Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter"

Transkript

1 Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk

2 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug.

3 Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5 Summary...6 Afprøvningens gennemførelse...7 Smitteforsøg...8 Vinterbyg...10 Vinterrug...14 Triticale...17 Vinterhvede...20 Vårbyg...28 Havre...34 Vårhvede...37 Vårtriticale...39 Markært...40 Hestebønne...41 Lupin...42 Vinterraps...43 Vårraps...48 Afprøvede sorter...50 Repræsentanter og vedligeholdere...56 Oversættelser/translations...58 Side 3

4 Placering af observationsparceller og sortsforsøg 2012 Observationsparceller Sortsforsøg Sortsforsøg og observationsparceller Side 4

5 Forord I denne publikation bringes resultater af årets sortsforsøg i korn, bælgsæd og olieplanter samt observationer af sortsegenskaber i korn for Resultaterne er fremkommet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Afdeling for Sortsafprøvning under NaturErhvervstyrelsen, danske planteforædlere og sortsrepræsentanter samt Dansk Landbrugsrådgivning. Antallet af forsøg varierer fra art til art, afhængigt af blandt andet artens udbredelse. Forsøgene er fysisk placeret hos de tre samarbejdspartnere, og ansvaret for afprøvningen er fordelt på følgende måde: Værdiafprøvningen med henblik på sortslisteoptagelse er gennemført under ledelse af Natur- Erhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Lone Larsen. Observationsparcellerne er gennemført under ledelse af NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Lone Larsen og Susanne Sindberg. Landsforsøgene er gennemført under ledelse af Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Ved landskonsulent Morten Haastrup. Virulensundersøgelserne med gulrust er gennemført under ledelse af Aarhus Universitet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Ved seniorforsker Mogens S. Hovmøller. Smitteforsøg med Fusarium i vinterhvede er gennemført under ledelse af Aarhus Universitet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Ved seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen. Resistens mod nematoder er gennemført under ledelse af NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Lone Larsen og Susanne Sindberg. Resultaterne publiceres af Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Gerhard Deneken NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte 4230 Skælskør Morten Haastrup Dansk Landbrugsrådgivning Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N Side 5

6 Summary This report contains the results from this year s field trials in cereals, pulses, and oilseed crops, as well as the results of the observations of characteristics of cereal varieties. The trials and observation plots have been organized in cooperation between Aarhus University, The Danish AgriFish Agency Department of Variety Testing, Danish Plant Breeders, Danish Variety Agents, and the Danish Agricultural Advisory Service, Knowledge Centre for Agriculture, Crop Production. In brief the cooperation includes: Yield trials. These include varieties in the VCU trials, varieties on the Danish National List, and other varieties considered interesting for Danish agriculture. The number of field trials depends on the crop. In cereals, some of the field trials include plots with or without fungicides or growth regulators. The recommended maximum application of fungicides is shown in the table below: Organic trials: Are conducted on fields grown according to the rules of organic farming. Observation plots established at up to 21 localities, geographically spread evenly over the country. On most of the sites two plots of each cereal variety participating in the field trials mentioned above are sown. One of these plots is not treated with fungicides and is used for disease assessments. The treated plots are used for evaluation of agricultural characteristics. During the growing season the plots are inspected and evaluated several times by the staff from The Danish AgriFish Agency, Department of Variety Testing. An annual publication with the results is prepared around 1st of November. Variety Winter wheat Amount and product 0,125 litre Flexity + 0,4 litre Rubric + 0,25 litre Bell + 0,1 litre Comet or 0,2 litre Rubric + 0,45 litre Bell + 0,1 litre Comet per ha Number of treatments Winter barley 0,25 litre Comet + 0,25 litre Folicur EC 250 or 0,25 l Comet + 0,25 l Zenit 575 EC per ha 1 Triticale 0,25 litre Folicur EC ,1 litre Comet or 0,5 litre Folicur EC ,25 litre Rubric per ha 1-2 Spring barley 0,35 litre Folicur EC ,15 litre Comet or 0,15 litre Folicur EC ,15 litre Comet per ha 1-2 Oats 0,25 litre Zenit 575 EC per ha 1 Spring wheat 0,4 litre Bell per ha 1-2 Winter rye 0,25 litre Folicur EC ,25 litre Comet or 0,3 litre Bell per ha Side 6

7 Afprøvningens gennemførelse 2012 Observationsparceller blev anlagt på indtil 21 steder, afhængigt af art. Disse er fordelt med tre steder under Aarhus Universitet, 12 steder i landøkonomiske foreninger, seks forædlingsstationer og en ved NaturErhvervstyrelsen. Afgrøderne er gødsket og ukrudtsbekæmpet som almindelig praksis. Halvdelen af parcellerne er holdt fri for svampeangreb i vækstsæsonen. Disse parceller er anvendt til vurdering af overvintring, strå-egenskaber og modning. Den ikke svampebehandlede del af parcellerne er brugt til vurdering af sorternes modtagelighed over for naturligt forekommende svampe under naturligt smittetryk. Der er foretaget bedømmelse af sorternes sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i vækstsæsonens forløb. Ved offentliggørelsen er der udvalgt observationer fra enkelte steder, som gør forskellen på de afprøvede sorter så tydelig som mulig. Resultaterne er således ikke udtryk for det generelle sygdomsniveau i Lovbestemt værdiafprøvning. Udbytteforsøgene i forbindelse med den lovbestemte værdiafprøvning er gennemført på 3-5 steder, afhængigt af art. Forsøgsstederne er fordelt mellem Aarhus Universitet, planteforædlere, sortsrepræsentanter, landøkonomiske foreninger og NaturErhvervstyrelsen. Forsøgene er gennemført som enfaktorielle forsøg, hvor der i korn i 2012 er anbefalet følgende maksimale anvendelse af svampemidler (se tabel). De anbefalede mængder er fastlagt ud fra en vurdering af angrebsstyrken og sygdomsudviklingen i I ærter, vår- og vinterraps er der anvendt godkendte svampemidler efter de enkelte forsøgslederes vurdering af behovet. Landsforsøgene er gennemført på de samme forsøgssteder og efter samme forsøgsplan som den lovbestemte værdiafprøvning. Desuden anlægges der i landsforsøgene op til fem forsøg, afhængigt af art. Disse forsøg anlægges i de landøkonomiske foreninger. For de sorter, der deltager i den lovbestemte værdiafprøvning, indgår resultatet fra denne afprøvning som en del af resultatet af Landsforsøgene. Sorterne er derfor både med i afsnittet vedr. den lovbestemte værdiafprøvning og Landsforsøgene. I korn er disse tre til fem forsøg gennemført som tofaktorielle forsøg. I vinterrug anvendes der vækstregulering i de behandlede led, og der er parceller uden vækstregulering. I de øvrige kornarter indgår parceller med og uden svampemidler. Alle udbytteresultater er korrigeret til en standardvandprocent på hhv. 15, 14 og 9 i korn, bælgsæd og olieplanter. Økologiske forsøg gennemføres på arealer, dyrket efter økologiske principper. Signaturforklaring: Karakterskala: 0-10, 0 = ingen lejesæd, ingen nedknækning Resistens mod havrecystenematoder I havre, vårhvede og vårbyg gennemføres smitteforsøg, hvor nye sorters resistens mod nematoder undersøges. Hver sort afprøves på friland i fire gentagelser mod race et og race to. Det gælder kun for sorter til sortslisteoptagelse samt andre sorter anmeldt til denne afprøvning ved NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning. Art Mængde og middel Vinterhvede 0,25 liter Rubric + 0,5 liter Bell + 0,1 liter Comet pr. ha eller 0,25 liter Rubric + 0,15 liter Flexity + 0,5 liter Bell + 0,1 liter Comet pr. ha eller 0,35 liter Rubric + 0,3 liter Bell + 0,1 liter Comet + 0,1 liter Proline 250 EC + 0,15 liter Zenith 575 EC pr. ha eller 0,3 liter Rubric + 0,3 liter Bell + 0,1 liter Comet + 0,1 liter Proline 250 EC + 0,3 liter Tern pr. ha Vinterbyg 0,25 liter Comet + 0,25 liter Zenit 575 EC pr. ha eller 0,25 liter Comet + 0,25 liter Folicur EC 250 pr. ha Antal behandlinger Triticale 0,35 liter Rubric pr. ha eller 0,35 liter Rubric + 0,25 liter Folicur pr. ha 1-2 Vårbyg 0,35 liter Folicur EC ,15 liter Comet eller 0,15 liter Folicur EC ,15 liter Comet pr. ha 1-2 Havre 0,25 liter Zenit 575 EC pr. ha eller 0,5 liter Zenit 575 EC pr. ha 1-2 Vårhvede 0,4 liter Bell pr. ha eller 0,4 liter Bell + 0,15 liter Flexity pr. ha 1 Vinterrug 0,25 liter Folicur EC ,25 liter Zenit 575 EC eller 0,3 liter Folicur EC ,2 liter Rubric pr. ha Side 7

8 Smitteforsøg og virulensundersøgelser i korn Gulrust smitteforsøg i vinterhvede og vintertriticale Gulrust smitteforsøg har til formål at undersøge kornsorters resistens overfor gulrust under markforhold. Forsøgene supplerer dermed Observationsparceller og Registreringsnet, hvor sorterne undersøges i forhold til naturlig smitte. I smitteforsøgene undersøges effekten af sorternes resistens under et moderat til højt smittetryk. I 2012 blev der anvendt tre smitteracer i vinterhvede og triticale. Der blev tillige indsamlet et mindre antal gulrustisolater fra hvede- og triticalemarker og sortsforsøg med henblik på at følge evt. forekomst af nye smitteracer. Disse forsøg forventes afsluttet i november Senest opdaterede detailresultater for udbredelsen af smitteracer af gulrust i Nordvesteuropa fremgår af som indeholder en række informationer omkring IPM i hvede, samt www. wheatrust.org, der er ny hjemmeside for det globale rustcenter ved Aarhus Universitet, Flakkebjerg. Resultater for smitteforsøg i vinterhvede og vintertriticale Tabellen på side 23 viser i resumeform resultaterne fra smitteforsøg 2012 ved Flakkebjerg i henholdsvis vinterhvede og triticale. Der blev smittet med tre smitteracer: 1. Ambition-race 2. Lynx-race samt 3. Kranich-race. Selvom Ambition- racen ikke tidligere er observeret, blev den det første år (201 fundet over store dele af Vesteuropa. Kranich-racen havde i 2011 stor udbredelse i Sverige, men blev sidenhen i efteråret 2011 og foråret 2012 fundet mange steder i Danmark i både vinterhvede og triticale. Fælles for disse to racer er, at de er i stand til at angribe et relativt stort antal sorter (bredt virulensspektrum). Forsøgene blev gennemført under højt smittetryk. Sorter som har under 5 procent dækning overfor alle smitteracer angribes som udgangspunkt ikke i praksis. Resultater fra foregående år fremgår af Sortsforsøg 2009, 2010 og 2011, og gruppering af sorterne i Planteværn Online fremgår af De nye smitteracer gav anledning til kraftige angreb i en række hidtil resistente sorter, bl.a. Ambition. Omvendt er der stadig sorter, som har en relativt effektiv resistens overfor de nye racer, bl.a. Mariboss, Hereford, Jensen og Timaru. Sidstnævnte sorter har formentlig et forskelligt resistensgrundlag overfor gulrust, hvilket er ved at blive undersøgt på Det Globale Rustcenter, Flakkebjerg. Resistensgrundlaget har betydning for risikoen for angreb såfremt der opstår nye racer. De fleste triticale-sorter har en forholdsvis effektiv resistens mod typiske smitteracer fra hvede jf. tabel 1, dog med størst modtagelighed overfor Ambitionracen. Generelt angribes modtagelige sorter af triticale dog langt mindre af de nye racer sammenlignet med den aggressive triticale-race, som var udbredt i årene Omvendt havde sidstnævnte race et relativt snævert virulensspektrum, dvs. mange sorter vil være resistente overfor den aggressive triticale-race. Side 8

9 Aksfusarium i vinterhvede 2012 Institut for Agraøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har igen i år via et projekt delvis støttet af forædlerne undersøgt ca. 25 vinterhvedesorters modtagelighed for aksfusarium. Der har været udsået to rækker pr. sort i fire gentagelser. Der er under blomstring smittet kunstigt 3 gange (11/6 12/6 og 14/6) med en blanding af Fusarium culmorum og Fusarium graminearum. For at fremme angreb er forsøget vandet 2 gange om dagen. Hvede er modtagelig for angreb i blomstringsfasen. På smittetidspunkterne er sorternes blomstring opgjort. På smittetidspunkt blomstrede alle sorter med mindst 25 pct.af småaksene og ved sidste smittetidspunkt var selv de seneste sorter også i fuld blomst. Alle sorter har således været udsat for smitstof under blomstring. Ca. 14 dage efter første smittedato kunne man se begyndende angreb. Der er optalt antal angrebne aks pr. 100 aks, samt givet en karakter for den gennemsnitlige angrebsgrad i aksene (1-9 skala). Med i tabellen er også et index som er beregnet ved at gange % angrebne ask med den gennemsnitlige karakter for angrebsgrad på aksene. Kornprøverne er sendt til undersøgelse for mycotoxinerne, deoxynivalenol (DON), nivalenol (NIV), Zealenone (ZEA), HT-2 og T-2. Data foreligger endnu ikke. Side 9

10 Observationsparceller Vinterbyg Vinterbyg Modnings strålængde Karakter Procent dækning Type (rad) dato (cm) for lejesæd meldug bygrust bladplet ramularia skoldplet Antal forsøg Alpine 2 20/ Anisette 2 18/ Apropos 2 18/ Blanding 2 19/ California 2 19/ Celtic * 2 17/ Chalup 2 19/ Hamu * 2 18/ KWS Glacier 2 18/ KWS Meridian 6 19/ KWS Tonic *** 6 19/ MS-bygrust 2 19/ MS-ramularia 2 18/ MS-skoldplet 2 19/ Matros 2 19/ Padura 2 18/ SY Leoo 6 18/ Sandra 2 17/ Settlers 2 18/ Souleyka 6 19/ Talisman 2 19/ Tasmanien 2 19/ Xenon 2 18/ Zephyr 2 19/ AC 05/279/ / BE ** 6 18/ BR 8096a / NSL D 18/ NSL B ** 18/ Nord 06067/5 6 18/ SC 1189 KH 21 ** 6 17/ SEC 116A-2C 6 18/ SJ ** 2 20/ SJ / SJ / SJ / SY / Karakter 0-10, 0=ingen lejesæd Blanding: Sandra, Apropos, Matros og Anisette *Afmeldt dansk sortsliste **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse *** Afvist optagelse til dansk Sortsliste Side 10

11 Lovbestemt værdiafprøvning Vinterbyg Holeby Abildgård Koldkærgård Sejet Tystofte Gns. Fht. Kornvægt (g/1000 kerner) Rumvægt (g/l) Sortering (%>2,5 mm) Protein (%) Antal forsøg Blanding 73,0 106,6 90, ,9 92, , ,9 10,6 Gns. udb. af OS&LK 73,7 103,1 84,6 87,4 102,1 90, , ,4 10,4 KWS Meridian 82,3 107,0 90,1 91,9 97,4 93, , ,3 10,5 Padura 78,2 103,3 91,4 88,4 104,5 93, , ,4 10,5 Alpine 78,4 104,4 89,6 91,5 101,1 93, , ,1 10,3 SJ ,2 108,8 83,2 89,7 109,1 92, , ,6 9,8 SJ ,5 105,5 86,8 88,6 102,7 92, , ,9 10,3 BE ** 76,7 106,5 84,6 86,7 104,3 91, , ,9 10,3 SJ ,4 107,6 84,1 87,9 98,2 90, , ,2 10,1 SC 1189 KH 21 ** 76,5 101,2 86,7 85,9 95,0 89, , ,2 10,2 NSL B ** 72,2 102,6 82,6 83,4 99,2 88, , ,4 10,6 SJ ** 72,3 100,7 79,3 82,9 104,7 88, , ,7 9,9 Settlers 75,2 100,8 77,5 83,4 99,9 87, , ,7 10,1 Tasmanien 70,4 102,0 82,9 84,4 96,0 87, , ,3 10,3 AC 05/279/74 73,1 97,8 79,6 85,9 96,8 86, , ,6 11,2 LSD ,2 2,9 5,4 3,8 6,1 2 2 Blanding: Sandra, Apropos, Matros og Anisette. * Afmeldt dansk sortsliste. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Vinterbyg Side 11

12 Landsforsøg med svampebekæmpelse Vinterbyg Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Hele landet Vinterbyg Udb. og Øerne Jylland merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Blanding 94,7 81,7 87, ,6 67,7 SY LEOO 2),3) 6,7 5,9 6, ,4 69,2 KWS Meridian 2) 1,3 3,3 2, ,6 66,8 SJ ,9 2,1 1, ,7 68,9 SJ ,2 2,7 0, ,5 67,3 SEC 116A-2C 2) 2,0 0,1 0, ,4 65,7 KWS Tonic 2) -1,6 2,6 0, ,3 66,7 Nord 06067/5 2) -2,6 1,5-0, ,8 66,7 California 1,5-2,0-0, ,6 67,5 Matros -2,0 0,4-0, ,7 67,6 BR 8096a45 2) -1,3-0,8-1, ,7 64,6 Apropos 0,8-3,2-1, ,4 66,9 SJ ,0-1,1-1, ,5 68,4 Souleyka 2) -3,6-0,1-1, ,0 65,1 Sandra -1,7-3,3-2, ,7 70,4 KWS B100-0,7-4,9-3, ,1 69,2 Anisette -4,5-2,4-3, ,7 67,8 AC 05/279/74-6,1-2,1-3, ,1 67,7 Tasmanien -4,2-4,4-4, ,6 64,4 Xenon -6,1-3,4-4, ,6 67,8 NSL D -3,4-5,6-4, ,3 69,9 SY ,7-5,5-4, ,0 67,5 SJ ,3-6,8-5, ,2 66,7 Talisman -5,4-6,6-6, ,2 67,1 Zephyr -6,8-7,0-6, ,4 67,3 LSD 5,6 2,8 3,0 Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Side 12

13 Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe. B: 0,25 liter Comet + 0,25 liter Zenit 575 EC pr. ha eller 0,25 liter Comet + 0,25 liter Folicur EC 250 pr. ha udbragt på en gang. Vinterbyg Procent angreb i A Udbytte, hkg kerne pr. ha Merudbytte for svampe- bekæmpelse meldug skoldplet bygrust A B B-A Antal forsøg Blanding 0,01 3 0,03 77,8 83,0 5,2 SY LEOO 2),3) 0,07 1 0,3 83,9 88,1 4,2 KWS Meridian 2) 1 2 0,01 82,0 85,1 3,1 SJ ,7 0,2 0,03 80,1 85,0 4,9 KWS Tonic 2) 2 3 0,07 79,0 84,9 5,9 SJ ,09 0,6 0,02 78,7 84,3 5,6 California 0,1 2 0,06 80,1 83,9 3,8 SJ ,3 78,1 83,1 5,0 SEC 116A-2C 2) 0,3 2 0,2 78,4 83,1 4,7 Anisette 0, ,06 76,8 81,7 4,9 Matros 0 0,1 0,02 80,8 81,7 0,9 AC 05/279/74 0,02 0,2 0,01 78,0 81,6 3,6 Nord 06067/5 2) 2 1 0,02 77,3 81,1 3,8 Sandra 0,01 9 0,03 78,1 80,9 2,8 Apropos ,07 77,7 80,9 3,2 BR 8096a45 2) 0,01 1 0,01 74,8 80,1 5,3 Souleyka 2) 0 1 0,02 74,8 79,6 4,8 Xenon 0 6 0,03 77,4 79,3 1,9 Tasmanien 0,02 8 0,01 74,1 79,1 5,0 SY ,02 74,7 78,6 3,9 NSL D 0, ,02 68,8 77,3 8,5 KWS B100 0,2 16 0,1 71,2 76,2 5,0 Talisman 0,3 9 0,07 70,0 75,7 5,7 SJ ,2 14 0,02 69,3 74,5 5,2 Zephyr 0,3 16 0,09 68,4 73,6 5,2 LSD, sorter 2,9 LSD, svampebek. 0,8 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Vinterbyg Side 13

14 Observationsparceller Vinterrug Vinterrug Karakter for Procent dækning Modningsdato Strålængde (cm) lejesæd brunrust meldug skoldplet Antal forsøg Evolo 12/ Heltop 11/ KWS Magnifico 12/ KWS Tronno ** 11/ Kapitän* 12/ Marcelo* 11/ Palazzo 13/ Rasant 11/ SU Drive 11/ SU Mephisto 11/ SU Santini 11/ SU Satellit 11/ SU Skaltio 11/ Vivaldie ** 11/ CEP 18 12/ HYH249 11/ HYH251 11/ HYH262 ** 11/ HYH263 11/ HYH264 11/ HYH266 ** 11/ KWS-H119 11/ KWS-H124 11/ KWS-H127 11/ KWS-H128 11/ KWS-H129 11/ KWS-H130 ** 11/ KWS-H131 11/ KWS-H132 ** 11/ KWS-H133 ** 10/ KWS-H134 11/ Karakter 0-10, 0=ingen lejesæd. * Populationssort. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Side 14

15 Lovbestemt værdiafprøvning Vinterrug Abildgård Koldkærgård Sejet Tystofte Gns. Fht. Kornvægt (g/1000 kerner) Rumvægt (g/l) Antal forsøg Marcelo* 80 81,8 92,5 78,5 83, , Evolo 92,8 95,6 99,4 88, , Gns. udb. af OS&LK 91,8 92,1 108,6 90,0 95,6 114,9 40, HYH ,2 99,1 104, , HYH264 95, ,3 94, , KWS-H128 96,3 98, ,1 101, , KWS Tronno ** 100,4 97,7 112,1 93,3 100, , KWS-H133 ** 95,5 97,9 111,9 97,8 100, KWS-H124 99,8 98,8 109,1 95,3 100, , KWS-H119 96,9 97,7 114,5 93,3 100, , KWS-H131 91,7 97,9 113,5 96,5 99, , KWS-H130 ** 96,6 94,9 112,1 93,4 99, KWS-H132 ** 97,9 101,2 110,9 86,6 99, , HYH262 ** 93,8 92,7 112,4 97,4 99, , HYH263 92,2 96, ,7 98, , HYH266 ** 91,9 93,9 112,6 95,2 98, , HYH ,7 114,9 95,8 98, , KWS-H129 92,2 98,1 115, , KWS-H134 90,6 96,5 112,2 93,9 98, , KWS-H127 91, ,8 93,5 98, , LSD ,9 5,6 4,8 5,4 2,4 3 * Populationssort. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Faldtal (sek.) Vinterrug Landsforsøg med vækstregulering Vinterrug Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Øerne Jylland Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Hele landet Kar. for lejesæd Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Marcelo 86,0 84,1 84, ,7 KWS Tronno 2) 14,4 18,7 17, ,5 KWS Bono 2) 14,2 18,3 17, ,0 SU Mephisto 2) 15,0 17,1 16, ,8 KWS Magnifico 2) 12,8 17,6 16, ,0 KWS-H124 2) 12,5 17,7 16, ,4 Palazzo 2) 13,0 15,5 14, ,7 HYH2392 2) 9,0 16,0 14, ,2 SU Drive 2) 12,2 13,4 13, ,2 Vivaldie 11,7 12,3 12, ,2 SU Santini 2) 12,6 11,1 11, ,3 Helltop 2) 10,2 10,7 10, ,2 Evolo 2) 9,9 10,6 10, ,6 Herakles 3,8 4,7 4, ,4 Kapitaen 4,4 3,9 4, ,3 LSD 4,9 3,4 2,8 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd 2) Hybrid Side 15

16 Vinterrug Landsforsøg med og uden vækstregulering A: Ingen vækstregulering. B: 1,5 liter Cycocel liter Terpal pr. ha tildelt ad to gange. Vinterrug Karakter for lejesæd Strålængde, cm Udbytte, hkg pr. ha Merudbytte for vækstregulering, B-A A B A B A B brutto netto Antal forsøg Marcelo ,6 86,5 2,9 0,4 KWS Tronno 2) ,2 103,7 5,5 3,0 KWS Bono 2) ,1 103,3 5,2 2,7 SU Mephisto 2) ,5 102,8 5,3 2,8 KWS Magnifico 2) ,3 102,3 4,0 1,5 HYH2392 2) ,7 101,3 6,6 4,1 KWS-H124 2) ,9 101,0 4,1 1,6 SU Drive 2) ,6 99,4 4,8 2,3 Vivaldie 2) ,2 98,9 2,7 0,2 Palazzo 2) ,0 98,3 2,3-0,2 Helltop 2) ,1 96,9 2,8 0,3 Evolo 2) ,1 96,5 5,4 2,9 SU Santini 2) ,9 96,5 0,6-1,9 Herakles ,9 89,9 2,0-0,5 Kapitaen ,9 89,7 3,8 1,3 LSD, sorter 3,3 LSD, vækstregulering 1,2 LSD, vekselvirkning mellem sorter og vækstregulering ns Skala 1-10, 0= ingen lejesæd. 2) Hybrid. Side 16

17 Observationsparceller Triticale Modningsdato Strålængde (cm) Karakter for lejesæd Procent dækning meldug gulrust Septoria gulrust, aks meldug, aks Antal forsøg Empero 11/ Gringo 10/ MAH / MS-brunrust 10/ MS-meldug 10/ Ragtac 10/ SW Valentino 9/ Tulus 11/ BR 1351b2 10/ Br 1390a27 10/ Sj / Sj ** 11/ Sj / Sj / Karakter 0-10, 0=ingen nedknækning ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse Triticale Smitteforsøg, gulrust Procent dækning af gulrust i triticale, bedømt på 3-4 øverste blade efter smitte med forskellige smitteracer af gulrust. Resultater er gennemsnit 3 gentagelser pr. dato og race. Kontrol angiver den forventede situation for sorter med yderst ringe baggrundsresistens. Kilde: Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg, Triticale Ambition-race Lynx-race Kranich-race Gns Gns Gns. BR 1351b2 4,33 7,50 20,00 10,61 0,00 2,03 3,50 1,84 1,67 1,67 6,67 3,33 Br 1390a27 0,33 2,33 10,00 4,22 0,01 0,03 0,67 0,24 0,03 0,03 1,00 0,36 Empero 0,37 3,00 5,00 2,79 0,00 0,00 0,33 0,11 0,05 0,30 0,25 0,20 Gringo 1,33 10,00 20,00 10,44 0,00 0,50 1,00 0,50 0,20 0,53 3,67 1,47 MAH ,50 5,17 15,00 7,22 0,00 0,20 2,83 1,01 0,07 0,67 1,67 0,80 Ragtac 0,37 3,67 29,17 11,07 0,03 0,10 2,33 0,82 0,37 1,67 13,33 5,12 SW Valentino 1,50 3,00 10,00 4,83 0,00 0,37 5,00 1,79 0,83 1,67 12,50 5,00 Tulus 0,83 3,67 20,00 8,17 0,00 0,03 0,50 0,18 0,04 0,00 0,50 0,18 Side 17

18 Lovbestemt værdiafprøvning Triticale Triticale Abildgård Koldkærgård Sejet Tystofte Gns. Fht. Kornvægt (g/1000 kerner) Rumvægt (g/l) Protein (%) Antal forsøg SW Valentino 79,5 86,9 101,3 101,7 92, , ,0 67 Gns. udb. af OS&LK 76,1 83,2 97,8 91,8 87, , ,1 66 Sj ,8 76,9 107,3 108,3 93, , ,2 69 Sj * 74,5 86,6 104,9 94,0 90, , ,6 115 Ragtac 76,8 75,1 100,6 95,4 87, , ,6 62 Sj ,3 74,1 101,1 92,0 85, , ,7 78 Sj ,7 74,9 96,4 88,0 81, , ,4 91 LSD ,0 5,1 4,5 4,4 2,5 3 * Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Faldtal (sek.) Landsforsøg med svampebekæmpelse Triticale Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Øerne Jylland Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Hele landet Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg SW Valentino 95,2 83,2 86, ,9 60,6 Br 1390a27 0,0 3,6 2, ,3 63,6 Empero 0,6-1,1-0, ,6 61,4 Gringo -5,5-0,6-2, ,8 61,0 Tulus -5,7-2,0-3, ,8 61,0 Ragtac -1,0-4,5-3, ,9 59,1 BR 1351b2-8,0-2,9-4, ,6 59,0 MAH ,7-3,1-5, ,0 63,8 LSD ns ns 4,9 Side 18

19 Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse A: Ingen svampebekæmpelse B: 0,35 liter Rubric pr. ha udbragt på én gang eller 0,35 liter Rubric + 0,25 liter Folicur pr. ha udbragt ad to gange. Triticale Procent dækning i A Udbytte, hkg pr. ha Merudbytte for svampebekæmpelse, B-A meldug gulrust Septoria A B brutto netto Antal forsøg SW Valentino 0, ,9 79,4 17,5 16,0 Br 1390a ,2 85,7 7,5 6,0 Empero ,6 83,0 8,4 6,9 Tulus ,7 79,1 9,4 7,9 Gringo 0, ,9 78,6 13,7 12,2 MAH , ,3 78,6 7,3 5,8 BR 1351b2 0, ,0 77,9 19,9 18,4 Ragtac ,3 77,7 12,4 10,9 LSD, sorter ns LSD, svampebek. 5,1 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns Triticale Landsforsøg med økologisk dyrkede sorter af vintertriticale Landsforsøg med økologisk dyrkede sorter af vintertriticale, Triticale Pct. dækning med meldug gulrust Septoria skoldplet Kar. for lejesæd Ukrudt, pct. dækning af jord 2) Rumvægt, kg pr. hl Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Antal forsøg Ragtac 4,0 0,1 2,0 0,00 1,0 11,0 69,5 54,0 100 SJ ,2 0,2 1,0 0,01 1,0 10,0 75,3-3,6 93 LSD ns Ved høst, skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Ved skridning. Side 19

20 Observationsparceller Vinterhvede Vinterhvede Vitalitet efter vinteren Modningsdato Strålængde (cm) Procent dækning meldug Septoria gulrust gulrust, aks Antal forsøg Ambition / Amundsen / Anja * / Blanding / Bombus / Cardos / Denman / Egoist / Elixer / Florida * / Foxtrott / Frument / Gedser / Genius / Hereford / Hereward * / Hybery / Icebreaker ** / JB Asano / JB Diego / Jensen / Julius / KWS Cleveland / KWS Dacanto / KWS Podium / KWS Santiago / Kepler / Kramnitse / MS-brunrust / MS-septoria / Mariboss / Memory ** / Nakskov / Panacea / Pengar / Skyfall ** / Sleipner * / Tabasco / Timaru / Tobak / Torp / Tuareg / Ure / Xantippe / BB ** / BB / BB / Side 20 (Fortsættes næste side)

21 Observationsparceller (fortsat) Vinterhvede Vitalitet efter vinteren Modningsdato Strålængde (cm) Procent dækning meldug Septoria gulrust gulrust, aks BR 8037b / CM2212 ** / FD / Hadm / KW ** / KW / KW / KW ** / KW / KWS W196 ** / KWS W / KWS W / LEU ** / LEU ** / MH / MH / NOS 12090x / NOS ** / NOS ** / NOS / Nord 05090/46 ** / R / RW2629 ** / RW / SW ** / SW / Sj *** / Sj / Sj / Sj / Sj / Sj / Sj ** / Sj / Sj / Sj ** / Sj ** / UN / Blanding: KWS Dacanto, Mariboss, Hereford og Jensen * Afmeldt dansk sortsliste. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. *** Afvist optagelse på dansk sortsliste. Vinterhvede Side 21

22 Vinterhvede Smitteforsøg, aksfusarium Rangordning af sorters modtagelighed overfor fusarium, smitte med 1: sporeopløsning 2: inficeret materiale lagt på jorden. Forsøgstype 1. Angreb i forsøg med kunstig smitte fra sporeropløsning 2. Angreb i forsøg med jordsmitte Sygdom Fusarium spp. Dato Bedømt på % angrebne aks 1-9 skala index % angrebne aks 1-9 skala index Frument 57,5 6,5 47, ,7 Herford 52,5 6,3 44, ,6 Genius ,6 6,8 2,5 2,1 Tuareg 32,5 4,3 16, ,1 Xantippe 50,5 6, ,8 3 3,5 Hybery 12,5 3,5 10,1 12,8 2,3 1,8 Skagen nt nt nt nt nt nt Elixer 8,8 3, ,8 2,8 2,4 Denman 52,5 6,8 60,4 40,8 4 12,5 Keplar 36,3 5,3 29,2 21,3 3,5 4,0 Tabasco 38,8 5,3 25,8 11 2,5 1,9 Jensen 42,5 5, ,3 3,3 4,2 Mariboss 35 6,5 50, ,7 Ambition 58,8 5,5 34,3 21,3 3,3 3,4 Gedser 47,5 6,3 36,8 32,5 3,8 6, ,5 4,5 15,4 13,8 3,3 2,9 Nakskov 36,3 5,3 26,7 25 3,8 6,0 NOS ,8 14,7 30 3,8 7,3 KWS Dacanto 56,3 5, ,5 5,5 KWS Santiago 37,5 5,3 31,3 41,3 4 10,7 Olivin 28,8 4,5 16,3 5 1,8 1,2 Oakley ,6 75 5,8 36,5 Ritmo 72,5 7 58,7 57,5 5,3 25,1 Skalmeje 5 3 4,4 1,8 2 1,1 JB Asano 42,5 5,5 21,4 nt nt nt LSD (P=.05) 15,4 16,98 0,98 24,82 1,11 10,3 Side 22

23 Smitteforsøg, gulrust Procent dækning af gulrust i vinterhvede, bedømt på 3-4 øverste blade efter smitte med forskellige smitteracer af gulrust. Resultater er gennemsnit 3 gentagelser pr. dato og race. Kontrol angiver den forventede situation for sorter med yderst ringe baggrundsresistens. Kilde: Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg, Vinterhvede Ambition-race Lynx-race Kanich-race Gns Gns Gns. Ambition 20,00 50,00 50,00 40,00 0,20 4,50 15,00 6,57 15,00 41,67 45,83 34,17 Amundsen 0,67 5,33 5,33 3,78 1,00 1,33 0,67 1,00 3,67 25,00 12,50 13,72 Bombus 1,50 15,00 25,00 13,83 2,00 13,33 3,00 6,11 4,33 20,00 20,00 14,78 Denman 15,00 33,33 50,00 32,78 0,17 1,17 2,33 1,22 7,50 20,00 12,50 13,33 Egoist 6,67 15,00 20,00 13,89 4,50 12,50 25,00 14,00 8,33 29,17 29,17 22,22 Elixer 0,40 0,50 0,67 0,52 0,00 0,03 0,17 0,07 0,53 0,50 1,67 0,90 Foxtrott 1,67 9,17 18,33 9,72 2,83 7,67 15,00 8,50 11,83 15,00 18,33 15,06 Frument 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,33 0,13 Gedser 3,00 26,67 20,00 16,56 0,03 1,83 11,17 4,34 6,50 25,00 25,00 18,83 Genius 0,00 0,23 0,33 0,19 0,53 1,33 2,00 1,29 0,40 2,17 5,33 2,63 Hereford 0,03 0,10 0,17 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,33 2,33 1,39 Hybery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 JB Asano 33,33 30,83 41,67 35,28 0,00 2,00 13,33 5,11 29,17 29,17 50,00 36,11 JB. Diego 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jensen 0,23 0,33 0,33 0,30 0,03 0,03 0,00 0,02 0,23 0,50 1,00 0,58 Julius 0,34 0,67 1,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,20 0,50 0,25 Kepler 0,00 0,37 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 1,50 1,00 0,92 KWS Dacanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 2,03 0,00 0,79 0,00 0,05 0,75 0,27 KWS Podium 1,07 2,33 4,33 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,50 3,67 1,79 KWS Santiago 3,00 20,00 20,00 14,33 0,50 0,67 0,67 0,61 13,33 29,17 20,00 20,83 Mariboss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakskov 0,07 5,17 3,00 2,75 0,37 5,17 2,33 2,62 1,00 18,33 8,33 9,22 SJ ,00 33,33 20,00 22,78 0,20 3,67 10,83 4,90 25,00 37,50 45,83 36,11 Tabasco 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,53 0,33 0,29 0,00 0,00 0,50 0,17 Timaru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tobak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuareg 0,07 0,67 1,67 0,80 1,50 10,83 8,33 6,89 0,83 6,67 4,33 3,94 Xantippe 1,87 12,67 18,33 10,96 0,00 0,20 5,00 1,73 5,83 33,33 25,00 21,39 Anja 13,33 15,83 24,17 17,78 0,50 2,17 8,33 3,67 13,33 22,50 33,33 23,06 Brigadier 1,67 6,67 6,67 5,00 5,17 24,17 13,33 14,22 10,00 17,50 17,50 15,00 Cardos 19,17 33,33 41,67 31,39 8,33 25,00 29,17 20,83 13,75 21,25 43,75 26,25 Sleipner 15,00 50,00 50,00 38,33 8,50 14,17 25,00 15,89 22,50 35,00 54,17 37,22 * Angreb i Ambition skyldes sandsynligvis ny smitterace udefra. ** Angreb i Mariboss for Oakley og Tulsa-racer skyldes sandsynligvis krydssmitte fra Boston-race. Vinterhvede Side 23

24 Lovbestemt værdiafprøvning Vinterhvede Vinterhvede Kornvægt (g/ 1000 kerner) Gluten 14% vand Bramstrup Holeby Holstebro Sejet Tystofte Gns. Fht. Faldtal (sek.) Antal forsøg Blanding 95,6 114,4 101,2 106,3 121,1 107, , ,1 70,7 16,6 Blanding 96,0 112,4 102,7 105,3 119,3 107, , ,1 71,2 16,7 Gns. udb. af OS&LK 93,6 110,0 93,3 103,8 113,4 102, , ,5 71,0 17, Sj ,7 118,7 103,3 112,9 124,5 113, , ,9 71,2 16, BB ,5 117,2 99,5 112,5 121,8 111, , ,6 69,9 17, Sj ,3 112,7 104,3 113,0 123,2 110, , ,1 71,1 16, CM2212 ** 100,9 115,3 95,9 110,8 113,7 107, , ,2 71,5 17, RW ,8 116,8 96,4 105,8 123,0 107, , ,3 71,0 16, Pengar 93,7 117,7 93,4 102,5 122,1 105, , ,3 70,2 16, Sj ,7 113,6 94,7 112,0 116,5 105, , ,3 70,9 17, LEU ** 94,1 111,4 96,2 108,4 118,9 105, , ,0 71,9 16, Sj ,2 110,6 98,3 103,7 119,1 105, , ,4 71,3 17, Sj ** 92,3 116,9 93,2 105,9 116,1 104, , ,2 71,3 17, RW2629 ** 93,8 112,0 95,9 110,2 111,4 104, , ,2 71,8 16, R ,6 110,7 99,1 102,7 114,2 104, , ,7 71,3 17, Nord 05090/46 ** 97,9 112,6 91,0 102,6 119,5 104, , ,3 69,8 18, KW ,7 110,7 91,8 106,2 113,1 104, , ,1 71,2 18, Sj ,6 114,7 91,6 104,6 113,6 104, , ,1 70,5 17, NOS 12090x ,0 105,7 96,3 104,9 115,4 103, , ,1 71,3 16, Sj ,0 111,8 98,8 104,8 117,7 103, , ,6 71,2 17, Sj ,9 112,0 92,6 105,1 117,4 103, , ,2 70,8 17, BB ,4 119,7 83,4 104,3 118,6 103, , ,9 69,4 17, KW ,9 111,8 95,2 103,2 111,9 103, , ,9 70,2 17, KW ** 97,3 106,9 95,8 105,0 110,1 103, , ,5 71,1 17, Sj ** 91,7 107,7 91,6 107,8 115,9 102, , ,0 69,9 15, Icebreaker ** 83,3 108,2 90,7 107,8 120,3 102, , ,8 69,9 16, JB Asano 93,3 112,0 97,0 99,7 107,4 101, , ,9 71,5 18, Sj ** 95,9 112,6 93,5 99,1 107,4 101, , ,5 71,4 17, MH ,9 105,5 91,1 104,9 110,6 101, , ,3 69,6 18, Skyfall ** 95,7 109,8 85,5 104,6 111,2 101, , ,7 70,1 17, Hadm ,2 102,0 93,1 100,1 117,1 101, , ,8 70,8 17, NOS ** 92,1 105,9 84,7 106,6 116,3 101, , ,1 70,6 16, NOS ,9 105,1 93,3 105,7 111,5 100, , ,1 71,1 16, KW ,0 107,5 90,4 100,7 109,8 100, , ,0 69,6 18, KW ** 86,9 106,2 89,6 99,6 117,6 100, , ,4 71,4 19, Memory ** 87,3 109,1 91,5 97,6 113,3 99, , ,1 71,1 18, LEU ** 89,9 106,0 91,8 97,0 111,0 99, , ,8 71,0 18, Tuareg 94,9 104,5 89,3 97,6 106,6 98, , ,8 69,8 17, BB ** 83,4 106,8 87,1 98,3 115,2 98, , ,1 70,5 18, MH ,1 102,5 90,1 96,8 105,0 96, , ,4 70,5 19, NOS ** 87,2 101,6 79,6 97,3 106,2 94, , ,0 70,5 18, SW ** 87,6 97,1 83,0 95,1 106,2 93, , ,6 71,3 16, Genius 81,3 102,1 85,1 93,2 105,4 93, , ,7 70,3 19, Hereward * 76,2 94,5 74,9 86,9 101,0 86, , ,9 70,8 19, LSD ,6 5,1 5,8 4,2 5,4 2,2 2 Blanding: Blanding: KWS Dacanto, Mariboss, Hereford og Jensen. * Afmeldt dansk sortsliste ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse *** Afvist optagelse på dansk sortsliste Rumvægt (g/l) Protein (%) Stivelse (%) Sedimentation (ml) Side 24

25 Landsforsøg med svampebekæmpelse Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Hele landet Vinterhvede Fht. for Pct. Pct. Rumvægt, Øerne Jylland Hele landet udbytte råprotein stivelse kg pr. hl Antal forsøg Blanding 110,3 94,7 101, ,4 71,1 78,2 Hybery 2) 4,0 4,4 4, ,3 71,7 79,3 SJ ,3 5,9 3, ,1 71,5 76,9 KWS Cleveland 3,9 2,8 3, ,1 71,0 74,7 LGW 56 1,0 3,4 2, ,0 72,0 78,2 KWS W226 1,0 1,3 1, ,2 70,5 76,4 Mariboss 1,1 0,4 0, ,2 70,5 76,0 FD ,2-1,6-0, ,6 72,0 79,4 Nakskov -0,2-1,1-0,7 99 9,3 71,6 76,4 KWS Dacanto -0,3-1,8-1,1 99 9,7 71,5 80,7 Denman -3,8 0,0-1,7 98 9,1 71,4 75,7 Jensen -2,5-1,3-1,8 98 9,4 71,4 79,6 KWS Santiago -0,4-2,9-1,8 98 9,3 70,8 75,2 bb ,6-2,3-1,9 98 9,5 69,9 77,4 Kramnitse 1,9-5,2-2,0 98 9,5 70,8 77,3 Tobak -3,3-1,0-2,0 98 9,6 70,3 78,1 SJ ,2-1,3-2,1 98 9,1 71,6 78,3 Sj ,5-1,1-2,2 98 9,5 72,0 76,9 UN ,5-1,9-2, ,1 71,0 79,5 Tabasco -3,4-1,5-2,3 98 9,5 71,5 79,2 JB, Diego -2,3-2,3-2,3 98 9,5 71,4 78,8 Hereford -3,1-1,9-2,4 98 9,1 71,4 77,6 Xantippe -3,0-2,4-2,7 97 9,6 71,0 77,3 Elixer -2,0-3,5-2, ,0 70,8 78,7 Sj ,4-3,8-3,2 97 9,2 71,0 77,6 NOS 12090x24,1-4,0-2,7-3,3 97 9,4 71,4 79,0 KWS W203-0,5-6,4-3,8 96 9,2 72,1 78,1 KW ,7-3,0-4, ,0 69,8 78,6 NOS ,5-3,1-4,6 95 9,4 71,5 77,6 JB Asano -6,1-3,5-4, ,0 71,7 81,4 Julius -8,0-2,1-4,7 95 9,9 71,1 81,5 Bombus -4,0-5,4-4,8 95 9,9 71,7 78,3 Ambition -6,5-3,7-5,0 95 9,5 71,5 77,9 Frument -7,1-3,3-5,0 95 9,4 70,5 76,4 Timaru -4,3-5,6-5,0 95 9,9 72,0 79,0 Egoist -6,0-4,4-5,1 95 9,8 71,0 76,0 SW ,3-6,1-6,2 94 9,7 70,7 78,4 KWS W196-6,7-6,0-6,3 94 9,3 71,1 78,3 Foxtrott -8,1-5,1-6,4 94 9,8 71,4 77,5 Tuareg -7,6-6,4-6, ,0 70,4 78,7 Gedser -6,2-7,6-7,0 93 9,6 71,8 78,9 Kepler -7,8-6,4-7, ,3 71,7 80,2 Amundsen -9,7-7,4-8, ,1 71,4 79,4 BR 8037b26-9,4-8,1-8, ,2 70,4 81,7 MH ,7-7,7-9, ,6 70,6 80,4 KWS Podium -10,4-10,0-10, ,2 69,9 79,1 Genius -14,8-11,4-12, ,9 70,6 81,4 LSD KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss. 2) Hybrid. Side 25 Vinterhvede

26 Vinterhvede Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse A: Uden svampebekæmpelse. B: 0,25 liter Rubric + 0,5 liter Bell + 0,1 liter Comet pr. ha eller 0,25 liter Rubric + 0,15 liter Flexity + 0,5 liter Bell + 0,1 liter Comet pr. ha udbragt ad to gange eller 0,35 liter Rubric + 0,3 liter Bell + 0,1 liter Comet + 0,1 liter Proline 250 EC + 0,15 liter Zenith 575 EC pr. ha eller 0,3 liter Rubric + 0,3 liter Bell + 0,1 liter Comet + 0,1 liter Proline 250 EC + 0,3 liter Tern pr. ha udbragt ad tre gange. Merudb. for Vinterhvede Procent angreb i A Udbytte, hkg pr. ha svampebekæmpelse meldug gulrust Septoria A B B-A Antal forsøg Blanding ,7 94,0 7,3 Hybery 2) ,3 98,9 8,6 KWS Cleveland ,0 98,8 11,8 LGW ,9 98,5 7,6 KWS W ,1 98,3 8,2 SJ ,4 98,2 13,8 SJ ,4 96,1 25,7 Mariboss ,6 95,4 8,8 bb ,2 95,4 10,2 Denman ,1 95,2 9,1 FD ,0 94,9 13,9 Tobak 5 0, ,0 94,9 8,9 Tabasco 0,08 0, ,0 94,3 5,3 Kramnitse 2 0, ,4 93,9 14,5 KW ,4 93,8 9,4 Nakskov ,1 93,6 8,5 Xantippe ,5 93,4 7,9 KWS Dacanto 5 0, ,8 93,3 8,5 Hereford 3 0, ,7 93,1 13,4 JB, Diego 5 0, ,3 93,0 10,7 KWS Santiago ,6 92,7 13,1 Jensen 0,4 0, ,8 92,6 6,8 NOS , ,2 92,4 8,2 Sj , ,5 92,3 9,8 Sj , ,8 92,3 5,5 UN , ,1 92,2 5,1 Elixer 0,9 0, ,7 91,9 4,2 NOS 12090x24,1 0,8 0, ,6 91,7 7,1 Frument 2 0, ,0 91,6 8,6 Egoist 0,3 0, ,1 91,6 9,5 Bombus 2 0, ,5 90,9 7,4 JB Asano ,4 90,8 8,4 KWS W , ,9 90,8 10,9 Foxtrott ,5 90,7 8,2 Ambition ,8 90,3 11,5 Timaru 0,3 0, ,5 90,3 6,8 KWS W ,2 90,1 13,9 Tuareg 0,9 0, ,6 89,9 7,3 Julius 0,8 0,5 9 83,6 89,7 6,1 SW ,4 89,0 11,6 Kepler ,1 88,7 5,6 BR 8037b ,7 87,9 7,2 Gedser ,1 87,4 9,3 KWS Podium 5 0, ,6 87,0 15,4 Amundsen 4 0, ,5 86,7 7,2 MH ,4 9 80,2 86,2 6,0 Genius 0, ,6 82,8 5,2 LSD, sorter 4,9 LSD, svampebek. 1,0 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss. 2) Hybrid. Side 26

27 Landsforsøg med brødhvedesorter af vinterhvede Brødhvedesorter af vinterhvede, landsforsøg 2012, Kvælstofmængde svarende til brødhvedenorm. Vinterhvede Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Fht. for udbytte Pct. stivelse Rumvægt, kg pr. hl Pct. gluten Faldtal, sek. Pct. råprotein Sedimentationsværdi Antal forsøg Blanding 122, ,6 70,3 82,3 21, Hereward 2) -23, ,8 69,0 83,1 28, Elixer -4, ,5 69,0 82,8 24, KWS Dacanto 2) -5, ,0 70,3 85,0 22, JB Asano 2) -8, ,6 70,4 84,6 25, Julius -9, ,3 69,9 86,0 23, Tuareg 2) -10, ,4 69,4 82,5 24, KW , ,2 69,1 82,5 24, MH , ,4 69,1 83,3 27, KWS Podium -17, ,8 68,2 82,3 24, Genius 2) -17, ,4 69,0 83,6 28, LSD 7,2 KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss 2) På listen over godkendte brødhvedesorter til høst 2013 Vinterhvede Landsforsøg med økologisk dyrkede vinterhvedesorter Landsforsøg med økologisk dyrkede vinterhvedesorter, Vinterhvede Pct. dækning med gulrust Septoria Kar. for lejesæd Ukrudt, pct. dækning af jord 2) Pct. råprotein Pct. stivelse Rumvægt, kg pr. hl Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Antal forsøg Blanding 3) 0,0 4,0 0,0 27,0 10,1 70,3 77,7 60,0 100 Mariboss 0,0 4,0 1,0 24,0 9,8 69,5 75,0 4,9 108 Hereford 0,0 3,0 0,0 24,0 9,7 70,6 76,6-2,2 96 Skagen 0,0 2,0 1,0 27,0 11,2 69,6 79,5-7,1 88 Xantippe 1,0 1,0 1,0 23,0 10,1 70,1 75,9-11,0 82 Genius 0,0 4,0 1,0 30,0 11,9 69,0 79,7-11,2 81 mcatbq 0,0 5,0 2,0 18,0 12,7 68,5 81,4-17,4 71 LSD 4,9 Ved høst, Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Ved skridning. 3) Hereford, Mariboss, Jensen, KWS Dacanto. Side 27

28 Observationsparceller Vårbyg Mod- Strålængde nedknækning nematoder Karakter for Procent dækning Resistens mod havre- Vårbyg nings- dato (cm) aks strå meldug bygrust ramularia skoldplet Race I Race II Antal forsøg Acclaim 10/ Alexis * 8/ m m Blanding 9/ Carambole 8/ r r Carlsberg II * 8/ m m Cha Cha 8/ m m Chapeau 10/ r r Charmay 7/ r r Cheers 10/ r r Chicago 9/ m m Chief 9/ r r Chill 9/ r r Collage 9/ m m Columbus 9/ m m Crooner 10/ Evergreen 10/ r r Fairytale 9/ m m Generick 9/ r r Genie 10/ Invictus 9/ r r KWS Asta 9/ r r KWS Irina 10/ Keops 7/ r r Laurikka 9/ r r MS Bladplet 9/ MS Ramularia 9/ MS-skoldplet 9/ Malika 10/ m m Milford 11/ Montoya 10/ Odyssey 10/ r r Olympic 10/ r r Oreo 8/ m m Overture 10/ Pallas * 8/ m m Paustian 9/ m m Pinocchio 9/ m m Pionier 10/ Proctor * 9/ m m Propino 10/ r r Quench 10/ r r Repleat 10/ r r RhyncoStar 9/ r r Rosalina 7/ m m Salome 7/ r r Sanette 10/ m m Shandy 10/ Shuffle 10/ r r Simba 6/ r r Style 9/ r r Sumit ** 11/ m m Surge 9/ r r Tamtam 10/ r r Side 28 (fortsættes næste side)

29 Observationsparceller (fortsat) Mod- Strålængde nedknækning nematoder Karakter for Procent dækning Resistens mod havre- Vårbyg nings- dato (cm) aks strå meldug bygrust ramularia skoldplet Race I Race II AC 05/565/180 9/ r r AC 06/509/41/5 9/ r r AC 08/528/1 8/ r r AC 08/529/12 9/ r r CA / r r CA / r r Ca / r r Ca / m m F / r r KWS 10/206 11/ KWS 10/214 8/ r r KWS 10/251 8/ m m KWS / KWS 11/227 9/ r r KWS 11/243 10/ m m LAN / LN1143 8/ r r LSB / r r LSB / r r MH / NOS / r r NOS / r r NOS / r r NOS / r r NOS / r r NOS / r r NOS / r r NSL B 11/ r r NSL A 9/ SC 5633 K1 8/ r r SC / SC A 9/ m m SC A 10/ m m SJ / r r SJ / r r SJ / r r SJ / m m SJ / m m SJ / m m SJ / m m SJ / m m SJ / m m SJ / m m SW / SY / r r SY / SY / SY / m m SY / SY / m m UN-E 417 9/ m m UN-Z / r r Karakter 0-10, 0=ingen nedknækning. Blanding: Columbus, Quench, Rosalina, ChaCha. * Afmeldt dansk sortsliste. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Vårbyg Side 29

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust , aks 1 9001 Blanding 106,3 101,2 95,6 121,1 114,4 107,7 100 3,3 0,02 0,02 10 6 2 5 86 13/8 50.6 78 9.2 71.0 16.6 114,7 112,9 90,4 86,0 2 9001 Blanding 105,3 102,7 96,0 119,3 112,4 107,1 99 7 0,04 2,4

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Morten Haastrup 2013 vfl.dk Sortsforsøg_2013_17_24.indd 1 16-12-2013 12:04:58 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsidefotos: Morten Haastrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Planter & Miljø Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Lars Bonde Eriksen 2014 vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2013 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2013 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi. Askov Forsøgsstation. Markplan 2012

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi. Askov Forsøgsstation. Markplan 2012 AU Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Askov Forsøgsstation Markplan 2012 2 3 Askov Forsøgsstation Askov Forsøgsstation er oprettet i 1885 og hører under Aarhus Universitet. Til forsøgsstationen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 Udgivet i samarbejde med: Planter & Miljø SORTSFORSØG - KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 er udgivet i samarbejde medtystoftefonden af SEGES Planter & Miljø

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD OBSERVATIONSPARCELLER 2014 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2014 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug , skala: 0-10 1 9001 Blanding 91,2 87,9 83,1 87,4 100 42,8 729 10,8 70,0 20,4 191 32 121 119 91 87 1,2 0 3 9 6 5 1 6 6 7 3 73 6/8 2,8 2 13801 Hereward AS 74,8 75,1 71,7 73,9 85 41,4 768 12,1 70,1 23,2

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Observationsparceller 2015

Observationsparceller 2015 VP OVERSIGTER_15 / OBS-steder Observationsparceller 2015 Parcelstørrelse i m 2 Vinterhve Vinterbyg Vinterrug Triticale Vårbyg Havre Vårhvede 295 Abildgård MS MS MS MS MS MS MS 1 Askov 20 20 20 20 20 20

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2010 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet INDHOLD OBS 2010 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Abildgård 9 Billund 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2009 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet Indhold OBS 2009 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Askov 9 Abildgård 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust.

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust. Udbytte i Hkg/ha Dyrkningsegenskaber Korrigeret til 85 % tørstof Procent (%) Skala: 0-10 Karakter: 1-9 Kvalitetsegenskaber Foderkvalitet Maltkvalitet Lednr Sortskode Sort FHT Strålængde, cm Modning, dato

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Forsøgsmarken Koldkærgård

Forsøgsmarken Koldkærgård Forsøgsmarken Koldkærgård 2010 2 Vinterhvede Frument Vinterhvede Frument Forsøgsareal Vinterhvede Frument Vårbyg Fairytale Vårbyg Fairytale Vårbyg Quench Vårbyg Quench Eng Vedvarende græs Koldkærgård ejes

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2005 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 -

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 - AfgrødeNyt nr. 18 13. august 2014 Indhold Aktuelt i marken De første rapsmarker er sået i ugen, der er gået. I AfgrødeNyt nr. 16 kan du læse om såning, ukrudtsbekæmpelse og gødskning af vinterraps. I sidste

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter J:\Admin\TystofteFonden\IT\Hjemmeside\Afprøvning\VP-oversigter\VP OVERSIGTER_13 VP-steder Værdiafprøvningen 2013 - udbytteforsøg af landbrugsplanter Vinterhvede Bagehvede- kvalitet Bagehvede - Udbytte

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler)

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) Efterårets faglige møder v / planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) + 3 konkrete forslag til natur- og vildtvenlige tiltag Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser 62576)256 * Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4 Afprøvningens

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Størst udbytte i Hereford

Størst udbytte i Hereford sorter Størst udbytte i Hereford Hereford er den højestydende vinterhvedesort i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, der er 3 procent større end målesortsblandingens.

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp - High Quality Seed Maintaining Integrity in Organic Farming seedp Problemstilling Utilstrækkelig forsyning af økologisk udsæd Kvantitet (triticale, ærter, roer, majs, hvidkløver) Kvalitet (bælgsæd, hvede

Læs mere

VP-forsøgsplaner 2015

VP-forsøgsplaner 2015 VP-forsøgsplaner 2015 Indholdsfortegnelse: Vinterhvede... 2 Vinterhvede - bagningsundersøgelse... 3 Vinterrug... 4 Triticale... 5 Vinterbyg... 6 Vinterraps, linier... 7 Vinterraps, dværghybrider... 8 Vinterraps,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria?

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Lise Nistrup Jørgensen, Jens Erik Ørum, Ghita C. Nielsen & Jens Grønbech Hansen Plantekongres, januar 2015 Ultang 2014 angreb af septoria 1. juni på

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landssøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landssøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Nye sorter med topudbytte i landsforsøgene LG Mocca nummersorten LGW123 giver med forholdstal 106 de største udbytter i årets landsforsøg med vinterhvede.

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni 2017 DuPont Talius svampemiddel Talius - Fordele Talius Mest effektive meldugmiddel til dato (op til 6 ugers beskyttelse) Fremragende beskyttelse af

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimal forsyning

Læs mere

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Fusarium i korn Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Aksfusarium i hvede Fusarium i hvede Pct. kerner med Fusarium 8 6 4 2 0 2 2,5 mm 2,5 2,75 mm 2,75 3 mm > 3 mm (Piorr, 1991) Aksfusarium

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2013 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke forekomster der har været af svampesygdomme

Læs mere