Kultur- og Fritidsforvaltningen 9000 Aalborg Voerbjergvej d.25. august 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsforvaltningen 9000 Aalborg Voerbjergvej d.25. august 2011."

Transkript

1 NORDJYDSK KLATREKLUB Kultur- og Fritidsforvaltningen 9000 Aalborg Voerbjergvej d.25. august Ansøgning til prioriteringskataloget om økonomisk støtte til udvidelseprojekt indbefattende forøget arkititetsareal samt udbyggelse af klatrevægge. 1. Ansøgeren Nordjydsk Klatreklub (NJK) er stiftet i 1991, og kan således fejre sit 20 års jubilæum i år. NJK hører under Dansk Klatreforbund, der er Specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Klubben er desuden medlem af DGI. NJK har i dag et medlemstal på Klubbens faciliteter gennem 20 år De sidste 10 år NJK har haft værested på Voerbjergvej 35 i Nr. Sundby, hvilket bestemt er bedre end hvad klubben havde i den allerførste tid NJK opstiller en 6 m bred og 5 m høj interimistisk væg monteret på stilads i Kranhallerne, umiddelbart vest for Limfjordsbroen Kranhallerne rives ned og NJK flytter til et kælderlokale i Rosenlundsgade. Lokaleforholdne med lofthøjde på 1,5-2.1m, til trods blev der etableret ca. 50 m 2 klatrevæg. I efteråret 95 startede firmaet Abekatten op i lokaler på Kummerrowsvej, og det var med NJK som fast lejer helt fra starten NJK og Abekatten flyttede ind i de nuværende lokaler på Voerbjergvej 35. Abekatten har 110 m 2 og NJK etablerer i årene m 2 klatrevæg. I 2009 flyttede Abekatten i egne lokaler og NJK overtog det fulde lejemål, og købte de 110 m 2 væg af Abekatten. De eksisterende lokaleforhold kan ses af Figur 1, hvor NJK s andel er skitseret. Figur 1: Foto at eksisterende lokaleforhold (markeret med rødt) for NJK. Billederne er af henholdsvis vestvendt- og sydvendt facade.

2 Overtagelsen af det fulde lejemål markerede et nyt kapitel i klubben, idet der første gang var mulighed for at tilbyde klatring alle dage til klubben medlemmer. Herudover råder klubben over kontor, køkken, omklædningsrum, bad og toiletforhold samt undervisningslokaler, hvilket betyder meget for aktiviteten i klubben. Klubben har rigtig gode udenoms rammer, men mangler bedre klatrefaciliteter. 3. Klubbens sociale profil NJK er med til at skabe et godt børne- og ungdomsmiljø indenfor idrætten i Aalborg ved at tilbyde klatring som en idrætsgren i Aalborg. Klatring er en af de bedste idrætsgrene til udvikling af balance, koordination og kropskontrol, dette kombineret med friluftsliv og oplevelser i naturen. I klubben er der meget fokus på træning af børn og unge samt fokus på at få specielt nye voksne klatre med på tur til klipper i udlandet. NJK er midtpunkt for klatring ikke bare i Aalborg med for en stor del af Nordjylland. Klubben samarbejder om klatring med en række forskellige institutioner. Nogle gange tager klubbens instruktører ud til interessenterne, men for det meste foregår disse arrangementer i lokalerne på Voerbjergvej. Arrangementerne omfatter klatreoplevelser til ungdomsklubber, spejdere, skoler, firmaer og ifm. polterabend. Af samarbejdspartnere kan nævnes Aalb. Sportshøjskole, Ulsted KFUM spejdere, AAU idrætsstudie, IMU Aalborg, Frederikshavn Ungdomsskole og Røde kors lejr i Nordjylland. I forbindelse med flere af disse arrangementer stiller NJK udstyr og instruktører frit til rådighed. Klubben har også været med til at sætte standard for sikkerhedsundervisning i DK, og har en kompetence der danner baggrund for uddannelse af instruktører i række klatreklubber i Nordjylland. Herunder instruktører til Nordkraft, Aalb. ungdomskole, Frederikhavn ungdomsskole samt spejdergrupper i Aalborg og omegn. 4. Medlemsfremgang indenfor klatring i Danmark Fra at være en lille niece sport i 90 erne, er klatringen blevet en folkesport, og er den sportsgren i Danmark der vokser hurtigst i øjeblikket. Dansk Klatreforbund havde i 2004 ca medlemmer, men er støt steget i medlemstal til 6300 medlemmer fordelt på 54 klubber landet over. Derfor er der også sket en stor udvikling af nye klatrefaciliteter rundt omkring i landet, specielt i København, Århus og Odense er der bygget større og nye klatrehaller med stor succes. Vores nuværende klatrevæg er bygget til at ca. 30 klatrere kan være på væggen på samme tid, men ofte er der langt flere medlemmer på en normal klubaften. Derudover er væggen også fyldt når højskoleelever fra Aalborg Sportshøjskole bruger væggen.

3 Billede fra klatring på en almindelig klubaften Medlemstallet i NJK har været støt stigende gennem årene. Sammenlignes klubbens medlemstal med klatreklubber i Odense og Århus, ses det at medlemstallet i NJK er langt mindre. Der er registreret omkring 700 medlemmer i Århus, og 540 i Odense. Sammenlignes medlemsudviklingen for de tre byer, Aalborg, Århus og Odense, over de seneste år, bliver denne forskel meget tydelig, som det fremgår af Figur 2. Figur 2: Medlemsudvikling siden 2005 for Århus, Odense og Aalborg. Forklaringen på den større medlemsfremgang i både Århus og Odense skyldes primært etablering af større klatrevægge i de respektive klubber. Hvis klubben får bedre faciliteter og mere væg til klatring kan medlemstallet vokse betydeligt. En vurdering ud fra Odense tyder på at NJK har potentiale til at have op mod 500 medlemmer. 5. Bredde NJK har hun meget lidt plads til at kunne imødekomme en differentieret klatreundervisning. Klubben har kun én væg med mulighed for at undervise begyndere. Kun ca. 6 klatrere kan benytte denne væg på én gang. Der er således tit meget ventetid under træningen for at kunne benytte denne væg, og begyndere bliver ofte nødt til at benytte vægge (ruter) over deres niveau. Alle klatrere skal lære de nødvendige sikkerhedsprocedurer før man kan klare

4 sig selv. Indlæring af sikkerhed bør foregå under forhold hvor klatreren kan træne teknikken, og hvor alt fokus ikke må være på væggens sværhedsgrad. Både undervisning i teknik og sikkerhed udelukker anden aktivitet i klatrehallen, hvilket i øjeblikket betyder at ingen andre træner når der er holdundervisning. En anden konsekvens af pladsmanglen er at det ikke er mulig at øge antallet af børnehold. 6. Elite og træning i NJK NJK er en meget aktiv klub både for bredden og eliten. Klubbens junior- samt børnehold drives af engagerede ungdomstrænere. Klatresporten er en konkurrencesport og flere juniorklatrere har opnået danmarksmesterskaber og klubben råder endda over en Nordisk mester. To af vores juniorer har ved sidste Danmarks-cup vundet i seniorklassen for både dame og herre. Dansk Klatreforbund har netop oprettet et juniorlandshold, hvoraf Nordjydsk Klatreklub har fået 3 af vores juniorklatrer med i bruttotruppen. Nordjydsk Klatreklub er jævnligt i dialog med eliteudvalget i Dansk Klatreforbund, juniorlandsholdet, vedrørende træning af medlemmerne på landsholdet. Som i andre sportsgrene smitter dygtige sportsudøvere af på bredden. I forbindelse med klatrekonkurrencer på nationalt og internationalt plan er der bl.a. krav til væghøjden. NJK kan ikke imødekomme disse normer indenfor ruteklatring da den nuværende klatrevæg kun er 8 m høj, idet kravene er 12 m høj. Vi kan således ikke engang afholde et DM i denne disciplin. Klubbens klatrere må til Århus eller København for at kunne træne under forhold som afspejler konkurrenceforholdene. I forhold til elite har NJK behov for større og bedre træningsfaciliteter: - For at fastholde topniveauet i DK og sikre udvikling for at gøre sig gældende i internationale konkurrencer har. - For som minimum af kunne afholde et DM i ruteklatring. 7. Udvidelse af Klubbens faciliteter Klubben har arbejdet med udvidelse af klatrefaciliteter de senste 6 år. Generelt er der tre muligheder: 1. Bygge en ny hal 2. Finde andre lokaler i Aalb. der kan rumme klubbens aktiviteter 3. Udvide klubben i forbindelse med eksisterende lokaler Ad. 1: Denne løsning er meget spændende, men også meget dyr og er ikke aktuel med klubbens nuværende økonomi og medlemstal. Ad 2: Der har primært været arbejdet på to projekter; Kemira og DGI-væggen i Nordkraft: Kemira: Dette projekt har været kommunens store satsning for at skabe gode indendørs faciliteter for Aalb. Atletikklub, Nordjydsk Klatreklub og Aalb. Beachvolleyklub. Da den endelig dom om at skrotte dette projekt blev offentliggjort var NJK selvfølgelig skuffet. Klubben havde håbet meget på dette projekt. Ydermere var klubben skuffet da meldingen fra kommunen var, at man selvfølgelig vil arbejde på at finde noget

5 tilsvarende til Aalb. Atletikklub uden at nævne hverken NJK eller Aalb. beachvolleyklub. NJK har brugt mange ressourcer på dette projekt og ikke set så meget på andre muligheder. DGI-væg i Nordkraft: Sideløbende med Kemira bliver vi vidende om, at Nordkraft skulle indeholde et nyt DGI-hus og vi tager kontakt til DGI for at høre om der er planer om etablering af klatrevæg på lig fod med det der er i DGI-huset i Århus. I samarbejde med DGI og Aalb. Kommune bliver der snakket om klubbens fremtid i Nordkraft. Konklusionen bliver at NJK ikke vil kunne have Nordkraft som værested, da klubben kun tilbydes leje af klatrevæggen og ikke andre faciliteter som kontor, undervisningslokaler, køkken mv., der er med til at skabe rammerne for klubben. NJK vil dog gerne leje sig ind på væggen i tillæg til de klubfaciliteter, der er på Voerbjergvej. NJK rådgiver således DGI om etablering af en klatrevæg til kr. i Nordkraft, således det kan løbe rundt sammen med NJK som lejer nogle timer om ugen. Også efter af Spar Nord fonden gav 1,2 mil. har NJK af flere omgange prøvet at præge projektet, men det er ikke lykkedes. NJK synes det er ærgeligt at klubben ikke har fået indflydelse på væggens udformning, således at klubben kunne bruge væggen som supplement til de nuværende faciliteter. NJK s vurdering af væggen er, at den er rigtig flot og spektakulær med gode muligheder for introduktion til klatring og træning for nybegyndere. Den høje midterdel af væggen muliggør god træning af ruteklatring for øvede, men kun for maks. 4 klatrer af gangen. Det er ikke umiddelbart muligt at bygge nye rute (flytte rundt på grebene), hvilket kun gør klatringen attraktiv i en meget begrænset periode. Den anden genre af klatring kaldet bouldering (klatring over madras), som ca. halvdelen af klubben medlemmer bruger aktivt, kan kun i meget begrænset omfang trænes på DGI-husets klatrevæg. Væggens højde gør den meget attraktiv ift. afholdelse af klatrekonkurrencer indenfor ruteklatring, men udformningen gør, at store dele af væggen ikke er anvendelige til konkurrence for øvede klatrere. NJK har ikke hidtil haft held med at finde lokaler i Aalborg, og der er ikke umiddelbart udsigt til nogle, der kan honorerer kravene til både højde, varme og pris. Ad 3: Ved de nylige undersøgelser har udlejer meddelt klubben at der er mulighed for at udvide lejemålet til at omfatte en større hal ved siden af den nuærende. NJK har forelagt planerne for Fritidsforvaltningen, der var meget imødekommende overfor projektet. Der er flere ting der taler for at udvide på Voerbjergvej: - Klubben kan beholde de nuværende rammer omkring klatrevæggen - Det ekstra lokale kan lejers for en billig m 2 pris - Etablering af klatrevægge kan ske i flere etaper, og medlemmerne kan træne mens tilbygningen sker. - Den ny klatrevæg kan etableres som flytbar, ligesom de eksisterende vægge er det.

6 8. Projektet Klubben kan øge lejemålet fra de nuværende 350 m 2 til i alt 590 m 2, hvilket vil kunne øge lokalearealet med næsten 70 %. I det nuværende lejemål indgår, som tidligere nævnt, lokaler til bl.a. kontor, køkken, bad og toilet samt omklædning, hvorfor kun omkring 180 m 2 af det eksisterende lejemål tjener som aktivt klatreareal. Med den foreslåede forøgelse af lejemålet tilgår 240 m 2 gulvareal og der bygges desuden en balkon med ekstra 80 m 2. Det bliver i alt 320 m 2 aktivt areal, således at antal kvadratmeter til klatreaktiviteter øges med omkring 180 %. Klatrevægsarealet kan således øges med ca. 600 m 2 høj væg og med 250 m 2 lav væg. Dermed kommer klubben til i alt at råde over m 2 høj væg og 310 m 2 lav væg. En sådan forøgelse tilgodeser direkte klubbens behov for mere plads og flere klatrefaciliteter. For at opkvalificere klubbens klatrefaciliteter til konkurrencevægsstandard, hvilket er en af de mere væsentlige bevæggrunde bag udvidelsplanerne, skal der bygges et mindre tårn ovenpå den eksisterende bygning, som illustreret på Figur 3. Figur 3: Foto af fremtidige lokaleforhold (markeret med rødt) for NJK. Billederne er af henholdsvis vestvendtog sydvendt facade. Udlejer har givet tilsagn om at afholde udgiften i forbindelse med etableringen af tårnet, således at klubbens behov for høj væg imødekommes. Disse udvidelsesplaner tilgodeser således både klubbens breddebehov samt behovet for bedre træningsfaciliteter for eliten. Som en fremtidssikring i projektet vil der i etableringen af de nye vægge være fokus på flytbarhed, således at disse relativt let kan nedtages og flyttes, såfremt klubben skulle få anledning til at flytte til andre lokaler. I relation til de eksisterende lokaler er det værd at nævne, at klubbens husleje beløber sig til ca. 300 kr. årligt per m 2, hvilket efter sigende er ganske billigt for en privat udlejer. Et andet økonomisk aspekt er, at projektet forventes etableret i flere etaper, hvorfor den samlede budgetsum ikke nødvendigvis skal foreligge af en omgang. Ved at udvide det eksisterende lejemål er det muligt at højne klubbens aktiviteter betragteligt, så både breddens og elitens behov tilgodeses. En anden fordel ved at forblive i de eksisterende bygninger er, at udvidelsesprojektet kan gennemføres indenfor overskuelige økonomiske rammer, og ikke mindst i flere etaper. Tidsplan: Projektet planlægges etableret i 2012 og Primo 2012 klargøres lokalet; lys, varme og adgangsveje reetableres. Der bygges skillevæg og balkon for kvadratmeterudvidelse, samt etablering af boulder og kursusvæg.

7 I vintersæsonen etableres konkurrencevæg og høje træningsvægge samt hævning af en sektion af taget. Økonomi: En samlet økonomioversigt for projektet kan findes vedlagt i bilag. De væsentligste forhold for økonomien i projektet kan opsummeres til: Projektet er baseret på en fornuftig finansiering af etableringsomkostningerne. Kommunens lokaletilskud til NJK vil ikke blive forøget væsentligt Klubbens budget for de kommende år balancerer

8 9. Ansøgning Nordjydsk klatreklub ansøger prioriteringskataloget for 2012 om kr. til udvidelseprojekt om forøget arkititetsareal samt udbyggelse af klatrevægge. Klubben planlægger tilsvarende at ansøge om kr fra prioriteringskataloget for Er er spøgsmål til ansøgningen kan I kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Jens Christian Roesen Formand tlf:

9 Bilag: Økonomioversigt for projektet: Udgifter: Etableringsomkostninger: 2012 Etablering af adgangsveje(væggennembrydning og trapper) Reetablering af lys og varme installationer Etablering af gulv (240 m 2 x 150 kr.) Skillevæg til resterende hal (200 m 2 x 620 kr./m 2 ) Balkon (80 m 2 x 2500 kr./m 2 ) Madrasser Bouldervæg: (250 m 2 x 1200 kr./m 2 ) Kursusvæg (150 m 2 x 2000 kr./m 2 ) I alt Konkurrencevæg (450 x 2400 kr./m 2 ) Samlet projekt Lejeomkostninger: Årlig forøget lejeudgift: 240 m Årlig forøget varmeudgift Anslået samlede leje og varmeudgift i Finansieringsplan Fra NJK's egenkapital LOA's værestedspulje Kommunal og anden støtte I alt Lån i alt Tilbagebetaling DGI (rentefrit) ( over 10 år) DIF (rentefrit) ( over 5 år) Banklån ( over 8 år) Samlede rente- og afdrags-omkostninger pr. år i de første 5 år

10 Årsbudget: kontingent , , , ,62 Lokaletilskud fra Aalborg K , , , ,00 andre indtægter , , , ,06 Indtægter ialt , , , ,68 12% medlemfremgang pr år Samt 10% prisforøgelse i 2012 husleje+varme , , , ,00 div. driftsudgifter , , , ,00 samlet driftsudgift , , , ,00 Låneomkostninger , ,00 samlet årlig udgift , ,00 Resultat= , , , ,68

Visioner for. NJK s børnehold

Visioner for. NJK s børnehold Visioner for NJK s børnehold til udgangen af 2007 3. marts 2006 1 af 17 Revision 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oplevelser...4 Gode klatreoplevelser...4 Fysiske oplevelser...4 Naturoplevelser...4

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde Tune Idrætsforening - 85 år - 20. juni 2009 Indledning Endnu en stor mærkedag i Tune IF s historie. Det er værd at stoppe op og se på den store udvikling, der er sket i TUNE IF igennem de mange år og samtidig

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Indhold. Udfordringer på alle niveauer. Gymnastikåret i glimt 3. Mere synligt DGF 7

Indhold. Udfordringer på alle niveauer. Gymnastikåret i glimt 3. Mere synligt DGF 7 ÅRSBERETNING 2009 Indhold Gymnastikåret i glimt 3 Mere synligt DGF 7 DGFs eventstrategi 8 DGFs elitesatsning 10 Stort og småt i DGF 12 DGF økonomi 14 Økonomi 16 Medlemstal 17 Nyt om navne 18 DGF siger

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

* C?5?D E ) $$ $$$ $$ % & $ $ # $ %   $' ' $ $$ ( $ '  ' # $!  #  $$     $   $ $ $#   $ ) *  ) $# $ %   $ $# + # * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" "

Læs mere