Udvikling i 4. kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i 4. kvartal 2008"

Transkript

1 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96% OMX C20* 351,15 247,72-103,43-29,45% -46,63% MSCI World* 6.168, , ,91-21,16% -39,63% MSCI USA* 5.480, ,17-965,44-17,62% -35,97% MSCI Europa* 7.532, , ,40-22,91% -46,00% MSCI Japan* , , ,05-12,54% -27,58% *opgjort i DKK ex. udbytte Renteudvikling i Danmark Rente Rente Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 Refi-renten 4,60 3,75-0,85 1,04% 5,14% Cibor 1 år rente 5,83 4,93-0,90 1,45% 5,47% 4% STAT ,77 2,60-1,17 2,91% 7,08% 4% STAT ,28 3,25-1,03 7,35% 11,57% 7% STAT ,66 3,86-0,10 10,32% 13,71% 4% NYK ,78 4,87-0,91 11,32% 9,73% EFFAS 1-5** 4,04% 7,89% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Valutakurser Værdi Værdi Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 USD/DKK 5,22 5,28 0,06 1,15% 4,14% EUR/DKK 7,46 7,45-0,01-0,13% -0,13% JPY/DKK 0,0496 0,0585 0, ,94% 30,29% Udviklingen på de finansielle markeder i 4. kvartal 2008 Aktiemarkedet Uvejret på aktiemarkederne fortsatte i 4. kvartal Alle indeks, jf. skemaet oven for, viser store fald. Det mere moderate kursfald i Japan skyldes alene, at den japanske yen i kvartalet er steget med knap 18% over for DKK. De samlede kursfald på aktiemarkederne i 2008, jf. skemaet oven for, målt i DKK, blev på mellem 28% i Japan og 49% i Danmark blev for Danmarks vedkommende afkastmæssigt det værste år nogensinde. Som beskrevet i Nye sammenhænge på de finansielle markeder er det vores vurdering, at en væsentlig årsag til de markante kursfald var de mange og store tvangssalg, som lånefinansierede investorer skulle foretage. I Danmark medførte tvangssalgene af såvel aktier som realkreditobligationer, at den danske krone blev svækket over for euroen, hvorfor Nationalbanken den 8. oktober besluttede, at forhøje renten med 0,25% point, medens den Europæiske Centralbank (ECB) nedsatte renten med 0,50% point. Den 6. november nedsatte ECB renten med yderligere 0,50% point. Nationalbanken besluttede at nedsætte dens rente tilsvarende. Da ECB reducerede renten ned med 0,75% point den 10. december besluttede Nationalbanken kun at sænke renten med 0,50% point således, at rentespændet til Euroland blev udvidet med 1,0% point som følge af finanskrisen. Det var en medvirkende årsag til, at salgspresset på danske aktier i 4. kvartal 2008 blev forstærket. Salgspresset på såvel aktier som realkreditobligationer fik den effekt, at flere pensionskasser, for at kunne overholde deres reserveforpligtelser, måtte overveje at reducere deres beholdninger af såvel aktier som realkreditobligationer ganske markant. Derfor fik vi i slutningen af oktober måned Aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet i Danmark (Pensions- og Realkreditpakken). Pensionsselskaberne fik en mere lempelig metode at skulle opgøre deres forpligtigelser på. I 4. kvartal fik vi således en Bankpakke 1 med ubegrænset indskydergaranti frem til 30. oktober 2010 og en Pensions- og Realkreditpakke.

2 DANSK De fortsatte fald i priserne på olie- og råvarer resulterede i yderligere store fald i aktiepriserne i såvel Brasilien som Rusland. Således er aktierne målt i DKK faldet med henholdsvis 38% i Brasilien og 47% i Rusland mod kun 29% i Indien og 17% i Kina. Dermed er kursniveauet på alle aktiemarkeder i BRIC landene i 2008 blevet mere end halveret. Dermed er alle tidligere forudsigelser omkring en dekobling af BRIC landenes økonomi fra den øvrige verden blevet manet til jorden. Økonomierne i verden er blevet mere sammenhængende. Land Aktieindeks Afkast i DKK i Q Afkast i DKK i 2008 Brasilien Bovespa -38,26% -53,43% Rusland Micex -46,53% -71,59% Indien Sensex 30-28,77% -59,27% Kina Shanghai -16,80% -60,42% Der er verden over blevet introduceret mange forskellige hjælpepakker til den finansielle sektor, og på det seneste også hjælpepakker til at styrke den generelle økonomi. Det er svimlende beløb, der er blevet nævnt. EU har for at styrke den generelle økonomiske udvikling lavet en pakke på 200 mia. euro, svarende til 1,5% af landenes BNP. Den kinesiske hjælpepakke har ifølge Kina en værdi på 3,4 billioner kroner, men flere af de påtænkte investeringer, der er en del af hjælpepakken, er allerede blevet iværksat og/eller oplyst. Den reelle værdi af hjælpepakken er derfor sandsynligvis noget mindre. I Japan har den senest offentliggjorte hjælpepakke en værdi på 350 mia. kr. Centralbankerne verden over har meget aggressivt nedsat renterne. ECB s rente er i 4. kvartal blevet nedsat med 1,75% point til 2,50%. Den amerikanske rente er blevet nedsat til nu blot 0,25%. De meget store rentenedsættelser og de mange og store hjælpepakker har imidlertid ikke dæmpet den negative udvikling på aktiemarkederne - tværtimod. Aktiemarkederne fortsatte med at falde. Det er for os et helt klart signal om, at store tvangssalg fortsat er på dagsordenen. Obligationsmarkedet Tvangssalg af realkreditobligationer i oktober, Pensions- og Realkreditpakken og store rentenedsættelser satte i 4. kvartal sit tydelig præg på obligationsmarkedet. Som det ses af grafen nedenfor faldt 4% NYK 2038 og andre realkreditobligationer frem til ultimo oktober kraftigt i kurs. Årsagen hertil var, at flere investeringsselskaber måtte tvangsrealisere deres positioner. 2

3 DANSK Efter at Pensions- og realkreditpakken blev offentliggjort kom køberne tilbage i markedet for realkreditobligationer, hvorefter disse i såvel november som i december steg ganske pænt. Ikke mindst efter at såvel ECB som den amerikanske centralbank (Fed) nedsatte deres renter ganske kraftigt. Således gav 4% NYK 2038 et positivt afkast på hele 11,32% i 4. kvartal Også de øvrige realkreditobligationer og statsobligationer gav i 4. kvartal ganske pæne afkast. Således gav 7% STAT 2024 et afkast på 10,32% og 4% STAT 2010 et afkast på 2,91%, medens EFFAS 1-5 gav et afkast på 4,04%. For hele 2008 blev afkastet på obligationsmarkedet ganske tilfredsstillende. Valutamarkedet Der har sædvanen tro været en pæn stigning på de valutaer, som ofte benyttes til finansiering af gearede investeringer. Det er den japanske yen (JPY) og schweizerfrancen (CHF). JPY er i 4. kvartal steget med hele 17,94% over for danske kroner (DKK) og CHF med 5,59%. For hele 2008 er stigningen i JPY på 30,29% og for CHF 10,74%. Disse markante stigninger er endnu et bevis for, at det er tvangssalg af værdipapirer med tilhørende nedlukning af finansiering, der i de seneste måneder har sat dagsordenen. Den amerikanske dollar (USD) har med en beskeden stigning i 4. kvartal på 1,15% over for DKK holdt sig i ro. For hele 2008 er USD steget med 4,14% over for DKK. Men der har været markante bevægelser på andre valutaer. Det engelske pund er i 4. kvartal blevet svækket med 12,7% over for DKK, den svenske krone med 10,7% og den norske krone med 11,4%. Kursbevægelserne på valutamarkedet har i det seneste kvartal været meget markante. Den økonomiske udvikling i 4. kvartal 2008 Europa Den europæiske økonomi er hårdt ramt af den finansielle krise. Således blev den årlige vækstrate i Euroland i 3. kvartal 2008 sammenlignet med samme kvartal 2007 kun 0,8%. Vækstraten fra 2. kvartal 2008 til 3. kvartal 2008 blev negativ med 0,2%, hvorfor økonomien i Euroland nu er i en recession ( 2 kvartaler i træk med negativ vækst). Henset til at finanskrisen fortsatte i 4. kvartal 2008 forventes den økonomiske vækst at være faldet endnu mere. Efter at inflationen i Euroland i juli 2008 med 4,1% nåede sit højdepunkt er inflationen allerede nu faldet til 1,6%, således at den nu er under ECB s målsætning på 2,0%. Kerneinflationen, dvs. inflationen uden prisstigninger på fødevarer og energi, har ligget mere stabilt omkring et niveau på 1,9%. USA Det uafhængige amerikanske analysebureau NBER (National Bureau of Economic Reasearch) erklærede i 4. kvartal 2008, at den amerikanske økonomi har befundet sig i recession siden 1. kvartal De seneste data for væksten i den amerikanske økonomi viste fra 2. kvartal til 3. kvartal 2008 et fald i den økonomiske vækst på 0,5%, og der forventes en yderligere nedgang fra 3. til 4. kvartal. Inflationen har fulgt samme mønster som i Europa med en stigning på 5,4% i juli faldene til 1,1% i november Kerneinflationen er også faldet i USA. Kerneinflationen viste i november en stigning på 1,9%, hvilket svarer til det europæiske niveau. Japan Den japanske økonomi er også i recession. Således faldt væksten i 3. kvartal 2008 sammenlignet med 2. kvartal 2008 med -0,1%, medens nedgangen var på 0,4% sammenlignet med 3. kvartal Inflationen er fortsat ikke et problem i Japan, idet inflationen - også kerneinflationen - i november 2008 sammenlignet med året før forventes at have ligget på et niveau omkring 1%. 3

4 DANSK BRIK landene Brasilien Den økonomiske vækst i Brasilien har i 3. kvartal 2008 sammenlignet med samme periode året før holdt sig på en årlig vækstrate på 6,8%. Men væksten i 4. kvartal 2008 sammenlignet med samme kvartal i 2007 forventes at være faldet kraftigt til en årlig vækstrate på 3,5%. Den økonomiske krise synes nu for alvor også at ramme Brasilien. Inflationen ligger fortsat på et relativt højt niveau omkring de 6,4% for november Den brasilianske valuta er samtidig blevet svækket. Rusland Efter en pæn vækst i den russiske økonomi i 3. kvartal 2008 sammenlignet med 3. kvartal 2007 på 6,2%, har den økonomiske krise nu også ramt Rusland. Vækstraten for 4. kvartal 2008 sammenlignet med 4. kvartal 2007 forventes at være faldet til 2,6%. Det markante fald i olieprisen rammer - ikke overraskende - den russiske økonomi særdeles hårdt. Inflationen ligger fortsat på et meget højt niveau og forventes for 2008 at have været på hele 13,3%. Den russiske valuta er i takt med kollapset i olieprisen blevet svækket, hvilket har været en medvirkende årsag til det fortsat høje inflationsniveau. Indien Den økonomiske vækst i Indien i 3. kvartal 2008 sammenlignet med 3. kvartal 2007 forventes at have været på 7,3%. Den indiske økonomi er i de seneste 4 år gennemsnitligt vokset med 9,0%. Væksten i 3. kvartal 2008 ligger således under gennemsnittet og forventes i løbet af 4. kvartal 2008 at være faldet yderligere. Inflationen nåede i august sit højdepunkt med en stigning på over 13%, men ligger i november på under 9%. Kina Den økonomiske vækst i Kina forventes sammenlignet med tilsvarende kvartaler i 2007 at være aftaget til henholdsvis 9% i 3. kvartal 2008 og 8% i 4. kvartal Inflationen forventes at være faldet til henholdsvis 6,1% i 3. kvartal 2008 og 3,8% i 4. kvartal Samlet omkring den økonomiske udvikling i 4. kvartal 2008 Det er en økonomisk tsunami, der i løbet af kvartalet har ramt verdensøkonomien. De 3 store økonomier: USA, Europa og Japan er i recession og den økonomiske vækst i BRIK landene er kraftigt aftagende. Positivt er det dog, at inflationen ikke længere udgør nogen trussel. 4

5 DANSK Forventninger Økonomiske nøgletal 2007r 2008e 2009e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 2,20% 2,90% 1,30% 4,00% -0,50% 0,20% Euroland 2,60% 2,10% 1,00% 3,30% -0,70% 0,90% Japan 2,10% 0,10% 0,10% 1,60% -0,60% -0,70% Danmark 1,90% 1,70% -0,80% 3,40% -0,70% 1,50% Brasilien 4,20% 4,50% 5,60% 5,90% 3,00% 5,00% Rusland 8,10% 11,90% 6,00% 13,80% 2,00% 11,00% Indien 9,40% 6,20% 7,00% 8,00% 5,50% 5,00% Kina 11,90% 4,80% 9,30% 6,00% 6,80% 4,00% kilde: e Bank og FI Økonomi De markante kursfald på alle aktiver begynder nu at få indvirkning på den generelle økonomi. Det der startede som en finansiel krise er nu blevet til en generel økonomisk krise. Vækstforventningerne for 2009 er i de seneste måneder blevet justeret markant ned. Der forventes nu en negativ økonomisk vækst i såvel USA som i Japan og Euroland. Den økonomiske vækst er også aftagende i BRIK landene, hvilket illustrerer, at de enkelte økonomier i verden er blevet mere gensidigt afhængige. De fremadrettede indikatorer, såsom det amerikanske ISM indeks (amerikanske indkøbschefers forventning), det tyske IFO (tyske indkøbschefers forventning) og den japanske TANKAN rapport (japanske centralbanks vurdering af erhvervslivets situation) viser alle et meget negativt syn på den nærmeste fremtid. Det virker som om, at alle verdens virksomheder i løbet af 4 kvartal 2008 er kørt ind i en mur. Forbrugertilliden på verdensplan viser en lignende kraftig opbremsning, idet tilliden i f.eks. USA i december 2008 faldt til det laveste niveau siden man i 1967 begyndte at registrere forbrugertilliden. Opbremsningen i den økonomiske aktivitet er generel og er sket med en hastighed og en styrke, der næppe før er set. Verdens økonomier er blevet mere sammenhængende. Det var forventet, at den økonomiske aktivitet i løbet af 4. kvartal 2008 ville bremse op og at økonomerne ville begynde at nedjustere forventningerne til aktiviteten i 2009, men styrken i opbremsningen er meget kraftigere end forventet. Alt tyder på at såvel virksomhederne som forbrugerne har indstillet sig på en kraftig tilbagegang i økonomien. Råvarer, olie og fødevarer falder fortsat markant i pris, hvilket har resulteret i et stort fald i inflationen. Som det ses af grafen neden for er eks. olieprisen faldet fra et topniveau omkring de 140 USD i juli 2008 til ca. 40 USD i december Olieprisen er hermed tilbage på prisniveauet i 2004/05. En tilsvarende udvikling kan konstateres for andre råvarer og fødevarer. Det har fået inflationen til at falde markant, hvilket kan ses af grafen på næste side. Inflationen er i december nu blot på 1,6% i Euroland, og er hermed under ECB s målsætning om en inflation på 2%. Den samme faldende tendens kan ses i de fleste lande i verden, hvilket danner basis for en forøget manøvrefrihed hos centralbankerne. Den amerikanske centralbank (Fed) har allerede besluttet at sænke dens ledende rente til kun 0,25%, medens den europæiske centralbank (ECB) har nedsat renten til 2,00% medio januar 2009, og der kan være mere i vente her. Både den indiske og den kinesiske centralbank har som følge af det aftagende inflationspres ligeledes nedsat renten. 5

6 DANSK Oil price USD/bbl Source: Reuters Ecowin, e Markets Equities Faldet i olie- og fødevarepriserne betyder, at der bliver flere penge til enten at forøge forbruget og/eller forøge opsparingen. Det Internationale Energiagentur (IEA) har tilbage i 2005 vurderet, at hver gang olieprisen stiger med 10% vil det svække væksten i verden med 0,5% point. Er sammenhængen stadig den samme, vil faldet i olieprisen fra en pris på 140 USD i juli 2008 til det nuværende niveau omkring 40 USD i januar 2009 resulterer i en markant forøgelse af væksten (fra tilbagegang til positiv vækst?). Dertil kan lægges faldet i fødevarepriserne, hvor indekset World CRB Foodstuffs i USD er faldet fra indeks 450 i juli 2008 til et indeks omkring de 290 i december Faldet i fødevarepriserne verden over er også med til at give flere penge til forbrug/opsparing. Der er fra regeringers side blevet introduceret en lang række pakker til at understøtte den økonomiske vækst. Værdien af alle disse pakker er svær at spå om, men det er markante væksttiltag, der er blevet iværksat. Vækstpakken fra EU svarer alene til 1,5% af EU landenes BNP. Og lignende pakker er blevet introduceret i mange andre lande såsom i USA, Japan og i Kina. Og det er samstemmende blevet sagt, at skal der flere hjælpepakker til for at stoppe den økonomiske tilbagegang, er man parate hertil. Det er også med til at forbedre udsigterne for verdensøkonomien. 6

7 DANSK Det lavere renteniveau er med til at lette låntagernes rentebyrde, men effekten af rentefaldet har været meget forskellig på de forskellige lånetyper. Renten på den 30 årige realkreditobligation 4% NYK 2038 er faldet fra 5,24% den til 4,90% den Der er således sket et mindre rentefald på de 30 årige realkreditobligationer. Renten på almindelige banklån er stort set uændrede, idet CIBOR renten (Copenhagen Interbank Offered Rates - en referencerente for afgivelse af likviditet mellem banker) er uændret omkring de 4,90%. Derimod er renten på udlån sandsynligvis steget en anelse, idet bankerne generelt har valgt at udvide deres rentemarginal. For virksomheder er der sket en markant stigning i låneomkostningerne, især for lån via virksomhedsobligationer. High Yield spreadet, jf. grafen nedenfor, angiver hvilken merrente der kan fås ved at købe Merrill Lynch Global High Yield indekset (global portefølje af virksomhedsobligationer med lav kredit rating) frem for at investere i 10 årige amerikanske statsobligationer. Med en 10 årig amerikansk statsrente omkring 2,25-2,50% svarer det til, at gennemsnitsrenten for lånene i disse virksomheder nu er på 16-17%, hvor renten for 2-3 år siden lå i niveauet 8-9%. Det svarer til, at virksomhedernes lånerente på kort tid er blevet fordoblet. Vi kan således konkludere, at det lavere renteniveau indtil videre kun har resulteret i et marginalt lavere renteniveau for husejere og at renteniveauet for almindelige lån sandsynligvis er steget marginalt, medens renteniveauet for virksomheder er steget eksplosivt. Det betyder, at den aggressive nedsættelse af renterne fra centralbankernes side ikke er slået igennem på udlånsrenterne. Denne problemstilling optager naturligvis centralbankerne, og det vurderes, hvorvidt der skal og kan iværksættes tiltag, der resulterer i at renteniveauet for virksomheder og forbrugere også falder. Bliver renteniveauet ikke lavere kan det blive aktuelt, at regeringer eller statsejede fonde opkøber virksomhedsobligationer. Samlet vurdering af de økonomiske udsigter Der er for nærværende flere modsat rettede tendenser i den globale økonomi. Aktiverne er faldet markant værdi og har skabt en hidtil uset opbremsning i den økonomiske aktivitet og frygt hos forbrugerne, medens regeringer verden over disker op med den ene hjælpepakke efter den anden i kombination med at centralbankerne sætter renten kraftigt ned. Faldet i både olie- og fødevarepriserne giver desuden forbedrede vækstmuligheder for verdensøkonomien. Der er dog ingen tvivl om, at vi i den nærmeste fremtid vil se nogle stadig meget dystre økonomiske nøgletal, men hvad der sker med økonomien om et ½ år og herefter, det er straks sværere at vurdere. Det kan sagtens vise sig, at de massive væksttiltag i kombination med lavere olie- og fødevarepriser er nok til at stabilisere verdensøkonomien, ikke mindst hvis en del af den nuværende økonomiske opbremsning måtte vise sig at skyldes forbrugeres og virksomheders overdreven frygt for fremtiden. De fleste virksomheder og økonomer har indstillet sig på en lang 7

8 DANSK økonomisk nedtur, hvorfor tingene skal blive meget dystre for at overraske negativt bliver efter vores vurdering et udfordringernes år, hvor man både som investor og virksomhedsleder skal være parat til at handle hurtigt, idet de økonomiske udsigter i hastigt tempo hurtigt kan blive ændret. Det er vores vurdering, at investorer, økonomer og virksomheder for nærværende har taget de meget dystre briller på og overser/negligerer de positive tiltag, der tages. Aktier Ifølge nedenstående graf for den relative prisfastsættelse på aktier i forhold til obligationer er aktierne nu historisk billige, men som altid, skal investorer forholde sig kritisk til forudsætningerne bag modellen. I modellen anvendes den forventede indtjening hos selskaberne i de amerikanske S&P 500 indeks for 2008 og Hvad indtjeningen i selskaberne bliver fremadrettet er selvfølgelig altafgørende for, hvorvidt aktierne er billige eller dyre. I nedenstående model regner analytikerne med en tilbagegang i indtjeningen i S&P 500 virksomhederne i 2008 på 12,5%, og der regnes med en indtjeningsfremgang i 2009 på 7,5% i Vi anser indtjeningsforventningerne for at være alt for høje, og har foretaget en beregning på, hvordan sammenhængen ser ud, hvis man f.eks. regner med et fald i selskabsindtjeningen på 15% i Selv med en tilbagegang i indtjeningen på 15% vil aktierne være billige, og skal man retfærdiggøre det nuværende kursniveau på S&P ud fra nedenstående ligevægt, skal analytikernes forventning til selskabsindtjeningen i de kommende 12 måneder falde med 64%. Vi er således ikke i tvivl om, at aktierne på det nuværende kursniveau er meget billigt prisfastsat og de nuværende kursniveauer bærer præg af, at der i løbet af de seneste måneder er blevet foretaget massive tvangssalg af aktier. Der er efter vores vurdering indeholdt alt for negative forventninger til selskabsindtjeningen i den nuværende prisfastsættelse af aktierne, og man har helt glemt, at der på det seneste også er gennemført markante vækstfremmende tiltag. Det er også langt fra sikkert, at udsigterne for væksten i verdensøkonomien ser meget dyster ud, når vi når frem til medio Vi anbefaler derfor fortsat, at investorer i den kommende periode gradvist øger deres aktieandel op imod benchmark. Det skulle ikke undre os, hvis 2009 kan byde på et pænt positivt 2 cifret aktieafkast. Obligationer Inflationspresset er i løbet af 4. kvartal 2008 nærmest forsvundet, og der er efter vores vurdering ikke udsigt til, at inflationspresset i nær fremtid vil vende tilbage. Imidlertid bør man være opmærksom på, at de massive vækstfremmende tiltag fra regeringer kan resultere i, at udsigterne for verdensøkonomien måske allerede fra medio 2009 kan begynde at se noget lysere ud. Medio 2008 argumenterede vi for, at investorerne overvurderede inflationspresset, 8

9 DANSK idet inflationen primært steg som følge af spekulative investeringer i olie, råvarer og fødevarer. Nu er der sket tvangssalg i de samme aktiver, hvorfor man nu kan frygte, at den underliggende inflation undervurderes. På den helt korte bane er vi imidlertid ikke nervøse for, at inflationsforventningerne igen skal ændre sig markant, men man bør være ekstra på vagt, når der sker så store og uforudsigelige bevægelser på de finansielle markeder. Vi anbefaler, at investorer har en mellemlang placering på sin obligationsbeholdning, samt placerer en del af sin obligationsbeholdning i High Yield obligationer via en investeringsforening, idet merrenten på virksomhedsobligationerne vurderes som meget attraktive. Virksomheds- og pensionsbeskattede investorer kan desuden overveje at placere en del af deres investering i højt forrentede realkreditobligationer såsom 7% NYK 2041 OA. 19. januar 2009 Formue- & Investeringspleje A/S Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Formue- & Investeringspleje A/S,. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 9

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82%

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82% DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Udvikling i 1. kvartal 2009 Værdi Værdi Aktieindeks 31.12.08 31.03.09 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08%

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 31.03.09 30.06.09 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 207,29 259,41 52,12 25,14% 13,79% OMX C20*

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 4. kvartal 2007 Værdi Værdi 28.09.07 31.12.07 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 485,83 446,69-39,14-8,06% 5,49% OMX

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 RESUME Økonomiske udsigter Væksten i verdensøkonomien er fortsat i gang med at aftage. Og på grund af risiko for overophedning i Emerging Markets skal vi i den vestlige

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

FORMUE- & INVESTERINGSPLEJE A/S Resume

FORMUE- & INVESTERINGSPLEJE A/S Resume DANSK Nye sammenhænge på de finansielle markeder Resume Nye sammenhænge mellem forskellige aktivtyper på de finansielle markeder har resulteret i, at kapitalbevægelser påvirker verdensøkonomien i et omfang

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.06.09 30.09.09 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 259,41 297,96 38,55 14,86% 30,70% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter 4. kvartal 2014 har været endnu et kvartal, hvor den økonomiske vækst i verdensøkonomien samlet set er foregået i et behersket tempo. Der er dog

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Det er fortsat vores vurdering, at de fleste lande i 1. og 2. kvartal vil opleve pæne økonomiske vækstrater bl.a. fordi sammenligningstallene

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Der har i de fleste lande og i særdeleshed i BRIK landene i løbet af 2. kvartal 2012 været en større opbremsning i den økonomiske vækst end forventet.

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 RESUME Økonomiske Udsigter Verdensøkonomien har i 2. kvartal 2010 og samlet for 1. halvår af 2010 udviklet sig bedre end forventet, men det er i den vestlige verden sket

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling i løbet af 1. kvartal 2017. Der tegner sig fortsat et billede af en verdensøkonomi,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2011 ligget på et relativt højt niveau, men inflationen er ved at blive en udfordring. Dette er specielt

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Den økonomiske vækst har i 4. kvartal 2010 stort set udviklet sig som forventet, men der er i flere lande tegn på, at stigende fødevare- og råvarepriser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter De fleste udviklede økonomier fik en lidt lavere økonomisk vækst i både 2. og 3. kvartal 2016 sammenlignet med de samme kvartaler året før, mens

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016 Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter Til trods for både et overraskende resultat af Brexit afstemningen i juni samt det amerikanske præsidentvalg i november 2016, har den økonomiske

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter OECD s leading indicators, som historisk har været en meget god indikator for, hvilken retning verdensøkonomien udvikler sig i, indikerer, at

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst i USA forventes som følge af den hårde amerikanske vinter og en lageropbygning hos virksomhederne i de forgangne kvartaler

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der er ikke noget som tyder på, at vi på nuværende tidspunkt står over for et langvarigt økonomisk opsving i verdensøkonomien, men det kan være,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Januar 2016 O L I E- O G E N E R G I P R I S E R F O R S K U B B E R D E N G L O B A L E Ø K O N O M I S K E B A L A N C E

Januar 2016 O L I E- O G E N E R G I P R I S E R F O R S K U B B E R D E N G L O B A L E Ø K O N O M I S K E B A L A N C E Januar 2016 F E D O G ECB E R P Å V E J I H V E R S I N R E T N I N G Den amerikanske centralbank, Fed, satte den 16. december 2015 renten op med 25 basispoint (0,25 procent point). Det er den første renteforhøjelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst i Europa er hen over året aftaget. Og de sydeuropæiske gældsproblemer er ved at udvikle sig til et mareridt - også for den

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 3. kvartal 2017 været lidt mere gang i både den europæiske og japanske økonomi end hidtil antaget, mens den amerikanske økonomi sandsynligvis

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere