grundejeren.dk Flot ser det ud... Hvad kan man få for en tyver? Vi har et problem Grønt Valby og grundejerne Pleje & udviklingsplaner grønne Vanløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grundejeren.dk Flot ser det ud... Hvad kan man få for en tyver? Vi har et problem Grønt Valby og grundejerne Pleje & udviklingsplaner grønne Vanløse"

Transkript

1 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Marts 2005 Nr årgang Mindstegrundstørrelse uændret side 3 Hvad kan man få for en tyver? side 4-5 Vi har et problem side 6 Grønt Valby og grundejerne side 7 Pleje & udviklingsplaner for det grønne Vanløse side 8-9 Dus med Bierne side 9 Flot ser det ud... -det hvide København Om der er en ny istid på vej skal her være usagt, men vi har også i denne vinter haft nogle gevaldige snefald. Ifølge meteorologerne er der i år ikke faldet mere sne end sædvanligt - det er bare kommet på kortere tid. Og flot ser det jo ud, når sneen ligger jomfrueligt nyfalden i landskabet. Det idylliske sceneri er måske årsagen til, at mange grundejere har valgt at lade sneen ligge. Eller måske har de glemt, hvor de sidst stillede sneskraberen. Grundejernes pligt til at rydde fortov og den halve kørebane - samt ansvaret i tilfælde af ulykker - husker de fleste heldigvis. Nogle er dog sent ude og enkelte rydder konsekvent ikke. Med det resultat, at skiftevis tø og frost gør det til en farlig leg - især for de bløde trafikanter - at passere. Vej & Park har da også modtaget mange klager med krav om erstatning, som for en dels vedkommende er blevet omadresseret til de private fællesvejes grundejere, hvor uheldet er sket. At man er på vinterferie eller har overdraget rydningen til naboer eller andre - herunder vej med fællesrydning - fritager ikke grundejeren for ansvar. Det ansvar kan kun overdrages andre med myndighedernes godkendelse. Fortsættes side 2 Starten på Valbys Byggeforeninger. side Lokaludvalg i hele København side Ren By. Rar By - Et fælles ansvar Din mor er her ikke side 14

2 Flot ser det ud... fortsat fra forsiden Fælles snerydning Der findes som bekendt forskellige snerydningsordninger. Men mange små foreninger sparer det væk pga. stand by-gebyret. Det betyder at hver enkelt grundejer selv må fatte skovlen, hvis ikke de små vejlaug i samme område går sammen om en fælles rydning. Der, hvor man har hyret traktorer til at rydde vejene, tror mange grundejere til gengæld, at den hellige grav er velforvaret. Men de entreprenører, der hyres til rydningen, skal først ordne de offentlige veje og når derfor sent frem til de private fællesveje. Sneen er - alt efter hvor stort et snefald vi får - allerede kørt mere eller mindre sammen til et ispanser. Traktorrydningen - i denne omgang - var bestemt ikke forgæves, idet der trods alt blev fjernet tonsvis af sne, inden man nåede ned til skøjtebanen på vejen. Nye ordninger I skrivende stund har Fællesforeningen samtaler i gang med KommuneTeknik i København (KTK) om forskellige ydelser til grundejerforeningerne, herunder en vinterberedskabsordning for de private fællesveje. I en sådan ordning skal vi altså ikke vente på, at de offentlige veje bliver ryddet først. Ordningen skal kun gælde de private fællesveje. Disse tilbud bliver gennemgået i foråret og vil formentlig kunne ligge klar over sommeren en gang. Vi må erkende, at snerydningen er noget mere ineffektiv på mange af de veje, hvor man ikke gør fælles front mod snerydningen. Det har også i denne vinter skabt farlige situtioner i ligusterkvartererne, og nogle grundejere er kommet hjem fra vinterferien til et erstatningskrav fra ældre medborgere, der ikke har kunnet holde balancen på fortovets is-månelandskab. De kommunale institutioner, der har samme pligt som grundejerne til at rydde fortov og vej, kan heller ikke alle leve op til ansvaret. Falder sneen eksempelvis en fredag eftermiddag, fjernes den først om mandagen. For to år siden blev de af vejmyndigheden bedt om at revidere deres sneberedskab. Men alligevel tager snefaldet dem på sengen. Hvem fjerner snevolden Og så er der hjørneejendommene, som har pligt til at holde de naturlige overgange - fra fortov til fortov - farbare for fodgængere. Medlemmer af Fællesforeningen ved udmundingen af privat fællesvej til offentlig vej har spurgt: 1. Skal vi fjerne den snevold, som det offentlige har skubbet ind på vores private fællesvej til gene for cyklister og fodgængere? 2. I bekræftende fald - kan vi så blot skubbe det tilbage? Og Fællesforeningen svarede efter at have indhentet fornøden bekræftelse hos vejmyndighedens vintertjeneste: 1. JA. 2. Det vil vi ikke anbefale. Andre henvendelser er gået på de mange pendlere, som flere villakvarterer i nærheden af offentlige transport-knudepunkter er blevet belemret med. De skaber kaos, da der ikke kan ryddes ordentligt. Desværre fjernes snebunkerne ikke, hvilket giver den komiske oplevelse, at de har besvær med at få befriet bilen og komme ud af snebunken samt besvær med at parkere bilen det samme sted, når de kommer tilbage. 2 Hvem rydder hos dig Når tøvejret så sætter ind, benyttes lejligheden af mange til at få fjernet isen fra vejbanen. Men denne diciplin er tydeligvis ikke længere en populær vinterfornøjelse hos alle parcelhusfolk. Meget taler for en bydelsordning med snerydning på de private fællesveje. Det vil være effektivt og økonomisk overkommeligt for de enkelte grundejerforeninger. Beredskabet kan udvides med saltning af vejene til forhindring af den farlige isdannelse. Vi har i mange år fået sved på panden ved tanken om saltning på de nyrenoverede veje, som vi forståeligt nok er lidt ømme over. Men i dag bruges der metoder med meget små saltopløsninger, hvor der doseres efter vejrliget. Man vil derfor ikke mere opleve, at vejene efter saltning er hvide helt ind i sommermånederne. Behovet for en fælles snerydning af vejene viser sig da også tydeligt hos de foreninger, der ikke har en ordning. De har nemlig hos entreprenørfirmaerne - i forbindelse med det kraftige snefald lige efter julen - fået mange henvendelser fra foreninger med en bøn om hjælp her og nu - samt forespørgsler om permanente ordninger. Erik Honoré

3 Uændret mindstegrundstørrelse Indsigelsen I sidste nummer af grundejeren.dk bragte vi Fællesforeningens indsigelse mod forslag til nedsættelse af mindstegrundstørrelsen i Københavns villakvarterer. Forslaget i de nye Rammer for Lokalplanlægning kom uden forudgående debat og uden bemærkninger i øvrigt, så kun vågne grundejere opdagede, at mindstegrundstørrelsen var ændret fra 700 til 500 kvm. Ved præsentationen af forslag til lokalplanerne på Købehavns Rådhus blev blev de fremmødte repræsentanter fra grundejerne lovet et møde, men har endnu ikke set noget initiativ fra forvaltningens side. Og vi savner da stadig en forklaring på, hvorfor forslaget blev fremsat og med hvilken begundelse. Men det bør vel styres ved en lokalplanlægning i samarbejde med bl.a. de berørte bydeles borgere og ikke af spekulanters forsøg på at score kassen pga. af de opskruede huspriser. Fællesforeningen er da villig til at tage et møde og evt. initiativ dertil, da vi kan formidle kontakten til de forskellige bydeles villakvarterer og grundejerorganisationer. Hvad så nu Tilbage står så problemet med de mange tilfældige dispensationer. At København mangler boliger og gerne vil have flere skatteydere er forståeligt. Og områder, der kan bære mindre grundstørrelser, findes da nok. Almindeligvis er der blandt naboer forståelse for udvidelser af boligen, men planer om salg af en eller flere smågrunde med anmodning om dispensation til flerfamiliesboliger må - hvis ikke villakvartererne helt skal miste deres særpræg - styres i samarbejde med lokalområderne. Vi oplever alt for ofte, at den lokale planlægning i Københavns yderområder ikke er fremadrettede og visionære, men blot en konfirmering af den tilfældige udvikling i de fire foregående år. Denne ændring kunne jo blive et bedre tag-selv-bord for spekulanter og andre hitte-på-somme mennesker, der ville kunne ændre gadebilledet drastisk uden hensyn til de tilbageblevne beboeres miljø og trivsel. I flere foreninger hvor man har oplevet spekulanter, der forsøger sig med en dispensation til dobbelthuse med lodret skel på attraktive grunde - har man med den førte dispensationspolitik fra forvaltningens side opdaget, hvad en vedtagelse af 500 kvm-størrelsen ville kunne afstedkomme af ulykker. Og tak for det! Nye naboer Sidste år kunne vi opleve en udenlandsk supermarkedskædes forsøg på at opkøbe grunde ved Bellahøjvej. Den forsøger at finde plads til nye butikker ved at uddele enorme købstilbud til villaejerne bag det påtænkte område. Fremgangsmåden medfører, at de berørte grundejere og deres naboer bliver inddraget i en masse overvejelser og problemstillinger, som de ikke er vant til at håndtere. Og det hele er et fatamorgana, for der kan ikke bygges supermarked på det sted. Der er ikke nogen lov, som forbyder denne fremgangsmåde. Men metoden er utiltalende. Det er ubegribeligt, at et stort og i udlandet velanskrevet firma ikke kan finde ud af, at det i Danmark er nødvendigt at henvende sig til kommunens tekniske forvaltning, når man ønsker at bygge et supermarked. Kommunen kan oplyse om kommuneplanens regler for placering af detailhandel, og at det er fastlagt, hvor der må bygges. Københavns planmyndighed bekræftede i øvrigt, at Kommuneplanens bestemmelser medfører, at kæden ikke kan få tilladelse til at bygge et supermarked på Bellahøjvej. De villaejere, der oplevede dette mareridt, henvendte sig til Vanløse 3 Grundejersammenslutning, der ved møder med kæden og en massiv omtale i pressen fik kæden til at stoppe planerne. Grundejerne på de berørte villaveje kunne således ånde lettet op. Men Supemarkedskæden har ikke givet op. Man ønsker åbenbart ikke at ligge i de lokale butiksområder, men hellere på de lokale hovedstrøg ved de fredelige villakvarterer. Således er der nu kig på Jyllingevej, hvor der altså lige skal fjernes en række af de bagved liggende villaer. Det kan da undre, at kæderne sætter så meget i værk på trods af de ringe udsigter til dispensation. Erik Honoré

4 Hvad kan man få for 3 tyvere? Du kan få to 20 styks cigaretter, 10 liter mælk, 3 4 franskbrød eller 5 pakker Kærgården, men du kan også få 6 ½ måneds sne og glatførebekæmpelse. Af Jane Tvermose, KTK I København koster det ca. 60 kr. pr. indbygger pr. sæson eller omregnet 33 øre pr. dag at få glatførebekæmpet og sneryddet de ca. 350 km offentlige veje i kommunen. Med i beløbet er rådighed til de, der er på vagt, og selve udførelsen af de nødvendige udkald. Men hvad sker der, når ballonen går op, og Hr. Vinter midt på natten gør vejene kolde, glatte og undertiden ufremkommelige på grund af rim, is og sne? Hjemme hos vagthavende ingeniør ringer telefonen. Det er Vej & Park med besked om, at udkaldet er sat i gang, hvad det omfatter, og hvor mange medarbejdere, der er kaldt. Også hjemme hos vinterformanden ringer telefonen med samme besked. Alle øvrige deltagere i udkaldet indkaldes maskinelt. - Men uanset hvordan man er kaldt, så hopper alle i tøjet og vender næsen mod arbejdspladsen. Tre kvarter må der maximalt gå, fra man er vækket, og til man skal være i gang med opgaven. Den første på pladsen starter maskinerne, så de er klar, når mandskabet når frem. Vinterformanden går i gang med at ringe til de personer, som ikke har reageret på den maskinelle opringning. Samtidig åbner læssemanden for saltlageanlægget og kontrollerer, om saltlagen har den rette blanding, og tager derefter fat på at fylde salt og/eller saltlage på maskinerne. Imens begynder folkene at indfinde sig på pladsen og tjekker ind hos vinterformanden, hvorefter de tager nøglerne til den maskine, de kører, og kortet, som viser ruten. Hver mand kører den samme rute i hele sæsonen, ofte i flere år ad gangen. Den mængde salt, der skal bruges, styres inde fra bilen eller traktoren. Derfra styres det også i hvilken bredde, der skal saltes. Passerer man f.eks. en busbane eller en svingbane på sin rute, så saltes der med større bredde. Langt de fleste maskiner er GPS-overvåget, så det altid er muligt at se, hvor langt den enkelte er på ruten. På den måde kan både Kommune Teknik og Vej & Park danne sig et billede af, hvor lang tid der er tilbage, inden et udkald kan afsluttes, ligesom der over for byens indbyggere gennem f.eks. Københavns Radio altid kan oplyses om den enkelte vejs tilstand. Hjemme på udkaldspladsen har vinterformanden travlt med at modtage opkald fra mandskab, hvis maskiner bryder sammen - et dæk er punkteret eller en kost er faldet af, og der tages stilling til, om mekanikere skal tilkaldes, eller om skaden er én, som føreren selv kan klare. Vinterassistenten registrerer i EDBsystemet løbende de ændringer der opstår, blandt andet i forbindelse med mandskab, materiel, ruter og ekstra kørsler. - I hele forløbet er der en tæt dialog med Vej & Park, som bestiller af opgaven. Læssemanden har i hele forløbet travlt med at læsse salt og saltlage på de maskiner, som vender hjem 4 med tomme tanke, og som skal af sted igen på ruten. Er der gået en lygte eller er sidespejlet smadret, så klarer han også det. Men uden mad og drikke duer heltene som bekendt ikke. Ca. hver 4. time, når de alligevel er inde for at få saltet op, kan folkene på maskinerne få en bid brød og en kop kaffe, inden de igen kaster sig ud i kulden. Den vagthavende vinteringeniør pendler imens mellem de 3 udkaldspladser, fører tilsyn med vejenes tilstand, superviserer folkene på udkaldspladserne, bestiller eventuelt mere salt eller saltlage, er alle steder og ingen steder. Efterhånden som ruterne er kørt færdige, tager Vej & Park ud fra vejrsituationen stilling til, om udkaldet skal fortsættes eller afsluttes og kontakter herefter Kommune Teknik. Afsluttes udkaldet, betyder det for folkene, at de efterhånden, som de kommer tilbage fra ruten, melder sig hos vinterformanden og derefter går i gang med at rengøre maskinerne i samarbejde med læssemanden, som hjælper med at tømme af for salt og saltlage. Så går turen tilbage til vinterformand og vinterassistent, hvor der udskrives en dagseddel

5 omfattende den tid, medarbejderen har været på udkald. Når alle ruter er kørt, og alle mand er i hus, er det vinterformanden, der efter en kontakt til den vagthavende vinteringeniør, lukker og slukker pladsen. Et udkald kan vare mere end 24 timer, og ingen kan uden at lyve sige, at man ikke er træt efter sådan en tur. Men det er det hele værd, for mens udkaldet kører, pumper adrenalinen, stemningen er rå, men hjertelig, og der er en egen tilfredsstillelse i at medvirke til, at vejene fremtræder sorte og saltede. De kolde facts Hvem bestemmer: Det er politikerne på Rådhuset, der bestemmer niveauet for sne- og glatførebekæmpelsen i København Det er Vej & Park, der på politikernes vegne planlægger, hvordan sne og glatførebekæmpelsen skal finde sted, og fra gang til gang er bestemmende for omfanget af det udkald, der skal finde sted Det er Kommune Teknik København, der står for selve udførelsen af sne og glatførebekæmpelsen Hvornår starter og slutter sne og glatføreberedskabet: Beredskabet starter i oktober det ene år (f.eks. 2005) Beredskabet slutter i april det efterfølgende år (f.eks. 2006) Beredskabssæsonen er på i alt 26 uger Hvor ligger udkaldspladserne: Strømmen i Valby Ragnhildgade på Østerbro Herjedalgade på Amager Hvor mange udkald er der på en sæson: Ca. 70 saltningsudkald på cykelstier og kørebaner Ca. 5 store sneudkald på cykelstier, kørebaner og fortove Hvor mange ruter køres der: 22 kørebane - ruter 18 cykelsti - ruter 18 fortovs - ruter 4 Metro - ruter 3 Plet - ruter 37 sne ruter Ruterne er fordelt på A, B og C ruter: A tages først, B derefter og C til sidst Hvor mange køretøjer er i gang, når det for alvor går løs: 100 store traktorer 21 almindelige traktorer 12 lastbiler med saltspredere 16 sættevogne 14 servicebiler 3 sneslynger 35 grabbiler 9 motoriserede koste 10 gummiged 15 små læssemaskiner Hvor mange folk er i gang, når det for alvor går løs: 65 Kommune Teknik medarbejdere 35 eksterne medarbejdere 100 traktorejere 1 vagthavende ingeniør (overordnede ledelse) 3 vinterformand (den daglige ledelse) 3 vinterassistent (administrativ medarbejder) 3 læssemand (står for salt og saltlage og læsning af biler og traktorer) Hvad saltes der med: Befugtet salt, anvendes til præsaltning eller under let snefald Tørsalt, anvendes på cykelstier ved snefald Saltlage, anvendes primært ved rim på vejarealerne KTK anvender ikke kemiske tømidler Hvad sker der med sneen: Den opsamlede sne køres i deponi hos RGS Der betales en vis sum pr. ton deponeret sne Hvad laver sne og glatføreberedskabet om sommeren: Næste sæsons beredskab planlægges Materiellet repareres og klargøres Indkøb af nyt materiel Aftaler indgås om saltleverancer Aftaler indgås med in og eksternt mandskab Vagtplaner udarbejdes Vagtholdene sammensættes Ruter optimeres Ruteændringer tilpasses Nye tiltag planlægges Aftaler med kunder indgås 5 Brøndrensning Opsigelse af aftalerne Som det måske er en del foreninger bekendt, har KommuneTeknik København (KTK) opsagt aftalen om brøndrensning på de private fællesveje med de Københavnske grundejer- og vejforeninger. KTK foretager stadig brøndrensningerne på de offentlige veje. KTK foretager stadig alle former arbejde med brønde og kloakker, og er rensning en del af opgaven, sørger KTK også for dette. Ny aftale Allerede under sidste års aftale med KTK blev arbejdet på de private fællesveje overtaget af entreprenørfa. Leif M. Jensen (LMJ). Nu kan den samme aftale af de enkelte foreninger indgås direkte med LMJ. LMJ er landets største udbyder på rensning af vejbrønde og kan derfor - i kraft af deres specialiserede vognpark og mandskab - tilbyde rensning af vejbrønde til samme favorable pris, som tidligere er leveret gennem KTK. Dog skal nævnes, at der pålægges et olietillæg (p.t. 6,1%), som reguleres hvert kvartal. Tildmelding Du kan orientere dig om ordningen på og rekvirere et tilmeldingsskema på telefax: eller hos: Frank Johansen / Mobil eller Jan Schou / Mobil

6 Vi har et problem... Fra GF Utterslevhøj Vi har et problem... - eller rettere, vi har et fortov med en længde på tæt ved 1000 meter, som snart kræver en renovering for et millionbeløb. Vi i grundejerforeningen mener, at Københavns Kommune burde betale en 1/3-del, men det mener kommunen ikke. Vi bor et dejligt sted med mose og grønne engdrag som genboer og med kun 10 minutter til Rådhuspladsen. Så det er svært at bevare pessimismen under de betingelser, og dog har vi haft en sten i skoen i flere år. Sagen er, at de private veje, som ligger langs med Utterslev Mose, kun er forsynet med ét fortov, og det ligger på vejsiden væk fra mosen og op til de udstykkede grunde. På mosesiden af vejen er der blot en kantsten mellem mosens grønne arealer og kørebanen. Det har for så vidt fungeret tilfredsstillende i rigtig mange år, og Københavns Kommune har efter princippet noget for noget betalt halvdelen af udgifterne til vedligeholdelsen af vejens eneste fortov. Så blev vejoverenskomsten opsagt, og vi stod tilbage med et nedslidt fortov, vi alene selv skulle betale for at få vedligeholdt og renoveret. Vi troede, det var en smutter for kommunen, men nej, fra nu af måtte vi selv betale hele vedligeholdelsen, gentog de. Vi ankede misforholdet til Vejdirektoratet, som over mange sider fortalte os, at de ikke kunne afgøre en sag af den karakter. Tilbage var kun et civilt søgsmål til at afklare tvisten. Ser man sagen fra vores side, så har denne idyllisk slyngede, private fællesvej mere trafik, end vores lokale område skaber. Den anvendes dels som gennemfartsvej, men også af besøgende, der kommer for at bruge og nyde mosens natur. Vi mener, at vejens eneste fortov er nødvendigt for afvikling af både gående og kørende trafik. I mosen findes en grussti, som bruges meget af spadserende og løbere, men den sneryddes og gruses kun lejlighedsvis. Det medfører, at alle benytter vejens eneste fortov i de lange perioder i vinterhalvåret, hvor stien er glat eller pløret. Vores krav om en medfinansiering afvises af Københavns Kommune med henvisning til vejlovens generelle bestemmelser for private fællesveje, der angiver vejmidten som grænse ved udgiftsdelingen. Vi skal nu betale for vores halvdel med fortov, og Københavns Kommune skal fremover kun betale for deres halvdel uden fortov, mener kommunen. Og det selv om fortovet som sagt bruges af kommunens mange gæster til mosen. Vi har fulgt op på dette nedslående resultat ved at gøre brug af den ekspertise, som Fællesforeningen af Grundejerforeninger i Københavns tilknyttede advokat kan tilbyde. Det har resulteret i et responsum, som har givet vores bestyrelse et godt grundlag, for at tage stilling til en eventuel retssag. Vi kan konkludere, at vi ikke har en krystalklar vindersag, men at de atypiske forhold på vores vej i relation til vejlovens forholdsvis snævre bestemmelser er afgørende. Vi mener i bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening, at ganske mange grundejerforeninger i København må have tilsvarende veje med kun ét fortov og derfor har en interesse i at få omkostningsfordelingen afklaret. Hans Bo Larsen Fællesforeningen opfordrer til, at interesserede foreninger kontakter GF Utterslevhøj på ovenstående mailadresse, så erfaringer og løsninger kan samles.de interesserede vil få information om den aktuelle sag, som kan anvendes omkring jeres efterfølgende beslutning for deltagelse i det videre forløb. 6

7 Grønt Valby samarbejder med grundejerne Der er et stort potentiale for udbredelse af mere miljørigtige løsninger i villaen - både inden- og udenfor, dvs med hensyn til havebrug, ombygning og driftsmæssige ressourcebesparelser. Derfor har Grøn Valby Valbys nye lokal Agenda 21 center - og Valby Grunderejerforening taget initiativ til afholde et medlemsmøde den 28. februar for at informere om tilbud, der retter sig mod dels: - haven - selve huset - driften i huset Grøn Valby kan tilbyde: - Idéudvikling og planlægning af f.eks. ekskursioner, foredrag, konsulentbesøg, havevandringer og meget andet. - Viden og arbejdsressource. - Økonomisk støtte til konsulenter, foredragsholdere og ekskursioner. Noget af det Grøn Valby vil sætte fokus på er: - Ressourceforbrug i husholdning. - Miljøvenlige løsninger ved ombygning/tilbygning i boligen. - Miljøskånsom ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse i haven. - Havens dyreliv og hvad den en kelte kan gøre for at understøtte dette. - Håndtering af grønt affald herunder hjemmekompostering i private haver. - Dialog, samarbejde og netværk i villakvartererne i Valby. Formålet med initiativet er således at hjælpe og vejlede grundejerne i at spare på ressourcerne både indenfor og omkring deres bolig. Dette vil i de fleste tilfælde både give en økonomisk gevinst samtidig med en sundere bolig f.eks med hensyn til indeklima, en bedre udnyttelse af haven til glæde for ejeren og evt. dyrelivet, en bedre forståelse af naturens kredsløb, bedre beskyttelse af grundvandet osv. Bedste hilsner fra Lene Okholm, Centerleder i Grøn Valby og Lisbeth B. Ritter, Formand for Valby Grundejerforening Vi vil informere om mødet og hvad der kom ud af det i et senere nummer af Grundejeren.dk BILAG En vifte af tilbud! Opdelt på de tre ovenfor nævnte områder: haven, huset og husets drift, kunne de tilbud som vi f.eks. forestiller os være: Rettet mod haven: Invitation til havevandringer. Foredrag eller foredragsrække om økologisk havebrug, jordforbedring, kompostering, genbrug af regnvand, dyrkning uden brug af kunststoffer mm. Foredrag om havens dyr og eller havetur herom. Foredrag eller havevandring med fokus på beskæring af frugttræer, buske mm. Aktiviteter med fokus på hønsehold. Indsats i forhold til dræbersnegle. Tilbud til vejlaug fællesindkøb af kompostkværn, æblepresse, trailer m.v. Plantebyttedag. Andet? Mål: Udfasning af brug af kunstgødning samt brug af pesticider i private haver i Valby. Øget lokal kompostering af grønt affald mhp. jordforbedring samt reduktion af mængden af grønt affald, der køres bort. Styrkelse af de lokale netværk via aktiviteter, der skaber mere sammenhold lokalt, hvor folk lærer flere i lokalområdet at kende. Mere opmærksomhed på havens dyreliv Andet? Rettet mod huset: Vejledning omkring miljørigtig ombygning og tilbygning fast tilbud på centrets hjemmeside samt tilbud om foredrag, temaaftener og ekskursioner. Mål: Sundere boliger bl.a. via fokus på bedre indeklima. Mindre brug af miljø Grøn Valby Valby Langgade 92, 2500 Valby Tlf.: skadelige materialer ved ombygning og tilbygning. Rettet mod husets drift: Villatjek - tilbud til grundejerforeninger om villatjek, hvor der tilbydes en gennemgang af det enkelte hus for oplagte muligheder for ændringer, der vil føre til større eller mindre ressourcebesparelser. Mål: At opnå ressourcebesparelser på el, vand, varme m.m i den enkelte husstand ved at fokusere på handlemuligheder. Øget opmærksomhed/bevidsthed om ressourceforbrug og muligheder for besparelser hos forbrugerne. Varig økonomisk besparelse via reduktion af ressourceforbruget i husets daglige drift. 7

8 Pleje- og udviklingsplan for Damhusengen og -søen, Grøndalsparken og Krogebjergparken. Af Bent Andersen Parkbrugerrådet er nedsat Arbejdet med Pleje- og udviklingsplanen er begyndt i januar og forventes afsluttet sidst på året. Det første møde i det rådgivende Parkbrugerråd blev afholdt 8. februar. Frem til november skal der afholdes yderligere 5 møder, før planen er færdig. Parkbrugerrådet har ca. 20 medlemmer fra landsdækkende interesseorganisationer, lokale interessenter og brugergrupper og fra Københavns forvaltninger. Fra Vanløse-Grøndal deltager repræsentanter fra Vanløse Lokalråd, Grøndal Lokalråd, Vanløse Ældreråd, Idrætssamvirket og Enggruppen. Endelig er Danmarks Naturfredningsforening repræsenteret af en vanløseborger med stort kendskab til området. Repræsentanterne fra Vanløse har hidtil samarbejdet i Engforum, der i flere år har koordineret initiativerne om forbedring af Damhusengens og fodboldbanernes vedligeholdelse. I samarbejde med Vej & Park er der allerede opnået synlige forbedringer af engens vedligeholdelse, og renoveringen af fodboldbanerne er begyndt. Den nye Pleje- og udviklingsplan forventes at lægge op til at fortsætte den gode udvikling, der allerede er i gang. Mon ikke Vej & Park er klar over, at Damhussøen og -engen har 200 års jubilæum i Københavns Kommune i 2010, så vi kan regne med, at vedligeholdelsen er i top forinden. Enggruppen tager initiativet Enggruppens medlemmer har været aktive i nogle år. Brugerne af Damhusengen kunne for nogle år siden ikke undgå at bemærke, at vedligeholdelsen af området var stærkt nedprioriteret. Beplantninger og stier blev ikke vedligeholdt, og fodboldbanernes tilstand var efterhånden så ringe, at fodboldspillerne pådrog sig skader som følge af huller og sten på banerne. Hele området var ved at skifte karakter, fordi beplantningerne bredte sig, så udsynet til engen blev stærkt begrænset. På den baggrund gik Enggruppen i gang med, dels at arbejde for en bedre vedligeholdelse af området, dels at beskrive en plan for en bedre udnyttelse af engen. 8 Fotos: Lars Ravn-Jensen Nogle af fodboldbanerne ligger på steder, der hvert forår står under vand. Banerne kan flyttes lidt og derved undgå den årlige oversvømmelse. Enggruppens forslag går ud på at placere aktiviteterne, så de har et fornuftigt samspil med engens natur. Den bløde bund er ikke ideel til fodboldbaner. Men fodboldspillerne kan få nogle anvendelige baner, når de placeres fornuftigt og vedligeholdes omhyggeligt. Engens fugtige områder foreslår Enggruppen forbedret ved at der udgraves nogle lavvandede søer, hvor planter og insekter kan trives. Enggruppens forslag kan læses i Vanløsebasen. Et af bydelens åndehuller ved Damhussøen

9 Studieprojekt om Damhussøen og engen Enggruppens arbejde var anledning til, at 4 studerende ved Landbohøjskolen henvendte sig for at få oplysninger til et studieprojekt over Damhussøen og Damhusengen. I projektet er der 15 forslag til forbedring af området. For søens vedkommende foreslås blandt andet, at rørskoven ved Peter Bangs Vej genskabes. Den blev ødelagt omkring 1976, da der blev anlagt et overløbsbassin under Damhussøen. På en del af området er der siden oprettet et lavvandet område med fugleøer. Men rørskoven, der var hjemsted for adskillige fuglearter, er aldrig blevet genskabt. Ved Rødovre foreslås etableret et lavvandet område med fugleøer, så der bliver bedre betingelser for Damhussøens ynglefugle. Forslagene kan læses på Vanløsebasen. Frilæggelse af Harrestrup Å og Grøndalsåen har lange udsigter. I Parkpolitikken, Det grønne København, som Borgerrepræsentationen vedtog i 2004, er frilæggelse af Harrestrup Å og Grøndalsåen nævnt som eksempler på udvikling af byens grønne struktur. Genskabelsen af de to vandløb kræver imidlertid lang tid og store investeringer også uden for Københavns Kommune. Frilæggelsen er et ønske fra brugerne, men realiseringen af projektet har lange udsigter. Dus med bierne Af Hans Bo Larsen I haverne her i nabolaget, i et hjørne af København, var der i 50-erne 4 haver med bistader. Efterfølgende var der ingen i en længere årrække, men måske er nedgangen vendt. I hvert fald er der nu en lille bigård og den står i vores have. At der fortsat er biavlere i København og på Frederiksberg, bekræftes ved fremmødet til biavlerforeningens sammenkomster. Jeg husker fra min barndom en glad glarmester, som kørte rundt til sine bistader ude på landet med en blå nimbus motorcykel med sidevogn. Om det var turene på motorcykelen i naturen eller arbejdet med bier og honningtavler, der gav ham det gode humør, ved jeg ikke, men det imponerede, at han så stort på et stik eller to. Standard bemærkningen var, at et bistik var godt mod gigt. Om det var den glade glarmester, et overskud af fritid som efterlønner eller noget helt tredje, der gjorde det, ved jeg ikke, men efter et aftenkursus i biavlerforeningen, sprang jeg ud som håbefuld biavler. Det er jeg fortsat og nu på 5. år. Byernes villahaver er et mere udbytterigt og mangfoldigt sted at samle nektar i for bierne end ude på landet. Og ikke mindst er sæsonen i byens haver med forskelligartede blomster og frugttræer betydelig længere. At starte en hobby med biavl er ikke specielt bekosteligt. For kroner er man godt i gang, og resten af året har hele familien et herligt og helt rent naturprodukt fra egen have. Jeg husker den fornøjelse det var at sætte de første glas med honning fra egen bigård på bordet for familien. Bier giver så godt som aldrig naboproblemer, og det fremmer selvfølgelig forståelsen, hvis en nabosnak 9 suppleres med et glas honning i ny og næ. De kan så samtidig få fortalt, at det ikke er bierne, der kommer på syltetøjsmaden på deres terrasse om sommeren, det er kun hvepse, der har den ubeskedne adfærd. Der er få enkle regler for opstilling af bistader i villahaverne, og de kan opfyldes, selv i en lille have. Så hvorfor ikke gå i gang? Jeg kan anbefale deltagelse i Københavns Amts Biavlerforenings begynderkursus i april. Det afholdes på Landbohøjskolen på Frederiksberg, hvor der også findes en skolebigård til den praktiske undervisning. Du kan tilmelde dig til Henning Willads Petersen, telefon , Go fornøjelse.

10 Valby byggeforeningernes bydel Af Hans-Otto Lindgreen Valby og Omegns Byggeforening (J.P.E. Hartmanns Allé ca. 1910) Originalfoto: Valby Lokalhistoriske Selskab I slutningen af l890erne var presset på gode og billige boliger i København blevet så stort, at mange fra arbejderbefolkningen begyndte at se sig om efter muligheder for bedre boliger med lys og luft. For nogle faldt øjnene på Valby, hvor de gamle gårde var begyndt at udstykke deres landbrugsjord grundet de stigende priser for jord omkring København. Det gav stødet til, at byggeforeningstanken fandt vej herud, godt hjulpet af regeringens tilbud i om billige lån til små huse for arbejderklassen. Noget andet, der lokkede dengang var, at Valbyområdet blev berømmet for sin sunde beliggenhed, skærmet fra byen af Søndermarken, Carlsberg og Vestre Kirkegård, og mod syd den åbne fælled ud til Kalveboderne. Også det nye jernbaneanlæg, der førte toget tilbage på den gamle linje til Roskilde med station i Valby, fremmede tanken om udflytning, ligesom de nyetablerede industrivirksomheder gav mulighed for beskæftigelse tæt ved hjemmet. De første, der slog til, var en gruppe af arbejdere og funktionærer, 100 i alt, der efter et møde den 16. februar 1898 på Valby Kro besluttede at stifte Valby og Omegns Byggeforening (Den røde Byggeforening). Kort tid efter gik man i forhandling med enken på Hoffmanns Minde om køb af en grund. Enden blev, at man erhvervede femten tønder land mellem den gamle kirkesti og jernbanen. Foreningen opnåede ikke del i lånene, men gennem solidarisk hæftelse og dygtig økonomisk rådgivning fik man rejst et hundrede tofamilieshuse samt et købmandshus med nærbutikker og festsal. Det hele stod færdig i Ideen med tofamilieshuse var, at udlejning af den ene lejlighed skulle lette økonomien for ejeren. Næsten samtidig, nemlig den 16. april 1898, opstod Valby Arbejderes Byggeforening (Den hvide By), som købte jord fra en anden Valbygård, Bechs gård, som lå ved den nuværende Herman Bangs Plads. De købte ca. seks og et halvt tønder land. 10 Også denne forening startede som en hundredmandsforening, men endte med at have enogfirs medlemmer. I modsætning til V.O.B. opførte man her dobbelthuse med fire lejligheder, to til ejerne og to til udlejning. Byggeriet stod færdig i Valby Arbejderes Byggeforening (Nu Den hvide by ca. 1910) Originalfoto V.L.S. V.A.B. fik statslån til halvdelen af husene, resten blev ordnet gennem banklån, og ligesom i V.O.B. hæftede man solidarisk for foreningens gæld. Skøde på husene blev først udstedt til ejerne i det øjeblik, foreningens gæld var ude af verden.

11 Focus på Valby Foreningen Kløverbladet i Trekronergade og Kløverbladsgade blev stiftet i marts 1898, men købte først i 1901 den vestlige side af Trekronergade, hvor man i årene opførte 64 ejendomme sammenbyggede to og to som i V.A.B. med fire lejligheder. Økonomien i foreningen byggede udelukkende på den solidariske hæftelse. I 1901 var Valby blevet indlemmet i København, og allerede den 16. oktober 1901 fik bydelen elektrisk sporvognsforbindelse med København. Det var Linie 2, der sørgede for linien Valby-Sundby. Dette var også medvirkende til at øge interessen for Valby. Nogle år forinden, i maj 1898, var der blevet stiftet en forening, Venners Hjem, som i 1899 købte den østre side af Trekronergade, hvor man opførte tooghalvtreds, to og to sammenbyggede enfamilieshuse. Foreningen opnåede delvis statslån, resten hæftede medlemmerne solidarisk for. Byggeforeningen Selveje blev stiftet 30. september 1903 og købte i 1905 et stykke af gårdejer Bechs jord ved siden af den nuværende Langgade Station og over for Linie 2 s endestation. Foreningen bestod af halvtreds medlemmer, der på den erhvervede jord opførte femogtyve små dobbelte enfamiliehuse. Der blev opnået statslån til 1. prioritet, resten hæftede medlemmerne for. Også her gjaldt det, at skøde på husene først blev givet, da foreningens gæld var afviklet. Byggeforeningen Venners Hjem (Trekronergade ca. 1905) Originalfoto: Valby Lokalhistoriske Selskab Der gik nu nogle år, inden den næste forening blev stiftet. Først i 1910 var der en kreds af sporvognsfunktionærer, der startede byggeforeningen Lyset på en grund købt af Københavns kommune ved Carl Langesvej, men her havde kommunen tilbagekøbsret af jorden i 1980 mod en erstatning. På den ca kvadratmeter store grund opførtes et hundrede og seks tofamilieshuse i to etager. Der blev ikke opnået statslån, så medlemmerne hæftede solidarisk for alle forpligtelser, inden gælden var ud af verden, og skøder kunne udskrives. Kommunens tilbagekøbsret blev efter forhandlinger forlænget til I de fleste tilfælde blev foreningernes grunde fordelt ved lodtrækning blandt medlemmerne og husene opført i serier a fire-seks stk., efterhånden som der var midler til det. 11 Alle medlemmer indbetalte et mindre ugentligt eller månedligt beløb lige fra starten, og dette blev forhøjet ved indflytningen. En lidt anderledes byggeforening er Hjemmet stiftet i 1910 med et hundrede og niogtyve medlemmer, men senere udvidet til et hundrede og niogfyrre. Der købtes i årene cirka fjorten tønder land, delvis fra Bechs gård og fra Hoffmanns Minde, nu området omkring Monrads Allé-Amalie Skrams Allé og den nordre side af Overbyes Allé. Her opførtes over de næste femseks år cirka hundrede huse af meget forskelligt udseende, da hvert medlem selv valgte, hvorledes han ville have bygget. Økonomien under Første Verdenskrig var meget anstrengt, og da foreningens formål var hurtigst muligt at kunne give medlemmerne skøde, frasolgtes der grunde på Monrads Allé (lige numre) og Dr. Dagmars Allé til byggeriets entreprenører for at skaffe penge. På de fleste af disse frasolgte grunde opførtes treetagers huse i modsætning til de øvrige, hvor der er villaservitut. I foreningen blev de første skøder udstedt i 1914, og allerede i 1919 fik de sidste medlemmer deres ejendomme overdraget, og foreningen blev opløst for at genopstå som Grundejerforeningen Hygum. Herefter var det grundejerforeningerne, der spredte sig i Valby. Byggeforeningstanken var indhentet af udviklingen. Byggeforening Selveje (ca ) Originalfoto: V.l..S.

12 Lokaludvalg i hele København Borgerrepræsentationen har besluttet, at der i perioden skal etableres lokaludvalg i hele byen. Der er afsat 5 mio. kr. til hvert lokaludvalg. I 2006 etableres der tre lokaludvalg: Valby Lokaludvalg 2 andre bydele (medio 2006) Valby Lokaludvalg oprettes fra 2006 som et permanent organ, der skal være bindeled og sikre dialog mellem bydelens borgere og Borgerrepræsentationen i alle spørgsmål, som har særlig betydning for bydelen. Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg er forpligtet til at høre Lokaludvalget, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. Proces for etablering af nyt Valby Lokaludvalg Det nye lokaludvalg kommer til at bestå af medlemmer, der er udpeget af de politiske partier, samt op til 15 personer, der er udpeget af et repræsentantskab for lokale foreninger, bestyrelser og råd i Valby. Repræsentantskabet Repræsentanter fra Valbyforeninger og bestyrelser m.m. skal udpege op til 15 personer, som kan repræsentere dem i Valby Lokaludvalg i perioden Lokaludvalgenes opgaver: - Afgive høringssvar - Udtale sig eksternt og internt - Stille forslag til politiske udvalg - Lave bydelsplanlægning i samarbejde med Økonomiforvaltningen - Råde over puljepenge til lokale aktiviteter - Lokalt sekretariat I kommunens budget 2006 er der afsat 5 mio. kr. årligt pr. lokaludvalg Udvalget for Demokrati - og Serviceudvikling godkendte den 31. oktober følgende model for fordeling af de 5 Medlemmerne af lokaludvalget udpeges af BR. Op til 10 politikere - en fra hvert parti repræsenteret i BR ved valget (indstilles af partigrupperne) Op til 15 medlemmer fra foreninger, frivillige, brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet (indstilles af et repræsentantskab) Bispe- Brønshøj- bjerg Østerbro Husum Nørrebro Vanløse Det centrale byområde Vesterbro Øst- Valby Amager Vest- Amager De femten gamle bydele foreslås ændret til ti. Opdelingen skal samtidig indgå i dannelsen af nye valgkredse. mio. kr. for Valby Lokaludvalg: Mio. kr. Sekretariatsmidler...1,2 Puljemidler...3,3 Bydelsplanlægning og back up...0,5 I alt...5,0 Formelle rammer: - Borgerrepræsentationen skal godkende medlemmer af et lokaludvalg, dvs. ikke muligt med direkte valg - Lokaludvalget kan alene varetage opgaver inden for kommunalfuldmagten - Lokaludvalget kan bestå af op til 25 medlemmer: 10 politiske medlemmer og 15 lokale medlemmer - Repræsentantskab skal udpege lokale medlemmer - Der er bopælspligt for de politiske medlemmer, mens de lokale med lemmer alene skal virke i lokal området - Lokalt sekretariat (ansættelse af kommunen) Udvalget sammensætning: Forslag til sammensætning: Repræsentantskabet kan vælge at bruge følgende model til fordeling: frivillige organisationer, som laver frivilligt socialt arbejde. brugerbestyrelser på skoleområdet. brugerbestyrelser på idrætsområdet. 12

13 De 10 foreslåede bydele... -med eventuelle småjusteringer Debatmødet om Københavns nærdemokrati i Designcenteret d. 8. feb. bragte en smule klarhed over borgernes holdning til forslaget om de 10 bydele. Der var tilfredshed hos store dele af København. Småjusteringer var ikke problemet. Men fra bydele med flere lokalråd og gode lokale netværk var der højlydte protester. Christianshavn, Islands Brygge og Kgs Enghave var svært utilfredse med at blive hevist til hhv. Den centrale bydel, Vestamager og Vesterbro. Amager har protesteret kraftigt over opdelingen i Øst og Vest, med grænse ned gennem Amagerbrogade som allerede er blevet døbt Berlinmuren. Det centrale byområde: Indre by og Christianshavn - Her er der stor utilfredshed hos Christianshavnerne, der mener at have et stærkt lokalt netværk. - Kartoffelrækkerne foreslåes flyttet fra Østerbro ind i den nye bydel. Østerbro Indre og Ydre Østerbro - Østerbro er tilfredse. - Der justeres med afgivelsen af Kartoffelrækkerne til bymidten. - Emdrup foreslås afgivet til det nye Bisbebjerg. Vesterbro Vesterbro og Kgs Enghave - I Kgs Enghave er man vred over - ikke at blive selvstændig bydel. Nørrebro Indre og Ydre Nørrebro - Nørrebro er tilfredse Valby Fortsætter som hidtil Vanløse Vanløse og Grøndal - De to lokalråd er tilfredse og lægger billet ind på et af de første lokaludvalg. Brønshøj-Husum Brønshøj, Husum og Tingbjerg - Tilfredshed med forslaget Bispebjerg Bispebjerg og Nordvestkvarteret - Tilfredshed - m. små justeringer. - Emdrup foreslås tilføjet bydelen. Øst Amager Østre Sundby og Kastrup Vest Amager Vestre Sundby, Islands Brygge og Ørestaden. - Utilfreds med grænsedragningen ned gennem Amagerbrogade. ældrerådene/brugerbestyrelser på ældreområdet. brugerbestyrelser på daginstitutionsområdet. brugerbestyrelse i fritids- og ungdomsklubber. de almene boligforeninger i bydelen. grundejerforeninger i bydelen den lokale handelsstandsforening. lokale flygtninge- og indvandrerforeninger. Op til 5 medlemmer og 10 suppleanter efter lokale forhold. Repræsentantskab: - Indstille op til 15 medlemmer og 2 suppleanter for hvert medlem til Borgerrepræsentationens godkendelse - Repræsentantskabet vælger selv fordelingen af de medlemmer og suppleanter der indstilles - Sammensættes efter lokale forhold - Mødes mindst én gang om året - Særskilt forretningsorden Tidsplan for etablering af Lokaludvalg i dec Borgerrepræsentationen 1. behandler forslag til regulativ, forretningsorden for repræsentantskab og økonomi 15. dec Borgerepræsentationen 2. behandler forslag til regulativ Januar 2006 Indenrigs- og Sund-hedsministeriet behandler regulativ Primo 2006 Valby Lokaludvalg videreføres Medio nye lokaludvalg etableres Gode erfaringer fra Valby - Arbejdet præget af konsensuspolitik og seriøsitet - Konsensus er opnået uformelt og smidigt - Formanden vigtig for udvikling af en god politisk kultur - Arbejdet kræver tæt kontakt med lokalsamfundet 13 Hvor har Valby Lokaludvalg gjort en forskel? - Mere dialog med borgerne om kommunale forhold i Valby - I de store byggeprojekter i Valby, ex. Eksempelprojektet og F.L. Smidth grunden - I kommunens fysiske planlægning for Valby (bydelsplanlægning) - I andre kommunale spørgsmål som vedrører Valby, ex. trafik - I udvikling af kultur og netværk i Valby Ønsker til fremtidige indsatsområdet for Valby Lokaludvalg: - Mere dialog med borgere i Valby - Flere velfungerende netværk i Valby - Mere kultur i Valby - Generelt mere som binder Valby sammen som lokalsamfund, ex. debat i en lokal avis mellem borgere og grupper i Valby Læs mere på

14 Ren By. Rar By - Et fælles ansvar Af Le Lyby, Vej & Park Det gør nok ingen forskel i det store billede, synes nogle folk at tænke, når de diskret smider æbleskroget eller slikpapiret fra sig ved fortovskanten. Men jo, det gør det! Det er et faktum, at skidt avler skidt, og når der allerede ligger snavs på gaden, er det billigere for samvittigheden hos den næste at føje mere til. Pizzabakker og hundehømhøm er Det problem kender vi i Københavns Kommune, som skal sikre ren- og vedligeholdelse af alle kommunale veje, parker og områder. Men problemet findes jo i næsten lige så høj grad på byens fortove og på de private fællesveje, hvor det er grundejerne, som skal samle op efter vejsvinene. Typerne af affald er lidt forskellig f.eks. er hundehømhøm er nok et mere omdiskuteret emne i villakvartererne end i bymidten, hvor burgerpapir og pizzabakker til gengæld smides hurtigere, end kommunens folk kan nå at samle dem op. Københavns vejmyndighed Som vejmyndighed skal Vej & Park sikre, at byen er tilnærmelsesvist ren, vedligeholdt og fremkommelig. Det gælder på såvel de kommunale arealer som på de arealer, hvor forpligtelsen tilhører de private grundejere. Men midlerne er forskellige, fortæller vicedriftschef Poul Wendel Jessen: På de offentlige arealer har vi entreprenører til at udføre opgaverne for os, og her er udfordringen bl.a. at få udarbejdet nogle kontrakter, som sikrer at dette kæmpe apparat kan fungere. - For det er jo kæmpe områder spredt over hele byen, vi taler om. På den anden side har vi grundejernes arealer, hvor vi skal føre tilsyn med, at de opfylder deres forpligtelser. Der findes tre typer grundejere: Dem der kun skal sørge for fortovet ud for deres skel, dem der også skal sørge for deres del af den private fællesvej uden for huset, og endelig er der andre offentlige institutioner, end dem som hører under Københavns Kommune, Vej & Park for de har jo helt de samme forpligtelser som alle andre grundejere! Det fælles ansvar Det er så nemt at pege fingre ad hinanden, når gaderne flyder af affald, fortsætter vicedriftschefen. - Men det er jo faktisk et fælles problem, som vi alle skal kigge på og bevæge os i i det daglige. Hvis en privat grundejer ikke opfylder sine forpligtelser, kan vi give påbud om, at han eller hun skal leve op til lovens krav. Og hvis vores entreprenører ikke overholder aftalerne, kan vi stramme op på dem. Men vi kan faktisk ikke gøre noget over for de folk, som smider affaldet andet end at forsøge at få dem til at ændre holdning. Derfor har vi satset på vores Ren By kampagne, som handler om det fælles ansvar. Så lad os håbe, at nogen får gode idéer af kampagnen og ser, om de dog ikke kan ramme spanden eller tage skidtet med hjem, slutter Poul Wendel Jessen. Billedtekst: Saml op efter dig selv! Mor Vera forsøgte sidste år at flytte holdninger for en renere by. Ren By kampagnen fortsætter i 2006 og er altid åben for gode forslag og samarbejde på området. 14

15 Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans Jørgen Lykkeboe JPE Hartmanns Allé 26, 2500 Valby Tlf Kasserer: Lisbeth B. Ritter Bjørnsonsvej 86, 2500 Valby Tlf.: Sekretær: Bjarne Kallesøe Italiensvej 83, 2300 København S. Tlf.: Næstformand: Erik Honoré Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Tlf.: Øvrige bestyrelse: Hans Bo Larsen Storkebakken 28, 2400 Kbh. NV Tlf.: Hans Åge Zabel Basnæsvej 10, 2700 Brønshøj Tlf.: Jens B. van der Watt Stubbevangen 23, 2700 Brønshøj Tlf.: Niels Hansen Mellemvangen 58, 2700 Brønshøj Tlf.: Poul Hounsgaard Ove Billes Vej 15, 2300 Kbh. S. Tlf.: Svend Vexby Amsterdamvej 11, 2300 Kbh. S Tlf.: Suppleanter: Hanne Skovsgaard Bjørnsonsvej 76, 2500 Valby Tlf.: Inge Pedersen Strindbergsvej 101 A, 2500 Valby Tlf.: Lars Ravn-Jensen Krogebjerg 80, 2720 Vanløse Tlf.: grundejeren.dk Redaktion: Erik Honoré, Hans Bo Larsen og Lisbeth B. Ritter Lay Out: time2web - Tryk: Laserprint Medlemsskab af Fællesforeningen Enhver vej- eller grundejerforening i København, der beskæftiger sig med vejvedligeholdelse kan indmeldes. Medlemsskabets kontingent er fastsat af repræsentantskabet og er for tiden kr. 15,- pr. medlem i den enkelte forening. En paraplyorganisation med: - Forsikringsordning - Juridisk hotline - Faglig rådgivning - Kontakt til myndigheder og forsyningsselskaber - Repræsentation i R98 - Møderækker med ekspertisen og mulighed for kontakter og erfaringsudveksling m.m. Henning Vang Jensen træder af hos R98 Efter 26 år i bestyrelsen hos R98 - heraf de 24 år som formand - trækker Hennining Vang Jensen sig tilbage. Under Henning Vang Jensens formandsskab har R98 undergået en stor og spændende udvikling. Fra at have været en almindelig vognmandsvirksomhed til i dag også at være involveret i aktiviteter inden for behandling, genanvendelse og afsætning af affald. Denne udvikling fra enkeltmandsvirksomhed til en miljøkoncern har Henning Vang Jensen sat sit store præg på. Mange var mødt frem den 3. marts for at sige pænt farvel og tak til Henning Vang Jensen for hans store indsats Erik Honoré fylder 60 år Vi melder os ind i Fællesforeningen... -eller vil gerne høre mere... Forening: Antal medl. Navn: Adr. Postnr. Tlf.: Mail Send, ring eller mail indmeldelsen til bestyrelsen. Er du medlem af en bydelsforening eller sammenslutning i Brønshøj, Sundby, Valby eller Vanløse kan du indmelde dig gennem dem. Torsdag den 23. marts kan formand for Vanløse Grundejersammenslutning, medlem af Vanløse Lokalråd og næstformand i Fællesforeningen Erik Honoré, fejre sin 60 års fødselsdag. Der afholdes reception for venner og bekendte på dagen i Vanløse Kulturhus fra kl

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Utterslevhøj Grundejerforening Indkaldelse til Generalforsamling 2015 Onsdag den 15. april kl. 19:00 Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 1 Aftenens program 19.00 Ordinær generalforsamling 20.30 Pause

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

G/F Rugbakken Beretning 2010. John Nielsen Formand

G/F Rugbakken Beretning 2010. John Nielsen Formand G/F Rugbakken Beretning 2010 John Nielsen Formand Agenda Henvendelser til Formanden Deltagelse i SGF arrangementer Nyt på hjemmesiden: www.gf-rugbakken.dk Skift af pengeinstitut Nye tiltag: CVR nr NEM

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

www.vestbo-jyllinge.dk bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk

www.vestbo-jyllinge.dk bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk august 2011. Dagsorden: Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. september kl. 19.30. 1. Velkomst ved Formand Bent F. Christensen. 2. Valg af dirigent. 3. Snerydning. Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere