Förhammars analytiske model for bestemmelse af filantropiske foreningers virksomhed. Anne Katrine Skovenborg: Fra fosterfordrivelse til fri abort en diskursanalyse af debatten omkring den retlige regulering af abort i Danmark i perioden Mads Fuglede: Homo Americanus. En undersøgelse af Vestens betydning for udvikling af en amerikansk nationalkarakter. Lars Amdisen Bossen: Indre Missions religiøst-kulturelle virke med særligt henblik på indsatsen i Bøvling-Flynder sogne ca Ruth Meller Sørensen: Sindssygeanstalten i Viborg. En undersøgelse af de første 300 patienters baggrund og vilkår i perioden 1877 ca med udgangspunkt i en redegørelse for årsagerne til institutionens oprettelse og placering. Ann D. Kristiansen: Retten til valg. En analyse af køn, sprog og seksualitet under debatten for den kvindelige valgret Anne Øster Jensen: Russerne kommer! En undersøgelse af den russisk-jødiske immigration til København Martin Ramlov: Antisemitisme i Danmark? Belyst gennem en analyse af Jyllands-Posten og Mosaisk Samfund Jesper Pørksen: Estland og Letland En Heimathistorie om to stater to tyske mindretal. Søren Nielsen-Man: Kommunisternes demokratiopfattelse. En historisk diskussion og udredning af kommunismens demokratiopfattelse med særlig vægt på Danmarks Kommunistiske Partis demokratiopfattelse Karen Gram-Skjoldager: På listesko. Det Sønderjyske spørgsmål i dansk udenrigs- og indenrigspolitik Trine Malling Pedersen: En Revolution, der vil gøre dem til nye mennesker. Den politiske og kulturelle konstruktion af det nye sovjetmenneske Lars Schreiber Pedersen: I nazismens skygge. Forholdet mellem dansk og tysk forhistorisk arkæologi Anders Brandt Sørensen: Livet gik videre. Interaktionen mellem frederikshavnerne, de lokale tyske myndigheder og det lokale danske politi under besættelsen. Sune Agerschou: De danske tysklandsarbejdere under besættelsen. Jan Nygaard Mikkelsen: Operation Torch. De britisk-amerikanske overvejelser dec jan Elin Hedegaard Lund: Fødselskulturen i Danmark ca

8 311 Niels J.N. Danielsen: Dansk viden om Holocaust belyst gennem en undersøgelse af udenlandsk radio: svensk presse og danske illegale blade frem til oktober Poul Krogh Jensen: Det sidste argument. Brugen af nazismen som fjendebillede i dansk politisk kultur , belyst gennem Europa- og udlændingedebatten. Simon Steiniche Petersen: Israels oprettelse den traditionelle og de nye opfattelser: myter og realiteter? Christina Wilther Jørgensen: En lille mand i en stor tid en kulturhistorisk analyse af Olsen-Banden set i forhold til filmens samtid. Ann-Kathrine Karoff: En analyse af menneskerettighedernes historie og teori siden 1948 med særligt henblik på de humanitære interventioner i 1990 erne. Per Martin Halskov: Den Alliancefri Bevægelses rolle i international politik Jesper Hvam Sørensen: Holdninger til nordisk kontra europæisk samarbejde hos de danske socialdemokratiske regeringsledere under og efter det første danske forsøg på optagelse i fællesmarkedet. Lise Loftager: Pragmatisk idealisme. Værdipolitikkens indtog i dansk ulandsbistand Kristian Zakarias: Demokratiopfattelser i Europadebatten En analyse og diskussion af relationen mellem det danske demokrati, danske demokratiopfattelser og den europæiske integration. Lene Koudal: Between the Devil and the Deep Blue Sea En komparativ analyse af Estland: Letland og Litauens Ruslandspolitik Anne Katrine Thomsen: Hizb ut-tahrir i Danmark: Et demokratisk paradoks? Pernille Refstrup og Steffen Skovfoged: Grænser for solidaritet? En analyse af det danske og det svenske Socialdemokratis udlændingepolitik i et komparativt perspektiv. Syddansk Universitet Odense Ellen Just Hansen: En analyse af brugen af interaktive medier i to kulturhistoriske udstillinger anno Torben Larsen: Gymnasiets lærebøger i historie og deres Tysklandsfremstilling. En undersøgelse af fremstillingen af Tyskland og omfanget af nazistisk påvirkning i tre forskellige danske gymnasielærebøger i verdenshistorie fra første halvdel af det 20. århundrede. Kathrine Dahl: Konflikt og samarbejde i Norden. En undersøgelse af nordiske historielærebøger.

9 312 Erik Jørgensen Tina Mose: Historiebevidsthed til eksamen. En undersøgelse af historiebevidsthedsbegrebets praktiske anvendelse i forbindelse med eksamen. Henrik Jespersen: Den kultiske bevidsthed. En introduktion af den spilstrukturelle virkelighedsforståelse i dansk faghistorie. Anne Høyby: Et berettiget nationalmuseum? En analyse af Nationalmuseets image. Malene Slotø Schacke: Mølleren: Mynden og Bonden. En undersøgelse af den historiske antropologis betydning for mentalitetshistorie og mikrohistorie i perioden 1970 til (magisterkonferens) Lone Kølle Andersen: Imitation of life. Den historiske roman i historievidenskaben? En genreteoretisk undersøgelse. Kristian Mohr Mersing: Den romerske republiks krigsskat tributum. En undersøgelse af tidspunktet for og omstændighederne ved dens indførelse med særligt henblik på at efterprøve den antikke traditions oplysninger herom. Lis Fahrendorff: De Offentlige Alimentationsinstitutioner i Italien. Formål og Funktion. Stefan Knudsen: The Emergence of the English Nation. A Perennialist Reading. Dorthe Lyon Jørgensen: Kvinders sygdomme og dødelighed i den danske middelalder. Baseret på skeletstudier af kirkegården Refshale på Lolland, Skt. Mikkels kirkegård i Viborg og Sortebrødre Klosters kirkegård i Odense. Erik Chalatsis: Flåde og Marineinfanteri i tjeneste hos Den Tyske Orden i den sene middelalder. Helle Hahn-Petersen: Formatio et reformatio Pauli Helie. En undersøgelse af Poul Helgesens reformtanker og deres oprindelse. Henriette Damsbo: Danske bispevisitatser i perioden i perioden en undersøgelse af den danske konfessionaliseringsproces som den kommer til udtryk i visitatsbøgerne. Jeppe Bregenov-Pedersen: Studier i den sociale forsorg i Odense i tallet med hovedvægt på det kommunale fattigvæsen fra 1630 til 1680 erne. Thomas Steenbjerg: De dansk-brandenburgske relationer med henblik på Christian den V s politik i Slesvig og Nordtyskland Tanja Bækhøj Olsen: Livet på St. Thomas en mikrohistorisk undersøgelse af de hvide indvåneres kultur i 1730 erne. Mette Schønberg: Amtsrådet og landevejene En analyse af Odense amtsråds bestyrelse af landevejene i henhold til vejloven af 1867.

10 313 Brian Grønborg: Statens Serum Institut og Epidemibekæmpelsen. Oprettelsen af Statens Serum Institut og bekæmpelsen af difteri og tuberkulose i Danmark. Mette Kyed Lissau: Folkekirkens indre anliggende belyst gennem diskussionen vedrørende kvindelige præster Jens Filt Elleby: Socialisering: Uniformering og Ensretning. De Konservative i Odenses holdningsdannelse inden for Social forsorg: Bekæmpelse af arbejdsløshed: Skole- og Boligpolitik: Felix Nikolaj Nunnegaard: Folkeforsikringen Den partipolitiske retorik for eller imod universalitet. Christen Bonde: Idealer og forandring. Ole Bjørn Kraft, Grundloven og Det konservative Folkeparti Linda Nikolajsen: Dansksindede sydslesvigere i sovjetisk krigsfangenskab under og efter Anden Verdenskrig. Mette Fihl: Marcel Reich-Ranickis autobiografi Mein Leben brugt som historisk kilde. Christina Faber: De tyske flygtninge og fraterniseringsforbudet. Karina Mellin: En undersøgelse af forhandlingerne om det grønlandske skolevæsen. Perioden Vinni Walling: De gode intentioners fatale konsekvenser 22 grønlandske børns deltagelse i et kulturintegrationseksperiment i Hildegunn Johannesen: Færøerne under den kolde krig den offentlige debat om de militære installationer opført under den kolde krig med hovedvægt på perioden Jan Lau Troelsen Harritsø: Forholdet mellem de tre sider i Trekantregeringen Claus Henriksen: Inddelingsdebatten i Odense Kasper Tingkær: Udenlandske arbejdere en parentes på det danske arbejdsmarked. Thomas Rasmussen: Europabegrebet i Danmark. En historisk analyse af opfattelsen af Europa i Danmark Morten Koberg Christiansen: USA s Afghanistan-politik Brian Kirkegaard Nielsen: De iranske konstitutioner fra paternalisme til præsidentialisme? En komparativ analyse af Den Islamiske Republik Irans konstitutioner med særligt henblik på betydningen af forandringerne i forholdet mellem forfatningerne: Velayate Faqih og Sharia. Kim Vestergaard Merrild: Den pro-israelske lobbys indflydelse på USA s mellemøstpolitik under præsident Ronald Reagan.

11 314 Erik Jørgensen Sune T. Andersen: Reagan-administrationen og udenrigspolitikken. Allan Kjær: Et ideologisk felttog? Det konservative Folkeparti og velfærdsstatens arbejdsmarkeds- og privatiseringspolitik Niels Becher Johannesen: Dansk Miljøbistand For miljøet og erhvervslivets skyld!? Niels Groth: Demokrati og Jordan? En analyse af demokratiets vilkår i Jordan med særlig henblik på det civile samfund. Maria Clement Hagstrup: Fundamentalisme: En komparativ analyse af Hamas og Gush Emunim. Mikael Haugaard Pedersen: Humanitære Interventioner Legalitet og Legitimitet. Søren B. Kristensen: Fra Torneroseland til Totalforsvar. En analyse og vurdering af det danske beredskab imod kemisk og biologisk terrorisme. Maj Vingum Jensen: Fra koldt venskab til varmt fjendskab En analyse af USA s Irak-politik. Thomas Aarsløv Jensen: Krig og Krigserklæringer efter den 11. september En undersøgelse af den amerikanske udenrigspolitik efter terrorangrebene på World Trade Center og Pentagon d. 11. sept til George W. Bush s State of the Union tale den 20. jan Syddansk Universitet Esbjerg Helle Stougaard Hestbech: et formidlingsspeciale. Ann-Kirsa Jakobsson: Kejserinde Salonina. Roskilde Universitetscenter Jens Damsholt: Metaforisk praksis en semantisk analyse af metaforens rolle i historiografien. Integreret med filosofi. Nadja Christy: Familien som erindringsfællesskab og historieformidler. Et speciale om børnebørn af kz-fanger og deres erindringer om 2. Verdenskrig og besættelsestiden. Nanna Bøndergaard Andreasen og Stine Berndt: Kampen om sjælen. Døderitualet hos kannikerne i Lund i 1100-tallet. Peder Dam: Landbrugsproduktivitet i tidlig moderne tid en geografisk-historisk analyse af dansk landbrug i perioden før landbrugsreformerne med udgangspunkt i Christian den V s matrikel ( ). Christine Hansen: Der var et yndigt land. En komparativ: historiografisk analyse af: hvorfor og hvordan det nationale kom til udtryk i

12 315 historieskrivningen med udgangspunkt i henholdsvis svensk og dansk historieskrivning fra 1839 til 1958 vedrørende emnet: Skånelands overgang fra Danmark til Sverige. Hanne Christina Jørgensen: Det første glas om danske afholdsloger for børn Victor Pedersen: Kongespørgsmålet. En historisk analyse af kongehusets relationer til den tyske besættelsesmagt Martin Christoffer Svane Frei: Idræt og politik under besættelsen. En analyse af Dansk Idræts-Forbunds samarbejde med besættelsesmagten Louise Roug og Bjarke Følner: Den nye anti-semitisme en begrebshistorisk analyse. Lone Hvid Jensen og Jacob Walter: Dansk asylpolitik i skyggen af Den Kolde Krig (Maj 1945 december 1956). Nicolai Krageskov Eriksen og Thomas Mortensen: Cubakrisem i et dansk perspektiv. Niels Vestergaard Knudsen: Mellem Ønsket om at hjælpe og at påvirke. En analyse af brugen af konditionaliteter i det danske bilaterale bistandssamarbejde med Malawi 1964 til Integreret med Internationale Udviklingsstudier. Nina Nørgaard: Politiske Kroppe frigjorte kvinder? Om krop: feministiske strategier og frigjorte identiteter i 1970 ernes danske kvindebevægelse. Integreret med Kultur- og Sprogmødestudier. Martin Pelle Winther-Rasmussen: Socialitetens ambivalens. En analyse af Sundhedspolitiets tematisering af socialiteten med udgangspunkt i Michel Foucaults formulering af dispositivet. Katja Maria Pedersen: Mellemamerika Komiteen samarbejde, solidaritet og bistand. Integreret med geografi og internationale udviklingsstudier. Claus Frederiksen og Rasmus Mikkelsen: The Politics of Dams in Thailand. From Khao Yai to Pak Mun. For Claus Frederiksen integreret med Internationale Udviklingsstudier. Christian Nørr: Turismens fællesråd Lotte Thiim Bertelsen: Partier, politik og historie. Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis brug af historie, erindringer og national identitet. Integreret med Forvaltning. Lise Lester: Forsørgelse af borgere, der ikke arbejder en analyse af argumenter og lovgivning. Annette Lea Mathiesen: SPROG INTEGRATION ARBEJDE. Blandede bolcher i nye poser. Integreret med pædagogik.

13 316 Erik Jørgensen Aalborg Universitet Ivan Warschawsky: Dekonstruktivistisk historiografi et case study af Vilhelm la Cours historiske forfatterskab. Birgitte V. Mortensen: Orientalisme og kampen om historien. Tanja Høgh og Hanne Kærgaard Hansen: Brug af historien. En historieteoretisk og historiografisk analyse af norske historikeres fremstillinger af Kristine Madsen: Gymnasielærerne som reformatorer i perioden Pia Dahl: Magtens karakter. Et studie af magtens karakter i det danske område fra slutningen af det 7. årh. til ca Luise Bøgedal: Den danske konge og hans vasaller i Estland Jesper Bogh Lindgaard: Danmark-Norden og Paveskismaet Christina Heegaard Berg: Matrikuleringen af de dansk-vestindiske øer En analyse af matrikelvæsenets formål og udvikling på St. Thomas: St. Jan og St. Croix, samt eventuelle sammenhænge til det samtidige danske matrikelvæsen. Kristian Bak og Søren Langberg Simonsen: Aalborgs monumentale udvikling fra 1816 til 1937 med fokus på syv statuers rolle i byens samfundsmæssige udvikling. Simon Husfeldt Pedersen: En undersøgelse af Studenterskandinavismen med særligt henblik på tiden mellem Første og Anden slesvigske krig. Karen-Birgitte Sanden Ettrup: Alderdomsforsørgelse ansvar og holdning. Jens Thidemann: Organiseringen af det danske lodsvæsen Sesil Kirstine Andersen: Kvinder og medborgerskab en analyse af de aalborgensiske kvinders medborgerskab i perioden Anders Teglgaard Kjær: Kommunal forvaltning sommerhusudstykninger i Løkken og Øster Hurup Gry Cecilie Czaja: Et billede af Israel en analyse af Israel i perioden 1953 til Katrine Rytter Jensen: Fagforening og medlemmer Speciale om HK Handels medlemsopfattelse og medlemmernes selvopfattelse. Kasper Jensen: International agtelse & Fornøden selvrespekt. Anders Holm: Kampen om dansk elitefodbold. Rasmus Lundby: Da boblen brast en gennemgang af Dansk Skiforbunds udvikling siden Thomas Højgaard Klietsch: Brug af historien i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske debat i 1990 erne belyst ved debatten om dansk deltagelse i Kosovo og holdningen til EU.

14 317 Oversigt over afleverede specialer i 2004 Universitet Personer Specialer M K KU AaU OU Esbjerg RUC Aalborg I alt Oversigten indeholder alle de specialer, jeg som censorformand har udpeget censorer til i Året før var der 247 studenter, der afleverede speciale. Denne nedgang er dog så beskeden, at man næppe skal lægge noget særligt i den. Det kan fx være ret tilfældigt, om man afleverer kort før eller kort efter nytår. Udsvingene for de enkelte universiteters vedkommende er heller ikke påfaldende store, selv om man dog bemærker: at Aalborg er gledet ned til lidt over halvdelen af sidste års høje tal. Alt i alt er det stadig et meget stort antal historikere, der afslutter uddannelsen hvert år. I de sidste måneder i 2004 så det ud til, at arbejdsløsheden for nyuddannede igen blev noget mindre. Man kan kun håbe, at den tendens fortsætter. Næsten alle foretrækker stadig at skrive speciale som et individuelt projekt. Det kan måske hænge sammen med, at mange tror, det er en fordel i forbindelse med stillingsansøgninger. Om det er med rette, ved jeg ikke, men jeg er til gengæld sikker på, at vejledere og censorer bør blive bedre til i specialeudtalelserne at klargøre, hvad kandidaterne kan og ikke kun i snæver historiefaglig forstand. Andelen af kvinder, der har afleveret speciale, er steget til 45%: et par procentpoints højere end i Om det er et tilfældigt udsving, er det for tidligt at have én begrundet mening om. Ud over oversigten har jeg som sædvanligt foretaget en fordeling efter kategorier og perioder. Denne fordeling er ikke fejlfri. Jeg har kun specialetitlen at gå ud fra, og ud fra den kan man ikke altid være sikker på, om et speciale fx mest er periodehistorie eller historiografi. Historiografi: metode: teori: formidling 27 Oldtid 8 Middelalder

15 318 Erik Jørgensen Der er kun tale om mindre forskydninger i forhold til tidligere år, og det er også stadig sådan, at langt de fleste vælger deres specialeemne inden for dansk historie. Det gør de vel, både fordi det er nemmest at skaffe arkivalier og litteratur til det, og fordi det naturligvis sprogligt er nemmest. Det kan også hænge sammen med, at der i hvert fald på nogle af universiteterne synes at være flere af studenterne, som bestræber sig meget på at blive færdige inden for en overskuelig tid og altså ikke havne i den såkaldte specialesump.

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S Advokatfirma Kgs. Nytorv 15, 3. sal 1050 København K Danmark 28. juni 2012 Tel: J.nr. 13820/ +45 33 75 76 77 Fax: BMA/BMA +45 33 75 76 76 www.elvang.dk 5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler)

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Grupper U-CrAc 2012. Seks personer i hver gruppe giver. # Virksomhed Kontaktperson Gruppemedlemmer

Grupper U-CrAc 2012. Seks personer i hver gruppe giver. # Virksomhed Kontaktperson Gruppemedlemmer Grupper U-CrAc 2012 Antal studerende: Ergoterapi 10 Produktteknologi 10 Industriel Design 29 Oplevelsesdesign 22 Interaktive Digitale Medier 61 Total 132 Seks personer i hver gruppe giver 22 grupper #

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

YONEX-CUP U15BCD åben turnering

YONEX-CUP U15BCD åben turnering Kirke Hyllinge Idrætsforenings Badmintonafdeling og byder velkommen til: YONEX-CUP U15BCD åben turnering lørdag d. 1. og søndag d. 2. oktober 2005 i Kirke Hyllinge Hallen Præstemarksvej 10 4070 Kirke Hyllinge

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris.

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris. Badminton Klub Møllevej 100 3630 Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i. Som noget nyt i år skal vi huske urene. De skal stilles en time frem, ligesom

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Jægersprishallen ved. Jægerspris skole (tidl. Sogneskolen) Møllevej 100, 3630 Jægerspris I år afvikles hele turneringen lørdag d. 24 januar 2009 fra kl.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere