Dialogsvar til UC Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogsvar til UC Syddanmark"

Transkript

1 SØNDERBORG BYRÅD Dialogsvar til UC Syddanmark Vedr. den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg Byråd

2 Indhold Indledning... 3 Afsnit 1: Sønderborg som international uddannelsesby en vision... 5 Konklusion Afsnit 2: Ministeriets krav og visioner for fremtidens professionsbachelorer... 8 Konklusion Afsnit 3: Tværfaglige gevinster Konklusion Afsnit 4: Samspil med forskning, udvikling og innovation Konklusion Afsnit 5: Uddannelsens rekrutteringspotentiale Konklusion Afsnit 6: Kontakten til aftagerfeltet og nærheden til det nye supersygehus i Aabenraa Konklusion Afsnit 7: De økonomiske rammer Sønderborgs tilbud Konklusion Afsnit 8: Samlet konklusion Afslutning

3 Dialogsvar til UC Syddanmarks bestyrelse angående den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen Indledning Dette dialog-svar er Sønderborg Byråds svar til brevet Dialog og transparens i forhold til fremtidig placering af sygeplejerskeuddannelsen af 17. januar Brevet er udsendt til en række interessenter af UC Syddanmark med det formål at sikre et oplyst grundlag for UC Syddanmarks bestyrelses beslutning om den fremtidige mest optimale placering af sygeplejerskeuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen udbydes i dag i Sønderborg, men grundet utidssvarende forhold på det nuværende campus skal uddannelsen i fremtiden finde sted i nye lokaler. I brevet oplister UC Syddanmark to mulige placeringer, som bestyrelsen ønsker at arbejde videre med på baggrund af de svar og reaktioner, som interessenterne byder ind med. Den ene er, at uddannelsen flyttes til Aabenraa, hvor den teoretisk set vil komme til at dele campus med to andre professionsbacheloruddannelser. Den anden mulighed er, at uddannelsen flyttes til Alsion i Sønderborg, hvor den vil dele campus med en række videregående uddannelser under SDU. I det åbne brev redegør UC Syddanmark for en række forhold og kriterier, som er afgørende for UC Syddanmarks beslutning om uddannelsens fremtidige placering. I alt seks hovedtemaer gør sig her gældende i spørgsmålet om uddannelsens fremtidige placering, og de væsentligste krav og kriterier i brevet kan dækkes ind under følgende punkter: Ministeriets krav og visioner for fremtidens professionsbachelorer. Tvær- og flerfaglige gevinster, herunder efter/videreuddannelsesmuligheder og bedre sammenhæng i uddannelsesforløbene. Samspil med forskning, udvikling og innovation, herunder potentialet for et samspil med det velfærdsteknologiske område. Rekrutteringspotentiale, herunder uddannelsens evne til at tiltrække og fastholde studerende fra hele regionen. Faglig og praktisk tilknytning til områdets aftagerfelt, herunder samspillet med det nye sygehus i Aabenraa. Økonomi, herunder særligt etablerings- og driftsomkostninger ved nye faciliteter. Det er Sønderborg Byråds klare opfattelse, at placeringen ved Alsion i Sønderborg både er den økonomisk mest fordelagtige løsning for UC Syddanmark og for hele Region Syddanmark, og samtidig er den løsning, som samlet set lever klart bedst op til disse krav og kriterier, hvorfor uddannelsen naturligt bør placeres her. 3

4 I det følgende vil dette dialog-svar indeholde en detaljeret redegørelse for denne konklusion for hvert enkelt af de seks beskrevne punkter. Undervejs vil byrådet tilbagevise og præcisere en række fejlagtige antagelser og påstande omkring de to løsningers evner til at leve op til disse krav og kriterier antagelser og påstande som beklageligvis forekommer i UC Syddanmarks dialog-invitation, og som i et vist omfang er blevet gentaget af lokale medier. Inden disse konklusioner underbygges er det imidlertid Sønderborg Byråd magtpåliggende at gøre opmærksom på en helt anden og afgørende problemstilling omkring den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen. Det er Sønderborg Byråds opfattelse og dette støttes af en lang række eksperter - at udgangspunktet for UC Syddanmarks beslutning om sygeplejerskeuddannelsens fremtidige placering hverken må eller kan ses som en isoleret beslutning. Sønderjylland står i forvejen svagt i kampen for at fastholde og udvikle uddannelsescentre. Region Syddanmark tilbyder reelt kun fire egentlige uddannelsescentre med en bred palet af uddannelser og en kritisk masse af studerende, nemlig Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Dette er en fornuftig fordeling set i forhold til regionens geografi og demografi, men der er ingen tvivl om, at Esbjerg og Sønderborg er de svageste uddannelsescentre i denne gruppe. Det er problematisk, for Sønderborg er samtidig det eneste uddannelsescenter i det egentlige Sønderjylland. I disse centraliseringstider er det ikke naturgivent, at et uddannelsescenter, som det vi nyder godt af i Sønderborg, kan fastholdes. Det vil kræve vækst, flere udannelser og støtte fra hele Sønderjylland, ja fra hele regionen, i årene fremover. Sagt med andre ord vil en svækkelse af uddannelsescenteret i Sønderborg ikke kun blive et problem for Sønderborg Kommune. Det kan blive et problem for alle kommuner i Sønderjylland, som nyder godt af de effekter, som et sønderjysk uddannelsescentrum har for landsdelen. En af de største udfordringer, som hele det sønderjyske område bliver konfronteret med i disse år, er at fastholde vores unge og tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Derfor skal vi værne om vores uddannelsescenter. Det gør vi ikke ved at smøre de tilbageværende uddannelser tyndt ud over Sønderjylland. Det forudsigelige resultat af en sådan kannibaliseringsstrategi er, at vi alle bliver spist i den sidste ende. I stedet foreslår Sønderborg Byråd, at de sønderjyske kommuner går sammen om at skabe et stærkt tværfagligt uddannelsescenter i Alsion mellem professionsbacheloruddannelserne og universitetsuddannelserne til fordel for ikke kun Sønderborg men hele Region Syddanmark, som derved kan fastholde fire uddannelsescentre. Betragter man problemstilling i dette perspektiv, er placeringen af sygeplejerskeuddannelsen en lakmusprøve for Sønderjyllands mulighed for at fastholde sin status som en landsdel, der også i fremtiden har stærke videregående uddannelsestilbud. Samtidig giver denne vision anledning til at tænke placeringen af sygeplejerskeuddannelsen ind i UC Syddanmarks nuværende campusstrategi, som den kommer til udtryk ved sammenlægningen med SDU i Esbjerg. Således kan også socialrådgiveruddannelse og pædagoguddannelse som i dag ligger isolerede i Aabenraa med fordel flyttes til Sønderborg og på denne måde sikre et stærkt sønderjysk uddannelsescentrum med alle de synergieffekter, som også findes i Esbjerg. Sønderborg Byråd vil i så fald stille disse faciliteter til rådighed for UC Syddanmark til en attraktiv pris. Denne problemstilling finder ikke plads i UC Syddanmarks dialog-invitation, men det er ikke desto mindre Sønderborg Byråds betragtning, at netop dette kriterium bør være på toppen af listen over hensyn, der bør tages, når den endelige beslutning træffes. Særligt når man påtænker den store betoning af synergi og dynamiske effekter de forskellige uddannelser imellem, som dialoginvitationen fra UC Syddanmark trods alt lægger vægt på. 4

5 De følgende sider vil ikke efterlade nogen i tvivl om, at alle faktuelle forhold og kriterier også isoleret set - taler for, at sygeplejerskeuddannelsen skal forblive i Sønderborg. Lad os derfor indledningsvis slå fast, at både de studiemæssige, de faglige og de praktiske forhold taler til fordel for en placering i Sønderborg, og at denne løsning også entydigt og markant er den bedste med tanke på samtidens fremtidige behov for arbejdskraft, kompetencer og udvikling inden for moderne sygepleje. Økonomisk vil en placering i Sønderborg også være langt mere fordelagtig end i Aabenraa. Alene på huslejen vil UC Syddanmark spare mellem 26 og 37 procent, hertil kommer en korrektion af en række åbenlyse fejl i UC Syddanmarks beregninger, der vil blive dokumenteret nedenfor. En korrektion, der vil gøre placeringen i Sønderborg yderligere økonomisk attraktiv for UC Syddanmark. Det ændrer dog ikke på, at Region Syddanmark såvel som alle sønderjyske kommuner skal gøre sig klart, at placeringen af sygeplejerskeuddannelsen handler om andet og mere end blot fremtidens sygeplejerskestuderende. Den handler om fastholdelsen af et uddannelsescenter i Sønderjylland med uddannelser på universitetsniveau og den synergi med oplandet, som er et vigtigt privilegium, og som vi sammen skal kæmpe for at fastholde af hensyn til hele landsdelen. Inden Sønderborg Byråd dokumenterer fordelene ved løsningen i Alsion for hvert af de seks hovedkriterier, præsenteres derfor en samlet vision for Sønderborg som fremtidens sønderjyske uddannelsescentrum samt sygeplejerskeuddannelsens rolle heri. Afsnit 1: Sønderborg som international uddannelsesby en vision I dag er Sønderborg den eneste uddannelsesby i Sønderjylland, der kan tilbyde hele paletten af uddannelser: Fra gymnasiale uddannelser til kandidatuddannelser samt alt derimellem. Sønderborg er som sådan den eneste by, der har et egentligt omfattende og afvekslende studiemiljø på linje med landets største uddannelsesbyer. Derfor har Sønderborg Byråd fulgt UC Syddanmarks Campus strategi med stor interesse. Strategien om et tættere samarbejde mellem UC Syddanmark og Syddansk Universitet med fælles Campus i Esbjerg ligger helt i tråd med den vision, som Sønderborg Byråd her præsenterer for Sønderborg, hvor der kan skabes et stærkt tværfagligt uddannelsescenter i Alsion mellem professionsbacheloruddannelserne og universitetsuddannelserne til fordel for ikke kun Sønderborg men hele Region Syddanmark, som derved kan fastholde fire uddannelsescentre. Dette betyder først og fremmest, at også socialrådgiver- og pædagoguddannelsen som i dag ligger isolerede i Aabenraa med fordel kan flyttes til Sønderborg, og på denne måde sikre et stærkt sønderjysk uddannelsescentrum med alle de synergieffekter, som også findes i Esbjerg. Derfor vil det naturlige skridt for UC Syddanmark, hvis man vil følge sin egen campusstrategi, være at flytte så mange uddannelser til Sønderborg som muligt, som for eksempel Socialrådgiver- og Pædagoguddannelsen, der i dag ligger isoleret i Aabenraa. Sønderborg Byråd vil stille disse faciliteter til rådighed for UC Syddanmark til en attraktiv pris. 5

6 Sønderborg huser i dag en række markante uddannelsesinstitutioner, der markerer byen som det absolutte uddannelsesmæssige centrum i Sønderjylland. Således har SDU et betydeligt campus i byen med stærke tekniske forsknings- og studiemiljøer, specielt indenfor ingeniørvidenskaberne. Campus er desuden hjemsted for universitetets grænseoverskridende uddannelser og udbyder en række samfundsvidenskabelige uddannelser med fokus på almen erhvervsøkonomi og europastudier. De humanistiske miljøer er i færd med at udvikle et østasiatisk områdestudie for på denne måde at styrke de nuværende aktiviteter med flere, og universitetet flyttede for nylig det daværende Grænseforskningsinstitut fra Aabenraa til Sønderborg for at sikre en sammenhæng til de øvrige forskningsmiljøer i regionen. Foruden SDU udbyder Erhvervsakademi SydVest en række erhvervsakademiuddannelser i Sønderborg, og det er et udbud, som fremover kan styrkes og udvikles, blandt andet gennem tilføjelse af professionsbacheloruddannelser, som i dag alene udbydes i Esbjerg. Den store erhvervsskole EUC Syd i Sønderborg udbyder ligeledes en stor palet af uddannelser, hvor man med fordel kan arbejde med udviklingen af nye udbud. Og de videregående uddannelser suppleres naturligvis af flere gymnasier og VUC-kurser som ligger tæt ved uddannelsesmiljøet i Alsion, herunder Statsskolen, Alssund Gymnasium, Business College Syd, EUC Syd, VUC Syd og Idrætshøjskolen. Det bør i den sammenhæng anføres, at der i Sønderborg også udbydes den internationale studentereksamen, der kun udbydes i Sønderborg, Nyborg og i Kolding i den syddanske region. Endelig udbyder UC Syddanmark uddannelsen i sygepleje i Sønderborg. Byen er derudover det uddannelsesmæssige link til uddannelserne i Flensborg. Denne sammensætning af studiepladser, faciliteter og muligheder betyder, at Sønderborg byder på attraktive studieboliger, et godt bymiljø og muligheder for at opbygge et unikt campusmiljø, hvor mange studerende samles under samme tag. Der kan således ikke være tvivl om, at Sønderborg er det vigtigste uddannelsesmæssige knudepunkt i Sønderjylland, kendetegnet ved et velfungerende samarbejde imellem institutionerne, uddannelserne, politikerne og det lokale og regionale erhvervsliv. Det gør Sønderborg til en velfungerende base for uddannelser i den sydøstlige del af Jylland og et oplagt udgangspunkt for en videreudvikling af et sønderjysk videnscenter. Med afsæt i de allerede stærke uddannelsesmiljøer, byens etablerede brand som landsdelens primære uddannelsesby og det tætte samarbejde på tværs af institutioner inviterer Sønderborg Byråd derfor UC Syddanmark og andre relevante interessenter til at deltage i et målrettet arbejde for at formulere en vision 2020 for Sønderborg som hele Sønderjyllands fremtidige uddannelsescentrum. I forbindelse med overvejelserne om den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg anføres som nævnt en række kriterier, som bestyrelsen i UC Syddanmark vil lægge til grund. Særligt anføres flere argumenter for at re-allokere uddannelsen fra Sønderborg til Aabenraa under henvisning til synergieffekterne ved en sammenlægning af tre forskellige professionsbachelorer. Det er dog vanskeligt at se, at en sådan sammenlægning i sig selv vil kunne realisere synergieffekter af betydelig værdi. Tværtimod vil det give bedre mening at fokusere på de langt større synergieffekter ved udvikling af Sønderborg som central uddannelsesby i regionens sydvestlige dækningsområde. En position, som byen længe har haft og fortsat har. Når dette initiativ lægges på bordet her, skyldes det de gevinster, der uomtvisteligt findes ved at fokusere og samle uddannelsesmæssige tilbud gevinster, som både vil kunne mærkes på en enkelt uddannelse som sygeplejerskeuddannelsen, men som på et større plan også vil have en mærkbar effekt på hele regionens samlede uddannelsessektor og befolkningssammensætning. 6

7 Det skyldes først og fremmest, at de studerendes uddannelsesvalg er i dag i mindre grad præget af tilvalg af den enkelte uddannelse og i større grad præget af valg af by og studiemiljø. Dette er erfaringen på alle videregående uddannelsesinstitutioner og baggrunden for, at man i andre regioner arbejder bevidst med etablering af campusmiljøer, der tilbyder de studerende et levende og attraktivt studiemiljø, der kan tiltrække og fastholde studerende. Her er det afgørende at have en kritisk masse af studerende, som kan skabe et attraktivt studiemiljø og byliv for sig selv og hinanden. I en overvejelse om den fremtidige placering af videregående uddannelser i den syddanske region må dette forhold altså veje tungt, fordi tætheden af studerende og uddannelsesmuligheder er afgørende for regionens fortsatte evne til at tiltrække og fastholde de uddannelsessøgende i det hele taget til sygeplejerskeuddannelsen såvel som til alle andre uddannelser. Udviklingen for SDU er et godt eksempel på denne effekt. Efter fusionen med Handelshøjskole Syd og etableringen af den nye campus Alsion er Syddansk Universitetet regionens uddannelsesmæssige fyrtårn. Institutionen har stærke miljøer inden for særligt mekatronik, industriel design, erhvervsøkonomi og europæiske studier. Men selv i Sønderborg kan universitetsuddannelserne i fremtiden blive truet af tidens centraliseringstendenser. Især hvis grundlaget for et stærk og diversificeret uddannelsesmiljø får lov til at erodere. Universitetet planlægger i øjeblikket nye uddannelser i asiatiske studier og humanistisk informatik, men med et mindre samlet studiemiljø i Sønderborg vil rekrutteringspotentialet til disse uddannelser formentlig vurderes til at falde. Med en udflytning af studiepladser bliver det dermed vanskeligere at udvikle og fastholde de tilbageværende uddannelser og institutioner i denne del af regionen. I et worst case scenario kan en udflytning af uddannelsen i sygepleje reelt medvirke til at skabe et fattigere uddannelsesudbud i byen, hvilket vil vanskeliggøre arbejdet med at fastholde de eksisterende uddannelsestilbud og ikke mindst tiltrække nye. I sidste ende kan det betyde, at andre uddannelsesinstitutioner, herunder SDU, de facto vil komme til at afvikle sine aktiviteter i Sønderborg i de kommende år. Det vil være til stor skade for hele Sønderjylland og for Region Syddanmark, for der er evidens for, at der i dag ikke etableres nye uddannelsesinstitutioner regionalt. I stedet forekommer der alene udvikling af nye aktiviteter i regi af allerede eksisterende institutioner, som vokser sig større og stærkere på bekostning af decentrale institutioner. Netop derfor byder den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen også på væsentlige muligheder. En klar vision om en fortsat udvikling af Sønderborg som uddannelsesby kan skabe bedre muligheder for at udvikle nye uddannelser eller fagmoduler, både for sygeplejerskeuddannelsen og for andre uddannelser i byen, først og fremmest igennem et tæt samarbejde mellem universitet, professionshøjskolen og erhvervsakademiet. Hvis studerende i fremtiden skal kunne trækkes til området, er det med andre ord afgørende, at uddannelserne fremover lægges sammen og ikke flytter fra hinanden. Hvis Sønderborg og dermed Sønderjylland skal fastholde sin position som et attraktivt uddannelsescentrum, er der derfor brug for en vision, der samler og styrker byens tilbud og kvaliteter som studieby, og som formår at fastholde en kritisk masse af uddannelser og studerende, som kan skabe synergi på tværs af hele uddannelsesområdet. Det indebærer, at uddannelser i højere grad fastholdes og oprettes i Sønderborg. Hvis uddannelser i stedet flyttes ud, risikerer man, at fundamentet for et regulært uddannelsescentrum i regionen bliver udhulet, og at de eksisterende uddannelsesinstitutioner vil genoverveje deres engagement og tilstedeværelse i Sønderjylland til skade for alle. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er et sønderjysk alternativ til Sønderborg som uddannelsesby. Der er ganske simpelt ingen andre steder i Sønderjylland, hvor der er den kritiske masse af byliv, uddannelser og studerende, som der skal til for at etablere et attraktivt studiemiljø med tilstrækkeligt mange uddannelser. Det er Sønderborg eller ingenting i Sønderjylland. 7

8 Med vigende ungdomsårgange og nettofraflytning fra yderområderne skal et område som Sønderjylland have en klar strategi for rekruttering af nye studerende til uddannelsesinstitutionerne. Her er det en afgørende forudsætning, at de studerende kan tilbydes et velfungerende og diversificeret campusmiljø og en by, der kan og vil brande sig selv som en attraktiv studieby. Et element heri kunne være at udvikle arealerne omkring Alssund til et sammenhængende campusmiljø, der er attraktivt og synligt og kan markedsføres for potentielle studerende nationalt og internationalt. Konklusion 1 En udflytning af sygeplejeuddannelsen fra Sønderborg til Aabenraa vil kunne forårsage, at Sønderjylland på længere sigt mister sit eneste uddannelsescentrum til stor skade for hele Sønderjylland og for balancen i Region Syddanmark. En samling af UC Syddanmarks uddannelser i Sønderborg vil derimod kunne styrke uddannelsesmiljøet generelt og sikre et attraktivt studiemiljø med en broget skare af uddannelsessøgende. Allerede i dag har byen et godt ry som SDU s internationale campus med mange internationale studerende. Dette kan med fordel udbygges og styrkes gennem opbygning af nye uddannelser, udvikling og versionering af nye uddannelser og en styrkelse af UC Syddanmarks uddannelsesportefølje i byen gennem en samling af uddannelserne i Sønderborg, der kan trække endnu flere til. En sådan vision har realistisk mulighed for at blive til virkelighed i Sønderborg. Men den kan ikke blive til virkelighed i Aabenraa. Derfor bør det være i hele regionens interesse at satse på uddannelsesmiljøet i Sønderborg og skabe et nyt og kraftigt uddannelsescentrum i det sønderjyske. Fastholdelsen af sygeplejerskeuddannelsen er det første nødvendige skridt i denne retning. Afsnit 2: Ministeriets krav og visioner for fremtidens professionsbachelorer Dialog-invitationen fra UC Syddanmark fremhæver, som nævnt, en række ministerielle krav til udbydere af videregående uddannelser. Invitationens gennemgang af disse krav er imidlertid ganske overfladisk, så Sønderborg Byråd har taget et nærmere blik på de ministerielle retningslinjer for at undersøge, præcis hvilke krav der er tale om, og hvordan de to løsninger for sygeplejerskeuddannelsen lever op til dem. Af ministeriets lovtekster og publikationer fremgår det klart, at udbyderne af professionsbacheloruddannelserne fremover ikke blot skal udbyde uddannelser, som imødekommer behovet for arbejdskraft i både den offentlige såvel som den private sektor. Udbyderne af professionsbachelorer har ifølge bekendtgørelsen af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser også til opgave at forberede og kvalificere sine studerende til relevant videreuddannelse 1. I bekendtgørelsen af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser uddybes dette krav. Her fremgår det blandt andet, at udbyderne af professionsbachelorer også har et ansvar for at 1 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3, stk. 2. 8

9 udvikle efter- og videreuddannelsestilbud til de studerende 2. I 5 stk. 2 af bekendtgørelsen står der således, at Professionshøjskolerne og universiteterne skal samarbejde strategisk og konkret. I det politiske arbejde med at sikre større kvalitet i uddannelsessystemet har regeringen derudover udarbejdet den såkaldte Sammenhængsredegørelsen. Her er et særligt fokus på den fleksibilitet og sammenhæng, som et bedre samarbejde mellem professionsbachelor-uddannelserne og de akademiske uddannelser kan skabe. Det er væsentligt, fordi studerende fra professionsbachelorer og tilsvarende uddannelsesniveau (undtagen universitetsbachelor) er den største gruppe af studerende, der læser videre på master, diplom og videregående voksenuddannelser. I studieåret 09/10 udgjorde denne gruppe hele 43 procent af alle elever på disse uddannelser 3. Af sammenhængsredegørelsen fremgår det ydermere, at: Det er en målsætning at give de studerende mere fleksible muligheder på langs og på tværs af de forskellige videregående uddannelser. Den enkelte skal kunne opbygge og videreudvikle sine kompetencer gennem hele livet, særligt med henblik på faglig opkvalificering og opnåelse af et højere kompetenceniveau. Det er et problem, at mobiliteten mellem de videregående uddannelsesinstitutioner er forholdsvis lille, særligt for professionsbachelorer som kan være nødt til at supplere for at få adgang til kandidatuddannelserne. Her skal skabes bedre sammenhæng, blandt andet ved at øge samarbejdet mellem de forskellige institutioner omkring overgangsforløb. Uddannelser i respekt for den faglige progression skal kunne sammensættes bredere og give anledning til flere forskellige kompetenceprofiler. De studerende skal i højere grad kunne sammensætte deres kompetenceprofil individuelt og specialisere sig. De studerende skal have mulighed for at kombinere deres uddannelse med elementer fra andre uddannelser og andre institutioner. Institutionerne bør i samarbejde blive bedre til at udnytte hinandens vidensgrundlag og styrkepositioner på tværs af sektorerne Innovation og entreprenørskab skal integreres på alle videregående uddannelser. Som det fremgår klart af ovenstående gennemgang, har ministeriet et særligt fokus på tvær- og flerfaglighed, fleksibilitet og muligheder på tværs af uddannelsesinstitutioner og -miljøer. Der er et særligt fokus på muligheder for videreuddannelse, herunder muligheder for at supplere professionsbachelorer med kandidatgrader. Dette fokus understreger sammen med det stigende fokus på forskning og udvikling - betydningen af en kraftigere tilknytning mellem professionsbacheloruddannelserne og universiteterne. Dermed peger ministeriets retningslinjer for fremtidens professionsbachelorer klart på en løsning, der lægger op til et tættere samarbejde mellem UC Syddanmark og SDU. Dette samarbejde er netop en af styrkerne ved løsningen i Sønderborg. Af UC Syddanmarks dialog-invitation fremgår det imidlertid, at en uddannelse i Aabenraa vil leve op til flere af de ministerielle krav end løsningen i Sønderborg, blandt andet med henvisning til den tværfaglige synergi mellem tre professionsbachelorer samt tilknytningen til aftagerfeltet med det nye sygehus i Aabenraa som belæg. Dette er en besynderlig konstatering. Sandheden er, at 2 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser Sammenhængsredegørelsen 2012, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, s

10 Sønderborg klart overgår Aabenraa på både tværfaglige muligheder og tilknytningen til aftagerfeltet, hvilket vil blive dokumenteret i de følgende afsnit. Overordnet set er det dog værd at notere sig, at der lader til at forekomme enkelte, men dog ganske afgørende misfortolkninger i UC Syddanmarks omskrivning af ministeriets krav til de videregående uddannelser. Som grundlag for en oplyst debat gør Sønderborg Byråd derfor opmærksom på følgende: 1. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet et krav til geografisk optimal placering i dækningsområdet. Ministeriets ønsker eller krav til placeringen af uddannelsesinstitutioner angår imidlertid ikke den geografiske beliggenhed i særlig grad, men fokuserer i langt større grad på samspillet mellem andre uddannelsesinstitutioner og tilknytningen til jobmarkedet. 2. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet øget udbud af tværfaglige studieelementer i uddannelserne. Dette er et vigtigt indsatsområde for ministeriet, som i særdeleshed fremhæver fleksibilitet på tværs og langs af forskellige uddannelser, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst uddannelsesniveauer med særlig vægt på overgangen fra professionsbachelorer til kandidatuddannelser. 3. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet krav om, at uddannelsesinstitutionerne tiltrækker flere studerende fordi 40 procent skal have en kort eller mellemlang uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne pålægges ikke direkte at leve op til disse krav, men ministeriet betoner uddannelsesinstitutionernes ansvar for at fastholde de studerende ved at tilbyde mere fleksible og individuelle studieforløb samt bedre muligheder for at kombinere uddannelser og merit på tværs af forskellige forløb. 4. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet, at uddannelserne skal understøttes af forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samarbejde med aftagerfeltet. Hvad angår forskning og teknologi, innovation og andre udviklingsaktiviteter gør ministeriet det klart, at disse elementer fremover skal være en fast del af alle videregående uddannelser. Her findes dog ingen definition af aftagerfeltet, som må forstås i bredest mulige forstand. Ministeriets krav er altså ikke til at tage fejl af; Fremtidens uddannelser skal styrkes gennem bedre muligheder for at kombinere forskellige fag og fagområder og særligt gennem øgede muligheder for videreuddannelse og innovation. For professionsbachelorer betyder det først og fremmest bedre muligheder for at videreuddanne sig til kandidatniveau og indgå i et studiemiljø med andre fagområder og uddannelsesniveauer. Her er det helt oplagt i modsætning til konklusionerne i invitationen fra UC Syddanmark - at Sønderborg er bedst rustet til at imødekomme de ministerielle krav. 10

11 Konklusion 2 Som ovenstående gennemgang gør rede for, angår de ministerielle krav særligt fleksibilitet i uddannelsen, tvær- og flerfaglig synergi samt øget tilknytning til innovation og forskning. Sønderborg kan som den eneste by i Sønderjylland leve op til disse krav. Sønderborg har de bedste muligheder for at overføre og videreuddanne de unge til kandidatniveau. Sønderborg har det bedste forskningsmiljø med et særligt fokus på innovation. Og Sønderborg har det bedste potentiale for tværfaglig synergi mellem sygepleje og andre fagområder som teknologi, administration, økonomi, kommunikation, software og en lang række andre sundheds-relaterede områder, hvor Sønderborg allerede uddanner højt kvalificerede specialister. Afsnit 3: Tværfaglige gevinster Som det er dokumenteret i Afsnit 2, er det ministeriets og politikernes klare fokus, at professionsbachelor-uddannelser skal sikre tværfaglige gevinster især med henblik på at skabe sammenhæng mellem faget, udviklingsbaseret viden og erhvervsfunktioner ( 3 stk. 1 og 2), passende efter- og videreuddannelsestilbud ( 4), et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer ( 4 stk. 4) og skabe nationalt og internationalt samarbejde om videns- og kompetenceudvikling ( 5) 4. Det er med andre ord af stor betydning, at uddannelsen fremover kan samarbejde konstruktivt og visionært med andre relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som professionshøjskolernes uddannelser retter sig mod. Som det allerede er slået fast, er Sønderborg reelt det eneste valg, når det gælder samarbejdet om master- og kandidatuddannelser, innovativt og forskningsbaseret erhvervsliv, passende efter- og videreuddannelsestilbud, et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer samt samarbejdet med universiteterne. På denne baggrund må det mildest talt undre, at dialog-invitationen fra UC Syddanmark kortfattet og uargumenteret slår fast, at tværfagligheden har bedre vilkår i Aabenraa. Det er en alvorlig fejlslutning, og man må undre sig over, hvordan UC Syddanmark kan komme til en så forkert konklusion. I dialog-invitationen fra UC Syddanmark fremgår det således blandt andet, at: løsningen ved Alsion vil medføre et naboskab med en række uddannelser inden for bachelor, diplom og kandidatuddannelser og medføre stor flerfaglighed. Men herefter anføres det, at mulighederne for at etablere tværfaglige aktiviteter mellem sygeplejerskeuddannelsen og øvrige uddannelser er mere beskedne. Mere beskedne end hvad, og hvad denne antagelse udspringer af, anføres ikke. Der er selvsagt oplagte tværfaglige muligheder i at kombinere sygepleje med andre uddannelsesmæssige 4 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser samt Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. 11

Sygeplejerskeskolen skal blive i Sønderborg

Sygeplejerskeskolen skal blive i Sønderborg Sygeplejerskeskolen skal blive i Sønderborg Hos Sønderborg Kommune er man i disse dage ved at lægge sidste hånd på et over 20 siders langt svar til UC Syddanmark, som i et brev 17. januar bad om input

Læs mere

Sammenligning af Sønderborg og Åbenrå som studiebyer med et studiemiljø

Sammenligning af Sønderborg og Åbenrå som studiebyer med et studiemiljø Sammenligning af Sønderborg og Åbenrå som studiebyer med et studiemiljø Konklusion Sønderborg er en bedre studieby end Aabenraa. Sammenlignet på fem parametre af betydning for studiemiljøet bymæssighed,

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Sekretariatet. Et samlet videregående uddannelsessystem AC s position vedr. uddannelse, forskning og institutionsstruktur

Sekretariatet. Et samlet videregående uddannelsessystem AC s position vedr. uddannelse, forskning og institutionsstruktur Sekretariatet Et samlet videregående uddannelsessystem AC s position vedr. uddannelse, forskning og institutionsstruktur Med samlingen af de videregående uddannelser i samme ministerium, blæser der vitterligt

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Region Sjælland

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Eliteuddannelse i Danmark

Eliteuddannelse i Danmark Eliteuddannelse i Danmark - Politikpapir vedtaget i Uddannelsespolitisk udvalg, november 2008 I april 2006 kom begrebet eliteuddannelse på den politiske dagsorden, da regeringen præsenterede sin globaliseringsstrategi.

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser Centralisering af uddannelsesinstitutioner Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser I løbet af de sidste 2 år er der blevet færre kommuner, der har uddannelsessteder, der uddanner personer

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Videregående uddannelser og regional udvikling

Videregående uddannelser og regional udvikling Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Videregående uddannelser og regional udvikling 4. november 2015, Udvalget for

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Forskning og udvikling på professionshøjskolerne som vej til uddannelseskvalitet Denne rapport beskriver de erfaringer, som medarbejdere og ledere på professionshøjskoler har med at koble forskning

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere