HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 3. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Per Walsøe, Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen og Jens Peter Christensen. Påstande Appellanten, Task I/S ved Jesper Balle, har nedlagt følgende påstande: 1. Indstævnte, Knud Holscher Industriel Design A/S (KHID), skal anerkende, at Task I/S er ejer af værktøjerne til fremstilling af en hullære benævnt GripAlign, og skal overgive nævnte værktøjer til Task I/S. Subsidiært skal KHID til Task I/S betale kr. med procesrente fra den 8. marts KHID skal anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik. 3. KHID skal til Task I/S betale kr. med procesrente fra den 8. marts 2006.

2 KHID skal anerkende, at royalty ved salg af hullærer skal beregnes af Task I/S indkøbspris ab fabrik inklusive fabrikkens emballage, men eksklusiv efterfølgende emballage. KHID har påstået stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom og frifindelse over for Task I/S subsidiære påstand under påstand 1. Anbringender Task I/S har til støtte for den subsidiære påstand under påstand 1 anført, at Task I/S har afholdt udviklings- og værktøjsomkostninger med i alt kr. Beløbet fremkommer som summen af det udviklingsvederlag på kr. plus moms og de værktøjsudgifter på kr. plus moms, som Task I/S ubestridt har betalt til KHID. Såfremt Task I/S ikke er ejer af værktøjerne til fremstilling af hullæren GribAlign, bør Task I/S godtgøres disse udgifter, som selskabet har afholdt i forbindelse med udvikling og produktion af værktøjerne. KHID har til støtte for frifindelse for Task I/S subsidiære påstand under påstand 1 anført, at de betalte beløb er vederlag for den udnyttelse, der har fundet sted af design/værktøjer under samarbejdets beståen. Den betalte andel af design- og udviklingsomkostninger er således en del af den royaltybetaling, der blev udløst ved salget af enheder, og den kan derfor ikke kræves tilbagebetalt. Den betalte andel af værktøjsudgiften er betaling for den brug, der har været gjort af værktøjerne i samarbejdsperioden. Den betalte andel svarer til en afskrivning på 1,25 kr. pr. produceret enhed, hvilket er en passende vederlæggelse herfor. KHIDs tab og omkostninger i anledning af Task I/S misligholdelse af samarbejdsaftalen overstiger væsentligt beløbet på kr. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Jesper Balle, Rasmus Holscher, Ken Prakov, Ebbe Fog Hansen og Simon Louis-Jensen. Jesper Balle har supplerende forklaret, at han arbejdede i Grønland i regi af Task I/S, idet indtægterne blev faktureret gennem Task I/S, der herefter overførte penge til hans private konto til almindeligt forbrug. Mens han var i Grønland, var det Simon Louis-Jensen, der fakturerede selskabets kunder. De forhåndsordrer, der var indgået, inden han tog til Grønland, blev ekspederet i den periode, han var væk. Det var efter aftale med Simon, at han tog til

3 - 3 - Grønland for at skaffe penge. Set i bakspejlet var det nok ikke smart for Task I/S, at han rejste, idet der ikke blev solgt noget i den periode, han var bortrejst. Det er korrekt, at der har været en underskrevet samarbejdsaftale mellem vidnet, Simon og Rasmus Holscher. Efo-Plast udarbejdede udkast til en samarbejdsaftale mellem Efo-Plast, KHID og Task I/S, men den blev ikke underskrevet. Han har ikke drøftet med Rasmus Holscher, om denne skulle underskrive aftalen, men det har Simon måske. Efo-Plast producerede tilstrækkeligt til, at Task I/S kunne levere til sine kunder indtil starten af marts måned 2005, hvor det blev svært at opfylde leverancerne. Bl.a. var der en leverance til en kunde i Norge, hvor der var problemer med tolden. Michael Jansson er fra Makrodahl. Varerne blev leveret til kunden, men forsinket. Leverancen skete ud af Ken Prakovs varelager. Såfremt han ikke havde tilbagekøbt varelageret fra Ken, var ingen leverancer blevet gennemført. Varerne til Designa Møbler blev leveret, men uden emballage, idet Task I/S var løbet tør herfor. Task I/S var ikke i stand til at levere ordren på stk. til Harald Nyborg, idet der ikke var penge til at få varerne produceret. Leverancen blev kun gennemført, fordi han tilbagekøbte Kens varelager. Han drøftede med Ken Prakov, hvad der skulle til for at dække underskuddet på ca kr., så Task I/S kunne fortsætte som et ApS. Ken havde fået accept af sin bank på, at han kunne låne pengene. Ken solgte allerede grebsskabelonerne med stor succes. Der var på intet tidspunkt tvivl om, at Ken i Task I/S skulle lave salg og opsøgende arbejde som hidtil. På mødet den 29. april 2005 nævnte Rasmus Holscher intet om, at Task I/S ikke længere eksisterede, eller at KHID ønskede at hæve aftalen. På tidspunktet for mødet havde han ikke en aftale med Simon om, at denne ville frasige sig rettighederne, hvorfor han ikke kunne garan-

4 - 4 - tere over for Rasmus Holscher, at han havde rettighederne, idet der først blev afsagt voldgiftskendelse herom et år efter. For ham var der dog ingen tvivl om, hvem der var indehaver af rettighederne. Der var på dette tidspunkt penge til, at der kunne stiftes et ApS. Han havde en samtale med Ebbe Fog Hansen om, at Efo-Plast ikke kunne producere flere hullærer. Simon og Rasmus Holscher havde sagt til Ebbe Fog Hansen, at Efo-Plast ikke måtte producere til Task I/S. Derfor måtte han til sidst skrive til kunderne, herunder kunder med eksisterende ordrer, at Task I/S ikke kunne levere, idet man ikke kunne få produceret varerne. Al royalty er afregnet med Rasmus Holscher. Han har drøftet problemerne med Rasmus Holscher en aften i telefonen. Denne var ked af situationen og kom med forslag til en løsning, bl.a. ved deling af markedet mellem ham og Simon. Han afviste dog dette, idet et samarbejde med Simon ikke længere var muligt, hvilket han meddelte Rasmus Holscher. Af samme grund afviste han et mæglingsmøde. I marts/april 2005 havde han et fuldtidsarbejde. Det var dog muligt for Rasmus Holscher at kontakte ham telefonisk, men han blev på intet tidspunkt ringet op af ham. Fuldtidsarbejdet var nødvendigt, idet kassen var tom, da han kom hjem fra Grønland. Det var dog ikke meningen, at han skulle fortsætte med fuldtidsarbejdet, men at han skulle stoppe, når Kens lån gik igennem, og ApS et var stiftet. Han vidste ikke, hvornår han kunne gå i gang med at producere. Task I/S havde, ud over gælden til KHID, gæld til kreditorer for ca. et par hundrede tusinde kr. samt et næsten lige så stort beløb til ham selv personligt. Hullæren i den gamle udgave blev produceret på en anden måde end den nye udgave og var dyrere i produktion, bl.a. fordi den blev lavet i MDF. Af den grund var udsalgsprisen ca kr., hvilket var væsentligt dyrere end for den nye udgave. Den gamle model blev præsenteret for køkkenfirmaet HTH, der var meget interesseret, men fandt den for dyr i indkøb. Han fik idéen til den billigere produktionsmåde, men det var Simons idé at kontakte KHID. Han havde tidligere haft kontakt til andre plastikproducenter.

5 - 5 - Rasmus Holscher har supplerende forklaret, at KHID tidligere har været involveret i produktion af grebsskabeloner. Bl.a. har man produceret papgrebsskabeloner og tegnet et greb kaldet dline. Det nye ved den grebsskabelon, som blev fremstillet gennem Task I/S, var, at den kunne tilpasses i størrelse. Han fik oplyst, at grebsskabelonen var brugsmodelbeskyttet. Efter et stykke tid undersøgte han, hvorvidt skabelonen var brugsmodelbeskyttet, og fandt i den forbindelse flere tyske modeller, der lignede Task I/S model, hvilket han gjorde Simon og Jesper opmærksom på. Senere blev der givet afslag på Jesper Balles ansøgning om brugsmodelbeskyttelse. 11 i udviklings- og royaltyaftalen blev indsat, fordi KHID havde omfattende investeringer i produktet til bl.a. værktøj, og disse omkostninger skulle dækkes gennem indtægterne fra salget. Han besluttede at investere i produktet, fordi Task I/S havde forhåndsordrer. Årsagen til, at samarbejdsaftalen med Efo-Plast ikke blev underskrevet, var bl.a., at der var en forpligtelse til en minimumsproduktion. Da han af Jesper Balle fik oplyst, at Simon var udtrådt af Task I/S, ville han først ikke forholde sig til det. Han var kun interesseret i at sikre sin investering, men kunne ikke indgå en endelig aftale, før han havde kontrolleret oplysningerne om, hvor produktionsretten lå. Han ringede i den forbindelse til Simon, der meddelte, at han ikke var udtrådt af Task I/S, og at han ikke havde opgivet rettighederne til hullæren. Han har ikke indgået nogen aftaler på mødet med Jesper Balle og Ken Prakov. Han kendte ikke Ken Prakov på forhånd, men forstod det sådan, at Ken hovedsageligt skulle indskyde penge i selskabet. Han var bekymret for sin investering og klar over, at han var afhængig af både Jesper og Simon, hvilket var en ubehagelig situation. Markedet kunne hurtigt falde sammen, hvis kunderne ikke fik deres leverancer. Han foreslog derfor et møde mellem Jesper, Simon og ham selv for at snakke det hele igennem, herunder hvordan fremtiden så ud. KHIDs navn fremgår af skabelonen med små bogstaver. Hvis kunderne ikke kunne få fat på en person hos Task I/S, ringede de i stedet til KHID, når deres ordrer ikke blev leveret. Der var i hvert fald tre kunder, der ringede til KHID, bl.a. Makrodahl fra Sverige og en norsk kunde, der havde toldproblemer. Han husker ikke, hvem den tredje kunde var.

6 - 6 - Det er et problem, når man arbejder ved siden af sit eget selskab, fordi kunderne har svært ved at få kontakt, når de ringer for at afgive ordrer, hvilket han gjorde Jesper opmærksom på. Grunden til, at han ophævede kontrakten, var, at der ikke blev leveret, uanset at der var købere til produktet. Aftalen var således misligholdt gennem længere tid, og da han ikke kunne få kontakt med Jesper, besluttede han sig til sidst for at ophæve på grund af misligholdelse. Der var ingen udsigt til, at der kunne indgås en aftale om at få produktionen i gang. Han talte med Ebbe Fog Hansen efter sommerferien 2005, da KHID ønskede at få returneret sit værktøj. Det var først på dette tidspunkt, at han gav ordre om, at der ikke skulle produceres yderligere, idet samarbejdet var ophævet. I den forbindelse oplyste Ebbe, at Jesper også havde forsøgt at få værktøjet udleveret. Han talte ikke med Ebbe lige efter mødet den 29. april Faktura 2006/58 fra Akrobat A/S af 16. februar 2006 er en royaltyafregning for salg af stk. greb gennem firmaet Akrobat. Over for KHID blev der afregnet 3 kr. pr. stk. til afskrivning på værktøj og 1 kr. pr. stk. i royalty. Ud over de fremlagte bilag er der lavet en afregning med Akrobat på stk. for 1. halvår Der er i dag afskrevet ca kr. på værktøjet gennem aftalen med Akrobat, og herudover er der betalt royalty med ca kr. Af aftalen fra juni 2003 med Efo-Plast om fremstilling af værktøj til fremstilling af hullæren fremgår det, at udviklingsomkostningerne udgør kr., hvoraf der er modtaget kr. Der er lange udsigter til, at udviklingsomkostningerne er dækket ind. Ken Prakov har supplerende forklaret, at han har kendt Jesper siden 1991, hvor de arbejdede i samme køkkenbutik. Hans banklån kom i stand, efter at samarbejdet mellem Jesper og Simon var ophørt. Lånet blev optaget med henblik på, at han og Jesper kunne fortsætte projektet. Hans rolle i samarbejdet skulle være som hidtil, nemlig salg gennem sine konktakter i køkkenbranchen, men herudover skulle han købe sig ind i selskabet. Rasmus Holscher kendte hans navn fra hans virksomhed Danfix, som han er eneejer af.

7 - 7 - I april 2005 blev alt ekspederet og sendt ud, i hvert fald for så vidt angår ordrer gennem Danfix. De to første agenturer til Danfix forløb fint, men da han skulle levere varerne, der lå på Task I/S varelager, var der problemer med at få dem udleveret fra Simon. På et tidspunkt i slutningen af forløbet købte Jesper en del af Danfix varelager, der tidligere var købt af Task I/S. På mødet den 29. april 2005 var der endnu ikke stiftet et ApS. De gennemgik alt vedr. salg, kunder osv., og han opfattede det sådan, at Rasmus Holscher bekræftede, at KHID ønskede at fortsætte samarbejdet. Han betragtede det som en aftale om, at Rasmus Holscher ønskede at gå videre, eftersom han nikkede og på intet tidspunkt sagde nej. Rasmus Holscher sagde ikke, at han skulle cleare noget efterfølgende. De kom ikke ind på, at Jesper skulle arbejde ved siden af arbejdet i Task I/S, men han kan ikke udelukke, at Jesper sagde, at han ville arbejde ved siden af. Det var klart, at han selv tillige havde fuldtidsarbejde ved siden af arbejdet i Task I/S. Når han var på arbejde, kunne han modtage s og ordrer på telefon fra kunder. Simon blev drøftet, men ikke indgående. Han husker ikke ordret, hvad der blev sagt. De talte om, at han skulle overtage Simons del af Task I/S, og at der var klarhed om, at Simon skulle udtræde. Ebbe Fog Hansen har supplerende forklaret, at han gav tilbud på produktion af en form allerede i Der blev aldrig underskrevet en kontrakt. Senere blev der lavet et udkast til en samarbejdsaftale, men Rasmus Holscher ønskede ikke at underskrive. Det var derfor nødvendigt med anden form for sikkerhedsstillelse vedrørende betalinger. I starten blev der anvendt mange timer på at få værktøjet til at fungere. Desuden var der problemer med at få det produceret hos værktøjsmageren. Herefter var der ikke nævneværdige problemer. De eksemplarer, der blev produceret af Efo-Plast, blev udelukkende leveret til Task I/S. Efter sommerferien 2005 modtog han en fra Simon om, at Efo-Plast ikke længere måtte producere til Task I/S, medmindre han havde både Jespers og Simons underskrift.

8 - 8 - Simon havde kort forinden kontaktet vidnet telefonisk herom. Denne henvendelse skete ifølge Simon efter udtrykkelig opfordring fra Rasmus Holscher. Simon ringede senere og gentog meddelelsen. Simon sendte endvidere en herom allerede i marts I september/oktober måned blev han kontaktet af Rasmus Holscher, der ønskede at få udleveret værktøjet. Rasmus Holscher sagde bl.a. til ham, at han vel havde talt med Simon vedrørende produktionsstoppet til Task I/S. Han blev kontaktet af Rasmus Holscher vedrørende værktøjet igen i uge 42, hvor denne meddelte, at det ville få økonomiske konsekvenser for ham, hvis han ikke udleverede værktøjet. Efter råd fra sin advokat valgte han herefter at udlevere værktøjet til Rasmus Holscher. Rasmus Holscher sagde ikke, hvad han skulle anvende værktøjet til, men han nævnte, at han havde produktionsmuligheder for værktøjet. Simon Louis-Jensen har supplerende forklaret, at det fra starten blev sagt til Rasmus Holscher, at hullæren var brugsmodelbeskyttet. På dette tidspunkt var det dog endnu ikke prøvet, hvilket ikke blev oplyst til Rasmus Holscher. Under processen opdagede de, at der fandtes et produkt, der anvendte den samme teknik som deres, men som var dyrere. Jesper Balle havde tidligere arbejdet med en anden model. Det var et meget dyrere produkt end det senere udviklede og ville få en udsalgspris på kr. Det var ham, der foreslog, at de skulle tage kontakt til Holscher. Det udaterede udkast til finansieringsaftale er skrevet af ham og har formentlig været nævnt for Rasmus Holscher. Det var ment som et udspil eller en idé og var tillige for at afklare ejendomsrettighederne. Der var på intet tidspunkt tvivl om, at det var Holschers værktøj. Han var på intet tidspunkt i marts/april 2005 indstillet på at frasige sig sine rettigheder. Han har sagt til Rasmus Holscher, at situationen omkring rettighederne ikke var afklaret. Han har skrevet ordrebekræftelsen af 4. april 2005 til Mikael Jansson og faxet den videre til Jesper Balles advokat, så der kunne ske levering til kunden.

9 - 9 - Han blev kontaktet af Mikael Jansson, der ikke kunne forstå, at han havde modtaget en fra firmaet Danfix, som han ikke kendte. Der var endvidere flere episoder med leveringsproblemer, bl.a. var der en anden kunde, der havde bestilt 300 stk., men kun modtog 54 stk. uden emballage. Han mener ikke, at han videresendte mailen fra den hollandske kunde til Jesper Balles advokat, idet han forudså, at der skulle produceres ny emballage på hollandsk. Endvidere skulle der produceres nye varer, idet der ikke var mere på lager. Dette var efter hans opfattelse ikke muligt, idet Task I/S ikke kunne fortsætte pga. parternes uenigheder. Han var på dette tidspunkt ikke indstillet på, at Jesper skulle fortsætte selskabet alene. Den hollandske indkøber, som han havde truffet på en messe, var fra et firma ved navn Cargo. Han husker ikke, om han efterfølgende talte med Rasmus Holscher herom. Ca. 1-1½ måned efter den 4. marts 2005, formentlig i april 2005, havde han en samtale med Ebbe Fog Hansen og fortalte ham, at yderligere ordrer til Task I/S skulle underskrives af både ham selv og Jesper. Samtidig mindede han Ebbe Fog Hansen om, at værktøjet tilhørte Holscher. Han har ikke sagt, at han viderebragte en ordre fra Holscher. Han har ikke fået besked fra Rasmus Holscher om, at ingen andre måtte producere på værktøjet. Han blev efter påske bekendt med, at Jesper havde tilbudt Akrobat at købe selskabet for omkring 1 mio. kr. De håndskrevne tilføjelser på udviklings- og royaltyaftalen er hans. GripAlign blev solgt for gennemsnitlig kr. pr. stk. Ken Prakov købte til 15 kr. pr. stk., og andre købte noget dyrere. Produktionsprisen var ca. 5 6 kr. pr. stk. før royalty. Højesterets begrundelse og resultat Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at Knud Holscher Industriel Design A/S ophævelse af udviklings- og royaltyaftalen var berettiget, og at værktøjerne efter ophævelsen tilhører KHID. Task I/S ved Jesper Balles principale påstand 1 tages således ikke til følge.

10 Den subsidiære påstand under påstand 1, der er nedlagt af Task I/S, er opgjort på baggrund af to betalinger til KHID på henholdsvis kr. plus moms og kr. plus moms. Beløbet på kr. plus moms vedrører udviklingsomkostninger, og der er ikke grundlag for at pålægge KHID at tilbagebetale dette beløb. Beløbet på kr. plus moms udgør ¼ af de udgifter, som KHID betalte for fremstilling af værktøjerne, og som Task I/S skulle afdrage efter en nærmere aftalt ordning. På denne baggrund finder Højesteret, at KHID, som ved aftalens ophævelse overtog værktøjerne, skal tilbagebetale det modtagne afdrag på kr. plus moms. Task I/S subsidiære påstand under påstand 1 tages herefter til følge med kr. Task I/S påstande om, at KHID har handlet i strid med god markedsføringsskik, at KHID til Task I/S skal betale en erstatning på kr., og om beregningen af royalty kan af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, ikke tages til følge. Højesteret stadfæster herefter dommen med den ændring, som følger af, at Task I/S subsidiære påstand under påstand 1 delvis tages til følge. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at Knud Holscher Industriel Design A/S til Task I/S ved Jesper Balle skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 8. marts I sagsomkostninger for Højesteret skal Task I/S ved Jesper Balle betale kr. til Knud Holscher Industriel Design A/S. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne Højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 Sag 201/2011 (1. afdeling) New Wave Group AB (publ) (advokat Kim Munk-Petersen) mod Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/4 2000 ApS og HKR Holding af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. januar 2012 Sag 249/2009 (2. afdeling) S1 (advokat Bjarke Vejby) mod A (advokat Henrik Oehlenschlæger) og B (advokat John Petersen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 439/2008 (2. afdeling) Minna Hartvig og Kaj Tolver Jensen (advokat Anders Rynkebjerg for begge) mod Jyske Finans A/S (advokat Tom Uglsø Jensen) og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

UDSK RI F T DOM. 2727056 Canada. mod. Sagen drejer sig om, hvorvidt et af MJM Athletic Surplus Inc. (herefter MJM) til Con.Com

UDSK RI F T DOM. 2727056 Canada. mod. Sagen drejer sig om, hvorvidt et af MJM Athletic Surplus Inc. (herefter MJM) til Con.Com - CRI UDSK RI F T A F SØ- & H A ND E LSR E T T E NS D O M B O G DOM Afsagt den 26. februar 2010 H- 95-06 2727056 Canada (opr. MJM Athletic Surplus Inc.) (Advokat Jacob Mosegaard Larsenz) mod 1) Con.Com

Læs mere