Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund"

Transkript

1 Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund

2 Medborger i Danmark udgives på 18 sprog: Dansk Engelsk Polsk Russisk Kinesisk Fransk Arabisk Spansk Thai Tyrkisk Farsi Serbo-kroatisk Urdu Litauisk Burmesisk Swahili Tysk Filippinsk Publikationen kan købes hos: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Telefax: E-post: schultz.dk Hjemmeside: Eller hos din boghandler. Pris: 40 kr. inkl. moms. Forsendelsesomkostningerne er ikke inkluderet i prisen. Bogen er tilgængelig elektronisk på Integrations ministeriets hjemmeside: hvor bogen også er lydindtalt på udvalgte sprog. 2 Medborger_indmad_tryk.indd 2 24/06/07 23:55:46

3 Hvordan bruges denne bog? Denne bog indeholder information om det danske samfund og giver dig praktiske oplysninger, du kan få brug for som ny borger i Danmark. For at flest mulige kan få nytte af bogen, udgives den både på dansk og på en række andre sprog. Medborger i Danmark er en håndbog, du kan slå op i, når du har behov for at vide noget om et bestemt emne. Men du kan også vælge at læse bogen fra ende til anden. Du kan fi nde rundt i bogen dels ved at bruge indholdsfortegnelsen, dels ved at bruge stikordene bagest i bogen. En række ord i bogen er markeret med en stjerne*. Det betyder, at du kan fi nde en nærmere forklaring på ordet omme bag i bogen. Håndbogen giver ikke svar på alt. Til gengæld finder du undervejs i teksten henvisninger til hjemme sider, hvor myndigheder og andre fortæller mere og giver dig hjælp til at komme videre. Bag i bogen kan du læse en række praktiske oplysninger, som du kan få brug for i hverdagen. Endelig har bogen en liste over institutioner og organisationer, som kan have særlig interesse for dig som ny i Danmark. Der sker løbende ændringer af love og regler. Derfor er de ikke gengivet i deres fulde ordlyd, men blot beskrevet i generelle vendinger eller med henvisning til den gældende lov. Det betyder, at du ikke i alle tilfælde kan bruge bogen til at finde ud af, hvilke rettigheder og pligter du har. Afhængigt af hvad sagen drejer sig om, kan det være nødvendigt for dig at søge yderligere oplysninger. På kan du finde håndbogen i en elektronisk version. Her er bogen også indtalt på udvalgte sprog. Hvis du har kommentarer til denne bog, kan du sende dem til Vi vil se på alle kommentarer og forslag, når bogen efter nogle år skal opdateres. 3 Medborger_indmad_tryk.indd 3 24/06/07 23:55:46

4 Indhold Velkommen som ny borger i Danmark I Geografi og befolkning Flest bor i byer Sådan styres landet Repræsentativt demokrati Retssamfundet Danmark og verden Indrejse og ophold i Danmark Arbejde Studieophold Asyl Familiesammenføring Opholdstilladelsens varighed Ny borger i Danmark Dit nye liv Tolkebistand Dansk- og samfundsundervisning for voksne.. 34 Introduktionsprogram og integrationskontrakt. 37 Dansk statsborger At finde et sted at bo Leje eller eje Lejebolig Andelsbolig Fremleje og bytte lejlighed Ejerbolig El, varme og vand Fælles udgifter Beboerdemokrati Beboerhuse og fællesrum Regler for boliger og boligområder Forsikringer Flytning Familie Familie og samfund Familieliv og parforhold At få barn Barn og ung Børn og voksne med handicap Livet som ældre Når livet slutter Skole og uddannelse Lære hele livet Det danske uddannelsessystem Grundskolen Uden for skoletid Efter grundskolen Videregående uddannelser Særlige tilbud for voksne Anerkendelse af udenlandske uddannelser Arbejdslivet De fleste har arbejde At finde et arbejde Hvis du bliver ledig Det danske arbejdsmarked Livet på arbejdspladsen At starte egen virksomhed Medborger_indmad_tryk.indd 4 24/06/07 23:55:46

5 9 Økonomi og forbrug Styr på privatøkonomien Leje og køb på kredit Forsikringer Forbrugerrettigheder Det danske skattesystem Kultur og fritid Rige muligheder Medierne og den offentlige debat Aktiv i fritiden Foreningslivet Religion Fester og socialt samvær Praktiske oplysninger Her kan du få mere at vide Organisationer og institutioner af særlig betydning for nye borgere Politiske partier Ordforklaringer Stikord Sundhed og sygdom Sundhedsvæsenet Hos lægen Psykiske problemer Lægevagt Alarm Børneundersøgelser og vaccinationer På sygehuset Tandpleje Medicin Sund mad og motion Gode råd om sundhed Helligdage og højtider Skikke og mærkedage At vende tilbage til sit hjemland Råd og økonomisk støtte Medborger_indmad_tryk.indd 5 24/06/07 23:55:46

6 Velkommen som ny medborger i Danmark Kære nye medborger At begynde et nyt liv i et nyt land kan indebære store omvæltninger. Du møder nye mennesker og nye måder at gøre tingene på. Især den første tid vil rumme mange udfordringer og kan opleves som uoverskuelig. Denne bog er skrevet for at hjælpe dig i gang med tilværelsen i Danmark og gøre din hverdag lidt lettere. Bogen fortæller om det danske samfund og giver dig praktiske oplysninger, du kan få brug for som ny borger her i landet. Der kan naturligvis ikke tegnes et entydigt billede af det danske samfund. Danmark er som de fleste andre lande et mangfoldigt samfund, som rummer mange forskellige kulturer og livsopfattelser. Samtidig er det en forudsætning for den enkelte borgers muligheder for at udfolde sig, at alle er fælles om nogle helt grundlæggende værdier og spilleregler, som gælder i samfundet. Danmark er et demokratisk samfund med frihed, ansvar og muligheder for alle uanset køn, hudfarve, kulturbaggrund og livsopfattelse. Alle kan tænke, tale og skrive frit, danne foreninger og dyrke en religion eller et andet livssyn. Den enkeltes personlige frihed og ligeværd er grundlæggende i det danske samfund kun begrænset af ansvaret for at respektere andres tilsvarende krav på frihed og ligeværd. 6 Medborger_indmad_tryk.indd 6 24/06/07 23:55:46

7 Dialog og medbestemmelse er vigtige på alle niveauer i samfundet. Du opfordres derfor til at deltage i demokratiske processer for eksempel i din kommune, i et politisk parti, i dit boligområde, i en fritidsforening eller i dine børns skole eller børnehave. I Danmark har alle pligt til efter bedste evne at forsørge sig selv og yde et bidrag til fællesskabet ved at uddanne sig, arbejde og betale skat. Via skattesystemet kan samfundet løse en række nødvendige opgaver, og den enkelte borger kan nyde godt af mange muligheder og tilbud. Alle borgere kan få gratis uddannelse og i de fl este tilfælde også økonomisk støtte til at uddanne sig. Alle har ret til gratis læge- og hospitalshjælp, og ældre og handicappede har ret til særlig støtte i hverdagen. Borgere, der har arbejdsevne, men ikke kan finde arbejde, kan få hjælp til selvhjælp, så de hurtigst muligt kan komme i gang med en aktiv tilværelse. Danmark har en moderne, veludviklet økonomi og er blandt de førende inden for miljø- og bioteknologi, design og andre områder, hvor viden og dygtighed er afgørende. Her er mange muligheder for enhver, der vil yde en indsats. Det er en udfordring for alle både nye og oprindelige danskere at fastholde og udvikle et godt samfund med frihed, fremskridt og muligheder. Den mangfoldighed, som du og andre bringer med udefra, kan give yderligere fornyelse og dynamik. Med ønsket om at du vil involvere dig aktivt i det samfund, du nu er en del af, byder vi dig velkommen i Danmark. Held og lykke med din nye tilværelse. 7 Medborger_indmad_tryk.indd 7 24/06/07 23:55:47

8 1 GEOGRAFI OG BEFOLKNING 8 Medborger_indmad_tryk.indd 8 24/06/07 23:55:47

9 Flest bor i byer Fem millioner mennesker Der bor lidt over 5,4 millioner mennesker i Danmark. 85 procent af dem bor i byer. I hovedstaden, København, og i hovedstadsområdet bor knap 1,6 millioner. Den næststørste by er Århus med cirka indbyggere. Sproget er dansk i hele landet. Cirka personer, fem procent af befolkningen, er udenlandske statsborgere navnlig fra Norden og det øvrige Europa, Nordamerika, Mellemøsten, Sydasien og Afrika. Mange øer Danmark består af halvøen Jylland og 406 øer. De største er Sjælland og Fyn. Mange af de øvrige øer er små med få indbyggere. En del af Norden Grønland og Færøerne er med i det danske rigsfællesskab*, men har selvstyre. Det betyder, at befolkningerne er danske statsborgere og vælger repræsentanter til Folketinget* i Danmark, samtidig med at de to områder har egne demokratiske forsamlinger. Danmark er en del af Norden. De fem nordiske lande er Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, herunder selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland. Danmark er medlem af den Europæiske Union (EU*). GEOGRAFI OG BEFOLKNING Hovedstaden København er den største by i landet og ligger på Sjælland. I Jylland er de største byer Århus, Aalborg og Esbjerg. På Fyn er Odense den største by. De fl este steder i Danmark er der kort afstand til kysten. Landet har en kyststrækning på omkring km. Danmark har ingen bjerge, det højeste punkt er 173 meter over havet. Langt det meste af landet er dyrket. Danmark har mange veje og jernbaner. Man kan komme rundt i landet med tog og bus på de fleste tidspunkter. Til mange øer er der færger. Mellem Jylland, Fyn og Sjælland er der broer. Og der er en bro fra København til Malmø i Sverige. 9 Medborger_indmad_tryk.indd 9 24/06/07 23:56:00

10 GEOGRAFI OG BEFOLKNING Cyklisternes land Danmark er blandt de lande i verden, hvor der er flest cyklister. I myldretiden i byerne kan man se rækker af cyklister mange med børn bagpå på vej til og fra arbejde, vuggestuer og børnehaver. 10 Medborger_indmad_tryk.indd 10 24/06/07 23:56:01

11 11 Kilometer 0 50 JYLLAND FYN SJÆLLAND BORNHOLM København Roskilde Odense Nyborg Rødbyhavn Nakskov Maribo Næstved Haslev Ringsted Køge Slagelse Korsør Rønne Århus Hammel Ebeltoft Hadsten Nykøbing Randers Bjerringbro Nykøbing M Silkeborg Kolding Ringkøbing Svendborg Skælskør Haderslev Vejen Bramming Varde Grindsted Nordborg Sønderborg Kerteminde Sorø Fåborg Vojens Assens Åbenrå Fredericia Horsens Odder Ikast Skanderborg Aalborg Nørresundby Støvring Hirtshals Hjørring Brønderslev Års Frederikshavn Sæby Skagen Grenaa Herning Holstebro Struer Skive Thisted Hanstholm Lemvig Viborg Vejle Billund Brande Skjern Holbæk Kalundborg Helsingør Hundested Hillerød Frederikssund Frederiksværk SVERIGE TYSKLAND Esbjerg Middelfart Ribe Tønder GEOGRAFI OG BEFOLKNING Medborger_indmad_tryk.indd 11 Medborger_indmad_tryk.indd 11 24/06/07 23:56:08 24/06/07 23:56:08

12 2 SÅDAN STYRES LANDET 12 Medborger_indmad_tryk.indd 12 24/06/07 23:56:19

13 Repræsentativt demokrati Danmark er et repræsentativt demokrati*. De vigtigste beslutninger bliver truffet af folkevalgte politikere i Folketinget*, regionsråd* og kommunalbestyrelser*. Den lovgivende, udøvende og dømmende magt I Danmark er magten tredelt. Folketinget vedtager lovene. Regeringen fører lovene ud i livet sammen med den offentlige forvaltning. Domstolene det vil sige byretter, landsretter og Højesteret dømmer og udmåler straffe. Ytringsfriheden betyder, at man i Danmark frit kan offentliggøre, hvad man mener og tænker. Dog under ansvar over for domstolene og lovgivningen i øvrigt. Man kan straffes for at krænke andres ære eller omtale nogen truende eller nedværdigende på grund af for eksempel etnisk oprindelse eller tro. SÅDAN STYRES LANDET Demokratiet blev indført i 1849 Grundlaget for det danske demokrati er Grund loven fra Den er blevet ændret gennem årene, blandt andet i 1915, da kvinderne fik stemmeret. Den nuværende grundlov er fra 1953, men mange af principperne er stadig de samme som i den oprindelige grundlov. Grundlovssikrede rettigheder Grundloven indeholder de grundlæggende regler for, hvordan staten skal styres, og den sikrer befolkningen en række rettigheder og friheder. Grundloven beskytter den private ejendomsret, friheden til at dyrke enhver religion, retten til at samles i foreninger og til at demonstrere og friheden til at ytre sig i skrift, tale og på anden måde. Margrethe II Dronning Margrethe II har været Danmarks dronning siden Det danske kongehus er meget populært i befolkningen. Mange lytter til dronningens nytårstale, som hvert år sendes i radio og tv den 31. december kl Medborger_indmad_tryk.indd 13 24/06/07 23:56:21

14 SÅDAN STYRES LANDET Kongehuset Verdens ældste monarki Det danske monarki er det ældste i verden. I over 1000 år har der været konger og dronninger, prinser og prinsesser i Danmark. Kongehuset har ikke nogen politisk magt, men deltager i det offentlige liv på forskellige måder og repræsenterer Danmark i udlandet. Den lovgivende magt Folketinget behandler og vedtager den lovgivning, som gælder i Danmark. Folketinget har 179 medlemmer fra mange forskellige politiske partier. Medlemmerne af Folketinget vælges for fire år ad gangen. Statsministeren kan dog opløse Folketinget og udskrive valg, inden de fi re år er gået. To af Folketingets medlemmer er valgt i Grønland og to på Færøerne. Åbent for offentligheden Alle debatter i Folketinget er åbne for offentlig heden, og enhver kan kontakte politikerne. De politiske beslutninger bliver fulgt og diskuteret i medierne. Den udøvende magt Den offentlige forvaltning Regeringen består af ministre fra et eller flere partier. Den ledes af en statsminister. Ministrene har hver deres ansvarsområde. Ministerierne og deres tilhørende institutioner udgør tilsammen staten. Staten udgør sammen med regioner og kommuner den udøvende magt, som kaldes den offentlige forvaltning. Regeringen og den offentlige forvaltning forbereder og gennemfører lovene. Den dømmende magt Uafhængige domstole De danske domstole er uafhængige. Hverken regering eller Folketing kan konkret bestemme, hvordan domstolene skal dømme i en enkelt sag. Der er en Højesteret, to landsretter og 24 byretter. Desuden tager særlige domstole sig af bestemte sagsområder. Det gælder for eksempel Arbejdsretten* og Sø- og Handelsretten*. Byret* og Landsret Som hovedregel bliver sager i første omgang behandlet i byretten. Byrettens afgørelse kan ankes til landsretten. 14 Medborger_indmad_tryk.indd 14 24/06/07 23:56:22

15 SÅDAN STYRES LANDET Højesteret Højesteret er landets øverste domstol. Det er en appelret. Det betyder, at den først og fremmest behandler sager, der er blevet anket fra en af landsretterne. Højesterets domme kan ikke ankes. Den Særlige Klageret Man kan klage til Den Særlige Klageret, hvis man vil have en straffesag genoptaget. Det kan være, fordi der er kommet nye oplysninger frem i en afsluttet sag. Integrationsråd Kommunerne kan oprette et integrationsråd. Det har til opgave at give kommunalbestyrelsen råd om, hvordan nye borgere og etniske minoriteter kan blive aktive deltagere i lokalsamfundet. Du kan i din kommune få at vide, om den har et integrationsråd. Du kan også være med til at opfordre kommunen til at oprette et. De lokale integrationsråd vælger repræsentanter til det landsdækkende Rådet for Etniske Minoriteter, som rådgiver regeringen. Læs mere på 15 Medborger_indmad_tryk.indd 15 24/06/07 23:56:23

16 Jeg synes faktisk, man som indvandrer har pligt til at være aktiv på det niveau, man kan, og bidrage med sine egne erfaringer. Der er meget store muligheder for at få indflydelse i nærmiljøet; det gælder bare om at bruge dem. Selv blev jeg aktiv i 1980 erne, fordi jeg ville sige min mening om det, der blev sagt om indvandrere i fjernsynet. Det lærte jeg meget af og mødte rigtig mange forskellige mennesker, og i dag har jeg mange danske venner. Ved at deltage aktivt i diskussionen har jeg fået indflydelse på danskeres opfattelse af indvandrere og på integrationsindsatsen i Albertslund Kommune. Jeg synes, man har pligt til at blande sig Perwez Iqbal kom til Danmark fra Pakistan i Han er medstifter af en lang række foreninger for indvandrere. Desuden har han været medlem af integrationsrådet og kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. 16 Medborger_indmad_tryk.indd 16 24/06/07 23:56:27

17 Kommuner og regioner Tæt på borgerne Danmark er inddelt i 98 kommuner med hver sin folkevalgte kommunalbestyrelse og en borgmester. Der er valg til kommunalbestyrelserne hvert fjerde år. Kommunerne tager sig af en række opgaver i de lokale områder inden for de rammer, som Folketinget sætter. Kommunerne sørger for eksempel for daginstitutioner, skoler, ældrepleje, anlæg af veje og rammerne for kulturlivet i de lokale områder. Det er også kommunerne, der hjælper udlændinge, der bosætter sig i Danmark, i gang med deres tilværelse her i landet blandt andet ved at tilbyde undervisning i dansk sprog og om det danske samfund. Læs mere om undervisning for nye borgere i kapitel 4, Ny borger i Danmark. Regioner Danmark er inddelt i fem regioner*. De styres af folkevalgte regionsråd*, som vælges hvert fjerde år. Regionerne tager sig blandt andet af sygehuse, kollektiv trafi k og regionale udviklingsopgaver. Valg og politisk deltagelse Valgret Alle, der er fyldt 18 år, har ret til at stemme ved og opstille til kommunalvalg. Hvis du er statsborger i et land uden for den Europæiske Union og Norden, gælder det dog kun, hvis du har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år før valget. For at kunne deltage i folketingsvalg og folkeafstemninger* skal du have dansk statsborgerskab. EU-borgere bosat i Danmark kan deltage i valg til Europa-Parlamentet*, enten her i landet eller i hjemlandet. Valgkort Ved valg og folkeafstemninger modtager alle med stemmeret et valgkort. Det oplyser, hvor og hvornår, man kan stemme. Ved at bruge din stemmeret får du indflydelse på, hvordan vi skal indrette vores samfund og vores fælles hverdag i Danmark. Der er tradition for, at de fleste af vælgerne i Danmark deltager i valg. De politiske partier I Danmark findes en lang række politiske partier, som opstiller kandidater til de politiske valg. Hvis du ønsker indflydelse på, hvem der bliver opstillet til valgene, skal du melde dig ind i et politisk parti. Til regions- og kommunalvalg kan også tværpolitiske lister og særlige borgerlister* opstille kandidater. SÅDAN STYRES LANDET 17 Medborger_indmad_tryk.indd 17 24/06/07 23:56:32

18 Retssamfundet SÅDAN STYRES LANDET Danmark er et demokratisk retssamfund. Det vil sige, at regeringen og den offentlige forvaltning, herunder politiet, er under demokratisk kontrol, og at domstolene fungerer uafhængigt af regeringen. Alle borgere har nogle grundlæggende rettigheder og friheder og pligt til at overholde lovgivningen. Alle borgere har krav på at blive behandlet rimeligt og efter loven af administrative myndigheder og domstole. Tavshedspligt Ansatte i en offentlig myndighed har tavshedspligt. Det vil som hovedregel sige, at oplysninger om dine private forhold kun kan gives videre til for eksempel din arbejdsgiver eller din læge, hvis du har givet dit samtykke til det. have prøvet alle andre muligheder for at klage. Det er gratis at henvende sig til Ombudsmanden. Din ret og muligheder for at klage i forhold til det offentlige Forvaltningsloven indeholder regler om, hvordan de offentlige myndigheder skal behandle borgerne. Loven bestemmer blandt andet, at et afslag på en anmodning skal være begrundet. Og den siger, at det offentlige skal vejlede dig, hvis der er mulighed for at klage til en anden myndighed. Aktindsigt* Du har ret til at få aktindsigt i dine egne sager. Hvis du søger om det, kan du som regel få at vide, hvad der står i sagens dokumenter. Folketingets Ombudsmand Folketingets Ombudsmand vælges af Folketinget og behandler spørgsmål om fejl eller forsømmelser i den offentlige forvaltning. Ombudsmanden er uafhængig af regeringen og kan selv tage initiativ til en undersøgelse. Alle kan henvende sig til Ombudsmanden, hvis de mener, at en myndighed har overtrådt regler eller begået fejl i sagsbehandlingen. Men først efter at 18 Medborger_indmad_tryk.indd 18 24/06/07 23:56:33

19 Forbrydelse og straf Hvis en person mistænkes for at have begået en forbrydelse, er det politiet, der efterforsker sagen. Det er anklagemyndigheden, der rejser tiltale. Domstolene tager stilling til, om personen skal straffes. For en dommer inden 24 timer Hvis du bliver anholdt og sigtet for en forbrydelse, har du ret til at blive stillet for en dommer inden 24 timer. Dommeren skal tage stilling til, om du skal varetægtsfængsles*, mens politiet efterforsker sagen. Som sigtet i en straffesag har du ikke pligt til at sige noget under en afhøring. Og du har ret til at få hjælp af en advokat. Bøde, fængsel og andre sanktioner Der er to former for straf: bøde og fængsel. Endvidere kan blandt andre unge under 18 år og sindssyge dømmes til behandling. Ubetingede og betingede domme Fængselsdomme kan enten være betingede eller ubetingede. Hvis du får en betinget dom, kommer du kun i fængsel, hvis du begår ny kriminalitet. Der kan dog følge andre krav med en betinget dom, for eksempel at den dømte lader sig behandle. Livstid er den hårdeste straf Fængselsstraf på livstid er den hårdeste straf, domstolene kan benytte. Der er ikke dødsstraf i Danmark. Unge under 15 år Unge under 15 år kan ikke straffes. Men mistænkte under 18 år kan tilbageholdes af politiet. Selv om unge under 15 år ikke kan straffes, kan de sociale myndigheder beslutte, at den unge skal følge nogle bestemte kurser eller anbringes på en lukket døgninstitution. Straffeattest Arbejdsgivere kan kræve at se en straffeattest, før de beslutter, om de vil ansætte dig. En straffeattest er et dokument, der oplyser, om en person er straffet, hvad personen er dømt for, og hvilken straf vedkommende har fået. Hvis du har brug for en straffeattest, skal du henvende dig på en politistation. SÅDAN STYRES LANDET 19 Medborger_indmad_tryk.indd 19 24/06/07 23:56:33

20 SÅDAN STYRES LANDET Fri proces Hjælp fra det offentlige Hvis du er part i en sag og har en lav indkomst, kan du søge om at få fri proces. Hvis du får fri proces, får du hjælp fra det offentlige til at betale advokat og sagsomkostninger. Retshjælp Har du et juridisk problem, kan du henvende dig til en retshjælp eller Advokatvagten. Her giver jurister anonym rådgivning. Det er gratis eller koster meget lidt. Du kan læse mere om retshjælp og Advokatvagten på Politiet Enhver kan henvende sig til politiet Politiet har som opgave at sikre ro og orden og forhindre, efterforske og opklare kriminalitet. Enhver kan henvende sig til politiet for at få hjælp og anmelde overtrædelser af loven. Du kan for eksempel gå til politiet, hvis du har været udsat for tyveri eller vold, eller hvis du er vidne til en forbrydelse. Du kan også ringe til 112. SSP-samarbejdet* Politiet arbejder mange steder sammen med skoler og sociale myndigheder i det såkaldte SSP-samarbejde. De samarbejder om at forebygge kriminalitet blandt unge. 20 Medborger_indmad_tryk.indd 20 24/06/07 23:56:33

21 Danmark og verden Regler for politiet Politiet er underlagt en række regler, som de skal følge, når de anholder eller afhører en person. De må ikke bruge eller true med vold. Og de skal informere den anholdte om hans eller hendes rettigheder. Stor tillid til politiet Generelt har befolkningen stor tillid til politiet. Hvis man er utilfreds med den måde, man er blevet behandlet på af politiet, kan man klage til statsadvokaten*, som blandt andet tager sig af klager over politibetjentes adfærd. Der fi ndes seks regionale statsadvokatkontorer. Se Selvtægt forbudt Det er forbudt at tage loven i sin egen hånd ved for eksempel at slå på nogen, fordi de har generet én. Det kaldes selvtægt, og det er strafbart. Mange internationale forbindelser Danmark har mange internationale forbindelser. Danmark er medlem af den Europæiske Union (EU*), Europarådet, de Forenede Nationer (FN), den Nord Atlantiske Traktats Organisation (NATO*), Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD*) og World Health Organisation (WHO*). Internationale konventioner Danmark har underskrevet en række internationale konventioner om beskyttelse af menneskerettigheder. For eksempel FN s konvention mod tortur, FN s konvention til bekæmpelse af alle former for racediskrimination, FN s konvention til bekæmpelse af alle former for diskrimination mod kvinder og FN s konvention om børns rettigheder. Som medlem af Europarådet* har Danmark tilsluttet sig den Europæiske Menneskerettighedskonvention og gjort den til en del af dansk ret. SÅDAN STYRES LANDET EU* Danmark har været medlem af den Europæiske Union siden Siden Danmark blev medlem, har EU fået indflydelse på flere og flere områder og på store dele af lovgivningen i medlemslandene. Medlemslandene samarbejder blandt andet om miljø, forbrugerspørgsmål og fri handel på det indre marked. Nogle har fælles mønt, Euro. Danmark er ikke med i samarbejdet om den fælles mønt. 21 Medborger_indmad_tryk.indd 21 24/06/07 23:56:35

22 SÅDAN STYRES LANDET FN* Som medlem af de Forenede Nationer (FN) bidrager Danmark til at hjælpe nødstedte, skabe fred og udvikling i verden og fremme respekten for menneskerettigheder. NATO* og OECD* I den militære alliance NATO og den økonomiske organisation OECD arbejder Danmark tæt sammen med USA, Canada og en lang række andre lande. Internationalt udviklings samarbejde Danmark giver 0,8 procent af bruttonationalindkomsten til udviklingssamarbejde med fattige lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Hjælp til flygtninge Danmark arbejder for at hjælpe verdens flygtninge. For eksempel gennem internationalt fredsbevarende samarbejde, støtte til genopbygning af krigshærgede områder, genbosætning af fl ygtninge og hjælp til flygtninges tilbagevenden til hjemlandet, når forholdene tillader det. Genbosætning af flygtninge sker både i nærområderne til konflikter og i Danmark. Blandt andet tilbydes 500 flygtninge hvert år beskyttelse i Danmark efter aftale med FN s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Hertil kommer et skiftende antal personer, som kommer spontant til Danmark og anerkendes som flygtninge. Den økonomiske bistand ydes både gennem FN og andre internationale organisationer og direkte fra Danmark til modtagerlandet. Bistanden er baseret på et tæt samarbejde med de lande, der modtager hjælpen, så de selv kan tage ansvaret for udviklingen af deres samfund. Nøgleord i den danske ulandsbistand er hjælp til de fattigste, ligestilling mellem kønnene, god regeringsførelse, demokrati, menneskerettigheder, miljøhensyn og bæredygtighed. 22 Medborger_indmad_tryk.indd 22 24/06/07 23:56:35

23 Medborger_indmad_tryk.indd 23 24/06/07 23:56:35 23

24 3 INDREJSE OG OPHOLD I DANMARK 24 Medborger_indmad_tryk.indd 24 24/06/07 23:56:35

25 Nordisk pasfrihed Hvis du er statsborger i Norge, Sverige, Finland eller Island, kan du rejse ind og opholde dig i Danmark, så længe du vil. Det skyldes, at Danmark har et særligt samarbejde med de øvrige nordiske lande. Schengensamarbejdet De fleste medlemslande i EU er med i Schengensamarbejdet*. Det betyder, at borgere bosat i Schengenlandene kan rejse mellem landene uden grænsekontrol. Registreringsbevis til EU-borgere Er du statsborger i Schweiz eller i et land, der er medlem af EU eller EØS*, kan du få et særligt registreringsbevis hos de danske statsforvaltninger. Danmark er medlem af EU og følger derfor unionens regler om fri bevægelighed. Du kan for eksempel rejse ind i Danmark og søge arbejde. Også andre personer, f.eks. personer med tilstrækkelige midler og pensionister, har mulighed for at få registreringsbevis og ophold i Danmark. Visum Hvis du kommer fra et land uden for Europa og skal deltage i en kulturel begivenhed eller besøge Danmark som turist, eller fordi du har familie eller skal på forretningsbesøg i Danmark, skal du måske søge om visum. På findes en liste over de lande, hvis statsborgere skal have visum for at besøge Danmark. Du skal søge visum, inden du rejser til Danmark. Det foregår ved den danske repræsentation i dit hjemland. Et visum kan gælde op til tre måneder og giver dig ikke ret til at arbejde i Danmark. Et visum gælder normalt i hele Schengenområdet. INDREJSE OG OPHOLD I DANMARK Som en midlertidig ordning gælder der særlige regler for borgere fra visse EU-lande, hvis de søger lønarbejde i Danmark. Se afsnittet om Arbejde. 25 Medborger_indmad_tryk.indd 25 26/06/07 13:31:58

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % %

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % % Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: Meget god 24 77 % 24 77 % God 7 23 % 31 100

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Filmprojekt - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Indvandringsprøven Folketinget vedtog i april 2007, at der skal etableres en indvandringsprøve for udlændinge, der søger ægtefællesammenføring til

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Torsdag den 30. november 2017 kl Prøvenummer

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Torsdag den 30. november 2017 kl Prøvenummer Medborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 30 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 11.00-11.30 Medborgerskabsprøven Medborgerskabsprøven

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier Arbejde

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Over 18 år Og som ikke er: Født af en dansk far og en

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Side 1/9 Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere