Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund"

Transkript

1 Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund

2 Medborger i Danmark udgives på 18 sprog: Dansk Engelsk Polsk Russisk Kinesisk Fransk Arabisk Spansk Thai Tyrkisk Farsi Serbo-kroatisk Urdu Litauisk Burmesisk Swahili Tysk Filippinsk Publikationen kan købes hos: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Telefax: E-post: schultz.dk Hjemmeside: Eller hos din boghandler. Pris: 40 kr. inkl. moms. Forsendelsesomkostningerne er ikke inkluderet i prisen. Bogen er tilgængelig elektronisk på Integrations ministeriets hjemmeside: hvor bogen også er lydindtalt på udvalgte sprog. 2 Medborger_indmad_tryk.indd 2 24/06/07 23:55:46

3 Hvordan bruges denne bog? Denne bog indeholder information om det danske samfund og giver dig praktiske oplysninger, du kan få brug for som ny borger i Danmark. For at flest mulige kan få nytte af bogen, udgives den både på dansk og på en række andre sprog. Medborger i Danmark er en håndbog, du kan slå op i, når du har behov for at vide noget om et bestemt emne. Men du kan også vælge at læse bogen fra ende til anden. Du kan fi nde rundt i bogen dels ved at bruge indholdsfortegnelsen, dels ved at bruge stikordene bagest i bogen. En række ord i bogen er markeret med en stjerne*. Det betyder, at du kan fi nde en nærmere forklaring på ordet omme bag i bogen. Håndbogen giver ikke svar på alt. Til gengæld finder du undervejs i teksten henvisninger til hjemme sider, hvor myndigheder og andre fortæller mere og giver dig hjælp til at komme videre. Bag i bogen kan du læse en række praktiske oplysninger, som du kan få brug for i hverdagen. Endelig har bogen en liste over institutioner og organisationer, som kan have særlig interesse for dig som ny i Danmark. Der sker løbende ændringer af love og regler. Derfor er de ikke gengivet i deres fulde ordlyd, men blot beskrevet i generelle vendinger eller med henvisning til den gældende lov. Det betyder, at du ikke i alle tilfælde kan bruge bogen til at finde ud af, hvilke rettigheder og pligter du har. Afhængigt af hvad sagen drejer sig om, kan det være nødvendigt for dig at søge yderligere oplysninger. På kan du finde håndbogen i en elektronisk version. Her er bogen også indtalt på udvalgte sprog. Hvis du har kommentarer til denne bog, kan du sende dem til Vi vil se på alle kommentarer og forslag, når bogen efter nogle år skal opdateres. 3 Medborger_indmad_tryk.indd 3 24/06/07 23:55:46

4 Indhold Velkommen som ny borger i Danmark I Geografi og befolkning Flest bor i byer Sådan styres landet Repræsentativt demokrati Retssamfundet Danmark og verden Indrejse og ophold i Danmark Arbejde Studieophold Asyl Familiesammenføring Opholdstilladelsens varighed Ny borger i Danmark Dit nye liv Tolkebistand Dansk- og samfundsundervisning for voksne.. 34 Introduktionsprogram og integrationskontrakt. 37 Dansk statsborger At finde et sted at bo Leje eller eje Lejebolig Andelsbolig Fremleje og bytte lejlighed Ejerbolig El, varme og vand Fælles udgifter Beboerdemokrati Beboerhuse og fællesrum Regler for boliger og boligområder Forsikringer Flytning Familie Familie og samfund Familieliv og parforhold At få barn Barn og ung Børn og voksne med handicap Livet som ældre Når livet slutter Skole og uddannelse Lære hele livet Det danske uddannelsessystem Grundskolen Uden for skoletid Efter grundskolen Videregående uddannelser Særlige tilbud for voksne Anerkendelse af udenlandske uddannelser Arbejdslivet De fleste har arbejde At finde et arbejde Hvis du bliver ledig Det danske arbejdsmarked Livet på arbejdspladsen At starte egen virksomhed Medborger_indmad_tryk.indd 4 24/06/07 23:55:46

5 9 Økonomi og forbrug Styr på privatøkonomien Leje og køb på kredit Forsikringer Forbrugerrettigheder Det danske skattesystem Kultur og fritid Rige muligheder Medierne og den offentlige debat Aktiv i fritiden Foreningslivet Religion Fester og socialt samvær Praktiske oplysninger Her kan du få mere at vide Organisationer og institutioner af særlig betydning for nye borgere Politiske partier Ordforklaringer Stikord Sundhed og sygdom Sundhedsvæsenet Hos lægen Psykiske problemer Lægevagt Alarm Børneundersøgelser og vaccinationer På sygehuset Tandpleje Medicin Sund mad og motion Gode råd om sundhed Helligdage og højtider Skikke og mærkedage At vende tilbage til sit hjemland Råd og økonomisk støtte Medborger_indmad_tryk.indd 5 24/06/07 23:55:46

6 Velkommen som ny medborger i Danmark Kære nye medborger At begynde et nyt liv i et nyt land kan indebære store omvæltninger. Du møder nye mennesker og nye måder at gøre tingene på. Især den første tid vil rumme mange udfordringer og kan opleves som uoverskuelig. Denne bog er skrevet for at hjælpe dig i gang med tilværelsen i Danmark og gøre din hverdag lidt lettere. Bogen fortæller om det danske samfund og giver dig praktiske oplysninger, du kan få brug for som ny borger her i landet. Der kan naturligvis ikke tegnes et entydigt billede af det danske samfund. Danmark er som de fleste andre lande et mangfoldigt samfund, som rummer mange forskellige kulturer og livsopfattelser. Samtidig er det en forudsætning for den enkelte borgers muligheder for at udfolde sig, at alle er fælles om nogle helt grundlæggende værdier og spilleregler, som gælder i samfundet. Danmark er et demokratisk samfund med frihed, ansvar og muligheder for alle uanset køn, hudfarve, kulturbaggrund og livsopfattelse. Alle kan tænke, tale og skrive frit, danne foreninger og dyrke en religion eller et andet livssyn. Den enkeltes personlige frihed og ligeværd er grundlæggende i det danske samfund kun begrænset af ansvaret for at respektere andres tilsvarende krav på frihed og ligeværd. 6 Medborger_indmad_tryk.indd 6 24/06/07 23:55:46

7 Dialog og medbestemmelse er vigtige på alle niveauer i samfundet. Du opfordres derfor til at deltage i demokratiske processer for eksempel i din kommune, i et politisk parti, i dit boligområde, i en fritidsforening eller i dine børns skole eller børnehave. I Danmark har alle pligt til efter bedste evne at forsørge sig selv og yde et bidrag til fællesskabet ved at uddanne sig, arbejde og betale skat. Via skattesystemet kan samfundet løse en række nødvendige opgaver, og den enkelte borger kan nyde godt af mange muligheder og tilbud. Alle borgere kan få gratis uddannelse og i de fl este tilfælde også økonomisk støtte til at uddanne sig. Alle har ret til gratis læge- og hospitalshjælp, og ældre og handicappede har ret til særlig støtte i hverdagen. Borgere, der har arbejdsevne, men ikke kan finde arbejde, kan få hjælp til selvhjælp, så de hurtigst muligt kan komme i gang med en aktiv tilværelse. Danmark har en moderne, veludviklet økonomi og er blandt de førende inden for miljø- og bioteknologi, design og andre områder, hvor viden og dygtighed er afgørende. Her er mange muligheder for enhver, der vil yde en indsats. Det er en udfordring for alle både nye og oprindelige danskere at fastholde og udvikle et godt samfund med frihed, fremskridt og muligheder. Den mangfoldighed, som du og andre bringer med udefra, kan give yderligere fornyelse og dynamik. Med ønsket om at du vil involvere dig aktivt i det samfund, du nu er en del af, byder vi dig velkommen i Danmark. Held og lykke med din nye tilværelse. 7 Medborger_indmad_tryk.indd 7 24/06/07 23:55:47

8 1 GEOGRAFI OG BEFOLKNING 8 Medborger_indmad_tryk.indd 8 24/06/07 23:55:47

9 Flest bor i byer Fem millioner mennesker Der bor lidt over 5,4 millioner mennesker i Danmark. 85 procent af dem bor i byer. I hovedstaden, København, og i hovedstadsområdet bor knap 1,6 millioner. Den næststørste by er Århus med cirka indbyggere. Sproget er dansk i hele landet. Cirka personer, fem procent af befolkningen, er udenlandske statsborgere navnlig fra Norden og det øvrige Europa, Nordamerika, Mellemøsten, Sydasien og Afrika. Mange øer Danmark består af halvøen Jylland og 406 øer. De største er Sjælland og Fyn. Mange af de øvrige øer er små med få indbyggere. En del af Norden Grønland og Færøerne er med i det danske rigsfællesskab*, men har selvstyre. Det betyder, at befolkningerne er danske statsborgere og vælger repræsentanter til Folketinget* i Danmark, samtidig med at de to områder har egne demokratiske forsamlinger. Danmark er en del af Norden. De fem nordiske lande er Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, herunder selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland. Danmark er medlem af den Europæiske Union (EU*). GEOGRAFI OG BEFOLKNING Hovedstaden København er den største by i landet og ligger på Sjælland. I Jylland er de største byer Århus, Aalborg og Esbjerg. På Fyn er Odense den største by. De fl este steder i Danmark er der kort afstand til kysten. Landet har en kyststrækning på omkring km. Danmark har ingen bjerge, det højeste punkt er 173 meter over havet. Langt det meste af landet er dyrket. Danmark har mange veje og jernbaner. Man kan komme rundt i landet med tog og bus på de fleste tidspunkter. Til mange øer er der færger. Mellem Jylland, Fyn og Sjælland er der broer. Og der er en bro fra København til Malmø i Sverige. 9 Medborger_indmad_tryk.indd 9 24/06/07 23:56:00

10 GEOGRAFI OG BEFOLKNING Cyklisternes land Danmark er blandt de lande i verden, hvor der er flest cyklister. I myldretiden i byerne kan man se rækker af cyklister mange med børn bagpå på vej til og fra arbejde, vuggestuer og børnehaver. 10 Medborger_indmad_tryk.indd 10 24/06/07 23:56:01

11 11 Kilometer 0 50 JYLLAND FYN SJÆLLAND BORNHOLM København Roskilde Odense Nyborg Rødbyhavn Nakskov Maribo Næstved Haslev Ringsted Køge Slagelse Korsør Rønne Århus Hammel Ebeltoft Hadsten Nykøbing Randers Bjerringbro Nykøbing M Silkeborg Kolding Ringkøbing Svendborg Skælskør Haderslev Vejen Bramming Varde Grindsted Nordborg Sønderborg Kerteminde Sorø Fåborg Vojens Assens Åbenrå Fredericia Horsens Odder Ikast Skanderborg Aalborg Nørresundby Støvring Hirtshals Hjørring Brønderslev Års Frederikshavn Sæby Skagen Grenaa Herning Holstebro Struer Skive Thisted Hanstholm Lemvig Viborg Vejle Billund Brande Skjern Holbæk Kalundborg Helsingør Hundested Hillerød Frederikssund Frederiksværk SVERIGE TYSKLAND Esbjerg Middelfart Ribe Tønder GEOGRAFI OG BEFOLKNING Medborger_indmad_tryk.indd 11 Medborger_indmad_tryk.indd 11 24/06/07 23:56:08 24/06/07 23:56:08

12 2 SÅDAN STYRES LANDET 12 Medborger_indmad_tryk.indd 12 24/06/07 23:56:19

13 Repræsentativt demokrati Danmark er et repræsentativt demokrati*. De vigtigste beslutninger bliver truffet af folkevalgte politikere i Folketinget*, regionsråd* og kommunalbestyrelser*. Den lovgivende, udøvende og dømmende magt I Danmark er magten tredelt. Folketinget vedtager lovene. Regeringen fører lovene ud i livet sammen med den offentlige forvaltning. Domstolene det vil sige byretter, landsretter og Højesteret dømmer og udmåler straffe. Ytringsfriheden betyder, at man i Danmark frit kan offentliggøre, hvad man mener og tænker. Dog under ansvar over for domstolene og lovgivningen i øvrigt. Man kan straffes for at krænke andres ære eller omtale nogen truende eller nedværdigende på grund af for eksempel etnisk oprindelse eller tro. SÅDAN STYRES LANDET Demokratiet blev indført i 1849 Grundlaget for det danske demokrati er Grund loven fra Den er blevet ændret gennem årene, blandt andet i 1915, da kvinderne fik stemmeret. Den nuværende grundlov er fra 1953, men mange af principperne er stadig de samme som i den oprindelige grundlov. Grundlovssikrede rettigheder Grundloven indeholder de grundlæggende regler for, hvordan staten skal styres, og den sikrer befolkningen en række rettigheder og friheder. Grundloven beskytter den private ejendomsret, friheden til at dyrke enhver religion, retten til at samles i foreninger og til at demonstrere og friheden til at ytre sig i skrift, tale og på anden måde. Margrethe II Dronning Margrethe II har været Danmarks dronning siden Det danske kongehus er meget populært i befolkningen. Mange lytter til dronningens nytårstale, som hvert år sendes i radio og tv den 31. december kl Medborger_indmad_tryk.indd 13 24/06/07 23:56:21

14 SÅDAN STYRES LANDET Kongehuset Verdens ældste monarki Det danske monarki er det ældste i verden. I over 1000 år har der været konger og dronninger, prinser og prinsesser i Danmark. Kongehuset har ikke nogen politisk magt, men deltager i det offentlige liv på forskellige måder og repræsenterer Danmark i udlandet. Den lovgivende magt Folketinget behandler og vedtager den lovgivning, som gælder i Danmark. Folketinget har 179 medlemmer fra mange forskellige politiske partier. Medlemmerne af Folketinget vælges for fire år ad gangen. Statsministeren kan dog opløse Folketinget og udskrive valg, inden de fi re år er gået. To af Folketingets medlemmer er valgt i Grønland og to på Færøerne. Åbent for offentligheden Alle debatter i Folketinget er åbne for offentlig heden, og enhver kan kontakte politikerne. De politiske beslutninger bliver fulgt og diskuteret i medierne. Den udøvende magt Den offentlige forvaltning Regeringen består af ministre fra et eller flere partier. Den ledes af en statsminister. Ministrene har hver deres ansvarsområde. Ministerierne og deres tilhørende institutioner udgør tilsammen staten. Staten udgør sammen med regioner og kommuner den udøvende magt, som kaldes den offentlige forvaltning. Regeringen og den offentlige forvaltning forbereder og gennemfører lovene. Den dømmende magt Uafhængige domstole De danske domstole er uafhængige. Hverken regering eller Folketing kan konkret bestemme, hvordan domstolene skal dømme i en enkelt sag. Der er en Højesteret, to landsretter og 24 byretter. Desuden tager særlige domstole sig af bestemte sagsområder. Det gælder for eksempel Arbejdsretten* og Sø- og Handelsretten*. Byret* og Landsret Som hovedregel bliver sager i første omgang behandlet i byretten. Byrettens afgørelse kan ankes til landsretten. 14 Medborger_indmad_tryk.indd 14 24/06/07 23:56:22

15 SÅDAN STYRES LANDET Højesteret Højesteret er landets øverste domstol. Det er en appelret. Det betyder, at den først og fremmest behandler sager, der er blevet anket fra en af landsretterne. Højesterets domme kan ikke ankes. Den Særlige Klageret Man kan klage til Den Særlige Klageret, hvis man vil have en straffesag genoptaget. Det kan være, fordi der er kommet nye oplysninger frem i en afsluttet sag. Integrationsråd Kommunerne kan oprette et integrationsråd. Det har til opgave at give kommunalbestyrelsen råd om, hvordan nye borgere og etniske minoriteter kan blive aktive deltagere i lokalsamfundet. Du kan i din kommune få at vide, om den har et integrationsråd. Du kan også være med til at opfordre kommunen til at oprette et. De lokale integrationsråd vælger repræsentanter til det landsdækkende Rådet for Etniske Minoriteter, som rådgiver regeringen. Læs mere på 15 Medborger_indmad_tryk.indd 15 24/06/07 23:56:23

16 Jeg synes faktisk, man som indvandrer har pligt til at være aktiv på det niveau, man kan, og bidrage med sine egne erfaringer. Der er meget store muligheder for at få indflydelse i nærmiljøet; det gælder bare om at bruge dem. Selv blev jeg aktiv i 1980 erne, fordi jeg ville sige min mening om det, der blev sagt om indvandrere i fjernsynet. Det lærte jeg meget af og mødte rigtig mange forskellige mennesker, og i dag har jeg mange danske venner. Ved at deltage aktivt i diskussionen har jeg fået indflydelse på danskeres opfattelse af indvandrere og på integrationsindsatsen i Albertslund Kommune. Jeg synes, man har pligt til at blande sig Perwez Iqbal kom til Danmark fra Pakistan i Han er medstifter af en lang række foreninger for indvandrere. Desuden har han været medlem af integrationsrådet og kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. 16 Medborger_indmad_tryk.indd 16 24/06/07 23:56:27

17 Kommuner og regioner Tæt på borgerne Danmark er inddelt i 98 kommuner med hver sin folkevalgte kommunalbestyrelse og en borgmester. Der er valg til kommunalbestyrelserne hvert fjerde år. Kommunerne tager sig af en række opgaver i de lokale områder inden for de rammer, som Folketinget sætter. Kommunerne sørger for eksempel for daginstitutioner, skoler, ældrepleje, anlæg af veje og rammerne for kulturlivet i de lokale områder. Det er også kommunerne, der hjælper udlændinge, der bosætter sig i Danmark, i gang med deres tilværelse her i landet blandt andet ved at tilbyde undervisning i dansk sprog og om det danske samfund. Læs mere om undervisning for nye borgere i kapitel 4, Ny borger i Danmark. Regioner Danmark er inddelt i fem regioner*. De styres af folkevalgte regionsråd*, som vælges hvert fjerde år. Regionerne tager sig blandt andet af sygehuse, kollektiv trafi k og regionale udviklingsopgaver. Valg og politisk deltagelse Valgret Alle, der er fyldt 18 år, har ret til at stemme ved og opstille til kommunalvalg. Hvis du er statsborger i et land uden for den Europæiske Union og Norden, gælder det dog kun, hvis du har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år før valget. For at kunne deltage i folketingsvalg og folkeafstemninger* skal du have dansk statsborgerskab. EU-borgere bosat i Danmark kan deltage i valg til Europa-Parlamentet*, enten her i landet eller i hjemlandet. Valgkort Ved valg og folkeafstemninger modtager alle med stemmeret et valgkort. Det oplyser, hvor og hvornår, man kan stemme. Ved at bruge din stemmeret får du indflydelse på, hvordan vi skal indrette vores samfund og vores fælles hverdag i Danmark. Der er tradition for, at de fleste af vælgerne i Danmark deltager i valg. De politiske partier I Danmark findes en lang række politiske partier, som opstiller kandidater til de politiske valg. Hvis du ønsker indflydelse på, hvem der bliver opstillet til valgene, skal du melde dig ind i et politisk parti. Til regions- og kommunalvalg kan også tværpolitiske lister og særlige borgerlister* opstille kandidater. SÅDAN STYRES LANDET 17 Medborger_indmad_tryk.indd 17 24/06/07 23:56:32

18 Retssamfundet SÅDAN STYRES LANDET Danmark er et demokratisk retssamfund. Det vil sige, at regeringen og den offentlige forvaltning, herunder politiet, er under demokratisk kontrol, og at domstolene fungerer uafhængigt af regeringen. Alle borgere har nogle grundlæggende rettigheder og friheder og pligt til at overholde lovgivningen. Alle borgere har krav på at blive behandlet rimeligt og efter loven af administrative myndigheder og domstole. Tavshedspligt Ansatte i en offentlig myndighed har tavshedspligt. Det vil som hovedregel sige, at oplysninger om dine private forhold kun kan gives videre til for eksempel din arbejdsgiver eller din læge, hvis du har givet dit samtykke til det. have prøvet alle andre muligheder for at klage. Det er gratis at henvende sig til Ombudsmanden. Din ret og muligheder for at klage i forhold til det offentlige Forvaltningsloven indeholder regler om, hvordan de offentlige myndigheder skal behandle borgerne. Loven bestemmer blandt andet, at et afslag på en anmodning skal være begrundet. Og den siger, at det offentlige skal vejlede dig, hvis der er mulighed for at klage til en anden myndighed. Aktindsigt* Du har ret til at få aktindsigt i dine egne sager. Hvis du søger om det, kan du som regel få at vide, hvad der står i sagens dokumenter. Folketingets Ombudsmand Folketingets Ombudsmand vælges af Folketinget og behandler spørgsmål om fejl eller forsømmelser i den offentlige forvaltning. Ombudsmanden er uafhængig af regeringen og kan selv tage initiativ til en undersøgelse. Alle kan henvende sig til Ombudsmanden, hvis de mener, at en myndighed har overtrådt regler eller begået fejl i sagsbehandlingen. Men først efter at 18 Medborger_indmad_tryk.indd 18 24/06/07 23:56:33

19 Forbrydelse og straf Hvis en person mistænkes for at have begået en forbrydelse, er det politiet, der efterforsker sagen. Det er anklagemyndigheden, der rejser tiltale. Domstolene tager stilling til, om personen skal straffes. For en dommer inden 24 timer Hvis du bliver anholdt og sigtet for en forbrydelse, har du ret til at blive stillet for en dommer inden 24 timer. Dommeren skal tage stilling til, om du skal varetægtsfængsles*, mens politiet efterforsker sagen. Som sigtet i en straffesag har du ikke pligt til at sige noget under en afhøring. Og du har ret til at få hjælp af en advokat. Bøde, fængsel og andre sanktioner Der er to former for straf: bøde og fængsel. Endvidere kan blandt andre unge under 18 år og sindssyge dømmes til behandling. Ubetingede og betingede domme Fængselsdomme kan enten være betingede eller ubetingede. Hvis du får en betinget dom, kommer du kun i fængsel, hvis du begår ny kriminalitet. Der kan dog følge andre krav med en betinget dom, for eksempel at den dømte lader sig behandle. Livstid er den hårdeste straf Fængselsstraf på livstid er den hårdeste straf, domstolene kan benytte. Der er ikke dødsstraf i Danmark. Unge under 15 år Unge under 15 år kan ikke straffes. Men mistænkte under 18 år kan tilbageholdes af politiet. Selv om unge under 15 år ikke kan straffes, kan de sociale myndigheder beslutte, at den unge skal følge nogle bestemte kurser eller anbringes på en lukket døgninstitution. Straffeattest Arbejdsgivere kan kræve at se en straffeattest, før de beslutter, om de vil ansætte dig. En straffeattest er et dokument, der oplyser, om en person er straffet, hvad personen er dømt for, og hvilken straf vedkommende har fået. Hvis du har brug for en straffeattest, skal du henvende dig på en politistation. SÅDAN STYRES LANDET 19 Medborger_indmad_tryk.indd 19 24/06/07 23:56:33

20 SÅDAN STYRES LANDET Fri proces Hjælp fra det offentlige Hvis du er part i en sag og har en lav indkomst, kan du søge om at få fri proces. Hvis du får fri proces, får du hjælp fra det offentlige til at betale advokat og sagsomkostninger. Retshjælp Har du et juridisk problem, kan du henvende dig til en retshjælp eller Advokatvagten. Her giver jurister anonym rådgivning. Det er gratis eller koster meget lidt. Du kan læse mere om retshjælp og Advokatvagten på Politiet Enhver kan henvende sig til politiet Politiet har som opgave at sikre ro og orden og forhindre, efterforske og opklare kriminalitet. Enhver kan henvende sig til politiet for at få hjælp og anmelde overtrædelser af loven. Du kan for eksempel gå til politiet, hvis du har været udsat for tyveri eller vold, eller hvis du er vidne til en forbrydelse. Du kan også ringe til 112. SSP-samarbejdet* Politiet arbejder mange steder sammen med skoler og sociale myndigheder i det såkaldte SSP-samarbejde. De samarbejder om at forebygge kriminalitet blandt unge. 20 Medborger_indmad_tryk.indd 20 24/06/07 23:56:33

21 Danmark og verden Regler for politiet Politiet er underlagt en række regler, som de skal følge, når de anholder eller afhører en person. De må ikke bruge eller true med vold. Og de skal informere den anholdte om hans eller hendes rettigheder. Stor tillid til politiet Generelt har befolkningen stor tillid til politiet. Hvis man er utilfreds med den måde, man er blevet behandlet på af politiet, kan man klage til statsadvokaten*, som blandt andet tager sig af klager over politibetjentes adfærd. Der fi ndes seks regionale statsadvokatkontorer. Se Selvtægt forbudt Det er forbudt at tage loven i sin egen hånd ved for eksempel at slå på nogen, fordi de har generet én. Det kaldes selvtægt, og det er strafbart. Mange internationale forbindelser Danmark har mange internationale forbindelser. Danmark er medlem af den Europæiske Union (EU*), Europarådet, de Forenede Nationer (FN), den Nord Atlantiske Traktats Organisation (NATO*), Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD*) og World Health Organisation (WHO*). Internationale konventioner Danmark har underskrevet en række internationale konventioner om beskyttelse af menneskerettigheder. For eksempel FN s konvention mod tortur, FN s konvention til bekæmpelse af alle former for racediskrimination, FN s konvention til bekæmpelse af alle former for diskrimination mod kvinder og FN s konvention om børns rettigheder. Som medlem af Europarådet* har Danmark tilsluttet sig den Europæiske Menneskerettighedskonvention og gjort den til en del af dansk ret. SÅDAN STYRES LANDET EU* Danmark har været medlem af den Europæiske Union siden Siden Danmark blev medlem, har EU fået indflydelse på flere og flere områder og på store dele af lovgivningen i medlemslandene. Medlemslandene samarbejder blandt andet om miljø, forbrugerspørgsmål og fri handel på det indre marked. Nogle har fælles mønt, Euro. Danmark er ikke med i samarbejdet om den fælles mønt. 21 Medborger_indmad_tryk.indd 21 24/06/07 23:56:35

22 SÅDAN STYRES LANDET FN* Som medlem af de Forenede Nationer (FN) bidrager Danmark til at hjælpe nødstedte, skabe fred og udvikling i verden og fremme respekten for menneskerettigheder. NATO* og OECD* I den militære alliance NATO og den økonomiske organisation OECD arbejder Danmark tæt sammen med USA, Canada og en lang række andre lande. Internationalt udviklings samarbejde Danmark giver 0,8 procent af bruttonationalindkomsten til udviklingssamarbejde med fattige lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Hjælp til flygtninge Danmark arbejder for at hjælpe verdens flygtninge. For eksempel gennem internationalt fredsbevarende samarbejde, støtte til genopbygning af krigshærgede områder, genbosætning af fl ygtninge og hjælp til flygtninges tilbagevenden til hjemlandet, når forholdene tillader det. Genbosætning af flygtninge sker både i nærområderne til konflikter og i Danmark. Blandt andet tilbydes 500 flygtninge hvert år beskyttelse i Danmark efter aftale med FN s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Hertil kommer et skiftende antal personer, som kommer spontant til Danmark og anerkendes som flygtninge. Den økonomiske bistand ydes både gennem FN og andre internationale organisationer og direkte fra Danmark til modtagerlandet. Bistanden er baseret på et tæt samarbejde med de lande, der modtager hjælpen, så de selv kan tage ansvaret for udviklingen af deres samfund. Nøgleord i den danske ulandsbistand er hjælp til de fattigste, ligestilling mellem kønnene, god regeringsførelse, demokrati, menneskerettigheder, miljøhensyn og bæredygtighed. 22 Medborger_indmad_tryk.indd 22 24/06/07 23:56:35

23 Medborger_indmad_tryk.indd 23 24/06/07 23:56:35 23

24 3 INDREJSE OG OPHOLD I DANMARK 24 Medborger_indmad_tryk.indd 24 24/06/07 23:56:35

25 Nordisk pasfrihed Hvis du er statsborger i Norge, Sverige, Finland eller Island, kan du rejse ind og opholde dig i Danmark, så længe du vil. Det skyldes, at Danmark har et særligt samarbejde med de øvrige nordiske lande. Schengensamarbejdet De fleste medlemslande i EU er med i Schengensamarbejdet*. Det betyder, at borgere bosat i Schengenlandene kan rejse mellem landene uden grænsekontrol. Registreringsbevis til EU-borgere Er du statsborger i Schweiz eller i et land, der er medlem af EU eller EØS*, kan du få et særligt registreringsbevis hos de danske statsforvaltninger. Danmark er medlem af EU og følger derfor unionens regler om fri bevægelighed. Du kan for eksempel rejse ind i Danmark og søge arbejde. Også andre personer, f.eks. personer med tilstrækkelige midler og pensionister, har mulighed for at få registreringsbevis og ophold i Danmark. Visum Hvis du kommer fra et land uden for Europa og skal deltage i en kulturel begivenhed eller besøge Danmark som turist, eller fordi du har familie eller skal på forretningsbesøg i Danmark, skal du måske søge om visum. På findes en liste over de lande, hvis statsborgere skal have visum for at besøge Danmark. Du skal søge visum, inden du rejser til Danmark. Det foregår ved den danske repræsentation i dit hjemland. Et visum kan gælde op til tre måneder og giver dig ikke ret til at arbejde i Danmark. Et visum gælder normalt i hele Schengenområdet. INDREJSE OG OPHOLD I DANMARK Som en midlertidig ordning gælder der særlige regler for borgere fra visse EU-lande, hvis de søger lønarbejde i Danmark. Se afsnittet om Arbejde. 25 Medborger_indmad_tryk.indd 25 26/06/07 13:31:58

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål SAMFUNDSFORSTÅELSE Formål Undervisningen vil give dig viden og et vist kendskab til danske samfundsforhold. Et kendskab der åbner op for deltagelse i den demokratiske debat, samt udvikler en grad af selvstændighed

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere