grundejeren.dk Flot ser det ud... Hvad kan man få for en tyver? Vi har et problem Grønt Valby og grundejerne Pleje & udviklingsplaner grønne Vanløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grundejeren.dk Flot ser det ud... Hvad kan man få for en tyver? Vi har et problem Grønt Valby og grundejerne Pleje & udviklingsplaner grønne Vanløse"

Transkript

1 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Marts 2005 Nr årgang Mindstegrundstørrelse uændret side 3 Hvad kan man få for en tyver? side 4-5 Vi har et problem side 6 Grønt Valby og grundejerne side 7 Pleje & udviklingsplaner for det grønne Vanløse side 8-9 Dus med Bierne side 9 Flot ser det ud... -det hvide København Om der er en ny istid på vej skal her være usagt, men vi har også i denne vinter haft nogle gevaldige snefald. Ifølge meteorologerne er der i år ikke faldet mere sne end sædvanligt - det er bare kommet på kortere tid. Og flot ser det jo ud, når sneen ligger jomfrueligt nyfalden i landskabet. Det idylliske sceneri er måske årsagen til, at mange grundejere har valgt at lade sneen ligge. Eller måske har de glemt, hvor de sidst stillede sneskraberen. Grundejernes pligt til at rydde fortov og den halve kørebane - samt ansvaret i tilfælde af ulykker - husker de fleste heldigvis. Nogle er dog sent ude og enkelte rydder konsekvent ikke. Med det resultat, at skiftevis tø og frost gør det til en farlig leg - især for de bløde trafikanter - at passere. Vej & Park har da også modtaget mange klager med krav om erstatning, som for en dels vedkommende er blevet omadresseret til de private fællesvejes grundejere, hvor uheldet er sket. At man er på vinterferie eller har overdraget rydningen til naboer eller andre - herunder vej med fællesrydning - fritager ikke grundejeren for ansvar. Det ansvar kan kun overdrages andre med myndighedernes godkendelse. Fortsættes side 2 Starten på Valbys Byggeforeninger. side Lokaludvalg i hele København side Ren By. Rar By - Et fælles ansvar Din mor er her ikke side 14

2 Flot ser det ud... fortsat fra forsiden Fælles snerydning Der findes som bekendt forskellige snerydningsordninger. Men mange små foreninger sparer det væk pga. stand by-gebyret. Det betyder at hver enkelt grundejer selv må fatte skovlen, hvis ikke de små vejlaug i samme område går sammen om en fælles rydning. Der, hvor man har hyret traktorer til at rydde vejene, tror mange grundejere til gengæld, at den hellige grav er velforvaret. Men de entreprenører, der hyres til rydningen, skal først ordne de offentlige veje og når derfor sent frem til de private fællesveje. Sneen er - alt efter hvor stort et snefald vi får - allerede kørt mere eller mindre sammen til et ispanser. Traktorrydningen - i denne omgang - var bestemt ikke forgæves, idet der trods alt blev fjernet tonsvis af sne, inden man nåede ned til skøjtebanen på vejen. Nye ordninger I skrivende stund har Fællesforeningen samtaler i gang med KommuneTeknik i København (KTK) om forskellige ydelser til grundejerforeningerne, herunder en vinterberedskabsordning for de private fællesveje. I en sådan ordning skal vi altså ikke vente på, at de offentlige veje bliver ryddet først. Ordningen skal kun gælde de private fællesveje. Disse tilbud bliver gennemgået i foråret og vil formentlig kunne ligge klar over sommeren en gang. Vi må erkende, at snerydningen er noget mere ineffektiv på mange af de veje, hvor man ikke gør fælles front mod snerydningen. Det har også i denne vinter skabt farlige situtioner i ligusterkvartererne, og nogle grundejere er kommet hjem fra vinterferien til et erstatningskrav fra ældre medborgere, der ikke har kunnet holde balancen på fortovets is-månelandskab. De kommunale institutioner, der har samme pligt som grundejerne til at rydde fortov og vej, kan heller ikke alle leve op til ansvaret. Falder sneen eksempelvis en fredag eftermiddag, fjernes den først om mandagen. For to år siden blev de af vejmyndigheden bedt om at revidere deres sneberedskab. Men alligevel tager snefaldet dem på sengen. Hvem fjerner snevolden Og så er der hjørneejendommene, som har pligt til at holde de naturlige overgange - fra fortov til fortov - farbare for fodgængere. Medlemmer af Fællesforeningen ved udmundingen af privat fællesvej til offentlig vej har spurgt: 1. Skal vi fjerne den snevold, som det offentlige har skubbet ind på vores private fællesvej til gene for cyklister og fodgængere? 2. I bekræftende fald - kan vi så blot skubbe det tilbage? Og Fællesforeningen svarede efter at have indhentet fornøden bekræftelse hos vejmyndighedens vintertjeneste: 1. JA. 2. Det vil vi ikke anbefale. Andre henvendelser er gået på de mange pendlere, som flere villakvarterer i nærheden af offentlige transport-knudepunkter er blevet belemret med. De skaber kaos, da der ikke kan ryddes ordentligt. Desværre fjernes snebunkerne ikke, hvilket giver den komiske oplevelse, at de har besvær med at få befriet bilen og komme ud af snebunken samt besvær med at parkere bilen det samme sted, når de kommer tilbage. 2 Hvem rydder hos dig Når tøvejret så sætter ind, benyttes lejligheden af mange til at få fjernet isen fra vejbanen. Men denne diciplin er tydeligvis ikke længere en populær vinterfornøjelse hos alle parcelhusfolk. Meget taler for en bydelsordning med snerydning på de private fællesveje. Det vil være effektivt og økonomisk overkommeligt for de enkelte grundejerforeninger. Beredskabet kan udvides med saltning af vejene til forhindring af den farlige isdannelse. Vi har i mange år fået sved på panden ved tanken om saltning på de nyrenoverede veje, som vi forståeligt nok er lidt ømme over. Men i dag bruges der metoder med meget små saltopløsninger, hvor der doseres efter vejrliget. Man vil derfor ikke mere opleve, at vejene efter saltning er hvide helt ind i sommermånederne. Behovet for en fælles snerydning af vejene viser sig da også tydeligt hos de foreninger, der ikke har en ordning. De har nemlig hos entreprenørfirmaerne - i forbindelse med det kraftige snefald lige efter julen - fået mange henvendelser fra foreninger med en bøn om hjælp her og nu - samt forespørgsler om permanente ordninger. Erik Honoré

3 Uændret mindstegrundstørrelse Indsigelsen I sidste nummer af grundejeren.dk bragte vi Fællesforeningens indsigelse mod forslag til nedsættelse af mindstegrundstørrelsen i Københavns villakvarterer. Forslaget i de nye Rammer for Lokalplanlægning kom uden forudgående debat og uden bemærkninger i øvrigt, så kun vågne grundejere opdagede, at mindstegrundstørrelsen var ændret fra 700 til 500 kvm. Ved præsentationen af forslag til lokalplanerne på Købehavns Rådhus blev blev de fremmødte repræsentanter fra grundejerne lovet et møde, men har endnu ikke set noget initiativ fra forvaltningens side. Og vi savner da stadig en forklaring på, hvorfor forslaget blev fremsat og med hvilken begundelse. Men det bør vel styres ved en lokalplanlægning i samarbejde med bl.a. de berørte bydeles borgere og ikke af spekulanters forsøg på at score kassen pga. af de opskruede huspriser. Fællesforeningen er da villig til at tage et møde og evt. initiativ dertil, da vi kan formidle kontakten til de forskellige bydeles villakvarterer og grundejerorganisationer. Hvad så nu Tilbage står så problemet med de mange tilfældige dispensationer. At København mangler boliger og gerne vil have flere skatteydere er forståeligt. Og områder, der kan bære mindre grundstørrelser, findes da nok. Almindeligvis er der blandt naboer forståelse for udvidelser af boligen, men planer om salg af en eller flere smågrunde med anmodning om dispensation til flerfamiliesboliger må - hvis ikke villakvartererne helt skal miste deres særpræg - styres i samarbejde med lokalområderne. Vi oplever alt for ofte, at den lokale planlægning i Københavns yderområder ikke er fremadrettede og visionære, men blot en konfirmering af den tilfældige udvikling i de fire foregående år. Denne ændring kunne jo blive et bedre tag-selv-bord for spekulanter og andre hitte-på-somme mennesker, der ville kunne ændre gadebilledet drastisk uden hensyn til de tilbageblevne beboeres miljø og trivsel. I flere foreninger hvor man har oplevet spekulanter, der forsøger sig med en dispensation til dobbelthuse med lodret skel på attraktive grunde - har man med den førte dispensationspolitik fra forvaltningens side opdaget, hvad en vedtagelse af 500 kvm-størrelsen ville kunne afstedkomme af ulykker. Og tak for det! Nye naboer Sidste år kunne vi opleve en udenlandsk supermarkedskædes forsøg på at opkøbe grunde ved Bellahøjvej. Den forsøger at finde plads til nye butikker ved at uddele enorme købstilbud til villaejerne bag det påtænkte område. Fremgangsmåden medfører, at de berørte grundejere og deres naboer bliver inddraget i en masse overvejelser og problemstillinger, som de ikke er vant til at håndtere. Og det hele er et fatamorgana, for der kan ikke bygges supermarked på det sted. Der er ikke nogen lov, som forbyder denne fremgangsmåde. Men metoden er utiltalende. Det er ubegribeligt, at et stort og i udlandet velanskrevet firma ikke kan finde ud af, at det i Danmark er nødvendigt at henvende sig til kommunens tekniske forvaltning, når man ønsker at bygge et supermarked. Kommunen kan oplyse om kommuneplanens regler for placering af detailhandel, og at det er fastlagt, hvor der må bygges. Københavns planmyndighed bekræftede i øvrigt, at Kommuneplanens bestemmelser medfører, at kæden ikke kan få tilladelse til at bygge et supermarked på Bellahøjvej. De villaejere, der oplevede dette mareridt, henvendte sig til Vanløse 3 Grundejersammenslutning, der ved møder med kæden og en massiv omtale i pressen fik kæden til at stoppe planerne. Grundejerne på de berørte villaveje kunne således ånde lettet op. Men Supemarkedskæden har ikke givet op. Man ønsker åbenbart ikke at ligge i de lokale butiksområder, men hellere på de lokale hovedstrøg ved de fredelige villakvarterer. Således er der nu kig på Jyllingevej, hvor der altså lige skal fjernes en række af de bagved liggende villaer. Det kan da undre, at kæderne sætter så meget i værk på trods af de ringe udsigter til dispensation. Erik Honoré

4 Hvad kan man få for 3 tyvere? Du kan få to 20 styks cigaretter, 10 liter mælk, 3 4 franskbrød eller 5 pakker Kærgården, men du kan også få 6 ½ måneds sne og glatførebekæmpelse. Af Jane Tvermose, KTK I København koster det ca. 60 kr. pr. indbygger pr. sæson eller omregnet 33 øre pr. dag at få glatførebekæmpet og sneryddet de ca. 350 km offentlige veje i kommunen. Med i beløbet er rådighed til de, der er på vagt, og selve udførelsen af de nødvendige udkald. Men hvad sker der, når ballonen går op, og Hr. Vinter midt på natten gør vejene kolde, glatte og undertiden ufremkommelige på grund af rim, is og sne? Hjemme hos vagthavende ingeniør ringer telefonen. Det er Vej & Park med besked om, at udkaldet er sat i gang, hvad det omfatter, og hvor mange medarbejdere, der er kaldt. Også hjemme hos vinterformanden ringer telefonen med samme besked. Alle øvrige deltagere i udkaldet indkaldes maskinelt. - Men uanset hvordan man er kaldt, så hopper alle i tøjet og vender næsen mod arbejdspladsen. Tre kvarter må der maximalt gå, fra man er vækket, og til man skal være i gang med opgaven. Den første på pladsen starter maskinerne, så de er klar, når mandskabet når frem. Vinterformanden går i gang med at ringe til de personer, som ikke har reageret på den maskinelle opringning. Samtidig åbner læssemanden for saltlageanlægget og kontrollerer, om saltlagen har den rette blanding, og tager derefter fat på at fylde salt og/eller saltlage på maskinerne. Imens begynder folkene at indfinde sig på pladsen og tjekker ind hos vinterformanden, hvorefter de tager nøglerne til den maskine, de kører, og kortet, som viser ruten. Hver mand kører den samme rute i hele sæsonen, ofte i flere år ad gangen. Den mængde salt, der skal bruges, styres inde fra bilen eller traktoren. Derfra styres det også i hvilken bredde, der skal saltes. Passerer man f.eks. en busbane eller en svingbane på sin rute, så saltes der med større bredde. Langt de fleste maskiner er GPS-overvåget, så det altid er muligt at se, hvor langt den enkelte er på ruten. På den måde kan både Kommune Teknik og Vej & Park danne sig et billede af, hvor lang tid der er tilbage, inden et udkald kan afsluttes, ligesom der over for byens indbyggere gennem f.eks. Københavns Radio altid kan oplyses om den enkelte vejs tilstand. Hjemme på udkaldspladsen har vinterformanden travlt med at modtage opkald fra mandskab, hvis maskiner bryder sammen - et dæk er punkteret eller en kost er faldet af, og der tages stilling til, om mekanikere skal tilkaldes, eller om skaden er én, som føreren selv kan klare. Vinterassistenten registrerer i EDBsystemet løbende de ændringer der opstår, blandt andet i forbindelse med mandskab, materiel, ruter og ekstra kørsler. - I hele forløbet er der en tæt dialog med Vej & Park, som bestiller af opgaven. Læssemanden har i hele forløbet travlt med at læsse salt og saltlage på de maskiner, som vender hjem 4 med tomme tanke, og som skal af sted igen på ruten. Er der gået en lygte eller er sidespejlet smadret, så klarer han også det. Men uden mad og drikke duer heltene som bekendt ikke. Ca. hver 4. time, når de alligevel er inde for at få saltet op, kan folkene på maskinerne få en bid brød og en kop kaffe, inden de igen kaster sig ud i kulden. Den vagthavende vinteringeniør pendler imens mellem de 3 udkaldspladser, fører tilsyn med vejenes tilstand, superviserer folkene på udkaldspladserne, bestiller eventuelt mere salt eller saltlage, er alle steder og ingen steder. Efterhånden som ruterne er kørt færdige, tager Vej & Park ud fra vejrsituationen stilling til, om udkaldet skal fortsættes eller afsluttes og kontakter herefter Kommune Teknik. Afsluttes udkaldet, betyder det for folkene, at de efterhånden, som de kommer tilbage fra ruten, melder sig hos vinterformanden og derefter går i gang med at rengøre maskinerne i samarbejde med læssemanden, som hjælper med at tømme af for salt og saltlage. Så går turen tilbage til vinterformand og vinterassistent, hvor der udskrives en dagseddel

5 omfattende den tid, medarbejderen har været på udkald. Når alle ruter er kørt, og alle mand er i hus, er det vinterformanden, der efter en kontakt til den vagthavende vinteringeniør, lukker og slukker pladsen. Et udkald kan vare mere end 24 timer, og ingen kan uden at lyve sige, at man ikke er træt efter sådan en tur. Men det er det hele værd, for mens udkaldet kører, pumper adrenalinen, stemningen er rå, men hjertelig, og der er en egen tilfredsstillelse i at medvirke til, at vejene fremtræder sorte og saltede. De kolde facts Hvem bestemmer: Det er politikerne på Rådhuset, der bestemmer niveauet for sne- og glatførebekæmpelsen i København Det er Vej & Park, der på politikernes vegne planlægger, hvordan sne og glatførebekæmpelsen skal finde sted, og fra gang til gang er bestemmende for omfanget af det udkald, der skal finde sted Det er Kommune Teknik København, der står for selve udførelsen af sne og glatførebekæmpelsen Hvornår starter og slutter sne og glatføreberedskabet: Beredskabet starter i oktober det ene år (f.eks. 2005) Beredskabet slutter i april det efterfølgende år (f.eks. 2006) Beredskabssæsonen er på i alt 26 uger Hvor ligger udkaldspladserne: Strømmen i Valby Ragnhildgade på Østerbro Herjedalgade på Amager Hvor mange udkald er der på en sæson: Ca. 70 saltningsudkald på cykelstier og kørebaner Ca. 5 store sneudkald på cykelstier, kørebaner og fortove Hvor mange ruter køres der: 22 kørebane - ruter 18 cykelsti - ruter 18 fortovs - ruter 4 Metro - ruter 3 Plet - ruter 37 sne ruter Ruterne er fordelt på A, B og C ruter: A tages først, B derefter og C til sidst Hvor mange køretøjer er i gang, når det for alvor går løs: 100 store traktorer 21 almindelige traktorer 12 lastbiler med saltspredere 16 sættevogne 14 servicebiler 3 sneslynger 35 grabbiler 9 motoriserede koste 10 gummiged 15 små læssemaskiner Hvor mange folk er i gang, når det for alvor går løs: 65 Kommune Teknik medarbejdere 35 eksterne medarbejdere 100 traktorejere 1 vagthavende ingeniør (overordnede ledelse) 3 vinterformand (den daglige ledelse) 3 vinterassistent (administrativ medarbejder) 3 læssemand (står for salt og saltlage og læsning af biler og traktorer) Hvad saltes der med: Befugtet salt, anvendes til præsaltning eller under let snefald Tørsalt, anvendes på cykelstier ved snefald Saltlage, anvendes primært ved rim på vejarealerne KTK anvender ikke kemiske tømidler Hvad sker der med sneen: Den opsamlede sne køres i deponi hos RGS Der betales en vis sum pr. ton deponeret sne Hvad laver sne og glatføreberedskabet om sommeren: Næste sæsons beredskab planlægges Materiellet repareres og klargøres Indkøb af nyt materiel Aftaler indgås om saltleverancer Aftaler indgås med in og eksternt mandskab Vagtplaner udarbejdes Vagtholdene sammensættes Ruter optimeres Ruteændringer tilpasses Nye tiltag planlægges Aftaler med kunder indgås 5 Brøndrensning Opsigelse af aftalerne Som det måske er en del foreninger bekendt, har KommuneTeknik København (KTK) opsagt aftalen om brøndrensning på de private fællesveje med de Københavnske grundejer- og vejforeninger. KTK foretager stadig brøndrensningerne på de offentlige veje. KTK foretager stadig alle former arbejde med brønde og kloakker, og er rensning en del af opgaven, sørger KTK også for dette. Ny aftale Allerede under sidste års aftale med KTK blev arbejdet på de private fællesveje overtaget af entreprenørfa. Leif M. Jensen (LMJ). Nu kan den samme aftale af de enkelte foreninger indgås direkte med LMJ. LMJ er landets største udbyder på rensning af vejbrønde og kan derfor - i kraft af deres specialiserede vognpark og mandskab - tilbyde rensning af vejbrønde til samme favorable pris, som tidligere er leveret gennem KTK. Dog skal nævnes, at der pålægges et olietillæg (p.t. 6,1%), som reguleres hvert kvartal. Tildmelding Du kan orientere dig om ordningen på og rekvirere et tilmeldingsskema på telefax: eller hos: Frank Johansen / Mobil eller Jan Schou / Mobil

6 Vi har et problem... Fra GF Utterslevhøj Vi har et problem... - eller rettere, vi har et fortov med en længde på tæt ved 1000 meter, som snart kræver en renovering for et millionbeløb. Vi i grundejerforeningen mener, at Københavns Kommune burde betale en 1/3-del, men det mener kommunen ikke. Vi bor et dejligt sted med mose og grønne engdrag som genboer og med kun 10 minutter til Rådhuspladsen. Så det er svært at bevare pessimismen under de betingelser, og dog har vi haft en sten i skoen i flere år. Sagen er, at de private veje, som ligger langs med Utterslev Mose, kun er forsynet med ét fortov, og det ligger på vejsiden væk fra mosen og op til de udstykkede grunde. På mosesiden af vejen er der blot en kantsten mellem mosens grønne arealer og kørebanen. Det har for så vidt fungeret tilfredsstillende i rigtig mange år, og Københavns Kommune har efter princippet noget for noget betalt halvdelen af udgifterne til vedligeholdelsen af vejens eneste fortov. Så blev vejoverenskomsten opsagt, og vi stod tilbage med et nedslidt fortov, vi alene selv skulle betale for at få vedligeholdt og renoveret. Vi troede, det var en smutter for kommunen, men nej, fra nu af måtte vi selv betale hele vedligeholdelsen, gentog de. Vi ankede misforholdet til Vejdirektoratet, som over mange sider fortalte os, at de ikke kunne afgøre en sag af den karakter. Tilbage var kun et civilt søgsmål til at afklare tvisten. Ser man sagen fra vores side, så har denne idyllisk slyngede, private fællesvej mere trafik, end vores lokale område skaber. Den anvendes dels som gennemfartsvej, men også af besøgende, der kommer for at bruge og nyde mosens natur. Vi mener, at vejens eneste fortov er nødvendigt for afvikling af både gående og kørende trafik. I mosen findes en grussti, som bruges meget af spadserende og løbere, men den sneryddes og gruses kun lejlighedsvis. Det medfører, at alle benytter vejens eneste fortov i de lange perioder i vinterhalvåret, hvor stien er glat eller pløret. Vores krav om en medfinansiering afvises af Københavns Kommune med henvisning til vejlovens generelle bestemmelser for private fællesveje, der angiver vejmidten som grænse ved udgiftsdelingen. Vi skal nu betale for vores halvdel med fortov, og Københavns Kommune skal fremover kun betale for deres halvdel uden fortov, mener kommunen. Og det selv om fortovet som sagt bruges af kommunens mange gæster til mosen. Vi har fulgt op på dette nedslående resultat ved at gøre brug af den ekspertise, som Fællesforeningen af Grundejerforeninger i Københavns tilknyttede advokat kan tilbyde. Det har resulteret i et responsum, som har givet vores bestyrelse et godt grundlag, for at tage stilling til en eventuel retssag. Vi kan konkludere, at vi ikke har en krystalklar vindersag, men at de atypiske forhold på vores vej i relation til vejlovens forholdsvis snævre bestemmelser er afgørende. Vi mener i bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening, at ganske mange grundejerforeninger i København må have tilsvarende veje med kun ét fortov og derfor har en interesse i at få omkostningsfordelingen afklaret. Hans Bo Larsen Fællesforeningen opfordrer til, at interesserede foreninger kontakter GF Utterslevhøj på ovenstående mailadresse, så erfaringer og løsninger kan samles.de interesserede vil få information om den aktuelle sag, som kan anvendes omkring jeres efterfølgende beslutning for deltagelse i det videre forløb. 6

7 Grønt Valby samarbejder med grundejerne Der er et stort potentiale for udbredelse af mere miljørigtige løsninger i villaen - både inden- og udenfor, dvs med hensyn til havebrug, ombygning og driftsmæssige ressourcebesparelser. Derfor har Grøn Valby Valbys nye lokal Agenda 21 center - og Valby Grunderejerforening taget initiativ til afholde et medlemsmøde den 28. februar for at informere om tilbud, der retter sig mod dels: - haven - selve huset - driften i huset Grøn Valby kan tilbyde: - Idéudvikling og planlægning af f.eks. ekskursioner, foredrag, konsulentbesøg, havevandringer og meget andet. - Viden og arbejdsressource. - Økonomisk støtte til konsulenter, foredragsholdere og ekskursioner. Noget af det Grøn Valby vil sætte fokus på er: - Ressourceforbrug i husholdning. - Miljøvenlige løsninger ved ombygning/tilbygning i boligen. - Miljøskånsom ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse i haven. - Havens dyreliv og hvad den en kelte kan gøre for at understøtte dette. - Håndtering af grønt affald herunder hjemmekompostering i private haver. - Dialog, samarbejde og netværk i villakvartererne i Valby. Formålet med initiativet er således at hjælpe og vejlede grundejerne i at spare på ressourcerne både indenfor og omkring deres bolig. Dette vil i de fleste tilfælde både give en økonomisk gevinst samtidig med en sundere bolig f.eks med hensyn til indeklima, en bedre udnyttelse af haven til glæde for ejeren og evt. dyrelivet, en bedre forståelse af naturens kredsløb, bedre beskyttelse af grundvandet osv. Bedste hilsner fra Lene Okholm, Centerleder i Grøn Valby og Lisbeth B. Ritter, Formand for Valby Grundejerforening Vi vil informere om mødet og hvad der kom ud af det i et senere nummer af Grundejeren.dk BILAG En vifte af tilbud! Opdelt på de tre ovenfor nævnte områder: haven, huset og husets drift, kunne de tilbud som vi f.eks. forestiller os være: Rettet mod haven: Invitation til havevandringer. Foredrag eller foredragsrække om økologisk havebrug, jordforbedring, kompostering, genbrug af regnvand, dyrkning uden brug af kunststoffer mm. Foredrag om havens dyr og eller havetur herom. Foredrag eller havevandring med fokus på beskæring af frugttræer, buske mm. Aktiviteter med fokus på hønsehold. Indsats i forhold til dræbersnegle. Tilbud til vejlaug fællesindkøb af kompostkværn, æblepresse, trailer m.v. Plantebyttedag. Andet? Mål: Udfasning af brug af kunstgødning samt brug af pesticider i private haver i Valby. Øget lokal kompostering af grønt affald mhp. jordforbedring samt reduktion af mængden af grønt affald, der køres bort. Styrkelse af de lokale netværk via aktiviteter, der skaber mere sammenhold lokalt, hvor folk lærer flere i lokalområdet at kende. Mere opmærksomhed på havens dyreliv Andet? Rettet mod huset: Vejledning omkring miljørigtig ombygning og tilbygning fast tilbud på centrets hjemmeside samt tilbud om foredrag, temaaftener og ekskursioner. Mål: Sundere boliger bl.a. via fokus på bedre indeklima. Mindre brug af miljø Grøn Valby Valby Langgade 92, 2500 Valby Tlf.: skadelige materialer ved ombygning og tilbygning. Rettet mod husets drift: Villatjek - tilbud til grundejerforeninger om villatjek, hvor der tilbydes en gennemgang af det enkelte hus for oplagte muligheder for ændringer, der vil føre til større eller mindre ressourcebesparelser. Mål: At opnå ressourcebesparelser på el, vand, varme m.m i den enkelte husstand ved at fokusere på handlemuligheder. Øget opmærksomhed/bevidsthed om ressourceforbrug og muligheder for besparelser hos forbrugerne. Varig økonomisk besparelse via reduktion af ressourceforbruget i husets daglige drift. 7

8 Pleje- og udviklingsplan for Damhusengen og -søen, Grøndalsparken og Krogebjergparken. Af Bent Andersen Parkbrugerrådet er nedsat Arbejdet med Pleje- og udviklingsplanen er begyndt i januar og forventes afsluttet sidst på året. Det første møde i det rådgivende Parkbrugerråd blev afholdt 8. februar. Frem til november skal der afholdes yderligere 5 møder, før planen er færdig. Parkbrugerrådet har ca. 20 medlemmer fra landsdækkende interesseorganisationer, lokale interessenter og brugergrupper og fra Københavns forvaltninger. Fra Vanløse-Grøndal deltager repræsentanter fra Vanløse Lokalråd, Grøndal Lokalråd, Vanløse Ældreråd, Idrætssamvirket og Enggruppen. Endelig er Danmarks Naturfredningsforening repræsenteret af en vanløseborger med stort kendskab til området. Repræsentanterne fra Vanløse har hidtil samarbejdet i Engforum, der i flere år har koordineret initiativerne om forbedring af Damhusengens og fodboldbanernes vedligeholdelse. I samarbejde med Vej & Park er der allerede opnået synlige forbedringer af engens vedligeholdelse, og renoveringen af fodboldbanerne er begyndt. Den nye Pleje- og udviklingsplan forventes at lægge op til at fortsætte den gode udvikling, der allerede er i gang. Mon ikke Vej & Park er klar over, at Damhussøen og -engen har 200 års jubilæum i Københavns Kommune i 2010, så vi kan regne med, at vedligeholdelsen er i top forinden. Enggruppen tager initiativet Enggruppens medlemmer har været aktive i nogle år. Brugerne af Damhusengen kunne for nogle år siden ikke undgå at bemærke, at vedligeholdelsen af området var stærkt nedprioriteret. Beplantninger og stier blev ikke vedligeholdt, og fodboldbanernes tilstand var efterhånden så ringe, at fodboldspillerne pådrog sig skader som følge af huller og sten på banerne. Hele området var ved at skifte karakter, fordi beplantningerne bredte sig, så udsynet til engen blev stærkt begrænset. På den baggrund gik Enggruppen i gang med, dels at arbejde for en bedre vedligeholdelse af området, dels at beskrive en plan for en bedre udnyttelse af engen. 8 Fotos: Lars Ravn-Jensen Nogle af fodboldbanerne ligger på steder, der hvert forår står under vand. Banerne kan flyttes lidt og derved undgå den årlige oversvømmelse. Enggruppens forslag går ud på at placere aktiviteterne, så de har et fornuftigt samspil med engens natur. Den bløde bund er ikke ideel til fodboldbaner. Men fodboldspillerne kan få nogle anvendelige baner, når de placeres fornuftigt og vedligeholdes omhyggeligt. Engens fugtige områder foreslår Enggruppen forbedret ved at der udgraves nogle lavvandede søer, hvor planter og insekter kan trives. Enggruppens forslag kan læses i Vanløsebasen. Et af bydelens åndehuller ved Damhussøen

9 Studieprojekt om Damhussøen og engen Enggruppens arbejde var anledning til, at 4 studerende ved Landbohøjskolen henvendte sig for at få oplysninger til et studieprojekt over Damhussøen og Damhusengen. I projektet er der 15 forslag til forbedring af området. For søens vedkommende foreslås blandt andet, at rørskoven ved Peter Bangs Vej genskabes. Den blev ødelagt omkring 1976, da der blev anlagt et overløbsbassin under Damhussøen. På en del af området er der siden oprettet et lavvandet område med fugleøer. Men rørskoven, der var hjemsted for adskillige fuglearter, er aldrig blevet genskabt. Ved Rødovre foreslås etableret et lavvandet område med fugleøer, så der bliver bedre betingelser for Damhussøens ynglefugle. Forslagene kan læses på Vanløsebasen. Frilæggelse af Harrestrup Å og Grøndalsåen har lange udsigter. I Parkpolitikken, Det grønne København, som Borgerrepræsentationen vedtog i 2004, er frilæggelse af Harrestrup Å og Grøndalsåen nævnt som eksempler på udvikling af byens grønne struktur. Genskabelsen af de to vandløb kræver imidlertid lang tid og store investeringer også uden for Københavns Kommune. Frilæggelsen er et ønske fra brugerne, men realiseringen af projektet har lange udsigter. Dus med bierne Af Hans Bo Larsen I haverne her i nabolaget, i et hjørne af København, var der i 50-erne 4 haver med bistader. Efterfølgende var der ingen i en længere årrække, men måske er nedgangen vendt. I hvert fald er der nu en lille bigård og den står i vores have. At der fortsat er biavlere i København og på Frederiksberg, bekræftes ved fremmødet til biavlerforeningens sammenkomster. Jeg husker fra min barndom en glad glarmester, som kørte rundt til sine bistader ude på landet med en blå nimbus motorcykel med sidevogn. Om det var turene på motorcykelen i naturen eller arbejdet med bier og honningtavler, der gav ham det gode humør, ved jeg ikke, men det imponerede, at han så stort på et stik eller to. Standard bemærkningen var, at et bistik var godt mod gigt. Om det var den glade glarmester, et overskud af fritid som efterlønner eller noget helt tredje, der gjorde det, ved jeg ikke, men efter et aftenkursus i biavlerforeningen, sprang jeg ud som håbefuld biavler. Det er jeg fortsat og nu på 5. år. Byernes villahaver er et mere udbytterigt og mangfoldigt sted at samle nektar i for bierne end ude på landet. Og ikke mindst er sæsonen i byens haver med forskelligartede blomster og frugttræer betydelig længere. At starte en hobby med biavl er ikke specielt bekosteligt. For kroner er man godt i gang, og resten af året har hele familien et herligt og helt rent naturprodukt fra egen have. Jeg husker den fornøjelse det var at sætte de første glas med honning fra egen bigård på bordet for familien. Bier giver så godt som aldrig naboproblemer, og det fremmer selvfølgelig forståelsen, hvis en nabosnak 9 suppleres med et glas honning i ny og næ. De kan så samtidig få fortalt, at det ikke er bierne, der kommer på syltetøjsmaden på deres terrasse om sommeren, det er kun hvepse, der har den ubeskedne adfærd. Der er få enkle regler for opstilling af bistader i villahaverne, og de kan opfyldes, selv i en lille have. Så hvorfor ikke gå i gang? Jeg kan anbefale deltagelse i Københavns Amts Biavlerforenings begynderkursus i april. Det afholdes på Landbohøjskolen på Frederiksberg, hvor der også findes en skolebigård til den praktiske undervisning. Du kan tilmelde dig til Henning Willads Petersen, telefon , Go fornøjelse.

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

grundejeren dk F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n April/maj 2005 Nr 1 Fællesforeningens Repræsentantskabsmøde 2005 finder sted hos R98 den 19

Læs mere

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore.

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 15 November 2010 Grundejermødet i Prøvehallen side 4-7 Indhold: Den lyse ide blev skudt ned af både grundejere og lokale politikere. Sagen ligger nu

Læs mere

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni 2009 11 Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus www.grundejeren.dk Fællesforeningens

Læs mere

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r Informationshæfte... -om regnvandsløsninger side 3 i K ø b e n h a v n 19 November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse side

Læs mere

Udnyttelsen af villagrunde!

Udnyttelsen af villagrunde! ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 29 Maj - juni 2014 Udnyttelsen af villagrunde! Rockerborgen i Vanløse Henvendelse til retsudvalget Repræsentantskabsmødet 2014 Medlemsmøder Regnvandsmødet

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

September 2011 ISSN: 2244-9035. Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre!

September 2011 ISSN: 2244-9035. Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre! F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 18 September 2011 ISSN: 2244-9035 Storskrald Ros til skraldemændene side 3 Det store skybrud... -og de oversvømmede

Læs mere

Maj 2011. Privatvejsloven Side 3. Repræsentantskabsmødet. i Grundejeren.dk Side 4-5. Klimakaos i København Side 6-7

Maj 2011. Privatvejsloven Side 3. Repræsentantskabsmødet. i Grundejeren.dk Side 4-5. Klimakaos i København Side 6-7 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 17 Maj 2011 Privatvejsloven Side 3 Repræsentantskabsmødet i Grundejeren.dk Side 4-5 Klimakaos i København Side

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

20 Marts 2012 ISSN: 2244-9035

20 Marts 2012 ISSN: 2244-9035 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 20 Marts 2012 ISSN: ISSN: 2244-9035 2244-9035 Betalingsringen Betalingsringen er er aflyst... aflyst... 33

Læs mere

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse DONG S jordlægning af elledninger i København og tilslutning

Læs mere

25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6

25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 25 maj 2013 Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3 Konferencen om nabostøj... side 4-5 Mere DONG-opgravning?... side 6 Nye regler for byggeaffald...

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd...

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd... F æ l l e s f o r e n i n g e n Valby Have a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 22 September 2012 Fra vor egen verden... side 3 Fokus på Valby Have... side 4-5 Møde med Den kriminalpræventive

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 AMA RØSTEN Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 NY AMAGERBROGADE SKAL KUNNE TILTRÆKKE FLERE MENNESKER Der er foreløbig afsat 40 mio. kr.

Læs mere

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter...

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter... Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 26 september 2013 Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3 Kommunale LAR-projekter... side 4 Brugerrepræsentant til vand/klima. side 5 Energi-

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 182 Marts 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk. Borgerservicecenter. Digital tinglysning

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 182 Marts 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk. Borgerservicecenter. Digital tinglysning EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 182 Marts 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 Renovation (leder) Utterslev Mose under forvandling Det nye bydelscentrum Befæstningsdagen

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere