HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 3. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Per Walsøe, Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen og Jens Peter Christensen. Påstande Appellanten, Task I/S ved Jesper Balle, har nedlagt følgende påstande: 1. Indstævnte, Knud Holscher Industriel Design A/S (KHID), skal anerkende, at Task I/S er ejer af værktøjerne til fremstilling af en hullære benævnt GripAlign, og skal overgive nævnte værktøjer til Task I/S. Subsidiært skal KHID til Task I/S betale kr. med procesrente fra den 8. marts KHID skal anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik. 3. KHID skal til Task I/S betale kr. med procesrente fra den 8. marts 2006.

2 KHID skal anerkende, at royalty ved salg af hullærer skal beregnes af Task I/S indkøbspris ab fabrik inklusive fabrikkens emballage, men eksklusiv efterfølgende emballage. KHID har påstået stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom og frifindelse over for Task I/S subsidiære påstand under påstand 1. Anbringender Task I/S har til støtte for den subsidiære påstand under påstand 1 anført, at Task I/S har afholdt udviklings- og værktøjsomkostninger med i alt kr. Beløbet fremkommer som summen af det udviklingsvederlag på kr. plus moms og de værktøjsudgifter på kr. plus moms, som Task I/S ubestridt har betalt til KHID. Såfremt Task I/S ikke er ejer af værktøjerne til fremstilling af hullæren GribAlign, bør Task I/S godtgøres disse udgifter, som selskabet har afholdt i forbindelse med udvikling og produktion af værktøjerne. KHID har til støtte for frifindelse for Task I/S subsidiære påstand under påstand 1 anført, at de betalte beløb er vederlag for den udnyttelse, der har fundet sted af design/værktøjer under samarbejdets beståen. Den betalte andel af design- og udviklingsomkostninger er således en del af den royaltybetaling, der blev udløst ved salget af enheder, og den kan derfor ikke kræves tilbagebetalt. Den betalte andel af værktøjsudgiften er betaling for den brug, der har været gjort af værktøjerne i samarbejdsperioden. Den betalte andel svarer til en afskrivning på 1,25 kr. pr. produceret enhed, hvilket er en passende vederlæggelse herfor. KHIDs tab og omkostninger i anledning af Task I/S misligholdelse af samarbejdsaftalen overstiger væsentligt beløbet på kr. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Jesper Balle, Rasmus Holscher, Ken Prakov, Ebbe Fog Hansen og Simon Louis-Jensen. Jesper Balle har supplerende forklaret, at han arbejdede i Grønland i regi af Task I/S, idet indtægterne blev faktureret gennem Task I/S, der herefter overførte penge til hans private konto til almindeligt forbrug. Mens han var i Grønland, var det Simon Louis-Jensen, der fakturerede selskabets kunder. De forhåndsordrer, der var indgået, inden han tog til Grønland, blev ekspederet i den periode, han var væk. Det var efter aftale med Simon, at han tog til

3 - 3 - Grønland for at skaffe penge. Set i bakspejlet var det nok ikke smart for Task I/S, at han rejste, idet der ikke blev solgt noget i den periode, han var bortrejst. Det er korrekt, at der har været en underskrevet samarbejdsaftale mellem vidnet, Simon og Rasmus Holscher. Efo-Plast udarbejdede udkast til en samarbejdsaftale mellem Efo-Plast, KHID og Task I/S, men den blev ikke underskrevet. Han har ikke drøftet med Rasmus Holscher, om denne skulle underskrive aftalen, men det har Simon måske. Efo-Plast producerede tilstrækkeligt til, at Task I/S kunne levere til sine kunder indtil starten af marts måned 2005, hvor det blev svært at opfylde leverancerne. Bl.a. var der en leverance til en kunde i Norge, hvor der var problemer med tolden. Michael Jansson er fra Makrodahl. Varerne blev leveret til kunden, men forsinket. Leverancen skete ud af Ken Prakovs varelager. Såfremt han ikke havde tilbagekøbt varelageret fra Ken, var ingen leverancer blevet gennemført. Varerne til Designa Møbler blev leveret, men uden emballage, idet Task I/S var løbet tør herfor. Task I/S var ikke i stand til at levere ordren på stk. til Harald Nyborg, idet der ikke var penge til at få varerne produceret. Leverancen blev kun gennemført, fordi han tilbagekøbte Kens varelager. Han drøftede med Ken Prakov, hvad der skulle til for at dække underskuddet på ca kr., så Task I/S kunne fortsætte som et ApS. Ken havde fået accept af sin bank på, at han kunne låne pengene. Ken solgte allerede grebsskabelonerne med stor succes. Der var på intet tidspunkt tvivl om, at Ken i Task I/S skulle lave salg og opsøgende arbejde som hidtil. På mødet den 29. april 2005 nævnte Rasmus Holscher intet om, at Task I/S ikke længere eksisterede, eller at KHID ønskede at hæve aftalen. På tidspunktet for mødet havde han ikke en aftale med Simon om, at denne ville frasige sig rettighederne, hvorfor han ikke kunne garan-

4 - 4 - tere over for Rasmus Holscher, at han havde rettighederne, idet der først blev afsagt voldgiftskendelse herom et år efter. For ham var der dog ingen tvivl om, hvem der var indehaver af rettighederne. Der var på dette tidspunkt penge til, at der kunne stiftes et ApS. Han havde en samtale med Ebbe Fog Hansen om, at Efo-Plast ikke kunne producere flere hullærer. Simon og Rasmus Holscher havde sagt til Ebbe Fog Hansen, at Efo-Plast ikke måtte producere til Task I/S. Derfor måtte han til sidst skrive til kunderne, herunder kunder med eksisterende ordrer, at Task I/S ikke kunne levere, idet man ikke kunne få produceret varerne. Al royalty er afregnet med Rasmus Holscher. Han har drøftet problemerne med Rasmus Holscher en aften i telefonen. Denne var ked af situationen og kom med forslag til en løsning, bl.a. ved deling af markedet mellem ham og Simon. Han afviste dog dette, idet et samarbejde med Simon ikke længere var muligt, hvilket han meddelte Rasmus Holscher. Af samme grund afviste han et mæglingsmøde. I marts/april 2005 havde han et fuldtidsarbejde. Det var dog muligt for Rasmus Holscher at kontakte ham telefonisk, men han blev på intet tidspunkt ringet op af ham. Fuldtidsarbejdet var nødvendigt, idet kassen var tom, da han kom hjem fra Grønland. Det var dog ikke meningen, at han skulle fortsætte med fuldtidsarbejdet, men at han skulle stoppe, når Kens lån gik igennem, og ApS et var stiftet. Han vidste ikke, hvornår han kunne gå i gang med at producere. Task I/S havde, ud over gælden til KHID, gæld til kreditorer for ca. et par hundrede tusinde kr. samt et næsten lige så stort beløb til ham selv personligt. Hullæren i den gamle udgave blev produceret på en anden måde end den nye udgave og var dyrere i produktion, bl.a. fordi den blev lavet i MDF. Af den grund var udsalgsprisen ca kr., hvilket var væsentligt dyrere end for den nye udgave. Den gamle model blev præsenteret for køkkenfirmaet HTH, der var meget interesseret, men fandt den for dyr i indkøb. Han fik idéen til den billigere produktionsmåde, men det var Simons idé at kontakte KHID. Han havde tidligere haft kontakt til andre plastikproducenter.

5 - 5 - Rasmus Holscher har supplerende forklaret, at KHID tidligere har været involveret i produktion af grebsskabeloner. Bl.a. har man produceret papgrebsskabeloner og tegnet et greb kaldet dline. Det nye ved den grebsskabelon, som blev fremstillet gennem Task I/S, var, at den kunne tilpasses i størrelse. Han fik oplyst, at grebsskabelonen var brugsmodelbeskyttet. Efter et stykke tid undersøgte han, hvorvidt skabelonen var brugsmodelbeskyttet, og fandt i den forbindelse flere tyske modeller, der lignede Task I/S model, hvilket han gjorde Simon og Jesper opmærksom på. Senere blev der givet afslag på Jesper Balles ansøgning om brugsmodelbeskyttelse. 11 i udviklings- og royaltyaftalen blev indsat, fordi KHID havde omfattende investeringer i produktet til bl.a. værktøj, og disse omkostninger skulle dækkes gennem indtægterne fra salget. Han besluttede at investere i produktet, fordi Task I/S havde forhåndsordrer. Årsagen til, at samarbejdsaftalen med Efo-Plast ikke blev underskrevet, var bl.a., at der var en forpligtelse til en minimumsproduktion. Da han af Jesper Balle fik oplyst, at Simon var udtrådt af Task I/S, ville han først ikke forholde sig til det. Han var kun interesseret i at sikre sin investering, men kunne ikke indgå en endelig aftale, før han havde kontrolleret oplysningerne om, hvor produktionsretten lå. Han ringede i den forbindelse til Simon, der meddelte, at han ikke var udtrådt af Task I/S, og at han ikke havde opgivet rettighederne til hullæren. Han har ikke indgået nogen aftaler på mødet med Jesper Balle og Ken Prakov. Han kendte ikke Ken Prakov på forhånd, men forstod det sådan, at Ken hovedsageligt skulle indskyde penge i selskabet. Han var bekymret for sin investering og klar over, at han var afhængig af både Jesper og Simon, hvilket var en ubehagelig situation. Markedet kunne hurtigt falde sammen, hvis kunderne ikke fik deres leverancer. Han foreslog derfor et møde mellem Jesper, Simon og ham selv for at snakke det hele igennem, herunder hvordan fremtiden så ud. KHIDs navn fremgår af skabelonen med små bogstaver. Hvis kunderne ikke kunne få fat på en person hos Task I/S, ringede de i stedet til KHID, når deres ordrer ikke blev leveret. Der var i hvert fald tre kunder, der ringede til KHID, bl.a. Makrodahl fra Sverige og en norsk kunde, der havde toldproblemer. Han husker ikke, hvem den tredje kunde var.

6 - 6 - Det er et problem, når man arbejder ved siden af sit eget selskab, fordi kunderne har svært ved at få kontakt, når de ringer for at afgive ordrer, hvilket han gjorde Jesper opmærksom på. Grunden til, at han ophævede kontrakten, var, at der ikke blev leveret, uanset at der var købere til produktet. Aftalen var således misligholdt gennem længere tid, og da han ikke kunne få kontakt med Jesper, besluttede han sig til sidst for at ophæve på grund af misligholdelse. Der var ingen udsigt til, at der kunne indgås en aftale om at få produktionen i gang. Han talte med Ebbe Fog Hansen efter sommerferien 2005, da KHID ønskede at få returneret sit værktøj. Det var først på dette tidspunkt, at han gav ordre om, at der ikke skulle produceres yderligere, idet samarbejdet var ophævet. I den forbindelse oplyste Ebbe, at Jesper også havde forsøgt at få værktøjet udleveret. Han talte ikke med Ebbe lige efter mødet den 29. april Faktura 2006/58 fra Akrobat A/S af 16. februar 2006 er en royaltyafregning for salg af stk. greb gennem firmaet Akrobat. Over for KHID blev der afregnet 3 kr. pr. stk. til afskrivning på værktøj og 1 kr. pr. stk. i royalty. Ud over de fremlagte bilag er der lavet en afregning med Akrobat på stk. for 1. halvår Der er i dag afskrevet ca kr. på værktøjet gennem aftalen med Akrobat, og herudover er der betalt royalty med ca kr. Af aftalen fra juni 2003 med Efo-Plast om fremstilling af værktøj til fremstilling af hullæren fremgår det, at udviklingsomkostningerne udgør kr., hvoraf der er modtaget kr. Der er lange udsigter til, at udviklingsomkostningerne er dækket ind. Ken Prakov har supplerende forklaret, at han har kendt Jesper siden 1991, hvor de arbejdede i samme køkkenbutik. Hans banklån kom i stand, efter at samarbejdet mellem Jesper og Simon var ophørt. Lånet blev optaget med henblik på, at han og Jesper kunne fortsætte projektet. Hans rolle i samarbejdet skulle være som hidtil, nemlig salg gennem sine konktakter i køkkenbranchen, men herudover skulle han købe sig ind i selskabet. Rasmus Holscher kendte hans navn fra hans virksomhed Danfix, som han er eneejer af.

7 - 7 - I april 2005 blev alt ekspederet og sendt ud, i hvert fald for så vidt angår ordrer gennem Danfix. De to første agenturer til Danfix forløb fint, men da han skulle levere varerne, der lå på Task I/S varelager, var der problemer med at få dem udleveret fra Simon. På et tidspunkt i slutningen af forløbet købte Jesper en del af Danfix varelager, der tidligere var købt af Task I/S. På mødet den 29. april 2005 var der endnu ikke stiftet et ApS. De gennemgik alt vedr. salg, kunder osv., og han opfattede det sådan, at Rasmus Holscher bekræftede, at KHID ønskede at fortsætte samarbejdet. Han betragtede det som en aftale om, at Rasmus Holscher ønskede at gå videre, eftersom han nikkede og på intet tidspunkt sagde nej. Rasmus Holscher sagde ikke, at han skulle cleare noget efterfølgende. De kom ikke ind på, at Jesper skulle arbejde ved siden af arbejdet i Task I/S, men han kan ikke udelukke, at Jesper sagde, at han ville arbejde ved siden af. Det var klart, at han selv tillige havde fuldtidsarbejde ved siden af arbejdet i Task I/S. Når han var på arbejde, kunne han modtage s og ordrer på telefon fra kunder. Simon blev drøftet, men ikke indgående. Han husker ikke ordret, hvad der blev sagt. De talte om, at han skulle overtage Simons del af Task I/S, og at der var klarhed om, at Simon skulle udtræde. Ebbe Fog Hansen har supplerende forklaret, at han gav tilbud på produktion af en form allerede i Der blev aldrig underskrevet en kontrakt. Senere blev der lavet et udkast til en samarbejdsaftale, men Rasmus Holscher ønskede ikke at underskrive. Det var derfor nødvendigt med anden form for sikkerhedsstillelse vedrørende betalinger. I starten blev der anvendt mange timer på at få værktøjet til at fungere. Desuden var der problemer med at få det produceret hos værktøjsmageren. Herefter var der ikke nævneværdige problemer. De eksemplarer, der blev produceret af Efo-Plast, blev udelukkende leveret til Task I/S. Efter sommerferien 2005 modtog han en fra Simon om, at Efo-Plast ikke længere måtte producere til Task I/S, medmindre han havde både Jespers og Simons underskrift.

8 - 8 - Simon havde kort forinden kontaktet vidnet telefonisk herom. Denne henvendelse skete ifølge Simon efter udtrykkelig opfordring fra Rasmus Holscher. Simon ringede senere og gentog meddelelsen. Simon sendte endvidere en herom allerede i marts I september/oktober måned blev han kontaktet af Rasmus Holscher, der ønskede at få udleveret værktøjet. Rasmus Holscher sagde bl.a. til ham, at han vel havde talt med Simon vedrørende produktionsstoppet til Task I/S. Han blev kontaktet af Rasmus Holscher vedrørende værktøjet igen i uge 42, hvor denne meddelte, at det ville få økonomiske konsekvenser for ham, hvis han ikke udleverede værktøjet. Efter råd fra sin advokat valgte han herefter at udlevere værktøjet til Rasmus Holscher. Rasmus Holscher sagde ikke, hvad han skulle anvende værktøjet til, men han nævnte, at han havde produktionsmuligheder for værktøjet. Simon Louis-Jensen har supplerende forklaret, at det fra starten blev sagt til Rasmus Holscher, at hullæren var brugsmodelbeskyttet. På dette tidspunkt var det dog endnu ikke prøvet, hvilket ikke blev oplyst til Rasmus Holscher. Under processen opdagede de, at der fandtes et produkt, der anvendte den samme teknik som deres, men som var dyrere. Jesper Balle havde tidligere arbejdet med en anden model. Det var et meget dyrere produkt end det senere udviklede og ville få en udsalgspris på kr. Det var ham, der foreslog, at de skulle tage kontakt til Holscher. Det udaterede udkast til finansieringsaftale er skrevet af ham og har formentlig været nævnt for Rasmus Holscher. Det var ment som et udspil eller en idé og var tillige for at afklare ejendomsrettighederne. Der var på intet tidspunkt tvivl om, at det var Holschers værktøj. Han var på intet tidspunkt i marts/april 2005 indstillet på at frasige sig sine rettigheder. Han har sagt til Rasmus Holscher, at situationen omkring rettighederne ikke var afklaret. Han har skrevet ordrebekræftelsen af 4. april 2005 til Mikael Jansson og faxet den videre til Jesper Balles advokat, så der kunne ske levering til kunden.

9 - 9 - Han blev kontaktet af Mikael Jansson, der ikke kunne forstå, at han havde modtaget en fra firmaet Danfix, som han ikke kendte. Der var endvidere flere episoder med leveringsproblemer, bl.a. var der en anden kunde, der havde bestilt 300 stk., men kun modtog 54 stk. uden emballage. Han mener ikke, at han videresendte mailen fra den hollandske kunde til Jesper Balles advokat, idet han forudså, at der skulle produceres ny emballage på hollandsk. Endvidere skulle der produceres nye varer, idet der ikke var mere på lager. Dette var efter hans opfattelse ikke muligt, idet Task I/S ikke kunne fortsætte pga. parternes uenigheder. Han var på dette tidspunkt ikke indstillet på, at Jesper skulle fortsætte selskabet alene. Den hollandske indkøber, som han havde truffet på en messe, var fra et firma ved navn Cargo. Han husker ikke, om han efterfølgende talte med Rasmus Holscher herom. Ca. 1-1½ måned efter den 4. marts 2005, formentlig i april 2005, havde han en samtale med Ebbe Fog Hansen og fortalte ham, at yderligere ordrer til Task I/S skulle underskrives af både ham selv og Jesper. Samtidig mindede han Ebbe Fog Hansen om, at værktøjet tilhørte Holscher. Han har ikke sagt, at han viderebragte en ordre fra Holscher. Han har ikke fået besked fra Rasmus Holscher om, at ingen andre måtte producere på værktøjet. Han blev efter påske bekendt med, at Jesper havde tilbudt Akrobat at købe selskabet for omkring 1 mio. kr. De håndskrevne tilføjelser på udviklings- og royaltyaftalen er hans. GripAlign blev solgt for gennemsnitlig kr. pr. stk. Ken Prakov købte til 15 kr. pr. stk., og andre købte noget dyrere. Produktionsprisen var ca. 5 6 kr. pr. stk. før royalty. Højesterets begrundelse og resultat Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at Knud Holscher Industriel Design A/S ophævelse af udviklings- og royaltyaftalen var berettiget, og at værktøjerne efter ophævelsen tilhører KHID. Task I/S ved Jesper Balles principale påstand 1 tages således ikke til følge.

10 Den subsidiære påstand under påstand 1, der er nedlagt af Task I/S, er opgjort på baggrund af to betalinger til KHID på henholdsvis kr. plus moms og kr. plus moms. Beløbet på kr. plus moms vedrører udviklingsomkostninger, og der er ikke grundlag for at pålægge KHID at tilbagebetale dette beløb. Beløbet på kr. plus moms udgør ¼ af de udgifter, som KHID betalte for fremstilling af værktøjerne, og som Task I/S skulle afdrage efter en nærmere aftalt ordning. På denne baggrund finder Højesteret, at KHID, som ved aftalens ophævelse overtog værktøjerne, skal tilbagebetale det modtagne afdrag på kr. plus moms. Task I/S subsidiære påstand under påstand 1 tages herefter til følge med kr. Task I/S påstande om, at KHID har handlet i strid med god markedsføringsskik, at KHID til Task I/S skal betale en erstatning på kr., og om beregningen af royalty kan af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, ikke tages til følge. Højesteret stadfæster herefter dommen med den ændring, som følger af, at Task I/S subsidiære påstand under påstand 1 delvis tages til følge. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at Knud Holscher Industriel Design A/S til Task I/S ved Jesper Balle skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 8. marts I sagsomkostninger for Højesteret skal Task I/S ved Jesper Balle betale kr. til Knud Holscher Industriel Design A/S. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne Højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2009 Sag 337/2007 (2. afdeling) JKM Transport ApS (advokat Per Hansen) mod Danish Crown a.m.b.a. (advokat Martin Beck) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. august 2010 Sag 352/2007 (1. afdeling) N.V. Boortmalt S.A. (advokat Anne Birgitte Gammeljord) mod Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. (advokat Torben Byskov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 Sag 340/2009 (2. afdeling) De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB (advokat Jan Bech) mod Fortis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere