Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Tirsdag den 9. august kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Tirsdag den 9. august 2011. kl. 9.00-15.00"

Transkript

1 Dansk A Højere forberedelseseksamen Hæfte 1 Kl hf112-DAN/A Tirsdag den 9. august 2011 kl

2 Prøvemateriale Hæfte 1 Side Tema Opgaveformuleringer Fællestekster udleveres kl. 9.00: 1. Barbara Illum: Argumentation findes overalt Vincent F. Hendricks og Frederik Stjernfelt: Logik og retorik Klaus Kjellerup: Rygeloven skyder over målet Anders Bodelsen: Alt er tilladt Billeder: Side 11: White, Black, Yellow (reklame for tøjfirmaet Benetton, 1996) Side 12: Lighed for enhver pris? (kampagneplakat for Venstres Ungdom, 2009) Side 13: Susanne tjener kassen... (reklame for fagforeningen FTF, 2011) Hæfte 2 Særtekster udleveres kl : 5. Novelle af Helle Helle 6. Artikel af Rune Lykkeberg 7. Artikel af Gunver Lystbæk Vestergård Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet. 2

3 Tema: Argumentation Temaet for hæfte 1 og 2 er argumentation. Tekster og billeder giver eksempler på og diskuterer brugen af argumentationsformer i offentlig debat og i litteratur. Opgaveformuleringer Du skal besvare én af opgaverne 1-3. Anfør opgavens nummer, og formuler en overskrift som led i din besvarelse. Opgave 1 Skriv et analyserende oplæg til et hf-hold om, hvordan argumentation kan indgå i litteratur. Som en del af oplægget skal du analysere og fortolke Helle Helles novelle (tekst 5). Undersøg bl.a., hvordan holdninger og argumenter indgår i novellens skildring af personerne. Du skal desuden inddrage dele af materialet fra hæfte 1. Opgave 2 Skriv til et almenkulturelt tidsskrift en introducerende artikel om argumentation. Som en del af artiklen skal du karakterisere Rune Lykkebergs måde at argumentere på i tekst 6. Du skal desuden inddrage dele af materialet fra hæfte 1. Opgave 3 Skriv til avisen en argumenterende artikel om god og dårlig argumentation. Som en del af artiklen skal du gøre rede for synspunkterne på argumentation i tekst 7. Desuden skal du diskutere og perspektivere disse synspunkter, idet du bl.a. inddrager eksempler fra hæfte 1. Materialet i hæfte 1 og 2 forudsættes ikke kendt af dine læsere 3

4 1. Barbara Illum: Argumentation findes overalt Teksten er et uddrag af Argumenter i skriftlig kommunikation, Barbara Illum, gymnasielærer. 5 Betegnelsen argumentation dækker over alle de forskellige situationer hvor vi fremsætter en påstand og støtter denne påstand med belæg. Ordet påstand bruges om det synspunkt eller den holdning vi har. Det der støtter påstanden, kaldes for belæg (belæg kan også kaldes begrundelse, præmis, støtte eller bevis ). Sætningerne her udgør til sammen et argument: Motion er godt for unges selvtillid. Det viser en lang række videnskabelige forsøg Første sætning er påstanden. Den anden belægget. Ethvert argument, uanset om det er mundtligt eller skriftligt, har en påstand som bliver begrundet igennem det belæg der fremsættes for den. Belæg kan være ganske korte og simple eller meget lange og indviklede og fylde flere sider eller en hel bog. Hvordan et belæg ser ud, skifter meget fra tekst til tekst, og fra situation til situation. Men uanset om belægget fylder en, fem eller halvtreds sætninger, femten sider eller en hel bog, så vil man stadigvæk kun have ét argument, forudsat at alle belæggets dele begrunder den samme påstand. Og den påstand der samler alle trådene i belægget, skal modtageren altid kunne finde i selve teksten, eller selv formulere ud fra det der står i teksten. Teksten skal med andre ord altid kunne give modtageren et kort og præcist svar på hans afgørende spørgsmål: Hvad er pointen? Skriftlig argumentation findes i mange forskellige typer af tekster. Vi ser fx argumentation i læserbreve, filmanmeldelser, avisledere, anbefalinger, jobansøgninger, brevkasser, evalueringer og essays. Men derimod ikke i referater, brugsanvisninger, recepter, opskrifter og mødeindkaldelser. Skønlitteratur regnes normalt heller ikke for argumenterende tekster, men ofte vil de litterære tekster rumme en skjult pointe som vi kan opfatte som en påstand. Fx kan man læse H.C.Andersens eventyr Den grimme Ælling som et belæg for en underforstået påstand om at intet kan bøje geniet. 4

5 Vincent F. Hendricks og Frederik Stjernfelt: Logik og retorik 1 Teksten er fra Tal en tanke om klarhed og nonsens i tænkning og kommunikation, Vincent F. Hendricks, professor. Frederik Stjernfelt, professor. (...) Gyldighed er ikke alt i den praktiske argumentation, når man står midt i kampens hede, tilskuere råber, tryksværten sprøjter, og modargumenter fyger en om ørerne. Det er ikke tilstrækkeligt, at ens argumenter faktisk er gyldige, hvis de hverken når frem til, interesserer eller overtaler nogen som helst. Det peger på det bredere retoriske begreb effektivitet. Ens argumenter skal være effektive med hensyn til de tilhørere, man henvender sig til. Hele dette felt dækkes af retorikken. (...) Hvis der er flere forskellige præmisser 2, der fører til den konklusion, man vil tale for, vil man naturligvis vælge det, der passer bedst i situationen, i den aktuelle diskussion eller i forhold til det publikum, man vil overbevise. Vil man tale for skattelettelser, er effekten på beskæftigelsen det, man skal slå på, hvis man vil overtale arbejdsløse, der længes efter et job men det er antal kroner på lommen, man skal fokusere på, hvis det er folk i arbejde, man taler til. Udskiftningen af præmisser kan være vanskelig at bestemme i farvandet mellem logik og retorik. (...) I kølvandet på Muhammed-krisen stillede spørgsmålet om ytringsfrihed sig på ny og skærpet vis. Det voldte visse problemer for Dansk Folkeparti, fordi man gerne ville forsvare tegninger, der angreb noget, man ikke brød sig nævneværdigt om, og gerne ville argumentere imod de islamistiske imamer, der på deres side angreb tegningerne. Men på den anden side var ytringsfrihed og mere generelt menneskerettighederne et penibelt 3 begreb for partiet. Fremtrædende partimedlemmer havde argumenteret for, at oplysningstiden var den mørkeste periode i menneskets historie, man havde argumenteret for, at menneskerettighederne var en forkastelig erstatningsreligion, og man havde forsøgt at få nedlagt det danske menneskerettighedscenter. Nu ville DF pludselig forsvare en af de afgørende menneskerettigheder. Det kunne man naturligvis i forhold til vælgerskaren ikke gøre ved at stille menneskerettighederne op som den præmis, der let kunne føre til konklusionen: At Jyllands-Postens publikation af vittighederne var rimelig og forsvarlig. Man måtte så søge en anden præmis. Den fandt man i omdøbelsen af ytringsfrihed fra at være en menneskerettighed til at være en af de danske værdier. I en vis forstand er dette en fuldstændig sand præmis: Ytringsfriheden blev første gang indført i Danmark af Struensee 4 i oplysningstiden, og med 1849-grundloven blev ytringsfriheden et basalt politisk princip i landet og har været det siden. I denne forstand er præmissen sand, og ytringsfrihed en dansk værdi. Samtidig er der 1 retorik: læren om kunsten at tale godt og overbevisende 2 præmis: begrundelse eller belæg 3 penibel: vanskelig og pinagtig 4 Struensee: J.F. Struensee ( ), tysk læge og statsmand i dansk tjeneste, som indførte mange reformer i Danmark 5

6 35 40 imidlertid noget forløjet 1 i den, der ligger i tvetydigheden 2 i dansk værdi, som man i DF bruger om stort set alt, man kan lide, med hovedvægt på særdanske forhold. Ved at udnævne ytringsfriheden til dansk værdi foregøgler 3 man derved, at den er noget autentisk kulturelt dansk, der er opstået og udviklet her, en speciel og særegen del af nationalkarakteren og ikke et universelt princip, der reelt er indført efter inspiration fra den internationale oplysning i England, USA, Skotland, Frankrig og andre steder. Værdi -begrebet kan anvendes til denne trafik 4, fordi det nivellerer 5 vidt forskellige ting: Som danske værdier kan optræde alt fra frikadeller, Holger Danske og fodboldlandsholdet til Grundloven og det underforstås ofte, at det er ting, der ikke findes magen til andre steder. 1 forløjet: løgnagtig 2 tvetydighed: som kan forstås på flere måder 3 foregøgle: indbilde 4 trafik: (her:) argumentation 5 nivellere: stille ens, udjævne forskellen 6

7 Klaus Kjellerup: Rygeloven skyder over målet Teksten er en artikel fra Jyllandsposten 28. oktober Artiklen er senere lagt ud på hjemmesiden dengulenegl.dk, som redigeres af en gruppe, der bl.a. vender sig imod rygeloven. Trods to års intenst mediepres fra public health-lobbyen har regeringen meddelt, at man ikke vil stramme den danske rygelov alligevel. Dette er en interessant nyhed, som ingen havde troet på for få måneder siden. Det er måske gået op for regeringen, at rygeloven har negative side-effekter? At rygeloven er ved at skabe en ny stor ryger-underklasse, som langsomt skubbes ud af det offentlige liv og arbejdsmarkedet? At rygeloven blåstempler en grundløs angst for passiv rygning i dele af befolkningen? At rygeloven fremmer intolerancen mod rygerne i befolkningen? At denormaliseringen af rygerne er farlig? At rygeloven siden indførelsen i 2007 har kickstartet en recession 1 i serveringsbranchen og hos dens leverandører? At rygeloven betyder flere danske trafikdødsfald? En stor amerikansk undersøgelse fra 2008 demonstrerer, hvordan rygeforbud jager rygerne ind i deres biler og samtidig forlænger køreturene til steder med rygetilladelse. Rygeforbud betyder 20 pct. stigning i alkoholrelaterede trafikdødsfald. At statens forebyggere ikke alle er uvildige eksperter, når det gælder rygeforbud? At rapporterne til politikerne er selektive og overgør risikoen ved passiv rygning? At sundhedsrapporterne om passiv rygning hviler på håndplukket statistik, som omhyggeligt har udeladt alle videnskabelige røgmålinger fra det virkelige liv? At disse røgmålinger har demonstreret, at ikke-rygere i Europa, der bor og arbejder på steder med fri rygning, udsættes for et røg-indtag på en tusindedel af, hvad en ryger indtager? At dette indtag svarer til at ryge seks-ni cigaretter årligt? At rygeforbud ikke giver bedre folkesundhed? At to års officielle danske tal viser, at rygeforbud ikke giver fald i hjerteblodpropper som lovet af forebyggerne? At otte års officielle tal fra rygeforbuddene i USA viser det samme: intet fald i rygerelaterede sygdomme? At rygeloven i Danmark ikke har givet færre rygere? At rygeloven i Irland har givet 8 pct. flere rygere? Var det ellers ikke det, som forebyggerne lovede, da forbuddet blev lobbyet igennem? At rygeforbud ville forbedre folkesundheden? Jo. Men det kommer vi ikke til at mærke. For sygdomsrisikoen ved passiv rygning er for lille til at kunne måles. Og den er for lille til at forebygge med en så restriktiv lov. Det er helt rimeligt at beskytte ikke-rygere imod ufrivillig irritation og lugtgener fra tobaksrøg men der er intet argument for at have en lov, der forbyder borgere at udsætte sig for røg frivilligt. 1 recession: tilbagegang i økonomisk aktivitet 7

8 Aktiv rygning kan være farligt, ja det ved alle. Men passiv rygning udgør ikke nogen folkesundhedsfare. Og slet ikke kortvarig røg-udsættelse. Tobaksrøg er ikke en giftgas, som forebyggerne antyder. Hvis der eksisterer en sygdomsrisiko ved passiv rygning, skal den findes efter års tung, daglig udsættelse for røg. Måske for mange videnskabsfolk tvivler stadig. Derfor skyder vores rygelov over målet. Så hvad har regeringen tænkt sig? Skal den lille virksomhed fortsat forbydes at holde julefrokost med røg efter maden? Må bestyrelsen ikke nyde en velfortjent cigar på restauranten efter et godt regnskabsår? Kan familiemiddagene stadig ikke afholdes på restaurant? Må musikere og publikum stadig ikke ryge i koncertsale, der alligevel er indhyllet i røg fra scenen? Må gæster og personale i serveringsbranchen stadig ikke udsætte sig for tobaksrøg, hvis de vil? Hvis det er regeringens hensigt, må vi forudse flere år med depressionslignende økonomi. Imens vil dårligt humør, hån, aggressioner, irritation og denormalisering fortsætte med at underminere sammenhængskraften i Danmark. Væksten i samfundet både den økonomiske og den innovative er styret af befolkningens vilje og humør. Dette humør styrtdykkede i 25 pct. af befolkningen lige efter august 2007 herfra forplantede det sig til resten af samfundet. Regeringen kan kickstarte humøret igen ved at give den danske befolkning det frie valg tilbage. Valget: At udsætte sig for røg eller ej. Og dermed genindføre borgernes lige ret til at være her rygere så vel som ikke-rygere. Uden at genere hinanden. Dette er regeringens opgave. 8

9 Anders Bodelsen: Alt er tilladt Teksten er et uddrag af Alt er tilladt, trykt i novellesamlingen Drivhuset, Anders Bodelsen (f. 1937), dansk forfatter. Jakob lod hånden glide over en metalgrå Jaguars polerede motorhjelm. Pludselig kom der et helt nærværende glimt i hans øjne. Jeg laver en ridse i den, sagde han. Du tør ikke, sagde jeg. Jeg var helt sikker på han ikke turde. Ikke en ridse, fortsatte han sin egen tankebane. Et navnetræk. Han trak en lommekniv frem og grinede til sig selv i lakken. Øjnene var stadig velopdragne og måske lidt tomme; han havde meget fine hvide tænder. Du tør ikke, sagde jeg igen. Det er ikke et spørgsmål om at turde, svarede han uden at se op. Det er et spørgsmål om livsanskuelse. Hvorfor gør du det? Jeg valgte at gå uden om det med livsanskuelse, som jeg ikke rigtig følte mig sikker på. Hvorfor ikke? Han pressede kniven ned i lakken til en lille flage sprang løs. Så førte han langsomt kniven skråt nedad og lod den tilsidst bøje bagud til et elegant kursiveret J. Han stod roligt og koncentreret over det som om det var et stykke sløjdarbejde han udførte, men samtidig dækkede han for den arbejdende hånd ved at gøre ryggen bred. Hvorfor gør du det? spurgte jeg igen og flyttede mig samtidig lidt væk. Hvis han blev taget kendte jeg ham ikke. Han gik over til dobbelt-v et: Spørg aldrig hvorfor, svarede han ret docerende 1. Spørg hvorfor ikke? Han så smilende op på mig: Hvorfor ikke? (...) Sig mig en gang: Hvem afgør i grunden hvad der er rigtigt og forkert? spurgte Jakob, samtidig overdrevent pædagogisk og som om han virkelig ventede at kunne blive belært. Jeg overvejede. Hans spørgsmål var så abstrakte. Dine forældre? Nu blev det for konkret. Rektor? Det var ikke et svar værd. Gud? Du tror på Gud? Bestemt ikke. Jeg kiggede rundt over Rådhuspladsen som om jeg ventede at finde den beslutningsdygtige blandt de bøjede skikkelser i blæsten. Altså du selv. Har du nu nogensinde tænkt over hvad der er rigtigt og forkert? Vi får noget stukket ud, som vi har at holde os til, og så skal vi helst ikke tænke mere over det. Men tænker vi alligevel lidt mere over det, så forsvinder det altsammen op i den blå luft. Han gjorde en håndbevægelse op mod den smukke storhim- 1 docerende: belærende 9

10 mel. Pludselig er der ikke længere noget der hedder rigtigt og noget der hedder forkert. Man gør hvad man gør, og alt er tilladt. Men hvis man blir straffet? Jeg følte mig fantastisk dum. Det er loven, forklarede han. Tilfældige små menneskers tilfældige små love. Men ikke mine, for jeg har ingen. Og så længe de ikke får mig, har jeg intet galt gjort, for jeg har ikke skadet mig selv. Den fuldendte forbrydelse er ingen forbrydelse. Som han stod og gestikulerede kunne jeg godt se han var lidt komisk. Men han var ikke nær så komisk som for eksempel rektor når han stod op til morgensang og forklarede hvor i gården hver enkelt klasse skulle stille deres cykler. Faktisk havde jeg tænkt over det han sagde, og jeg var også sprunget fra konfirmationsforberedelsen. Gud eksisterede ikke, det var jeg med på, jeg havde bare ikke forestillet mig det førte så meget med sig. Jeg følte stadig det var forkert at ridse i bilens lak og vælte konens frugt. Men som i kortslutning indså jeg, at teoretisk havde Jakob ret. Og den slags folk der begyndte med at sige, at én ting er teori og noget andet praksis, de endte altid med at sige ét eller andet jeg absolut ikke var med på. 10

11 White, Black, Yellow (reklame for tøjfirmaet Benetton, 1996). 11

12 Lighed for enhver pris? (kampagneplakat for Venstres Ungdom, 2009) indd 12 29/06/

13 Susanne tjener kassen... (reklame for fagforeningen FTF, 2011). 13

14

15

16 Undervisningsministeriet

SKRIFTLIGT BASISKURSUS

SKRIFTLIGT BASISKURSUS SKRIFTLIGT BASISKURSUS først i januar, studieretningsstart, 2 uger (evt. 3 uger): 6 dobbeltlektioner! Gang Indhold 1 Introduktion til skriftlighed generelt fokus på, at skriftlighed er forskelligt, men

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Passiv rygning i privatsfæren

Passiv rygning i privatsfæren Rapport 2009 Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Passiv rygning i privatsfæren en kulturanalyse Passiv rygning i privatsfæren en kulturanalyse Kræftens Bekæmpelse Rapport 02/2009

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf.

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund

GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi og sundhedskundskab i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi,

Læs mere

Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl. 09.00-15.00

Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl. 09.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET Dansk A Højere forberedelseseksamen Hæfte 1 Kl. 09.00-15.00 2hf101-DAN/A-1-28052010 Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 092502.indd 2 10/03/10 12.35 Prøvemateriale Hæfte 1

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Ja, der er meget, der ændrer sig efter et rygestopkursus...

Ja, der er meget, der ændrer sig efter et rygestopkursus... Ja, der er meget, der ændrer sig efter et rygestopkursus... Allen Carr s Easyway v/ Mette Fønss ApS Asger Rygsgade 16, 1. th. 1727 København Tel: 7026 7711 www.easyway.dk info@easyway.dk Easyway-metoden

Læs mere

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Sex & Sundhed har i forbindelse med dette opdaterede kapitel i HIV-håndbogen sat fem helt almindelige danskere stævne til en samtale om deres

Læs mere

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER Indhold: 1 Vi behøver ikke eksperter... 2 Men hvad er en ekspert? 3 Og hvad med konteksten? 4 Den billige kritik 5 Generalisering 6 Et læserbrev 7 Hvordan generaliserer vi?

Læs mere