Fiskeindustriens køleanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeindustriens køleanlæg"

Transkript

1 Fiskeindustriens køleanlæg Reglerne for kunstige kølemidler er ændret. Den 1. januar 2007 kan være sidste frist for at tage et køleanlæg i brug uanset om det er nyt, ombygget eller udvidet. Det afhænger af kølemidlet og anlæggets størrelse. Læs i dette hæfte, hvordan du forholder dig til de nye regler, så du tager hensyn til både lovgivningen, miljøet og din økonomi. Udarbejdet af Alcedo Rådgivere i fiskeindustri på vegne af Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening

2 Kolofon Opgavestiller: Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening Grafik og layout: dotface.dk Foto: Per Christensen Udgiver: Alcedo Tryk: Digitaltrykkeriet ISBN: Alle rettigheder Alcedo og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening. Citering med kildeangivelse tilladt. 2 Fiskeindustriens køleanlæg

3 Indhold Indledning Har du grund til bekymring? Kølemidler Kølemiddel: fyldning og svind Svind og lækage Lovgivning Regler for arbejdsmiljø og CE-mærkning Fødevaremyndighedernes krav Energiforbrug og livscyklus Hvordan har dit køleanlæg det? Køleanlæg: Omlægning eller udskiftning? Finansiering Containere til køl og frost Frysehotel Eksempler: Lille, præfabrikeret køleanlæg Større kølehus Nye anlæg Kombineret anlæg Hjemmesider

4 Indledning Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder: Fra 1. januar 2007 Der må ikke laves nye køleanlæg med over 10 kg HFC (R-134, R-404, R-407, R-410 og R-507). Eksisterende køleanlæg må ikke udvides til over 10 kg HFC. Fra 4. juli 2007 Det er lovpligtigt med mere kontrol på nogle køleanlæg. Der er allerede regler på området: Det har i flere været forbudt at efterfylde køleanlæg med CFC (R-12). Der må kun efterfyldes med genbrugt HCFC (R-22). Og der er væsentlige afgifter på HFC-kølemidler. Formålet er at skåne miljøet. Kunstige kølemidler Hæftet er især tænkt til dem, der bruger de kunstige kølemidler. De mest almindelige typer er: CFC R-12, R-502 HCFC R-22 HFC R-134, R-404, R-407, R-410 og R-507 Man kan se, hvilken type kølemiddel man har i sin kontrolbog for køleanlægget, eller få den oplyst hos sin leverandør. Leverandørerne kan også bruge hæftet. Det en formidling af de vigtigste punkter i rapporten Fiskeindustriens køleanlæg, der er udgivet elektronisk på alcedo.dk. Der kan man læse en mere præcis og udførlig behandling af emnet. Dette hæfte vejleder om, hvordan man kan opfylde de nye krav så billigt som muligt. Hæftet vejleder på fire punkter: Det oplyser om de nye regler om kunstige kølemidler. Det oplyser om, hvordan en fiskeindustri kan løse problemerne. Det råder om de krav, man bør stille, n man køber eller ændrer et køleanlæg. Det giver andre råd til at spare på køling, især på energi. 4 Fiskeindustriens køleanlæg

5 Har du grund til bekymring? Der er cirka 300 køleanlæg i dansk fiskeindustri med de kunstige kølemidler CFC (R-12) eller HCFC (R-22). Tallet er på vej ned, da disse kølemidler er under udfasning: Der må ikke efterfyldes med CFC, og der må kun efterfyldes med genbrugt HCFC. HFC er blevet brugt som alternativ, men HFC er nu omfattet af regler, der træder i kraft efter 1. januar (HFC er R-134, R-404, R-407, R-410 og R-507). HFC bruges i mange mindre køleanlæg og har i mange tilfælde erstattet CFC eller HCFC i eksisterende køleanlæg. En stor del af fiskeindustriernes køleanlæg er forældede, nedslidt og i dlig stand. Der er mange steder behov for omfattende reparationer og vedligeholdelse. Og der kan være behov for udskiftninger. I mange tilfælde kan man spare på strøm og forbedre driftsikkerheden. Der kan også være mulighed for at spare omkostninger til reparationer, service, ændringer eller nyetableringer. Indtil skæringsdatoen 1. januar 2007 har man flere muligheder at vælge i mellem - muligheder der kan vise sig økonomisk fordelagtige. Efter 1. januar 2007 er det stadig tilladt at opføre nye anlæg med HFC, blot fyldningen af kølemiddel på anlægget er under 10 kg pr. kreds. Fyldningen er den mængde kølemiddel, som anlægget skal rumme for at kunne fungere. Man må ikke længere lave nye anlæg på over 10 kg. Og man må heller ikke ændre eller ombygge køleanlæg til over 10 kg fyldning med HFC. Der er omkring 400 køleanlæg i dansk fiskeindustri, der har over 10 kg CFC, HCFC eller HFC. Kortlægning af køleanlæggene Tallene stammer fra en kortlægning af køleanlæggene i den danske fiskeindustri. Men der er også anlæg i fiskeforretninger, markedsvogne, samlecentraler, auktioner, mindre kølehuse eller kølerum til fisk. De har næsten alle anlæg til køl, frost eller is og kan derfor også have problemer på grund af kølemidlet. Det generelle skøn er, at halvdelen af fiskeindustrierne kan få problemer med deres anlæg på grund anlæggets størrelse og typen af kølemiddel. 5

6 Kølemidler Kølemidlerne har forskellige temperaturområder, hvor de virker mest effektivt. Man vælger ud fra ens behov for kulde, fx kølerum, is-produktion og indfrysning. Valget af kølemiddel har stor betydning for både anlægsomkostninger og driftsudgifter. Naturlige kølemidler Naturlige kølemidler er stoffer, som findes i naturen. Det er fx ammoniak, propan, butan og CO 2. De er som regel meget billige, så prisen på selve kølemidlet har ikke nogen stor betydning for økonomien. To slags afgifter Der er indført to slags afgifter: 1. direkte afgift på kølemidlet, 2. miljøafgift på at kassere kølemidlet. Begge afgifter opkræves, n man køber kølemidlet. Den samlede pris inklusive afgifter ligger i størrelsesordnen 400 til 1000 kr. pr. kg for de gængse kølemidler. Kunstige kølemidler De kunstige kølemidler er ret dyre. Valget mellem dem kan have stor indflydelse på udgifterne til køleanlæg og service. På større anlæg kan prisen på kølemidlet alene løbe op i kr. Der er tre typer kunstige kølemidler, som bruges mest i fiskeindustrien: CFC, HCFC og HFC. Alle tre typer er reguleret af lovgivningen, enten med forbud eller afgifter: - CFC har været forbudt at fylde på anlæg i EU efter 31. december HCFC er under udfasning. Der må kun efterfyldes med genbrugt HCFC. - HFC må ikke fyldes på anlæg over 10 kg efter 1. januar HFC er belagt med miljøafgifter. De tre typer kølemidler belaster miljøet. CFC og HCFC ødelægger ozonlaget. Og HFC er en kraftig drivhusgas. Drivhusgasser medvirker til global opvarmning. 6 Fiskeindustriens køleanlæg

7 De mest benyttede kølemidler. Oversigt over økonomi og miljømæssige egenskaber Køl dækker området -5 o C til +10 o C, frost -20 o C til -5 o C og indfrys < -20 o C. Mere omfattende lister findes på alcedo.dk og mst.dk Naturlige kølemidler Kuldioxid, R-744 køl, frost, CO 2 indfrys 50 Ingen Uden betydning Nej Teknologien er under udvikling. Ammoniak, R-717 køl, frost, NH 3 indfrys Ingen Uden betydning Ja Findes i mange større køleanlæg. Propan R-290 frost, indfrys 50 Butan R-600 køl 50 Ingen Uden betydning Ja Findes kun i begrænset omfang i køleanlæg, men bruges typisk i køleskabe. Kunstige kølemidler R-507 frost, indfrys R-410A frost, indfrys R-407C frost, indfrys HFC R-134a køl Ingen Høj Nej Findes i de fleste anlæg af nyere dato. R-404A frost, indfrys HCFC R-22 køl frost Genanvendt R-22 må bruges så længe lager haves. Prisen er stigende Moderat Høj Nej Findes i en del ældre anlæg. CFC R-12 R-502 køl efterfyldning er ikke tilladt Høj Høj Nej Findes i enkelte ældre anlæg. R-nr. Typisk anvendelse Skønnet markedspris i alt i kr. pr. kg Afgift + miljøafgift Stofbetegnelse Ozonlagsnedbrydning Drivhuseffekt Brandfarlig Aktuel status i Danmark 7

8 Kølemiddel: fyldning og svind Kølemidlet bruger varme, n det skifter form fra væske til damp; det sker i anlæggets fordamper. I kompressoren stiger trykket og temperaturen på dampen. N dampen køles i kondensatoren, fortætter den til væske igen. Det flydende kølemiddel samles op i recieveren. Der lagres det, til der er brug for det til køling igen. En styring holder øje med temperaturen i kølerummet: Hvis temperaturen er for høj køles der, er den lav stopper kølingen. Princippet er det samme, uanset om anlægget køler, fryser eller laver is. Fyldningen på køleanlægget Anlæggets type betyder meget for, hvor meget fyldning det har behov for ved samme kølekapacitet. Man skelner mellem direkte og indirekte anlæg: I et direkte anlæg fordamper kølemidlet, der hvor det skal køle, dvs. i kølerummet eller fryseren. I et indirekte anlæg fordamper kølemidlet i en varmeveksler og køler en brine. Brinen pumpes så hen, hvor der skal køles. Brinen kan være saltvand, glycol mv. Kondensator Fyldningen kan være meget lille i et indirekte anlæg, da der ikke skal være kølemiddel i rør og fordampere på alle kølestederne. Men indirekte anlæg egner sig ikke til meget lave temperaturer, især ikke til indfrysning. Ved at vælge et indirekte anlæg skal der købes mindre kølemiddel, både n man tager anlægget i brug og hvis man skal fylde kølemiddel på senere. Mange køleanlæg taber hele fyldningen, hvis der sker brud på et rør. Kølerum Ventil Markedspriserne på kølemidlerne ligger på kr. kiloet. Har man et af de dyre kølemidler til fx 800 kr. kiloet, koster det kr. bare for at få fyldt op igen med 50 kg! Oven i det beløb kommer udgifter til reparation og erstatning af den tabte køleeffekt, fx udgifter til efterisning eller frysehotel. Direkte køleanlæg Et simpelt enkelt-kreds køleanlæg med fordamper i kølerummet. Udenfor kompressor, kondensator og reciever. 8 Fiskeindustriens køleanlæg

9 Svind og lækage Selvom kølemidlet løber i et lukket kredsløb, kan der alligevel opstå svind: Vibrationer kan få rør til at knække eller glide fra hinanden i en samling. Skift i temperatur kan udvide rør eller beslag, så to rør glider fra hinanden. Der kan opstå spild ved service. Der kan opstå spild på grund af brud ved uheld, fx hvis en truck kører ind i et rør eller en fordamper. Risikoen for uheld og læk stiger, jo længere rørstrenge og jo flere samlinger der er. Og dermed stiger risikoen for tab af kølemiddel. Hvad har betydning for svind? anlæggets størrelse placering af rørtræk placering af komponenter valg af materialer håndværkets udførelse kontrol service vedligeholdelse Nedsæt svindet Der kan gøres meget for at forhindre løbende svind - ud over at vælge indirekte anlæg. Godt udført håndværk og valg af komponenter vil mindske svindet. Kontrol og inspektion kan vise tilløb til svind, før anlægget springer læk. Det indg i den lovpligtige kontrol på anlægget, at man vurderer både svind og tilløb til svind. Svindet af kunstige kølemidler er et problem for både miljøet og økonomien. For de naturlige kølemidler kan svind føre til forgiftning (ammoniak), eksplosioner (ammoniak, propan, butan mv.) eller kvælning (CO 2 ). Svindet måles i lækagerate. Den er et mål for, hvor mange procent af fyldningen, tabet er på. I et industrielt køleanlæg er svindet ofte 10 % af fyldningen pr.. Fritstående kompressor ved et containerfryselager. Her burde leverandøren have sikret fastgørelse til beton, evt. med støjdæmpende foranstaltninger. Hvis klodsen en dag bliver væk, kan vibrationerne medføre rørbrud og tab af kølemiddel. 9

10 Lovgivning Fiskeindustriens køleanlæg er omfattet af de samme lovkrav, som gælder for alle køleanlæg i Danmark. Lovkravene best af to bekendtgørelser. Den ene gælder for stoffer, der nedbryder ozonlaget; den anden om drivhusgasser. CFC og HCFC (stoffer, der nedbryder ozonlaget) Regler for CFC (R-12) - Der må ikke genopfyldes med CFC, hverken med nyt eller genbrugt (regenereret). Regler for HCFC (R-22) - Der må ikke genopfyldes med nyt HCFC i Danmark. - Der må kun genopfyldes med genbrugt HCFC. Og det må man kun frem til Hvis man har et HCFC-anlæg, skal man de næste 5-10 holde øje med, hvordan man skaffer genbrugt HCFC. Man bør samtidig lægge planer for, hvad der skal ske med anlægget på længere sigt, fx i forbindelse med naturlig nedslidning. Hvis anlægget har over 10 kg fyldning, kan man undgå problemet med at skaffe genbrugt HCFC ved at skifte til HFC inden 1. januar HFC (drivhusgasser) - Det er først forbudt at opføre eller ændre anlæg med fyldninger over 10 kg HFC fra 1. januar Der er ingen begrænsning for genfyldning med HFC ved service af anlæg, der er opført og taget i brug før 1. januar Der er lagt afgift på HFC for at begrænse forbruget. Pris inklusive afgifter ligger i størrelsesordnen 400 til 1000 kr. pr kg. Bekendtgørelse nr. 243 af 19. april 2002, om forbud og anvendelsesbegrænsninger af visse ozonlagsnedbrydende stoffer i grupperne CFC og HCFC. EU uden for Danmark Danmark har lagt sig på et højere niveau end de generelle regler for EU. I resten af EU er det tilladt at benytte nyt HCFC frem til 2010 ved service og vedligehold på anlæg, der er taget i brug inden 31. december Fra 2010 til 2015 må man kun bruge genbrugt HCFC. Se EU forordning nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002, om regulering af visse industrielle drivhusgasser. Se forordning 842/2006 om visse fluorholdige drivhusgasser. 10 Fiskeindustriens køleanlæg

11 Regler for arbejdsmiljø og CE-mærkning Arbejdstilsynet stiller en række krav, n man har køleanlæg. Kravene stilles ud fra kølemidlet. Der er fx skærpede krav til anlæg, der bruger ammoniak, propan og butan. Arbejdstilsynet stiller krav om: arbejdsplads-brugsanvisninger uddannelse af operatører anmeldelse til Arbejdstilsynet kontrol. Større anlæg og trykbeholdere (fx recievere) skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Mindre anlæg skal normalt ikke anmeldes. Kølefirmaerne ved, hvad der skal anmeldes. Arbejdstilsynets generelle krav CE-mærkning og ansvar Hvis anlægget er CE-mærket, falder ansvaret for anlæggets sikkerhed i to omgange: I første omgang er ansvaret fiskeindustriens. Arbejdstilsynet kan give påbud om, at fiskeindustrien ikke må bruge et anlæg, der har mangler med hensyn til sikkerheden. Men i anden omgang kan fiskeindustrien normalt kræve, at anlæggets fabrikant betaler for udbedringen af manglerne. Anlæggets fabrikant har det fulde ansvar for, at det overholder de relevante krav, n det overdrages til brug. Der er dog nogle tilfælde, hvor fiskeindustrien har ansvaret, fx n den selv har instrueret om anlæggets opbygning. Derfor er det vigtigt for fiskeindustrien at få afklaret, hvem der er fabrikant. (Se også at.dk og maskinsikkerhed.dk). Kravene stilles på tre områder: anlæggets indretningt anlæggets brug indretning af lokalerne omkring visse typer anlæg Anlægget skal anmeldes før det tages i brug første gang og efter flytning, ombygning eller større reparationer. Det er ejeren eller brugeren af det færdige anlæg, der skal sørge for at anmelde det. Normalt anmelder leverandøren anlægget for brugeren. Men det er vigtigt at få aftalt, hvem der anmelder allerede ved købet. 11

12 Kontrol Der er lovpligtig kontrol. Kontrolløren skal gennemgå anlægget og dets sikkerhedsudstyr. Han skal undersøge, om anlægget er tæt, og om det opfylder reglerne for konstruktion og indretning. Virksomheden er forpligtet til at holde sine anlæg i forsvarlig stand. Reglerne for kontrollen afhænger af, hvor stor fyldningen er. Der kan være særlige regler for nogle beholdere. Nuværende regler 0 1 kg 0 0 Regler fra 4. juli 2007 Krav til kontrolløren over 1-2,5 kg Hver 12. måned Hver 12. måned Kvalificeret person efter leverandørens anvisninger over 2,5 30 kg Hver 12. måned Hver 12. måned over kg Hver 12. måned Hver 6. måned over 300 Hver 12. måned Hver 3. måned Kvalificeret montør fra et kølefirma, som Arbejdstilsynet har anerkendt Lovkrav til kontrol Reglerne for kontrol af køleanlæg med HFC skærpes efter 4. juli 2007: Der indføres mere kontrol og reglerne om lækage ændres. Man kan nøjes med hver anden kontrol, hvis anlægget har en lækagedetektor, der fungerer. Der skal være lækagedetektor i anlæg med over 300 kg fyldning. Der skal laves lækagekontrol 1 måned efter hver reparation af lækager på anlæg med over 3 kg fyldning. Kontrolbog og serviceprotokol Der skal føres kontrolbog for køleanlæg, der har en fyldning på over 1 kg. Kontrolbogen skal altid være tilgængeligt for myndigheden for inspektion. Ejeren af anlægget er ansvarlig for at holde dokumentationen ajour. Ud over kontrolbogen, skal der føres serviceprotokol, hvor der noteres, hvad service der er lavet af hvem og hvorn. Hvis der er påfyldt kølemiddel, skal det angives hvor meget. I praksis sørger kølefirmaet ofte for dokumentationen som en del af serviceaftalen. Lovpligtig dokumentation for køleanlæg kontrolbog serviceprotokoller (kan fremgå af fakturaer) brugsanvisninger tegninger og diagrammer oplysninger om kølemiddel: type og mængder oplysninger om lækagekontrol rapportering af forbrug af kølemiddel 12 Fiskeindustriens køleanlæg

13 Fødevaremyndighedernes krav Den lokale fødevareregion stiller krav til autorisation, indretning og brug af produktionsanlæg, behandling af fiskevarer, egenkontrol mv. Egenkontrollen skal bestå af temperaturmålinger, kontrol af isning, efterisning m.m. Der skal også være planer for, hvad man skal gøre, hvis anlægget svigter. Det kan fx være at overføre varerne et andet kølerum. Planerne bør være beskrevet i egenkontrollen. Myndighed og krav Den lokale fødevareregion er myndighed for fødevaresikkerheden. Kravene er fastsat i EU-forordninger og bekendtgørelser, se alcedo.dk Opbevaringstemperaturer Produktgruppekøle Ferske fisk og fiskevarer (fx filet, hummer, rogn og lever) Letkonserves (inkl. spandrejer) Halvkonserves, f.eks. marinerede sild Temperatur, max. 2 C (nærmer sig smeltende is) 5 C 10 C Frosne fiskevarer -18 C Levende fiskevarer Afhængig af forholdene Hygiejnisk design Anlægget skal opfylde en række krav til hygiejnisk design. Det gælder både de dele, der er i direkte kontakt med fødevarer og dem, der er i nærheden. Det er fx fordampere og frysere. Kravene til hygiejne er også omfattet af CE-mærkning. Derfor kan køberen af anlægget normalt forlange, at hygiejniske mangler på det også udbedres på fabrikantens regning (se mere på maskinsikkerhed.dk). 13

14 Energiforbrug og livscyklus Køleanlæggene er et problem for miljøet: Kølemidlerne forurener. Men det største problem er det store energiforbrug. Køleanlæg og air-condition st for 15 % at el-forbruget i verden. Energiforbruget er også den største udgift ved det enkelte anlæg. Anlæggets virkningsgrad fortæller, hvor meget køleeffekt man f den energi, anlægget bruger: Jo højere virkningsgrad, jo mere køl f man for sin el. Derfor er det vigtigt at vurdere virkningsgraden, før man køber anlægget. Et anlæg skal altid være energiteknisk godt for at være økonomisk og miljørigtigt også selvom det bruger naturlige kølemidler. Desuden kan et godt gennemtænkt styresystem reducere el-forbruget væsentligt. Køleleverandører er enige om, at fiskeindustrien kan opnå store besparelser, hvis de forbedrer deres køleanlæg. En stor del af anlæggene er i en dlig forfatning. Og mange har ikke en tidssvarende styring. Hvor meget man kan spare, afhænger meget af anlægget. Men der er eksempler på, at udskiftning til et nyt anlæg har halveret elregningen. Livscyklus Livscyklus fortæller om hele anlæggets levetid, fx: - fremstillingen af komponenterne - brugen af anlægget - nedtagningen og bortskaffelsen Analysen af livscyklus vurderer anlæggets konsekvenser for miljøet. Analyserne viser, at anlæggets energiforbrug st for over 80 % af de faktorer, der påvirker miljøet. Se flere oplysninger om livscyklusanalyse på alcedo.dk 14 Fiskeindustriens køleanlæg

15 Hvordan har dit køleanlæg det? Du kan med fordel selv efterse anlægget. Du kan spare energi og finde fejl, før de udvikler sig til dyre reparationer og tab af kølemiddel. Her er forslag til et systematisk eftersyn, der ikke kræver den store tekniske indsigt. Mål temperatur og energi - Før logbog over temperaturmålinger. Udsving kan advare om fejl. Varerne kan blive ødelagt af for høje temperaturer eller store udsving. For lav temperatur medfører øgede driftsomkostninger og unødig slitage på køleanlægget. - Før logbog over energiforbruget. Energiguiden.dk er elselskabernes service til de små og mellemstore virksomheder. Formålet er at hjælpe virksomhederne i gang med at spare på energien. Ifølge energiguiden kan man spare 5-10 % på energiforbruget ved at være aktiv dvs. løbende holde øje med sit køleanlæg. Efterse anlægget - Rens komponenterne, fx fordamper og kondensator. - Tjek for tegn på revner og korrosion i rørsystem og komponenter. - Lyt efter mislyde fra motorer, blæsere og pumper. Det kan alt sammen være med til at forbedre driftsstabiliteten. Begræns kuldetabet - Brug bændelgardiner, hvis der skal være åbent til et køle- eller frostrum i længere tid. - Begræns trafikken: Jo mindre der åbnes, jo mindre vil energiforbruget være. De elektriske dele i kølerummet skal være så effektive som muligt. Den varme, de afgiver, skal efterfølgende fjernes af køleanlægget. Ventilatormotorer og lamper bør fx være specielt egnede til kølerum/frostlager. Ekstern kontrol - Installer en overvågning af anlægget, som sl alarm til en eller flere medarbejdere, hvis der er noget galt. - Lad et kølefirma overvåge køleanlægget som en del af serviceaftalen. 15

16 Køleanlæg: Omlægning eller udskiftning? Den 1. januar 2007 er som nævnt en vigtig skæringsdato for fiskeindustrien. Virksomheden bør inden da skal tage stilling til, om køleanlægget skal ændres eller udskiftes. Der er normalt tre sager til at ændre eller udskifte et anlæg i en fiskeindustri: - Anlægget er nedslidt, det har mange nedbrud. - Kapaciteten er for lille. - Energiforbruget er for stort. Hvis man som udgangspunkt har et CFC- eller HCFC-anlæg og skal til at skifte, kan man bruge en af de følgende modeller: - Omlægge anlægget til et nyt kølemiddel, dvs. konvertere eller retrofitte anlægget. - Udskifte til et HFC-anlæg. - Udskifte til et anlæg med et naturligt kølemiddel. - Samle kølebehovene og investere i et centralanlæg. Ved en omlægning bør man altid støtte sig til en fagmand. Omlægning Sagen er klar, hvis fyldningen tabes på et CFC-anlæg (fx R-12): Man må på kort sigt prøve at få anlægget i gang igen med HFC som erstatning, altså omlægge anlægget. Alternativet er, at man overfører varerne til andre anlæg fx hos venlige naboer eller frysehoteller - indtil anlægget kan køre igen eller er udskiftet. Det er en god idé at have en plan på plads, før uheldet sker. Der er en mulighed mere, hvis det samme sker med et HCFC-anlæg (fx R-22). Man kan man forsøge at skaffe genbrugt HCFC. Det er tilladt indtil Mange anlæg kan omlægges ret let fra CFC eller HCFC til et andet kølemiddel. For mange anlæg handler det om et par nye ventiler og andet udstyr, eventuelt en ny styring, samt et antal montørtimer til at køre anlægget ind. Det kan ofte være en god og billig løsning for nyere anlæg. Hvis man planlægger at omlægge anlægget, bør man først vurdere tilstanden på det som helhed. Ud fra det kan man afgøre, hvor omfattende omlægningen skal være. Man skal vurdere, hvor meget levetid der er tilbage i anlæggets hovedkomponenter: kompressor, fordamper og kondensator. Restlevetiden skal være mindst 4-5, før det kan betale sig at lægge om til HFC uden at skifte hovedkomponenterne ud. Hvis de er op mod 10 gamle, bør man overveje at skifte dem ud, samtidig med man g over til HFC. Omlægning til indirekte anlæg Der må maksimalt være 10 kg HFC i et nyt anlæg efter 1. januar For at komme ned på den mængde kan man omlægge anlægget til et indirekte anlæg, så det er en brine, der pumpes ud til kølestederne i stedet for HFC. Brinen kan være vand eller glykol mv. HFC en findes kun omkring selve køleanlægget, og det fordampes i en varmeveksler, hvor HFC en udveksler energi med brinen. I mange tilfælde kan kølefladen bevares, både rørføring og fordamper. På den måde kan man spare komponenter og dyr montage. Indirekte anlæg er fleksible på en række områder: Brinen stiller ikke de samme strenge krav til rør og køleflader, som de kunstige kølemidler. Man kan vælge køleflader med specielle funktioner, fx hygiejniske egenskaber. Samtidig kan kølefladerne tilsluttes med fx slanger og derfor lettere flyttes efter behov. Hvis man lægger om fra CFC eller HCFC, kan nogle af hovedkomponenterne ofte genbruges. Men deres tilstand skal vurderes for fx slitage, korrosion og forældet teknik. Man kan også blive nødt til at tilføre ekstra kapacitet, fx i form af ekstra fordamper, større motor eller lignende. Garanti ved omlægning Der er normalt ikke garanti på genbrugte dele. Derfor kan der opstå problemer med garantien, hvis anlægget bryder sammen. Enten kan fejl i de genbrugte komponenter ødelægge de nye, eller de nye komponenter kan få de gamle til at bryde sam- 16 Fiskeindustriens køleanlæg

17 men. Derfor er det en god idé at få en garanti fra leverandøren om, at de genbrugte komponenter er af tilfredsstillende kvalitet, og at et hvilket som helst sammenbrud er dækket af garantien. Udskift til HFC-anlæg Frem til 1. januar 2007 må man lave sine HFC-anlæg lige så store, man vil. Og de må bruges fremover indtil det eventuelt senere laves nye regler på området. Men fra denne dato må man kun tage nye anlæg i brug, hvis de har en fyldning under 10 kg. Og man må ikke ændre eller ombygge anlæg til over 10 kg HFC. Man skal være opmærksom på omkostningerne ved drift og vedligehold. Specielt bør man aftale en slags garanti for, at anlægget udnytter energien effektivt. Især skal man sikre sig, at anlægget er lavet med en god styring. Man kan stadig overveje at genbruge nogle af delene på anlægget, fx relativt nye komponenter. Hvis man gør det, skal man prøve at få en garanti, ligesom n man omlægger et anlæg. Udskift til anlæg med naturligt kølemiddel De relevante naturlige kølemidler er ammoniak (NH 3 ), propan og CO 2. De er generelt billigere end HFC, og der er ikke afgift på dem. Selve anlæggene er til gengæld generelt dyrere end HFC-anlæg, hvis man kun ser på investeringen. Men de kan vinde på driften, fx energieffektivitet og miljøfaktorer. Derfor er det altid en god ide at sammenligne dem med de traditionelle HFC-anlæg. Bruger man naturligt kølemiddel, er der heller ingen begrænsninger på anlæggets i størrelse. CO 2 -anlæg er under hastig udvikling, men er endnu ikke egnet til mindre køleanlæg. Samle behovene i centralanlæg Det er typisk de større virksomheder med kølebehov et pænt stykke over 100 kwh, som kan have fordel af at få dækket behovet for både køl og frys i et centralanlæg. at investere i naturlige kølemidler. Det er helt afgørende, at man har styr på behovet. Så kan man undgå at anlægget underdimensioneres, eller at store anlæg holdes i gang til et meget lille forbrug. Anlægget kræver en relativ jævn belastning. Det kræver en god styring, hvis energien skal udnyttes effektivt. Der er til gengæld et stort potentiale i at sammenbygge de nye teknologier (fx CO 2 ) med traditionelle anlæg. Man bør beregne og overveje investeringen omhyggeligt, før man tager den endelig beslutning om at investere i et centralanlæg. Som regel er investeringerne så store, at man bør få en uvildig ekspert til at kontrollere grundlaget for dimensionering, tilbud og beregninger. Finansiering Flere kølefirmaer tilbyder leasing som finansiering af de større køleanlæg som alternativ til egenbetaling, banklån, kassekredit osv. Vilkene i en finansieringsaftale er altid individuelle. De kan og skal altid forhandles. Derfor bør man indhente tilbud hos flere långivere i den konkrete sag. Et nyt køleanlæg er ofte en stor investering, som binder meget kapital. Det er derfor vigtigt at vurdere investeringen i køleanlægget i forhold til virksomhedens situation som helhed. Sagen bør også diskuteres med firmaets rådgivere, fx revisoren. Tilskudsordninger Det muligt at søge tilskud i FIUF-puljen Forarbejdning. Projektet skal være på mindst kr. og tilskudsberettiget; tilskuddet er 20 %. Tilskudsordning formidles fra Direktoratet for Fødevare- Erhverv. Der er mere information om ordningen på dffe.dk. Det er en god idé at undersøge, om der er flere midler i puljen, inden man bruger tid på ansøgningen. Ordningen udløber december 2006 og afløses formodentlig af en ny støtteordning. Centralanlæg er ofte så store, at det kan betale sig 17

18 Hos Videnscenter for HFC-fri Køling kan man få op til fem timers gratis information, rådgivning og assistance. Man kan fx få hjælp til at vurdere, om det er fordelagtigt at bruge naturlige kølemidler i et nyt kølesystem eller en ombygning. Videnscentret kan kontaktes på eller Man kan desuden løbende orientere sig om støtteordninger på alcedo.dk, som også kan give yderligere oplysninger om mulighederne. El-besparelser N man køber el, f man ret til gratis rådgivning om energi. Hvor meget rådgivning man kan få, fastsættes ud fra ens lige el-forbrug. Rådgivningen kan være samtaler eller besøg, og man kan få lavet målinger og analyser af energiforbruget. Det er derfor en god ide at kontakte sit forsyningsselskab for at udnytte denne mulighed. Retten til rådgivning er fastsat i forsyningslovgivning. Energiselskaberne tilbyder også supplerende undersøgelser mod betaling på markedsvilk. Indkøbsguide Det er en god idé at få mindst to tilbud fra husleverandøren, et på et skrabet anlæg og et på et mere avanceret anlæg. Man bør også få et tilbud fra en alternativ leverandør. Udbudsreglerne tillader 3 tilbud. Tjekliste til tilbud Indhent tilbudene systematisk, så de kan sammenlignes. Her er en række oplysninger, som giver overblik og et grundlag for beslutningen. - Anlægspris: Inklusive kølemiddel, montage, indkøring og afprøvning. - Andre relevante udgifter: Fx væsentlige bygningsændringer i relation til anlæg. - Energiforbrug: Maksimum/ minimum og det anslåede faktiske energi-forbrug ved den forudsatte belastning af kompressor, blæsere, pumper, styring mv. - Serviceaftale: Få en aftale med i tilbuddet, vent ikke til senere. - Kontrolomkostninger: Ud fra gældende regler. - Vedligeholdelsesudgifter: Inklusive anslåede reservedele. - Anlægs levetid: Anslået i drifts. - Ansvar: CE-mærkning og andre myndighedskrav. Man skal sørge for at få tilbud, man kan forstå. De skal indeholde oplysninger, så man kan sammenligne forskellige tilbud på lige netop de områder, man ønsker. Der er udarbejdet en guide med en række gode råd og diskussionsemner i forbindelse med køb, ombygning, tilbygning og nybygning af et køleanlæg. Guiden kan hentes på alcedo.dk 18 Fiskeindustriens køleanlæg

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

Billedet viser et ældre blæstfrysemodul i indfrysningsrum

Billedet viser et ældre blæstfrysemodul i indfrysningsrum Eksempel 3 Nye køleanlæg KvaliSea, Hammel KvaliSea er en virksomhed der har stor succes med at udvikle og fremstille frosne færdigretter. Markedet for denne type produkter er meget dynamisk, og KvaliSea

Læs mere

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg.

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg. 4. Andre myndighedskrav Køleanlæg er også omfattet af krav i forhold til arbejdsmiljø og fødevarehygiejne. Her redegøres for de gældende regler og de konsekvenser reglerne har, herunder krav om CE-mærkning.

Læs mere

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udarbejdet af Alcedo Rådgivere i fiskeindustri på vegne af Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening Kolofon Opgavestiller: Danmarks Fiskeindustri-

Læs mere

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv.

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv. 5. Hvordan har jeres køleanlæg det? Langt den største miljøbelastning og den væsentligste omkostning for et køleanlæg stammer fra el-forbruget. I det følgende beskrives, hvordan elforbruget kan reduceres

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Oplysningerne vurderes så som baggrund for en udvælgelse af den type af anlæg (kølemiddel og størrelse), der senere arbejdes videre med.

Oplysningerne vurderes så som baggrund for en udvælgelse af den type af anlæg (kølemiddel og størrelse), der senere arbejdes videre med. Kortlægning af fiskeindustriens køleanlæg Projektets primære målgruppe er den del af fiskeindustrien, og bådene, der bruger de kunstige kølemidler. Med fiskeindustrier menes i dette projekt fiskeindustrien,

Læs mere

Guideline til branchen

Guideline til branchen Guideline til branchen Svenn Hansen Videncenter for klimavenlige kølemidler Temadag 29/8 2017 ved Teknologisk Institut i Tåstrup: Klimavenlige og energieffektive køle- og varmepumpeinstallationer Copyright

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

De typiske årsager til udskiftning/ændring af køle-/fryseanlæg i en fiskeindustri kan være:

De typiske årsager til udskiftning/ændring af køle-/fryseanlæg i en fiskeindustri kan være: 6. Udskiftning og ændring af køleanlæg Kapitlet beskriver de muligheder man har for ændring af et køleanlæg, og giver anbefalinger til de løsninger, der bør overvejes før der laves ændringer. Desuden vises

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning GUIDELINE Køleanlæg med reduceret miljøbelastning - en god forretning for dig og et plus for miljøet 2 Introduktion til denne guideline Køleanlæg er i dag underlagt strenge krav til valg af kølemiddel,

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Break Even vejledning

Break Even vejledning Break Even vejledning Formål med vejledningen og Break Even regneark: At give rådgiver og kølefirmaer et simpelt værktøj til hurtigt at bestemme, hvorvidt et ammoniakanlæg er økonomisk fordelagtigt at

Læs mere

LINE 5000 TØRRETUMBLER TÆNKER NÅR DEN TØRRER

LINE 5000 TØRRETUMBLER TÆNKER NÅR DEN TØRRER LINE 5000 TØRRETUMBLER TÆNKER NÅR DEN TØRRER spar energi spar tid spar penge GØR EN FORSKEL I CO2- REGNSKABET Tørretumblere i Line 5000 serien fra Electrolux Professional tænker hele tiden over, hvor meget

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

Titel Beskrivelse dato. måned år

Titel Beskrivelse dato. måned år Titel Beskrivelse dato. måned år Hvad er maskiner og processer Trykluftsanlæg Køleanlæg Vakuum Produktionsmaskiner Transportbånd, siloer og materialehåndtering Vakuum Trykluft - anvendelser Det mest in-effektive

Læs mere

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Frigor A/S Teknologisk Institut Kontakt-information: Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Praktiske konsekvenser

Praktiske konsekvenser Praktiske konsekvenser Danske Køledage 2007 v/lone Kielberg Kemikalier Miljøstyrelsen Konsekvenser af hvilke regler? Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 National regulering af anvendelse af HFC, PFC

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Idéoplæg. Udvidelse af kølekapacitet i Odense og Svendborg

Idéoplæg. Udvidelse af kølekapacitet i Odense og Svendborg Idéoplæg Udvidelse af kølekapacitet i Odense og Svendborg IDÉOPLÆG 2014506 Udvidelse af kølekapacitet i Odense og Svendborg ORIENTERING OUH nærmer sig meget stærkt kapacitetsgrænsen på de centrale køleanlæg

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v.

Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v. Velkommen til Gårdteknisk Forum - 14. marts 2017 Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v. Eigil Nielsen er uddannet maskinmester på Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

FREMTIDENS OPVARMNING. Kort og godt om varmepumper og miljøvenlig aircondition

FREMTIDENS OPVARMNING. Kort og godt om varmepumper og miljøvenlig aircondition FREMTIDENS OPVARMNING Kort og godt om varmepumper og miljøvenlig aircondition SYV MINUTTER, DER KAN FORANDRE DIT SYN PÅ OPVARMNING Vi indrømmer det lige med det samme: Der er ikke ret mange danskere,

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til fiskeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal.

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til fiskeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkter til fiskeriindustrien Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion Inden for fiskeriindustrien kræves der hurtige, effektive og holdbare køleløsninger både på

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere

Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere Profil Kuvatek er en nordjysk virksomhed med en stor forkærlighed for koldt og friskt drikkevand. Derfor bruger vi det meste af vores

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Tilskud til energibesparelser

Tilskud til energibesparelser Nyt om Tilskud til energibesparelser Indlæg d. 2/3 2017, for SAGRO s svinegruppe Gunnar Schmidt Energi- & teknikrådgiver +45 20 89 78 00, gus@byggeri-teknik.dk www.byggeri-teknik.dk Tilskud til energibesparelser

Læs mere

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK Agenda 1. Hvad er en gasdrevet varmepumpe? 2. Kort status over udviklingen af gasdrevne varmepumper 3. Myndighedskrav

Læs mere

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Spar energi, plads og penge... hvem vil ikke gerne det? der er masser af fordele ved

Læs mere

Liste over dispensationer køleanlæg 7. marts 2017

Liste over dispensationer køleanlæg 7. marts 2017 Liste over dispensationer køleanlæg 7. marts 2017 Dato Sagsnummer Kølemiddel Anlægstype/virksomhed Begrundelse Bemærkninger 2/3 2017 MST-626-00383 21/2 2017 MST-626-00394 3/2 2017 MST-626-00389 30/1 2017

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse FJERNKØL 2.0. Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse FJERNKØL 2.0. Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK Svend Erik Mikkelsen, COWI A/S 1 Agenda Hvad kan værktøjet? Hvordan virker

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi i Indhold: Overblik og oprydning kan spare dyr ventilation 4 Hvad skal ventileres væk? 5 Beskriv arbejdspladsen grundigt 5 Find forureningskilderne

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energirenovering ESCO Region Midtjylland

Energirenovering ESCO Region Midtjylland Energirenovering ESCO Region Midtjylland Teknisk chef Stig Tofteberg Teknisk chef Svend Christiansen. Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer inden

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket af Jacob Haugaard, Danwatec Kvalitetssikring af rentvandstanken? I og med, at den nye bekendtgørelse

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Ret og vrang 1 2 1 Konsulent-opgaver 2 Arbejdsgiveren har en falsemaskine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering -

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives.

Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives. Nedskrivninger Principper Der gælder følgende grundlæggende principper mht. nedskrivninger: Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives. Vægge, gulv- og loftskonstruktioner,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere