Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte"

Transkript

1 2015/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14424 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Boligydelsespakke) 1 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, 2 i lov nr af 27. december 2014, 4 i lov nr. 527 af 29. april 2015, 2 i lov nr. 528 af 29. april 2015 og 7 i lov nr af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 4, 1.pkt., og 72, stk. 1, nr. 1, ændres» kr.,«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring,«. 2. I 8 a, stk. 1, nr. 1, ændres» kr.«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring«. 3. I 8 a, stk. 1, nr. 2, og 72, stk. 1, nr. 2, ændres» kr. og kr.«til:» kr. og kr. for boligydelse og kr. og kr. for boligsikring«. 4. I 9 a, stk. 2, ændres» 14, stk. 4-6,«til:» 14, stk. 4 og 5,«. 5. I 10, stk. 2, 1. pkt., og 72, stk. 1, nr. 3, ændres»60,00 kr., 19,00 kr. og 45,25 kr.«til:»82,00 kr., 26,00 kr. og 61,75 kr. for boligydelse og 76,50 kr., 24,25 kr. og 57,75 kr. for boligsikring«. 6. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres»10,00 kr.«til:»13,75 kr. for boligydelse og 12,75 kr. for boligsikring«og»14,50 kr.«ændres til:»19,75 kr. for boligydelse og 18,50 kr. for boligsikring«. 7. I 10, stk. 4, 1. og 3. pkt., ændres»45,25 kr.«til:»61,75 kr. for boligydelse og 57,75 kr. for boligsikring«. 8. I 10, stk. 4, 2. og 3. pkt., ændres»22,50 kr.«til:»30,75 kr. for boligydelse og 28,75 kr. for boligsikring«. 9. I 10, stk. 5, og 72, stk. 1, nr. 6, ændres»23,00 kr.«til:»31,50 kr. for boligydelse og 29,25 kr. for boligsikring«. 10. I 14, stk. 1, 1. pkt., og 72, stk. 1, nr. 7, ændres» kr.«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring«. 1

2 11. 14, stk. 4, ophæves. Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og I 17, stk. 1, nr. 4, og 72, stk. 1, nr. 8, ændres», kr.«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring«. 13. I 21, stk. 1, 1. pkt., udgår»med et tillæg på kr., jf. 72, stk. 1, nr. 9,«, og» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10«ændres til:» kr. jf. 72, stk. 1, nr. 9«. 14. I 21, stk. 1, 2. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 11,«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10,«. 15. I 21, stk. 2, ændres»11 pct.«til:»10,9 pct. i 2016, 10,8 pct. i 2017, 10,7 pct. i 2018, 10,5 pct. i 2019 og 10 pct. i 2020 og følgende år«, og» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 12«til:» kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og følgende år, jf. 72, stk. 1, nr. 11«. 16. I 21 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Til den årlige boligudgift i stk. 1, nr. 1, tillægges kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, 0 kr. i 2020 og de følgende år for personer, der modtager eller ansøger om boligydelse før den 1. juli For personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni 2016 udgør tillægget 0 kr.«17. I 22, stk. 1, 1. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 12«. 18. I 22, stk. 1, 2. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 14,«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13,«. 19. I 22, stk. 2, ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 15«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 14«. 20. I 22, stk. 3, nr. 4, 23, stk. 5, og 75, stk. 5, ændres» 14, stk. 6,«til:» 14, stk. 5,«21. I 23, stk. 1, 1. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 16«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 15«. 22. I 24 d, stk. 2, ændres» kr. pr. person, jf. 72, stk. 1, nr. 17«til:» kr. pr. person for boligydelse og kr. pr. person for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 16«. 23. I 24 e, stk. 1, 2. pkt., ændres» 21, stk. 1, 1. pkt.«til:» 21, stk. 1, 1. pkt. og 21, stk. 3«. 24. I 24 e, stk. 3, 1. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 18«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 17«. 25. I 33 ændres»2.424 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 19«til:»3.312 kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 18«. 26. I 34 ændres»2.424 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 20«til:»3.312 kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 19«. 27. I 56, stk. 1, 2. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 23,«, til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 20,«. 2

3 28. I 72, stk. 1, nr. 4, ændres»10,00 kr. og 14,50 kr.«til:»13,75 kr. for boligydelse, 12,75 kr. for boligsikring, 19,75 kr. for boligydelse og 18,50 kr. for boligsikring,«. 29. I 72, stk. 1, nr. 5, ændres»45,25 kr. og 22,50 kr.«til:»61,75 kr. for boligydelse, 57,75 kr. for boligsikring, 30,75 kr. for boligydelse og 28,75 kr. for boligsikring,« , stk. 1, nr. 9-23, ophæves, og i stedet indsættes:»9) Progressionsgrænsen efter 21, stk. 1, på kr. 10) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 21, stk. 1, 2. pkt. 11) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og følgende år kr., jf. 21, stk ) Progressionsgrænsen efter 22, stk. 1, på kr. 13) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 22, stk. 1, 2. pkt. 14) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på kr., jf. 22, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 23, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 24 d, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 24 e, stk ) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af tilskud på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf ) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af lån på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf ) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 56, stk. 1, 2. pkt.«31. 72, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Ved beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån reguleres beløbene i stk. 1, nr. 1-20, med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår.«32. I 72, stk. 3, 1. pkt., ændres»stk. 1, nr. 1, 2, 7-15, 17, 21 og 23,«til:»stk. 1, nr. 1, 2, 7-14, 16 og 20,«. 33. I 72, stk. 3, 2. pkt., ændres»stk. 1, nr. 16, og 22,«til:»stk. 1, nr. 15 og 17-19,«. 34. I 72, stk. 4, ændres»2003-niveau«til:»2016-niveau«. 2 I lov nr. 574 af 10. juni 2014 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) foretages følgende ændring: 1. 3, nr , ophæves. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens 1, nr. 11, træder i kraft den 1. januar

4 Stk. 3. Lovens 1, nr. 11, finder ikke anvendelse for boligydelsesmodtagere, der anvises til en friplejebolig, ældrebolig mv. før den 1. januar For sådanne personer finder de hidtil gældende regler anvendelse. 4

5 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservativ Folkeparti har indgået aftale om finansloven for Aftalen omfatter bl.a. en boligydelsespakke, der udmøntes med dette lovforslag. Lov om individuel boligstøtte indeholder regler om boligydelse, boligsikring og lån til beboerindskud. Boligydelse ydes til folkepensionister samt førtidspensionister på den gamle ordning (førtidspension der er tilkendt efter regler gældende før den 1. januar 2003). Boligsikring ydes til ikke-pensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspensionen efter regler gældende fra 1. januar 2003 (førtidspensionsreform). Boligydelse og boligsikring beregnes efter objektive beregningsregler på grundlag af boligudgiftens størrelse, husstandens indkomst, boligens areal og husstandens sammensætning. Reglerne for boligydelse er generelt mere gunstige end reglerne for boligsikring. Derudover er der i lovgivningen nogle særregler, som bidrager til at øge det gennemsnitlige støtteniveau, og som ikke er særlig målrettede i forhold til støttemodtagerens indkomst. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at de samlede udgifter til boligydelse har udvist en realvækst på ca. 13 pct. siden 2001 og udgør i dag ca. 10 mia. kr. Det svarer til en udgiftsstigning på ca. 1,1 mia. kr. I samme periode er den gennemsnitlige udbetalte boligydelse vokset realt med ca. 28 pct. Den gennemsnitlige boligydelse udgør i dag ca kr. skattefrit per år. Stigningen skyldes blandt andet, at satser for boligydelse reguleres med en højere faktor end øvrige indkomstoverførsler. Lovforslaget indeholder følgende ændringer: Ændret regulering af beløbsgrænser for boligydelse, således at den årlige regulering af beløbsgrænserne følger forbrugerpriserne, ligesom for boligsikring og børne- og ungeydelse. Gradvis afskaffelse af det beregningstekniske tillæg til huslejen, således at boligydelsen fremadrettet beregnes med udgangspunkt i den faktiske husleje. Det beregningstekniske tillæg afskaffes for pensionister, der ansøger om boligstøtte efter 30. juni Indførelse af loft over den støtteberettigede husleje i ældreboliger, svarende til loftet for huslejen i anden lejebolig. Loftet indføres alene for nyanviste personer til ældreboliger efter Gradvis lempelse af kravet til egenbetaling fra kr. (2015-niveau) til kr. (2015-niveau) årligt samt en gradvis reduktion i kravet til egenbetaling fra 11 pct. til 10 pct. Med de foreslåede ændringer vil boligydelsesreglerne fortsat være mere gunstige end reglerne for boligsikring. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Beregningsteknisk tillæg til huslejen Gældende ret Efter i 21 i boligstøtteloven beregnes boligydelse som forskellen mellem på den ene side 75 pct. af den årlige boligudgift med et tillæg på kr. og på den anden side 22,5 pct. af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på kr. Efter i 24 e, stk. 1, i boligstøtteloven beregnes boligydelse til personer i kollektivt bofælleskab også efter 21 i boligstøtteloven. For kollektive bofællesskaber udgør tillægget til lejen 1/3 af beløbet efter 21. 5

6 Ved beregning af boligsikring er der ikke et tilsvarende tillæg til boligudgiften. Alle de oplyste satser er for Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det foreslås gradvist at ophæve tillægget på kr. frem til 2020 for personer, der ansøger om boligydelse før den 1. juli Efter forslaget vil tillægget til boligudgiften årligt udgøre kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, 0 kr. i 2020 og de følgende år. De nævnte satser reguleres ikke. For personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni 2016 foreslås det at ophæve tillægget fuldt ud fra den 1. juli Det foreslås endvidere at nedsætte og ophæve tillægget i beregningen af boligydelse for personer, der bor i kollektive bofællesskaber fra den 1. juli 2016 på tilsvarende måde. Boligydelsen vil således fremadrettet for nye ansøgere fra den 1. juli 2016 blive beregnet på grundlag af den faktiske boligudgift, som det er tilfældet med boligsikring Ændret regulering af beløbsgrænser Gældende ret Efter 72 i boligstøtteloven reguleres de beløb, som boligydelse beregnes på grundlag af hvert år, med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Ved beregning af beboerindskudslån efter 56 i boligstøtteloven reguleres forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. (2015-niveau) for hvert barn i husstanden til og med 4 børn på samme måde som for boligydelse, dvs. med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De beløb, som boligsikring beregnes på grundlag af hvert år, reguleres med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det foreslås, at beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, fremover hvert år reguleres med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår. Dermed vil reguleringen af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån ske på samme måde som for boligsikring. Boligstøtteloven er ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni Denne ændring træder i kraft den 1. januar Af lovtekniske årsager ophæves 3, nr , i lov nr. 574 af 10. juni 2014 og genfremsættes i dette lovforslag. I lov nr. 574 af 10. juni 2014 er der indsat en række konsekvensrettelser i 56 og 72 i boligstøtteloven, som følge af ophævelsen af indkomstgrænsen på kr. for omberegning og efterregulering, der erstattes af en udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte. Beløbene for udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte har ikke en årlig regulering. Disse ændringer genfremsendes i dette lovforslag, således at henvisningerne i 56 og 72 bringes i overensstemmelse med ændringerne i dette lovforslag. Ændringerne har alene teknisk karakter Loft over huslejen for personer i ældrebolig Gældende ret Efter 14, stk. 1, i boligstøtteloven kan den årlige boligudgift, hvoraf boligydelsen beregnes, ikke overstige kr. årligt. Er der børn i husstanden forøges beløbet. Efter 14, stk. 4, anvendes grænsen for 6

7 den årlige boligudgift ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, af kommunalbestyrelsen anvises til en friplejebolig, en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det foreslås at ophæve bestemmelsen i 14, stk. 4, om, at grænsen for den årlige boligudgift ikke anvendes for personer, der er berettiget til boligydelse og af kommunalbestyrelsen anvises til en friplejebolig, en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig. Loftet indføres alene for nyanviste personer til friplejebolig, ældreboliger mv. efter Loftet over maksimal husleje vil understøtte, at kommuner og bygherrer har fokus på, at ældreboliger opføres omkostningseffektivt og drives effektivt, således at væsentligt færre personer i realiteten berøres af forslaget. Reglerne for boligydelse til personer i ældreboliger vil fortsat være mere gunstige end reglerne for personer i anden lejebolig, idet der ikke indføres et loft over den maksimale udbetaling af boligydelse, som ellers gælder for personer i anden lejebolig Lempelse af kravet til egenbetaling Gældende ret Efter 21, stk. 2, i boligstøtteloven skal boligydelsesmodtageren af sin boligudgift mindst selv betale et beløb svarende til 11 pct. af sin husstandsindkomst, dog mindst kr. (2015-niveau) Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning For at sikre, at pensionister med de laveste indkomster kun i mindre omfang berøres af de ændrede boligydelsesregler foreslås det, at kravet til egenbetaling gradvis lempes fra kr. (2015-niveau) til kr. (2015-niveau) årligt, samt at der gradvist sker en reduktion i kravet til egenbetaling fra 11 pct. til 10 pct. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Følgende elementer i den foreslåede omlægning af boligydelsesreglerne har økonomiske konsekvenser for det offentlige: Ændret regulering af beløbsgrænser, afskaffelse af det beregningstekniske tillæg til huslejen, lavere egenbetaling og indførelse af loft over maksimal husleje for personer i ældreboliger. I tabel 1 ses de samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget. Forslaget skønnes at medføre mindreudgifter for det offentlige på i alt 120 mio. kr. i 2016, 270 mio. kr. i 2017, 405 mio. kr. i 2018, 490 mio. kr. i 2019 og 635 mio. kr. i Saldovirkningerne efter skat og tilbageløb medfører mindreudgifter på 90 mio. kr. i 2016, 200 mio. kr. i 2017, 300 mio. kr. i 2018, 370 mio. kr. i 2019 og 480 mio. kr. i 2020 og frem. De økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter. Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser i alt Mio. kr priser Lovforslaget i alt I alt efter skat og tilbageløb

8 Nedenfor gennemgås de økonomiske konsekvenser af de fire delelementer i forslaget Ændret regulering af beløbsgrænser Den præcise virkning ved fremadrettet at regulere beløbsgrænserne med udviklingen i forbrugerpriserne afhænger af forholdet mellem udviklingen i forbrugerpriserne og lønudviklingen. Det er i skønnet af de økonomiske konsekvenser lagt til grund, at forbrugerpriserne frem til 2020 vil være steget 3,6 pct. mindre end lønningerne. Forslaget indebærer, at godt modtagere af boligydelse vil få et tilskud, som gennemsnitligt er 840 kr. lavere i 2020 (2016-niveau). Forslaget medfører offentlige mindreudgifter på 230 mio. kr. i 2020 (2016-niveau). Tabel 2. Økonomiske konsekvenser af ændret regulering af beløbsgrænser Mio. kr priser Ændret regulering af beløbsgrænser -55,0-110,0-160,0-170,0-230,0 Stat -41,3-82,5-120,0-127,5-172,5 Kommune -13,7-27,5-40,0-42,5-57, Afskaffelse af det beregningstekniske tillæg til huslejen Det beregningstekniske tillæg indebærer alt andet lige, at knap boligydelsesmodtagere gennemsnitligt skønnes at få nedsat den udbetalte boligydelse med kr. Udfasningen af det beregningstekniske tillæg frem mod 2020 skønnes under forudsætning af den ændrede regulering af beløbsgrænser, jf. afsnit 3.1, at indebære offentlige mindreudgifter på 535 mio. kr. i 2020 (2016-niveau). Tabel 3. Økonomiske konsekvenser af afskaffelse af det beregningstekniske tillæg Mio. kr priser Afskaffelse af det beregningstekniske tillæg -90,0-205,0-310,0-405,0-535,0 Stat -67,5-153,8-232,5-303,8-401,3 Kommune -22,5-51,2-77,5-101,2-133,7 Anm. De viste konsekvenser forudsætter harmonisering af satsreguleringen, jf. afsnit 3.1. Lovforslaget medfører, at det beregningstekniske tillæg ophæves gradvist for personer, der har ansøgt om boligydelse forud for lovens ikrafttrædelse 1. juli Tillægget reduceres med kr. årligt i , dvs. tillægget vil være kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019 og 0 kr. fra og med Tillægget pl-reguleres ikke. Det beregningstekniske tillæg afskaffes for personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni Lavere egenbetaling Lovforslaget indeholder et forslag om, at kravet til boligstøttemodtagerens mindsteegenbetaling frem til 2020 nedsættes, således at det udgør kr. i 2016 faldende til kr. i 2020 (2016-niveau). 8

9 Samtidig nedsættes kravet til egenbetalingen, så det fra at skulle udgøre mindst 11 pct. af det opgjorte indtægtsgrundlag, fra 2020 skal udgøre 10 pct. Forslaget indebærer, at skønsmæssigt modtagere af boligydelse vil få et tilskud, som gennemsnitligt er cirka kr. større i 2020 (2016-niveau) givet, at forslagene i afsnit 3.1 og 3.2 er indført. Forslaget skønnes frem mod 2020 under forudsætning af den ændrede regulering af beløbsgrænser, jf. afsnit 3.1, og udfasningen af det beregningstekniske tillæg, jf. afsnit 3.2, at indebære offentlige merudgifter på 130 mio. kr. i 2020 (2016-niveau). Tabel 4. Økonomiske konsekvenser af lavere egenbetaling Mio. kr priser Lavere egenbetaling 25,0 45,0 65,0 85,0 130,0 Stat 18,8 33,8 48,8 63,8 97,5 Kommune 6,2 11,2 16,2 21,2 32,5 Anm. De viste konsekvenser er beregnet under forudsætning af afsnit 3.1 og 3.2 ovenfor Indførelse af loft over maksimal husleje for personer i ældreboliger Med forslaget indføres et loft over den maksimale husleje, som personer i ældreboliger kan få boligydelse til. Forslaget vil først have virkning efter 2020 og vil alene omfatte nye, anviste personer til ældreboliger. Det betyder, at personer, der er anvist til ældrebolig frem til og med 2020, ikke omfattes af forslaget. Ikrafttrædelsen i 2021 giver kommunerne tid til at tilpasse pris og udbud af ældreboliger. På baggrund af udviklingen i tilgangen af nye modtagere i ældreboliger inden for de senere år skønnes det med betydelig usikkerhed, at forslaget vil kunne berøre omkring nye modtagere årligt efter Forslaget skønnes på længere sigt, at styrke de offentlige finanser med op mod 40 mio. kr. fuldt indfaset, efter skat og tilbageløb. Til grund for skønnet ligger den aktuelle bestand af ældreboliger. Loftet over maksimal husleje vil understøtte, at kommuner og bygherrer har fokus på, at ældreboliger opføres omkostningseffektivt og drives effektivt, således at væsentligt færre personer i realiteten berøres af forslaget. 3.5 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Samlet set indebærer lovforslaget en styrkelse af de offentlige finanser efter skat og tilbageløb med ca. 90 mio. kr. i 2016 voksende til ca. 480 mio. kr. i 2020, jf. tabel 5. Ændringerne skønnes at berøre hovedparten af de ca husstande, der i dag modtager boligydelse, men ændringen i ydelsen pr. husstand vil for de fleste modtageres vedkommende være relativt beskeden, og ændringen bliver indfaset over en årrække frem til Reduktionen af egenbetalingen bidrager til at sikre, at de økonomisk dårligst stillede pensionister kun i mindre omfang berøres af de ændrede boligydelsesregler. Tabel 5. Samlede økonomiske konsekvenser 9

10 Mio. kr priser Lovforslaget i alt -120,0-270,0-405,0-490,0-635,0 Stat i alt -90,0-202,5-303,7-367,5-476,2 Kommune i alt -30,0-67,5-101,3-122,5-158,8 I alt efter skat og tilbageløb - saldovirkninger -90,0-200,0-300,0-370,0-480,0 Lovforslaget vurderes ikke at have væsentlige administrative konsekvenser for staten og kommunerne. De økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter. Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for regionerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring med frist den 25. november 2015 kl hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Ankestyrelsen, Boligselskabernes Landsforening, Danmarks Lejerforeninger, Datatilsynet, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Revisorer, Danske seniorer, Det Centrale Handicapråd, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Huslejenævns- og Beboerklagenævns forening, Jyske Grundejerforeninger, KL, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte, Udbetaling Danmark, Ungdomsboligrådet, Ældre Sagen, Ældreboligrådet og Landsforeningen for førtidspensionister. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Negative konsekvenser/ Merudgifter 10

11 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Stat: 2016: 90,0 mio. kr. 2017: 202,5 mio. kr. 2018: 303,7 mio. kr. 2019: 367,5 mio. kr. 2020: 476,2 mio. kr. ingen Kommune: 2016: 30,0 mio. kr. 2017: 67,5 mio. kr. 2018: 101,3 mio. kr. 2019: 122,5 mio. kr. 2020: 158,8 mio. kr. Administrative konsekvenser for Ingen Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1-3 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr

12 Til nr. 4 Der er tale om konsekvensrettelse som følge af ophævelsen af 14, stk. 4, i boligstøtteloven. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 11. Til nr I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1 nr. 31. Til nr.11 Efter gældende regler i 14, stk. 1, i boligstøtteloven kan den årlige boligudgift, hvoraf boligydelsen beregnes, ikke overstige kr. årlig (2015 niveau). Er der børn i husstanden forøges beløbet. Efter 14, stk. 4, i boligstøtteloven anvendes grænsen ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, visiteres til en plejebolig af kommunalbestyrelsen og bliver lejer i en friplejebolig. Grænsen for den årlige boligudgift anvendes heller ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, af kommunalbestyrelsen anvises til en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig. Det foreslås at ophæve bestemmelsen i 14, stk. 4, om, at grænsen for den årlige boligudgift, hvoraf boligydelse beregnes, ikke anvendes for personer, der er berettiget til boligydelse og af kommunalbestyrelsen anvises til en friplejebolig, en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig. Bestemmelsen træder først i kraft 1. januar Der henvises til bemærkningerne til 3. Bestemmelsen indebærer, at boligydelsesmodtagere, der fra 1. januar 2021 anvises til friplejeboliger, ældreboliger mv. vil få beregnet boligydelsen på samme måde som andre boligydelsesmodtagere, medmindre de er omfattet af andre særregler i boligstøtteloven. Disse personer vil derfor fremadrettet ikke kunne få beregnet boligydelsen på baggrund af en boligudgift, der ligger højere end den nævnte grænse i 14, stk. 1. Det bemærkes, at der efter boligstøtteloven ikke er en grænse for den årlige boligudgift for stærkt bevægelseshæmmede, som anvises til en friplejebolig, en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig. Reglerne for stærk bevægelseshæmmede bevares og berøres ikke af dette lovforslag. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 12 I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr. 13 Efter gældende regler i 21, stk. 1, i boligstøtteloven beregnes boligydelse som forskellen mellem på den ene side 75 pct. af den årlige boligudgift med et tillæg på kr. og på den anden side 22,5 pct. af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på kr. Alle de oplyste satser er for Det foreslås at ophæve tillægget i 21, stk. 1, 1. pkt., på kr., jf. dog bemærkningerne til 1, nr

13 Forslaget indebærer, at boligydelse fremadrettet beregnes uden beregningsteknisk tillæg til huslejen, således som det også er tilfældet ved beregning af boligsikring. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 14 I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr. 15 Efter gældende regler i 21, stk. 2, i boligstøtteloven skal boligydelsesmodtagere af sin boligudgift mindst selv betale et beløb svarende til 11 pct. af sin husstandsindkomst, dog mindst kr. (2015- niveau) Det foreslås at ændre 21, stk. 2 således, at kravet til egenbetaling gradvis lempes fra kr. (2015- niveau), til kr. (2015-niveau) i perioden Det foreslås samtidig, at der gradvist sker en reduktion i kravet til egenbetaling fra 11 pct. til 10 pct. Bestemmelsen indebærer, at det beløb, som boligydelsesmodtageren mindst selv skal betale af boligudgiften reduceres fremadrettet. Beløbene opreguleres hvert år efter boligstøttelovens 72. Der henvises til afsnit 2.4 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 16 Efter gældende regler i 21, stk. 1, i boligstøtteloven beregnes boligydelse som forskellen mellem på den ene side 75 pct. af den årlige boligudgift med et tillæg på kr. og på den anden side 22,5 pct. af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på kr. Alle de oplyste satser er for Det foreslås i et nyt 21, stk. 3, at der til den årlige boligudgift i stk. 1, nr. 1, tillægges kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i 2019, 0 kr. i 2020 og de følgende år for personer, der modtager eller ansøger om boligydelse før den 1. juli For personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni 2016 udgør tillægget 0 kr. De nævnte satser reguleres ikke. Forslaget indebærer, at det beregningstekniske tillæg, der med dette lovforslag foreslås ophævet, jf. 1, nr. 13, gradvist nedsættes for personer, der modtager eller ansøger om boligydelse før den 1. juli For personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni 2016 udgør tillægget 0 kr. Forslaget indebærer, at boligydelsen for de fleste boligydelsesmodtagere vil blive lavere fremadrettet. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1 i de almindelige bemærkninger. Til nr I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr

14 Der er tale om konsekvensrettelse som følge af ophævelsen af 14, stk. 4, i boligstøtteloven. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 11. Det bemærkes, at 23, stk. 5, ved lov nr. 574 af 10. juni 2014 med virkning fra 1. januar 2016 bliver til 23, stk. 4. Til nr I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr. 23 Efter gældende regler i 24 e, stk.1, i boligstøtteloven beregnes boligydelse til personer i kollektivt bofællesskab efter 21, stk. 1, 1. pkt., i boligstøtteloven. Dog udgør tillægget til lejen ved beregningen efter 21 1/3 af tillægget. Det foreslås, at der i 24 e, stk. 1, i forhold til beregning af boligydelse også henvises til 21, stk. 3. Dermed omfattes boligydelsesmodtagere i kollektive bofællesskaber af ændringerne i forhold til det beregningstekniske tillæg, der foreslås for boligydelsesmodtagere, jf. bemærkningerne til 1, nr. 13. Bestemmelsen indebærer, at tillægget ved beregningen af boligydelsen i kollektive bofællesskaber reduceres gradvis med 1/3 af kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i 2019 og 0 kr. i 2020 og de følgende år. For personer, der ansøger om boligydelse til et kollektivt bofællesskab efter den 30. juni 2016 foreslås det at ophæve tillægget fuldt ud. Forslaget indebærer, at boligydelsen for de fleste boligydelsesmodtagere vil blive lavere. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1 i de almindelige bemærkninger. Til nr I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr. 30 I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. I 72, stk. 1, nr er nævnt 2003 beløb-for følgende: Tillægget til boligudgiften, jf. 21, stk. 1, 1. pkt., progressionsgrænsen efter 21, stk. 1, forøgelsen af indkomstgrænsen efter 21, stk. 1, 2. pkt., mindstebeløbet for den årlige egenbetaling, jf. 21, stk. 2, progressionsgrænsen efter 22, stk. 1, forøgelsen af indkomstgrænsen 22, stk. 1, 2. pkt., mindstebeløbet for den årlige egenbetaling, jf. 22, stk. 2, maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte, jf. 23, stk. 1, maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift, jf. 24 d, stk. 2, maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte, jf. 24 e, stk. 3, minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af tilskud på, jf. 33, minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af lån, jf. 34, Grænsen for indkomststigning. der fører til omberegning eller efterre- 14

15 gulering, jf. 46, stk. 2, og 47, stk. 1., minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte., jf. 47, stk. 8 og forøgelsen af indkomstgrænsen efter 56, stk. 1, 2. pkt. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Det foreslås som konsekvens af ophævelsen af det beregningstekniske tillæg i 21, stk. 1, 1. pkt., ved beregning af boligydelse, at denne udgår af 72, stk. 1. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 13. Boligstøtteloven er ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni Denne ændring træder i kraft den 1. januar Af lovtekniske årsager ophæves 3, nr , i lov nr. 574 af 10. juni 2014 og genfremsættes i dette lovforslag. I lov nr. 574 af 10. juni 2014 er der indsat en række konsekvensrettelser i 56 og 72 i boligstøtteloven, som følge af ophævelsen af indkomstgrænsen på kr. for omberegning og efterregulering, der erstattes af en udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte. Beløbene for udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte har ikke en årlig regulering. Disse ændringer genfremsendes i dette lovforslag, således at henvisningerne i 56 og 72 bringes i overensstemmelse med ændringerne i dette lovforslag. Ændringerne har alene teknisk karakter. Til nr. 31 Efter gældende regler i 72 i boligstøtteloven reguleres de beløb, som boligydelse beregnes på grundlag af hvert år, med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Efter 56 i boligstøtteloven ydes lån til betaling af beboerindskud i lejligheder til boligtagere, hvis husstandsindkomst tillagt eventuel supplerende pensionsydelse, jf. 72 d i lov om social pension, ved indflytning ikke overstiger et beløb svarende til den samlede pension, som tilkommer et folkepensionistægtepar som grundbeløb og tillæg til pensionen i medfør af 49, stk. 1, nr. 1 og 3, i lov om social pension med tillæg af 5 pct. Er der børn i husstanden, forhøjes beløbet med kr., for hvert barn til og med fire børn. Ved beregning af beboerindskudslån reguleres forøgelsen af indkomstgrænsen på (2015- niveau) for hvert barn i husstanden til og med 4 børn på samme måde som for boligydelse, dvs. med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De beløb, som boligsikring beregnes på grundlag af hvert år, reguleres med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår. Det foreslås i en nyaffattelse af 72, stk. 2, at beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån fremover hvert år reguleres med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår. Dermed vil reguleringen af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån ske på samme måde som for boligsikring. Bestemmelsen indebærer, at de beløb, der indgår i beregningen for boligydelse, beboerindskudslån og boligsikring fortsat vil være forskellige, da beløbene siden 2003 har udviklet sig i forskelig takt, men vil fremadrettet blive reguleret med samme procentsats én gang årligt. Som konsekvens af forslaget ændres de opregulerede beløb i boligstøtteloven fra 2003-niveau til niveau. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 32 og 33 Der tale om konsekvensrettelser som følge af ændringerne i nummereringen i 72, stk. 1 Der henvises til bemærkningerne til 1, nr

16 Til nr. 34 Efter gældende ret i 72, stk. 4, i boligstøtteloven er alle de regulerede beløb opgjort i 2003-niveau. Det foreslås, at det fastsættes, at alle de regulerede beløb er opgjort i 2016-niveau. Til nr. 1 Til 2 Boligstøtteloven er ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni Denne ændring træder i kraft den 1. januar Af lovtekniske årsager ophæves 3, nr , i lov nr. 574 af 10. juni 2014 og genfremsættes i dette lovforslag. I lov nr. 574 af 10. juni 2014 er der indsat en række konsekvensrettelser i 56 og 72 i boligstøtteloven, som følge af ophævelsen af indkomstgrænsen på kr. for omberegning og efterregulering, der erstattes af en udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte. Beløbene for udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte har ikke en årlig regulering. Disse ændringer genfremsendes i dette lovforslag, således at henvisningerne i 56 og 72 bringes i overensstemmelse med ændringerne i dette lovforslag. Ændringerne har alene af teknisk karakter. Det foreslås således af lovtekniske årsager, at ophæve bestemmelserne i 3, nr , i lov nr. 574 af 10. juni 2014, og at genindsætte bestemmelserne i 1 i dette lovforslag. Til 3 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2. Det foreslås i stk. 2, at lovens 1, nr. 11, om loftet over ældreboliger træder i kraft den 1. januar Det foreslås i stk. 3 foreslås, at lovens 1, nr. 11, ikke finder anvendelse for boligydelsesmodtagere, der anvises til en friplejebolig, ældrebolig mv. før den 1. januar For sådanne personer finder de hidtil gældende regler anvendelse. Bestemmelsen indebærer, at loftet over boligudgiften kun ophæves for personer, der anvises til en ældrebolig mv. efter 31. december

17 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, 2 i lov nr af 27. december 2014, 4 i lov nr. 527 af 29. april 2015, 2 i lov nr. 528 af 29. april 2015 og 7 i lov nr af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 8. Stk Stk. 4. Hvert barns indkomst, opgjort efter stk. 1 og 2 nedsættes med kr., jf. 72, stk. 1, nr. 1. Giver beregningen et negativt beløb, indgår dette ikke i den samlede husstandsindkomst. 1.. I 8, stk. 4, 1.pkt., og 72, stk. 1, nr. 1, ændres kr., til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring,. Stk a. Formuetillægget efter 8, stk.6, opgøres som en andel af støttemodtagerens og dennes husstandsmedlemmers formuer. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler for opgørelse af formuen. Formuetillægget beregnes efter følgende skala: 1) De første kr. medregnes ikke. 2) Af formue mellem kr. og kr. medregnes 10 pct. 2. I 8 a, stk. 1, nr. 1, ændres kr. til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring. 3. I 8 a, stk. 1, nr. 2, og 72, stk. 1, nr. 2, ændres kr. og kr. til: kr. og kr. for boligydelse og kr. og kr. for boligsikring. 3) Af formue herudover medregnes 20 pct. Stk

18 9 a. Stk. 2. For personer, der fortsat bor i en bolig, der ophører som friplejebolig, finder 14, stk. 4-6, 22, stk. 3, 23, stk. 2, 3 og 5, anvendelse i lejeperioden. 4. I 9 a, stk. 2, ændres 14, stk. 4-6, til: 14, stk. 4 og 5,. 10. Stk. 2. Omfatter lejen betaling for varme og varmt vand samt elforbrug, nedsættes lejen ved opgørelse af boligudgiften med henholdsvis 60,00 kr., 19,00 kr. og 45,25 kr. pr. m² bruttoetageareal, jf. 72, stk. 1, nr. 3. Såfremt udgiften til varme, varmt vand eller elforbrug i den pågældende kommune afviger fra de i 1. pkt. anførte beløb, kan Udbetaling Danmark fastsætte et andet beløb. Udbetaling Danmarks afgørelse efter 2. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 3. Betaler lejeren ud over lejen for vandforbrug, forhøjes lejen ved opgørelse af boligudgiften med 10,00 kr. pr. m² bruttoetageareal, såfremt vandafgift betales ud over lejen, og yderligere 14,50 kr. pr. m², såfremt vandafledningsafgift betales ud over lejen, jf. 72, stk. 1, nr. 4. Såfremt udgiften til vandafgift eller vandafledningsafgift i den pågældende kommune afviger fra det i 1. pkt. anførte beløb herfor, kan Udbetaling Danmark fastsætte et andet beløb. Udbetaling Danmarks afgørelse efter 2. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 4. Har lejeren pligt til at vedligeholde det lejede med tapet, hvidtning og maling, forhøjes lejen ved beregningen med 45,25 kr. pr. m² bruttoetageareal. Påhviler pligten kun delvis lejeren, herunder i medfør af 26 i lov om leje af almene boliger m.v., forhøjes lejen ved beregningen med 22,50 kr. pr. m² bruttoetageareal. Påhviler pligten til anden vedligeholdelse lejeren helt eller delvis, forhøjes lejen yderligere med henholdsvis 45,25 kr. pr. m² bruttoetageareal og 22,50 kr. pr. m² bruttoetageareal. De i pkt. nævnte beløb reguleres efter 72, stk. 1, nr. 5. Stk. 5. Opvarmes lejligheden udelukkende med el eller gas, eller opvarmes lejligheden fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, og betaler lejeren ud 5. I 10, stk. 2, 1. pkt., og 72, stk. 1, nr. 3, ændres 60,00 kr., 19,00 kr. og 45,25 kr. til: 82,00 kr., 26,00 kr. og 61,75 kr. for boligydelse og 76,50 kr., 24,25 kr. og 57,75 kr. for boligsikring. 6. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres 10,00 kr. til: 13,75 kr. for boligydelse og 12,75 kr. for boligsikring og 14,50 kr. ændres til: 19,75 kr. for boligydelse og 18,50 kr. for boligsikring. 7. I 10, stk. 4, 1. og 3. pkt.,, ændres 45,25 kr. til: 61,75 kr. for boligydelse og 57,75 kr. for boligsikring. 8. I 10, stk. 4, 2. og 3. pkt., ændres 22,50 kr. til: 30,75 kr. for boligydelse og 28,75 kr. for boligsikring. 9. I 10, stk. 5, og 72, stk. 1, nr. 6, ændres 23,00 kr. til: 31,50 kr. for boligydelse og 29,25 kr. for boligsikring. 18

19 over lejen den fulde udgift hertil, forhøjes lejen ved opgørelse af boligudgiften med 23,00 kr. pr. m² bruttoetageareal, jf. 72, stk. 1, nr. 6. Stk Den årlige boligudgift, hvoraf boligstøtten beregnes, kan ikke overstige kr., jf. 72, stk. 1, nr. 7. Er der børn i husstanden, forhøjes beløbet således: 10. I 14, stk. 1, 1. pkt., og 72, stk. 1, nr. 7, ændres kr. til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring. 1 barn 5 pct. 2 børn 10 pct. 3 børn 15 pct. 4 eller flere børn 20 pct. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Grænsen i stk. 1 anvendes ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, visiteres til en plejebolig af kommunalbestyrelsen og bliver lejer i en friplejebolig. Grænsen anvendes heller ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, af kommunalbestyrelsen anvises , stk. 4, ophæves. 1) en ældrebolig, jf. den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, 2) en almen bolig, jf. lov om almene boliger m.v., eller 3) en ustøttet privat plejebolig, jf. 1, stk. 5, i lov om leje. Stk Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og Ved opgørelse af boligudgiften for ejere medregnes følgende beløb: 1) Renter og afdrag på lån i ejendommen, jf. stk. 2, 2) vej- og kloakbidrag og lignende, der hviler på ejendommen, 19

20 3) pålignede ejendomsskatter, herunder ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskatten medregnes med den endeligt opgjorte ejendomsværdiskat for året forud for det år, boligstøtten vedrører. Ejendomsskat i øvrigt medregnes med det beløb, der er pålignet for det år, boligstøtten vedrører. 12. I 17, stk. 1, nr. 4, og 72, stk. 1, nr. 8, ændres, kr. til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring. 4) udgifter til ejendommens drift og vedligeholdelse i form af et standardbeløb, kr., jf. 72, stk. 1, nr. 8, og 5) beregnet skat af overskud på ejendommen. Stk. 2. Stk Boligydelse beregnes som forskellen mellem på den ene side 75 pct. af den årlige boligudgift, jf. kapitel 2 og 3, med et tillæg på kr., jf. 72, stk. 1, nr. 9, og på den anden side 22,5 pct. af husstandsindkomsten efter 8 over en indkomstgrænse på kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10. Er der mere end ét barn i husstanden, forøges indkomstgrænsen efter 1. pkt. med kr., jf. 72, stk. 1, nr. 11, for hvert barn ud over ét barn op til og med fire børn. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal boligydelsesmodtageren dog af sin boligudgift, jf. kapitel 2 og 3, mindst selv betale et beløb svarende til 11 pct. af sin husstandsindkomst, jf. 8, dog mindst kr., jf. 72, stk. 1, nr I 21, stk. 1, 1. pkt., udgår med et tillæg på kr., jf. 72, stk. 1, nr. 9,, og kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10 ændres til: kr. jf. 72, stk. 1, nr I 21, stk. 1, 2. pkt., ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 11, til: kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10,. 15. I 21, stk. 2, ændres 11 pct. til: 10,9 pct. i 2016, 10,8 pct. i 2017, 10,7 pct. i 2018, 10,5 pct. i 2019 og 10 pct. i 2020 og følgende år, og kr., jf. 72, stk. 1, nr. 12 til: kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og følgende år, jf. 72, stk. 1, nr I 21 indsættes som stk. 3: Stk. 3. Til den årlige boligudgift i stk. 1, nr. 1, tillægges kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, 0 kr. i 2020 og de følgende år for personer, der modtager eller ansøger om boligydelse før den 1. juli For personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni 2016 udgør tillægget 0 kr. 22. Boligsikring beregnes som forskellen mellem på den ene side 60 pct. af den årlige boligudgift, jf. kapitel 2 og 3, og på den anden side 18 pct. af husstandsindkomsten efter 8 over en indkomstgræn- 17. I 22, stk. 1, 1. pkt., ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13 til: kr., jf. 72, stk. 1, nr

21 se på kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13. Er der mere end ét barn i husstanden, forøges indkomstgrænsen efter 1. pkt. med kr., jf. 72, stk. 1, nr. 14, for hvert barn ud over ét barn op til og med fire børn. For husstande med to voksne husstandsmedlemmer, hvor begge er under 30 år, forøges indkomstgrænsen efter 1. pkt. med beløbet som nævnt i 2. pkt. for hvert barn i husstanden til og med tre børn. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal boligsikringsmodtageren dog af sin boligudgift, jf. kapitel 2 og 3, mindst selv betale kr., jf. 72, stk. 1, nr. 15. Stk. 3. For husstande uden børn kan boligsikringen ikke overstige 15 pct. af boligudgiften, jf. kapitel 2 og 3. Dette gælder dog ikke, hvis 18. I 22, stk. 1, 2. pkt., ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 14, til: kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13,. 19. I 22, stk. 2, ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 15 til: kr., jf. 72, stk. 1, nr I 22, stk. 3, nr. 4, 23, stk. 5, og 75, stk. 5, ændres 14, stk. 6, til: 14, stk. 5, 1) et husstandsmedlem modtager førtidspension, 2) et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor, 3) et husstandsmedlem modtager døgnhjælp efter 96 i lov om social service eller 4) betingelserne i 14, stk. 6, er opfyldt. 23. Den årlige boligstøtte kan ikke være større end kr., jf. 72, stk. 1, nr. 16. Hvis der i husstanden er 4 eller flere børn, forhøjes maksimumsbeløbet dog med 25 pct. Hvis boligen er egnet for og bebos af stærkt bevægelseshæmmede, forhøjes det i 1. pkt. nævnte maksimumsbeløb med 50 pct. Tilsvarende forøges det i 1 pkt. nævnte maksimumsbeløb med 50 pct., såfremt nogen af husstandsmedlemmerne er modtagere af døgnhjælp efter 96 i lov om social service uden at være omfattet af 3. pkt. 21. I 23, stk. 1, 1. pkt., ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 16 til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 15. Stk d. Stk. 2. Den årlige boligudgift efter 24 c og stk. 1, hvoraf boligstøtte beregnes, kan ikke overstige kr. pr. person, jf. 72, stk. 1, nr. 17. Er ansøgeren stærkt bevægelseshæmmet, og er den fælles bolig egnet herfor, forhøjes det i 1. pkt. nævnte beløb med 100 pct. Bebor en person efter 24 a, 22. I 24 d, stk. 2, ændres kr. pr. person, jf. 72, stk. 1, nr. 17 til: kr. pr. person for boligydelse og kr. pr. person for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke

Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som@star.dk sth@star.dk 25. november 2015 Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke Hermed følger Ældre Sagens bemærkninger til L 67 om ændring af

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber) NOTAT Dato: 30. januar 2015 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2015-34 Sagsbeh.: EB Dok id: 570889 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte I medfør af 8, stk. 2 og, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2011 Udgivet den 27. oktober 2011

2011 Udgivet den 27. oktober 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 27. oktober 2011 25. oktober 2011. Nr. 84. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Forslag. 2. I overskriften før 93 indsættes efter»tilbagebetaling«:»og efterbetaling«. 3. I 93 indsættes efter»skal«:», jf. dog 93 a, stk. 1-3,«.

Forslag. 2. I overskriften før 93 indsættes efter»tilbagebetaling«:»og efterbetaling«. 3. I 93 indsættes efter»skal«:», jf. dog 93 a, stk. 1-3,«. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 5. september 2014 UDKAST Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og andre

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere