CFO ens nye udfordringer 2011 CFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CFO ens nye udfordringer 2011 CFO"

Transkript

1 ARTIKELSAMLING UDGIVET AF Økonomisk Ugebrev CFO 2011 CFO ens nye udfordringer 2011 CFO

2 ARTIKELERNE I KOMPENDIET ER FRA JANUAR 2011 TIL SEPTEMBER 2011 CFO Side 2 Indhold Side 4: Forord CFO ens nye dagsorden I Side 6: Markant øget optimisme i de store selskaber Side 7: Næste bølge af effektiviseringer på vej Side 8: For tidligt at CFO ser mindre på omkostninger Side 9: Spirende opkøbslyst i danske virksomheder Side 10: Planer om øgede investeringer i innovation Side 11: Finansfunktionen på vej til udlandet CFO ens nye dagsorden II Side 13: Hjemmemarked er cash cow for danske koncerner Side 14: Den nye CFO skal være vice-ceo Side 15: CFO er søger at imødegå råvare-prishop Side 16: CFO er skal videre end trygge regneark CFO-skift i de største virksomheder Side 18: Den nye CFO bliver yngre Side 19: Kun syv nye CFO er i børsnoterede selskaber Side 20: Krav om bredere indsigt hos CFO en Side 21: Kendetegn ved den nye finansfunktion Økonomistyring anno 2011 Side 24: Sådan håndteres den nye likviditetskrise Side 25: Gør virksomheden inflationsklar Side 26: Gå efter vækst og øget cash flow på en gang Side 27: CFO ens dårlige samvittighed - lageret Side 28: CFO er: Usikre virksomheder øger fokus på Cash Side 29: Ekspert: Afdæk CHF-lån med terminsforretning Side 30: Lær Process Excellence af de bedste Side 31: CFO en skal udvikle forretningstalenter Side 32 CFO ere vil tættere på strategi-arbejdet Side 33: Kvindelige CFO er henter billigere banklån Side 34: Strategisk hovedrengøring i dansk erhvervsliv - SIDE 2

3 ARTIKELERNE I KOMPENDIET ER FRA JANUAR 2011 TIL SEPTEMBER 2011 CFO Side 3 CFO ens udfordringer Side 37: CFO erne slås med at få overblik over udsigterne Side 38: CFO: Jagt på arbejdskapital i ny farlig fase Side 39: Organisationer til CFO: Stram op, men undgå panik Side 40: Banker varsler udfordringer forude for CFO er Side 41: Forsigtige CFO er misser omlægningsgevinst Side 42: Bedre oplysning om going concern og covenants? Side 43: Coop tvivler på øget privatforbrug i 2012 Håndtering af finanskrisen 2011 Side 45: Aktiekursfald kan sparke gang i virksomhedsopkøb Side 46: Rias: Bankers angst for risiko kan forværre nedtur Side 47: Finanskrise 2.0 skræmmer ikke de store selskaber CFO en på nye markeder Side 49: CFO en skal rette blik mod BRIK-vækstlokomotiv Side 50: CFO: Sådan skal Kina tænkes ind i strategien Side 51: Entré i Kina virker ikke med fjernbetjening CFO Cases Side 53: Bang og Olufsens nye strategi: Gal eller genial? Side 54: Sådan fik de succes med turnaround Side 56: Sparebander og brands skal imødegå nedgang Side 57: CFO: DFDS gearet til ny virksomhedsopkøb - SIDE 3

4 Side 4 Forord Denne artikelsamling om CFO ens nye udfordringer er baseret på artikler fra vores nye publikation Økonomisk Ugebrev CFO, der har målrettet fokus på nytteværdi og praktisk inspiration for de store og mellemstore virksomheders økonomi- og finansfunktioner. Artiklerne fokuserer på særlige CFO-dagsordener som: Økonomifunktionens rolle med fokus på nødvendige kompetencer, organisering og placering i ledelsesstrukturen. Efter finanskrisen-temaer som vækstdrivere, perspektivrige geografiske markeder, benchmarking og lønsomhed, tendenser indenfor M&A, transfer pricing, styring af datterselskaber, herunder deres relation til økonomi- og finansfunktionen, ekstern finansiering, herunder udstedelse af virksomhedsobligationer, samt alternative måder at styrke arbejdskapitalen på. Endelig synes risikostyring af råvarepriser og renter at være kommet højere på agendaen. Op til finanskrisen ændrede CFO ens arbejde sig, og han er flyttet meget tættere på virksomhedens CEO end tidligere. Fra at være steder, hvor der primært arbejdes med regneark, er økonomi- og finansfunktionen blevet virksomhedens afgørende kontroltårn, hvor opgaven ikke kun består i registrering af virksomhedens bagudrettede udvikling, men i høj grad også hvordan virksomheden skal agere fremover. Dagsordenerne blev justeret igen sidste efterår, da den globale økonomi igen viste solide bedringstegn. Med denne sommers optakt til finanskrise og den uafklarede situation omkring den sydeoropæiske statsgældskrise - er det meget usikkert, hvilken markedsvirkelighed virksomhederne nu står overfor. Fokus på cash flow fra driften, en større forsigtighed omkring nye investeringer og opkøb og finansiel uafhængighed er igen rykket op på dagsordenen. Disse temaer dyrker vi derfor også i stigende omfang. Men vi holder også skarpt øje med i hvor høj grad realøkonomien faktisk påvirkes af den nye finansielle usikkerhed. En overreaktion på advarselssignalerne kan også være uhensigtsmæssig. Spørgsmålet er, om CFO en igen skal til at forberede sig på en ny virkelighed. Det spørgsmål kan vi ikke give svar på her. Men de ugentlige udgivelser af Økonomisk Ugebrev CFO indeholder en række elementer, som de nuværende CFOabonnenter siger, at de sætter meget pris på. Blandt andet analyser og forecast af korte og lange renter, samt af vigtige valutakryds. Et konjunkturbarometer dels for den globale økonomi, og dels for den danske økonomi, baseret på en kurv af ledende indikatorer. Vi har et barometer for aktiemarkedet samt et styrkeindeks for de største danske aktier. Økonomisk Ugebrev giver hver uge også et overblik over myndighedsnyt, blandt andet fra Christiansborg, med links til originalmateriale, samt et overblik over de vigtigste globale finans- og CFO-nyheder med henvisning til internationale tidsskrifter og analyser. God læselyst Med venlig hilsen Morten W. Langer, chefredaktør Økonomisk Ugebrev CFO Udgives af: Økonomisk Ugebrev A/S Slagtehusgade København V CVR-nr: Redaktionens tlf Hjemmeside: Abonnement: John Bo Northroup, ANNONCERING: John Sørensen, Abonnement: Helår kr. Halvår kr. eks. moms Læs mere om abonnementsvilkår på Ansvarshavende chefredaktør og Direktør: Morten W. Langer Redaktion: Ejlif Thomasen, Stephan Wedel Alsman, Carsten Vitoft, Morten Sørensen, Sten Thorup Kristensen Redigering og layout: John Bo Northroup og Hanne Sindbæk Grafik og Research: Bettina Vester, Julie Flensborg-Madsen, Nicolai Vennekilde, Kia Marie Jerichau DESIGN: Jakob Bekker ISSN Bogholderi: Jørgen Olsen, Kopiering eller videresendelse ikke tilladt - SIDE 4

5 Side 5 CFO ens nye dagsorden I - SIDE 5

6 ARTIKEL FRA ØKONOMISK UGEBREV NR Side 6 Markant øget optimisme i de store selskaber Mens 49 pct. af de store virksomheder for et halvt år siden var optimistiske om de finansielle udsigter for forretningen, så er denne andel steget til 60 pct. i den seneste CFO Survey fra Deloitte. Optimismemålingen har ellers de seneste tre halvår vist en vigende tendens. Men slutningen af 2010 og starten af 2011 har efter alt at dømme være rigtig god for de store erhvervsvirksomheder. Resultaterne tyder på, at de store danske virksomheder nu for alvor er kommet ud af finanskrisen, og det har også givet anledning til ændrede prioriteringer af finansfunktionens dagsordener. Nu handler det i langt højere grad end tidligere om vækst. Det seneste CFO barometer fra USA bekræfter denne tendens. Modsat synes et af de største europæiske markeder, Storbritannien, ikke at være kommet fri af finanskrisen endnu. At danske virksomheder er kommet ud på den anden side af finanskrisen ses endvidere på virksomhedernes finansieringsmuligheder. Adgangen til finansiering opleves lettere end tidligere, også lidt lettere end før krisen indtraf. Danske virksomheder oplever generelt, at den lettere adgang til finansiering har givet virksomhederne bedre muligheder for at kunne geare sig til fremtidig vækst. Den fornyede optimisme giver anledning til en højere prioritering af investeringer i vækst, ikke mindst opkøb af virksomheder og innovation, herunder produktudvikling. At virksomhederne fremover vil investere mere i forskning og udvikling forventes at have en positiv effekt på konkurrenceevnen, således at danske virksomheder vil stå stærkere imod de internationale konkurrenter. 47 pct. af selskaberne vurderer, at adgangen til ekstern finansiering er rimeligt tilgængelig eller nemt tilgængelig. Dermed vurderer de som samlet gruppe, at adgangen til eksterne penge faktisk er lettere end lige før finanskrisen. Det kan også hænge sammen med, at bankernes kamp om de store erhvervskunder er markant skærpet det seneste år. Af analysen af Danske Bank i den seneste udgave fremgår det, at Danske Bank igen tager markedsandele blandt danske erhvervskunder, hvorved banken er ved at kæmpe sig tilbage. Samtidig siger Nordeas chef Peter Schütze i et interview (se side 3), at der det seneste år er kommet både nordiske og internationale bankaktører på banen, som går efter de store erhvervskunder, og at der nærmest underbydes på priser for at kapre kunder. CFO-survey bekræfter dette billede, idet flere selskaber har fået rentelempelser i banken de seneste seks måneder end rentestigninger. 22 pct. af selskaberne oplyser, at de indenfor de seneste seks måneder har fået en lavere lånerente i banken, typisk en kvart procentpoint, mens 20 pct. har fået øge lånerenten. Stigende lånerenter har især ramt brancher som bank og forsikring, kommunikation, medier og transport. Faldende lånerenter har begunstiget sundhedsvæsen, medicinalvarer og teknologi. Om Deloittes CFO Survey: 106 CFO er og ledende økonomimedarbejdere (i det følgende benævnt CFO er) fra Danmarks største virksomheder, har deltaget i Deloittes CFO-barometer i april forskellige brancher spændende fra finansielle virksomheder, produktion til serviceerhverv, er repræsenteret i undersøgelsen. Af de medvirkende virksomheder er 65 pct. privatejede, 30 pct. er børsnoterede, og 5 pct. offentlige. 51 pct. af de medvirkende CFO er repræsenterer virksomheder med en omsætning på under 1 milliard kroner. 32 pct. repræsenterer virksomheder med en omsætning på 1-10 milliarder kroner, 9 pct. udgøres af virksomheder med en omsætning på milliarder kroner, og 8 pct. repræsenterer virksomheder med en omsætning på mere end 25 milliarder kroner. Undersøgelsen gennemføres ca. hvert halve år for at kunne give en god indikation af tendenser over tid. CFO ENS NYE DAGSORDEN - SIDE 6

7 ARTIKEL FRA ØKONOMISK UGEBREV NR Side 7 Næste bølge af effektiviseringer på vej De store danske erhvervsvirksomheder oplever nu, at de er kommet ud på den anden side af finanskrisen nogenlunde helskindet. De tjener penge, og de har god adgang til likviditet i bankerne og i nogle tilfælde også funding via salg af erhvervsobligationer. Men opgaven er ikke løst, og det ved CFO erne i de store virksomheder godt, vurderer partner hos Deloitte, Jeppe Larsen, på baggrund af revisionsfirmaets halvårlige CFO-survey, hvor den nyeste udgave bliver fremlagt i denne uge på Deloittes store CFO-konference, CFO Agenda, 25. maj. Virksomhederne har i dag meget fokus på nogle overordnede overvejelser om, hvordan de mere grundlæggende skal drive deres forretning, og om virksomhedens strukturer er rigtige. CFO erne er altså ved at gå fra de seneste års brandsluknings-mode, hvor der er blevet skåret og effektiviseret, dér hvor det kunne gøres hurtigt og med en nu-og-her effekt på omkostningerne, siger Jeppe Larsen. Han vurderer, at det fremover kommer til at handle langt mere om, hvordan virksomhederne indretter deres globale forretningsmodeller. Næste fase går på nogle lange seje træk, hvor det er den overordnede forretningstænkning, der står på dagsordenen. Eksempelvis kan det handle om, hvordan virksomhederne konsoliderer deres back office på tværs af landegrænser og hvordan de får udnyttet alle mulighederne i deres it-platforme. Alle de processer, der ikke handler om markeds- og kundekontakt, altså typisk back office processer, kan der mange steder gøres ganske meget mere for at effektivisere, vurderer Jeppe Larsen. Generelt er det min oplevelse, at mange danske virksomheder ikke er nået langt nok på dette område. Og derfor ligger der også betydelige effektiviseringsgevinster og venter. Mange internationale virksomheder har ikke fælles processer og systemer for alle datterselskaber, men lokal og individuel håndtering af tingene i hvert datterselskab, siger han. Han siger også, at det kan være vigtigt at bevare datterselskabernes autonomi og fleksibilitet, når det gælder markeds- og kundevendte aktiviteter, fordi kundeadfærd og præferencer kan være forskellige fra land til land. Men når det gælder de interne processer, er denne fleksibilitet ikke nødvendig på samme måde. Eksempelvis når det gælder HR eller økonomirapportering kan man i langt højere grad samordne mellem datterselskaberne og fastlægge processerne centralt, siger Jeppe Larsen. I sidste ende handler det om at gøre tingene så billigt og effektivt som overhovedet muligt, vurderer han. Jeg tror, at vi i stigende omfang kommer til at se store virksomheder lægge back office-funktioner andre steder end i Danmark, alt efter hvor det er mest effektivt og hensigtsmæssigt. Eksempelvis meddelte Vestas som bekendt for nylig, at selskabet ville flytte dele af finansfunktionen til Schweiz (se artikel side 12). Bankerne kunne også tænkes at ville flytte back office-funktioner til andre lande, hvor opgaverne kan løses billigere. For erhvervsvirksomheder kan eksempelvis håndtering af fakturaer ligeså godt klares i et østland med lave lønninger som i Danmark. Der kan også nævnes andre eksempler. Globaliseringen vil drive den proces, hvor bedste placering ikke kun handler om at være billig, men også om at få adgang til de nødvendige kompetencer. For CFO erne bliver det ikke noget med at læne sig tilbage efter nogle udfordrende år. Deloittes CFO-survey viser nemlig også, at økonomidirektørerne forventer stigende omkostninger samtidig med at salgspriserne stort set ikke ændrer sig. Det vil alt andet lige lægge pres på indtjeningsmarginalen. Hvis virksomhederne skal bibeholde lønsomheden og i sidste ende deres konkurrenceevne, er det helt nødvendigt, at CFO erne tænker videre i, hvordan virksomheden kan drives endnu mere effektivt, siger Jeppe Larsen, der påpeger, at mere effektiv drift i ligeså høj grad kan give mulighed for øget innovation som forbedre bundlinjen. Morten W. Langer CFO ENS NYE DAGSORDEN - SIDE 7

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Vækst Få råd til vækst I dette nummer Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Marketingchef Svend-Erik Meulengracht Nordania Leasing Redaktion:

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Vækst i krise 2008 www.futurelab.dk

Vækst i krise 2008 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Vækst i krise Styrk din bundlinie ved at gå egne veje 2008 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP, som er en

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen CFO Content Vol. 2-2013 Finance transformation i Grundfos Koncernen Side 3 Finance transformation i Grundfos Koncernen Grundfos har i de seneste år været i gang med et omfattende Finance Transformation-projekt.

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

3TIPS TIL STØRRE LIKVIDITET

3TIPS TIL STØRRE LIKVIDITET Bedre organisation Cash management skal op på ledelsesniveau DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Revurder tiltag Opnå de bedste resultater med det rette fokus Kredit- og debetkort Nye tiltag og

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Cash is king. Nej, desværre.

Cash is king. Nej, desværre. Cash is king Finanskrise, gældskrise, tillidskrise ny økonomisk krise? Det skorter ikke på kriser. Denne krise er dog mest af alt en pengekrise ikke mindst i videnserviceerhvervene. Af Søren Friis Larsen

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

PwC s årsrapport for 2012/13

PwC s årsrapport for 2012/13 www.pwc.dk/aarsrapport PwC s årsrapport for 2012/13 Relationer. Værdi. Kvalitet. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Markedsandele Omsætning 2012/13 Top Tier 35 % (100 største

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

nyt fra Alm. Brand Invest

nyt fra Alm. Brand Invest nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1

Læs mere