Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN VERSION Thisted Forsikring A/S Thyparken Thisted Telefon:

2 Indholdsfortegnelse 1. Et par ord til indledning Hvad gør jeg, hvis Sygdom Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker ikke Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker ikke Hjælp på stedet 24 timers lægevagt Tandlæge og fysioterapi m.m Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen: Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til: Personlig sikkerhed Krisehjælp på stedet Krisehjælp efter hjemkomst Terror Gidseltagning Tilbageholdelse i forbindelse med krig Tilkaldelse og Sygeledsagelse Tilkaldelse Sygeledsagelse Forsinket fremmøde Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Erstatningsbil inden afrejsen Hjemtransport af egen bil Bagageforsinkelse Feriekompensation Ferieboligsikring Generelle bestemmelser Afbestillingsforsikring Hvilke typer rejser er dækket Forsikringssum Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold Hvis skaden sker Ordliste Side 1 Årsrejseforsikring - verden Version

3 1. Et par ord til indledning Disse betingelser skal sammenholdes med din police og er et tillæg til FamiliePlus. Forsikringen omfatter samme personkreds, som er dækket på FamiliePlus. Forsikringen dækker ferierejser og studierejser op til 60 dages varighed pr. rejse i hele verden, samt ferierejser i Danmark. Rejseforsikringen træder i kraft, når du forlader bopælen for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomsten til bopælen, forudsat at disse tidspunkter ligger inden for den forsikringsperiode, der fremgår af policen. Rejseforsikringen skal være købt og betalt inden din afrejse. Afbestillingsforsikringen træder i kraft fra tegningstidspunktet, og for den enkelte rejse træder dækningen i kraft, når rejsen bestilles. Dækningen ophører på det tidspunkt, hvor du forlader sin bopæl for at påbegynde rejsen. Skader bedes anmeldt til vores servicepartner Falck Global Assistance. Vær opmærksom på, at skader på din bagage samt privatansvarsskader er omfattet af din FamiliePlus-forsikring og skal anmeldes til Thisted Forsikring A/S. Du skal desuden være opmærksom på: at der gælder særlige regler for personer med kroniske/eksisterende lidelser. at du skal medbringe det blå EUsygesikringskort på rejsen at rejseforsikringen er subsidiær i forhold til det blå sygesikringskort. 2. Hvad gør jeg, hvis... når du får brug for din rejseforsikring Dette afsnit indgår som en del af forsikringsbetingelserne. Det er vigtigt, at du følger disse retningslinjer nøje, da det kan have betydning for din dækning. Har du spørgsmål eller brug for vejledning? Søger du almindelig råd eller vejledning før, under eller efter rejsen, er du altid velkommen til at henvende dig til Thisted Forsikring eller Falck Global Assistance. Hvordan anmelder du en skade? Du kan - over hele verden - benytte Falck Global Assistances Alarmcentral i København. Alarmcentralen er åben 24 timer i døgnet dage om året. Kontaktoplysninger finder du på bagsiden af forsikringskortet ( ). Hos Falck Global Assistance kommer du i kontakt med en medarbejder, som assisterer dig. Hvis det drejer sig om sygdom eller ulykke, står læger parat til at træde ind i sagen og indlede en dialog med den behandlende læge. Det er vigtigt at følge de anvisninger, som Falcks læge eller Falck Global Assistance giver dig. Inden du ringer til Falck Global Assistance, bør du bruge nogle minutter på at finde alle relevante oplysninger frem. Det er fx policenummer, cpr-nummer, navn og telefonnummer på læge/hospital på opholdsstedet, diagnose, navn på din egen læge samt eventuel adresse til pårørende. Dette gør, at vi hurtigere kan hjælpe dig. Anmeldelse af skade efter hjemkomst Du anmelder en skade ved at indsende en skadeanmeldelse til Falck Global Assistance. Skadeanmeldelsen finder du på vores hjemmeside under linket»hent blanket«. Anmeldelsen skal sendes til: Falck Global Assistance, Sydhavnsgade 18, 2450 København SV Bagageforsinkelse Bliver din bagage forsinket, skal du melde forsinkelsen til flyselskabet og sørge for at få en skriftlig bekræftelse i form af en PIR (Property Irregularity Report). Derudover skal du gemme kvitteringer for de erstatningskøb, du foretager på destinationen, samt om muligt få dokumentation for, hvornår du modtager din bagage fra flyselskabet. Endelig skal du sende en skadeanmeldelse til Falck Global Assistance sammen med ovennævnte Side 2 Årsrejseforsikring - verden Version

4 originale bilag og flybilletten samt bagagemærker, når du er kommet hjem. Dødsfald Ved dødsfald skal Falck Global Assistance hurtigst muligt kontaktes. Vores medarbejdere vil derefter sørge for det fornødne - i tæt samråd med de pårørende og de relevante myndigheder. Eftersøgning og redning Er eftersøgning eller redningsaktion nødvendig, kontaktes de lokale myndigheder først. Falck Global Assistance kontaktes herefter hurtigst muligt. Falck Global Assistance vil foretage det fornødne - eventuelt i samarbejde med lokale og offentlige myndigheder. Erstatningsbil inden afrejsen Bliver din egen bil udsat for en kaskoskade, der betyder, at den planlagte bilferie ikke kan påbegyndes, skal du hurtigst muligt kontakte Falck Global Assistance, der vil hjælpe dig med leje af en erstatningsbil. Evakuering Befinder du dig i et område, hvorfra evakuering er nødvendig, skal du kontakte Falck Global Assistance, som vil forestå evakueringen - eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder. Du er også velkommen til at kontakte Falck Global Assistance, hvis du er i tvivl om, hvorvidt evakuering er nødvendig. Ferieboligsikring Bliver din feriebolig ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe, skal du kontakte Falck Global Assistance, der i samarbejde med dig eller dit rejsebureau vil hjælpe dig med at finde en tilsvarende feriebolig. Feriekompensation Hvis du ønsker feriekompensation på grund af sygdom, tilskadekomst eller hjemkaldelse, skal du sørge for at få dokumentation for sygdommens varighed og art fra den behandlende læge. Når du er kommet hjem, skal du sende en skadeanmeldelse til Falck Global Assistance sammen med original lægeerklæring og dokumentation for rejsens pris. Forsinket fremmøde Kan du ikke nå det planlagte transportmiddel, skal du hurtigst muligt kontakte Falck Global Assistance og oplyse, hvor du har købt billetten. Falck Global Assistance vil herefter i samarbejde med rejsebureauet/flyselskabet rådgive dig og hjælpe dig med at finde alternativ transport. Hjemkaldelse Hvis du på grund af akut opstået alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie ønsker at rejse hjem før tid, skal du omgående kontakte Falck Global Assistance. Falck Global Assistance vil så vurdere, om der er grundlag for dækning af hjemrejsen. I bekræftende fald vil Falck Global Assistance arrangere en ekstraordinær hjemrejse. Hvis du selv efter aftale med Falck Global Assistance arrangerer hjemrejsen eller i øvrigt har andre dækningsberettigede udlæg, skal du indsende skadeanmeldelse snarest muligt. Hjemtransport I alle tilfælde, hvor hjemtransport kan komme på tale, skal du hurtigst muligt kontakte Falck Global Assistance. Falcks læge vil herefter i samråd med behandlende læge/hospital vurdere, om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. Hjemtransport af egen bil Er det ikke muligt at køre hjem i din egen bil, som følge af, at du og samtlige medrejsende passagerer får afbrudt jeres rejse, skal du hurtigst muligt kontakte Falck Global Assistance, der vil sørge for hjemtransport af din bil. Hospitalsindlæggelse Bliver du hospitalsindlagt, skal du kontakte Falck Global Assistance hurtigst muligt og senest ét døgn efter indlæggelsen. Falck Global Assistance sikrer dig korrekt behandling og en ordentlig standard. Hvis det er nødvendigt, stiller Falck Global Assistance betalingsgaranti over for det aktuelle hospital. Ved skadestuebesøg - se venligst nedenfor. Side 3 Årsrejseforsikring - verden Version

5 Indhentning af fastlagt rejserute I tilfælde, hvor indhentning af rejserute kan komme på tale, skal du hurtigst muligt kontakte Falck Global Assistance. Lægebehandling Hvis du har været under behandling hos en praktiserende læge, kan du bede lægen kontakte Falck Global Assistance med hensyn til betaling, eller du kan vælge selv at betale for behandlingen og derefter sende skadeanmeldelse og originalbilag til Falck Global Assistance for refusion. Skadeanmeldelsen skal uanset om du eller Falck Global Assistance har betalt indsendes snarest muligt. Husk under alle omstændigheder at få den nødvendige dokumentation for din sygdom - dvs. en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin. Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Du skal fremsende politirapport eller andet bevis for anmeldelse af skaden, originale kvitteringer, skadesopgørelse fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab samt øvrige informationer, der kan belyse sagen. Skadestuebesøg Skal du på skadestuen, skal du hurtigst muligt kontakte Falck Global Assistance. Ved betaling kan du anmode skadestuen om at kontakte Falck Global Assistance, eller du kan vælge selv at betale for behandlingen og efterfølgende sende skadeanmeldelse og originalbilag til Falck Global Assistance for refusion. Skadeanmeldelsen skal uanset om du eller Falck Global Assistance har betalt indsendes snarest muligt. Husk at få den nødvendige dokumentation for din sygdom - dvs. en lægeerklæring med diagnose, oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin. Ved hospitalsindlæggelse - se venligst ovenfor. Sygdom eller tilskadekomst Du skal hurtigst muligt kontakte Falck Global Assistance, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Det er en betingelse for Falcks erstatningspligt, at du fremskaffer den nøjagtige diagnose fra den behandlende læge, samt at Falcks læge får adgang til alle relevante sygejournaler. Når du er kommet hjem, skal du indsende dokumentation for udgifterne, hvorefter eventuel refundering vil finde sted. Tilkaldelse og Sygeledsagelse Ønsker du tilkaldelse eller ledsagelse, skal du omgående kontakte Falck Global Assistance. Det er vigtigt for sagens afgørelse, at du fremskaffer den nøjagtige diagnose fra den behandlende læge, samt at Falcks læge får adgang til alle relevante sygejournaler. 3. Sygdom Forsikringssum: Ubegrænset 3.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige udgifter til: a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet (behandlende læge) b) medicin ordineret af behandlende læge eller Falcks læge c) hospitalsophold på tosengsstue (semiprivate) og lægeordineret behandling på hospital - herunder operationer d) levering af screenet blod samt overvågning på stedet af, at du modtager det screenede blod. Det er en forudsætning for dækning, at Falcks læge vurderer, at du opholder dig i et risikoområde e) fødsel, behandling af et ufødt barn eller et barn, der er født for tidligt, indtil fire uger før forventet fødselstidspunkt. Udgifterne er dækket under moderens rejseforsikring. Udgifterne til behandling af ufødt eller for tidligt født barn skal være omfattet af indeværende sygdomsdækning f) nødvendige telefonopkald til pårørende og arbejdsgiver samt alarmcentralen, under hospitalsindlæggelse Side 4 Årsrejseforsikring - verden Version

6 g) taxitransport til og fra behandlingsstedet med op til kr. h) ambulancetransport fra sygdoms- /ulykkesstedet til behandlingsstedet. Ambulancefly skal forinden godkendes af Falck Global Assistance i) sygetransport, som følge af behandlingssvigt, til nærmest egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at Falcks læge - efter kontakt med behandlende læge - vurderer, at en sådan sygetransport er nødvendig og forsvarlig j) har du som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde ikke været i stand til at følge den før afrejsen planlagte og dokumenterede rejserute, og er du ikke blevet hjemtransporteret for Falcks regning, dækker rejseforsikringen ekstraudgifter til indhentning af fastlagt rejserute maksimalt på økonomiklasse - til det sted, du i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde dig k) vurderer Falcks læge, at du kan behandles ambulant i stedet for på hospital, eller at du kan opholde dig på hotel efter endt behandling for at afvente hjemrejse eller indhentning af rejserute, dækker rejseforsikringen ophold på hotel samt fortæring med op til kr. pr. døgn l) kan du ikke rejse hjem som planlagt, dækker forsikringen endvidere forlængelse af rejseforsikringen, indtil hjemrejse kan finde sted. 3.2 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke udgifter: a) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste to måneder før afrejsen har medført: hospitalsindlæggelse vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol ændret medicinering b) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du: ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste to måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg. c) til behandling af sygdomme, der er eller har været under udredning og/eller har været under udredning forud for afrejsen, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose d) til kontrol og behandling, herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret e) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov f) til behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark g) til fortsat behandling eller ophold, såfremt du afviser at lade dig hjemtransportere, når Falcks læge har besluttet, at hjemtransport skal finde sted h) til behandling eller ophold i det tilfælde, hvor Falcks læge har besluttet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til Danmark i) i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af dig selv, som Thisted Forsikring A/S ikke ville være blevet påført, hvis Falck Global Assistance havde formidlet hjemtransporten j) til transport som følge af din frygt for smittefare k) der påløber som følge af, at du ikke følger Falcks læges anvisninger l) til tandlægebehandling - se dækning 6 Tandlæge og fysioterapi m.m. m) til fysioterapi, kiropraktor eller anden ikkelægelig behandling - se punkt 6 Tandlæge og Fysioterapi m.m. n) til provokeret abort o) til behandling eller følgesygdomme af aids, herunder også undersøgelser af Side 5 Årsrejseforsikring - verden Version

7 symptomer. Denne undtagelse gælder uden hensyn til punkt 3.2 a - c p) til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater, tandproteser eller andre hjælpemidler, til rekreations- eller kurophold. 4. Hjemtransport Forsikringssum: Ubegrænset 4.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af dækning 3 Sygdom, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige: a) ekstraudgifter til hjemtransport til bopæl/hospital i Danmark. Falcks læge vurderer efter kontakt til behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig, samt hvilket transportmiddel der i bekræftende fald skal benyttes. Falck Global Assistance afgør, hvornår hjemtransporten skal finde sted b) udgifter til enten hjemtransport til bedemand/krematorium i Danmark ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger fx. balsamering og zinkkiste c) udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis de pårørende ønsker dette rejseforsikringen dækker maksimalt, hvad en hjemtransport ville koste d) ekstraudgifter til hjemsendelse af bagage og personlige ejendele, som du må efterlade som følge af en hjemtransport godkendt af Falck Global Assistance e) udgifter til taxa eller lægeordineret ambulance fra hospital eller lufthavn til din bopæl i Danmark, efter at Falck Global Assistance har hjemtransporteret dig til Danmark f) ekstraudgifter (max. økonomiklasse) til hjemrejse til Danmark efter færdigbehandling og udskrivelse fra hospital i udlandet, når det planmæssige hjemrejsetidspunkt som følge af hospitalsindlæggelse er forpasset. 4.2 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til: a) hjemtransport på grund af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste to måneder før afrejsen har medført: hospitalsindlæggelse vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol ændret medicinering b) hjemtransport i forbindelse med kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du: ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste to måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg. c) hjemtransport arrangeret af dig selv, som Falck Global Assistance ikke ville have haft, hvis Falck Global Assistance havde formidlet transporten d) ambulancefly i tilfælde, hvor transporten kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde efter Falcks læges vurdering e) hjemtransport som følge af din frygt for smittefare. 5. Hjælp på stedet 24 timers lægevagt Under rejsen har du adgang til Falcks 24 timers danske lægevagt ved alvorlig sygdom. Alarmcentralen kan give råd og vejledning om lægebehandling, om medicin samt om egnede hospitaler, læger og tandlæger i udlandet. Side 6 Årsrejseforsikring - verden Version

8 6. Tandlæge og fysioterapi m.m. Forsikringssum: Fysioterapi m.m. op til kr. Tandlægebehandling kr. 6.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen: I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækning 3 Sygdom eller i forbindelse med akut tandpine/- skade, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige udgifter til: a) behandling hos offentligt registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikkelægelig behandler b) smertelindrende/smertestillende tandlægebehandling, som ikke kan afvente hjemkomst til Danmark. 6.2 Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til: a) behandling efter hjemkomst til Danmark b) behandling eller ophold efter det tidspunkt, hvor du undlader at lade dig hjemtransportere, når Falcks læge har besluttet, at hjemtransport skal finde sted c) behandling eller ophold i det tilfælde, hvor Falcks læge har besluttet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til Danmark d) at erstatte, reparere eller udskifte proteser. b) en voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer c) en naturkatastrofe d) en terroraktion, krig eller krigslignende tilstand e) en gidseltagning. Det er en forudsætning for dækning, at Falcks læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig. 7.2 Krisehjælp efter hjemkomst Rejseforsikringen dækker op til tre gange krisepsykologisk behandlinger efter hjemkomst i tilfælde, hvor du har været udsat for en: a) naturkatastrofe b) terroraktion, krig eller en krigslignende tilstand c) gidseltagning d) livstruende epidemi e) en større ulykke, overfald eller anden voldsom traumatisk hændelse. Det er en forudsætning for dækning, at din egen læge henviser dig til psykologisk behandling inden for en måned efter hændelsen, og at der ikke kan opnås dækning fra anden side. 7.3 Evakuering Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter op til kr. til transport, hotelophold, fortæring, tøj og lokal transport i forbindelse med evakuering til nærmeste sikre destination eller til Danmark. Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at: 7 Personlig sikkerhed 7.1 Krisehjælp på stedet Rejseforsikringen dækker dine udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at du har været udsat for: a) en større ulykke, overfald eller lign. Side 7 Årsrejseforsikring - verden Version

9 a) Udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af krig eller krigslignende tilstande eller overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det land, hvor du opholder dig b) Udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af en terroraktion eller overhængende fare for en terroraktion c) Udenrigsministeriet eller lokale myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af naturkatastrofe eller overhængende fare for naturkatastrofe i det område, hvor du opholder dig d) Statens Serum Institut anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af livstruende epidemier i det område, hvor du opholder dig. Falck Global Assistance lægger Udenrigsministeriets, Statens Serum Instituts og lokale myndigheders anbefalinger til grund ved afgørelse af, om evakuering kan dækkes og ved dækning af evakuering, hvor nærmeste sikre destination er. Evakuering skal finde sted ved først givne lejlighed. Ønsker du på dette tidspunkt ikke at tage imod tilbuddet om evakuering, bortfalder dækningen. Rejseforsikringen dækker ikke, hvis udenrigsministeriet, Statens Serum Institut eller lokale myndigheder på tidspunktet for din indrejse i et område har anbefalet eller foretaget evakuering. 7.4 Eftersøgning og redning Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter op til kr. til eftersøgning og/eller redning. Det er en forudsætning for dækning, at: a) hændelsen er anmeldt til det lokale politi/de lokale myndigheder, og at eftersøgningen/redningen er iværksat af disse eller af udenrigsministeriet, og at Falck Global Assistance kontaktes hurtigst muligt, hvis en eftersøgning eller redning bliver nødvendig, og at alarmcentralen godkender de selskaber, der skal forestå eftersøgningen samt omfanget heraf. Uanset antallet af tegnede forsikringer og forsikringstagere er den maksimale erstatning, der kan udbetales ved ét skadetilfælde, begrænset til kr. Det er en forudsætning for dækning, at den eftersøgte er forsikret hos Thisted Forsikring A/S. Efterlyses flere personer som en gruppe, fordeles eftersøgningsudgifterne ligeligt på antallet af eftersøgte. Det betragtes ikke som en eftersøgning, hvis forsikrede har undladt at fortælle pårørende, hvor han/hun befinder sig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt uanset årsagen til ønsket om kontakt. Der er på alle skadetilfælde under dette punkt en selvrisiko på 10 % - dog minimum kr. pr. skadetilfælde. Rejseforsikringen dækker ikke: a) vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt/vederlagsfrit med efter-søgningsopgaver b) eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen c) eftersøgningsbehov forårsaget af, at du har udvist grov uagtsomhed d) eftersøgning af forsikret med eksisterende psykiske lidelser, der formodes at være årsag til bortkomsten e) eftersøgning af forsikret, der har fået stillet en terminal diagnose f) eftersøgning af personer, der forsvinder, mens de udøver eller træner til professionel sport eller er på en videnskabelig ekspedition g) omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring. 7.5 Terror I tilfælde af, at du direkte rammes af terror, der medfører personskade, dækker rejseforsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere Side 8 Årsrejseforsikring - verden Version

10 hjemrejse/hjemtransport til Danmark, herunder om nødvendigt med ambulancefly. Det er en forudsætning, at Falcks læge skønner hjemtransport nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Falck Global Assistance. Endvidere dækker rejseforsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere hjemrejse i tilfælde af, at du indirekte rammes af terror, der medfører personskade hos andre end dig. Rejseforsikringen dækker med op til halvdelen at det beløb, du oprindeligt har betalt for din transport. Det er en forudsætning for dækningen, at en tidligere hjemrejse/hjemtransport medfører ankomst til Danmark tidligere end 72 timer før oprindeligt planlagt. En af rejsearrangøren eller af andre, herunder offentlige myndigheder, iværksat hjemtransport er ikke omfattet af rejseforsikringen. 7.6 Gidseltagning I tilfælde, hvor du har været holdt som gidsel, dækker rejseforsikringen: a) nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport til Danmark, herunder om nødvendigt med ambulancefly. Det er en forudsætning, at Falcks læge skønner hjemtransport nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Falck Global Assistance b) ekstraudgifter til ophold på hotel, lokal transport og fortæring c) forlængelse af forsikringsperioden, i tilfælde hvor forsikringsperioden udløber, mens du bliver holdt som gidsel. Forlængelsen træder i kraft ved udløb af den gældende forsikringsperiode og varer indtil din hjemkomst til Danmark dog maksimalt 14 dage efter, at du er blevet frigivet. Rejseforsikringen dækker ikke: a) Udgifter til efterforskning af en gidseltagning b) Udgifter til løsesum c) Enhver skade opstået som følge af begivenheder, der finder sted i områder med krig, krigslignende tilstand, oprør eller borgerlige uroligheder. 7.7 Tilbageholdelse i forbindelse med krig Bliver du tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen med op til kr.: a) nødvendige ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport b) nødvendige ekstraudgifter til fortæring med op til 500 kr. pr. døgn. Dækningen ophører tre måneder efter, at du første gang bliver tilbageholdt. 8. Lægelig fejlbehandling Forsikringssum: kr. Rejseforsikringen dækker varigt mén som følge af dokumenteret lægelig fejlbehandling i direkte forbindelse med en skade, der er dækningsberettiget i henhold til dækning 3 Sygdom og 4 Hjemtransport. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 20 23, og erstatningens størrelse fastlægges efter Lov om erstatningsansvar. 9. Hjemkaldelse Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra transportudgifter - maksimalt økonomiklasse - for dig og én rejseledsager, i tilfælde af, at du: a) hjemkaldes til Danmark som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse eller dødsfald hos din ægtefælle eller samlever, børn, bonusbørn, plejebørn, forældre, bonusforældre, plejeforældre, Side 9 Årsrejseforsikring - verden Version

11 bedsteforældre, søskende, bonussøskende, svigerforældre og svogre/svigerinder samt disses børn b) informeres om væsentlig skade som følge af brand, oversvømmelse eller indbrudstyveri i din private bolig i Danmark eller egen virksomhed, eller hvis der foreligger overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i din egen virksomhed, og hændelsen kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse. Rejseforsikringen giver alene ret til én hjemkaldelse pr. forsikringsperiode til den person, der giver anledning til hjemkaldelsen. Rejseforsikringen dækker ikke: a) hjemkaldelse, der vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 12 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst b) i tilfælde, hvor det familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen, er med på samme rejse og er blevet transporteret hjem under dækningen Hjemtransport. 10. Tilkaldelse og Sygeledsagelse Forsikringssum: 3 personer 10.1 Tilkaldelse Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du: a) rammes af akut sygdom eller akut tilskadekomst under dækning 3 Sygdom, der af behandlende læge og Falcks læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst to døgn efter tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet b) rammes af akut livstruende sygdom/tilskadekomst under dækning 3 Sygdom. Rejseforsikringen dækker tilkaldtes udgifter til: a) transport fra bopælen i Danmark og retur maksimalt økonomiklasse. b) transport, i tilfælde af, at du skal overflyttes til andet behandlingssted eller hjemtransporteres - maksimalt samme transportklasse som forsikrede. Se dog punkt 10.2 afsnit 2 a) c) dækning under forsikredes police for de tilkaldte personer d) dokumenterede udgifter til indlogering på hospital eller hotel samt til fortæring og lokaltransport med maksimalt kr. pr. person pr. dag. Rejseforsikringen dækker ikke tilkaldelse, såfremt du skal hjemtransporteres inden for to døgn fra den tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet Sygeledsagelse Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du: a) rammes af en akut sygdom eller akut tilskadekomst under dækning 3 Sygdom, der af behandlende læge og Falcks læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst to døgn. b) rammes af en akut livstruende sygdom/tilskadekomst omfattet af dækning 3 Sygdom c) skal hjemtransporteres som følge af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald. Rejseforsikringen dækker sygeledsagers og evt. medrejsendes børn under 18 år, nødvendige ekstraudgifter til: a) transport maksimalt samme transportklasse som forsikrede - i tilfælde, hvor du skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. Se dog punkt 10.1.afsnit 2 b) b) transport til bopælen eller til indhentning af fastlagt rejserute maksimalt økonomiklasse når sygeledsagelsen afsluttes enten ved din udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller ved hjemkomst til bopælen/hospital i Danmark c) dækning under forsikredes police for sygeledsagerne d) dokumenterede udgifter til indlogering på hospital eller hotel samt til fortæring og Side 10 Årsrejseforsikring - verden Version

12 lokaltransport med maksimalt kr. pr. person pr. dag. I tilfælde, hvor du hjemtransporteres på bedre transportklasse end økonomiklasse, dækker forsikringen maksimalt en enkelt tilkaldt/sygeledsager på samme transportklasse. I tilfælde, hvor forsikrede transporteres hjem med medicinsk ledsagelse (læge eller sygeplejerske), herunder ambulancefly, har evt. tilkaldte/sygeledsagere ikke krav på transport på samme transportklasse som dig. Dækning af ophold- og fortæringsudgifter for tilkaldte og sygeledsager ophører, når ledsagelsen afsluttes ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark. 11. Forsinket fremmøde Forsikringssum: Ubegrænset Rejseforsikringen dækker i tilfælde, hvor du skal indhente den planlagte rejserute som følge af, at du uden egen skyld og uden at kunne forudse det, møder for sent frem til et offentligt eller til et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel. Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til: a) transport til indhentning af den fastlagte rejserute - maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse b) hotelophold og fortæring samt lokaltransport med maksimalt kr. pr. dag. Det er en betingelse for dækning, at billetten/billetterne samt rejseforsikringen er bestilt og betalt 24 timer før afgang. Rejseforsikringen dækker ikke: a) ved forsinket fremmøde, der sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid (minimum connecting time) b) forsinket fremmøde på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis forsikringen først er købt på afrejsedagen. 12. Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Forsikringssum: kr. Hvis du har lejet en personbil, motorcykel eller knallert, og der sker en kaskoskade, dækker rejseforsikringen den selvrisiko, som udlejerens forsikringsselskab eventuelt kræver, du skal betale. Rejseforsikringen dækker ikke: a) hvis din lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret b) hvis du, efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet. 13. Erstatningsbil inden afrejsen Forsikringssum: kr. Rejseforsikringen dækker, hvis du ikke kan gennemføre din planlagte bilferie som følge af, at din bil bliver ramt af en skade i Danmark, der er omfattet af en almindelig dansk kaskoforsikring. Rejseforsikringen dækker alene ved kaskoskader, der opstår inden den planlagte bilferie. Opstår kaskoskaden inden 12 timer fra afrejsen fra din bopæl, dækker rejseforsikringen mellem din bopæl og den danske grænse. Rejseforsikringen dækker udgifter til leje af en erstatningsbil svarende til den bilgruppe, din egen bil tilhører. Falck Global Assistance er dog berettiget til at stille en større bil til rådighed. Erstatningsbilen lejes med fri kilometer. Rejseforsikringen dækker billeje fra to dage før feriens start til dagen efter planlagt hjemkomst. Dækningen ophører dog senest efter en måned, eller den dag policen udløber. Side 11 Årsrejseforsikring - verden Version

13 Erstatningsbilen lejes hos et landsdækkende biludlejningsfirma efter Falcks anvisning. Udlejning sker på udlejningsfirmaets kontraktsvilkår, inkl. Ansvars- og kaskodækning. Erstatningsbilen afhentes og afleveres af dig på udlejningsfirmaets kontor. Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til a) leje af motorcykel, camping- eller påhængsvogn, mobilehome, o lign. b) brændstof, olie, sprinklervæske og lign. c) afhentning eller aflevering af erstatningsbilen. 14. Hjemtransport af egen bil Forsikringssum: ubegrænset Rejseforsikringen dækker, hvis du og samtlige passagerer i bilen får afbrudt rejsen som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse under dækning 9 Hjemkaldelse. Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af bilen. 15. Bagageforsinkelse Forsikringssum: kr. pr person pr. påbegyndt døgn /maks kr. Rejseforsikringen dækker rimelige, nødvendige og dokumenterede ekstraudgifter til erstatningskøb eller erstatningsleje svarende til det savnede, i tilfælde af at din indskrevne bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til din ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark. Erstatning udbetalt under denne dækning modregnes i erstatningen for mistet bagage på FamiliePlus. Rejseforsikringen dækker ikke erstatningskøb og/eller -leje der foretages, efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet. 16. Feriekompensation Forsikringssum: kr. Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækning 3 Sygdom, dækning 4 Hjemtransport eller dækning 9 Hjemkaldelse, hvor du: a) hjemkaldes b) hospitalsindlægges c) bliver akut syg eller kommer til skade og ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål. Sygdommen/skaden skal dokumenteres af en lokal læge, og dokumentationen ligger til grund for Falcks vurdering af, i hvilket omfang den primære aktivitet ikke kunne udøves d) hjemtransporteres e) afgår ved døden. Rejseforsikringen dækker rejsens pris pr. dag for feriedage, der ikke kan udnyttes på grund af én eller flere af skadebegivenhederne nævnt ovenfor. Refundering af udgifter til ikke refunderbare planlagte aktiviteter og lejede effekter, der kan kræves betalt eller er betalt, i tilfælde hvor du forhindres i at benytte disse eller deltage i disse. Den maksimale dækning er kr., idet der kun refunderes udgifter for skadelidte selv i tilfælde af skade under dette punkt. Følgende persongrupper er omfattet af dækningen: a) Skadelidte samt op til 2 rejseledsagere, der er anført på samme faktura/salgsbevis som skadelidte, eller som har købt rejsen for at foretage den sammen med skadelidte b) Forældre, der rejser med egne børn, som er hjemmeboende eller udeboende, som bor alene og er under 21 år. Bliver et eller flere af familiens medlemmer berettiget til erstatning, dækker rejseforsikringen for hele familien (forældre samt egne børn, som er hjemmeboende eller udeboende, som bor alene og er under 21 år) c) For tilfælde der er omfattet af punkt 16.c, dækker forsikringen udelukkende rejsens pris pr. dag for forsikrede selv. Er forsikrede under 16 år, dækker forsikringen dog ligeledes 50 % af rejsens pris pr. dag for én rejseledsager. Side 12 Årsrejseforsikring - verden Version

14 Det er en forudsætning for dækning af feriekompensation, at den enkelte person har tegnet en rejseforsikring hos Thisted Forsikring A/S. Dækningen ophører efter hjemkomst til bopælen dog ydes der feriekompensation for hjemkomstdagen. Feriekompensation ud over forsikringsperioden er ikke dækket. Foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation fra behandlende læge, som bekræfter, at du har været ude af stand til at udøve den planlagte aktivitet, vurderer Falcks læge på baggrund af den stillede diagnose, om du er berettiget til kompensation, og i bekræftende fald for hvor mange dage. For personerne angivet i afsnit 4.1 punkt a) og b) ydes erstatning for samme periode som for skadelidte. 17. Ferieboligsikring Forsikringssum: kr. Forsikringen dækker ekstraudgifter til leje af tilsvarende feriebolig, campingvogn, båd eller telt, hvis det viser sig, at den bestilte og betalte feriebolig ikke kan benyttes som følge af brand- eller vandskade, tyveriskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer. 18. Generelle bestemmelser De nedenfor anførte bestemmelser og undtagelser gælder for hele denne rejseforsikring (punkt 3-17). Generelle undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke: a) krav fremkaldt af dig ved forsæt eller grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, medicin eller andre euforiserende midler, medmindre det godtgøres, at skaden ikke har forbindelse hermed b) krav opstået i forbindelse med din deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, under udøvelse af eller træning til professionel sport samt bjergbestigning og bjergklatring c) indirekte tab d) piloter og co-piloter under flyvning. e) krav, der opstår som en direkte eller indirekte følge af: strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af en offentlig myndighed f) enhver udgift efter hjemkomst til Danmark. Se dog punkt 3.2 e og 7.2 g) skade opstået direkte eller indirekte som følge af brug af radioaktivt materiale h) skade opstået direkte eller indirekte som følge af krig eller krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog sådanne skader, indtil førstgivne lejlighed for evakuering foreligger, medmindre der allerede på tidspunktet for forsikredes indrejse til det pågældende område var anbefalet eller foretaget evakuering på grund af de aktuelle uroligheder i) aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende j) udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald k) force majeure af enhver art l) erhvervsrejser, dog dækkes feriedelen af en kombineret erhvervs - og ferierejse med op til to feriedage enten før eller efter erhvervsdelen. Forsikringssum Medmindre andet er specielt angivet, danner de anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger og del-dækninger maksimumsgrænse for Thisted Forsikrings erstatningspligt for alle skader, der indtræffer under de enkelte dækninger i forsikringsperioden. Forsikringssummerne er pr. sikrede, medmindre andet er anført for de enkelte dækninger. Urigtige oplysninger Det er vigtigt, at oplysninger, herunder helbredsoplysninger, afgivet til Falck Global Assistance er præcise og korrekte. Forties oplysninger eller afgives forkerte svar, der kan have en betydning for Falcks bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. Side 13 Årsrejseforsikring - verden Version

15 Dobbeltforsikring Rejseforsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Du skal ved skade endvidere altid oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret.) Insurance in other companies If, at the time the loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this certificate for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret.) Overdragelse af erstatningskrav Du kan ikke uden Thisted Forsikrings samtykke pantsætte eller overdrage dine rettigheder ifølge rejseforsikringen. You cannot, without consent from Thisted Forsikring A/S, pledge or assign your rights according to the travel insurance. Regres I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsikring indtræder Thisted Forsikring A/S i alle dine rettigheder desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret). Rights of subrogation The underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. The underwriter may at his own expense take over the Insured s rights against third parties to the extent of his payment made. The Insured shall cooperate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by the underwriter in order to collect and enforce his rights of subrogation. The underwriter may institute any proceedings at his own expense against such third parties in the name of the Insured. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). I tilfælde af skade krav til dokumentation a) du er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at Falck Global Assistance kan afgøre, om skaden er dækningsberettiget og i hvilket omfang. Det vil fx være originale politirapporter, tredjepartserklæringer fra fx rejseleder, hotelpersonale eller andre relevante personer. Se tillige afsnit 2 Hvad gør jeg, hvis... b) Falcks læge har ret til at søge oplysninger om din helbredstilstand og behandling hos din egen læge såvel som andre læger eller hospitaler, der har behandlet dig, og om nødvendigt drøfte oplyste forold med disse. Falck Global Assistance garanterer fuld diskretion med sådanne oplysninger c) Falck Global Assistance har ret til at kræve, at du lader dig undersøge (herunder afgivelse af blodprøve) af Falcks læge eller af en læge udpeget af Falck Global Assistance. Ved dødsfald har Falck Global Assistance ret til at kræve obduktion. Falck Global Assistance vil i givet fald betale alle omkostninger til ovennævnte. Foretages der ikke obduktion, på trods af Falcks anmodning derom, kan retten til erstatning bortfalde d) du er forpligtet til at fremsende original dokumentation for udgifter eller skader, der søges erstattet, herunder originale købskvitteringer, garantibeviser, politirapport, rapport fra transportselskabet mv. e) foranstaltninger med hensyn til transport kan være begrænset i lande, der er i krig eller lignende. Thisted Forsikring A/S er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang transport kan foregå, men vil i sådanne tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med udenrigsministeriet f) udgifter til transport, der ikke er arrangeret af Falck Global Assistance, dækkes maksimalt med de omkostninger, Falck Global Assistance ville have haft ved at arrangere den tilsvarende transport, dog betales maksimalt et beløb svarende til billetprisen for rutefly - maksimalt økonomiklasse. Se dog dækning afsnit punkt a). Side 14 Årsrejseforsikring - verden Version

16 g) erstatning udbetales umiddelbart efter, at Falck Global Assistance har modtaget de oplysninger, der anses for nødvendige for at fastslå Falcks erstatningsforpligtelse. Ankenævn Opstår der uenighed mellem dig og Thisted Forsikring om rejseforsikringen og fører en fornyet henvendelse til Thisted Forsikring ikke til andet resultat, har du mulighed for at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaardsgade København V hverdage mellem og Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos enten Thisted Forsikring, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, tlf.: Værneting Sagsanlæg mod Thisted Forsikring A/S skal anlægges ved Retten i Thisted eller Vestre Landsret i Viborg. 19. Afbestillingsforsikring Det fremgår af policen, hvis dette punkt er meddækket Hvilke typer rejser er dækket Rejser, der er omfattet af afbestillingsforsikringen er følgende: ferierejser studierejser Undtaget er dog: studierejser, hvortil, der ydes tilskud. Kost og logi betragtes som tilskud, hvorimod SU og overførselsindkomster ikke betragtes som tilskud rejser, hvori der på nogen måde indgår erhverv, uanset omfang rejser, hvorunder der søges arbejde rejser, hvor formålet ikke er ferie, fx. nødhjælpsarbejde Forsikringssum Forsikringen dækker de dokumenterede rejseudgifter, der er betalt til en rejsearrangør, eller de udgifter, der kan kræves betalt til denne, og som ikke kan refunderes. Ved rejsearrangør forstås rejsebureau, transportselskab og udlejer af hotelværelse, lejlighed, fritidshus, villa, telt, campingvogn, autocamper, lystfartøj eller lignende. Afbestillingsforsikringen dækker dog maksimalt med kr. for alle policens sikrede pr. rejse Dækningsomfang Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af: Død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsophold, lægeordineret sengeleje eller lignende hos: forsikrede eller dennes ægtefælle/samlever (samlever defineret som en person forsikrede har levet sammen med i ægteskabslignende forhold to år eller mere) børn eller børnebørn søskende forældre eller svigerforældre bedsteforældre svigerinder/svogre svigerbørn rejseledsager (defineret som en eller flere personer, som enten er påført samme deltagerbevis/billet som forsikrede, eller som har indtegnet sig til rejsen med forsikrede for at foretage rejsen i fællesskab). Desuden dækker forsikringen ved: brand, indbrud eller eksplosion i din private bolig eller virksomhed, der gør det absolut nødvendigt for dig at forblive i Side 15 Årsrejseforsikring - verden Version

17 Danmark. Det er et krav, at der foreligger politirapport bedrageri mod din egen virksomhed umiddelbart før afrejsen, og som gør det absolut nødvendigt for dig at forblive i Danmark. Det er en forudsætning for erstatning, at der foreligger politirapport overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed foretaget umiddelbart før afrejsen ufrivillig afskedigelse af forsikrede i forbindelse med hel eller delvis lukning af den virksomhed, hvor du har været fastansat med mindst 20 timers ugentligt arbejde i mindst et år du af medicinske grunde ikke kan modtage en vaccination som uforudsigeligt og pludseligt indføres som krav for indrejse i det land, hvortil du skal rejse du ikke består sin eksamen ved en højere videregående læreranstalt, og derfor skal til reeksamen i tidsrummet fra rejsen forventes påbegyndt til 14 dage efter hjemkomst fra rejsen. Det er en betingelse for dækningen, at rejsen er købt før tidspunktet for den ikke bestående eksamen fare for naturkatastrofe, epidemi, krig eller krigslignende tilstande Undtagelser Forsikringen dækker ikke: hvis du på tidspunktet for bestilling af rejsen kendte til den sygdom, der er årsag til afbestillingen, og der således med rimelighed kunne forventes et behandlingsbehov inden afrejsen afbestilling af delarrangementer, idet forsikringen alene dækker afbestilling inden afrejse fra bopælen hvis årsagen til afbestillinger er en anden end de anførte årsager under afsnittet dækningsomfang. Der udbetales således ikke erstatning, hvis afbestillingen skyldes ændrede rejseplaner, fortrydelse mv. hvis afbestillingen skyldes sygdom/tilskadekomst eller død, der rammer dine bedsteforældre, når disse er fyldt 75 år Særlige forhold Forsikringen dækker ikke skade eller udgift, der er dækket af en anden forsikring. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at denne forsikring er købt som en del af din FamiliePlus-forsikring og rejseforsikring Hvis skaden sker Beskrivelse af skaden indsendes til Falck Global Assistance. Samtidig indsendes dokumentation for betaling af rejsen med angivelse af eventuelt refunderede beløb fra rejsearrangøren. Hvis afbestillingen skyldes sygdom indsendes tillige lægeerklæring. 20. Ordliste Til brug for denne rejseforsikring defineres nedennævnte ord som følger: Akut sygdom En nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. Destination Ved destination forstås rejsens bestemmelsessted. Epidemi Herved forstås et pludseligt udbrud af et stort antal tilfælde af samme smitsomme sygdom i et land eller et område. Ekstraudgifter Udgifter, som forsikrede udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Fastlagt rejserute Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, Side 16 Årsrejseforsikring - verden Version

18 tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger. Hjemrejse Ved hjemrejse forstås en rejse tilbage til Danmark, hvor du kan rejse som rask på økonomiklasse. Hjælpemiddel Genstand, der kan begrænse eller afhjælpe en fysisk lidelse eller handicap. Måned Herved forstås kalendermåneder, hvilket kan medføre forskellige antal dage. Eksempelvis 4. februar til 3. marts (28 dage) og 26. maj til 25. juni (31 dage). Nødvendige udgifter Herved forstås udgifter, der ikke med rimelighed kan undgås. I tilfælde hvor både behandling lokalt og hjemtransport til videre behandling i hjemlandet er mulige løsninger, dækker forsikringen den løsning, der indebærer færrest omkostninger for Falck Global Assistance. Opholdsudgifter Herved forstås de samlede udgifter til hotel, fortæring og offentlig transport eller lignende. Bonusbørn Herved forstås børn, som ikke er dine biologiske børn, hvor du er gift eller samlever med en af barnets biologiske forældre, og som du har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år. Bonusforældre Herved forstås personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift eller samlever med en af de biologiske forældre, og som du har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år, eller som har boet sammen med en af dine biologiske forældre i mindst 2 år. Bonussøskende Herved forstås personer, som ikke er dine biologiske søskende, men som du lever eller har levet sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum ét år indtil dit 21. leveår. Professionel sport Herved forstås sportsudøvelse med kontraktlige forpligtelser over for klub, sponsor eller lignende, hvor der modtages vederlag eller stilles præmier til rådighed. Man betragtes som professionel sportsudøver, hvis man i ét af de forgangne fem år før forsikringsperioden har haft en årsindtægt på min. kr ,- i vederlag, sponsorat eller præmie. Proteser Kunstige lemmer, herunder kunstige tandsæt og tænder. Rejseledsager Herved forstås én eller flere personer, der har købt samme rejse som dig, og som er dækket af en Thisted Forsikring rejseforsikring. Rejseperioden Herved forstås det antal dage, den oprindeligt planlagte rejse skulle have varet ifølge dokumentation. Rejsens pris pr. dag Herved forstås forudbestilte rejseydelser, der kan kræves betalt eller betalte ikkerefunderbare udgifter til transport, ophold samt andre turistmæssige ydelser, divideret med rejsens varighed (såvel afrejse- som hjemkomstdagen regnes som en dag). Ved rejse i eget køretøj erstattes 250 kr. pr. dag pr. person dog maksimalt kr. pr. dag pr. køretøj. Terror Herved forstås en organiseret voldshandling (eller truslen derom), der ved at skabe frygt blandt civilbefolkningen søger at presse myndighederne til at efterkomme religiøse eller politiske mål. Destination defineres som et område inden for en radius på 5-25 km fra det sted, bombesprængningen fandt sted - i forhold til forsikredes opholdssted. Videnskabelige ekspeditioner Herved forstås ekspeditioner til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver særskilt tilladelse til at opholde sig, og hvor du modtager vederlag for ekspeditionen. Side 17 Årsrejseforsikring - verden Version

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2 SPIES SUPPLEMENT BETINGELSER NR. 891 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din SPIES SUPPLEMENT. Derefter de betingelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN

Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN VERSION 10-702 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Årsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A

Årsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A Årsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A 1 Indholdsfortegnelse 1. Vær opmærksom på... 2 2.»Hvad gør jeg, hvis...«- når du får brug for din rejseforsikring... 2 3. Forsikringsbetingelser... 6

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN UANSET HVOR DU REJSER HEN Betingelser TILLÆG TIL familieforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Gouda Rejseforsikring,

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING TILLÆG BETINGELSER NR. 900 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Derefter

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HJEMTRANSPORT (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 Gyldig

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 ÅRSREJSEFORSIKRING

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned BUSRE jseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 759 Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned s i k k e r h e d u d o v e r a l l e g r æ n s e r Betingelser nr. 759 Kære Gouda-kunde Dette hæfte består

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Senior rejseforsikring

Senior rejseforsikring Senior rejseforsikring Forsikringsbetingelser 820 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Tillægsforsikring TILLÆGSFORSIKRING 1 BAGAGE 1.0 Forsikringssum DKK 10.000,- pr. person. 1.1 Hvem dækkes udgifter for? 1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring Rejseforsikring Reseförsäkring PLUS En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. Desværre kan der ske ting som forstyrrer roen

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01

REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01 REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01 ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN 100% BY Qudos

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere