HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 3. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Per Walsøe, Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen og Jens Peter Christensen. Påstande Appellanten, Task I/S ved Jesper Balle, har nedlagt følgende påstande: 1. Indstævnte, Knud Holscher Industriel Design A/S (KHID), skal anerkende, at Task I/S er ejer af værktøjerne til fremstilling af en hullære benævnt GripAlign, og skal overgive nævnte værktøjer til Task I/S. Subsidiært skal KHID til Task I/S betale kr. med procesrente fra den 8. marts KHID skal anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik. 3. KHID skal til Task I/S betale kr. med procesrente fra den 8. marts 2006.

2 KHID skal anerkende, at royalty ved salg af hullærer skal beregnes af Task I/S indkøbspris ab fabrik inklusive fabrikkens emballage, men eksklusiv efterfølgende emballage. KHID har påstået stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom og frifindelse over for Task I/S subsidiære påstand under påstand 1. Anbringender Task I/S har til støtte for den subsidiære påstand under påstand 1 anført, at Task I/S har afholdt udviklings- og værktøjsomkostninger med i alt kr. Beløbet fremkommer som summen af det udviklingsvederlag på kr. plus moms og de værktøjsudgifter på kr. plus moms, som Task I/S ubestridt har betalt til KHID. Såfremt Task I/S ikke er ejer af værktøjerne til fremstilling af hullæren GribAlign, bør Task I/S godtgøres disse udgifter, som selskabet har afholdt i forbindelse med udvikling og produktion af værktøjerne. KHID har til støtte for frifindelse for Task I/S subsidiære påstand under påstand 1 anført, at de betalte beløb er vederlag for den udnyttelse, der har fundet sted af design/værktøjer under samarbejdets beståen. Den betalte andel af design- og udviklingsomkostninger er således en del af den royaltybetaling, der blev udløst ved salget af enheder, og den kan derfor ikke kræves tilbagebetalt. Den betalte andel af værktøjsudgiften er betaling for den brug, der har været gjort af værktøjerne i samarbejdsperioden. Den betalte andel svarer til en afskrivning på 1,25 kr. pr. produceret enhed, hvilket er en passende vederlæggelse herfor. KHIDs tab og omkostninger i anledning af Task I/S misligholdelse af samarbejdsaftalen overstiger væsentligt beløbet på kr. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Jesper Balle, Rasmus Holscher, Ken Prakov, Ebbe Fog Hansen og Simon Louis-Jensen. Jesper Balle har supplerende forklaret, at han arbejdede i Grønland i regi af Task I/S, idet indtægterne blev faktureret gennem Task I/S, der herefter overførte penge til hans private konto til almindeligt forbrug. Mens han var i Grønland, var det Simon Louis-Jensen, der fakturerede selskabets kunder. De forhåndsordrer, der var indgået, inden han tog til Grønland, blev ekspederet i den periode, han var væk. Det var efter aftale med Simon, at han tog til

3 - 3 - Grønland for at skaffe penge. Set i bakspejlet var det nok ikke smart for Task I/S, at han rejste, idet der ikke blev solgt noget i den periode, han var bortrejst. Det er korrekt, at der har været en underskrevet samarbejdsaftale mellem vidnet, Simon og Rasmus Holscher. Efo-Plast udarbejdede udkast til en samarbejdsaftale mellem Efo-Plast, KHID og Task I/S, men den blev ikke underskrevet. Han har ikke drøftet med Rasmus Holscher, om denne skulle underskrive aftalen, men det har Simon måske. Efo-Plast producerede tilstrækkeligt til, at Task I/S kunne levere til sine kunder indtil starten af marts måned 2005, hvor det blev svært at opfylde leverancerne. Bl.a. var der en leverance til en kunde i Norge, hvor der var problemer med tolden. Michael Jansson er fra Makrodahl. Varerne blev leveret til kunden, men forsinket. Leverancen skete ud af Ken Prakovs varelager. Såfremt han ikke havde tilbagekøbt varelageret fra Ken, var ingen leverancer blevet gennemført. Varerne til Designa Møbler blev leveret, men uden emballage, idet Task I/S var løbet tør herfor. Task I/S var ikke i stand til at levere ordren på stk. til Harald Nyborg, idet der ikke var penge til at få varerne produceret. Leverancen blev kun gennemført, fordi han tilbagekøbte Kens varelager. Han drøftede med Ken Prakov, hvad der skulle til for at dække underskuddet på ca kr., så Task I/S kunne fortsætte som et ApS. Ken havde fået accept af sin bank på, at han kunne låne pengene. Ken solgte allerede grebsskabelonerne med stor succes. Der var på intet tidspunkt tvivl om, at Ken i Task I/S skulle lave salg og opsøgende arbejde som hidtil. På mødet den 29. april 2005 nævnte Rasmus Holscher intet om, at Task I/S ikke længere eksisterede, eller at KHID ønskede at hæve aftalen. På tidspunktet for mødet havde han ikke en aftale med Simon om, at denne ville frasige sig rettighederne, hvorfor han ikke kunne garan-

4 - 4 - tere over for Rasmus Holscher, at han havde rettighederne, idet der først blev afsagt voldgiftskendelse herom et år efter. For ham var der dog ingen tvivl om, hvem der var indehaver af rettighederne. Der var på dette tidspunkt penge til, at der kunne stiftes et ApS. Han havde en samtale med Ebbe Fog Hansen om, at Efo-Plast ikke kunne producere flere hullærer. Simon og Rasmus Holscher havde sagt til Ebbe Fog Hansen, at Efo-Plast ikke måtte producere til Task I/S. Derfor måtte han til sidst skrive til kunderne, herunder kunder med eksisterende ordrer, at Task I/S ikke kunne levere, idet man ikke kunne få produceret varerne. Al royalty er afregnet med Rasmus Holscher. Han har drøftet problemerne med Rasmus Holscher en aften i telefonen. Denne var ked af situationen og kom med forslag til en løsning, bl.a. ved deling af markedet mellem ham og Simon. Han afviste dog dette, idet et samarbejde med Simon ikke længere var muligt, hvilket han meddelte Rasmus Holscher. Af samme grund afviste han et mæglingsmøde. I marts/april 2005 havde han et fuldtidsarbejde. Det var dog muligt for Rasmus Holscher at kontakte ham telefonisk, men han blev på intet tidspunkt ringet op af ham. Fuldtidsarbejdet var nødvendigt, idet kassen var tom, da han kom hjem fra Grønland. Det var dog ikke meningen, at han skulle fortsætte med fuldtidsarbejdet, men at han skulle stoppe, når Kens lån gik igennem, og ApS et var stiftet. Han vidste ikke, hvornår han kunne gå i gang med at producere. Task I/S havde, ud over gælden til KHID, gæld til kreditorer for ca. et par hundrede tusinde kr. samt et næsten lige så stort beløb til ham selv personligt. Hullæren i den gamle udgave blev produceret på en anden måde end den nye udgave og var dyrere i produktion, bl.a. fordi den blev lavet i MDF. Af den grund var udsalgsprisen ca kr., hvilket var væsentligt dyrere end for den nye udgave. Den gamle model blev præsenteret for køkkenfirmaet HTH, der var meget interesseret, men fandt den for dyr i indkøb. Han fik idéen til den billigere produktionsmåde, men det var Simons idé at kontakte KHID. Han havde tidligere haft kontakt til andre plastikproducenter.

5 - 5 - Rasmus Holscher har supplerende forklaret, at KHID tidligere har været involveret i produktion af grebsskabeloner. Bl.a. har man produceret papgrebsskabeloner og tegnet et greb kaldet dline. Det nye ved den grebsskabelon, som blev fremstillet gennem Task I/S, var, at den kunne tilpasses i størrelse. Han fik oplyst, at grebsskabelonen var brugsmodelbeskyttet. Efter et stykke tid undersøgte han, hvorvidt skabelonen var brugsmodelbeskyttet, og fandt i den forbindelse flere tyske modeller, der lignede Task I/S model, hvilket han gjorde Simon og Jesper opmærksom på. Senere blev der givet afslag på Jesper Balles ansøgning om brugsmodelbeskyttelse. 11 i udviklings- og royaltyaftalen blev indsat, fordi KHID havde omfattende investeringer i produktet til bl.a. værktøj, og disse omkostninger skulle dækkes gennem indtægterne fra salget. Han besluttede at investere i produktet, fordi Task I/S havde forhåndsordrer. Årsagen til, at samarbejdsaftalen med Efo-Plast ikke blev underskrevet, var bl.a., at der var en forpligtelse til en minimumsproduktion. Da han af Jesper Balle fik oplyst, at Simon var udtrådt af Task I/S, ville han først ikke forholde sig til det. Han var kun interesseret i at sikre sin investering, men kunne ikke indgå en endelig aftale, før han havde kontrolleret oplysningerne om, hvor produktionsretten lå. Han ringede i den forbindelse til Simon, der meddelte, at han ikke var udtrådt af Task I/S, og at han ikke havde opgivet rettighederne til hullæren. Han har ikke indgået nogen aftaler på mødet med Jesper Balle og Ken Prakov. Han kendte ikke Ken Prakov på forhånd, men forstod det sådan, at Ken hovedsageligt skulle indskyde penge i selskabet. Han var bekymret for sin investering og klar over, at han var afhængig af både Jesper og Simon, hvilket var en ubehagelig situation. Markedet kunne hurtigt falde sammen, hvis kunderne ikke fik deres leverancer. Han foreslog derfor et møde mellem Jesper, Simon og ham selv for at snakke det hele igennem, herunder hvordan fremtiden så ud. KHIDs navn fremgår af skabelonen med små bogstaver. Hvis kunderne ikke kunne få fat på en person hos Task I/S, ringede de i stedet til KHID, når deres ordrer ikke blev leveret. Der var i hvert fald tre kunder, der ringede til KHID, bl.a. Makrodahl fra Sverige og en norsk kunde, der havde toldproblemer. Han husker ikke, hvem den tredje kunde var.

6 - 6 - Det er et problem, når man arbejder ved siden af sit eget selskab, fordi kunderne har svært ved at få kontakt, når de ringer for at afgive ordrer, hvilket han gjorde Jesper opmærksom på. Grunden til, at han ophævede kontrakten, var, at der ikke blev leveret, uanset at der var købere til produktet. Aftalen var således misligholdt gennem længere tid, og da han ikke kunne få kontakt med Jesper, besluttede han sig til sidst for at ophæve på grund af misligholdelse. Der var ingen udsigt til, at der kunne indgås en aftale om at få produktionen i gang. Han talte med Ebbe Fog Hansen efter sommerferien 2005, da KHID ønskede at få returneret sit værktøj. Det var først på dette tidspunkt, at han gav ordre om, at der ikke skulle produceres yderligere, idet samarbejdet var ophævet. I den forbindelse oplyste Ebbe, at Jesper også havde forsøgt at få værktøjet udleveret. Han talte ikke med Ebbe lige efter mødet den 29. april Faktura 2006/58 fra Akrobat A/S af 16. februar 2006 er en royaltyafregning for salg af stk. greb gennem firmaet Akrobat. Over for KHID blev der afregnet 3 kr. pr. stk. til afskrivning på værktøj og 1 kr. pr. stk. i royalty. Ud over de fremlagte bilag er der lavet en afregning med Akrobat på stk. for 1. halvår Der er i dag afskrevet ca kr. på værktøjet gennem aftalen med Akrobat, og herudover er der betalt royalty med ca kr. Af aftalen fra juni 2003 med Efo-Plast om fremstilling af værktøj til fremstilling af hullæren fremgår det, at udviklingsomkostningerne udgør kr., hvoraf der er modtaget kr. Der er lange udsigter til, at udviklingsomkostningerne er dækket ind. Ken Prakov har supplerende forklaret, at han har kendt Jesper siden 1991, hvor de arbejdede i samme køkkenbutik. Hans banklån kom i stand, efter at samarbejdet mellem Jesper og Simon var ophørt. Lånet blev optaget med henblik på, at han og Jesper kunne fortsætte projektet. Hans rolle i samarbejdet skulle være som hidtil, nemlig salg gennem sine konktakter i køkkenbranchen, men herudover skulle han købe sig ind i selskabet. Rasmus Holscher kendte hans navn fra hans virksomhed Danfix, som han er eneejer af.

7 - 7 - I april 2005 blev alt ekspederet og sendt ud, i hvert fald for så vidt angår ordrer gennem Danfix. De to første agenturer til Danfix forløb fint, men da han skulle levere varerne, der lå på Task I/S varelager, var der problemer med at få dem udleveret fra Simon. På et tidspunkt i slutningen af forløbet købte Jesper en del af Danfix varelager, der tidligere var købt af Task I/S. På mødet den 29. april 2005 var der endnu ikke stiftet et ApS. De gennemgik alt vedr. salg, kunder osv., og han opfattede det sådan, at Rasmus Holscher bekræftede, at KHID ønskede at fortsætte samarbejdet. Han betragtede det som en aftale om, at Rasmus Holscher ønskede at gå videre, eftersom han nikkede og på intet tidspunkt sagde nej. Rasmus Holscher sagde ikke, at han skulle cleare noget efterfølgende. De kom ikke ind på, at Jesper skulle arbejde ved siden af arbejdet i Task I/S, men han kan ikke udelukke, at Jesper sagde, at han ville arbejde ved siden af. Det var klart, at han selv tillige havde fuldtidsarbejde ved siden af arbejdet i Task I/S. Når han var på arbejde, kunne han modtage s og ordrer på telefon fra kunder. Simon blev drøftet, men ikke indgående. Han husker ikke ordret, hvad der blev sagt. De talte om, at han skulle overtage Simons del af Task I/S, og at der var klarhed om, at Simon skulle udtræde. Ebbe Fog Hansen har supplerende forklaret, at han gav tilbud på produktion af en form allerede i Der blev aldrig underskrevet en kontrakt. Senere blev der lavet et udkast til en samarbejdsaftale, men Rasmus Holscher ønskede ikke at underskrive. Det var derfor nødvendigt med anden form for sikkerhedsstillelse vedrørende betalinger. I starten blev der anvendt mange timer på at få værktøjet til at fungere. Desuden var der problemer med at få det produceret hos værktøjsmageren. Herefter var der ikke nævneværdige problemer. De eksemplarer, der blev produceret af Efo-Plast, blev udelukkende leveret til Task I/S. Efter sommerferien 2005 modtog han en fra Simon om, at Efo-Plast ikke længere måtte producere til Task I/S, medmindre han havde både Jespers og Simons underskrift.

8 - 8 - Simon havde kort forinden kontaktet vidnet telefonisk herom. Denne henvendelse skete ifølge Simon efter udtrykkelig opfordring fra Rasmus Holscher. Simon ringede senere og gentog meddelelsen. Simon sendte endvidere en herom allerede i marts I september/oktober måned blev han kontaktet af Rasmus Holscher, der ønskede at få udleveret værktøjet. Rasmus Holscher sagde bl.a. til ham, at han vel havde talt med Simon vedrørende produktionsstoppet til Task I/S. Han blev kontaktet af Rasmus Holscher vedrørende værktøjet igen i uge 42, hvor denne meddelte, at det ville få økonomiske konsekvenser for ham, hvis han ikke udleverede værktøjet. Efter råd fra sin advokat valgte han herefter at udlevere værktøjet til Rasmus Holscher. Rasmus Holscher sagde ikke, hvad han skulle anvende værktøjet til, men han nævnte, at han havde produktionsmuligheder for værktøjet. Simon Louis-Jensen har supplerende forklaret, at det fra starten blev sagt til Rasmus Holscher, at hullæren var brugsmodelbeskyttet. På dette tidspunkt var det dog endnu ikke prøvet, hvilket ikke blev oplyst til Rasmus Holscher. Under processen opdagede de, at der fandtes et produkt, der anvendte den samme teknik som deres, men som var dyrere. Jesper Balle havde tidligere arbejdet med en anden model. Det var et meget dyrere produkt end det senere udviklede og ville få en udsalgspris på kr. Det var ham, der foreslog, at de skulle tage kontakt til Holscher. Det udaterede udkast til finansieringsaftale er skrevet af ham og har formentlig været nævnt for Rasmus Holscher. Det var ment som et udspil eller en idé og var tillige for at afklare ejendomsrettighederne. Der var på intet tidspunkt tvivl om, at det var Holschers værktøj. Han var på intet tidspunkt i marts/april 2005 indstillet på at frasige sig sine rettigheder. Han har sagt til Rasmus Holscher, at situationen omkring rettighederne ikke var afklaret. Han har skrevet ordrebekræftelsen af 4. april 2005 til Mikael Jansson og faxet den videre til Jesper Balles advokat, så der kunne ske levering til kunden.

9 - 9 - Han blev kontaktet af Mikael Jansson, der ikke kunne forstå, at han havde modtaget en fra firmaet Danfix, som han ikke kendte. Der var endvidere flere episoder med leveringsproblemer, bl.a. var der en anden kunde, der havde bestilt 300 stk., men kun modtog 54 stk. uden emballage. Han mener ikke, at han videresendte mailen fra den hollandske kunde til Jesper Balles advokat, idet han forudså, at der skulle produceres ny emballage på hollandsk. Endvidere skulle der produceres nye varer, idet der ikke var mere på lager. Dette var efter hans opfattelse ikke muligt, idet Task I/S ikke kunne fortsætte pga. parternes uenigheder. Han var på dette tidspunkt ikke indstillet på, at Jesper skulle fortsætte selskabet alene. Den hollandske indkøber, som han havde truffet på en messe, var fra et firma ved navn Cargo. Han husker ikke, om han efterfølgende talte med Rasmus Holscher herom. Ca. 1-1½ måned efter den 4. marts 2005, formentlig i april 2005, havde han en samtale med Ebbe Fog Hansen og fortalte ham, at yderligere ordrer til Task I/S skulle underskrives af både ham selv og Jesper. Samtidig mindede han Ebbe Fog Hansen om, at værktøjet tilhørte Holscher. Han har ikke sagt, at han viderebragte en ordre fra Holscher. Han har ikke fået besked fra Rasmus Holscher om, at ingen andre måtte producere på værktøjet. Han blev efter påske bekendt med, at Jesper havde tilbudt Akrobat at købe selskabet for omkring 1 mio. kr. De håndskrevne tilføjelser på udviklings- og royaltyaftalen er hans. GripAlign blev solgt for gennemsnitlig kr. pr. stk. Ken Prakov købte til 15 kr. pr. stk., og andre købte noget dyrere. Produktionsprisen var ca. 5 6 kr. pr. stk. før royalty. Højesterets begrundelse og resultat Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at Knud Holscher Industriel Design A/S ophævelse af udviklings- og royaltyaftalen var berettiget, og at værktøjerne efter ophævelsen tilhører KHID. Task I/S ved Jesper Balles principale påstand 1 tages således ikke til følge.

10 Den subsidiære påstand under påstand 1, der er nedlagt af Task I/S, er opgjort på baggrund af to betalinger til KHID på henholdsvis kr. plus moms og kr. plus moms. Beløbet på kr. plus moms vedrører udviklingsomkostninger, og der er ikke grundlag for at pålægge KHID at tilbagebetale dette beløb. Beløbet på kr. plus moms udgør ¼ af de udgifter, som KHID betalte for fremstilling af værktøjerne, og som Task I/S skulle afdrage efter en nærmere aftalt ordning. På denne baggrund finder Højesteret, at KHID, som ved aftalens ophævelse overtog værktøjerne, skal tilbagebetale det modtagne afdrag på kr. plus moms. Task I/S subsidiære påstand under påstand 1 tages herefter til følge med kr. Task I/S påstande om, at KHID har handlet i strid med god markedsføringsskik, at KHID til Task I/S skal betale en erstatning på kr., og om beregningen af royalty kan af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, ikke tages til følge. Højesteret stadfæster herefter dommen med den ændring, som følger af, at Task I/S subsidiære påstand under påstand 1 delvis tages til følge. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at Knud Holscher Industriel Design A/S til Task I/S ved Jesper Balle skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 8. marts I sagsomkostninger for Højesteret skal Task I/S ved Jesper Balle betale kr. til Knud Holscher Industriel Design A/S. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne Højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 298/2013 (2. afdeling) DONG Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 Sag 304/2009 (1. afdeling) Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Micha A/S (advokat Kjeld Skov) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere