Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts Det er en glad og særdeles tilfreds bestyrelse, som atter kan fremlægge en positiv beretning for klubåret 2010 i Hirtshals Golfklub. På baggrund af erfaringerne fra sidste år på det regnskabstekniske område har vi fortsat samme praksis i det forgangne år. Det har atter båret frugt, og som vi ynder at udtrykke det: URO. Det er en fornøjelse for tredje år i træk, at kunne fremlægge et regnskab med sorte tal på bundlinjen for 2010 i størrelsesordenen ca kr. Igen et positivt signal til jer som medlemmer og klubbens mange samarbejdspartnere. Men træerne vokser som sagt ikke ind i himlen. Foran os ligger stadig store udfordringer i løsningen af fremtidige opgaver, omstillingsprocesser og vilje til foranderlighed, uden dermed at klubben mister sin egen identitet. Målet er efter bestyrelsen opfattelse, at fastholde klubbens kultur på indre og ydre linier, velvidende vi også er en del af en større familie. Vi skal fastholde traditionerne, men samtidig være parate til forandring. Intet er i morgen, som det var i går! Der skal være til plads fornyelse af vor dejlige bane, klubhus og faciliteter i øvrigt. Det koster penge derfor ser bestyrelsen som ganske reelt at vi sikrer driftsmæssige muligheder og tiltag ved at gennemføre en mindre stigning i kontingentet på 100 kr. for Et overskud er dejligt, og det sikrer en mindre belastning på driften via mindre forbrug på kassekreditten renteudgifter er en hård medspiller i det driftsøkonomiske spil. Bl.a. derfor har bestyrelsen i 2010 foretaget store omstillinger og ændringer i klubbens økonomiske engagementer. Her skal nævnes: indgået ny og god bankaftale (skifte fra Nordea til Jyske bank), optaget et nyt kreditforeningslån i Nykredit - da det stadig var muligt på 1,2 mio. kr. til uhyrlig lav rente. Dette lån er brugt til indfrielse af et højt forrentet banklån på kr. samt til ekstraordinær indbetaling på vor dyrt betalte kassekredit. Dette betyder, på sigt alene, en årlig driftsbesparelse på ca kr. I de sidste par års beretninger har bestyrelsen gennemgående haft nogle bemærkninger og det citeres: Derfor skal vor styrke fremover ligge i sammenhold og fællesskab også når det gør ondt hjælp til selvhjælp, da vi ikke kan betale os fra det hele. Altså efterspørg ikke kun hvad klubben kan gøre for mig men hvad jeg kan gøre for klubben! Det traditionelle og generelle foreningsbegreb er under stærkt pres i disse år, derfor må enhver klub ruste sig til kamp for sin beståen ud fra en sammenhæng mellem forretningsmæssige principper, et gensidighedsprincip og viljen til at yde og så nyde. Det er stadig vor opfattelse, at dette står til troende. Vi har endnu ikke set enden af vejen med henblik på de mange problemstillinger, nedture og økonomiske kriser danske golfklubber løber ind i. Vi er klart af den opfattelse, at HGK formår at løfte den opgave det er, at føre klubben ind i og igennem den fremtid, som vi i dag kun svagt kan gisne om, men hvor tendenserne klarere og klarere tegner et billede af fremtidens golfklub. Der vil i flere år fremover blive stillet store krav til klubben og de kommende bestyrelser. Derfor er det godt signal til os alle om, at vi kan komme helskindet ud af Men der bliver ikke tid/plads til at hvile på laurbærrene, der skal i lang tid fremover udvises respekt overfor indtægter og udgifter, men plads til udvikling og fornyelse. 1

2 2. I 2010 blev klubberne i SGN-samarbejdet atter enige om at fortsætte med 50 % - ordningen for greenfeespillere. 29 klubber var ved årets udgang tilmeldt aftalen. Hvordan aftalen bliver i 2011 vides endnu ikke, men bestyrelsen formoder da, at den fortsætter. Generelt er det vor opfattelse at medlemmerne i HGK er glade for ½ greenfee om ikke andet så skaber det en større mobilitet, når man rimelig billigt kan spille på andre baner, uden at skulle køre særlig langt. Vi har ikke i 2010 indgået andre økonomiske forpligtigelser i SGN regi. Der har været en del drøftelser i løbet af året sidst her i februar - omkring PR- og markedsføringssamarbejde. Vi har pænt meldt fra, idet vi er af den opfattelse, at udgiften på kr. kan bruges bedre andre steder i klubdriften. Sædvanen tro er der afholdt 2-4 fællesmøder forskellige steder i den Nordjyske Region. Afviklingen af Regionsmesterskaberne i Jammerbugtens Golfklub for 4 mands-hold i augustmåned blev vundet af Hobro Golfklub, som dermed har retten til at arrangere mesterskaberne i Denne afvikles den 14. august. se resultater i beretningsbilaget. 3. De danske golfklubber er jo samlet i en fælles organisation via Dansk Golfunion. Som medlem heraf giver det selvfølgelig nogle forpligtigelser (eks. pesticidaftalen om brugen af lovlige sprøjtemidler, grønne regnskaber osv.), rettigheder (gensidighedsaftalen spillerettigheder i alle danske klubber under DGU), som i sig selv ikke er nogen selvfølgelighed. Måske vil aftalen i de kommende år komme under stærkt pres fra nogen af de større klubber og golfcentre. Endvidere er DGU også et organ og en sparringspartner for råd og vejledning i alle golfrelaterede spørgsmål. Hvert år i slutningen af marts afholdes det årlige repræsentantskabsmøde, hvor landets ca. 150 klubber bl.a. beslutter hvad DGU s bestyrelse skal arbejde med og tage stilling til spørgsmål, som Unionen/ bestyrelsen fremlægger for klubberne o.m.a. HGK har en stemmeandel på 13 ud af ca dette mandat afhænger af medlemstal pr. 31/12. HGK er vanlige deltagere på repræsentantskabsmøderne. I 2010 var vi samt mange andre klubber særlig oppe på mærkerne, da Unionen fremlagde en række forslag til fleksible medlemsskaber specielt gældende for aldersgruppen år. Ordningen blev vedtaget med virkning fra 1. januar Man kan læse mere om forløbet i Dansk Golf. Hirtshals Golfklub stemte imod forslaget, dels fordi det ville give klubben en masse ekstra administration, hvilket vi ikke har kapacitet til, dels fordi vi følte at hele oplægget virkede uigennemskueligt for en mindre klub som vores, og dels ville vi ikke ud i et lokalt medlems-slagsmål med ugentlige tilbud på alle hylder. Det var der heldigvis også andre, der mente, og derfor gik vi en helt anden vej. I samarbejde med Løkken og Sindal golfklubber aftalte vi et tilbud til vores nuværende og kommende medlemmer om gratispil på hinandens baner. Aftalen trådte i kraft pr. 1/ Efter evaluering af det første halve år, har de tre klubbestyrelser besluttet at aftalen også gælder for 2011 ud fra devisen fra JYSK, at det knageme er et godt tilbud - og så er det langt under halv pris. Ordningen koster selvfølgelig lidt i mistede green fee indtægter, men på sigt vil det betyde mindre og mindre i den store sammenhæng. Alternativet, mener vi, er langt mere uoverskueligt. Vi håber og tror på, at klubbens medlemmer er enige heri! I øvrigt henvises der til beretningens supplerende bilag med diverse statistikker og oversigter.. 2

3 4. Husudvalget har endnu engang været påpasselige med sit budget, således forstået at der hele tiden har været styr på de stigende faste udgifter (el, varme, vedligehold mm.). Der arbejdes fremover stærkt på, at implementere trin 2 i den spare-energiplan, der er blevet udarbejdet. Automater og ølanlæg indgår som en del af klubbens samlede budget (indtægter/ udgifter), således at der selvfølgelig påregnes et vist overskud af salget. Regnskabet her udviser mod forventning et bedre slutresultat end budgetteret. Med en meget stor indsats har udvalget formået at reparere og udbedre skader på diverse mure på klubhus og tilhørende bygninger. Hertil kommer mur- og sokkelmaling samt maling af alt træværk. Udseendet af vores bygninger udgør nu en sammenhængende pæn helhed. Hertil kommer de meget populære nyindkøbte borde på terrassen foran klubhuset. Desværre er ikke alt i denne verden ideel lykke. Klubben har i 2010 ikke været forskånet for uventet besøg ikke af gæstespillere, men ubudne gæster, som åbenbart har den opfattelse, at klubbens begrænsede inventar og genstande også tilhørte dem. Fire gange har vi haft indbrud, hærværk og tyveri. Et par gange gik det ud over vekselautomaten med kontant indhold. En service overfor medlemmer og gæster vi var meget glade for at investere i. Men begge gange har det koste dyrt, at genetablere automaten. Et nyt tyveri omhandlede sekretariatet. Ikke mindre end vores 600 kg tunge pengeskab forsvandt. Hermed også en del af klubbens interne og officielle papirer og dokumenter helt tilbage fra opstarten. Pengeskabet med indhold er aldrig fundet. Sidst på sæsonen havde vi atter besøg denne gang gik det ud over vores fairway klipper, som i nattens mulm og mørke blev bortført via hul 18, 8 og skoven mod vest. Dobbelt ærgerligt fordi den netop var frikøbt fra leasing-aftalen. Godt nok er meget af det mistede forsikret, men det dækker jo aldrig 100 %. Men det skal siges her, at vi er blevet ualmindeligt godt behandlet. Alt i alt har den samlede omkostning for tyverier og reparationer mm. kostet i omegnen af kr. en pæn andel heraf har klubben selvfølgelig måtte påtage sig. Tricktyveri har vi også haft se bare billederne i forgangen af vore greenfee poser med eller uden kontanter i fra opsamlingskassen! Bestyrelsen har efter drøftelser med forsikringsbranchen foretaget diverse foranstaltninger af forebyggende art: overvågningskameraer, ståldøre hist og her, indmuret pengeskab (> 1 ton) osv. Men udelukke gentagelser er vist en umulighed! 5. Banen er uden tvivl et af klubbens bedste varemærker. Takket være en intens pleje af såvel fairways som greens. Efterårets prikling har ganske givet haft stor betydning for banens fantastiske standard i løbet af april-maj måned trods sne og frost langt hen i marts. De var bare flotte, hvilket også blev bemærket af gæsterne fra nær og fjern. Derfor er det også vigtigt, at vi alle yder en indsats for at beskytte og pleje banen i vores daglige færden. Selv de små tiltag har en stor virkning. For at mest muligt ud af klubbens økonomiske midler på bl.a. varme og el, har det været bestyrelsens intention at iværksætte en helhedsløsning på det relative store energiforbrug i såvel klubhus og greenkeeper gård. Første fase af energikonsulentens anvisninger blev sat i værk på servicebygningen med nye vinduer, loftsisolering, nyt varmeanlæg mv. Dertil en kosmetisk overhaling af ydermuren, således at denne bygning også matcher de øvrige bygninger der er skabt en sammenhæng i bygningsmassen, og 3

4 samtidig har de ansatte fået væsentlig bedre faciliteter og arbejdsvilkår. Fase to bliver igangsat i 2011 i den udstrækning midlerne og de prioriterede opgaver tillader det. 6. Udover det hyggelige og sociale samvær i og omkring golfspillet hører jo også den mere sportslige aktivitet via klubbens deltagelse i interne og eksterne turneringer. I 2010 har klubben på eliteplan været repræsenteret med 1 hold i 4. division, 1 hold i Danmarksserien på herresiden og 1 hold på damesiden ligeledes i Danmarksserien. Som beskrevet i klubladet nr. 3 skete det fantastiske, at førsteherre rykkede op i 3. division og damerne rykkede op i 2.division (der er kun 8 klubber i Jylland, der har et 2 divisionshold). På eliteplan har HGK aldrig været bedre repræsenteret. Tillykke med indsatsen. Alle vore egne turneringer blev igen i året afviklet med et meget flot deltagerantal. Det er dejligt når klubbens medlemmer bakker op om disse, både af hensyn til turneringen, men også til vore sponsorer. Klubmesterskabernes slagspil havde ændret form, således at man nu kunne deltage i mere end 1 række. Tillykke til alle klubmestrene i både slagspil og hulspil. Fra næste sæson ændres konceptet for Jyske Bank hulspil, idet deltagerantallet igennem årene konstant har været for nedadgående (fra ca. 80 > ca. 30). Det er ærgerligt, da hulspil er en fortrinlig, men ikke særlig populær turneringsform. I øvrigt skal der her blot henvises til det supplerende bilag til beretningen, hjemmesiden og klubbladet om resultaterne af alle vore afviklede turneringer mm. gennem hele sæsonen. Åbningsturneringen 2011 er fastsat til søndag den 3.april i skrivende stund håber vi på, at datoen holder! Det nye turneringsprogram for 2011er ligeledes på plads. Herudover har der atter i sæsonen været flere hold som deltagere i henholdsvis Jysk Holdturnering (Royal Unibrew) for spillere inddelt i A og B række med HCP, og Jysk/fynsk Holdturnering for spillere i Veteranrækker og seniorrækker afhængig af alder. Enkelte rykker ned og andre op i en bedre række sådan er spillet jo heldigvis! Begge holdturneringer spilles som hulspil med singler for herre og damer samt en foursome. Vedrørende begge turneringer henvises til opslag i klubhuset. Hold jer ikke tilbage med tilmelding. Klubbens juniorafdeling har igen haft et aktivt og velspillende år heldigvis også med ny tilgang. Men der kan være mange flere. Desværre konstaterer vi en nedadgående tendens i antallet af juniorer. Så kære juniorer tag en ven/veninde med fra klassen, skolen eller vejen hvor du bor. Juniorudvalget vil gøre alt for at I unge kan få en god og positiv start på golfsporten. 7. Klubbladet har vi nok svært ved at undvære måske. Tiden taler jo nok for en anden form i disse digitale tider. Trods overgangen til egen produktion har vi fortsat et medie, som tre gange om året fortæller stort og småt om livet i klubben i de forskellige udvalg. Vi savner dog nogle små hverdags input om stort og småt fra medlemmerne om hændelser, begivenheder eller oplevelser fra andre baner, så hold jer ikke tilbage. En glædelig konstatering er det positive element, at bladet stadig giver overskud mod tidligere status quo. Efter mange år som primusmotor omkring bladets udgivelse, har HC velfortjent valgt at takke af. Tak for en utrolig flot indsats. Heldigvis har Jenni V. sagt ja til at overtage posten som ulønnet bladredaktør så indtil videre ønsker bestyrelsen at fortsætte med konceptet omkring bladet. 4

5 Sædvanen tro afholder bestyrelsen hvert år i marts/april et møde med de forskellige bestyrelser for klubberne i klubben og diverse udvalg i klubben. Mødet har til hensigt at give bestyrelsen et godt indtryk af de mange initiativer og tiltag som iderige medlemmer lægger for dagen, med det sigte at skabe fællesskab og samvær i den sammenhæng som klub i klubben nu repræsenterer. Tak til alle de medlemmer som står i spidsen for disse klubber og arbejdshold - tak for jeres store engagement. Ingen nævnt - ingen glemt. Så husk, at selv en lille håndsrækning i ny og næ, er til stor gavn for klubbens virke indadtil som udadtil. 8. Sidste år citerede Mark Twain for følgende lille citat: Vi interesserer os for fremtiden fordi vi agter at tilbringe resten af vor tid i den med tilføjelsen på golfbanen! Vi må jo konstatere at vi alle er blevet yderligere et år ældre. Heldigvis påvirker det tilsyneladende ikke medlemmernes entusiasme på golfbanen. Selv i nogle kolde vintermåneder. Ofte kan man høre på samtalen, at det er fantastisk privilegium, at man endnu har mindst 20 gode år endnu i samvær med den lille bold og de sociale fællesskaber. Opgaven for den til enhver siddende bestyrelse, i samspil med medlemmerne, må være, at sikre en medlemsbevarende forening, at tilgang af nye er større end afgang, at der i klubbens drift er balance mellem indtægter og udgifter osv. Osv. Det kræver planlægning og relevante strategier, som vi alle sammen er fælles om at udforme. Med Martin Luther King s berømte ord: I have a dream, er drømmen eller drømmene for Hirtshals Golfklub - det kunne f.eks. være en reel ligestilling på lige vilkår af golfklubberne i kommunen ændrede regler for tildeling af kommunale aktivitetstilskud for unge under 25 år overvejelser omkring aktivitetstilskud for ældre over 67 år osv.! og hvorfor ikke? Som afslutning på denne beretning vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen udtrykke en stor tak til alle der har bidraget til og arbejdet for driften af Hirtshals Golfklub i det forløbne år. Takken gælder alle de virksomheder, der på flot vis har indgået sponsoraftaler med klubben, samt de virksomheder og privatpersoner, der på den ene eller anden måde har leveret og bidraget med forskellige former for ydelser til klubben. Takken skal også gå til de mange medlemmer, der har påtaget sig store eller små opgaver fra turneringsledere, over fadderne for vores kaniner, til håndværksmæssige indsatser af enhver art. Det gælder også alle aktørerne i diverse udvalg. Endnu engang tak for indsatsen arbejdet bærer lønnen i sig selv, siger man jo men uanset hvad, så er det under alle omstændigheder godt for Golfklubben på Rimmen. Lad os forhåbentlig bevare denne klubånd mange år frem og som sagt tidligere, vi kan fortsat bruge flere nye hænder, så hold jer endelig ikke tilbage. Tre bestyrelsesmedlemmer er efter rotationsprincipper på valg: Inger Merete Ravn, Torben Rasmussen & Jens-Erik Bonné. Som det fremgår af opslaget i klubhuset, har IMR og TR valgt ikke at genopstille. Det er selvfølgelig altid lidt træls, når gode samarbejdspartnere vælger at stoppe. Af opslaget fremgår det også, at Lars Vadsager Petersen har ønsket sig fritaget for bestyrelsesarbejdet. Der skal således under pkt. 5 på dagsordenen vælges 4 medlemmer til den kommende bestyrelse. Bestyrelsen vil sædvanen tro fremkomme med forslag til generalforsamlingen. Sluttelig en stor tak til alle de ansatte på de grønne områder, i administrationen, til træneren, og til bestyrelseskollegaerne for et uegennyttigt arbejde til gavn for Hirtshals Golfklub. 5

6 Og hermed overgiver bestyrelsen den skriftlige beretning for året 2010 til forsamlingens videre behandling. Denne beretning vil blive suppleret med en kort mundtlig beretning på selve generalforsamlingen. Endvidere henvises til det supplerende bilag, som sammen med denne beretning er placeret på klubbens hjemmeside samt opslag i klubhuset Bestyrelsen for Hirtshals Golfklub Februar

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Økonomi I de seneste års beretninger har økonomien fyldt en del. Det gør den også i år, men kun for at beskrive, at vi er nød til at passe på udgifterne, når

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Læsø Seaside Golf Klub Årsberetning 2016

Læsø Seaside Golf Klub Årsberetning 2016 Læsø Seaside Golf Klub Årsberetning 2016 Vi har nu overstået sæson nummer 2, hvor vi som klub har haft eneret på banen, således at vi har stået for alt undtaget det daglige vedligehold. Når vi skal se

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 21 04 2014 4 Baneudviklingsprojektet Grundig information. Godt beslutningsgrundlag. Oplæg vedtaget med stor tilslutning.

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. juni 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2011, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 22. Generalforsamling: 1. marts 2012

Bestyrelsens beretning for året 2011, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 22. Generalforsamling: 1. marts 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 22. Generalforsamling: 1. marts 2012 1. I sidste års skriftlige beretning gav bestyrelsen udtryk for, vedrørende klubbens

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 16.03. 2014 Velkomst. Kære medlemmer. Jeg plejer at starte med generalforsamlingen med at sige, at nu nærmer foråret sig, og nu skal vi snart ud og svinge

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Medlemsmøde 20. Oktober 2015

Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Velkomst & Dagsorden Velkomst & Orientering v/michael Svendsen Medlemstal & kategorier samt MGP status Økonomi pr. 30.09 og forecast årsregnskab Tidsbestilling & turntider

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Endnu et begivenhedsrigt år er gået og tiden er inde til et tilbageblik på 2014. Året har budt på store udfordringer og heldigvis har vi

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Nyt fra formanden - april 2014

Nyt fra formanden - april 2014 Kære medlem. Har du i år endnu ikke spillet 18- huls banen, har du en oplevelse af de helt store til gode. Banen står utrolig flot i al sin pragt med forårets lysegrønne løv, super fairways og greens,

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Først og fremmest, tak for et fremragende år for Sindal Golf Klub. Vi har oplevet mange gode ting i 2014. Ikke mindst har vi fortsat

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Skjoldenæsholm golfklub er et fantastisk sted. Dejlige baner, skøn natur og ikke mindst en masse fremragende medlemmer. I de senere år har vi været udfordret

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Hvis det ikke var tilfældet, er min pointe, at så var vi overbemandet og med et kritisk aktivitetsniveau.

Hvis det ikke var tilfældet, er min pointe, at så var vi overbemandet og med et kritisk aktivitetsniveau. Generalforsamling 2015 19. februar 2015 Bestyrelsens mundtlige beretning 2014 Igen i 2014 er flere af klubbens medlemmer desværre gået bort. Inden den mundtlige beretning, vil jeg bede forsamlingen rejse

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Info fra Bestyrelsesmøde på Saint Donat

Info fra Bestyrelsesmøde på Saint Donat Info fra Bestyrelsesmøde på Saint Donat 31. oktober 2014. Dagsorden 1 Godkendelse af sidste referat fra møde den 12. sep. 2014. 2 Evaluering på afholdte turneringer: - Klubmesterskab - Spaniensturen -

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

GOLFNATIONENS TILSTAND 2013

GOLFNATIONENS TILSTAND 2013 GOLFNATIONENS TILSTAND 2013 DAGSORDEN FLERE GOLFSPILLERE ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT MILJØ & GRUNDSKYLD NYT FRA DGU DE NYESTE MEDLEMSTAL 160000 140000 120000 100000 80000 60000 I alt Fleks 40000 20000

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Velkommen til SEJERØ GOLFKLUB. Golf er en sport for livet SEJERØ GOLFKLUB

Velkommen til SEJERØ GOLFKLUB. Golf er en sport for livet SEJERØ GOLFKLUB Velkommen til SEJERØ GOLFKLUB Golf er en sport for livet SEJERØ GOLFKLUB Velkommen til Danmarks mindste og (måske) smukkest beliggende golfbane Vores bane ligger ydmygt, smilende og indbydende placeret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Henrik Leth Peter Norskov Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Aabybro Golfklub marts 2010 Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Formanden, Niels A. Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 127 fremmødte. I bestyrelsen

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK)

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Bestyrelsesmøde fredag d. 7/2-15 kl. 9.00 til 12.00 Møn Golfklub Referat Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Afbud fra

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere