Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03"

Transkript

1 Medicintilskudsnævnet 2. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03. ilag A er en grafisk oversigt over lægemiddelstofferne. Denne indstilling er en samlet indstilling for alle lægemidler i ATC-gruppe R03, som er godkendt til markedsføring i Danmark, og som per den 27. juni 2016 er eller har været markedsført i Danmark. Vores indstilling omfatter samtlige styrker og pakningsstørrelser af de pågældende lægemidler. Nedenfor følger først vores indstilling til lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus. Derefter en kort gennemgang af revurderingsforløbet, anbefalinger og baggrundsmateriale, generelt om astma og KOL og farmakologisk behandling heraf. Endelig vores overordnede synspunkter, begrundelser i relation til den anbefalede fremtidige tilskudsstatus samt afsluttende bemærkninger. ilag er en oversigt over lægemiddelstofferne med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus samt årligt forbrug i årene ilag C er en oversigt over lægemiddelstofferne- og formerne med angivelse af behandlingspriser. Indstilling til fremtidig tilskudsstatus Vi indstiller følgende til Lægemiddelstyrelsen: 1. til inhalation med indhold af lægemiddelstofferne salbutamol (R03AC02) terbutalin (R03AC03) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 2. med indhold af lægemiddelstofferne Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 1

2 Medicintilskudsnævnet salmeterol (R03AC12) indacaterol (R03AC18) olodaterol (R03AC19) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Patienter, som ikke kan behandles med en langtidsvirkende beta-2-agonist med generelt tilskud uden klausulering. 3. Inhalationspulver (Formo Easyhaler) og inhalationspulver i kapsler med indhold af lægemiddelstoffet formoterol (R03AC13) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 4. Inhalationspulver (Oxez Turbohaler, Oxis Turbohaler og Oxis Turbuhaler) og inhalationsspray med indhold af lægemiddelstoffet formoterol (R03AC13) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Patienter, som ikke kan behandles med en langtidsvirkende beta-2-agonist med generelt tilskud uden klausulering. 5. med indhold af kombinationerne salmeterol og fluticason (R03AK06) formoterol og budesonid (R03AK07) formoterol og beclometason (R03AK08) vilanterol og fluticasonfuroat (R03AK10) formoterol og fluticason (R03AK11) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 6. med indhold af kombinationerne fenoterol og ipratropiumbromid (R03AL01) salbutamol og ipratropiumbromid (R03AL02) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 7. med indhold af kombinationerne vilanterol og umeclidiniumbromid (R03AL03) Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 2

3 Medicintilskudsnævnet indacaterol og glycopyrroniumbromid (R03AL04) formoterol og aclidiniumbromid (R03AL05) olodaterol og tiotropiumbromid (R03AL06) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med en langtidsvirkende beta-2-agonist i monoterapi samt patienter i GOLD gruppe D. Derudover aktuelt velbehandlede patienter, som lægen har vurderet har behov for denne kombinationsbehandling. 8. med indhold af lægemiddelstofferne beclomethason (R03A01) budesonid (R03A02) fluticason (R03A05) mometason (R03A07) ciclesonid (R03A08) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 9. med indhold af lægemiddelstoffet ipratropiumbromid (R0301) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 10. med indhold af lægemiddelstofferne tiotropiumbromid (R0304) aclidiniumbromid (R0305) glycopyrroniumbromid (R0306) umeclidiniumbromid (R0307) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Patienter, som ikke kan behandles med en langtidsvirkende beta-2-agonist. 11. Orale lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne salbutamol (R03CC02) terbutalin (R03CC03) bambuterol (R03CC12) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til ikke generelt tilskud. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 3

4 Medicintilskudsnævnet 12. Infusionskoncentrat og injektionsvæske med indhold af lægemiddelstofferne salbutamol (R03CC02) terbutalin (R03CC03) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til ikke generelt tilskud. 13. med indhold af lægemiddelstoffet theophyllin (R03DA04) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 14. med indhold af lægemiddelstoffet montelukast (R03DC03) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 15. med indhold af lægemiddelstoffet roflumilast (R03DX07) bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud. Revurderingsforløb Den 10. juni 2014 orienterede Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) på sin hjemmeside 1 om, at vi ville indlede revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) orienterede ligeledes den 10. juni 2014 de relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen om revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Den 19. januar 2015 afgav vi vores første forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Dette forslag blev sendt i høring den 19. januar 2015 med høringsfrist den 20. april Vi modtog 14 høringssvar. Der er efterfølgende udkommet nye behandlingsvejledninger på området, herunder en RADS vejledning for KOL, samt sket flere væsentlige prisændringer. Vi har derfor valgt at udarbejde et nyt forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Vi har ved udarbejdelsen af dette forslag forholdt os til de indkomne høringssvar Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 4

5 Medicintilskudsnævnet Vi har drøftet tilskudsstatus for disse lægemidler på vores møder den 19. august 2014, 23. september 2014, 21. oktober 2014, 18. november 2014, 16. december 2014, 19. maj 2015, 18. august 2015, 29. september 2015, 20. oktober 2015, 17. november 2015 og 24. maj Anbefalinger og baggrundsmateriale Vores drøftelser har taget udgangspunkt i de anbefalinger om lægemidlernes anvendelse, som kommer til udtryk i Astma: behandling. Dansk Lungemedicinsk Selskab, 2013 (1) aggrundsnotat for Astma hos børn. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, 2015 (2) aggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, 2016 (3) Danske KOL-guidelines. Dansk Lungemedicinsk Selskab, 2012 (4) Global strategy for asthma management and prevention. Global Initiative for Asthma (GINA), 2016 (5) Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2016 (6) Vi har endvidere fået forelagt følgende publikationer Godt nyt til patienter med obstruktive lungelidelser. Institut for Rationel Farmakoterapi, Valg af astmainhalator når man kun er ude på at spare penge. Statens Serum Institut, Flere borgere med KOL i medicinsk behandling. Sundhedsdatastyrelsen, Vi har derudover modtaget en række bidrag og høringssvar fra interessenter. Disse kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside 34. Til grund for vores anbefalinger ligger også oplysninger fra Lægemiddelstatistikregistret (7) om forbruget af lægemidlerne i den primære sundhedssektor for årene Generelt om Astma og KOL Astma og KOL hører begge til gruppen af obstruktive lungesygdomme, men der er en række forskelle mellem de to sygdomme, som har betydning for forebyggelse, behandling og prognose. Da en del astmapatienter samtidigt har KOL, er det vigtigt for behandlingen, at man ved om det er astma, KOL eller begge dele. Astma Astma er kendetegnet ved inflammation i bronkiernes slimhinder og kontraktion af de glatte muskelceller. Symptomerne er anfaldsvis bronkospasme, trykken i brystet, åndenød, pibende/ hvæsende vejrtrækning, hoste og hvidlig ekspektoration, der svinder enten spontant eller efter specifik behandling. Symptomerne kan komme spontant, ved anstrengelse eller ved udsættelse for luftvejsirriterende stoffer (f.eks. røg) og luftbårne allergener (8). Astma opstår på grund af arvelige faktorer og påvirkninger fra miljøet. Hos børn er allergi ofte en betydningsfuld faktor, og der er en sammenhæng mellem astma og andre allergiske tilstande, for eksempel høfeber og eksem (9). I 2005 blev det anslået, at ca danskere har astma. Af dem er under 16 år (10) Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 5

6 Medicintilskudsnævnet Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) Ved KOL er der forandringer i lungevævet og i de store og små luftveje. Der er betydelig variation i disse forandringer imellem forskellige patienter, hvilket giver anledning til forskellige manifestationer. KOL skyldes en blanding af genetiske faktorer og miljøpåvirkninger, hvoraf tobaksrygning er den vigtigste risikofaktor. De typiske symptomer er åndenød, kronisk hoste og ekspektoration (4). Det er estimeret, at omtrent danskere har KOL, hvoraf har klinisk betydende KOL (3). Farmakologisk behandling af astma og KOL Der anvendes en række forskellige lægemidler i behandlingen af astma og KOL. De fleste af disse er til inhalation enten inhalationspulver eller inhalationsspray og findes i forskellige inhalationsdevices. ne kan inddeles i følgende grupper: Korttidsvirkende beta-2-agonisker (SAA): salbutamol, terbutalin og fenoterol (kun i kombination med SAMA). Langtidsvirkende beta-2-agonister (LAA): salmeterol, formoterol, indacaterol, olodaterol og vilanterol (kun i kombination med ICS eller LAMA). Korttidsvirkende muskarin antagonister (antikolinergika) (SAMA): ipratropium. Langtidsvirkende muskarin antagonister (antikolinergika) (LAMA): tiotropium, aclidinium, glycopyrronium og umeclidinium. Inhalationssteroider (ICS): beclomethason, budesonid, fluticason, mometason og ciclesonid. Orale beta-2-agonister: salbutamol, terbutalin og bambuterol Metylxantiner: teofyllin Leukotrin-receptor antagonister (LTRA): montelukast Fosfodiesterase-4-hæmmere (PDE4-hæmmere): roflumilast Der findes en række kombinationspræparater af henholdsvis LAA+ICS, LAA+LAMA, SAA+SAMA. Tal fra Lægemiddelstatistikregistret viser, at personer i 2015 har indløst recept på mindst ét af lægemidlerne. Farmakologisk behandling af astma (1,2) ehandlingen af astma inddeles i forskellige behandlingstrin (trin 1-5). ehandlingen påbegyndes og justeres på baggrund af graden af astmakontrol og det aktuelle behandlingstrin. Velkontrolleret astma defineres bl.a. ved ingen/få astmasymptomer, ingen/få begrænsninger i fysisk aktivitet, minimalt forbrug af anfaldsmedicin og normal lungefunktion. Trin 1 i behandlingen består af SAA, der er anfaldsmedicin til p.n. brug, samtidig med at der vurderes kontrolgrad med henblik på yderligere tillæg af behandling. Alle astmapatienter bør have anfaldsmedicin til rådighed. Trin 2 består af forebyggende behandling med lavdosis ICS. Alternativt kan overvejes montelukast, der dog er mindre effektivt end ICS og derfor er 2. valg Trin 3 består af enten mellem/højdosis ICS, ICS+LAA, ICS (lavdosis)+montelukast eller ICS+teofyllin. Hos børn er moderat dosis ICS 1. valg på dette trin og 2. valg er ICS (lavdosis)+montelukast eller ICS (lavdosis)+laa (for børn over 6 år). Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 6

7 Medicintilskudsnævnet Ved trin 4 tillægges et eller flere af følgende: mellem/højdosis ICS, LAA, montelukast eller teofyllin. Hos børn anvendes ICS moderat dosis+montelukast eller ICS moderat dosis+laa (for børn over 6 år). Trin 5 er specialistbehandling bl.a. med kortvarig systemisk steroid og omalizumab. Det er vigtigt, at LAA udelukkende gives i kombination med ICS på grund af forøget mortalitet ved monoterapi. Teofyllin skal anvendes med forsigtighed, da det har en uhensigtsmæssig virknings/bivirkningsprofil. Farmakologisk behandling af KOL (3,4) Sværhedsgraden af KOL klassificeres i henhold til GOLD (6) i kategorierne A,, C og D: A: Få symptomer og lav risiko for eksacerbationer. : Mange symptomer og lav risiko for eksacerbationer. C: Få symptomer og høj risiko for eksacerbationer. D: Mange symptomer og høj risiko for eksacerbationer. ehandlingen af KOL afhænger af GOLD gruppe. RADS skriver, at SAA alene anvendes som anfaldsmedicin i alle grupper. GOLD gruppe A: Ingen behandling/saa (og/eller SAMA) er 1. valg og LAA eller LAMA er 2. valg. GOLD gruppe : LAA eller LAMA er 1. valg og LAA + LAMA er 2. valg. GOLD gruppe C: LAA eller LAMA 1. valg og LAA + ICS er 2. valg. GOLD gruppe D: I RADS vejledningen er LAA + LAMA 1. valg og LAA + LAMA + ICS (overvej PDE4-hæmmer) er 2. valg. I vejledningen fra Dansk Lungemedicinsk Selskab anbefales LAA + ICS og/eller LAMA (overvej PDE4-hæmmer) Grundbehandlingen er LAA eller LAMA, der er ligeværdige. De kan kombineres ved fortsat åndenød. ICS er kun indiceret i kombination med LAA for gruppe C kun ved 2 eller flere eksacerbationer årligt. Øvrige patienter i denne gruppe bør behandles med enten LAA eller LAMA i henhold til ovenstående. PDE4-hæmmer er kun til patienter med FEV1 mindre end 50 % af forventet, hyppige eksacerbationer og kronisk bronkitis, og patienter skal følges iht. Lægemiddelstyrelsens instruks, og er en specialist behandling. Valg af lægemiddelstof og inhalationsdevice I behandlingsvejledningerne fra Dansk Lungemedicinsk Selskab og RADS skelnes ikke mellem de enkelte lægemiddelstoffer inden for de forskellige grupper, og de anses for at være ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. I de enkelte grupper kan der være lægemiddelstoffer med forskellige godkendte indikationer, fx er indacaterol og olodaterol kun godkendt til KOL, mens de øvrige LAA også er godkendt til astma. Der er ikke belæg for at anbefale ét inhalationsdevice frem for et andet (3). Det er afgørende, at patienten har en god inhalationsteknik, og det er derfor hensigtsmæssigt at bruge så få forskellige devices som muligt. Valg af device bør ske på baggrund af patientpræferencer, inhalationsteknik og pris (1). Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 7

8 Medicintilskudsnævnet Ved mange af de forskellige lægemidler og devices er der fastsat en nedre aldersgrænser for at anvende dem, bl.a. fordi de forskellige devices kræver forskellig inhalationsteknik, der mestres af børn i forskellige aldre. Til de mindste børn anvendes inhalationsspray sammen med spacer evt. maske, da det er svært for dem at koordinere inspirationen med affyring af sprayen. Selv ved brug af spray med spacer er mængden af inhaleret medicin, og dermed mængden af medicin, der når de nedre luftveje, dog meget variabel hos mindre børn. Skolebørn kan, afhængig af alder, evner og individuel træning bruge alle de forskellige pulverinhalatorer.(2) Flere af lægemiddelstofferne er markedsført som inhalationspulver i forskellige devices. Disse lægemidler er ikke omfattet af generisk substitution, da de forskellige devices kræver forskellig inhalationsteknik. Der kan derfor ikke uden samtidig instruktion i brug af det tilhørende device skiftes mellem dem. Overordnede synspunkter Astma og KOL er nogle af de store folkesygdomme, og næsten en halv million personer indløser årligt recept på mindst ét af de lægemidler, der er omfattet af denne revurdering. Den primære farmakologiske behandling af både astma og KOL er inhalationsmedicinsk behandling. Der er en række forskellige grupper af lægemidler til inhalation, og de har alle hver deres plads i behandlingen. Vi betragter de forskellige lægemidler inden for en gruppe som ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. RADS anbefaler LAA og LAMA ligeværdigt til patienter med KOL i GOLD gruppe og C. Der er prisforskelle mellem lægemidlerne i de to grupper, idet behandlingsprisen for de billigste LAA er betydeligt lavere end behandlingsprisen for LAMA. På den baggrund mener vi, at det til disse patienter med KOL er mest rationelt at behandle med en LAA, når der skal vælges mellem LAA eller LAMA. Data viser, at blandt de personer med KOL, der i 2013 modtager ét lægemiddel første gang de indløser recept på KOL-medicin, får 40% en LAMA og 20% en LAA (14). Det viser, at forbruget i dag ofte ikke er rationelt. Vi anbefaler derfor, at tilskuddet til alle LAMA klausuleres til patienter, der ikke kan behandles med en LAA. For kombinationerne af LAA og LAMA anbefaler vi, at tilskuddet klausuleres til patienter, der ikke kan behandles tilstrækkeligt med en LAA i monoterapi samt til patienter i GOLD gruppe D, hvor kombinationen af LAA og LAMA kan være førstevalg. Det er vores erfaring fra vores kliniske hverdag, at især mange patienter med KOL ikke behandles i overensstemmelse med behandlingsvejledningerne. Mange patienter med KOL overbehandles med ICS (ved behandling med kombinationerne af LAA + ICS), idet ICS kun bør anvendes til patienter med to eller flere eksacerbationer om året. Det understøttes af en analyse foretaget af Sundhedsdatastyrelsen, der viser, at blandt borgere med KOL behandles 70 % med ICS (14). Da kombinationerne af LAA + ICS er indiceret til mange astma patienter, finder vi dog ikke, at det er muligt at foretage hensigtsmæssige ændringer i tilskudsstatus for gruppen af LAA + ICS, der kan medvirke til en mere rationel anvendelse af disse lægemidler. Vi mener derimod, at der kan være behov for andre tiltag for at opnå en mere rationel anvendelse heraf. ne i de forskellige grupper markedsføres primært som enten inhalationspulver eller inhalationsspray og derudover i forskellige devices. Der er i nogle lægemiddelgrupper prisforskelle på de forskellige lægemidler. Det gælder især for gruppen af langtidsvirkende beta-2-agonister. Vi mener ikke, at der generelt er nogle devices, der kan anbefales frem for andre, eller at dosering 1 gang daglig frem for 2 gange daglig generelt bør være afgørende for valg af lægemiddel. Derfor mener vi, at det er mest rationelt, at behandle med de billigste lægemidler inden for en gruppe. Derudover mener vi, at hovedparten af patienterne kan skifte fra ét device til et andet. Vi anerkender, at dette skift ikke kan ske automatisk Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 8

9 Medicintilskudsnævnet på apoteket (generisk substitution), idet det kræver vejledning fra enten lægen eller apoteket. Vi er endvidere opmærksomme på, at god inhalationsteknik er afgørende for en vellykket behandling, samt at der kan være patienter, som det vil være for problematisk at oplære i brugen af et andet inhalationsdevice. På baggrund af ovenstående anbefaler vi, at de billigste lægemidler inden for gruppen af LAA bevarer generelt tilskud. Vi anbefaler endvidere, at de dyrere LAA ændrer tilskudsstatus til generelt klausuleret tilskud til patienter, der ikke kan behandles med en LAA med generelt tilskud uden klausulering. Inden for grupperne af ICS og LAA + ICS er der kun mindre forskelle i behandlingspriserne, og vi anbefaler derfor, at de alle bevarer generelt tilskud. Vi mener, at denne anbefaling støtter godt op om den indsats, der foregår i flere regioner, for at tilskynde lægerne til at udskrive de billigste inhalationslægemidler. Vi er opmærksomme på, at arbejdet med at skifte patienter fra et lægemiddel i ét inhalationsdevice til et lægemiddel i et andet device vil medføre nogle ekstra omkostninger i forbindelse med oplæring i inhalationsteknik. Disse omkostninger er dog engangsomkostninger, der hurtigt modsvares af besparelserne i lægemiddeludgifterne. Det anbefales generelt at anvende inhalationsbehandling. De orale beta-2-agonister har flere bivirkninger end inhalationsbehandling. Vi anbefaler derfor, at det generelle tilskud til de orale beta-2-agonister bortfalder. egrundelserne for vores forslag uddybes i de efterfølgende afsnit. egrundelser De behandlingspriser, der nævnes nedenfor, er de gennemsnitligt laveste behandlingspriser per døgn jf. bilag C. Ad 1. til inhalation med indhold af salbutamol og terbutalin Salbutamol og terbutalin er begge SAA. De afslapper den glatte muskulatur i bronkierne og anvendes primært ved akutte symptomer (11). Salbutamol findes som inhalationsspray, inhalationspulver og inhalationsvæske til nebulisator. Terbutalin findes som inhalationspulver og inhalationsvæske til nebulisator. Prisen per enhed/inhalation for inhalationsspray/pulver er 0,23 1,11 kr. I 2015 indløste ca personer recept på salbutamol og på terbutalin. Med henvisning til de relativt lave behandlingspriser og den veldefinerede plads i behandlingen anbefaler vi, at disse lægemidler bevarer generelt tilskud. Det gælder også for inhalationsvæske til nebulisator, der er dyrere end de øvrige lægemiddelformer, da vi forventer, at denne lægemiddelform kun anvendes i de situationer, hvor der ikke er andre behandlingsmuligheder. Ad 2, 3 og 4. med indhold af salmeterol, formoterol, indacaterol og olodaterol Salmeterol, formoterol, indacaterol og olodaterol er alle LAA. De afslapper den glatte muskulatur i bronkierne og har en virkningsvarighed på mindst 12 timer. Salmeterol og formoterol er godkendt til behandling af både astma og KOL og skal doseres 2 gange daglig, hvorimod indacaterol og olodaterol udelukkende er godkendt til KOL og doseres 1 gang daglig (12). Ved KOL er LAA et muligt førstevalg (afhængig af GOLD gruppe) og kan anvendes i monoterapi. Til astma må LAA derimod udeluk- Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 9

10 Medicintilskudsnævnet kende anvendes i kombination med ICS. Ved beregning af behandlingspriser har vi derfor anvendt doseringer ved behandling af patienter med KOL som angivet af RADS, da patienter med astma som oftest bør behandles med kombinationerne af LAA og ICS. Lægemiddelstofferne findes i forskellige lægemiddelformer og devices, der har forskellige behandlingspriser. illigst er formoterol som henholdsvis inhalationspulver i kapsler og inhalationspulver: Formo Easyhaler med en behandlingspris på henholdsvis 4,10 kr. og 5,96 kr. De øvrige lægemidler har behandlingspriser på 8,68 kr. 12,24 kr. I 2015 indløste ca personer recept på salmeterol, på formoterol, på indacaterol og på olodaterol, der først blev markedsført i Som nævnt i de indledende afsnit betragter vi de forskellige LAA som ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Dertil kommer, at vi mener, at LAA har en veldefineret plads i behandlingen, og at det er vigtigt, at der er adgang til LAA med generelt tilskud. På denne baggrund og med henvisning til de laveste behandlingspriser for formoterol som henholdsvis inhalationspulver i kapsler og inhalationspulver: Formo Easyhaler anbefaler vi, at disse lægemidler bevarer generelt tilskud. De øvrige lægemidler i gruppen har en højere behandlingspris end førnævnte. Sammenholdt med ligeværdigheden af de enkelte lægemidler mener vi derfor ikke, at de opfylder kriterierne for generelt tilskud uden klausulering. Som beskrevet i afsnittet med vores overordnede synspunkter mener vi, at hovedparten af patienterne i behandling med ét af disse dyrere lægemidler kan skifte over til et af de lægemidler, der bevarer generelt tilskud. Vi er dog opmærksomme på, at god inhalationsteknik er afgørende for en vellykket behandling, samt at der kan være patienter, som det vil være for problematisk at oplære i brugen at et andet inhalationsdevice. Derudover er vi opmærksomme på, at nogle patienter kun kan anvende en inhalationsspray. Der gælder fx mindre børn, der anvender spacer. På denne baggrund anbefaler vi, at tilskuddet til salmeterol, formoterol inhalationsspray og inhalationspulver: Oxez Turbohaler og Oxis Turbohaler/Turbuhaler, indacaterol og olodaterol klausuleres til patienter, som ikke kan behandles med en langtidsvirkende beta-2 agonist med generelt tilskud uden klausulering. Denne klausul vil bl.a. omfatte ovennævnte grupper af patienter, som det vil være for problematisk at oplære i brugen at et andet inhalationsdevice og børn, der anvender inhalationsspray sammen med spacer. Ad 5. med indhold af kombinationerne af salmeterol + fluticason, formoterol + budesonid, formoterol + beclometason, vilanterol + fluticasonfuroat og formoterol + fluticason Der er tale om kombinationer af LAA + ICS. Disse kombinationer kan anvendes til behandling af både astma og KOL. Enkelte af lægemidlerne er dog kun godkendt til behandling af astma (12). Ved beregning af behandlingspriser har vi anvendt doseringer ved behandling af patienter med astma, da hovedparten af forbruget bør være hertil. Det skyldes, at ICS kun bør anvendes til nogle patienter med KOL i GOLD gruppe C og D. Vi har valgt at udregne behandlingspriser på baggrund af de ICS doser fra GINA, som ligger på overgangen mellem lavdosis og moderat dosis til børn over 12 år og voksne. Det skyldes anbefalingen om altid at anvende den lavest mulige ICS dosis. Lægemiddelstofferne findes i forskellige lægemiddelformer og devices, der har behandlingspriser, der spænder fra 5,30 kr. 8,88 kr. For kombinationen af vilanterol og fluticasonfuroat er behandlingsprisen 11,76 kr. Denne styrke af fluticasonfuroat (92 µg) svarer ca. til 250 µg fluticasonpropionat to gange Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 10

11 Medicintilskudsnævnet daglig (12). ehandlingspriserne for kombinationerne med fluticasonpropionat er udregnet ud fra en dosering på 100/125 µg to gange daglig. ehandlingsprisen for kombinationerne med fluticasonpropionat 250 µg to gange daglig vil være 8,66 kr. 12,24 kr. I 2015 indløste personer recept på salmeterol + fluticason, på formoterol + budesonid, på formoterol + beclometason, på vilanterol + fluticason og på formoterol + fluticason. Som nævnt i de indledende afsnit betragter vi de forskellige kombinationer af LAA og ICS som ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Dertil kommer, at vi mener, at disse kombinationer har en veldefineret plads i behandlingen, og at det er vigtigt, at der er adgang til lægemidler i denne gruppe med generelt tilskud. Vi bemærker dog samtidig, at det er vores opfattelse, at der sker en overbehandling af primært patienter med KOL med disse lægemidler, se ovenfor under afsnittet med vores overordnede synspunkter. ehandlingspriserne for disse kombinationer er forholdsvis ens. Det gælder også for kombinationen af vilanterol og fluticason, når man ser på behandlingspriser beregnet på baggrund af ækvieffektive doser af ICS. På ovenstående baggrund anbefaler vi, at alle disse lægemidler bevarer generelt tilskud. Ad 6 og 7. med indhold af kombinationerne af fenoterol + ipratropium, salbutamol + ipratropium, vilanterol + umeclidinium, indacaterol + glycopyrronium, formoterol + aclidinium og olodaterol + tiotropium Fenoterol + ipratropium og salbutamol + ipratropium er kombinationer af SAA + SAMA. De anvendes primært ved akutte symptomer, hvor monoterapi ikke er tilstrækkelig. RADS anbefaler, at de ikke anvendes rutinemæssigt ved KOL i stabil fase (3). Prisen er 0,56 kr. per dosis for inhalationsspray og 2,23 5,48 kr. per dosis for inhalationsvæske til nebulisator. I 2015 indløste personer recept på fenoterol + ipratropium og personer på salbutamol + ipratropium. Med henvisning til de relativt lave behandlingspriser anbefaler vi, at disse lægemidler bevarer generelt tilskud. Det gælder også for inhalationsvæske til nebulisator, der er dyrere end de øvrige lægemiddelformer, da vi forventer, at denne lægemiddelform kun anvendes i de situationer, hvor der ikke er andre behandlingsmuligheder. Vilanterol + umeclidinium, indacaterol + glyccopyrronium, formoterol + aclidinium og olodaterol + tiotropium er kombinationer af LAA og LAMA. I RADS vejledningen er de førstevalg i GOLD gruppe D og kan forsøges som andet valg i GOLD gruppe, hvis der ikke er sufficient effekt af monoterapi. Der er tale om relativt nye lægemidler, hvoraf det første blev markedsført i slutningen af I 2015 indløste personer recept på vilanterol + umeclidinium, på indacaterol + glycopyrronium, 734 på formoterol + aclidinium og på olodaterol + tiotropium. ehandlingsprisen er 14,55 20,00 kr. Vi mener, at mange patienter vil have tilstrækkelig effekt af behandling med enten LAA eller LAMA i monoterapi og derfor ikke har behov for kombinationsbehandling. Vi mener samtidig, at der er risiko for, at nogle patienter sættes i behandling med disse kombinationslægemidler, selvom de kunne behandles tilstrækkeligt i monoterapi med et lægemiddel i en af grupperne. Vi mener derfor ikke, at disse lægemidler bør have generelt uklausuleret tilskud. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 11

12 Medicintilskudsnævnet Vi mener dog, at der er en gruppe af patienter, som har gavn af kombinationsbehandling med LAA og LAMA i henhold til behandlingsanbefalingerne. Til denne patientgruppe kan disse kombinationslægemidler være et rationelt behandlingsvalg. Vi anbefaler derfor, at tilskuddet til kombinationerne af LAA og LAMA klausuleres til patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med en langtidsvirkende beta- 2-agonist i monoterapi samt til patienter i GOLD gruppe D. At det primært er en LAA, der bør være forsøgt skyldes, at behandlingsprisen for de billigste LAA er betydeligt lavere end behandlingsprisen for LAMA samt at de to lægemiddelgrupper anbefales ligeværdigt til behandling med patienter med KOL i forskellige GOLD grupper. På den baggrund mener vi, at det til patienter med KOL er mest rationelt at behandle med en LAA, når der skal vælges mellem LAA eller LAMA. Der er formentlig i dag en række velbehandlede patienter i behandling med ét af disse kombinationslægemidler, som tidligere har forsøgt behandling med en LAMA i monoterapi med utilstrækkelig effekt. Vi mener, at disse patienter bør kunne fortsætte behandling med kombinationen af LAA + LAMA med tilskud uden først at skulle forsøge en LAA i monoterapi. Vi anbefaler derfor, at tilskudsklausulen omfatter disse aktuelt velbehandlede patienter. Ad 8. med indhold af beclometason, budesonid, fluticason, mometason og ciclesonid Der er tale om ICS, der virker antiinflammatorisk. De er udelukkende godkendt til behandling af astma, men anvendes også i behandlingen af KOL patienter. Ved astma er ICS førstevalg til forebyggende behandling, mens ved KOL må ICS kun gives i kombination med LAA. Ved beregning af behandlingspriser har vi anvendt de ICS doser fra GINA, som ligger på overgangen mellem lavdosis og moderat dosis til børn over 12 år og voksne. Det skyldes, at langt hovedparten af forbruget er til astma, da de fleste patienter med KOL vil blive behandlet med et kombinationspræparat af LAA + ICS samt med henvisning til anbefalingen om altid at anvende den lavest mulige ICS dosis. ehandlingspriserne for inhalationspulver og inhalationsspray spænder fra 2,34 5,92 kr. udesonid inhalationsvæske til nebulisator har en højere behandlingspris end de øvrige lægemiddelformer. I 2015 indløste personer recept på beclometason, på budesonid, på fluticason, på mometason og på ciclesonid. Som nævnt ovenfor i de indledende afsnit betragter vi de forskellige ICS som ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Dertil kommer, at vi mener, at det er vigtigt, at der er adgang til ICS med generelt tilskud, da det er førstevalg til forbyggende behandling ved astma. På denne baggrund og med henvisning til de relativt lave og ens behandlingspriser anbefaler vi, at disse lægemidler bevarer generelt tilskud. Det gælder også budesonid inhalationsvæske til nebulisator, der er dyrere end de øvrige lægemiddelformer, da vi forventer, at denne lægemiddelform kun anvendes i de situationer, hvor der ikke er andre behandlingsmuligheder. Ad 9 og 10. med indhold af ipratropium, tiotropium, aclidinium, glycopyrronium og umeclidinium Ipratropium er en SAMA og de øvrige er LAMA. Der er tale om antikolinergika, der virker bronkodilaterende (11). Ipratropium anvendes primært ved akutte symptomer, og kan anvendes hvis SAA giver uønskede bivirkninger (3). LAMA anvendes til behandling af KOL og er et muligt førstevalg (afhængig af GOLD gruppe). Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 12

13 Medicintilskudsnævnet Prisen for ipratropium er 0,67 1,21 kr. per dosis. I 2015 indløste personer recept på ipratropium. Med henvisning til de relativt lave behandlingspriser anbefaler vi, at ipratropium bevarer generelt tilskud. ehandlingsprisen for de forskellige LAMA er 12,20 15,09 kr. Til sammenligning er behandlingsprisen for de LAA vi anbefaler fortsat bør have generelt uklausuleret tilskud op til 5,96 kr. I 2015 indløste personer recept på tiotropium, på aclidinium, på glycopyrronium og 149 på umeclidinium, der først er markedsført i september LAA og LAMA anbefales af RADS ligeværdigt til patienter med KOL i forskellige GOLD grupper. På den baggrund og med henvisning til prisforskellen på lægemidler i de to grupper mener vi, at det til KOL patienter er mest rationelt at behandle med en LAA, når der skal vælges mellem en LAA eller en LAMA. Vi finder derfor ikke, at den behandlingsmæssige værdi for gruppen af LAMA står i et rimeligt forhold til prisen for alle patienter. Vi mener dog, at LAMA har en vigtig plads i behandlingen af patienter med KOL, der af forskellige grunde ikke kan behandles med en LAA, fx på grund af bivirkninger eller utilstrækkelig effekt. Vi anbefaler derfor, at tilskuddet til alle LAMA klausuleres til disse patienter. Det er samtidig vores erfaring fra vores kliniske hverdag, at en væsentlig del af de patienter, der i dag behandles med en LAMA ikke tidligere er forsøgt behandlet med en LAA eller samtidig behandles med en LAA, hvilket understøttes af data fra Sundhedsdatastyrelsen (14). Vi mener, at hovedparten af disse patienter vil kunne skifte over til en af de LAA, vi anbefaler fortsat har generelt tilskud uden klausulering og derved spare penge. Ad 11. Orale lægemidler med indhold af salbutamol, terbutalin og bambuterol Der er tale om orale beta-2-agonister, der er godkendt til behandling af astma eller anden bronkospasme (12). RADS skriver, at de ikke bør anvendes, da effekten er dårligere, og der er flere systemiske bivirkninger end ved inhaleret beta-2 agonist. Ligeledes skrev IRF i Rationel Farmakoterapi i januar 2014 (13) om behandling af astma hos børn, at generelt anses inhalationsterapi som hjørnestenen i behandlingen, da inhalation medfører færre bivirkninger end både oral og intravenøs administration, herunder ved behandling med korttidsvirkende beta-2 agonister. ne er ikke omtalt i nogle af behandlingsvejledningerne fra Dansk Lungemedicinsk Selskab. ehandlingsprisen for de faste lægemiddelformer er 3,24 9,30 kr. For de flydende former af salbutamol og terbutalin er behandlingsprisen 8,00 23,50 kr. I 2015 indløste personer recept på salbutamol, på terbutalin og 200 på bambuterol. Heraf var sammenlagt børn på 0-4 år. et har generelt været kraftigt faldende over de seneste år. Vi finder, at forbrugstallene tyder på et uhensigtsmæssigt forbrug af orale beta-2 agonister til især små børn (de orale suspensioner). Det skyldes efter vores opfattelse, at de er nemmere for forældrene at administrere end inhalationsbehandling. Vi finder dog, at der bør anvendes inhalationsbehandling på grund af den bedre effekt og de færre bivirkninger. Idet det ikke anbefales af anvende de orale beta-2-agonister, mener vi ikke, at disse lægemidler bør have generelt tilskud. Vi finder det endvidere ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper til behandling af hvilke, disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt tilskud. Ad 12. Parenterale lægemidler med indhold af salbutamol og terbutalin Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 13

14 Medicintilskudsnævnet Salbutamol og terbutalin findes som injektions/infusionsvæske. Vi mener, at de stort set udelukkende anvendes som sygehusbehandling, og vi anbefaler derfor, at de ikke bør have generelt eller generelt klausuleret tilskud. Ad 13. med indhold af teofyllin Teofyllin er et metylxantin. Det virker bronkodilaterende og har desuden antiinflammatoriske egenskaber (11) og kan anvendes i behandlingen af astma. I behandlingsvejledningen fra Dansk Lungemedicinsk Selskab (1) er anført, at teofyllin kan tillægges fra trin 3, samt at teofyllin skal anvendes med forsigtighed, da det har en uhensigtsmæssig virknings/bivirkningsprofil. ehandlingsprisen for teofyllin er 3,28 4,32 kr. I 2015 indløste personer recept på teofyllin et antal der er faldet over de senere år. Vi mener, at teofyllin kan have sin plads i behandlingen af udvalgte patienter med astma, trods den uhensigtsmæssige virknings/bivirkningsprofil. Det faldende forbrug antyder efter vores vurdering, at forbruget på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt. På denne baggrund og med henvisning til de relativt lave behandlingspriser anbefaler vi, at teofyllin bevarer generelt tilskud. Ad 14. med indhold af montelukast Montelukast er en leukotrinreceptorantagonist med antiinflammatorisk og bronkodilaterende virkning (11). Det anvendes til forbyggende behandling ved astma. Montelukast kan overvejes som alternativ til ICS på trin 2 i astmabehandlingen, men er mindre effektivt end ICS og derfor ikke det primære valg. Kan derudover tillægges ICS fra trin 3. Montelukast findes som tabletter (fra 15 år), tyggetabletter (fra 2 år) og granulat (fra 6 mdr.). ehandlingsprisen for tabletterne er 0,95 kr., for tyggetabletterne 2,45 4,04 kr. og 25,55 kr. for granulatet. I 2015 indløste personer recept på montelukast. et af granulatet var hovedsagelig til børn på 0-2 år. Vi mener, at montelukast har en relevant og veldefineret plads i behandlingen af astma. Sammenholdt med behandlingspriserne for tabletterne og tyggetabletterne finder vi, at disse lægemidler fortsat opfylder kriterierne for generelt tilskud. Tilsvarende mener vi for granulatet trods den betydeligt højere behandlingspris. Det skyldes, at granulatet hovedsagelig anvendes til behandling af små børn, der ikke kan anvende hverken tabletter eller tyggetabletter. Ad 15. med indhold af roflumilast Roflumilast er en PDE4-hæmmer, der kan overvejes til patienter med KOL i GOLD gruppe D med FEV1 mindre end 50 % af det forventede, hyppige eksacerbationer og kronisk bronkitis (3,4). Der er knyttet et risikostyringsprogram til markedsføringstilladelsen for roflumilast. ehandlingsprisen er 16,45 kr., og 350 personer indløste recept på roflumilast i Vi vurderer, at generelt tilskud til roflumilast vil medføre nærliggende risiko for et uhensigtsmæssigt forbrug, bl.a. hvor der ikke tages højde for alle forhold i risikostyringsprogrammet. Derudover er der fortsat ikke gennemført kliniske studier, hvor roflumilast gives i tillæg til den behandling, hovedparten af patienterne i den kliniske praksis får. Dermed kender vi fortsat ikke den behandlingsmæssige værdi af Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 14

15 Medicintilskudsnævnet roflumilast i situationer, der afspejler den kliniske hverdag. Vi anbefaler derfor, at roflumilast fortsat ikke bør have generelt eller generelt klausuleret tilskud. Afsluttende bemærkninger Vi har i vores drøftelse taget udgangspunkt i, at der er ligeværdighed mellem de forskellige inhalationslægemidler i de enkelte grupper, at der ikke er belæg for at anbefale ét inhalationsdevice frem for et andet samt prisforskelle mellem lægemidlerne i de forskellige grupper. Vi forventer, at de ændringer vi her foreslår vil kunne medvirke til en mere rationel behandling, hvor de billigste lægemidler anvendes i højere grad, end det er tilfældet i dag. Såfremt Lægemiddelstyrelsen vælger at følge vores indstilling, opfordrer vi til at gennemføre ændringerne på et for patienter, læger og apoteker hensigtsmæssigt tidspunkt og under hensyn til, at patienter og læger får mulighed for at tage stilling til den fremtidige behandling. Information om ændringerne er vigtig. Vi anbefaler også, at Lægemiddelstyrelsen følger forbruget af de omfattede lægemidler. På nævnets vegne Palle Mark Christensen Formand ilag A. Grafisk oversigt af over ATC-gruppe R03, midler mod obstruktiv lungesygdom.. Oversigt af over lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus og årligt forbrug i årene C. Prisoversigt af for lægemidler mod astma og KOL. Referencer 1. Dansk Lungemedicinsk Selskab. Astma: behandling, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). aggrundsnotat for Astma hos børn, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). aggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL, Dansk Lungemedicinsk Selskab. Danske KOL-Guidelines, Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Tilgængelig på: Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 15

16 Medicintilskudsnævnet 6. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Tilgængelig på: 7. Statens Serum Institut. Lægemiddelstatistikregistret. 8. Dansk Lungemedicinsk Selskab. Astma: Diagnostik hos voksne, Sundhed.dk. Astma, årsager, opdateret https://www.sundhed.dk/borger/sygdommea-aa/lunger/sygdomme/astma/astma-aarsager/ 10. Sundhedsstyrelsen. Astma, fakta og forebyggelse, Institut for Rationel Farmakoterapi. National Rekommandationsliste for ATC-kode R03: Midler mod obstruktive lungesygdomme, Sundhedsstyrelsen. Produktresumeer for de enkelte lægemidler Institut for Rationel Farmakoterapi. Medicin til børn praktiske anbefalinger til almen praksis, Rationel Farmakoterapi, januar Sundhedsdatastyrelsen. Flere borgere med KOL i medicinsk behandling, december Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 16

17 R03 Midler mod obstruktiv lungesygdom ilag A 29. juni 2016 R03A Adrenergika til inhalation R03 Andre midler mod obstruktivlungesygdom, inhalation R03C Adrenergika til systemisk brug R03D Andre systemiske midler mod obstruktiv lungesygdom R03A Glukokortikoider R03 Anticholinergika R03CC Selektive beta-2- adrenoceptor agonister R03DA Xanthiner R03DA04 Theophyllin R03AC Selektive beta-2- adrenoceptor agonister R03AC02 Salbutamol R03AC03 Terbutalin R03AC12 Salmeterol R03AC13 Formoterol R03AC18 Indacaterol R03AC19 Olodaterol R03AK Adrenergika komb.m. kortikosteroider/andre midler, ex. antikolinergika R03AK06 Salmeterol og fluticason R03AK07 Formoterol og budesonid R03Ak08 Formoterol og beclometason R03Ak10 Vilanterol og fluticasonfuroat R03Ak11 Formoterol og fluticason R03AL Adrenergika i kombination med antikolinergika R03AL01 Fenoterol og ipratropiumbromid R03AL02 Salbutamol og ipratropiumbromid R03AL03 Vilanterol og umeclidiniumbromid R03AL04 Indacaterol og glycopyrroniumbr. R03AL05 Formoterol og aclidiniumbromid. R03AL06 Olodaterol og tiotropiumbromid. R03A01 eclomethason R03A02 udesonid R03A05 Fluticason R03A07 Mometason R03A08 Ciclesonid R0301 Ipratropiumbromid R0304 Tiotropiumbromid R0305 Aclidiniumbromid R0306 Glycopyrroniumbromid R0307 Umeclidiniumbromid R03CC02 Salbutamol R03CC03 Terbutalin R03CC12 ambuterol R03DC Zafirlukast R03DX Andre systemiske midler mod obstruktiv lungesygdom R03DC03 Montelukast R03DX05 Omalizumab R03DX07 Roflumilast

18 ilag Oversigt over lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 Læsevejledning til skemaer nedenfor : Det eller de lægemidler med indhold af indholdsstoffet, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Revurderingen omfatter alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført den 27. juni : Den eller de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, jf. de gældende produktresumeer for de enkelte lægemidler 1. Der kan være tale om en sammenskrivning. : eskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper A, etc. fremgår af 64 i bekendtgørelse om recepter nr af den 12. december : Lægemidlets gældende tilskudsstatus. : Antallet af personer i behandling er fra Lægemiddelstatistikregistret, jf. og omfatter patienter i primærsektoren. R03A, Adrenergika til inhalation R03AC, Selektive beta-2-adrenoceptor agonister R03AC02 SALUTAMOL Airomir inhalationsspray, suspension Airomir Autohaler inhalationsspray, suspension Airsalb inhalationsspray, suspension uventol Easyhaler inhalationspulver Salamol inhalationsspray, suspension Salbutamol "Arrow" inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol "TEVA" inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Ventolin inhalationspulver Ventoline inhalationspulver Ventoline inhalationsspray, suspension Ventoline inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Inhalationsspray- eller pulver: Symptomatisk behandling af reversibel bronkokonstriktion som følge af bronkial astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), herunder kronisk bronkitis og emfysem. Profylakse mod anstrengelsesudløst og allergenudløst astma https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

19 ilag Lindring af astmasymptomer, såfremt det ikke udskyder påbegyndelsen og en regelmæssig anvendelse af behandling med inhaleret kortikosteroid. Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning: Til rutinemæssig behandling af kroniske bronkospasmer, hvor konventionelle behandlingsmetoder ikke er effektive og til behandling af akut svær astma. 2013: : : R03AC03 TERUTALIN ricanyl inhalationsvæske til nebulisator, opløsning ricanyl Turbuhaler inhalationspulver Terbasmin Turbuhaler inhalationspulver Terbutalinsulfat "2care4"inhalationspulver Terbutalinsulfat "Paranova" inhalationspulver Asthma bronchiale og anden bronkospasme. 2013: : : R03AC12 SALMETEROL Serevent inhalationspulver Serevent inhalationsspray, suspension Fast symptomatisk tillægsbehandling ved reversibel luftvejsobstruktion hos patienter med astma, herunder natlig astma, hvor tilstrækkelig kontrol ikke opnås med inhalationssteroider, i henhold til gældende retningslinjer for behandling. ehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Forebyggelse ved anstrengelsesudløst astma. 2013: : :

20 ilag R03AC13 FORMOTEROL Atimos inhalationsspray, opløsning Delnil inhalationspulver i kapsler Foradil inhalationspulver i kapsler Foradil inhalationsspray, opløsning Foradil HFA inhalationsspray, opløsning Formo Easyhaler inhalationspulver Formoterolfumarat "Copyfarm" inhalationspulver i kapsler Formoterol "Medical Valley" inhalationspulver i kapsler Oxez Turbuhaler inhalationspulver Oxis Turbohaler inhalationspulver Oxis Turbuhaler inhalationspulver Inhalationspulver: Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion hos patienter med astma bronkiale som en tillægsbehandling til inhaleret kortikosteroid behandling. Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion som følge af inhalerede allergener og anstrengelse. Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion hos patienter med kronisk obstruktive lungelidelser med en reversibel komponent. Inhalationsspray: Langtidsbehandling af vedvarende, moderat til svær astma hos patienter med behov for regelmæssig bronkodilaterende behandling i kombination med længerevarende antiinflammatorisk behandling (inhaleret og/eller oral glukokortikoid). Sædvanlig glukokortikoidbehandling bør fortsættes. Til lindring af bronko-obstruktive symptomer hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). 2013: : : R03AC18 INDACATEROL Hirobriz reezhaler inhalationspulver i kapsler Onbrez reezhaler inhalationspulver i kapsler Til bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling af luftvejsobstruktion hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). 2013: : :

21 ilag R03AC19 OLODATEROL Striverdi Respimat inhalationsvæske, opløsning Til bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Markedsført d : : R03AK, Adrenergika komb. m. kortikosteroider/andre midler, ex. antikolinergika R03AK06 SALMETEROL OG FLUTICASON AirFluSal Forspiro inhalationspulver, afdelt Airflusan Forspiro inhalationspulver, afdelt Seretide inhalationspulver, afdelt Seretide inhalationsspray, suspension Seretide Diskus inhalationspulver, afdelt Seretide Evohaler inhalationsspray, suspension Inhalationspulver: Astma Til behandling af astma, hvor behandling med et kombinationsprodukt (langtidsvirkende ß 2-agonist og inhalationssteroid) er hensigtsmæssig: hos patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og korttidsvirkende ß 2-agonist ved behov, eller hos patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og langtidsvirkende ß 2-agonist. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) Til symptomatisk behandling af KOL-patienter med FEV 1 < 60 % af forventet (præ-bronkodilatator) og tilbagevendende eksacerbationer, hvor fast behandling med bronkodilatator ikke er tilstrækkelig. Inhalationsspray: Astma Til behandling af astma, hvor behandling med et kombinationsprodukt (langtidsvirkende ß 2-agonist og inhalationssteroid) er hensigtsmæssig: hos patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og korttidsvirkende ß 2-agonist ved behov, eller hos patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og langtidsvirkende ß 2-agonist. OS: inhalation à 50 mikrogram salmeterol og 100 mikrogram fluticasonpropionat er uegnet til både børn og voksne med alvorlig astma. 4

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende Temanummer Juli 2011 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg L ungerne er opbygget af et fint forgrenet rørsystem, der leder den indåndede luft ud i alle dele af lungerne. Luften føres gennem hovedbronkier

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL

RADS Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Notat, oktober 2003 Mere end halvdelen af -brugerne i perioden 1999-2002 var 50 år eller derover. Heraf fik mellem 43 og 46 % også lægemidler, der primært

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow Nr.: Emne Navn: Selektive β2-adrenerge agonister (midler mod obstruktive lungesygdomme) Beskrivelse: Lægemidler med selektiv virkning på β 2 -receptorerne. Inkluderer såvel kortidsvirkende- som langtidsvirkende

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

Apoteksmanual fra projektet

Apoteksmanual fra projektet Apoteksmanual fra projektet Det Rådgivende Apotek - Basisskrankerådgivning 2001 Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4820 6000 Fax +45 4820 6062 www.pharmakon.dk Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC gruppe R03 af 19. januar 2015.

Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC gruppe R03 af 19. januar 2015. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet Axel Heides gade 1 2300 København S medicintilskudsnaevnet@dkma.dk Østerbro, 8. maj 2015 Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Beclomet Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Beclomet Easyhaler, inhalationspulver 8. marts 2011 PRODUKTRESUMÉ for Beclomet Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9844 1. LÆGEMIDLETS NAVN Beclomet Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En afmålt dosis indeholder henholdsvis

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Astmabehandling. Marie Henriette Madsen Charlotte Suppli Ulrik Susanne Reindahl Rasmussen

Astmabehandling. Marie Henriette Madsen Charlotte Suppli Ulrik Susanne Reindahl Rasmussen Astmabehandling En hurtig MTV af et nyt doseringsprincip til behandling af moderat til svær astma med kombinationen af inhalationssteroid og langtidsvirkende ß 2 -agonist Marie Henriette Madsen Charlotte

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Osmohale, inhalationspulver i kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Osmohale, inhalationspulver i kapsler PRODUKTRESUMÉ for Osmohale, inhalationspulver i kapsler 0. D.SP.NR. 40400 1. LÆGEMIDLETS NAVN Osmohale 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver afgivet dosis (den dosis, som forlader mundstykket

Læs mere

Apoteksmanual fra projektet

Apoteksmanual fra projektet Apoteksmanual fra projektet Det Rådgivende Apotek - Farmaceutisk omsorg 2001 Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4820 6000 Fax +45 4820 6062 www.pharmakon.dk Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Budesonid/Formoterol Teva 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver afgivet dosis (den dosis, som forlader

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Osmohale, inhalationspulver i kapsler Mannitol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Osmohale, inhalationspulver i kapsler Mannitol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Osmohale, inhalationspulver i kapsler Mannitol Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse KOL -Undervisning Velkommen og god fornøjelse Lungefysiologi Hvad er sygdommen Emfysemer beskadigelse af lungevævets elastiske fibre, hvilket sænker lungekapaciteten KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Version 2.1.1 Page 1 of 15

INDLÆGSSEDDEL. Version 2.1.1 Page 1 of 15 INDLÆGSSEDDEL Version 2.1.1 Page 1 of 15 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Osmohale, inhalationspulver i kapsler Mannitol Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling Resume Indholdsfortegnelse:

Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling Resume Indholdsfortegnelse: Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling - vejledning udarbejdet til fælles brug for almen praksis, speciallægepraksis og hospitalsambulatorier Rapporten er godkendt

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BUVENTOL EASYHALER

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BUVENTOL EASYHALER INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Buventol Easyhaler 100 mikrogram og 200 mikrogram pr. dosis, inhalationspulver, Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab - Emne: Astma: behandling

Dansk Lungemedicinsk Selskab - Emne: Astma: behandling Dansk Lungemedicinsk Selskab - Emne: Astma: behandling REVISION 2013 Udarbejdet af: Celeste Porsbjerg, Vibeke Backer, Hans Christian Siersted, Kirsten Sidenius, Ole Hilberg, Charlotte Suppli Ulrik, Uffe

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

KOL ny viden og retningslinjer

KOL ny viden og retningslinjer Lungesygdom KOL ny viden og retningslinjer Af Jesper Lykkegaard og Jesper Rømhild Davidsen Biografi Jesper Lykkegaard er praktiserende læge i Vejle og seniorforsker på Forskningsenheden for almen praksis

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Leukotrien receptor antagonist (Montelukast) til behandling af mild til moderat astma hos voksne

Leukotrien receptor antagonist (Montelukast) til behandling af mild til moderat astma hos voksne Leukotrien receptor antagonist (Montelukast) til behandling af mild til moderat astma hos voksne Udarbejdet af Flora Riazi, Elmira Christensen, Vesna Djordjevic og Vitalii Tcacenco Vejleder: Mogens Vestergaard

Læs mere

Medicin til børn praktiske anbefalinger til almen praksis

Medicin til børn praktiske anbefalinger til almen praksis Effekt Bivirkninger pris = Rationel Farmakoterapi Rationel Farmakoterapi Januar 2014 1 Medicin til børn praktiske anbefalinger til almen praksis Af Helle Holst*, Lene Ørskov Reuther* og Mia Bjergager**

Læs mere

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter?

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? RESUMÉ Højt blodtryk, hjerteinsufficiens og kroniske nyresygdomme kan blandt andet behandles ved påvirkning af renin-angiotensin-systemet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Anoro 55 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt. umeclidinium/vilanterol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Anoro 55 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt. umeclidinium/vilanterol Indlægsseddel: Information til brugeren Anoro 55 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt umeclidinium/vilanterol Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Striverdi Respimat, inhalationsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Striverdi Respimat, inhalationsvæske, opløsning 14. oktober 2013 PRODUKTRESUMÉ for Striverdi Respimat, inhalationsvæske, opløsning Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger

Læs mere

1.3.1 Symptomer Internationale guidelines (NHBLI, BTS, GINA) for astmadiagnostik og -behandling anfører, at astma skal mistænkes ved følgende

1.3.1 Symptomer Internationale guidelines (NHBLI, BTS, GINA) for astmadiagnostik og -behandling anfører, at astma skal mistænkes ved følgende Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Astma: diagnostik Dato: 11.9.2008 Revision: 11.9.2010 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Udarbejdet af: Celeste Porsbjerg, Hans Christian Siersted, Kirsten Sidenius,

Læs mere

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?!

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?! Nårdetersværtats,lle diagnosenastma 3Hvadkansygeplejerskensrollevære? CelestePorsbjerg Overlæge,ph.d.,kliniskforskningslektor LungemedicinskafdelingL,BispebjergHospital 6% 4% 2% 0% Astma enhyppigsygdomidanmark

Læs mere

Kvalitetssikring af astmapatienters lægemiddelbehandling. Evalueringsrapport til projektdeltagerne

Kvalitetssikring af astmapatienters lægemiddelbehandling. Evalueringsrapport til projektdeltagerne Kvalitetssikring af astmapatienters lægemiddelbehandling Evalueringsrapport til projektdeltagerne Danmarks Apotekerforenings Kursusejendom FoU August 1997 2 Forord Denne rapport er skrevet til astmatikere,

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 4 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 4 mg PRODUKTRESUMÉ for Montelukast Actavis, tyggetabletter 4 mg 0. D.SP.NR. 26422 1. LÆGEMIDLETS NAVN Montelukast Actavis 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium

Læs mere

Sundhedsstyrelsen. Att: Elisabeth Thomsen. Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider.

Sundhedsstyrelsen. Att: Elisabeth Thomsen. Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider. Sundhedsstyrelsen Att: Elisabeth Thomsen Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider. Hermed fremsendes høringssvar fra Foreningen Af Kroniske Smertepatienter

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE Astma - en folkesygdom Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne. Det giver hævede slimhinder og slim i luftvejene. Astma behandles

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Spiriva, inhalationspulver, hård kapsel

PRODUKTRESUMÉ. for. Spiriva, inhalationspulver, hård kapsel 17. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Spiriva, inhalationspulver, hård kapsel 0. D.SP.NR. 21245 1. LÆGEMIDLETS NAVN Spiriva 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tiotropiumbromid monohydrat 22,5 mikrogram

Læs mere

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet.

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet. KOL-VEJLEDNING TIL DE PRAKTISERENDE LÆGER DIAGNOSTISERING, BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED KOL KOL - PROGRAMLEDELSEN VEJLE AMT, NOVEMBER 2006 1. Indledning Vejle Amt nedsatte i 2005 en Programledelse,

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Hvilken konsekvens har under- og overbehandling for indsatsen mod astma hos børn?

Hvilken konsekvens har under- og overbehandling for indsatsen mod astma hos børn? Årgang 17 - Nr. 26-26. september 2006 Hvilken konsekvens har under- og overbehandling for indsatsen mod astma hos børn? Svar ved: Ole D. Wolthers Adjungeret lektor, dr.med. Praktiserende speciallæge i

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 76 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Resumé

Læs mere

Hjertepatienter er ofre for sektoropdeling De netop udkomne nationale kliniske

Hjertepatienter er ofre for sektoropdeling De netop udkomne nationale kliniske har som en mulig konsekvens af det, Kvalitet bevidst ladet deres blodsukker være højere, og nye behandlinger end det burde om natten 52% 21% Nyhedsmagasin om forebyggelse end det burde i dagtimerne og

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Forældrevejledning æggeprovokation

Forældrevejledning æggeprovokation Forældrevejledning æggeprovokation Fødevareprovokation med æg Fødevareprovokation med æg anvendes som den afgørende undersøgelse i situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt barnet tåler æg eller ej.

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Baggrund og formål Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg PRODUKTRESUMÉ for Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg 0. D.SP.NR. 26422 1. LÆGEMIDLETS NAVN Montelukast 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende

Læs mere

Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar - en bedre kvalitet

Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar - en bedre kvalitet Til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Region Midtjylland. Hermed ansøges om støtte til følgende projekt i henhold til anførte beskrivelse: Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar

Læs mere

Kol i almen praksis. diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering

Kol i almen praksis. diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering Kol i almen praksis diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering 2008 KOL i almen praksis Vejledningen er udarbejdet af Søren Brorson, alment praktiserende læge Thomas Gorlén, alment praktiserende

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Astma versus KOL Lill Moll Nielsen Pensioneret prak1serende læge DSAM s respirationsgruppe International Primary Care Respiratory Group (IPCRG ) Peter P. Plaschke Overlæge, dr.med. og speciallæge

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Spiriva Respimat, inhalationsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Spiriva Respimat, inhalationsvæske, opløsning 16. oktober 2014 PRODUKTRESUMÉ for Spiriva Respimat, inhalationsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 21245 1. LÆGEMIDLETS NAVN Spiriva Respimat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Der frigives 2,5 mikrogram

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl.

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bretaris Genuair 322 mikrogram inhalationspulver 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver leveret dosis (dosen der kommer ud af mundstykket) indeholder

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 20. december 2005 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-1339-119 Sagsbeh.: TBA Fil-navn: Dokument 4 Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Spørgsmål

Læs mere

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tilskudsregler Dosisdispensering Pille-pas Gamle recepter og UTH Ernærings recept Kaos af ernæringsdrikke m.m Afbryd Spørg Eksempler

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Spiolto Respimat, inhalationsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Spiolto Respimat, inhalationsvæske, opløsning 22. juni 2015 PRODUKTRESUMÉ for Spiolto Respimat, inhalationsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 29315 1. LÆGEMIDLETS NAVN Spiolto Respimat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Der frigives 2,5 mikrogram

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Inhalationsmedicin er en jungle at finde rundt i

Inhalationsmedicin er en jungle at finde rundt i Inhalationsmedicin er en jungle at finde rundt i Få overblikket i Lungenyt UNGENYT NR. 5 2006 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD Går du og taber dig?: Sådan holder du vægten oppe Nu har 300.000 danskere

Læs mere

Børneastma Der var engang. Børneastma. Baggrund. Baggrund 12-11-2015. Disposition Astma hos børn og Unge Astma hos børn og unge

Børneastma Der var engang. Børneastma. Baggrund. Baggrund 12-11-2015. Disposition Astma hos børn og Unge Astma hos børn og unge Disposition Astma hos børn og Unge Astma hos børn og unge Lægedage 12. november 2015 Bella Center København Sune Rubak, Overlæge, Lektor, PhD Leder af Børne Center for lunge- og Allergi sygdomme Børneafdeling

Læs mere

Svær asthma bronchiale

Svær asthma bronchiale 52 VIDENSKAB Ugeskr Læger 177/1 5. januar 2015 Svær asthma bronchiale Anna von Bülow, Vibeke Backer & Celeste Porsbjerg KLINISK PRAKSIS Statusartikel Lungemedicinsk Forskningsenhed, Lungemedicinsk Afdeling,

Læs mere