Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen."

Transkript

1 Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN 7 Sognet 10 Kommunen 11 Konfirmanderne 15. årgang nr. 1 marts april maj 2010

2 Nyansættelser Karsten Lundbeck Garne, Skovlunde pastorat Morten Munch, Værløse pastorat Vibeke Linda Mieth Fuglsang Olsson, Pederstrup pastorat Morten Lydiksen Wassmer, Skovlunde pastorat Kristian Tvilling, Virum pastorat Julie Birgitte Damlund, Gentofte pastorat Søren Kjær Bruun, Slagslunde-Ganløse Pastorat Fratrådte Charlotte Slot, Frederiksværk-Vinderød pastorat Bent von Benzon, Torup pastorat Fotograf: Kim Wiliam Catton Rebecca Rudd Frihed & fællesskab At være klædt på Nye vinde blæser i Den danske Folkekirke, og skønt det moderne liv ikke helt har fået krammet på gudstjenesten, er det dog ved at få godt fat i organisationen omkring den. De nye overenskomster har fyldt meget for formænd, kontaktpersoner og ansatte i sognene i de seneste måneder. Landsforeningen og stiftet har gjort hvad de kunne, for at klæde deres folk godt på til forhandlingerne, og man må håbe, at kirkefunktionærernes fagforeninger har gjort det samme? Provst Ove Kollerup opfordrer i den forbindelse landsforeningen til at springe ud som arbejdsgiverforening. Læs mere i den kradse klumme s. 7. Sognets frihed Grundtvig kæmpede for sognebarnets frihed til at vælge sit sogn, i en tid hvor præsten kunne udøve stor magt over folks hverdagsliv. Hvis man ville væk fra det sogn man geografisk hørte til, kunne man nu løse En hel dag om kirkens kommunikation lørdag d. 8. maj på Grundtvigs højskole For sognets PR-ansvarlige rådsmedlemmer, ansatte og præster, dog max. 1-2 deltagere fra hvert sogn. Kommunikationsdirektør, journalist Lotte Hansen, der også er aktiv i flere kirkelige sammenhænge, vil sammen med sin medarbejder, føre os igennem de gyldne regler for god kommunikation. I løbet af dagen vil vi få demonstreret hvordan sognet kan udfærdige langsigtede kommunikationsplaner, og tilrettelægge gode strategier. De sogne der deltager vil få konstruktiv feedback på de tiltag man i forvejen gør, og få gode råd til fremtidige satsninger. Kirkeblade, foldere, pressemeddelelser o.lign. skal fremsendes i forvejen. Gå ikke glip af en unik chance for at få styr på hvad I gør, hvornår og hvorfor, når det gælder annoncering, kirkeblade og hjemmesider. Pris, tilmelding og andre oplysninger sendes ud til alle pr. . Arrangør: Helsingør Stift ved konsulenterne Jørgen Demant & Rebecca Rudd sognebånd, eller danne en frikirke. Kun i det frie åndsfællesskab kunne kirken trives. I dag kan det virke, som om det er sognets frihed, der er sat under pres. Samarbejde er tidens store løsen. Præster, menighedsråd og ansatte skal samarbejde i teams på tværs af sognegrænserne. De skal koordinere og sameksistere. Hvad enten de vil det eller ej. Konsulent Kirsten Moesgaard giver gode råd om samarbejde og individualitet på side 4. Budskabet At være rådsmedlem og ansat i en kirke kræver flere og flere kompetencer. Ud over kendskab til personalejura, pædagogik og pengesager, er en journalistisk nerve heller ikke af vejen. Det er vigtigt at fortælle den gode historie: det har det altid været. Men nu om dage skal den fortælles imellem af andre historier. Kirkebladet lander i postkassen mellem 117 reklamer og gratisaviser, avisannoncen klemmes ind mellem slagterens og brudeforretningens på side 31 i lokalavisen. Hvordan kan det gøres bedre? Stiftet tilbyder hen over foråret kurser for både præster, ansatte og rådsmedlemmer om medierne, budskabet og den gode historie. Se side 15 og kalenderen. God fornøjelse med forårets stiftsblad! Redaktøren Journalist Lotte Hansen

3 Den offentlige gudstjeneste Af biskop Lise-Lotte Rebel Privatsag»Religion er en privatsag«. Sådan lyder en af de almindelige opfattelser, man ofte støder på. En an den hedder, at kristendommen kun angår hin enkelte. Synspunkterne kan utvivlsomt have noget for sig. Det er nemlig rigtigt, at den kristne tro er en tro, som kun kan antages eller afvises i frihed af det enkelte menneske, som afgør sig i forhold til sin samvittighed. Kristendom er fjern fra enhver tanke om tvang eller undertrykkelse i samvittighedsspørgsmål. Det har vi lært af reformatoren Martin Luther, da han på rigsdagen i Worms sagde, at han i sin samvittighed var bundet til Guds Ord. I dansk sammenhæng betonede N. F. S. Kristendommen hører også hjemme i det offentlige rum Grundt vig frihedsaspektet. Og Søren Kierkegaard talte om hin enkelte, der som en anden Abraham måtte stride med og for sin tro. Jo, troen og kristendommen har også med det personlige og det individuelle at gøre. Offentlige rum Alligevel ville det være en fejltagelse, hvis man mente, at hermed var alting sagt. Hvis man altså drog den konsekvens, at så kunne kristendommen privatiseres og flyttes bort fra vort fælles liv og ind i det enkelte menneskes samvittighed og skjult være til stede dér og ingen andre steder. Men sådan forholder det sig ikke. Kristendommen hører også hjemme i det offentlige rum. Sådan har det altid været, og sådan vil det fortsat være, selv om vi undertiden næsten har glemt det. Der er i dag ligefrem nogen, der taler om, at vi må til at genopdage det udvendige i kristendommen, at kristendommen må have krop. At vi må finde tilbage til dette, at alt væsentligt, vi gør, også har ydre former og skikkelser. Nu er det ikke ligegyldigt, hvilken skikkelse kristendommen har. Tværtimod. Siden de første kristnes dage ved vor tidsregnings begyndelse har bestemte former og skikkelser været forbundet med den kristne tro. Allerede i Apostlenes Gerninger kap 2,42 fortælles om de første kristne, at de holdt fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet, ved brødsbrydelsen og ved bønnerne. Man kunne sige, at det var kristendommens fremtræden i det offentlige rum. Det var den fælles gudstjeneste. Men kirkens enkelte medlemmer har politiske forpligtelser som borgere i et demokratisk samfund, og kan naturligvis lade sig inspirere af den forkyndelse, som lyder Gudstjenesten På den måde er kristendom altid noget, der rækker ud over det individuelle og private. Men at kristendommen i kraft af gudstjeneste og kirkelige handlinger har en plads i det offentlige rum, det er ikke det samme som at sige, at kristendommen så også skal spille en politisk rolle på linje med et politisk parti. Her er det nødvendigt at skelne tydeligt. Kirkens gudstjeneste er ikke en politisk manifestation til bedste for det ene eller det andet gode formål. Men kirkens enkelte medlemmer har politiske for pligtelser som borgere i et demokratisk samfund, og kan naturligvis lade sig inspirere af den forkyndelse, som lyder. Fællesskab Men der må skelnes klart mellem kirken som institution og det enkelte menneskes ansvar. Søndag morgen tales der til os som skabninger, der ikke kan leve uden tilgivelse og fællesskab. Her tales ordet, så vi ser vort liv i et nyt og anderledes perspektiv. I prædikenen tales der til os som mennesker, der står over for Gud og som på den baggrund skal møde vore medmennesker. Gudstjenesten gør en forskel. Den flytter på de bærende lag i vores selvopfattelse. Den åbner vore øjne for, at Gud ikke handler med os efter fortjeneste, men af nåde. Måske skaber dette tilmed en smule ekko og taknemmelighed ind i vort eget liv og hverdag derhjemme. Gudstjenesten er på den måde ikke låst inde i kirkerummet. Den er for alle også selv om alle ikke deltager. Den er umulig at sætte grænser for. Vi ved ikke hvor langt den når ud, og hvor den ender. Sådan er det med tro og håb og kærlighed. 3

4 De nye overenskomster tusind tak for dem!!! Når man i disse måneder som menighedsråd sidder i arbejde til op over begge ører omkring nye økonomilove, momsregler og nye overenskomster for kirkefunktionærerne, kan det virke som en provokation at sige tak for disse nye overenskomster. Men jeg mener det faktisk. Det er i virkeligheden, hvad vi har ønsket os i mange år nemlig at få forenklede regler for lønog arbejdsvilkår i kirken og ikke mindst lokale muligheder for at definere arbejdstilrettelæggelsen. At det så skal gå rigtig stærkt og måske også for stærkt er en anden sag. Når nu de har været undervejs i 3 år, kunne implementerings tiden måske med fordel have været en lidt længere periode. Men disse overenskomster er efter min mening en uhyre vigtig brik i de overvejelser, som hvert eneste menighedsråd må gøre sig. For hvis hver kirke fortsat skal være kirke 7 eller 6 dage om ugen, løses denne opgave ikke med kirkefunktionærer, der har 5-dages arbejdsuge, med mindre der etableres et samarbejde mellem grupper af kirkefunktionærer på tværs, evt geografisk. Og tilsvarende gælder omkring lønaftalerne. Hvis sognets og provstiets budgetramme er den samme i årene fremover eller evt. mindre (på grund af faldende medlemstal eller mindre ligningsgrundlag), løses opgaven ikke, med mindre budgetterne omprioriteres, så der er plads til lokal og individuel løndannelse. Fastsættelse af kirkefunktionærernes arbejds- og lønforhold er derfor ikke kun teknik, men tager også udgangspunkt i sognets målsætninger. Visioner og mål Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes visioner og sættes mål for, hvordan man i fælleskab vil være kirke på det sted, hvor man er menighedsråd. Det er vigtig at sætte retning og blive bevidst om, hvordan der skal prioriteres. Det vil sige at formulere, hvad der har betydning for sognet, og hvad der evt. er mindre vigtigt. En sådan målsætning er rammen for alt det, der skal foregå både på aktivitetsområdet, men også i forhold til de medarbejdere, der skal involveres. Men det er også forudsætningen for at kunne indgå i et (nødvendigt) samarbejde med andre også andre sogne. Ellers rækker ressourcerne ikke. Der er idag rigtig mange eksempler på samarbejde på tværs af sogne både præstesamarbejde og også samarbejde mellem menighedsråd ofte som et aktivitetssamarbejde eller driftssamarbejde, f.eks. på landsbykirkegårdene. Disse forskellige former for samarbejde er over tid opstået frivilligt og til stor gavn og glæde for dem, der samarbejder. Nu er det oplagt at se på et udbygget samarbejde ny lovgivning og nye overenskomster lægger pres på initiativer til udbygget samarbejde, geografisk og funktionelt. Men overenskomsterne understøtter også lokale ønsker om fleksibilitet og tværfunktionelt samarbejde. Sognesamarbejde Betænkelighederne ved et samarbejde er altid frygten for at miste selvstændighed, indflydelse, nærhed osv. Det, som mange opfatter som en»kommunalreform«i folkekirken, altså en uønsket centralisering. Derfor vil en langtidsholdbar løsning for et sognesamarbejde tage udgangspunkt både i nødvendighed (hvad kan vi i sognet med fordel gøre sammen med andre sogne eller ikke uden at gå sammen Kirsten Moesgaard Konsulent i Ribe stift og selvstændig ledelses-og organisationskonsulent. Medlem af og formand for Løgumkloster Menighedsråd med andre sogne) og i ønsket om at effektivisere eller professionalisere driften, for at få mest muligt ud af det budget, der er til rådighed i sognet. Men altid ud fra de mål, menighedsrådet sætter for sognets liv og vækst. Uanset, hvordan et sådan samarbejde på tværs af sogne igangsættes, skal det indeholde: fokus på at formulere mål hvor skal det ende forståelse for og respekt for forskellighed tro på, at der vil være gevinst for alle, der indgår i samarbejdet prioritering af, hvilke områder, der med fordel kan sættes i gang først ansvar hvem gør hvad og hvornår Det er den vigtigste opgave lige nu. F A K T A

5 KURSER 11. Marts Distriktsforeningen Helsingør Stift Syd afholder i samarbejde med Landsforeningen af menighedsråd kursus i Skovlunde kirke, Lundebjerggårdsvej 3 A, Skovlunde. Torsdag 11. marts 2010 kl Formål Formålet med kurset er, at kursusdeltagerne får viden om de nye overenskomster for kirkefunktionærer og de ændringer, de medfører. På den baggrund bliver kursusdeltagerne i stand til at løse de opgaver, overenskomsterne giver. Målgruppe Målgruppen for kurset er kontaktpersoner og administrativt personale, der arbejder med kirkefunktionærers ansættelsesforhold. Andre menighedsrådsmedlemmer kan også deltage. Indhold Kurset handler om: Betydningen af, at man overgår til overenskomstansættelse Arbejdsbeskrivelse, lønfastsættelse og lønforhandling Arbejdsplanlægning, 5-dages uge, arbejdstid Menighedsrådets kompetence, stillingsoprettelse Ny procedure i forbindelse med afsked Hvad gælder for dem, der ikke er dækket - der er en underviser pr. kursus - der bliver vekslet mellem oplæg og øvelse - deltagerantallet er max. 30 pr. kursus Pris: 500 kr. pr. deltager. Beløbet dækker underviser, kursusmateriale og forplejning. Beløbet kan indbetales på konto Tilmelding: til Bende Kragh på mail: senest 5. marts Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd afholder samme kursus i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd 17. marts kl Frederikssund Præstegård, Kirkegade 7, 3600 Frederikssund Pris: kr , som kan refunderes af kirkekassen. Beløbet dækker undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning. Betaling ved indgang. Tilmelding: Grethe Bahne Madsen senest 12. marts 10. Marts Onsdag 10. marts 2010 kl Marts Kursus: ITS-2 Menighedsrådenes IT-skrivebord Center for Undervisningsmidler, Milnersvej 40, 3400 Hillerød. Pris pr person: Kr , som kan refunderes af kirkekassen Beløbet dækker undervisning og undervisningsmaterialer samt forplejning. Kurset arrangeres i samarbejde med Landsforeningen. Max. 20 deltagere Betaling ved indgang 5

6 Er du til lækre opskrifter, spændende fortællinger, skabeloner til hyggelige klippe-klistre stunder samt tøjdyr, spil, leg og meget andet? Så finder du det hele og lidt til i Den Store Påskebog. Synne Garff har skrevet en helt ny genfortælling af påskefortællingen baseret på Det Nye Testamentes historier, der vil fænge hos både børn og voksne. Du får både skønne opskrifter, påskeevangeliet, gækkevers, fortællingen om den jødiske påske samt de berømte historier Sommergjækken af H.C. Andersen og Suser min lind, synger min nattergal af Astrid Lindgren. Den Store Påskebog Udkommer 15. marts 2010 Bibelselskabets Forlag Medvirkende: Synne Garff med påskefortællingen Lars Bukdahl og Lisbeth Smedegaard Andersen med gækkevers Poul Joachim Stender og Susanne Engelstoft Rasmussen med skønne opskrifter Bent Lexner med en fortælling om den jødiske påske John Strange skriver om»jerusalem«tine Lindhardt fortæller om påskeugen Lene Andersen fortæller om påsketraditionerne og meget, meget andet Om ånden Godt ord igen!»tiden er løbet fra new age-bølgen af narcissistisk indadvendthed og fokus på sig selv. Formålet med meditation og dens tilbagetrækning fra verden er ikke frihed fra verden, men frihed i verden som aktivt skabende i fællesskaber med højt til loftet. Hvad er en spirituel oplevelse? Det er at se dig selv og det liv, du lever, fra et højere perspektiv, end du er vant til, hvor du kan se, hvad der er småligt, og hvad der er vigtigt. Det spirituelle projekt er at gøre det sted til dér, hvor du bor. Det er ikke så vanskeligt at få spirituelle oplevelser, men at virkeliggøre dem i sit liv er langt sværere. At gøre et aktivt skabende ophøjet fællesskab til en realitet vil jeg kalde for det vigtigste spirituelle projekt lige nu.«peter Bastian, musiker og fysiker til Kristelig Dagblad, i forbindelse med foredragsrækken»mands Minde«i Vartov. Peter Bastian holder foredrag hver torsdag kl frem til og med d. 25. marts. Se mere Om kroppen»ustandseligt får præster og menighedsråd at vide, at gudstjenesten skal have farten sat op. Men hvis gudstjenesten sætter farten op, hvor har folk så mulighed for at mærke, hvad der er livets rigtige tempo? Det drejer sig om at tage gudstjenestens langsommelighed med hjem i sengen og elske i slowmotion eller elske som en højmesse mellem lagnerne. Et smukt præludium, en god og lang prædiken med kroppen, en nadver, hvor man som Guds velsignede kommer i Herrens navn, og et eftertænksomt postludium.«sognepræst Poul Joakim Stender i bogen:»med Gud i sengen«unitas 2010 Fotograf: Bjørn Pierri Enevoldsen

7 Spis brød til en replik om administration DEN KRADSE PEN Af Ove Kollerup Nielsen provst for Glostrup provsti De fleste menighedsråd er kommet langt med at implementere de nye overenskomster, som vi fik indført den 1. januar Det er en meget stor opgave og udfordring for det enkelte menighedsråd, og ind imellem har en eller flere kontaktpersoner måske også haft lyst til at smide håndklædet i ringen. For papir er som bekendt taknemlig! Det er straks langt mere komplekst at føre så radikale ændringer ud i det virkelige liv. Løn Nyt er det for eksempel, at lønfastsættelsen ikke længere meddeles menighedsrådet fra stift eller ministerium. I de gode gamle dage afventede man fra højere sted, hvor graver, organist, kirketjener og kordegn skulle indplaceres rent lønmæssigt. Men fra 1. januar 2010 er menighedsrådet, ofte repræsenteret ved kontaktpersonen, fra den ene dag til den anden blevet arbejdsgiver. Nu skal løn og diverse tillæg forhandles direkte med den enkelte medarbejders faglige organisation. Jeg tænker, at Landsforeningen af Menighedsråd i denne nye situation måske bør tage skridtet fuldt ud og blive en arbejdsgiverorganisation med alt, hvad det indebærer! 5 dages arbejdsuge Nyt er det også, at arbejdsugen ikke længere er på 6, men 5 dage. Også det har vakt hovedbrud hos mange. Ville den nye 5-dages arbejdsuge få indfly- " Jeg tænker, at Landsforeningen af Menighedsråd i denne nye situation måske bør tage skridtet fuldt ud og blive en arbejdsgiverorganisation med alt, hvad det indebærer! " delse på kirkens åbningstider, for eksempel ved at man har lukket mindst en dag om ugen, hvor alle funktionærer og præster holder fri? Og hvordan sikre, at fx kirketjeneren får holdt den ekstra ugentlige fridag? Ja, i de sogne, der er så store, at man i forvejen har 2 af hver slags, er udfordringen ikke så stor. Men i sogne, hvor der kun er en kirketjener ansat, kan man næsten ikke løse situationen uden at øge lønudgifterne og ansætte en fast vikar. Det står hvert menighedsråd naturligvis frit for. Inden for driftsrammebevillingen kan menighedsrådet vælge at bruge alle pengene på løn eller småkager! Men det er nok ikke hensigtsmæssigt at satse så ensidigt, og det vil sikkert også blive bemærket ved et kommende budgetsamråd. En anden mulighed er, at menighedsrådet indgår en skriftlig samarbejdsaftale med et eller flere menighedsråd på fx kirketjenerområdet og på den måde løser opgaven med at sikre den ekstra ugentlige fridag til medarbejderen uden at sprænge lønbudgettet. Det kaldes i de nye overenskomster for»geografisk fleksibilitet«. Og det er for mig at se en af de største gevinster blandt mange som vi har opnået med de nye overenskomster. Personalekonsulent/ administrationschef Alt i alt har implementeringen af de nye overenskomster i begyndelsen af dette år været en meget stor, ja, undertiden næsten uoverskuelig opgave, og derfor har jeg da også fra tid til anden hørt flere tale om, at der skal ansættes personalekonsulenter til at tage sig af kontaktpersonens opgaver. Også ordet»administrationschef«dukker oftere og oftere op i samtalerne på tværs af menighedsråd og provstier. Med andre ord: Er vi på vej til en strømlinet djøfisering af folkekirken, hvor vægten lægges på forvaltning og ikke på forkyndelse? Jeg tror, at vi alle kan blive enige om, at den vej vil vi ikke, for så ender vi med at stå med en folkekirke, der kun er en tom skal uden indhold, fordi vi har brugt alle pengene på administration og ikke på forkyndelse. Jeg er helt overbevist om, at vore folkevalgte menighedsråds kontaktpersoner nemt kan løse personaleopgaverne også i fremtiden i et tæt samarbejde med stiftsadministrationen. Dertil kommer nok også mere efteruddannelse i Landsforeningens regi. Og det er muligt, at honoraret til kontaktpersonen skal sættes en tand op. Men fri os for en omfattende udvidelse af det administrative led i form af diverse administrationschefer og personalekonsulenter. 7

8 Musikalske anbefalinger Af Bo Lundby-Jæger Organist ved Høje-Tåstrup Kirke På opfordring fra Rebecca Rudd har jeg fundet tre gode CD er frem fra gemmerne. Disse tre er ikke tilgængelige på nettet endnu. Den første CD, jeg vil foreslå, er Telemann`s Danish Cantatas med Con Strumenti & Convivium udgivet på Olufsens records i En dejlig, smuk, letflydende musik af Telemann sunget af Convivium, som fortrinsvis har rod i Farum kirke og Stavnsholt kirken under ledelse af John Frandsen og Allan Rasmussen. 1 Den næste er en gammel kending J.S. Bachs Kaffekantate fra ( ) med Emma Kirkby og David Thomas indspillet i 1986 med The Academy of Ancient Music v. Christopher Hogwood. En CD af høj kvalitet og med et emne, vi alle kan relatere til. 2 Den sidste CD er vores egen internationalt anerkendte dirigent Paul Hillier, der her i Danmark er dirigent for det fremragende kor Ars Nova. CD en er The Powers of Heaven med Estonian Philharmonic Chamber Choir, der har indspillet Orthodox Music of the 17th and 18th Centuries på Harmonia Mundi i En CD, der udforsker den Ortodokse kor tradition i de baltiske lande. En tradition, der ikke tillader musik instrumenter i kirken, hvorfor den udelukkende er a Capella (kun stemmer). En overjordisk skøn stemmeklang og åndedrættets ro præger denne smukke CD. 3 Af Kamilla Kovacs Mathiasen, kirkesanger, musiker og studerende på rytmisk musikkonservatorium. Miles Davis:»Kind of Blue«(1959) Den mest sælgende jazzplade i historien. Nogle af jazzens største musikere fanget på toppen af deres musikerskab med trompetisten Miles Davis i spidsen. Musikken er egentlig simpel men fremført med stor finesse, og dermed en plade, der er nem at gå til, men som bringer glæde ved mange genlytninger. Med på pladen er udover Miles Davis store navne som pianisten Bill Evans og saxofonisten John Coletrane, som ved siden af samarbejdet med Miles Davis har haft egne fantastiske karrierer. Min anbefaling: Åbn en god flaske rødvin, tænd et par stearinlys, sæt pladen på og du har en fantastisk aften! Keith Jarrett:»The Melody At Night With You«(1999) En fantastisk soloplade af klavervirtuosen Keith Jarrett, der efter to års kamp mod sin sygdom kronisk træthedssyndrom, besluttede sig for at indspille denne plade som en julegave til sin kone. Han fortolker traditionelle, amerikanske sange af store kompositører såsom Gershwin og Ellington. Heriblandt klassikere som»someone to Watch Over Me«,»I Loves You Porgy«og»Blame It On My Youth«. Pladen præges af stilhed og enkelthed. Keith Jarrett fantastiske klaveranslag og udtryk får en ekstra dimension som følge af viljen bag musikken. Det høres at musikken strømmer direkte fra hjertet. 2 Come Shine:»Do That Voodoo«(2001) Come Shine fortolker på pladen»do That Voodoo«jazz standards med stort overskud og musikalsk udtryk. Deres arrangementer gør at de ellers så»brugte«jazz-numre på ny»berører«lytterne og genskaber jazzens ellers iblandt lidt tabte magi. Maria Roggens fortryllende vokal har en dejlig lethed, som ligesom arrangementerne understøtter og udtrykker teksterne, så man virkelig bliver revet ind i musikken. Bandet, der består af sang, klaver, kontrabas og trommer, kommer fra Norge og den specielle nordiske lyd går som en»rød tråd«igennem musikken. Pladen er en vidunderlig blanding af stille, smukke og energifyldte numre. 3 1

9 KURSER Forår 2010: N.F.S. GRUNDTVIGS TEOLOGI v/ dr. theol Svend Bjerg Kurset vil indføre i Grundtvigs dogmatiske teologi, baseret på nogle få hovedskrifter, først og fremmest Den christelige Børnelærdom. Bliv master i Grundtvig-studier Mere Grundtvig til teologistuderende i København. Det er målet med en aftale indgået mellem Grundtvig-Akademiet, Vartov og Det teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Formålet med aftalen er ifølge Birgitte Stoklund Larsen fra Grundtvig- Akademiet at styrke udbuddet af undervisning i Grundtvigs forfatterskab under den teologiske kandidatuddannelse. Det er imidlertid ikke kun teologiske studerende, der kan få glæde af aftalen, idet de enkelte kurser også kan tages som efteruddannelse via Åben Uddannelse. Blandt de først udbudte kurser er et kursus i Grundtvigs teologi ved Svend Bjerg her i foråret, mens efterårets kursus ved ph.d. stipendiat Esben Lunde Larsen tematiserer Grundtvigs frihedsforståelse. De enkelte kurser, der hver giver 15 ECTS-points, kan så stykkes sammen til en Master i Grundtvig-studier under ordningen med fleksibel Master. Læs mere om de allerede planlagte kurser og den fleksible masteruddannelse på Det teologiske Fakultets hjemmeside eller på hvor man også kan tilmelde sig et månedligt nyhedsbrev med nyt om Grundtvig m.v. Efterår 2010: N.F.S. GRUNDTVIGS SYN PÅ ÅNDELIG FRIHED I HISTORISK OG AKTUELT PERSPEKTIV v/ Ph.d.-studerende Esben Lunde Larsen I det seneste årti er åndelig frihed blevet diskuteret i relation til fx Muhammedkrisen, kontrollen med de frie skolers pædagogik og demokratiske indstilling, samt religiøse symboler i det offentlige rum. Disse diskussioner trækker bevidst eller ubevidst på en historisk betinget frihedsarv, der har sit primære udtryk hos N.F.S. Grundtvig. Særligt begrebet åndelig frihed - forstået som tros- og ytringsfrihed - spiller en helt central rolle i Grundtvigs virke, såvel som i dagens Danmark. I dette kursus vil vi undersøge Grundtvigs syn på og praktiske indsats for åndelig frihed med vægt på teologiens betydning for frihedsbegrebet. Det sker primært i et historisk, men samtidig også i et aktuelt perspektiv med henblik på dagens politiske brug af Grundtvig i debatten om religion og den åndelige frihed i samfundet. Efterår 2010: INDIVIDUALISM AND COMMUNITY COMMITMENT IN THE HISTORY OF CHURCH AND SOCIETY IN DENMARK WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CONTRIBUTION BY N. F. S. GRUNDTVIG v/ Ole Nyborg It is normally assumed that Grundtvig ( ) is premodern when he emphasises the Folk (the community of the ethnic group) and the congregational gathering as the one and only place where life can be lived and Christian faith be conveyed and nurtured. His concepts of man, history, Christianity and Church must, however be studied as a challenge to Human and Christian Life at any time and place. Forår 2011: RELIGIONSBEGREBET I DANSK KIRKELIV MED UDGANGSPUNKT I GRUNDTVIGS TEOLOGI v/ Ph.d. Jonas Adelin Jørgensen 9

10 Kommunen & kirken Diskussionen om samvirke mellem kirke og skole er til stadig debat, men i slutningen af 2003 tog domprovst Steffen Ravn Jørgensen et friskt initiativ, og pr. 1. maj 2004 besluttede Helsingør Domprovsti og Helsingør Kommune ved Steen Lundby, at udvikle et undervisningssamarbejde mellem skole og kirke i Helsingør ved at etablere Folkekirkens Skoletjeneste Helsingør. Menighedsrådene betalte løn til 2 medarbejdere, mens Helsingør Kommune stillede kontor og øvrige faciliteter til rådighed. Samarbejde Skoletjenesten skulle støtte såvel folkekirkens som skolernes undervisning, og de ansatte medarbejdere (en teolog på ¾ stilling og en lærer på ¼ stilling) blev derfor placeret i Helsingør Kommunes Pædagogiske UdviklingsCenter, hvor de indgik på linje med PUC s øvrige konsulenter, og det er i høj grad lykkedes til gavn for alle parter. Det var måske kendetegnende, at det første projekt hed»fordomme eller gensidig forståelse«, og siden er der afholdt mange kurser og afviklet mange projekter for henholdsvis elever i indskoling, mellemtrin og overbygning. Derudover har også gymnasieklasser deltaget i nogle af skoletjenestens projekter og gymnasielærere i et af kurserne. Kurser I 2007 indførtes nye prøver i faget kristendomskundskab, hvor Skoletjenesten tilbød vejledning og en kursuseftermiddag med orientering om prø ver samt et kursus om mål og prøver i faget. Med de nye fælles mål er denne virksomhed fortsat. Men det er ikke kun lærere der tilbydes kurser også præsterne får mulighed for en opdatering og en ideudveksling, der er med til at sikre en udvikling af det daglige samarbejde. Samarbejdet er blevet en rigtig stor succes og pr. 1. januar 2009 blev Folkekirkens Skoletjeneste udvidet til at omfatte Helsingør, Hørsholm og Fredensborg kommuner samt Helsingør Domprovsti og Fredensborg provsti. Status 2009 er således det første hele år med det nye udvidede samarbejde og der har været udbudt og gennemført undervisningsprojekter med deltagelse af ca elever jævnt fordelt på alle klassetrin fra kl. Derudover er der i samarbejde med to lærere på Helsingør Gymnasium gennemført et pilotprojekt om tro og viden i anledning af Darwin-året. Det er et meget vellykket samarbejde, hvor skoletjenestens medarbejdere har formået at inddrage mange af folkeskolens fag, f.eks. historie, dansk, billedkunst og musik til at belyse kristendommens betydning for vores kultur. Selvom eleverne ofte afslutter projekterne i kirken, så sker det på undervisningens/skolens præmisser. Derfor kan alle elever på tværs af religioner og kulturer deltage. Og det gør de. Det er flot, og det er stort! Spændvidden i det der sker, kan vel bedst beskrives ved at angive et par eksempler på projekter der er løbet af stabelen:»på sporet af sproget et forløb om bibelske ordsprog«(skolens mellemtrin),»kors for en hammer om kristendommens indførelse i Danmark«(skolens indskoling Af Bjarne Pedersen Børne- og Ungedirektør Helsingør Kommune og mellemtrin) samt»bob Dylan og kristendommen«(overbygning/ gymnasium) Succes Skoletjenesteudvalget på 8 medlemmer med ligelig repræsentation fra skole og kirke er det styrende organ, men i det daglige arbejde er det den gensidige inspiration mellem præster og lærere der bærer projektet frem til de succesoplevelser, som vi er blevet vant til. Skoletjenestens medarbejdere er også rigtig dygtige til at bære viden frem og tilbage, men også til at inspirere, rådgive og vejlede så det i sidste ende er eleverne der profiterer af dette særegne samarbejde som andre kommuner og stifter nu også tager op. F A K T A På siden kan man finde en oversigt over alle skolekirke tjenester i Helsingør Stift.

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,PEJ,RSS,ASS,LKB,KJ Afbud: TQF DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser, info a. Indvielse

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere