SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK"

Transkript

1 SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1

2 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund Visborg Kraftvarmeværk I betaler en høj pris for varmen Bestyrelsen arbejder aktivt på at reducerer varmeprisen - Ingen ansatte - Har forsøgt at få varme fra Hadsund - Røggaskøler: virkningsgrad 103,6 % = besparelse på ca kr./år - SRO anlæg Andelshaverne bestemmer: Hvad skal der ske men jeres kraftvarmeværk i fremtiden? FREMTIDEN? 1) Ingen ændringer 2) Nedlægge Veddum Skelund Visborg Kraftvarmeværk 3) I får en NORMAL varmepris (vha. fjernvarme ca kr./år) 2

3 FREMTIDEN INGEN ÆNDRINGER ,1 MWh/år varmeforbrug 21,4 MWh/årVarmeforbrug 18,1 MWh 21,4 MWh 21,4 MWh Fjernvarme 18,1 MWh 18,1 MWh Fjernvarme Varmepum 21,4 MWh Årstal uden sol Varmepumpe Oliefyr Forskel i kr Forskel i % uden sol pe Oliefyr Forskel i kr Forskel i % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ,1 MWh Fjernvarme uden sol 18,1 MWh Varmepumpe 18,1 MWh Oliefyr Bemærk: Røggaskøler giver en besparelse på ca kr./år (svarer til ca. 140 kr./ år pr. forbruger.) Dette er ikke indregnet. 3

4 FREMTIDEN - NEDLÆGGE VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Investering i Varmepumpe: ca kr. (Banklån) Afvikling af Varmeværk: Udgifter måske 12 mio. kr. = kr. pr. andelshaver (Hver andelshaver skal dermed låne/bruge yderligere kr.) De 12 mio. kr. er estimeret ift. det mindre Værum-Ørum Kraftvarmeværk, som har undersøgt hvad det koster at lukke deres værk ( kr. pr.andelshaver): Selv om der ikke er noget fortilfælde, er svarene fra Dansk Fjernvarmeforening, Energistyrelsen og Randers Kommune enslydende: Nedrivning af værket og reetablering af grunden, fjernelse og bortskaffelse af ledningsnettet. En advokat har givet samme forhåndsvurdering. Værum-Ørum Kraftvarmeværk har bedt et par entreprenører give et overslag på ovenstående arbejde. Overslaget lyder på omkring 10 mio. kr. plus moms. 12 mio. kr. svarer til ca kr. pr. andelshaver i V-S-V Kraftvarmeværk. Beløbet skal i givet fald opkræves hos hver enkelt før lukningen i 2015 eller ved udmelding. 4

5 FREMTIDEN - NEDLÆGGE VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK ,1 MWh/år varmeforbrug 21,4 MWh/årVarmeforbrug 18,1 MWh 18,1 MWh 18,1 MWh Varmepumpe Oliefyr + 21,4 MWh 21,4 MWh Fjernvarme + afvikling af afvikling af Fjernvarme Varmepum 21,4 MWh uden sol værk værk Forskel i kr Forskel i % uden sol pe oliefyr Forskel i kr Forskel i % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 18,1 MWh Fjernvarme uden sol 18,1 MWh Varmepumpe + afvikling af værk 18,1 MWh Oliefyr + afvikling af værk Bemærk: Det bliver sikkert ulovligt at etablere oliefyr 5

6 FREMTIDEN Afgifter på brændsel. Dyrere brændsel: Øget behov for biomasse til større kraftvarmeværker. Behov for energi til transport. (biogas, ethanol etc.) Prisen på fossile brændsler forventes også at stige

7 FREMTIDEN NORMAL VARMEPRIS VHA. FJERNVARME Der er reelt kun 1 mulighed: Solvarme (Billig varme de næste år) Følgende virker ikke: Biomasse i stedet for naturgas (ikke lovligt, men hvis det bliver lovligt, så kan der installeres en biomassekedel på det tidspunkt) Stor varmepumpe (Ikke mulig pga. høje afgifter, og det vil blive et demonstrationsanlæg) 7

8 RAMBØLL Nordens største rådgivende ingeniørfirma Styrke område: Fjernvarme, energianlæg, solvarme mv. Har lavet solvarme i 18 år (startede i Marstal, 1993). Har været involveret i stort set alle store anlæg siden 1993.

9 SOLVARME GENERELT Kendt og enkel teknologi. Næsten ingen bevægelige dele. Lang levetid. Ældste store anlæg er fra 1980-erne og stadig i drift. Stort set uændret ydelse i levetiden. Lave drift omkostninger = fast lav varmepris de næste år

10 SOLVARME, forslag Størrelse: m 2 solfangere Pris: ca. 11,8-13 mio. kr. (ca kr. pr andelshaver) Det er Kraftvarmeværket som optager lånet (med kommunegaranti) Placering: Ved siden af Kraftvarmeværket syd for Veddum Solvarmen kan dække varmebehovet og det meget store og dyre nettab i sommerhalvåret Fremtiden Normal varmepris vha. fjernvarme

11 FREMTIDEN NORMAL VARMEPRIS VHA. FJERNVARME ,1 MWh Varmepumpe + afvikling af værk 18,1 MWh Fjernvarme uden sol 18,1 MWh Varmepumpe 18,1 MWh Fjernvarme MED sol 18,1 MWh Oliefyr + afvikling af værk 18,1 MWh Oliefyr Brugerøkonomi - gennemsnit ,1 MWh/år Fjernvarme MED sol kr/år Fjernvarme MED sol, kr/år Varmepumpe kr/år Varmepumpe + afvikling af værk Forskel i kr/år Forskel i kr/år Forskel i % -22% Forskel i % -35% 21,4 MWh/år Fjernvarme, kr/år Fjernvarme MED sol, kr/år Varmepumpe kr/år Varmepumpe + afvikling af værk Forskel i kr/år Forskel i kr/år Forskel i % -20% Forskel i % -32% 11

12 Krav om energibesparelser ALLE varmeværker: En årlig energibesparelse på ca. 2% af salget. Indsatsområder: Hos forbrugerne. På ledningsnettet. Centrale solvarmeanlæg. Solvarmeanlægget er beregnet til ca MWh/år. Energibesparelser handles til f.eks. kr. 250,-/MWh Solvarmeanlægget = kr. værd som EBF. Denne indtægt/besparelse er ikke indregnet! Konvertering af oliefyr til fjernvarme giver også energibesparelser, disse indtægter/besparelser er heller ikke indregnet!

13 SOLVARME DET HOLDER I 30 ÅR! Holdbarhed - Der er bred accept af en lang levetid. I Sverige blev for en del år siden holdt seminar om emnet. Konklusion at der er års levetid i vente. -Ældste Svenske anlæg mellem 20 og 30 år. -Ældste danske anlæg bygget i 1988 og Saltum og Rye. Begge er stadigt i drift. Dog er Saltum med skader, fordi de i en række år jævnligt valgte at køre med kogende vand fordi det var mere rentabelt at køre som Kraftvarme. - I nyere tid er undersøgt paneler fra Ottrupgård og Marstal. Bygget først i 1990-erne og Marstal i Også her konkluderet at 30 års levetid er forventeligt. 13

14 SOLVARME LAV VARMEPRIS! Lave løbende udgifter -Drift og vedligehold begrænser sig til el ca. 5 kwh / MWh varme, der produceres. - Dertil et glas en sjælden gang. (Dog lidt flere det første driftsår. Skyldes normalt spændinger i glasset fra transport etc. Disse dækkes ofte af leverandøren. - Derudover nye pakninger i pumper. Måske med 10 års mellemrum. Ydelse - Ydelse af anlæg stærkt afhængig af om solen skinner normalt. Lidt mindre sol givet en del mindre varme, medens lidt mere sol giver en masse mere varme. I forslag er der anlagt en forsigtig tilgang hertil. 14

15 SOLVARME ER DER ANDRE MULIGHEDER? Andre muligheder - Var det ikke meget bedre at etablere jordvarme? Nej. Varme fra solvarmeanlægget er en del billigere. - Kan det så ikke betale sig at lægge slanger ud i feltet, før der monteres solfangere.? Nej det vil give nedfrossen jord, fordi jordvarme er ophobet solvarme fra sommerens sol på jorden. Solfangerne hindrer jo netop at solen i særligt omfang skinner på jorden. - Hvorfor kan vi ikke bare installere et stort halmfyr? Der er ulovligt, men hvis det bliver lovligt, så kan det installeres senere. 15

16 SOLVARME HVEM BYGGER DET? Solfangeranlægget -hvem kan levere et sådant anlæg? Det kan de to danske fabrikanter Arcon Solar fra Skørping og Sunmark fra Ærø. (Paneler produceres i Vietnam). Lokale kan involveres i regulering af terræn, rør i jord, installation på værket og el styring af anlægget. 16

17 SOLVARME KAN VI VÆRE SIKRE PÅ GOD ØKONOMI? Økonomi Stabil lav pris de næste år imens naturgasprisen og prisen på biomasse vil stige minimum med inflationen. Er vi sikre på at de fremlagte budgetter holder. Det er jo bare papir og det er jo taknemmeligt. Tallene er baseret på aktuelle priser, som andre anlæg er bygget for i år og sidste år. Ydelse af anlæg er beregnet med de aktuelle forhold på VSV og er sammenligneligt med andre værker. Se Specielt Tistrup og Sydfalster er med de nyeste paneler og ligger pænt i ydelse. Beregningerne er lavet med livrem og seler : Energibesparelser er ikke indregnet, lav pris på naturgas som spares, 5% lån osv. Forsikring af solfangeranlægget koster ca kr./år 17

18 SOLVARME KAN VI VÆRE SIKRE PÅ GOD ØKONOMI? Økonomi (fortsat) -Hvad hvis Staten indfører afgifter på solvarme? Afgifter på solvarme er mindre sandsynligt end afgifter på biomasse. Hvis der kommer afgifter på solvarme, så gætter jeg på at det først sker om en del år og at afgiften bliver begrænset, hvilket vil betyde solvarme stadig er væsentlig billigere end naturgas og biomasse. Men INGEN kan garanterer hvad Staten gør om f.eks. 8 år. Andelshaverne skal beslutte hvad de vil gøre med deres værk! (Det vurderes at den eneste risiko er: Hvis der indføres meget store afgifter på solvarme personlig vurdere jeg at der er meget lille risiko for, at der kommer store afgifter på solvarme) 18

19

20

21 21

22

23 23

24 MEN!!! MEN etablering af solfangeranlæg og dermed lav fjernvarmepris (ca kr./år) kræver et stabilt kundegrundlag. Derfor er forblivelspligt nødvendigt! Uden forblivelspligt, så kan der IKKE etableres solvarme og borgerne i 18,1 MWh Veddum Skelund Visborg ender Varmepumpe med + en højere varmepris: Varmepumpe: ca kr./år afvikling eller af værk 18,1 MWh Fjernvarme Varmepumpe + afvikling af værk: ca kr./år uden sol + hver enkelt andelshaver skal ud og låne kr Hvis Varmepumpe der udover forblivelspligt også indføres tilslutningspligt, så er gevinsten endnu større for eksisterende og nye kunder MED sol (og gevinsten er også større for miljøet og samfundet) 0 18,1 MWh 18,1 MWh Fjernvarme Det er jeres Kraftvarmeværk, så det er jeres beslutning! Bestyrelsen anbefaler: Etablering af solvarmeanlæg, forblivelspligt og tilslutningspligt 24

25 VIDERE FORLØB (OPTIMISTISK) TIDSPLAN 2012 Marts: Principbehandling i byrådet April: Høring Sommer: Sagsbehandling August: Projektforslag OG Lokalplan godkendes i Byrådet Efterår/vinter: Godkendelse af V-S-V Generalforsamling Efterår/vinter: Projektering af solfangeranlæg, terrænregulering, udbud, bestilling af rør, solfangerpaneler mv. Marts 2013 Maj 2013 Etablering af solfangeranlæg. Juni 2013 Solfangeranlæg i drift Nye forbrugere, som er pålagt tilslutningspligt i 2012 tilslutter sig fjernvarmen. 25

26 Spørgsmål?

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Marts 2015 Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Energiselskaberne 3 2. Eksterne aktører 45 2.1. Eksterne aktører der har været en del af indsatsen 45 2.2. Kontrolgruppe

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere