Indhold. Forord 3. En ny revolutionerende økonomisk verdensorden 4. Global handel - lokalt ansvar 10. Poul er optimist 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord 3. En ny revolutionerende økonomisk verdensorden 4. Global handel - lokalt ansvar 10. Poul er optimist 12"

Transkript

1

2 SvaleBladet 2008 Redaktion: Lene Gilby, Thomas Rugård Poulsen, Dorthe Bach Rasmussen, Jeanette Hyldal Vollmer Layout: Sébastien Gaye (www.boogie-bag.com), - Tryk: Reklametryk Herning Ansvarhavende redaktører: Hulda Bæk Hansen og Sanne Dahlbom Forsidefoto: Lisbeth Hjort Udgivet af U-landsforeningen Svalerne Trykkeår 2008 Tak til Owen Beuchet for hans hjælp i layout processen og til Lisbeth Hjort for hendes billeder Billedteksterne i boksene er skrevet af Jørgen Harboe og stammer fra Lisbeths Hjorts fotoudstilling om Bangladesh Alle artikler i bladet er udelukkende udtryk for skribenternes egne holdninger Indhold Forord 3 En ny revolutionerende økonomisk verdensorden 4 Global handel - lokalt ansvar 10 Poul er optimist 12 Boganmeldelse: Frihandel med et humant ansigt 15 Voxpop 16 Beskrivelse af Fair Trade-producenter 20 København som Danmarks første Fair Trade by 22 Boganmeldelse: Verden handler Fair Trade? 23 Besøg hos Fair Trade virksomhed i Bangladesh 26 Merkur Bank pengeinstitut med holdning 27 Fair Trade kalender Fair Trade i fremtiden 30 2 Svalebladet

3 Lisbeth Hjort Din handling skaber forvandling Gl o b a l i s e r i n g e n ha r været med til at skabe vækst og velstand i mange lande, men også mange nye problemer. Miljøet lider skade og den sociale ulighed er større end nogensinde. Ekstrem fattigdom er ligeledes stadig en realitet for over en milliard mennesker. Handel er en af de vigtigste katalysatorer for vækst og udvikling, idet handel skaber nye arbejdspladser og øget produktion. Men handel bør være med til at afhjælpe fattigdom ikke bidrage til den. Når du køber Fair Trade varer, tager du aktivt afstand fra de nuværende uretfærdige handelsvilkår, og er med til at sikre bedre vilkår for verdens fattigste. Fair Trade er dermed handel med holdning. Dette særnummer af Svalebladet sætter fokus på Fair Trade. Her vil du kunne læse om forskellige aspekter ved Fair Trade: bl.a. kritisk stillingtagen til og debat om Fair Trade, hvad Fair Trade er og ikke er, samt få et historisk overblik over Fair Trade ekspansionen i Danmark gennem tiden og meget mere. God læselyst! Vi håber, at bladet giver stof til eftertanke og inspiration. Hulda Bæk Hansen (koordinator) & Sanne Dahlbom (informationsmedarbejder) Svalebladet 3

4 En ny revolutionerende økonomisk verdensorden - eller bare en retfærdig måde at handle på... Historien om hvordan Fair Trade kom til Danmark Af Thomas Rugård Poulsen Fo r h å b n i n g e r n e ti l en Ny Økonomisk Verdensorden var høje i 70 erne, da OPEC viste, at ulandene kunne skaffe sig højere betaling for deres råvarer ved at stå sammen. Under parolen Trade not Aid bad ulandene om handel i stedet for bistand. De ønskede at nedbryde toldmure og bryde med afhængigheden af råvareproduktion ved at få større del i forarbejdning og industrialisering. Men den nye økonomiske verdensorden blev desværre ikke til noget. Udover olie var andre råvareaftaler ikke effektive, og i-landene gav ikke frivilligt afkald på deres privilegier og økonomiske magt. Ideen om en mere retfærdig verdenshandel var dog skabt. Fra ulandshjælp til Fair Trade Tanken bag Fair Trade er at skabe et alternativ til den uretfærdige og skæve verdenshandel - at give forbrugerne mulighed for at handle solidarisk ved at betale en mere retfærdig pris for produkter fra ulandene - samt at sikre producenter i ulandene stabilitet, beskyttelse af grundlæggende menneskerettigheder og en fair betaling for deres arbejde. U-landsforeningen Svalerne var blandt pionererne og er stadig en af de bærende kræfter inden for Fair Trade bevægelsen i Danmark. Overgangen til Fair Trade skete glidende - som et skift fra projektorienteret ulandsstøtte til en filosofi om en alternativ måde at handle på. I 60 erne og 70 erne købte Svalerne i København batikvarer fra Cherian Nagar projektet i Indien, mens man i lokal-afdelingen i Århus i 1974 begyndte at importere jutevarer fra projekter i Bangladesh. Via salgsudstillinger på biblioteker og skoler solgte Jutegruppen i midthalvfjerdserne for flere hundrede tusinde kroner om året. Ideen var, til at begynde med, at importere produkter fra projekterne i ulandene og tjene penge, som kunne bruges til mere ulandshjælp. Det var filosofien de første år, og det var også den måde U-landsfonden af 1962 og andre arbejdede på. Den måde at handle på, som vi i dag kalder Fair Trade, kom først senere ind i billedet. Dengang hed det Alternativ Handel eller senere Bæredygtig Handel. I andre europæiske lande var der allerede etableret importselskaber for Alternativ Handel - bl.a. SOS Verdenshandel i Holland, GEPA i Tyskland og OXFAM i England. Sideløbende eksisterede et stort europæisk net af Tredje Verdens butikker, hvor der blev handlet alt fra fødevarer til kunsthåndværk. Det var derfor nærliggende at følge ideen op på dansk grund. Jutegruppen under Svalernes lokalafdeling i Århus ændrede strategi omkring 1980, således at indtægterne fra importdelen udelukkende gik til udbygning af Fair Trade aktiviteter, men selve begrebet Fair Trade blev først introduceret herhjemme efter Jutegruppens deltagelse i Max Havelaar Fondens verdensmøde i Holland i Inspireret af det engelske Fair Trade Mark skiftede Jutegruppen efterfølgende 4 Svalebladet

5 navn til Fair Trade Gruppen, som også var mere dækkende, da man efterhånden var begyndt at importere en del andre kunsthåndværkprodukter end jutevarer - smykker, kurve, kokosmåtter samt lertøj og papirvarer. Fair Trade Gruppen har haft en stabil vækst og er i dag en af de største importører af Fair Trade kunsthåndværk i Danmark og sortimentet er udvidet fra i starten kun at være fra Bangladesh til i dag også at komme fra Sydamerika og Cambodja. U-landsimporten og Salam Imports storhed og fald I havde folkene bag Kirkernes U-landsuge gennemført oplysningskampagner om de skæve handelsvilkår for ulandene og havde som led heri via Holland importeret solidaritetskaffe fra producentkooperativer, der havde fået bedre betaling, end den kommercielle branche kunne tilbyde. Kaffen blev meget populær og blev solgt gennem menighedsråd og en række ulandsorganisationer. Det blev optakten til starten af Ulandsimporten i En ikke-kommerciel forening startet af organisationer som U-landsforeningen Svalerne, Mellemfolkeligt Samvirke, Internationalt Forum, Genvej til Udvikling, Det danske Missionsselskab og Morsø U-landsforening samt privatpersoner. U-landsimportens bevidste fokus på salg af dagligvarer (kaffe, te, nødder mv.) - fortrinsvis gennem almindelig detailhandel - krævede stor volumen, men en begrænset omsætning gav stor afhængighed af frivillige. Samtidig besværliggjorde flere landes regeringer at få kanaliseret betalingen ud til producenterne. Dermed fik U-landsimporten en turbulent tilværelse. Med introduktionen af Max Havelaar i 1994 steg omsætningen i første omgang for U-landsimporten, men på længere sigt gjorde konkurrencen mellem Max Havelaar mærkede Max Havelaar Står for Fair Trade garantimærkning af fortrinsvis konsumvarer. Certificeringen sikrer råvareproducenten en fair betaling, ordentlige arbejdsforhold og at miljøet skånes i produktionen. Fonden blev oprindeligt stiftet i Holland i 1988 og siden i mange andre lande. Max Havelaar kom til Danmark i Tilknyttet FLO-I. Fair Trade Gruppen Fair Trade importvirksomhed, der hører under U-landsforeningen Svalernes Lokalafdeling i Århus. Startede i 1974 (tidligere Jutegruppen) med at importere juteprodukter, men importerer i dag mange forskellige slags kunsthåndværkprodukter fortrinsvis fra Bangladesh og Sydamerika. Tilknyttet Fair Trade Danmark. Svalebladet 5

6 produkter tilværelsen usikker for U-landsimporten, og da Brugsen i 1999 besluttede helt at fjerne U-landsimportens varer fra sine hylder, fik foreningen reelt sit dødsstød som importør. En stor del af U-landsimportens varesalg blev overdraget til Urtekram i Foreningen Butik Salam blev startet i 1985 af lokalafdelingerne af U-landsforeningen Svalerne og Mellemfolkeligt Samvirke i Odense. De startede med at drive butik i Odense og senere i Svendborg og gav inspiration til opstart af Fair Trade butikker i Vejle og København. Få år efter etableringen begyndte Butik Salam at importere tøj og kunsthåndværk og blev efterhånden den største importør af Fair Trade kunstprodukter i Danmark, og i 2003 gik foreningen udelukkende over til import, engrossalg samt salg til private via en webshop. I 2004 fusionerede U-landsimporten med, det på daværende tidspunkt kriseramte, Salam Import i selskabet Fair Trade Import. Det ambitiøse mål for foreningen Fair Trade Import var, at Danmark skulle være det land i verden, der skulle forbruge flest Fair Trade varer pr. indbygger, men Fair Trade Import gik konkurs allerede året efter. Hvad gik galt? For Fair Trade Imports vedkommende drejede det sig nok i høj grad om alt for store udgifter i forhold til de små indtægter man endnu kunne hente hjem på Fair Trade produkter - man havde simpelthen slået større brød op end man kunne bage. Al magt var lagt i hænderne på en leder, der udstrålede kompetence, men som ikke var under tilstrækkelig kontrol af bestyrelsen....fair Trade er endnu ikke særligt udbredt i Danmark. Samtidig har der i Salam løbende været konflikter mellem frivillige og professionelt ansatte. De begrænsede ressourcer har ført til, at flere butikker, efter de professionelles mening, blev drevet for konservativt og amatøragtigt, og de frivillige ligefrem forhindrede en sund forretning i at komme op at køre - fordi de manglede erfaring, men også fordi de krampagtigt holdt fast i ikke-rentable idealer. Omvendt ses det tydeligt med Fair Trade Imports samlede skæbne, at en for professionel ledelse også støder mange frivillige fra sig, og at Fair Trade endnu langt fra er fuldt rentabelt på kommercielle vilkår i Danmark. Der er stadig behov for frivillige ildsjæle. Max Havelaar bliver ofte - med rette - fremhævet for deres dygtige lancering, men også her må man tænke på, at der er blevet kastet masser af offentlige kroner i det således, at man endnu ikke kan tale om fuld kommerciel bæredygtighed. En sidste ting, der kan nævnes som en af årsagerne er, at Fair Trade endnu ikke er særligt udbredt i Danmark. Herhjemme har vi kun 50 Fair Trade Butikker inkl. Shop in Shops - mens man på europæisk plan har mere end medlemmer i NEWS! (Network of European Worldshops). Vi er med andre ord bagud i Danmark. Set i bakspejlet kan det bl.a. skyldes, at man i U-landsimporten gjorde det modsatte af, hvad man gjorde andre steder i Europa, hvor man i langt højere grad startede butikker op. I U-landsimporten mente man, at vejen frem i stedet var at få varerne ud i den almindelige detailhandel, hvilket man studsede over i udlandet, hvor man generelt ikke kunne lide, at Fair Trade varer blev solgt i de kommercielle 6 Svalebladet

7 Lisbeth Hjort butikker. Det tager tid at trænge igennem, og udlandet havde større held til at få gang i en trend i befolkningen pga. de mange Fair Trade butikker. Først lang tid efter Max Havelaar mærkningens introduktion er Fair Trade konsumvarer for alvor kommet ud på hylderne i detailhandlen herhjemme. Hvis U-landsimporten i stedet havde lagt en strategi med at få flere butikker op at stå, havde man måske haft et vækstgrundlag i Fair Trade butikker på et tidligere tidspunkt og dermed en større og mere stabil afsætningskanal. Mange vil gerne købe varer fra rene Fair Trade importører, og der mangler en ren Fair Trade importør på fødevareområdet i dag. EFTA-samarbejdet mellem 11 store europæiske Fair Trade importører startede i 1987 i et forsøg på at operere rationelt sammen. I en arbejdsdeling udvikles nye produkter i fællesskab, som alle kan bruge. Der sættes mærker på varerne på flere sprog, og producenter og produkter fordeles hensigtsmæssigt mellem importørerne for at få større fælles volumen. EFTA udarbejder analyserapporter om Fair Trade, og der gælder fælles retningslinjer for import. Desuden rådgives producenterne, for at sikre en miljørigtig produktion. Der er kun én importør med fra hvert land, men desværre ingen fra Danmark, da det i dag er forholdsvis dyrt at blive medlem. Hvis U-landsimporten - som havde størrelsen til det og fik tilbuddet - i sin tid var blevet medlem, ville Fair Trade sandsynligvis være mere udbredt i Danmark i dag. Når det er sagt, skal det også siges, at der ikke er tvivl om at U-landsimporten og Salam Import har været nogle af de absolut bærende kræfter inden for Fair Trade bevægelsen i Danmark. Sammen med butikker, andre foreninger og enkeltpersoner har de været med til at bane vejen for, at Fair Trade er blevet udbredt i Danmark. Fair Trade Danmark, butikkerne og andre aktører FairNet blev stiftet i 1996 og skiftede i 2003 navn til Fair Trade Danmark. Fair Trade Danmark er paraplyorganisation for rene Fair Trade aktører - enten som Fair Trade butik eller som importør. Baggrunden var, at en række aktører hver på deres måde arbejdede med Fair Trade, men man savnede nogle fælles kriterier for Fair Trade - nogle krav man kunne stå sammen om. Disse fælles krav er nu opstillet af Fair Trade Danmark og harmoniseret med internationale regler. Man kan ikke mønsterbeskytte begrebet Fair Trade, men til gengæld kan man mønsterbeskytte Fair Trade butikkernes logo og udadtil signalere, at her kan man have tillid til, at der er tale om ægte Fair Trade. Fair Trade Danmark er desuden med til at give butikkerne et løft, som gerne i sidste ende skal give kunderne en god oplevelse ved at handle i Fair Trade Butikkerne. Et af kravene i Fair Trade Danmark er, at producenterne skal godkendes af Fair Trade Danmark eller de skal være tilknyttet IFAT (International Fair Trade Association, startet i 1989), der bl.a. sikrer, at producenterne får en fair pris. For producenterne er det gratis at være med i IFAT, men for at sikre, at der virkelig er tale om Fair Trade, er man - som et nødvendigt onde - nødt til at have en vis form for bureaukrati, som giver tillid til, at de opstillede krav overholdes. Ved udfyldelse af kontrolskemaer m.v., skal man kunne dokumentere, at der er tale om Fair Trade, og de enkelte producenter skal også være tilknyttet en organisation. Det kræver bureaukrati at EFTA (European Fair Trade Association) Importorganisation stiftet i 1987 med 11 store Fair Trade importører i 9 forskellige europæiske lande med det formål at effektivisere importen og promovere Fair Trade. De udarbejder analyserapporter, koordinerer fælles import og mærkning samt vejleder om og stiller krav til miljø hos producenterne, med videre. Tilknyttet FINE. Svalebladet 7

8 Lisbeth Hjort Fair Trade Import I 2004 fusionerede U-landsimporten og Salam Import i selskabet Fair Trade Import, der havde planer om at mangedoble salget af Fair Trade produkter i Danmark, men som imidlertid gik konkurs allerede i Søg evt. på: Fair Trade Danmark Paraplyorganisation stiftet i 1996 (tidligere FairNet) for rene danske Fair Trade importører og butikker. Fair Trade Danmark har opstillet fælles kriterier for ægte Fair Trade. Gennem kampagner og oplysningsarbejde styrkes Fair Trade i befolkningens bevidsthed og Fair Trade Butikkerne og Shop in Shops markedsføres via det sort/hvide fair trade logo. Fair Trading Importselskab for fortrinsvis kunsthåndværk, men også en del konsumvarer. Startet som anpartsselskab i 2006 af Fair Trade Gruppen og en gruppe aktive i Odense. Er i dag Danmarks største importør af kunsthåndværk. En del varer sælges gennem en netbutik. Tilknyttet Fair Trade Danmark. dokumentere dette. Gennem tiden er flere og flere Fair Trade butikker skudt op rundt omkring i Danmark - blandt flere kan nævnes Fair Trade Butik Karibu i Roskilde, Fair Trade Butik Svalerne i København og Fair Trade Butik Global Trade på Bornholm. Gennem selve deres eksistens gør Fair Trade butikkerne et fremragende stykke oplysningsarbejde, som er med til at påvirke forbrugeren til at blive mere bevidste, om den måde varen bliver handlet og produceret på i ulandene. Fair Trade Butik Bazaren blev startet i 1993 af U-landsimporten og U-landsforeningen Svalerne i Århus, og også i dag er Bazaren tæt knyttet til Fair Trade Gruppen. Det giver mening at følge varerne fra første led hos producenten i ulandet til sidste led ved kunden i Danmark. Samtidig er det en stor fordel for Fair Trade Gruppen at have mulighed for at prøve varesortimentet af i butikken. I øjeblikket arbejdes der med at knytte Fair Trade Butik Odense tættere til Fair Trading, så man i et samarbejde mellem butik og importør og med støtte fra Fair Trade Danmark kan skabe en form for konceptbutik for Fair Trade. Den nye butik åbner i foråret Fair Trade Butik Karibu i Roskilde er med i dette konceptsamarbejde. Fair Trading blev startet i 2006 af Fair Trade Gruppen og en gruppe aktive i Odense. Flere privatpersoner og butikker har udover Fair Trade Gruppen anparter i selskabet. Siden starten er det gået støt fremad - delvist båret af den generelle positive trend omkring Fair Trade - og Fair Trading er i dag den største importør af Fair Trade kunsthåndværk i Danmark. Der er flere og flere som bakker op om Fair Trade Butikkerne og Fair Trade Danmark, men efterhånden som Fair Trade har fået vind i sejlene, er der desværre også større risiko for, at begrebet Fair Trade misbruges, hvorved det hele i sidste ende måske kan tabes på gulvet. Flere privatpersoner, butikker og foreninger uden Forbrugeren må for alt i verden ikke miste tilliden til Fair Trade. for Fair Trade Danmark importerer varer, som sikkert med god ret kan kaldes ægte fair trade, men det bygger ofte på en påstand og en tillidssag. Andre kan have skumle hensigter. Forbrugeren må for alt i verden ikke miste tilliden til Fair Trade. Fair Trade Danmark og Max Havelaar er ordninger, som sikrer forbrugeren, at der reelt er tale om Fair Trade, og man kan ønske sig, at endnu flere vil slutte sig til disse ordninger således, at man får en stærk organisation, der sikrer, at Fair Trade i Danmark virkelig er Fair Trade. I andre lande har man haft problemer på dette område: f.eks. har Fair Trade Organisatie (tidligere SOS Verdenshandel) i Holland - som importerer, hvad vi vil kalde ægte Fair Trade - følt sig nødsaget til at skifte navn til 8 Svalebladet

9 Før i tiden kom kun hver tiende pige i skole. For hvorfor skulle forældre ofre penge på skolesager og skolekjoler til piger? De skulle jo bare giftes væk og forsørgede ikke deres mødre og fædre, når de blev gamle. I dag er situationen en helt anden. Tre ud af fire piger kommer i skole. Ifølge tal fra Verdensbanken er piger i Bangladesh endda lidt bedre til at passe deres skolegang end drengene! Bedre adgang til uddannelse har allerede ændret på kønsrollerne og erhvervsstrukturen i landet, men mindst for de kvinder, der voksede op før piger kom i skole. Dem hjælper Svalerne gennem sin partnerorganisation REMOLD. REMOLD driver undervisning for børn og voksne i alternative centre. Fair Trade Original, for at distancere sig fra en mængde mindre seriøse udbydere af såkaldt fair trade. En udvanding af begrebet er en af de største risici for Fair Trade bevægelsen i dag. På mange måder kan man sammenligne Fair Trade bevægelsen med den økologiske bevægelse - blot med tidsforsinkelse. Her har der også været nogle idealistiske foregangsgrupper som U-landsimporten, Salam Import og U-landsforeningen Svalerne, der har banet vejen for at hele bevægelsen reelt er blevet bæredygtig. Inden for økologien har det også været nødvendigt gennem ø-mærket at sikre sig, at varerne rent faktisk er økologiske. Max Havelaar og hvad garantimærkningen dækker I 1994 blev Max Havelaar Fonden i Danmark stiftet af Folkekirkens Nødhjælp, Ibis, MS, AIF og Verdensnaturfonden efter indledende initiativ fra bl.a. Svalerne og U-landsimporten. Fonden startede i Holland i 1988 og har siden bredt sig til mange lande. Max Havelaar står for Fair Trade garantimærkning af fortrinsvis konsumvarer, og de har gennem store markedsføringskampagner på dygtig vis haft held til at udbrede Fair Trade begrebet til størstedelen af den danske befolkning. Den stigende efterspørgsel i forbindelse hermed har betydet, at man i dag kan købe Fair Trade produkter ved stort set alle købmænd og supermarkeder. Det er meget positivt, men man skal også være opmærksom på, at Max Havelaar certificeringen kun garanterer selve råvareproducenten fair vilkår. Det er i sig selv fint, men hele kæden efter råvareproducenten er ikke inddraget - bortset fra, at man sikrer sig, at det virkelig er den pågældende råvare, som indgår i produktet....i fremtiden [kan det] være ideelt at kombinere Max Havelaar certificeringen med Fair Trade Danmark godkendelsen Hvis man f.eks. køber en Max Havelaar mærket T-shirt, er det kun bomuldsproducenten, der er sikret fair vilkår, mens der ikke er kontrol på forarbejdningen. Hvis man ser efter, fremgår det også, at mærkningen kun gælder bomulden. Der kan dermed være risiko for, at vævningen og syningen er foregået under kummerlige forhold, men der findes dog heldigvis ingen eksempler på, at dette skulle være tilfældet. Et andet problem er, at prissætningen - bortset fra betalingen til råvareproducenten - er givet frit. Det betyder, at man som forbruger måske giver en overpris for en chokolade i tiltro til, at pengene går til råvareproducenten, mens det i virkeligheden kun er en ganske lille del af chokoladens pris, der går til kakaobonden. I Fair Trade Danmark sikrer man, at producenten får fair vilkår. Samtidig stiller Fair Trade Danmark krav til, at prisen, som fastsættes for varen, tilgodeser både producent og forbruger. Det vil sige, at man ikke må loppe prisen op, så man får en fed betaling for varen i forhold til forbrugeren, der er villig til at give en høj pris i tillid til, at den er høj fordi producenten har fået en høj pris, eller hvis det sker på bekostning af, at man ikke sælger så mange varer for producenten. Fair Trade Danmark kontrollerer ikke hver enkelt produkttype eller vare. De laver i stedet en samlet godkendelse af hvert enkelt led i kæden: dvs. producentgruppe, eksportør, importør og butik, men ved Fair Trade Danmark godkendte produkter er der ikke altid kontrol med råvareleverandøren. Råvarerne købes i flere tilfælde til markedsprisen på det lokale marked. For virkelig at forbedre forholdene for producenterne i ulandene i fremtiden og sikre sig, at alle aktører gennem hele kæden får en fair behandling, kan det i fremtiden være ideelt at kombinere Max Havelaar certificeringen med Fair Trade Danmark godkendelsen, men indtil videre er det bedste, man som forbruger kan gøre for at sikre sig, at der virkelig er tale om Fair Trade, enten at købe Max Havelaar mærkede varer eller varer fra Fair Trade butikker under Fair Trade Danmark. Svalebladet 9

10 Global handel lokalt ansvar Af Sanne Dahlbom Hv i s ik k e der bliver tid eller råd til en udenlandsrejse til sommer, kan man skam komme vidt omkring i verden blot ved at besøge sit lokale supermarked. Her bugner hylderne af varer fra hele verden. Chokolade fra Ghana, bananer fra Honduras, ananas fra Costa Rica, dadler fra Iran, ris fra Indonesien, kaffe fra Nicaragua og tun fra Thailand. De fleste varer har tilbagelagt tusinder af kilometer for at nå frem til din indkøbskurv - desværre er det de færreste, som tænker på, om det har været en god handel for de folk, der dyrkede afgrøderne. Fra tidernes morgen har folk handlet med hinanden på kryds af landegrænser: tøj, mad, redskaber, silke, guld, sølv, krydderier, for blot at nævne nogle få ting, er blevet købt, solgt og transporteret flere tusinde kilometer på de såkaldte handelsveje af købmænd fra hele verden. I dag er intet anderledes, blot handler vi mere end nogensinde på kryds af landegrænser, og siden Anden Verdenskrigs afslutning har handel mellem lande været med til at hæve folks levestandard i visse dele af verden. Beklageligvis er det kun en lille del af verdens befolkning, der har fået glæde af den globale handel, og ganske som for tusinder af år siden er der i dag altid nogle, der bliver snydt eller uretfærdigt behandlet i forbindelse med global handel. Den stigende globale handel gør, at mange lande, virksomheder og enkeltpersoner er involveret, og at vi forbrugere - som det sidste led i handelskæden - bør tage stilling, når vi køber varer. Mere end nogensinde er vores hverdag forbundet med folk i resten af verden. Lokale producenters skæbner er ofte afhængige af, hvor fair den globale handel er. Forbrugermagt tæller Vi ved det godt at vi som forbrugere har magt til at bestemme hvilke varer, der findes på supermarkedets hylder. Alligevel er tendensen ofte, at pengefornuften vinder over ansvarsfølelsen, når der skal købes ind til køleskabet eller klædeskabet. Jeg kan jo ikke ændre noget alligevel er sørgeligt nok et argument man tit støder på, når diskussionen falder på Fair Trade, økologi eller lignende i forbindelse med vores magt som forbrugere. Med korte mellemrum dukker der nye historier op i medierne om, hvordan børn og voksne i ulande arbejder på fabrikker under urimelige arbejdsforhold til en miserabel løn. Finder jeg en billig t-shirt til 39,95 kr., glæder jeg mig over den lave pris, men glemmer desværre ofte, at der med stor sandsynlighed nok ikke er betalt en særlig høj løn til det menneske, der syede min t-shirt. Ingen bryder sig om at tænke på, at der bag vores billige indkøb af tøj og madvarer ofte ligger en tragisk historie eller at tænke på, at underernærede børn med en månedsløn på kr. arbejder 16 timer i døgnet, for at sy det tøj vi i Danmark kan købe til spotpris. Men hvad er alternativet? Der hviler selvfølgelig et stort socialt ansvar på enhver virksomhed, som får produceret deres varer billigt i udlandet. Disse virksomheder bør betale en højere pris, for det de køber og sikre sig, at det kommer arbejderne til gode. Samtidig skal de sikre, at fabrikkerne ikke nægter de ansatte at organisere sig i fagforeninger. Det er dog også vigtigt at huske på, at vi som forbrugere har et stort ansvar, da vi jo blot kan lade være med at købe varer, der ikke er produceret og købt hjem på en rimelig måde. Så er næste spørgsmål bare; hvordan ved vi om varerne er det? Det er jo ikke ligefrem fordi, der i vaskeanvisningen på vores tøj står produceret af under- 10 Svalebladet

11 Fair Trade er i stikord: Fair pris - der sikrer producenterne i de enkelte lande en bedre betaling, end der normalt opnås. Faste indkøb og længerevarende samarbejde der sikrer økonomisk sikkerhed og mulighed for udvikling i lokalsamfundet. Gode arbejdsbetingelser hvor producenterne har indflydelse på deres eget arbejde og organisering. Menneskerettigheder der bl.a. sikrer, at producenternes børn kommer i skole. Bæredygtig produktion der belaster miljøet mindst muligt. ernæret barn til urimelig løn eller at der på kaffepakken eller chokoladen står dyrket og høstet af 8-årigt barn til slaveløn. Som et af de nyeste Fair Trade-certificerede produkter findes der nu bomuld. Det er første skridt på vejen til Fair Trade tøj. Desværre skal man stadig lave et større benarbejde for at finde frem til Fair Trade tøj, da det endnu ikke er alment tilgængeligt i tøjforretninger. Fair Trade tøj kan dog let købes på nettet, men hvis man som mange endnu ikke er hoppet med på bølgen af internetindkøb, må vi blot vente på at Fair Trade tøj kommer frem i butikkerne. Der er dog i dag langt større mulighed for at købe Fair Tradecertificerede varer, når det gælder indkøb af madvarer. De fleste supermarkeder, samt adskillelige specialforretninger (f.eks. Fair Trade butikker), har i dag et større udbud af Max Havelaar eller Fair Trade varer på deres hylder. Det er desværre en misforståelse at tro, at dyrt tøj eller en dyr kaffe købt i en delikatesse-forretning er ensbetydende med en højere pris til syersken eller kaffeproducenten. Sådan forholder det sig nemlig oftest ikke. Dyre varer er ikke i sig selv en garanti for, at miljø og mennesker ikke har lidt overlast i forbindelse med produktion af varen hvis man vil sikre sig, at verdens fattigste bønder og arbejdere har fået en fair pris for de produkter, du køber i supermarkedet, skal man gå efter (og spørge efter!) Max Havelaar- eller Fair Trade-mærkede varer. Fair Trade-mærket er din garanti for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en retfærdig betaling for deres varer, så når du køber Fair Trade varer skaber du grobund for en positiv udvikling for mennesker og miljø. Fair Trade sikrer dig varer af god kvalitet, som du kan købe med god samvittighed. Vi har dermed alle som forbrugere muligheden for at gøre en forskel i det daglige, når vi står i supermarkedet og skal vælge varer. Lisbeth Hjort Fair Trade varer kan købes i følgende Fair Trade butikker: - Allinge, Bornholm, Nørregade 8 - Høje Taastrup: Høje Taastrup Boulevard 47 - København, Badstuestræde 2 - København, Østerbrogade 49 - Nakskov: Søndergade 17 - Odense: Overgade 39 (Senere på året flyttes til nye lokaler på Vestergade 96C, 5000 Odense C.) - Revsøre, Bøsørevej 54 - Roskilde: Sct. Peders Stræde 1 - Svendborg: Bagergade 88b - Thisted: Asylgade 9 - Vejle: Grønnegade 38 - Aalborg: Danmarksgade 43 - Århus: Guldsmedgade 8 A Hvis der endnu ikke findes en Fair Trade butik i nærheden af, hvor du bor, kan du også købe Fair Trade produkter de følgende steder: - Webshop: - Besøg også fair trade Shop in Shops: Svalebladet 11

12 Poul er optimist: Jeg tror Fair Trade vil fortsætte sin succes og ekspandere... men vi skal også værne om Fair Trade-begrebet, hvis ikke det skal ende som en fis i en hornlygte Af Lene Gilby Poul Roed Kristensen har været en af de store - om ikke den største drivkraft bag udbredelsen af Fair Trade i Danmark. Gennem alle årene har den sociale indignation været den bærende motivation i Pouls ulandsarbejde, hvor Fair Trade gik hen og blev hans hjertebarn. Hje m m e på vejen var vi nogle knægte, der fandt på at samle penge ind, så vi kunne købe brød til de stakkels fugle, fortæller Poul med et grin, og fortsætter: jeg har altid haft den her sociale indignation, helt hvor den kommer fra ved jeg ikke, men den var der meget tidligt. Hans sociale indignation blev for alvor vakt i 1956, da ungarske oprørere i Budapest brutalt blev nedkæmpet af russerne og måtte flygte. Her fulgte han i radioen indsamlingsudsendelserne til fordel for flygtningene og det var humanitære formål, som FN-indsamlinger o. lign., der blev indgangsportalen til det senere ulandsarbejde i Svalerne. Her var de midt i 1970 erne en ret stor svalegruppe på omkring personer i Århus, der - på opfordring fra Københavnergruppen - startede import af jutevarer fra Bangladesh. Svalerne havde volontører i Bangladesh, bl.a. en århusiansk socialrådgiver, Grethe Lauritsen, som startede projekter op, og salget af de importerede varer herfra var med til at finansiere projekterne. Filosofien var altså, at varerne skulle sælges med et overskud, for at der kunne sendes penge til ulandene - for øvrigt en filosofi, som flere ulandsforeninger opererer udfra. Det er en filosofi, der er blevet ændret med Fair Trade-konceptet, hvor den fair handel som hovedformål skal sikre, at producenterne får en ordentlig løn for det arbejde de laver. Det er essensen af Fair Trade, der holder Poul til ilden - og det at vise, at man godt kan handle ud fra andre grundprincipper end alene at mele sin egen kage... Det, der driver økonomi stort set alle steder, det er jo det at skrabe penge ind til sig selv, men der synes jeg, at det er sjovere at lave noget, der har et perspektiv udover ens egen næsetip, siger Poul, men understreger samtidigt, at hans egen tilfredsstillelse i arbejdet selvfølgelig også spiller ind. Udover den store personlige ansvarsfølelse, der forpligter ham i arbejdet, så er der hele det praktiske aspekt med det håndgribelige lagerarbejde, som han, hvis han selv skal sige det, er blevet rigtig god til med årene. Det gælder både logistikken på lageret og i forhold til kunder, dvs. Fair Trade butikker, som får varer fra Fair Trade gruppen. Det er et fysisk arbejde, der står i stor kontrast til hans erhverv som gymnasielærer. I bund og grund er Poul også tilhænger af, at man handler i ordets to betydninger: at handel i stedet for bistand er vejen frem i fattigdomsbekæmpelsen - at Fair Trade er den bedste måde at få mennesker ud af fattigdom på. Men også det at gøre noget/handle på mere retfærdige vilkår er en aktiv måde at gøre en forskel på: I stedet for at sige, hvad andre skal gøre - så gør det da for fanden selv. Det er jo det vi gør i Fair Trade vi gør noget 12 Svalebladet

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde Interview Heick og Brygmann i Afrika Ingen forældre synes, at deres børn skal arbejde Debatten om børnearbejde er blusset op igen efter en dokumentarfilm om kakaobøndernes levevilkår. Derfor rejste Annette

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN 1. Fondens navn Fondens navn er Fairtrade Mærket Danmark Fonden Nørregade

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Kathmandu besøg maj 2013

Kathmandu besøg maj 2013 Kathmandu besøg maj 2013 care by me design with soul and attitude 10 hektiske dage i Kathmandu Jeg er næsten lige kommet hjem efter nogle hektiske dage i Kathmandu, hvor jeg har set noget af det smukkeste

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster]

Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster] 1 Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster] Fiji/Oceanien DSC_0152.JPG: Marked i Lautoka, Fiji. DSC_0202.JPG: De to fijianske piger går i gymnasiet. De er gode til engelsk

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere