Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen."

Transkript

1 Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN 7 Sognet 10 Kommunen 11 Konfirmanderne 15. årgang nr. 1 marts april maj 2010

2 Nyansættelser Karsten Lundbeck Garne, Skovlunde pastorat Morten Munch, Værløse pastorat Vibeke Linda Mieth Fuglsang Olsson, Pederstrup pastorat Morten Lydiksen Wassmer, Skovlunde pastorat Kristian Tvilling, Virum pastorat Julie Birgitte Damlund, Gentofte pastorat Søren Kjær Bruun, Slagslunde-Ganløse Pastorat Fratrådte Charlotte Slot, Frederiksværk-Vinderød pastorat Bent von Benzon, Torup pastorat Fotograf: Kim Wiliam Catton Rebecca Rudd Frihed & fællesskab At være klædt på Nye vinde blæser i Den danske Folkekirke, og skønt det moderne liv ikke helt har fået krammet på gudstjenesten, er det dog ved at få godt fat i organisationen omkring den. De nye overenskomster har fyldt meget for formænd, kontaktpersoner og ansatte i sognene i de seneste måneder. Landsforeningen og stiftet har gjort hvad de kunne, for at klæde deres folk godt på til forhandlingerne, og man må håbe, at kirkefunktionærernes fagforeninger har gjort det samme? Provst Ove Kollerup opfordrer i den forbindelse landsforeningen til at springe ud som arbejdsgiverforening. Læs mere i den kradse klumme s. 7. Sognets frihed Grundtvig kæmpede for sognebarnets frihed til at vælge sit sogn, i en tid hvor præsten kunne udøve stor magt over folks hverdagsliv. Hvis man ville væk fra det sogn man geografisk hørte til, kunne man nu løse En hel dag om kirkens kommunikation lørdag d. 8. maj på Grundtvigs højskole For sognets PR-ansvarlige rådsmedlemmer, ansatte og præster, dog max. 1-2 deltagere fra hvert sogn. Kommunikationsdirektør, journalist Lotte Hansen, der også er aktiv i flere kirkelige sammenhænge, vil sammen med sin medarbejder, føre os igennem de gyldne regler for god kommunikation. I løbet af dagen vil vi få demonstreret hvordan sognet kan udfærdige langsigtede kommunikationsplaner, og tilrettelægge gode strategier. De sogne der deltager vil få konstruktiv feedback på de tiltag man i forvejen gør, og få gode råd til fremtidige satsninger. Kirkeblade, foldere, pressemeddelelser o.lign. skal fremsendes i forvejen. Gå ikke glip af en unik chance for at få styr på hvad I gør, hvornår og hvorfor, når det gælder annoncering, kirkeblade og hjemmesider. Pris, tilmelding og andre oplysninger sendes ud til alle pr. . Arrangør: Helsingør Stift ved konsulenterne Jørgen Demant & Rebecca Rudd sognebånd, eller danne en frikirke. Kun i det frie åndsfællesskab kunne kirken trives. I dag kan det virke, som om det er sognets frihed, der er sat under pres. Samarbejde er tidens store løsen. Præster, menighedsråd og ansatte skal samarbejde i teams på tværs af sognegrænserne. De skal koordinere og sameksistere. Hvad enten de vil det eller ej. Konsulent Kirsten Moesgaard giver gode råd om samarbejde og individualitet på side 4. Budskabet At være rådsmedlem og ansat i en kirke kræver flere og flere kompetencer. Ud over kendskab til personalejura, pædagogik og pengesager, er en journalistisk nerve heller ikke af vejen. Det er vigtigt at fortælle den gode historie: det har det altid været. Men nu om dage skal den fortælles imellem af andre historier. Kirkebladet lander i postkassen mellem 117 reklamer og gratisaviser, avisannoncen klemmes ind mellem slagterens og brudeforretningens på side 31 i lokalavisen. Hvordan kan det gøres bedre? Stiftet tilbyder hen over foråret kurser for både præster, ansatte og rådsmedlemmer om medierne, budskabet og den gode historie. Se side 15 og kalenderen. God fornøjelse med forårets stiftsblad! Redaktøren Journalist Lotte Hansen

3 Den offentlige gudstjeneste Af biskop Lise-Lotte Rebel Privatsag»Religion er en privatsag«. Sådan lyder en af de almindelige opfattelser, man ofte støder på. En an den hedder, at kristendommen kun angår hin enkelte. Synspunkterne kan utvivlsomt have noget for sig. Det er nemlig rigtigt, at den kristne tro er en tro, som kun kan antages eller afvises i frihed af det enkelte menneske, som afgør sig i forhold til sin samvittighed. Kristendom er fjern fra enhver tanke om tvang eller undertrykkelse i samvittighedsspørgsmål. Det har vi lært af reformatoren Martin Luther, da han på rigsdagen i Worms sagde, at han i sin samvittighed var bundet til Guds Ord. I dansk sammenhæng betonede N. F. S. Kristendommen hører også hjemme i det offentlige rum Grundt vig frihedsaspektet. Og Søren Kierkegaard talte om hin enkelte, der som en anden Abraham måtte stride med og for sin tro. Jo, troen og kristendommen har også med det personlige og det individuelle at gøre. Offentlige rum Alligevel ville det være en fejltagelse, hvis man mente, at hermed var alting sagt. Hvis man altså drog den konsekvens, at så kunne kristendommen privatiseres og flyttes bort fra vort fælles liv og ind i det enkelte menneskes samvittighed og skjult være til stede dér og ingen andre steder. Men sådan forholder det sig ikke. Kristendommen hører også hjemme i det offentlige rum. Sådan har det altid været, og sådan vil det fortsat være, selv om vi undertiden næsten har glemt det. Der er i dag ligefrem nogen, der taler om, at vi må til at genopdage det udvendige i kristendommen, at kristendommen må have krop. At vi må finde tilbage til dette, at alt væsentligt, vi gør, også har ydre former og skikkelser. Nu er det ikke ligegyldigt, hvilken skikkelse kristendommen har. Tværtimod. Siden de første kristnes dage ved vor tidsregnings begyndelse har bestemte former og skikkelser været forbundet med den kristne tro. Allerede i Apostlenes Gerninger kap 2,42 fortælles om de første kristne, at de holdt fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet, ved brødsbrydelsen og ved bønnerne. Man kunne sige, at det var kristendommens fremtræden i det offentlige rum. Det var den fælles gudstjeneste. Men kirkens enkelte medlemmer har politiske forpligtelser som borgere i et demokratisk samfund, og kan naturligvis lade sig inspirere af den forkyndelse, som lyder Gudstjenesten På den måde er kristendom altid noget, der rækker ud over det individuelle og private. Men at kristendommen i kraft af gudstjeneste og kirkelige handlinger har en plads i det offentlige rum, det er ikke det samme som at sige, at kristendommen så også skal spille en politisk rolle på linje med et politisk parti. Her er det nødvendigt at skelne tydeligt. Kirkens gudstjeneste er ikke en politisk manifestation til bedste for det ene eller det andet gode formål. Men kirkens enkelte medlemmer har politiske for pligtelser som borgere i et demokratisk samfund, og kan naturligvis lade sig inspirere af den forkyndelse, som lyder. Fællesskab Men der må skelnes klart mellem kirken som institution og det enkelte menneskes ansvar. Søndag morgen tales der til os som skabninger, der ikke kan leve uden tilgivelse og fællesskab. Her tales ordet, så vi ser vort liv i et nyt og anderledes perspektiv. I prædikenen tales der til os som mennesker, der står over for Gud og som på den baggrund skal møde vore medmennesker. Gudstjenesten gør en forskel. Den flytter på de bærende lag i vores selvopfattelse. Den åbner vore øjne for, at Gud ikke handler med os efter fortjeneste, men af nåde. Måske skaber dette tilmed en smule ekko og taknemmelighed ind i vort eget liv og hverdag derhjemme. Gudstjenesten er på den måde ikke låst inde i kirkerummet. Den er for alle også selv om alle ikke deltager. Den er umulig at sætte grænser for. Vi ved ikke hvor langt den når ud, og hvor den ender. Sådan er det med tro og håb og kærlighed. 3

4 De nye overenskomster tusind tak for dem!!! Når man i disse måneder som menighedsråd sidder i arbejde til op over begge ører omkring nye økonomilove, momsregler og nye overenskomster for kirkefunktionærerne, kan det virke som en provokation at sige tak for disse nye overenskomster. Men jeg mener det faktisk. Det er i virkeligheden, hvad vi har ønsket os i mange år nemlig at få forenklede regler for lønog arbejdsvilkår i kirken og ikke mindst lokale muligheder for at definere arbejdstilrettelæggelsen. At det så skal gå rigtig stærkt og måske også for stærkt er en anden sag. Når nu de har været undervejs i 3 år, kunne implementerings tiden måske med fordel have været en lidt længere periode. Men disse overenskomster er efter min mening en uhyre vigtig brik i de overvejelser, som hvert eneste menighedsråd må gøre sig. For hvis hver kirke fortsat skal være kirke 7 eller 6 dage om ugen, løses denne opgave ikke med kirkefunktionærer, der har 5-dages arbejdsuge, med mindre der etableres et samarbejde mellem grupper af kirkefunktionærer på tværs, evt geografisk. Og tilsvarende gælder omkring lønaftalerne. Hvis sognets og provstiets budgetramme er den samme i årene fremover eller evt. mindre (på grund af faldende medlemstal eller mindre ligningsgrundlag), løses opgaven ikke, med mindre budgetterne omprioriteres, så der er plads til lokal og individuel løndannelse. Fastsættelse af kirkefunktionærernes arbejds- og lønforhold er derfor ikke kun teknik, men tager også udgangspunkt i sognets målsætninger. Visioner og mål Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes visioner og sættes mål for, hvordan man i fælleskab vil være kirke på det sted, hvor man er menighedsråd. Det er vigtig at sætte retning og blive bevidst om, hvordan der skal prioriteres. Det vil sige at formulere, hvad der har betydning for sognet, og hvad der evt. er mindre vigtigt. En sådan målsætning er rammen for alt det, der skal foregå både på aktivitetsområdet, men også i forhold til de medarbejdere, der skal involveres. Men det er også forudsætningen for at kunne indgå i et (nødvendigt) samarbejde med andre også andre sogne. Ellers rækker ressourcerne ikke. Der er idag rigtig mange eksempler på samarbejde på tværs af sogne både præstesamarbejde og også samarbejde mellem menighedsråd ofte som et aktivitetssamarbejde eller driftssamarbejde, f.eks. på landsbykirkegårdene. Disse forskellige former for samarbejde er over tid opstået frivilligt og til stor gavn og glæde for dem, der samarbejder. Nu er det oplagt at se på et udbygget samarbejde ny lovgivning og nye overenskomster lægger pres på initiativer til udbygget samarbejde, geografisk og funktionelt. Men overenskomsterne understøtter også lokale ønsker om fleksibilitet og tværfunktionelt samarbejde. Sognesamarbejde Betænkelighederne ved et samarbejde er altid frygten for at miste selvstændighed, indflydelse, nærhed osv. Det, som mange opfatter som en»kommunalreform«i folkekirken, altså en uønsket centralisering. Derfor vil en langtidsholdbar løsning for et sognesamarbejde tage udgangspunkt både i nødvendighed (hvad kan vi i sognet med fordel gøre sammen med andre sogne eller ikke uden at gå sammen Kirsten Moesgaard Konsulent i Ribe stift og selvstændig ledelses-og organisationskonsulent. Medlem af og formand for Løgumkloster Menighedsråd med andre sogne) og i ønsket om at effektivisere eller professionalisere driften, for at få mest muligt ud af det budget, der er til rådighed i sognet. Men altid ud fra de mål, menighedsrådet sætter for sognets liv og vækst. Uanset, hvordan et sådan samarbejde på tværs af sogne igangsættes, skal det indeholde: fokus på at formulere mål hvor skal det ende forståelse for og respekt for forskellighed tro på, at der vil være gevinst for alle, der indgår i samarbejdet prioritering af, hvilke områder, der med fordel kan sættes i gang først ansvar hvem gør hvad og hvornår Det er den vigtigste opgave lige nu. F A K T A

5 KURSER 11. Marts Distriktsforeningen Helsingør Stift Syd afholder i samarbejde med Landsforeningen af menighedsråd kursus i Skovlunde kirke, Lundebjerggårdsvej 3 A, Skovlunde. Torsdag 11. marts 2010 kl Formål Formålet med kurset er, at kursusdeltagerne får viden om de nye overenskomster for kirkefunktionærer og de ændringer, de medfører. På den baggrund bliver kursusdeltagerne i stand til at løse de opgaver, overenskomsterne giver. Målgruppe Målgruppen for kurset er kontaktpersoner og administrativt personale, der arbejder med kirkefunktionærers ansættelsesforhold. Andre menighedsrådsmedlemmer kan også deltage. Indhold Kurset handler om: Betydningen af, at man overgår til overenskomstansættelse Arbejdsbeskrivelse, lønfastsættelse og lønforhandling Arbejdsplanlægning, 5-dages uge, arbejdstid Menighedsrådets kompetence, stillingsoprettelse Ny procedure i forbindelse med afsked Hvad gælder for dem, der ikke er dækket - der er en underviser pr. kursus - der bliver vekslet mellem oplæg og øvelse - deltagerantallet er max. 30 pr. kursus Pris: 500 kr. pr. deltager. Beløbet dækker underviser, kursusmateriale og forplejning. Beløbet kan indbetales på konto Tilmelding: til Bende Kragh på mail: senest 5. marts Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd afholder samme kursus i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd 17. marts kl Frederikssund Præstegård, Kirkegade 7, 3600 Frederikssund Pris: kr , som kan refunderes af kirkekassen. Beløbet dækker undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning. Betaling ved indgang. Tilmelding: Grethe Bahne Madsen senest 12. marts 10. Marts Onsdag 10. marts 2010 kl Marts Kursus: ITS-2 Menighedsrådenes IT-skrivebord Center for Undervisningsmidler, Milnersvej 40, 3400 Hillerød. Pris pr person: Kr , som kan refunderes af kirkekassen Beløbet dækker undervisning og undervisningsmaterialer samt forplejning. Kurset arrangeres i samarbejde med Landsforeningen. Max. 20 deltagere Betaling ved indgang 5

6 Er du til lækre opskrifter, spændende fortællinger, skabeloner til hyggelige klippe-klistre stunder samt tøjdyr, spil, leg og meget andet? Så finder du det hele og lidt til i Den Store Påskebog. Synne Garff har skrevet en helt ny genfortælling af påskefortællingen baseret på Det Nye Testamentes historier, der vil fænge hos både børn og voksne. Du får både skønne opskrifter, påskeevangeliet, gækkevers, fortællingen om den jødiske påske samt de berømte historier Sommergjækken af H.C. Andersen og Suser min lind, synger min nattergal af Astrid Lindgren. Den Store Påskebog Udkommer 15. marts 2010 Bibelselskabets Forlag Medvirkende: Synne Garff med påskefortællingen Lars Bukdahl og Lisbeth Smedegaard Andersen med gækkevers Poul Joachim Stender og Susanne Engelstoft Rasmussen med skønne opskrifter Bent Lexner med en fortælling om den jødiske påske John Strange skriver om»jerusalem«tine Lindhardt fortæller om påskeugen Lene Andersen fortæller om påsketraditionerne og meget, meget andet Om ånden Godt ord igen!»tiden er løbet fra new age-bølgen af narcissistisk indadvendthed og fokus på sig selv. Formålet med meditation og dens tilbagetrækning fra verden er ikke frihed fra verden, men frihed i verden som aktivt skabende i fællesskaber med højt til loftet. Hvad er en spirituel oplevelse? Det er at se dig selv og det liv, du lever, fra et højere perspektiv, end du er vant til, hvor du kan se, hvad der er småligt, og hvad der er vigtigt. Det spirituelle projekt er at gøre det sted til dér, hvor du bor. Det er ikke så vanskeligt at få spirituelle oplevelser, men at virkeliggøre dem i sit liv er langt sværere. At gøre et aktivt skabende ophøjet fællesskab til en realitet vil jeg kalde for det vigtigste spirituelle projekt lige nu.«peter Bastian, musiker og fysiker til Kristelig Dagblad, i forbindelse med foredragsrækken»mands Minde«i Vartov. Peter Bastian holder foredrag hver torsdag kl frem til og med d. 25. marts. Se mere Om kroppen»ustandseligt får præster og menighedsråd at vide, at gudstjenesten skal have farten sat op. Men hvis gudstjenesten sætter farten op, hvor har folk så mulighed for at mærke, hvad der er livets rigtige tempo? Det drejer sig om at tage gudstjenestens langsommelighed med hjem i sengen og elske i slowmotion eller elske som en højmesse mellem lagnerne. Et smukt præludium, en god og lang prædiken med kroppen, en nadver, hvor man som Guds velsignede kommer i Herrens navn, og et eftertænksomt postludium.«sognepræst Poul Joakim Stender i bogen:»med Gud i sengen«unitas 2010 Fotograf: Bjørn Pierri Enevoldsen

7 Spis brød til en replik om administration DEN KRADSE PEN Af Ove Kollerup Nielsen provst for Glostrup provsti De fleste menighedsråd er kommet langt med at implementere de nye overenskomster, som vi fik indført den 1. januar Det er en meget stor opgave og udfordring for det enkelte menighedsråd, og ind imellem har en eller flere kontaktpersoner måske også haft lyst til at smide håndklædet i ringen. For papir er som bekendt taknemlig! Det er straks langt mere komplekst at føre så radikale ændringer ud i det virkelige liv. Løn Nyt er det for eksempel, at lønfastsættelsen ikke længere meddeles menighedsrådet fra stift eller ministerium. I de gode gamle dage afventede man fra højere sted, hvor graver, organist, kirketjener og kordegn skulle indplaceres rent lønmæssigt. Men fra 1. januar 2010 er menighedsrådet, ofte repræsenteret ved kontaktpersonen, fra den ene dag til den anden blevet arbejdsgiver. Nu skal løn og diverse tillæg forhandles direkte med den enkelte medarbejders faglige organisation. Jeg tænker, at Landsforeningen af Menighedsråd i denne nye situation måske bør tage skridtet fuldt ud og blive en arbejdsgiverorganisation med alt, hvad det indebærer! 5 dages arbejdsuge Nyt er det også, at arbejdsugen ikke længere er på 6, men 5 dage. Også det har vakt hovedbrud hos mange. Ville den nye 5-dages arbejdsuge få indfly- " Jeg tænker, at Landsforeningen af Menighedsråd i denne nye situation måske bør tage skridtet fuldt ud og blive en arbejdsgiverorganisation med alt, hvad det indebærer! " delse på kirkens åbningstider, for eksempel ved at man har lukket mindst en dag om ugen, hvor alle funktionærer og præster holder fri? Og hvordan sikre, at fx kirketjeneren får holdt den ekstra ugentlige fridag? Ja, i de sogne, der er så store, at man i forvejen har 2 af hver slags, er udfordringen ikke så stor. Men i sogne, hvor der kun er en kirketjener ansat, kan man næsten ikke løse situationen uden at øge lønudgifterne og ansætte en fast vikar. Det står hvert menighedsråd naturligvis frit for. Inden for driftsrammebevillingen kan menighedsrådet vælge at bruge alle pengene på løn eller småkager! Men det er nok ikke hensigtsmæssigt at satse så ensidigt, og det vil sikkert også blive bemærket ved et kommende budgetsamråd. En anden mulighed er, at menighedsrådet indgår en skriftlig samarbejdsaftale med et eller flere menighedsråd på fx kirketjenerområdet og på den måde løser opgaven med at sikre den ekstra ugentlige fridag til medarbejderen uden at sprænge lønbudgettet. Det kaldes i de nye overenskomster for»geografisk fleksibilitet«. Og det er for mig at se en af de største gevinster blandt mange som vi har opnået med de nye overenskomster. Personalekonsulent/ administrationschef Alt i alt har implementeringen af de nye overenskomster i begyndelsen af dette år været en meget stor, ja, undertiden næsten uoverskuelig opgave, og derfor har jeg da også fra tid til anden hørt flere tale om, at der skal ansættes personalekonsulenter til at tage sig af kontaktpersonens opgaver. Også ordet»administrationschef«dukker oftere og oftere op i samtalerne på tværs af menighedsråd og provstier. Med andre ord: Er vi på vej til en strømlinet djøfisering af folkekirken, hvor vægten lægges på forvaltning og ikke på forkyndelse? Jeg tror, at vi alle kan blive enige om, at den vej vil vi ikke, for så ender vi med at stå med en folkekirke, der kun er en tom skal uden indhold, fordi vi har brugt alle pengene på administration og ikke på forkyndelse. Jeg er helt overbevist om, at vore folkevalgte menighedsråds kontaktpersoner nemt kan løse personaleopgaverne også i fremtiden i et tæt samarbejde med stiftsadministrationen. Dertil kommer nok også mere efteruddannelse i Landsforeningens regi. Og det er muligt, at honoraret til kontaktpersonen skal sættes en tand op. Men fri os for en omfattende udvidelse af det administrative led i form af diverse administrationschefer og personalekonsulenter. 7

8 Musikalske anbefalinger Af Bo Lundby-Jæger Organist ved Høje-Tåstrup Kirke På opfordring fra Rebecca Rudd har jeg fundet tre gode CD er frem fra gemmerne. Disse tre er ikke tilgængelige på nettet endnu. Den første CD, jeg vil foreslå, er Telemann`s Danish Cantatas med Con Strumenti & Convivium udgivet på Olufsens records i En dejlig, smuk, letflydende musik af Telemann sunget af Convivium, som fortrinsvis har rod i Farum kirke og Stavnsholt kirken under ledelse af John Frandsen og Allan Rasmussen. 1 Den næste er en gammel kending J.S. Bachs Kaffekantate fra ( ) med Emma Kirkby og David Thomas indspillet i 1986 med The Academy of Ancient Music v. Christopher Hogwood. En CD af høj kvalitet og med et emne, vi alle kan relatere til. 2 Den sidste CD er vores egen internationalt anerkendte dirigent Paul Hillier, der her i Danmark er dirigent for det fremragende kor Ars Nova. CD en er The Powers of Heaven med Estonian Philharmonic Chamber Choir, der har indspillet Orthodox Music of the 17th and 18th Centuries på Harmonia Mundi i En CD, der udforsker den Ortodokse kor tradition i de baltiske lande. En tradition, der ikke tillader musik instrumenter i kirken, hvorfor den udelukkende er a Capella (kun stemmer). En overjordisk skøn stemmeklang og åndedrættets ro præger denne smukke CD. 3 Af Kamilla Kovacs Mathiasen, kirkesanger, musiker og studerende på rytmisk musikkonservatorium. Miles Davis:»Kind of Blue«(1959) Den mest sælgende jazzplade i historien. Nogle af jazzens største musikere fanget på toppen af deres musikerskab med trompetisten Miles Davis i spidsen. Musikken er egentlig simpel men fremført med stor finesse, og dermed en plade, der er nem at gå til, men som bringer glæde ved mange genlytninger. Med på pladen er udover Miles Davis store navne som pianisten Bill Evans og saxofonisten John Coletrane, som ved siden af samarbejdet med Miles Davis har haft egne fantastiske karrierer. Min anbefaling: Åbn en god flaske rødvin, tænd et par stearinlys, sæt pladen på og du har en fantastisk aften! Keith Jarrett:»The Melody At Night With You«(1999) En fantastisk soloplade af klavervirtuosen Keith Jarrett, der efter to års kamp mod sin sygdom kronisk træthedssyndrom, besluttede sig for at indspille denne plade som en julegave til sin kone. Han fortolker traditionelle, amerikanske sange af store kompositører såsom Gershwin og Ellington. Heriblandt klassikere som»someone to Watch Over Me«,»I Loves You Porgy«og»Blame It On My Youth«. Pladen præges af stilhed og enkelthed. Keith Jarrett fantastiske klaveranslag og udtryk får en ekstra dimension som følge af viljen bag musikken. Det høres at musikken strømmer direkte fra hjertet. 2 Come Shine:»Do That Voodoo«(2001) Come Shine fortolker på pladen»do That Voodoo«jazz standards med stort overskud og musikalsk udtryk. Deres arrangementer gør at de ellers så»brugte«jazz-numre på ny»berører«lytterne og genskaber jazzens ellers iblandt lidt tabte magi. Maria Roggens fortryllende vokal har en dejlig lethed, som ligesom arrangementerne understøtter og udtrykker teksterne, så man virkelig bliver revet ind i musikken. Bandet, der består af sang, klaver, kontrabas og trommer, kommer fra Norge og den specielle nordiske lyd går som en»rød tråd«igennem musikken. Pladen er en vidunderlig blanding af stille, smukke og energifyldte numre. 3 1

9 KURSER Forår 2010: N.F.S. GRUNDTVIGS TEOLOGI v/ dr. theol Svend Bjerg Kurset vil indføre i Grundtvigs dogmatiske teologi, baseret på nogle få hovedskrifter, først og fremmest Den christelige Børnelærdom. Bliv master i Grundtvig-studier Mere Grundtvig til teologistuderende i København. Det er målet med en aftale indgået mellem Grundtvig-Akademiet, Vartov og Det teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Formålet med aftalen er ifølge Birgitte Stoklund Larsen fra Grundtvig- Akademiet at styrke udbuddet af undervisning i Grundtvigs forfatterskab under den teologiske kandidatuddannelse. Det er imidlertid ikke kun teologiske studerende, der kan få glæde af aftalen, idet de enkelte kurser også kan tages som efteruddannelse via Åben Uddannelse. Blandt de først udbudte kurser er et kursus i Grundtvigs teologi ved Svend Bjerg her i foråret, mens efterårets kursus ved ph.d. stipendiat Esben Lunde Larsen tematiserer Grundtvigs frihedsforståelse. De enkelte kurser, der hver giver 15 ECTS-points, kan så stykkes sammen til en Master i Grundtvig-studier under ordningen med fleksibel Master. Læs mere om de allerede planlagte kurser og den fleksible masteruddannelse på Det teologiske Fakultets hjemmeside eller på hvor man også kan tilmelde sig et månedligt nyhedsbrev med nyt om Grundtvig m.v. Efterår 2010: N.F.S. GRUNDTVIGS SYN PÅ ÅNDELIG FRIHED I HISTORISK OG AKTUELT PERSPEKTIV v/ Ph.d.-studerende Esben Lunde Larsen I det seneste årti er åndelig frihed blevet diskuteret i relation til fx Muhammedkrisen, kontrollen med de frie skolers pædagogik og demokratiske indstilling, samt religiøse symboler i det offentlige rum. Disse diskussioner trækker bevidst eller ubevidst på en historisk betinget frihedsarv, der har sit primære udtryk hos N.F.S. Grundtvig. Særligt begrebet åndelig frihed - forstået som tros- og ytringsfrihed - spiller en helt central rolle i Grundtvigs virke, såvel som i dagens Danmark. I dette kursus vil vi undersøge Grundtvigs syn på og praktiske indsats for åndelig frihed med vægt på teologiens betydning for frihedsbegrebet. Det sker primært i et historisk, men samtidig også i et aktuelt perspektiv med henblik på dagens politiske brug af Grundtvig i debatten om religion og den åndelige frihed i samfundet. Efterår 2010: INDIVIDUALISM AND COMMUNITY COMMITMENT IN THE HISTORY OF CHURCH AND SOCIETY IN DENMARK WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CONTRIBUTION BY N. F. S. GRUNDTVIG v/ Ole Nyborg It is normally assumed that Grundtvig ( ) is premodern when he emphasises the Folk (the community of the ethnic group) and the congregational gathering as the one and only place where life can be lived and Christian faith be conveyed and nurtured. His concepts of man, history, Christianity and Church must, however be studied as a challenge to Human and Christian Life at any time and place. Forår 2011: RELIGIONSBEGREBET I DANSK KIRKELIV MED UDGANGSPUNKT I GRUNDTVIGS TEOLOGI v/ Ph.d. Jonas Adelin Jørgensen 9

10 Kommunen & kirken Diskussionen om samvirke mellem kirke og skole er til stadig debat, men i slutningen af 2003 tog domprovst Steffen Ravn Jørgensen et friskt initiativ, og pr. 1. maj 2004 besluttede Helsingør Domprovsti og Helsingør Kommune ved Steen Lundby, at udvikle et undervisningssamarbejde mellem skole og kirke i Helsingør ved at etablere Folkekirkens Skoletjeneste Helsingør. Menighedsrådene betalte løn til 2 medarbejdere, mens Helsingør Kommune stillede kontor og øvrige faciliteter til rådighed. Samarbejde Skoletjenesten skulle støtte såvel folkekirkens som skolernes undervisning, og de ansatte medarbejdere (en teolog på ¾ stilling og en lærer på ¼ stilling) blev derfor placeret i Helsingør Kommunes Pædagogiske UdviklingsCenter, hvor de indgik på linje med PUC s øvrige konsulenter, og det er i høj grad lykkedes til gavn for alle parter. Det var måske kendetegnende, at det første projekt hed»fordomme eller gensidig forståelse«, og siden er der afholdt mange kurser og afviklet mange projekter for henholdsvis elever i indskoling, mellemtrin og overbygning. Derudover har også gymnasieklasser deltaget i nogle af skoletjenestens projekter og gymnasielærere i et af kurserne. Kurser I 2007 indførtes nye prøver i faget kristendomskundskab, hvor Skoletjenesten tilbød vejledning og en kursuseftermiddag med orientering om prø ver samt et kursus om mål og prøver i faget. Med de nye fælles mål er denne virksomhed fortsat. Men det er ikke kun lærere der tilbydes kurser også præsterne får mulighed for en opdatering og en ideudveksling, der er med til at sikre en udvikling af det daglige samarbejde. Samarbejdet er blevet en rigtig stor succes og pr. 1. januar 2009 blev Folkekirkens Skoletjeneste udvidet til at omfatte Helsingør, Hørsholm og Fredensborg kommuner samt Helsingør Domprovsti og Fredensborg provsti. Status 2009 er således det første hele år med det nye udvidede samarbejde og der har været udbudt og gennemført undervisningsprojekter med deltagelse af ca elever jævnt fordelt på alle klassetrin fra kl. Derudover er der i samarbejde med to lærere på Helsingør Gymnasium gennemført et pilotprojekt om tro og viden i anledning af Darwin-året. Det er et meget vellykket samarbejde, hvor skoletjenestens medarbejdere har formået at inddrage mange af folkeskolens fag, f.eks. historie, dansk, billedkunst og musik til at belyse kristendommens betydning for vores kultur. Selvom eleverne ofte afslutter projekterne i kirken, så sker det på undervisningens/skolens præmisser. Derfor kan alle elever på tværs af religioner og kulturer deltage. Og det gør de. Det er flot, og det er stort! Spændvidden i det der sker, kan vel bedst beskrives ved at angive et par eksempler på projekter der er løbet af stabelen:»på sporet af sproget et forløb om bibelske ordsprog«(skolens mellemtrin),»kors for en hammer om kristendommens indførelse i Danmark«(skolens indskoling Af Bjarne Pedersen Børne- og Ungedirektør Helsingør Kommune og mellemtrin) samt»bob Dylan og kristendommen«(overbygning/ gymnasium) Succes Skoletjenesteudvalget på 8 medlemmer med ligelig repræsentation fra skole og kirke er det styrende organ, men i det daglige arbejde er det den gensidige inspiration mellem præster og lærere der bærer projektet frem til de succesoplevelser, som vi er blevet vant til. Skoletjenestens medarbejdere er også rigtig dygtige til at bære viden frem og tilbage, men også til at inspirere, rådgive og vejlede så det i sidste ende er eleverne der profiterer af dette særegne samarbejde som andre kommuner og stifter nu også tager op. F A K T A På siden kan man finde en oversigt over alle skolekirke tjenester i Helsingør Stift.

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2015 2016 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl. 16.00 Dok.nr. 122596/17 Sted Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag 13. marts 2016 Haderslev Domkirke kl kor 23 / , Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Mariæ Bebudelsesdag 13. marts 2016 Haderslev Domkirke kl kor 23 / , Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas Mariæ Bebudelsesdag 13. marts 2016 Haderslev Domkirke kl. 10 73 kor 23 / 80 755,2+3 108 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (1,46-55): Da sagde Maria: Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl 1 RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl. 16.00 Emne: Kærlighed Præludium: Aldrig går du fra mig Indgangsbøn - FS3 105: Jeg undres over hans kærlighed hilse på hinanden (med musik fra klaver (+ band))

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 Hvad her blev os til glæde, har du i godhed skabt. Vi derfor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUDS HISTORIE Gud har skabt verden og har givet mennesket en helt særlig plads i skaberværket. Han elsker alle mennesker og vil os alt godt. Han

Læs mere