fra fisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal, hvorav motorbaater med fangster fra Uken 25- juli. saltet 330 tdr., pris størrelse kg. rundfisk og kg. kveite. 3-6 streks. alt er i Sør-Trøndelag Den samlede ukefangst blev FETSLDFSKET har endnu ikke anmeldt optat maaj, hvorav kg. lange, kg. brosme, faat nogen rigtig fart. Trønde- saltet tdr. mot ifjor 9133 maal kg. kveite, 3000 kg. hyse og 9000 lagen var der en bedring i fisket og 4670 tdr. kg. andre fiskesorter; prisen var for i sidste uke, særlig i Sør-Trøndelag, Namdalen var der ogsaa et formen i Nordland var det smaat og for holdsvis bra fiske. Nærøy blev i øvrig uforandret. For Røst er i uken kveite fra kr pr. kg., for Troms fylke er der endnu intet fiske uken optat 5270 maal notsild, hvorav juli opfisket kg. fisk, anmeldt. solgt til sildoljefabrik 4760 maal, pris hvorav 8000 brosme, 3000 lange, Brønnøy blev i uken opfisket 9, og saltet til handelsvare 510 tdr., 2712 maal, hvorav saltet til handels- størrelse 4-5 streks, pris 10. Her vare 1270 tdr. og i Meløy er sat flere gjenstaar uoptat ca maal notmindre stæng i Bjæranfjorden, stør- sild. Ved enkelte forsøk med garn rese 5-6 streks, pris 10 kr. pr. maal. fra 1-4 maal. Vikna er yderli Fra Eidsfjorden foreligger ingen med- gere stængt ca. 700 maal og av tiddelese for sidste uke. alt er i ligere stæng er optat og saltet 2000 Nordlands fylke anmeldt opfisket tdr. og solgt til sildoljefabrik maal, hvorav saltet til handels- maal. Garnfiske2-5 maa], smaafalvare 2260 tdr. mot til samme tid ifjor dende og aatefuld, pris 9-10 kr. pr maal og saltet 200 tdr. maal. Leka er av ældre stæng optat Sør-Trøndelag fylke har fisket 80 maal fabrikvare og i Kolvereid faldt bra flere steder, da der blev sat er sat 4 mindre stæng. Der er optat en hel del mindre stæng. Bjugn 1000maalfabrikvareogsaltet1050tdr., blev der saaledes sat 36 mindre not- størrelse 3-5 streks, pris 8-11 kr. stæng. Garnfisket var smaat, optil pr. maal. Der gjenstaar uoptat i 2 maal. uken blev optat 5500 maal, laas ca maal. Fosnes er hvorav med garn 200, resten med not. saltet 45 tdr., pris 15 og 850 maal Der blev iset 300 maal og saltet til er solgt til sildoljefabrik, pris 8. handelsvare 3400 tdr., resten væsentlig Namsos er der fisket et ubetydelig fabrikvare. Her var ved ukens slutning parti. alt i Namdalen maal, tilstede 38 notbruk, 60 garnbaater og hvorav saltet til handelsvare 7290 tdr. 20 kjøpefartøier. 0rlandet blev sat og solgt til sildoljefabrik maal. 4 større og 16 mindre notstæng. Fra Møre forelhger ingen opgave uken blev der opfisket 2500 maal, for sidste uke kveite og 1000 kg. torsk, pris kveite 90, lange 30, brosme 20 og torsk 25 øre pr. kg. S æ l fan, g ste n. Til Aalesund in.dkom i sidste uke fra shavet 16 fartøi er med fra stk. sæl og 1-2 bohlenoser. Dorgemakrelfisket i Nordsjøen. Der indkom i uken 8 svenske fartøier til Kristiansand med 656 tønder]flekket makrel. Fangsten blev oplagt og ingen priser er sat endnu. Kystm akrelfisket hadde en ukefangst av kg., hvorav til Bergen kg. og til Stavanger kg. alt er iaar opfisket kg. { ystmakrelfi sket. hvorav iset 400 maal og saltet til For hele landet er til juli anhandelsvare 3000 tdr., pris kr. meldt opfisket maal, hvorav pr. maal og størrelsen var 4-5 streks iset 1917 maal, solgt til sildoljefabrikvare. 0rlaodet er tilstede 40 garn- ker maal, til hermetikfabrikker baater, 8 notbruk og 6 kjøpefartøier maal og saltet til handelsvare Fillan blev i uken opfisket 80 maal tdr. mot ifjor henholdsvis notsild og 100 maal garnsild og tid ligere er optat 700 maal notsild og i Prisen var kr. maalet og sildens O størrelse 3-6 streks. Hitra blev i Bankfisket fra Aalesund og Sønd- Fefsildfisket. tdgrammr. Opslag 11; 3/8: Kystmakrelfisket. Sidste uke anmeldt opfisket kg., hvorav til Bergen , Stavanger 64000, Kristiansand 12800, Flekkefjord og Farsund kg. Totalfangst til juli kg. Dorgemakrelfisket i Nordsje-en. Opslag 7. 2/8: Dorgemakrelfisket Nordsjøen: Sid ste uke 8 svenske fartøier til Kristiansand 656 tønder flækket makre!. Fangsten oplagt, ingen priser sat. k f k t 1923 l h t t f d l l'k t d l Opslag 44. Trondhjem /7: Bjugn lens U en op S e maa, vorav sa e mør er rem e es 1 e smaa og e - mandsdistrikt: uken sat 36 mindre not 2784 tdr., størrelse 3-5 streks, pris tagelsen er liten. Storm har hindret stæng. Garnfiske fra 0-2 maal, middelfangs-

2 6 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 august '3 maal, i uken opfisket 5500 maal, hvorav med garn 200 og not 5300 maal. Derav iset / 300, solgt sildoljefabrik 2600, hermetikfabrik 200, saltet handelsvare 3400 tønder, resten hjemmeforbruk.. Tilstede ved ukens slutning 38 notbruk med 600 mand, 60 garnbaater, 100 mand, 20 kjøpefartøier. Ørland lensmandsdistrikt: Antages sat 20 notstæng, derav 4 større. uken opfisket 2500 maal, herav iset 400 maal, saltet handelsvare 3000 tønder. Pris pr. maal kr. 4-5 streks. Tilstede 40 garnbaater med 80 mand, 8 notbruk 140 mand og 6 kjøpefartøier. Fillan lensmandsdistrikt: uken opfisket 80 maal notsild, 100 maal garnsild. Tidligere opfisket 700 maal notsild. Av det opfiskede peru er solgt fersk 600 maal, saltet handelsv:are 200 tønder. Pris kr. pr. maa!. Kvalitet 3-6 streks. Hitra lensmandsdistrikt : uken opfisket1923 maal, derav iset 67 maal, saltet handelsvare 2784 tønder. Kvalitet 3-5 streks. Pris pr. maal, tilstede 11 notbruk, 165 mand. Aafjord lensmandsdistrikt : uken opfisket 270 maal, hvorav solgt sildoljefabrik 50 maal, saltet handelsvare 330 tønder. Kvalitet 3-6 streks. Pris kr. alt opfisket inden fylket maal, hvoravantages iset 1917 maal, solgt sildoljefabrik 4073 maal, hermetikfabrik 1832 maal, saltet handelsvare tønder. Fylkesmanden. Opslag 47. Namsos /7: Nærøy: Denne uke optat 5270 maal notsild, derav tilvirket 510 tønder handelsvare, 4-5 streks, pris 10-4 kr. pr. maa!. Til sildolje og kraftfor 4760 maal, pris 9 kr. pr. maal, indestængt sta ar ca maa!. Enkelte forsøk med garn 1--4 maa!. Vikna: Stængt ca. 700 maal, saltet 2000 tønder, sildoljefabrik 1400 maa!. Merker og pris uforandret. nat garnfiske 2-5 maal, Nærøysundet, smaafaldende, aatefuld, pris 9-10 kr. Leka: Ældre stæng, optat 80 maal, solgt sildoljefabrik. Kolverud : Stængt i Kvisten, 4 smaabruk, sild,. indeholdende ca maal, solgt sildoljefabrik 1000 maal og saltet handelsvare 1050 tønder 3-5 streks, pris 8-11 kr. pr. maa!. Som ikke optat henstaar ca maal. Fosnes: 45 tønder handelsvare il 15 kr. pr. maal, 850 maal til sildoljefabrik il 8 kr., ringe utsigter. Namsos: Optat 46 maal 4-6 streks, hvorav 25 maal solgt sildoljefabrik, pris kr., 21 maal solgt matsild 4-5 øre pr. stykke, ialt Namdal maal, hvorav saltet handelsvare 7290 tønder solgt sildoljefabrik maa!. Politimesteren. Opslag 48. Bodo /7: Brønnøy: Denne uke opfisket 2712 maal, derav saltet handelsvare 1270 tønder, solgt sildoljefabrik 1912 maa!. Meløy flere mindre stæng Bjærangsfjord, 5-6 streks, pris 10 kr., ialt inden fylket opfisket maal, hvorav sal-tet handelsvare 2260 tønder solgt sildoljefabrik maal. Fylkeskontoret. Opslag 9. 2/8: Fetsildfisket : Til juli anmeldt optat maal, hvorav iset 1917 maal, solgt sildoljefabrikker maal, hermetikfabrik 2432 maal og saltet handelsvare mot ifjor henholdsvis {tnlandsl( fis,rir. Uken 25- juli 1920, Ma krelfis ket ve d Ska g en var i sidste uke begunstiget av nogenlunde bra veir. Ukefangsten blev snes, hvorav størsteparten blev fisket med not, litt ogsaa med dorgning og landdragningsnot. Bundgarnene har Station Oversigt over vindforholdene ved den norske kyst i uken 25- juli (Utdrag av de telegrafiske veirmeldinger til Geofysisk institut B.) Vindstyrken er angit i Beauforts sjøskala fra juli ' 26 juli ' 27 juli 28 juli ' 29 juli 30 juli 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. juli 8 mrg. Færder fyr... NNW 2W 2 SE 5WSW 5WSW 2SW 5N 2 Oksø fyr... WNW 5 SW 1 ESE 2WSW 3ESE 1 SSW 3WNW 3 Lister fyr..... NW 8 ENE 1 SW 3WNW.4 SE 3SW 4W 1 Utsire fyr... NW 5W 2N 5WNW 4 - SSW 2W 3 Bulandet... NNW 5WSW 3N 5 Stille SE 4SW 6W 5 Runde... NW 1 SSE 2NE 4SSW 2E 1 SW 4SW 4 Hustad... NW 1 WSW 3 NE 1NNW 3N 1 WNW 4 WSW 2 Titran... NNE lnw 5SW 2ENE 4E le 3WNW 6 Sørgjæsl.gerne NE W 2 SE 5SW 2 Brønnøy... - NNW 6SW 1 - N 4E 2NW 1 Myken... SE 1 - SW 4SW NNE 3NE 1 Stille Røst... W 2N 6W 3 - NE Andenes..., W 3NNE 5WNW 4 SW 1 NNE Gjesvær... SE 5NE 2 Stille - Stille - - Vardø... Stille N 7 Stille - Stille - - Spitsbergen.. NE 3 Stille NW ikke været i drift siden stormen i foregaaende uke, men ligget paa land. Nogen av dorgebaaterne har sluttet fisket. Makrellen holder sig stadig omkring Skagen, men det stormfulde veir har dog jaget stimer sydostefter til Trindelen. Prisen var fra kr pr. snes. Den overveiende del av ukens fangst er gaat til Tyskland, men der er ogsaa avsat endel inden landet, da der var litet anden fisk paa grund av uveiret. Utsigterne er endnu gode for fortsat fiske. Sildefisket ved sland er begyndt og notfiske skal være ganske godt mellem Skagen og 0yfjord. Efter generalkonsulatets.telegram av 27 juli skal der være nedsaltet 1050 tønder. D et sko ts ke s.i1 d efi sk e har til juli et samlet p<:irti av erans mot ifjor. Der er saltet tdr. mot ifjor, og der er eksportert iaar tdr. mot ifjor. Forskjellige utenlandske meddelelser. Havre den27/7: Sardinfisket Nantes, middels; Concarneau, tilstrækkelig, smukt; Lorient, smukt Leith den 27 l: Sildefisket Skotland. Totalfangst fra 1 april til 24 juli paa østkysten erans, vestkysten erans, Shetland er ans, Ordinary erans, Stornoway erans. 4 - SSE Skotske sildefiske. tdgrammr. Opslag 4. 3/8: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer: Sildefisket Skotland til juli totalfangst crans, saltet tønder, ekportert tønder mot ifjor henholdsvis Makrelfisket ved Skagen. Opslag 7. 2/8: Makrelfisket ved Skagen: Ukefangst snes, størstedelen fisket med not. Pris /2 kr. sneset. Fremdeles gode utsigter for Skagen. Mindsteparten av fangsten eksportert til Tyskland. Sildefisket ved sland. Opslag /7: Generalkonsulatet Reykjavik telegraferer: Sildefisket begyndt, nedsaltet 1050 tønder. ndberetning fra Norges fiskeri agent England, dat. Hull den 26 juli Det skotske sommersildefiske i uken som endte 24de juli. Sildefisket for 1920 er forat bruke et spekulationsuttryk behind its points, med andre ord, totalfangsten til dato er betydelig mindre en forrige aar, tiltrods en meget betydelig større fiskerflaate. Den samlede fangst til 24 juli er crans, mot erans for samme tid ifjor; det saltete kvantum anslaaes til tønder, som er 124 tønder mindre end ifjor. Det indenlandske forbruk av fersk

3 4 august 1920 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 sild er betydelig formindsket, dels paa grund av de kostbare og vanskelige transportforholde med jernbaner, dels ved mangel paa is, hvorfor silden saltes løs i jernbanevogner, som gjør at den røkte og tørkede sild blir for salt og falder ikke i kjøpernes smak. Folk steiler ogsaa mot den ublu betaling som detaillisterne tar. denne uke er utsikterne for fisket paa østkysten noget bedre saa at fangsten vil økes mellem denne tid og ved fiskets slut omkring den 21 august. Til dato har overenskomsten mellem myndigheterne og salterne om overtagelse av den saltede sild faldt tilfredsstillende ut for begge parter, som i første række tillægges de skotske fiskefunktionærers store kyndighet. forbindelse med regjeringens garanti er det av interresse at notere at beløpet er opført i statsregnskapet som en tillægsbevilgning; fiskeristyret i Skotland mener at det er umulig at vite hvor stort beløp 'silden realiserer under finansaaret. Skulde der bli noget overskud paa forretningen, vil salterne faa 25 pct. og resten av overskuddet tilfalder Staten. Opgave over fangsten ved Peterhead i uken. Dag Cl:) v -- c Cl:) -<15 Torsdag 240 Fredag 241 Lørdag 242 Tirsdag 238 Onsdag 206 E i.f 4-< 6' oc Cc r Cl:) u v (/) U Shetland. Priser. 50/ -55/3 51/6-55/ 50/ -55/ 51/ -61/ 53/ -60/ Fisket ved Lerwick var i de første dage av uken begunstiget av godt veir, men fangsten var l1betydelig. Sommersilden er sjelden at træffe paa, og erfarne folk mener, at den ikke vil forekomme paa dette fangstfelt i større mængder i denne sæsong. Opgave over det daglige fiske. s (3 Dag. Priser. -21;; tl -< 6' Torsdag Fredag Lørdag Tirsdag Onsdag Totalfangsten for Shetland til dato utgjør crans, mot crans for samme tid ifjor. 3818/2 og 160/1 tønder spekesild avskibedes til Amerika via Glasgow. 6 svenske fiskefartøier anløp Baltasund paa sin anden tur iaar. Salt koster i Lerwick f: pr. ton, ikke f: 4.8/0 opgit i forrige uke, som' var en trykfeil. denne uke anløp 5 hollændere, 3 svensker og 1 fransk fiskefartøi Lerwick. Svenskerne hadde hver længer paa 2 ukers fiske. H ollæn d'ern es fiskefl a a te. Hollænderne som anløp Lerwick i forrige uke rapportterteat fangsten var daarlig og at der var smaa utsikter for nogen stor fangst iaar. Driveren Marie V. L. 71 hadde fisket 14 tønder paa 2 uker, og A. E. Mass henholdsvis 30 og 10 tønder. Den sidstnævnte hadde en fangst av 140 tønder paa sin første tur iaar, men da silden var smaa og umoden var turen mislykket som forretning. følge den hollandske officielle statistik utgjør sildeflaaten iaar 706 farkoster mot 684 farkoster ifjor. Fra konsulatet i Barcelona, dat. 23 juli Herved indberettes følgende om fiskemarkedet inden dette konsulatdistrikt. Bar c e lon a. Siden konsulatets sidste indberetning er importert l kg. islandsk klipfisk. Beholdningen anslaaes til kv. a 40 kg. følge Revista Mercantil er priserne pta? 1 08 a 110 for første og ptas. 100 a 104 for andensort. Cartagena (7 juli 1910). Middelsstor god engelsk klipfisk omsættes til ptas. 115 pr. kv. a 50 kg. Andre sorter sælges ikke hersteds. M a l aga. Siden sidste rapport er hertil ankommet følgende partier klipfisk: Fra Liverpool 2032 kg. (40 57/-63/ bundter) og fra Nyfundland /-61/ kg. engelsk klipfisk, ialt kg. 57/-61/ Beholdningerne opgives at være ca. 52/-59/ kg., som noteres til ca. ptas /-60/ 80 pr. kv. a 50 kg. Tarragona (15 juli 1920). Siden 15 juni er importert kg. isl an dskfisk. Beholdningen utgjør ca kg. islandsk klipfisk som omsættes til ptas. 102 a 108 pr. kv. a 40 kg. Paa Barcelonas børs notertes igaar 22 juli for alv. veksel paa Paris ptas pr. 100 francs, og paa London ptas pr. pund. Fra legationen i Tokio til Utenriksdepartementet, dat. 9 juni følge en statistik utgivet av Landbruks- og Handelsdepartementet var der ved utgangen av april d. a. i Japan firmaer og kompanier beskjæftiget med fiskerier. disse var ansat personer. Dette er 7000 firmaer færre, men 6000 personer mere end ved utgangen av samme maaned ifjor. Grunden til nedgangen i firmaer kommer av økede priser for baater, materialer, arbeidskraft etc. der har bevirket samarbeide. At personernes antal er steget kommer ogsaa av økede livsomkostninger, paa grund av hvilke flere end før har maattet ta op fiskeri som bibeskjæftigelse. Fra legationen i Havana dat. 10 juli Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 17 /6-28/6 meddeles følgende: ndførselen androg til 1,350 kasser. Beholdningen pr. 2/7 var anslaaet til: kasser fisk ialt, hvorav 6200 kasser norsk fisk, 1000 japansk, 1000 Alaska og kanadisk, samt 800 tabaler. Priserne var ifølge Revista Oficial for kanadisk og Alaska $ $ Norsk fisk ooteres til $ Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div. $ 3.95 pr. cb. Paris 3 div. $ 42-1 /4. U. S. A. 3 div % D. Fra legationen i Havana dat. 14 juli Angaaende klipfiskmarkedet i,havana i tidsrummet 28/s 7/ 7 meddeles følgende: ndførselen androg til intet. Beholdningen pr. 917 var' anslaaet til: kasser fisk ialt, hvorav 6100 kasser norsk fisk, 1000 japansk, 200

4 8 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 august 1920 skotsk, 400 Alaska og kanadisk, samt 600 tabaler. Priserne var ifølge Revista Oficia! for kanadisk og Alaska $ $ Norsk fisk noteres til $ Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 dv. $ 3.92 pr.. Paris 3 dv. $ 43 pr. 5 fr. U. S. A. 3 dv. ls 10 D. Fra vicekonsulatet i Altona dat 27. juli 1920: de sidste 8 dage var handel og omsetning ved Altona fiskemarked meget livlig. Tilførselen, nemlig av fiskedampervare, var betydelig. følge den vedvarende varme faldt priserne betydelig, særlig ved konsum fisk gik de betydelig ned. det hele lossede i tiden fra 7 til 14 denne md. 34 fiskedampere pund fersk sjøfisk ved auktionen, og samtlige fiskesorter var fra Nordsjøen, og de var av udmerket kvalitet. Fiskens kvalitet er nu efter ophævelsen av fordelingspriserne i det hele tat bedre, idet de deltagende kredse nu har særlig interesse deri, at fisken kun i frisk tilstand blir bragt til markedet. tiden fra 19. til 24. juli lossede ved Altona fiskemarked 21 fiskedampere pund fersk fisk. Ogsaa tilførselen fra Danmark er nu begyndt, efterat indførselen fra Danmark den 8. ds. var bleven frigjort. Hovedsagelig var det fiskekuttere fra Esbjerg, som bragte god hyse til markedet. Ved fiskebryggen laa til frihendig salg 15 havevere, 482 flodevere, joller og baater med sin fangst. Disse opnaadcle ogsaa gode priser og god omsætning. Fra vkekonsulatet i Altona dat. 29. juli 1920: Til Altona fiskemarked bragte fra 15. til 21. juli 28 fiskedampere omtrent pund fersk sjøfisk til auktionen. Prisen steg endel i de sidste dage paa grund av det vedvarende kjølige veir. Efterspørselen var god, og alle fiskesorter blev hurtig omsat. Fiskedamperne og havseilerne led meget under ismangel, hvorfor de blev liggende i havnen flere dage, førend de kunde betjenes med den kunstige is. Den naturlige is er allerede for længere tid siden. opbrugt i dette distrikt. riksmark og de høie fragter er en for Nogle enkelte dage laa indtil 24 stor hemsko for forbrukerne her. fiskedampere her i havnen og ventet Ved fiskeribryggen laa 51 havseilere paa slevering. og 409 flodevere, joller og baater, som Det er' saaledes gode utsigter for omsatte sin fangst frihendig. Derav de norske iseksportører at gjøre for- var 2 fiskere fra Altenwarder med 58 retninger her med naturlig is, hvis stør. Fra utlandet kom pund ikke den lave valutta paa den tyske fersk fisk og fra indlandet 600 pund fisk. Fortegnelse over merkedistrikter, og de for samme ansatte tilsynsmænd i anledning registrering og merkning av fiske- og fangstflaaten. Troms fylke. *) Betegner, at vedkommende ogsaa er Riksforsikringens tilsynsmand. Merkedistrikt Harstad.... Tromsø.... Balsfjord.... Bardu.... Berg.... Bjarkøy.... Dyrøy Helgøy.... Hillesøy.... bestad.... Karlsøy.... Kvæfjord.... Kvænangen.... Lavangen.... Lenvik Lyngen.... Maalselv.... Malangen.... Nordreisa.... Salangen... Skjervøy.... Sørfjord... Sørreisa... Torsken... Tranøy... Tromsøysund... Trondenæs.... Fylkesbokstav Herreds-, bybokstav H. B. B. D. B. G. B. K. D. H. G. H. S. L K. K. F. K. N. L. V. L. K. L. M. V. M. N. S. L. S. S. F. S. A. K. N. D. S. Tilsynsmandens navn Postadresse *) Odin L Wang Harstad Bestyrer A. Sogge Tromsø *) Chr. Didriksen Storsteinnes (i Balsfjord) Ordfører Ludv. LandelBardu H. A. Kofoed Nordfjord pr. Skaland *) M. Martinussen Meløyvær (i Senjen) Th. Paulsen Langhamn *) Th. Torsteinsen (lærer) Mikkelvik Fhv. ordfører ngvard Kristoffersen Brensholmen *) Mikael Jakobsen Aarstein *) R. Jørgensøn Karlsøy *) Jac. skommesvik1utstrand, Borkenes Simon Angell Skorpa *) Joh. Røed Kjeiprød Herredskass. Andr. Nilsen'Gibostad *) H. N. Hanssen Lyngseidet Kjøbm. L. Rasmussen Maalsnes *) K. A. Johannessen Mestervik Handelsm. R. Reiersen Hagen pr. Sørkjosen *) P. A. Erlid Sjøveien Lensm. Klaus H. Dreyer Skjærvøy *) Hans Sjursnes Sjursnes Gaardbruker Hans Berg Sør-Reisa *) Johan BottolfseDiGryllefjord *), Bankkass. H. Enoksen Valvaag pr. Stonglandseidet Bernh. Svendsen Mindepr. Tromsø *) L. Ellefsen Sama pr. Harstad Fortsættes næste side.

5 4 augus UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 (ystmal<relfisl<et Hvortil indbragt Til,. n, db,ragt - uken kg. alt kg !---i.- Bergen... / Hisken Haugesund... / Skudenes... 23/ Stavanger Egersund Flekkefj... / Farsund Aaensire... 12/ Hilterø... /, Kristiansand Lillesand Arendal Grimstad Risør... / 7 l 320, 270 Kragerø - Skaatøy Langesund... 24/ Nevlunghavn / Fr.værn... 1 / Vasser Kristia niafj... 81/ Kraakerøy... / Onsø Hvaler... / Skjeberg... 17/ Berg... / Tils Av fangsten er kg. fisket med garn, kg. mednot og. resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Av de forskj. indberetninger hitsættes. H a u g e sun d. Makrellen er feiete men fremdeles smaafaldende. Pris 90 øre pr. kg. Eg e r sun d. Fisket foregaar med garn langs kysten, pris 70 øre pr. kg., størrelse noget over middels, god kvalitet. Her er ialt saltet flækket 4600 kg. Fl e k k e f j ord. Av partiet er 4200 kg. iset og eksporteret til utlandet 3200 kg. er saltet flækket, pris 80: Far sun d. Den sidst fangede makrei er fet og velsmakende, pris 70 øre pr. kg. Kr i st i a ns and. Fisket er fremdeles smaat. Av det opfiskede parti er kg. iset og eksportert kg. er saltet flækket. Pris fra øre pr. kg. L i l esa n d. Fisken er stor og ret, 2 stk. paa l kg. Gr i m sta d. Det ser ut som makrellen søker indover. Der staar. megen makrei utenfor paa sjøen. Varen er fet og god, pris 1.50 pr. kg. Risør. Det stadige urolige veir hindrer snørefisket, likesom ogsaa notfisket er smaat. Kri sti a n ia f j ord e n. Fangstfeltet var hovedsagelig ved Steilene og ljarhes samt litt ved Nesodtangen. Fbrtsat fra foregaaende side. Merkedistrikt Fylkesbokstav Bodø..... N. Mosjøen..... N. Narvik..... N. Svolvær.... N. Alstahaug.... N. Ankenes..... N. Beiarn..... N. Bindal..... N. Bodin.... N. Borge.... N. Brønnøy.... N. Buksnes.... N. Bø.... N. Dverberg.... N. Dønnes.... N. Evenes.... N. Fauske.... N. Flakstad.... N. Gildeskaal.... N. Gimsøy.... N. Hadsel.... N. Hamarøy... N. Hemnes.... N. Herøy.... N. Kjerringøy.... N. Korgen.... N. Leiranger.... N. Leirfjord.... Nf Lurøy... '.. N. Lødingen.... N. Meløy.... N. Mo.... N. Moskenes.... N. Nesna... N. Nordfold.. o... N. Nordvik... N. Rødøy... N. Saltdal... N. Skjerstad... N. Sortland...,... N. Stamnes... N. Steigen.... N. Sørfold... N. Nordland fylke. Herreds-,. by- Tilsynsmandens navn Postadresse bokstav B. Havnef.Weidemi:mn Bodø M. P. O. Wika Mosjøen N. *) A. K. Eilertsen Narvik S. Havnefoged Svolvær Andreassen A. H. *) Johan Jacobsen Husvær A. N. * Lærer Hans Bjerkvik Normann B. A. *) Th. Steen Beiarn B. L. *) kirkes. O. Skålvik iolm i Helgeland B. N. *) L. Torgersen Bodin pr. Bodø B. E. *) E. Dølvik Borge B. R. best. D. Vevelstad Told-kontoret Brønnøy lb. S. lordf. O. Svendsen Gravdal i Lofoten B.0. *) B. Petersen Bø i Vesteraalen D. *) Cedolf Barå [)verberg D. S. Kjøbmann Døsen Aasvier. E. *) E. J. Dahl Tjellebotn F. E. *) bankkass. Johs. Fauske - M. Hansen ' F. *) J. Jensen Sund i Lofoten G. *} A. Hustad Lekanger i Salten G. M. *) O.H. Kleivan Gimsøysand H. lv\artin Guneriusen Hemnes i Vesteraalen H. M. *) Alfred Fosdahl Tranø pr. Nordre Hamarøy H. S. *) båtrigger Johs: Larssen Hemnesberget H. R. *} Per Falck Herøyh o linen K. Kasper Alsos Kjerringøy _ K. N. L. R. *).Sverre Aasjord Leines L. F. *) Nils Mørk Leirfjorden L. *) O. Johannesen Lurøy L. N. Sersj. Skavstrand Lødingen M. E. *) Hans K. Osa Osa pr. Engava agen M. O. båtbygger Thomas Skamdal!Forsenget M. S. *) J. Jensen Sund i Lofoten N. A. Ludvig Fagervik Nesna N. F. *) P. Grytøre Nordfjord N. V. *) Bernhard Larsen 0yvaagen R. *} P. Rasmussen Selsøyvik S. L. *} C. Bjørnstrøm Saltdalen S. D. *) J. Normann Breivik i Salten S. O. herredskass. Alfr. Andersen Sortland S. S>. Johs. Meisfjord Sandnessjøen S. G. S. F. *) L. 0igård Taarnvik

6 320 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 august 1920 Herreds-, Fylkes- Merkedistrikt by- Tilsynsrnandens navn Postadresse bokstav bokstav Tjelds.llld... 1 N. S. 1*) J. O. Stokke Fjelldal pr. Ramsund Tjøtta... N. herredskass. P.. Andal Tjøtta Træna... N. N. *) Jak. Hyttan Træna Tysfjord... N. F. *) K. Ellefsen Hundholmen Vaagan... N. V. Hagb. Henriksen Henningsvær Vefsn... N. V. N. *) P. O. Wika Mosjøen Vega... N. V. A. *) Lærer Emil Wahl Rørøy i Helgeland Velfjord... N. V. F. *)Petter Pedersen Hommelstø Saus Vevelstad... N. V. S. *) E. Hauan Dalen pr. Forvik i Helgeland Vik.... N. V. K. *) Bendik Nielsen Vik i Helgeland Værøy... N. Øksnes... N. ø. *) Karl Renø Sørsand-Vaage V. R. *) L. Christensen værø y solgt fisken til gode priser og pengene hjem kontant. Det gyldne aar for havfiskeriet 1916 gav anledning' til flere betydelige sammenslutninger av fiskefartøier i aktieselskaper, hvilke sam, menslutninger lettes ved den forhaandenv.ærende overflod av penge. Der opreuedes ialt 19 havfiskeriselskaper med 178 fiskekuttere. Den samlede aktiekapital utgjorde kr. 8,550, Det var første gang i det danske havfiskeris historie, at storkapital sattes ind paa utnyttelsen av dette erhve,rv, og man haapet, at den gode begyndelse skulde føre til yderligere utvidelse av fiskeriet med sjøgaaende fartøier gav da ogsaa et godt utbytte til se,lskapernes aktionærer ; saa kom 1917 med maksimalpriser baade her hjemme og i Tyskland og uventede indskrænkninger av eksporten - Danskfisl<eri i om billig fisk, hvis forretningen da Efter Børsen. skulde bære sig. Der er intet at alt som følge av krigen. Medens sige til, at fiskerne slutter sig sam- alt s6m følge av krigen. Mødens 1916 Fra generalforsamlingen i men i andelssalgsforeninger, naar iflg'. statisfiken gavet samlet utbytte Danmarks Fiskehandler- og Havfiskeri-forening. de finder deres fordel derved; men av saltvandsfiskeriet av 57,792,500 Fortsætteise fra forr. nr. det er neppe i fiskeriets interesse, kr., androg totaluthyttet i 1917 kun Med andre ord, man ønsker ingen at andelsfoireningerne skyr samarkonkurranse i andelsfiskehandelen; heide og samhandel med fiskeeks indledning til en daarlig periode, 35,160,000' kr var saaledes der skal være ens 8algspriser gjæl- portørerne - de gamile avtagere - som endnu vedvarer, og de i 1916 dende for alle avtagere. Hvorledes for dise har jol dog en stab av gode under saa store forventninger suftede havfiskeris:elskaper fik trange man vil bære sig ad med at faa alt kunder, hvis kjøp av fisk under solgt, naar der kommer større fang- vanskelige av:sætningsforhold har tider, der efterhaanden har ført til, ster iland, end der er avsætning en betydning, som: ikke kan lates ute at 9 ev de i 1916 stiftede selskaper for, og et forser et slalg kun er av be,tragtning. Nu er det.saa:ledes, dels har likvidert og dels er under mulig ved en nedsætteise av priser- at enhver andelssalgsforening sædne, forlyder der intet om. Handels- vanligvis tar avstand fra samhandel rende 10 selskaper vil ogsaa gjøre likvidation. Flere av de tilbakevæ mæssig set vil en saadan trust som med stedlige fiskeeksportører. Der op og likvidere, og tilsidst vil kun den, andelssallgsforeningerne drøm.- maa ikke sælges fisk til disse; men mindet være tilbake om en tid, da mer om kunde føre til motstand og en eksportør paa en anden plads kan der sattes lyse forhaapninger til utviklingen av dansk havfiskeri. Flere skarp kritik fra kundernes side. dog nok faa fisk til videreforhand For en ffi3laneds tid siden var der Hng. Man fatter ikke disse forskjelstort landsmøte av fiskere her i lige stadpunkter. Jeg tror, at det ge, inden der atter blir anbragt pen mhlioner er tapt, og det vil vare læn byen pa dette sted, og der fremkom vilde gavne fiskerne og den hele ge i fiskeriet av privatfolk. Man ved denne leilighet adskillige an- fiskerisak, ifald andelssalgsforeningrep paa detajlhandlerne for urime- gerne satte sig til opgav? at levere hplide sig horte fra havfiskeriet en har brændt fingrene, og man vil Hg avanceberegning. Til sikring av prima, velbehandlet fisk i god pakpassende fiskepriser foreslog en ning og saa sælge dem til hvem som skerø, der fremtidig selv skal skape lang tid. Det blir nu de danske fi av deltagerne, at staten skulde 1'ast- helst paa stedet ener paa andre utvikling paa havfiskeriets omraade, sætte ukentlige noteringer likesom pladser til videreforhandling en Maatte det lykkes! paa smør, en anden, en folketings- gross hvis det var tilfældet, vilde Foreningen har i det forløpne aar mand, ønsket, at staten skulde ()Verta fiskeeksportørerne ha interesse av samarbeidet med Dansk fiskeriforening om. flere saker, og dette sam hele fiskehandelen, da staten var! at støtte andelsforeningerne, hvis interesseret i at skaffe landets be- opgave i første række maa være at arbeide kan anbefales ogsaa i frem folkning føde til billige priser. Man levere en god sortering og prima tiden, da det er bedre at møte i samarbeide oml at naa et maal, der har tør sikkert paa forhaand fastslaa, varer. Til hvem. varerne sælges, at dersom staten skulde drive al fi- burde været likegyldig. fælles interesse, end at staa spredt skehandel, vilde der ikke bli tale Hovedsaken er dog altid at faa og' skilt m:ed en forskjeuig Q1pfattelse

7 4 august 1920 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK fiskerbedrft fra fskerdrektøren 321 av den samime fællessak. Deri kan saaledes nævnes, at Dansk fiskeriforening og Danmarks: fiskehandels. og havfiskeforening i forening har indgit et andragende til Kjøbenhavns ffi1ag'istrat om, en omordning av det kjøhenhavnske en gros fiskemarked Og har foreslaat m:agistraten at nedsætte en kom,mission til at undersøke dette! vigtige spørsmaal og fremko'mme med fo'rslag. De to' fo'reninger har fo'reslaat, at disses fo'rmænd samt fiskeridirektøren blir medlemmer aven saadan kolm!md.ssio'n og under en samtale foir nogen tid siden med bo'rgermester Kaper fik jeg indtryk av, at den ønskede kommissioin vilde bli ned sat, saaledes som: foreslaat'. Desuten har de to' foreninger som allerede nævnt sam, arbeidet gjennem et ekspo'rtutvalg, for hvilket fiskeridirektøren er folrm:and. Repræsentanter for Dansk fiskerforening og Danmarksl fiskehandels- og havfiskeriforening sam. arbeider ogsaa i et jernbarreutvalg folr fisketransport. Vi har hat nogen møter i det for løpne aar Olm fragttaksterne, der efterhaanden har naadd en høide, som er skjæbnesvanger for omsætningen av fert:;k fisk. Vi haaper, at det tilsidst maa lykkes at tilveiebringe nogen nedsættesen av fragten foll' fisk; men det er et vanskelig spørsmaal, der tar tid at faa klaret. N oget har vi imidlertid opnaadd nem:lig, at. to'mme fiskekasser fra Sjælland til andre provinser nu kan returneres paa hvitt fragtbrev, medens de tidlig'ere kun mouoges til returhefordring som ildgods; Statens Fiskeriforsøksstation i Bergen analyserer, undersøker og gir veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter. Norges utførsel av fiskeproduider i mai Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgave over vareomsætmngen med utlandet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i mai 1920 saaledes: Varernes navn Hermetik: Røkt brisling (sardiner).... Røkt vaarsild (kip-: pered herrings).. Vaarsild i Tomat.. Anden sildehermetik.... Fiskehermetik forøvrig.... Laks, fersk.... Makrel, fersk.... Kveite, fersk.... Aal, fersk.... Sild, fersk..... Anden fisk, fersk.... Rundfisk.... Rotskjær..... Sei..... Hyse..... Brosme..... Lange..... Klipfisk.... Fetsild og skjæresildl Vaarsild.... Brisling..... Nordsjøsild..... Slosild (storsild, østlandssild)..... islandssild..... Makre, saltet i tdr. Uer.... Anden salt fisk '''i tønder og kasser Do. i fartøi..... Do. fisk (ikke haafisk.... Sild, kryddersaltel Uo. røkt.... Ansj os, (krydder,. saltet brisling).... Hummer..... Ræker..... Sæl- og kobbeskind Hvalbarder..... Rogn.... Fiskeguano..... Benmel..... Hvalguano..... Sildemel, fiskemel og hvalkjøtmel.. Tran, dampmedicin raamedicin.... blank.... brunblank.... brun..... av sæl av hval(-olje) sildetran..... anden.... Trangrakse.... Mai Januar-mai Mængde , , enhet kg. stk. kg. hl i l 800 f )

8 322 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 august 1920 Opgave for sildefisket paa øst og vestkysten av Skotland, Orknøerne og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberland fra 1 januar 1920, til 24 juli 1920 og for den samme tid forrige aar. Sted Total fangst Saltet ganet Eksportert Crans Crans Tønder Tønder Tønder Tønder Vinterfisket (1 januar- mars) Sommerfisket (fra 1 april) Northumberland Østkysten Orknøerne Shetlandsøerne Stornoway Castlebay Andre steder vestkysten Glasgow alt sommerfisket alt for vinter og sommerfisket... i ] Nyfundland. Markedspriser St. John's 3 juli. Stor, middels og smaa $ $ merehantable Stor, middels og smaa madeira... < 7.00 Labrador-soft.... Do. landsaltet... < Stor, Vest-ndien..... Hyse, pr. kv Smaa, Vest-ndien.... Sild pr. tønde, skotsk pakket.... Almindelig oversigt. Klipfisk. Der er ingen forandring i markedets stilling denne uke og ikke megen omsætning. Eksporten i juni fra hele Nyfundland beløp sig til ca < kvintaler. Beholdningerne er 6'00 nu meget smaa og vil være borte til 7'00 nyfisken kommer. Oporto marked 4'00 har bedret sig og beholdningen er 5'00 redusert til kvintaler. Utsigterne. er mere lovende nu overalt, og man 4.00 venter et godt resultat av arbeidet for bedre behandling av fisken, paabudt Split sild, alm. pakning ved lov Laks nr. 1, stor pr. tre Torsketran. Markedet er meget Do. 1. smaa pr. tre flaut. Valutaen paa de utenlandske Hummer, pr. kasse, nr. markeder er faldt, og der er sand- 1, pundbokser synlighet for yderligere fald, da alle Torsketran pr. fat, slags fiskeoljer er billigere sammenh. w. pkg... < lignet med torsketran. Eksporten beløp Torskelevertran pr. gal. sig i uken til 8242 gallons. nr Torskelevertran. Der er ingen Eksport fra 1 januar- 2 juli. forandring paa markedet. Litt ny dampet tran er tilført, man haaper Klipfisk, kv paa fremgang i saa maate i løpet av Sæltran... fat de næste uker. Man antar at prisen Torsketran paa den nye tran vil bli sat til $ 1.50 Sælskind... stk pr. gall., men endnu er det for tidlig Laks... tierces at ha nogen sikker formening derom. Makrei og sild, tdr Eksporten i uken beløp sig til 1625 Hvaltran... fat gall. nspektørerne er begyndt at Torskelevertran fat visitere fabrikkerne for at en dampørret... tdr medicintran standard kan bli opret- Hummer... kasser holdt. S i l d. Denne uke viste en rekord i anledning av utførsel av sild. kke mindre end 6135 tønder blev avskibet, direkte til utenlandske markeder. Markedet hjemme og ute er meget trykket og utsigterne er alt andet end lyse. Saa mange penge er gaat tapt i løpet av de sidste 2 aar at faa har lyst til at anbringe kapitaler i forretningen. Hummer. Paa syd- og vestkysten vedblir fisket at være rik(iog produsenterne holdes i stadig arbeide. Markedet er blit svakere paa grund av liten efterspørsel fra Europa. Nogen smaapartier er omsat til $ 25 og man venter ikke høiere pris. Beretning om de engelske havfiskerier aarene1915, 1916, 1917 & Ved Norges fiskeriagent i England. (Fortsat fra nr. 24 & 27). Fisk som føde i krigstid. Forsyninger for hjemmemarkederne. juni 1915 anmodet Fiskeristyret ministeriet for kolonierne om at indhente oplysninger fra Nyfundland og Kanada angaaende muligheten om at faa en regelmessig forsyning av frossen fisk eller fisk pakket i is fra ovennævnte lande. Styret ønsket oplysninger om hvilke slags fisk der kunde disponeres over, tillikemed kvantummet og maaten hvorpaa fisken kunde bringes til England, idet det gjorde opmerksom paa at England ikke kunde ta imot store leveringer nu og da, da disse kun vilde foraarsake en midlertidig overflod, uten at yde virkelig hjælp, men at der forlangtes hellere regelmæssige sendinger saa ofte som mulig. Departementet i Ottava beskjæftiget sig ivrig med. denne sak,og gavet utførlig svar paa de forskjellige spørsmaal. Det blev sagt at det var ikke vanskelig at skaffe fisk, dersom man kunde paaregne god pris. Spørsmaal opstod ogsaa hvilke slags der kunde bli tale om, at sende. Endel prøver ankom til Liverpool i november. NeHovægten av fisken var ca los., og bestod av mange forskjellige slags. En bekjendt fiskehandler fra Grimsby tok imot sendingen, og lot den utdele til de vigtigste fiskemarkeder. Prøverne ind-

9 4 august 1920 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 323 Endskjønt Fødevareministeriet fik visse forsyninger av frossen fisk for hjemmeforbruk i de sidste stadier av krigen, og flaaten -- og hærens marketenderistyre og andre kjøpte store forsyninger av hermetik for engelske tropper i utlandet (hvorved Fiskeristyret fik leilighet til at uttale, at fiskerihermetikfabrikkerne i Storbritannien ikke var den største havfiske-nation i verden værdig), blev fiskeindkjøp fra utlandet for hjemmeforbruk aldrig drevet i en stor maalestok. sammenligning med de andre allierte, stod Storbritannien godt, grundet paa bestræbelserne av fiskerne selv drev fisket; men at substituere fisk istedenfor kjøt blev ikke anset som en praktisk mulighet, endskjønt der var meget der talte derfor paa grund av økonomi. De allierte var i reglen glad for at kunne faa deres fiskefor befattet torsk, hyse, pollaek, hvitfisk, syninger fra hemmede kilder. Et be- mulig aven kjøbmand i Norge, som makrel, sild, flyndre og polarflyndre, tydelig kvantum sild, oprindelig ra aaret iforveien hadde solgt den meste alt frossen fersk fisk, der var ogsaa Norge, blev solgt til Frankrig, og fisk til Tyskland, og som faktisk blev prøver av frossen røkt hyse, fileter, efter anmodning 2.V Commission 1n- betragtet som agent for det land. tørret og røkt sild. Da tilførslen av ternationale de Ravitaillement paa- Det lykkedes den engelske regjering hver sort fisk nødvendigvis var liten, tok Fiskeristyret i november at sikre sig hans hjælp, men ikke var det umulig at utdele repræsentative med finansdepartementets bifald at uten bevær, og som resultat kom prøver til alle fiskemarkeder i England og Skotland ; men de utstilledes kjøpe forsyninger av tørfisk paa den største delen av den norske fisk og italienske regjerings vegne. talien var fiskeoljer under britisk kontrol, før i et dusin byer, og solgtes den vigtigste forbruker av tørfisk, som er man realiserte i Tyskland, at Storbri ved auktion efter indgaaende inspektion. meget eftersøkt i de fleste latinsk-katol- tannien var paa markedet. Senere Grundet de smaa kvanta, kunde ske lande, især i fastetiden. Forsynin,. hen foretok den samme komite ligmeget fisken ikke behandles paa en streng gerne som den italienske regjering nende operationer i forbindelse med handelsbasis, og man kunde heller bad om skulde forbrukes dels av den islandsfisket, hvor situationen var nocivile befolkning, og dels av trop- get lignende. ikke fælde nogen dom efter priserne Disse operationer kan som realisertes. Salgsmændene indsendte perne ved fronten. Fisken der kjøp- kun rigtig vurderes, naar man husker beretninger til styret, som i tes for dem bestod hovedsakelig av at deres maal først og fremst var et mi reglen var gunstige hvad kvalitet angik tørfisk, men indbefattet ogsaa visse litært. Forsyningerne som kjøptes for hyse, polarflyndre og røkt kvanta saltet og røket sild. Torsken bestod av saltsild, tør- og salttorsk fisk. Maaten hvorpaa den sidstnævnte kjøbtes i Nyfundland og Storbritan- og sei, fiskeoljer (især levertran) noget blev opskaaret blev meget kritisert, nien, idet en del av forsyningerne hvalolje og et vist kvantum fiskehersom kjøptes i Storbritannien oprinde- metik. indpakningen og frysningen likeledes. Betydelige kvanta fersk sild ntet almindeligt ønske om videre lig kom fra Norge. Totalutlægget og fersk torsk kjøptes ogsaa gjennem sendinger sporedes, men grunden til ved denne transaktion beløp sig til andre agenter. Den ferske fisk fandt dette var maaske dels det britiske Baade kjøpet og avskib- hurtig avsætning i England, likedan publikums ulyst til at kjøpe frossen ningen utførtes til Fiskeristyrets og oljen baade i England og paa utende italienske fisk, og dels at der netop paa denne repræsentanters fuld- landske markeder, hvor faren for at tid viste sig tegn paa bedring i utsikterne komne tilfredshet. den skulde eksporteres til fiendtlige for den britiske fiskeindustri. Beretninge som indløp fra Norge lande var fjern. Den tørrede og sal Haapet næredes nemlig, at admiralitetets overbeviste den engelske regjering tede torsk avsattes ogsaa med liten krav paa fiskebaater hadde om, at der var en alvorlig læk i blo- vanskelighet, især i lande fjernt nok naadd høidepunktet, og endog at kaden, gjennem hvilken betydelige fra fienden. Men største delen av nogen baater kunde returneres til forsyninger naadde fienden. De fleste fisken der kjøptes bestod av saltsild, eierne. Men dette haap tilintetgjordes forsyninger av materiel nødvendig for hvilken de vigtigste markeder i av begivenheter som kort tid for fiskeindustrien i Norge kunde kon p normale tider findes i Tyskland og efter fandt sted. Forsyninger for de allierte.- troleres, og den engelske regjering Rusland, og for hvilken der faktisk kunde uten tvil ha gjort ende paa ingen avsætning er i Storbritannien, de norske fiskerier, for saa at si paa især i konkurrenee med britisk salten brutal maate at anvendekontrol. sild. Da det var nødvendigt, fra et llvlen der er et traditionelt venskap militært standpunkt, at stoppe tilførmellem Storbritannien og Norge, og sler til Tyskland og meget vanskelig maaske især mellem britiske norske at sende silden til Rusland, var det fiskere, saa at der ikke kunde være haapløst at tænke sig, at Englands tale om at anvende slike metoder. totalutlæg kunde dækkes. Betydelige Fiskeri, agerbrukog skogdrift staar kvanta saltsild blev dog solgt til Rusblandt de vigtigste norske industrier, land og andre steder, eller brukt som og dersom fisket blev stanset, betød føde for krigsfanger. Det financielle det ruin for en stor del av befolk- tap paa transaktionen maa ansees ningen. Under disse omstændigheter som paaført i et godt øiemed, forbesluttet den engelske regjering at saavidt som det supplerte virkningen forsøke at faa kontrolover de norske av blokaden, uten at skade ven skafiskeforsyninger ved kjøp, og dette beligsindede neutrale nationers interanbetroedes Handelskollegiet, som saa esser. dannede en komite, hvori Fiskeri- mporten. styret repræsentertes. Ovennævnte Enkeltheterne angaaende kvantabeslutning blev først tat da vinter- erne og værdien av fisk indført i Storfisket allerede hadde begyndt, og det britannien for aarene 1914, 1915, varnødvendigtathandleyderstprompt og 1917 gives senerehen. Ta Fremgangsmaaten som adoptertes i bellerne viser kvantaerne indført fra første instans, var at benytte sig om hvert land, hvad sild, fersk fisk,

10 1 324 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 august 1920 visse slags skalfisk og hermetik angaar, og en kort oversikt derav gives her: r C') - 0::::1 > cts -:.. o c.. E en u en u C0C0C0t-00-.:::t< c.o-.:::t<ot-o ld e.o t- OJ t- e.o o o C'l ld C'l C'l ld 000 C0 C'l e.o 00 OJ 2j CQ Et andet nyt træk som disse ta : ; beler viser, er utviklingen i ind 6 C0 ld 55 førslerne av fersk (det vil si: frossen) OJ S fisk fra Kanada Tallene (runde) er som følger: ,000 cwts., ,000 cwts., ,000, ,000 cwts. Denne merkelige økning skyldes især fiskeforsyningerne, som bragtes over for den kanadiske hær. En anden utvikling vises i økningen av laks idaaser indført fra Japan, hvorav beløpet har variert fra cwts i 1914 til 82,00 cwts. i Følgende tabel angir kvantummet og værdien av den indførte fisk, som forbrugtes i England under hvert av aarene 1914 til :::t<t-c0c000 00C0t--.:::t< C0lDOOOOJ OJ t- e.o 00 OJ o C'l ld C0 -.:::t< 00 e.o -.:::t< o t- e.o t- OJC'lOC0lD e.o co t- C'l ld COOJt-C00 ot-coe.o-.:::t<co t- e.o e.o t- 00 e.o C'l e.o ld e.o -.:::t< ld ldld C'lC0 OlD C'lOJt--.:::t<OO OJ o e.o e.o ld OJ ld-.:::t<c0-.:::t<oj OJt-C00-.:::t<-.:::t< t-ld OlD C'l C :--1 en OJlDOOOOC'l OO-.:::t<OOt-O C'l C'l t- o co C'l. C0 -.:::t< ld C0 e.o C0 U ldt;:; C0 ndført fisk som ikke utføres, Tabel L. Aar Kvanlum Værdi '- Cwts. æ ' Se tabel M side 326. Cl).5!2 vegten av fiskepreserver er begrundet slags fisk som eksportertes meget paa krigen idetheletat, og paa kjøp liten. Eksporten av fersk fisk under for hæren, etc. Den meget økede disse aar var overhodet meget ubetydelig. værdi er grundet paa den stadige stigning i priserne av fisk under disse Saltsild utførtes i store kvanta til aar, og paa atdtotalbeløpet av saltfisk og hermetik utgjør 80 procent i gik til de Forenede Stater. De store Rusland, og de næststørste kvanta 1917 mot 46 procent i kvanta saltsild til Rusland i 1916 henhører til sild som bragtes over fra Norge som følge av blokadeplanen, og igjen utførtes til Archangelsk for den rus -< Cf) Ei..;3 Krigen har naturligvis hat en over- ordentlig stor indvirkning paa fiske- C:i bjj eksporten. Denne virkning var øieæ...-< o blikkelig, ti de sædvanlige store ut- 53 førsler av sild (fersk og saltet) til ro ::g -g R -g Tyskland blev straks stanset ved krit-< US <C U) <C U) gens utbrud, og ovennævnte tal er Totalindførslerne av fisk naadde et derfor meget under hvad de var før litt høiere niveau end i aarene før krigen. Tallene i 1913 (totalbeløkrigen. Gjennemsnittet for de tre aar pene) er som følger: Fersk fisk, var i runde tal cwts. saltfisk og sild cwts. Det største totalbeløp var i cwts.; som er respektive 782 og , med et maksimum av gange saa meget som de tilsvarende cwts., til den meget høie værdi av tal i f: , sammenlignet med Foruten at det var nødvendig at f: i ndførslerne av vedlikeholde blokaden mot fiendtlige saltfisk, sild og hermetik er omtrent lande, drog fødevarespørsmaalet i Engdet dobbelte av hvad det var før land videre drastiske indskrænkninger krigen. Paa den anden side har ind- av utførslerne med sig, og i 1916, førslerne av sild, fersk fisk og skal- da en stor mindskning i beløpene fisk avtat meget under krigen. Over- fandt sted, var kvantaene av alle siske regjering. Utførsierne av torsk til talien i 1917 var i virkeligheten større end før krigen. De ovennævnte transaktioner for taliens proviantering Jaa til grund for dette. Prekevert laks er den eneste slags fisk, som konsekvent viser større utførsler under krigen end før krigen. Disse naadde et maksimum av 778 cwts. i Brislingvinterfisket i Øst-Anglia. Dette fiske begynder i regelen sent i oktober maaned, eller tidlig i november, og varer indtil februar eller mars. Fangsterne under sæsonen er langt større end hvad det britiske ferskfiskemarked kan avsætte, og indtil faa aar før krigens utbrud bruktes brislingerne hovedsagelig som gjødning paa landet. Den solgtes for et par pence - 15 øre pr. bushel, som repræsenterte cb 1 eller mindre pr. ton direkte levert fra baat til vogn, og kjørt paa landet. Et par aar før krigens utbrut begyndte saltning av denne brisling for det kontinentale marked i en stor maalestok. nitiativet tokes av skandinaviske firmaer, som sendte repræsentanter til Brightlingsea, Leigh-on Sea og andre havne, hvor de saltet fisken selv ved hjælp av lokale arbeidere. Endel av brislingen saltedes som sild, andre som Svensk ansjos, en fremgangsmaate hvorved brislingen røres i salt, sukker, salpeter, kryderier og laurbærblade, hvorefter den lægges ned paa fat, og saltlake. Anden behandling er den sa a kaldterussian Mild Cure, hvorved fisken behandles med salt, salpeter og sukker, og saltlaken tilføies som til den svenske ansjos. Efter denne behandling solgtes brislingen av de svenske firmaer til de forskjellige lande hvor der findes et marked for varen især Rusland, Tyskland og de Forenede Stater. fortsættes i næste nr.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

fr a fi s k ~ri," j r~ klø r~n

fr a fi s k ~ri, j r~ klø r~n 12 aargang UkntUg mddlsr for norsk fjskribdrift fr a fi s k ri, j r klø rn Onsdag 17 august 1921 Nr.. 33 ner. alt i SørTrøndelag 27326 norsk fiskrlr. maal, hvorav saltet 15 965 tdr. mot Uken 713 august.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c38 0865819:139 525 og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september. 1918273 544970111117150

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere