Nr. 25 Marts årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 25 Marts 2004 7. årgang"

Transkript

1 Nr. 25 Marts årgang Et magasin for undervisningssektoren Undervisnings- og Kulturforvaltningen T EMA: FAG, FAGLIGHED OG PÆDAGOGISK UDVIKLING Viden og verden og fag i skolen Vi skal organisere og lede gymnasiet på nye måder Almen studieforberedelse VUC-profiler skal spille sammen Bliver hf et tilløbsstykke efter reformen? IT som katalysator i undervisningen At gøre kompetencer synlige - og fremtiden mulig

2 Undervisnings- og Kulturforvaltningen i Københavns Amt Nr. 25 Marts årgang Kraka udgives af Undervisnings- og Kulturforvaltningen i Københavns Amt Stationsparken Glostrup Tlf Fax Kraka kan downloades fra amtets hjemmeside. Redaktion: Udgiver og ansvarshavende: Amtsdirektør Jens Chr. Sørensen Redaktør: Informationsmedarbejder Pernille Søndergaard Tlf , Redaktionsgruppe: Thomas Worm Sygepleje- og Radiografskolen Tlf , Lisbet Lieberkind VUC Nord Tlf , Jakob Ottesen Skovmoseskolen Tlf , Leder 3 Viden og verden og fag i skolen 4 Vi skal organisere og lede gymnasiet på nye måder 6 Almen studieforberedelse 10 Hugin og Munin fortæller fra U&K 12 VUC-profiler skal spille sammen 14 Bliver hf et tilløbsstykke efter reformen? 16 IT som katalysator i undervisningen 18 At gøre kompetencer synlige - og fremtiden mulig 20 Nyt IT-supportcenter for amtets skolevæsen 22 Stort og småt fra undervisningsområdet 24 Ole Krogh Kongsholm Amtsgymnasium og Hf og Amtscentret for Undervisning Tlf , Indsendelse af artikler og indlæg til Kraka er meget velkomment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg og artikler, hvis det skønnes nødvendigt. Næste deadline for indlæg, artikler og læserbreve er senest d. 19. april Artikler og indlæg i Kraka er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller Københavns Amts holdning. Eftertryk af artikler mv. i Kraka er meget velkomment, dog kun med nøjagtig kildeangivelse og efter orientering af redaktøren. Hos Pernille Søndergaard kan man få alle artiklerne på . Alle friserne viser originale illustrationer fra den nordiske mytologi. Kraka udsendes fire gange årligt. Kraka bedes afleveret/sendt til hver enkelt medarbejder og sendt til institutionens bestyrelse. Overskydende eksemplarer lægges frem i fælleslokalerne. Oplag: stk. Trykt på svanemærket papir Foto: Per Grubbe, BAM, DIG, Story Pix, skolerne Design: Bysted A/S Lay-out & Tryk: Paritas Grafik A/S ISSN nr Kraka Dette magasin er navngivet efter kvinden Kraka fra den nordiske mytologi. For at ville ægte Kraka forlangte Regnar Lodbrog, at hun kunne forene flere helt modsatrettede krav: Kraka skulle møde ham nøgen og dog påklædt, alene, men ledsaget, fastende og dog spisende. Kraka valgte at møde Regnar Lodbrog nøgen, dog omslynget af et fiskenet og sit lange hår, alene, men med en hund som ledsager, fastende, dog med et løg i munden, som om hun netop begyndte at spise.

3 Sæt panoramavindue i! Fag og faglighed er under udvikling og forandring - og der er mange måder at komme omkring faglighed på. For fag og faglighed er mange ting. Helt konkret bruges begrebet fag inden for byggeriets verden, hvor en husfacade som bekendt også deles i et antal vinduesfag, og et bindingsværkshus består af et større eller mindre antal fag, alt efter hvor mange lodrette bjælker, der indgår i den bærende konstruktion. Det illustrerer meget godt den traditionelle forestilling, skolesystemets organisering i (skole)fag bygger på - det vil sige fag, opfattet som afgrænsede rum, eller områder, som verden anskues ud fra. I den første artikel i dette nummer af Kraka, som sætter fokus på fag, faglighed og pædagogisk udvikling, skriver Svend Erik Larsen, at fag er "institutionelt og historisk udviklede rammer for måder, hvorpå vi opnår viden". Disse institutionelle rammer bliver for øjeblikket rykket. For det er ikke længere nok at mestre et fag. Man skal også være i stand til at bruge fagets faglighed under forskellige omstændigheder, i samspil med andre fagligheder og nye faglige konstellationer. Inden for specialundervisningen er der blevet sat øget fokus på fagligheden via kompetencecenter-projektet, som man kan læse mere om her i bladet. Og på både gymnasier, VUC er og sundhedsuddannelser står undervisere over for en udfordring om både at skulle lægge vægt på fagligheden i sig selv og på eleverne og kursisternes evne til at sætte den i spil i samarbejde med andre. Med den nye gymnasie- og hf- reform stilles der krav om større sammenhæng mellem fagene og mere tværfaglig faglighed. Man taler endog om transfaglighed. De gymnasiale uddannelser opfattes ikke længere som sammensat af en række fag, som eleverne skal føres igennem. I stedet skal fag og undervisere betjene den enkelte elevs udvikling. Det overordnede mål er dels at danne eleverne i almen viden og almene holdninger, dels at gøre dem studieegnede. De skal ikke længere starte på jurastudiet, som om det var klasseundervisning i 4.g. De skal kunne studere individuelt, og de skal kunne organisere sig selv og andre i et effektivt samarbejde. Derfor bliver undervisere nødt til at arbejde sammen i team. Heri ligger en udfordring om at anskue sit fags grænser og muligheder på nye måder. Som underviser skal man billedlig talt se mere end sit eget faglige vinduesfag man skal være stor i slaget og sætte et panoramavindue i. For at favne mere end sin egen faglighed, er man nemlig nødt til at samarbejde på tværs - og ikke mindst at dele viden og deltage i debatten om, hvordan ens faglighed kan fastholdes og udvikles, samtidig med, at samspillet med andre fag sættes i værk. Derfor har vi valgt at sætte fag og faglighed på dagsordenen i dette nummer af Kraka. God fornøjelse! Venlig hilsen Redaktionen Lederen Fremover skrives lederen af medlemmerne af Krakas redaktion (se kolofon). / NR Å RGANG MARTS

4 af: Svend Erik Larsen Afdeling for Litteraturhistorie Aarhus Universitet Viden og verden og fag i skolen Viden er magt! Videnssamfundet er over os! Uddannelse er vejen til succes! Mere paratviden! Styrkelse af fagligheden! det er nogle af overskrifterne om ét af tidens vigtigste mantraer: viden. Det er guf for skolefolk, selv om vi godt ved, at vi får viden uden for skolen. Førskolebørn ved en masse, analfabeter ligeså. Det skyldes jo, at viden i udgangspunktet ikke har en pind med skolen at gøre, men med at skaffe sig forudsætninger for at gribe ind i omverdenen, så man kan leve og overleve i den. Så længe vores verden kan betragtes som stort set uforanderlig gennem et menneskeliv fra generation til generation, så kan praktisk erfaring, gentagelse og efterligning af andre klare det meste af vidensbehovet. En skole med fag har ikke den store betydning. Hér kan de få, der forholder sig til forandringer, lære noget mere og dele det ud til andre i passende og ofte meget små doser. Sådan var vores verden op til, almindelig skolegang indførtes rundt om i Europa i 1800-tallet. Viden i en verden af bevægelse Når vi taler om videnssamfundet, taler vi derfor ikke om et samfund, der bygger på viden til forskel fra andre samfund. Det har alle samfund jo gjort. Vi taler om et samfund, der stiller nye krav til den viden, det skal bygge på. Den verden, vi skal vide noget om i dag, forandrer sig for alle, ikke kun for nogle, og det sker helt ud i hjørnerne af de tre områder, der omspænder menneskers liv, ikke kun på nogle delområder, der mærkes af de få: 1) tradition, værdier og sprog 2) naturens processer 3) samfundets institutioner. Viden, indlæring og vidensanvendelse på disse felter er ikke det samme som før og angår alle. Viden består ikke af et fast sæt byggeklodser, der kan stables som paratviden. Førhen kunne man sige: Hvad man i barndommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer. Men gid vi gjorde engang imellem! For viden i dag skal forholde sig til en verden i bevægelse med hensyn til kultur, natur og samfund. Derfor er det ikke nok, at vi forholder os til det faste indhold af denne viden. Hvis man ikke også får viden om, hvordan man har båret sig ad med at få den, så man kan justere den, ja så har den begrænset gyldighed. Hvis man ikke dertil får selvtillid til faktisk at genvurdere, hvilken viden der skal fastholdes, og hvilken der skal udskiftes uden at frygte, at verden falder sammen, så får den ingen virkning. Og hvis man ikke får udblik til den verden uden for Den danske Kolonihave, der sætter betingelserne for forandringer, så er den for snæver. Viden for alle Nogle vil hævde, at al den snak om viden, der primært er styret af vores evne til at bruge den til fornyelse, bare vedrører forskning og videregående uddannelser. Sådan var det måske indtil for 100 år siden. Indtil da lå den hverdagsverden stille, hvor de fleste mennesker skulle bruge deres viden, og det lokale og nationale liv kunne i 4 / NR Å RGANG MARTS 2004

5 Et fags grænser er altid grænsen til et andet fag. Derfor får fag kun deres særpræg i forhold til de fag, der er omkring dem. Fag udvikler sig i dialog med andre fag eller udvikler sig slet ikke høj grad definere sine egne stabile normer, senere tilsat lidt international eksotik som charterrejser og sydfrugter på dåse. Forandring var stadig for de få. Men det gælder ikke mere. Den viden, vi får, og den måde, vi bruger den på, følger derfor ikke længere bare praktisk erfaring, men kræver systematisk læring. Det er dét, vi har skolen og fagene til. Ikke kun for bestemte og avancerede vidensformer og vidensniveauer, men i forhold til almene og aktuelle samfundskrav til viden i verden. Det er vanskeligt at omsætte denne kendsgerning til didaktik for fag på alle niveauer. Det er en proces, der først er ved at komme i gang. En af forudsætningerne er, at vi ændrer den gængse opfattelse af forholdet mellem fag og viden. Fag er ikke viden Når vi arbejder med viden, tilegner vi os det, der ligger ud over den individuelle oplevelse og erfaring. Vi forholder os til nogle kendsgerninger, der ikke kan vælges af den enkelte lærer eller elev. Dansk grammatik er den, som den er. Celledelinger ligeså. Fag er noget helt andet. De er institutionelt og historisk udviklede rammer for måder, hvorpå vi opnår viden. Sådanne rammer kan ikke undgå at ændres, i og med vi bruger dem som praktiske rammer for at opnå viden. Den fagspecialisering, vi kender i dag, er jo af relativ ny dato. Fagenes grænser afspejler ikke virkelighedens grænser, men kun grænserne for menneskelig organisationsevne og fantasi. Eller mangel på samme. Fag er ikke et billede af viden og verden, men en delvis bagudskuende reaktion på et kulturelt bestemt vidensbehov. Det er derfor, ny viden opnås ved, at fag udfordrer sig selv og deres grænser. Det er helt afgørende, at elever lærer denne proces, når de lærer fag. Viden er derfor ikke primært inde i fagene. Tværtimod: viden forholder sig ikke til fag, men til en virkelighed, der flytter sig, og fagene er kun et net, hvormed vi for en tid prøver at gribe denne virkelighed. Vi skal derfor tage udgangspunkt i vidensbehovet og ikke i fagrækken, når vi skal forstå faglighed i skolen, især i en verden i forandring. Fag findes kun i flertal Konsekvensen er, at forestillingen om autonome fag, hver med deres vidensreservoir, metoder, procedurer, resultater, er falsk. I og med, fag er institutionelle dannelser, indgår de altid i en struktur af flere fag og kan kun opfattes og fungere i en sådan struktur. Derfor er det forkert at tale om fags grænser som grænser for fag; et fags grænser er altid grænsen til et andet fag. Derfor får fag kun deres særpræg i forhold til de fag, der er omkring dem. Fag udvikler sig i dialog med andre fag eller udvikler sig slet ikke. Fagligt samarbejde Selv om videnstilegnelse er organiseret i fag, betyder det ikke nødvendigvis, at nye vidensbehov svarer til nye fag. Der er snarere brug for nye arbejdsformer, nye didaktiske principper og samarbejdsformer, nye pædagogiske landvindinger for de fag, der allerede er der. Da holdindsats og vidensdeling i dag er normen, skal videnstilegnelse gennem fagligt samarbejde være en grundlæggende erfaring, alle elever skal have med sig, ikke kun de højt uddannede. Oftest har tværfaglighed ytret sig som et samarbejde om problemer, der lå i randen af de enkelte fag. Ingen brændte rigtigt for sagen, men ingen havde rigtig heller noget imod den. Faginddelingen blev derfor en brugbar arbejdsdeling. Hvert fag lavede det, de nu synes bedst om inden for deres rammer, måske med ét fag, der satte sig på det meste. Og det hele endte som en treretters børnemenu: pasta, pasta, pasta. Og fagligt samarbejde blev bragt i miskredit som udvandet tværfaglighed. Det skyldes, at fagstrukturen har domineret over vidensbehovet. Uanset hvor aktuelt emnet måtte være, spiller fagene den bagudskuende og konserverende rolle, som ligger i alle institutionelle strukturer. Det er ikke fagligt samarbejde, men en slags væbnet neutralitet. Fagligt samarbejde består i et samarbejde om emner, fagene brænder for, og som dækker et reelt vidensbehov i en verden i forandring. Samarbejdet skal bygge på noget, der er væsentligt for alle involverede fag og mere omfattende end dem selv. Der skal for alle fag være spørgsmål, som de ikke selv kan klare, men skal have svar på fra de andre for selv at kunne mobilisere fagets ressourcer i forhold til emnet. Men at formulere disse ting, så andre fag synes, det, de andre har at byde på, er væsentligt for dem, er svært, og at opfatte det, andre beder om og levere forståelige svar, er også svært. Der skal en lang udvikling til for at få traditionelle fag og fagligt uddannede til at arbejde på den måde. Men det er nødvendigt for, at viden bliver brugbar. Der er ikke tale om et effektiviserings- eller rationaliseringsprojekt. Forstår eleverne ikke nødvendigheden af at kombinere faglige indsigter i forhold til et væsentligt emne eller stof, mangler de kompetencer til at arbejde med viden i forhold til de krav, verden stiller. 5

6 af: Rektor Allan Kjær Andersen Borupgaard Amtsgymnasium Vi skal organisere og lede gymnasiet på nye måder Implementeringen af gymnasiereformen er både en faglig-pædagogisk proces og en organisationsudvikling. Og de er hinandens forudsætninger. Gymnasiereformen er en faglig og pædagogisk reform. Men hvis skolerne skal kunne realisere de ambitiøse faglige og pædagogiske målsætninger i reformen, bliver det samtidig nødvendigt at ændre skolernes organisering og skabe nye relationer mellem lærere og ledelse: Samspillet mellem fagene skal opprioriteres. Lærernes arbejde bliver et andet. Elevernes skoledag bliver anderledes. Skolerne skal ledes på nye måder. Gymnasiet er allerede i dag ikke, som det var. Det har i nogle år befundet sig mellem det kendte traditionelle gymnasium og fremtidens gymnasium. Den skoleudvikling, som skolerne nu skal gennemgå, bygger videre på alle de forsøgsaktiviteter og udviklingsprojekter, som har udfoldet sig i regi af Folketingets udviklingsprogram for ungdomsuddannelserne. Samspil med begrænset faglig værdi Også efter gymnasiereformen vil det almene gymnasium være en almendannende og studieforberedende skole. Men der sættes nye og forpligtende mål for, hvordan dette skal realiseres. Gymnasiet har hidtil været bygget op omkring undervisningen i det enkelte fag. Uddannelsen er almendannende og studieforberedende ved summen af enkeltfag. Udviklingen af eleverne fra elever til studerende foregår som en addition af enkeltfaglige bestræbelser, ikke som en planlagt og koordineret udvikling af elevernes samlede kompetencer. Det er den enkelte elevs opgave at omsætte de enkeltfaglige vidensområder til studierelevante kompetencer og til en sammenhængende tilgang til virkeligheden. Læreren er kun ansvarlig for sin enkeltfaglige delmængde af de samlede dannelses- og kompetencemål. Selv om der har været formuleringer i bekendtgørelsen om koordinering mellem fagene, har lærerne oplevet det som mindre forpligtende end målene i fagene, der jo bliver testet ved eksamen. Samspillet mellem fagene er foregået i særlige featuredage og projektforløb, som har været værdifulde, men ofte af lidt begrænset faglig værdi. Den manglende fokusering på elevernes samlede kompetenceudviklingsforløb er også kommet til udtryk i en ukoordineret anvendelse af undervisningsformer. Hver enkelt lærer har planlagt undervisningen alene på baggrund af det enkelte fags egne faglige mål. Det har betydet, at der har været tale om en ensidig anvendelse af bestemte undervisningsformer, i ganske særlig grad den lærerstyrede klassesamtale, og at der har været alt for lidt progression i undervisningen i det tre- 6 / NR Å RGANG MARTS 2004

7 De tre et-taller - en lærer, en klasse, et fag - er under forandring årige forløb (for meget af det samme). Udviklingen af eleverne fra elev til student har ikke været tilstrækkelig synlig i de anvendte undervisningsformer og i de krav, der på de forskellige niveauer har været stillet til eleverne. I 3.g er eleverne uden tvivl blev udfordret for lidt, især med hensyn til at arbejde selvstændigt og koncentreret om vanskelige faglige emner. Samspil og ledelse under forandring Gymnasiet har været organiseret omkring de tre et-taller: en lærer, en klasse, et fag. Skolen er et løst koblet system af enkeltlærere, der selvstændigt leder de pædagogiske processer i deres fag med deres klasser på grundlag af mål, som er formuleret af Undervisningsministeriet i gymnasiebekendtgørelsen og kontrolleret af ministeriet gennem eksamenssystemet. Opfylder læreren disse mål, er det lærerens egen afgørelse, hvilke relationer han vil udvikle i forhold til skolen som helhed og i forhold til fagkolleger og kolleger fra andre fag. Organisatorisk føler læreren sig ofte som medarbejder i sit fag mere end som medarbejder i skolen som organisation. Det traditionelle gymnasium er i praksis ledet af den enkelte lærer. Skolens formelle ledelse er relativt svag. Rektor er embedsmand, der skal sørge for, at love og regler overholdes (det centrale pædagogiske tilsyns decentrale repræsentant), og administrator, der skal sørge for gode rammer omkring lærernes afvikling af undervisning (skemalægning, ressourcefordeling, bygningsdrift etc.). Personaleledelse finder først og fremmest sted i forbindelse med konfliktløsning og behandling af klagesager. Der har været for lidt progression i undervisningen Det svage samspil mellem fagene og den strukturelt svage samlede ledelsesfunktion på gymnasierne har i de senere år været under forandring i forbindelse med, at der er blevet sat nye forsøg i gang med nye undervisningsformer og tværfaglige aktiviteter og i forbindelse med arbejdet med målsætninger og værdier på skolen. Faglighed er også at se sit fag i samspil med andre fag Faglighed på en ny måde Reformen vil styrke fagligheden og studiekompetencen, men den forstår faglighed på en ny måde. Eleverne skal ikke blot nå et højt fagligt niveau. De skal samtidig kunne anvende den faglige viden til at løse problemstillinger, der går på tværs af fagene. Faglighed består både i at beherske et fags metoder på et højt kvalificeret niveau og i at kunne se sit fag i dets samspil med andre fag, således at man kan anvende de relevante faglige metoder til at løse en problemstilling. Reformens faglighedsbegreb indebærer både, at lærerne i undervisningen kan afgrænse det enkelte fag i dets særegenhed fra de andre fag, og at de kan bringe deres fag i samspil med andre fag. Dette skal både ske i den nye konstruktion almen studieforberedelse, som er en ramme om samspil mellem fagene, og i samarbejdet mellem fagene inden for en studieretning og mellem studieretningsfagene og de øvrige fag. Ud over det faglige samspil skal lærerne planlægge undervisningen, så der sker en koordineret og progressiv anvendelse af undervisningsformer. Det skal bidrage til at fremme elevernes evne til i stigende grad at arbejde selvstændigt. Ambitionen om faglighed gennem samspil mellem fagene og progression i undervisningsformerne forudsætter en høj grad af forpligtende samarbejde mellem lærerne. Dermed kan man sige, at reformen markerer en udvikling fra den individuelle metodefrihed i undervisningen af en klasse i et fag til et fælles ansvar hos en gruppe af lærere for at strukturere kompetenceudviklingen hos en gruppe elever. Jeg ser umiddelbart følgende fælles opgaver for lærerne: Fælles planlægning - Samspil mellem fagene - Progressionen i undervisningsformer Fælles forberedelse - Faggruppers fælles produktion af undervisningsforløb og -materialer - Tværfaglig forberedelse af forløb med samspil mellem fagene og koordinering af undervisningsformer 7

8 Fælles evaluering - Af elevernes kompetencer - Af undervisningens kvalitet Fælles indsats i forhold til klassens læringsmiljø og trivsel Fra individuel metodefrihed til et fælles ansvar hos en gruppe af lærere Lærersamarbejde lærerteams Skolen må tænke implementering af reformen sammen med en organisering, der muliggør, at disse fælles opgaver kan varetages. Skolen må både organisere undervisningen, så eleverne oplever den som en sammenhængende helhed og organisere den faglige udvikling. Jeg forestiller mig to søjler i skolens organisering: den tværfaglige og faglige. Den grundlæggende organisering sker i tværfaglige studieretningsteams, der har til opgave at sikre, at eleverne oplever reelt og struktureret samspil mellem fagene og progression i arbejdsformerne. I et studieretningsteam skal lærerne i fællesskab planlægge undervisningen, forberede sig, evaluere og organisere og gennemføre den fælles indsats i forhold til klassens læringsmiljø og den enkeltes læring. I et studieretningsteam vil lærerne være sammen med lærere fra andre fag. Jeg forestiller mig, at et studieretningsteam vil være et selvstyrende team, der kan sikre, at så mange opgaver som muligt løses så tæt på eleverne som muligt. For at sikre den faglige kvalitet organiseres lærerne tillige i en faglig søjle: i faggrupper og fagfamilier ( fakulteter ). Her udvikler lærerne i fællesskab fagene, producerer fælles undervisningsmaterialer, her organiseres en fleksibel anvendelse af lærerne (f.eks. faglig vejledning og forelæsninger, undervisningsdifferentiering ved samlæsning mellem flere klasser), og her planlægges lærernes faglige kompetenceudvikling. For at sikre, at både studieretningsteams og fagfamilier organiseres stærkt og forpligtende, vil det være nødvendigt at give nogle lærere nye funktioner som koordinatorer og måske direkte som ledere af disse teams. Der vil således udvikles et decentralt lag af ledende lærere som på skift eller mere eller mindre permanent vil have ledelsesfunktioner sammen med læreropgaver. Reformgymnasiet kræver både tværfaglige og faglige lærerteams Samspil mellem lærerteams og ledelse Organiseringen i studieretningsteams, faggrupper og fagfamilier sikrer, at skolen er en decentraliseret struktur, ligesom den altid har været. Men hvor der før var selvstyrende enkeltlærere, er der nu selvstyrende teams. En decentraliseret skole med lærerteams forudsætter samspil med en tydelig rammesættende ledelse. Det vil kun 8 / NR Å RGANG MARTS 2004

9 Fra selvstyrende enkeltlærere til selvstyrende teams være muligt for et team at løse sine opgaver uden at opløses i indre stridigheder og stress, hvis ledelsen formulerer tydelige værdimæssige rammer, klare mål og forventninger til et lærerteam. Desuden er det en forudsætning, at ledelsen strukturerer et teams opgaver på en tydeligt forpligtende måde for alle lærere og allokerer de nødvendige økonomiske og andre ressourcer til et team. For at løse denne opgave skal der organiseres en tæt og hyppig kontakt mellem lærerne og ledelsen om kernen i lærernes arbejde, undervisningen og den måde, den enkelte lærer og et lærerteam fungerer på. Jeg forestiller mig, at den centrale ledelse organiserer kontakten med de forskellige teams således, at der er et egentligt personaleledelsesansvar i forhold til lærerne (alle lærere refererer ikke direkte til skolens rektor). Det bliver en væsentlig opgave at sikre, at de decentrale lærerteams ikke udvikler sig i hver sin retning, så skolen splittes i decentrale småskoler. Det er først og fremmest ledelsens opgave at organisere denne kontakt, f.eks. ved at nedsætte et kontaktudvalg, hvor repræsentanter for lærerteams og ledelsen mødes med jævne mellemrum for at planlægge, koordinere og evaluere. Det kan også ske ved, at lærerteams mødes bilateralt om forskellige emner (erfaringsudveksling, fælles projekter, kompetenceudvikling). En væsentlig forudsætning for, at organiseringen af skolen i selvstyrende lærerteams kan lykkes, er, at ledelse accepteres som funktion på skolen. Lærerteams kan kun arbejde på baggrund af stærk og tydelig ledelse. I accepten af ledelse som funktion ligger også, at det er nødvendigt at acceptere mellemledere med personaleansvar. Lige så vigtigt er det, at ledelsen finder balancen mellem accepten af de enkelte teams selvstyre og nødvendigheden af at være i tæt dialog med dem. Fra administration til professionaliseret ledelse Reformgymnasiets med dets bevidste strukturering af arbejdet med elevernes samlede kompetenceudvikling (fra elev til studerende) forudsætter, at ledelsen udvikler sig fra en overvejende administrativ og regelstyret måde at fungere på til en egentlig professionaliseret ledelsesfunktion. Der er netop ikke tale om, at der skal hentes skolefremmede ledelsesinstrumenter ind fra erhvervslivet, men om at skolen udvikler sig til en mindre løst koblet og mere sammenhængende organisation. Derfor er der behov for en anden form for ledelse. En professionaliseret ledelse skal kunne: formulere værdier, mål og strategier omsætte dem til konkrete og let forståelige planer og opgaver tegne skolens organisation, så det er klart for alle, hvor en opgave ligger, og hvem der skal løse den sørge for, at skolens økonomiske og andre ressourcer styres på en hensigtsmæssig måde lede såvel teams som den enkelte medarbejder sikre, at skolen udvikler sig fagligt, pædagogisk og organisatorisk planlægge og iværksætte den nødvendige kompetenceudvikling for skolen som helhed, for de forskellige teams og for den enkelte medarbejder udvikle kvalitetsstyringssystemer og gennemføre kvalitetskontrol (evaluering) strukturere en effektiv og relevant intern og ekstern kommunikation sikre, at skolen er arbejdsplads med stor medindflydelse for såvel personale som elever Hvad er ledelse? Jeg forstår ledelse som en nødvendig funktion på skolen, ikke som rektorvælde. Ledelsesfunktionen varetages såvel af det centrale ledelsesteam, teamkoordinatorer, fagkoordinatorer, MEDudvalg og andre udvalg og i en række sammenhænge af enhver medarbejder. Skolens ledelse har det imidlertid som sin særlige opgave at varetage skolens ledelsesfunktion. 9

10 af: Rektor Marianne Zibrandtsen Aurehøj Amtsgymnasium Almen studieforberedelse: Fra buffet-gymnasium til menu-gymnasium Med gymnasiereformen er formålsparagraffen for det almene gymnasium blevet kompleks, ambitiøs og forpligtende. Den nydefinerer gymnasieskolen, som fremover skal give eleverne både almendannelse og studieforberedelse. Åndssalat og fordybelsesgarniture. Imens gymnasiereformerne blev til, dukkede begrebet almen studieforberedelse oftere og oftere op. Det blev opfundet som et svar på, hvordan det almene gymnasium i fremtiden tydeligere ville kunne løfte sin dobbeltopgave: at give eleverne almendannelse og studieforberedelse; heraf det sammensatte navn. Det var faktisk anvisningen af en vej til at løfte både et fornyet og komplekst dannelsesbegreb og en moderniseret udlægning af, hvad det vil sige at være studieforberedt. Nu, hvor vi har lovteksten at læse på, kan vi se, hvad det gælder. Dannelsesbegrebet er nu udtrykkeligt sammensat af både humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige elementer; det er videnssamfundets samlede vidensmængder, hvis dannelseshistorie skal fortælles. Gymnasielovens tankegang er, at det ikke kan eller skal gøres af et enkelt fag eller fakultet alene - derfor forpligtes alle gymnasiets fag til at medvirke i den nye faglige ramme, der kaldes almen studieforberedelse. Studiekompetence efterlyses Kravet om studieforberedelse er også forandret og fornyet; der tales i lovteksten endda om studiekompetence, selvom kompetencebegrebet (endnu?) ikke rigtig har fundet vej ind i gymnasielærernes egetsprog! Talrige undersøgelser har vist, at gymnasiets elever ikke er studieforberedte nok (f.eks. Steen Beck/Birgitte Gottlieb: Elev/ student, DIG 2002). Tilbagemeldingerne fra de videregående uddannelser samler sig i én lang sukken over elevernes manglende studiefærdigheder, mangel på differentierede arbejdsmetoder, selvdisciplin osv osv. Manglerne er ikke bare et problem i sig selv, men menes også at være skyld i de ofte dramatisk store frafald, vi ser på de videregående studier. I tiden op til udmeldingen af lovforslaget om det nye gymnasium kom de forskellige elevorganisationer også på banen og råbte samstemmende om: tydelig progression i undervisningen igennem de tre år, øget selvstændighed, ansvar og planlægning. Og ikke så meget mere af det samme, som de vurderer, dominerer det nuværende gymnasium i al fald pædagogisk. Gymnasiets elever er ikke studieforberedte nok I grundforløbet skal 20% af elevens undervisningstid bruges på forløb inden for rammen almen studieforberedelse. Det er op til skolen at tilrettelægge, hvordan det realiseres. 10 / NR Å RGANG MARTS 2004

11 Den almene studieforberedelse skal bidrage til kvaliteten i den velkomponerede studieretningsmenu, opbygget af gymnasiets garvede mesterlærerkokke Der vil givet være forskellige måder at gribe dette an på. Ansvaret kan overlades til det lærerteam, der samarbejder om grundforløbet; der kan også opfindes samlede skoleløsninger. Der er mulighed for at inddrage andre lærere end dem, klassen har i de obligatoriske fag, hvilket både pædagogisk og personalepolitisk kan være opløftende. I sidste ende er det rektor, der fordeler den samlede uddannelsestid på de enkelte fag og de enkelte lærere. På studieretningerne skal 10% af tiden bruges på almen studieforberedelse. Her er opgaven lidt anderledes end i grundforløbet. Den toning, der sker med fagligheden i en studieretning, skal følges op af de forløb, eleverne har i almen studieforberedelse. Der er i forvejen et krav om, at fagene i studieretningen skal kunne spille sammen (derfor de mange bindinger mellem studieretningsfagene i loven), hvilket betyder, at lærerne skal arbejde mere og tættere sammen, end de gør i det nuværende gymnasium. I almen studieforberedelse kan alle de fag, eleverne har, indgå - altså både studieretningsfag, obligatoriske fag og frie valgfag. for studieretningens kernefag men også udfordre og provokere de vidensmængder og sandheder, man ellers kan forfalde til at bekræfte hinanden med i studieretningsfælleskabet. Eksempler på forløb i den almene studieforberedelse dukker op i denne tid, i de faglige foreningers blade, fra ministeriets og GLs møder og fra skoler, der allerede nu har forsøg med det nye. Det kan konstateres, at almen studieforberedelse er det nye gymnasiums timemæssigt største nyskabelse! Følgelig kan man sikkert vente en stor vækst i ideer og idérigdom, når alle landets gymnasier kommer i gang med det, så det kan løfte sig og også blive reformens pædagogisk set største nyskabelse! Mange skoler vil sikkert vælge at lægge ud med små-forsøg i det kommende skoleår, så man kan føle sig bedre rustet til 2005, hvor alting jo skal kunnes! Almen studieforberedelse er det nye gymnasiums timemæssigt største nyskabelse Lærerne skal arbejde mere og tættere sammen Åndssalat og fordybelsesgarniture Man har talt om, at det nye gymnasium er et menu-gymnasium i modsætning til det nuværende buffet-gymnasium. Den almene studieforberedelse skal i høj grad bidrage til kvaliteten i den samstemte, velkomponerede studieretningsmenu. Fortsætter man i dette billedsprog, er der jo egentlig tale om, at eleverne skal have en helhedsoplevelse, som omhyggeligt er opbygget af gymnasiets garvede mesterlærerkokke, der forstår at lægge ud på grundforløbet med en række små, lækre og letfordøjelige forretter, følge smagsoplevelsen og nysgerrigheden op i studieretningsforløbet med en velkomponeret hovedret med både åndssalat og fordybelsesgarniture, fulgt op af måske et mere selvstændigt og friere valg fra det udsøgte skolekøkkens ostevogn eller dessertkort i afslutningen af gymnasieforløbet. Der er, som det fremgår, tale om en restaurant af en vis kokkehue-kvalitet! Den almene studieforberedelse skal ikke bare samle og skabe refleksion inden Fra Greve Gymnasiums forsøgsordning kan nævnes, at der i 1.g især arbejdes med studie-, notatog rapportteknik, herefter definerer skolen, hvilke fag der skal indgå i forløbene men stiller krav om, at der skal inviteres gæstefag indenfor i alle forløb. Lærerteams og elever kan selv vælge temaer, men skolen inspirerer med nogle forslag (fx dansk, biologi, historie: Ønskebarnet designerbaby eller naturens muntre søn?). Naturligvis er det vigtigt med nogle inspirationer, men det er jo også den sjove del af arbejdet selv at finde på temaer, der giver fagene mulighed for både at vise deres kernefaglige værdier og deres metodefællesskaber og samspilsområder med andre implicerede fag. Det er vigtigt, at eleverne gennem den almene studieforberedelse udvikler sig til mere reflekterede studerende, end de gør i det nuværende gymnasium. De skal lære sig selv at kende som lærende individer, både i ensomhed og i fællesskaber og de skal bringes til at tænke over, hvordan viden produceres, formidles og forøges. Helt overordnet skal de det for at blive gode borgere i (verdens)samfundet, åbne, tolerante, demokratiske og engagerede. Det er ikke så lidt. Og det bliver ikke mindre i den fremtid, de skal se sig selv ind i i løbet af de tre gymnasieår. 11

Nr. 11 September 2000 3. årgang

Nr. 11 September 2000 3. årgang Nr. 11 September 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: SAMARBEJDE MED OMVERDENEN Samarbejdsprojekter år 2000 - et paradigmeskift? Fra skolen ud i virkeligheden

Læs mere

Nr. 12 December 2000 3. årgang

Nr. 12 December 2000 3. årgang Nr. 12 December 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: KREATIVITETEN SOM NY KOMPETENCE Undervisningen hos KaosPiloterne skaber kreativitet Kreativitetens uundværlighed

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen Redaktør Niels Ulrik Sørensen Formgivning Liselotte Klint Anja Vinther

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

Mangfoldighed og fællesskab

Mangfoldighed og fællesskab Indhold 1 Mangfoldighed og fællesskab en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC Steen Beck og Michael Paulsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

Professioner, paradokser og strategier i organisatorisk forandring

Professioner, paradokser og strategier i organisatorisk forandring Professioner, paradokser og strategier i organisatorisk forandring - et studie i tilblivelsen af det ny gymnasium Ph.d. Afhandling Alice Juel Jacobsen Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds 1 Indholdsfortegnelse. Indledning. s. 4 Kapitel 1.Konklusion. s. 7 Kapitel 2. Generelt om motivation. s. 9 2.1.Teorier

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Profession sproglærer

Profession sproglærer sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 42, juni 2008 tema Profession sproglærer Offentligt ansatte, herunder sproglærere, udsættes i disse år for professions oprustning som modsvar

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere