Jyske Foretrukne: uge 44

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Foretrukne: uge 44"

Transkript

1 Jyske Foretrukne: uge 44 Vi tilføjer Ineos til Jyske Foretrukne i stedet for Numericable. Univeg, Rexam og Abengoa forbliver i porteføljen. Jyske Foretrukne selskaberne er baseret på en fundamental tilgang. Jyske Foretrukne er IKKE en modelportefølje, og er alene et udtryk for en høj overbevisning af de enkelte selskabers performance på kort/mellemlang sigt. Såfremt obligationerne bliver skiftet ud, er dette ikke et udtryk for en generel Sælg anbefaling. Se for de bagvedliggende analyser, samt risikomærkning af produkterne. STRATEGI: Korrektion til korrektionen High Yield markedet har den seneste uge indhentet en del af den negative korrektion vi så i uge 42. Overordnet er vi dog stadig i en opadgående trend, der startede i slutningen af juni. Rygter om at ECB vil overveje at købe virksomhedsobligationer, var medvirkende hertil. Såfremt der skulle være hold i rygterne er det vores klare overbevisning at det vil ske i High Grade segmentet og ikke High Yield. Opkøbene vil dog have afledte positive effekter på High Yield segmentet. På den korte bane kan vi godt se High Yield markedets momentum fortsætte ind i næste uge. Triggeren kan meget vel være ECB s AQR og Stress Test der vil blive offentliggjort på søndag kl. 12., hvor vi ikke forventer de store negative overraskelser. SELSKABSANBEFALING: INEOS Ineos har offentliggjort sin trading statement for 3. kvartal i denne uge, der viser en fortsat positiv udvikling i lønsomheden. EBITDA stiger med 3% (år/år). Alle geografiske områder oplever fremgang, hvor særligt den største region Nordamerika, målt på indtjening, udmærker sig som følge af høje udnyttelsesgrader. Den finaniselle gearing falder fortsat til 3,7x nettorentebærende gæld / LTM EBITDA mod 4,x i forrige kvartal. Vi ser den gode udvikling fortsætte og den lavere gearing understøtter en reduceret kreditrisiko i udstedelserne. Vi vurderer stadig at nye investorer kan få et attraktivt risikojusteret afkast i denne investeringscase. SELSKABSANBEFALING: ABENGOA Fitch nedjusterede 22. oktober Abengoa s outlook til Negativ med henvisning til, at Fitch forventer en stigende gæld på gruppeniveau. Gælden på gruppeniveau omfatter også gælden på projektniveau, som Abengoa ikke hæfter for, da denne gæld sikres af aktiverne i de enkelte projekter. Ratingen hos Fitch er uændret B+ (Moodys: B2, Stabilt Outlook). Fitch havde ventet, at Abengoa i højere grad havde anvendt provenuet fra salg af aktiver til også at nedbringe gælden på projektniveau. Vi venter fortsat en reduktion af den finansielle gearing på selskabsniveau, og fastholder vores Køb anbefaling. Jyske Foretrukne Ineos 6,5 % 218 Univeg 7,875 % 22 Rexam 6,75 % 267 Abengoa 6, % 221 Vigtige begivenheder: Mandag: IFO, Tyskland Onsdag: ECB s udlåndsundersøgelse Eurozonen Rentemøde FED, USA Torsdag: BNP, USA Senior Analyst, Corporate Bond Research, Bo Andersen Senior Analyst, Corporate Bond Research, Jens Houe Thomsen Analyst, Corporate Bond Research, Rasmus Justesen Jyske Markets, Vestergade 8-16 DK-86 Silkeborg Fraskrivelse af ansvar: Se venligst sidste side

2 Overblik: Jyske Foretrukne Obligation Investeringscase Ineos 6,5 % 218 Ineos er et diversificereret selskab, som ser markant fremgang i lønsomheden. Univeg 7,875 % 22 Univeg tilbyder et attraktivt risikojusteret afkast og er samtidig attraktivt prisfastsat relativt set. Rexam 6,75 % 267 Rexams omkostningsfokus vil understøtte positionen som den stabile markedsleder. Abengoa 6, % 221 Abengoa har fokus på styrkelse af cash flow og nedbringelse af capex og gearingen. Obligation Rating Udbud YTW Spænd Justeret gearing Spænd pr. Gearing ISIN Min. Handelsstørrelse INEGRP 6 1/2 8/15/18 B- 12,88 5.3% 532 4,6x 126 XS / 1. UNIVEG 7 7/8 11/15/2 CCC+ 95,38 8.9% 861 7,6x 119 XS / 1. REXLN 6 3/4 6/29/67 BB 15,63 4.5% 449 2,5x 191 XS / 1. ABGSM 6 3/31/21 B 1,75 5.9% 553 5,8x 99 XS / Ineos 6,5 % 218 Univeg 7,875 % 22 Spread to government 2 12 Spread to government Diff. MLI B Index INEGRP 6.5% Diff. UNIVEG 7.875% MLI B Index 6 Rexam 6,75 % 267 Abengoa 6 % Spread to government Spread to government Diff. MLI HY Index REXLN 6.75% Diff. MLI B Index ABGSM 6%

3 Udstedte EUR obligationer Anbefaling Obligation Rating Kur s YTW STW Fin. Gear ing Just. Gear ing ISIN Køb EUR 5.75 % 219 B3/B % x 4.7x XS Køb EUR 6.5 % 218 B3/B % x 4.7x XS Anbefaling Fundamentalt billigt prisfastsat i forhold til sammelignelige selskaber indenfor sektoren med samme finansielle gearingsniveau. Virksomhedsprofil Ineos Group Holdings Plc. er et holdingselskab for en gruppe af kemiselskaber. Gruppens hovedprodukter er petrokemikalier og olieraffinering, men produktsortimentet inkluderer også en vifte af specialkemikalier. Ineos har hovedkvarter i Southampton, England, og dets 27 fabrikker, fordelt på 8 lande som er primært beliggende i Europa og USA. Målt på omsætningen er selskabet verdens tredje største kemivirksomhed. Omsætning fordelt på segmenter Finansielt overblik EUR mio. 21R 211R 212R 213R 214E Omsætning 22,913 17,586 18,188 16,623 16,69 EBITDA 1,619 1,728 1,52 1,486 1,462 EBITDA-margin 7.1% 9.8% 8.3% 8.9% 8.8% Nettogæld 6,744 6,11 6,54 6,11 5,83 Just. Nettogæld 7,948 7,28 7,192 6,982 6,73 Reported gearing 4.2x 3.5x 4.x 4.1x 4.x Kurs- og spændudvikling 43% 39% 18% Spænd (vs) Kurs (hs) O&P Nordamerika O&P Europa Chemical Intermediates Styrker og Muligheder Stærk markedsposition på flere markeder. God produktmæssig diversifikation. God vertikal integration. Omkostningsreducering i fokus. Svagheder og Trusler Meget konjunkturfølsom industri. Relativ høj gæld og finansiel gearing. Meget restriktive klausuler på seniorgæld.

4 Udløbsprofil EUR mio Bank Senior sikret obligationsgæld Senior usikret obligationsgæld 4, 3, 2, 1, Kapitalstruktur EUR mio. Udestående Fin. Gearing Likvider og likvide værdipapirer 1,87 Banklån 3,486 Senior Sikret Gæld 1,81 2.9x Senior Gæld 3,831 Justeringer Nettogæld 6, x Justeret Nettogæld 7,12 4.7x Selskabsstruktur Andrew Currie Senior Secured Credit Facilities 219/22 Ineos US Finance PLC Non-Guarantor Operating Subsidiaries James A. Ratcliffe INEOS AG INEOS Limited INEOS Group Holdings S. A. INEOS Holdings Limited John Reece 14.1% 71.8% 14.1% Employee Share Scheme and Others 2% 8% 1% 1% 1% Guarantor Operating Subsidiaries INEOS Finance PLC 11m 218 Unsecured Notes 132m 219 Unsecured Notes /$ Senior Secured Term Loans Finansielle nøgletal EUR mio E Q3' 13 Q4' 13 Q1' 14 Q2' 14 Omsætning 17,586 18,188 16,623 16,69 4,5 3,855 4,369 4,26 EBITDA 1,728 1,52 1,486 1, Overskud før skat FFO 1,818 1,53 1, Ændringen i driftskapital CFO 1,164 1, Anlægsinvesteringer (Capex) FCF Rente Skat Ændringen i Likvider Total gæld 6,593 7,289 7,24 7,384 7,333 7,24 7,247 7,28 Likvider ,158 1,13 1,91 1,87 Nettogæld 6,11 6,54 6,11 5,83 6,175 6,11 6,157 6,193 Nettogæld/EBITDA 3.5x 4.x 4.1x 4.x 4.x 5.2x 3.8x 3.5x Operationelle nøgletal EUR mio E Q3' 13 Q4' 13 Q1' 14 Q2' 14 Bruttomargin 6.9% 9.9% 5.3% 9.5% 1.9% 8.6% 9.8% 11.4% Antal ansatte 9, 7,5 7, 6,8 Omsætning pr. medarbejder i ' EUR EBITDA pr. medarbejder i '1 EUR Omsætning/Aktiver

5 Udstedte EUR obligationer Anbefaling Obligation Rating Kur s YTW STW Fin. Gear ing Just. Gear ing ISIN Køb EUR 8.5 % 216 B2/B % x 5.8x XS Køb EUR % 218 B2/B % x 5.8x XS Køb EUR 6 % 221 B2/B % x 5.8x XS Anbefaling Abengoas obligationsudstedelser handler attraktivt i forhold til såvel markedet generelt som ratingkategorien. Det attraktive renteniveau skyldes både en høj landerisiko på Spanien og en relativt høj leverage. De spanske aktiviteter udgør omkring 25% af selskabet. Abengoa arbejder målrettet og med succes på at nedbringe den relativt høje leverage. Vi venter, at Abengoa vil fortsætte med at nedbringe gæld i de kommende kvartaler. Virksomhedsprofil Abengoa blev grundlagt i 1941 og er idag et globalt industriog teknologiselskab, der udbyder bæredygtige, innovative og højteknologiske løsninger indenfor miljø- og energisektorerne. Abengoa opererer i mere end 7 lande, har mere end 26. medarbejdere og er verdens førende selskab indenfor sit felt. Finansielt overblik EUR mio. 21R 211R 212R 213R 214E Omsætning 5,566 7,89 6,312 7,356 7,945 EBITDA 942 1, ,365 1,371 EBITDA-margin 16.9% 15.6% 15.% 18.6% 17.3% Nettogæld 2,7 1,72 2,34 2,539 1,765 Just. Nettogæld 6,57 5,547 7,56 8,86 8,86 Finansiel gearing 2.1x 1.x 2.4x 1.9x 1.3x Omsætning fordelt på segmenter Kurs- og spændudvikling Spænd (vs) Kurs (hs) 28% 7% 65% Ingeniør & Konstruktion Kontrakt infrastruktur Industri Produktion Styrker og Muligheder Et af verdens førende selskaber indenfor vedvarende energi og bæredygtighed. Geografisk veldiversificeret. Innovativ ingeniørvirksomhed og udvikler af ny teknologi. Stigende eksponering mod sektorer med stabile og forudsigelige pengestrømme. Meget stor andel af projekter begynder at bidrage positivt fra 214. Svagheder og Trusler Spansk økonomisk nedtur kan ramme efterspørgsel og kreditmarkedet. Regeringers vilje og evne til at satse på alternativ energi herunder solenergi. Kompleks selskabsstruktur.

6 Udløbsprofil Selskabsstruktur EUR mio. Syndikerede lån Obligationer Konvertible obligationer Anden Virk. gæld 1,5 2m Senior Unsecured Convertible Notes ( 6.875% 214) 25m Senior Unsecured Convertible Notes ( 4.5% 217) 3m Senior Unsecured notes ( 9.625% 215) 5m Senior Unsecured Notes ( 8.5% 216) $65m Senior Unsecured Notes ($8.875% 217) 1, Restricted Group Abengoa S.A. Abengoa Finance SAU 5 (Spain) 1% 97% 97% Kapitalstruktur EUR mio. Udestående Fin. Gearing Likvider og likvide værdipapirer 2,994 Banklån 1,395 Senior Usikret Gæld 1, x Senior Gæld x Justeringer 6, x Pay-In-Kind - Justeret Nettogæld 1, x Telvent GIT, S.A. (Information Technology) $2m Subordinated Notes ($5.5% 215) 3.43m Non-Recourse Debt Befesa Medio Ambiente, S.A. Abengoa Bioenergia, S.A. (Environmental Services) (Bioenergy) 4% 1% Abeinsa, Ingeniere y Abengoa Solar, S.A. Construccion Industrial, S.A. (Solar) (Engineering and Industrial Construction) Project Companies (Unrestricted subsidiaries) Finansielle nøgletal EUR mio E Omsætning 7,89 6,312 7,356 7,945 EBITDA 1, ,365 1,371 Just. EBITDA Overskud før skat Ikke-likvide poster FFO Ændringen i driftskapital 1, CFO ,31 Anlægsinvesteringer (Capex) -81-2,367-1, Netto opkøb/salg FCF 187-1,518-1, Rente Skat Finansieringsaktiviteter Ændringen i Likvider 74-1, Total gæld 4,795 4,717 5,491 5,332 Likvider 3,723 2,413 2,952 3,566 Nettogæld 1,72 2,34 2,539 1,765 Nettogæld/EBITDA 1.x 2.4x 1.9x 1.3x Operationelle nøgletal EUR mio E Q1' 13 Q2' 13 Q3' 13 Q4' 13 Omsætning Engineering & Construction 3,87 3,781 4,89 5, 1, ,72 1,555 Concession , Biofuels 2,225 2,138 2,29 2, EBITDA Engineering & Construction , Concession Biofuels

7 Udstedte EUR obligationer Anbefaling Obligation Rating Kurs YTW STW Fin. Gearing Just. Gearing ISIN Køb EUR % 22 B3/CCC % x 7.6x XS Anbefaling Fundamentalt fair prisfastsat i forhold til virksomhedens positive udvikling i lønsomheden og modstandsdygtighed ift. den økonomiske cyklus. Udstedelsen tilbyder et attraktivt spread per leverage. En forventning om at selskabet kan løfte sin operationelle performance yderligere efter selskabets stifter igen er involveret i ejerkredsen og bidrager med over 25 års erfaring. Omkostningsfordel gennem sin markedsleder position og omfattende volumen gør det svært at konkurrere for øvrige aktører. Virksomhedsprofil Univeg Holdning er placeret i Belgien og er Europas markedsleder af frisk frugt. Selskabet opererer som grossist og producent i et begrænset omfang. Univeg leverer til 19 af de 2 største detailkæder i Europa og har en markedsandel på 35 %. Univeg blev stiftet i 1987 og blev siden overtaget af kapitalkæden CVC. Medio 213 tilbagekøbte stifteren Univeg sammen med to øvrige investorer. Univeg servicerer sine kunder fordelt over 6 kontinenter gennem sine 32 distributionscentre centralt placeret i Europa, hvilket vidner om en geografisk diversificeret forretning. Hovedmarkederne er Holland, Tyskland og Belgien. Univeg Holding omsatte i 213 for EUR 3,1 mia. og beskæftiger mere end 8. fuldtidsansatte. Finansielt overblik EUR mio. 212R 213R 214E 215E 216E Omsætning 2,959 3,135 3,169 3,21 3,262 Just. EBITDA Just. EBITDA-margin 2.6% 2.7% 2.7% 2.8% 2.8% Nettogæld Just. Nettogæld Just. gearing 5.7x 4.9x 4.9x 4.7x 4.4x Omsætning fordelt på segmenter Kurs- og spændudvikling 2% 1% 6% 91% Spænd (vs) Kurs (hs) Frugt & Grønt Frugtpartnere Transport & Logistik Blomster & Planter Styrker og Muligheder Svagheder og Trusler Fødevarer er generelt modstandsdygtige overfor den økonomiske cyklus. ger. Udpræget følsomhed mod fødevareskandaler og forgiftnin- Stabile kundeforhold og langvarige relationer til de største Lav margin forretning. europæiske detailkæder, som bidrager med en stabil omsætning. Produktet er homogent af natur, så en lav præferencegrad Stagnerede forbrug af frisk frugt per indbygger i EU. Omkostningsfordel gennem selskabets høje volumen, hvilket gør differentiering vanskelig, hvilket kan begrænse indtjeningspotentialet. gør det svært for konkurrenter at udfordre med konkurrencedygtige priser. Svigende udbytter i afgrøder og vejrafhængig. Øget fokus hos befolkningen i Europa på folkesundhed. Volatile valutakurser, særligt i Sydamerika hvor Univeg har Univeg har mindst 15 års gamle kunderelationer med top 1 flere leverandører. kunder som generer 69,3 % af omsætningen, hvilket giver en vis stabilitet. Selskabets størrelse og en vertikal integreret forretningsmodel, muliggør at fuld-servicere kunderne

8 Udløbsprofil Selskabsstruktur EURm Bank Senior sikret gæld Senior usikret gæld PIK Kapitalstruktur EUR mio. Udestående Fin. Gearing Likvider og likvide værdipapirer 85 Banklån 47 Senior Sikret Gæld x Senior Gæld Justeringer x Pay-In-Kind Nettogæld x Finansielle nøgletal EUR mio E 215E Q3' 13 Q4' 13 Q1' 14 Q2' 14 Omsætning 2,959 3,135 3,169 3, EBITDA Just. EBITDA Overskud før skat Total gæld Liquide Mittel Nettogæld Just. Netto gæld Nettogæld/EBITDA 4.4x 3.7x 3.7x 3.5x Just. Nettogæld/EBITDA 5.7x 4.9x 4.9x 4.7x Funds fra operationer (FFO) Ændringen i driftskapital Cash flow fra operationer (CFO) Capex Frie cash flow (FCF) Cash flow fra finansierings aktiviteter Operationelle nøgletal EUR mio E 215E Q3' 13 Q4' 13 Q1' 14 Q2' 14 Bruttofortjeneste Bruttomargin 6.3% 6.7% 6.7% 6.7% 6.4% 7.% 7.% 5.9% EBITDA-margin 2.% 2.2% 2.2% 2.2% 4.7% 2.% -1.4% 1.5% Just. EBITDA-margin 2.6% 2.7% 2.7% 2.8% EBIT-margin 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 4.7% 1.4% -1.4%.7%

9 Udstedte EUR obligationer Anbefaling Obligation Rating Kurs YTW STW Fin. Gearing Just. Gearing ISIN Køb 6.75 % 267 Ba2/BB % x 2.5x XS Anbefaling Selskabets hybridudstedelse handler attraktivt i forhold til kreditprofilen og den finansielle gearing. Ingen risiko ved ændring af rating metodik fra ratingbureauer grundet make-whole klausul Virksomhedsprofil Rexam er, med en markedsandel på godt 2%, den største af tre globalt førende producenter af aluminiumsdåser til drikkevarer. Samlet set dækker de tre (Rexam, Ball og Crown) ca. 6% af verdensmarkedet og op mod 9% af markederne i Europa og Nord- og Sydamerika. Nordamerika er det største enkeltmarked med ca. 1/3 og Europa næststørst med ca. 1/6 af det globale forbrug. Rexam er næststørst i Nordamerika og størst i Europa og Sydamerika med markedsandele på 21%, 4% og 52%. Rexam har ca. 8. medarbejdere på 55 fabrikker i 2 lande. De største kunder inkluderer Coca-Cola, PepsiCo, Heineken, Red Bull, Carlsberg, AB InBev. De ti største kunder tegner sig for 7% af omsætningen. Omsætning fordelt på geografi Finansielt overblik GB P mio. 212R 213R 214E Omsætning 3,885 3,943 3,884 EBITDA EBITDA-margin 14.5% 14.2% 14.5% Nettogæld 791 1, Just. Nettogæld 1,276 1,589 1,455 Finansiel gearing 1.4x 2.1x 1.6x Kurs- og spændudvikling Spænd (vs) Kurs (hs) %.4% 4.4% 24.5% 32.8% % 6.1% 8.5% 16.7% USA Østrig Brasilien Rusland Styrker og Muligheder Førende position på det globale marked for aluminiumsdåser til drikkevarer. Fokus på omkostningsreduktioner. Solide og stabile cash flows. Relativ stabil branche, med vækstmuligheder i områder med lav BNP/indbygger. Store substitutionsomkostninger for kunder. Selskabet ønsker at fastholde en rating der er Investment Grade på selskabsniveau. Svagheder og Trusler Høj grad af kundekoncentration. Eksponering overfor volatile input- og energipriser. Snæver produktpalette. Har fokus på mindre opkøb.

10 Udløbsprofil Selskabsstruktur GBP mio. 1,5 1, Bank Senior usikret obligationsgæld Senior sikret obligationsgæld Efterstillet hybridgæld USD 75m Senior Notes Private Placement USD 75m Senior Notes Private Placement Rexam Plc. Revolving Credit Facility Senior Unsecured ( 89m) Kapitalstruktur GBP mio. Udestående Fin. Gearing Likvider og likvide værdipapirer 197 Banklån 296.5x Senior Sikret Gæld Senior Gæld 669.8x Hybrid x Justeringer 418 Nettogæld 1, x Beverage Cans Source: Rexam & Jyske Bank Plastic Packaging Finansielle nøgletal GBP mio. 212R 213R 214E H2 212 H1 212 H2 213 H1 214 Omsætning 3,885 3,943 3,884 1,939 1,971 1,972 1,881 EBITDA Just. EBITDA EBIT FFO Ændringen i driftskapital CFO Anlægsinvesteringer (Capex) FCF Rente Dividende Skat Finansieringsaktiviteter 416-1, ,28-69 Andet Samlet cash flow 866-1, , Total gæld 2,212 1,48 1,48. 2,212 1,634 1,48 1,41 Likvider 1, , Nettogæld 791 1, ,366 1,171 1,115 Nettogæld/EBITDA 1.4x 2.1x 1.6x 1.4x 2.4x 1.9x 2.x Operationelle nøgletal GBP mio. 212R 213R Andel af omæstning - USA 32% 33% Andel af omæstning - Brasilien 17% 17% Andel af omæstning - Østrig 8% 9% Andel af omæstning - Rusland 8% 6% Andel af omæstning - Andre 35% 36% Markedsandel - Nordamerika 21% 21% Markedsandel - Europa 42% 42% Markedsandel - Sydamerika 56% 52%

11 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må virksomhedsobligationsanalytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretningsrejser o.l. så må denne ikke handle den pågældende virksomhedsobligation på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan dog have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til det selskab, der analyseres. Analysen er ikke blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Jyske Banks virksomhedsobligationsanbefalinger - aktuel fordeling Fordeling af anbefalinger for virksomhedsobligationer (antal) STÆRKT KØB KØB HOLD SÆLG Finansielle modeller Jyske Bank modellerer den forventede udvikling for det analyserede selskabs resultatopgørelse og balance. Baseret herpå udregnes en række nøgletal for selskabet, som holdes op mod sammenlignelige selskaber og selskabets egen historik. Herfra udleder vi hvilket spænd obligationerne vil handle på fremover. Anbefalingen og kursmålet justeres endvidere for den forventede nyhedsstrøm og markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke forhold. Jyske Bank tager højde for den forventede udvikling i virksomhedsobligationsmarkedet, sektorer samt selskabsforhold i anbefalingerne. Risiko Investering i denne virksomhedsobligation er behæftet med risiko. Risikoen kan direkte måles via det spænd obligationen handler til ifht. en risikofri investering med samme løbetid. Spændet afspejler bl.a. konkurssandsynligheden, recovery rate og likviditeten i virksomhedsobligationen. Bevægelser i kreditmarkedet, sektoren og/eller nyhedsstrøm mv. om selskabet kan påvirke kursdannelsen på obligationen. Se analysens forside for vores syn på risikoen for virksomhedsobligationen. Risikoen på virksomhedsobligationen angives som henholdsvis Meget Lav, Lav, Mellem, Høj eller Meget Høj og er relativ til High Yield marked for virksomhedsobligationer. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles virksomhedsobligationen i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko.

12 Opdatering af analysen Den planlagte opdatering af analysen følger regnskabsmeddelelser fra selskabet. Der ud over kan der udarbejdes temaanalyser specifikt for selskabet eller i sammenhænge, hvor selskabet indgår i temaanalysen. Disse analyser udgives på ad hoc basis. Se forsiden for dato for analysens første offentliggørelse. De oplyste kurser er de seneste kurser stillet af Jyske Bank før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Anbefalingsbegreber Vores anbefalinger er relative til markedsudviklingen og bliver bestemt ud fra en vurdering af det forventede afkast indenfor de kommende 12 mdr. Ved en Køb anbefaling eller en Stærkt Køb anbefaling forventer vi, at en investering i obligationen giver et bedre afkast end virksomhedsobligationsmarkedet generelt. Omvendt forventer vi, at en investering i obligationen giver et dårligere afkast end virksomhedsobligationsmarkedet generelt ved en SÆLG anbefaling. Da vores anbefalinger er relative og risikojusterede, er det muligt at sammenligne vores anbefalinger på tværs af sektorer og risikoklasser. Endvidere er potentialet også angivet absolut via vores afkastmål. De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at obligationen vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. Investeringscenter Nord Toldbod Plads 1 9 Aalborg Tlf: Investeringscenter Midtvest St. Torv 1 75 Holstebro Tlf: Investeringscenter Sydvest Torvet Esbjerg Tlf: Investeringscenter Østjylland Østergade 4 8 Århus C Tlf: Investeringscenter København Vesterbrogade København V Tlf: Investeringscenter Sjælland Nørregade 6 41 Ringsted Tlf: Investeringscenter Fyn Mageløs 8 51 Odense C Tlf: Investeringscenter Silkeborg Vestergade Silkeborg Tlf: Investeringscenter Trekantsområdet Hjulmagervej 8 F 71 Vejle Tlf: Jyske Bank (Schweiz) AG Tlf: Berben s Effectenkantoor B.V. Tlf: +31 () PBC Hamburg Tlf: Jyske Bank (France) Tlf : Jyske Bank (Gibraltar) Ltd Private Banking Copenhagen (PBC) Tlf:

Jyske Foretrukne: uge 38

Jyske Foretrukne: uge 38 Jyske Foretrukne: uge 38 Jyske Foretrukne inkluderer igen i denne uge Numericable, Univeg, Rexam og Abengoa. Jyske Foretrukne selskaberne er baseret på en fundamental tilgang. Jyske Foretrukne er IKKE

Læs mere

Jyske Foretrukne: uge 17

Jyske Foretrukne: uge 17 Jyske Foretrukne: uge 17 Vi ser fortsat gode muligheder i Bombardier, Abengoa og Santos. STRATEGI Siden vores seneste update på High Yield markedet, har vi set en fortsat positiv udvikling, således at

Læs mere

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Wind - Køb Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG

Læs mere

SFR køb godkendt. Numericable - Køb

SFR køb godkendt. Numericable - Køb Numericable - Køb SFR køb godkendt Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015 27.11.214 Securitas Direct / Verisure - Køb Fortsat fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening 26.8.214 Securitas Direct - Hold Stabil vækst Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

Q3 14: Et blandet billede

Q3 14: Et blandet billede 12.11.214 Wind - Køb Q3 14: Et blandet billede Wind har offentliggjort nøgletal for 3. kvartal, som viser et stadig svært mobilmarked dog med flere lyspunkter i dataforretningen. Omsætningen falder med

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

Jyske Foretrukne: uge 26

Jyske Foretrukne: uge 26 Jyske Foretrukne: uge 26 Vi ser fortsat gode muligheder i Numericable, Bombardier, Abengoa og Santos. Jyske Foretrukne selskaberne er baseret på en fundamental tilgang. Jyske Foretrukne er IKKE en modelportefølje,

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Julesalget skuffer. Best Buy Inc Stærkt Køb

Julesalget skuffer. Best Buy Inc Stærkt Køb Best Buy Inc Stærkt Køb Julesalget skuffer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske Anbefalinger: HOLD: 11.75% 2017 HOLD: $ 11.75 % 2017 HOLD: 7.375% 2018 HOLD: 7.25 % 2018 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling.

Læs mere

Issue 4.625% 2015 Recommendation

Issue 4.625% 2015 Recommendation Virksomhedsobligationer Investment Grade Research Basic Industry 27.11.212 Anbefalinger: BUY: 4.625% 215 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør

Læs mere

High Yield HighLights Uge 14

High Yield HighLights Uge 14 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning

Læs mere

Guldvinder. Barrick Gold - Køb

Guldvinder. Barrick Gold - Køb .. Barrick Gold - Køb Guldvinder Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Ontex leverer et endnu et solidt regnskab

Ontex leverer et endnu et solidt regnskab Ontex IV - Hold Ontex leverer et endnu et solidt regnskab Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering VESTAS - KØB Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering Vi fastholder KØB af Vestas op til regnskabet for 3. kvartal '14 på trods af finansiel uro på markederne, som har påvirket aktien markant.

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

Lave metalpriser styrker vores positive syn

Lave metalpriser styrker vores positive syn PANDORA - KØB Lave metalpriser styrker vores positive syn Vi justerer forventningerne og løfter kursmålet: Vi fastholder vores KØBanbefaling på Pandora-aktien forud for regnskabet for 3. kvartal '14 den

Læs mere

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret!

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! DANSKE BANK STÆRKT KØB Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! Forventede nedskrivninger på DKK 9 mia.: Danske Bank forventer en nedskrivning på goodwill på DKK 9 mia. i årsregnskabet

Læs mere

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER CARLSBERG - REDUCER Svag EBIT margin Vesteuropa stadig på rette vej Organisk fald i volumen i Asien Gruppens EBIT-margin blev på 3,8 % (5,4) eller 190 bp under konsensus. Carlsberg's prognose for 2014

Læs mere

Lagerstyring forbedres mod slutningen af året

Lagerstyring forbedres mod slutningen af året MATAS - KØB Lagerstyring forbedres mod slutningen af året Hovedpunkter fra Matas' præsentation i går: 1) fortsat svag efterspørgsel, 2) hovedproduktkategorien Beauty bør til sin tid se et cyklisk opsving,

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Fokus på Finland. Lille effekt på Nordeas bøger fra Ukrainekrisen NORDEA - STÆRKT KØB

Fokus på Finland. Lille effekt på Nordeas bøger fra Ukrainekrisen NORDEA - STÆRKT KØB NORDEA - STÆRKT KØB Fokus på Finland Lille effekt på Nordeas bøger fra Ukrainekrisen Den nuværende tilstand af krisen i Ukraine indikerer et lavt niveau af direkte indflydelse på Nordeas finske udlånsbog,

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

SAP sænker 2014 prognosen

SAP sænker 2014 prognosen SAP - REDUCER SAP sænker 2014 prognosen SAP har i dag aflagt et moderat skuffende 3. kvt. regnskab og samtidigt reduceret 2014 EBIT-prognosen. Et moderat kursfald i dagens handel er fair. Vi fastholder

Læs mere

Nåede konsensus i 3. kvartal '14

Nåede konsensus i 3. kvartal '14 12.11.214 D/S NORDEN - KØB Nåede konsensus i 3. kvartal '14 Selskabet nedtoner forventningerne til 215 NAV på DKK 232 Flådeværdierne faldt 5 % k/k i alt og mere for gamle skibe. Med en højere USD blev

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG OW BUNKER - SÆLG Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG Vi starter vores dækning af OW Bunker med en SÆLG-anbefaling og et kursmål på DKK 140, da vi ikke er klar til at inddiskontere den ubrudte volumenvækst

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

Automobil-divisionen imponerer igen

Automobil-divisionen imponerer igen BMW STÆRKT KØB Automobil-divisionen imponerer igen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Dr. Pepper overgår de høje forventninger

Dr. Pepper overgår de høje forventninger DR PEPPER SNAPPLE - STÆRKT KØB Dr. Pepper overgår de høje forventninger Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre J SAINSBURY - KØB Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

SAP opjusteres til Køb

SAP opjusteres til Køb SAP KØB SAP opjusteres til Køb Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen

Læs mere

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009 Aktier IT 06.08.2009 Kvartalsregnskab Flot regnskab på alle fronter Verdens største udbyder af computerspil lod i går aftes, med deres 2. kvartalsregnskab, champagnepropperne springe oven på et flot regnskab.

Læs mere

BMW gør det igen! BMW - STÆRKT KØB. Overblik over regnskabet:

BMW gør det igen! BMW - STÆRKT KØB. Overblik over regnskabet: BMW - STÆRKT KØB BMW gør det igen! Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen

Læs mere

Flot regnskab fra Microsoft

Flot regnskab fra Microsoft MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab fra Microsoft Microsoft nød i kvartalet især gavn af en flot performance for cloud. Omsætningen overraskede positivt, mens nettoresultatet kom ind under forventet. Renses

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Køb forsikring til din portefølje

Køb forsikring til din portefølje AXA STÆRKT KØB Køb forsikring til din portefølje Jyske Bank starter hermed dækning af det franske forsikringsselskab AXA med en Stærkt Køb- anbefaling og et kursmål på EUR 22. Vores Dette selskab er valgt

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

Hensættelse til tab peger mere tilbage end frem

Hensættelse til tab peger mere tilbage end frem 11.12.214 D/S NORDEN - KØB Hensættelse til tab peger mere tilbage end frem Vi beskærer vores kursmål til DKK 18 (2) men fastholder KØB D/S Nordens hensættelse af tab på dollaren er et klogt træk regnskabsmæssigt,

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Verdens største dækproducent

Verdens største dækproducent MICHELIN SA STÆRKT KØB Verdens største dækproducent Vi starter dækningen af Michelin med en Stærkt Køb anbefaling. Michelins fundament er sundt, og forudsat rimelige makroøkonomiske forhold er der udsigt

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere