Her er han! DJH s rektor gør ikke meget væsen af sig til hverdag. Men han gør meget. Find ham bag kulissen og i privaten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her er han! DJH s rektor gør ikke meget væsen af sig til hverdag. Men han gør meget. Find ham bag kulissen og i privaten"

Transkript

1 urimeligt 3 TILFÆLDIG FRAVÆRS-STRAF Regler skyld i forskelsbehandling reportage 6 KAJ-FEST FOR LÆKRE Kamp om dansegulvet til klokken 4 portræt 19 HUTTE-LI-HUT! Flemming kommenterer sig selv Her er han! DJH s rektor gør ikke meget væsen af sig til hverdag. Men han gør meget. Find ham bag kulissen og i privaten 9 Tekst Peter Eggert Vesterlund KAJ KaJ s regnskab forsvundet KaJ s halvårlige regnskab er blevet stjålet. Regneark, backup, bilag alt er væk. Bestyrelsen kan nu ikke redegøre for af medlemmernes kontingentkroner Det var ikke videre muntert at være kasserer eller formand for den sags skyld for Kredsen af Journaliststuderende (KaJ), da medlemmerne 11. marts var samlet til den halvårlige generalforsamling. Det, der bare ikke måtte ske, var nemlig sket. Et mareridt blev til virkelighed for kasserer Brian Mogensen, da en ukendt gerningsmand på en kold decemberaften smadrede en rude i hans BMW og stjal den bærbare computer med foreningens regnskab. Derfor kunne KaJ s bestyrelse ikke fremvise et gyldigt regnskab til generalforsamlingen. En ærgerlig kasserer måtte trække sig fra bestyrelsen. Jeg er pissefrustreret over det det er mit navn og rygte, det går ud over, siger Brian Mogensen. Jeg stillede op som kasserer for at hjælpe KaJ, og når jeg fejler i at levere et regnskab, har jeg ikke udfyldt min funktion. Lod mappen ligge i bilen Skæbnen ville, at netop den dag computeren blev hugget, lå den sammen med både USB-backup en og regnskabsmappen med de originale papirer, der normalt bliver opbevaret på Danmarks Journalisthøjskole. Brian Mogensen var nemlig på vej hjem for at opdatere regnskabet, da han gjorde holdt ved Ekstra Bladets redaktion for at ordne et ærinde. Da han ti minutter senere kom tilbage, var bilens rude smadret og alt væk. Mappen havde vokset sig så stor, at jeg simpelthen ikke gad at slæbe den med op, fortæller Brian Mogensen. I sidste ende er det min skyld, og derfor har jeg valgt at tage konsekvensen ved at trække mig. Ukendte udgifter for Det er ubehageligt at stå som formand til en generalforsamling med ansvar for medlemmernes penge, og så ikke kunne vise præcist, hvad vi har brugt dem til, beklager KaJ s formand, Peter Hammer. fortsættes 4 Illustreret Bunker mar årgang nr. 2

2 2 ILLUSTRERET BUNKER MARTS 2006 Afskaf mødepligten LEDER Tekst & foto Uffe Weng SHORT STORY I gymnasiet må man ikke blive væk for mange gange. Så tror lærerne nemlig, at man er dum eller doven, og så skal man op i fuldt pensum for at bevise det modsatte. Sådan er det også på DJH. På videregående uddannelser er overvågning af eleverne et afsluttet kapitel. Eftersom det er voksne, intelligente mennesker, det handler om, har man en tiltro til, at de selv kan finde ud af at tage ansvar for deres uddannelse. Bare ikke på Journalisthøjskolen. På DJH registreres fravær, ganske som var det et gymnasialt lærer-elev-forhold og ikke en institution, hvor både studerende og undervisere er flyttet hjemmefra. Argumentet er, at de studerende ikke eksamineres i alle forløb. Mødepligt er derfor nødvendig, for at de studerende ikke kan slippe af sted med pjæk og oven i købet gøre arbejdsbyrden større for eventuelle gruppemedlemmer. Men kan det ikke gøres med andre midler? Det mener underviser Jens Nørlem, der for nylig bragte emnet på banen på et lærerkollegiemøde (se side 4). Det er på tide, at ledelsen følger trop og også tager den diskussion op. Uden mødepligten ville der være mere fravær det er næsten uundgåeligt. Men det giver ikke nødvendigvis en ringere skole eller dårligere journalister. Ud over det principielt prisværdige i at behandle de studerende, som om man i det mindste tror, de har hørt om selvdisciplin og ansvar, er der klare fordele ved at afskaffe mødepligten. Man undgår vage regler om fravær, der let fører til forskelsbehandling. Som det er nu, er det den enkelte underviser, der skal tage stilling til, om en omgang influenza skal føre til en erstatningsopgave, udvidet eksamen eller koste hele semestret. En 2. semesterstuderende blev bedt om at gå et semester om, fordi vedkommende havde valgt at udskifte en uges undervisning med en skiferie. En anden tog på en uges ferie sydpå, uden at det fik konsekvenser overhovedet. Redaktionen er bekendt med flere eksempler på åbenlys forskelsbehandling i forbindelse med fravær (se næste side). Det kunne man blive kvit ved at kvitte mødepligten. Ungdomsafdelingen. Rasmus Talbro Bastholm er 19 år og har kræft. Han opdager kræften, da han til en fest kaster en øldåse over en hæk. Armen brækker, og Rasmus får konstateret kræft i sin højre overarm. I dag er han under kemobehandling på Århus Kommunehospital. Han skal igennem to behandlingsperioder. For lægerne er der tre muligheder: Enten gør behandlingen Rasmus rask. Eller også må lægerne amputere Rasmus arm. Worst-case, så kan han miste livet. I Rasmus verden er der kun én. Håb. Hvis jeg ikke tror på det, kan jeg ligeså godt lægge mig til at dø, fortæller Rasmus. Han vil bestå sin sproglige studentereksamen til sommer og skal til den sidste undersøgelse i starten af maj. Men hvordan undgår man så, at dovne studerende bare får lov at slænge sig igennem studiet? Skolen kunne stille større krav til kvaliteten af de opgaver, de studerende afleverer, for eksempel ved at tilrettelægge dem sådan, at man med mindre man er et sandt naturtalent får svært ved at lave dem, hvis man ikke har været til undervisningen. Det ville resultere i bedre opgaver, og måske ville de studerende opdage, at de ikke er på et walk-in-the-park studium, inden førsteårsprøven trækker deres tænder ud. Så ville underviserne også slippe for den kedsommelige fraværsregistrering og kunne bruge hundrede procent af tiden på det, de er ansat til at undervise i journalistik. Det ville være komplet tåbeligt at eksaminere DJH-studerende i alle deres forløb. Så ville der være eksamen hver måned. Men mødepligten er en formynderisk og uelegant metode til at sikre, at de studerende alligevel lærer noget. Det er på tide, at skolen skifter den ud med noget mere konstruktivt. illustreret bunker danmarks journalisthøjskole olof palmes allé 11, 8200 århus n mobil redaktionen peter eggert vesterlund (ansv.) jakob m. volf pia damsgaard bach casper j. høygård kasserer peter eggert vesterlund annoncer pia damsgaard bach billedredaktører uffe weng thomas larsen bagsiden eskil jefsen david neerup mandel illustrationer stine spedtsberg tjelle vejrup forsidefoto sigrid nygaard oplag 1700 eksemplarer 9 gange årligt. illustreret bunker uddeles til studerende og ansatte ved djh, til danske redaktioner og deres praktikanter samt til journaliststuderende på sdu og ruc. citater, billeder og andet materiale fra bladet må kun bringes med udførlig kildeangivelse tryk otm avistryk herning-ikast udgivelse 23. marts årgang nr oplag næste udgave idéudvikling tirsdag d. 28. marts kl illustreret bunker udkommer næste gang d. 20. april. deadline for artikler, annoncer og debatindlæg er den 14. april.

3 ILLUSTRERET BUNKER MARTS INDENFOR N Tekst Julie Rode Nygaard og Andreas Marckamm Andreassen FORSKELSBEHANDLING Rouletteregler for fravær Det er op til den enkelte underviser at fortolke fraværsreglerne. To ens episoder kan have vidt forskellige konsekvenser, og det fører til tvivl og forskelsbehandling Jeg tænkte, det kan bare ikke være rigtigt. Tankerne er Anna Maria Kristensens. Hun var fraværende i fire dage på grund af sygdom. Hendes underviser vurderede, at hun var gået glip af for meget. Derfor skulle hun op i udvidet pensum til førsteårsprøven på trods af, at hun havde en lægeerklæring. Men Anna var ikke tilfreds med den vurdering og snakkede med både underviseren og forløbets koordinator. Hendes stædighed lønnede sig, for det endte med, at hun kunne nøjes med at lave en erstatningsopgave. Hvorfor ikke bare starte med at give de fraværende studerende en erstatningsopgave, for så kan man jo tjekke, om den studerende har lært det, vedkommende skal kunne? Det er vel det, der er hele ideen i at straffe fravær, siger hun spørgende. I de studerendes fagforbund, KaJ, er man helt enig i den betragtning. Det, synes jeg, er helt oplagt. Det burde bare indføres i morgen, mener formand Peter Hammer. Hvis man kan lave en erstatningsopgave, så den afspejler det, man skal have lært på et forløb, så er der ingen grund til, at man skal straffes yderligere. Det ville gøre det ens for alle og samtidig være resursesparende for DJH. Solveig Schmidt, studieleder og formand for studienævnet, mener ikke, det er muligt at lave faste regler, når det gælder fravær. Fire dage er ikke bare fire dage. Det hele kommer an på, hvad der sker, mens man er væk. Der findes ikke en facitliste, som underviserne kan følge. Det er et skøn hver gang. Men skønnene varierer kraftigt afhængigt af, hvilken underviser man har. Uklare regler Maria Faarvangs historie er et eksempel på, hvor uklare reglerne er. Hun var syg og derfor fraværende i én ud af de to uger hendes forløb varede. Også hun havde lægeerklæring men den blev ikke nødvendig. Uden videre gav underviseren hende en erstatningsopgave. Jeg fik en håndsrækning. Han coachede mig til, hvordan jeg kunne lave en opgave, så jeg ville komme på niveau med de andre. Marias underviser fortolkede altså reglerne helt anderledes og hjalp hende på sporet igen på trods af, at hun havde været væk det halve af forløbet. Jeg var meget syg og følte, at jeg fik en fair behandling, forklarer hun. Det, at reglerne er så ukonkrete og bøjelige, gør det svært for de studerende at danne sig et præcist billede af, hvor grænsen går. Men skolens fraværsregler er overskuelige nok, mener Solveig Schmidt: Det er elevernes eget problem, hvis de ikke kender reglerne. Man kan bare gå ind på studieadministrationens hjemmeside. Men det er ikke helt så let, som det lyder. Via studienævnets hjemmeside kan skolens regelsæt findes i studieordningen. Reglerne her er dog ikke klare. Den afgørende faktor er stadig den enkelte undervisers skøn. Og sygdom er ikke nødvendigvis en undskyldning. Man kan jo bare gå om Grundlaget for skolens beslutning er, hvor meget undervisning den studerende er gået glip af. Hvis man er væk på et tidspunkt, hvor der sker noget vigtigt på et forløb, og noget som man ikke kan undvære, så er det en om er, forklarer Solveig Schmidt. Som reglerne er, giver de ikke meget plads til sygdom. Det har ledelsen forsøgt at gøre noget ved med den nye førstedelsreform. Forløbene her er ikke så korte som på den tidligere ordning. På den måde vil der være flere tilfælde, hvor den studerende kan nå at komme tilbage igen efter at have været syg. Solveig Schmidt mener også stadig, det er muligt at ligge syg med influenza på et tidspunkt med vigtig undervisning: Det kan man godt. Man kan jo bare gå om. Men det system er ikke i orden, mener Maria Faarvang. I stedet burde der være en sondring imellem, om den studerende er fraværende på grund af pjæk, eller om der faktisk er tale om sygdom. Havde jeg pjækket, ville det være okay, hvis jeg skulle gå om. Men når det på ingen måde er dovenskab, synes jeg, det er fint, hvis man kan finde en løsning med underviseren. Solveig Schmidt mener dog, at dette også tit er måden, fraværssituationer løses på som en aftale imellem studerende og underviser. Ikke desto mindre er de eneste regler, som de studerende egentlig har at gå ud fra på området, meget forvirrende. Efter tre dages fravær afhænger konsekvenserne af underviserens vurdering. SKAL FRAVÆR MELDES? Der er mødepligt til alle skemalagte aktiviteter. Fravær på grund af sygdom meldes omgående til informationen eller læreren. Uden rettidig sygemelding betragtes fraværet som udgangspunkt som ulovligt. Ved sygdom i mere end tre undervisningsdage kan læreren kræve dokumentation fra læge. Ved sygdom på prøve- og eksamensdage kræves altid dokumentation fra læge. Studerende skal selv betale for udstedelse af lægeerklæring. Andet fravær skal på forhånd tillades af læreren for at være lovligt. Kilde: Studieordningen Tekst Kathrine Ejdum Foto Uffe Weng TILFÆLDIG STRAF Erstatningsopgave ja tak På grund af sygdom måtte Anna Maria Kristensen igennem frygten for at skulle til udvidet førsteårsprøve I efteråret blev Anna Maria Kristensen, der på det tidspunkt var 2. semester studerende, syg. Hun lå i sengen med høj feber og missede derfor fire dage af et to-ugers researchforløb. Det betød, at hun skulle gå op i udvidet pensum til førsteårsprøven. Eksamensskræk blev forstærket Det var frygteligt, da jeg troede, at jeg skulle op i udvidet pensum til førsteårsprøven, fortæller Anna Maria Kristensen, der, på lægens ordre, måtte tilbringe fire dage under dynen. Jeg var rigtig frustreret over at noget som sygdom, der var ude af min kontrol, skulle styre, hvordan jeg skulle gå til eksamen. Anna Maria Kristensen er i forvejen nervøs for at gå til eksamen, og udsigten til at sidde endnu længere tid ved den grønne filt med et udvidet pensum i bagagen gjorde ikke eksamensfrygten bedre. Jeg var så nervøs for at dumpe, husker Anna Maria Kristensen. Udvidet pensum er en straf Anna Maria Kristensen regnede ikke med, at hun sagtens kunne være væk fra undervisningen uden, at det fik konsekvenser. Jeg kan godt forstå den tanke, at jeg ikke har lært alt det, jeg skal, fordi jeg var væk. Men jeg ser det som en straf at skulle op i udvidet pensum til førsteårsprøven, fortæller Anna Maria Kristensen. Anna Maria Kristensen mener, at det er en bedre ide at give de studerende erstatningsopgaver. En erstatningsopgave er ikke en straf, men bare en kontrol af, om jeg har lært det hele, fortæller hun og fortsætter: Jeg kan sagtens forstå, at jeg ikke bare kan være syg i fire dage uden, at der sker noget ved det. Det er jo alligevel 40 procent af forløbet, så en erstatningsopgave er helt sikkert rimelig. Alle bliver syge Anna Maria Kristensen havde sat sig ind i reglerne, inden hun blev syg. Hun synes, det er vigtigt, at man som studerende kender reglerne på skolen Det er helt sikkert de studerendes eget ansvar at sætte sig ind i reglerne, mener hun. På trods af kendskab til regler om eksempelvis lægeerklæring mener hun, at det er problematisk, at man som studerende ikke ved, hvordan man er stillet, hvis man er væk i fire dage på grund STRAF? Annas feber gav udvidet pensum. af sygdom. Så vidt jeg ved, står det ikke noget sted i studieordningen, at man skal op i udvidet pensum efter så og så meget fravær, tøver hun. Det er første gang, at Anna har været fraværende flere dage på grund af sygdom i sin studietid At være syg i fire dage i løbet af en vinter det er altså noget, der kan ske for alle, mener Anna Maria Kristensen. Anna talte senere med sin underviser og koordinatoren for researchforløbet, og hun fik efterfølgende af vide, at hun alligevel ikke skulle op i udvidet pensum til førsteopgaven, men kunne nøjes med en erstatningsopgave. Hun fik en uge til at løse erstatningsopgaven.

4 4 ILLUSTRERET BUNKER INDENFOR MARTS 2006 Tekst Jesper Langhoff, Frederik Pedersen og Martin Justesen COMPUTER-TILBUD Falsk reklame for studiecomputere Da skolen i januar reklamerede for studiecompuere med % rabat, lovede den noget, den ikke kunne holde. Besparelsen forsvinder i udgifter til opsætning af computeren. Det er en fejl, erkender skolens it-ansvarlige, Niels Mørk Reelt er der næsten ingen besparelse at hente på de bærbare computere, skolen tilbyder i samarbejde med it-firmaet Office line. Det viser en prissammenligning, Illustreret Bunker har lavet. Problemet opstod, fordi skolen udsendte reklamen, inden aftalen med Office line var i hus: Vi havde valget mellem at give de 1. semesterstuderende besked eller ej. Det værste, der kunne ske, var, at folk ventede med at købe deres computer, fortæller Niels Mørk, der er itansvarlig på DJH. Vi lovede noget, som vi ikke helt kunne holde. Set i bakspejlet er formuleringen i brevet ikke rigtig kr. til opsætning Niels Mørk forklarer, at Office line tager 500 kr. for at gøre computere klar til brug, og at en ordbog på computeren også koster 500 kr. Besparelsen bliver dermed spist op af udgifterne ved at gøre computeren klar. Men det har de studerende ingen chance for at vide. Ud fra tilbuddet kan man nemlig ikke læse, hvad computeren koster, og hvad Office lines fortjeneste er. Vi har bedt Office line om at lægge økonomien frem, så man som studerende kan se præcist, hvad de enkelte dele koster, siger Niels Mørk, der nu vil tjekke op på, hvorfor det ikke er sket. Niels Mørk erkender, at det er en fejl, at skolen endnu ikke har informeret om, at der ikke er nogen besparelse at hente ved at vælge tilbuddet fra Office line. Fremover vil man nøjes med at henvise til web-adressen, hvor det er udspecificeret. Halvdelen førstegangskøbere Når skolen overhovedet er begyndt at formidle tilbud til studerende, skyldes det, at en undersøgelse for halvandet år siden viste, at stort set alle studerende på DJH har bærbare computere. Heraf var cirka halvdelen førstegangskøbere. Med den i forvejen store satsning på Medianet ville skolen give de studerende gode vilkår for at arbejde på det nye netværk. Derfor undersøgte it-afdelingen muligheden for at tilbyde de studerende såkaldte prækonfigurerede computere. Altså maskiner som ved leveringen er klar til brug. Tilbuddet kører minimum de næste to semestre. Indtil videre har 7-8 studerende benyttet sig af det. It-afdelingen satser på, at man fremover kan supplere det med rabat på køb af ipods uafhængigt af køb af computere. Tekst Peter Eggert Vesterlund Foto Uffe Weng KAJ Tekst Peter Eggert Vesterlund MØDEPLIGT Underviser: Afskaf mødepligten på DJH Mødepligten er umulig at administrere og hører fortiden til, mener underviser PINLIGT KaJ s kasserer måtte præsentere et nødregnskab med manglende kroner. -FORTSAT FRA FORSIDEN-...I månederne efter indbruddet havde formanden og kassereren forsøgt at genskabe foreningens regnskab bedst muligt. Men da der skulle gøres status overfor medlemmerne, manglede der altså stadig at blive redegjort for kroner, svarende til en femtedel af det samlede regnskab. Alligevel blev det amputerede regnskab godkendt, og der blev ikke stillet mistillidsvotum til bestyrelsen. Til gengæld blev det tilføjet i vedtægterne, at regnskabet for fremtiden altid skal opbevares forsvarligt, så den ulykkelige hændelse ikke gentager sig. Selvom folk godt ved, at det er en frivillig forening, er det jo et kedeligt signal at sende. Regnskabet er jo afgørende for enhver forenings troværdighed. Lige præcis posten som kasserer kræver mere professionalisme end andre poster og det krav har Brian ikke levet op til. Det tager han nu konsekvensen af, siger Peter Hammer. Fredsvalg Hos KaJ s storebror, Dansk Journalistforbund, tror man ikke, at det forsvundne regnskab vil få alvorlige konsekvenser hverken med hensyn til troværdighed eller medlemstal. Det er en ulykkelig situation, når et regnskab bliver stjålet. Som jeg forstår det, har kassereren forsøgt at være forsvarlig, så jeg vil ikke lange ud efter nogen. Der er taget hånd om det det synes jeg er det vigtigste og lad os så se fremad, siger formand Mogens Blicher Bjerregård. Han understreger dog, at det samme aldrig ville kunne ske i Dansk Journalistforbund, hvor sikkerhedsforanstaltningerne er langt mere omfattende. Ifølge KaJ s nu tidligere kasserer er de kroner blevet brugt på en lang række mindre udgifter som rejserefusioner og mad til bestyrelsesmøder. Anders Lai fra 4. semester blev på generalforsamlingen valgt som ny kasserer. Han var den eneste, der stillede op. Hvorfor er DJH en af de eneste videregående uddannelser i Danmark, der hårdnakket håndhæver mødepligten? Det spørgsmål har mange stillet og nu også Jens Nørlem, leder af Kurser og Åben Uddannelse på DJH. Han mener, at mødepligten er et forældet begreb. Det er en måde at måle arbejdstid på, som hører industrisamfundet til. Det er ikke almindeligt på de job, man skal ud at bestride, siger Jens Nørlem. Strengt taget kan man møde op og sidde fuldstændig apatisk hen. Så har man jo opfyldt sin mødepligt, men man har ikke deltaget aktivt. Derfor valgte han at sætte mødepligten til debat, da lærerkollegiet holdt møde 7. marts. TA BUSSEN - LINIE 888 ÅRHUS ROSKILDE KØBENHAVN Virtuelt gruppearbejde Formand for lærerkollegiet, underviser Asbjørn Slot Jørgensen, er enig i, at mødepligten i sig selv er spild af tid og kræfter. Men at fjerne den er problematisk, fordi det vil kræve en fundamental omlægning af undervisningsformen på DJH. Det at deltage lægger sig meget tæt op af vores pædagogik på Journalisthøjskolen. Det bliver vanskeligt, hvis nogle studerende er væk. Det er et problem for alle, fordi det simpelthen sænker niveauet. Enten må man sikre, at de studerende er tilstede, eller også må man ændre på undervisningsformen, mener Asbjørn Slot Jørgensen. Han er dog ikke afvisende overfor at diskutere mulige alternativer til mødepligten. Jens Nørlem mener derimod, at man allerede nu kan undvære mødepligten ved at flytte større dele af undervisningen over i et virtuelt rum. Det giver skolens nye web-system, Medianet, mulighed for. Der kan vi tilbyde grupperum det kan vi jo ikke i fysisk forstand, siger han og henviser til, at gruppearbejde på DJH oftest er forvist til biblioteket eller kantinen. I et virtuelt fællesskab kan der sidde én på toppen af skibakken i Østrig. En anden kan sidde i Norge. Og så kan der sidde to på hver deres studerekammer i Århus. KUN 120 KR. For studerende og seniorer fra mandag til torsdag Rejsetid ca. 3 timer Afgang fra Århus rutebilstation Tlf Online booking:

5 ILLUSTRERET BUNKER INDENFOR MARTS Tekst Niels Søndergaard OPTAGELSESPRØVE Nordiske venner mister hjælpende hånd Færinger og islændinge må nu konkurrere på lige kår med danske ansøgere, når de sveder ved tasterne til optagelsesprøven Er hierarki stavet rigtigt? Hvad er CEPOS? Islændinge og færinger er under ekstra pres til årets optagelsesprøve, når de hamrer i tasterne i takt med urets tikken. Reglen, der hjalp vores nordiske venner, er væk. Nu konkurrerer de på lige kår med danske kandidater. En skriveglad færing kunne indtil i år få plads på skolen, hvis han eller hun formulerede de danske gloser til et sekstal eller bedre i alle opgaverne. Også selvom de fleste danske ansøgere fik højere karakterer. En regel sikrede uddannelse i knivskarpe vinkler og kritiske spørgsmål til de to bedste ansøgere fra henholdsvis Island og Færøerne. Det danske mindretal i Sydslesvig havde på samme præmisser lagt billet ind på to pladser. De seks reserverede sæder forsvinder nu, fordi Undervisningsministeriet har ophævet reglen. Færøske redaktører er utilfredse Ændringen af reglen møder modstand hos ansvarshavende redaktør på den færøske avis, Dimmalætting, Ingi Samuelsen. Han mener, at reglen var en vigtig håndsrækning. Når en færing består prøven, men ikke kommer ind på grund af den store efterspørgsel, betyder det jo ikke nødvendigvis, at han ikke er kvalificeret, siger Ingi Samuelsen Hvorfor er det lige præcis dem, der skal have særbehandling? - Erik Farmann Redaktør for den anden store færøske avis, Sosialurin, Jan Müller, bakker ham op. Han mener, det er meget væsentligt for færinger at kunne blive uddannet i Danmark. Forskellen er, at vi ikke har en skole for journalister på Færøerne. Det er jo blevet en selvfølge, at færinger har denne ret. Jeg forstår ikke, hvordan man nu pludselig kan lave det om, siger Jan Müller. En af fortalerne for afskaffelse af reglen er leder af optagelsesteamet på Danmarks Journalisthøjskole, Erik Farmann. Han mener, at tiden er løbet fra den gamle lov. Nu taler vi så meget om ligestilling blandt etniske minoriteter. Hvorfor er det lige præcis dem, der skal have særbehandling. Hvorfor ikke kurdere og pakistanere? Erik Farmann peger på, at ansøgere fra de nordlige øer også kan tage andre steder hen. For eksempel USA. Tvivl om talentet Erik Farmann mener, at særreglen giver bagslag for færinger og islændinge undervejs i uddannelsen. Så har de simpelthen ikke det beredskab, der skal til for at klare sig. Færøske Ella Poulsen, 23, fra tredje semester kom ind via særreglen. Hun husker de første uger i den grå bunker som ret hårde. På den anden side tror jeg ikke, jeg havde det sværere end mine danske klassekammerater, siger Ella Poulsen, der efter et år på skolen scorede et ottetal ved førsteårsprøven. Hun mener, at det kun er rimeligt med et færøsk handicap til prøven. Når hun er færdig på Journalisthøjskolen, går turen over Nordsøen hjem til Færøerne. Her vil Dimmalættings redaktør, Ingi Samuelsen, sikkert byde hende velkommen. Han tror, at færøske medier får problemer på grund af de skrappere krav. Redaktionerne på de færøske aviser ansætter i stigende grad folk med andre uddannelser. Der er simpelthen ikke nok kvalificerede journalister. Jeg er meget ked af, at den regel forsvinder. Jeg er bange for hele den færøske stand af journalister. For vi har i den grad brug for uddannede folk. DJH til hest 40 studerende fra 7. semester på DJH var i marts på pletten, da Danmarks bedste hingste skulle kåres i Herning. De studerende dækkede begivenheden i døgndrift, hvilket førte til omkring 100 produktioner fordelt på forskellige medier. Gå ind på dvhingst2006 og læs blandt andet om Superhingsten og hestebøffer eller se video fra det store dressurshow. Nyt DJH-blad: 180 grader I frustration over forpligtelsen til at lave proper journalistik har en flok 2. semesterstuderende startet deres eget blad, 180 grader, som kun skal bringe den halve sandhed. Ifølge bladets manifest skal humor, satire, hvide løgne og løse rygter i højsædet, og man vil i det første nummer blandt andet kunne læse om Kim Minkes hemmelige søn. Man kan komme på mailinglisten ved at sende en tom mail til Tekst Karina Svensgaard DIREKTØRTID Til timerne til tiden Kom til tiden, lyder bønnen fra både undervisere og studerende på DJH. Lær det nu eller drop faget, lyder det ude fra den virkelige verden Stille smøler de sig forbi underviseren, skyder genvej mellem bordene, skubber stolen ud, smider overtøjet og slæber de syv mest nødvendige ting op af tasken for til slut at smække deres bærbare op, som starter med den karakteristiske Windows-jingle. De forstyrrer, irriterer og stjæler opmærksomheden. Studerende, der kommer for sent. Appel fra og til studerende Hos de nye 1. semesterstuderende er det et problem, at enkelte af deres medstuderende ikke kan finde ud af at møde til tiden. På opfordring fra de studerende selv har underviserne på 1. semester rundsendt en mail med appel til hele semesteret om at stramme op på det punkt. Malene Koops Grønborg fra hold fem evaluerede i sidste uge første forløb sammen med sine holdkammerater og underviser Søren Boy Skjold. Vi er enige om, at det simpelthen ikke kan passe, at så mange kommer så meget for sent, særligt i Frøberts. Det er vildt forstyrrende, siger Malene Koops Grønborg. Hun håber, at de studerende vil tage det op til efterretning. Udover en opfordring til de studerende om at vise hensyn har studieleder Solveig Schmidt ikke noget bud på forbedringer. Det er svært med overordnede retningslinjer. Det er jo en del af skolens politik, at man kommer til tiden. Så spørgsmålet er, hvor meget socialpædagogisk arbejde vi skal lave som undervisere, siger Solveig Schmidt. Låse døren kunne være et bud, men det er ikke tilladt af hensyn til brandsikkerheden. Intet hjælper At låse folk ude har han prøvet. Thorkild Ellerbæk er radiounderviser og har været på DJH siden Jeg har forsøgt stort set alt. At ignorere dem, at nidstirre dem og stoppe med at tale, når de kommer ind. Jeg har låst døren, men så står de bare og hamrer og vil ind, fortæller Thorkild Ellerbæk og tilføjer, at han også har forsøgt at begynde timen klokken 9.15 i håb om at få de sidste med. På hans sidste radioforløb lød det ofte således: Skal vi ikke lige vente på de sidste? Og det selvom klokken for længst havde passeret ni. Men det er ikke fordi, Thorkild Ellerbæk er ligeglad med mødetider. Det sker i erkendelse af, at intet andet fungerer. Det er irriterende, umodent og mangel på respekt, siger Thorkild Ellerbæk om de sene studerende. Lær det eller drop faget I bliver halshugget, lyder det faretruende og grinende fra journalist Miki Mistrati, der er medejer af Bastard Film, på spørgsmålet om, hvad der sker, hvis en praktikant kommer for sent. Ifølge Miki Mistrati handler det om ændring af indstilling, og det skal sidde på rygraden, siger han. Det lyder banalt, men kilder skal behandles med meget stor respekt. Vi beder kilder om deres tid, så kan vi ikke bare piske ud af døren i sidste øjeblik. Vi skal møde op i ordentlig tid og se ordentlige ud, forklarer han. At komme for sent kalder han respektløst, uprofessionelt og spild af folks tid. Det hedder frihed under ansvar, men det drejer sig om meget lidt frihed og rigtig meget ansvar. Journalister skal komme til tiden, det er en del af at holde en aftale. Kan de ikke det, så kan de godt finde noget andet at lave, siger Miki Mistrati. Hård konkurrence om optagelse 988 unge har i år meldt sig til optagelsesprøven i håbet om at komme ind på DJH s journalistlinie. Det er en stigning på ti procent i forhold til sidste år. Ca svarende til en fjerdedel - vil blive optaget. 174 har søgt om at komme til optagelsesprøve for fotojournalister, hvor der kun er 8 pladser at slås om. Det hele løber af stablen lørdag den 6. maj. CFJE samarbejder med The Poynter Institute Center for Journalistik og Efteruddannelse har indgået en aftale om samarbejde med den amerikanske journalistskole The Poynter Institute. Aftalen indebærer blandt andet en Poynter sommerskole i Danmark og særlige forløb for skandinaviske journalister i hovedkvarteret i Florida. Aftalen er et led i den internationalisering, CFJE er i gang med i øjeblikket.

rom og cola JOMFRUFEST MED LAM Denne gang var det HK/ Kommunalbladet, der lod en mandlig studerende komme foran i køen.

rom og cola JOMFRUFEST MED LAM Denne gang var det HK/ Kommunalbladet, der lod en mandlig studerende komme foran i køen. satire 12 SPRÆNGFARLIGE TEGNINGER 6 Se dem før din næste rom og cola JOMFRUFEST MED LAM 11 Fest, når det er bedst portræt CONNIE SAVNER DEADLINE 21 Miljøministeren elsker journalistik Bombetrussel Syv

Læs mere

Vejleder dumper for få

Vejleder dumper for få midtersider LIVET I EN CAMPINGVOGN 12 Alternativ studiebolig indenfor 15 SIDER - 297 KRONER 3 Ubrugelig bog på 3. semester bagsiden OBS INDTAGER BAGSIDEN 24 Adopterer lille Roger fra Benin Tekst Anders

Læs mere

indenfor 10 TV-afdelingen plyndret ved højlys dag svarende til en procent af omsætningen om hjælp til at dække tab.

indenfor 10 TV-afdelingen plyndret ved højlys dag svarende til en procent af omsætningen om hjælp til at dække tab. voxpop 6 EN FLOK RUSSERE TALER UD Jomfrufesten i farver indenfor 10 RØGSLØRET LETTER Rygestoppet og konsekvenserne portræt 21 KENDER DU BLAUENFELDT? Mød livsstilsjournalisten Jens Rygestop Initiativ Ancila

Læs mere

Studerende klager over Ekstra Bladet

Studerende klager over Ekstra Bladet midtersider s.14 REKLAMEFOTO Jacob Langvad blander genrer forbruger CARSTEN JENSEN s.24 Om sproglig inspiration indenfor FESTER OG GÆSTER s.5 Kefir i ord og billeder Foto Mette Mørk PANIKDAG Panik! Anders

Læs mere

side 10-14 Fokus på fotojournalistik Joachim Ladefoged vil hellere være far end verdensmester i fotografi. SMADRET AF DJH ERE Kursusophold endte galt

side 10-14 Fokus på fotojournalistik Joachim Ladefoged vil hellere være far end verdensmester i fotografi. SMADRET AF DJH ERE Kursusophold endte galt IINDENFOR 4 SMADRET AF DJH ERE Kursusophold endte galt IINDENFOR 7 HØJRISIKO Statskundskab tabte 5-0 ÅRHUS 19 PÅ TUR I DET FRI Guide til sommeren JUNI 2007 9. ÅRGANG NR. 4 Joachim Ladefoged vil hellere

Læs mere

sidehenvisning Rubrik Opfølgende tekst Opfølgende tekst Opfølgende tekst fortsættes side 3 SEKTION XX RUBRIK SEKTION SEKTION

sidehenvisning Rubrik Opfølgende tekst Opfølgende tekst Opfølgende tekst fortsættes side 3 SEKTION XX RUBRIK SEKTION SEKTION SEKTION XX RUBRIK Opfølgende tekst SEKTION XX RUBRIK Opfølgende tekst SEKTION XX RUBRIK Opfølgende tekst MÅNED 2007 9. ÅRGANG NR. # Rubrik sidehenvisning fortsættes side 3 2 ILLUSTRERET BUNKER INDENFOR

Læs mere

Fængslende Infomedia. For meget? Foreign Affairs. Praktiklønnen er i fare. Portræt af en kritiseret Cavlingvinder

Fængslende Infomedia. For meget? Foreign Affairs. Praktiklønnen er i fare. Portræt af en kritiseret Cavlingvinder Portræt af en kritiseret Cavlingvinder Side 10 Praktiklønnen er i fare Ni ud af ti DJH ere er tilfredse med deres praktikophold. Men efter prisstignings-indekset får journaliststuderende 700 kroner for

Læs mere

KaJ har fået en søster. uddannelsen i journalistik, som DJH står for. Argumentet om, at Den Grafiske Højskole har stor erfaring

KaJ har fået en søster. uddannelsen i journalistik, som DJH står for. Argumentet om, at Den Grafiske Højskole har stor erfaring Lokalt HER 12 BOR HÅNDVÆRKERE I Sønderborg er der nok lokalstof Fusionskaos Elevråd ANDREA 5 OG MARTIN KaJ har fået en søster Kanal NEVER 15 ENDING NEWS En drøm går i opfyldelse Det var en flok vrede medarbejdere,

Læs mere

Udvikling BT BRYDER MED BRYSTER

Udvikling BT BRYDER MED BRYSTER Ida HUMØRET FYLDER 60 ÅR s.9 Interview med DJHs førstedame Udvikling BT BRYDER MED BRYSTER s.7 Næsten som ugebladene Fokus JEPPESENS SKARPE TUNGE s.18 Mere end bare en bagside Foto Brian Berg BERØMTHED

Læs mere

udenfor ET FYNSK TILBU derfor fremover indstille sig på en tur ned i dybet.

udenfor ET FYNSK TILBU derfor fremover indstille sig på en tur ned i dybet. indenfor ADJØS DJH s.24 Pernille Dehn forlader skuden udenfor ET FYNSK TILBU s.5 DJH ere kunne starte eget Urban explorer LOYALIST COLLEGE s.16 Sådan bliver du journalist Foto T. Kaare Smith For tre måneder

Læs mere

FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige. 101 mænd. fødsel til 100 år. Vi er så langt i processen, at jeg ikke mener, vi

FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige. 101 mænd. fødsel til 100 år. Vi er så langt i processen, at jeg ikke mener, vi portræt HEJ HANNE! 3 Receptionsdamen spiller golf fusion BAG FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige århus NICK CAVE PÅ DANSK 10 Ny musical på Aarhus Teater party PÅ GYNGENDE GRUND 14 Væk med

Læs mere

Hektisk kredsløb. Lortearbejde og mors fingertrick PANIKAVISEN 10:50

Hektisk kredsløb. Lortearbejde og mors fingertrick PANIKAVISEN 10:50 PANIKAVISEN 10:50 Tekst Astrid Maria Nielsen Foto Line Simonsen TAXATRANSPORT Sejrens bitre smag Kl. 08:10 fik Jens Munk tilbudt en praktikplads på TV-Avisen. Som var hans førsteprioritet. Kl. 08:25 sidder

Læs mere

SNYDER 07:40. Det er ingen hemmelighed, at Panikdagen stresser de journaliststuderende i høj grad. Men stress er en del af journalist-livet

SNYDER 07:40. Det er ingen hemmelighed, at Panikdagen stresser de journaliststuderende i høj grad. Men stress er en del af journalist-livet 07:40 Tekst Niels Krogsgård TYVSTART SNYDER Fire journaliststuderende blev tirsdag eftermiddag kaldt til samtale hos TV2-Nyhederne. Dermed bryder TV2 for anden gang i træk reglerne for ansættelse af praktikanter.

Læs mere

(INDHOLD) 16 fra Odense, én fra Esbjerg og nul fra de andre campusser. Sådan er fordelingen i studenterrådene på SDU. 5 Uligevægt i studenterråd

(INDHOLD) 16 fra Odense, én fra Esbjerg og nul fra de andre campusser. Sådan er fordelingen i studenterrådene på SDU. 5 Uligevægt i studenterråd RUST APRIL 2010 RUST I LAG MED MAGTEN VIND BILLETTER TIL ROSKILDE FESTIVAL HANS GAMMELTOFT-HANSEN: DEN FLØJTENDE OMBUDSMAND RUST - studentermagasinet for Syddansk universitet (INDHOLD) 5 Uligevægt i studenterråd

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT

PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT om velfærd i Danmark Peter Bejder og Kim Boye Holt: om velfærd i Danmark 3F Fagligt Fælles Forbund 1. udgave, 1. oplag 2006 ISBN: 87-89895-97-5

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Den fødte leder. Benzin, kolbekaffe, blaffer

Den fødte leder. Benzin, kolbekaffe, blaffer Den fødte leder Kurven for karrieren er stadigt stigende for den 34-årige underdirektør Peter Thøgersen, men alligevel har han planer om en brat omlægning af sit professionelle liv. Han tror på, at alting

Læs mere

Journalisthøjskolen truet på ytringsfriheden

Journalisthøjskolen truet på ytringsfriheden SIDE 7 FERNISERING x 2 Thyboe og Jensen SIDE 20 FESTIVAL - i øst og vest SIDE 4 JOMFRUFEST Mød de nye studerende SEPTEBER 2008 10. ÅRGANG NR. 5 Journalisthøjskolen truet på ytringsfriheden Ansatte på Journalisthøjskolen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere