Indhold. Forord 3. En ny revolutionerende økonomisk verdensorden 4. Global handel - lokalt ansvar 10. Poul er optimist 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord 3. En ny revolutionerende økonomisk verdensorden 4. Global handel - lokalt ansvar 10. Poul er optimist 12"

Transkript

1

2 SvaleBladet 2008 Redaktion: Lene Gilby, Thomas Rugård Poulsen, Dorthe Bach Rasmussen, Jeanette Hyldal Vollmer Layout: Sébastien Gaye ( - Tryk: Reklametryk Herning Ansvarhavende redaktører: Hulda Bæk Hansen og Sanne Dahlbom Forsidefoto: Lisbeth Hjort Udgivet af U-landsforeningen Svalerne Trykkeår 2008 Tak til Owen Beuchet for hans hjælp i layout processen og til Lisbeth Hjort for hendes billeder Billedteksterne i boksene er skrevet af Jørgen Harboe og stammer fra Lisbeths Hjorts fotoudstilling om Bangladesh Alle artikler i bladet er udelukkende udtryk for skribenternes egne holdninger Indhold Forord 3 En ny revolutionerende økonomisk verdensorden 4 Global handel - lokalt ansvar 10 Poul er optimist 12 Boganmeldelse: Frihandel med et humant ansigt 15 Voxpop 16 Beskrivelse af Fair Trade-producenter 20 København som Danmarks første Fair Trade by 22 Boganmeldelse: Verden handler Fair Trade? 23 Besøg hos Fair Trade virksomhed i Bangladesh 26 Merkur Bank pengeinstitut med holdning 27 Fair Trade kalender Fair Trade i fremtiden 30 2 Svalebladet

3 Lisbeth Hjort Din handling skaber forvandling Gl o b a l i s e r i n g e n ha r været med til at skabe vækst og velstand i mange lande, men også mange nye problemer. Miljøet lider skade og den sociale ulighed er større end nogensinde. Ekstrem fattigdom er ligeledes stadig en realitet for over en milliard mennesker. Handel er en af de vigtigste katalysatorer for vækst og udvikling, idet handel skaber nye arbejdspladser og øget produktion. Men handel bør være med til at afhjælpe fattigdom ikke bidrage til den. Når du køber Fair Trade varer, tager du aktivt afstand fra de nuværende uretfærdige handelsvilkår, og er med til at sikre bedre vilkår for verdens fattigste. Fair Trade er dermed handel med holdning. Dette særnummer af Svalebladet sætter fokus på Fair Trade. Her vil du kunne læse om forskellige aspekter ved Fair Trade: bl.a. kritisk stillingtagen til og debat om Fair Trade, hvad Fair Trade er og ikke er, samt få et historisk overblik over Fair Trade ekspansionen i Danmark gennem tiden og meget mere. God læselyst! Vi håber, at bladet giver stof til eftertanke og inspiration. Hulda Bæk Hansen (koordinator) & Sanne Dahlbom (informationsmedarbejder) Svalebladet 3

4 En ny revolutionerende økonomisk verdensorden - eller bare en retfærdig måde at handle på... Historien om hvordan Fair Trade kom til Danmark Af Thomas Rugård Poulsen Fo r h å b n i n g e r n e ti l en Ny Økonomisk Verdensorden var høje i 70 erne, da OPEC viste, at ulandene kunne skaffe sig højere betaling for deres råvarer ved at stå sammen. Under parolen Trade not Aid bad ulandene om handel i stedet for bistand. De ønskede at nedbryde toldmure og bryde med afhængigheden af råvareproduktion ved at få større del i forarbejdning og industrialisering. Men den nye økonomiske verdensorden blev desværre ikke til noget. Udover olie var andre råvareaftaler ikke effektive, og i-landene gav ikke frivilligt afkald på deres privilegier og økonomiske magt. Ideen om en mere retfærdig verdenshandel var dog skabt. Fra ulandshjælp til Fair Trade Tanken bag Fair Trade er at skabe et alternativ til den uretfærdige og skæve verdenshandel - at give forbrugerne mulighed for at handle solidarisk ved at betale en mere retfærdig pris for produkter fra ulandene - samt at sikre producenter i ulandene stabilitet, beskyttelse af grundlæggende menneskerettigheder og en fair betaling for deres arbejde. U-landsforeningen Svalerne var blandt pionererne og er stadig en af de bærende kræfter inden for Fair Trade bevægelsen i Danmark. Overgangen til Fair Trade skete glidende - som et skift fra projektorienteret ulandsstøtte til en filosofi om en alternativ måde at handle på. I 60 erne og 70 erne købte Svalerne i København batikvarer fra Cherian Nagar projektet i Indien, mens man i lokal-afdelingen i Århus i 1974 begyndte at importere jutevarer fra projekter i Bangladesh. Via salgsudstillinger på biblioteker og skoler solgte Jutegruppen i midthalvfjerdserne for flere hundrede tusinde kroner om året. Ideen var, til at begynde med, at importere produkter fra projekterne i ulandene og tjene penge, som kunne bruges til mere ulandshjælp. Det var filosofien de første år, og det var også den måde U-landsfonden af 1962 og andre arbejdede på. Den måde at handle på, som vi i dag kalder Fair Trade, kom først senere ind i billedet. Dengang hed det Alternativ Handel eller senere Bæredygtig Handel. I andre europæiske lande var der allerede etableret importselskaber for Alternativ Handel - bl.a. SOS Verdenshandel i Holland, GEPA i Tyskland og OXFAM i England. Sideløbende eksisterede et stort europæisk net af Tredje Verdens butikker, hvor der blev handlet alt fra fødevarer til kunsthåndværk. Det var derfor nærliggende at følge ideen op på dansk grund. Jutegruppen under Svalernes lokalafdeling i Århus ændrede strategi omkring 1980, således at indtægterne fra importdelen udelukkende gik til udbygning af Fair Trade aktiviteter, men selve begrebet Fair Trade blev først introduceret herhjemme efter Jutegruppens deltagelse i Max Havelaar Fondens verdensmøde i Holland i Inspireret af det engelske Fair Trade Mark skiftede Jutegruppen efterfølgende 4 Svalebladet

5 navn til Fair Trade Gruppen, som også var mere dækkende, da man efterhånden var begyndt at importere en del andre kunsthåndværkprodukter end jutevarer - smykker, kurve, kokosmåtter samt lertøj og papirvarer. Fair Trade Gruppen har haft en stabil vækst og er i dag en af de største importører af Fair Trade kunsthåndværk i Danmark og sortimentet er udvidet fra i starten kun at være fra Bangladesh til i dag også at komme fra Sydamerika og Cambodja. U-landsimporten og Salam Imports storhed og fald I havde folkene bag Kirkernes U-landsuge gennemført oplysningskampagner om de skæve handelsvilkår for ulandene og havde som led heri via Holland importeret solidaritetskaffe fra producentkooperativer, der havde fået bedre betaling, end den kommercielle branche kunne tilbyde. Kaffen blev meget populær og blev solgt gennem menighedsråd og en række ulandsorganisationer. Det blev optakten til starten af Ulandsimporten i En ikke-kommerciel forening startet af organisationer som U-landsforeningen Svalerne, Mellemfolkeligt Samvirke, Internationalt Forum, Genvej til Udvikling, Det danske Missionsselskab og Morsø U-landsforening samt privatpersoner. U-landsimportens bevidste fokus på salg af dagligvarer (kaffe, te, nødder mv.) - fortrinsvis gennem almindelig detailhandel - krævede stor volumen, men en begrænset omsætning gav stor afhængighed af frivillige. Samtidig besværliggjorde flere landes regeringer at få kanaliseret betalingen ud til producenterne. Dermed fik U-landsimporten en turbulent tilværelse. Med introduktionen af Max Havelaar i 1994 steg omsætningen i første omgang for U-landsimporten, men på længere sigt gjorde konkurrencen mellem Max Havelaar mærkede Max Havelaar Står for Fair Trade garantimærkning af fortrinsvis konsumvarer. Certificeringen sikrer råvareproducenten en fair betaling, ordentlige arbejdsforhold og at miljøet skånes i produktionen. Fonden blev oprindeligt stiftet i Holland i 1988 og siden i mange andre lande. Max Havelaar kom til Danmark i Tilknyttet FLO-I. Fair Trade Gruppen Fair Trade importvirksomhed, der hører under U-landsforeningen Svalernes Lokalafdeling i Århus. Startede i 1974 (tidligere Jutegruppen) med at importere juteprodukter, men importerer i dag mange forskellige slags kunsthåndværkprodukter fortrinsvis fra Bangladesh og Sydamerika. Tilknyttet Fair Trade Danmark. Svalebladet 5

6 produkter tilværelsen usikker for U-landsimporten, og da Brugsen i 1999 besluttede helt at fjerne U-landsimportens varer fra sine hylder, fik foreningen reelt sit dødsstød som importør. En stor del af U-landsimportens varesalg blev overdraget til Urtekram i Foreningen Butik Salam blev startet i 1985 af lokalafdelingerne af U-landsforeningen Svalerne og Mellemfolkeligt Samvirke i Odense. De startede med at drive butik i Odense og senere i Svendborg og gav inspiration til opstart af Fair Trade butikker i Vejle og København. Få år efter etableringen begyndte Butik Salam at importere tøj og kunsthåndværk og blev efterhånden den største importør af Fair Trade kunstprodukter i Danmark, og i 2003 gik foreningen udelukkende over til import, engrossalg samt salg til private via en webshop. I 2004 fusionerede U-landsimporten med, det på daværende tidspunkt kriseramte, Salam Import i selskabet Fair Trade Import. Det ambitiøse mål for foreningen Fair Trade Import var, at Danmark skulle være det land i verden, der skulle forbruge flest Fair Trade varer pr. indbygger, men Fair Trade Import gik konkurs allerede året efter. Hvad gik galt? For Fair Trade Imports vedkommende drejede det sig nok i høj grad om alt for store udgifter i forhold til de små indtægter man endnu kunne hente hjem på Fair Trade produkter - man havde simpelthen slået større brød op end man kunne bage. Al magt var lagt i hænderne på en leder, der udstrålede kompetence, men som ikke var under tilstrækkelig kontrol af bestyrelsen....fair Trade er endnu ikke særligt udbredt i Danmark. Samtidig har der i Salam løbende været konflikter mellem frivillige og professionelt ansatte. De begrænsede ressourcer har ført til, at flere butikker, efter de professionelles mening, blev drevet for konservativt og amatøragtigt, og de frivillige ligefrem forhindrede en sund forretning i at komme op at køre - fordi de manglede erfaring, men også fordi de krampagtigt holdt fast i ikke-rentable idealer. Omvendt ses det tydeligt med Fair Trade Imports samlede skæbne, at en for professionel ledelse også støder mange frivillige fra sig, og at Fair Trade endnu langt fra er fuldt rentabelt på kommercielle vilkår i Danmark. Der er stadig behov for frivillige ildsjæle. Max Havelaar bliver ofte - med rette - fremhævet for deres dygtige lancering, men også her må man tænke på, at der er blevet kastet masser af offentlige kroner i det således, at man endnu ikke kan tale om fuld kommerciel bæredygtighed. En sidste ting, der kan nævnes som en af årsagerne er, at Fair Trade endnu ikke er særligt udbredt i Danmark. Herhjemme har vi kun 50 Fair Trade Butikker inkl. Shop in Shops - mens man på europæisk plan har mere end medlemmer i NEWS! (Network of European Worldshops). Vi er med andre ord bagud i Danmark. Set i bakspejlet kan det bl.a. skyldes, at man i U-landsimporten gjorde det modsatte af, hvad man gjorde andre steder i Europa, hvor man i langt højere grad startede butikker op. I U-landsimporten mente man, at vejen frem i stedet var at få varerne ud i den almindelige detailhandel, hvilket man studsede over i udlandet, hvor man generelt ikke kunne lide, at Fair Trade varer blev solgt i de kommercielle 6 Svalebladet

7 Lisbeth Hjort butikker. Det tager tid at trænge igennem, og udlandet havde større held til at få gang i en trend i befolkningen pga. de mange Fair Trade butikker. Først lang tid efter Max Havelaar mærkningens introduktion er Fair Trade konsumvarer for alvor kommet ud på hylderne i detailhandlen herhjemme. Hvis U-landsimporten i stedet havde lagt en strategi med at få flere butikker op at stå, havde man måske haft et vækstgrundlag i Fair Trade butikker på et tidligere tidspunkt og dermed en større og mere stabil afsætningskanal. Mange vil gerne købe varer fra rene Fair Trade importører, og der mangler en ren Fair Trade importør på fødevareområdet i dag. EFTA-samarbejdet mellem 11 store europæiske Fair Trade importører startede i 1987 i et forsøg på at operere rationelt sammen. I en arbejdsdeling udvikles nye produkter i fællesskab, som alle kan bruge. Der sættes mærker på varerne på flere sprog, og producenter og produkter fordeles hensigtsmæssigt mellem importørerne for at få større fælles volumen. EFTA udarbejder analyserapporter om Fair Trade, og der gælder fælles retningslinjer for import. Desuden rådgives producenterne, for at sikre en miljørigtig produktion. Der er kun én importør med fra hvert land, men desværre ingen fra Danmark, da det i dag er forholdsvis dyrt at blive medlem. Hvis U-landsimporten - som havde størrelsen til det og fik tilbuddet - i sin tid var blevet medlem, ville Fair Trade sandsynligvis være mere udbredt i Danmark i dag. Når det er sagt, skal det også siges, at der ikke er tvivl om at U-landsimporten og Salam Import har været nogle af de absolut bærende kræfter inden for Fair Trade bevægelsen i Danmark. Sammen med butikker, andre foreninger og enkeltpersoner har de været med til at bane vejen for, at Fair Trade er blevet udbredt i Danmark. Fair Trade Danmark, butikkerne og andre aktører FairNet blev stiftet i 1996 og skiftede i 2003 navn til Fair Trade Danmark. Fair Trade Danmark er paraplyorganisation for rene Fair Trade aktører - enten som Fair Trade butik eller som importør. Baggrunden var, at en række aktører hver på deres måde arbejdede med Fair Trade, men man savnede nogle fælles kriterier for Fair Trade - nogle krav man kunne stå sammen om. Disse fælles krav er nu opstillet af Fair Trade Danmark og harmoniseret med internationale regler. Man kan ikke mønsterbeskytte begrebet Fair Trade, men til gengæld kan man mønsterbeskytte Fair Trade butikkernes logo og udadtil signalere, at her kan man have tillid til, at der er tale om ægte Fair Trade. Fair Trade Danmark er desuden med til at give butikkerne et løft, som gerne i sidste ende skal give kunderne en god oplevelse ved at handle i Fair Trade Butikkerne. Et af kravene i Fair Trade Danmark er, at producenterne skal godkendes af Fair Trade Danmark eller de skal være tilknyttet IFAT (International Fair Trade Association, startet i 1989), der bl.a. sikrer, at producenterne får en fair pris. For producenterne er det gratis at være med i IFAT, men for at sikre, at der virkelig er tale om Fair Trade, er man - som et nødvendigt onde - nødt til at have en vis form for bureaukrati, som giver tillid til, at de opstillede krav overholdes. Ved udfyldelse af kontrolskemaer m.v., skal man kunne dokumentere, at der er tale om Fair Trade, og de enkelte producenter skal også være tilknyttet en organisation. Det kræver bureaukrati at EFTA (European Fair Trade Association) Importorganisation stiftet i 1987 med 11 store Fair Trade importører i 9 forskellige europæiske lande med det formål at effektivisere importen og promovere Fair Trade. De udarbejder analyserapporter, koordinerer fælles import og mærkning samt vejleder om og stiller krav til miljø hos producenterne, med videre. Tilknyttet FINE. Svalebladet 7

8 Lisbeth Hjort Fair Trade Import I 2004 fusionerede U-landsimporten og Salam Import i selskabet Fair Trade Import, der havde planer om at mangedoble salget af Fair Trade produkter i Danmark, men som imidlertid gik konkurs allerede i Søg evt. på: Fair Trade Danmark Paraplyorganisation stiftet i 1996 (tidligere FairNet) for rene danske Fair Trade importører og butikker. Fair Trade Danmark har opstillet fælles kriterier for ægte Fair Trade. Gennem kampagner og oplysningsarbejde styrkes Fair Trade i befolkningens bevidsthed og Fair Trade Butikkerne og Shop in Shops markedsføres via det sort/hvide fair trade logo. Fair Trading Importselskab for fortrinsvis kunsthåndværk, men også en del konsumvarer. Startet som anpartsselskab i 2006 af Fair Trade Gruppen og en gruppe aktive i Odense. Er i dag Danmarks største importør af kunsthåndværk. En del varer sælges gennem en netbutik. Tilknyttet Fair Trade Danmark. dokumentere dette. Gennem tiden er flere og flere Fair Trade butikker skudt op rundt omkring i Danmark - blandt flere kan nævnes Fair Trade Butik Karibu i Roskilde, Fair Trade Butik Svalerne i København og Fair Trade Butik Global Trade på Bornholm. Gennem selve deres eksistens gør Fair Trade butikkerne et fremragende stykke oplysningsarbejde, som er med til at påvirke forbrugeren til at blive mere bevidste, om den måde varen bliver handlet og produceret på i ulandene. Fair Trade Butik Bazaren blev startet i 1993 af U-landsimporten og U-landsforeningen Svalerne i Århus, og også i dag er Bazaren tæt knyttet til Fair Trade Gruppen. Det giver mening at følge varerne fra første led hos producenten i ulandet til sidste led ved kunden i Danmark. Samtidig er det en stor fordel for Fair Trade Gruppen at have mulighed for at prøve varesortimentet af i butikken. I øjeblikket arbejdes der med at knytte Fair Trade Butik Odense tættere til Fair Trading, så man i et samarbejde mellem butik og importør og med støtte fra Fair Trade Danmark kan skabe en form for konceptbutik for Fair Trade. Den nye butik åbner i foråret Fair Trade Butik Karibu i Roskilde er med i dette konceptsamarbejde. Fair Trading blev startet i 2006 af Fair Trade Gruppen og en gruppe aktive i Odense. Flere privatpersoner og butikker har udover Fair Trade Gruppen anparter i selskabet. Siden starten er det gået støt fremad - delvist båret af den generelle positive trend omkring Fair Trade - og Fair Trading er i dag den største importør af Fair Trade kunsthåndværk i Danmark. Der er flere og flere som bakker op om Fair Trade Butikkerne og Fair Trade Danmark, men efterhånden som Fair Trade har fået vind i sejlene, er der desværre også større risiko for, at begrebet Fair Trade misbruges, hvorved det hele i sidste ende måske kan tabes på gulvet. Flere privatpersoner, butikker og foreninger uden Forbrugeren må for alt i verden ikke miste tilliden til Fair Trade. for Fair Trade Danmark importerer varer, som sikkert med god ret kan kaldes ægte fair trade, men det bygger ofte på en påstand og en tillidssag. Andre kan have skumle hensigter. Forbrugeren må for alt i verden ikke miste tilliden til Fair Trade. Fair Trade Danmark og Max Havelaar er ordninger, som sikrer forbrugeren, at der reelt er tale om Fair Trade, og man kan ønske sig, at endnu flere vil slutte sig til disse ordninger således, at man får en stærk organisation, der sikrer, at Fair Trade i Danmark virkelig er Fair Trade. I andre lande har man haft problemer på dette område: f.eks. har Fair Trade Organisatie (tidligere SOS Verdenshandel) i Holland - som importerer, hvad vi vil kalde ægte Fair Trade - følt sig nødsaget til at skifte navn til 8 Svalebladet

9 Før i tiden kom kun hver tiende pige i skole. For hvorfor skulle forældre ofre penge på skolesager og skolekjoler til piger? De skulle jo bare giftes væk og forsørgede ikke deres mødre og fædre, når de blev gamle. I dag er situationen en helt anden. Tre ud af fire piger kommer i skole. Ifølge tal fra Verdensbanken er piger i Bangladesh endda lidt bedre til at passe deres skolegang end drengene! Bedre adgang til uddannelse har allerede ændret på kønsrollerne og erhvervsstrukturen i landet, men mindst for de kvinder, der voksede op før piger kom i skole. Dem hjælper Svalerne gennem sin partnerorganisation REMOLD. REMOLD driver undervisning for børn og voksne i alternative centre. Fair Trade Original, for at distancere sig fra en mængde mindre seriøse udbydere af såkaldt fair trade. En udvanding af begrebet er en af de største risici for Fair Trade bevægelsen i dag. På mange måder kan man sammenligne Fair Trade bevægelsen med den økologiske bevægelse - blot med tidsforsinkelse. Her har der også været nogle idealistiske foregangsgrupper som U-landsimporten, Salam Import og U-landsforeningen Svalerne, der har banet vejen for at hele bevægelsen reelt er blevet bæredygtig. Inden for økologien har det også været nødvendigt gennem ø-mærket at sikre sig, at varerne rent faktisk er økologiske. Max Havelaar og hvad garantimærkningen dækker I 1994 blev Max Havelaar Fonden i Danmark stiftet af Folkekirkens Nødhjælp, Ibis, MS, AIF og Verdensnaturfonden efter indledende initiativ fra bl.a. Svalerne og U-landsimporten. Fonden startede i Holland i 1988 og har siden bredt sig til mange lande. Max Havelaar står for Fair Trade garantimærkning af fortrinsvis konsumvarer, og de har gennem store markedsføringskampagner på dygtig vis haft held til at udbrede Fair Trade begrebet til størstedelen af den danske befolkning. Den stigende efterspørgsel i forbindelse hermed har betydet, at man i dag kan købe Fair Trade produkter ved stort set alle købmænd og supermarkeder. Det er meget positivt, men man skal også være opmærksom på, at Max Havelaar certificeringen kun garanterer selve råvareproducenten fair vilkår. Det er i sig selv fint, men hele kæden efter råvareproducenten er ikke inddraget - bortset fra, at man sikrer sig, at det virkelig er den pågældende råvare, som indgår i produktet....i fremtiden [kan det] være ideelt at kombinere Max Havelaar certificeringen med Fair Trade Danmark godkendelsen Hvis man f.eks. køber en Max Havelaar mærket T-shirt, er det kun bomuldsproducenten, der er sikret fair vilkår, mens der ikke er kontrol på forarbejdningen. Hvis man ser efter, fremgår det også, at mærkningen kun gælder bomulden. Der kan dermed være risiko for, at vævningen og syningen er foregået under kummerlige forhold, men der findes dog heldigvis ingen eksempler på, at dette skulle være tilfældet. Et andet problem er, at prissætningen - bortset fra betalingen til råvareproducenten - er givet frit. Det betyder, at man som forbruger måske giver en overpris for en chokolade i tiltro til, at pengene går til råvareproducenten, mens det i virkeligheden kun er en ganske lille del af chokoladens pris, der går til kakaobonden. I Fair Trade Danmark sikrer man, at producenten får fair vilkår. Samtidig stiller Fair Trade Danmark krav til, at prisen, som fastsættes for varen, tilgodeser både producent og forbruger. Det vil sige, at man ikke må loppe prisen op, så man får en fed betaling for varen i forhold til forbrugeren, der er villig til at give en høj pris i tillid til, at den er høj fordi producenten har fået en høj pris, eller hvis det sker på bekostning af, at man ikke sælger så mange varer for producenten. Fair Trade Danmark kontrollerer ikke hver enkelt produkttype eller vare. De laver i stedet en samlet godkendelse af hvert enkelt led i kæden: dvs. producentgruppe, eksportør, importør og butik, men ved Fair Trade Danmark godkendte produkter er der ikke altid kontrol med råvareleverandøren. Råvarerne købes i flere tilfælde til markedsprisen på det lokale marked. For virkelig at forbedre forholdene for producenterne i ulandene i fremtiden og sikre sig, at alle aktører gennem hele kæden får en fair behandling, kan det i fremtiden være ideelt at kombinere Max Havelaar certificeringen med Fair Trade Danmark godkendelsen, men indtil videre er det bedste, man som forbruger kan gøre for at sikre sig, at der virkelig er tale om Fair Trade, enten at købe Max Havelaar mærkede varer eller varer fra Fair Trade butikker under Fair Trade Danmark. Svalebladet 9

10 Global handel lokalt ansvar Af Sanne Dahlbom Hv i s ik k e der bliver tid eller råd til en udenlandsrejse til sommer, kan man skam komme vidt omkring i verden blot ved at besøge sit lokale supermarked. Her bugner hylderne af varer fra hele verden. Chokolade fra Ghana, bananer fra Honduras, ananas fra Costa Rica, dadler fra Iran, ris fra Indonesien, kaffe fra Nicaragua og tun fra Thailand. De fleste varer har tilbagelagt tusinder af kilometer for at nå frem til din indkøbskurv - desværre er det de færreste, som tænker på, om det har været en god handel for de folk, der dyrkede afgrøderne. Fra tidernes morgen har folk handlet med hinanden på kryds af landegrænser: tøj, mad, redskaber, silke, guld, sølv, krydderier, for blot at nævne nogle få ting, er blevet købt, solgt og transporteret flere tusinde kilometer på de såkaldte handelsveje af købmænd fra hele verden. I dag er intet anderledes, blot handler vi mere end nogensinde på kryds af landegrænser, og siden Anden Verdenskrigs afslutning har handel mellem lande været med til at hæve folks levestandard i visse dele af verden. Beklageligvis er det kun en lille del af verdens befolkning, der har fået glæde af den globale handel, og ganske som for tusinder af år siden er der i dag altid nogle, der bliver snydt eller uretfærdigt behandlet i forbindelse med global handel. Den stigende globale handel gør, at mange lande, virksomheder og enkeltpersoner er involveret, og at vi forbrugere - som det sidste led i handelskæden - bør tage stilling, når vi køber varer. Mere end nogensinde er vores hverdag forbundet med folk i resten af verden. Lokale producenters skæbner er ofte afhængige af, hvor fair den globale handel er. Forbrugermagt tæller Vi ved det godt at vi som forbrugere har magt til at bestemme hvilke varer, der findes på supermarkedets hylder. Alligevel er tendensen ofte, at pengefornuften vinder over ansvarsfølelsen, når der skal købes ind til køleskabet eller klædeskabet. Jeg kan jo ikke ændre noget alligevel er sørgeligt nok et argument man tit støder på, når diskussionen falder på Fair Trade, økologi eller lignende i forbindelse med vores magt som forbrugere. Med korte mellemrum dukker der nye historier op i medierne om, hvordan børn og voksne i ulande arbejder på fabrikker under urimelige arbejdsforhold til en miserabel løn. Finder jeg en billig t-shirt til 39,95 kr., glæder jeg mig over den lave pris, men glemmer desværre ofte, at der med stor sandsynlighed nok ikke er betalt en særlig høj løn til det menneske, der syede min t-shirt. Ingen bryder sig om at tænke på, at der bag vores billige indkøb af tøj og madvarer ofte ligger en tragisk historie eller at tænke på, at underernærede børn med en månedsløn på kr. arbejder 16 timer i døgnet, for at sy det tøj vi i Danmark kan købe til spotpris. Men hvad er alternativet? Der hviler selvfølgelig et stort socialt ansvar på enhver virksomhed, som får produceret deres varer billigt i udlandet. Disse virksomheder bør betale en højere pris, for det de køber og sikre sig, at det kommer arbejderne til gode. Samtidig skal de sikre, at fabrikkerne ikke nægter de ansatte at organisere sig i fagforeninger. Det er dog også vigtigt at huske på, at vi som forbrugere har et stort ansvar, da vi jo blot kan lade være med at købe varer, der ikke er produceret og købt hjem på en rimelig måde. Så er næste spørgsmål bare; hvordan ved vi om varerne er det? Det er jo ikke ligefrem fordi, der i vaskeanvisningen på vores tøj står produceret af under- 10 Svalebladet

11 Fair Trade er i stikord: Fair pris - der sikrer producenterne i de enkelte lande en bedre betaling, end der normalt opnås. Faste indkøb og længerevarende samarbejde der sikrer økonomisk sikkerhed og mulighed for udvikling i lokalsamfundet. Gode arbejdsbetingelser hvor producenterne har indflydelse på deres eget arbejde og organisering. Menneskerettigheder der bl.a. sikrer, at producenternes børn kommer i skole. Bæredygtig produktion der belaster miljøet mindst muligt. ernæret barn til urimelig løn eller at der på kaffepakken eller chokoladen står dyrket og høstet af 8-årigt barn til slaveløn. Som et af de nyeste Fair Trade-certificerede produkter findes der nu bomuld. Det er første skridt på vejen til Fair Trade tøj. Desværre skal man stadig lave et større benarbejde for at finde frem til Fair Trade tøj, da det endnu ikke er alment tilgængeligt i tøjforretninger. Fair Trade tøj kan dog let købes på nettet, men hvis man som mange endnu ikke er hoppet med på bølgen af internetindkøb, må vi blot vente på at Fair Trade tøj kommer frem i butikkerne. Der er dog i dag langt større mulighed for at købe Fair Tradecertificerede varer, når det gælder indkøb af madvarer. De fleste supermarkeder, samt adskillelige specialforretninger (f.eks. Fair Trade butikker), har i dag et større udbud af Max Havelaar eller Fair Trade varer på deres hylder. Det er desværre en misforståelse at tro, at dyrt tøj eller en dyr kaffe købt i en delikatesse-forretning er ensbetydende med en højere pris til syersken eller kaffeproducenten. Sådan forholder det sig nemlig oftest ikke. Dyre varer er ikke i sig selv en garanti for, at miljø og mennesker ikke har lidt overlast i forbindelse med produktion af varen hvis man vil sikre sig, at verdens fattigste bønder og arbejdere har fået en fair pris for de produkter, du køber i supermarkedet, skal man gå efter (og spørge efter!) Max Havelaar- eller Fair Trade-mærkede varer. Fair Trade-mærket er din garanti for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en retfærdig betaling for deres varer, så når du køber Fair Trade varer skaber du grobund for en positiv udvikling for mennesker og miljø. Fair Trade sikrer dig varer af god kvalitet, som du kan købe med god samvittighed. Vi har dermed alle som forbrugere muligheden for at gøre en forskel i det daglige, når vi står i supermarkedet og skal vælge varer. Lisbeth Hjort Fair Trade varer kan købes i følgende Fair Trade butikker: - Allinge, Bornholm, Nørregade 8 - Høje Taastrup: Høje Taastrup Boulevard 47 - København, Badstuestræde 2 - København, Østerbrogade 49 - Nakskov: Søndergade 17 - Odense: Overgade 39 (Senere på året flyttes til nye lokaler på Vestergade 96C, 5000 Odense C.) - Revsøre, Bøsørevej 54 - Roskilde: Sct. Peders Stræde 1 - Svendborg: Bagergade 88b - Thisted: Asylgade 9 - Vejle: Grønnegade 38 - Aalborg: Danmarksgade 43 - Århus: Guldsmedgade 8 A Hvis der endnu ikke findes en Fair Trade butik i nærheden af, hvor du bor, kan du også købe Fair Trade produkter de følgende steder: - Webshop: - Besøg også fair trade Shop in Shops: Svalebladet 11

12 Poul er optimist: Jeg tror Fair Trade vil fortsætte sin succes og ekspandere... men vi skal også værne om Fair Trade-begrebet, hvis ikke det skal ende som en fis i en hornlygte Af Lene Gilby Poul Roed Kristensen har været en af de store - om ikke den største drivkraft bag udbredelsen af Fair Trade i Danmark. Gennem alle årene har den sociale indignation været den bærende motivation i Pouls ulandsarbejde, hvor Fair Trade gik hen og blev hans hjertebarn. Hje m m e på vejen var vi nogle knægte, der fandt på at samle penge ind, så vi kunne købe brød til de stakkels fugle, fortæller Poul med et grin, og fortsætter: jeg har altid haft den her sociale indignation, helt hvor den kommer fra ved jeg ikke, men den var der meget tidligt. Hans sociale indignation blev for alvor vakt i 1956, da ungarske oprørere i Budapest brutalt blev nedkæmpet af russerne og måtte flygte. Her fulgte han i radioen indsamlingsudsendelserne til fordel for flygtningene og det var humanitære formål, som FN-indsamlinger o. lign., der blev indgangsportalen til det senere ulandsarbejde i Svalerne. Her var de midt i 1970 erne en ret stor svalegruppe på omkring personer i Århus, der - på opfordring fra Københavnergruppen - startede import af jutevarer fra Bangladesh. Svalerne havde volontører i Bangladesh, bl.a. en århusiansk socialrådgiver, Grethe Lauritsen, som startede projekter op, og salget af de importerede varer herfra var med til at finansiere projekterne. Filosofien var altså, at varerne skulle sælges med et overskud, for at der kunne sendes penge til ulandene - for øvrigt en filosofi, som flere ulandsforeninger opererer udfra. Det er en filosofi, der er blevet ændret med Fair Trade-konceptet, hvor den fair handel som hovedformål skal sikre, at producenterne får en ordentlig løn for det arbejde de laver. Det er essensen af Fair Trade, der holder Poul til ilden - og det at vise, at man godt kan handle ud fra andre grundprincipper end alene at mele sin egen kage... Det, der driver økonomi stort set alle steder, det er jo det at skrabe penge ind til sig selv, men der synes jeg, at det er sjovere at lave noget, der har et perspektiv udover ens egen næsetip, siger Poul, men understreger samtidigt, at hans egen tilfredsstillelse i arbejdet selvfølgelig også spiller ind. Udover den store personlige ansvarsfølelse, der forpligter ham i arbejdet, så er der hele det praktiske aspekt med det håndgribelige lagerarbejde, som han, hvis han selv skal sige det, er blevet rigtig god til med årene. Det gælder både logistikken på lageret og i forhold til kunder, dvs. Fair Trade butikker, som får varer fra Fair Trade gruppen. Det er et fysisk arbejde, der står i stor kontrast til hans erhverv som gymnasielærer. I bund og grund er Poul også tilhænger af, at man handler i ordets to betydninger: at handel i stedet for bistand er vejen frem i fattigdomsbekæmpelsen - at Fair Trade er den bedste måde at få mennesker ud af fattigdom på. Men også det at gøre noget/handle på mere retfærdige vilkår er en aktiv måde at gøre en forskel på: I stedet for at sige, hvad andre skal gøre - så gør det da for fanden selv. Det er jo det vi gør i Fair Trade vi gør noget 12 Svalebladet

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Fair trade-kriterier i Danmark

Fair trade-kriterier i Danmark Fair trade-kriterier i Danmark De følgende produktions- og handelskriterier udgør en fælles minimumsstandard for handel i Danmark med fair trade-varer fra ulande. Kriterierne er vedtaget i Fair Trade Danmark,

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE Fair trade drejer sig kort og godt om fair handel. Filosofien bag fair trade er at sikre bønder og plan- tagearbejderne en fair pris for deres varer. På

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde Interview Heick og Brygmann i Afrika Ingen forældre synes, at deres børn skal arbejde Debatten om børnearbejde er blusset op igen efter en dokumentarfilm om kakaobøndernes levevilkår. Derfor rejste Annette

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag?

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? De næste 45 minutter. Hvad er Coop og Coop Skolekontakten? 10:30 1. Global handel Hvad er det for en verden, vi handler i? Hvad betyder

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset Det førindustrielle Danmark, ca. 1730-1870 Danmarks Økonomiske Historie Forelæsning 3/9-2009 Paul Sharp, paul.sharp@econ.ku.dk Om mig Cand.Polit og ph.d. i økonomi Afhandling om international økonomisk

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm

Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm En artikel fra KRITISK DEBAT Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm Skrevet af: Christian Juhl Offentliggjort: 15. juni 2014 VERDEN GÅR STADIG FREMAD, siger de store og rige mænd,

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra alverdens lande. 14 IVÆRKSÆTTEREN NOVEMBER 2006 Lærerindens

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN 1. Fondens navn Fondens navn er Fairtrade Mærket Danmark Fonden Nørregade

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard Markedet for økologi Efterspørgsel og forbrugertillid Mette S. Meldgaard Den Økologiske markedsandel % af den totale fødevareomsætning i dansk dagligvarehandel 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere