grundejeren.dk Flot ser det ud... Hvad kan man få for en tyver? Vi har et problem Grønt Valby og grundejerne Pleje & udviklingsplaner grønne Vanløse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grundejeren.dk Flot ser det ud... Hvad kan man få for en tyver? Vi har et problem Grønt Valby og grundejerne Pleje & udviklingsplaner grønne Vanløse"

Transkript

1 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Marts 2005 Nr årgang Mindstegrundstørrelse uændret side 3 Hvad kan man få for en tyver? side 4-5 Vi har et problem side 6 Grønt Valby og grundejerne side 7 Pleje & udviklingsplaner for det grønne Vanløse side 8-9 Dus med Bierne side 9 Flot ser det ud... -det hvide København Om der er en ny istid på vej skal her være usagt, men vi har også i denne vinter haft nogle gevaldige snefald. Ifølge meteorologerne er der i år ikke faldet mere sne end sædvanligt - det er bare kommet på kortere tid. Og flot ser det jo ud, når sneen ligger jomfrueligt nyfalden i landskabet. Det idylliske sceneri er måske årsagen til, at mange grundejere har valgt at lade sneen ligge. Eller måske har de glemt, hvor de sidst stillede sneskraberen. Grundejernes pligt til at rydde fortov og den halve kørebane - samt ansvaret i tilfælde af ulykker - husker de fleste heldigvis. Nogle er dog sent ude og enkelte rydder konsekvent ikke. Med det resultat, at skiftevis tø og frost gør det til en farlig leg - især for de bløde trafikanter - at passere. Vej & Park har da også modtaget mange klager med krav om erstatning, som for en dels vedkommende er blevet omadresseret til de private fællesvejes grundejere, hvor uheldet er sket. At man er på vinterferie eller har overdraget rydningen til naboer eller andre - herunder vej med fællesrydning - fritager ikke grundejeren for ansvar. Det ansvar kan kun overdrages andre med myndighedernes godkendelse. Fortsættes side 2 Starten på Valbys Byggeforeninger. side Lokaludvalg i hele København side Ren By. Rar By - Et fælles ansvar Din mor er her ikke side 14

2 Flot ser det ud... fortsat fra forsiden Fælles snerydning Der findes som bekendt forskellige snerydningsordninger. Men mange små foreninger sparer det væk pga. stand by-gebyret. Det betyder at hver enkelt grundejer selv må fatte skovlen, hvis ikke de små vejlaug i samme område går sammen om en fælles rydning. Der, hvor man har hyret traktorer til at rydde vejene, tror mange grundejere til gengæld, at den hellige grav er velforvaret. Men de entreprenører, der hyres til rydningen, skal først ordne de offentlige veje og når derfor sent frem til de private fællesveje. Sneen er - alt efter hvor stort et snefald vi får - allerede kørt mere eller mindre sammen til et ispanser. Traktorrydningen - i denne omgang - var bestemt ikke forgæves, idet der trods alt blev fjernet tonsvis af sne, inden man nåede ned til skøjtebanen på vejen. Nye ordninger I skrivende stund har Fællesforeningen samtaler i gang med KommuneTeknik i København (KTK) om forskellige ydelser til grundejerforeningerne, herunder en vinterberedskabsordning for de private fællesveje. I en sådan ordning skal vi altså ikke vente på, at de offentlige veje bliver ryddet først. Ordningen skal kun gælde de private fællesveje. Disse tilbud bliver gennemgået i foråret og vil formentlig kunne ligge klar over sommeren en gang. Vi må erkende, at snerydningen er noget mere ineffektiv på mange af de veje, hvor man ikke gør fælles front mod snerydningen. Det har også i denne vinter skabt farlige situtioner i ligusterkvartererne, og nogle grundejere er kommet hjem fra vinterferien til et erstatningskrav fra ældre medborgere, der ikke har kunnet holde balancen på fortovets is-månelandskab. De kommunale institutioner, der har samme pligt som grundejerne til at rydde fortov og vej, kan heller ikke alle leve op til ansvaret. Falder sneen eksempelvis en fredag eftermiddag, fjernes den først om mandagen. For to år siden blev de af vejmyndigheden bedt om at revidere deres sneberedskab. Men alligevel tager snefaldet dem på sengen. Hvem fjerner snevolden Og så er der hjørneejendommene, som har pligt til at holde de naturlige overgange - fra fortov til fortov - farbare for fodgængere. Medlemmer af Fællesforeningen ved udmundingen af privat fællesvej til offentlig vej har spurgt: 1. Skal vi fjerne den snevold, som det offentlige har skubbet ind på vores private fællesvej til gene for cyklister og fodgængere? 2. I bekræftende fald - kan vi så blot skubbe det tilbage? Og Fællesforeningen svarede efter at have indhentet fornøden bekræftelse hos vejmyndighedens vintertjeneste: 1. JA. 2. Det vil vi ikke anbefale. Andre henvendelser er gået på de mange pendlere, som flere villakvarterer i nærheden af offentlige transport-knudepunkter er blevet belemret med. De skaber kaos, da der ikke kan ryddes ordentligt. Desværre fjernes snebunkerne ikke, hvilket giver den komiske oplevelse, at de har besvær med at få befriet bilen og komme ud af snebunken samt besvær med at parkere bilen det samme sted, når de kommer tilbage. 2 Hvem rydder hos dig Når tøvejret så sætter ind, benyttes lejligheden af mange til at få fjernet isen fra vejbanen. Men denne diciplin er tydeligvis ikke længere en populær vinterfornøjelse hos alle parcelhusfolk. Meget taler for en bydelsordning med snerydning på de private fællesveje. Det vil være effektivt og økonomisk overkommeligt for de enkelte grundejerforeninger. Beredskabet kan udvides med saltning af vejene til forhindring af den farlige isdannelse. Vi har i mange år fået sved på panden ved tanken om saltning på de nyrenoverede veje, som vi forståeligt nok er lidt ømme over. Men i dag bruges der metoder med meget små saltopløsninger, hvor der doseres efter vejrliget. Man vil derfor ikke mere opleve, at vejene efter saltning er hvide helt ind i sommermånederne. Behovet for en fælles snerydning af vejene viser sig da også tydeligt hos de foreninger, der ikke har en ordning. De har nemlig hos entreprenørfirmaerne - i forbindelse med det kraftige snefald lige efter julen - fået mange henvendelser fra foreninger med en bøn om hjælp her og nu - samt forespørgsler om permanente ordninger. Erik Honoré

3 Uændret mindstegrundstørrelse Indsigelsen I sidste nummer af grundejeren.dk bragte vi Fællesforeningens indsigelse mod forslag til nedsættelse af mindstegrundstørrelsen i Københavns villakvarterer. Forslaget i de nye Rammer for Lokalplanlægning kom uden forudgående debat og uden bemærkninger i øvrigt, så kun vågne grundejere opdagede, at mindstegrundstørrelsen var ændret fra 700 til 500 kvm. Ved præsentationen af forslag til lokalplanerne på Købehavns Rådhus blev blev de fremmødte repræsentanter fra grundejerne lovet et møde, men har endnu ikke set noget initiativ fra forvaltningens side. Og vi savner da stadig en forklaring på, hvorfor forslaget blev fremsat og med hvilken begundelse. Men det bør vel styres ved en lokalplanlægning i samarbejde med bl.a. de berørte bydeles borgere og ikke af spekulanters forsøg på at score kassen pga. af de opskruede huspriser. Fællesforeningen er da villig til at tage et møde og evt. initiativ dertil, da vi kan formidle kontakten til de forskellige bydeles villakvarterer og grundejerorganisationer. Hvad så nu Tilbage står så problemet med de mange tilfældige dispensationer. At København mangler boliger og gerne vil have flere skatteydere er forståeligt. Og områder, der kan bære mindre grundstørrelser, findes da nok. Almindeligvis er der blandt naboer forståelse for udvidelser af boligen, men planer om salg af en eller flere smågrunde med anmodning om dispensation til flerfamiliesboliger må - hvis ikke villakvartererne helt skal miste deres særpræg - styres i samarbejde med lokalområderne. Vi oplever alt for ofte, at den lokale planlægning i Københavns yderområder ikke er fremadrettede og visionære, men blot en konfirmering af den tilfældige udvikling i de fire foregående år. Denne ændring kunne jo blive et bedre tag-selv-bord for spekulanter og andre hitte-på-somme mennesker, der ville kunne ændre gadebilledet drastisk uden hensyn til de tilbageblevne beboeres miljø og trivsel. I flere foreninger hvor man har oplevet spekulanter, der forsøger sig med en dispensation til dobbelthuse med lodret skel på attraktive grunde - har man med den førte dispensationspolitik fra forvaltningens side opdaget, hvad en vedtagelse af 500 kvm-størrelsen ville kunne afstedkomme af ulykker. Og tak for det! Nye naboer Sidste år kunne vi opleve en udenlandsk supermarkedskædes forsøg på at opkøbe grunde ved Bellahøjvej. Den forsøger at finde plads til nye butikker ved at uddele enorme købstilbud til villaejerne bag det påtænkte område. Fremgangsmåden medfører, at de berørte grundejere og deres naboer bliver inddraget i en masse overvejelser og problemstillinger, som de ikke er vant til at håndtere. Og det hele er et fatamorgana, for der kan ikke bygges supermarked på det sted. Der er ikke nogen lov, som forbyder denne fremgangsmåde. Men metoden er utiltalende. Det er ubegribeligt, at et stort og i udlandet velanskrevet firma ikke kan finde ud af, at det i Danmark er nødvendigt at henvende sig til kommunens tekniske forvaltning, når man ønsker at bygge et supermarked. Kommunen kan oplyse om kommuneplanens regler for placering af detailhandel, og at det er fastlagt, hvor der må bygges. Københavns planmyndighed bekræftede i øvrigt, at Kommuneplanens bestemmelser medfører, at kæden ikke kan få tilladelse til at bygge et supermarked på Bellahøjvej. De villaejere, der oplevede dette mareridt, henvendte sig til Vanløse 3 Grundejersammenslutning, der ved møder med kæden og en massiv omtale i pressen fik kæden til at stoppe planerne. Grundejerne på de berørte villaveje kunne således ånde lettet op. Men Supemarkedskæden har ikke givet op. Man ønsker åbenbart ikke at ligge i de lokale butiksområder, men hellere på de lokale hovedstrøg ved de fredelige villakvarterer. Således er der nu kig på Jyllingevej, hvor der altså lige skal fjernes en række af de bagved liggende villaer. Det kan da undre, at kæderne sætter så meget i værk på trods af de ringe udsigter til dispensation. Erik Honoré

4 Hvad kan man få for 3 tyvere? Du kan få to 20 styks cigaretter, 10 liter mælk, 3 4 franskbrød eller 5 pakker Kærgården, men du kan også få 6 ½ måneds sne og glatførebekæmpelse. Af Jane Tvermose, KTK I København koster det ca. 60 kr. pr. indbygger pr. sæson eller omregnet 33 øre pr. dag at få glatførebekæmpet og sneryddet de ca. 350 km offentlige veje i kommunen. Med i beløbet er rådighed til de, der er på vagt, og selve udførelsen af de nødvendige udkald. Men hvad sker der, når ballonen går op, og Hr. Vinter midt på natten gør vejene kolde, glatte og undertiden ufremkommelige på grund af rim, is og sne? Hjemme hos vagthavende ingeniør ringer telefonen. Det er Vej & Park med besked om, at udkaldet er sat i gang, hvad det omfatter, og hvor mange medarbejdere, der er kaldt. Også hjemme hos vinterformanden ringer telefonen med samme besked. Alle øvrige deltagere i udkaldet indkaldes maskinelt. - Men uanset hvordan man er kaldt, så hopper alle i tøjet og vender næsen mod arbejdspladsen. Tre kvarter må der maximalt gå, fra man er vækket, og til man skal være i gang med opgaven. Den første på pladsen starter maskinerne, så de er klar, når mandskabet når frem. Vinterformanden går i gang med at ringe til de personer, som ikke har reageret på den maskinelle opringning. Samtidig åbner læssemanden for saltlageanlægget og kontrollerer, om saltlagen har den rette blanding, og tager derefter fat på at fylde salt og/eller saltlage på maskinerne. Imens begynder folkene at indfinde sig på pladsen og tjekker ind hos vinterformanden, hvorefter de tager nøglerne til den maskine, de kører, og kortet, som viser ruten. Hver mand kører den samme rute i hele sæsonen, ofte i flere år ad gangen. Den mængde salt, der skal bruges, styres inde fra bilen eller traktoren. Derfra styres det også i hvilken bredde, der skal saltes. Passerer man f.eks. en busbane eller en svingbane på sin rute, så saltes der med større bredde. Langt de fleste maskiner er GPS-overvåget, så det altid er muligt at se, hvor langt den enkelte er på ruten. På den måde kan både Kommune Teknik og Vej & Park danne sig et billede af, hvor lang tid der er tilbage, inden et udkald kan afsluttes, ligesom der over for byens indbyggere gennem f.eks. Københavns Radio altid kan oplyses om den enkelte vejs tilstand. Hjemme på udkaldspladsen har vinterformanden travlt med at modtage opkald fra mandskab, hvis maskiner bryder sammen - et dæk er punkteret eller en kost er faldet af, og der tages stilling til, om mekanikere skal tilkaldes, eller om skaden er én, som føreren selv kan klare. Vinterassistenten registrerer i EDBsystemet løbende de ændringer der opstår, blandt andet i forbindelse med mandskab, materiel, ruter og ekstra kørsler. - I hele forløbet er der en tæt dialog med Vej & Park, som bestiller af opgaven. Læssemanden har i hele forløbet travlt med at læsse salt og saltlage på de maskiner, som vender hjem 4 med tomme tanke, og som skal af sted igen på ruten. Er der gået en lygte eller er sidespejlet smadret, så klarer han også det. Men uden mad og drikke duer heltene som bekendt ikke. Ca. hver 4. time, når de alligevel er inde for at få saltet op, kan folkene på maskinerne få en bid brød og en kop kaffe, inden de igen kaster sig ud i kulden. Den vagthavende vinteringeniør pendler imens mellem de 3 udkaldspladser, fører tilsyn med vejenes tilstand, superviserer folkene på udkaldspladserne, bestiller eventuelt mere salt eller saltlage, er alle steder og ingen steder. Efterhånden som ruterne er kørt færdige, tager Vej & Park ud fra vejrsituationen stilling til, om udkaldet skal fortsættes eller afsluttes og kontakter herefter Kommune Teknik. Afsluttes udkaldet, betyder det for folkene, at de efterhånden, som de kommer tilbage fra ruten, melder sig hos vinterformanden og derefter går i gang med at rengøre maskinerne i samarbejde med læssemanden, som hjælper med at tømme af for salt og saltlage. Så går turen tilbage til vinterformand og vinterassistent, hvor der udskrives en dagseddel

5 omfattende den tid, medarbejderen har været på udkald. Når alle ruter er kørt, og alle mand er i hus, er det vinterformanden, der efter en kontakt til den vagthavende vinteringeniør, lukker og slukker pladsen. Et udkald kan vare mere end 24 timer, og ingen kan uden at lyve sige, at man ikke er træt efter sådan en tur. Men det er det hele værd, for mens udkaldet kører, pumper adrenalinen, stemningen er rå, men hjertelig, og der er en egen tilfredsstillelse i at medvirke til, at vejene fremtræder sorte og saltede. De kolde facts Hvem bestemmer: Det er politikerne på Rådhuset, der bestemmer niveauet for sne- og glatførebekæmpelsen i København Det er Vej & Park, der på politikernes vegne planlægger, hvordan sne og glatførebekæmpelsen skal finde sted, og fra gang til gang er bestemmende for omfanget af det udkald, der skal finde sted Det er Kommune Teknik København, der står for selve udførelsen af sne og glatførebekæmpelsen Hvornår starter og slutter sne og glatføreberedskabet: Beredskabet starter i oktober det ene år (f.eks. 2005) Beredskabet slutter i april det efterfølgende år (f.eks. 2006) Beredskabssæsonen er på i alt 26 uger Hvor ligger udkaldspladserne: Strømmen i Valby Ragnhildgade på Østerbro Herjedalgade på Amager Hvor mange udkald er der på en sæson: Ca. 70 saltningsudkald på cykelstier og kørebaner Ca. 5 store sneudkald på cykelstier, kørebaner og fortove Hvor mange ruter køres der: 22 kørebane - ruter 18 cykelsti - ruter 18 fortovs - ruter 4 Metro - ruter 3 Plet - ruter 37 sne ruter Ruterne er fordelt på A, B og C ruter: A tages først, B derefter og C til sidst Hvor mange køretøjer er i gang, når det for alvor går løs: 100 store traktorer 21 almindelige traktorer 12 lastbiler med saltspredere 16 sættevogne 14 servicebiler 3 sneslynger 35 grabbiler 9 motoriserede koste 10 gummiged 15 små læssemaskiner Hvor mange folk er i gang, når det for alvor går løs: 65 Kommune Teknik medarbejdere 35 eksterne medarbejdere 100 traktorejere 1 vagthavende ingeniør (overordnede ledelse) 3 vinterformand (den daglige ledelse) 3 vinterassistent (administrativ medarbejder) 3 læssemand (står for salt og saltlage og læsning af biler og traktorer) Hvad saltes der med: Befugtet salt, anvendes til præsaltning eller under let snefald Tørsalt, anvendes på cykelstier ved snefald Saltlage, anvendes primært ved rim på vejarealerne KTK anvender ikke kemiske tømidler Hvad sker der med sneen: Den opsamlede sne køres i deponi hos RGS Der betales en vis sum pr. ton deponeret sne Hvad laver sne og glatføreberedskabet om sommeren: Næste sæsons beredskab planlægges Materiellet repareres og klargøres Indkøb af nyt materiel Aftaler indgås om saltleverancer Aftaler indgås med in og eksternt mandskab Vagtplaner udarbejdes Vagtholdene sammensættes Ruter optimeres Ruteændringer tilpasses Nye tiltag planlægges Aftaler med kunder indgås 5 Brøndrensning Opsigelse af aftalerne Som det måske er en del foreninger bekendt, har KommuneTeknik København (KTK) opsagt aftalen om brøndrensning på de private fællesveje med de Københavnske grundejer- og vejforeninger. KTK foretager stadig brøndrensningerne på de offentlige veje. KTK foretager stadig alle former arbejde med brønde og kloakker, og er rensning en del af opgaven, sørger KTK også for dette. Ny aftale Allerede under sidste års aftale med KTK blev arbejdet på de private fællesveje overtaget af entreprenørfa. Leif M. Jensen (LMJ). Nu kan den samme aftale af de enkelte foreninger indgås direkte med LMJ. LMJ er landets største udbyder på rensning af vejbrønde og kan derfor - i kraft af deres specialiserede vognpark og mandskab - tilbyde rensning af vejbrønde til samme favorable pris, som tidligere er leveret gennem KTK. Dog skal nævnes, at der pålægges et olietillæg (p.t. 6,1%), som reguleres hvert kvartal. Tildmelding Du kan orientere dig om ordningen på og rekvirere et tilmeldingsskema på telefax: eller hos: Frank Johansen / Mobil eller Jan Schou / Mobil

6 Vi har et problem... Fra GF Utterslevhøj Vi har et problem... - eller rettere, vi har et fortov med en længde på tæt ved 1000 meter, som snart kræver en renovering for et millionbeløb. Vi i grundejerforeningen mener, at Københavns Kommune burde betale en 1/3-del, men det mener kommunen ikke. Vi bor et dejligt sted med mose og grønne engdrag som genboer og med kun 10 minutter til Rådhuspladsen. Så det er svært at bevare pessimismen under de betingelser, og dog har vi haft en sten i skoen i flere år. Sagen er, at de private veje, som ligger langs med Utterslev Mose, kun er forsynet med ét fortov, og det ligger på vejsiden væk fra mosen og op til de udstykkede grunde. På mosesiden af vejen er der blot en kantsten mellem mosens grønne arealer og kørebanen. Det har for så vidt fungeret tilfredsstillende i rigtig mange år, og Københavns Kommune har efter princippet noget for noget betalt halvdelen af udgifterne til vedligeholdelsen af vejens eneste fortov. Så blev vejoverenskomsten opsagt, og vi stod tilbage med et nedslidt fortov, vi alene selv skulle betale for at få vedligeholdt og renoveret. Vi troede, det var en smutter for kommunen, men nej, fra nu af måtte vi selv betale hele vedligeholdelsen, gentog de. Vi ankede misforholdet til Vejdirektoratet, som over mange sider fortalte os, at de ikke kunne afgøre en sag af den karakter. Tilbage var kun et civilt søgsmål til at afklare tvisten. Ser man sagen fra vores side, så har denne idyllisk slyngede, private fællesvej mere trafik, end vores lokale område skaber. Den anvendes dels som gennemfartsvej, men også af besøgende, der kommer for at bruge og nyde mosens natur. Vi mener, at vejens eneste fortov er nødvendigt for afvikling af både gående og kørende trafik. I mosen findes en grussti, som bruges meget af spadserende og løbere, men den sneryddes og gruses kun lejlighedsvis. Det medfører, at alle benytter vejens eneste fortov i de lange perioder i vinterhalvåret, hvor stien er glat eller pløret. Vores krav om en medfinansiering afvises af Københavns Kommune med henvisning til vejlovens generelle bestemmelser for private fællesveje, der angiver vejmidten som grænse ved udgiftsdelingen. Vi skal nu betale for vores halvdel med fortov, og Københavns Kommune skal fremover kun betale for deres halvdel uden fortov, mener kommunen. Og det selv om fortovet som sagt bruges af kommunens mange gæster til mosen. Vi har fulgt op på dette nedslående resultat ved at gøre brug af den ekspertise, som Fællesforeningen af Grundejerforeninger i Københavns tilknyttede advokat kan tilbyde. Det har resulteret i et responsum, som har givet vores bestyrelse et godt grundlag, for at tage stilling til en eventuel retssag. Vi kan konkludere, at vi ikke har en krystalklar vindersag, men at de atypiske forhold på vores vej i relation til vejlovens forholdsvis snævre bestemmelser er afgørende. Vi mener i bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening, at ganske mange grundejerforeninger i København må have tilsvarende veje med kun ét fortov og derfor har en interesse i at få omkostningsfordelingen afklaret. Hans Bo Larsen Fællesforeningen opfordrer til, at interesserede foreninger kontakter GF Utterslevhøj på ovenstående mailadresse, så erfaringer og løsninger kan samles.de interesserede vil få information om den aktuelle sag, som kan anvendes omkring jeres efterfølgende beslutning for deltagelse i det videre forløb. 6

7 Grønt Valby samarbejder med grundejerne Der er et stort potentiale for udbredelse af mere miljørigtige løsninger i villaen - både inden- og udenfor, dvs med hensyn til havebrug, ombygning og driftsmæssige ressourcebesparelser. Derfor har Grøn Valby Valbys nye lokal Agenda 21 center - og Valby Grunderejerforening taget initiativ til afholde et medlemsmøde den 28. februar for at informere om tilbud, der retter sig mod dels: - haven - selve huset - driften i huset Grøn Valby kan tilbyde: - Idéudvikling og planlægning af f.eks. ekskursioner, foredrag, konsulentbesøg, havevandringer og meget andet. - Viden og arbejdsressource. - Økonomisk støtte til konsulenter, foredragsholdere og ekskursioner. Noget af det Grøn Valby vil sætte fokus på er: - Ressourceforbrug i husholdning. - Miljøvenlige løsninger ved ombygning/tilbygning i boligen. - Miljøskånsom ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse i haven. - Havens dyreliv og hvad den en kelte kan gøre for at understøtte dette. - Håndtering af grønt affald herunder hjemmekompostering i private haver. - Dialog, samarbejde og netværk i villakvartererne i Valby. Formålet med initiativet er således at hjælpe og vejlede grundejerne i at spare på ressourcerne både indenfor og omkring deres bolig. Dette vil i de fleste tilfælde både give en økonomisk gevinst samtidig med en sundere bolig f.eks med hensyn til indeklima, en bedre udnyttelse af haven til glæde for ejeren og evt. dyrelivet, en bedre forståelse af naturens kredsløb, bedre beskyttelse af grundvandet osv. Bedste hilsner fra Lene Okholm, Centerleder i Grøn Valby og Lisbeth B. Ritter, Formand for Valby Grundejerforening Vi vil informere om mødet og hvad der kom ud af det i et senere nummer af Grundejeren.dk BILAG En vifte af tilbud! Opdelt på de tre ovenfor nævnte områder: haven, huset og husets drift, kunne de tilbud som vi f.eks. forestiller os være: Rettet mod haven: Invitation til havevandringer. Foredrag eller foredragsrække om økologisk havebrug, jordforbedring, kompostering, genbrug af regnvand, dyrkning uden brug af kunststoffer mm. Foredrag om havens dyr og eller havetur herom. Foredrag eller havevandring med fokus på beskæring af frugttræer, buske mm. Aktiviteter med fokus på hønsehold. Indsats i forhold til dræbersnegle. Tilbud til vejlaug fællesindkøb af kompostkværn, æblepresse, trailer m.v. Plantebyttedag. Andet? Mål: Udfasning af brug af kunstgødning samt brug af pesticider i private haver i Valby. Øget lokal kompostering af grønt affald mhp. jordforbedring samt reduktion af mængden af grønt affald, der køres bort. Styrkelse af de lokale netværk via aktiviteter, der skaber mere sammenhold lokalt, hvor folk lærer flere i lokalområdet at kende. Mere opmærksomhed på havens dyreliv Andet? Rettet mod huset: Vejledning omkring miljørigtig ombygning og tilbygning fast tilbud på centrets hjemmeside samt tilbud om foredrag, temaaftener og ekskursioner. Mål: Sundere boliger bl.a. via fokus på bedre indeklima. Mindre brug af miljø Grøn Valby Valby Langgade 92, 2500 Valby Tlf.: skadelige materialer ved ombygning og tilbygning. Rettet mod husets drift: Villatjek - tilbud til grundejerforeninger om villatjek, hvor der tilbydes en gennemgang af det enkelte hus for oplagte muligheder for ændringer, der vil føre til større eller mindre ressourcebesparelser. Mål: At opnå ressourcebesparelser på el, vand, varme m.m i den enkelte husstand ved at fokusere på handlemuligheder. Øget opmærksomhed/bevidsthed om ressourceforbrug og muligheder for besparelser hos forbrugerne. Varig økonomisk besparelse via reduktion af ressourceforbruget i husets daglige drift. 7

8 Pleje- og udviklingsplan for Damhusengen og -søen, Grøndalsparken og Krogebjergparken. Af Bent Andersen Parkbrugerrådet er nedsat Arbejdet med Pleje- og udviklingsplanen er begyndt i januar og forventes afsluttet sidst på året. Det første møde i det rådgivende Parkbrugerråd blev afholdt 8. februar. Frem til november skal der afholdes yderligere 5 møder, før planen er færdig. Parkbrugerrådet har ca. 20 medlemmer fra landsdækkende interesseorganisationer, lokale interessenter og brugergrupper og fra Københavns forvaltninger. Fra Vanløse-Grøndal deltager repræsentanter fra Vanløse Lokalråd, Grøndal Lokalråd, Vanløse Ældreråd, Idrætssamvirket og Enggruppen. Endelig er Danmarks Naturfredningsforening repræsenteret af en vanløseborger med stort kendskab til området. Repræsentanterne fra Vanløse har hidtil samarbejdet i Engforum, der i flere år har koordineret initiativerne om forbedring af Damhusengens og fodboldbanernes vedligeholdelse. I samarbejde med Vej & Park er der allerede opnået synlige forbedringer af engens vedligeholdelse, og renoveringen af fodboldbanerne er begyndt. Den nye Pleje- og udviklingsplan forventes at lægge op til at fortsætte den gode udvikling, der allerede er i gang. Mon ikke Vej & Park er klar over, at Damhussøen og -engen har 200 års jubilæum i Københavns Kommune i 2010, så vi kan regne med, at vedligeholdelsen er i top forinden. Enggruppen tager initiativet Enggruppens medlemmer har været aktive i nogle år. Brugerne af Damhusengen kunne for nogle år siden ikke undgå at bemærke, at vedligeholdelsen af området var stærkt nedprioriteret. Beplantninger og stier blev ikke vedligeholdt, og fodboldbanernes tilstand var efterhånden så ringe, at fodboldspillerne pådrog sig skader som følge af huller og sten på banerne. Hele området var ved at skifte karakter, fordi beplantningerne bredte sig, så udsynet til engen blev stærkt begrænset. På den baggrund gik Enggruppen i gang med, dels at arbejde for en bedre vedligeholdelse af området, dels at beskrive en plan for en bedre udnyttelse af engen. 8 Fotos: Lars Ravn-Jensen Nogle af fodboldbanerne ligger på steder, der hvert forår står under vand. Banerne kan flyttes lidt og derved undgå den årlige oversvømmelse. Enggruppens forslag går ud på at placere aktiviteterne, så de har et fornuftigt samspil med engens natur. Den bløde bund er ikke ideel til fodboldbaner. Men fodboldspillerne kan få nogle anvendelige baner, når de placeres fornuftigt og vedligeholdes omhyggeligt. Engens fugtige områder foreslår Enggruppen forbedret ved at der udgraves nogle lavvandede søer, hvor planter og insekter kan trives. Enggruppens forslag kan læses i Vanløsebasen. Et af bydelens åndehuller ved Damhussøen

9 Studieprojekt om Damhussøen og engen Enggruppens arbejde var anledning til, at 4 studerende ved Landbohøjskolen henvendte sig for at få oplysninger til et studieprojekt over Damhussøen og Damhusengen. I projektet er der 15 forslag til forbedring af området. For søens vedkommende foreslås blandt andet, at rørskoven ved Peter Bangs Vej genskabes. Den blev ødelagt omkring 1976, da der blev anlagt et overløbsbassin under Damhussøen. På en del af området er der siden oprettet et lavvandet område med fugleøer. Men rørskoven, der var hjemsted for adskillige fuglearter, er aldrig blevet genskabt. Ved Rødovre foreslås etableret et lavvandet område med fugleøer, så der bliver bedre betingelser for Damhussøens ynglefugle. Forslagene kan læses på Vanløsebasen. Frilæggelse af Harrestrup Å og Grøndalsåen har lange udsigter. I Parkpolitikken, Det grønne København, som Borgerrepræsentationen vedtog i 2004, er frilæggelse af Harrestrup Å og Grøndalsåen nævnt som eksempler på udvikling af byens grønne struktur. Genskabelsen af de to vandløb kræver imidlertid lang tid og store investeringer også uden for Københavns Kommune. Frilæggelsen er et ønske fra brugerne, men realiseringen af projektet har lange udsigter. Dus med bierne Af Hans Bo Larsen I haverne her i nabolaget, i et hjørne af København, var der i 50-erne 4 haver med bistader. Efterfølgende var der ingen i en længere årrække, men måske er nedgangen vendt. I hvert fald er der nu en lille bigård og den står i vores have. At der fortsat er biavlere i København og på Frederiksberg, bekræftes ved fremmødet til biavlerforeningens sammenkomster. Jeg husker fra min barndom en glad glarmester, som kørte rundt til sine bistader ude på landet med en blå nimbus motorcykel med sidevogn. Om det var turene på motorcykelen i naturen eller arbejdet med bier og honningtavler, der gav ham det gode humør, ved jeg ikke, men det imponerede, at han så stort på et stik eller to. Standard bemærkningen var, at et bistik var godt mod gigt. Om det var den glade glarmester, et overskud af fritid som efterlønner eller noget helt tredje, der gjorde det, ved jeg ikke, men efter et aftenkursus i biavlerforeningen, sprang jeg ud som håbefuld biavler. Det er jeg fortsat og nu på 5. år. Byernes villahaver er et mere udbytterigt og mangfoldigt sted at samle nektar i for bierne end ude på landet. Og ikke mindst er sæsonen i byens haver med forskelligartede blomster og frugttræer betydelig længere. At starte en hobby med biavl er ikke specielt bekosteligt. For kroner er man godt i gang, og resten af året har hele familien et herligt og helt rent naturprodukt fra egen have. Jeg husker den fornøjelse det var at sætte de første glas med honning fra egen bigård på bordet for familien. Bier giver så godt som aldrig naboproblemer, og det fremmer selvfølgelig forståelsen, hvis en nabosnak 9 suppleres med et glas honning i ny og næ. De kan så samtidig få fortalt, at det ikke er bierne, der kommer på syltetøjsmaden på deres terrasse om sommeren, det er kun hvepse, der har den ubeskedne adfærd. Der er få enkle regler for opstilling af bistader i villahaverne, og de kan opfyldes, selv i en lille have. Så hvorfor ikke gå i gang? Jeg kan anbefale deltagelse i Københavns Amts Biavlerforenings begynderkursus i april. Det afholdes på Landbohøjskolen på Frederiksberg, hvor der også findes en skolebigård til den praktiske undervisning. Du kan tilmelde dig til Henning Willads Petersen, telefon , Go fornøjelse.

10 Valby byggeforeningernes bydel Af Hans-Otto Lindgreen Valby og Omegns Byggeforening (J.P.E. Hartmanns Allé ca. 1910) Originalfoto: Valby Lokalhistoriske Selskab I slutningen af l890erne var presset på gode og billige boliger i København blevet så stort, at mange fra arbejderbefolkningen begyndte at se sig om efter muligheder for bedre boliger med lys og luft. For nogle faldt øjnene på Valby, hvor de gamle gårde var begyndt at udstykke deres landbrugsjord grundet de stigende priser for jord omkring København. Det gav stødet til, at byggeforeningstanken fandt vej herud, godt hjulpet af regeringens tilbud i om billige lån til små huse for arbejderklassen. Noget andet, der lokkede dengang var, at Valbyområdet blev berømmet for sin sunde beliggenhed, skærmet fra byen af Søndermarken, Carlsberg og Vestre Kirkegård, og mod syd den åbne fælled ud til Kalveboderne. Også det nye jernbaneanlæg, der førte toget tilbage på den gamle linje til Roskilde med station i Valby, fremmede tanken om udflytning, ligesom de nyetablerede industrivirksomheder gav mulighed for beskæftigelse tæt ved hjemmet. De første, der slog til, var en gruppe af arbejdere og funktionærer, 100 i alt, der efter et møde den 16. februar 1898 på Valby Kro besluttede at stifte Valby og Omegns Byggeforening (Den røde Byggeforening). Kort tid efter gik man i forhandling med enken på Hoffmanns Minde om køb af en grund. Enden blev, at man erhvervede femten tønder land mellem den gamle kirkesti og jernbanen. Foreningen opnåede ikke del i lånene, men gennem solidarisk hæftelse og dygtig økonomisk rådgivning fik man rejst et hundrede tofamilieshuse samt et købmandshus med nærbutikker og festsal. Det hele stod færdig i Ideen med tofamilieshuse var, at udlejning af den ene lejlighed skulle lette økonomien for ejeren. Næsten samtidig, nemlig den 16. april 1898, opstod Valby Arbejderes Byggeforening (Den hvide By), som købte jord fra en anden Valbygård, Bechs gård, som lå ved den nuværende Herman Bangs Plads. De købte ca. seks og et halvt tønder land. 10 Også denne forening startede som en hundredmandsforening, men endte med at have enogfirs medlemmer. I modsætning til V.O.B. opførte man her dobbelthuse med fire lejligheder, to til ejerne og to til udlejning. Byggeriet stod færdig i Valby Arbejderes Byggeforening (Nu Den hvide by ca. 1910) Originalfoto V.L.S. V.A.B. fik statslån til halvdelen af husene, resten blev ordnet gennem banklån, og ligesom i V.O.B. hæftede man solidarisk for foreningens gæld. Skøde på husene blev først udstedt til ejerne i det øjeblik, foreningens gæld var ude af verden.

11 Focus på Valby Foreningen Kløverbladet i Trekronergade og Kløverbladsgade blev stiftet i marts 1898, men købte først i 1901 den vestlige side af Trekronergade, hvor man i årene opførte 64 ejendomme sammenbyggede to og to som i V.A.B. med fire lejligheder. Økonomien i foreningen byggede udelukkende på den solidariske hæftelse. I 1901 var Valby blevet indlemmet i København, og allerede den 16. oktober 1901 fik bydelen elektrisk sporvognsforbindelse med København. Det var Linie 2, der sørgede for linien Valby-Sundby. Dette var også medvirkende til at øge interessen for Valby. Nogle år forinden, i maj 1898, var der blevet stiftet en forening, Venners Hjem, som i 1899 købte den østre side af Trekronergade, hvor man opførte tooghalvtreds, to og to sammenbyggede enfamilieshuse. Foreningen opnåede delvis statslån, resten hæftede medlemmerne solidarisk for. Byggeforeningen Selveje blev stiftet 30. september 1903 og købte i 1905 et stykke af gårdejer Bechs jord ved siden af den nuværende Langgade Station og over for Linie 2 s endestation. Foreningen bestod af halvtreds medlemmer, der på den erhvervede jord opførte femogtyve små dobbelte enfamiliehuse. Der blev opnået statslån til 1. prioritet, resten hæftede medlemmerne for. Også her gjaldt det, at skøde på husene først blev givet, da foreningens gæld var afviklet. Byggeforeningen Venners Hjem (Trekronergade ca. 1905) Originalfoto: Valby Lokalhistoriske Selskab Der gik nu nogle år, inden den næste forening blev stiftet. Først i 1910 var der en kreds af sporvognsfunktionærer, der startede byggeforeningen Lyset på en grund købt af Københavns kommune ved Carl Langesvej, men her havde kommunen tilbagekøbsret af jorden i 1980 mod en erstatning. På den ca kvadratmeter store grund opførtes et hundrede og seks tofamilieshuse i to etager. Der blev ikke opnået statslån, så medlemmerne hæftede solidarisk for alle forpligtelser, inden gælden var ud af verden, og skøder kunne udskrives. Kommunens tilbagekøbsret blev efter forhandlinger forlænget til I de fleste tilfælde blev foreningernes grunde fordelt ved lodtrækning blandt medlemmerne og husene opført i serier a fire-seks stk., efterhånden som der var midler til det. 11 Alle medlemmer indbetalte et mindre ugentligt eller månedligt beløb lige fra starten, og dette blev forhøjet ved indflytningen. En lidt anderledes byggeforening er Hjemmet stiftet i 1910 med et hundrede og niogtyve medlemmer, men senere udvidet til et hundrede og niogfyrre. Der købtes i årene cirka fjorten tønder land, delvis fra Bechs gård og fra Hoffmanns Minde, nu området omkring Monrads Allé-Amalie Skrams Allé og den nordre side af Overbyes Allé. Her opførtes over de næste femseks år cirka hundrede huse af meget forskelligt udseende, da hvert medlem selv valgte, hvorledes han ville have bygget. Økonomien under Første Verdenskrig var meget anstrengt, og da foreningens formål var hurtigst muligt at kunne give medlemmerne skøde, frasolgtes der grunde på Monrads Allé (lige numre) og Dr. Dagmars Allé til byggeriets entreprenører for at skaffe penge. På de fleste af disse frasolgte grunde opførtes treetagers huse i modsætning til de øvrige, hvor der er villaservitut. I foreningen blev de første skøder udstedt i 1914, og allerede i 1919 fik de sidste medlemmer deres ejendomme overdraget, og foreningen blev opløst for at genopstå som Grundejerforeningen Hygum. Herefter var det grundejerforeningerne, der spredte sig i Valby. Byggeforeningstanken var indhentet af udviklingen. Byggeforening Selveje (ca ) Originalfoto: V.l..S.

12 Lokaludvalg i hele København Borgerrepræsentationen har besluttet, at der i perioden skal etableres lokaludvalg i hele byen. Der er afsat 5 mio. kr. til hvert lokaludvalg. I 2006 etableres der tre lokaludvalg: Valby Lokaludvalg 2 andre bydele (medio 2006) Valby Lokaludvalg oprettes fra 2006 som et permanent organ, der skal være bindeled og sikre dialog mellem bydelens borgere og Borgerrepræsentationen i alle spørgsmål, som har særlig betydning for bydelen. Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg er forpligtet til at høre Lokaludvalget, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. Proces for etablering af nyt Valby Lokaludvalg Det nye lokaludvalg kommer til at bestå af medlemmer, der er udpeget af de politiske partier, samt op til 15 personer, der er udpeget af et repræsentantskab for lokale foreninger, bestyrelser og råd i Valby. Repræsentantskabet Repræsentanter fra Valbyforeninger og bestyrelser m.m. skal udpege op til 15 personer, som kan repræsentere dem i Valby Lokaludvalg i perioden Lokaludvalgenes opgaver: - Afgive høringssvar - Udtale sig eksternt og internt - Stille forslag til politiske udvalg - Lave bydelsplanlægning i samarbejde med Økonomiforvaltningen - Råde over puljepenge til lokale aktiviteter - Lokalt sekretariat I kommunens budget 2006 er der afsat 5 mio. kr. årligt pr. lokaludvalg Udvalget for Demokrati - og Serviceudvikling godkendte den 31. oktober følgende model for fordeling af de 5 Medlemmerne af lokaludvalget udpeges af BR. Op til 10 politikere - en fra hvert parti repræsenteret i BR ved valget (indstilles af partigrupperne) Op til 15 medlemmer fra foreninger, frivillige, brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet (indstilles af et repræsentantskab) Bispe- Brønshøj- bjerg Østerbro Husum Nørrebro Vanløse Det centrale byområde Vesterbro Øst- Valby Amager Vest- Amager De femten gamle bydele foreslås ændret til ti. Opdelingen skal samtidig indgå i dannelsen af nye valgkredse. mio. kr. for Valby Lokaludvalg: Mio. kr. Sekretariatsmidler...1,2 Puljemidler...3,3 Bydelsplanlægning og back up...0,5 I alt...5,0 Formelle rammer: - Borgerrepræsentationen skal godkende medlemmer af et lokaludvalg, dvs. ikke muligt med direkte valg - Lokaludvalget kan alene varetage opgaver inden for kommunalfuldmagten - Lokaludvalget kan bestå af op til 25 medlemmer: 10 politiske medlemmer og 15 lokale medlemmer - Repræsentantskab skal udpege lokale medlemmer - Der er bopælspligt for de politiske medlemmer, mens de lokale med lemmer alene skal virke i lokal området - Lokalt sekretariat (ansættelse af kommunen) Udvalget sammensætning: Forslag til sammensætning: Repræsentantskabet kan vælge at bruge følgende model til fordeling: frivillige organisationer, som laver frivilligt socialt arbejde. brugerbestyrelser på skoleområdet. brugerbestyrelser på idrætsområdet. 12

13 De 10 foreslåede bydele... -med eventuelle småjusteringer Debatmødet om Københavns nærdemokrati i Designcenteret d. 8. feb. bragte en smule klarhed over borgernes holdning til forslaget om de 10 bydele. Der var tilfredshed hos store dele af København. Småjusteringer var ikke problemet. Men fra bydele med flere lokalråd og gode lokale netværk var der højlydte protester. Christianshavn, Islands Brygge og Kgs Enghave var svært utilfredse med at blive hevist til hhv. Den centrale bydel, Vestamager og Vesterbro. Amager har protesteret kraftigt over opdelingen i Øst og Vest, med grænse ned gennem Amagerbrogade som allerede er blevet døbt Berlinmuren. Det centrale byområde: Indre by og Christianshavn - Her er der stor utilfredshed hos Christianshavnerne, der mener at have et stærkt lokalt netværk. - Kartoffelrækkerne foreslåes flyttet fra Østerbro ind i den nye bydel. Østerbro Indre og Ydre Østerbro - Østerbro er tilfredse. - Der justeres med afgivelsen af Kartoffelrækkerne til bymidten. - Emdrup foreslås afgivet til det nye Bisbebjerg. Vesterbro Vesterbro og Kgs Enghave - I Kgs Enghave er man vred over - ikke at blive selvstændig bydel. Nørrebro Indre og Ydre Nørrebro - Nørrebro er tilfredse Valby Fortsætter som hidtil Vanløse Vanløse og Grøndal - De to lokalråd er tilfredse og lægger billet ind på et af de første lokaludvalg. Brønshøj-Husum Brønshøj, Husum og Tingbjerg - Tilfredshed med forslaget Bispebjerg Bispebjerg og Nordvestkvarteret - Tilfredshed - m. små justeringer. - Emdrup foreslås tilføjet bydelen. Øst Amager Østre Sundby og Kastrup Vest Amager Vestre Sundby, Islands Brygge og Ørestaden. - Utilfreds med grænsedragningen ned gennem Amagerbrogade. ældrerådene/brugerbestyrelser på ældreområdet. brugerbestyrelser på daginstitutionsområdet. brugerbestyrelse i fritids- og ungdomsklubber. de almene boligforeninger i bydelen. grundejerforeninger i bydelen den lokale handelsstandsforening. lokale flygtninge- og indvandrerforeninger. Op til 5 medlemmer og 10 suppleanter efter lokale forhold. Repræsentantskab: - Indstille op til 15 medlemmer og 2 suppleanter for hvert medlem til Borgerrepræsentationens godkendelse - Repræsentantskabet vælger selv fordelingen af de medlemmer og suppleanter der indstilles - Sammensættes efter lokale forhold - Mødes mindst én gang om året - Særskilt forretningsorden Tidsplan for etablering af Lokaludvalg i dec Borgerrepræsentationen 1. behandler forslag til regulativ, forretningsorden for repræsentantskab og økonomi 15. dec Borgerepræsentationen 2. behandler forslag til regulativ Januar 2006 Indenrigs- og Sund-hedsministeriet behandler regulativ Primo 2006 Valby Lokaludvalg videreføres Medio nye lokaludvalg etableres Gode erfaringer fra Valby - Arbejdet præget af konsensuspolitik og seriøsitet - Konsensus er opnået uformelt og smidigt - Formanden vigtig for udvikling af en god politisk kultur - Arbejdet kræver tæt kontakt med lokalsamfundet 13 Hvor har Valby Lokaludvalg gjort en forskel? - Mere dialog med borgerne om kommunale forhold i Valby - I de store byggeprojekter i Valby, ex. Eksempelprojektet og F.L. Smidth grunden - I kommunens fysiske planlægning for Valby (bydelsplanlægning) - I andre kommunale spørgsmål som vedrører Valby, ex. trafik - I udvikling af kultur og netværk i Valby Ønsker til fremtidige indsatsområdet for Valby Lokaludvalg: - Mere dialog med borgere i Valby - Flere velfungerende netværk i Valby - Mere kultur i Valby - Generelt mere som binder Valby sammen som lokalsamfund, ex. debat i en lokal avis mellem borgere og grupper i Valby Læs mere på

14 Ren By. Rar By - Et fælles ansvar Af Le Lyby, Vej & Park Det gør nok ingen forskel i det store billede, synes nogle folk at tænke, når de diskret smider æbleskroget eller slikpapiret fra sig ved fortovskanten. Men jo, det gør det! Det er et faktum, at skidt avler skidt, og når der allerede ligger snavs på gaden, er det billigere for samvittigheden hos den næste at føje mere til. Pizzabakker og hundehømhøm er Det problem kender vi i Københavns Kommune, som skal sikre ren- og vedligeholdelse af alle kommunale veje, parker og områder. Men problemet findes jo i næsten lige så høj grad på byens fortove og på de private fællesveje, hvor det er grundejerne, som skal samle op efter vejsvinene. Typerne af affald er lidt forskellig f.eks. er hundehømhøm er nok et mere omdiskuteret emne i villakvartererne end i bymidten, hvor burgerpapir og pizzabakker til gengæld smides hurtigere, end kommunens folk kan nå at samle dem op. Københavns vejmyndighed Som vejmyndighed skal Vej & Park sikre, at byen er tilnærmelsesvist ren, vedligeholdt og fremkommelig. Det gælder på såvel de kommunale arealer som på de arealer, hvor forpligtelsen tilhører de private grundejere. Men midlerne er forskellige, fortæller vicedriftschef Poul Wendel Jessen: På de offentlige arealer har vi entreprenører til at udføre opgaverne for os, og her er udfordringen bl.a. at få udarbejdet nogle kontrakter, som sikrer at dette kæmpe apparat kan fungere. - For det er jo kæmpe områder spredt over hele byen, vi taler om. På den anden side har vi grundejernes arealer, hvor vi skal føre tilsyn med, at de opfylder deres forpligtelser. Der findes tre typer grundejere: Dem der kun skal sørge for fortovet ud for deres skel, dem der også skal sørge for deres del af den private fællesvej uden for huset, og endelig er der andre offentlige institutioner, end dem som hører under Københavns Kommune, Vej & Park for de har jo helt de samme forpligtelser som alle andre grundejere! Det fælles ansvar Det er så nemt at pege fingre ad hinanden, når gaderne flyder af affald, fortsætter vicedriftschefen. - Men det er jo faktisk et fælles problem, som vi alle skal kigge på og bevæge os i i det daglige. Hvis en privat grundejer ikke opfylder sine forpligtelser, kan vi give påbud om, at han eller hun skal leve op til lovens krav. Og hvis vores entreprenører ikke overholder aftalerne, kan vi stramme op på dem. Men vi kan faktisk ikke gøre noget over for de folk, som smider affaldet andet end at forsøge at få dem til at ændre holdning. Derfor har vi satset på vores Ren By kampagne, som handler om det fælles ansvar. Så lad os håbe, at nogen får gode idéer af kampagnen og ser, om de dog ikke kan ramme spanden eller tage skidtet med hjem, slutter Poul Wendel Jessen. Billedtekst: Saml op efter dig selv! Mor Vera forsøgte sidste år at flytte holdninger for en renere by. Ren By kampagnen fortsætter i 2006 og er altid åben for gode forslag og samarbejde på området. 14

15 Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans Jørgen Lykkeboe JPE Hartmanns Allé 26, 2500 Valby Tlf Kasserer: Lisbeth B. Ritter Bjørnsonsvej 86, 2500 Valby Tlf.: Sekretær: Bjarne Kallesøe Italiensvej 83, 2300 København S. Tlf.: Næstformand: Erik Honoré Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Tlf.: Øvrige bestyrelse: Hans Bo Larsen Storkebakken 28, 2400 Kbh. NV Tlf.: Hans Åge Zabel Basnæsvej 10, 2700 Brønshøj Tlf.: Jens B. van der Watt Stubbevangen 23, 2700 Brønshøj Tlf.: Niels Hansen Mellemvangen 58, 2700 Brønshøj Tlf.: Poul Hounsgaard Ove Billes Vej 15, 2300 Kbh. S. Tlf.: Svend Vexby Amsterdamvej 11, 2300 Kbh. S Tlf.: Suppleanter: Hanne Skovsgaard Bjørnsonsvej 76, 2500 Valby Tlf.: Inge Pedersen Strindbergsvej 101 A, 2500 Valby Tlf.: Lars Ravn-Jensen Krogebjerg 80, 2720 Vanløse Tlf.: grundejeren.dk Redaktion: Erik Honoré, Hans Bo Larsen og Lisbeth B. Ritter Lay Out: time2web - Tryk: Laserprint Medlemsskab af Fællesforeningen Enhver vej- eller grundejerforening i København, der beskæftiger sig med vejvedligeholdelse kan indmeldes. Medlemsskabets kontingent er fastsat af repræsentantskabet og er for tiden kr. 15,- pr. medlem i den enkelte forening. En paraplyorganisation med: - Forsikringsordning - Juridisk hotline - Faglig rådgivning - Kontakt til myndigheder og forsyningsselskaber - Repræsentation i R98 - Møderækker med ekspertisen og mulighed for kontakter og erfaringsudveksling m.m. Henning Vang Jensen træder af hos R98 Efter 26 år i bestyrelsen hos R98 - heraf de 24 år som formand - trækker Hennining Vang Jensen sig tilbage. Under Henning Vang Jensens formandsskab har R98 undergået en stor og spændende udvikling. Fra at have været en almindelig vognmandsvirksomhed til i dag også at være involveret i aktiviteter inden for behandling, genanvendelse og afsætning af affald. Denne udvikling fra enkeltmandsvirksomhed til en miljøkoncern har Henning Vang Jensen sat sit store præg på. Mange var mødt frem den 3. marts for at sige pænt farvel og tak til Henning Vang Jensen for hans store indsats Erik Honoré fylder 60 år Vi melder os ind i Fællesforeningen... -eller vil gerne høre mere... Forening: Antal medl. Navn: Adr. Postnr. Tlf.: Mail Send, ring eller mail indmeldelsen til bestyrelsen. Er du medlem af en bydelsforening eller sammenslutning i Brønshøj, Sundby, Valby eller Vanløse kan du indmelde dig gennem dem. Torsdag den 23. marts kan formand for Vanløse Grundejersammenslutning, medlem af Vanløse Lokalråd og næstformand i Fællesforeningen Erik Honoré, fejre sin 60 års fødselsdag. Der afholdes reception for venner og bekendte på dagen i Vanløse Kulturhus fra kl

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Læs mere om Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver og

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

Horskærvej 3 7c, 6600 Vejen

Horskærvej 3 7c, 6600 Vejen TEKNIK & MILJØ Vej & Park Dato: 28-12-2015 Sagsnr.: 11/8381 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag til kendelse Horskærvej

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 18.00 i F 7 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Det skal du som grundejer gøre

Det skal du som grundejer gøre vinter i københavn Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. Det skal du som grundejer gøre Når sneen falder,

Læs mere

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Program for workshop Vejdirektoratets håndtering af borgerhenvendelser nu og fremover Vintertrafik, Vintertrafik-App og

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Til stede: Hans Raunsø, Lars Kristensen, Per Jørn Olsen, Ken Hjelm, Thure Jørgensen (referent). Afbud: Helle Bergmann, Jesper Thers 1. Seneste

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Havedage Fællesbede Vort kvarter Snerydning Parkering / Hastighed Plejeplan for Præstesøen Søgården Kabel TV Afsluttende

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

Staghøjvej 3-5, 6630 Rødding

Staghøjvej 3-5, 6630 Rødding TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 23-02-2015 Sagsnr.: 12/13709 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag til kendelse

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Statistikdistrikter i København,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning Grundejerforeningerne Egebjerglund-Syd & Aagesdal Oplæg Som pålagt af generalforsamlingeni 2013 har bestyrelsen forsøgt at se nærmere på forskellige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat. GF Sømod 11. marts 2010

Referat. GF Sømod 11. marts 2010 Ordinær generalforsamling i GF Sømod torsdag den 11. marts 2010 Sted: Utterslev Kirke Menighedssal Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Arrangementer Fastelavn

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

VINTER, SNE OG GLATFØRE

VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR VARDE KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. Kommunen har mange veje, stier og p-pladser, og når vinteren

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vejen Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse samt vintervedligeholdelse er lovlig.

Vejdirektoratets afgørelse Vejen Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse samt vintervedligeholdelse er lovlig. Dato 16. august 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 16/01246-36 Side 1/7 Klage over istandsættelse af den private fællesvej Lintrup Skovvej, Lintrup Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Forslag til kendelse. Horskærvej 1 mfl., 6600 Vejen Drift og vedligehold af privat fællesvej

Forslag til kendelse. Horskærvej 1 mfl., 6600 Vejen Drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 03-03-2014 Sagsnr.: 11/8381 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag til kendelse

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Vinterseminar 23 24. april 2015

Vinterseminar 23 24. april 2015 Vinterseminar 23 24. april 2015 Cyklisterne og deres forventninger til vintertjeneste på cykelstier i Aarhus. 323.000 indbyggere 1350 km kommuneveje 700 km private fællesveje 700 km stier Hovedoverskrifter

Læs mere

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013 Sognefogedparkens Grundejerforening Generalforsamling d. 26-02-2013 Dagsorden Valg af dirigent. 1.Valg af stemmetællere efter dirigentens bestemmelser. 2.Bestyrelsens beretning, herunder opfordringer til

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 01-09-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag Søndermarken

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere