Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen."

Transkript

1 Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN 7 Sognet 10 Kommunen 11 Konfirmanderne 15. årgang nr. 1 marts april maj 2010

2 Nyansættelser Karsten Lundbeck Garne, Skovlunde pastorat Morten Munch, Værløse pastorat Vibeke Linda Mieth Fuglsang Olsson, Pederstrup pastorat Morten Lydiksen Wassmer, Skovlunde pastorat Kristian Tvilling, Virum pastorat Julie Birgitte Damlund, Gentofte pastorat Søren Kjær Bruun, Slagslunde-Ganløse Pastorat Fratrådte Charlotte Slot, Frederiksværk-Vinderød pastorat Bent von Benzon, Torup pastorat Fotograf: Kim Wiliam Catton Rebecca Rudd Frihed & fællesskab At være klædt på Nye vinde blæser i Den danske Folkekirke, og skønt det moderne liv ikke helt har fået krammet på gudstjenesten, er det dog ved at få godt fat i organisationen omkring den. De nye overenskomster har fyldt meget for formænd, kontaktpersoner og ansatte i sognene i de seneste måneder. Landsforeningen og stiftet har gjort hvad de kunne, for at klæde deres folk godt på til forhandlingerne, og man må håbe, at kirkefunktionærernes fagforeninger har gjort det samme? Provst Ove Kollerup opfordrer i den forbindelse landsforeningen til at springe ud som arbejdsgiverforening. Læs mere i den kradse klumme s. 7. Sognets frihed Grundtvig kæmpede for sognebarnets frihed til at vælge sit sogn, i en tid hvor præsten kunne udøve stor magt over folks hverdagsliv. Hvis man ville væk fra det sogn man geografisk hørte til, kunne man nu løse En hel dag om kirkens kommunikation lørdag d. 8. maj på Grundtvigs højskole For sognets PR-ansvarlige rådsmedlemmer, ansatte og præster, dog max. 1-2 deltagere fra hvert sogn. Kommunikationsdirektør, journalist Lotte Hansen, der også er aktiv i flere kirkelige sammenhænge, vil sammen med sin medarbejder, føre os igennem de gyldne regler for god kommunikation. I løbet af dagen vil vi få demonstreret hvordan sognet kan udfærdige langsigtede kommunikationsplaner, og tilrettelægge gode strategier. De sogne der deltager vil få konstruktiv feedback på de tiltag man i forvejen gør, og få gode råd til fremtidige satsninger. Kirkeblade, foldere, pressemeddelelser o.lign. skal fremsendes i forvejen. Gå ikke glip af en unik chance for at få styr på hvad I gør, hvornår og hvorfor, når det gælder annoncering, kirkeblade og hjemmesider. Pris, tilmelding og andre oplysninger sendes ud til alle pr. . Arrangør: Helsingør Stift ved konsulenterne Jørgen Demant & Rebecca Rudd sognebånd, eller danne en frikirke. Kun i det frie åndsfællesskab kunne kirken trives. I dag kan det virke, som om det er sognets frihed, der er sat under pres. Samarbejde er tidens store løsen. Præster, menighedsråd og ansatte skal samarbejde i teams på tværs af sognegrænserne. De skal koordinere og sameksistere. Hvad enten de vil det eller ej. Konsulent Kirsten Moesgaard giver gode råd om samarbejde og individualitet på side 4. Budskabet At være rådsmedlem og ansat i en kirke kræver flere og flere kompetencer. Ud over kendskab til personalejura, pædagogik og pengesager, er en journalistisk nerve heller ikke af vejen. Det er vigtigt at fortælle den gode historie: det har det altid været. Men nu om dage skal den fortælles imellem af andre historier. Kirkebladet lander i postkassen mellem 117 reklamer og gratisaviser, avisannoncen klemmes ind mellem slagterens og brudeforretningens på side 31 i lokalavisen. Hvordan kan det gøres bedre? Stiftet tilbyder hen over foråret kurser for både præster, ansatte og rådsmedlemmer om medierne, budskabet og den gode historie. Se side 15 og kalenderen. God fornøjelse med forårets stiftsblad! Redaktøren Journalist Lotte Hansen

3 Den offentlige gudstjeneste Af biskop Lise-Lotte Rebel Privatsag»Religion er en privatsag«. Sådan lyder en af de almindelige opfattelser, man ofte støder på. En an den hedder, at kristendommen kun angår hin enkelte. Synspunkterne kan utvivlsomt have noget for sig. Det er nemlig rigtigt, at den kristne tro er en tro, som kun kan antages eller afvises i frihed af det enkelte menneske, som afgør sig i forhold til sin samvittighed. Kristendom er fjern fra enhver tanke om tvang eller undertrykkelse i samvittighedsspørgsmål. Det har vi lært af reformatoren Martin Luther, da han på rigsdagen i Worms sagde, at han i sin samvittighed var bundet til Guds Ord. I dansk sammenhæng betonede N. F. S. Kristendommen hører også hjemme i det offentlige rum Grundt vig frihedsaspektet. Og Søren Kierkegaard talte om hin enkelte, der som en anden Abraham måtte stride med og for sin tro. Jo, troen og kristendommen har også med det personlige og det individuelle at gøre. Offentlige rum Alligevel ville det være en fejltagelse, hvis man mente, at hermed var alting sagt. Hvis man altså drog den konsekvens, at så kunne kristendommen privatiseres og flyttes bort fra vort fælles liv og ind i det enkelte menneskes samvittighed og skjult være til stede dér og ingen andre steder. Men sådan forholder det sig ikke. Kristendommen hører også hjemme i det offentlige rum. Sådan har det altid været, og sådan vil det fortsat være, selv om vi undertiden næsten har glemt det. Der er i dag ligefrem nogen, der taler om, at vi må til at genopdage det udvendige i kristendommen, at kristendommen må have krop. At vi må finde tilbage til dette, at alt væsentligt, vi gør, også har ydre former og skikkelser. Nu er det ikke ligegyldigt, hvilken skikkelse kristendommen har. Tværtimod. Siden de første kristnes dage ved vor tidsregnings begyndelse har bestemte former og skikkelser været forbundet med den kristne tro. Allerede i Apostlenes Gerninger kap 2,42 fortælles om de første kristne, at de holdt fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet, ved brødsbrydelsen og ved bønnerne. Man kunne sige, at det var kristendommens fremtræden i det offentlige rum. Det var den fælles gudstjeneste. Men kirkens enkelte medlemmer har politiske forpligtelser som borgere i et demokratisk samfund, og kan naturligvis lade sig inspirere af den forkyndelse, som lyder Gudstjenesten På den måde er kristendom altid noget, der rækker ud over det individuelle og private. Men at kristendommen i kraft af gudstjeneste og kirkelige handlinger har en plads i det offentlige rum, det er ikke det samme som at sige, at kristendommen så også skal spille en politisk rolle på linje med et politisk parti. Her er det nødvendigt at skelne tydeligt. Kirkens gudstjeneste er ikke en politisk manifestation til bedste for det ene eller det andet gode formål. Men kirkens enkelte medlemmer har politiske for pligtelser som borgere i et demokratisk samfund, og kan naturligvis lade sig inspirere af den forkyndelse, som lyder. Fællesskab Men der må skelnes klart mellem kirken som institution og det enkelte menneskes ansvar. Søndag morgen tales der til os som skabninger, der ikke kan leve uden tilgivelse og fællesskab. Her tales ordet, så vi ser vort liv i et nyt og anderledes perspektiv. I prædikenen tales der til os som mennesker, der står over for Gud og som på den baggrund skal møde vore medmennesker. Gudstjenesten gør en forskel. Den flytter på de bærende lag i vores selvopfattelse. Den åbner vore øjne for, at Gud ikke handler med os efter fortjeneste, men af nåde. Måske skaber dette tilmed en smule ekko og taknemmelighed ind i vort eget liv og hverdag derhjemme. Gudstjenesten er på den måde ikke låst inde i kirkerummet. Den er for alle også selv om alle ikke deltager. Den er umulig at sætte grænser for. Vi ved ikke hvor langt den når ud, og hvor den ender. Sådan er det med tro og håb og kærlighed. 3

4 De nye overenskomster tusind tak for dem!!! Når man i disse måneder som menighedsråd sidder i arbejde til op over begge ører omkring nye økonomilove, momsregler og nye overenskomster for kirkefunktionærerne, kan det virke som en provokation at sige tak for disse nye overenskomster. Men jeg mener det faktisk. Det er i virkeligheden, hvad vi har ønsket os i mange år nemlig at få forenklede regler for lønog arbejdsvilkår i kirken og ikke mindst lokale muligheder for at definere arbejdstilrettelæggelsen. At det så skal gå rigtig stærkt og måske også for stærkt er en anden sag. Når nu de har været undervejs i 3 år, kunne implementerings tiden måske med fordel have været en lidt længere periode. Men disse overenskomster er efter min mening en uhyre vigtig brik i de overvejelser, som hvert eneste menighedsråd må gøre sig. For hvis hver kirke fortsat skal være kirke 7 eller 6 dage om ugen, løses denne opgave ikke med kirkefunktionærer, der har 5-dages arbejdsuge, med mindre der etableres et samarbejde mellem grupper af kirkefunktionærer på tværs, evt geografisk. Og tilsvarende gælder omkring lønaftalerne. Hvis sognets og provstiets budgetramme er den samme i årene fremover eller evt. mindre (på grund af faldende medlemstal eller mindre ligningsgrundlag), løses opgaven ikke, med mindre budgetterne omprioriteres, så der er plads til lokal og individuel løndannelse. Fastsættelse af kirkefunktionærernes arbejds- og lønforhold er derfor ikke kun teknik, men tager også udgangspunkt i sognets målsætninger. Visioner og mål Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes visioner og sættes mål for, hvordan man i fælleskab vil være kirke på det sted, hvor man er menighedsråd. Det er vigtig at sætte retning og blive bevidst om, hvordan der skal prioriteres. Det vil sige at formulere, hvad der har betydning for sognet, og hvad der evt. er mindre vigtigt. En sådan målsætning er rammen for alt det, der skal foregå både på aktivitetsområdet, men også i forhold til de medarbejdere, der skal involveres. Men det er også forudsætningen for at kunne indgå i et (nødvendigt) samarbejde med andre også andre sogne. Ellers rækker ressourcerne ikke. Der er idag rigtig mange eksempler på samarbejde på tværs af sogne både præstesamarbejde og også samarbejde mellem menighedsråd ofte som et aktivitetssamarbejde eller driftssamarbejde, f.eks. på landsbykirkegårdene. Disse forskellige former for samarbejde er over tid opstået frivilligt og til stor gavn og glæde for dem, der samarbejder. Nu er det oplagt at se på et udbygget samarbejde ny lovgivning og nye overenskomster lægger pres på initiativer til udbygget samarbejde, geografisk og funktionelt. Men overenskomsterne understøtter også lokale ønsker om fleksibilitet og tværfunktionelt samarbejde. Sognesamarbejde Betænkelighederne ved et samarbejde er altid frygten for at miste selvstændighed, indflydelse, nærhed osv. Det, som mange opfatter som en»kommunalreform«i folkekirken, altså en uønsket centralisering. Derfor vil en langtidsholdbar løsning for et sognesamarbejde tage udgangspunkt både i nødvendighed (hvad kan vi i sognet med fordel gøre sammen med andre sogne eller ikke uden at gå sammen Kirsten Moesgaard Konsulent i Ribe stift og selvstændig ledelses-og organisationskonsulent. Medlem af og formand for Løgumkloster Menighedsråd med andre sogne) og i ønsket om at effektivisere eller professionalisere driften, for at få mest muligt ud af det budget, der er til rådighed i sognet. Men altid ud fra de mål, menighedsrådet sætter for sognets liv og vækst. Uanset, hvordan et sådan samarbejde på tværs af sogne igangsættes, skal det indeholde: fokus på at formulere mål hvor skal det ende forståelse for og respekt for forskellighed tro på, at der vil være gevinst for alle, der indgår i samarbejdet prioritering af, hvilke områder, der med fordel kan sættes i gang først ansvar hvem gør hvad og hvornår Det er den vigtigste opgave lige nu. F A K T A

5 KURSER 11. Marts Distriktsforeningen Helsingør Stift Syd afholder i samarbejde med Landsforeningen af menighedsråd kursus i Skovlunde kirke, Lundebjerggårdsvej 3 A, Skovlunde. Torsdag 11. marts 2010 kl Formål Formålet med kurset er, at kursusdeltagerne får viden om de nye overenskomster for kirkefunktionærer og de ændringer, de medfører. På den baggrund bliver kursusdeltagerne i stand til at løse de opgaver, overenskomsterne giver. Målgruppe Målgruppen for kurset er kontaktpersoner og administrativt personale, der arbejder med kirkefunktionærers ansættelsesforhold. Andre menighedsrådsmedlemmer kan også deltage. Indhold Kurset handler om: Betydningen af, at man overgår til overenskomstansættelse Arbejdsbeskrivelse, lønfastsættelse og lønforhandling Arbejdsplanlægning, 5-dages uge, arbejdstid Menighedsrådets kompetence, stillingsoprettelse Ny procedure i forbindelse med afsked Hvad gælder for dem, der ikke er dækket - der er en underviser pr. kursus - der bliver vekslet mellem oplæg og øvelse - deltagerantallet er max. 30 pr. kursus Pris: 500 kr. pr. deltager. Beløbet dækker underviser, kursusmateriale og forplejning. Beløbet kan indbetales på konto Tilmelding: til Bende Kragh på mail: senest 5. marts Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd afholder samme kursus i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd 17. marts kl Frederikssund Præstegård, Kirkegade 7, 3600 Frederikssund Pris: kr , som kan refunderes af kirkekassen. Beløbet dækker undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning. Betaling ved indgang. Tilmelding: Grethe Bahne Madsen senest 12. marts 10. Marts Onsdag 10. marts 2010 kl Marts Kursus: ITS-2 Menighedsrådenes IT-skrivebord Center for Undervisningsmidler, Milnersvej 40, 3400 Hillerød. Pris pr person: Kr , som kan refunderes af kirkekassen Beløbet dækker undervisning og undervisningsmaterialer samt forplejning. Kurset arrangeres i samarbejde med Landsforeningen. Max. 20 deltagere Betaling ved indgang 5

6 Er du til lækre opskrifter, spændende fortællinger, skabeloner til hyggelige klippe-klistre stunder samt tøjdyr, spil, leg og meget andet? Så finder du det hele og lidt til i Den Store Påskebog. Synne Garff har skrevet en helt ny genfortælling af påskefortællingen baseret på Det Nye Testamentes historier, der vil fænge hos både børn og voksne. Du får både skønne opskrifter, påskeevangeliet, gækkevers, fortællingen om den jødiske påske samt de berømte historier Sommergjækken af H.C. Andersen og Suser min lind, synger min nattergal af Astrid Lindgren. Den Store Påskebog Udkommer 15. marts 2010 Bibelselskabets Forlag Medvirkende: Synne Garff med påskefortællingen Lars Bukdahl og Lisbeth Smedegaard Andersen med gækkevers Poul Joachim Stender og Susanne Engelstoft Rasmussen med skønne opskrifter Bent Lexner med en fortælling om den jødiske påske John Strange skriver om»jerusalem«tine Lindhardt fortæller om påskeugen Lene Andersen fortæller om påsketraditionerne og meget, meget andet Om ånden Godt ord igen!»tiden er løbet fra new age-bølgen af narcissistisk indadvendthed og fokus på sig selv. Formålet med meditation og dens tilbagetrækning fra verden er ikke frihed fra verden, men frihed i verden som aktivt skabende i fællesskaber med højt til loftet. Hvad er en spirituel oplevelse? Det er at se dig selv og det liv, du lever, fra et højere perspektiv, end du er vant til, hvor du kan se, hvad der er småligt, og hvad der er vigtigt. Det spirituelle projekt er at gøre det sted til dér, hvor du bor. Det er ikke så vanskeligt at få spirituelle oplevelser, men at virkeliggøre dem i sit liv er langt sværere. At gøre et aktivt skabende ophøjet fællesskab til en realitet vil jeg kalde for det vigtigste spirituelle projekt lige nu.«peter Bastian, musiker og fysiker til Kristelig Dagblad, i forbindelse med foredragsrækken»mands Minde«i Vartov. Peter Bastian holder foredrag hver torsdag kl frem til og med d. 25. marts. Se mere Om kroppen»ustandseligt får præster og menighedsråd at vide, at gudstjenesten skal have farten sat op. Men hvis gudstjenesten sætter farten op, hvor har folk så mulighed for at mærke, hvad der er livets rigtige tempo? Det drejer sig om at tage gudstjenestens langsommelighed med hjem i sengen og elske i slowmotion eller elske som en højmesse mellem lagnerne. Et smukt præludium, en god og lang prædiken med kroppen, en nadver, hvor man som Guds velsignede kommer i Herrens navn, og et eftertænksomt postludium.«sognepræst Poul Joakim Stender i bogen:»med Gud i sengen«unitas 2010 Fotograf: Bjørn Pierri Enevoldsen

7 Spis brød til en replik om administration DEN KRADSE PEN Af Ove Kollerup Nielsen provst for Glostrup provsti De fleste menighedsråd er kommet langt med at implementere de nye overenskomster, som vi fik indført den 1. januar Det er en meget stor opgave og udfordring for det enkelte menighedsråd, og ind imellem har en eller flere kontaktpersoner måske også haft lyst til at smide håndklædet i ringen. For papir er som bekendt taknemlig! Det er straks langt mere komplekst at føre så radikale ændringer ud i det virkelige liv. Løn Nyt er det for eksempel, at lønfastsættelsen ikke længere meddeles menighedsrådet fra stift eller ministerium. I de gode gamle dage afventede man fra højere sted, hvor graver, organist, kirketjener og kordegn skulle indplaceres rent lønmæssigt. Men fra 1. januar 2010 er menighedsrådet, ofte repræsenteret ved kontaktpersonen, fra den ene dag til den anden blevet arbejdsgiver. Nu skal løn og diverse tillæg forhandles direkte med den enkelte medarbejders faglige organisation. Jeg tænker, at Landsforeningen af Menighedsråd i denne nye situation måske bør tage skridtet fuldt ud og blive en arbejdsgiverorganisation med alt, hvad det indebærer! 5 dages arbejdsuge Nyt er det også, at arbejdsugen ikke længere er på 6, men 5 dage. Også det har vakt hovedbrud hos mange. Ville den nye 5-dages arbejdsuge få indfly- " Jeg tænker, at Landsforeningen af Menighedsråd i denne nye situation måske bør tage skridtet fuldt ud og blive en arbejdsgiverorganisation med alt, hvad det indebærer! " delse på kirkens åbningstider, for eksempel ved at man har lukket mindst en dag om ugen, hvor alle funktionærer og præster holder fri? Og hvordan sikre, at fx kirketjeneren får holdt den ekstra ugentlige fridag? Ja, i de sogne, der er så store, at man i forvejen har 2 af hver slags, er udfordringen ikke så stor. Men i sogne, hvor der kun er en kirketjener ansat, kan man næsten ikke løse situationen uden at øge lønudgifterne og ansætte en fast vikar. Det står hvert menighedsråd naturligvis frit for. Inden for driftsrammebevillingen kan menighedsrådet vælge at bruge alle pengene på løn eller småkager! Men det er nok ikke hensigtsmæssigt at satse så ensidigt, og det vil sikkert også blive bemærket ved et kommende budgetsamråd. En anden mulighed er, at menighedsrådet indgår en skriftlig samarbejdsaftale med et eller flere menighedsråd på fx kirketjenerområdet og på den måde løser opgaven med at sikre den ekstra ugentlige fridag til medarbejderen uden at sprænge lønbudgettet. Det kaldes i de nye overenskomster for»geografisk fleksibilitet«. Og det er for mig at se en af de største gevinster blandt mange som vi har opnået med de nye overenskomster. Personalekonsulent/ administrationschef Alt i alt har implementeringen af de nye overenskomster i begyndelsen af dette år været en meget stor, ja, undertiden næsten uoverskuelig opgave, og derfor har jeg da også fra tid til anden hørt flere tale om, at der skal ansættes personalekonsulenter til at tage sig af kontaktpersonens opgaver. Også ordet»administrationschef«dukker oftere og oftere op i samtalerne på tværs af menighedsråd og provstier. Med andre ord: Er vi på vej til en strømlinet djøfisering af folkekirken, hvor vægten lægges på forvaltning og ikke på forkyndelse? Jeg tror, at vi alle kan blive enige om, at den vej vil vi ikke, for så ender vi med at stå med en folkekirke, der kun er en tom skal uden indhold, fordi vi har brugt alle pengene på administration og ikke på forkyndelse. Jeg er helt overbevist om, at vore folkevalgte menighedsråds kontaktpersoner nemt kan løse personaleopgaverne også i fremtiden i et tæt samarbejde med stiftsadministrationen. Dertil kommer nok også mere efteruddannelse i Landsforeningens regi. Og det er muligt, at honoraret til kontaktpersonen skal sættes en tand op. Men fri os for en omfattende udvidelse af det administrative led i form af diverse administrationschefer og personalekonsulenter. 7

8 Musikalske anbefalinger Af Bo Lundby-Jæger Organist ved Høje-Tåstrup Kirke På opfordring fra Rebecca Rudd har jeg fundet tre gode CD er frem fra gemmerne. Disse tre er ikke tilgængelige på nettet endnu. Den første CD, jeg vil foreslå, er Telemann`s Danish Cantatas med Con Strumenti & Convivium udgivet på Olufsens records i En dejlig, smuk, letflydende musik af Telemann sunget af Convivium, som fortrinsvis har rod i Farum kirke og Stavnsholt kirken under ledelse af John Frandsen og Allan Rasmussen. 1 Den næste er en gammel kending J.S. Bachs Kaffekantate fra ( ) med Emma Kirkby og David Thomas indspillet i 1986 med The Academy of Ancient Music v. Christopher Hogwood. En CD af høj kvalitet og med et emne, vi alle kan relatere til. 2 Den sidste CD er vores egen internationalt anerkendte dirigent Paul Hillier, der her i Danmark er dirigent for det fremragende kor Ars Nova. CD en er The Powers of Heaven med Estonian Philharmonic Chamber Choir, der har indspillet Orthodox Music of the 17th and 18th Centuries på Harmonia Mundi i En CD, der udforsker den Ortodokse kor tradition i de baltiske lande. En tradition, der ikke tillader musik instrumenter i kirken, hvorfor den udelukkende er a Capella (kun stemmer). En overjordisk skøn stemmeklang og åndedrættets ro præger denne smukke CD. 3 Af Kamilla Kovacs Mathiasen, kirkesanger, musiker og studerende på rytmisk musikkonservatorium. Miles Davis:»Kind of Blue«(1959) Den mest sælgende jazzplade i historien. Nogle af jazzens største musikere fanget på toppen af deres musikerskab med trompetisten Miles Davis i spidsen. Musikken er egentlig simpel men fremført med stor finesse, og dermed en plade, der er nem at gå til, men som bringer glæde ved mange genlytninger. Med på pladen er udover Miles Davis store navne som pianisten Bill Evans og saxofonisten John Coletrane, som ved siden af samarbejdet med Miles Davis har haft egne fantastiske karrierer. Min anbefaling: Åbn en god flaske rødvin, tænd et par stearinlys, sæt pladen på og du har en fantastisk aften! Keith Jarrett:»The Melody At Night With You«(1999) En fantastisk soloplade af klavervirtuosen Keith Jarrett, der efter to års kamp mod sin sygdom kronisk træthedssyndrom, besluttede sig for at indspille denne plade som en julegave til sin kone. Han fortolker traditionelle, amerikanske sange af store kompositører såsom Gershwin og Ellington. Heriblandt klassikere som»someone to Watch Over Me«,»I Loves You Porgy«og»Blame It On My Youth«. Pladen præges af stilhed og enkelthed. Keith Jarrett fantastiske klaveranslag og udtryk får en ekstra dimension som følge af viljen bag musikken. Det høres at musikken strømmer direkte fra hjertet. 2 Come Shine:»Do That Voodoo«(2001) Come Shine fortolker på pladen»do That Voodoo«jazz standards med stort overskud og musikalsk udtryk. Deres arrangementer gør at de ellers så»brugte«jazz-numre på ny»berører«lytterne og genskaber jazzens ellers iblandt lidt tabte magi. Maria Roggens fortryllende vokal har en dejlig lethed, som ligesom arrangementerne understøtter og udtrykker teksterne, så man virkelig bliver revet ind i musikken. Bandet, der består af sang, klaver, kontrabas og trommer, kommer fra Norge og den specielle nordiske lyd går som en»rød tråd«igennem musikken. Pladen er en vidunderlig blanding af stille, smukke og energifyldte numre. 3 1

9 KURSER Forår 2010: N.F.S. GRUNDTVIGS TEOLOGI v/ dr. theol Svend Bjerg Kurset vil indføre i Grundtvigs dogmatiske teologi, baseret på nogle få hovedskrifter, først og fremmest Den christelige Børnelærdom. Bliv master i Grundtvig-studier Mere Grundtvig til teologistuderende i København. Det er målet med en aftale indgået mellem Grundtvig-Akademiet, Vartov og Det teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Formålet med aftalen er ifølge Birgitte Stoklund Larsen fra Grundtvig- Akademiet at styrke udbuddet af undervisning i Grundtvigs forfatterskab under den teologiske kandidatuddannelse. Det er imidlertid ikke kun teologiske studerende, der kan få glæde af aftalen, idet de enkelte kurser også kan tages som efteruddannelse via Åben Uddannelse. Blandt de først udbudte kurser er et kursus i Grundtvigs teologi ved Svend Bjerg her i foråret, mens efterårets kursus ved ph.d. stipendiat Esben Lunde Larsen tematiserer Grundtvigs frihedsforståelse. De enkelte kurser, der hver giver 15 ECTS-points, kan så stykkes sammen til en Master i Grundtvig-studier under ordningen med fleksibel Master. Læs mere om de allerede planlagte kurser og den fleksible masteruddannelse på Det teologiske Fakultets hjemmeside eller på hvor man også kan tilmelde sig et månedligt nyhedsbrev med nyt om Grundtvig m.v. Efterår 2010: N.F.S. GRUNDTVIGS SYN PÅ ÅNDELIG FRIHED I HISTORISK OG AKTUELT PERSPEKTIV v/ Ph.d.-studerende Esben Lunde Larsen I det seneste årti er åndelig frihed blevet diskuteret i relation til fx Muhammedkrisen, kontrollen med de frie skolers pædagogik og demokratiske indstilling, samt religiøse symboler i det offentlige rum. Disse diskussioner trækker bevidst eller ubevidst på en historisk betinget frihedsarv, der har sit primære udtryk hos N.F.S. Grundtvig. Særligt begrebet åndelig frihed - forstået som tros- og ytringsfrihed - spiller en helt central rolle i Grundtvigs virke, såvel som i dagens Danmark. I dette kursus vil vi undersøge Grundtvigs syn på og praktiske indsats for åndelig frihed med vægt på teologiens betydning for frihedsbegrebet. Det sker primært i et historisk, men samtidig også i et aktuelt perspektiv med henblik på dagens politiske brug af Grundtvig i debatten om religion og den åndelige frihed i samfundet. Efterår 2010: INDIVIDUALISM AND COMMUNITY COMMITMENT IN THE HISTORY OF CHURCH AND SOCIETY IN DENMARK WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CONTRIBUTION BY N. F. S. GRUNDTVIG v/ Ole Nyborg It is normally assumed that Grundtvig ( ) is premodern when he emphasises the Folk (the community of the ethnic group) and the congregational gathering as the one and only place where life can be lived and Christian faith be conveyed and nurtured. His concepts of man, history, Christianity and Church must, however be studied as a challenge to Human and Christian Life at any time and place. Forår 2011: RELIGIONSBEGREBET I DANSK KIRKELIV MED UDGANGSPUNKT I GRUNDTVIGS TEOLOGI v/ Ph.d. Jonas Adelin Jørgensen 9

10 Kommunen & kirken Diskussionen om samvirke mellem kirke og skole er til stadig debat, men i slutningen af 2003 tog domprovst Steffen Ravn Jørgensen et friskt initiativ, og pr. 1. maj 2004 besluttede Helsingør Domprovsti og Helsingør Kommune ved Steen Lundby, at udvikle et undervisningssamarbejde mellem skole og kirke i Helsingør ved at etablere Folkekirkens Skoletjeneste Helsingør. Menighedsrådene betalte løn til 2 medarbejdere, mens Helsingør Kommune stillede kontor og øvrige faciliteter til rådighed. Samarbejde Skoletjenesten skulle støtte såvel folkekirkens som skolernes undervisning, og de ansatte medarbejdere (en teolog på ¾ stilling og en lærer på ¼ stilling) blev derfor placeret i Helsingør Kommunes Pædagogiske UdviklingsCenter, hvor de indgik på linje med PUC s øvrige konsulenter, og det er i høj grad lykkedes til gavn for alle parter. Det var måske kendetegnende, at det første projekt hed»fordomme eller gensidig forståelse«, og siden er der afholdt mange kurser og afviklet mange projekter for henholdsvis elever i indskoling, mellemtrin og overbygning. Derudover har også gymnasieklasser deltaget i nogle af skoletjenestens projekter og gymnasielærere i et af kurserne. Kurser I 2007 indførtes nye prøver i faget kristendomskundskab, hvor Skoletjenesten tilbød vejledning og en kursuseftermiddag med orientering om prø ver samt et kursus om mål og prøver i faget. Med de nye fælles mål er denne virksomhed fortsat. Men det er ikke kun lærere der tilbydes kurser også præsterne får mulighed for en opdatering og en ideudveksling, der er med til at sikre en udvikling af det daglige samarbejde. Samarbejdet er blevet en rigtig stor succes og pr. 1. januar 2009 blev Folkekirkens Skoletjeneste udvidet til at omfatte Helsingør, Hørsholm og Fredensborg kommuner samt Helsingør Domprovsti og Fredensborg provsti. Status 2009 er således det første hele år med det nye udvidede samarbejde og der har været udbudt og gennemført undervisningsprojekter med deltagelse af ca elever jævnt fordelt på alle klassetrin fra kl. Derudover er der i samarbejde med to lærere på Helsingør Gymnasium gennemført et pilotprojekt om tro og viden i anledning af Darwin-året. Det er et meget vellykket samarbejde, hvor skoletjenestens medarbejdere har formået at inddrage mange af folkeskolens fag, f.eks. historie, dansk, billedkunst og musik til at belyse kristendommens betydning for vores kultur. Selvom eleverne ofte afslutter projekterne i kirken, så sker det på undervisningens/skolens præmisser. Derfor kan alle elever på tværs af religioner og kulturer deltage. Og det gør de. Det er flot, og det er stort! Spændvidden i det der sker, kan vel bedst beskrives ved at angive et par eksempler på projekter der er løbet af stabelen:»på sporet af sproget et forløb om bibelske ordsprog«(skolens mellemtrin),»kors for en hammer om kristendommens indførelse i Danmark«(skolens indskoling Af Bjarne Pedersen Børne- og Ungedirektør Helsingør Kommune og mellemtrin) samt»bob Dylan og kristendommen«(overbygning/ gymnasium) Succes Skoletjenesteudvalget på 8 medlemmer med ligelig repræsentation fra skole og kirke er det styrende organ, men i det daglige arbejde er det den gensidige inspiration mellem præster og lærere der bærer projektet frem til de succesoplevelser, som vi er blevet vant til. Skoletjenestens medarbejdere er også rigtig dygtige til at bære viden frem og tilbage, men også til at inspirere, rådgive og vejlede så det i sidste ende er eleverne der profiterer af dette særegne samarbejde som andre kommuner og stifter nu også tager op. F A K T A På siden kan man finde en oversigt over alle skolekirke tjenester i Helsingør Stift.

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 3 Ikke alt er lige godt. 6 Kirken på nettet. 10 Et sted at være

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 3 Ikke alt er lige godt. 6 Kirken på nettet. 10 Et sted at være 14. årgang nr. 4 december 2009 januar februar 2010 Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet 3 Ikke alt er lige godt 6 Kirken på nettet 10 Et sted at være Nyansættelser Marianne Telling, Skovshoved

Læs mere

16. årgang nr. 2 juni juli august 2011. Stiftsbladet. Aktuel information om. Helsingør Stift. 3 Netværk 6 Præstesager 10 De særlige børn

16. årgang nr. 2 juni juli august 2011. Stiftsbladet. Aktuel information om. Helsingør Stift. 3 Netværk 6 Præstesager 10 De særlige børn 16. årgang nr. 2 juni juli august 2011 Aktuel information om Stiftsbladet Helsingør Stift 3 Netværk 6 Præstesager 10 De særlige børn Nyansættelser Jens Bærentzen Ordrup sogn, Gentofte provsti Nina Raunkjær

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Aalborg Stiftsbog 2010

Aalborg Stiftsbog 2010 Aalborg Stiftsbog 2010 Aalborg Stiftsbog 2010 2 Aalborg Stiftsbog 2010 Udgivet af Aalborg Stifts Landemode 3 Aalborg Stiftsbog 2010 53. årgang Udgivet af Aalborg Stifts Landemode Redaktionsudvalg: Domprovst

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard Nr. 12 november 2007 154. årgang Det meningsfulde liv [ ] Per Bækgaard Som at sætte dækstole frem på [ ] Jan Kornholt og Lone Møller-Hansen [ ] Collage: Ole Steen Pedersen Baptistkirken i Danmark kommer

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 PRÆLUDIUM VEL ER JEG IKKE CÆSAR... Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen På Tryggevælde Provstis

Læs mere

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik Nyhedsbrev Nr. 3 September 205 / 6. årgang ISSN: 603-8983 Årsskrift 204/5 Hele gruppen i Davidsbyen. Fotos Lars Birkmose KPI i Israel Den 0. til 7. maj 205 arrangerede Ordet og Israel i samarbejde med

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 96 - September 2011 September / Oktober / November 2011 September 2011 Tanker i anledning af tragedien i Norge Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Den norske statsminister

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 SIDE 6 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN SIDE 16 PRÆLUDIUM D..LIG LEDELSE Ledelse

Læs mere

6 Det (u)perfekte liv

6 Det (u)perfekte liv baptist.dk Nummer 6 2014 161. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2 Abraham var 75 år, da han blev kaldet,

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere