RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik."

Transkript

1 RADIKAL 9 POLITIK 10. sept Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik Læs side 13

2 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG DET MENER JEG Det mener jeg 2 Udspil fra sommergruppemødet 3 Danskere i Sverige 4 Bog om tvangsægteskaber 5 Tænk stort tænk frem Interview med landsformanden 6 Mariannes klumme 7 Hvem vil være kandidat 8 11 RUs side 12 Kritik af finansloven 13 Landet Rundt Resolutioner til landsmødet 16 REDAKTION: Johannes Sørensen (ansvarshavende), Hans-Jacob Randskov, Lars Nielsen og Birgit Voigt. ABONNEMENT: Kr. 100 (14 numre). Gratis for Det Radikale Venstres medlemmer. LAYOUT: Helle Bøye Christensen. FOTOS: Forside Ørestadsselskabet/René Strandbygaard. TRYK: Skive Folkeblad. OPLAG: ISSN: X Det Radikale Venstre Christiansborg 1240 København K tlf fax girokontonr NÅR LANDSMØDET SLUTTER søndag den 14. september, ligger den største opgave stadig foran os. Landsmødet er vigtigt, men det vigtigste bliver hverdagenes politiske arbejde frem mod næste folketingsvalg. Hverdagene er som altid virkelighedens reelle prøve! Sidste års landsmøde var flot både i form og indhold. Vi mødtes i fælles glæde over valgsejren i 2001, men også med en smertelig oplevelse af, at VK-regeringen ville alt for lidt. Og det, den ville, var for sølle. Den opfattelse er desværre siden blevet bekræftet. Det er f.eks. grotesk at opleve heroiseringen af regeringens Irak-krig sammenkoblet med en tolkning af besættelsestiden, der hører hjemme i kulørte hæfter. Igen tolkes en kompleks virkelighed demagogisk. Samtidig er perspektiverne i den hjemlige politik især den økonomiske og velfærdsmæssige så sølle, at man skal have strudsehovedet langt nede i hullet for at se dem! DET KAN LANDSMØDET IKKE lave om på fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 15 trods 11 timers redegørelser, forhandlinger og afstemninger. Derfor skal vi alle erkende opgavens enorme karakter og aktivt virke for at målrette landsmødets arbejde mod fremtiden. Der er igen i år mange resolutioner mere end 80. Der kan være filigran-arbejde tilbage med den endelige udformning, men hvis vi ikke bruger landsmødet konstruktivt, men lader tuerne køre læsset på afveje, så har vi misforstået vores opgave. Derfor skal de radikale anstrengelser rettes mod de fem afgørende mål: Regeringen og dens flertal skal have kamp helt frem til valgdagen. Den uundgåelige debat om prioriteringerne af vores velfærd skal gentages som Cato talte om Kartago. Vi gemmer os ikke i en kommission! Vi ønsker et globalt perspektiv i en europæisk ramme båret af demokrati og helt uden forbehold. Vi fastholder humanismens værdier. Danmark må ikke gemme sig bag en barrikade af verdensblind selvtilstrækkelighed. Vi vil integration med lige dele rettigheder og pligter. Den økonomiske linje skal tilbage til Jelvedsporet, hvis der overhovedet skal blive råd til at opfylde fremtidens enorme krav. OG ER DER DAGE, hvor vi er i tvivl om prioriteringen af disse opgaver, kan vi altid prøve at stoppe miljøministerens strandhugst på den danske natur! Landsmødet skal have et fremadrettet forløb med debat og meningsudvekslinger i centrum og med særlig fokus på 3 konkrete opgaver: Landsmødet skal vælge en god radikal spidskandidat til den radikale EP-liste i juni Kandidater haves! Landsmødet skal turde vedtage de vedtægtsændringer, der åbner for en reel styrkelse af det politiske arbejde i landsforbundet. Landsmødet skal vedtage resolutioner, der kan tegne en radikal profil og virke som brændstof ikke mindst i folketingsgruppens arbejde. Landsmødet har nok at tage fat på incl. en fest lørdag aften, men kan vi ikke løfte vores egne arbejdsopgaver målrettet og gennemtænkt, kan det skabe tvivl om Det Radikale Venstres evne til at være med til at løse landets problemer. Det må ikke ske! Der er vigtige dage efter landsmødet. Det er vores pligt at forberede dem så godt som muligt! Landsmødet 2003 er første station på en krævende rejse. Derfor: Tænk stort og tænk frem! FOTO: NICOLAS LUND-LARSEN

3 NYT UDSPIL FRA FOLKETINGSGRUPPEN: 42% i skat og alle i a-kasser FOTO: MICHAEL TOFT SCHMIDT Af Lars L. Nielsen DET RADIKALE VENSTRE ØNSKER at prioritere sikringen af velfærden i fremtiden. I et nyt udspil fra sommergruppemødet lægger partiet op til en markant sænking af skatten på arbejde mod obligatorisk medlemskab af a-kasse og indførelse af en central barselsfond. Velfærdssystemer skal indrettes, så de er holdbare, sikrer solidariteten, letter presset på velfærdsydelserne, bekæmper arbejdsløshed og sætter mennesket før systemerne. Derfor foreslår folketingsgruppen en større reform af landets skattesystem med det mål, at ingen betaler mere end 42% i skat af arbejdsindkomst. Det vil ifølge gruppen bidrage til et højere arbejdsudbud og gøre Danmark mere konkurrencedygtigt. Derudover vil det mindske sort arbejde og dermed åbne for et stort antal nye jobmuligheder og således kunne sænke arbejdsløsheden. ET ANDET PUNKT I reformpakken er et forslag om obligatorisk medlemskab af en a-kasse. Enhver arbejdsduelig bør have pligt til at forsikre sig mod ledighed, så samfundet ikke står alene med byrden. I dag forsikrer 80% sig mod ledighed gennem medlemskab af en a-kasse, men tallet er faldende. Folketingsgruppen mener ikke, at det er rimeligt, at de 80%, der tager ansvar for sig selv, både skal forsikre sig selv og over skatten skal betale for, at andre arbejdsdygtige benytter vores kontanthjælpssystem som forsikring. Kontanthjælpen skal derfor fremover være forbeholdt dem, der ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode. Ekstraindtægten ved obligatorisk medlemskab skal reserveres til at sætte skatten på arbejde ned, og Det Radikale Venstre vil arbejde for en bedre balance mellem skattefinansiering og forsikringsfinansiering af velfærden. SAMTIDIG MED INDFØRELSEN af det obligatoriske medlemskab ønsker Det Radikale Venstre en øget konkurrence mellem a-kasserne og at understøtte en skarpere adskillelse af fagforeninger og a-kasserne, så fagforeningsmedlemmer ikke bliver presset til at være medlem af en bestemt a- kasse. I den sammenhæng hilser Det Radikale Venstre private initiativer til tillægsforsikringer velkomne. Princippet er, at der gives skattefradrag for indbetalinger, og at udbetalinger indkomstbeskattes. Disse tillægsforsikringer foregår på helt privat basis, og bør efter gruppens opfattelse ikke koste offentlige midler. Det tredje punkt i reformpakken er en forenkling af dagpengereg- lerne. I dag er beregningen af dagpenge indviklet og kræver store administrative ressourcer i a- kasserne. Der er derfor brug for en massiv forenkling, der kan lette a-kassernes administrative byrder. Det Radikale Venstre foreslår, at dagpengene fremover beregnes på baggrund af sidste års arbejdsindkomst. Til gengæld skal dagpengene starte på et højere niveau mod til gengæld at lade ydelsen falde med 10% om året efterfølgende. Omlægningen er et forslag til forenkling. Ikke et forslag til besparelser. Det fjerde punkt i pakken er indførelse af en barselsfond. Det Radikale Venstre ønsker størst mulig ligestilling mellem kønnene, og det er urimeligt, at fagområder med mange kvinder skal bære hovedparten af omkostningerne ved barsel, mens de mandsdominerede fag slipper nemmere. I dag betaler frisørerne eksempelvis 15 gange så meget til deres barselsfond som industrien. Det er ifølge gruppen ikke rimeligt. Der skal være solidaritet mellem kønnene. Det Radikale Venstre ønsker derfor, at der etableres en central barselsfond. Det Radikale Venstre foreslår en model, hvor den centrale barselsfond dækker 90% af lønnen (dog max kr.) i de første 6 måneder. Derudover skal sikres, at der indbetales pensionsbidrag i barselsperioden. 3

4 Sverigesmodellen er ikke lykken FOTOS: LAURA FRIBERG NIELSEN Det seneste år er over 3000 danskere flyttet til Sverige og langt fra alle på grund af den svagere krone eller de billigere boliger. En stor del har søgt tilflugt hinsidan, fordi de ikke kan bo i Danmark med deres udenlandske ægtefæller. Faktisk flyttede der i hele 2001 kun 1459 mennesker fra Danmark til Sverige. Men selvom Sverige er et skandinavisk land med et sprog og en kultur som minder om vores, så er det ikke lykken at skulle bo der i et ufrivilligt eksil Af Laura Friberg Nielsen FOR MARIE BEGYNDTE det hele med en ferie i Mexico, hvor hun mødte Emanuel, som hun hurtigt forelskede sig hovedkulds i og følelserne var gengældt. Men selvom kærligheden var stærk og de hurtigt flyttede sammen hos Emanuel, så lurede onde magter i kulissen. Mens Marie var væk havde den danske regering nemlig iværksat den store stramning af udlændingeloven og gjort det uendeligt meget sværere for danskere at bo i deres eget fædreland, hvis de altså begik den synd at forelske sig i de forkerte. Marie og Emanuel tog til Danmark i midten af april 2002, med Emanuel på et 3-måneders turistvisum (som det vel at mærke tog udlændingestyrelsen 7 uger at godkende, til trods for at Marie havde en rimelig indtægt og havde skrevet under på at ville forsørge Emanuel). I maj søgte Marie om optagelse på medicinstudiet i Århus med studiestart i februar 2003, fordi det ville give parret tid til at etablere sig i Danmark først. Det stod snart klart, at de hellere måtte gifte sig hurtigst muligt for at forbedre deres chancer for at kunne blive i Danmark. Dette til trods for at de knapt havde kendt hinanden et år, og at Emanuel kun var 21 og Marie 22. Det var i midten af juni 2002, en halv måned før de nye udlændingeregler herunder 24 årsreglen trådte i kraft. Det skulle gå stærkt. Men det gjorde det ikke KOMMUNEN NÆGTEDE at give tilladelse til vielsen, primært med henvisning til at man ikke kan blive gift med blot en kopi af et pas. Emanuels pas lå hos Udlændingestyrelsen, hvilket er normal procedure for udlændinge, som søger at blive i Danmark på turistvisum i længere tid. Der blev diskuteret frem og tilbage, og Marie og Emanuel fik ikke tilladelse til at gifte sig før d. 13. juli. Brylluppet blev afholdt på rådhuset med enkelte venner og ingen familie, da Maries familie på dette tidspunkt var på ferie og Emanuels ikke havde mulighed for at flyve over fra Mexico....fortsættes side 11 4

5 Når kærlighed bliver tvang Når kærlighed bliver til tvang er den første danske bog om tvangsægteskaber. Bogen er skrevet af Manu Sareen, der er radikalt medlem af BR i København og som til dagligt arbejder blandt unge i et københavnsk krise- og rådgivningscenter. Radikal Politik har bedt forfatteren selv præsentere bogen. JEG HAR SKREVET en bog og har været igennem en pragtfuld og til tider hård proces under skriveforløbet. Der går mange tanker igennem hovedet, og én af disse tanker har været, at jeg har glædet mig specielt til, at anmeldere og forskellige medier skulle forholde sig til kapitlet omhandlende skammen og æren. Her mange dage efter udgivelsen, har jeg ikke set en eneste kommentar omkring skammen og æren, som efter min mening er noget af det vigtigste, som alle bør forholde sig til, både når der tales integration og socialt arbejde med etniske minoriteter. Skammen og æren er hinanden tro ledsagere. Men skammen er alligevel den diamentrale modsætning til æren. Ære er forbundet med noget positivt, man bliver hyldet og bringer ære over sin familie sin slægt. Skammen ligger som en tung dyne. Den er skadelig og kan have forfærdende konsekvenser. Skammen har mange ansigter lige fra det seksuelt krænkede barns dybtliggende skam til den overfladiske skam. Når jeg taler om skam, skal der derfor skelnes mellem den umiddelbare skam, hvor man bliver taget i en løgn, tyveri eller andre lignende episoder, der afstedkommer en skamfølelse. Det er i de fleste tilfælde en umiddelbar og forbigående følelse. Den skam, der refereres til i min bog, er anderledes. Den er dybere og mere ødelæggende. Den skaber foragt og isolation. Det er en socialt betinget skam, der har en helt anden funktion end den umiddelbare forbigående skam. Der er i bogen tale om en skam, der gennemsyrer hele det samfund, hvor de etniske familier oprindeligt kommer fra. Man kan ligefrem tale om en skamkultur, hvor den kollektivistiske livsanskuelse og ære og skam går hånd i hånd. Skammen kommer udefra, før den så at sige internaliseres i det enkelte individ. Den bliver plantet som et lille frø, klar til at blive aktiveret og næres via opdragelse, kultur og normer i de enkelte familier og samfund. Efter den skamudløsende hændelse kan det være onde blikke eller en anden form for hån fra familien, venner eller fra personens eget etniske miljø, der aktiverer skammen. Eller alene en trussel om udstødelse fra familien og det etniske miljø er nok. Den subjektive fornemmelse af skammen bliver bl.a., at man får en følelse af, at man ikke er værd at blive elsket. Og hvilket menneske kan overleve det? Skammen kan i yderste konsekvens være skyld i, at den nærmeste familie forlader personen. Og hvad stiller man op med forladtheden? Pointen er, at når vi indeholder alle andre følelser: kærlighed, skyld, vrede, forelskelse osv. er vi stand til at handle på baggrund af disse følelser. Vi kan endog kanalisere disse følelser ud til den eller dem, vi er vrede på eller elsker og savner. Problemet med skammen er, at den ikke vil eller kan komme ud. Der er ingen steder at rette den hen, og hvis vi kunne rette den udad, ville vi opleve paradokset i at afsløre vores egen skammelighed til gengæld for håbet om forløsning. JEG HAR SET SKAMMEN ramme nådesløst utallige gange, og resultatet er altid det samme. Skammen ødelægger frie, uafhængige og glade mennesker. Den efterlader de mest ramte med en indslumrende sjæl og en kronisk dårlig samvittighed, som de konstant vil prøve at vikle sig ud af, men forgæves. For nogle er skammen og angsten for dens konsekvenser så store, at de vælger at holde den skam- udløsende hændelse for sig selv, hvis de har mulighed for det. For skammen rammer dobbelt. Ikke nok med at det er en MANU SAREEN: Når kærlighed bliver til tvang om generationskonflikter og tvangsægteskaber i Danmark. 240 sider. Kr. 268,- ubehagelig selvfølelse, men skammen medfører også, at andre mennesker holder sig væk fra personen. De unge mennesker, der opdrages i en kultur, hvor æresbegreber og skammen udgør en væsentlig bestanddel i opdragelsen, har med andre ord denne følelse af skam siddende i rygraden som et lille spirende frø. Når den unge træder ved siden af de gængse normer, der hersker, træder skammens autopilot i værk, og den unge vil opleve følelsen af skam. I visse tilfælde er den kollektive skamkontrol så stærk, at alene tanken om at bryde med familien eller tanken om at søge hjælp hos de sociale myndigheder kan nære skammens frø og tilvejebringe følelsen af skam. Bevidstliggørelsen af skammen og dens konsekvenser fra barndommen og hele livet igennem er effektfuldt og kan ikke kun aktiveres ved tanken om at træde ved siden af. Den kan også aktiveres som en påmindelse fra de unges forældre eller andre autoriteter om, hvis du ikke gifter dig med den eller den, så bringer du skam over familien. 5

6 Hvis man vækker en radikal FOTOS: JOHANNES SØRENSEN Den radikale stemme i det demokratiske kor er blevet vigtigere Søren Bald opstiller for tredje gang til posten som landsformand. Radikal Politik har talt med ham om partiets eksistensberettigelse, medlemsfremgangen og partiets principper Af Stine Meldgaard Madsen TIDEN EFTER folketingsvalget i 2001 har på dramatisk vis understreget vores eksistensberettigelse, mener Søren Bald. Vi er i en helt uvant situation. Vores stemmer er ikke nødvendige, men den radikale stemme i det demokratiske kor er blevet endnu vigtigere. Jeg synes, at folketingsgruppen klarer det godt. Nogle synes, at man skulle markere sig mere, men jeg tror, at man ville havne i en»narkolignende«situation, hvor mere kræver mere. En usund cocktail af Søvndal, Skaarup og Søren Søndergaard! Når det gælder det almindelige, gedigne parlamentariske arbejde, skal man ikke holde sig tilbage, men det er ikke et mål i sig selv at komme i medierne hver dag, understreger Søren Bald. Det Radikale Venstre står ifølge Søren Bald for en eftertænksom, human og socialt ansvarlig linie med kompromiset som værktøj. Sådan et parti vil der forhåbentlig altid være brug for. Det skal også med i billedet, at andre partier har været svært udygtige. Det giver os en lettere baggrund at brillere på. Til gengæld stiller det endnu større krav til os, når vi igen får indflydelse. Og vi kan anstændigvis ikke satse på de andres udygtighed. Det ville også være synd for landet. Det er synd nok nu. Og set med landsformandens briller, kan han undre sig over, at regeringen kan undvære Det Radikale Venstre. Resultaterne bliver også derefter, konstaterer Søren Bald. MEDLEMSFREMGANGEN er det vigtigste faktum, som kan overføres til flere mandater. Det vil øge sandsynligheden for radikal indflydelse, og som en sidegevinst vil det kunne stabilisere partiets økonomi. Flere mandater vil også styrke folketingsgruppens gennemslagskraft, fordi det vil nedsætte arbejdspresset på den enkelte radikale MF er. Hvis man arbejder, som Det Radikale Venstre gør, med et krav om lødighed i hver eneste sag stiller det meget store krav til det enkelte folketingsmedlem, mener Søren Bald. Indflydelsen, mener han, skal bruges til at skabe et bedre Danmark i et bedre Europa. Men hvad enten Det Radikale Venstre har 9, 12 eller 15 mandater, er det jo ikke os, der suverænt kan bestemme. Hvis vi næste gang får 15 mandater, er der stadigvæk 164 andre mandater, siger han. AT MELDE SIG IND i et parti er at tage sit ansvar som borger alvorligt. Fordelene er et højere informationsniveau og muligheden for at påvirke partiets politiske linie og dets kandidater. Det Radikale Venstre har en lang tradition for at være et parti, hvor det er let og hurtigt at komme med i det aktive arbejde. Til gengæld foregår tingene ikke altid strømlinet og effektivt. Man kompromisser sig frem, og et kompromis tager tid. Nogle kommer måske med den opfattelse, at demokrati betyder, at de straks får deres vilje. De glemmer, at der også er alle de andre med den samme ret. Andre forventer, at når de kommer til det første møde og foreslår noget, så vil alle klappe og sige: Det gør vi!, men sådan spiller klaveret sjældent. Og ligeså vel som et kompromis tager tid, så gør demokrati det også. GRUNDLÆGGENDE HAR Det Radikale Venstre en arbejdsform og nogle politiske grundprincipper, der får nogle til at kalde os for tvivlere. Men forklaringen er, at vi faktisk tænker os om. Det er det, der giver os en særlig eksistensberettigelse. Søren Bald mener, at Det Radikale Venstre har en god tradition for at være i konstant diskussion om, hvordan man forandrer synspunkterne på en foranderlig verden med udgangspunkt i nogle fundamentale principper. F.eks. menneskerettighederne, social ansvarlighed og den demokratiske samtale. Vi har tidligere ændret vores konkrete synspunkter, når en ny tid skabte nye vilkår. Det er ikke principperne, vi udskifter, men en ny virkelighed stiller nye krav til os, hævder Søren Bald og fortsætter Vi er gode til at være i dialog med os selv og forhåbentlig også med befolkningen om, hvad virkeligheden nu kræver af 6

7 midt om natten... os, og så prøver vi at få vores principper omsat til nutidens krav. Tvivl og eftertænksomhed udgør det radikale brændstof ikke fordomme og slagord, påstår Søren Bald. HVIS DU VÆKKER en socialdemokrat midt om natten og spørger, Hvad skal der gøres?, vil hun sige Det må det offentlige klare. Vækker du en venstre- mand, vil han sige: Frit valg. Frit valg. Hvis du vækker en radikal midt om natten med det samme spørgsmål, vil den pågældende sige Lad os vente til i morgen, så skal jeg nok være der, og så må vi debattere os frem til en fornuftig løsning på problemet, mener Søren Bald. På de spørgsmål, som han forventede at få, nemlig om hvorvidt alt er perfekt og om noget kunne blive bedre, er svarene henholdsvis nej og ja. Selvfølgelig kan vi alle blive dygtigere, men det er op til medlemmerne f.eks. ved landsmøderne at bestemme, hvad der især skal satses på og derpå i den konkrete hverdag sikre, at det så også bliver bedre. Den debat slutter aldrig, og den må vi hele tiden være indstillet på at tage. afslutter Søren Bald....forklaringen er, at vi faktisk tænker os om MARIANNES KLUMME Den stærkeres uret Af Marianne Jelved STATSMINISTER ANDERS Fogh Rasmussen brugte 60-årsdagen for samarbejdspolitikkens ophør til at skamme datidens politikere ud for naivitet og tilpasningspolitik. Ikke nok med det. Statsministeren kunne også bruge denne holdningstilkendegivelse til at forsvare dansk deltagelse i krigen i Irak. Det er simpelt at stille krigsindsatsen og besættelsen af Irak op som kampen for frihed, demokrati og menneskerettigheder og imod diktatur og undertrykkelse. Hvis vi mener noget med frihed og demokrati, så må vi også selv bidrage. Er du ikke med os, så er du imod os. Som det lyder fra statsministeren. Igen ser vi et eksempel på en statsministeriel forsimpling. Hvem kan være uenig i målene: kampen for demokrati og imod diktatur? Ingen. Men midlerne til kampen skal altid diskuteres, fordi målet aldrig helliger midlet, når også freden og demokratiet skal vindes. Før 1939 var der ingen alliancer, der kunne skabe en balance mod de stærkeste rå kræfter. Da Tyskland besatte Danmark, var Danmark overladt til sig selv og oppe imod en knusende overmagt. For at bevare så meget civil magt på danske hænder som muligt, overtalte de daværende partier med Christian X i spidsen Erik Scavenius til at blive udenrigsminister. Det tog tre måneder at overtale ham. Danmark gik i forhandlinger med besættelsesmagten. Der skete meget i de år, der kan kritiseres. Men der var bred folkelig opbakning til forhandlingspolitikken. Det viste bl.a. de såkaldte fredsvalg i LÆREN AF 2. VERDENSKRIG var og er, at det ikke igen må ske, at jungleloven hersker. Derfor har det internationale samfund etableret mange internationale alliancer og organisationer med regler for, hvordan vi lever sammen på demokratisk vis. Det er et ufuldkomment internationalt retssamfund, som vi fortsat må gøre stærkere. Det har bl.a. udmøntet sig i det europæiske samarbejde, EU. Et helt og samarbejdende Europa, hvor EU skal sikre det enkelte medlemslands egen kultur og social stabilitet i en verden, der ændrer sig og åbenbarer nye farer. Den statsløse terrorrisme er en ny fare. Den skal bekæmpes gennem et tæt internationalt samarbejde, og militær indgriben kan være en nødvendig indsats. Men det må ske på baggrund af det internationale retssamfunds beslutninger. USA opleves af store dele af verden som en imperialistisk magt, der vil forme andre lande i sit eget billede. Derfor må en vellykket kamp mod diktatur og for demokratisering principielt involvere legitime internationale organisationer som FN. Og derfor kan læren af Irak-krigen formentlig blive, at USA sin militære overlegenhed til trods må indse, at et er et land at slå, et andet er et land at styre. USA, England og Danmark må som krigsførende koalition i dag sande, at planlægningen af freden, tiden efter et slag, er mindst lige så vigtig som planlægningen af krigen. Det burde den danske regering have insisteret på, da den valgte at slutte op bag verdens stærkeste militærmagt. Og valgte at se stort på årtiers møjsommelig opbygning af et internationalt retssamfund. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at verden ikke har hørt Venstres formand, den nuværende statsminister højt og tydeligt tale for at vælte diktatorens rædselsregime med militære midler, før USA og England satte processen i gang. Men det er da også stort, når man som Anders Fogh betingelsesløst følger i hælene på den stærkeste. 7

8 RADIKALE EP-KANDIDATER 8 Uffe Elbæk OPSTILLET AF ÅRHUS AMT STILLER OP TIL SPIDSKANDIDATVALGET Hvis vi Det Radikale Venstre ikke er i stand til at sætte (nye) ord og billeder på det europæiske projekt, så det fremstår både menneskeligt meningsfyldt og kulturelt tiltrækkende, er der en stor risiko for, at danskerne (endnu engang) falder i den EU-skeptiske grøft. Dels ved en lav valgdeltagelse i forbindelse med parlamentsvalget. Og derefter ved at stemme den nye EU-forfatning ned. Derfor er der et seriøst behov for, at partiet tager følgende formulering alvorligt: Hvis du gør det, som du altid har gjort, vil du få det, du allerede har. Hvilket i forbindelse med EU-valgene næste år, ganske enkelt ikke er godt nok (for nu at sige det på underdrejet jysk). Men at situationen er, som den er, er ikke vælgernes skyld. Det er vores Det Radikale Venstres (plus de andre pro-europæiske partier). For hvis vi som parti ikke er i stand til at formulere en mere politisk troværdig, demokratisk og menneskelig Europaudgave end den nuværende bureaukrati-sterile og økonomiorenterede, har vi et problem. Et stort problem. Hvad der er brug for er, at partiet formulerer en helt ny og frisk vision om Europa. Præget af ambitionen om at vi skal være det 21. århundredes mest kreative, dynamiske og humanistiske videnssamfund. Et selvbevidst og vågent Europa, hvor netop regionens kulturelle mangfoldighed, menneskelige tolerance og vidensmæssige tyngde er fællesskabets styrke. Hvor de bedste demokratiske værdier og traditioner fra Skandinavien er afbalanceret med den tyske grundighed og vedholdenhed. Suppleret med de tidligere østeuropæiske landes iværksætterånd og Sydeuropas intellektuelle format (for nu at gøre det meget kulturelt firkantet). Et Europa præget af både en stærk konkurrencekraft, social sammenhængskraft og kreativ skaber kraft. På en og samme tid. Kort sagt: Et Europa du er stolt af at blive identificeret med. Camilla Hersom OPSTILLET AF KBH./FREDERIKSBERG STILLER OP TIL SPIDSKANDIDATVALGET Den vigtigste udfordring i valgkampen op til Europa-Parlamentsvalget er at fastholde fokus. Et helt overordnet tema bliver udkastet til forfatningstraktaten. Her skal vi insistere på at diskutere det reelle indhold fremfor EU s indblanding i folkepensionens størrelse, antallet af indvandrere eller andre påstande, vi utvivlsomt vil blive præsenteret for undervejs. Forfatningen stadfæster borgernes grundlæggende rettigheder. Den klargør kompetencefordelingen mellem institutionerne. Den medfører mere åbenhed, flere flertalsbeslutninger og større indflydelse til Europa-Parlamentet. Den giver os en fælles formand og skaber rammerne for en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og så er den skrevet i et sprog, der kan læses af almindelige mennesker. Der er vedtagelser i udkastet, som jeg kunne ønske var anderledes. Nogle af bestemmelserne er for mudrede som f.eks. den uklare kompetencefordeling mellem formanden og udenrigsministeren om udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Andre steder går forfatningsudkastet ikke langt nok f.eks. kunne jeg ønske flertalsafgørelser på endnu flere områder. Men grundlæggende viser forfatningen, hvad der er muligt, når det politiske engagement er til stede. Det er et flot dokument. Vi skal kunne oversætte forfatningens muligheder til konkret politik. Hvad vil Det Radikale Venstre arbejde for og imod i EP? Hvor adskiller vi os fra de andre partiers repræsentanter og hvorfor? Hvilken forskel gør EU for den enkelte borger og dennes familie? Den opgave kræver, at det europæiske samarbejde bliver meget bedre integreret i den nationale politik, end tilfældet er i dag. Det skal ske gennem tæt koordination mellem folketingsgruppen og repræsentanterne i EP også efter valget. Det vil jeg gerne medvirke til. Jeg har været EP-kandidat for København og Frederiksberg siden 2002 og radikal siden Jeg er født i 1971, uddannet i statskundskab og europæiske studier og ansat som fuldmægtig i Finansministeriet. I øjeblikket er jeg på barselsorlov med mit første barn. Johannes Lebech OPSTILLET AF VIBORG AMT STILLER OP TIL SPIDSKANDIDATVALGET Et stærkt demokratisk fællesskab, der bygger på værdier som menneskerettigheder, demokrati og åbenhed, er min vision af Europa som et fredeligt samlet kontinent og en aktiv del af det globale fællesskab. Gennem mange år har jeg været med til at arbejde for et sådant Europa. Siden 1989 har jeg været kandidat til Europa-Parlamentet og aktiv ved de danske folkeafstemninger. Jeg blev sidste år valgt til vicepræsident i det europæiske liberale parti ELDR efter flere års arbejde i partiet. I 1994 organiserede jeg Det europæiske ungdomsparlament. Fagligt har jeg deltaget i europæiske historielærerprojekter og udgivet bogen Moderne europæisk nationalisme. I 1996 supplerede jeg min uddannelse med Europastudier ved Aarhus Universitet og er nu censor ved studiet. Den kommende forfatningstraktat vil repræsentere et stort fremskridt. Det er mit håb, at det med denne traktat vil lykkes at engagere den europæiske befolkning mere i samarbejdet. Det europæiske samarbejde bliver ofte opfattet som fjernt og elitært. Mange af de sager, som unionen arbejder med virker tekniske og fremmede. Den manglende folkelige opbakning skyldes givetvis også, at mange europæiske borgere ikke identificerer sig med det europæiske projekt. Der er en nervøsitet for, at det europæiske er en trussel mod demokratiet i deres egne nationalstater og mod den nationale identitet. Arbejdet i Europa-Parlamentet skal sigte på den folkeliggørelse af det europæiske projekt, der er så vigtig for den demokratiske legitimitet. Parlamentets opgave som medlovgiver og kontrolinstans skal præges af radikale værdier og mærkesager specielt på miljø-, forbruger- og ligestillingsområdet. Men sideløbende med det konkrete lovgivningsarbejde skal parlamentet arbejde for, at det bliver Europas folkelige politiske værksted. Diskussionen om, hvordan det europæiske samarbejde skal opfattes i forhold til det nationale demokrati og om kombinationen af national og europæisk identitet, ser jeg også som en vigtig opgave for et radikalt medlem af Europa-Parlamentet. Tomas Bech Madsen OPSTILLET AF FYNS AMT STILLER OP TIL SPIDSKANDIDATVALGET Styrk det europæiske demokrati! Hvordan går det med demokratiet i EU? Det går godt, hvis man sammenligner med tidligere tiders mere traditionelle mellemstatslige samarbejde. Men et gammelt problem er fortsat, at medlemslandenes regeringer ikke vil dele magten med Europa-Parlamentet, selv om dette er valgt direkte af Europas borgere. Vi skal derfor arbejde for en mere overstatslig union, hvor stats- og regeringschefernes magt begrænses, bl.a. gennem fjernelse af vetoretten. Vi skal sikre, at magten i Europa udgår fra Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Konventets forfatningsforslag er i øvrigt et skridt i den rigtige retning. Det står nemlig med forfatningsteksten klart, at demokrati og menneskerettigheder er fundamentet for Den Europæiske Union. For Det Radikale Venstre er Europa-Parlamentet ikke mindre vigtigt end Folketinget. EU skal ikke blot være et mellemstatsligt samarbejde med et alibi-parlament. Jeg ønsker, at Det Radikale Venstre ved EP-valget i juni 2004 markerer sig som det konsekvent mest integrationsivrige, ærlige, modige og positive parti. Det Radikale Venstres EP-kampagne bør hvile på radikale, socialliberale grundholdninger og på troen, på at den demokratiske parlamentarisme naturligvis skal gennemføres på europæisk plan. Denne føderalistiske tilgang er den rette for vort parti og vi vil kunne få udbredt vælgeropbakning hertil. Jeg tror faktisk, at % af de danske vælgere ønsker at få mere union. De kedelige erfaringer fra Irak-krigen har sat fornyet fokus på behovet for en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i Europa. Så i en situation, hvor de øvrige partier af mere eller mindre taktiske grunde forsøger at appellere til gruppen af EU-skeptiske vælgere, ligger den pro-europæiske bane åben for os radikale. Jeg er 32 år, uddannet samtidshistoriker og arbejder som fuldmægtig på Syddansk Universitet og bor sammen med jordanskungarsk hustru Sylvia i Sorø. Læs mere på

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9 RADIKAL POLITIK 828. okt. 2004 Radikale, menneskerettigheder og familiesammenføringer SIDE 4 6 Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8 VK-uenigheder SIDE 9 FORMANDEN SKRIVER Operaen,

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Af borgmester Søren Pind

Af borgmester Søren Pind aburetten NR. 4 SEPTEMBER 2002 4 Johannesburg Miljøet skal have en fremtrædende plads i Johannesburg. Fattigdomsbekæmpelse er det vigtigste emne" skriver miljøminister og MF Hans Christian Schmidt. 4 Ansvar

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 KF-blad2-sept2010:KF-blad12005ok.qxd 18/09/10 15.44 Side 1 M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Beskæftigelse

Læs mere

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004 RADIKAL 10 POLITIK 16. december 2004 TEMASIDER OM DEMOKRATI: Parlamentarisme i kommunerne Hvad er demokrati? Håb for Palæstina Hviderussiske opråb Mord på politiske værdier Ytringsfrihed Det forbudte Læs

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 8Oktober 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Ligestilling I dette nr.: Leder af Naser Khader Kandidatpræsentation: Christian Friis Bach Reportage fra

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 RADIKAL POLITIK 1 23. januar 2003 Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG DET MENER JEG

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Europa 4 / August/September 2005 Et nyt Radikal Dialog Som du sikkert allerede har lagt mærke til på forsiden af dette

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB?

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? 31 fødselsdagshilsner til Rom-traktaten i anledning af dens 50-årsdag den 25. marts 2007 siden 1957 UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE MED FORUM

Læs mere