Universitetsspecialer i historie 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetsspecialer i historie 2004"

Transkript

1 VED ERIK JØRGENSEN Københavns Universitet Christian Hede: Museer var moderne. De første nationalmuseer i Kina. Hanne Brandt Djupdræt: Formidling i den kulturhistoriske udstilling. En faglig og didaktisk udfordring. Kathrine Selch Kjølby og Charlotte K. Nielsen: Et internetbaseret undervisningsmateriale om stalinismens forbrydelser. Trine Louise Lehmann: Historiefortællingens nationalisering i Danmark en analyse af fortællingen om Københavns belejring og storm Henriette van der Blom: Suetonius Divus Vespasianus a mirror of virtues and vices. Pelle O. Larsen: Erik Arup og de liberale historikere En tradition i dansk historieskrivning , undersøgt med udgangspunkt i 1970 ernes historiografiske debat. Pernille Lindtner Petersen: Hollywood som historieformidler en undersøgelse af den historiske spillefilms faglige potentiale. Loa Ingeborg Bjerre: Fejlselvfølger En diskussion af historievidenskabens (manglende) teoretiske fundering: eksemplificeret ved en analyse af forskningen om Pax Dei.. Peter Kjær Strandlyst: Robber Barons eller Captains of Industry? De store forretningsmænd i The Gilded Age i amerikansk historiografi. Morten Parsholt: Antiokus IV Epiphanes og jøderne. Makkabæeropstanden som etnisk konflikt. Daniel Juul Simonsen: Den senrepublikanske krise og det augustæiske principat en analyse af overgangen fra republik til kejserrige i antikkens Rom. Morten Christensen: Administrationen af romersk Britannia, fra Claudius til Hadrian. Med særlig fokus på de økonomiske aspekter. Morten Greis Petersen: Wodan, id est furor en undersøgelse af Odins Rasen og templet i Uppsala. (magisterkonferens) Niels Erik Borges: Årsagerne til nordboernes opgivelse af permanent bebyggelse i Amerika i 1000-årene.

2 305 Lasse Wolsgård: En stat bliver til En studie i statens grundlæggende bestanddele og deres udvikling i middelalderens Danmark. Henrik Woer: En database og et værksted. Om anvendelse af relationelle databaser i kalkmaleriforskningen og en undersøgelse af Isefjordsværkstedet og dets kalkmalerier. Jesper Teglgaard Jensen: Ordet i billeder Billedkunsten i de danske kalkmalerier frem til reformationen. Sofie Søes-Petersen og Elisabeth Hofdahl: So fræls mek thin tiænistæ qwinnæ. Religiøsiteten i de danske senmiddelalderlige bønnebøger. Lone Grænge Sig: Regionale særpræg i dansk kalkmaleri i perioden Et bud på hvorfor valget af motiver i kalkmaleriudsmykningen ser ud til at være regionalt bestemt. Lykke Hindsgaul: Gejstlig ære og verdslig magt. Paven som politisk figur under de italienske krige John Christiansen: Den engelske Svedesyge. En historiografisk oversigt og en analyse af epidemien i Danmark og Hertugdømmerne i Anders Bohn:... og derfra Kunde faa Öfrighed... Bornholms sociale struktur og nationale identitet i 15- og 1600-tallet. Peter Damgaard: Ekstraordinære bededage i Danmark fra Reformationen til Store Bededag. Tanja Irene Rosenberg Stick Golgert: Præstedisciplineringen under Christian IV. Forholdet mellem statsmagt og kirke i ortodoksiens storhedstid. Jørgen Vang Larsen: Kriseår i Danmark en undersøgelse af den demografiske og økonomiske udvikling i forbindelse med landbrugskrise, pest og krig i Helsingør, Køge og Roskilde Kristian Blicher Andersen: Tvangslån under den tidlige enevælde. Kirstine Bjerre Bergholdt: Det danske Klasselotteri. Det danske Klasselotteris Historie Jan Nepper-Christensen: Sætte Bondestanden udi lykkeligere Omstændigheder. En undersøgelse af gårdmændenes retsstilling og risikounivers i tiden før og efter arvefæstereformen på Københavns amts Rytterdistrikt i 1766 med Skovlunde landsby som case. Eva Dalsgaard Asmussen: Marionetdukken En analyse af omstændighederne i forbindelse med kong Christian VII s sindssygdom. Winni Aakermann Grosbøll: Almuen på Skolebænken et speciale om sammenhænge mellem den pædagogiske debat og almueskolevæsenets etablering i perioden Sisse Kæregaard Olsson og Janne Jacobsen: Fængslets historie i Danmark med fokus på fængslets formål.

3 306 Erik Jørgensen Dorte Fredskilde Braad: Hvad var det fremmede ved de fremmede? Om fremmed arbejdskraft og spirende national fremmedhed i Danmark i 1800-tallet. Janis Dyrby Nielsen: Det moderne fængsels fremkomst En empirisk undersøgelse af britiske parlamentsforhandlinger Lisbet Holck Jensen: Kronens regiment En socialhistorisk undersøgelse af garnisonen i Helsingør ca Kasper Willems: Lægekunst og Lægevidenskab Undersøgelse af lægevidenskabelige processer i Danmark i tidsrummet med særligt henblik på filosofiske tankefigurers betydning for den lægefaglige positionering. Ulrik Okkels Iversen: Byens plan og hygiejniske interesser Hygiejnebevægelsen og byplanlægningen i København Søren Frost: Tonen i Arméen En mentalitetshistorisk undersøgelse af et udvalg af treårskrigens soldaterbreve. Jeanette Bornø Pedersen: Treårskrigen en anden historie En undersøgelse af kampmoralen i den danske hær under Treårskrigen ( ) med særlig henblik på det slesvigske mandskabssvigt. Ilia Artemov: Entrepreneurship og statens økonomiske politik i Rusland i det 19. århundredes anden halvdel. Thomas Becher: Krisepolitik og skandinavisk revolution En undersøgelse af Erik Arups teori om C.C. Halls bevidste krisepolitik i november/december Michael Heuing: Stellt nicht die Dänen mit den Polen auf eine Linie. De nationale mindretal i Preussen. Modersmålet i folkeskolen Karin Christensen: Herman Trier i den pædagogiske debat. Jesper S. Nielsen: Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København Om den danske elite, kunstindustri og nationalliberalisme. Jacob Bjerring-Hansen: Danmark og det finske spørgsmål dansk Finlandspolitik Alan Frederiksen: Frederiksberg Hospital Camilla Müller Berg Christensen: Dansk Forsvarspolitik De danske politikeres forsvarsopfattelser & trusselsvurderinger. Kristian Nikolaj Lindegaard: Mellem filantropi og velfærdssamfund. Et nærstudie af den frivillige hjælpeorganisation Børnehjælpsdagens historie Anne Andersen: Krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. Verdenskrig. Martin Andersen: Accept: modstand eller ligegyldighed? En analyse af tyskernes reaktion på nazisternes jødepolitik i perioden

4 307 Kasper Konow: De jødiske ghettoer i Lodz og Warszawa Frederik Strand: SS i Danmark. SS-organisationens indflydelse på det besatte Danmark Peter Edelberg: Faldskærmsfolk og erindringens politik: Special Operations Executives TABLE-arbejde i Danmark i erindringspolitisk belysning. Michael Henrik Feldballe Hansen: Foreningen Frit Danmark: Færøerne. En undersøgelse af brydningerne mellem færøske, britiske og danske interesser under 2. Verdenskrig: med omdrejningspunkt om foreningen. Jan Enevoldsen: Udfindelse af sabotører. Københavns politis praksis fra den 29. august 1943 til den 19. september Ulf Skov Kyneb: Liv og død på Kløvermarken En undersøgelse af tyske flygtninge i Storkøbenhavn Søren Nørby: Aldrig mere en 9. april! Genopbygningen af Danmarks forsvar med særlig vægt på søværnet. Karina Junko Themsen: The Japan lobby and the containment strategy: The reassessment of American policy in Japan Birgitte Bonnevie: En undersøgelse af hvilken betydning Zionismens territoriale og demografiske mål har haft for den israelske politik i Palæstina, overfor palæstinenserne og overfor de arabiske nabolande i perioden Torben Bille: Når myte bliver til virkelighed Myten som politisk redskab; Holocaustmytens placering i Israel fra 1948 til i dag. Rasmus B.O. Augustesen: Segregering eller Integrering. En undersøgelse af undervisningspolitikken over for synshandicappede i perioden Rune Weber: Rummet som grænseland. Grænselandsmyten og det amerikanske rumprogram i 1950 erne og 1960 erne. Nina Lynge: Dansk Kinapolitik i perioden med særligt henblik på spørgsmålet om Folkerepublikken Kinas repræsentation i FN. Jon Voss: Fiskeriet i Kattegat i økohistorisk perspektiv: Anne Louise Schunck de Stricker: Dansk udviklingsbistand og opfattelsen af de fremmede Kasper Willemann: Jordan og den arabiske (u)orden en analyse af kollektive identiteters og kulturelle strukturers betydning for Jordans sikkerhedspolitik Mia Druedal Munch: Forsørgelse eller forsikring folkepensionens indførelse i Morten Bendix Andersen: Ungarnsopstanden 1956 i danskernes erindring. På sporet af nationale erindringsdannelser i Danmark

5 308 Erik Jørgensen Louise Anskjær Banke: Fra Socialisme til miljøpolitik: Socialistisk Folkeparti Jacob Krogsgaard Christensen: Oligarki eller Hegemoni? Udviklingen i medlemsindflydelsen i Socialdemokratiet set i lyset af klassisk eliteteori og Antonio Gramscis Hegemoniteori. Sharmila Maria Holmstrøm: Transracial adoption, identitet og familie. En undersøgelse af opfattelser af transracial adoption i Danmark med særligt henblik på konstruktioner af familie, identitet og etnicitet. Kåre Thomsen: Fodnotepolitikkens afspejling i forsvarspolitikken En analyse af det konkrete skifte i dansk sikkerhedspolitik under fodnotepolitikken og dets betydning for den samtidige og 1990 ernes forsvarspolitik. Lars Krogh Jensen: Den syrisk-iranske alliance. Kirstine Borchsenius: De evige døtre er atter i avisen. En analyse af fænomenet nyfeminisme. Nina Olsen: Den danske AIDS-debat Fra bøssepest til røde sløjfer. Christian Skou: Politisk indflydelse på DR Christina Blaagaard: The Trouble med BBC og Nordirland. Public service and Government interest. Kasper Vedel Rasmussen: Dansk Folkeparti og nationalismen. En analyse af nationalismens rolle i Dansk Folkepartis idegrundlag Tilde Wonsild: Internetbaseret oplysningsmateriale om folkedrabet i Rwanda. Anita Højrup: Indvandrere og kriminalitet. En undersøgelse af diskurser i medierne. Jacob Korreborg Andersen: Korruption En analyse af korruptionsbekæmpelse i internationalt bistandssamarbejde. Aarhus Universitet Rasmus Falbe-Hansen: Holocaust på det store lærred i teori og praksis. Camilla K. Pedersen og Casper B. Rask: Web-baseret undervisningsmateriale om folkedrab i Bosnien formidlings- og forskningsdiskussion. Henrik Skjøt Jensen: Dansk mentalitetshistorie. Jesper Mulbjerg Gravers: Personlige relationer i oikos med udgangspunkt i kvinder og slaver. Jens Degn: Romaniseret afrikaner eller afrikaniseret romer? En undersøgelse af Marcus Cornelius Frontos kulturelle identitet.

6 309 Tonny Sørensen: Hildegard af Bingen Mægtig i sin afmægtighed. Oluf Bang Jensen: Den danske ekspansion i Nordtyskland med særlig fokus på allianceforhold og politiske spilleregler. Hanne Malene Dømler Jacobsen: Tro og Profit. En undersøgelse af økonomien i to ordensstater på Rhodos og i Preussen ca Susan Overballe Møller: Danske bønders segl i det 15. århundrede: et vidnesbyrd om skriftkompetence? Rune Leander Mikkelsen: Fra harmoni til ubehag træk til belysning i udviklingen af Rafaels menneskesyn ud fra samtidens politiske: sociale og åndelige forhold. Dorthe Søborg Lund Skriver: Grundlæggelsen af Københavns og Uppsalas universiteter. En analyse af konstellationen af politiske motiver og aktører. Kim Rune Jensen: Reformationens betydning for den karitative velgørenhed i Danmark. Lilian Klit Simonsen: Bøsseskytten Jón Ólafsson et 1600-tals menneske. Anne-Sofie Paaske: Dyd og Forstand. Birgitte Thotts holdninger til kvinders muligheder for studeringer set i lyset af samtidens herskende åndelige strømninger og livsbetingelser for den adelige kvinde. Hans Berg: Grønlændernes møde med danskerne en analyse af den grønlandske forståelse af danskerne og af dennes betydning for koloniseringsprocessen. Lone Haubro: Hoveriets udvikling på Lynderupgård Michael Bruus: I sikker havn. Danske købstadshavnes modernisering Jesper Bækgaard: De vakte i Rårup sogn en historisk og religionssociologisk undersøgelse. Carsten Filskov Langelund Sørensen: Det lokale forsvar af de danske øer En kildebaseret undersøgelse med særligt fokus på centralmagtens rolle. Søren Kjær Jensen: Kjøbenhavnsposten og den borgerlige offentlighed Mikkel Strandbygaard Bencke: I Jesu Navn til Folkegavn. Med et historiografisk-teoretisk udgangspunkt fremlægges en historisk og religionssociologisk redegørelse for det grundtvigske verdensbilledes lokale implementering og institutionalisering, særligt vedrørende Kristen Larsen og debatten omkring Dalby Friskole i midten af 1800-tallet, og med et tilbageblik på den tidlige Kerteminde-vækkelses livssyn. Rikke Bjerregård Sloth: Børnehjemmet på Vodroffsvej og Magdalenehjemmet. En undersøgelse af de to velgørende hjems virksomhed i

7 310 Erik Jørgensen perioden fra 1870 erne til 1905 med udgangspunkt i Staffan Förhammars analytiske model for bestemmelse af filantropiske foreningers virksomhed. Anne Katrine Skovenborg: Fra fosterfordrivelse til fri abort en diskursanalyse af debatten omkring den retlige regulering af abort i Danmark i perioden Mads Fuglede: Homo Americanus. En undersøgelse af Vestens betydning for udvikling af en amerikansk nationalkarakter. Lars Amdisen Bossen: Indre Missions religiøst-kulturelle virke med særligt henblik på indsatsen i Bøvling-Flynder sogne ca Ruth Meller Sørensen: Sindssygeanstalten i Viborg. En undersøgelse af de første 300 patienters baggrund og vilkår i perioden 1877 ca med udgangspunkt i en redegørelse for årsagerne til institutionens oprettelse og placering. Ann D. Kristiansen: Retten til valg. En analyse af køn, sprog og seksualitet under debatten for den kvindelige valgret Anne Øster Jensen: Russerne kommer! En undersøgelse af den russisk-jødiske immigration til København Martin Ramlov: Antisemitisme i Danmark? Belyst gennem en analyse af Jyllands-Posten og Mosaisk Samfund Jesper Pørksen: Estland og Letland En Heimathistorie om to stater to tyske mindretal. Søren Nielsen-Man: Kommunisternes demokratiopfattelse. En historisk diskussion og udredning af kommunismens demokratiopfattelse med særlig vægt på Danmarks Kommunistiske Partis demokratiopfattelse Karen Gram-Skjoldager: På listesko. Det Sønderjyske spørgsmål i dansk udenrigs- og indenrigspolitik Trine Malling Pedersen: En Revolution, der vil gøre dem til nye mennesker. Den politiske og kulturelle konstruktion af det nye sovjetmenneske Lars Schreiber Pedersen: I nazismens skygge. Forholdet mellem dansk og tysk forhistorisk arkæologi Anders Brandt Sørensen: Livet gik videre. Interaktionen mellem frederikshavnerne, de lokale tyske myndigheder og det lokale danske politi under besættelsen. Sune Agerschou: De danske tysklandsarbejdere under besættelsen. Jan Nygaard Mikkelsen: Operation Torch. De britisk-amerikanske overvejelser dec jan Elin Hedegaard Lund: Fødselskulturen i Danmark ca

8 311 Niels J.N. Danielsen: Dansk viden om Holocaust belyst gennem en undersøgelse af udenlandsk radio: svensk presse og danske illegale blade frem til oktober Poul Krogh Jensen: Det sidste argument. Brugen af nazismen som fjendebillede i dansk politisk kultur , belyst gennem Europa- og udlændingedebatten. Simon Steiniche Petersen: Israels oprettelse den traditionelle og de nye opfattelser: myter og realiteter? Christina Wilther Jørgensen: En lille mand i en stor tid en kulturhistorisk analyse af Olsen-Banden set i forhold til filmens samtid. Ann-Kathrine Karoff: En analyse af menneskerettighedernes historie og teori siden 1948 med særligt henblik på de humanitære interventioner i 1990 erne. Per Martin Halskov: Den Alliancefri Bevægelses rolle i international politik Jesper Hvam Sørensen: Holdninger til nordisk kontra europæisk samarbejde hos de danske socialdemokratiske regeringsledere under og efter det første danske forsøg på optagelse i fællesmarkedet. Lise Loftager: Pragmatisk idealisme. Værdipolitikkens indtog i dansk ulandsbistand Kristian Zakarias: Demokratiopfattelser i Europadebatten En analyse og diskussion af relationen mellem det danske demokrati, danske demokratiopfattelser og den europæiske integration. Lene Koudal: Between the Devil and the Deep Blue Sea En komparativ analyse af Estland: Letland og Litauens Ruslandspolitik Anne Katrine Thomsen: Hizb ut-tahrir i Danmark: Et demokratisk paradoks? Pernille Refstrup og Steffen Skovfoged: Grænser for solidaritet? En analyse af det danske og det svenske Socialdemokratis udlændingepolitik i et komparativt perspektiv. Syddansk Universitet Odense Ellen Just Hansen: En analyse af brugen af interaktive medier i to kulturhistoriske udstillinger anno Torben Larsen: Gymnasiets lærebøger i historie og deres Tysklandsfremstilling. En undersøgelse af fremstillingen af Tyskland og omfanget af nazistisk påvirkning i tre forskellige danske gymnasielærebøger i verdenshistorie fra første halvdel af det 20. århundrede. Kathrine Dahl: Konflikt og samarbejde i Norden. En undersøgelse af nordiske historielærebøger.

9 312 Erik Jørgensen Tina Mose: Historiebevidsthed til eksamen. En undersøgelse af historiebevidsthedsbegrebets praktiske anvendelse i forbindelse med eksamen. Henrik Jespersen: Den kultiske bevidsthed. En introduktion af den spilstrukturelle virkelighedsforståelse i dansk faghistorie. Anne Høyby: Et berettiget nationalmuseum? En analyse af Nationalmuseets image. Malene Slotø Schacke: Mølleren: Mynden og Bonden. En undersøgelse af den historiske antropologis betydning for mentalitetshistorie og mikrohistorie i perioden 1970 til (magisterkonferens) Lone Kølle Andersen: Imitation of life. Den historiske roman i historievidenskaben? En genreteoretisk undersøgelse. Kristian Mohr Mersing: Den romerske republiks krigsskat tributum. En undersøgelse af tidspunktet for og omstændighederne ved dens indførelse med særligt henblik på at efterprøve den antikke traditions oplysninger herom. Lis Fahrendorff: De Offentlige Alimentationsinstitutioner i Italien. Formål og Funktion. Stefan Knudsen: The Emergence of the English Nation. A Perennialist Reading. Dorthe Lyon Jørgensen: Kvinders sygdomme og dødelighed i den danske middelalder. Baseret på skeletstudier af kirkegården Refshale på Lolland, Skt. Mikkels kirkegård i Viborg og Sortebrødre Klosters kirkegård i Odense. Erik Chalatsis: Flåde og Marineinfanteri i tjeneste hos Den Tyske Orden i den sene middelalder. Helle Hahn-Petersen: Formatio et reformatio Pauli Helie. En undersøgelse af Poul Helgesens reformtanker og deres oprindelse. Henriette Damsbo: Danske bispevisitatser i perioden i perioden en undersøgelse af den danske konfessionaliseringsproces som den kommer til udtryk i visitatsbøgerne. Jeppe Bregenov-Pedersen: Studier i den sociale forsorg i Odense i tallet med hovedvægt på det kommunale fattigvæsen fra 1630 til 1680 erne. Thomas Steenbjerg: De dansk-brandenburgske relationer med henblik på Christian den V s politik i Slesvig og Nordtyskland Tanja Bækhøj Olsen: Livet på St. Thomas en mikrohistorisk undersøgelse af de hvide indvåneres kultur i 1730 erne. Mette Schønberg: Amtsrådet og landevejene En analyse af Odense amtsråds bestyrelse af landevejene i henhold til vejloven af 1867.

10 313 Brian Grønborg: Statens Serum Institut og Epidemibekæmpelsen. Oprettelsen af Statens Serum Institut og bekæmpelsen af difteri og tuberkulose i Danmark. Mette Kyed Lissau: Folkekirkens indre anliggende belyst gennem diskussionen vedrørende kvindelige præster Jens Filt Elleby: Socialisering: Uniformering og Ensretning. De Konservative i Odenses holdningsdannelse inden for Social forsorg: Bekæmpelse af arbejdsløshed: Skole- og Boligpolitik: Felix Nikolaj Nunnegaard: Folkeforsikringen Den partipolitiske retorik for eller imod universalitet. Christen Bonde: Idealer og forandring. Ole Bjørn Kraft, Grundloven og Det konservative Folkeparti Linda Nikolajsen: Dansksindede sydslesvigere i sovjetisk krigsfangenskab under og efter Anden Verdenskrig. Mette Fihl: Marcel Reich-Ranickis autobiografi Mein Leben brugt som historisk kilde. Christina Faber: De tyske flygtninge og fraterniseringsforbudet. Karina Mellin: En undersøgelse af forhandlingerne om det grønlandske skolevæsen. Perioden Vinni Walling: De gode intentioners fatale konsekvenser 22 grønlandske børns deltagelse i et kulturintegrationseksperiment i Hildegunn Johannesen: Færøerne under den kolde krig den offentlige debat om de militære installationer opført under den kolde krig med hovedvægt på perioden Jan Lau Troelsen Harritsø: Forholdet mellem de tre sider i Trekantregeringen Claus Henriksen: Inddelingsdebatten i Odense Kasper Tingkær: Udenlandske arbejdere en parentes på det danske arbejdsmarked. Thomas Rasmussen: Europabegrebet i Danmark. En historisk analyse af opfattelsen af Europa i Danmark Morten Koberg Christiansen: USA s Afghanistan-politik Brian Kirkegaard Nielsen: De iranske konstitutioner fra paternalisme til præsidentialisme? En komparativ analyse af Den Islamiske Republik Irans konstitutioner med særligt henblik på betydningen af forandringerne i forholdet mellem forfatningerne: Velayate Faqih og Sharia. Kim Vestergaard Merrild: Den pro-israelske lobbys indflydelse på USA s mellemøstpolitik under præsident Ronald Reagan.

11 314 Erik Jørgensen Sune T. Andersen: Reagan-administrationen og udenrigspolitikken. Allan Kjær: Et ideologisk felttog? Det konservative Folkeparti og velfærdsstatens arbejdsmarkeds- og privatiseringspolitik Niels Becher Johannesen: Dansk Miljøbistand For miljøet og erhvervslivets skyld!? Niels Groth: Demokrati og Jordan? En analyse af demokratiets vilkår i Jordan med særlig henblik på det civile samfund. Maria Clement Hagstrup: Fundamentalisme: En komparativ analyse af Hamas og Gush Emunim. Mikael Haugaard Pedersen: Humanitære Interventioner Legalitet og Legitimitet. Søren B. Kristensen: Fra Torneroseland til Totalforsvar. En analyse og vurdering af det danske beredskab imod kemisk og biologisk terrorisme. Maj Vingum Jensen: Fra koldt venskab til varmt fjendskab En analyse af USA s Irak-politik. Thomas Aarsløv Jensen: Krig og Krigserklæringer efter den 11. september En undersøgelse af den amerikanske udenrigspolitik efter terrorangrebene på World Trade Center og Pentagon d. 11. sept til George W. Bush s State of the Union tale den 20. jan Syddansk Universitet Esbjerg Helle Stougaard Hestbech: et formidlingsspeciale. Ann-Kirsa Jakobsson: Kejserinde Salonina. Roskilde Universitetscenter Jens Damsholt: Metaforisk praksis en semantisk analyse af metaforens rolle i historiografien. Integreret med filosofi. Nadja Christy: Familien som erindringsfællesskab og historieformidler. Et speciale om børnebørn af kz-fanger og deres erindringer om 2. Verdenskrig og besættelsestiden. Nanna Bøndergaard Andreasen og Stine Berndt: Kampen om sjælen. Døderitualet hos kannikerne i Lund i 1100-tallet. Peder Dam: Landbrugsproduktivitet i tidlig moderne tid en geografisk-historisk analyse af dansk landbrug i perioden før landbrugsreformerne med udgangspunkt i Christian den V s matrikel ( ). Christine Hansen: Der var et yndigt land. En komparativ: historiografisk analyse af: hvorfor og hvordan det nationale kom til udtryk i

12 315 historieskrivningen med udgangspunkt i henholdsvis svensk og dansk historieskrivning fra 1839 til 1958 vedrørende emnet: Skånelands overgang fra Danmark til Sverige. Hanne Christina Jørgensen: Det første glas om danske afholdsloger for børn Victor Pedersen: Kongespørgsmålet. En historisk analyse af kongehusets relationer til den tyske besættelsesmagt Martin Christoffer Svane Frei: Idræt og politik under besættelsen. En analyse af Dansk Idræts-Forbunds samarbejde med besættelsesmagten Louise Roug og Bjarke Følner: Den nye anti-semitisme en begrebshistorisk analyse. Lone Hvid Jensen og Jacob Walter: Dansk asylpolitik i skyggen af Den Kolde Krig (Maj 1945 december 1956). Nicolai Krageskov Eriksen og Thomas Mortensen: Cubakrisem i et dansk perspektiv. Niels Vestergaard Knudsen: Mellem Ønsket om at hjælpe og at påvirke. En analyse af brugen af konditionaliteter i det danske bilaterale bistandssamarbejde med Malawi 1964 til Integreret med Internationale Udviklingsstudier. Nina Nørgaard: Politiske Kroppe frigjorte kvinder? Om krop: feministiske strategier og frigjorte identiteter i 1970 ernes danske kvindebevægelse. Integreret med Kultur- og Sprogmødestudier. Martin Pelle Winther-Rasmussen: Socialitetens ambivalens. En analyse af Sundhedspolitiets tematisering af socialiteten med udgangspunkt i Michel Foucaults formulering af dispositivet. Katja Maria Pedersen: Mellemamerika Komiteen samarbejde, solidaritet og bistand. Integreret med geografi og internationale udviklingsstudier. Claus Frederiksen og Rasmus Mikkelsen: The Politics of Dams in Thailand. From Khao Yai to Pak Mun. For Claus Frederiksen integreret med Internationale Udviklingsstudier. Christian Nørr: Turismens fællesråd Lotte Thiim Bertelsen: Partier, politik og historie. Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis brug af historie, erindringer og national identitet. Integreret med Forvaltning. Lise Lester: Forsørgelse af borgere, der ikke arbejder en analyse af argumenter og lovgivning. Annette Lea Mathiesen: SPROG INTEGRATION ARBEJDE. Blandede bolcher i nye poser. Integreret med pædagogik.

13 316 Erik Jørgensen Aalborg Universitet Ivan Warschawsky: Dekonstruktivistisk historiografi et case study af Vilhelm la Cours historiske forfatterskab. Birgitte V. Mortensen: Orientalisme og kampen om historien. Tanja Høgh og Hanne Kærgaard Hansen: Brug af historien. En historieteoretisk og historiografisk analyse af norske historikeres fremstillinger af Kristine Madsen: Gymnasielærerne som reformatorer i perioden Pia Dahl: Magtens karakter. Et studie af magtens karakter i det danske område fra slutningen af det 7. årh. til ca Luise Bøgedal: Den danske konge og hans vasaller i Estland Jesper Bogh Lindgaard: Danmark-Norden og Paveskismaet Christina Heegaard Berg: Matrikuleringen af de dansk-vestindiske øer En analyse af matrikelvæsenets formål og udvikling på St. Thomas: St. Jan og St. Croix, samt eventuelle sammenhænge til det samtidige danske matrikelvæsen. Kristian Bak og Søren Langberg Simonsen: Aalborgs monumentale udvikling fra 1816 til 1937 med fokus på syv statuers rolle i byens samfundsmæssige udvikling. Simon Husfeldt Pedersen: En undersøgelse af Studenterskandinavismen med særligt henblik på tiden mellem Første og Anden slesvigske krig. Karen-Birgitte Sanden Ettrup: Alderdomsforsørgelse ansvar og holdning. Jens Thidemann: Organiseringen af det danske lodsvæsen Sesil Kirstine Andersen: Kvinder og medborgerskab en analyse af de aalborgensiske kvinders medborgerskab i perioden Anders Teglgaard Kjær: Kommunal forvaltning sommerhusudstykninger i Løkken og Øster Hurup Gry Cecilie Czaja: Et billede af Israel en analyse af Israel i perioden 1953 til Katrine Rytter Jensen: Fagforening og medlemmer Speciale om HK Handels medlemsopfattelse og medlemmernes selvopfattelse. Kasper Jensen: International agtelse & Fornøden selvrespekt. Anders Holm: Kampen om dansk elitefodbold. Rasmus Lundby: Da boblen brast en gennemgang af Dansk Skiforbunds udvikling siden Thomas Højgaard Klietsch: Brug af historien i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske debat i 1990 erne belyst ved debatten om dansk deltagelse i Kosovo og holdningen til EU.

14 317 Oversigt over afleverede specialer i 2004 Universitet Personer Specialer M K KU AaU OU Esbjerg RUC Aalborg I alt Oversigten indeholder alle de specialer, jeg som censorformand har udpeget censorer til i Året før var der 247 studenter, der afleverede speciale. Denne nedgang er dog så beskeden, at man næppe skal lægge noget særligt i den. Det kan fx være ret tilfældigt, om man afleverer kort før eller kort efter nytår. Udsvingene for de enkelte universiteters vedkommende er heller ikke påfaldende store, selv om man dog bemærker: at Aalborg er gledet ned til lidt over halvdelen af sidste års høje tal. Alt i alt er det stadig et meget stort antal historikere, der afslutter uddannelsen hvert år. I de sidste måneder i 2004 så det ud til, at arbejdsløsheden for nyuddannede igen blev noget mindre. Man kan kun håbe, at den tendens fortsætter. Næsten alle foretrækker stadig at skrive speciale som et individuelt projekt. Det kan måske hænge sammen med, at mange tror, det er en fordel i forbindelse med stillingsansøgninger. Om det er med rette, ved jeg ikke, men jeg er til gengæld sikker på, at vejledere og censorer bør blive bedre til i specialeudtalelserne at klargøre, hvad kandidaterne kan og ikke kun i snæver historiefaglig forstand. Andelen af kvinder, der har afleveret speciale, er steget til 45%: et par procentpoints højere end i Om det er et tilfældigt udsving, er det for tidligt at have én begrundet mening om. Ud over oversigten har jeg som sædvanligt foretaget en fordeling efter kategorier og perioder. Denne fordeling er ikke fejlfri. Jeg har kun specialetitlen at gå ud fra, og ud fra den kan man ikke altid være sikker på, om et speciale fx mest er periodehistorie eller historiografi. Historiografi: metode: teori: formidling 27 Oldtid 8 Middelalder

15 318 Erik Jørgensen Der er kun tale om mindre forskydninger i forhold til tidligere år, og det er også stadig sådan, at langt de fleste vælger deres specialeemne inden for dansk historie. Det gør de vel, både fordi det er nemmest at skaffe arkivalier og litteratur til det, og fordi det naturligvis sprogligt er nemmest. Det kan også hænge sammen med, at der i hvert fald på nogle af universiteterne synes at være flere af studenterne, som bestræber sig meget på at blive færdige inden for en overskuelig tid og altså ikke havne i den såkaldte specialesump.

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, Roskilde (bygning 1). 1/6 9.00 Mie Kjeldsholm Hansen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Judy Iris Olsen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Brian

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

HD(R) 2. DEL HOVEDOPGAVER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen Morten Lynge Andersen

HD(R) 2. DEL HOVEDOPGAVER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen Morten Lynge Andersen Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, Roskilde (bygning 1). 19/5 Grethe Fuglsang Lone Stæhr Nielsen Kim Illum Marcussen Jan Paarup 14.30 15.30 Ann-Cecilie Bang Christensen Malene Skafte Jensen Roskilde

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 109040 Anna Pejs Wernich Thomsen 01-531 Lindholm Sports Skytte Klub 200/12 200/16 400/28 G 2 113369 Dirch Pedersen 01-550 Løgstør

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

RESULTATLISTE Vodskov stævnet 50 og 200 meter

RESULTATLISTE Vodskov stævnet 50 og 200 meter RESULTATLISTE Vodskov stævnet 50 og 200 meter 07-09-2014 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 111109 Bastian Boldt 01-514 Vodskov Skytteforening 200/10 200/15 400/25 G 2 102409 Magnus Larsen 01-514 Vodskov Skytteforening

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

MTB VinterCup , prolog

MTB VinterCup , prolog A. U18 1 Daniel Alø Berthelsen / Slagels 00:17:43 00:18:15 00:35:58 2 Martin Wiil / Slagelse MTB 00:18:32 00:19:14 00:37:47 3 Niklas Larsen / Slagelse CR 00:19:59 00:20:27 00:40:27 4 Frederik Irgens Jensen

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund. F3317 Bil Søn 09:40. F3318 Bil Søn 09:40. 1-2 2295 Ølg Lør 13:30 1-3 2308 Ølg Lør 14:00 2-3 2328 Ølg Lør 15:00

Danmarks Badminton Forbund. F3317 Bil Søn 09:40. F3318 Bil Søn 09:40. 1-2 2295 Ølg Lør 13:30 1-3 2308 Ølg Lør 14:00 2-3 2328 Ølg Lør 15:00 Herresingle U19 M Herresingle U19 M Pulje 1 1 Kasper Nielsen Taastrup TIK 2 Mathias Knudsen Erritsø 3 Jesper Ahrends Brøndby BK 4 Lasse Bolbroe Roskilde BC59 Herresingle U19 M Pulje 2 5 Mikkel Engstrøm

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Unionsmesterskaberne for U2 og U1. 15 m riffel og 10 meter luftriffel

Unionsmesterskaberne for U2 og U1. 15 m riffel og 10 meter luftriffel Unionsmesterskaberne for U2 og U1 2009 15 m riffel og 10 meter luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 17.-18.-19. April 2009. 15 meter gevær U2 Navn Klub 1 2 I alt 1 Simone Nørup BPI 95 95 190 2 Camilla

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Lindholm Sports Skytte Klub

Lindholm Sports Skytte Klub Lindholm Sports Skytte Klub RESULTATLISTE Januar stævne 2015 21, 23, 24 og 25 januar 2015 Holdkonkurrence: Børnehold 1 Vester Hassing Skf. 113586 Christian Bols Pedersen Klasse: BK1 200/12 108748 Kathrine

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr. 16-6-2017 Gruppe A Melby 2362 105 Frederikssund A 2359 102 Jørlunde 2338 95 Frederikssund B 2300 59 Stenløse 2200 40 Gruppe B Ølstykke 2332

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12)

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12) Herresingle U13 B Herresingle U13 B Pulje 1 1 Mads Termansen Varde 1961 2 Nicklas Elmelund Brøndby BK 4. 3 Andreas Høgh 4 Niklas Jakobsen Herresingle U13 B Pulje 2 5 Mathias Henriksen Glyngøre 6 Martin

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Program Kommunemesterskab Viborg og Skive DGI Midtjylland

Program Kommunemesterskab Viborg og Skive DGI Midtjylland Program Kommunemesterskab Viborg og Skive Lørdag d. 1. februar afvikler kommunemesterskab i Viborg og Skive for U9-U19 i B, C og D-rækkerne. Kampene spilles i hallen, Vordevej 1, 8831. Udgåede rækker:

Læs mere

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række 4.-5. september 2010 Herresingle U17 M Pulje 1 Afb 1 Frederik Jeppesen Ikast 2 Simon Ginnerup Andersen * 3 Mathias Nielsen Sportsefterskolen SINE 1-2 W.O. (2) 1-3 W.O.

Læs mere

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE DAMER 50 fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50 fri Maja Mattsson, 86 0.27.89 21-03-2003 Nærum 100 fri Annette Hansen, 84 0.55.30 26-10-2006 Århus 100 fri Maja Mattsson, 86 1.00.10 24-11-2001

Læs mere

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2016 RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 107458 Daniel Hochland Andersen 06-001 Viborg Skytteforening 199/13 200/11 399/24 2 113665 Chris Nielsen 06-001 Viborg Skytteforening

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Nicolai Grocott Tyge Helms Skov Mathias Andersen Claus Riber Pedersen

Nicolai Grocott Tyge Helms Skov Mathias Andersen Claus Riber Pedersen Dato: 27.01.2011, Eksaminatorer: Leif Zebitz, censor L. Brunø, lokale L2.01: avn FØL fra Fys 710 Fremvisning, Teoretisk eksamination, Votering og feedback Nicolai Grocott Tyge Helms Skov 08.30-08.45 08.45-08.55

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 Kate Buch Andersen Benefit Sæby Træningscenter Sæby Louise Kragelund Andersen Niclas Guillamore Andersen Mariagerfjord Kommune Nanna Manøe Bjerregaard

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1 Dame Riffel 634 Line Petermann Ribe R Dame 102,7 102,3 103,6 103,3 411,9 27 240 Rikke Mæng Trehøje R Dame 102 102,8 101,9 103,2 409,9 28 445 Charlotte Jakobsen DSB/ASF R Dame 99,3 99,7 103,8 102,4 405,2

Læs mere

Resultatliste F.A.S. Arresøpokalen. 6., 8., 10. & 11. januar mtr.

Resultatliste F.A.S. Arresøpokalen. 6., 8., 10. & 11. januar mtr. Arresøpokalen F.A.S. 6., 8., 10. & 11. januar 2003 BK1 BK2 BK3 1 14-5844 Jack Hansen 008 Slangerup-Jørlunde Skyt 199/9 2 14-6539 Kristian Larsen 003 Frederikssund IF 1864 199/8 3 14-6594 Christoffer Agerbo

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund (1) K49 Lør 10:00. K85 Lør 14: (9) K50 Lør 10:00. K51 Lør 10: (14) K52 Lør 10:00

Danmarks Badminton Forbund (1) K49 Lør 10:00. K85 Lør 14: (9) K50 Lør 10:00. K51 Lør 10: (14) K52 Lør 10:00 Herre Single 1/3 * 1 Jacob Damgård Nr. Broby 3 Frederik Klinge Jensen KBK Kbh. K49 Lør 10:00 6 6 4 ovs 5 Christian Nielsen Frederikshavn 6 Jonas Bech Hvidovre BC 7 Allan Nielsen 8 Morten Tolver Kronborg

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg StævneProgram 24-04-2006 14:19 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.1.1.1 januar 2006 RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg Amtshold SEN 1 Frederiksborg Amts Skytteforeninger 1 14-123 Johannes Jensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Micro Compund Nr. Navn Klub 1. 2. Samlet 1 Line Űsterby RAN 267 265 532 2 Isabella Andersen RAN 193 207 400 3 Noah Mogree HOL 0 0 0

Micro Compund Nr. Navn Klub 1. 2. Samlet 1 Line Űsterby RAN 267 265 532 2 Isabella Andersen RAN 193 207 400 3 Noah Mogree HOL 0 0 0 Micro Recurve Nr. Navn Klub 1. 2. Samlet 1 Mikkel Iversen VIB 278 289 567 2 Jacob Niemann VIK 277 239 516 3 Peter Jensen-Schmidt VIB 217 243 460 4 Wickie Sűrensen VIK 215 229 444 5 Villads Stieffenhofer

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373 Carsten Larsen 00:40:31 373 Thomas Kristensen 00:42:27 358 Albert Bruun 00:42:57 300 Jens Pedersen 00:44:32 322 Kasper Bødker 00:44:45 330 Henrik Skøtt 00:46:53 388 Stefan Berg 00:48:22 380 Mads Andreasen

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Opdateret den 27/12/2016

Opdateret den 27/12/2016 Opdateret den 27/12/2016 Programnavn Holdtype Holdleder Allerød Privatskole 0.A Mix Morten Fischer-Madsen Allerød Privatskole 1.A Mix Søren Tange Allerød Privatskole 2.A Mix Michael Vincentz Andersen Allerød

Læs mere