Greve Kommune. Endelig udgave, 7. august 2012 Idekatalog for Greve Strand. Greve Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Endelig udgave, 7. august 2012 Idekatalog for Greve Strand. Greve Strand"

Transkript

1 Greve Kommune Endelig udgave, 7. august 2012 Idekatalog for Greve Strand Greve Strand 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vision for Greve Strand...3 Borgerinddragelse...4 Strukturplan...8 Idekatalog...10 Kolofon Idekatalog for Greve Strand er udarbejdet af Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard for Greve Kommune. Hvor ikke andet er angivet har Hasløv & Kjærsgaard ophavsrettighederne til tegninger og fotos. Greve Kommune har ophavsret til luftfotos. Ansvarlig: ESR Kontrol: DBH/ ESR Ledelse: DBH Forsidefoto: Granhaugen

3 VISION FOR GREVE STRAND Vision Greve Byråds vision for Greve Strand er et område, hvor naturindhold, rekreation og lokalt ejerskab til naturen går hånd i hånd. Baggrund Greve Byråd har et ønske om at styrke den naturmæssige og rekreative kvalitet af kommunens strande, herunder Greve Strand som en vigtig del af kommunens net af grønne områder. I foråret 2012 har været afholdt et indledende borgermøde/ strandvandring i Granhaugen med henblik på at indhente ideer og forslag til et idekatalog for Greve Strand. Borgermødet blev gennemført med en gåtur i mindre grupper i området, samt en afsluttende plenumdebat. Mødet blev gennemført i god ro og orden, på trods af at det var stærkt præget af en borgerinteresse over udtyndig og opstamning af bevoksningen i Granhaugen, der var gennemført før mødet. På borgermødet var der ud over mundtlige tilkendegivelser mulighed for at aflevere en skriftlig tilkendegivelse om ønsker og forslag for området. I ugerne efter mødet er der ligeledes blevet indsendt skriftlige tilkendegivelser fra borgere og foreninger i området. Idekatalog for Greve Strand Ønsker og forslag for Greve Strand, herunder især området omkring Granhaugen er forsøgt sammenfattet i de efterfølgende tegninger og skitser. Først og fremmest er det Greve Byråds ønske at signalere en lydhørhed og imødekommelse af de lokale borgeres ønske for deres lokalområde. Der er kommet ideer fra borgerne om, at man som borger kan engagere sig i laug fx. Granhaugen plejelaug og Granhaugen badelaug. Tanken med laugene er, at de får et vist råderum for sociale aktiviteter og naturpleje til rådighed, således at fx. Granhaugen plejelaug inddrages i kommunens aktiviteter i forhold til udarbejdelse af en plejeplan for Granhaugen og den videre pleje af området. Idekataloget rummer mindre tiltag i form af opsætning af enkelte bænke og skraldespande, forbedring af adgangsmulighederne for handicappede og indretning af en mindre skovplads ved Granhaugen for enden af Greve Centervej, hvor information om området og naturen kan foregå. Idekataloget rummer desuden et forslag om en forlængelse af badebroen ud for Granhaugen, således at badning også kan foregå hvis der ligger meget tang langs stranden. 3

4 BORGERINDDRAGELSE Borgermøde/ strandvandring i Granhaugen 4

5 INDSATSOMRÅDER IDEER Sammenfatning af borgerønsker og forslag PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN (EVT. DEL I NORD OG SYD) Renovering af Greve Centervej med mere grønt Frede Granhaugen Bevar underskoven til glæde for dyrelivet Parkeringspladser Handicapvenlige stier til stranden Toiletter hele året Flere skraldespande Bevar Granhaugen - fæld ikke flere træer Minimal naturpleje (stranden og Granhaugen) Længere badebroer (og vinterbaderhus) Bænke langs stranden SIGNATURFORKLARING Landskab med aktiviteter Landskab med natupræg Indsatsområder INDDRAGELSE AF BORGERE OG FORENINGER I PLEJEN AF 5 NATUR OG STRAND Hasløv & Kjærsgaard, UDKAST

6 BORGERØNSKER Borgermøde/ strandvandring i Granhaugen Bevar Granhaugen - fæld ikke flere træer Gøre Mosefortet bedre handicapvenligt, istedet for at bruge penge på fler små områder - Fjern ukrudt langs stranden - Ryd op hen mod Mosede Havn - Bænke langs stranden - Parkering ved Holmeagerskolen på Greve Centervej - Flere skraldespande - Badebro hele året (længere til vinterbadene) - Vinterbaderklubhus - Stier med Bænke grus, således handicappede langs i minicrossere, stranden mimibiler m.m. samt barnevogne, cykler m.m. kan komme til stranden - Tillige ønske Frede Granhaugen om at stranden bliver renset effektivt - Men sæt gerne et par bænke op ud for Granhaugen og Aktistykket til os pensionister - Flere bænke m/udsigt over vandet - En længere badebro - Skur el. andet til vinterbadning (i Vallensbæk bruger vinterbaderne Redningshusene, de har nøgler til dem) - Jeg vil have minimal naturpleje - Flere bænke langs stranden i naturlig rustik stil - Historisk opmærkning af gamle træer og det gamle rådhus - Naturpleje så naturlig Længere badebroer (og vinterbaderhus) og beskyttende for stranden som muligt - Toiletforhold - Så meget plantevækst - buske og træer sideløbende med p-pladser op ad Greve Centervej - Længere badebroer - Handicapvenlige stier til stranden - Husk nu at advare med skilte nede på stranden & opppe på grunden når der er colibakterier - Bevar stranden som den er!! - Der skal ikke laves bålplads Bevar igen - naturstranden underskoven - Ingen nye stier - Kun til alm. glæde naturpleje - Strandrensning!!! for dyrelivet - Stranden og alle træerne (hele naturen) skal forblive som det er - Måske sivene/ græsserne kan holdes i ave, så stranden kan blive bredere - Bevar stranden som den er! - Ved Toiletter Greve Badehotel skal hele lokalplan året respekteres m.h.t. beplantning af hybenroser i det nordøstlige skel. a.h.t. privatlivets fred på nabogrunden. Ref. bilag 1 og 2 m.h.t. areal, anvendelse og beplantning - Naturbeskyttelseslovens Flere skraldespande kapitel 4 22 skal respekteres m.h.t. 50 m grænsen til beboelse - I 2011 blev der lagt et gigantisk ildelugtende tangdepot. Dette bedes venligst undgået - Parkering på landsiden - Lang badebro - Bundgarnspæles som siddeplads - Toilet - Ishus - Parkering - Det var alt - INGEN ANDRE ØNSKER - Under ingen omstændigheder beton, asfalt el.andet, som ikke hører naturen til. Parkeringspladser Handicapvenlige stier til stranden Renovering af Greve Centervej med mere grønt Minimal naturpleje (stranden og Granhaugen) 6

7 Borgermøde/ strandvandring - Ønsker fra borgerne for Granhaugen Skoven skal bevares - At bevare området Granhaugen som naturområde, og ikke fælde flere træer - Bevar området som det er - Ingen fældning af træerne, tværtimod burde der sættes nye små grantræer - Bevar Granhaugen som den er, men ryd bunkerne op - Bevar brombærbuskene på Granhaugen - Bevar alle træer på Granhaugen - Vi ønsker ikke at der bliver fældet flere træer, på dette skovsted. Husk Greve er en grøn kommune, snart er alt væk - Lad bevoksningen være i fred i området - Det er fint, det der er lavet, men ryd ikke mere - Bevar det som det er ødelag ikke naturen - Pas på vores strand og lad træerne være - Bevar området som det er vi har da ikke for meget grønt i Greve - Bevar Granhaugen med lav bevoksning der trimmes - Hold fingerene væk fra naturen vedligehold det der er - I skal så lidt som muligt. At I har fældet hele underskoven er forkasteligt. Hvor skal fugle gemme sig? At I har fældet et par træer er OK men ikke mere - Lad det være som det er - Natur er også træer og buske - ikke kun vand - Jeg vil have minimal naturpleje - I vil have at billisterne kan se stranden men hvorfor skal dem på stranden se billisterne? - Vi ønsker en skov tæt på stranden og en natur strand som det er!!! - Ønsker naturen bevaret så naturligt som muligt - Naturpleje så naturlig og beskyttende for stranden som muligt - Så meget plantevækst - Please! Bevar vores pragtfulde natur - Bevar træer - buske & dermed dyrelivet. Bevar vores strand. Tænk: Det var billigt for Kommunen. - Bevar stranden som den er!! - Giv den naturlige vegetation gro - Lad dyrelivet være - Fred stranden & Granhaugen - Lad Brombærbuske gro op igen, så fugle og pindsvin også har et sted at gemme sig - Hvorfor er Rododendron fældet? - Det har givet lys og luft, men der skal absolut ikke fældes mere - Hvorfor er det fældet, det var lavet som det skulle blive (Der er fældet selv om det var fredet) - Bevar naturstranden - Kun alm. naturpleje - Stranden og alle træerne (hele naturen) skal forblive som det er - Men Alt skal være som det er (ved Granhaugen - udfor Greve Centervej og ved naturstykket overfor Parkallé) - Bevar naturen! - Bevar stranden som den er! - Fældning af træer så man kan se stranden - Vi vil beholde Granhaugen som den er - Jeg synes at Granhaugen SKAL være urørt men at vi generelt mangler skov og vi bør have mere skov - Området skal bevares - Ønske om at få fredet Granhaugen Eet ønske handler om at fælde træer, så man kan se stranden - 38 handler om ikke at gøre mere... Andre forslag fra borgerne Mulighed for bestilling af frø-sæt til lovlig beplantning uden for strandbeskyttelseslinjen. Dette kan give husejere i første række mulighed for at lave naturlig beplantning, samtidig med at loven overholdes. 7

8 STRUKTURPLAN Visionerne kan samles i tre indsatsområder: Stier og inventar 1. Begrønning af Greve Centervej 2. Evt. skovplads 3. Forbedret handicapadgang 4. Inventar langs stranden Badebro 5. Længere badebro 6. Skjul/ læsted for morgen- og vinterbadere Plejeplan for drift og vedligehold 7. Plejeplan Granhaugen, nord 8. Plejeplan Granhaugen, syd 9. Plejeplan for Aktiestykket 10. Fredeliggørelse af Granhaugen 11. Driftsplan for stranden 8

9 STRUKTURPLAN INDSATSOMRÅDER Begrønning af Greve Centervej 1 Plejeplan Granhaugen, nord: - højskov af bøg og eg - underskov Plejeplan Granhaugen, syd: - strandeng med enkelte træer (som nu) Fredeliggørelse af Granhaugen Landskab med aktiviteter Landskab med natupræg Indsatsområder Plejeplan for Aktiestykket 10 2 Forbedret handicapadgang til stranden Inventar på stranden - skraldespande - naturbænke Længere badebro 9 SIGNATURFORKLARING Evt. Mindre skovplads Driftsplan for stranden - pleje af bevoksning - evt. læbælte 9 Hasløv & Kjærsgaard, UDKAST

10 IDEKATALOG - ideer til fremtidens Greve Strand Brede grønne rabatter Skovplads Smallere vejbane 10 Greve Centervej 1. Begrønning af Greve Centervej Den grønne karakter af Greves kystlandskab trækkes ind i land ved at Greve Centervej begrønnes. En begrønning af Greve Centervej kunne startes ved at plante nogle enkelte træer, hvor det er muligt, samt indsnævre vejbanen med henblik på at inddrage de bredere rabatter til parkering. I en fuld omlægning af Greve Centervej skabes en ny parkvej med en svagt slyngende vejbane omgivet af lommer med parkering og omgivet af solitære træer og trægrupper, eventuelt suppleret med lavere rumdannende beplantning mod de omgivende boligområder. Skovplads ved strandvejen 2. Skovplads For enden af Greve Centervej i Granhaugen skabes en mindre skovplads, der fungerer som uformel adgangsplads til Granhaugen for gående og cyklister med informationstavle, der oplyser om Granhaugen, Greve Strand, Køge Bugt og plejeplanerne for området. Pladsen vil efter evt. nærmere undersøgelse kunne tilbyde cykelparkering og toiletforhold.

11 Bænke ved stranden Forbedret handicapadgang Forbedret handicapadgang til stranden 3. Forbedret handicapadgang Stien fra Greve Centervej gennem Granhaugen til stranden forbedres, så det er muligt for handicappede at køre i kørestol ned til skovbrynet i Granhaugen og nyde udsigten over stranden og bugten. Der vil være tale om en belægningstype, der vil kunne indpasses i det naturlige miljø, som for eksempel en makadam (opbygning med sten, grus og sand) eller en anden form for grusbelægning. Bænke og affaldsbeholdere langs stranden 4. Inventar langs stranden Der er ønske om opsætning af bænke og affaldsbeholdere langs stranden, som en kvalitetsforbedring af den rekreative brug af området. Inventar skal holdes enkelt i diskret og robust udførelse i træ, som aftales nærmere med Naturstyrelsen, som giver tilladelse til ændringer i drift og vedligehold af stranden. 11

12 Vindsejl Længere badebro Ny plejeplan Længere badebro 5. Længere badebro Badebroen ud for Granhaugen forlænges, så det er muligt at komme i vandet, også når der er ophobninger af tang inde på stranden. På den yderste del af badebroen laves et vindsejl, som giver mulighed for, at de morgen- eller vinterbadende vil kunne gå i skjul for vinden. Plejeplaner 6. Plejeplan for Granhaugen og Aktiestykket En plejeplan for henholdsvis Granhaugen og Aktiestykket vil gøre det klart og synligt, hvilket landskabsbillede der efterstræbes i driften af de grønne områder, og hvordan og hvornår plejen tænkes udført. Den konkrete pleje ville for visse dele kunne lægges ud til et plejelaug af interesserede borgere, der i fællesskab og under vejledning af kommunen gennemfører plejeindsatsen. 12

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Mosede og Karlslunde Strand

Mosede og Karlslunde Strand Greve Kommune Udkast, 29. oktober 2012 Idekatalog for Mosede og Karlslunde Strand Mosede og Karlslunde Strand 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Vision for Mosede og Karlslunde Strand...3 Borgerinddragelse...4 Strukturplan...12

Læs mere

Promenade. Naturstrand

Promenade. Naturstrand STRUKTURPLAN INDSATSOMRÅDER 11 Strandeng 1 Grøn tæt by Vej til strand Park 15 Kyststi 2 3 Promenade 4 17 11 5 12 13 SIGNATURFORKLARING Landskab med aktiviteter 14 Landskab med natupræg Indsatsområder 0m

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet Greve Kommune Teknik & Miljø Natur- & Miljørådet Referat af møde den 12. juni 2014 Medlemmer: Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede Grøn Guide Greve,

Læs mere

Plejeplan for beplantningen i området ved Elbæk kolonihavehuse

Plejeplan for beplantningen i området ved Elbæk kolonihavehuse Plejeplan for beplantningen i området ved Elbæk kolonihavehuse Oversigtskort Forhistorie om plejen og områdets udvikling Området for fældning- og plejeplanen illustreres af kortudsnittet herover og omfatter

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne På kanten mellem by og land Belægning på stierne Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Ryslinge Skulpturpark 4 Stiforløb Siddepladser Budget Hovedstier 5 Bistier 6 Trædestier

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Bo på engen helt tæt på fjorden. Med kort afstand til Ringkøbing centrum.

Bo på engen helt tæt på fjorden. Med kort afstand til Ringkøbing centrum. Strandkanten Vil du bo midt i naturen? Så har du muligheden nu, hvor vi tilbyder en gruppe nye og attraktive boliger på unikke naturgrunde i en helt ny bydel midt i det smukke, åbne fjordlandskab. Naturbydelen

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 1. udkast, august 2012/ARP U D K A S T Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen

Læs mere

Flyt ind i naturen. Bo på engen helt tæt på fjorden. Med kort afstand til Ringkøbing centrum

Flyt ind i naturen. Bo på engen helt tæt på fjorden. Med kort afstand til Ringkøbing centrum Strandkanten Vil du bo midt i naturen? Så har du muligheden nu, hvor vi tilbyder en gruppe nye og attraktive boliger på unikke naturgrunde i en helt ny bydel midt i det smukke, åbne fjordlandskab. Naturbydelen

Læs mere

Kyststi Springforbi. Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015. Fotograf Anne Prytz Schaldemose

Kyststi Springforbi. Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015. Fotograf Anne Prytz Schaldemose Kyststi Springforbi Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015 Fotograf Anne Prytz Schaldemose Kyststi Springforbi Borgernes input Jeg er enig i projektet fordi: fint at lave sti oppe på strækningen

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Greve Kommune. Endelig udgave, 7. august 2012 Idekatalog for Hundige Strand. Hundige Strand

Greve Kommune. Endelig udgave, 7. august 2012 Idekatalog for Hundige Strand. Hundige Strand Greve Kommune Endelig udgave, 7. august 2012 Idekatalog for Hundige Strand Hundige Strand 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Visioner for Hundige Strand...3 Borgerinddragelse...4 Studietur og to borgermøder...4 Borgerønsker...6

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet Greve Kommune Teknik & Miljø Natur- & Miljørådet Referat af møde den 4. februar 2014 Medlemmer: Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede Grøn Guide Greve,

Læs mere

BORGERPANELET VORES ODENSE

BORGERPANELET VORES ODENSE BORGERPANELET VORES ODENSE Tema: Danmarks grønneste storby Samlede resultater 2. kvartal, maj 2017 KORT OM UNDERSØGELSEN Der gennemføres årligt tre undersøgelser i Odense Kommunes borgerpanel. Nærværende

Læs mere

Katalog. Ideer til forskønnelse af kommunens strande

Katalog. Ideer til forskønnelse af kommunens strande Katalog Ideer til forskønnelse af kommunens strande Byrådet har i perioden 2020 til 2022 afsat i alt 3 mio. kr. til forskønnelse af Nivå Strandpark og kommunens andre strande. Nordsjællands Park og Vej

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her Outdoor Games v.1.9 Sengeløse Tlf. 3110 7574 salem@mylvl.com Se LinkedIN profil her Hvad er det? Outdoor Games udvikler og tilbyder faciliteter til hobby og sports udøvere for private som firmaer. Vi vil

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

DAGSORDEN. Skæring Strand - møde med storgruppe 5. 16:30 Velkomst og introduktion. 16:45 Oplæg. 17:15 Kvalitetssikring og input i grupper

DAGSORDEN. Skæring Strand - møde med storgruppe 5. 16:30 Velkomst og introduktion. 16:45 Oplæg. 17:15 Kvalitetssikring og input i grupper DAGSORDEN Skæring Strand - møde med storgruppe 5 16:30 Velkomst og introduktion 16:45 Oplæg 17:15 Kvalitetssikring og input i grupper 18:15 Fælles opsamling i plenum 18:30 Det videre forløb og farvel og

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Ydre cykelring ,- Oplevelsesti rundt mellem flere forsekellige landskabskarakterer. Kan både opføres i asfalt og/eller stenmel.

Ydre cykelring ,- Oplevelsesti rundt mellem flere forsekellige landskabskarakterer. Kan både opføres i asfalt og/eller stenmel. : Side 1 af 1 Idé: Ud fra konceptet er der lagt en masse brikker som sammen kommer til at danne en helt ny aktivitetsplads. Pladsen er formgivet ud fra konceptet. Derfor er der i midten en manege som er

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet Greve Kommune Teknik & Miljø Natur- & Miljørådet Referat af møde den 12. november 2015 Medlemmer: Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert Danmarks Naturfredningsforening, Michael Kolstrup Friluftsrådet,

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske

Læs mere

HVAD VIL MINDRE BILTRAFIK BETYDE FOR BYENS RUM OG NYE MÅDER AT BRUGE BYEN PÅ?

HVAD VIL MINDRE BILTRAFIK BETYDE FOR BYENS RUM OG NYE MÅDER AT BRUGE BYEN PÅ? HVAD VIL MINDRE BILTRAFIK BETYDE FOR BYENS RUM OG NYE MÅDER AT BRUGE BYEN PÅ? - MULIGE EFFEKTER VED REDUKTION AF BILTRAFIK I GADERUM - - MULIGE EFFEKTER VED REDUKTION AF OFFENTLIG PARKERING I GADERUM -

Læs mere

STAURBY SKOV MASTERPLAN - PIXIUDGAVE. Staurby Skov

STAURBY SKOV MASTERPLAN - PIXIUDGAVE. Staurby Skov STAURBY SKOV MASTERPLAN - PIXIUDGAVE Staurby Skov STAURBY SKOV PIXIUDGAVE - DEN KORTE VERSION AF MASTERPLANEN Middelfart Kommune har overtaget Staurby Skov i 2016. Skoven er en tidligere produktionsskov,

Læs mere

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor!

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor! Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor En økologisk korridor! Små 8 km Økologisk korridor Beskyttede jord og stendiger Skovbyggelinie Mulighed for skovrejsning på strækningen i

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Fællesarealer, strand & veje.

Fællesarealer, strand & veje. Formandens beretning til generalforsamlingen den 9. juni 2018 Som helt ny bestyrelse, havde vi en række praktiske opgaver vi skulle have afklaret, men efter nogle måneder, så var vi klar til at lave en

Læs mere

NyebyskoveiNæstved. Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1

NyebyskoveiNæstved. Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1 Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1 Næstved kommune teknisk forvaltning September 2006 Indledning Denne plan indeholder 3 nye byskove i Næstved, og er første fase af en omfattende satsning

Læs mere

BORGERMØDE 2017 Status april 2018 for opfølgning på Borgermødet den 11. maj 2017

BORGERMØDE 2017 Status april 2018 for opfølgning på Borgermødet den 11. maj 2017 BORGERMØDE 2017 Status april 2018 for opfølgning på Borgermødet den 11. maj 2017 Nr. Aktivitet Handling Ansvarlig 1 Michael Jensen, Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ønske om bedre faciliteter i form

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Bilag 1. - Hårlev Byskov, historik Hårlev Byskov - det oprindelige

Bilag 1. - Hårlev Byskov, historik Hårlev Byskov - det oprindelige Bilag 1. - Hårlev Byskov, historik Hårlev Byskov - det oprindelige Hårlev Byskov blev plantet i 1977. Oprindeligt var skoven delt op i 3 store beplantningsområder med forskellige arts sammensætninger og

Læs mere

Ansøgning om ændret anvendelse af området ved Maglesøvej 6, 4300 Holbæk samt dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Ansøgning om ændret anvendelse af området ved Maglesøvej 6, 4300 Holbæk samt dispensation fra søbeskyttelseslinjen Ansøgning om ændret anvendelse af området ved Maglesøvej 6, 4300 Holbæk samt dispensation fra søbeskyttelseslinjen Ejendommen har indtil 1. oktober i år bestået af en privat bolig på 1.salen og restaurationen

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Masterplan Vemmingbund

Masterplan Vemmingbund Masterplan Vemmingbund Udarbejdet: Forår 2018 Udarbejdet af: Bestyrelsen for Vemmingbund Sommerhusejerforening & Landsbylaug Indhold 1. Indledning 2. Analyse - Borgerinvolvering 3. Vision for Vemmingbund

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

N SIGNATURFORKLARING. FIREMILESKOVEN Køgebugt Motorvejen. KARLSTRUP MOSE Åbent åforløb KARLSTRUP STRAND TRYLLESKOVEN.

N SIGNATURFORKLARING. FIREMILESKOVEN Køgebugt Motorvejen. KARLSTRUP MOSE Åbent åforløb KARLSTRUP STRAND TRYLLESKOVEN. L(0)10.01 KARLSTRUP MOSE OG TRYLLESKOVEN Rasteplads Bro D FIREMILESKOVEN Køgebugt Motorvejen Bro C L(1)10.01 L(1)10.02 GREVE KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE IDÉBESKRIVELSE Planlagt fugletårn mangfoldighed. KARLSTRUP

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE AF FERIEBYENS GRØNNE OMRÅDER BEBOERMØDE 27. SEPTEMBER 2014

FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE AF FERIEBYENS GRØNNE OMRÅDER BEBOERMØDE 27. SEPTEMBER 2014 FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE AF FERIEBYENS GRØNNE OMRÅDER BEBOERMØDE 27. SEPTEMBER 2014 INDSTILLING GRØNT UDVALG INDGÅELSE AF AFTALE MED EKSTERN KONSULENT IFM. UDARBEJDELSE AF PLEJEPLAN SAMT TILSYN VED UDFØRELSE

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Badevandsprofil. Gisseløre Badebro. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Gisseløre Badebro. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Gisseløre Badebro Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr.

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

LOKALPLAN FIELLES FRIAREAL SYD FOR HASSELVEJ, GISTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING MAR 1984

LOKALPLAN FIELLES FRIAREAL SYD FOR HASSELVEJ, GISTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING MAR 1984 LOKALPLAN 03-011 FIELLES FRIAREAL SYD FOR HASSELVEJ, GISTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING MAR 1984.......,.....:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:.:.:.:.:.~:.: :.:.:.:.~...........*... *...*.*.*.-.*.*.*.*.*.*.*.-...-...-...................................................................

Læs mere

Skovrejsningsplan for udvidelse af Elmelund Skov

Skovrejsningsplan for udvidelse af Elmelund Skov 12. juni 2019 Endeligt udkast til høring Skovrejsningsplan for udvidelse af Elmelund Skov Udarbejdet af Naturstyrelsen Fyn Juni 2019 1 Indledning Naturstyrelsen har i 2018 opkøbt 2 mindre arealer på til

Læs mere

DAGSORDEN. Skæring Strand - møde med storgruppe 2. 16:30 Velkomst og introduktion. 16:45 Oplæg. 17:15 Kvalitetssikring og input i grupper

DAGSORDEN. Skæring Strand - møde med storgruppe 2. 16:30 Velkomst og introduktion. 16:45 Oplæg. 17:15 Kvalitetssikring og input i grupper DAGSORDEN Skæring Strand - møde med storgruppe 2 16:30 Velkomst og introduktion 16:45 Oplæg 17:15 Kvalitetssikring og input i grupper 18:15 Fælles opsamling i plenum 18:30 Det videre forløb og farvel og

Læs mere

Forvaltning af risikotræer

Forvaltning af risikotræer Forvaltning af risikotræer Forvaltning af risikotræer Et risikotræ er et træ med strukturelle fejl på rødder, stamme eller grene, som kan bevirke at træet eller dele af træet falder sammen, og hvor disse

Læs mere

Grundejerforeningen Borupgård. Visionsplan

Grundejerforeningen Borupgård. Visionsplan Grundejerforeningen Borupgård Visionsplan 2025 1 Baggrund Grundejerforeningen Borupgård Grundejerforeningen Borupgård er en overbygning på grundejerforeningerne for de fem områder i Borupgård bebyggelsen:

Læs mere

Thy Statsskovdistrikt

Thy Statsskovdistrikt Udkast til driftsplan Thy Statsskovdistrikt Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt 2 Indledning Skov- og Naturstyrelsens arealer er omfattet af 15-årige driftsplaner. Driftsplanerne

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Solbjerggaard Ørredfiskeri, Strølille

Plejeplan for markfirben ved Solbjerggaard Ørredfiskeri, Strølille Plejeplan for markfirben ved Solbjerggaard Ørredfiskeri, Strølille Markfirben-han, Solbjerggaard Ørredfiskeri, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af

Læs mere

Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande

Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande BALKA STRAND Den største forhindring for kørestolsbrugere her er tilsandingen af den befæstede sti. Som forholdene var den 6. juni, var det besværligt

Læs mere

FREMTIDSPLAN FOR SNAPTUN 2018

FREMTIDSPLAN FOR SNAPTUN 2018 FREMTIDSPLAN FOR SNAPTUN 2018 2 Snaptuns fremtid 3 Vision for Snaptun Vi vil udvikle vores lokalområde under hensyntagen til bevaring af områdets mange kvaliteter. Vi vil bo her - det er et dejligt sted

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav Sagsbehandler: mesv Dato: April 2013 Sagsnr: 2012/0009619 Nr. Navn Resumé af 1a Styregruppen for Ønske om at veje kan

Læs mere

Badevandsprofil for stranden ved Gammelmark Camping i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for stranden ved Gammelmark Camping i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for stranden ved Gammelmark Camping i Sønderborg Kommune Strandens navn Adresse Stationsnummer Stations-ID Koordinater for kontrolstation Hydrologisk ref. Strandtype Klassifikation af badevandet

Læs mere

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm.

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm. Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 2B12, SYDLIGE DEL AF GREVE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

Natur- & Miljørådet Greve Kommune

Natur- & Miljørådet Greve Kommune Greve Kommune Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Natur- & Miljørådet Greve Kommune Referat af møde 23. august 2012 Mødet blev holdt i klubhuset i Rørmosen. Medlemmer: Formand, Byrådsmedlem

Læs mere

Fyn J.nr. NST Ref. eea Den 11. december Svendborg Kommune. att. Peter Møller, sendt som mail til

Fyn J.nr. NST Ref. eea Den 11. december Svendborg Kommune. att. Peter Møller, sendt som mail til Svendborg Kommune att. Peter Møller, sendt som mail til Peter.Moller@Svendborg.dk Fyn J.nr. NST-321-05150 Ref. eea Den 11. december 2014 Udtalelse om drift Svendborg Kommunes skov ved Christiansminde Svendborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 95 til Rammeområderne 21.OF2 - Offentligt område ved Sunds Kirke 21.B1 - Boligområde vest for Sunds Hovedgade. Boligområde Præstegårdvej 22 i Sunds Fremlægges fra xx. måned 20xx til

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00116 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af passage/sti i Silkeborg Kommune Natur- og

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Nærbillede af den store sten. Da isen er smeltet væk har stenen ligget tilbage på jordoverfladen.

Nærbillede af den store sten. Da isen er smeltet væk har stenen ligget tilbage på jordoverfladen. Dyrespor Dyrene der lever i skoven, laver også spor. Der findes for eksempel spor efter de mange rådyr, der lever i skoven. Prøv selv at finde ét næste gang du kommer til noget mudder. Istidens spor Denne

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM. Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne

BEKENDTGØRELSE OM. Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne BEKENDTGØRELSE OM Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne I medfør af 3, stk. 1 og 2, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål 1.

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Notat Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00004 Deltagere: BA Bjarke Abel, Greve Kommune HJ Heidi Evy Jørgensen, Greve Kommune PB Per Breddam, Danmarks

Læs mere

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ:

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ: OPSAMLING WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på. juni 0 OPGAVEN LØD PÅ: Inddragelse af børn der går på i Middelfart. Det overordnede tema for inddragelsen var: Sjovere, sundere og smukkere

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Velkommen til VIBO s afdeling 103 Nivåhøj III Nivåhøj 69-79, 2990 Nivå

Velkommen til VIBO s afdeling 103 Nivåhøj III Nivåhøj 69-79, 2990 Nivå Velkommen til VIBO s afdeling 103 Nivåhøj III Nivåhøj 69-79, 2990 Nivå Nivåhøj III blev opført i 1980-1982 tegnet af arkitekt Svend Høgsbro. Afdelingen består af 11 terrassehuse med 15-18 lejligheder i

Læs mere

En vedtaget lokalplan er desværre ikke det samme som at den overholdes.

En vedtaget lokalplan er desværre ikke det samme som at den overholdes. Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhuset Torvet 1 4600 Køge tmf@koege.dk 19 maj 2019 Høringssvar til Forslag til lokalplan 1084 for STC III Lokalplanens indhold, side 6: I delområde A kan der

Læs mere

Natur- & Miljørådet. Referat af møde 21. maj Greve Kommune. Den 1. juni 2012/ARP

Natur- & Miljørådet. Referat af møde 21. maj Greve Kommune. Den 1. juni 2012/ARP Natur- & Miljørådet Greve Kommune Den 1. juni 2012/ARP Referat af møde 21. maj 2012 Mødet blev holdt i bådklubben, klubhus Hejren nr. 21, Hundige Havn kl. 16-18 Deltagere: Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

Havevandring i afdeling 20, Ega Mosevej 23/

Havevandring i afdeling 20, Ega Mosevej 23/ Havevandring i afdeling 20, Ega Mosevej 23/5-2017. Deltagere: Per Sørensen, inspektør PS, Bruno Asmussen, Varmmester, Eva Thystrup, Lars Fjord, Niels Trolle Problemer Løsning Dato for løsning Per giver

Læs mere

FOR M4. Februar Nybølle Ledøje INTENTIONSBESKRIVELSE. Harrestrup. Frederikssundmotorvejen. Egeskoven. Risby. Herstedøster.

FOR M4. Februar Nybølle Ledøje INTENTIONSBESKRIVELSE. Harrestrup. Frederikssundmotorvejen. Egeskoven. Risby. Herstedøster. Nybølle Ledøje INTENTIONSBESKRIVELSE FOR Frederikssundmotorvejen Februar 2016 FARUM HELSINGØR Albertslund O2 ØRESUND HOLBÆK E47 E20 STRÆKNINGEN Projektet omhandler en ca. 4,5 km lang vejstrækning som betegnes.

Læs mere

5. Rammeområderne for Det Åbne Land

5. Rammeområderne for Det Åbne Land 5. rne for Det Åbne Land Planområde tematiseret på anvendelse Fælles friareal og rekreativ anvendelse Jordbrug Servicefunktioner Teknisk anlæg Åben/lav boligbebyggelse Byggeforhold 5B13, KILDEBRØNDE LANDSBY

Læs mere

Idéer til nye parkeringspladser til Farum Station herunder vurdering af mulighed for ny parkeringsplads syd for Farum Station

Idéer til nye parkeringspladser til Farum Station herunder vurdering af mulighed for ny parkeringsplads syd for Farum Station 22. februar 2018 Idéer til nye parkeringspladser til Farum Station herunder vurdering af mulighed for ny parkeringsplads syd for Farum Station Baggrund Der er ønske om at udvide antallet af p-pladser for

Læs mere

Civica. Afdeling 312 Rismarken

Civica. Afdeling 312 Rismarken Husorden Civica Afdeling 312 Rismarken En boligafdeling er et minisamfund, hvor man mere eller mindre er afhængig af hinanden.vi er fælles om mange ting og derfor er det naturligt at der er nogle regler

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Mageskifte af arealer ved Næsgården, Ordrup Næs, Fårevejle Sag 306-2017-31259 Dok. 306-2017-290200 Initialer: HMC Lukket Kompetence Økonomiudvalget. Beslutningstema

Læs mere

BORGERMØDE 2016 Status maj 2017 for opfølgning på borgermøde afholdt den 11. maj 2016

BORGERMØDE 2016 Status maj 2017 for opfølgning på borgermøde afholdt den 11. maj 2016 BORGERMØDE 2016 Status maj 2017 for opfølgning på borgermøde afholdt den 11. maj 2016 Nr. Aktivitet Handling Ansvarlig 1 Winnie Bovhøj, Vejlauget Akacievangen / Humlevangen (Bøgevang), Brøndby Udført Ønske

Læs mere

SKITSE FAXE LADEPLADS - BYMIDTEN

SKITSE FAXE LADEPLADS - BYMIDTEN SKITSE FAXE LADEPLADS - BYMIDTEN FEBRUAR 2018 2 FAXE LADEPLADS BYMIDTEN Februar 2018 SLA for Faxe Kommune SLA Njalsgade 17B Pakhus 2, 3.sal DK 2300 København www.sla.dk landskab@sla.dk BYMIDTEN Gefion

Læs mere

Etablering og pleje af levende hegn

Etablering og pleje af levende hegn Etablering og pleje af levende hegn Etablering og pleje af levende hegn Det vildtvenlige hegn er kendetegnet ved.at det er tæt i bunden. Derfor skal man sørge for at pleje hegnet i tide, så buskene får

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

Beplantningsplan for Hulvejen 2014

Beplantningsplan for Hulvejen 2014 Beplantningsplan for Hulvejen 2014 Indholdsfortegnelse GENERELT... 2 OMRÅDERNE 1, 2, 3 OG 4... 3 OMRÅDE 5... 4 OMRÅDE 6... 5 OMRÅDE 7 OG 8... 6 OMRÅDE 9... 7 OMRÅDE 10... 8 OMRÅDE 11... 9 OMRÅDE 12...

Læs mere