Udvikling i 4. kvartal 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i 4. kvartal 2008"

Transkript

1 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96% OMX C20* 351,15 247,72-103,43-29,45% -46,63% MSCI World* 6.168, , ,91-21,16% -39,63% MSCI USA* 5.480, ,17-965,44-17,62% -35,97% MSCI Europa* 7.532, , ,40-22,91% -46,00% MSCI Japan* , , ,05-12,54% -27,58% *opgjort i DKK ex. udbytte Renteudvikling i Danmark Rente Rente Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 Refi-renten 4,60 3,75-0,85 1,04% 5,14% Cibor 1 år rente 5,83 4,93-0,90 1,45% 5,47% 4% STAT ,77 2,60-1,17 2,91% 7,08% 4% STAT ,28 3,25-1,03 7,35% 11,57% 7% STAT ,66 3,86-0,10 10,32% 13,71% 4% NYK ,78 4,87-0,91 11,32% 9,73% EFFAS 1-5** 4,04% 7,89% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Valutakurser Værdi Værdi Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 USD/DKK 5,22 5,28 0,06 1,15% 4,14% EUR/DKK 7,46 7,45-0,01-0,13% -0,13% JPY/DKK 0,0496 0,0585 0, ,94% 30,29% Udviklingen på de finansielle markeder i 4. kvartal 2008 Aktiemarkedet Uvejret på aktiemarkederne fortsatte i 4. kvartal Alle indeks, jf. skemaet oven for, viser store fald. Det mere moderate kursfald i Japan skyldes alene, at den japanske yen i kvartalet er steget med knap 18% over for DKK. De samlede kursfald på aktiemarkederne i 2008, jf. skemaet oven for, målt i DKK, blev på mellem 28% i Japan og 49% i Danmark blev for Danmarks vedkommende afkastmæssigt det værste år nogensinde. Som beskrevet i Nye sammenhænge på de finansielle markeder er det vores vurdering, at en væsentlig årsag til de markante kursfald var de mange og store tvangssalg, som lånefinansierede investorer skulle foretage. I Danmark medførte tvangssalgene af såvel aktier som realkreditobligationer, at den danske krone blev svækket over for euroen, hvorfor Nationalbanken den 8. oktober besluttede, at forhøje renten med 0,25% point, medens den Europæiske Centralbank (ECB) nedsatte renten med 0,50% point. Den 6. november nedsatte ECB renten med yderligere 0,50% point. Nationalbanken besluttede at nedsætte dens rente tilsvarende. Da ECB reducerede renten ned med 0,75% point den 10. december besluttede Nationalbanken kun at sænke renten med 0,50% point således, at rentespændet til Euroland blev udvidet med 1,0% point som følge af finanskrisen. Det var en medvirkende årsag til, at salgspresset på danske aktier i 4. kvartal 2008 blev forstærket. Salgspresset på såvel aktier som realkreditobligationer fik den effekt, at flere pensionskasser, for at kunne overholde deres reserveforpligtelser, måtte overveje at reducere deres beholdninger af såvel aktier som realkreditobligationer ganske markant. Derfor fik vi i slutningen af oktober måned Aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet i Danmark (Pensions- og Realkreditpakken). Pensionsselskaberne fik en mere lempelig metode at skulle opgøre deres forpligtigelser på. I 4. kvartal fik vi således en Bankpakke 1 med ubegrænset indskydergaranti frem til 30. oktober 2010 og en Pensions- og Realkreditpakke.

2 DANSK De fortsatte fald i priserne på olie- og råvarer resulterede i yderligere store fald i aktiepriserne i såvel Brasilien som Rusland. Således er aktierne målt i DKK faldet med henholdsvis 38% i Brasilien og 47% i Rusland mod kun 29% i Indien og 17% i Kina. Dermed er kursniveauet på alle aktiemarkeder i BRIC landene i 2008 blevet mere end halveret. Dermed er alle tidligere forudsigelser omkring en dekobling af BRIC landenes økonomi fra den øvrige verden blevet manet til jorden. Økonomierne i verden er blevet mere sammenhængende. Land Aktieindeks Afkast i DKK i Q Afkast i DKK i 2008 Brasilien Bovespa -38,26% -53,43% Rusland Micex -46,53% -71,59% Indien Sensex 30-28,77% -59,27% Kina Shanghai -16,80% -60,42% Der er verden over blevet introduceret mange forskellige hjælpepakker til den finansielle sektor, og på det seneste også hjælpepakker til at styrke den generelle økonomi. Det er svimlende beløb, der er blevet nævnt. EU har for at styrke den generelle økonomiske udvikling lavet en pakke på 200 mia. euro, svarende til 1,5% af landenes BNP. Den kinesiske hjælpepakke har ifølge Kina en værdi på 3,4 billioner kroner, men flere af de påtænkte investeringer, der er en del af hjælpepakken, er allerede blevet iværksat og/eller oplyst. Den reelle værdi af hjælpepakken er derfor sandsynligvis noget mindre. I Japan har den senest offentliggjorte hjælpepakke en værdi på 350 mia. kr. Centralbankerne verden over har meget aggressivt nedsat renterne. ECB s rente er i 4. kvartal blevet nedsat med 1,75% point til 2,50%. Den amerikanske rente er blevet nedsat til nu blot 0,25%. De meget store rentenedsættelser og de mange og store hjælpepakker har imidlertid ikke dæmpet den negative udvikling på aktiemarkederne - tværtimod. Aktiemarkederne fortsatte med at falde. Det er for os et helt klart signal om, at store tvangssalg fortsat er på dagsordenen. Obligationsmarkedet Tvangssalg af realkreditobligationer i oktober, Pensions- og Realkreditpakken og store rentenedsættelser satte i 4. kvartal sit tydelig præg på obligationsmarkedet. Som det ses af grafen nedenfor faldt 4% NYK 2038 og andre realkreditobligationer frem til ultimo oktober kraftigt i kurs. Årsagen hertil var, at flere investeringsselskaber måtte tvangsrealisere deres positioner. 2

3 DANSK Efter at Pensions- og realkreditpakken blev offentliggjort kom køberne tilbage i markedet for realkreditobligationer, hvorefter disse i såvel november som i december steg ganske pænt. Ikke mindst efter at såvel ECB som den amerikanske centralbank (Fed) nedsatte deres renter ganske kraftigt. Således gav 4% NYK 2038 et positivt afkast på hele 11,32% i 4. kvartal Også de øvrige realkreditobligationer og statsobligationer gav i 4. kvartal ganske pæne afkast. Således gav 7% STAT 2024 et afkast på 10,32% og 4% STAT 2010 et afkast på 2,91%, medens EFFAS 1-5 gav et afkast på 4,04%. For hele 2008 blev afkastet på obligationsmarkedet ganske tilfredsstillende. Valutamarkedet Der har sædvanen tro været en pæn stigning på de valutaer, som ofte benyttes til finansiering af gearede investeringer. Det er den japanske yen (JPY) og schweizerfrancen (CHF). JPY er i 4. kvartal steget med hele 17,94% over for danske kroner (DKK) og CHF med 5,59%. For hele 2008 er stigningen i JPY på 30,29% og for CHF 10,74%. Disse markante stigninger er endnu et bevis for, at det er tvangssalg af værdipapirer med tilhørende nedlukning af finansiering, der i de seneste måneder har sat dagsordenen. Den amerikanske dollar (USD) har med en beskeden stigning i 4. kvartal på 1,15% over for DKK holdt sig i ro. For hele 2008 er USD steget med 4,14% over for DKK. Men der har været markante bevægelser på andre valutaer. Det engelske pund er i 4. kvartal blevet svækket med 12,7% over for DKK, den svenske krone med 10,7% og den norske krone med 11,4%. Kursbevægelserne på valutamarkedet har i det seneste kvartal været meget markante. Den økonomiske udvikling i 4. kvartal 2008 Europa Den europæiske økonomi er hårdt ramt af den finansielle krise. Således blev den årlige vækstrate i Euroland i 3. kvartal 2008 sammenlignet med samme kvartal 2007 kun 0,8%. Vækstraten fra 2. kvartal 2008 til 3. kvartal 2008 blev negativ med 0,2%, hvorfor økonomien i Euroland nu er i en recession ( 2 kvartaler i træk med negativ vækst). Henset til at finanskrisen fortsatte i 4. kvartal 2008 forventes den økonomiske vækst at være faldet endnu mere. Efter at inflationen i Euroland i juli 2008 med 4,1% nåede sit højdepunkt er inflationen allerede nu faldet til 1,6%, således at den nu er under ECB s målsætning på 2,0%. Kerneinflationen, dvs. inflationen uden prisstigninger på fødevarer og energi, har ligget mere stabilt omkring et niveau på 1,9%. USA Det uafhængige amerikanske analysebureau NBER (National Bureau of Economic Reasearch) erklærede i 4. kvartal 2008, at den amerikanske økonomi har befundet sig i recession siden 1. kvartal De seneste data for væksten i den amerikanske økonomi viste fra 2. kvartal til 3. kvartal 2008 et fald i den økonomiske vækst på 0,5%, og der forventes en yderligere nedgang fra 3. til 4. kvartal. Inflationen har fulgt samme mønster som i Europa med en stigning på 5,4% i juli faldene til 1,1% i november Kerneinflationen er også faldet i USA. Kerneinflationen viste i november en stigning på 1,9%, hvilket svarer til det europæiske niveau. Japan Den japanske økonomi er også i recession. Således faldt væksten i 3. kvartal 2008 sammenlignet med 2. kvartal 2008 med -0,1%, medens nedgangen var på 0,4% sammenlignet med 3. kvartal Inflationen er fortsat ikke et problem i Japan, idet inflationen - også kerneinflationen - i november 2008 sammenlignet med året før forventes at have ligget på et niveau omkring 1%. 3

4 DANSK BRIK landene Brasilien Den økonomiske vækst i Brasilien har i 3. kvartal 2008 sammenlignet med samme periode året før holdt sig på en årlig vækstrate på 6,8%. Men væksten i 4. kvartal 2008 sammenlignet med samme kvartal i 2007 forventes at være faldet kraftigt til en årlig vækstrate på 3,5%. Den økonomiske krise synes nu for alvor også at ramme Brasilien. Inflationen ligger fortsat på et relativt højt niveau omkring de 6,4% for november Den brasilianske valuta er samtidig blevet svækket. Rusland Efter en pæn vækst i den russiske økonomi i 3. kvartal 2008 sammenlignet med 3. kvartal 2007 på 6,2%, har den økonomiske krise nu også ramt Rusland. Vækstraten for 4. kvartal 2008 sammenlignet med 4. kvartal 2007 forventes at være faldet til 2,6%. Det markante fald i olieprisen rammer - ikke overraskende - den russiske økonomi særdeles hårdt. Inflationen ligger fortsat på et meget højt niveau og forventes for 2008 at have været på hele 13,3%. Den russiske valuta er i takt med kollapset i olieprisen blevet svækket, hvilket har været en medvirkende årsag til det fortsat høje inflationsniveau. Indien Den økonomiske vækst i Indien i 3. kvartal 2008 sammenlignet med 3. kvartal 2007 forventes at have været på 7,3%. Den indiske økonomi er i de seneste 4 år gennemsnitligt vokset med 9,0%. Væksten i 3. kvartal 2008 ligger således under gennemsnittet og forventes i løbet af 4. kvartal 2008 at være faldet yderligere. Inflationen nåede i august sit højdepunkt med en stigning på over 13%, men ligger i november på under 9%. Kina Den økonomiske vækst i Kina forventes sammenlignet med tilsvarende kvartaler i 2007 at være aftaget til henholdsvis 9% i 3. kvartal 2008 og 8% i 4. kvartal Inflationen forventes at være faldet til henholdsvis 6,1% i 3. kvartal 2008 og 3,8% i 4. kvartal Samlet omkring den økonomiske udvikling i 4. kvartal 2008 Det er en økonomisk tsunami, der i løbet af kvartalet har ramt verdensøkonomien. De 3 store økonomier: USA, Europa og Japan er i recession og den økonomiske vækst i BRIK landene er kraftigt aftagende. Positivt er det dog, at inflationen ikke længere udgør nogen trussel. 4

5 DANSK Forventninger Økonomiske nøgletal 2007r 2008e 2009e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 2,20% 2,90% 1,30% 4,00% -0,50% 0,20% Euroland 2,60% 2,10% 1,00% 3,30% -0,70% 0,90% Japan 2,10% 0,10% 0,10% 1,60% -0,60% -0,70% Danmark 1,90% 1,70% -0,80% 3,40% -0,70% 1,50% Brasilien 4,20% 4,50% 5,60% 5,90% 3,00% 5,00% Rusland 8,10% 11,90% 6,00% 13,80% 2,00% 11,00% Indien 9,40% 6,20% 7,00% 8,00% 5,50% 5,00% Kina 11,90% 4,80% 9,30% 6,00% 6,80% 4,00% kilde: e Bank og FI Økonomi De markante kursfald på alle aktiver begynder nu at få indvirkning på den generelle økonomi. Det der startede som en finansiel krise er nu blevet til en generel økonomisk krise. Vækstforventningerne for 2009 er i de seneste måneder blevet justeret markant ned. Der forventes nu en negativ økonomisk vækst i såvel USA som i Japan og Euroland. Den økonomiske vækst er også aftagende i BRIK landene, hvilket illustrerer, at de enkelte økonomier i verden er blevet mere gensidigt afhængige. De fremadrettede indikatorer, såsom det amerikanske ISM indeks (amerikanske indkøbschefers forventning), det tyske IFO (tyske indkøbschefers forventning) og den japanske TANKAN rapport (japanske centralbanks vurdering af erhvervslivets situation) viser alle et meget negativt syn på den nærmeste fremtid. Det virker som om, at alle verdens virksomheder i løbet af 4 kvartal 2008 er kørt ind i en mur. Forbrugertilliden på verdensplan viser en lignende kraftig opbremsning, idet tilliden i f.eks. USA i december 2008 faldt til det laveste niveau siden man i 1967 begyndte at registrere forbrugertilliden. Opbremsningen i den økonomiske aktivitet er generel og er sket med en hastighed og en styrke, der næppe før er set. Verdens økonomier er blevet mere sammenhængende. Det var forventet, at den økonomiske aktivitet i løbet af 4. kvartal 2008 ville bremse op og at økonomerne ville begynde at nedjustere forventningerne til aktiviteten i 2009, men styrken i opbremsningen er meget kraftigere end forventet. Alt tyder på at såvel virksomhederne som forbrugerne har indstillet sig på en kraftig tilbagegang i økonomien. Råvarer, olie og fødevarer falder fortsat markant i pris, hvilket har resulteret i et stort fald i inflationen. Som det ses af grafen neden for er eks. olieprisen faldet fra et topniveau omkring de 140 USD i juli 2008 til ca. 40 USD i december Olieprisen er hermed tilbage på prisniveauet i 2004/05. En tilsvarende udvikling kan konstateres for andre råvarer og fødevarer. Det har fået inflationen til at falde markant, hvilket kan ses af grafen på næste side. Inflationen er i december nu blot på 1,6% i Euroland, og er hermed under ECB s målsætning om en inflation på 2%. Den samme faldende tendens kan ses i de fleste lande i verden, hvilket danner basis for en forøget manøvrefrihed hos centralbankerne. Den amerikanske centralbank (Fed) har allerede besluttet at sænke dens ledende rente til kun 0,25%, medens den europæiske centralbank (ECB) har nedsat renten til 2,00% medio januar 2009, og der kan være mere i vente her. Både den indiske og den kinesiske centralbank har som følge af det aftagende inflationspres ligeledes nedsat renten. 5

6 DANSK Oil price USD/bbl Source: Reuters Ecowin, e Markets Equities Faldet i olie- og fødevarepriserne betyder, at der bliver flere penge til enten at forøge forbruget og/eller forøge opsparingen. Det Internationale Energiagentur (IEA) har tilbage i 2005 vurderet, at hver gang olieprisen stiger med 10% vil det svække væksten i verden med 0,5% point. Er sammenhængen stadig den samme, vil faldet i olieprisen fra en pris på 140 USD i juli 2008 til det nuværende niveau omkring 40 USD i januar 2009 resulterer i en markant forøgelse af væksten (fra tilbagegang til positiv vækst?). Dertil kan lægges faldet i fødevarepriserne, hvor indekset World CRB Foodstuffs i USD er faldet fra indeks 450 i juli 2008 til et indeks omkring de 290 i december Faldet i fødevarepriserne verden over er også med til at give flere penge til forbrug/opsparing. Der er fra regeringers side blevet introduceret en lang række pakker til at understøtte den økonomiske vækst. Værdien af alle disse pakker er svær at spå om, men det er markante væksttiltag, der er blevet iværksat. Vækstpakken fra EU svarer alene til 1,5% af EU landenes BNP. Og lignende pakker er blevet introduceret i mange andre lande såsom i USA, Japan og i Kina. Og det er samstemmende blevet sagt, at skal der flere hjælpepakker til for at stoppe den økonomiske tilbagegang, er man parate hertil. Det er også med til at forbedre udsigterne for verdensøkonomien. 6

7 DANSK Det lavere renteniveau er med til at lette låntagernes rentebyrde, men effekten af rentefaldet har været meget forskellig på de forskellige lånetyper. Renten på den 30 årige realkreditobligation 4% NYK 2038 er faldet fra 5,24% den til 4,90% den Der er således sket et mindre rentefald på de 30 årige realkreditobligationer. Renten på almindelige banklån er stort set uændrede, idet CIBOR renten (Copenhagen Interbank Offered Rates - en referencerente for afgivelse af likviditet mellem banker) er uændret omkring de 4,90%. Derimod er renten på udlån sandsynligvis steget en anelse, idet bankerne generelt har valgt at udvide deres rentemarginal. For virksomheder er der sket en markant stigning i låneomkostningerne, især for lån via virksomhedsobligationer. High Yield spreadet, jf. grafen nedenfor, angiver hvilken merrente der kan fås ved at købe Merrill Lynch Global High Yield indekset (global portefølje af virksomhedsobligationer med lav kredit rating) frem for at investere i 10 årige amerikanske statsobligationer. Med en 10 årig amerikansk statsrente omkring 2,25-2,50% svarer det til, at gennemsnitsrenten for lånene i disse virksomheder nu er på 16-17%, hvor renten for 2-3 år siden lå i niveauet 8-9%. Det svarer til, at virksomhedernes lånerente på kort tid er blevet fordoblet. Vi kan således konkludere, at det lavere renteniveau indtil videre kun har resulteret i et marginalt lavere renteniveau for husejere og at renteniveauet for almindelige lån sandsynligvis er steget marginalt, medens renteniveauet for virksomheder er steget eksplosivt. Det betyder, at den aggressive nedsættelse af renterne fra centralbankernes side ikke er slået igennem på udlånsrenterne. Denne problemstilling optager naturligvis centralbankerne, og det vurderes, hvorvidt der skal og kan iværksættes tiltag, der resulterer i at renteniveauet for virksomheder og forbrugere også falder. Bliver renteniveauet ikke lavere kan det blive aktuelt, at regeringer eller statsejede fonde opkøber virksomhedsobligationer. Samlet vurdering af de økonomiske udsigter Der er for nærværende flere modsat rettede tendenser i den globale økonomi. Aktiverne er faldet markant værdi og har skabt en hidtil uset opbremsning i den økonomiske aktivitet og frygt hos forbrugerne, medens regeringer verden over disker op med den ene hjælpepakke efter den anden i kombination med at centralbankerne sætter renten kraftigt ned. Faldet i både olie- og fødevarepriserne giver desuden forbedrede vækstmuligheder for verdensøkonomien. Der er dog ingen tvivl om, at vi i den nærmeste fremtid vil se nogle stadig meget dystre økonomiske nøgletal, men hvad der sker med økonomien om et ½ år og herefter, det er straks sværere at vurdere. Det kan sagtens vise sig, at de massive væksttiltag i kombination med lavere olie- og fødevarepriser er nok til at stabilisere verdensøkonomien, ikke mindst hvis en del af den nuværende økonomiske opbremsning måtte vise sig at skyldes forbrugeres og virksomheders overdreven frygt for fremtiden. De fleste virksomheder og økonomer har indstillet sig på en lang 7

8 DANSK økonomisk nedtur, hvorfor tingene skal blive meget dystre for at overraske negativt bliver efter vores vurdering et udfordringernes år, hvor man både som investor og virksomhedsleder skal være parat til at handle hurtigt, idet de økonomiske udsigter i hastigt tempo hurtigt kan blive ændret. Det er vores vurdering, at investorer, økonomer og virksomheder for nærværende har taget de meget dystre briller på og overser/negligerer de positive tiltag, der tages. Aktier Ifølge nedenstående graf for den relative prisfastsættelse på aktier i forhold til obligationer er aktierne nu historisk billige, men som altid, skal investorer forholde sig kritisk til forudsætningerne bag modellen. I modellen anvendes den forventede indtjening hos selskaberne i de amerikanske S&P 500 indeks for 2008 og Hvad indtjeningen i selskaberne bliver fremadrettet er selvfølgelig altafgørende for, hvorvidt aktierne er billige eller dyre. I nedenstående model regner analytikerne med en tilbagegang i indtjeningen i S&P 500 virksomhederne i 2008 på 12,5%, og der regnes med en indtjeningsfremgang i 2009 på 7,5% i Vi anser indtjeningsforventningerne for at være alt for høje, og har foretaget en beregning på, hvordan sammenhængen ser ud, hvis man f.eks. regner med et fald i selskabsindtjeningen på 15% i Selv med en tilbagegang i indtjeningen på 15% vil aktierne være billige, og skal man retfærdiggøre det nuværende kursniveau på S&P ud fra nedenstående ligevægt, skal analytikernes forventning til selskabsindtjeningen i de kommende 12 måneder falde med 64%. Vi er således ikke i tvivl om, at aktierne på det nuværende kursniveau er meget billigt prisfastsat og de nuværende kursniveauer bærer præg af, at der i løbet af de seneste måneder er blevet foretaget massive tvangssalg af aktier. Der er efter vores vurdering indeholdt alt for negative forventninger til selskabsindtjeningen i den nuværende prisfastsættelse af aktierne, og man har helt glemt, at der på det seneste også er gennemført markante vækstfremmende tiltag. Det er også langt fra sikkert, at udsigterne for væksten i verdensøkonomien ser meget dyster ud, når vi når frem til medio Vi anbefaler derfor fortsat, at investorer i den kommende periode gradvist øger deres aktieandel op imod benchmark. Det skulle ikke undre os, hvis 2009 kan byde på et pænt positivt 2 cifret aktieafkast. Obligationer Inflationspresset er i løbet af 4. kvartal 2008 nærmest forsvundet, og der er efter vores vurdering ikke udsigt til, at inflationspresset i nær fremtid vil vende tilbage. Imidlertid bør man være opmærksom på, at de massive vækstfremmende tiltag fra regeringer kan resultere i, at udsigterne for verdensøkonomien måske allerede fra medio 2009 kan begynde at se noget lysere ud. Medio 2008 argumenterede vi for, at investorerne overvurderede inflationspresset, 8

9 DANSK idet inflationen primært steg som følge af spekulative investeringer i olie, råvarer og fødevarer. Nu er der sket tvangssalg i de samme aktiver, hvorfor man nu kan frygte, at den underliggende inflation undervurderes. På den helt korte bane er vi imidlertid ikke nervøse for, at inflationsforventningerne igen skal ændre sig markant, men man bør være ekstra på vagt, når der sker så store og uforudsigelige bevægelser på de finansielle markeder. Vi anbefaler, at investorer har en mellemlang placering på sin obligationsbeholdning, samt placerer en del af sin obligationsbeholdning i High Yield obligationer via en investeringsforening, idet merrenten på virksomhedsobligationerne vurderes som meget attraktive. Virksomheds- og pensionsbeskattede investorer kan desuden overveje at placere en del af deres investering i højt forrentede realkreditobligationer såsom 7% NYK 2041 OA. 19. januar 2009 Formue- & Investeringspleje A/S Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Formue- & Investeringspleje A/S,. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 9

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013 Bestyrelsens beretning Jeg kan starte med at konstatere, at 2012 blev et overraskende godt investeringsår med flotte afkast til investorerne i Jyske Invest.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere