Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03"

Transkript

1 Medicintilskudsnævnet 2. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03. ilag A er en grafisk oversigt over lægemiddelstofferne. Denne indstilling er en samlet indstilling for alle lægemidler i ATC-gruppe R03, som er godkendt til markedsføring i Danmark, og som per den 27. juni 2016 er eller har været markedsført i Danmark. Vores indstilling omfatter samtlige styrker og pakningsstørrelser af de pågældende lægemidler. Nedenfor følger først vores indstilling til lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus. Derefter en kort gennemgang af revurderingsforløbet, anbefalinger og baggrundsmateriale, generelt om astma og KOL og farmakologisk behandling heraf. Endelig vores overordnede synspunkter, begrundelser i relation til den anbefalede fremtidige tilskudsstatus samt afsluttende bemærkninger. ilag er en oversigt over lægemiddelstofferne med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus samt årligt forbrug i årene ilag C er en oversigt over lægemiddelstofferne- og formerne med angivelse af behandlingspriser. Indstilling til fremtidig tilskudsstatus Vi indstiller følgende til Lægemiddelstyrelsen: 1. til inhalation med indhold af lægemiddelstofferne salbutamol (R03AC02) terbutalin (R03AC03) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 2. med indhold af lægemiddelstofferne Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 1

2 Medicintilskudsnævnet salmeterol (R03AC12) indacaterol (R03AC18) olodaterol (R03AC19) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Patienter, som ikke kan behandles med en langtidsvirkende beta-2-agonist med generelt tilskud uden klausulering. 3. Inhalationspulver (Formo Easyhaler) og inhalationspulver i kapsler med indhold af lægemiddelstoffet formoterol (R03AC13) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 4. Inhalationspulver (Oxez Turbohaler, Oxis Turbohaler og Oxis Turbuhaler) og inhalationsspray med indhold af lægemiddelstoffet formoterol (R03AC13) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Patienter, som ikke kan behandles med en langtidsvirkende beta-2-agonist med generelt tilskud uden klausulering. 5. med indhold af kombinationerne salmeterol og fluticason (R03AK06) formoterol og budesonid (R03AK07) formoterol og beclometason (R03AK08) vilanterol og fluticasonfuroat (R03AK10) formoterol og fluticason (R03AK11) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 6. med indhold af kombinationerne fenoterol og ipratropiumbromid (R03AL01) salbutamol og ipratropiumbromid (R03AL02) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 7. med indhold af kombinationerne vilanterol og umeclidiniumbromid (R03AL03) Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 2

3 Medicintilskudsnævnet indacaterol og glycopyrroniumbromid (R03AL04) formoterol og aclidiniumbromid (R03AL05) olodaterol og tiotropiumbromid (R03AL06) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med en langtidsvirkende beta-2-agonist i monoterapi samt patienter i GOLD gruppe D. Derudover aktuelt velbehandlede patienter, som lægen har vurderet har behov for denne kombinationsbehandling. 8. med indhold af lægemiddelstofferne beclomethason (R03A01) budesonid (R03A02) fluticason (R03A05) mometason (R03A07) ciclesonid (R03A08) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 9. med indhold af lægemiddelstoffet ipratropiumbromid (R0301) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 10. med indhold af lægemiddelstofferne tiotropiumbromid (R0304) aclidiniumbromid (R0305) glycopyrroniumbromid (R0306) umeclidiniumbromid (R0307) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Patienter, som ikke kan behandles med en langtidsvirkende beta-2-agonist. 11. Orale lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne salbutamol (R03CC02) terbutalin (R03CC03) bambuterol (R03CC12) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til ikke generelt tilskud. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 3

4 Medicintilskudsnævnet 12. Infusionskoncentrat og injektionsvæske med indhold af lægemiddelstofferne salbutamol (R03CC02) terbutalin (R03CC03) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til ikke generelt tilskud. 13. med indhold af lægemiddelstoffet theophyllin (R03DA04) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 14. med indhold af lægemiddelstoffet montelukast (R03DC03) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 15. med indhold af lægemiddelstoffet roflumilast (R03DX07) bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud. Revurderingsforløb Den 10. juni 2014 orienterede Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) på sin hjemmeside 1 om, at vi ville indlede revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) orienterede ligeledes den 10. juni 2014 de relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen om revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Den 19. januar 2015 afgav vi vores første forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Dette forslag blev sendt i høring den 19. januar 2015 med høringsfrist den 20. april Vi modtog 14 høringssvar. Der er efterfølgende udkommet nye behandlingsvejledninger på området, herunder en RADS vejledning for KOL, samt sket flere væsentlige prisændringer. Vi har derfor valgt at udarbejde et nyt forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Vi har ved udarbejdelsen af dette forslag forholdt os til de indkomne høringssvar Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 4

5 Medicintilskudsnævnet Vi har drøftet tilskudsstatus for disse lægemidler på vores møder den 19. august 2014, 23. september 2014, 21. oktober 2014, 18. november 2014, 16. december 2014, 19. maj 2015, 18. august 2015, 29. september 2015, 20. oktober 2015, 17. november 2015 og 24. maj Anbefalinger og baggrundsmateriale Vores drøftelser har taget udgangspunkt i de anbefalinger om lægemidlernes anvendelse, som kommer til udtryk i Astma: behandling. Dansk Lungemedicinsk Selskab, 2013 (1) aggrundsnotat for Astma hos børn. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, 2015 (2) aggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, 2016 (3) Danske KOL-guidelines. Dansk Lungemedicinsk Selskab, 2012 (4) Global strategy for asthma management and prevention. Global Initiative for Asthma (GINA), 2016 (5) Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2016 (6) Vi har endvidere fået forelagt følgende publikationer Godt nyt til patienter med obstruktive lungelidelser. Institut for Rationel Farmakoterapi, Valg af astmainhalator når man kun er ude på at spare penge. Statens Serum Institut, Flere borgere med KOL i medicinsk behandling. Sundhedsdatastyrelsen, Vi har derudover modtaget en række bidrag og høringssvar fra interessenter. Disse kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside 34. Til grund for vores anbefalinger ligger også oplysninger fra Lægemiddelstatistikregistret (7) om forbruget af lægemidlerne i den primære sundhedssektor for årene Generelt om Astma og KOL Astma og KOL hører begge til gruppen af obstruktive lungesygdomme, men der er en række forskelle mellem de to sygdomme, som har betydning for forebyggelse, behandling og prognose. Da en del astmapatienter samtidigt har KOL, er det vigtigt for behandlingen, at man ved om det er astma, KOL eller begge dele. Astma Astma er kendetegnet ved inflammation i bronkiernes slimhinder og kontraktion af de glatte muskelceller. Symptomerne er anfaldsvis bronkospasme, trykken i brystet, åndenød, pibende/ hvæsende vejrtrækning, hoste og hvidlig ekspektoration, der svinder enten spontant eller efter specifik behandling. Symptomerne kan komme spontant, ved anstrengelse eller ved udsættelse for luftvejsirriterende stoffer (f.eks. røg) og luftbårne allergener (8). Astma opstår på grund af arvelige faktorer og påvirkninger fra miljøet. Hos børn er allergi ofte en betydningsfuld faktor, og der er en sammenhæng mellem astma og andre allergiske tilstande, for eksempel høfeber og eksem (9). I 2005 blev det anslået, at ca danskere har astma. Af dem er under 16 år (10) Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 5

6 Medicintilskudsnævnet Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) Ved KOL er der forandringer i lungevævet og i de store og små luftveje. Der er betydelig variation i disse forandringer imellem forskellige patienter, hvilket giver anledning til forskellige manifestationer. KOL skyldes en blanding af genetiske faktorer og miljøpåvirkninger, hvoraf tobaksrygning er den vigtigste risikofaktor. De typiske symptomer er åndenød, kronisk hoste og ekspektoration (4). Det er estimeret, at omtrent danskere har KOL, hvoraf har klinisk betydende KOL (3). Farmakologisk behandling af astma og KOL Der anvendes en række forskellige lægemidler i behandlingen af astma og KOL. De fleste af disse er til inhalation enten inhalationspulver eller inhalationsspray og findes i forskellige inhalationsdevices. ne kan inddeles i følgende grupper: Korttidsvirkende beta-2-agonisker (SAA): salbutamol, terbutalin og fenoterol (kun i kombination med SAMA). Langtidsvirkende beta-2-agonister (LAA): salmeterol, formoterol, indacaterol, olodaterol og vilanterol (kun i kombination med ICS eller LAMA). Korttidsvirkende muskarin antagonister (antikolinergika) (SAMA): ipratropium. Langtidsvirkende muskarin antagonister (antikolinergika) (LAMA): tiotropium, aclidinium, glycopyrronium og umeclidinium. Inhalationssteroider (ICS): beclomethason, budesonid, fluticason, mometason og ciclesonid. Orale beta-2-agonister: salbutamol, terbutalin og bambuterol Metylxantiner: teofyllin Leukotrin-receptor antagonister (LTRA): montelukast Fosfodiesterase-4-hæmmere (PDE4-hæmmere): roflumilast Der findes en række kombinationspræparater af henholdsvis LAA+ICS, LAA+LAMA, SAA+SAMA. Tal fra Lægemiddelstatistikregistret viser, at personer i 2015 har indløst recept på mindst ét af lægemidlerne. Farmakologisk behandling af astma (1,2) ehandlingen af astma inddeles i forskellige behandlingstrin (trin 1-5). ehandlingen påbegyndes og justeres på baggrund af graden af astmakontrol og det aktuelle behandlingstrin. Velkontrolleret astma defineres bl.a. ved ingen/få astmasymptomer, ingen/få begrænsninger i fysisk aktivitet, minimalt forbrug af anfaldsmedicin og normal lungefunktion. Trin 1 i behandlingen består af SAA, der er anfaldsmedicin til p.n. brug, samtidig med at der vurderes kontrolgrad med henblik på yderligere tillæg af behandling. Alle astmapatienter bør have anfaldsmedicin til rådighed. Trin 2 består af forebyggende behandling med lavdosis ICS. Alternativt kan overvejes montelukast, der dog er mindre effektivt end ICS og derfor er 2. valg Trin 3 består af enten mellem/højdosis ICS, ICS+LAA, ICS (lavdosis)+montelukast eller ICS+teofyllin. Hos børn er moderat dosis ICS 1. valg på dette trin og 2. valg er ICS (lavdosis)+montelukast eller ICS (lavdosis)+laa (for børn over 6 år). Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 6

7 Medicintilskudsnævnet Ved trin 4 tillægges et eller flere af følgende: mellem/højdosis ICS, LAA, montelukast eller teofyllin. Hos børn anvendes ICS moderat dosis+montelukast eller ICS moderat dosis+laa (for børn over 6 år). Trin 5 er specialistbehandling bl.a. med kortvarig systemisk steroid og omalizumab. Det er vigtigt, at LAA udelukkende gives i kombination med ICS på grund af forøget mortalitet ved monoterapi. Teofyllin skal anvendes med forsigtighed, da det har en uhensigtsmæssig virknings/bivirkningsprofil. Farmakologisk behandling af KOL (3,4) Sværhedsgraden af KOL klassificeres i henhold til GOLD (6) i kategorierne A,, C og D: A: Få symptomer og lav risiko for eksacerbationer. : Mange symptomer og lav risiko for eksacerbationer. C: Få symptomer og høj risiko for eksacerbationer. D: Mange symptomer og høj risiko for eksacerbationer. ehandlingen af KOL afhænger af GOLD gruppe. RADS skriver, at SAA alene anvendes som anfaldsmedicin i alle grupper. GOLD gruppe A: Ingen behandling/saa (og/eller SAMA) er 1. valg og LAA eller LAMA er 2. valg. GOLD gruppe : LAA eller LAMA er 1. valg og LAA + LAMA er 2. valg. GOLD gruppe C: LAA eller LAMA 1. valg og LAA + ICS er 2. valg. GOLD gruppe D: I RADS vejledningen er LAA + LAMA 1. valg og LAA + LAMA + ICS (overvej PDE4-hæmmer) er 2. valg. I vejledningen fra Dansk Lungemedicinsk Selskab anbefales LAA + ICS og/eller LAMA (overvej PDE4-hæmmer) Grundbehandlingen er LAA eller LAMA, der er ligeværdige. De kan kombineres ved fortsat åndenød. ICS er kun indiceret i kombination med LAA for gruppe C kun ved 2 eller flere eksacerbationer årligt. Øvrige patienter i denne gruppe bør behandles med enten LAA eller LAMA i henhold til ovenstående. PDE4-hæmmer er kun til patienter med FEV1 mindre end 50 % af forventet, hyppige eksacerbationer og kronisk bronkitis, og patienter skal følges iht. Lægemiddelstyrelsens instruks, og er en specialist behandling. Valg af lægemiddelstof og inhalationsdevice I behandlingsvejledningerne fra Dansk Lungemedicinsk Selskab og RADS skelnes ikke mellem de enkelte lægemiddelstoffer inden for de forskellige grupper, og de anses for at være ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. I de enkelte grupper kan der være lægemiddelstoffer med forskellige godkendte indikationer, fx er indacaterol og olodaterol kun godkendt til KOL, mens de øvrige LAA også er godkendt til astma. Der er ikke belæg for at anbefale ét inhalationsdevice frem for et andet (3). Det er afgørende, at patienten har en god inhalationsteknik, og det er derfor hensigtsmæssigt at bruge så få forskellige devices som muligt. Valg af device bør ske på baggrund af patientpræferencer, inhalationsteknik og pris (1). Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 7

8 Medicintilskudsnævnet Ved mange af de forskellige lægemidler og devices er der fastsat en nedre aldersgrænser for at anvende dem, bl.a. fordi de forskellige devices kræver forskellig inhalationsteknik, der mestres af børn i forskellige aldre. Til de mindste børn anvendes inhalationsspray sammen med spacer evt. maske, da det er svært for dem at koordinere inspirationen med affyring af sprayen. Selv ved brug af spray med spacer er mængden af inhaleret medicin, og dermed mængden af medicin, der når de nedre luftveje, dog meget variabel hos mindre børn. Skolebørn kan, afhængig af alder, evner og individuel træning bruge alle de forskellige pulverinhalatorer.(2) Flere af lægemiddelstofferne er markedsført som inhalationspulver i forskellige devices. Disse lægemidler er ikke omfattet af generisk substitution, da de forskellige devices kræver forskellig inhalationsteknik. Der kan derfor ikke uden samtidig instruktion i brug af det tilhørende device skiftes mellem dem. Overordnede synspunkter Astma og KOL er nogle af de store folkesygdomme, og næsten en halv million personer indløser årligt recept på mindst ét af de lægemidler, der er omfattet af denne revurdering. Den primære farmakologiske behandling af både astma og KOL er inhalationsmedicinsk behandling. Der er en række forskellige grupper af lægemidler til inhalation, og de har alle hver deres plads i behandlingen. Vi betragter de forskellige lægemidler inden for en gruppe som ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. RADS anbefaler LAA og LAMA ligeværdigt til patienter med KOL i GOLD gruppe og C. Der er prisforskelle mellem lægemidlerne i de to grupper, idet behandlingsprisen for de billigste LAA er betydeligt lavere end behandlingsprisen for LAMA. På den baggrund mener vi, at det til disse patienter med KOL er mest rationelt at behandle med en LAA, når der skal vælges mellem LAA eller LAMA. Data viser, at blandt de personer med KOL, der i 2013 modtager ét lægemiddel første gang de indløser recept på KOL-medicin, får 40% en LAMA og 20% en LAA (14). Det viser, at forbruget i dag ofte ikke er rationelt. Vi anbefaler derfor, at tilskuddet til alle LAMA klausuleres til patienter, der ikke kan behandles med en LAA. For kombinationerne af LAA og LAMA anbefaler vi, at tilskuddet klausuleres til patienter, der ikke kan behandles tilstrækkeligt med en LAA i monoterapi samt til patienter i GOLD gruppe D, hvor kombinationen af LAA og LAMA kan være førstevalg. Det er vores erfaring fra vores kliniske hverdag, at især mange patienter med KOL ikke behandles i overensstemmelse med behandlingsvejledningerne. Mange patienter med KOL overbehandles med ICS (ved behandling med kombinationerne af LAA + ICS), idet ICS kun bør anvendes til patienter med to eller flere eksacerbationer om året. Det understøttes af en analyse foretaget af Sundhedsdatastyrelsen, der viser, at blandt borgere med KOL behandles 70 % med ICS (14). Da kombinationerne af LAA + ICS er indiceret til mange astma patienter, finder vi dog ikke, at det er muligt at foretage hensigtsmæssige ændringer i tilskudsstatus for gruppen af LAA + ICS, der kan medvirke til en mere rationel anvendelse af disse lægemidler. Vi mener derimod, at der kan være behov for andre tiltag for at opnå en mere rationel anvendelse heraf. ne i de forskellige grupper markedsføres primært som enten inhalationspulver eller inhalationsspray og derudover i forskellige devices. Der er i nogle lægemiddelgrupper prisforskelle på de forskellige lægemidler. Det gælder især for gruppen af langtidsvirkende beta-2-agonister. Vi mener ikke, at der generelt er nogle devices, der kan anbefales frem for andre, eller at dosering 1 gang daglig frem for 2 gange daglig generelt bør være afgørende for valg af lægemiddel. Derfor mener vi, at det er mest rationelt, at behandle med de billigste lægemidler inden for en gruppe. Derudover mener vi, at hovedparten af patienterne kan skifte fra ét device til et andet. Vi anerkender, at dette skift ikke kan ske automatisk Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 8

9 Medicintilskudsnævnet på apoteket (generisk substitution), idet det kræver vejledning fra enten lægen eller apoteket. Vi er endvidere opmærksomme på, at god inhalationsteknik er afgørende for en vellykket behandling, samt at der kan være patienter, som det vil være for problematisk at oplære i brugen af et andet inhalationsdevice. På baggrund af ovenstående anbefaler vi, at de billigste lægemidler inden for gruppen af LAA bevarer generelt tilskud. Vi anbefaler endvidere, at de dyrere LAA ændrer tilskudsstatus til generelt klausuleret tilskud til patienter, der ikke kan behandles med en LAA med generelt tilskud uden klausulering. Inden for grupperne af ICS og LAA + ICS er der kun mindre forskelle i behandlingspriserne, og vi anbefaler derfor, at de alle bevarer generelt tilskud. Vi mener, at denne anbefaling støtter godt op om den indsats, der foregår i flere regioner, for at tilskynde lægerne til at udskrive de billigste inhalationslægemidler. Vi er opmærksomme på, at arbejdet med at skifte patienter fra et lægemiddel i ét inhalationsdevice til et lægemiddel i et andet device vil medføre nogle ekstra omkostninger i forbindelse med oplæring i inhalationsteknik. Disse omkostninger er dog engangsomkostninger, der hurtigt modsvares af besparelserne i lægemiddeludgifterne. Det anbefales generelt at anvende inhalationsbehandling. De orale beta-2-agonister har flere bivirkninger end inhalationsbehandling. Vi anbefaler derfor, at det generelle tilskud til de orale beta-2-agonister bortfalder. egrundelserne for vores forslag uddybes i de efterfølgende afsnit. egrundelser De behandlingspriser, der nævnes nedenfor, er de gennemsnitligt laveste behandlingspriser per døgn jf. bilag C. Ad 1. til inhalation med indhold af salbutamol og terbutalin Salbutamol og terbutalin er begge SAA. De afslapper den glatte muskulatur i bronkierne og anvendes primært ved akutte symptomer (11). Salbutamol findes som inhalationsspray, inhalationspulver og inhalationsvæske til nebulisator. Terbutalin findes som inhalationspulver og inhalationsvæske til nebulisator. Prisen per enhed/inhalation for inhalationsspray/pulver er 0,23 1,11 kr. I 2015 indløste ca personer recept på salbutamol og på terbutalin. Med henvisning til de relativt lave behandlingspriser og den veldefinerede plads i behandlingen anbefaler vi, at disse lægemidler bevarer generelt tilskud. Det gælder også for inhalationsvæske til nebulisator, der er dyrere end de øvrige lægemiddelformer, da vi forventer, at denne lægemiddelform kun anvendes i de situationer, hvor der ikke er andre behandlingsmuligheder. Ad 2, 3 og 4. med indhold af salmeterol, formoterol, indacaterol og olodaterol Salmeterol, formoterol, indacaterol og olodaterol er alle LAA. De afslapper den glatte muskulatur i bronkierne og har en virkningsvarighed på mindst 12 timer. Salmeterol og formoterol er godkendt til behandling af både astma og KOL og skal doseres 2 gange daglig, hvorimod indacaterol og olodaterol udelukkende er godkendt til KOL og doseres 1 gang daglig (12). Ved KOL er LAA et muligt førstevalg (afhængig af GOLD gruppe) og kan anvendes i monoterapi. Til astma må LAA derimod udeluk- Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 9

10 Medicintilskudsnævnet kende anvendes i kombination med ICS. Ved beregning af behandlingspriser har vi derfor anvendt doseringer ved behandling af patienter med KOL som angivet af RADS, da patienter med astma som oftest bør behandles med kombinationerne af LAA og ICS. Lægemiddelstofferne findes i forskellige lægemiddelformer og devices, der har forskellige behandlingspriser. illigst er formoterol som henholdsvis inhalationspulver i kapsler og inhalationspulver: Formo Easyhaler med en behandlingspris på henholdsvis 4,10 kr. og 5,96 kr. De øvrige lægemidler har behandlingspriser på 8,68 kr. 12,24 kr. I 2015 indløste ca personer recept på salmeterol, på formoterol, på indacaterol og på olodaterol, der først blev markedsført i Som nævnt i de indledende afsnit betragter vi de forskellige LAA som ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Dertil kommer, at vi mener, at LAA har en veldefineret plads i behandlingen, og at det er vigtigt, at der er adgang til LAA med generelt tilskud. På denne baggrund og med henvisning til de laveste behandlingspriser for formoterol som henholdsvis inhalationspulver i kapsler og inhalationspulver: Formo Easyhaler anbefaler vi, at disse lægemidler bevarer generelt tilskud. De øvrige lægemidler i gruppen har en højere behandlingspris end førnævnte. Sammenholdt med ligeværdigheden af de enkelte lægemidler mener vi derfor ikke, at de opfylder kriterierne for generelt tilskud uden klausulering. Som beskrevet i afsnittet med vores overordnede synspunkter mener vi, at hovedparten af patienterne i behandling med ét af disse dyrere lægemidler kan skifte over til et af de lægemidler, der bevarer generelt tilskud. Vi er dog opmærksomme på, at god inhalationsteknik er afgørende for en vellykket behandling, samt at der kan være patienter, som det vil være for problematisk at oplære i brugen at et andet inhalationsdevice. Derudover er vi opmærksomme på, at nogle patienter kun kan anvende en inhalationsspray. Der gælder fx mindre børn, der anvender spacer. På denne baggrund anbefaler vi, at tilskuddet til salmeterol, formoterol inhalationsspray og inhalationspulver: Oxez Turbohaler og Oxis Turbohaler/Turbuhaler, indacaterol og olodaterol klausuleres til patienter, som ikke kan behandles med en langtidsvirkende beta-2 agonist med generelt tilskud uden klausulering. Denne klausul vil bl.a. omfatte ovennævnte grupper af patienter, som det vil være for problematisk at oplære i brugen at et andet inhalationsdevice og børn, der anvender inhalationsspray sammen med spacer. Ad 5. med indhold af kombinationerne af salmeterol + fluticason, formoterol + budesonid, formoterol + beclometason, vilanterol + fluticasonfuroat og formoterol + fluticason Der er tale om kombinationer af LAA + ICS. Disse kombinationer kan anvendes til behandling af både astma og KOL. Enkelte af lægemidlerne er dog kun godkendt til behandling af astma (12). Ved beregning af behandlingspriser har vi anvendt doseringer ved behandling af patienter med astma, da hovedparten af forbruget bør være hertil. Det skyldes, at ICS kun bør anvendes til nogle patienter med KOL i GOLD gruppe C og D. Vi har valgt at udregne behandlingspriser på baggrund af de ICS doser fra GINA, som ligger på overgangen mellem lavdosis og moderat dosis til børn over 12 år og voksne. Det skyldes anbefalingen om altid at anvende den lavest mulige ICS dosis. Lægemiddelstofferne findes i forskellige lægemiddelformer og devices, der har behandlingspriser, der spænder fra 5,30 kr. 8,88 kr. For kombinationen af vilanterol og fluticasonfuroat er behandlingsprisen 11,76 kr. Denne styrke af fluticasonfuroat (92 µg) svarer ca. til 250 µg fluticasonpropionat to gange Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 10

11 Medicintilskudsnævnet daglig (12). ehandlingspriserne for kombinationerne med fluticasonpropionat er udregnet ud fra en dosering på 100/125 µg to gange daglig. ehandlingsprisen for kombinationerne med fluticasonpropionat 250 µg to gange daglig vil være 8,66 kr. 12,24 kr. I 2015 indløste personer recept på salmeterol + fluticason, på formoterol + budesonid, på formoterol + beclometason, på vilanterol + fluticason og på formoterol + fluticason. Som nævnt i de indledende afsnit betragter vi de forskellige kombinationer af LAA og ICS som ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Dertil kommer, at vi mener, at disse kombinationer har en veldefineret plads i behandlingen, og at det er vigtigt, at der er adgang til lægemidler i denne gruppe med generelt tilskud. Vi bemærker dog samtidig, at det er vores opfattelse, at der sker en overbehandling af primært patienter med KOL med disse lægemidler, se ovenfor under afsnittet med vores overordnede synspunkter. ehandlingspriserne for disse kombinationer er forholdsvis ens. Det gælder også for kombinationen af vilanterol og fluticason, når man ser på behandlingspriser beregnet på baggrund af ækvieffektive doser af ICS. På ovenstående baggrund anbefaler vi, at alle disse lægemidler bevarer generelt tilskud. Ad 6 og 7. med indhold af kombinationerne af fenoterol + ipratropium, salbutamol + ipratropium, vilanterol + umeclidinium, indacaterol + glycopyrronium, formoterol + aclidinium og olodaterol + tiotropium Fenoterol + ipratropium og salbutamol + ipratropium er kombinationer af SAA + SAMA. De anvendes primært ved akutte symptomer, hvor monoterapi ikke er tilstrækkelig. RADS anbefaler, at de ikke anvendes rutinemæssigt ved KOL i stabil fase (3). Prisen er 0,56 kr. per dosis for inhalationsspray og 2,23 5,48 kr. per dosis for inhalationsvæske til nebulisator. I 2015 indløste personer recept på fenoterol + ipratropium og personer på salbutamol + ipratropium. Med henvisning til de relativt lave behandlingspriser anbefaler vi, at disse lægemidler bevarer generelt tilskud. Det gælder også for inhalationsvæske til nebulisator, der er dyrere end de øvrige lægemiddelformer, da vi forventer, at denne lægemiddelform kun anvendes i de situationer, hvor der ikke er andre behandlingsmuligheder. Vilanterol + umeclidinium, indacaterol + glyccopyrronium, formoterol + aclidinium og olodaterol + tiotropium er kombinationer af LAA og LAMA. I RADS vejledningen er de førstevalg i GOLD gruppe D og kan forsøges som andet valg i GOLD gruppe, hvis der ikke er sufficient effekt af monoterapi. Der er tale om relativt nye lægemidler, hvoraf det første blev markedsført i slutningen af I 2015 indløste personer recept på vilanterol + umeclidinium, på indacaterol + glycopyrronium, 734 på formoterol + aclidinium og på olodaterol + tiotropium. ehandlingsprisen er 14,55 20,00 kr. Vi mener, at mange patienter vil have tilstrækkelig effekt af behandling med enten LAA eller LAMA i monoterapi og derfor ikke har behov for kombinationsbehandling. Vi mener samtidig, at der er risiko for, at nogle patienter sættes i behandling med disse kombinationslægemidler, selvom de kunne behandles tilstrækkeligt i monoterapi med et lægemiddel i en af grupperne. Vi mener derfor ikke, at disse lægemidler bør have generelt uklausuleret tilskud. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 11

12 Medicintilskudsnævnet Vi mener dog, at der er en gruppe af patienter, som har gavn af kombinationsbehandling med LAA og LAMA i henhold til behandlingsanbefalingerne. Til denne patientgruppe kan disse kombinationslægemidler være et rationelt behandlingsvalg. Vi anbefaler derfor, at tilskuddet til kombinationerne af LAA og LAMA klausuleres til patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med en langtidsvirkende beta- 2-agonist i monoterapi samt til patienter i GOLD gruppe D. At det primært er en LAA, der bør være forsøgt skyldes, at behandlingsprisen for de billigste LAA er betydeligt lavere end behandlingsprisen for LAMA samt at de to lægemiddelgrupper anbefales ligeværdigt til behandling med patienter med KOL i forskellige GOLD grupper. På den baggrund mener vi, at det til patienter med KOL er mest rationelt at behandle med en LAA, når der skal vælges mellem LAA eller LAMA. Der er formentlig i dag en række velbehandlede patienter i behandling med ét af disse kombinationslægemidler, som tidligere har forsøgt behandling med en LAMA i monoterapi med utilstrækkelig effekt. Vi mener, at disse patienter bør kunne fortsætte behandling med kombinationen af LAA + LAMA med tilskud uden først at skulle forsøge en LAA i monoterapi. Vi anbefaler derfor, at tilskudsklausulen omfatter disse aktuelt velbehandlede patienter. Ad 8. med indhold af beclometason, budesonid, fluticason, mometason og ciclesonid Der er tale om ICS, der virker antiinflammatorisk. De er udelukkende godkendt til behandling af astma, men anvendes også i behandlingen af KOL patienter. Ved astma er ICS førstevalg til forebyggende behandling, mens ved KOL må ICS kun gives i kombination med LAA. Ved beregning af behandlingspriser har vi anvendt de ICS doser fra GINA, som ligger på overgangen mellem lavdosis og moderat dosis til børn over 12 år og voksne. Det skyldes, at langt hovedparten af forbruget er til astma, da de fleste patienter med KOL vil blive behandlet med et kombinationspræparat af LAA + ICS samt med henvisning til anbefalingen om altid at anvende den lavest mulige ICS dosis. ehandlingspriserne for inhalationspulver og inhalationsspray spænder fra 2,34 5,92 kr. udesonid inhalationsvæske til nebulisator har en højere behandlingspris end de øvrige lægemiddelformer. I 2015 indløste personer recept på beclometason, på budesonid, på fluticason, på mometason og på ciclesonid. Som nævnt ovenfor i de indledende afsnit betragter vi de forskellige ICS som ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Dertil kommer, at vi mener, at det er vigtigt, at der er adgang til ICS med generelt tilskud, da det er førstevalg til forbyggende behandling ved astma. På denne baggrund og med henvisning til de relativt lave og ens behandlingspriser anbefaler vi, at disse lægemidler bevarer generelt tilskud. Det gælder også budesonid inhalationsvæske til nebulisator, der er dyrere end de øvrige lægemiddelformer, da vi forventer, at denne lægemiddelform kun anvendes i de situationer, hvor der ikke er andre behandlingsmuligheder. Ad 9 og 10. med indhold af ipratropium, tiotropium, aclidinium, glycopyrronium og umeclidinium Ipratropium er en SAMA og de øvrige er LAMA. Der er tale om antikolinergika, der virker bronkodilaterende (11). Ipratropium anvendes primært ved akutte symptomer, og kan anvendes hvis SAA giver uønskede bivirkninger (3). LAMA anvendes til behandling af KOL og er et muligt førstevalg (afhængig af GOLD gruppe). Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 12

13 Medicintilskudsnævnet Prisen for ipratropium er 0,67 1,21 kr. per dosis. I 2015 indløste personer recept på ipratropium. Med henvisning til de relativt lave behandlingspriser anbefaler vi, at ipratropium bevarer generelt tilskud. ehandlingsprisen for de forskellige LAMA er 12,20 15,09 kr. Til sammenligning er behandlingsprisen for de LAA vi anbefaler fortsat bør have generelt uklausuleret tilskud op til 5,96 kr. I 2015 indløste personer recept på tiotropium, på aclidinium, på glycopyrronium og 149 på umeclidinium, der først er markedsført i september LAA og LAMA anbefales af RADS ligeværdigt til patienter med KOL i forskellige GOLD grupper. På den baggrund og med henvisning til prisforskellen på lægemidler i de to grupper mener vi, at det til KOL patienter er mest rationelt at behandle med en LAA, når der skal vælges mellem en LAA eller en LAMA. Vi finder derfor ikke, at den behandlingsmæssige værdi for gruppen af LAMA står i et rimeligt forhold til prisen for alle patienter. Vi mener dog, at LAMA har en vigtig plads i behandlingen af patienter med KOL, der af forskellige grunde ikke kan behandles med en LAA, fx på grund af bivirkninger eller utilstrækkelig effekt. Vi anbefaler derfor, at tilskuddet til alle LAMA klausuleres til disse patienter. Det er samtidig vores erfaring fra vores kliniske hverdag, at en væsentlig del af de patienter, der i dag behandles med en LAMA ikke tidligere er forsøgt behandlet med en LAA eller samtidig behandles med en LAA, hvilket understøttes af data fra Sundhedsdatastyrelsen (14). Vi mener, at hovedparten af disse patienter vil kunne skifte over til en af de LAA, vi anbefaler fortsat har generelt tilskud uden klausulering og derved spare penge. Ad 11. Orale lægemidler med indhold af salbutamol, terbutalin og bambuterol Der er tale om orale beta-2-agonister, der er godkendt til behandling af astma eller anden bronkospasme (12). RADS skriver, at de ikke bør anvendes, da effekten er dårligere, og der er flere systemiske bivirkninger end ved inhaleret beta-2 agonist. Ligeledes skrev IRF i Rationel Farmakoterapi i januar 2014 (13) om behandling af astma hos børn, at generelt anses inhalationsterapi som hjørnestenen i behandlingen, da inhalation medfører færre bivirkninger end både oral og intravenøs administration, herunder ved behandling med korttidsvirkende beta-2 agonister. ne er ikke omtalt i nogle af behandlingsvejledningerne fra Dansk Lungemedicinsk Selskab. ehandlingsprisen for de faste lægemiddelformer er 3,24 9,30 kr. For de flydende former af salbutamol og terbutalin er behandlingsprisen 8,00 23,50 kr. I 2015 indløste personer recept på salbutamol, på terbutalin og 200 på bambuterol. Heraf var sammenlagt børn på 0-4 år. et har generelt været kraftigt faldende over de seneste år. Vi finder, at forbrugstallene tyder på et uhensigtsmæssigt forbrug af orale beta-2 agonister til især små børn (de orale suspensioner). Det skyldes efter vores opfattelse, at de er nemmere for forældrene at administrere end inhalationsbehandling. Vi finder dog, at der bør anvendes inhalationsbehandling på grund af den bedre effekt og de færre bivirkninger. Idet det ikke anbefales af anvende de orale beta-2-agonister, mener vi ikke, at disse lægemidler bør have generelt tilskud. Vi finder det endvidere ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper til behandling af hvilke, disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt tilskud. Ad 12. Parenterale lægemidler med indhold af salbutamol og terbutalin Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 13

14 Medicintilskudsnævnet Salbutamol og terbutalin findes som injektions/infusionsvæske. Vi mener, at de stort set udelukkende anvendes som sygehusbehandling, og vi anbefaler derfor, at de ikke bør have generelt eller generelt klausuleret tilskud. Ad 13. med indhold af teofyllin Teofyllin er et metylxantin. Det virker bronkodilaterende og har desuden antiinflammatoriske egenskaber (11) og kan anvendes i behandlingen af astma. I behandlingsvejledningen fra Dansk Lungemedicinsk Selskab (1) er anført, at teofyllin kan tillægges fra trin 3, samt at teofyllin skal anvendes med forsigtighed, da det har en uhensigtsmæssig virknings/bivirkningsprofil. ehandlingsprisen for teofyllin er 3,28 4,32 kr. I 2015 indløste personer recept på teofyllin et antal der er faldet over de senere år. Vi mener, at teofyllin kan have sin plads i behandlingen af udvalgte patienter med astma, trods den uhensigtsmæssige virknings/bivirkningsprofil. Det faldende forbrug antyder efter vores vurdering, at forbruget på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt. På denne baggrund og med henvisning til de relativt lave behandlingspriser anbefaler vi, at teofyllin bevarer generelt tilskud. Ad 14. med indhold af montelukast Montelukast er en leukotrinreceptorantagonist med antiinflammatorisk og bronkodilaterende virkning (11). Det anvendes til forbyggende behandling ved astma. Montelukast kan overvejes som alternativ til ICS på trin 2 i astmabehandlingen, men er mindre effektivt end ICS og derfor ikke det primære valg. Kan derudover tillægges ICS fra trin 3. Montelukast findes som tabletter (fra 15 år), tyggetabletter (fra 2 år) og granulat (fra 6 mdr.). ehandlingsprisen for tabletterne er 0,95 kr., for tyggetabletterne 2,45 4,04 kr. og 25,55 kr. for granulatet. I 2015 indløste personer recept på montelukast. et af granulatet var hovedsagelig til børn på 0-2 år. Vi mener, at montelukast har en relevant og veldefineret plads i behandlingen af astma. Sammenholdt med behandlingspriserne for tabletterne og tyggetabletterne finder vi, at disse lægemidler fortsat opfylder kriterierne for generelt tilskud. Tilsvarende mener vi for granulatet trods den betydeligt højere behandlingspris. Det skyldes, at granulatet hovedsagelig anvendes til behandling af små børn, der ikke kan anvende hverken tabletter eller tyggetabletter. Ad 15. med indhold af roflumilast Roflumilast er en PDE4-hæmmer, der kan overvejes til patienter med KOL i GOLD gruppe D med FEV1 mindre end 50 % af det forventede, hyppige eksacerbationer og kronisk bronkitis (3,4). Der er knyttet et risikostyringsprogram til markedsføringstilladelsen for roflumilast. ehandlingsprisen er 16,45 kr., og 350 personer indløste recept på roflumilast i Vi vurderer, at generelt tilskud til roflumilast vil medføre nærliggende risiko for et uhensigtsmæssigt forbrug, bl.a. hvor der ikke tages højde for alle forhold i risikostyringsprogrammet. Derudover er der fortsat ikke gennemført kliniske studier, hvor roflumilast gives i tillæg til den behandling, hovedparten af patienterne i den kliniske praksis får. Dermed kender vi fortsat ikke den behandlingsmæssige værdi af Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 14

15 Medicintilskudsnævnet roflumilast i situationer, der afspejler den kliniske hverdag. Vi anbefaler derfor, at roflumilast fortsat ikke bør have generelt eller generelt klausuleret tilskud. Afsluttende bemærkninger Vi har i vores drøftelse taget udgangspunkt i, at der er ligeværdighed mellem de forskellige inhalationslægemidler i de enkelte grupper, at der ikke er belæg for at anbefale ét inhalationsdevice frem for et andet samt prisforskelle mellem lægemidlerne i de forskellige grupper. Vi forventer, at de ændringer vi her foreslår vil kunne medvirke til en mere rationel behandling, hvor de billigste lægemidler anvendes i højere grad, end det er tilfældet i dag. Såfremt Lægemiddelstyrelsen vælger at følge vores indstilling, opfordrer vi til at gennemføre ændringerne på et for patienter, læger og apoteker hensigtsmæssigt tidspunkt og under hensyn til, at patienter og læger får mulighed for at tage stilling til den fremtidige behandling. Information om ændringerne er vigtig. Vi anbefaler også, at Lægemiddelstyrelsen følger forbruget af de omfattede lægemidler. På nævnets vegne Palle Mark Christensen Formand ilag A. Grafisk oversigt af over ATC-gruppe R03, midler mod obstruktiv lungesygdom.. Oversigt af over lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus og årligt forbrug i årene C. Prisoversigt af for lægemidler mod astma og KOL. Referencer 1. Dansk Lungemedicinsk Selskab. Astma: behandling, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). aggrundsnotat for Astma hos børn, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). aggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL, Dansk Lungemedicinsk Selskab. Danske KOL-Guidelines, Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Tilgængelig på: Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 15

16 Medicintilskudsnævnet 6. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Tilgængelig på: 7. Statens Serum Institut. Lægemiddelstatistikregistret Dansk Lungemedicinsk Selskab. Astma: Diagnostik hos voksne, Sundhed.dk. Astma, årsager, opdateret Sundhedsstyrelsen. Astma, fakta og forebyggelse, Institut for Rationel Farmakoterapi. National Rekommandationsliste for ATC-kode R03: Midler mod obstruktive lungesygdomme, Sundhedsstyrelsen. Produktresumeer for de enkelte lægemidler Institut for Rationel Farmakoterapi. Medicin til børn praktiske anbefalinger til almen praksis, Rationel Farmakoterapi, januar Sundhedsdatastyrelsen. Flere borgere med KOL i medicinsk behandling, december Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 16

17 R03 Midler mod obstruktiv lungesygdom ilag A 29. juni 2016 R03A Adrenergika til inhalation R03 Andre midler mod obstruktivlungesygdom, inhalation R03C Adrenergika til systemisk brug R03D Andre systemiske midler mod obstruktiv lungesygdom R03A Glukokortikoider R03 Anticholinergika R03CC Selektive beta-2- adrenoceptor agonister R03DA Xanthiner R03DA04 Theophyllin R03AC Selektive beta-2- adrenoceptor agonister R03AC02 Salbutamol R03AC03 Terbutalin R03AC12 Salmeterol R03AC13 Formoterol R03AC18 Indacaterol R03AC19 Olodaterol R03AK Adrenergika komb.m. kortikosteroider/andre midler, ex. antikolinergika R03AK06 Salmeterol og fluticason R03AK07 Formoterol og budesonid R03Ak08 Formoterol og beclometason R03Ak10 Vilanterol og fluticasonfuroat R03Ak11 Formoterol og fluticason R03AL Adrenergika i kombination med antikolinergika R03AL01 Fenoterol og ipratropiumbromid R03AL02 Salbutamol og ipratropiumbromid R03AL03 Vilanterol og umeclidiniumbromid R03AL04 Indacaterol og glycopyrroniumbr. R03AL05 Formoterol og aclidiniumbromid. R03AL06 Olodaterol og tiotropiumbromid. R03A01 eclomethason R03A02 udesonid R03A05 Fluticason R03A07 Mometason R03A08 Ciclesonid R0301 Ipratropiumbromid R0304 Tiotropiumbromid R0305 Aclidiniumbromid R0306 Glycopyrroniumbromid R0307 Umeclidiniumbromid R03CC02 Salbutamol R03CC03 Terbutalin R03CC12 ambuterol R03DC Zafirlukast R03DX Andre systemiske midler mod obstruktiv lungesygdom R03DC03 Montelukast R03DX05 Omalizumab R03DX07 Roflumilast

18 ilag Oversigt over lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 Læsevejledning til skemaer nedenfor : Det eller de lægemidler med indhold af indholdsstoffet, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Revurderingen omfatter alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført den 27. juni : Den eller de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, jf. de gældende produktresumeer for de enkelte lægemidler 1. Der kan være tale om en sammenskrivning. : eskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper A, etc. fremgår af 64 i bekendtgørelse om recepter nr af den 12. december : Lægemidlets gældende tilskudsstatus. : Antallet af personer i behandling er fra Lægemiddelstatistikregistret, jf. og omfatter patienter i primærsektoren. R03A, Adrenergika til inhalation R03AC, Selektive beta-2-adrenoceptor agonister R03AC02 SALUTAMOL Airomir inhalationsspray, suspension Airomir Autohaler inhalationsspray, suspension Airsalb inhalationsspray, suspension uventol Easyhaler inhalationspulver Salamol inhalationsspray, suspension Salbutamol "Arrow" inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol "TEVA" inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Ventolin inhalationspulver Ventoline inhalationspulver Ventoline inhalationsspray, suspension Ventoline inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Inhalationsspray- eller pulver: Symptomatisk behandling af reversibel bronkokonstriktion som følge af bronkial astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), herunder kronisk bronkitis og emfysem. Profylakse mod anstrengelsesudløst og allergenudløst astma

19 ilag Lindring af astmasymptomer, såfremt det ikke udskyder påbegyndelsen og en regelmæssig anvendelse af behandling med inhaleret kortikosteroid. Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning: Til rutinemæssig behandling af kroniske bronkospasmer, hvor konventionelle behandlingsmetoder ikke er effektive og til behandling af akut svær astma. 2013: : : R03AC03 TERUTALIN ricanyl inhalationsvæske til nebulisator, opløsning ricanyl Turbuhaler inhalationspulver Terbasmin Turbuhaler inhalationspulver Terbutalinsulfat "2care4"inhalationspulver Terbutalinsulfat "Paranova" inhalationspulver Asthma bronchiale og anden bronkospasme. 2013: : : R03AC12 SALMETEROL Serevent inhalationspulver Serevent inhalationsspray, suspension Fast symptomatisk tillægsbehandling ved reversibel luftvejsobstruktion hos patienter med astma, herunder natlig astma, hvor tilstrækkelig kontrol ikke opnås med inhalationssteroider, i henhold til gældende retningslinjer for behandling. ehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Forebyggelse ved anstrengelsesudløst astma. 2013: : :

20 ilag R03AC13 FORMOTEROL Atimos inhalationsspray, opløsning Delnil inhalationspulver i kapsler Foradil inhalationspulver i kapsler Foradil inhalationsspray, opløsning Foradil HFA inhalationsspray, opløsning Formo Easyhaler inhalationspulver Formoterolfumarat "Copyfarm" inhalationspulver i kapsler Formoterol "Medical Valley" inhalationspulver i kapsler Oxez Turbuhaler inhalationspulver Oxis Turbohaler inhalationspulver Oxis Turbuhaler inhalationspulver Inhalationspulver: Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion hos patienter med astma bronkiale som en tillægsbehandling til inhaleret kortikosteroid behandling. Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion som følge af inhalerede allergener og anstrengelse. Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion hos patienter med kronisk obstruktive lungelidelser med en reversibel komponent. Inhalationsspray: Langtidsbehandling af vedvarende, moderat til svær astma hos patienter med behov for regelmæssig bronkodilaterende behandling i kombination med længerevarende antiinflammatorisk behandling (inhaleret og/eller oral glukokortikoid). Sædvanlig glukokortikoidbehandling bør fortsættes. Til lindring af bronko-obstruktive symptomer hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). 2013: : : R03AC18 INDACATEROL Hirobriz reezhaler inhalationspulver i kapsler Onbrez reezhaler inhalationspulver i kapsler Til bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling af luftvejsobstruktion hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). 2013: : :

21 ilag R03AC19 OLODATEROL Striverdi Respimat inhalationsvæske, opløsning Til bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Markedsført d : : R03AK, Adrenergika komb. m. kortikosteroider/andre midler, ex. antikolinergika R03AK06 SALMETEROL OG FLUTICASON AirFluSal Forspiro inhalationspulver, afdelt Airflusan Forspiro inhalationspulver, afdelt Seretide inhalationspulver, afdelt Seretide inhalationsspray, suspension Seretide Diskus inhalationspulver, afdelt Seretide Evohaler inhalationsspray, suspension Inhalationspulver: Astma Til behandling af astma, hvor behandling med et kombinationsprodukt (langtidsvirkende ß 2-agonist og inhalationssteroid) er hensigtsmæssig: hos patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og korttidsvirkende ß 2-agonist ved behov, eller hos patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og langtidsvirkende ß 2-agonist. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) Til symptomatisk behandling af KOL-patienter med FEV 1 < 60 % af forventet (præ-bronkodilatator) og tilbagevendende eksacerbationer, hvor fast behandling med bronkodilatator ikke er tilstrækkelig. Inhalationsspray: Astma Til behandling af astma, hvor behandling med et kombinationsprodukt (langtidsvirkende ß 2-agonist og inhalationssteroid) er hensigtsmæssig: hos patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og korttidsvirkende ß 2-agonist ved behov, eller hos patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og langtidsvirkende ß 2-agonist. OS: inhalation à 50 mikrogram salmeterol og 100 mikrogram fluticasonpropionat er uegnet til både børn og voksne med alvorlig astma. 4

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet 19. januar 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 Medicintilskudsnævnet 3. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Status på medicinsk behandling af børneastma

Status på medicinsk behandling af børneastma Status på medicinsk behandling af børneastma 2014 Af Ulla Holten Nielsen og Ghousia Javid Kontakt: Ghousia Javid GHJA@SSI.dk Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut

Læs mere

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende Temanummer Juli 2011 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg L ungerne er opbygget af et fint forgrenet rørsystem, der leder den indåndede luft ud i alle dele af lungerne. Luften føres gennem hovedbronkier

Læs mere

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Side 1 af 53 Den Nationale Rekommandationsliste Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent IRF 2017 29. NOVEMBER 2017 Side 2 af 53 Indhold Indledning 3 Emneafgrænsning

Læs mere

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Side 1 af 50 National Rekommandationsliste Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Indledning Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i

Læs mere

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: 20505674 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at

Læs mere

Hvem bruger astmamedicin?

Hvem bruger astmamedicin? Hvem bruger astmamedicin? Indhold RESUMÉ... 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 ASTMA, KOL OG ASTMATISK BRONKITIS METODE TIL OPDELING AF BRUGERNE... 2 FOREKOMST AF PATIENTER I MEDICINSK

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

3.2 Patient population 2: Receptpopulation

3.2 Patient population 2: Receptpopulation 1 Beregningsregler for indikatorer i Database for Astma i Danmark Opgørelsesåret: 1. juli til 30. juni OBS: Til afgrænsning af populationen benyttes perioden 1. januar til 31. december. Opgørelsesåret

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL

RADS Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Notat, oktober 2003 Mere end halvdelen af -brugerne i perioden 1999-2002 var 50 år eller derover. Heraf fik mellem 43 og 46 % også lægemidler, der primært

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 26.01.17 Case Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr. 2015122548 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 2017 Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv om natten Så få astma-anfald

Læs mere

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen i ATC-gruppe A01 og A07AA02 Baggrund

Læs mere

Behandlingsvejledning for Astma hos børn

Behandlingsvejledning for Astma hos børn Behandlingsvejledning for Astma hos børn Målgruppe Alle læger der behandler børn med astma Lægemiddelkomitéer & sygehusapoteker Udarbejdet af Fagudvalget for Astma hos Børn under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr. 2017011413 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 14.12.16 Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 431, tirsdag den 16. juni 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 16. juni 2015. I mødet deltog:

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Den 12. oktober 2016 2. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Databasen for Astma. Datadefinitioner

Databasen for Astma. Datadefinitioner Databasen for Astma Datadefinitioner Version 2.0 Oktober 2016 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. OMFATTEDE ENHEDER... 4 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 4 3.1 Patient population 1: Ambulante

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013111155 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A03, midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Baggrund og indhold

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 10. januar 2017 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 378, tirsdag den 21. august 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21.august 2012. I mødet

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse 15 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Iffeza og relaterede navne (se bilag I) Iffeza,

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets 3. forslag til indstilling af 1. maj 2017 om tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL.

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets 3. forslag til indstilling af 1. maj 2017 om tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets 3. forslag til indstilling af 1. maj 2017 om tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Vi har modtaget høringssvar fra følgende: AstraZeneca A/S

Læs mere

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1.

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1. Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2010 Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow Nr.: Emne Navn: Selektive β2-adrenerge agonister (midler mod obstruktive lungesygdomme) Beskrivelse: Lægemidler med selektiv virkning på β 2 -receptorerne. Inkluderer såvel kortidsvirkende- som langtidsvirkende

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. HVAD ER ASTMA?

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 aggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 7. september 2006 Axel Heides Gade 1 2300 København S Indstilling til tilskudsstatus for

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Medicintilskudsnævnet har modtaget bidrag fra følgende:

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Medicintilskudsnævnet har modtaget bidrag fra følgende: Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL Medicintilskudsnævnet har modtaget bidrag fra følgende: Almirall ApS AstraZeneca A/S Boehringer Ingelheim Danmark A/S Chiesi Pharma AB Danmarks

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122542 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 415, tirsdag den 19. august 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. august 2014. I mødet

Læs mere

Astmapjece. Til unge og forældre

Astmapjece. Til unge og forældre Astmapjece Til unge og forældre Kvalitet døgnet rundt Børne- og ungeklinikken Hvad er astma? Astma er det græske ord for åndedrætsbesvær. Astma er en kronisk betændelsestilstand (uden bakterier eller virus)

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Oxis Turbuhaler, inhalationspulver (Singad Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Oxis Turbuhaler, inhalationspulver (Singad Pharma) 20. august 2010 PRODUKTRESUMÉ for Oxis Turbuhaler, inhalationspulver (Singad Pharma) 0. D.SP.NR. 20016 1. LÆGEMIDLETS NAVN Oxis Turbuhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis, der afgives

Læs mere

Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL

Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr. 2016102038 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 389, tirsdag den 26. februar 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 26. februar 2013. I mødet

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A09- digestiva, inkl. enzymer, A11-vitaminer, A12- mineralpræparater og A16 - andre midler

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipratropiumbromid Arrow, 0,25 mg/ml Ipratropiumbromid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipratropiumbromid Arrow, 0,25 mg/ml Ipratropiumbromid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipratropiumbromid Arrow, 0,25 mg/ml Ipratropiumbromid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen - Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Astma og Allergi Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Approximate prevalence of various atopic diseases in relation to age allergic rhinitis Prevalence atopic dermatitis asthma food allergy

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Indlægsseddel: Information til brugeren Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 457, tirsdag den 25. oktober 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, tirsdag den 25. oktober 2016. I mødet deltog: Nævnsmedlemmer: Nina Bjarnason

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 413, tirsdag den 27. maj 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. maj 2014. I mødet deltog:

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide 50 mikrogram/500 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide 50 mikrogram/500 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Seretide 50 mikrogram/100 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt 50 mikrogram/250 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

Læs mere

Apoteksmanual fra projektet

Apoteksmanual fra projektet Apoteksmanual fra projektet Det Rådgivende Apotek - Basisskrankerådgivning 2001 Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4820 6000 Fax +45 4820 6062 www.pharmakon.dk Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 29. oktober 2013 Sagsnr: 2013034167 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation, inhalationspulver

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Indlægsseddel: Information til brugeren Bufomix Easyhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 451, tirsdag den 14. juni 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 14. juni 2016. I mødet

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

BILAG III REVIDERET PRODUKT RESUMÉ FOR REFERENCE MEDLEMSLANDET

BILAG III REVIDERET PRODUKT RESUMÉ FOR REFERENCE MEDLEMSLANDET BILAG III REVIDERET PRODUKT RESUMÉ FOR REFERENCE MEDLEMSLANDET Bemærk: Dette er det SPC, der var bilag til Europa-Kommissionens beslutning vedrørende denne artikel 7(5) arbitreringssag vedrørende lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Indlægsseddel: Information til brugeren Symbicort Turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122533 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren 25 mikrogram/dosis inhalationsspray, suspension Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 406, tirsdag den 21. januar 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21. januar 2014. I mødet

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 434, tirsdag den 29. september 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 29. september 2015.

Læs mere

Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe. Januar 2012

Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe. Januar 2012 Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe Januar 2012 Indhold Hvornår er man lungesyg Lungesygdomme på danske sygehuse Typer af lungesygdomme og relevante undersøgelser

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver (budesonid/formoterolfumaratdihydrat)

Indlægsseddel: Information til patienten. DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver (budesonid/formoterolfumaratdihydrat) Indlægsseddel: Information til patienten DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver (budesonid/formoterolfumaratdihydrat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC gruppe R03 af 19. januar 2015.

Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC gruppe R03 af 19. januar 2015. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet Axel Heides gade 1 2300 København S medicintilskudsnaevnet@dkma.dk Østerbro, 8. maj 2015 Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 396, tirsdag den 27. august 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. august 2013. Medicintilskudsnævnets

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013033446 2. forslag Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver afgivet dosis (den dosis, som forlader mundstykket

Læs mere